Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD"

Transcriptie

1 Veld Materie Door Dr Patrick Quanten MD Tegenwoordig heeft bijna iedereen gehoord over de aura, het gebied dat het lichaam onmiddellijk omringt en dat bij de persoon lijkt te horen, omdat het van persoon tot persoon verschilt. Dit gebied kan gefotografeerd worden en vertoont zich in een variëteit van kleuren en vormen, die veranderen naarmate de gevoelstoestand van de persoon verandert. Een gelijkaardig effect zien we met warmtegevoelige energiecamera s, waarbij je de persoon zelfs nog kan zien nadat hij/zij vertrokken is. Waar een persoon in de ruimte is, of recent geweest is, heeft een verandering teweeg gebracht aan deze ruimte. Er blijft een afdruk van die persoon in de lucht achter. Het wordt meer en meer aanvaard dat we een energetisch lichaam hebben, of een veld, naast ons fysieke lichaam. Maar hoe we dit moeten zien en wat we ermee moeten doen, wetenschappelijk gezien, is nog steeds een soep. We moeten de aanwezigheid ervan erkennen, maar tegelijkertijd zijn we niet bereid om ons geloof te veranderen over hoe het lichaam werkt en de biochemische basis waarop al onze verklaringen over de gebeurtenissen in het leven gebaseerd zijn. We voelen ons hoe langer hoe minder op ons gemak in de positie die we innemen, maar toch zijn we nog te bang om een nieuw concept te omarmen. Laten we eens bekijken of we de situatie een beetje kunnen verduidelijken. Waarneming en Theorie - Als een kat rust, zich blijkbaar niet bewust is van haar omgeving, en je haar langs achteren nadert met de bedoeling haar te aaien, dan zal je merken dat de kat reageert vooraleer je haar aangeraakt hebt. Ze heeft je niet gehoord, ze heeft je ook niet gevoeld of geroken. Ze voelde aan dat er iets haar richting uit kwam. Omdat er iets haar veld (aura) binnen komt zal ze wakker worden, ze krijgt onmiddellijk een evaluatierapport en beslist onmiddellijk of ze zal blijven om van de aanraking te genieten, of dat ze zal opspringen en weglopen. Al de nodige acties worden in een fractie van een seconde uitgevoerd en zijn volledig afgestemd op de bepaalde situatie (meestal). Ze worden uitgevoerd zonder dat er enig fysiek contact geweest is. Als de kat moet wachten op het fysieke contact alvorens ze kan reageren dan zou ze natuurlijk niet lang overleven, aangezien het eerste contact haar leven in gevaar zou kunnen brengen. - Heb je ooit het gevoel gehad dat iemand je achter je rug zat aan te staren? Je bent je ervan bewust dat iemand je zeer aandachtig gadeslaat, maar toch kan je hem niet zien. Je weet gewoon dat het zo is. Waarom? Hoe? Je kan zijn aanwezigheid voelen omdat hij zijn aandacht jouw richting uit stuurt. Er wordt geen fysiek contact gelegd en er is ook geen rechtstreeks verband met je zintuigen. Je kan deze persoon niet zien, horen, ruiken, proeven of voelen. - In wetenschap die je wilt weten vindt je onderzoeksgegevens die je vertellen dat elke cel van je lichaam het potentieel heeft om eender welke enkelvoudige chemische stof, die het lichaam nodig heeft, aan te maken. De cel heeft niet alleen het potentieel maar elke cel in je lichaam produceert ook echt elk enkelvoudig chemisch element dat nodig is. De cel produceert wat ze nodig heeft. - Elke actie van je lichaam vereist een volledig gebalanceerde actie van elk deel van je lichaam. Als het niet in harmonie werkt, werkt het niet. Een eenvoudige actie, zoals een stap voorwaarts zetten, vereist niet alleen een perfecte evenwichtige

2 samenwerking tussen spieren en botten, bij elke fractie van een seconde van de beweging, maar het vertrouwt ook op een perfect afgestemde aanpassing van alle inwendige processen. Elke cel, die betrokken is bij de beweging, moet voorzien worden van een onmiddellijke uitbarsting van toegankelijke energie, die moet stoppen op het ogenblik dat de beweging stopt. Andere activiteiten moeten op een lager pitje gezet worden, zoals het ingewikkelde en verwarrende verteringsproces, en dit enkel gedurende de tijd dat de beweging aanhoudt. Een voortdurende evaluatie van de beweging, door zintuiglijke gegevensanalyse, is essentieel voor het plannen en uitvoeren van elke fase van de beweging. - We weten nu dat geheugen niet ergens specifiek in het lichaam gelokaliseerd is; het zit overal verdeeld, zodat elk deel het geheel bevat. Elk deel van je lichaam, ongeacht hoe klein, herinnert zich alles dat ooit gebeurd is. (Karl Pibram) - De snelheid waarmee onze hersenen werken ligt tussen één tienduizendste en één duizendste van een seconde, waardoor informatie doorgestuurd wordt met een snelheid van meters per seconde. Deze snelheid ligt boven de mogelijkheden van eender welke bekende verbinding tussen axons of dendrieten in neuronen. Met andere woorden, de snelheid waarmee onze hersenen werken ligt ver boven de maximum snelheid waarmee het fysieke zenuwstelsel informatie kan doorsturen van één cel naar een andere, laat staan naar alle cellen overal in het lichaam. De term veld werd voor het eerst geïntroduceerd in de wetenschap door Michael Faraday in 1840, in verband met elektriciteit en magnetisme. Zijn belangrijkste inzicht was dat de aandacht moet gericht worden op de ruimte rond een energiebron in plaats van op de energiebron zelf. In de negentiende eeuw bleef het concept beperkt tot elektromagnetisme en licht. Het werd uitgebreid tot de zwaartekracht door Einstein in zijn algemene relativiteitstheorie in Door de ontwikkeling van kwantumfysica wordt er nu verondersteld dat velden aan de basis liggen van alle atoom- en subatoom structuren. Elk soort deeltje wordt aanzien als een kwantum van vibrationele energie in een veld: elektronen zijn vibraties in elektronenvelden, protonen zijn vibraties in protonenvelden enzovoorts. Velden zijn inherent holistisch. Ze kunnen niet opgesplitst worden in deeltjes, of gereduceerd worden tot een vorm van atoomeenheid; er wordt nu eerder aangenomen dat deeltjes ontstaan uit velden. De fysica is al veranderd door de uitbreiding van het veld-concept, maar deze ommekeer zit nog steeds in zijn beginfase in de biologie. De aanzet werd gegeven in 1920, toen morfogenetische velden voor het eerst als bewijs aangenomen werden door verschillende embryologen en ontwikkelingsbiologen om te verklaren hoe planten en dieren zich ontwikkelen. De velden werden gezien als onzichtbare blauwdrukken of plannen, die de ontwikkeling van organismen vorm geven. Het concept van morfogenetische velden wordt nu algemeen aanvaard door ontwikkelingsbiologen en wordt gebruikt om te verklaren hoe de armen en benen, bijvoorbeeld, verschillende vormen hebben ondanks het feit dat ze dezelfde genen en proteïnen bevatten. Ze verschillen omdat je armen zich ontwikkelen onder invloed van het morfogenetische veld van de arm en je benen onder invloed van het veld van het been. De velden spelen een vormende rol op dezelfde wijze als plannen van architecten dat doen. In de hypothese van vormgevende oorzaak beweert Rupert Sheldrake dat de holistische, zelforganiserende eigenschappen van systemen, van moleculen tot maatschappijen, afhankelijk zijn van nieuwe soorten van velden, die hij morfische velden noemt. Deze morfische velden zijn niet vast, zij evolueren. Ze hebben een

3 soort ingebouwd geheugen. Terwijl zij gedurende generaties weerklinken, door zich de juiste vorm te herinneren, volgt hieruit dat hoe meer we leren hoe gemakkelijker het wordt voor de volgende generatie om in dezelfde voetsporen te treden. De velden geven de inherente kennis door aan de volgende generatie, kennis gebaseerd op de ervaringen die het veld opgetekend heeft. Zelforganiserende systemen hebben opeenvolgende niveaus van organisatie en elk niveau is afhankelijk van het karakteristieke morfische veld. In het chemische koninkrijk, bijvoorbeeld, kunnen we het morfische veld van een kristal hebben, waarbinnen je de velden van moleculen vindt, die samengesteld zijn uit de velden van atomen, die op hun beurt de velden van subatoom-deeltjes bevatten. In het geval van sociale dieren hebben we de morfische velden van de sociale groep met de velden van de individuele dieren, die op hun beurt de velden bevatten van de organen van de dieren. Het komt erop neer dat alle materie een manifestatie is van een energetisch veld. Het materiaal zelf ziet er alleen maar uit hoe dat het eruit ziet en functioneert zoals het doet, omdat dat de manier van het veld is, of eerder noch de combinatie van structuren van verschillende gecombineerde velden. De velden controleren zowel de vorm als de functie van de materie. We zijn wie we zijn, omdat de velden ons zo gemaakt hebben. Of, met andere woorden, we zijn wie we zijn omdat we gematerialiseerd werden uit de specifieke velden. Jij bent wat je persoonlijke energieveld is. Medische Modellen Elke fractie van een seconde vinden er biljoenen acties gelijktijdig plaats in ons lichaam. Deze moeten allemaal gecoördineerd en gereguleerd worden op de strikst mogelijke manier. Alle acties, te allen tijde, zijn onderling met elkaar verbonden, worden bewaakt en bijgesteld. Om zulk een extreem strenge controle te kunnen uitvoeren vertoont het allopathische medische model twee communicatiesystemen in het lichaam. Eerst is er het klierstelsel, waar een klier een hormoon of chemische stof produceert, die in het lichaam verspreid wordt via de trage bloedcirculatie, om zijn wil op te leggen en een effect te laten plaats vinden in afgelegen gebieden. Hoe snel zal dit effect plaats vinden? Zal het effect gelijktijdig gebeuren op afgelegen plaatsen en plaatsen in de buurt van de klier? Hoe snel kan het effect bijgesteld worden en helemaal terug getrokken worden? Dan is er nog een snel verdelingssysteem, dat het zenuwstelsel genoemd wordt. Hier reizen elektrische impulsen via vezels, worden doorgegeven aan aangrenzende cellen, om naar afgelegen plaatsen gebracht te worden. Deze impulsen regelen de functie van de eindorganen, met betrekking tot de respons die de hersenen krijgt terwijl ze alle lichaamsfuncties controleert. Maar we hebben al vastgesteld dat de hersenen veel en veel sneller werken dan de zenuwcellen eender welke informatie kunnen transporteren. Dus geeft dit aan het lichaam ook niet de strikte controle die het nodig heeft. Misschien is er een intrinsiek probleem met het biochemische model dat we gebruiken om ons te helpen om de werking van het lichaam te begrijpen. Volgens de Metchnikoff theorie en de pathologie van de allopatische medische school zijn de bacteriën de vijand van het lichaam, de verwekkers van ziekte, die gedood moeten worden en verwijderd moeten worden uit het systeem, door de dappere kleine fagocyten en door antilichaampjes en antigifstoffen, die door bepaalde cellen en klierstructuren afgescheiden worden. De campagnes en oorlogen van de kleine heldhaftige verdedigers tegen ziekte, infectie en gifstoffen lijken veel op

4 de verhalen van schermutselingen, oorlogen, gevangennemingen en doden in de menselijke oorlogsvoering tussen legers en verdedigers van een land en de binnendringende vijand. In zijn werk, "Fundamentals and Requirements of Health and Disease" (Grondslagen en Vereisten van Gezondheid en Ziekte), toont Dr Thomas Powell aan dat de belangrijkste oorzaken van ziekte de verminderde vitaliteit, degeneratie van de vitale vloeistoffen en opstapeling van afval en ziekmakende materie zijn. Leukocyten, witte bloedcellen, zijn geen echte cellen; ze zijn eigenlijk deeltjes van ziekteverwekkende materie die gecondenseerd zijn tot globulaire lichaampjes, die op een cel gelijken. Deze condensatie van ziekteverwekkers vindt plaats in de buisjes van de milt en in de lymfeklieren van lymfeknopen. Hoe meer afvalmateriaal het lichaam bevat hoe groter de lymfeklieren en de milt worden. De leukocyten, die ronddobberen in de bloedstroom, zijn op weg om uitgescheiden te worden via de lever en de darm, de nieren en de huid. Als hun aantal toeneemt tot een gevaarlijk niveau dan worden deze leukocyten gedwongen om uit de circulatie te gaan naar de weefsels toe, waar ze zich dan verzamelen en hun ziekelijke lading opstapelen, waardoor symptomen van plaatselijke infectie verschijnen. In plaats van de ziektekiemen te vervolgen en ze te vernietigen worden de leukocyten of deeltjes, of ziekteverwekkers, in de weefsels gedwongen, waar ze ontbinden en de ziekelijke bodem vormen voor de ontwikkeling van microzymen naar bacteriën.de proteolytische werking van deze bacteriën, die verschijnen uit en zich ontwikkelen in het opgestapelde afval, desintegreert het ziekteverwekkende materiaal naar etter, hetgeen dan verder verwijderd wordt, aangezien de bacteriën zich voeden met het ontbindende materiaal van de leukocyten. Eens het gebied gezuiverd is door de bacteriën en er geen etter meer is om van te leven, dan sterven de bacteriën en verdwijnen ze. Op gelijkaardige wijze en door het toepassen van de kennis, dat elke cel zelf elk hormoon en elke chemische stof produceert die ze nodig heeft, moeten we de aanvaarde kennis over de chemische werking van ons klierstelsel herzien. Endocrinologie is zeer vurig geweest om ons te informeren over hoe de producten van bepaalde klieren de lichaamswerking reguleren en hoe teveel of te weinig, zoals aangetoond wordt door niveaus in het bloed en/of door foto s van de klieren zelf, schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Maar wat als dit ook een benadering vanuit een verkeerde hoek is? Zou het kunnen dat elke cel de chemische stof die ze nodig heeft in kleine hoeveelheden produceert, wanneer ze dit nodig heeft, en dat de werking van elke molecule van deze chemische stof snel op het plaatselijke niveau is? Het morfische cellulaire veld noopt de cel om een specifiek product aan te maken dat een onmiddellijk en zeer specifieke chemische reactie veroorzaakt. Deze chemische stof is een materialistische boodschapper die gecreëerd wordt door de altijd wijzigende energie van hetzelfde veld dat de materie in de eerste plaats gecreëerd heeft. De adrenaline molecule wordt geproduceerd als een uitdrukking van spanning; het schildklierhormoon is een uitdrukking van de regeling van de snelheid van de stofwisseling; insuline geeft de behoefte weer aan glucoseopname (suiker) door de cel; melatonine drukt het dag- en nachtritme dat gebruikt wordt door de celstofwisseling uit; serotonine geeft het geluksniveau van de cel weer; enzovoorts. Al deze chemische stoffen, hormonen en proteïnen, die ronddobberen in het intercellulaire vocht, dat bekend staat als lymfatisch vocht, moeten weer uit de weg geruimd worden eens ze hun eenzijdige effect hebben uitgeoefend. Het zijn dingen uit het verleden en spelen geen verdere rol meer in het hier en nu. Dus voert het vocht ze weg uit de cellen. Het water lost hen op en neemt hen mee stroomafwaarts,

5 waar ze eventueel in de grote rivier terecht komen, de bloedcirculatie. Al deze overtollige elementen vloeien nu rond, tegen een bepaalde snelheid, in een ingewikkeld kanaalstelsel, waarvan de oevers bezaait zijn met zuiveringsstations, de klieren zoals aangeduid wordt in het allopatische medische model. Deze zijn allemaal specifiek voor duidelijk definieerbaar materiaal. Deze klieren filteren de specifieke hormonen of chemische stoffen waar ze voor ontworpen zijn en recycleren de elementen waaruit de hormonen en chemische stoffen samengesteld zijn. Hoe hoger het niveau in het bloed, de concentratie in het bloed, hoe actiever de klier wordt. Ze kan zelfs opzwellen in een poging om haar capaciteit te vergroten. Als het niveau in het bloed drastisch daalt en op nul komt, of in de buurt, gedurende een aanzienlijke tijd, dan zal de klier zich afsluiten en verschrompelen (diabetes). Klieren produceren geen hormonen, ze verzamelen oude hormonen en breken deze af. Hormonale en chemische celcontrole wordt uitgevoerd op celniveau, niet op een centraal niveau. Het kan geen boodschap van de hersenen zijn die de klier aanzet om een specifieke chemische stof te produceren, die dan vrijgelaten wordt in de bloedbaan om elders een cellulaire werking te beïnvloeden, omdat dit hele proces een eeuwigheid zou duren en een strenge celcontrole niet mogelijk zou zijn. De enige manier waarop je de ingewikkelde controle die het lichaam heeft over de celwerking kan verklaren is via een rechtstreekse vertaling van energie naar materie. Op eender welk moment is de cel en zijn werking een rechtstreekse uitdrukking van de energie die voortdurend de cellulaire materiële realiteit creëert. Lichaamscellen sterven voortdurend. Afhankelijk van het deel van het lichaam waar we naar kijken, verschilt de snelheid van geboorte en dood van de cellen maar alle lichaamscellen sterven en worden vervangen door nieuwe. Bijvoorbeeld, het duurt vier dagen om de volledige binnenkant van de maag te vernieuwen. Je kan zeggen dat je om de vier dagen een nieuwe binnenkant van je maag hebt. Hoe kan je dan verklaren dat de nieuwe binnenkant dezelfde gebreken vertoont als de oude? Als je een maagzweer hebt dan weet je dat deze na vier dagen niet genezen is. Waarom niet? Je krijgt toch een volledig nieuwe binnenkant, of niet soms? Je vervangt het tapijt in de woonkamer maar het nieuwe heeft precies dezelfde vlekken als het oude. Waarom? Hoe weet het nieuwe tapijt hoe het oude eruit zag? De nieuwe cellen bezitten de kennis van de oude, omdat het morfische veld de nieuwe binnenkant van de maag creëert en dit veld bezit het geheugen van de oude cellen en verzekert dat de nieuwe binnenkant precies hetzelfde is. Je maagzweer zal niet helen totdat je het geheugen van dit veld veranderd hebt. Totdat je de energetische verandering die nodig is niet bereikt, zal er niets veranderen: het nieuwe zal precies hetzelfde zijn als het oude. Dit betekent dat je problemen kan verwijderen of delen in het lichaam kan vervangen, maar als de energie hetzelfde blijft, en hierdoor ook het geheugen, dan zal je al snel ontdekken dat alles terug komt. De cellen die de zieke cellen vervangen zullen al snel op dezelfde manier gaan werken als de oude deden, omdat hen verteld wordt om precies dat te doen door het enige ding wat hun werking strikt controleert, het morfische veld waarin ze zich nu bevinden. Het is uitermate moeilijk om conventionele kennis te veranderen. Als iedereen iets weet dan betekent een andere mening hebben dat je gek bent. Als iedereen kan zien dat de zon zich rond de aarde beweegt dan is het bijna onmogelijk om mensen van het tegendeel te overtuigen. Het zal zelfs nog moeilijker zijn om de hoog gewaardeerde wetenschapper te overtuigen dat hetgeen hij zolang gelooft heeft eigenlijk fout is.

6 Kennis zou iets moeten zijn dat we weten, maar meestal verwijst dit naar iets dat iemand anders ons verteld heeft. Kennis zou iets moeten zijn wat we geleerd hebben uit onze eigen ervaring. Daarom dring ik erop aan dat je voor jezelf gaat denken en sterk gaat vertrouwen op je eigen ervaringen om de Waarheid te kunnen kennen. Zet gezond verstand in het middelpunt van je leven: als iets niet zinvol voor jou is, dan is het waarschijnlijk niet juist, of tenminste, dan is het niet relevant voor jou op dat tijdstip. Ware wetenschap heeft een open geest voor alle mogelijkheden

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN. Al sinds het ontstaan van leven. Door Wim J. Verbrugge

ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN. Al sinds het ontstaan van leven. Door Wim J. Verbrugge ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN Al sinds het ontstaan van leven Door Wim J. Verbrugge 1 Inleiding Het boekje Ziekten bestaan niet! Wel zieken, bestaat uit delen. In deel 1 besteedde ik aandacht aan een

Nadere informatie

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen Humani VanWittemstraat 28 5271 HV Sint Michielsgestel tel. 06-25351271 e-mail: jhuisman@humani.nl www.humani.nl N.E.I Therapie

Nadere informatie

Een exclusief interview met Dr. F. Batmanghelidj over de werking van water in ons lichaam.

Een exclusief interview met Dr. F. Batmanghelidj over de werking van water in ons lichaam. Een exclusief interview met Dr. F. Batmanghelidj over de werking van water in ons lichaam. Na het verschijnen van het boek ABC of Asthma, Allergies & Lupus (nog niet in het Nederlands verkrijgbaar) in

Nadere informatie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie 1 Magnetisme en zijn invloed op onze energie stress, pijn en depressie Oude kennis herontdekt 2 De geschiedenis van magneettherapie Kennis over de helende krachten van magneten is niet nieuw. Duizenden

Nadere informatie

Open Aanwezigheid alles gebeurt

Open Aanwezigheid alles gebeurt Open Aanwezigheid alles gebeurt The Guest House This being human is a guest house. Every morning a new arrival. A joy, a depression, a meanness, some momentary awareness comes as an unexpected visitor.

Nadere informatie

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen

Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Communiceren met je Engelen en Spirituele Gidsen Door Jennifer Hoffman Door Jennifer Hoffman Kanaal voor Aartsengel Uriel healing@urielheals.com Vert. Fran Tielemans 1 Communiceren met je Engelen en Spirituele

Nadere informatie

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij

Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de maatschappij Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme als model voor een democratische en organische ontwikkeling van de Peter Pappenheim bron Peter Pappenheim, Vooruitgang zonder blauwdruk. Sociaal evolutionisme

Nadere informatie

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde

Artikelen. 1. Barsten in jullie planeet. 2. Schep een prachtig leven. 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen. 5. Wandelen in Liefde Artikelen 1. Barsten in jullie planeet 2. Schep een prachtig leven 3. Is er werkelijk een God? 4. Verjaag de Boemannen 5. Wandelen in Liefde 6. Jij bent NIET alleen! 7. Mijn WARE Missie 8. Wanneer doe

Nadere informatie

DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU

DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU De aarde is HIER 2002 is NU De maan is HIER 1945 is NU De Zon is HIER 2012 is NU 0 is HIER en NU Het begin en einde zijn OVERAL in het HIER en

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers

Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers Stijve harken, angsthazen en brokkenmakers Sensorische integratie stoornissen en cranio-sacraal therapie Jeannette van Yperen, 2011 Versie 1.0-2011JvY Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding p. 3-4 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL

SCIENTOLOGY. hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert SCIENTOLOGY KERK INTERNATIONAAL SCIENTOLOGY hoe je de omstandigheden op de wereld verbetert Scientology, waarvan de grondslag werd gelegd en de ontwikkeling werd bewerkstelligd door L. Ron Hubbard, is een toegepaste religieuze filosofie

Nadere informatie

De Maya van de Eeuwige Tijd

De Maya van de Eeuwige Tijd De Maya van de Eeuwige Tijd Dit is de vertaling van deze serie video's van Drunvalo Melchizedek op YouTube, waarin hij het echte verhaal van de Maya's over 2012 vertelt. Als één van de zeer weinigen heeft

Nadere informatie

MISC. Mediërende interactie bij baby s, peuters en kleuters. Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers. More Intelligent and Sensitive Child

MISC. Mediërende interactie bij baby s, peuters en kleuters. Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers. More Intelligent and Sensitive Child MISC Mediërende interactie bij baby s, peuters en kleuters Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers More Intelligent and Sensitive Child naar het concept van Prof. Pnina S. Klein MISC-team België

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

Heb je de nieuwste versie van dit boek?

Heb je de nieuwste versie van dit boek? 1 Paarden trainen via het Horsefulness Training systeem. Heb je de nieuwste versie van dit boek? Dit is versie 2.0 van dit e-book. Heb je dit e-book daarnet niet zelf gedownload op www.horsefulness.be,

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Leiderschap & zelfbedrog. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Leiderschap & zelfbedrog TFC TrainingsMedia CRM Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Leadership and Self-Deception In Nederland en België uitgebracht door:

Nadere informatie

Jij bent de createur van je eigen leven!

Jij bent de createur van je eigen leven! 1 Jij bent de createur van je eigen leven! Online cursus Communicatie en Persoonlijke Effectiviteit Les 1 Pagina 1 AWAKENER E-COURSE - LES 1 COMMUNICATIE & PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Online cursus Communicatie

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling www.succesboeken.nl I persoonlijke ontwikkeling WAAROM POSITIEVE SELF-TALK WERKT! Een ebook van succesboeken.nl Kijk op onze website www.succesboeken.nl voor andere boeken over persoonlijkeen financiële

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger

BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN. Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger BASISCH ACTIEFWATER HOE HET WERKT EN WAT HET KAN Een samenvatting van Dipl. Ing. Dietmar Ferger De structuur van het watermolecuul 4 Het redoxpotentiaal 24 De polariteit van het watermolecuul is doorslaggevend

Nadere informatie