Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD"

Transcriptie

1 Veld Materie Door Dr Patrick Quanten MD Tegenwoordig heeft bijna iedereen gehoord over de aura, het gebied dat het lichaam onmiddellijk omringt en dat bij de persoon lijkt te horen, omdat het van persoon tot persoon verschilt. Dit gebied kan gefotografeerd worden en vertoont zich in een variëteit van kleuren en vormen, die veranderen naarmate de gevoelstoestand van de persoon verandert. Een gelijkaardig effect zien we met warmtegevoelige energiecamera s, waarbij je de persoon zelfs nog kan zien nadat hij/zij vertrokken is. Waar een persoon in de ruimte is, of recent geweest is, heeft een verandering teweeg gebracht aan deze ruimte. Er blijft een afdruk van die persoon in de lucht achter. Het wordt meer en meer aanvaard dat we een energetisch lichaam hebben, of een veld, naast ons fysieke lichaam. Maar hoe we dit moeten zien en wat we ermee moeten doen, wetenschappelijk gezien, is nog steeds een soep. We moeten de aanwezigheid ervan erkennen, maar tegelijkertijd zijn we niet bereid om ons geloof te veranderen over hoe het lichaam werkt en de biochemische basis waarop al onze verklaringen over de gebeurtenissen in het leven gebaseerd zijn. We voelen ons hoe langer hoe minder op ons gemak in de positie die we innemen, maar toch zijn we nog te bang om een nieuw concept te omarmen. Laten we eens bekijken of we de situatie een beetje kunnen verduidelijken. Waarneming en Theorie - Als een kat rust, zich blijkbaar niet bewust is van haar omgeving, en je haar langs achteren nadert met de bedoeling haar te aaien, dan zal je merken dat de kat reageert vooraleer je haar aangeraakt hebt. Ze heeft je niet gehoord, ze heeft je ook niet gevoeld of geroken. Ze voelde aan dat er iets haar richting uit kwam. Omdat er iets haar veld (aura) binnen komt zal ze wakker worden, ze krijgt onmiddellijk een evaluatierapport en beslist onmiddellijk of ze zal blijven om van de aanraking te genieten, of dat ze zal opspringen en weglopen. Al de nodige acties worden in een fractie van een seconde uitgevoerd en zijn volledig afgestemd op de bepaalde situatie (meestal). Ze worden uitgevoerd zonder dat er enig fysiek contact geweest is. Als de kat moet wachten op het fysieke contact alvorens ze kan reageren dan zou ze natuurlijk niet lang overleven, aangezien het eerste contact haar leven in gevaar zou kunnen brengen. - Heb je ooit het gevoel gehad dat iemand je achter je rug zat aan te staren? Je bent je ervan bewust dat iemand je zeer aandachtig gadeslaat, maar toch kan je hem niet zien. Je weet gewoon dat het zo is. Waarom? Hoe? Je kan zijn aanwezigheid voelen omdat hij zijn aandacht jouw richting uit stuurt. Er wordt geen fysiek contact gelegd en er is ook geen rechtstreeks verband met je zintuigen. Je kan deze persoon niet zien, horen, ruiken, proeven of voelen. - In wetenschap die je wilt weten vindt je onderzoeksgegevens die je vertellen dat elke cel van je lichaam het potentieel heeft om eender welke enkelvoudige chemische stof, die het lichaam nodig heeft, aan te maken. De cel heeft niet alleen het potentieel maar elke cel in je lichaam produceert ook echt elk enkelvoudig chemisch element dat nodig is. De cel produceert wat ze nodig heeft. - Elke actie van je lichaam vereist een volledig gebalanceerde actie van elk deel van je lichaam. Als het niet in harmonie werkt, werkt het niet. Een eenvoudige actie, zoals een stap voorwaarts zetten, vereist niet alleen een perfecte evenwichtige

2 samenwerking tussen spieren en botten, bij elke fractie van een seconde van de beweging, maar het vertrouwt ook op een perfect afgestemde aanpassing van alle inwendige processen. Elke cel, die betrokken is bij de beweging, moet voorzien worden van een onmiddellijke uitbarsting van toegankelijke energie, die moet stoppen op het ogenblik dat de beweging stopt. Andere activiteiten moeten op een lager pitje gezet worden, zoals het ingewikkelde en verwarrende verteringsproces, en dit enkel gedurende de tijd dat de beweging aanhoudt. Een voortdurende evaluatie van de beweging, door zintuiglijke gegevensanalyse, is essentieel voor het plannen en uitvoeren van elke fase van de beweging. - We weten nu dat geheugen niet ergens specifiek in het lichaam gelokaliseerd is; het zit overal verdeeld, zodat elk deel het geheel bevat. Elk deel van je lichaam, ongeacht hoe klein, herinnert zich alles dat ooit gebeurd is. (Karl Pibram) - De snelheid waarmee onze hersenen werken ligt tussen één tienduizendste en één duizendste van een seconde, waardoor informatie doorgestuurd wordt met een snelheid van meters per seconde. Deze snelheid ligt boven de mogelijkheden van eender welke bekende verbinding tussen axons of dendrieten in neuronen. Met andere woorden, de snelheid waarmee onze hersenen werken ligt ver boven de maximum snelheid waarmee het fysieke zenuwstelsel informatie kan doorsturen van één cel naar een andere, laat staan naar alle cellen overal in het lichaam. De term veld werd voor het eerst geïntroduceerd in de wetenschap door Michael Faraday in 1840, in verband met elektriciteit en magnetisme. Zijn belangrijkste inzicht was dat de aandacht moet gericht worden op de ruimte rond een energiebron in plaats van op de energiebron zelf. In de negentiende eeuw bleef het concept beperkt tot elektromagnetisme en licht. Het werd uitgebreid tot de zwaartekracht door Einstein in zijn algemene relativiteitstheorie in Door de ontwikkeling van kwantumfysica wordt er nu verondersteld dat velden aan de basis liggen van alle atoom- en subatoom structuren. Elk soort deeltje wordt aanzien als een kwantum van vibrationele energie in een veld: elektronen zijn vibraties in elektronenvelden, protonen zijn vibraties in protonenvelden enzovoorts. Velden zijn inherent holistisch. Ze kunnen niet opgesplitst worden in deeltjes, of gereduceerd worden tot een vorm van atoomeenheid; er wordt nu eerder aangenomen dat deeltjes ontstaan uit velden. De fysica is al veranderd door de uitbreiding van het veld-concept, maar deze ommekeer zit nog steeds in zijn beginfase in de biologie. De aanzet werd gegeven in 1920, toen morfogenetische velden voor het eerst als bewijs aangenomen werden door verschillende embryologen en ontwikkelingsbiologen om te verklaren hoe planten en dieren zich ontwikkelen. De velden werden gezien als onzichtbare blauwdrukken of plannen, die de ontwikkeling van organismen vorm geven. Het concept van morfogenetische velden wordt nu algemeen aanvaard door ontwikkelingsbiologen en wordt gebruikt om te verklaren hoe de armen en benen, bijvoorbeeld, verschillende vormen hebben ondanks het feit dat ze dezelfde genen en proteïnen bevatten. Ze verschillen omdat je armen zich ontwikkelen onder invloed van het morfogenetische veld van de arm en je benen onder invloed van het veld van het been. De velden spelen een vormende rol op dezelfde wijze als plannen van architecten dat doen. In de hypothese van vormgevende oorzaak beweert Rupert Sheldrake dat de holistische, zelforganiserende eigenschappen van systemen, van moleculen tot maatschappijen, afhankelijk zijn van nieuwe soorten van velden, die hij morfische velden noemt. Deze morfische velden zijn niet vast, zij evolueren. Ze hebben een

3 soort ingebouwd geheugen. Terwijl zij gedurende generaties weerklinken, door zich de juiste vorm te herinneren, volgt hieruit dat hoe meer we leren hoe gemakkelijker het wordt voor de volgende generatie om in dezelfde voetsporen te treden. De velden geven de inherente kennis door aan de volgende generatie, kennis gebaseerd op de ervaringen die het veld opgetekend heeft. Zelforganiserende systemen hebben opeenvolgende niveaus van organisatie en elk niveau is afhankelijk van het karakteristieke morfische veld. In het chemische koninkrijk, bijvoorbeeld, kunnen we het morfische veld van een kristal hebben, waarbinnen je de velden van moleculen vindt, die samengesteld zijn uit de velden van atomen, die op hun beurt de velden van subatoom-deeltjes bevatten. In het geval van sociale dieren hebben we de morfische velden van de sociale groep met de velden van de individuele dieren, die op hun beurt de velden bevatten van de organen van de dieren. Het komt erop neer dat alle materie een manifestatie is van een energetisch veld. Het materiaal zelf ziet er alleen maar uit hoe dat het eruit ziet en functioneert zoals het doet, omdat dat de manier van het veld is, of eerder noch de combinatie van structuren van verschillende gecombineerde velden. De velden controleren zowel de vorm als de functie van de materie. We zijn wie we zijn, omdat de velden ons zo gemaakt hebben. Of, met andere woorden, we zijn wie we zijn omdat we gematerialiseerd werden uit de specifieke velden. Jij bent wat je persoonlijke energieveld is. Medische Modellen Elke fractie van een seconde vinden er biljoenen acties gelijktijdig plaats in ons lichaam. Deze moeten allemaal gecoördineerd en gereguleerd worden op de strikst mogelijke manier. Alle acties, te allen tijde, zijn onderling met elkaar verbonden, worden bewaakt en bijgesteld. Om zulk een extreem strenge controle te kunnen uitvoeren vertoont het allopathische medische model twee communicatiesystemen in het lichaam. Eerst is er het klierstelsel, waar een klier een hormoon of chemische stof produceert, die in het lichaam verspreid wordt via de trage bloedcirculatie, om zijn wil op te leggen en een effect te laten plaats vinden in afgelegen gebieden. Hoe snel zal dit effect plaats vinden? Zal het effect gelijktijdig gebeuren op afgelegen plaatsen en plaatsen in de buurt van de klier? Hoe snel kan het effect bijgesteld worden en helemaal terug getrokken worden? Dan is er nog een snel verdelingssysteem, dat het zenuwstelsel genoemd wordt. Hier reizen elektrische impulsen via vezels, worden doorgegeven aan aangrenzende cellen, om naar afgelegen plaatsen gebracht te worden. Deze impulsen regelen de functie van de eindorganen, met betrekking tot de respons die de hersenen krijgt terwijl ze alle lichaamsfuncties controleert. Maar we hebben al vastgesteld dat de hersenen veel en veel sneller werken dan de zenuwcellen eender welke informatie kunnen transporteren. Dus geeft dit aan het lichaam ook niet de strikte controle die het nodig heeft. Misschien is er een intrinsiek probleem met het biochemische model dat we gebruiken om ons te helpen om de werking van het lichaam te begrijpen. Volgens de Metchnikoff theorie en de pathologie van de allopatische medische school zijn de bacteriën de vijand van het lichaam, de verwekkers van ziekte, die gedood moeten worden en verwijderd moeten worden uit het systeem, door de dappere kleine fagocyten en door antilichaampjes en antigifstoffen, die door bepaalde cellen en klierstructuren afgescheiden worden. De campagnes en oorlogen van de kleine heldhaftige verdedigers tegen ziekte, infectie en gifstoffen lijken veel op

4 de verhalen van schermutselingen, oorlogen, gevangennemingen en doden in de menselijke oorlogsvoering tussen legers en verdedigers van een land en de binnendringende vijand. In zijn werk, "Fundamentals and Requirements of Health and Disease" (Grondslagen en Vereisten van Gezondheid en Ziekte), toont Dr Thomas Powell aan dat de belangrijkste oorzaken van ziekte de verminderde vitaliteit, degeneratie van de vitale vloeistoffen en opstapeling van afval en ziekmakende materie zijn. Leukocyten, witte bloedcellen, zijn geen echte cellen; ze zijn eigenlijk deeltjes van ziekteverwekkende materie die gecondenseerd zijn tot globulaire lichaampjes, die op een cel gelijken. Deze condensatie van ziekteverwekkers vindt plaats in de buisjes van de milt en in de lymfeklieren van lymfeknopen. Hoe meer afvalmateriaal het lichaam bevat hoe groter de lymfeklieren en de milt worden. De leukocyten, die ronddobberen in de bloedstroom, zijn op weg om uitgescheiden te worden via de lever en de darm, de nieren en de huid. Als hun aantal toeneemt tot een gevaarlijk niveau dan worden deze leukocyten gedwongen om uit de circulatie te gaan naar de weefsels toe, waar ze zich dan verzamelen en hun ziekelijke lading opstapelen, waardoor symptomen van plaatselijke infectie verschijnen. In plaats van de ziektekiemen te vervolgen en ze te vernietigen worden de leukocyten of deeltjes, of ziekteverwekkers, in de weefsels gedwongen, waar ze ontbinden en de ziekelijke bodem vormen voor de ontwikkeling van microzymen naar bacteriën.de proteolytische werking van deze bacteriën, die verschijnen uit en zich ontwikkelen in het opgestapelde afval, desintegreert het ziekteverwekkende materiaal naar etter, hetgeen dan verder verwijderd wordt, aangezien de bacteriën zich voeden met het ontbindende materiaal van de leukocyten. Eens het gebied gezuiverd is door de bacteriën en er geen etter meer is om van te leven, dan sterven de bacteriën en verdwijnen ze. Op gelijkaardige wijze en door het toepassen van de kennis, dat elke cel zelf elk hormoon en elke chemische stof produceert die ze nodig heeft, moeten we de aanvaarde kennis over de chemische werking van ons klierstelsel herzien. Endocrinologie is zeer vurig geweest om ons te informeren over hoe de producten van bepaalde klieren de lichaamswerking reguleren en hoe teveel of te weinig, zoals aangetoond wordt door niveaus in het bloed en/of door foto s van de klieren zelf, schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Maar wat als dit ook een benadering vanuit een verkeerde hoek is? Zou het kunnen dat elke cel de chemische stof die ze nodig heeft in kleine hoeveelheden produceert, wanneer ze dit nodig heeft, en dat de werking van elke molecule van deze chemische stof snel op het plaatselijke niveau is? Het morfische cellulaire veld noopt de cel om een specifiek product aan te maken dat een onmiddellijk en zeer specifieke chemische reactie veroorzaakt. Deze chemische stof is een materialistische boodschapper die gecreëerd wordt door de altijd wijzigende energie van hetzelfde veld dat de materie in de eerste plaats gecreëerd heeft. De adrenaline molecule wordt geproduceerd als een uitdrukking van spanning; het schildklierhormoon is een uitdrukking van de regeling van de snelheid van de stofwisseling; insuline geeft de behoefte weer aan glucoseopname (suiker) door de cel; melatonine drukt het dag- en nachtritme dat gebruikt wordt door de celstofwisseling uit; serotonine geeft het geluksniveau van de cel weer; enzovoorts. Al deze chemische stoffen, hormonen en proteïnen, die ronddobberen in het intercellulaire vocht, dat bekend staat als lymfatisch vocht, moeten weer uit de weg geruimd worden eens ze hun eenzijdige effect hebben uitgeoefend. Het zijn dingen uit het verleden en spelen geen verdere rol meer in het hier en nu. Dus voert het vocht ze weg uit de cellen. Het water lost hen op en neemt hen mee stroomafwaarts,

5 waar ze eventueel in de grote rivier terecht komen, de bloedcirculatie. Al deze overtollige elementen vloeien nu rond, tegen een bepaalde snelheid, in een ingewikkeld kanaalstelsel, waarvan de oevers bezaait zijn met zuiveringsstations, de klieren zoals aangeduid wordt in het allopatische medische model. Deze zijn allemaal specifiek voor duidelijk definieerbaar materiaal. Deze klieren filteren de specifieke hormonen of chemische stoffen waar ze voor ontworpen zijn en recycleren de elementen waaruit de hormonen en chemische stoffen samengesteld zijn. Hoe hoger het niveau in het bloed, de concentratie in het bloed, hoe actiever de klier wordt. Ze kan zelfs opzwellen in een poging om haar capaciteit te vergroten. Als het niveau in het bloed drastisch daalt en op nul komt, of in de buurt, gedurende een aanzienlijke tijd, dan zal de klier zich afsluiten en verschrompelen (diabetes). Klieren produceren geen hormonen, ze verzamelen oude hormonen en breken deze af. Hormonale en chemische celcontrole wordt uitgevoerd op celniveau, niet op een centraal niveau. Het kan geen boodschap van de hersenen zijn die de klier aanzet om een specifieke chemische stof te produceren, die dan vrijgelaten wordt in de bloedbaan om elders een cellulaire werking te beïnvloeden, omdat dit hele proces een eeuwigheid zou duren en een strenge celcontrole niet mogelijk zou zijn. De enige manier waarop je de ingewikkelde controle die het lichaam heeft over de celwerking kan verklaren is via een rechtstreekse vertaling van energie naar materie. Op eender welk moment is de cel en zijn werking een rechtstreekse uitdrukking van de energie die voortdurend de cellulaire materiële realiteit creëert. Lichaamscellen sterven voortdurend. Afhankelijk van het deel van het lichaam waar we naar kijken, verschilt de snelheid van geboorte en dood van de cellen maar alle lichaamscellen sterven en worden vervangen door nieuwe. Bijvoorbeeld, het duurt vier dagen om de volledige binnenkant van de maag te vernieuwen. Je kan zeggen dat je om de vier dagen een nieuwe binnenkant van je maag hebt. Hoe kan je dan verklaren dat de nieuwe binnenkant dezelfde gebreken vertoont als de oude? Als je een maagzweer hebt dan weet je dat deze na vier dagen niet genezen is. Waarom niet? Je krijgt toch een volledig nieuwe binnenkant, of niet soms? Je vervangt het tapijt in de woonkamer maar het nieuwe heeft precies dezelfde vlekken als het oude. Waarom? Hoe weet het nieuwe tapijt hoe het oude eruit zag? De nieuwe cellen bezitten de kennis van de oude, omdat het morfische veld de nieuwe binnenkant van de maag creëert en dit veld bezit het geheugen van de oude cellen en verzekert dat de nieuwe binnenkant precies hetzelfde is. Je maagzweer zal niet helen totdat je het geheugen van dit veld veranderd hebt. Totdat je de energetische verandering die nodig is niet bereikt, zal er niets veranderen: het nieuwe zal precies hetzelfde zijn als het oude. Dit betekent dat je problemen kan verwijderen of delen in het lichaam kan vervangen, maar als de energie hetzelfde blijft, en hierdoor ook het geheugen, dan zal je al snel ontdekken dat alles terug komt. De cellen die de zieke cellen vervangen zullen al snel op dezelfde manier gaan werken als de oude deden, omdat hen verteld wordt om precies dat te doen door het enige ding wat hun werking strikt controleert, het morfische veld waarin ze zich nu bevinden. Het is uitermate moeilijk om conventionele kennis te veranderen. Als iedereen iets weet dan betekent een andere mening hebben dat je gek bent. Als iedereen kan zien dat de zon zich rond de aarde beweegt dan is het bijna onmogelijk om mensen van het tegendeel te overtuigen. Het zal zelfs nog moeilijker zijn om de hoog gewaardeerde wetenschapper te overtuigen dat hetgeen hij zolang gelooft heeft eigenlijk fout is.

6 Kennis zou iets moeten zijn dat we weten, maar meestal verwijst dit naar iets dat iemand anders ons verteld heeft. Kennis zou iets moeten zijn wat we geleerd hebben uit onze eigen ervaring. Daarom dring ik erop aan dat je voor jezelf gaat denken en sterk gaat vertrouwen op je eigen ervaringen om de Waarheid te kunnen kennen. Zet gezond verstand in het middelpunt van je leven: als iets niet zinvol voor jou is, dan is het waarschijnlijk niet juist, of tenminste, dan is het niet relevant voor jou op dat tijdstip. Ware wetenschap heeft een open geest voor alle mogelijkheden

Tekstboek Module 1. Bewustwording

Tekstboek Module 1. Bewustwording Tekstboek Module 1. Bewustwording Dag 1. Doe Het Zelf Werkelijkheid. Daar gaan we! Vandaag start je met dag 1 van module 1: bewustwording. Deze module vormt het fundament van de cursus. Je ontdekt tijdens

Nadere informatie

Ziekteverwekkende micro-organismen dringen via lichaamsopeningen het lichaam binnen:

Ziekteverwekkende micro-organismen dringen via lichaamsopeningen het lichaam binnen: IMMUNITEIT 1 Immuniteit Het lichaam van mens en dier wordt constant belaagd door organismen die het lichaam ziek kunnen maken. Veel van deze ziekteverwekkers zijn erg klein, zoals virussen en bacteriën.

Nadere informatie

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een

e-chrya visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De Wet van Een visie door reflectie Workshop 25 mei 2014 De workshops van e-chrya zijn bedoeld om te verbreden, te ontwikkelen en te ontdekken. Als groep, als netwerk, komen we bij elkaar om elkaar te leren kennen en

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Gewichtsverlies bij Huntington patiënten

Gewichtsverlies bij Huntington patiënten Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Mollige muizen wijzen op het belang van de hypothalamus bij de ziekte

Nadere informatie

Je zintuigen kunnen lang niet alles waarnemen. Veel dieren kunnen beter zien, horen, proeven en ruiken dan de mensen.

Je zintuigen kunnen lang niet alles waarnemen. Veel dieren kunnen beter zien, horen, proeven en ruiken dan de mensen. Fantasie en Werkelijkheid Werkstuk gemaakt door Eline uit groep 6 Inhoudsopgave: H 1 Wat is de werkelijkheid? Blz. 1 H 2 Fantasie is geen werkelijkheid. Blz. 3 H 3 Fantasie bij kinderen. Blz. 3 Fantasieplaatje.

Nadere informatie

De Ziekte van Huntington als hersenziekte

De Ziekte van Huntington als hersenziekte Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Beenmergtransplantatie bij de Ziekte van Huntington Beenmergtransplantaat

Nadere informatie

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland.

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. In de andere twee testen werd duidelijk dat de stem de activiteit

Nadere informatie

Wat is diabetes? Type 2 diabetes : gevolgen

Wat is diabetes? Type 2 diabetes : gevolgen 1 Wat is diabetes? Type 2 diabetes : gevolgen Nu u weet dat u aan diabetes lijdt, moet u zich plots geen grote zorgen maken. Waarschijnlijk lijdt u al gedurende lange tijd aan diabetes, mogelijks gedurende

Nadere informatie

6 Modellen in de scheikunde

6 Modellen in de scheikunde In dit hoofdstuk komen modellen aan de orde die de vorming of verspreiding van chemische stoffen beschrijven. In "reactievergelijkingen" wordt een model opgesteld voor de vorming van stoffen bij een gegeven

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Inleiding

Nederlandse samenvatting. Inleiding Nederlandse samenvatting 157 Inleiding Het immuunsysteem (afweersysteem) is een systeem in het lichaam dat werkt om infecties en ziekten af te weren. Het Latijnse woord immunis betekent vrijgesteld, een

Nadere informatie

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf.

Niet veel mensen krijgen deze ziekte en sommige volwassenen hebben er vaak nog nooit van gehoord of weten er weinig vanaf. Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Lateraal Sclerose heeft. Het is een lang woord en het wordt vaak afgekort tot ALS. Niet veel

Nadere informatie

Afweer: 3 Barrières / Wat / Waar

Afweer: 3 Barrières / Wat / Waar Afweer: 3 Barrières / Wat / Waar ASPECIFIEKE AFWEER Primaire / Externe bescherming (fysieke barrière) (AANGEBOREN) Secundaire / Interne bescherming (cellulaire / biochemische barrière) SPECIFIEKE AFWEER

Nadere informatie

Nieuwe leerplandoelstellingen voor Opmerkingen. Inhoud leerwerkboeken

Nieuwe leerplandoelstellingen voor Opmerkingen. Inhoud leerwerkboeken Inhoud leerwerkboeken e leerplandoelstellingen voor 2015-2016 D/2015/7841/015 EUREKA!1A Thema 1 Zintuigen 1 Inleiding 1.1 Prikkel, reactie en zintuig B52 Uit waarnemingen afleiden of illustreren dat spierbewegingen

Nadere informatie

Over ALS spreken. Inhoud. Wat is ALS? 1. Waardoor wordt ALS veroorzaakt? 1. Wat doet ALS met een patiënt? 1. Hoe kan je jouw vriend(in) bijstaan?

Over ALS spreken. Inhoud. Wat is ALS? 1. Waardoor wordt ALS veroorzaakt? 1. Wat doet ALS met een patiënt? 1. Hoe kan je jouw vriend(in) bijstaan? Inhoud Over ALS spreken Wat is ALS? 1 Waardoor wordt ALS veroorzaakt? 1 Wat doet ALS met een patiënt? 1 Hoe kan je jouw vriend(in) bijstaan? 2 voor vrienden Wanneer de vader of moeder van je vriend(in)

Nadere informatie

Carol Dweck en andere knappe koppen

Carol Dweck en andere knappe koppen Carol Dweck en andere knappe koppen in de (plus)klas 2011 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 2 http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/ theorie/heller/ 3 http://www.youtube.com/watch?v=dg5lamqotok

Nadere informatie

Appendices. Nederlandse samenvatting 148. Dit proefschrift op één pagina 152. Dankwoord 153. About the author 155. List of publications 156

Appendices. Nederlandse samenvatting 148. Dit proefschrift op één pagina 152. Dankwoord 153. About the author 155. List of publications 156 Appendices Nederlandse samenvatting 148 Dit proefschrift op één pagina 152 Dankwoord 153 About the author 155 List of publications 156 148 Nederlandse samenvatting Dendritische cellen en macrofagen in

Nadere informatie

Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum.

Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum. Voor al degenen die iets van zichzelf geven, en die daarvoor rijk beloond worden met de overvloed van het universum. DEEL I Het scheppen van overvloed Een oneindig aantal werelden verschijnt en verdwijnt

Nadere informatie

Waar leven is, zijn ook Enzymen

Waar leven is, zijn ook Enzymen Waar leven is, zijn ook Enzymen De verschillende functies van de Enzymen zijn ontelbaar veelzijdig, net zo als bij Microorganismen, maar Enzymen zijn geen Micro organismen. Het betreft hier dus geen levende

Nadere informatie

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is:

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is: Gefeliciteerd. Je bent zwanger en je hebt één of meerdere honden. Het wordt jullie eerste kind. Je bent net bij de verloskundige geweest, het gaat goed met je kindje, en je hebt deze folder meegekregen.

Nadere informatie

BOTTUMOREN. 1. Normaal botweefsel

BOTTUMOREN. 1. Normaal botweefsel BOTTUMOREN Om beter te kunnen begrijpen wat een bottumor juist is, wordt er in deze brochure meer uitleg gegeven over de normale structuur van het bot. Op die manier krijgt u een beter zicht op wat abnormaal

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

Geloof tegenover gevoelens

Geloof tegenover gevoelens Kenneth Hagins Geloofsles nr. 7 Geloof tegenover gevoelens Centrale waarheid: Een formule voor geloof is: 1) Zoek in Gods Woord naar een belofte die betrekking heeft op wat u nodig heeft, 2) Geloof Gods

Nadere informatie

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda.

Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Spreekbeurt menselijk lichaam. Door Lara Sieperda. Inleiding. Ik hou mijn spreekbeurt over het menselijk lichaam. Omdat ik later kinderarts wil worden en ik het heel interessant vind. Ons lichaam. Het

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam

GEZONDHEIDSKUNDE. Het menselijk lichaam GEZONDHEIDSKUNDE Het menselijk lichaam 1 KENMERKEN VAN HET LEVEN Anatomie à wetenschap die zich bezighoudt met de bouw van het menselijk lichaam (waar ligt wat?). Fysiologie à Wetenschap die zich bezighoudt

Nadere informatie

De Ziekte van Huntington, huntingtine

De Ziekte van Huntington, huntingtine Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Leer de vijand kennen: Neutronenstraling onthult de bouw van het

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Medium stekelige wat? Hoe maak je nieuwe neuronen?

Medium stekelige wat? Hoe maak je nieuwe neuronen? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Huidcellen veranderen in hersencellen: doorbraak in het onderzoek

Nadere informatie

Het NLP communicatie model

Het NLP communicatie model Het NLP communicatie model Ontdek jouw communicatie waarnemingsfilters Leef je natuurlijk leiderschap 1 Inleiding Op het moment dat veranderingen in een organisatie plaatsvinden is communicatie één van

Nadere informatie

DONOR IN HART EN NIEREN

DONOR IN HART EN NIEREN DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz blz donor in hart en nieren Module 2 DONOR IN HART EN NIEREN vmbo MODULE: blz Lessen over orgaandonatie Dit boekje gaat over orgaandonatie Donororganen en donorweefsels

Nadere informatie

Algemene samenvatting

Algemene samenvatting Algemene samenvatting De mens kan niet zonder zuurstof. De zuurstof die wij inademen wordt vanaf de longen door het bloed naar alle cellen van ons lichaam gebracht. De cellen kunnen deze zuurstof gebruiken

Nadere informatie

MELATONINE. Het natuurlijke slaapmiddel

MELATONINE. Het natuurlijke slaapmiddel MELATONINE Het natuurlijke slaapmiddel Wat is Melatonine Melatonine is een hormoon dat in de pijnappelklier (epifyse) geproduceerd wordt uit serotonine (neurotransmitter betrokken bij stemming en pijn)

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband?

Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Ooit nagedacht over wat er gebeurt onder een halsband? Bij mensen kan slechts 1 w h i p l a s h a c c i d e n t langdurige pijn en lijden veroorzaken. De anatomie van de hond is fundamenteel gelijk aan

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid Delier

Acuut optredende verwardheid Delier Acuut optredende verwardheid Delier Uw familielid, vriend(in) of kennis is opgenomen in ons ziekenhuis vanwege ziekte, ongeval en/of operatie. Zoals u vermoedelijk hebt gemerkt, is zijn of haar reactie

Nadere informatie

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven?

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? 0031 (0) 6 25 51 69 15 0031 (0) 70 369 76 41 INFO@SUDASHI.NL VOEDING Waarom ik schrijf

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

RABIËS VIRUSKENNER. Onderzoeksverslag 29 MAART 2017

RABIËS VIRUSKENNER. Onderzoeksverslag 29 MAART 2017 RABIËS VIRUSKENNER Onderzoeksverslag 29 MAART 2017 CHRISTELIJK LYCEUM DELFT HT3k, Groep 2 Stijn van der Kolk, Thomas Vlug, Nanne Kluivingh en Oscar Wishaupt INHOUD INLEIDING... 2 OPDRACHT 1 ORIËNTATIE

Nadere informatie

Bertha Middendorp MIGRAINE. De oorzaak van jouw migraine en Leer in 6 weken je pijn te beheersen tijdens een aanval

Bertha Middendorp MIGRAINE. De oorzaak van jouw migraine en Leer in 6 weken je pijn te beheersen tijdens een aanval Bertha Middendorp MIGRAINE De oorzaak van jouw migraine en Leer in 6 weken je pijn te beheersen tijdens een aanval Inhoud Deel 1 12 Inleiding 15 Mijn migraine 21 Hypnose 26 Verhalen uit de praktijk Deel

Nadere informatie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. DNA-onderzoek en gentherapie

Afsluitende les. Leerlingenhandleiding. DNA-onderzoek en gentherapie Afsluitende les Leerlingenhandleiding DNA-onderzoek en gentherapie Inleiding In de afsluitende les DNA-onderzoek en gentherapie zul je aan de hand van een aantal vragen een persoonlijke en kritische blik

Nadere informatie

Epilepsie. Wat de docent moet weten.

Epilepsie. Wat de docent moet weten. Epilepsie Wat de docent moet weten. Sommige epileptische aandoeningen zijn moeilijker onder controle te brengen dan andere, maar de kans is groot dat de voorgeschreven medicijnen goed werken. Epilepsie

Nadere informatie

De overeenkomsten tussen de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington

De overeenkomsten tussen de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Succesvolle gentherapiestudie bij de ziekte van Parkinson geeft

Nadere informatie

Samenvatting Mensen ABC

Samenvatting Mensen ABC Samenvatting Mensen ABC Week 1ABC: Wie zijn wij? Info: Wie zijn wij mensen Mensen zijn verschillend. Iedereen is anders, niemand is hetzelfde. Dat noem je uniek. Een mens heeft een skelet van botten. Daarom

Nadere informatie

Een verwarde geest lijdt. Ontsnap uit de verwarring! Wil jij stoppen met lijden?

Een verwarde geest lijdt. Ontsnap uit de verwarring! Wil jij stoppen met lijden? Een verwarde geest lijdt. Ontsnap uit de verwarring! Wil jij stoppen met lijden? Een verwarde geesttoestand Op het moment dat je piekert, jezelf zorgen maakt, last hebt van stress, je ongelukkig voelt,

Nadere informatie

Spoelwormen leven in de darmen van honden en katten.

Spoelwormen leven in de darmen van honden en katten. Darmparasieten komen zowel bij honden als bij katten zeer regelmatig voor. De vaakst voorkomende besmettingen zijn die met spoelwormen en lintwormen. Af en toe zien we ook infecties met giardia. Ook aan

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES

ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES Energetische geneeskunde bezit vele eigenschappen, waardoor ze de conventionele geneeskunde ver overstijgt. De belangrijkste van deze eigenschappen zijn: het benaderen van

Nadere informatie

Contact maken, verbinding houden Auteur: Lidy Evertsen

Contact maken, verbinding houden Auteur: Lidy Evertsen 1 Contact maken, verbinding houden Auteur: Lidy Evertsen Contact maken, verbinding hebben: we praten er vaak over, net als over liefhebben en houden van. Maar, voor velen van ons is het niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Biologie ( havo vwo )

Biologie ( havo vwo ) Tussendoelen Biologie ( havo vwo ) Biologie havo/vwo = Basis Biologische eenheid Levenskenmerk Uitleggen hoe bouw en werking van onderdelen van een organisme bijdragen aan de functies voeding, verdediging

Nadere informatie

Van cel tot organisme hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62551

Van cel tot organisme hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62551 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62551 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Scheikundige begrippen

Scheikundige begrippen Scheikundige begrippen Door: Ruby Vreedenburgh, Jesse Bosman, Colana van Klink en Fleur Jansen Scheikunde begrippen 1 Chemische reactie Ruby Vreedenburgh Overal om ons heen vinden er chemische reacties

Nadere informatie

Dorstproef. Afdeling Interne geneeskunde

Dorstproef. Afdeling Interne geneeskunde Dorstproef Afdeling Interne geneeskunde In deze patiënteninformatie wordt uitgelegd wat de dorstproef inhoudt en hoe deze verloopt. Er is een woordenlijst als bijlage bijgevoegd om sommige woorden te verduidelijken.

Nadere informatie

Hoe leg ik uit wat NANOTECHNOLOGIE. is?

Hoe leg ik uit wat NANOTECHNOLOGIE. is? Hoe leg ik uit wat NANOTECHNOLOGIE is? Je weet toch nog dat alles uit atomen is opgebouwd? Een steen, een pen, een videospelletje, een TV, een hond en ook jijzelf zijn uit atomen opgebouwd. Atomen vormen

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied Modellen Lego voor het leven Wij mensen houden van modellen. Als kinderen beginnen wij de opbouw van dingen te begrijpen door ze met

Nadere informatie

Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de. hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het

Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de. hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het SUIKERZIEKTE Overmatig drinken en plassen is een vaak voorkomend symptoom bij de hond. Het kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten in het lichaam. U kunt hierbij denken aan slecht functionerende

Nadere informatie

Medische technieken. Maar dat is toch niet nieuw? Wat is. gebruiken voor verbetering. Mensverbetering

Medische technieken. Maar dat is toch niet nieuw? Wat is. gebruiken voor verbetering. Mensverbetering A1 Van verandering van de natuur naar verandering van het lichaam Wat is mens? A2 Medische technieken A3 gebruiken voor Maar dat is toch niet nieuw? A4 Sinds mensenheugenis zijn wij bezig de wereld om

Nadere informatie

Lucht Niet niets 9-11. Auteur: Christian Bertsch. jaar. Benaming van de activiteit:

Lucht Niet niets 9-11. Auteur: Christian Bertsch. jaar. Benaming van de activiteit: 9-11 jaar Benaming van de activiteit: Lucht Niet niets Wetenschappelijke inhoud: Natuurkunde Beoogde concepten: Dichtheid van vaste stoffen en vloeistoffen Beoogde leeftijdsgroep: 9-11 jaar oud Duur van

Nadere informatie

De conditie van de huid

De conditie van de huid De conditie van de huid Droog en trekkerig Een huid is zelden het hele jaar in dezelfde conditie. Invloeden van het weer, reizen, stress kunnen verschil maken in de conditie van de huid. Als de huid uit

Nadere informatie

De filosofie van het voeren

De filosofie van het voeren Terug naar Voorwoord Terug naar Inhoudsopgave Verder naar volgende hoofdstuk De filosofie van het voeren Inhoudsopgave van dit hoofdstuk: Het algehele beeld Hoe voeding in de Natuur er uit zou zien...

Nadere informatie

aandacht voor type 1 diabetes

aandacht voor type 1 diabetes aandacht voor type 1 diabetes Type 1 diabetes, wat is dat? Bij type 1 diabetes maakt het lichaam geen insuline meer aan. Dat brengt de glucosebalans (glucose = suiker) uit evenwicht. Als je type 1 diabetes

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over VIB 4. Schoolproject Wetenschap op Stap 6. Wetenschapper in de klas 8. Test jouw brein 12

Inhoudstafel. Over VIB 4. Schoolproject Wetenschap op Stap 6. Wetenschapper in de klas 8. Test jouw brein 12 WETENSCHAP OP STAP Inhoudstafel Over VIB 4 Schoolproject Wetenschap op Stap 6 Wetenschapper in de klas 8 Test jouw brein 12 Over VIB De wetenschappers van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie werken

Nadere informatie

Anatomie / fysiologie. Team anatomie/fysiologie AFI1. Anatomie / fysiologie / pathologie. Cxx53 1 en 2. Milieu interieur Uitwisseling van stoffen

Anatomie / fysiologie. Team anatomie/fysiologie AFI1. Anatomie / fysiologie / pathologie. Cxx53 1 en 2. Milieu interieur Uitwisseling van stoffen Anatomie / fysiologie Cxx53 1 en 2 Milieu interieur Uitwisseling van stoffen 1 Team anatomie/fysiologie Alfabetische volgorde achternaam Matthieu Berenbroek Jan Borm Simone Egberts Eric van Roon Nol van

Nadere informatie

Fosfodiesterase inhibitoren: nieuwe ZvH medicijnen die spoedig de testfase in gaan. Fosfo-di-watte? fosfodiësterase remmers

Fosfodiesterase inhibitoren: nieuwe ZvH medicijnen die spoedig de testfase in gaan. Fosfo-di-watte? fosfodiësterase remmers Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Fosfodiesterase inhibitoren: nieuwe ZvH medicijnen die spoedig de

Nadere informatie

Bloedtransfusie patiënten van 8-12 jaar

Bloedtransfusie patiënten van 8-12 jaar Bloedtransfusie patiënten van 8-12 jaar BLOEDTRANSFUSIE PATIENTEN 8-12 JAAR Jij krijgt een bloedtransfusie. In deze folder leggen we uit wat een bloedtransfusie is en waarom je de transfusie krijgt. Wat

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De menselijke hersenen bestaan uit ongeveer 100 miljard zenuwcellen (neuronen). Neuronen zijn de basis elementen die bijvoorbeeld gedrag en geheugen mogelijk maken. Neuronen hebben

Nadere informatie

DIABETES. Laten we ons daarom eens buigen over deze ziekte en op die manier onze alvleesklier ook beter begrijpen.

DIABETES. Laten we ons daarom eens buigen over deze ziekte en op die manier onze alvleesklier ook beter begrijpen. DIABETES In dit artikel wil ik onze pancreas of alvleesklier belichten. Wanneer ik de naam van dit orgaan hoor, komt onmiddellijk de associatie met suikerziekte of diabetes naar boven. Waar deze ziekte

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

Het vak biologie kennis MN001 Een biologische tekening maken praktijk MN005 Werken met een loep praktijk MN008

Het vak biologie kennis MN001 Een biologische tekening maken praktijk MN005 Werken met een loep praktijk MN008 Biologie Over Bloqs Wie is Bloqs? Bloqs is een educatieve uitgeverij die innovatieve producten en diensten aanbiedt. Bloqs staat voor bouwen aan leren. Onze visie is dat u als docent of school zelf het

Nadere informatie

DEEL 7. VERVOLG HOOFDSTUK III - Over Besmettelijke Ziekten. Bacteriën

DEEL 7. VERVOLG HOOFDSTUK III - Over Besmettelijke Ziekten. Bacteriën DEEL 7 VERVOLG HOOFDSTUK III - Over Besmettelijke Ziekten Bacteriën Een bacterie is eigenlijk het kleinste levende wezentje op aarde. Ze zijn verschrikkelijk klein: een duizendste van een millimeter groot.

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Nierfunctievervangende therapie. Nierfunctievervangende therapie

Patiënteninformatie. Nierfunctievervangende therapie. Nierfunctievervangende therapie Patiënteninformatie Nierfunctievervangende therapie Nierfunctievervangende therapie 1 Nierfunctievervangende therapie Intensive Care, route 3.3 Telefoon (050) 524 6540 Inleiding Bij uw familielid of naaste

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

Van cel tot organisme vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62357

Van cel tot organisme vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62357 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 09 juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62357 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Ieder kind is uniek, dus ook kinderen met autistische symptomen. Er zijn allerlei oorzaken

Nadere informatie

1. Lesbegin: video: diabetes

1. Lesbegin: video: diabetes LESONDERWERP: insuline + penicilline ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES: LEERPLANDOEL(EN): LESDOELEN LEERINHOUD WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE TIJD 1. Lesbegin: video: diabetes 6 min 2. Lesuitwerking: onderwijsleergesprek

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest.

Beide helften van de hersenen zijn met elkaar verbonden door de hersenbalk. De hersenstam en de kleine hersenen omvatten de rest. Biologie SE4 Hoofdstuk 14 Paragraaf 1 Het zenuwstelsel kent twee delen: 1. Het centraal zenuwstelsel bevindt zich in het centrum van het lichaam en bestaat uit de neuronen van de hersenen en het ruggenmerg

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel.

We kunnen het zenuwstelsel daarom onderverdelen in de controlekamer: het centrale zenuwstelsel en informatiewegen: het perifere zenuwstelsel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Het zenuwstelsel De hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen in je lichaam vormen samen het zenuwstelsel.

Nadere informatie

Correlatie: Kerndoelen W T - Curriculum Noord-Amerika - Mad Science Nederland. Amerikaans Curriculum. Wetenschappelijk onderzoek doen

Correlatie: Kerndoelen W T - Curriculum Noord-Amerika - Mad Science Nederland. Amerikaans Curriculum. Wetenschappelijk onderzoek doen GROEP 1 + 2 onderzoek is een set van samenhangende processen gebruikt om vragen te stellen over de natuurlijke wereld en het onderzoeken naar verschijnselen. alle lessen aan techniek werken Sommige zaken

Nadere informatie

Wat een klier! Hormonen en klieren

Wat een klier! Hormonen en klieren Wat een klier! Je hebt vast wel eens over klieren gehoord. Niet het klieren zelf natuurlijk, dus het vervelend doen, maar die andere klieren: namelijk hormoonklieren. Hormonen en klieren Hormonen zijn

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Cover Page. Author: Slieker, Roderick Title: Charting the dynamic methylome across the human lifespan Issue Date:

Cover Page. Author: Slieker, Roderick Title: Charting the dynamic methylome across the human lifespan Issue Date: Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/45888 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Slieker, Roderick Title: Charting the dynamic methylome across the human lifespan

Nadere informatie

De zintuigen van planten

De zintuigen van planten De zintuigen van planten Voor beginners Alma Steenstra Proloog Hallo, ik ben Alma Steenstra. Ik heb kort geleden een cursus biologie (What a plant knows) gevolgd aan de universiteit van Tel Aviv, via internet,

Nadere informatie

Mitochondriële ziekten

Mitochondriële ziekten Mitochondriële ziekten Stofwisseling NCMD Het Nijmeegs Centrum voor Mitochondriële Ziekten is een internationaal centrum voor patiëntenzorg, diagnostiek en onderzoek bij mensen met een stoornis in de mitochondriële

Nadere informatie

Wij willen dat het uw dier goed gaat!!

Wij willen dat het uw dier goed gaat!! Patiënteninformatie Wij willen dat het uw dier goed gaat!! BICOM Bioresonantietherapie Betere en snellere diagnose. Therapie zonder medicatie. Beste lezer, Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het

Nadere informatie

Hoe werkt ons lichaam? Waarom water drinken? Vocht vasthouden Puur water Tips bij water drinken Vragen

Hoe werkt ons lichaam? Waarom water drinken? Vocht vasthouden Puur water Tips bij water drinken Vragen Water 1 Onderwerpen Hoe werkt ons lichaam? Waarom water drinken? Vocht vasthouden Puur water Tips bij water drinken Vragen 2 Hoe werkt ons lichaam? Belangrijkste functie van de nieren/bijnieren: - filteren

Nadere informatie

QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht Blz. 1

QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht Blz. 1 QUARK_5-Thema-01-elektrische kracht Blz. 1 THEMA 1: elektrische kracht Elektriciteit Elektrische lading Lading van een voorwerp Fenomeen: Sommige voorwerpen krijgen een lading door wrijving. Je kan aan

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Erfelijkheid van de ziekte van Huntington

Erfelijkheid van de ziekte van Huntington Erfelijkheid van de ziekte van Huntington In de kern van iedere cel van het menselijk lichaam is uniek erfelijk materiaal opgeslagen. Dit erfelijk materiaal wordt ook wel DNA (Desoxyribonucleïnezuur) genoemd.

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Wetenschap op Stap

Schooljaar 2015-2016. Wetenschap op Stap Schooljaar 2015-2016 Wetenschap op Stap Inhoudstafel Over VIB 7 Schoolproject Wetenschap op Stap 10 Wetenschapper in de klas 14 Test jouw brein 20 OVER VIB Vlaams Instituut voor Biotechnologie De wetenschappers

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL 2004

Bijlage VMBO-GL en TL 2004 Bijlage VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 BIOLOGIE CSE GL EN TL BIOLOGIE VBO-MAVO-D Deze bijlage bevat informatie. 400009-1-586-543b BIOTECHNOLOGIE INFORMATIE 1 OUDE TECHNIEKEN Al eeuwen gebruiken mensen organismen

Nadere informatie

Schooljaar Wetenschap op Stap

Schooljaar Wetenschap op Stap Schooljaar 2016-2017 Wetenschap op Stap Inhoudstafel Over VIB 7 Schoolproject Wetenschap op Stap 10 Wetenschapper in de klas 14 Test jouw brein 20 OVER R VIB Vlaams Instituut voor Biotechnologie De wetenschappers

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

De Top 10 Dieet Mythen

De Top 10 Dieet Mythen - 1 - De Top 10 Dieet Mythen Een dieet volhouden is nooit makkelijk, zeker niet met de overvloed aan dieet mythen. Het is het vaak moeilijk een onderscheid te maken tussen effectieve afval technieken/strategieën

Nadere informatie