Zorgaanbod diagnostiek dementie in de algemene ziekenhuizen van de Provincie Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgaanbod diagnostiek dementie in de algemene ziekenhuizen van de Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Zorgaanbod diagnostiek dementie in de algemene ziekenhuizen van de Provincie Antwerpen Uiteraard is het van groot belang om bij geheugenstoornissen eerst uw huisarts te raadplegen. Hij/zij zal u correcte informatie bezorgen en u eventueel doorverwijzen naar een specialist. De lijst die u hieronder aantreft, werd samengesteld door het provinciaal Dementienetwerk Antwerpen, op basis van een plaatsbezoek van het expertisecentrum voor dementie aan het ziekenhuis. We vermelden er graag bij dat er ook neurologen, internist-geriaters en neuropsychiaters zijn die patiënten in hun thuispraktijk kunnen ontvangen. Omdat we deze lijst beperken tot de ziekenhuizen, werden zij niet opgenomen. 1. Imelda vzw Ziekenhuis Imeldalaan Bonheiden Tel Fax Wordt later meegedeeld 2. ZNA Hoge Beuken Geheugenkliniek Cdt. Weynsstraat Antwerpen Tel Fax Polikliniek, parakliniek,dagverblijf en hospitalisatie Diagnose duurt 1 week Nadruk op observatie Ambulante zaken worden afgehandeld op 2 halve dagen 02/08/2006

2 3. Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat Edegem Tel Diagnose: dagkliniek Nadruk op gesprek, labo, neuropsychologisch onderzoek Extra: test lumbaal vocht, genetisch onderzoek, neuropathologisch onderzoek Geen lange opnames, enkel ambulante zaken Geen opvolging achteraf Mogelijkheid tot crisisopvang 01/02/ Monicaziekenhuis Monicaziekenhuis Campus O.L.V. Middelares Campus Eeuwfeestkliniek Florent Pauwelslei 1 Harmoniestraat Deurne 2030 Antwerpen Tel Tel Fax Fax Diagnose: dagkliniek (enkel in Eeuwfeestkliniek), in Campus O.L.V. Middelares enkel raadplegingen en hospitalisaties evenwel zeer nauw contact/ samenwerking met Eeuwfeestkliniek. EEG, CT schedel, bloedonderzoek, geheugenonderzoek Diensten geriatrie en neurologie werken complementair Nazorg gebeurt ambulant Mogelijkheid tot crisisopvang via dienst geriatrie 01/09/05 Mogelijkheid tot diagnostiek NPH 5. ZNA Sint-Elisabeth Leopoldstraat Antwerpen Tel x/week ambulante consultatie consultatie verloopt via de geheugenkliniek waar een eerste gesprek gebeurt. Daarna is er een dagevaluatie met latere bespreking van de resultaten en het opstellen van een begeleidingsplan. diagnose is ook mogelijk via korte ziekenhuisopname indien gewenst Aparte dementiestaf 02/08/06 MEMOR-IT programma bij beginnende ziekte van Alzheimer of milde geheugenstoornissen

3 6. AZ Sint-Vincentius Campus Sint-Jozef Molenstraat Mortsel Tel Diagnose: 1 dag met s avonds of op afspraak raadpleging resultaten en bespreking, info inzake behandeling, toekomstmogelijkheden 01/09/05 Behoort tot Geriatrisch Zorgnetwerk Groep Gasthuiszusters van Antwerpen 7. AZ Sint-Vincentius Campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat Antwerpen Tel nog niet ontvangen 8. A.Z. Sint-Maarten Campus Mechelen Leopoldstraat 2 Tel Fax Diagnosestelling en eerste evaluatie: ambulant in 2 visites 06/01/05 (klinisch onderzoek, biochemie, beeldvorming, psychometrie ) Via raadpleging Geriatrie of Neurologie Aanwezigheid van naast familielid of mantelzorger wordt aanbevolen Opvolgvisites en verlenging attestmedicatie worden in onderling overleg afgesproken Hospitalisatie bij gevorderde situaties, bij gedragsmoeilijkheden en moeilijke thuissituaties Afdeling (psycho)geriatrie Het Anker is gespecialiseerde ziekenhuisafdeling waarvan buitendeuren en liften met cijfercode worden geopend. Maximale bewegingsvrijheid voor patiënt met orïentatie-en gedragsmoeilijkheden Evaluatie gebeurt door multidisciplinaire team van internistgeriaters, neuroloog, verpleging, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie en sociaal verpleegkundige

4 9. A.Z. Sint-Maarten Campus Duffel Rooienberg Duffel Tel Diagnosestelling en eerste evaluatie: ambulant in 2 visites 6/01/06 (klinisch onderzoek, biochemie, beeldvorming, psychometrie ) Via raadpleging Geriatrie of Neurologie Aanwezigheid van naast familielid of mantelzorger wordt aanbevolen Opvolgvisites en verlenging attestmedicatie worden in onderling overleg afgesproken Hospitalisatie bij gevorderde situaties, bij gedragsmoeilijkheden en moeilijke thuissituaties Evaluatie gebeurt door multidisciplinaire team van internistgeriaters, neuroloog, verpleging, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie en sociaal verpleegkundige 10. A.Z. Heilige Familie s Herenbaan Reet Tel gestructureerd dagbezoek (op donderdag) met begeleiding 01/03/2006 door referentiepersoon dementie. Deze dag wordt op voorhand gepland in overleg met de huisarts en met de mantelzorger (telefonisch contact) De mantelzorger is de ganse dag mee aanwezig voor begeleiding, hetero-anamnese en informatie Normaliter wordt voorzien in labo, EKG, RX Thorax, CT hersenen, EEG, geriatrische evaluatie, psychosociale en functionele evaluatie (ADL,I-ADL, GDS, NPI, zorgsituatie), en neurologisch onderzoek met inbegrip van cognitieve evaluatie, zo nodig worden aanvullende onderzoeken in tweede tijd gepland: neuropsychologie, SPECT, MRI, LP Multidisciplinair team: internist-geriater, neuropsychiater, radioloog, referentiepersoon dementie, aangevuld zo nodig met psychologe, psychiater, logopediste, sociale assistente Er wordt telkens een zorgenplan opgesteld, en terugbetaling van eventuele medicatie wordt geregeld Controle om de 4-6 maanden, tussendoor opvolging door de huisarts 11. A.Z. Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 Tel Fax Nog geen gegevens ontvangen

5 12. A.Z. Klina Augustijnslei Brasschaat Tel Indien gewenst kan diagnose via raadpleging. Klinische gegevens primeren Aanvullend onderzoek (labo, CT/-MR hersenen) kan ambulant. Hospitalisatie (o.m. via daghospitaal) mogelijk indien moeilijke verplaatsing voor onderzoek Patiënt hoeft niet noodzakelijk aanwezig te zijn bij bespreking van de resultaten. Gesprek met familie/mantelzorgers is gewenst voor aanvullende informatie (ADL, IADL, GDS, NPI) en eventuele aanvraag voor terugbetaling medicatie Nazorg gebeurt in overleg met de verwijzende huisarts op basis van de wettelijke normeringen voor terugbetaling (of vroeger bij problemen op vraag van de behandelende huisarts) 01/09/04 De samenwerking met de collega s neurologen is wederzijds uitstekend en niet-concurrentieel 13. ZNA n Palfijn Lange Bremstraat Merksem Tel Diagnose kan via hospitalisatie of ambulant via raadpleging 02/08/06 Dienst geriatrie richt zich specifiek tot die patiënten met een geriatrisch profiel (75+, polyfarmacie, comorbiteit, ) Jongere patiënten worden doorverwezen naar dienst neurologie 1 e consultatie (45 min.): afname uitgebreide anamnese, KO, MMSE 2 e consultatie (45 min à 1,5u): CT hersenen, uitgebreid neuropsychologisch onderzoek. Indien gewenst kan een ergotherapeutisch bilan gebeuren (AMPS) om praxisstoornissen op te sporen en aanbevelingen te verstrekken mbt de thuissituatie, mantelzorg of door te voeren aanpassingen aan de woonst. Zonodig wordt extra consult neurologie gepland Ter afronding volgt raadpleging (45 min.) bij geriater ter bespreking van de resultaten, uitleg mbt diagnose en eventueel opstarten medicatie Psychologische begeleiding voor patient en/of familie kan voorzien worden via dienst Psychologie. Crisisopvang mogelijk via hospitalisatie Voorlopig geen gesloten dementieafdeling aanwezig

6 14. ZNA Sint-Erasmus Luitenant Lippenslaan Antwerpen (Borgerhout) Tel Dit via de consultatie of via een voorafgeplande korte opname dewelke georganiseeerd wordt door de huisarts van de patiënt in overleg met de geriater. Dit via de consultatie of via een voorafgeplande korte opname dewelke georganiseeerd wordt door de huisarts van de patiënt in overleg met de geriater. Eerste consultatie: duurt ongeveer min.: uitvoerig gesprek met patiënt en mantelzorger, klinisch onderzoek, MMSE, depressietest ; een onderzoeksplan wordt voorgesteld en overlopen met de patiënt en mantelzorger. Aansluitend na de raadpleging mogelijkheid tot beeldvorming (ct scan schedel,) en bloedname Ambulant via dagziekenhuis: uitgebreide neuropsychologische testing indien noodzakelijk (neurolinguïst) ADL, IADL, LOCTA-G evaluatie door ergotherapeut. Psychiatrisch consult indien noodzakelijk Neuroloog: eventueel EEG, Duplex halsvaten, EKG,... 2de consult duurt ongeveer 30 min. en bestaat uit: bespreking resultaten met pat en zorgverstrekker, de diagnose en de gevolgen worden besproken. Informatie wordt gegeven in verband met klinisch verloop dementie, aandachtspunten voor omgaan met personen met dementie en stimulatie zelfredzaamheid en geheugen, zelfhulpgroepen, expertisecentra dementie, rijvaardigheid (CARA). 02/08/06 Indien nodig wordt patiënt en mantelzorger verwezen naar de sociale dienst voor oppuntstelling mantelzorg en naar de psycholoog van ons ziekenhuis. Medicatie wordt opgestart. Derde consult na 1 maand; Evaluatie van neveneffekten van medicatie. Bespreking eerste indrukken van patiënt en mantelzorger, tijd voor vragen. Nadien consultatie volgens schema. 15. AZ Sint-Jozef Oude Liersebaan Malle Tel Intake gesprek en screening via consultatie 1-daags doorlopen van verschillende onderzoeken via dagziekenhuis: CT-scan, labo herevaluatie alle 3 à 6 maanden van de patiëntenstatus en opvolging van de mantelzorger

7 16. Dodoensziekenhuis Dodoensziekenhuis Campus Mechelen Campus Willebroek Zwartzustersvest 47 Tisseltsesteenweg Mechelen 2830 Willebroek Tel Tel Intake gesprek en screening via consultatie 1-daags doorlopen van verschillende onderzoeken via dagziekenhuis: CT-scan, labo herevaluatie alle 3 à 6 maanden van de patiëntenstatus en opvolging van de mantelzorger 17. Heilig Hartziekenhuis Lier Kolveniersvest Lier Tel Fax e raadpleging: verkenning van het probleem 2 e raadpleging: labo, mini-mental, CT scan 3 e raadpleging: medeling van diagnose (eventueel 2 e afname mini-mental state examination) Opvolging medicatie 18. ZNA Joostens Kapellei Zoersel Tel: 03/ Fax: 03/ Sp-Psychogeriatrie: Observatie en revalidatie van en voor patienten met geriatrische cognitieve stoornissen,al dan niet met gedragsstoornissen. Verblijfsduur tot drie maanden Geen polikliniek,geen ambulante zorg. Evaluatie gebeurt door multidisciplinair team van internistgeriater,somatisch coördinator, psychologe-neurolinguïste, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopediste en sociaal verpleegkundige 02/08/06 Bijzondere nadruk op het globale patiëntensysteem. Familie als uitdrukkelijke partner in diagnose en zorg via familievragenlijst, mentorschap, debriefing, ervaringsgerichte familiegroep, partnerclub

8 19. Sint-Jozefkliniek Bornem Kasteelstraat 23 Bornem Tel Fax e raadpleging: verkenning van het probleem 2 e raadpleging: psychologische testing 3 e raadpleging: - lumbale punctie (jong dementerenden) - labo, CT-scan (oudere dementerenden) Bij diagnosestelling begeleiding van team bestaande uit 4 psychologen voor patiënt en familie 1/1/2006 Opvolging medicatie 20. ZNA Stuivenberg Lange Beeldekensstraat Antwerpen Tel via raadpleging of via korte geplande hospitalisatie eerste raadpleging: uitvoerig gesprek met patiënt en mantelzorger, klinisch onderzoek, cognitieve screeningstest (MMSE), bloedname CT-scan hersenen en zonodig uitgebreid neuropsychologisch onderzoek, ergotherapeutisch bilan worden gepland controle raadpleging voor bespreking resultaten en eventueel opstarten medicatie 02/08/06 crisisopvang mogelijk via hospitalisatie, doch geen gesloten afdeling 21. AZ St.-Jozef Steenweg op Merksplas Turnhout Tel. 014/ Fax. 014/ Zowel door neuroloog als geriater Op de dienst geriatrie kunnen (hoog)-bejaarde personen terecht met vermoeden van Alzheimertype dementie via consultaties na afspraak Op de dienst neurologie gebeurt de vereiste testing voor de terugbetaling van de medicatie door een logopediste, gespecialiseerd in dementie-onderzoek Klinisch onderzoek, bevraging van familie of begeleider, labo-onderzoek, hersenscan nuari 2006 De diagnose wordt gesteld op 2 raadplegingen

9 22. St.- Elisabethziekenhuis Rubensstraat Turnhout Tel. 014/ Fax. 014/ Zowel op de dienst geriatrie (014/ ) als de dienst neurologie (014/ ) Geen opname noodzakelijk nuari 2006 Indien nodig worden afspraken gemaakt voor radiologisch of neuropsychologisch onderzoek tijdens het eerste patiëntencontact. 23. OPZ Geel Sr. Sanodreef Geel Tel. 014/ Fax. 014/ Diagnose is mogelijk nuari 2006 Enkel naar aanleiding van een opname omwille van psychiatrische problemen. 24. AZ St.-Dimpna JB Stessensstraat Geel Tel. 014/ Diagnose is mogelijk na verwijzing van de huisarts zowel in de dienst Neurologie (014/ ) als in de dienst Geriatrie (014/ ) Alle noodzakelijke medische, technische en neuropsychologische onderzoeken worden bij voorkeur via raadpleging afgehandeld. December 2005 Waar nodig kan via (dag)-hospitalisatie en multidisciplinair gewerkt worden. 25. AZ St.-Elisabeth Nederrij Herentals Tel. 014/ Fax.014/

10 Zowel door Neuroloog als Geriater De neuroloog gebruikt de nodige geheugentesten en neemt deze zelf af. De geriater schakelt logopediste of ergotherapeute in voor afname van de testen CT-schedel wordt uitgevoerd indien men dit nodig acht nuari 2006 De resultaten worden doorgestuurd naar de huisarts De neuroloog of geriater start de nodige medicatie op en volgen dit ook op. Het voorschrijven van de medicatie wordt toevertrouwd aan de huisarts. 26. AZ Heilig Hart Gasthuisstraat Mol 014/ Door het multidisciplinair team bestaande uit neuroloog, geriater, ergotherapeut, sociaal assistent en psycholoog Geen opname vereist Juni 2004 CT, EKG, MMSE, IADL, NPI, EEG De bovenstaande informatie werd door de diensten zelf verstrekt. Verklarende woordenlijst Medisch luik Neuropathologisch onderzoek: onderzoek waarbij er mogelijke defecten in de werking van de hersenen worden nagegaan door middel van lichamelijke tests. EEG (electro encephalogram): weergave van elektrische activiteit van de hersenen. Hierbij worden elektroden op de hoofdhuid geplaatst en verbonden met een machine die elektrische potentialen versterkt en weergeeft op papier. ECG-EKG (electro cardiogram): weergave van de elektrische activiteit van het hart. CT-scan (computerized tomography): Scan waarbij het hoofd van de cliënt bestraald wordt met een smalle bundel röntgenstralen. Deze stralen worden door de computer geanalyseerd en in de vorm van een dwarsdoorsnede geprojecteerd op het beeldscherm. De CT-scan helpt bloedstolsels, tumoren, geboortedefecten en andere letsels op te sporen. MRI (magnetic resonance imagine): Door middel van elektromagnetische straling verkrijgt men een beeld van de hersenen. Labo: bloedonderzoek Lumbale punctie: het door een ruggeprik wegnemen van vocht uit het ruggemerg. Afname van ruggemergvloeistof is een hulp bij het vaststellen van infecties en andere afwijkingen. Genetisch onderzoek: onderzoek naar erfelijke factoren

11 Psychologisch luik Neuropsychologisch onderzoek: onderzoek naar de werking van de hersenen op basis van psychologische tests: vragenlijsten, interviews,. Anamnese/Hetero-anamnese: Bevraging naar de levensloop van de cliënt. ADL(Basic Activities of Daily Living): beoordeling van de actuele prestaties van de cliënt op basis van zijn alledaagse activiteiten IADL (Instrumental Activities of Daily Living): beoordeling van de actuele prestaties van de cliënt op basis van meer ingewikkelde activiteiten GDS (Global Deterioration Scale): beoordelingsschaal van het cognitieve functioneren en de functionele capaciteiten NPI (Neuropsychiatric Inventory): interview van de zorgverlener MMSE (mini-mental state examination): een test ontworpen om het cognitieve falen te meten. De MMSE test zes gebieden van het cognitief functioneren: oriëntatie in tijd en ruimte, het inprentingsvermogen, de aandacht, het geheugen, de taal en de constructieve vaardigheid.

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie

Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Welkom op de Dagkliniek Geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0952 Inleiding U heeft een afspraak op de Dagkliniek Geriatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op

Nadere informatie

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 3 van 24 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen

Nadere informatie

na een hernia-operatie geheugenpoli ZorgSaam

na een hernia-operatie geheugenpoli ZorgSaam welkom adviezen op de na een hernia-operatie geheugenpoli ZorgSaam 1 2 Welkom op de geheugenpolikliniek U bent door uw huisarts of specialist doorverwezen naar de geheugenpolikliniek van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen,

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Handboek Ziektediagnostiek dementie

Handboek Ziektediagnostiek dementie Handboek Ziektediagnostiek dementie A.H.M. Kleemans Handboek Ziektediagnostiek dementie Handboek Ziektediagnostiek dementie A.H.M. Kleemans, sociaal geriater/verpleeghuisarts ISBN/EAN : 978-90-812992-2-0

Nadere informatie

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011

Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Zorgtraject Dubbeldiagnose Arrondissement Turnhout 17 oktober 2011 Schematisch overzicht (pagina 1): A/ Crisisopvang B/ Stabilisatie begeleiding/ behandeling C/ Begeleiding/ behandeling 0u-24u Dag 1-3

Nadere informatie

Betreft de diagnosegroep(en): Projectgroep 2012:

Betreft de diagnosegroep(en): Projectgroep 2012: Heliomare Revalidatie Relweg 51 1949 EC Wijk aan Zee T 088 920 8888 E inforevalidatie@heliomare.nl BehandelprogrammaNAH volwassenen Doel van dit document: Betreft de diagnosegroep(en): Richtinggevend NAH

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers DEEL 2 Klinische aspecten Hoofdstuk 5 Psychogeriatrie Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers 246 Dementie M. Vandewoude Dementie is één van de belangrijkste syndromen binnen

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen Folder voor ouders en kind Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Wat is

Nadere informatie

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen. Voorstelling van een pilootproject Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom Een netwerkinitiatief in Oost- en West-Vlaanderen Voorstelling van een pilootproject Inhoud 1 Inleiding... 6 2 De partners in het netwerk Oost- en West-Vlaanderen...

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten

Bacheloropdracht. Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten Bacheloropdracht Afstemming van zorgvraag en zorgaanbod bij MS patiënten Hanneke Banis Studentnummer 0120219 Universiteit Twente Studierichting Gezondheidswetenschappen Examinator Dr. H.G.M. Oosterwijk

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek Neuropsychologisch onderzoek V1_2011 Naam cliënt: Afdeling: U hebt een afspraak op Met: U wordt opgehaald van de afdeling voor bovenstaande afspraak. Waarom een neuropsychologisch onderzoek? Een neuropsychologisch

Nadere informatie

PROTOCOL SCREENING PSYCHOGERIATRIE MIDDEN-BRABANT

PROTOCOL SCREENING PSYCHOGERIATRIE MIDDEN-BRABANT PROTOCOL SCREENING PSYCHOGERIATRIE MIDDEN-BRABANT B03-0497, juli 2006 Uitgave Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant Swaardvenstraat 75 5048 AV Tilburg Postbus 43 5000 AA Tilburg Telefoon: (013) 465 73 55

Nadere informatie

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd?

Welkom. Korte kadering van het project. Focus op de interviews. Overzicht geïnterviewde diensten. Wie is geïnterviewd? Welkom Project Gedeelde zorg voor mensen met dubbeldiagnose Presentatie resultaten van de interviews 22 september 2009 Dhr. Bart Wuyts, directeur SPK Pijler innoverende welzijnsregio Project binnen team

Nadere informatie

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2013 CM Antwerpen

Thuis in thuiszorg. De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be. Een antwoord op je vragen. 2013 CM Antwerpen Thuis in thuiszorg Een antwoord op je vragen 2013 CM Antwerpen De CM-thuiszorglijn: 03 221 95 95 thuiszorg.antwerpen@cm.be Deze brochure bevat heel wat informatie. Ze geeft je een overzicht van de bestaande

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie 5 Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie Nederlandse Vereniging voor Neurologie Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 30 35 IN SAMENWERKING

Nadere informatie

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum mo MeMemo acten ContContacten Harvey Cushing Centrum Brussel Hôpital Erasme Anderlecht................ 02/555.42.87 of 02/555.43.11 UZ Brussel Jette................................................ 02/476.33.87

Nadere informatie

GH@PRO vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007

GH@PRO vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007 GH@PRO vzw: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie JAARVERSLAG 2007 Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie Verversrui 3 2000 Antwerpen 03-293 95 91 03-294 33 70 ghapro@telenet.be www.ghapro.be Een eerste

Nadere informatie

Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed

Checkup. Valkliniek... meer dan stappen alleen. met AZ Sint-Maarten. 2-4 Valkliniek. 5 Nieuwe behandeling handaandoening. 6-7 Triage op spoed A Checkup met AZ Sint-Maarten Informatie voor zorgverstrekkers uit de regio maart 2012 2-4 Valkliniek 5 Nieuwe behandeling handaandoening 6-7 Triage op spoed 8-9 Patiëntveiligheid 10-11 Prikkelbare Darm

Nadere informatie

Dementie. Je staat er niet alleen voor

Dementie. Je staat er niet alleen voor Dementie Je staat er niet alleen voor Inhoud Voorwoord... 04 Wat is dementie?... 07 Soorten geheugen... 13 De verschillende vormen van dementie... 17 Nabij in de zorg...27 Het belang van een tijdige diagnose...

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST AAN DE NODEN VAN MINDER VERBALE PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN Hogeschool West-Vlaanderen Departement HIEPSO Studiegebied Gezondheidszorg OPLEIDING ERGOTHERAPIE R. De Rudderlaan, 6 8500 Kortrijk DE BASISTRAINING VAN EEN LIBERMANMODULE OMGAAN MET VERSLAVING, AANGEPAST

Nadere informatie

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN

POLIKLINIEKEN. Poliklinieken van SEIN POLIKLINIEKEN Poliklinieken van SEIN 1. Gespecialiseerde zorg GESPECIALISEERD Welkom op de polikliniek van SEIN Naast de klinieken (in Zwolle en in Heemstede) heeft SEIN twaalf poliklinieken. Deze zijn

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven Katholieke Universiteit Leuven FACULTEIT GENEESKUNDE SCHOOL VOOR MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP BIJLAGEN BIJ HET ONDERZOEKSRAPPORT ACTUALISATIE VAN DE

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie