S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop"

Transcriptie

1 NL Zonneschermaandrijving SunTop Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Inbedrijfstelling van de aandrijving met montagekabel Afleveringstoestand (inbedrijfstellingsmodus) Instellen van de eindposities Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsrichtlijnen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Verwondingsgevaar door stroomstoten. Aansluitingen op het 0V-net moeten worden gemaakt door bevoegde vaklieden. Controleer de installatie (zonneschermen) regelmatig op slijtage of beschadigingen. Bij het aansluiten dienen de voorschriften van de energieleverancier en de bepalingen voor natte en vochtige ruimten volgens VDE 000 te worden opgevolgd. Gebruik alleen originele -onderdelen in oorspronkelijke staat. Houd personen uit de buurt van de installatie totdat deze niet meer in beweging is. Bij werkzaamheden aan de installatie (onderhoud, ramen lappen) moet deze altijd worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Let bij de montage op het volgende: De aandrijving functioneert alleen wanneer deze is ingebouwd. Zorg dat de stroom tijdens het maken van aansluitingen altijd is uitgeschakeld. Het pantser moet op de wikkelas worden bevestigd. De profielbuis moet op voldoende afstand worden gehouden van de motorbuis. Houd rekening met axiale speling ( mm) Montage Volg onderstaande montagerichtlijnen op! De aandrijving moet zodanig worden bevestigd dat deze geen gevaar oplevert. Voordat de aandrijving wordt geplaatst, moeten Waarschuwing! alle overbodige leidingen en voorzieningen worden verwijderd. Tijdens de installatie, in normaal bedrijf en tijdens werkzaamheden aan de installatie moeten alle polen van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld (Hirschmannstekker en Hirschmannkoppeling of een tweepolige schakelaar met een contactopening van min. mm of hoofdschakelaar voor alle polen). Wanneer de aandrijving wordt bediend met een schakelaar met UIT-voorinstelling (dodeman), moet de drukknop op meer dan,50 m hoogte worden aangebracht op voldoende afstand van de bewegende delen. Het beweegbereik van de installatie moet tijdens bedrijf zichtbaar zijn. De bewegende delen van een aandrijving moeten onder de,5 m worden beschermd. Het koppel en de bedrijfsduur moeten op de eisen van het aangedreven product zijn afgestemd. Raadpleeg de technische gegevens op het typeplaatje. Houd er rekening mee dat de kleinste binnendiameter van de buizen bij deze aandrijving (type M) 46 mm bedraagt. De aandrijving dient zodanig te worden ingebouwd dat deze niet wordt blootgesteld aan regen- of sproeiwater. Plaats de aandrijving niet in een omgeving met ontploffingsgevaar of in mobiele inrichtingen (bijv. voertuigen). Houd (afstand)bedieningen buiten bereik van kinderen. Inbouw in profielbuizen X A Aandrijving met bijpassende adapter en meeneemring van de eindschakelaar in de profielbuis schuiven. De motorkabel beschermd aanleggen, niet knikken. A B Verwijderen van de apparaatstekker Waarschuwing! Verwondingsgevaar door stroomstoten. Bij het uitnemen van de motorstekker moet de voedingskabel spanningsvrij zijn. XB Axiale verschuiving van de tegenlager voorkomen, bijv. door de asdrager vast te schroeven of te klinken. Afleveringstoestand Stekker verwijderen Stekker insteken Aandrijving in de lagering axiaal vastzetten! XC Doek aan de as bevestigen! C S S S Waarschuwing! Verwondingsgevaar door stroomstoten. Niet boren in de directe omgeving van de aandrijving! Uitnemen van de motorstekker Voedingskabel spannigsvrij maken.. Met een schroevendraaier de motorstekker ontgrendelen.. Stekker verwijderen. Insteken van de motorstekker. Stekker spanningsvrij insteken totdat de vergrendeling vastklikt.

2 Aansluiting/inbouw/inbedrijfstelling Inbouwwijzen Er zijn diverse inbouwwijzen mogelijk: Inbouwwijze. Bovenste en onderste eindpositie vrij instelbaar Inbedrijfstelling Opmerking: De aandrijving bevindt zich bij aflevering in inbedrijfstellingsmodus. Bovenste aanslag. Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar. Vaste bovenste en onderste aanslag 4. Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Onderste aanslag n n n n Doek Wikkelas Aansluitvoorbeeld SunTop 0 V/50 Hz Opmerking: Condensator De motoraansturingen in op-/neer-richting moeten wederzijds vergrendeld zijn. Apparaatstekker Er moet voor een minimale omschakelvertraging van 0,5 sec. worden gezorgd. zwart bruin blauw groen/ geel Wikkelthermostaat Elektronica Aftakdoos Aansluiting voor montagekabel. Elektriciteitsnet Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel Jaloezieschakelaar of -knop 0 Schakelaardoos Elektriciteitsnet 0 V/50 Hz L N PE Opmerking: U kunt meerdere SunSmart-aandrijvingen parallel aansluiten. Houd hiermee rekening met de maximale schakelcapaciteit van het verdeelstation.. Stroom inschakelen. U kunt nu de eindposities met de montagekabel instellen. Let op: Houd een van de toetsen ingedrukt totdat de aandrijving door een korte, automatische beweging de overgang naar de programmeermodus aangeeft. U kunt nu de eindposities instellen. Aanwijzing: De pantserbescherming is pas aan het pantser aangepast als het rolluik één keer volledig en ononderbroken op en neer is bewogen.

3 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Opmerking: Let op de juiste aansluiting. 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld.

4 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Opmerking: Let op de juiste aansluiting. 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 4

5 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Opmerking: Let op de juiste aansluiting. 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 5

6 Instelling van de eindposities Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Opmerking: Let op de juiste aansluiting. 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 6

7 Wijzigen/wissen van de eindposities Wijzigen/wissen van de eindposities Elektriciteitsnet Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel. Stroom inschakelen.. Breng het pantser in een middenpositie. ca. 5 sec.. Druk tegelijkertijd op beide knoppen op de montagekabel. De aandrijving beweegt gedurende 5 sec. kort op en neer. De eindposities zijn gewist. U kunt de eindposities nu opnieuw instellen. 7

8 Problemen opsporen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Aandrijving stopt Eindposities zijn niet ingesteld Eindposities instellen tijdens een beweging Aandrijving bevindt zich in instelmodus Aandrijving blijft na een korte Eindpositie is opgeslagen Tweede eindpositie instellen beweging staan Aandrijving reageert niet Geen netspanning Netspanning controleren Thermostaat is geactiveerd Aandrijving laten afkoelen Aandrijving regelt geen Toevallige beweging Eindposities wissen eindposities in Eindposities opnieuw instellen Beweging tot eindpositie/aanslag te kort Aandrijving moet bewegen tot korte Aandrijvingen Tel. () 8/ GmbH Linsenhofer Straße 59 6 Telefon (0 70 5) -0 en 0Besturingen v.o.f. Fax () 8/ Antriebstechnik D-7660 Beuren Telefax (0 70 5) - Technische wijzigingen voorbehouden Postbus 44 Telefon (0 70 5) -0 / AK Waddinxveen Telefax (0 70 5) -

9 NL Zonneschermaandrijving SunTop-868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Inbedrijfstelling van de aandrijving met montagekabel of zender Afleveringstoestand (inbedrijfstellingsmodus) Instellen van de eindposities Inbouw in profielbuizen X A Aandrijving met bijpassende adapter en meeneemring van de eindschakelaar in de profielbuis schuiven. De motorkabel beschermd aanleggen, niet knikken. XB Axiale verschuiving van de tegenlager voorkomen, bijv. door de asdrager vast te schroeven of te klinken. A B Waarschuwing! Correct gebruik Belangrijke veiligheidsrichtlijnen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Verwondingsgevaar door stroomstoten. Aansluitingen op het 0V-net moeten worden gemaakt door bevoegde vaklieden. Controleer de installatie (het zonnescherm) regelmatig op slijtage of beschadigingen. Bij het aansluiten dienen de voorschriften van de energieleverancier en de bepalingen voor natte en vochtige ruimten volgens VDE 000 te worden opgevolgd. Gebruik alleen originele -onderdelen in oorspronkelijke staat. Houd personen uit de buurt van de installatie totdat deze niet meer in beweging is. Bij werkzaamheden aan de installatie (onderhoud, ramen lappen) moet deze altijd worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Houd er rekening mee dat zendapparaten niet mogen worden gebruikt in storingsgevoelige omgevingen. (bijv. ziekenhuizen, luchthavens...). De afstandsbediening mag alleen worden gebruikt voor apparaten en installaties die bij storingen in de hand-/wandzender of ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of zaken opleveren of waarin dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is afgedekt. De regeleenheid is niet beschermd tegen storingen door andere meldapparatuur en eindvoorzieningen (bijv. ook zendapparatuur) die normaliter in hetzelfde frequentiebereik werken. Sluit de ontvanger alleen aan op door de fabrikant goedgekeurde apparatuur en installaties. Optimaal gebruik van het zendsignaal Antenne niet knikken. Antenne niet inkorten of verlengen. Antenne bij slechte ontvangst in een andere stand plaatsen. Antenne zo vrij mogelijk plaatsen. Twee draadloze aandrijvingen minimaal 5 cm uit elkaar plaatsen. Let bij de montage op het volgende: De aandrijving functioneert alleen wanneer deze is ingebouwd. Zorg dat de stroom tijdens het maken van aansluitingen altijd is uitgeschakeld. Het pantser moet op de wikkelas worden bevestigd. De profielbuis moet op voldoende afstand worden gehouden van de motorbuis. Houd rekening met axiale speling ( mm) Aandrijving in de lagering axiaal vastzetten! XC Doek aan de as bevestigen! Waarschuwing! Montage Waarschuwing! Verwondingsgevaar door stroomstoten. Niet boren in de directe omgeving van de aandrijving! Volg onderstaande montagerichtlijnen op! De aandrijving moet zodanig worden bevestigd dat deze geen gevaar oplevert. Voordat de aandrijving wordt geplaatst, moeten alle overbodige leidingen en voorzieningen worden verwijderd. Tijdens de installatie, in normaal bedrijf en tijdens werkzaamheden aan de installatie moeten alle polen van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld (Hirschmannstekker en Hirschmannkoppeling of een tweepolige schakelaar met een contactopening van min. mm of hoofdschakelaar voor alle polen). Wanneer de aandrijving wordt bediend met een schakelaar met UIT-voorinstelling (dodeman), moet de drukknop op meer dan,50 m hoogte worden aangebracht op voldoende afstand van de bewegende delen. Het beweegbereik van de installatie moet tijdens bedrijf zichtbaar zijn. De bewegende delen van een aandrijving moeten onder de,5 m worden beschermd. Het koppel en de bedrijfsduur moeten op de eisen van het aangedreven product zijn afgestemd. Raadpleeg de technische gegevens op het typeplaatje. Houd er rekening mee dat de kleinste binnendiameter van de buizen bij deze aandrijving (type M) 46 mm bedraagt. De aandrijving dient zodanig te worden ingebouwd dat deze niet wordt blootgesteld aan regen- of sproeiwater. Plaats de aandrijving niet in een omgeving met ontploffingsgevaar of in mobiele inrichtingen (bijv. voertuigen). Houd (afstand)bedieningen buiten bereik van kinderen. C

10 Inbouw/inbedrijfstelling/aansluiting Verwijderen van de apparaatstekker Waarschuwing! Afleveringstoestand Verwondingsgevaar door stroomstoten. Bij het uitnemen van de motorstekker moet de voedingskabel spanningsvrij zijn. Stekker verwijderen Stekker insteken Inbedrijfstelling Opmerking: De aandrijving bevindt zich bij aflevering in inbedrijfstellingsmodus. Onderste aanslag n Bovenste aanslag n n n Uitnemen van de motorstekker Voedingskabel spannigsvrij maken.. Met een schroevendraaier de motorstekker ontgrendelen.. Stekker verwijderen. Insteken van de motorstekker. Stekker spanningsvrij insteken totdat de vergrendeling vastklikt. Inbouwwijzen Er zijn diverse inbouwwijzen mogelijk: Inbouwwijze S S. Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar. Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar. Vaste bovenste en onderste aanslag S 4. Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Aansluiting voor montagekabel (alleen toegestaan voor inbedrijfstelling of instelprocedures).. Stroom inschakelen. Doek Aansluiting voor zender (draadloze bediening). Elektriciteitsnet Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel Elektriciteitsnet Wikkelas U kunt nu de eindposities met de montagekabel instellen. Let op: Houd een van de toetsen ingedrukt totdat de aandrijving door een korte, automatische beweging de overgang naar de programmeermodus aangeeft. U kunt nu de eindposities instellen. Knoppen ProLine Hand-/wandzender Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel OP-knop OP-knop -knop -knop NEER-knop NEER-knop. Stroom inschakelen. Alleen bij eerste inbedrijfstelling Achterzijde wandzender LR0 (AAA) - Programmeerknop P Programmeerknop P (op achterzijde). De aandrijving beweegt kort op en neer. De motor bevindt zich in zendmodus. U kunt de zender nu inregelen.

11 Zender inregelen/meer zenders inregelen Zender inregelen Voorwaarde: De aandrijving bevindt zich in zendmodus. Eindposities zijn ingeregeld. Maak het pantser los van de as als de eindposities niet zijn ingeregeld.. Stroom uit-/inschakelen. Na een korte stroomonderbreking is de aandrijving gedurende 5 minuten gereed voor inregelen. Meer zenders inregelen Er kunnen maximaal 6 zenders worden ingeregeld. Als u meer zenders wilt inregelen, begint u bij elke nieuwe zender bij stap of. Stroom uit-/inschakelen + LR0 (AAA) - LR0 (AAA) - min. sec. Ingeregelde zender. Druk op de programmeerknop P van uw zender. De aandrijving beweegt gedurende min. op en neer.. Druk tegelijkertijd op: de OP- enneer-knop en de programmeerknop P van de ingeregelde zender en houd deze min. sec. ingedrukt. De aandrijving beweegt gedurende min. op en neer. Nieuwe zender. Druk zodra de aandrijving naar boven beweegt op de OP-knop.. Druk zodra de aandrijving naar boven beweegt op de OP-knop. Nieuwe zender 4. Druk zodra de aandrijving naar beneden beweegt op de NEER-knop. De aandrijving De zender is ingeregeld. 4. Druk zodra de aandrijving naar beneden beweegt op de NEER-knop. De aandrijving De zender is ingeregeld. Zendregelmodus stoppen Q zie de handleiding van de zender

12 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Opmerking: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. Aanwijzing: De pantserbescherming is pas aan het pantser aangepast als het rolluik één keer volledig en ononderbroken op en neer is bewogen. 4

13 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Opmerking: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld. Aanwijzing: De pantserbescherming is pas aan het pantser aangepast als het rolluik één keer volledig en ononderbroken op en neer is bewogen. 5

14 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Opmerking: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 6

15 Instelling van de eindposities Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Opmerking: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder.. Beweeg het doek tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. Naar tussenpositie bewegen Q zie de handleiding van de zender Naar tussenpositie bewegen Q zie de handleiding van de zender Tussenpositie wissen Q zie de handleiding van de zender Tussenpositie wissen Q zie de handleiding van de zender 7

16 Wijzigen/wissen van de eindposities Richtlijnen voor het opsporen van problemen Wijzigen/wissen van de eindposities met montagekabel Wijzigen/wissen van de eindposities met zender Elektriciteitsnet Elektriciteitsnet Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel. Stroom inschakelen.. Stroom uit-/inschakelen. Na een korte stroomonderbreking is de aandrijving gedurende 5 minuten gereed voor wissen.. Breng het pantser in een middenpositie. De aandrijving is gereed voor wissen.. Breng het pantser in de middenpositie. ca. 5 sec. ca. 5 sec.. Druk tegelijkertijd op beide knoppen op de montagekabel. De aandrijving beweegt gedurende 5 sec. kort op en neer. De eindposities zijn gewist. U kunt de eindposities nu opnieuw instellen.. Druk tegelijkertijd op de OP- en NEER-knop. De aandrijving beweegt gedurende 5 sec. kort op en neer. De eindposities zijn gewist. U kunt de eindposities nu opnieuw instellen. Eén zender wissen Q zie de handleiding van de zender Alle zenders wissen Q zie de handleiding van de zender Problemen opsporen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Zendermodus start Foutieve aansluiting Aansluiting controleren niet Aandrijving is niet aangesloten op netspanning Netspanning controleren Tijdsinterval is verstreken (5 min.) Netspanning kort onderbreken Thermostaat is geactiveerd Aandrijving laten afkoelen Zender zonder batterij Zender controleren (LED moet oplichten) Zender wordt niet OP/NEER-knop werd te laat Zendermodus opnieuw starten ingeregeld ingedrukt. Let op het tijdsinterval ( sec.) Zender is al ingeregeld Op -knop drukken Aandrijving reageert niet Tijdsinterval is al verstreken Stroomtoevoer op het gelijktijdig indrukken als de stroom weer is ingeschakeld (5 min.) kort onderbreken van de zenderknoppen Aandrijving is niet aangesloten op netspanning Controleer aansluiting op elektriciteitsnet Zender is niet ingeregeld Zender inregelen Aandrijving reageert niet meer Thermostaat is geactiveerd Aandrijving laten afkoelen Aandrijving stopt Eindposities zijn niet ingesteld Eindposities instellen tijdens een beweging Aandrijving regelt geen Toevallige beweging Eindposities wissen eindposities in Beweging tot eindpositie/aanslag te kort Eindposities opnieuw instellen Aandrijving moet bewegen tot korte Aandrijvingen Tel. () 8/ GmbH Linsenhofer Straße 59 6 Telefon (0 70 5) -0 en 0Besturingen v.o.f. Fax () 8/ Antriebstechnik D-7660 Beuren Telefax (0 70 5) - Technische wijzigingen voorbehouden Postbus 44 Telefon (0 70 5) -0 / AK Waddinxveen Telefax (0 70 5) -

17 NL Rolluikaandrijving RolTop Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Pantserbescherming (koppeluitschakeling) Inbedrijfstelling van de aandrijving met montagekabel Afleveringstoestand (inbedrijfstellingsmodus) Instellen van de eindposities Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsrichtlijnen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Verwondingsgevaar door electrische schokken. Aansluitingen op het 0V-net moeten worden gemaakt door bevoegde vaklieden. Controleer de installatie (het rolluik) regelmatig op slijtage of beschadigingen. Bij het aansluiten dienen de voorschriften van de energieleverancier en de bepalingen voor natte en vochtige ruimten volgens VDE 000 te worden opgevolgd. Gebruik alleen originele -onderdelen in oorspronkelijke staat. Houd personen uit de buurt van de installatie totdat deze niet meer in beweging is. Bij werkzaamheden aan de installatie (onderhoud, ramen lappen) moet deze altijd worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Let bij de montage op het volgende: De aandrijving functioneert alleen wanneer deze is ingebouwd. Zorg dat de stroom tijdens het maken van aansluitingen altijd is uitgeschakeld. Het pantser moet op de wikkelas worden bevestigd. De profielbuis moet op voldoende afstand worden gehouden van de motorbuis. Houd rekening met axiale speling ( mm) Montage Volg onderstaande montagerichtlijnen op! De aandrijving moet zodanig worden bevestigd dat deze geen gevaar oplevert. Waarschuwing! Voordat de aandrijving wordt geplaatst, moeten alle overbodige leidingen en voorzieningen worden verwijderd. Tijdens de installatie, in normaal bedrijf en tijdens werkzaamheden aan de installatie moeten alle polen van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld (Hirschmannstekker en Hirschmanncontrastekker of een tweepolige schakelaar met een contactopening van min. mm of hoofdschakelaar voor alle polen). Wanneer de aandrijving wordt bediend met een schakelaar met UIT-automatsch nul-punt (dodeman), moet de drukknop op meer dan,50 m hoogte worden aangebracht op voldoende afstand van de bewegende delen. Het beweegbereik van de installatie moet tijdens bedrijf zichtbaar zijn. De bewegende delen van een aandrijving moeten onder de,5 m worden beschermd. Het koppel en de bedrijfsduur moeten op de eisen van het aangedreven product zijn afgestemd. Raadpleeg de technische gegevens op het typeplaatje. Houd er rekening mee dat de kleinste binnendiameter van de buizen bij deze aandrijving (type M) 46 mm bedraagt. De aandrijving dient zodanig te worden ingebouwd dat deze niet wordt blootgesteld aan regen- of sproeiwater. Plaats de aandrijving niet in een omgeving met ontploffingsgevaar of in mobiele inrichtingen (bijv. voertuigen). Houd regeleenheden (afstandsbedieningen) buiten het bereik van kinderen. Inbouw in profielbuizen Verwijderen van de Stekker X A Aandrijving met bijpassende adapter en meeneemring van de eindschakelaar in de profielbuis schuiven. Leg de motorkabel zodanig aan dat deze niet door het rolluik wordt beschadigd en niet knikt. A B Waarschuwing! Verwondingsgevaar door electrische schokken. Als de apparaatstekker is verwijderd, moet de motorkabel spanningsvrij zijn. XB Voorkom axiale verschuiving van de tegenlager, bijv. door de asdrager vast te schroeven of te klinken. Aandrijving in de lagering axiaal vastzetten! XC Pantser op de as bevestigen! Waarschuwing! C Verwondingsgevaar door stroomstoten. Niet boren in de directe omgeving van de aandrijving! Afleveringstoestand Stekker verwijderen S S Stekker insteken Apparaatstekker verwijderen Aandrijvingsleiding spanningsvrij schakelen.. Met schroevendraaier vergrendeling van de apparaatstekker over de leiding drukken.. Stekker verwijderen. S Apparaatstekker insteken. Apparaatstekker spanningsvrij insteken totdat de vergrendeling vastklikt.

18 Aansluiting/inbouw/inbedrijfstelling Inbouwwijzen Er zijn diverse inbouwwijzen mogelijk: Inbouwwijze Mogelijk met Inbedrijfstelling Anwijzing: De aandrijving bevindt zich bij aflevering in inbedrijfstellingsmodus.. Bovenste en onderste eindpositie ophangveren, vrij instelbaar banden,. Vaste bovenste aanslag ophangveren, onderste eindpositie vrij banden, instelbaar aanslagstoppen, hoeklijst. Vaste bovenste en beveiliging tegen omhoog onderste aanslag schuiven, aanslagstoppen, hoeklijst 4.Onderste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Aansluitvoorbeeld RolTop 0 V/50 Hz Beveiliging tegen omhoog schuiven Aansluiting voor montagekabel.. Stroom inschakelen. Elektriciteitsnet Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel Richtlijn: De motoraansturingen in op-/neer-richting moeten wederzijds vergrendeld zijn. Er moet voor een minimale omschakelvertraging van 0,5 sec. worden gezorgd. Condensator Electronica schwarz braun blau grün/gelb Wikkelingsthermostaat Aftakdoos (buiten de rolluikkast) Toestelstekker U kunt nu de eindposities met de montagekabel instellen. Let op: Bij elke beweging die door een korte stop wordt onderbroken, wordt de aandrijving in instelmodus geplaatst. Richtlijn: De pantserbescherming is pas aan het pantser aangepast als het rolluik één keer volledig en ononderbroken op en neer is bewogen. 0 Jaloezieschakelaar of -drukknop Schakelaardoos Net 0V/50 Hz L N PE Richtlijn: U kunt meerdere RolTop-aandrijvingen parallel aansluiten. Houd hiermee rekening met de maximale schakelcapaciteit van het verdeelstation.

19 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Richtlijn: Let op de juiste aansluiting. 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld.

20 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Richtlijn: Let op de juiste aansluiting. 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. P P. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld. 4

21 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Richtlijn: Let op de juiste aansluiting. 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 5

22 Instelling van de eindposities Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Richtlijn: Let op de juiste aansluiting. STPP 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 6

23 Wijzigen/wissen van de eindposities Wijzigen/wissen van de eindposities Elektriciteitsnet Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel. Stroom inschakelen.. Breng het pantser in een middenpositie. ca. 5 sec.. Druk tegelijkertijd op beide knoppen op de montagekabel. De aandrijving beweegt gedurende 5 sec. kort op en neer. De eindposities zijn gewist. U kunt de eindposities nu opnieuw instellen. 7

24 Problemen opsporen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Aandrijving stopt Eindposities zijn niet ingesteld Eindposities instellen tijdens een beweging Aandrijving bevindt zich in instelmodus Aandrijving blijft na een korte Eindpositie is opgeslagen Tweede eindpositie instellen beweging staan Moeizaam bewegend rolluik Controleer de soepele loop van het rolluik Aandrijving beweegt slechts in Foutieve aansluiting Aansluiting controleren één richting Aandrijving reageert niet Geen netspanning Netspanning controleren Thermostaat is geactiveerd Aandrijving laten afkoelen Aandrijving regelt geen Toevallige beweging Eindposities wissen eindposities in Eindposities opnieuw instellen Beweging tot eindpositie/aanslag te kort Aandrijving moet bewegen tot korte 0 Aandrijvingen en Besturingen v.o.f. Postbus AK Waddinxveen Tel. () 8/ Fax () 8/ Technische wijzigingen voorbehouden 05/06

25 NL Rolluikaandrijving RolTop-868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Pantserbescherming (koppeluitschakeling) Inbedrijfstelling van de aandrijving met montagekabel of zender Afleveringstoestand (inbedrijfstellingsmodus) Inbouw in profielbuizen X A Aandrijving met bijpassende adapter en meeneemring van de eindschakelaar in de profielbuis schuiven. Leg de motorkabel zodanig aan dat deze niet door het rolluik wordt beschadigd en niet knikt. XB Voorkom axiale verschuiving van de tegenlager, bijv. door de asdrager vast te schroeven of te klinken. Aandrijving in de lagering axiaal vastzetten! A B Instellen van de eindposities Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsrichtlijnen! Volg de volgende aanwijzingen op. Verwondingsgevaar door electrische schokken. Aansluitingen op het 0V-net moeten worden gemaakt doorbevoegde vakmensen. Controleer de installatie (het rolluik) regelmatig op slijtage en beschadigingen. Bij het aansluiten dienen de voorschriften van de energieleverancier en de bepalingen voor natte en vochtige ruimten volgens VDE 000 te worden opgevolgd. Gebruik alleen originele -onderdelen in oorspronkelijke staat. Houd personen uit de buurt van de installatie totdat deze niet meer in beweging is. Bij werkzaamheden aan de installatie (onderhoud, ramen lappen) moet deze altijd worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Correct gebruik Houd er rekening mee dat zendapparaten niet mogen worden gebruikt in storingsgevoelige omgevingen. (bijv. ziekenhuizen, luchthavens...). De afstandsbediening mag alleen worden gebruikt voor apparaten en installaties die bij storingen in de hand-/wandzender of ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of zaken opleveren of waarin dit risico door andere veiligheidsvoorzieningen is afgedekt. De regeleenheid is niet beschermd tegen storingen van andere meldapparatuur en eindvoorzieningen (bijv. ook zendapparatuur) die normaliter in hetzelfde frequentiebereik werken. Sluit de ontvanger alleen aan op door de fabrikant goedgekeurde apparatuur en installaties. Optimaal gebruik van het zendsignaal Antenne niet knikken. Antenne niet inkorten of verlengen. Antenne bij slechte ontvangst in een andere stand plaatsen. Antenne zo vrij mogelijk plaatsen. Twee draadloze aandrijvingen minimaal 5 cm uit elkaar plaatsen. Let bij de montage op het volgende: De aandrijving functioneert alleen wanneer deze is ingebouwd. Zorg dat de stroom tijdens het leggen van verbindingen altijd is uitgeschakeld. Het pantser moet op de wikkelas worden bevestigd. De profielbuis moet op voldoende afstand worden gehouden van de motorbuis. Houd rekening met axiale speling ( mm) XC Pantser op de as bevestigen! Verwondingsgevaar door stroomstoten. Waarschuwing! Niet boren in de directe omgeving van de aandrijving! Montage Volg de volgende montagerichtlijnen! De aandrijving moet zodanig worden bevestigd dat deze geen gevaar oplevert. Voordat de aandrijving wordt geplaatst, moeten alle Waarschuwing! overbodige leidingen en voorzieningen worden verwijderd. Tijdens de installatie, in normaal bedrijf en tijdens werkzaamheden aan de installatie moeten alle polen van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld (Hirschmannstekker en Hirschmann contrastekker of een tweepolige schakelaar met een contactopening van min. mm of hoofdschakelaar voor alle polen). Wanneer de aandrijving wordt bediend met een schakelaar met automatsch nul-punt (dodeman), moet de drukknop op meer dan,50 m hoogte worden aangebracht op voldoende afstand van de bewegende delen. Het beweegbereik van de installatie moet tijdens bedrijf zichtbaar zijn. De bewegende delen van een aandrijving moeten onder,5 m worden beschermd. Het koppel en de bedrijfsduur moeten op de eisen van het aangedreven product zijn afgestemd. Raadpleeg de technische gegevens op het typeplaatje. Houd er rekening mee dat de kleinste binnendiameter van de buizen bij deze aandrijving (type M) 46 mm bedraagt. De aandrijving dient zodanig te worden ingebouwd dat deze niet wordt blootgesteld aan regen- of sproeiwater. Plaats de aandrijving niet in een omgeving met ontploffingsgevaar of in mobiele inrichtingen (bijv. voertuigen). Houd regeleenheden (afstandsbedieningen) buiten het bereik van kinderen. C

26 Inbouw/inbedrijfstelling/aansluiting Verwijderen van de Stekker Waarschuwing! Afleveringstoestand Verwondingsgevaar door electrische schokken. Als de Stekker is verwijderd, moet de motorkabel spanningsvrij zijn. Stekker verwijderen Stekker insteken Inbedrijfstelling Richtlijn: De aandrijving bevindt zich bij aflevering in inbedrijfstellingsmodus. Aansluiting voor montagekabel (alleen toegestaan voor inbedrijfstelling of instelprocedures). Elektriciteitsnet S S S Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel Stekker verwijderen Aandrijvingsleiding spanningsvrij schakelen.. Met schroevendraaier vergrendeling van de Stekker over de leiding drukken.. Stekker verwijderen. Stekker insteken. Stekker spanningsvrij insteken totdat de vergrendeling vastklikt. Inbouwwijzen Er zijn diverse inbouwwijzen mogelijk: Inbouwwijze Mogelijk met. Bovenste/onderste ophangveren, eindpositie vrij instelbaar banden,. Vaste bovenste aanslag ophangveren, onderste eindpositie vrij banden, instelbaar aanslagstoppen, hoeklijst. Stroom inschakelen. Aansluiting voor zender (draadloze bediening). U kunt nu de eindposities met de montagekabel instellen. Let op: Bij elke beweging die door een korte stop wordt onderbroken, wordt de aandrijving in instelmodus geplaatst. Elektriciteitsnet. Vaste bovenste en beveiliging tegen omhoog onderste aanslag schuiven, aanslagstoppen, hoeklijst 4. Bovenste eindpositie Beveiliging tegen omhoog vrij instelbaar schuiven vaste onderste aanslag Knoppen ProLine Hand-/wandzender. Stroom inschakelen. Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel OP-knop Alleen bij eerste inbedrijfstelling OP-knop -knop NEER-knop -knop NEER-knop Achterzijde wandzender LR0 (AAA) - Programmeerknop P Programmeerknop P (op achterzijde). De aandrijving beweegt kort op en neer. De motor bevindt zich in zendmodus. U kunt de zender nu inregelen.

27 Zender inregelen/meer zenders inregelen Zenders inregelen Voorwaarde: De aandrijving bevindt zich in zendmodus. Eindposities zijn ingeregeld. Maak het pantser los van de as als de eindposities niet zijn ingeregeld.. Stroom uit-/inschakelen. Na een korte stroomonderbreking is de aandrijving gedurende 5 minuten gereed voor inregelen. Meer zenders inregelen Er kunnen maximaal 6 zenders worden ingeregeld. Als u meer zenders wilt inregelen, begint u bij elke nieuwe zender bij stap of. Stroom uit-/inschakelen + LR0 (AAA) - LR0 (AAA) - min. sec. Ingeregelde zender. Druk op de programmeerknop P van uw zender. De aandrijving beweegt gedurende min. op en neer.. Druk tegelijkertijd op: de OP- enneer-knop en de programmeerknop P van de ingeregelde zender en houd deze min. sec. ingedrukt. De aandrijving beweegt gedurende min. op en neer. Nieuwe zender. Druk zodra de aandrijving naar boven beweegt op de OP-knop.. Druk zodra de aandrijving naar boven beweegt op de OP-knop. Nieuwe zender 4. Druk zodra de aandrijving naar beneden beweegt op de NEER-knop. De aandrijving De zender is ingeregeld. 4. Druk zodra de aandrijving naar beneden beweegt op de NEER-knop. De aandrijving De zender is ingeregeld. Zendregelmodus stoppen Q zie de handleiding van de zender Richtlijn: De pantserbescherming is pas aan het pantser aangepast als het rolluik één keer volledig en ononderbroken op en neer is bewogen.

28 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Bovenste/onderste eindpositie vrij instelbaar Richtlijn: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 4

29 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Inbouwwijze : Vaste bovenste aanslag, onderste eindpositie vrij instelbaar Richtlijn: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de gewenste onderste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de gewenste onderste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld. 5

30 Instelling van de eindposities Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Inbouwwijze : Vaste bovenste en onderste aanslag Richtlijn: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de bovenste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de bovenste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. 6

31 Instelling van de eindposities Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Inbouwwijze 4: Bovenste eindpositie vrij instelbaar, vaste onderste aanslag Richtlijn: Controleer of alles correct is aangesloten. (Montagekabel of zendermodus) 4. Druk opnieuw op de NEER-knop. Beweeg het pantser tot vlak boven de onderste aanslag. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller.. Beweeg het pantser tot ca. 5 cm onder de gewenste bovenste eindpositie. De aandrijving beweegt na een korte langzaam verder en beweegt daarna sneller. 5. Beweeg naar de onderste aanslag. De aandrijving wordt bij het bereiken van de aanslag automatisch uitgeschakeld.. Druk opnieuw op de OP-knop. Beweeg naar de gewenste bovenste eindpositie. De positie kan met de knoppen worden gecorrigeerd. 6. Houd de OP-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De onderste eindpositie is ingesteld. De eindposities zijn ingesteld.. Houd de NEER-knop ingedrukt totdat de aandrijving automatisch De bovenste eindpositie is ingesteld. Naar tussenpositie bewegen Q zie de handleiding van de zender Naar ventilatiepositie bewegen Q zie de handleiding van de zender Tussenpositie wissen Q zie de handleiding van de zender Ventilatiepositie wissen Q zie de handleiding van de zender 7

32 Wijzigen/wissen van de eindposities Richtlijnen voor het opsporen van problemen Wijzigen/wissen van de eindposities met montagekabel Wijzigen/wissen van de eindposities met zender Elektriciteitsnet Elektriciteitsnet Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel Blauw (neutraalleider) () Zwart () Bruin () Groen-geel. Stroom inschakelen.. Stroom uit-/inschakelen. Na een korte stroomonderbreking is de aandrijving gedurende 5 minuten gereed voor wissen.. Breng het pantser in een middenpositie. De aandrijving is gereed voor wissen.. Breng het pantser in de middenpositie. ca. 5 sec. ca. 5 sec.. Druk tegelijkertijd op beide knoppen op de montagekabel. De aandrijving beweegt gedurende 5 sec. kort op en neer. De eindposities zijn gewist. U kunt de eindposities nu opnieuw instellen.. Druk tegelijkertijd op de OP- en NEER-knop. De aandrijving beweegt gedurende 5 sec. kort op en neer. De eindposities zijn gewist. U kunt de eindposities nu opnieuw instellen. Eén zender wissen Q zie de handleiding van het regelapparaat Alle zenders wissen Q zie de handleiding van het regelapparaat Problemen opsporen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Zendermodus start Foutieve aansluiting Aansluiting controleren niet Aandrijving is niet aangesloten op netspanning Netspanning controleren Tijdsinterval is verstreken (5 min.) Netspanning kort onderbreken Thermostaat is geactiveerd Aandrijving laten afkoelen Zender zonder batterij Zender controleren (LED moet oplichten) Zender wordt niet OP/NEER-knop werd te laat Zendermodus opnieuw starten ingeregeld ingedrukt. Let op het tijdsinterval ( sec.) Zender is al ingeregeld Op -knop drukken Aandrijving beweegt slechts Foutieve aansluiting Aansluiting controleren in één richting Aandrijving reageert niet Tijdsinterval is al verstreken Stroomtoevoer op het gelijktijdig indrukken als de stroom weer is ingeschakeld (5 min.) kort onderbreken op de zender Aandrijving is niet aangesloten op netspanning Controleer aansluiting op elektriciteitsnet Zender is niet ingeregeld Zender inregelen Aandrijving reageert niet meer Thermostaat is geactiveerd Aandrijving laten afkoelen Aandrijving stopt Eindposities zijn niet ingesteld Eindposities instellen tijdens een beweging Aandrijving regelt geen Toevallige beweging Eindposities wissen eindposities in Beweging tot eindpositie/aanslag te kort Eindposities opnieuw instellen Aandrijving moet bewegen tot korte 0 Aandrijvingen en Besturingen v.o.f. Postbus AK Waddinxveen Tel. () 8/ Fax () 8/ Technische wijzigingen voorbehouden 04/06

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop

S 1 3 S S. Zonneschermaandrijving SunTop NL Zonneschermaandrijving SunTop Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de aandrijving voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfuncties: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage

S S. Rolluik- en zonneschermaandrijving VariEco-868. Montage NL Rolluik en zonneschermaandrijving VariEco868 Bewaar de handleiding zorgvuldig! Bevestig deze montagehandleiding na het inbouwen van de buismotor voor de elektricien aan de kabel. Apparaatfunctie: Inbedrijfstelling

Nadere informatie

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Bedienungsanleitung Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf!

elero Combio-868 Combio-868 JA 28 500.0001 Combio-868 RM 28 520.0001 Bedienungsanleitung Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf! JA 28 500.0001 28 520.0001 elero elero GmbH Antriebstechnik insenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com DE GB FR ES IT P SE Bedienungsanleitung Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung

Nadere informatie

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing!

elero LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing! LumeroTel 2 Nr. 28 225.0001, 28 226.0001, 28 227.0001 elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing elero Aandrijvingen en Besturingen Westbaan 271 2841 MC Moordrecht info@elero.nl www.elero.nl

Nadere informatie

www.eurolinezonwering.nl

www.eurolinezonwering.nl Bedienings- en montagehandleiding WeiTronic Combio-868 MA WeiTronic Combio-868 LD WeiTronic Combio-868 HD Combio-868 MA Combio-868 LD www.weinor.nl Combio-868 HD Let op: Voorgeprogrammeerde WeiTronic ontvangers

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

Combio-868 LI/ET (28 563.0005) Combio-868 LI/MT (28 564.0005)

Combio-868 LI/ET (28 563.0005) Combio-868 LI/MT (28 564.0005) Cobio-868 I/ET (28 563.0005) Cobio-868 I/MT (28 564.0005) 88,8 37 l 3,2 10,6 R 5 l 5 Waarschuwing! Belangrijke veiligheidsaanwijzingen! Volg onderstaande aanwijzingen op. Gevaar voor verwonding door elektrische

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17

Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 Buismotor Type E Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 11353V000-232004-0-OCE-Rev.B Inhoudsopgave Algemeen 1 Veiligheidsinstructies 1 EG-Producentenverklaring 2 Technische gegevens 3 Toepassing volgens de

Nadere informatie

Buismotor Type M Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17

Buismotor Type M Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 Buismotor Type M Montage- en gebruiksaanwijzing 1-17 11352V006-232004-0-OCE-Rev.B Inhoudsopgave Algemeen 1 Veiligheidsinstructies 1 EG-Producentenverklaring 2 Technische gegevens 3 Toepassing volgens de

Nadere informatie

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40

Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV MEV MEV MEV45-40 BREL motors is onderdeel van: Pagina 1 Handleiding Brel 35mm en 45mm elektronische radio motor (ook voor ritsscreen) Type MEV35-10 + MEV45-20 + MEV45-30 + MEV45-40 Lees de handleiding alvorens u begint

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen Inhoudsapgave Veiligheidsinstructies... 56 Verklaring van display en toetsen... 57 Algemeen... 58 Reglementaire toepassing... 58 Montage... 59 Verklaring van functies en begrippen... 60 Programmeren van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Aanmelden afstandbediening.

Aanmelden afstandbediening. AANMELDING- EN AFSTELLINGSHANDLEIDING Huismerk afstandbediening met obstakeldetecite Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheids-aanwijzingen.

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

al-mo easy Radio Installatiehandleiding

al-mo easy Radio Installatiehandleiding al-mo easy Radio Installatiehandleiding Plug & Play motor Automatische eindpositie herkenning Hindernisherkenning Bediening middels afstandsbediening en/ of schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving...

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD

altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD altronic AS Elektronische eindposities Doekrekcompensatie Bediening middels schakelaar INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2 Installatie

Nadere informatie

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD

altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD altronic RS Voor rolluiken met schakelaar bediening Elektronische eindposities Hindernisherkenning INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de buismotor... 3 3.2

Nadere informatie

Handboek voor monteur

Handboek voor monteur Handboek voor monteur Motoren en besturingen voor rolluiken en zonwering Editie: 01/2011 Voorwoord Gebruik van het handboek voor de monteur In het handboek voor de monteur worden de ingebruikname van Becker

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren!

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! MemoTec elero Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken

Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Installatiehandleiding Artikelnummer 1811244 Inbouwontvanger RTS voor rolluiken Te combineren met 1 standaard buismotor. Productvoordelen n Ideaal bij renovatie van een

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Funkmanagement Radiografische zender Universeel, L-leider. Art.-Nr. Art.-Nr.: FUS 22 UP Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 55 -

Aandachtspunten RTS - 55 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afstellen motortype Altus RTS

Afstellen motortype Altus RTS Afstellen motortype Altus RTS Monteer eerst de stekker aan het snoer Het snoer heeft een bruine, blauwe en een groen/gele kabel. U moet hiervoor een stekker met randaarde klemmen hebben (is bijgeleverd).

Nadere informatie

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD

altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD altronic AR Installatiehandleiding Electronische eindposties voor zonneschermen Doekrekcompensatie Radio bediening INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage van de

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten.

Gevaar voor lichamelijk letsel. Gebruik het apparaat alleen voor aansturen van jaloezieen rolluikmotoren of markiezen. Schakel geen andere lasten. Best.nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS - 50 -

Aandachtspunten RTS - 50 - Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze jaloezieactor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best. nr. : 0425 00. Bedieningshandleiding

Draadloze bussysteem Draadloze jaloezieactor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best. nr. : 0425 00. Bedieningshandleiding Best. nr. : 0425 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Somfy Orea buismotor

Somfy Orea buismotor Handleiding voor het afstellen van een: Somfy Orea buismotor Merkzonwering.nl Wagenstraat 29 3142 CR Maassluis T: 010-592 29 76 info@merkzonwering.nl Controle RTS motor op locatie Altus RTS, Altea RTS,

Nadere informatie

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480

FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 1 - FOREST MULTI WANDSCHAKELAAR LED - 5201001480 TECHNISCHE SPECIFICATIE: 12V batterij type 27A batterij levensduur < 3 jaar frequentie 433.92MHz zendvermogen max. 10mW zendbereik max. 30mtr werk temperatuur

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 4. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 4 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger

Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger P5...R40 Model: C01 nl Montage- en gebruiksaanwijzing Rolluikaandrijving met geïntegreerde draadloze ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende

Nadere informatie

Control 701, 702, 703

Control 701, 702, 703 Control 701, 702, 703 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing O 1 Control 701, 702, 703 Overzicht Control 701, 702, 703 A Omkeerrelais Open, Dicht B Programmeertoets C Testknop Open D Krachtbegrenzing

Nadere informatie

ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER

ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies:

Contents Inhoud. Wind, Zon & Regen Sensor Instructies. Inhoud: Sensor Functies: Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Contents Inhoud Sensor Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door te lezen. Het kan zo zijn dat u een beroeps electricien moet inschakelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by

Installeren van de Forest Shuttle. Home Automation by Installeren van de Forest Shuttle Installeren van de Forest Shuttle 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen van de eindposities.

Nadere informatie

25 sec. systeem. Dankzij het hoge toerental opent de deur (overbrengingsverhouding 1:1). De kans bestaat dat de

25 sec. systeem. Dankzij het hoge toerental opent de deur (overbrengingsverhouding 1:1). De kans bestaat dat de Text Aandrijving Bedieningsvormen 25 sec 1 sec Voor de aandrijving van de sectionaaldeur biedt Alpha verschillende bedieningsvormen. Bij een laag frequent gebruik zult u een eenvoudig, handbediend systeem

Nadere informatie

Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger

Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger P5/20C...L120/11C Uitvoering: PSF(+) nl Montage- en gebruiksaanwijzing Zonweringsbuismotoren met geïntegreerde draadloze ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Aandachtspunten RTS

Aandachtspunten RTS Aandachtspunten RTS Sluit alleen die motor aan op de 230 V netspanning waarmee u werkt. De overige motoren niet aan de voeding. Zender altijd zo dicht mogelijk bij de motor houden voor een optimale signaaloverdracht.

Nadere informatie

B-Tronic VarioControl VC4200B

B-Tronic VarioControl VC4200B B-Tronic VarioControl VC4200B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Draadloze ontvanger inbouw Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven!

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

elero UniTec-868 Nr. 28 330.0001 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero UniTec-868 Nr. 28 330.0001 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! UniTec-868 Nr. 28 330.0001 elero elero Aandrijvingen en Besturingen v.o.f. Postbus 414 2740 AK Waddinxveen info@elero.nl www.elero.nl Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger

Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger P3/30PSF - P9/16PSF nl Montage- en gebruiksaanwijzing Buismotor voor zonwering met geïntegreerde ontvanger Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

Veiligheids- en bedieningsinstructie. Sectionaaldeuren

Veiligheids- en bedieningsinstructie. Sectionaaldeuren Veiligheids- en bedieningsinstructie Sectionaaldeuren Inhoud Inhoud Pagina Allgemene informatie... 3 Waarschuwingen en veiligheidsinstructies... 4 Controle / onderhoud... 4 Pas op bij koord- of veerbreuk...

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS

Afstandsbediening Telis 4 Modulis RTS Afstandsbediening Bedieningshandleiding Pure Art.nr. 1810765 Silver Art.nr. 1810663 Lounge Art.nr. 1810664 Afstandsbediening 5 kanaals afstandsbediening voor RTS bediende applicaties Pure Art.nr. 1810765

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing

BECK-O-TRONIC 5. Uitvoering: Centronic. Montage- en gebruiksaanwijzing. Poortbesturing BECK-O-TRONIC 5 Uitvoering: Centronic nl Montage- en gebruiksaanwijzing Poortbesturing Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Sonesse 40 RTS Ref: A

Sonesse 40 RTS Ref: A www.somfy.com Sonesse 40 RTS Ref: 506487 INHOUD Inleiding Veiligheid. lgemene informatie. lgemene veiligheidsvoorschriften 4 Inbedrijfstelling 4. Programmeren van de RTS-zender 4. Controle van de draairichting

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-300 STEKKERDOOS DIMMER Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR

Individuele besturing met infrarood ontvanger WKS-IR De met infrarood is een besturing voor één motor of een groep WKS-delen. Behalve de toetsen op en neer heeft hij een toets voor in- of uitschakelen van de centrale besturing. Als centrale besturing onder

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze actor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Draadloze bussysteem Draadloze actor mini. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat Draadloze schakelactor mini Best.nr. : 0413 00 Draadloze tastactor mini Best.nr. : 0565 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Afbeelding 1: Constructie apparaat

Afbeelding 1: Constructie apparaat Afdekking met radiografische ontvanger Art.-Nr.:..5232 F.. Afdekking met radiografische ontvanger en sensoraansluiting Art.-Nr.:..5232 FS.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING

MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING R R MONTAGEHANDLEIDING MODULE RTS VOOR O.A. VERLICHTING Belangrijk: Module RTS voor o.a. verlichting SOMFY afstandsbedieningen zijn ontwikkeld voor het vergroten van het bedieningsgemak in de woonomgeving.

Nadere informatie