Medicijnwijzer voor nierpatiënten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medicijnwijzer voor nierpatiënten"

Transcriptie

1 Medicijnwijzer voor nierpatiënten

2 Woord vooraf Er verandert veel in uw leven als de werking van uw nieren achteruit gaat. Dit kan onzekerheid met zich meebrengen en veel vragen oproepen. Op een gegeven moment kan het zelfs noodzakelijk zijn dat u moet gaan dialyseren en/of dat u een niertransplantatie nodig heeft. Tijdens het hele proces van achteruitgang van de nierfunctie kunt u (meer) medicijnen voorgeschreven krijgen. Vaak verschillende medicijnen met elk hun eigen werking, bijwerkingen en voorschriften. Natuurlijk mag u verwachten dat uw behandelaars u goed informeren over het hoe en waarom van uw medicijnen en dat zij uw vragen beantwoorden. Ook de apotheker en bijsluiters bieden waardevolle informatie. Toch is het niet altijd eenvoudig om een goed inzicht in en overzicht van uw medicijnen te krijgen. Deze Medicijnwijzer - een handig en overzichtelijk gidsje dat u als naslagwerk kunt gebruiken - wil u hierin graag van dienst zijn. De Medicijnwijzer beschrijft de meest voorgeschreven medicijnen die gebruikt worden door patiënten in de predialysefase (de fase waarin de nierfunctie achteruit gaat), patiënten die dialyseren en patiënten die een niertransplantatie gehad hebben. In deze nieuwe uitgave van de Medicijnwijzer komen daarom ook de medicijnen aan bod die gebruikt worden na een transplantatie. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 3

3 De medicijnen zijn onderverdeeld in groepen, bijvoorbeeld alle bloeddrukmedicatie bij elkaar. Niet alle bloeddrukmedicijnen werken op dezelfde manier, er zijn verschillende soorten. Deze worden in het kort beschreven: hoe werken ze, wat doen ze in het lichaam, wanneer worden ze voorgeschreven (indicatie), wat zijn mogelijke bijwerkingen en hoe vaak komen deze voor. Verder vindt u per soort een overzicht van de meest voorgeschreven medicijnen. Omdat medicijnen steeds vaker met hun stofnamen worden voorgeschreven, staan in de eerste kolom de stofnamen op alfabetische volgorde. In de kolom ernaast staan de eventuele merknamen vermeld. Uitgebreidere informatie per medicijn kunt u vinden in de bijsluiter van het desbetreffende medicijn of op de website Als u vragen heeft over een medicijn, kunt u altijd contact opnemen met uw apotheker. Mede namens de auteurs, organisaties en sponsoren die hun steun hebben verleend aan de totstandkoming van de Medicijnwijzer, wens ik u veel gebruiksgemak. Hans Bart Directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland 4 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

4 Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Soorten medicijnen 1. Middelen tegen bloedarmoede (anemie) 6 2. Middelen voor stevige botten 9 3. Middelen tegen hoge bloeddruk en/of hartproblemen Cholesterolverlagers Middelen tegen bloedstolling Plastabletten (om meer te plassen) Vitamines Pijnstillers Hepatitis B-vaccin (om ontsteking van de lever te voorkomen) Antibiotica Laxeermiddelen (tegen verstopping) Maagzuurremmers Kaliumverlagers Middelen na een niertransplantatie (tegen afstoting) 34 De ideale bloedwaarden 40 Zelfmanagement 44 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 5

5 1. Middelen tegen bloedarmoede (anemie) 1.1 Epo (epoëtine) Bij het ontstaan van bloedarmoede bij patiënten met een gestoorde nierfunctie speelt een aantal factoren een rol: Te weinig aanmaak van rode bloedcellen (erytrocyten), doordat de nieren onvoldoende epo (erytropoëtine) produceren. Epo regelt de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. Rode bloedcellen zijn van belang voor het transport van zuurstof. Tekort aan noodzakelijke bouwstoffen voor de aanmaak van ijzer, vitaminen C, B6, B12 en foliumzuur en van hemoglobine. Hemoglobine (Hb) is een ijzer bevattende, rode kleurstof in de rode bloedcellen van het bloed, die zuurstof kan binden. Bij een eiwitbeperkt dieet bevat de voeding minder ijzer. Verhoogde afbraak van erytrocyten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bij hemodialysepatiënten kan bloedverlies optreden doordat er bloed achterblijft in het dialysesysteem. Zodra het Hb-gehalte onder de 6,8 mmol/l zakt, wordt er gestart met epoëtine. De epoëtine wordt toegediend (onder de huid of rechtstreeks in de bloedbaan) in een frequentie die kan variëren van eenmaal per maand tot driemaal per week. Het doel van de behandeling is herstel van het Hb-gehalte tot een waarde tussen de 6,8 en 7,4 mmol/l. Indicatie: Bloedarmoede ten gevolge van niet goed werkende nieren. 6 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

6 Bijwerkingen: Griepachtige symptomen, hoge bloeddruk, hoofdpijn, shunttrombose (bij hemodialyse) en pijn op de injectiesplaats. Bij trombose wordt er een stolsel in het bloedvat gevormd. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Darbepoëtine alfa Epoëtine alfa Epoëtine beta Epoëtine theta Epoëtine zeta Methoxypolyethyleenglycol-epoëtine beta Aranesp Abseamed, Binocrit, Eprex NeoRecormon Eporatio Retacrit Mircera Via infuus of injectie Via infuus of injectie Via infuus of injectie Via infuus of injectie Via infuus of injectie Via infuus of injectie 1.2 IJzer Vaak hebben dialysepatiënten extra ijzer nodig. Soms lukt het om met ijzertabletten het ijzertekort aan te vullen. Bij de hemodialysebehandeling wordt het ijzer in de bloedbaan toegediend en wordt dan niet of nauwelijks uitgedialyseerd. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 7

7 Indicatie: Bijwerkingen: Bloedarmoede door ijzergebrek. Na toediening van een tablet of drank: maag- en darmklachten, zoals obstipatie, diarree, maagpijn en misselijkheid. Deze bijwerkingen zijn dosisafhankelijk. Bij maagklachten kan ijzer tijdens of na het eten worden ingenomen. De ontlasting kan zwart kleuren. IJzeroplossingen kunnen ook verkleuring van de tanden geven. Na toediening via een infuus: tijdelijk smaakverlies, metaalsmaak, misselijkheid, overgevoeligheidsreactie. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Ferricarboxymaltose Ferrioxidesaccharaat Ferrofumaraat Ferrogluconaat IJzer(III)isomaltoside-1000 IJzerdextrancomplex Ferinject Venofer Ferrofumaraat Losferron Monofer CosmoFer Via infuus Via infuus of drank Bruistablet Via infuus Via infuus 8 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

8 2. Middelen voor stevige botten 2.1 Fosfaatbinders De hoeveelheid kalk en fosfaat in het bloed wordt geregeld door een aantal organen en weefsels: de darmen, de botten, de bijschildklieren, de lever, de nieren en de huid. Kalk (calcium) en fosfaat zorgen samen voor sterke botten. Bij daling van de nierfunctie ontstaat er een probleem met het uitplassen van fosfaat in de urine. Het fosfaatgehalte in het bloed stijgt. Ook de hoeveelheid PTH (hormoon geproduceerd in de bijschildklieren) stijgt. Te veel PTH leidt tot een te hard werkende schildklier. Als deze situatie lang blijft bestaan, kunnen de botten zwak worden. Een teveel aan fosfaat in het bloed wordt voorkomen door een beperking van fosfaat in de voeding en het gebruik van fosfaatbinders. Fosfaatbinders zijn medicijnen die het fosfaat in de voeding binden. Deze moeten samen met (of vlak voor) de maaltijd worden ingenomen. Indicatie: Bijwerkingen: Te hoog fosfaat ten gevolge van niet goed werkende nieren. Maag- en darmklachten zoals misselijkheid en verstopping, oprispingen, braken, diarree, winderigheid. Te veel kalk in het bloed bij tabletten die calcium bevatten. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 9

9 Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Calciumacetaat Osvaren, PhosLo geheel innemen tijdens de maaltijd Calciumcarbonaat Calciumcarbonaat/calciumlactogluconaat Calciumcitraat Sevelamer Lanthanumcarbonaat Cacit, Calci-chew Calcium-Sandoz Renagel, Renvela Fosrenol Bruis- of kauwtablet innemen tijdens de maaltijd Bruistablet of poeder innemen tijdens de maaltijd Poeder innemen tijdens de maaltijd geheel innemen tijdens de maaltijd De tabletten goed kauwen alvorens door te slikken; innemen tijdens of onmiddellijk na de maaltijd. 10 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

10 2.2 Vitamine D Vitamine D is een vitamine die met de voeding wordt opgenomen en onder invloed van zonlicht in de huid wordt aangemaakt. Het wordt in de lever en de nieren omgezet in de actieve vorm. Deze stimuleert de opname van kalk (calcium) uit de darm. Vitamine D is nodig om, samen met calcium en fosfaat, de botten sterker te maken. Als de nierfunctie achteruit gaat, zijn de nieren niet meer in staat om vitamine D te activeren. Vitamine D wordt dan ook als actief vitamine D gegeven, zodat geen omzetting in de nieren meer plaats hoeft te vinden. Door deze medicijnen wordt de calciumspiegel verhoogd. Ook zorgen zij ervoor dat de bijschildklieren minder PTH produceren. Indicatie: Bijwerkingen: Botaandoeningen die het gevolg zijn van verminderde productie van actief vitamine D in de nieren, zoals een groeistoornis van het bot. Te hard werkende bijschildklieren bij dialysepatiënten. Bij verminderde nierfunctie bestaat het risico dat het calciumgehalte in het bloed te hoog wordt. Hierdoor kan jeuk en huiduitslag ontstaan. Misselijkheid en braken. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 11

11 Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Alfacalcidol Colecalciferol Paricalcitol Etalpha Devaron Zemplar Capsule, druppelvloeistof, via infuus of drank Capsule of via infuus 2.3 Andere middelen Als de behandeling met fosfaatbinders en vitamine D onvoldoende resultaat biedt, kan als aanvulling gekozen worden voor Cinacalcet (Mimpara ). Dit zorgt voor een vermindering van PTH, calcium en fosfaat in het bloed. Indicatie: Bijwerkingen: Te hard werkende bijschildklieren bij dialysepatiënten met ernstig nierfalen. Als onderdeel van een therapeutisch behandelplan (bijv. samen met een fosfaatbinder en vitamine D). Zeer vaak (bij meer dan 10 procent van de gebruikers): misselijkheid, braken. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Cinacalcet Mimpara geheel innemen tijdens de maaltijd 12 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

12 3. Middelen tegen hoge bloeddruk en/of hartproblemen Hoge bloeddruk is een veel voorkomend probleem bij patiënten met niet goed werkende nieren. De behandeling van hoge bloeddruk is gericht op het voorkomen van herseninfarcten, hersenbloedingen en hartinfarcten. Er zijn verschillende soorten medicijnen om hoge bloeddruk te behandelen. De meest gebruikte soorten worden hier beschreven. 3.1 Plastabletten Plastabletten (thiazidediuretica) zorgen ervoor dat minder zout en water worden vastgehouden, waardoor de bloeddruk daalt. Indicatie: Bijwerkingen: Hoge bloeddruk. Droge mond, moeheid en spierkrampen. Vooral in de startfase kan duizeligheid optreden. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Chloorthiazide Hydrochloorthiazide Idem Idem NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 13

13 Verwante verbindingen Naam Merk Toediening Chloortalidon Indapamide Idem Idem 3.2 RAS-remmers RAS-remmers (ACE-remmers en Angiotensine-II-remmers) zorgen ervoor dat de bloedvaten minder samentrekken en minder zout en water vasthouden. Hierdoor wordt de bloeddruk lager. Indicatie: Bijwerkingen: Hoge bloeddruk / verhoogd eiwitgehalte in de urine. Duizeligheid, hoofdpijn en prikkelhoest. Minder vaak: vermoeidheid, misselijkheid, diarree, spierkrampen en huiduitslag. Deze medicijnen kunnen (ernstige) lage bloeddruk veroorzaken na instellen van de behandeling en bij dosisverhoging. Dit geldt vooral voor bepaalde risicogroepen (bijv. dialysepatiënten). Vooral bij nier- en hartfalen kunnen deze medicijnen het kaliumgehalte in het bloed verhogen. 14 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

14 Meest voorgeschreven ACE-remmers Naam Merk Toediening Benazepril Captopril Cilazapril Enalapril(aat) Fosinopril Lisinopril Perindopril Quinapril(aat) Ramipril Zofenopril Ciabacen Idem Vascase Renitec Idem Zestril Coversyl Acupril Tricate Zofil Meest voorgeschreven Angiotensine-II-remmers Naam Merk Toediening Candesartan Eprosartan Atacand Teveten NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 15

15 Irbesartan Losartan Olmesartan Telmisartan Valsartan Aprovel Cozaar, Entrizen, Losanox Olmetec Kinzalmono, Micardis Diovan of poeder voor drank of drank 3.3 Bètablokkers Bètablokkers verlagen de hartslag en hiermee de bloeddruk. Indicatie: Bijwerkingen: Hoge bloeddruk. Langzame hartslag, lage bloeddruk en duizeligheid, hartfalen en koude, blauwe handen en voeten, maag-darmklachten, moeheid, impotentie (seksueel onvermogen), verminderd concentratie- en reactievermogen en hoofdpijn. Stemmingsveranderingen en slaapstoornissen komen een enkele keer voor. 16 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

16 Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Acebutolol Atenolol Betaxolol Bisoprolol Carvedilol Celiprolol Labetolol Metoprolol Nebivolol Oxprenolol Pindolol Propanolol Sectral Idem Kerlon Emcor Eucardic Dilanorm Trandate Selokeen Nebivolol Idem Viskeen Idem of via infuus of via infuus of via infuus NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 17

17 3.4 Calciumantagonisten Deze medicijnen zorgen ervoor dat de cellen minder calcium opnemen. Hierdoor worden deze cellen minder actief. Dit heeft tot gevolg dat de hartslag en soms ook de samentrekkingskracht van het hart afneemt en er verwijding van de bloedvaten optreedt. Indicatie: Hoge bloeddruk. Bijwerkingen: Vooral in het begin roodheid in het gezicht, warmtesensaties, hoofdpijn. Verder: hartkloppingen, vocht in de enkels, duizeligheid, vermoeidheid en maag- en darmklachten. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Amlodipine Barnidipine Felodipine Isradipine Iacidipine Lercanidipine Nicardipine Nifedipine Nitrendipine Norvasc Cyress Plendil Lomir Lacidipine, Motens Lerdip Cardene oraal Adalat Baypress Capsule Capsule, tablet Capsule 18 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

18 3.5 Combinatiepreparaten: Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Atenolol/chloortalidon Bisoprolol/hydrochloorthiazide Candesartan/hydrochloorthiazide Captopril/hydrochloorthiazide Enalapril/hydrochloorthiazide Eprosartan/hydrochloorthiazide Fosinopril/hydrochloorthiazide Irbesartan/hydrochloorthiazide Lisinopril/hydrochloorthiazide Losartan/hydrochloorthiazide Metoprolol/hydrochloorthiazide Olmesartan/hydrochloorthiazide Exforge HCT Idem Emcoretic Atacand Plus Idem Co-Renitec, Renitec Plus Teveten Plus Idem CoAprovel Zestoretic Cozaar Plus, Entrizen, Fortzaar, Hyzaar Selokomb Olmetec HCTZ NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 19

19 Quinapril/hydrochloorthiazide Ramipril/hydrochloorthiazide Telmisartan/hydrochloorthiazide Valsartan/hydrochloorthiazide Acuzide Tritace Kinzalkomb, MicardisPlus Co-Diovan 4. Cholesterolverlagers Veel nierpatiënten hebben slagaderverkalking. Deze aandoening is in principe overal aanwezig, maar vooral in de nieren, het hart, de hersenen en de ogen. In de nieren kan hierdoor een verlies van functionerend nierweefsel ontstaan. Veel patiënten worden daarom behandeld met cholesterolverlagende medicijnen. Deze medicijnen remmen de aanmaak van cholesterol in de lever, waardoor het cholesterol in het bloed daalt met 25-45%. Hierdoor vermindert het risico op hart- en vaatziekten. Indicatie: Bijwerkingen: Behandeling van een te hoog cholesterol als een dieet en andere maatregelen niet voldoende zijn. Preventie bij slagaderverkalking of suikerziekte, met een normaal of een verhoogd cholesterol, als aanvulling op andere maatregelen. Vaak (bij 1 tot 10 procent van de gebruikers): misselijkheid, verstopping, winderigheid, diarree, overgevoeligheidsreacties, duizeligheid, hoofdpijn. 20 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

20 Meest voorgeschreven middelen Pijn op de borst, rugpijn en vocht in de benen. Huiduitslag, slapeloosheid. Soms (bij 0,1 tot 1 procent van de gebruikers): geen eetlust, braken, impotentie (seksueel onvermogen), een algeheel gevoel van ziek zijn en gewichtstoename. Te hoog of te laag suikergehalte. Zelden (bij 0,01 tot 0,1 procent van de gebruikers): hepatitis (leverontsteking). Naam Merk Toediening Atorvastatine Fluvastatine Pravastatine Rosuvastatine Simvastatine Lipitor Lescol Selektine Crestor Zocor s avonds innemen s avonds innemen s avonds innemen s avonds innemen s avonds innemen NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 21

21 5. Middelen tegen bloedstolling In het lichaam vindt een continu proces van stolling en antistolling plaats. In het bloed bevinden zich stoffen die stolling bevorderen of juist tegengaan. Deze stoffen zijn met elkaar in evenwicht. Dit evenwicht kan door verschillende oorzaken worden verstoord: het bloed gaat stollen. Ook gaat het bloed stollen wanneer het bloed buiten het lichaam komt. Dit is het geval bij hemodialyse. Er zijn verschillende soorten medicatie om stolling te voorkomen. Deze worden hieronder beschreven: 5.1 Bloedplaatjesremmers Deze remmen het samenklonteren van bloedplaatjes. Ze worden vooral voorgeschreven aan mensen die een hersen- of hartinfarct hebben gehad. Indicatie: Bijwerkingen: Angina pectoris (hartkramp, met pijn in de hartstreek). Behandeling na een hartinfarct, na een TIA (lichte beroerte) en na een herseninfarct zonder restverschijnselen. Ter voorkoming van het dicht gaan zitten van een omleiding van de kransslagaders van het hart. Ter voorkoming van trombose (stolling) van shunt voor nierdialyse. Maagklachten, bloedverlies in het maag-darmkanaal; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede. Overgevoeligheidsverschijnselen. Verlenging bloedingstijd. 22 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

22 Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening* Acetylsalicylzuur Carbasalaatcalcium Aspro bruis Ascal Bruistablet, poeder* * Het poeder oplossen in een ruime hoeveelheid water. Goed roeren. De bruistablet in opgeloste vorm (bij voorkeur in water) op de nuchtere maag innemen. 5.2 Coumarinederivaten Dit zijn sterkere stollingsremmende middelen. Elke week wordt er bloed afgenomen om te kijken of de dosering van de medicijnen goed is. Of het bloed niet te dun is geworden bijvoorbeeld. Indicatie: Bijwerkingen: Voorkomen en behandelen van aandoeningen waarbij stollingen op kunnen treden. Verhoogde kans op bloedingen. Misselijkheid, diarree en huidontstekingen. Zelden: haaruitval, plaatselijk afsterven van de huid. Af en toe: hepatitis (leverontsteking), al dan niet met geelzucht en meestal van voorbijgaande aard. Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 23

23 Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Acenocoumarol Fenprocoumon Idem Marcoumar dagelijks op hetzelfde moment innemen dagelijks op hetzelfde moment innemen 5.3 Heparine Heparine remt de stolling door in het bloed een stollingsremmende stof te activeren. Het wordt in de ader of onder de huid toegediend en is na 2 à 3 uur uitgewerkt. De dosering die een patiënt nodig heeft, is lastig te voorspellen. Door de korte werkingsduur moet heparine bij hemodialyse continu worden toegediend. Daarom worden tegenwoordig vaker andere soorten heparines toegepast. 5.4 Laagmoleculaire heparines Het voordeel van laagmoleculaire heparines is dat het antistollend effect van een bepaalde dosis beter is te voorspellen. Ook werken ze langer. Hierdoor kunnen deze middelen eenmalig bij dialyse worden toegediend. 24 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

24 Indicatie: Bijwerkingen: Diep veneuze trombose (niet oppervlakkig stolsel). Preventie en therapie van aandoeningen waarbij stollingen op kunnen treden. Voorkomen van stolling tijdens hemodialyse. Bloedingen. Zelden: overgevoeligheidsreacties zoals rode uitslag, astma, koorts, flauw vallen en vaatkrampen. Afsterven van de huid op de injectieplaats, voorafgegaan door paarse vlekken. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening* Dalteparine Enoxaparine Nadroparine Tinzaparine Fragmin Clexane Fraxiparine, Fraxodi Innohep Via infuus Via infuus Via infuus Via infuus * Het wordt via een infuus tijdens dialyse in de ader toegediend. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 25

25 6. Plastabletten (om meer te plassen) Als dialysepatiënten nog een beetje plassen, kan het zinvol zijn om de urineproductie te bevorderen met plastabletten. Hiervoor wordt alleen krachtige plasmedicatie gebruikt. Omdat deze middelen in de nier zelf werken, en de nieren bij dialysepatiënten relatief ongevoelig zijn, worden ze vaak in zeer hoge doseringen voorgeschreven. Indicatie: Bijwerkingen: Benauwdheid en vochtophopingen ten gevolge van hartfalen, nierfalen en schrompelen van de lever. Vergiftigingen waarbij extra ontwatering gewenst is. Bevordering van de urineproductie of behandeling van hoge bloeddruk bij chronisch nierfalen. Verstoring van de water- en zoutbalans, met name bij hoge dosering en zoutbeperkt dieet, kan snel leiden tot uitdroging en een te laag kalium-, calcium- of natriumgehalte. Symptomen hiervan kunnen zijn: duizeligheid, lage bloeddruk, spierkrampen, zwakte, soms stoornissen in het zien en verwardheid. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Furosemide Bumetanide Lasix Burinex Capsule, tablet, via infuus, via infuus 26 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

26 7. Vitamines 7.1 In water oplosbare vitamines Vitamines die in water oplosbaar zijn, worden over het algemeen uitgedialyseerd. Dit wil zeggen dat deze vitamines tijdens het dialyseren uit het bloed verdwijnen. Hierdoor kunnen dialysepatiënten, ook bij een gezonde voeding, een tekort aan dit soort vitamines krijgen. In water oplosbare vitamines worden dan ook extra voorgeschreven in de vorm van een multivitaminepreparaat. 7.2 Vitamine D Vitamine D is een vitamine die met de voeding wordt opgenomen en onder invloed van zonlicht in de huid wordt aangemaakt. Meer informatie over vitamine D vindt u op pagina Pijnstillers De door nierpatiënten meest gebruikte pijnstiller is paracetamol (al dan niet in combinatie met caffeine of codeïne). Ontstekingsremmers (NSAID s als ibuprofen, diclofenac en naproxen) worden zo min mogelijk voorgeschreven, omdat deze ervoor kunnen zorgen dat de nierfunctie nog verder achteruit gaat. Indicatie: Paracetamol: koorts en pijn. Tramadol: acute en chronische matige tot ernstige pijn. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 27

27 Bijwerkingen: Paracetamol: weinig (in de gebruikelijke, pijnstillende dosering). Bij een te hoge dosis wordt het omgezet in een schadelijke stof. Tramadol: zeer vaak (bij meer dan 10 procent van de gebruikers): misselijkheid, duizeligheid. Vaak (bij 1 tot 10 procent van de gebruikers): verstopping, braken, droge mond, zweten, verwardheid, hoofdpijn. Soms (bij 0,1 tot 1 procent van de gebruikers): kokhalzen, vermoeidheid, jeuk en huiduitslag. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Paracetamol Tramadol Panadol, Perfalgan, Sinaspril Tramagetic, Tramal, kauwtablet, zetpil, via infuus Capsule, bruistablet, zetpil, via infuus 28 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

28 9. Hepatitis B-vaccin (om ontsteking van de lever te voorkomen) Door de grotere kans op contact met materiaal dat besmet is met bloed en door de minder goede weerstand tegen andere ziektes, lopen hemodialysepatiënten een grotere kans op besmetting met hepatitis B. Om deze reden wordt elke patiënt ingeënt tegen het hepatitis B-virus. Indicatie: Bijwerkingen: Vaccinatie tegen hepatitis B-virus bij personen met verhoogde kans op deze infectie. Meest voorkomend: pijn op de injectieplaats, eventueel met roodheid, zwelling of warmte. Deze lokale reacties worden in het algemeen goed verdragen en verdwijnen meestal binnen twee dagen na vaccinatie. Verder algemene klachten waaronder koorts, overgevoeligheidsreacties, griepachtige symptomen, algeheel gevoel van ziek zijn, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, duizeligheid en spierpijn. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Hepatitis-B vaccin Engerix-B, HBVAXPRO Via injectie NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 29

29 10. Antibiotica Antibiotica worden voorgeschreven om infecties te voorkomen of te behandelen. Bij nierpatiënten moet de dosis aangepast worden, omdat de antibiotica niet meer via de nieren worden uitgescheiden en in het lichaam zullen opstapelen. Sommige antibiotica worden bij dialysepatiënten uitgedialyseerd. Hierdoor moet ook hier de dosis of het tijdstip van toedienen aangepast worden. Er zijn diverse soorten antibiotica. Specifieke informatie vindt u in de bijsluiter van het antibioticum. 11. Laxeermiddelen (tegen verstopping) Nierpatiënten kunnen om verschillende redenen last hebben van verstopping. Enkele oorzaken: te weinig bewegen (met name bij invalide en bedlegerige patiënten), een onvoldoende gezonde voeding (chronisch te weinig drinken en te weinig vezels in de voeding) en het ophouden van de ontlasting. Oorzaak van verstopping is ook het gebruik en misbruik van bepaalde geneesmiddelen zoals opiaten (pijnstillende, verdovende en kalmerende middelen), sterk werkende plastabletten en ijzerpreparaten. Bij verstopping kan gekozen worden om een laxeermiddel voor te schrijven. Indicatie: Bijwerkingen: Verstopping. Buikpijn, diarree en verlies van kalium, overgevoeligheidsreactie. 30 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

30 Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Bisacodyl Lactilol Lactulose Macrogol Magnesiumsulfaat Psylliumzaad Sennosiden A + B Sennosiden/dexpanthenol Dulcolax, Nourilax Importal Duphalac Stroop, Legendal Forlax, Movicolon Metamucil, Volcolon X-praep Prunacolon, Prunasine ten, zetpillen. Bij voorkeur s avonds doseren maximaal 3 opeenvolgende dagen.* Drank, poeder. Bij voorkeur in 1 dosis s morgens of s avonds tijdens de maaltijd. Stroop, poeder of granulaat. Bij voorkeur in 1 dosis s morgens bij het ontbijt innemen gedurende 3 dagen. Poeder. Bij voorkeur in 1 dosis s morgens bij het ontbijt innemen. Poeder. 1 dosis s morgens op de nuchtere maag. Poeder of granulaat. Stroop Stroop * Bisacodyl kortdurend gebruiken. Bij gebruik wordt aangeraden per dag 1,5-2 liter vocht te drinken. Bij patiënten met vochtverlies, bij wie uitdroging schadelijk kan zijn (nierinsufficiëntie, ouderen), alleen toepassen onder medisch toezicht. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 31

31 Sterculiagom Normacol Granulaat. Innemen met veel vocht na het eten. Niet innemen vlak voor het slapengaan. 12. Maagzuurremmers Door het gebruik van veel verschillende soorten medicatie, kunnen patiënten last krijgen van brandend maagzuur of oprispingen. Om dit te voorkomen, kan gebruik gemaakt worden van maagzuurremmers. Indicatie: Bijwerkingen: Zweer in de dunne darm. Behandeling van symptomen van terugvloeiing van de inhoud van de maag en de slokdarm. Verstoring van de spijsvertering. Vaak (bij 1 tot 10 procent van de gebruikers): pijn in de bovenbuik, diarree, verstopping, winderigheid, hoofdpijn. Soms (bij 0,1 tot 1 procent van de gebruikers): misselijkheid, duizeligheid, stoornissen in het zien, overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en huiduitslag. 32 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

32 Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening* Esomeprazol Lansoprazol Omeprazol Pantoprazol Nexium Prezal Buscozol, Losec, Losecosan, Omolin Pantozol Capsule, tablet of granulaat Capsule Capsule, tablet * Bij voorkeur tabletten en capsules een half uur tot een uur voor het ontbijt geheel innemen. 13. Kaliumverlagers Kalium komt voornamelijk voor in de (spier)cellen in het lichaam. Het speelt een belangrijke rol bij de prikkeloverdracht van de zenuwen. Omdat kalium niet meer, of onvoldoende, door de nieren wordt uitgescheiden, kan het kaliumgehalte in het bloed te hoog worden. Hierdoor kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Er kunnen dan kaliumverlagers voorgeschreven worden. Deze halen kalium uit het bloed en geven natrium of calcium terug. Indicatie: Te hoog kaliumgehalte in het bloed bij plotseling of blijvend nierfalen. Als ondersteunende therapie bij chronische hemodialyse of peritoneale dialyse (buikdialyse). NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 33

33 Bijwerkingen: Geen eetlust, misselijkheid en braken. Te laag kalium en een te hoog natrium. Verstopping en eventueel een darmafsluiting door samenklonteren van het medicijn in de darm. Meest voorgeschreven middelen Naam Merk Toediening Calciumpolystyreensulfonaat Natriumpolystyreensulfonaat Sorbisterit Resonium A Poeder oplossen in water, zo nodig in een klysma Poeder oplossen in water, zo nodig in een klysma 14. Middelen na een niertransplantatie (tegen afstoting) Om na een transplantatie afstoting van de nier tegen te gaan, worden verschillende medicijnen voorgeschreven. Stop nooit met deze medicijnen! Het zomaar stoppen, hoe kort ook, kan leiden tot afstoting van de getransplanteerde nier. Als u last heeft van bijwerkingen, overleg dan altijd met de arts op de polikliniek. 34 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

34 Geen ander merk Het is heel belangrijk dat u goed controleert welke medicatie u van de apotheek meekrijgt. Voor medicijnen na transplantatie geldt dat u geen ander merk mag krijgen dan is voorgeschreven. Het merk dat u voorgeschreven heeft gekregen, heeft de samenstelling zoals die voor u geschikt is. Als dit medicijn na verloop van tijd onder een andere merknaam op de markt komt, is de werking en samenstelling vaak niet 100% hetzelfde. Dat kan het getransplanteerde orgaan in gevaar brengen. Een wijziging van merk is dan ook alleen verantwoord met instemming van de behandelend specialist. Als u twijfelt of u de juiste medicatie heeft meegekregen van de apotheek, neem dan contact op met de arts op de polikliniek. Medicijnkaartje De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) heeft, ondersteund door de Transplantatie Vereniging (NTV) en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), een medicijnkaartje uitgebracht. Uw nefroloog of internist kan hierop invullen welke middelen tegen afstoting u nodig heeft. De tekst op het kaartje legt uit dat daar absoluut niets in veranderd mag worden. Zo kunt u aantonen dat u daadwerkelijk een bepaald merk moet krijgen. Dat voorkomt mogelijke discussies met huisarts of apotheek. U kunt het medicijnkaartje gratis aanvragen bij de NVN. NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten 35

35 Hieronder staan de meest voorgeschreven medicijnen na een niertransplantatie vermeld. Azathioprine (Imuran ) Indicatie: Ter voorkoming van een afstotingsreactie. Bijwerkingen: Toegenomen vatbaarheid voor infecties, bloedarmoede. Ciclosporine (Neoral, Sandimmune ) Indicatie: Ter voorkoming van een afstotingsreactie. Bijwerkingen: Toegenomen vatbaarheid voor infecties, nierfunctiestoornis, hoge bloeddruk, trillen van de handen, brandend gevoel in handen en voeten, hoofdpijn, verhoogd cholesterol, gezwollen of bloedend tandvlees, groei van lichaamshaar. Everolimus (Certican ) Indicatie: Ter voorkoming van een afstotingsreactie. Bijwerkingen: Toegenomen vatbaarheid voor infecties, verhoogd cholesterol, trombose, vocht vasthouden in de enkels. Mycofenolzuur (Myfortic ) Indicatie: Ter voorkoming van een afstotingsreactie. Bijwerkingen: Verhoogde vatbaarheid voor infecties, misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, bloedarmoede. Mycophenolaat-mofetil (CellCept ) Indicatie: Ter voorkoming van een afstotingsreactie. 36 NVN Medicijnwijzer voor nierpatiënten

Volwassenen met een nefrotisch syndroom

Volwassenen met een nefrotisch syndroom Volwassenen met een nefrotisch De meest gestelde vragen Nierpatiënten Vereniging Nederland Secretariaat: Postbus 284 1400 AG Bussum T 035-691 21 28 F 035-691 93 34 E info@nvn.nl I www.nvn.nl pagina 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Als uw nieren niet goed meer werken

Als uw nieren niet goed meer werken Nierstichting Nederland Antwoordnummer 533 1400 VB Bussum 1400VB533 Nierpatiënten Vereniging Nederland Antwoordnummer 515 1400 VB Bussum 1400VB515 Als uw nieren niet goed meer werken chronische Nierschade

Nadere informatie

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW UWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNI. Medicijngebruik na een levertransplantatie

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW UWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNI. Medicijngebruik na een levertransplantatie NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW UWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNI NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW IEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNI NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4

Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Inhoud Multidisciplinaire richtlijn Chronische nierinsufficiëntie in de predialysefase patiëntenversie... 4 Algemene inleiding... 4 Aanleiding... 4 Doelstelling... 5 Doelgroep... 5 Richtlijngebruikers...

Nadere informatie

Informatieboek over hartfalen in het algemeen en over de hartfalenpolikliniek

Informatieboek over hartfalen in het algemeen en over de hartfalenpolikliniek Hartfalen Informatieboek over hartfalen in het algemeen en over de hartfalenpolikliniek Inleiding Hoofdstuk 1. Het hart Hoofdstuk 2. Informatie over hartfalen 2.1. Wat is hartfalen 2.2. De oorzaken van

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Hoe werkt chemotherapie? 4 Wat is het doel van chemotherapie? 7 Hoe wordt chemotherapie gegeven? 9 Richtlijnen voor hygiëne 15 Bijwerkingen en gevolgen

Nadere informatie

Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie

Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie Uitwerking Medicijnen Esmée Keur Stage II Novawhere, Purmerend Afdeling Revalidatie, orthopedie Inhoud: Pijnstillers: o Paracetamol o Ibuprofen o Diclofenac o Tramadol o Oxycontin/Oxynorm Laxantia: o Macrogol/Elektrolyten

Nadere informatie

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER

N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER N F K Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen PIJN EN KANKER Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe herken ik mijn pijn? 4 3. Pijnbestrijding in drie stappen 6 4. De medicijnen uit het stappenplan

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandelwijzer. bij uitgezaaide prostaatkanker. Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker PATIËNTEN INFORMATIE Behandelwijzer bij uitgezaaide prostaatkanker Urologie Bestemd voor mannen met prostaatkanker 2 PATIËNTENINFORMATIE Eigendom van Naam... Adres... Postcode... Woonplaats... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

Pijnbestrijding bij kanker

Pijnbestrijding bij kanker Pijnbestrijding bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 7 Behandeling van pijn 9 Andere methoden 18 Omgaan met pijn 21 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie?

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Hoe werkt chemotherapie? 8 Wanneer wordt chemotherapie toegepast? 11 Hoe wordt de behandeling gegeven? 12 Bijwerkingen 18 Redenen om de

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel

patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel i patiënteninformatie Kunstnierafdeling Wat als de nieren niet meer werken? GezondheidsZorg met een Ziel Mevrouw, mijnheer Van uw behandelende arts heeft u gehoord, dat uw nieren niet goed meer werken.

Nadere informatie

Behandeling van (pijn bij) Posttraumatische Dystrofie PD

Behandeling van (pijn bij) Posttraumatische Dystrofie PD Behandeling van (pijn bij) Posttraumatische Dystrofie PD Colofon Deze brochure is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten en van DGV, Nederlands instituut voor

Nadere informatie

Behandelwijzer TPF- kuur

Behandelwijzer TPF- kuur Behandelwijzer TPF- kuur Augustus 2007 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom deze behandelwijzer? 3 2. Wie kunt u bellen indien u vragen heeft? 3 3. Redenen om contact op te nemen met het ziekenhuis 3 4. Multidisciplinaire

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren.

Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Uw nieren zijn van levensbelang Hoe werken uw nieren. Hoe werken uw nieren. Uw nieren spelen een belangrijke rol in uw lichaam. Als ze door ziekte of een andere oorzaak minder goed gaan werken, heeft dat

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva

FAQ s over het gebruik van Antidepressiva FAQ s over het gebruik van Antidepressiva 1. Aan wie worden antidepressiva voorgeschreven? Een behandelaar schrijft antidepressiva voor als de diagnose depressie is vastgesteld. De behandelaar volgt de

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

CARDIOLOGIE HARTFALEN. Brochure: Hartfalen l Ziekenhuis Oost-Limburg

CARDIOLOGIE HARTFALEN. Brochure: Hartfalen l Ziekenhuis Oost-Limburg CARDIOLOGIE HARTFALEN Brochure: Hartfalen l Ziekenhuis Oost-Limburg 1 WELKOM Geachte heer/mevrouw, Met deze brochure willen wij u een duidelijker beeld geven over wat hartfalen inhoudt. Daarnaast besteden

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis Bacteriële artritis Bacteriële artritis Inhoud Bacteriële artritis, juli 2013 3 Inleiding 4 Over de ziekte 4 Wat is bacteriële artritis? 5 Wat is een gewricht? 6 Hoe ontstaat bacteriële artritis? 7 Wat

Nadere informatie

Medicijnen bij MS. Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen?

Medicijnen bij MS. Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? Colofon Medicijnen bij MS Welke soorten zijn er en hoe kan ik kiezen? De patiëntengidsen

Nadere informatie

Uitzaaiingen bij kanker

Uitzaaiingen bij kanker Uitzaaiingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker en wat zijn uitzaaiingen? 4 Hoe ontstaan uitzaaiingen? 7 Waar ontstaan uitzaaiingen? 11 Klachten 13 Vaststellen van uitzaaiingen

Nadere informatie