Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes"

Transcriptie

1 Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes A. Hartoog L. Mebus dd 11 augustus 2009 A. Hartoog pag 1 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

2 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Inhoudsopgave verantwoording pag 2 samenvatting pag 3 1. beschrijving van de leergang pag 4 2. opbouw van de samenwerkingsomgeving pag 4 3. evaluatie van de resultaten pag 6 Bijlage 1: presentatie bij de kick-off bijeenkomst pag 8 Bijlage 2: resultaten van de enquête pag 12 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten pag 14 verantwoording naam dr. Joris van Wijk drs. Hanna Kuijs dr. Alfred Hartoog drs. Linda Mebus rol Gesprekspartner en docent van het vak Capita Selecta Criminologie bij de start van het project: implementatie onderwijsvisie informatie en procesanalyse, en inrichting digitale samenwerkingsomgeving aan het eind van het project: assistentie bij de evaluatie van de resultaten faculteit/ dienst Rechtsgeleerdheid Onderwijscentrum Onderwijscentrum Onderwijscentrum. A. Hartoog pag 2 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

3 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Samenvatting: In de eerste helft van 2009 is een project uitgevoerd waarbij een digitale samenwerkingsomgeving is gebruikt door twee groepen studenten die in het kader van het vak Capita Selecta Criminologie van de faculteit Rechtsgeleerdheid gewerkt hebben aan een wetenschappelijk artikel over internationale misdaden begaan in Angola en Darfur. De leergang was aangewezen als good practise van de VU Onderwijsvisie, en kwam in dat kader in aanmerking voor ondersteuning door het Onderwijscentrum. Die ondersteuning is gebruikt voor het inrichten en gebruiken van een digitale samenwerkingsomgeving gebaseerd op een SharePoint teamsite in Surfgroepen. Het doel hiervan was: - ondersteuning en stimulering van de onderlinge samenwerking, - uitwisseling van gegevens tussen studenten onderling en begeleidende docenten, - ondersteuning van de begeleiding door docenten (sturing en voortgangsinformatie). Aan het eind van de leergang zijn de ervaringen van docenten en studenten geëvalueerd door middel van een vragenlijst voor de studenten, en een evaluatiegesprek met de docent en studenten. Hoewel docent en studenten aanvankelijk enthousiast met de digitale samenwerkingsomgeving aan de slag gingen, is het gebruik in de praktijk toch tegengevallen, en zijn de doelen niet bereikt. Het resultaat van de enquête liet zien dat de gebruiksintensiteit van de digitale werkomgeving op 5 lag (op een schaal van 0-10), veel te laag om via dit medium effectief met elkaar samen te werken. De waardering van de functionele onderdelen van de digitale werkomgeving was wel voldoende: op een schaal van 0-10 scoorden de wiki, de bibliografie en de calender een 8, de rest zat tussen de 6 en de 7. Overzichtelijkheid, gebruiksgemak en prettigheid scoorden ook tussen de 6 en de 7. Uit de resultaten van de enquête en het evaluatiegesprek kan de volgende hoofdconclusie worden getrokken: Onder de omstandigheden bood de digitale werkomgeving eigenlijk onvoldoende voordelen, waardoor toch vooral op de klassieke manier werd samengewerkt. De belangrijkste oorzaken hiervan waren: - de studenten zagen elkaar regelmatig op bijeenkomsten waar inhoudelijk werd overlegd, - elke student had zijn eigen subthema, en weinig tot geen behoefte om met meer dan één persoon aan een tekst te schrijven, - studenten zijn toch meer gewend om in MSword te werken dan in een Wiki, - docenten op de achtergrond waren niet bij de digitale werkomgeving betrokken en wilden de tussenresultaten gewoon als document toegestuurd krijgen, - tenslotte waren er nog wat kleine problemen: de link naar de samenwerkingsomgeving was bijvoorbeeld moeilijk te onthouden. Toch gaven zowel de docent als de studenten bij het evaluatiegesprek aan een duidelijke meerwaarde te zien in de digitale samenwerkingsomgeving, met name voor samenwerking en uitwisseling van resultaten en literatuur. Zo werd het gezamenlijk opbouwen van de bibliografie zeer gewaardeerd, daar lag het directe profijt van het met elkaar delen van het werk. Na afloop van dit traject kan geconcludeerd worden dat met een dergelijke digitale samenwerkingsomgeving genoemde doelen wel degelijk dichterbij gebracht kunnen worden, indien lering getrokken wordt uit de volgende lessons learned: - daadwerkelijk gebruik van een dergelijke digitale werkomgeving vereist een zekere noodzaak, - organiseren van het werk gaat niet vanzelf, planning en zelfsturing vereist aandacht en stimulans, - per onderdeel moet binnen de samenwerkingsomgeving een goede afweging gemaakt worden tussen het schrijven in een Wiki of het plaatsen van MSword-documenten, - meer betrokkenheid van begeleiders is nodig, - drempels zo laag mogelijk maken. A. Hartoog pag 3 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

4 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final 1. beschrijving van de leergang Binnen de faculteit Rechten wordt veel onderzoek gedaan naar internationale misdrijven en veiligheid. Onderzoekers zijn verenigd in het Amsterdam Centre of Interdisciplinary Research on International Crimes and Security (ACIC). In dit Capita Selecta vak kruipen vijf geselecteerde bachelorstudenten en zes geselecteerde masterstudenten in de rol van ACIC-onderzoeker om kennis te maken met het doen van zelfstandig onderzoek. Ze ontwikkelen hun onderzoeksvaardigheden en leren dat ook bij zelfstandig onderzoek samenwerking en kennisdeling een belangrijke rol kunnen spelen. In de periode van januari tot juli 2009 zijn twee groepen studenten met hun opdracht bezig: een groep bachelorstudenten schrijft gezamenlijk een onderzoeksrapport over Angola, en een groep masterstudenten schrijft een onderzoeksrapport over Darfur. Iedere student schrijft een artikel over een subthema dat hij of zij zelf heeft gekozen. Deze artikelen vormen uiteindelijk de verschillende hoofdstukken van een zogenaamd country report. Hoewel elke student verantwoordelijk is voor zijn eigen hoofdstuk, wordt er ook veel samengewerkt, met name om relevante informatiebronnen te vinden. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waarin de studenten hun vorderingen bespreken en ideeën uitwisselen. 2. digitale samenwerkingsomgeving Voor beide groepen studenten is een digitale samenwerkingsomgeving ingezet, met als belangrijkste doelen: - ondersteuning en stimulering van de onderlinge samenwerking, - uitwisseling van gegevens tussen studenten onderling en begeleidende docenten, - ondersteuning van de begeleiding door docenten (sturing en voortgangsinformatie). Als middel werd gekozen voor een SharePoint Teamsite in surfgroepen. (In Blackboard is zoiets eigenlijk niet te realiseren vanwege de beperkte mogelijkheden voor studenten om bijdragen te leveren). De inrichting van die teamsites werd in overleg met de docent zorgvuldig afgestemd op de didactische uitgangspunten en de gewenste werkwijze in de leergang, zie figuur hieronder: A. Hartoog pag 4 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

5 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final In de samenwerkingsomgeving kunnen de volgende functionele componenten worden onderscheiden (in volgorde van belangrijkheid voor de ondersteuning van het doel van de werk-omgeving): - Wiki bibliotheek (feitelijke pagina s waarin de tekst van het artikel kan worden geschreven) - Bibliography (centrale literatuurlijst) - Announcements (mededelingen, gebruikt door zowel docent als studenten) - Team Discussion (discussie forum voor docenten en studenten) - Links list (lijst met externe links) - SupportLinks (links naar hulpsites, bijvoorbeeld de wikisupport) - Contacts list (studenten en docenten namen en bereikbaarheidsgegevens) - Calendar (groepsagenda, weinig) - Images bibliotheek - Slides bibliotheek (met elkaar delen van presentatieslides) - Tasks list (mogelijkheid voor een actielijst) De eerste twee componenten zijn in feite de dragers van de inhoudelijke informatie, de rest is ondersteunend. De laatste vier componenten werden niet essentieel geacht, en zijn bij de introductie ook niet gepromoot, maar zaten er in omdat nooit precies is te voorspellen hoe gebruikers met zo n digitale omgeving aan de slag gaan. (Ze zijn in de praktijk ook weinig gebruikt). De samenwerkingsomgeving werd aan de studenten gepresenteerd op de kick-off bijeenkomst van de leergang, en werd gevolgd door een korte workshop waarbij de studenten meteen konden werken in een realistische oefenomgeving. De studenten gingen hiermee enthousiast aan de slag. De presesentatie-sheets van de kick-off bijeenkomst zijn toegevoegd als Bijlage 1. figuur: screenshot van de openingspagina van de omgeving. A. Hartoog pag 5 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

6 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Evaluatie van de digitale samenwerkingsomgeving Na de presentatie van de de digitale samenwerkingsomgeving aan docenten en studenten in de MediaXperience, waarvan de studenten naar hun zeggen erg onder de indruk waren, ging men enthousiast met aan de slag. Toch is in de praktijk het gebruik tegengevallen. De doelen (zoals geformuleerd in 2) zijn in feite niet behaald, maar wel dichterbij gekomen. Hiervan is een evaluatie uitgevoerd, en zijn enkele oorzaken boven tafel gebracht. De evaluatie is gedaan door de deelnemende studenten een vragenlijst met 20 vragen voor te leggen, en een evaluatiegesprek te houden met de docent en enkele studenten. Mede door het begin van de vakantie hebben helaas slechts 6 van de 11 studenten deze vragenlijst ingevuld, en waren slechts 2 studenten aanwezig bij het evaluatiegesprek met de docent. Niettemin was het goed mogelijk om enkele duidelijke oorzaken bloot te leggen, en lering te trekken voor een volgende keer. Het integrale resultaat van de enquête is bijgevoegd als Bijlage 2, Het verslag van het evaluatiegesprek is bijgevoegd als Bijlage 3. Resultaten uit de enquête: Het resultaat van de enquête liet zien dat de gebruiksintensiteit van de digitale werkomgeving op 5 lag (op een schaal van 0-10), hetgeen eigenlijk veel te laag is om in een dergelijke omgeving effectief met elkaar samen te kunnen werken. De werkbaarheid van de functionele onderdelen van de werkomgeving op een schaal van 0 10 werd als volgt gewaardeerd: werkbaarheid van de announcements 6.7 werkbaarheid van de bibliography 8.5 werkbaarheid van de links 6.8 werkbaarheid van de team discussion 6.2 werkbaarheid van de calender 7.8 werkbaarheid van de wiki 8.0 overzichtelijkheid 6.0 gebruiksgemak 6.8 prettig in gebruik? 6.3 De belangrijkste onderdelen, namelijk de wiki en de bibliography zitten dan wel op 8 en 8.5, maar in combinatie met de vrij lage gebruiksintensiteit kan toch niet echt een positieve conclusie worden getrokken. Vermoedelijk speelde de afwezigheid van een dringende noodzaak om de digitale werkomgeving te gebruiken een belangrijke rol. Resultaten van het evaluatiegesprek Uit het evaluatiegesprek kwamen nog een aantal belangrijke constateringen: - de studenten zagen elkaar regelmatig op bijeenkomsten waar inhoudelijk werd overlegd, - elke student had zijn eigen subthema, en weinig tot geen behoefte om met meer dan één persoon aan een tekst te schrijven, - studenten zijn toch meer gewend om in MSword te werken dan in een Wiki, - na de introductie werd er door de begeleidende docenten weinig aandacht meer besteed aan de samenwerkingsomgeving, - docenten op de achtergrond waren niet bij de digitale werkomgeving betrokken en wilden de tussenresultaten gewoon als document toegestuurd krijgen, A. Hartoog pag 6 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

7 Evaluatie digitale werkomgeving tbv Capita Selecta International Crimes date: version: final - tenslotte waren er nog wat kleine technische problemen en onvolkomenheden: de link naar de samenwerkingsomgeving was bijvoorbeeld moeilijk te onthouden, en incidenteel had een student problemen met toegang tot de site. - Het gezamenlijk opbouwen van de bibliografie werd wel zeer waardevol gevonden (directe relatie met het profijt dat het werk gedeeld kon worden). - De studenten gaven aan wel een duidelijke mogelijke meerwaarde te zien in de digitale samenwerkingsomgeving, met name voor uitwisseling van resultaten en literatuur. Bij goed en intensief gebruik zou de omgeving een belangrijke rol kunnen spelen om de samenwerking te bevorderen. De docent ziet zeker mogelijkheden voor een dergelijke samenwerkingsomgeving. Een aantal verbeterpunten kon worden geïdentificeerd: - betere planning van tussentijdse deadlines, - meer gebruik van de announcements voor de begeleiding, - meer aandacht voor de samenhang van de te schrijven teksten, - betere integratie tussen bibliography en de teksten, - meer richten op bibliotheekfunctie, en minder op wiki, - gedetailleerde punten staan in het verslag van het evaluatiegesprek (bijlage 3). Lessons Learned De conclusie is dat de beoogde doelen niet gehaald zijn omdat de omgeving door allerlei oorzaken te weinig is gebruikt. Het lijkt echter wel degelijk mogelijk om die doelen te halen, als er lering wordt getrokken: - Voor het nuttig gebruiken van een dergelijke digitale leer en werkomgeving moet er een zekere noodzaak zijn. Indien er regelmatig gezamenlijk overleg mogelijk is dan is de toegevoegde waarde van zo n omgeving te gering om effectief te zijn. Het is dus vooral zinvol in situaties wanneer door wat voor reden dan ook gezamenlijke bijeenkomsten niet frequent (kunnen) zijn, bijvoorbeeld indien de studenten niet op dezelfde locatie zitten. - Het organiseren van het werk gaat niet vanzelf. Er zullen wat stuurmechanismen moeten worden ingebracht, zoals een planning vooraf, met enkele duidelijke deadlines. De begeleiding van de docent zal behalve vakinhoudelijk ook gericht moeten zijn op het organiseren van het werk door de studenten zelf. Dus niet alleen maar voor de studenten het werk organiseren, maar stimuleren dat zij dat zelf doen. - Studenten zijn handiger met MSword dan met een Wiki, dat betekent dat goed gekeken moet worden naar deze afweging. (MSword-documenten kunnen net zo gemakkelijk binnen de samenwerkingsomgeving verwerkt worden als Wiki-documenten). Alleen als er echt door meerdere studenten gezamenlijk aan één onderwerp moet worden geschreven, dan is de Wiki de goede keus, is die noodzaak er niet, dan kan beter voor een library met MSword-documenten gewerkt worden. - Indien inderdaad door meerdere personen aan eenzelfde onderwerp wordt geschreven in een Wiki, dan is bijzondere aandacht nodig voor het organiseren van de totstandkoming van het eindresultaat. In dat geval is het aan te bevelen om die activiteit apart te benoemen (redactiefunctie) en die taak ook te beleggen bij een van de studenten. - Ook de begeleiders op afstand moeten bij de digitale werkomgeving betrokken worden, zodat er geen barrière ontstaat wanneer studenten en begeleiders met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. - De drempel om de omgeving te gebruiken moet zo laag mogelijk zijn, ook in technische zin. A. Hartoog pag 7 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

8 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Onderwijscentrum VU W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S 1 Introduction Writing an article in a collaborative environment Wiki (= hypertext) Bibliography Discussion forum and the rest A. Hartoog 2 Page 8 of 11 van 15

9 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Writing together, in three phases phase 1: Orientation, sourcing and data-collection, initialise link-lists and a bibliography. Use of unstructured Wiki (threadmode): sharing ideas and data, experiment with the structure of the report, discuss content and process, learning to work in a collaborative environment. phase 2: Elaboration on sources and data-collection. Use of structured Wiki (chaptermode) to collaboratively work on chapters. phase 3: Transform wiki-content and bibliography to end-report. Audit to quality-standards. Finalize report and publish 3 Collaborative Environment We use a teamsite in SharePoint, hosted by Surfgroepen (a closed environment, only accessible by you) Wiki: what is it? write hypertext, think hypertext hypertext is basically: every text, line or word may be a link to other information Wikipedia is an encyclopedia, using Wiki-technology. (wiki-wiki means quick in Hawaiian) 4 Page 9 of 11 van 15

10 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Bibliography List of references data format: short title (to be used in tekst) long description (containing the complete reference information) Metadata: category (article, newspaper, etc) keywords rating (a number between 0-10, rating the reference: 10 meaning 100% reliable, zero meaning absolutly unreliable) 5 Discussion Forum discuss proces and content anybody can start a topic convention: if it is about the content of a wikipage: use the wikipage-title as topic-title 6 Page 10 of 11 van 15

11 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Demo link to playground 7 Page 11 of 11 van 15

12 Bijlage 2: Resultaten van de enquete Evaluatie Capita Selecta International Crimes.xls 01 naam student 02 Bachelor of Master 03 hoe intensief is maarten bolhuis Master 5 Freek van den Engel Maud van Bavel Master 6 Rose Mandungu Bachelor 2 de digitale 04 waarvoor gebruikt werkomge ving gebruikt Announcements, Bibliography, Links, Team Discussion, Calendar 05 werkbaarhe id "Announce ments" 06 werkbaarhe id "Biblograp hy" 07 werkbaarhe id "Links" 08 werkbaarhe id "Team Discussion " 09 werkbaarhe id "Calender" 10 werkbaarhe id "Wiki" 11 Overzichteli jkheid 12 transformatie naar eindrapport voor mijn onderzoek heeft het niet veel geholpen Bachelor 8 Bibliography, Wiki Announcements, Bibliography, Calendar, Wiki Announcements, Bibliography, Links, Team Discussion, Calendar, Wiki Jasper de Bie Bachelor 5 Bibliography Nee. Het daadwerkelijke schrijven gebeurde toch vooral in word-documenten. Ik was zelf de enige die af en toe zijn productie van de dag in een wiki documentje voegde, leesbaar voor de medestudenten. Zelf vond ik dat wel handig, kunnen anderen de voortgang zien. Helaas was ik de enige die dat deed. We zijn er nog mee bezig, maar het maakte het wel makkelijker om in elkaar stukken wijzigingen aan te brengen etc. Voor mij persoonlijk niet echt. In het begin (de eerste maand) heb ik er wel veel gebruikt van gemaakt, daarna niet meer. De transformatie naar het eindrapport heeft voornamelijk plaats gevonden via mail en persoonlijk contact. Roos Stor Master 4 Announcements, Bibliography, Calendar, Wiki Voor mij persoonlijk niet. Ik heb de werkomgeving meer gebruikt voor het gezamelijke stuk dat we moesten schrijven maar voor het individuele deel en het uiteindelijke eindrapport heb ik het niet echt gebruikt. gemiddeld: Page 12 of 13 van 15 Hartoog Page

13 Bijlage 2: Resultaten van de enquete Evaluatie Capita Selecta International Crimes.xls 13 gebruiks gemak 14 prettig in gebruik? 15 ervaringen met de digitale werkomgeving 16 technische problemen? 17 technische problemen (ja) 18 andere tools gebruikt? 19 opmerkingen 20 evaluatiebijeenko mst 8 8 niet lang, geen ondersteuning gebruikt nee Nee nee, ik kom niet naar de bijeenkomst 7 7 Was redelijk snel te leren, alleen is het toegang krijgen tot de digitale werkomgevig laatig. Via de hoofdsite van surfgroepen kon ik nee niet bij de angola werkomgeving komen; ik moest steeds de link uit mijn kopiëren (of thuis uit mijn favorieten halen). Nee ja, ik kom naar de bijeenkomst 8 8 Het is geen ingewikkeld systeem en ik heb verder geen ondersteuning nodig gehad. De introductie was uitgebreid genoeg. nee Nee. nee, ik kom niet naar de bijeenkomst 5 4 Moest er wel even in komen, maar na de 'cursus' en door het regelmatig te gebruiken is het goed te doen. ja Ik kon mij op een gegeven moment niet meer inloggen. Nee afhankelijk van werkrooster 7 6 nee nee 6 5 Ondersteuning vond ik wel nodig. Het gebruik vond ik niet bij alle functies even duidelijk en ik heb daardoor ook niet optimaal gebruik gemaakt van de werkomgeving. Het kostte mij teveel tijd om me erin te verdiepen waardoor ik het een beetje links heb laten liggen. De eerste bijeenkomst inclusief ondersteuning was wel nuttig, maar om de omgeving vervolgens eigen te maken moet je er wel wat tijd in steken. ja Het lukte mij een paar keer niet om in te loggen. Later op de dag lukte het nee dan weer wel dus ik heb geen idee waar dat dan aan lag. Het kan zeker een bruikbaar middel zijn voor groepsprojecten mits iedereen er ook gebruik van maakt. Daarvoor denk ik dat de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak wat verhoogd mag worden zodat de drempel om het te gebruiken lager wordt en je minder tijd kwijt bent aan het je eigen maken van het systeem. ja, ik kom naar de bijeenkomst Excuus voor het late insturen van deze evaluatie Page 13 of 13 van 15 Hartoog Page

14 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten Evaluatiegesprek Criminologie gebruik van SURFgroep digitale werkomgeving Gebruik De start met introductie van de SURFgroep in de MediaXperience werd door de studenten erg professioneel genoemd. Het maakte indruk, het idee om in zo n omgeving samen te werken was motiverend. De uitleg was ook nodig om er goed mee te kunnen werken. Er is uiteindelijk maar weinig gebruik van gemaakt, wat wel als gemiste kans wordt beschouwd. Duidelijk is dat het niet vanzelf gaat. De toegevoegde waarde werd vooral in de bibliografie gezien; een gezamenlijke literatuurlijst waardoor iedereen snel zicht had op de literatuur, dit gemakkelijk kon uitwisselen en de notatie direct te kopiëren was. 1 student had zijn teksten uit Word gekopieerd naar de wiki, zodat zijn medestudenten dit konden lezen. Hij was de enige Onderling stuurden studenten wel elkaars hoofdstuk (eindversie) via mail. Dit werd door sommigen uit interesse gelezen. In het begin gaven studenten elkaar tips, later (toen de SURFgroep niet meer gebruikt werd) niet meer. De brede oriënterende fase werd door student 2 wel gewaardeerd; goed voor diepgang, alles kunnen lezen over het land. Daardoor hebben ook de hoofdstukken meer diepgang gekregen. Het vak stond onder druk doordat in dezelfde periode ook de Bachelor scriptie geschreven moest worden met dezelfde einddatum. Deze scriptie kreeg prioriteit. De studenten zijn wel zo gemotiveerd dat ze het keuzevak toch af willen maken. Het werken met harde deadlines vindt de docent risicovol, aangezien studenten dan waarschijnlijk eerder afhaken. Ook het gebruikmaken van een tool wil hij niet afdwingen. Docent: de begeleiders waren weinig betrokken bij het vak en geheel niet bij de SURFgroep, was moeilijk om afspraken met ze te maken. Deze begeleiders (veelal) hoogleraren zijn erg druk bezet en hebben zich alleen bezig gehouden met het begeleiden van de toegewezen studenten. Docent was coördinator, maar had ook weinig tijd. Is nu het overzicht kwijt van waar de studenten staan, aangezien ze vooral contact hebben met hun begeleider. Hij geeft aan zelf te gemakkelijk te zijn geweest, had het gebruik van de SURFgroep meer kunnen stimuleren. De begeleiding vond bij deze studenten plaats via en persoonlijke gesprekken. Een student had wel aan zijn begeleider laten weten dat zijn werk via de SURFgroep beschikbaar was, maar de begeleider wilde het liever per krijgen. Daarna is de overgang om in Word te werken en dit weer om te zetten naar wiki, te groot. Voordeel van schrijven in Word is bijvoorbeeld de spellingscontrole, die voor schrijven in Engels van belang is. Verder zijn ze het gewend; je valt snel terug in gewoontes. Ook zijn docenten zijn meer gewend aan Word, voor lezen, printen, commentaar leveren. Fase 3 bestond uit het samenvoegen van de hoofdstukken tot een eindrapport. Deze fase is nog niet afgerond (loopt uit), aangezien meerdere studenten nog niet klaar zijn met hun hoofdstuk. pag 14 van 15

15 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten Nieuws en mededelingen via de announcements? Docent vond dit lastig. Er was vooral voor 1 land nauwelijks nieuws. Verder kijken de studenten wel vaak op Blackboard voor nieuws, maar niet op een SURFgroep. Technische aspecten: Site was niet eenvoudig te bereiken (lastige link) Problemen met inloggen (navragen bij Roos) Apart inloggen werd geen probleem gevonden. Ook het gebruik van deze omgeving naast Blackboard was geen probleem. Studenten: SURFgroep is niet te vergelijken met Blackboard, veel interactiever, je kunt er als student zelf in werken. Blackboard is (of wordt gebruikt als) overdracht van docent naar student. Suggesties voor verbetering Suggestie student: meer structuur / deadlines voor tussenproducten, eerder afronden zodat het minder in gedrang komt met de Bachelorscriptie. Suggestie student: het gezamenlijke inleidende hoofdstuk eerder schrijven, dan was de wiki handig geweest, handiger dan nu via Word en mail. Alfred: bij samen schrijven zou een redacteur handig zijn die het overzicht houdt en de hoofdstukken kan samenvoegen (met name bij fase 3) Suggestie student: stuur als coördinator een aan iedereen dat ze hun materiaal op SURFgroep plaatsen omdat je het wilt lezen. Zo kun je als coördinator ook het overzicht houden. Beide studenten zouden dit zonder probleem doen. Suggestie Alfred: de hoofdstukken kunnen ook als Word-documenten geplaatst worden ipv als wiki-pagina s. Met daarbij een wikipagina als index om de Word-documenten te verbinden. Conclusie: Docent ziet zeker mogelijkheden voor deze omgeving. Hangt ervan af of het vak behouden blijft (opzet met weinig studenten en persoonlijke begeleiding is duur). Misschien nog simpeler inzetten met focus op literatuurlijst. De inrichting van de omgeving zou wat aangepast moeten worden en ook de didactische opzet kan een verbeterslag gebruiken De bibliotheek behouden Inleidende hoofdstukken eerder samen schrijven in wiki Hoofdstukken in Worddocumenten, wel opslaan in SURFgroep Index als wiki-pagina toevoegen Announcements mogen een prominentere plaats op de homepage krijgen of alleen in Blackboard Wat meer structuur in de didactische opzet om voortgang te bevorderen Tips geven over bereikbaarheid website pag 15 van 15

Blackboard Toetsvragen maken in Word

Blackboard Toetsvragen maken in Word Blackboard Toetsvragen maken in Word Inleiding We gaan vragen maken in een Word en deze vragen via kopiëren en plakken vertalen naar een tekstbestand (.txt) wat Blackboard begrijpt. Opmerking: Dit is iets

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek Dossier opdracht 12 Vakproject 2: Vakdidactiek Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 12 november, 2007 Samenvatting Dit document is onderdeel van mijn

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15 Deel I: Bijzonderheden tijdens nabespreking Datum: 29 mei 2015 Het slagingspercentage ligt erg hoog met 94%. Coördinator(en):

Nadere informatie

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus (TiU) gebruikt Blackboard Learn als digitale leeromgeving. In dit document staan de meest essentiële onderdelen van Blackboard kort uitgelegd. Neem

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

CSCW: introductie 1. CSCW staat voor

CSCW: introductie 1. CSCW staat voor CSCW: introductie 1 CSCW staat voor Computer-Supported Cooperative/Collaborative Work het gaat om groupware, d.w.z., software, die samenwerkingsprocessen in groepen ondersteunt de samenwerking kan op (ruimtelijke

Nadere informatie

Deel 2. Onderwijsvisie in de praktijk

Deel 2. Onderwijsvisie in de praktijk Deel 2 Onderwijsvisie in de praktijk 71 72 Good practices onder de loep Vijf voorbeelden van de onderwijsvisie in de praktijk 5 73 74 Hoe leer je studenten statistische kennis te gebruiken voor het beoordelen

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel.

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel. 1 Oefeningen In dit document staan een hele reeks opdrachten die je moet voltooien. Eenmaal rond heb je een werkende SharePoint team site met blog, wiki, discussiefora, agenda, documentbibliotheken, etc.

Nadere informatie

Projectaanvraag Grassroots 2009

Projectaanvraag Grassroots 2009 Projectaanvraag Grassroots 2009 Via dit formulier dient u uw projectvoorstel in voor deelname aan het Grassroots project bij de Vrije Universiteit in 2009. Meer informatie en richtlijnen voor het indienen

Nadere informatie

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn, de digitale leeromgeving De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor studenten voor belangrijke informatie zoals

Nadere informatie

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Wiki voor een onderzoeksinstituut. Presentatie Wikiwednesday Nederland Richard Kranendonk, 3 april 2013

Wiki voor een onderzoeksinstituut. Presentatie Wikiwednesday Nederland Richard Kranendonk, 3 april 2013 Wiki voor een onderzoeksinstituut Presentatie Wikiwednesday Nederland Richard Kranendonk, 3 april 2013 1 Ik ga u teleurstellen... 2 Over mij... 3 Over mij... Project- en programmamanager Techniek- en procesimplementaties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Het succesvol inzetten van peer feedback

Het succesvol inzetten van peer feedback Het succesvol inzetten van peer feedback Dr. Jakko van der Pol, 2012 Zoals gezegd heeft online peer feedback de potentie het leerproces van studenten te verdiepen, maar dit potentieel is niet makkelijk

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft

Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft Bestemd voor Alle SharePoint gebruikers Versie 3.0 Datum 01-05-2014 Eigenaar SSC-ICT FB SharePoint 1 Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Den Haag, 24 juni 2011 Beste Collega, Het landelijke beroepsprofiel Bachelor

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

U begint bij de membersite

U begint bij de membersite U begint bij de membersite Surf naar de ITA member site (zie de voor u relevante handleiding ac@veren ITA membership op itacademy.technologie- onderwijs.nl/handleidingen.aspx) Als u al eerder ingelogd

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Siemens Training Handleiding Website

Siemens Training Handleiding Website Uitgave 01 This document was produced for training purposes. Siemens assumes no responsibility for its contents. The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted

Nadere informatie

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Weblogs 1 Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Iwan Wopereis Open Universiteit Nederland Peter Sloep

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve

Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve WORKSHOP: SPREKERS: Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve Indeling Presentatie 1. De Verhuizing naar IJdok en de implementatie van HNW Beschrijving van de veranderingen binnen

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK

BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK BIJLAGE 1: BEOORDELINGSFORMULIER PLAN VAN AANPAK Naam student:,,niki Luiks, Naam begeleider: Datum eindbeoordeling: voldoende (cijfer 7) Handtekening:.. Cesuur: Het plan van aanpak dient met een voldoende

Nadere informatie

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda! Algemene Feedback lesweek 3 opdracht! Reflectie oefening: Hoe gaat het tot nu toe?! Persona oefening! Lesweek 4 opdracht: Een werkdag uit

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research Grant Agreement Number - 2008 4467 / 001-001 NIFLAR VWC networked interaction tasks for Dutch: Toerist in Utrecht of Olomouc Deliverable

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK

RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Beste leerling, RSC PROFIELWERKSTUK 2015 / 2016 PLAN VAN AANPAK EN LOGBOEK Voor je ligt het Logboek dat je gaat gebruiken bij het maken van je profielwerkstuk. Na de PWS-weken lever je een geschreven werkstuk

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Handleiding Docentennet

Handleiding Docentennet Handleiding Docentennet J.C.J van der Spek Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Toegang...3 3. Links naar andere websites...3 4. Inlogprocedures...4 5. Docentennet als vast Tabblad instellen...5 6. Smoelenboek...8

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De

Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014. Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Hogeschool INHolland Haarlem Procesverslag Bewegen en leefstijl, 2014 Namen: Bregman, Sandra Hollander, Joost Den Joosten, Max With, Steffen De Docent: Janne de Kan Datum: 30-10-2014 1. Groepsverslag 1.1

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Verslag docententests

Verslag docententests Verslag docententests t.b.v. Onderzoek Repository Samenwerking tussen Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) en Faculteit Sociale Wetenschappen, Studion Support Uitgevoerd november 2007-januari 2008 20

Nadere informatie

STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES. Handleiding UGO. Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO

STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES. Handleiding UGO. Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO STAP VOOR STAP DOOR HET DIGITALE SCRIPTIEPROCES Handleiding UGO Handleiding geschikt voor Bèta-versie UGO Welkom bij UGO! Het online scriptieplatform UGO biedt studenten begeleiding tijdens het scriptieproces.

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Secure Toetsen met Maple T.A.8

Secure Toetsen met Maple T.A.8 Secure Toetsen met Maple T.A.8 Copyright Metha Kamminga juli 2012 Secure Toetsen met Maple T.A.8 Contents 1 Beveiligd toetsen met Maple T.A.8 Nieuwe mogelijkheid om toetsen af te nemen in een beschermde

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Quick start OASE voor docenten en medewerkers

Quick start OASE voor docenten en medewerkers Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 4 juli 2011 Versie 1.2 Quick start OASE voor docenten en medewerkers De digitale leer-

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan.

Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Interactive Grammar Interactive Grammar leert de belangrijkste regels van de Engelste spelling en grammatica aan. Doelgroep Interactive Grammar Het programma is bedoeld voor leerlingen in de brugklas van

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

Evaluatie van de PMTO Boosterdag

Evaluatie van de PMTO Boosterdag Evaluatie van de PMTO Boosterdag Door: Gonnie Albrecht Ger Kerkstra Emilie van Leeuwen Ellen Lubberts Marna Ouwehand Ella Tacq Jolle Tjaden Willemijn van Vlerken 16-11-2011 Naam Training: Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015

Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 Evaluatierapport Nationale Opleiding MediaCoach 2015 www.nomc.nl De Nationale Opleiding MediaCoach wordt uitstekend en goed beoordeeld, door enthousiaste en kundige docenten, de link met de praktijk, prettig

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

Aanwijzingen voor Blackboard gebruik in TOM

Aanwijzingen voor Blackboard gebruik in TOM Aanwijzingen voor Blackboard gebruik in TOM Versie 26-2-2014 M.J. Verkroost (CES-OD, Coördinator onderwijskundige Blackboard ondersteuning) Ellen Peters (CES-FAB, Functioneel beheerder Blackboard) Waarom

Nadere informatie

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave

Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening: 29 oktober 2014 Betreft: Notitie Student-assistenten. Inhoudsopgave Adresgegevens Oude Kijk in t Jatstraat 39 9712 EB GRONINGEN E: contact@lijstcalimero.nl I: www.lijstcalimero.nl KvK Groningen 50004271 ING Bank NV 5061564 Aan: College van Bestuur Van: Lijst Calimero Dagtekening:

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie