Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes"

Transcriptie

1 Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes A. Hartoog L. Mebus dd 11 augustus 2009 A. Hartoog pag 1 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

2 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Inhoudsopgave verantwoording pag 2 samenvatting pag 3 1. beschrijving van de leergang pag 4 2. opbouw van de samenwerkingsomgeving pag 4 3. evaluatie van de resultaten pag 6 Bijlage 1: presentatie bij de kick-off bijeenkomst pag 8 Bijlage 2: resultaten van de enquête pag 12 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten pag 14 verantwoording naam dr. Joris van Wijk drs. Hanna Kuijs dr. Alfred Hartoog drs. Linda Mebus rol Gesprekspartner en docent van het vak Capita Selecta Criminologie bij de start van het project: implementatie onderwijsvisie informatie en procesanalyse, en inrichting digitale samenwerkingsomgeving aan het eind van het project: assistentie bij de evaluatie van de resultaten faculteit/ dienst Rechtsgeleerdheid Onderwijscentrum Onderwijscentrum Onderwijscentrum. A. Hartoog pag 2 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

3 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Samenvatting: In de eerste helft van 2009 is een project uitgevoerd waarbij een digitale samenwerkingsomgeving is gebruikt door twee groepen studenten die in het kader van het vak Capita Selecta Criminologie van de faculteit Rechtsgeleerdheid gewerkt hebben aan een wetenschappelijk artikel over internationale misdaden begaan in Angola en Darfur. De leergang was aangewezen als good practise van de VU Onderwijsvisie, en kwam in dat kader in aanmerking voor ondersteuning door het Onderwijscentrum. Die ondersteuning is gebruikt voor het inrichten en gebruiken van een digitale samenwerkingsomgeving gebaseerd op een SharePoint teamsite in Surfgroepen. Het doel hiervan was: - ondersteuning en stimulering van de onderlinge samenwerking, - uitwisseling van gegevens tussen studenten onderling en begeleidende docenten, - ondersteuning van de begeleiding door docenten (sturing en voortgangsinformatie). Aan het eind van de leergang zijn de ervaringen van docenten en studenten geëvalueerd door middel van een vragenlijst voor de studenten, en een evaluatiegesprek met de docent en studenten. Hoewel docent en studenten aanvankelijk enthousiast met de digitale samenwerkingsomgeving aan de slag gingen, is het gebruik in de praktijk toch tegengevallen, en zijn de doelen niet bereikt. Het resultaat van de enquête liet zien dat de gebruiksintensiteit van de digitale werkomgeving op 5 lag (op een schaal van 0-10), veel te laag om via dit medium effectief met elkaar samen te werken. De waardering van de functionele onderdelen van de digitale werkomgeving was wel voldoende: op een schaal van 0-10 scoorden de wiki, de bibliografie en de calender een 8, de rest zat tussen de 6 en de 7. Overzichtelijkheid, gebruiksgemak en prettigheid scoorden ook tussen de 6 en de 7. Uit de resultaten van de enquête en het evaluatiegesprek kan de volgende hoofdconclusie worden getrokken: Onder de omstandigheden bood de digitale werkomgeving eigenlijk onvoldoende voordelen, waardoor toch vooral op de klassieke manier werd samengewerkt. De belangrijkste oorzaken hiervan waren: - de studenten zagen elkaar regelmatig op bijeenkomsten waar inhoudelijk werd overlegd, - elke student had zijn eigen subthema, en weinig tot geen behoefte om met meer dan één persoon aan een tekst te schrijven, - studenten zijn toch meer gewend om in MSword te werken dan in een Wiki, - docenten op de achtergrond waren niet bij de digitale werkomgeving betrokken en wilden de tussenresultaten gewoon als document toegestuurd krijgen, - tenslotte waren er nog wat kleine problemen: de link naar de samenwerkingsomgeving was bijvoorbeeld moeilijk te onthouden. Toch gaven zowel de docent als de studenten bij het evaluatiegesprek aan een duidelijke meerwaarde te zien in de digitale samenwerkingsomgeving, met name voor samenwerking en uitwisseling van resultaten en literatuur. Zo werd het gezamenlijk opbouwen van de bibliografie zeer gewaardeerd, daar lag het directe profijt van het met elkaar delen van het werk. Na afloop van dit traject kan geconcludeerd worden dat met een dergelijke digitale samenwerkingsomgeving genoemde doelen wel degelijk dichterbij gebracht kunnen worden, indien lering getrokken wordt uit de volgende lessons learned: - daadwerkelijk gebruik van een dergelijke digitale werkomgeving vereist een zekere noodzaak, - organiseren van het werk gaat niet vanzelf, planning en zelfsturing vereist aandacht en stimulans, - per onderdeel moet binnen de samenwerkingsomgeving een goede afweging gemaakt worden tussen het schrijven in een Wiki of het plaatsen van MSword-documenten, - meer betrokkenheid van begeleiders is nodig, - drempels zo laag mogelijk maken. A. Hartoog pag 3 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

4 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final 1. beschrijving van de leergang Binnen de faculteit Rechten wordt veel onderzoek gedaan naar internationale misdrijven en veiligheid. Onderzoekers zijn verenigd in het Amsterdam Centre of Interdisciplinary Research on International Crimes and Security (ACIC). In dit Capita Selecta vak kruipen vijf geselecteerde bachelorstudenten en zes geselecteerde masterstudenten in de rol van ACIC-onderzoeker om kennis te maken met het doen van zelfstandig onderzoek. Ze ontwikkelen hun onderzoeksvaardigheden en leren dat ook bij zelfstandig onderzoek samenwerking en kennisdeling een belangrijke rol kunnen spelen. In de periode van januari tot juli 2009 zijn twee groepen studenten met hun opdracht bezig: een groep bachelorstudenten schrijft gezamenlijk een onderzoeksrapport over Angola, en een groep masterstudenten schrijft een onderzoeksrapport over Darfur. Iedere student schrijft een artikel over een subthema dat hij of zij zelf heeft gekozen. Deze artikelen vormen uiteindelijk de verschillende hoofdstukken van een zogenaamd country report. Hoewel elke student verantwoordelijk is voor zijn eigen hoofdstuk, wordt er ook veel samengewerkt, met name om relevante informatiebronnen te vinden. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waarin de studenten hun vorderingen bespreken en ideeën uitwisselen. 2. digitale samenwerkingsomgeving Voor beide groepen studenten is een digitale samenwerkingsomgeving ingezet, met als belangrijkste doelen: - ondersteuning en stimulering van de onderlinge samenwerking, - uitwisseling van gegevens tussen studenten onderling en begeleidende docenten, - ondersteuning van de begeleiding door docenten (sturing en voortgangsinformatie). Als middel werd gekozen voor een SharePoint Teamsite in surfgroepen. (In Blackboard is zoiets eigenlijk niet te realiseren vanwege de beperkte mogelijkheden voor studenten om bijdragen te leveren). De inrichting van die teamsites werd in overleg met de docent zorgvuldig afgestemd op de didactische uitgangspunten en de gewenste werkwijze in de leergang, zie figuur hieronder: A. Hartoog pag 4 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

5 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final In de samenwerkingsomgeving kunnen de volgende functionele componenten worden onderscheiden (in volgorde van belangrijkheid voor de ondersteuning van het doel van de werk-omgeving): - Wiki bibliotheek (feitelijke pagina s waarin de tekst van het artikel kan worden geschreven) - Bibliography (centrale literatuurlijst) - Announcements (mededelingen, gebruikt door zowel docent als studenten) - Team Discussion (discussie forum voor docenten en studenten) - Links list (lijst met externe links) - SupportLinks (links naar hulpsites, bijvoorbeeld de wikisupport) - Contacts list (studenten en docenten namen en bereikbaarheidsgegevens) - Calendar (groepsagenda, weinig) - Images bibliotheek - Slides bibliotheek (met elkaar delen van presentatieslides) - Tasks list (mogelijkheid voor een actielijst) De eerste twee componenten zijn in feite de dragers van de inhoudelijke informatie, de rest is ondersteunend. De laatste vier componenten werden niet essentieel geacht, en zijn bij de introductie ook niet gepromoot, maar zaten er in omdat nooit precies is te voorspellen hoe gebruikers met zo n digitale omgeving aan de slag gaan. (Ze zijn in de praktijk ook weinig gebruikt). De samenwerkingsomgeving werd aan de studenten gepresenteerd op de kick-off bijeenkomst van de leergang, en werd gevolgd door een korte workshop waarbij de studenten meteen konden werken in een realistische oefenomgeving. De studenten gingen hiermee enthousiast aan de slag. De presesentatie-sheets van de kick-off bijeenkomst zijn toegevoegd als Bijlage 1. figuur: screenshot van de openingspagina van de omgeving. A. Hartoog pag 5 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

6 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Evaluatie van de digitale samenwerkingsomgeving Na de presentatie van de de digitale samenwerkingsomgeving aan docenten en studenten in de MediaXperience, waarvan de studenten naar hun zeggen erg onder de indruk waren, ging men enthousiast met aan de slag. Toch is in de praktijk het gebruik tegengevallen. De doelen (zoals geformuleerd in 2) zijn in feite niet behaald, maar wel dichterbij gekomen. Hiervan is een evaluatie uitgevoerd, en zijn enkele oorzaken boven tafel gebracht. De evaluatie is gedaan door de deelnemende studenten een vragenlijst met 20 vragen voor te leggen, en een evaluatiegesprek te houden met de docent en enkele studenten. Mede door het begin van de vakantie hebben helaas slechts 6 van de 11 studenten deze vragenlijst ingevuld, en waren slechts 2 studenten aanwezig bij het evaluatiegesprek met de docent. Niettemin was het goed mogelijk om enkele duidelijke oorzaken bloot te leggen, en lering te trekken voor een volgende keer. Het integrale resultaat van de enquête is bijgevoegd als Bijlage 2, Het verslag van het evaluatiegesprek is bijgevoegd als Bijlage 3. Resultaten uit de enquête: Het resultaat van de enquête liet zien dat de gebruiksintensiteit van de digitale werkomgeving op 5 lag (op een schaal van 0-10), hetgeen eigenlijk veel te laag is om in een dergelijke omgeving effectief met elkaar samen te kunnen werken. De werkbaarheid van de functionele onderdelen van de werkomgeving op een schaal van 0 10 werd als volgt gewaardeerd: werkbaarheid van de announcements 6.7 werkbaarheid van de bibliography 8.5 werkbaarheid van de links 6.8 werkbaarheid van de team discussion 6.2 werkbaarheid van de calender 7.8 werkbaarheid van de wiki 8.0 overzichtelijkheid 6.0 gebruiksgemak 6.8 prettig in gebruik? 6.3 De belangrijkste onderdelen, namelijk de wiki en de bibliography zitten dan wel op 8 en 8.5, maar in combinatie met de vrij lage gebruiksintensiteit kan toch niet echt een positieve conclusie worden getrokken. Vermoedelijk speelde de afwezigheid van een dringende noodzaak om de digitale werkomgeving te gebruiken een belangrijke rol. Resultaten van het evaluatiegesprek Uit het evaluatiegesprek kwamen nog een aantal belangrijke constateringen: - de studenten zagen elkaar regelmatig op bijeenkomsten waar inhoudelijk werd overlegd, - elke student had zijn eigen subthema, en weinig tot geen behoefte om met meer dan één persoon aan een tekst te schrijven, - studenten zijn toch meer gewend om in MSword te werken dan in een Wiki, - na de introductie werd er door de begeleidende docenten weinig aandacht meer besteed aan de samenwerkingsomgeving, - docenten op de achtergrond waren niet bij de digitale werkomgeving betrokken en wilden de tussenresultaten gewoon als document toegestuurd krijgen, A. Hartoog pag 6 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

7 Evaluatie digitale werkomgeving tbv Capita Selecta International Crimes date: version: final - tenslotte waren er nog wat kleine technische problemen en onvolkomenheden: de link naar de samenwerkingsomgeving was bijvoorbeeld moeilijk te onthouden, en incidenteel had een student problemen met toegang tot de site. - Het gezamenlijk opbouwen van de bibliografie werd wel zeer waardevol gevonden (directe relatie met het profijt dat het werk gedeeld kon worden). - De studenten gaven aan wel een duidelijke mogelijke meerwaarde te zien in de digitale samenwerkingsomgeving, met name voor uitwisseling van resultaten en literatuur. Bij goed en intensief gebruik zou de omgeving een belangrijke rol kunnen spelen om de samenwerking te bevorderen. De docent ziet zeker mogelijkheden voor een dergelijke samenwerkingsomgeving. Een aantal verbeterpunten kon worden geïdentificeerd: - betere planning van tussentijdse deadlines, - meer gebruik van de announcements voor de begeleiding, - meer aandacht voor de samenhang van de te schrijven teksten, - betere integratie tussen bibliography en de teksten, - meer richten op bibliotheekfunctie, en minder op wiki, - gedetailleerde punten staan in het verslag van het evaluatiegesprek (bijlage 3). Lessons Learned De conclusie is dat de beoogde doelen niet gehaald zijn omdat de omgeving door allerlei oorzaken te weinig is gebruikt. Het lijkt echter wel degelijk mogelijk om die doelen te halen, als er lering wordt getrokken: - Voor het nuttig gebruiken van een dergelijke digitale leer en werkomgeving moet er een zekere noodzaak zijn. Indien er regelmatig gezamenlijk overleg mogelijk is dan is de toegevoegde waarde van zo n omgeving te gering om effectief te zijn. Het is dus vooral zinvol in situaties wanneer door wat voor reden dan ook gezamenlijke bijeenkomsten niet frequent (kunnen) zijn, bijvoorbeeld indien de studenten niet op dezelfde locatie zitten. - Het organiseren van het werk gaat niet vanzelf. Er zullen wat stuurmechanismen moeten worden ingebracht, zoals een planning vooraf, met enkele duidelijke deadlines. De begeleiding van de docent zal behalve vakinhoudelijk ook gericht moeten zijn op het organiseren van het werk door de studenten zelf. Dus niet alleen maar voor de studenten het werk organiseren, maar stimuleren dat zij dat zelf doen. - Studenten zijn handiger met MSword dan met een Wiki, dat betekent dat goed gekeken moet worden naar deze afweging. (MSword-documenten kunnen net zo gemakkelijk binnen de samenwerkingsomgeving verwerkt worden als Wiki-documenten). Alleen als er echt door meerdere studenten gezamenlijk aan één onderwerp moet worden geschreven, dan is de Wiki de goede keus, is die noodzaak er niet, dan kan beter voor een library met MSword-documenten gewerkt worden. - Indien inderdaad door meerdere personen aan eenzelfde onderwerp wordt geschreven in een Wiki, dan is bijzondere aandacht nodig voor het organiseren van de totstandkoming van het eindresultaat. In dat geval is het aan te bevelen om die activiteit apart te benoemen (redactiefunctie) en die taak ook te beleggen bij een van de studenten. - Ook de begeleiders op afstand moeten bij de digitale werkomgeving betrokken worden, zodat er geen barrière ontstaat wanneer studenten en begeleiders met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. - De drempel om de omgeving te gebruiken moet zo laag mogelijk zijn, ook in technische zin. A. Hartoog pag 7 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

8 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Onderwijscentrum VU W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S 1 Introduction Writing an article in a collaborative environment Wiki (= hypertext) Bibliography Discussion forum and the rest A. Hartoog 2 Page 8 of 11 van 15

9 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Writing together, in three phases phase 1: Orientation, sourcing and data-collection, initialise link-lists and a bibliography. Use of unstructured Wiki (threadmode): sharing ideas and data, experiment with the structure of the report, discuss content and process, learning to work in a collaborative environment. phase 2: Elaboration on sources and data-collection. Use of structured Wiki (chaptermode) to collaboratively work on chapters. phase 3: Transform wiki-content and bibliography to end-report. Audit to quality-standards. Finalize report and publish 3 Collaborative Environment We use a teamsite in SharePoint, hosted by Surfgroepen (a closed environment, only accessible by you) Wiki: what is it? write hypertext, think hypertext hypertext is basically: every text, line or word may be a link to other information Wikipedia is an encyclopedia, using Wiki-technology. (wiki-wiki means quick in Hawaiian) 4 Page 9 of 11 van 15

10 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Bibliography List of references data format: short title (to be used in tekst) long description (containing the complete reference information) Metadata: category (article, newspaper, etc) keywords rating (a number between 0-10, rating the reference: 10 meaning 100% reliable, zero meaning absolutly unreliable) 5 Discussion Forum discuss proces and content anybody can start a topic convention: if it is about the content of a wikipage: use the wikipage-title as topic-title 6 Page 10 of 11 van 15

11 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Demo link to playground 7 Page 11 of 11 van 15

12 Bijlage 2: Resultaten van de enquete Evaluatie Capita Selecta International Crimes.xls 01 naam student 02 Bachelor of Master 03 hoe intensief is maarten bolhuis Master 5 Freek van den Engel Maud van Bavel Master 6 Rose Mandungu Bachelor 2 de digitale 04 waarvoor gebruikt werkomge ving gebruikt Announcements, Bibliography, Links, Team Discussion, Calendar 05 werkbaarhe id "Announce ments" 06 werkbaarhe id "Biblograp hy" 07 werkbaarhe id "Links" 08 werkbaarhe id "Team Discussion " 09 werkbaarhe id "Calender" 10 werkbaarhe id "Wiki" 11 Overzichteli jkheid 12 transformatie naar eindrapport voor mijn onderzoek heeft het niet veel geholpen Bachelor 8 Bibliography, Wiki Announcements, Bibliography, Calendar, Wiki Announcements, Bibliography, Links, Team Discussion, Calendar, Wiki Jasper de Bie Bachelor 5 Bibliography Nee. Het daadwerkelijke schrijven gebeurde toch vooral in word-documenten. Ik was zelf de enige die af en toe zijn productie van de dag in een wiki documentje voegde, leesbaar voor de medestudenten. Zelf vond ik dat wel handig, kunnen anderen de voortgang zien. Helaas was ik de enige die dat deed. We zijn er nog mee bezig, maar het maakte het wel makkelijker om in elkaar stukken wijzigingen aan te brengen etc. Voor mij persoonlijk niet echt. In het begin (de eerste maand) heb ik er wel veel gebruikt van gemaakt, daarna niet meer. De transformatie naar het eindrapport heeft voornamelijk plaats gevonden via mail en persoonlijk contact. Roos Stor Master 4 Announcements, Bibliography, Calendar, Wiki Voor mij persoonlijk niet. Ik heb de werkomgeving meer gebruikt voor het gezamelijke stuk dat we moesten schrijven maar voor het individuele deel en het uiteindelijke eindrapport heb ik het niet echt gebruikt. gemiddeld: Page 12 of 13 van 15 Hartoog Page

13 Bijlage 2: Resultaten van de enquete Evaluatie Capita Selecta International Crimes.xls 13 gebruiks gemak 14 prettig in gebruik? 15 ervaringen met de digitale werkomgeving 16 technische problemen? 17 technische problemen (ja) 18 andere tools gebruikt? 19 opmerkingen 20 evaluatiebijeenko mst 8 8 niet lang, geen ondersteuning gebruikt nee Nee nee, ik kom niet naar de bijeenkomst 7 7 Was redelijk snel te leren, alleen is het toegang krijgen tot de digitale werkomgevig laatig. Via de hoofdsite van surfgroepen kon ik nee niet bij de angola werkomgeving komen; ik moest steeds de link uit mijn kopiëren (of thuis uit mijn favorieten halen). Nee ja, ik kom naar de bijeenkomst 8 8 Het is geen ingewikkeld systeem en ik heb verder geen ondersteuning nodig gehad. De introductie was uitgebreid genoeg. nee Nee. nee, ik kom niet naar de bijeenkomst 5 4 Moest er wel even in komen, maar na de 'cursus' en door het regelmatig te gebruiken is het goed te doen. ja Ik kon mij op een gegeven moment niet meer inloggen. Nee afhankelijk van werkrooster 7 6 nee nee 6 5 Ondersteuning vond ik wel nodig. Het gebruik vond ik niet bij alle functies even duidelijk en ik heb daardoor ook niet optimaal gebruik gemaakt van de werkomgeving. Het kostte mij teveel tijd om me erin te verdiepen waardoor ik het een beetje links heb laten liggen. De eerste bijeenkomst inclusief ondersteuning was wel nuttig, maar om de omgeving vervolgens eigen te maken moet je er wel wat tijd in steken. ja Het lukte mij een paar keer niet om in te loggen. Later op de dag lukte het nee dan weer wel dus ik heb geen idee waar dat dan aan lag. Het kan zeker een bruikbaar middel zijn voor groepsprojecten mits iedereen er ook gebruik van maakt. Daarvoor denk ik dat de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak wat verhoogd mag worden zodat de drempel om het te gebruiken lager wordt en je minder tijd kwijt bent aan het je eigen maken van het systeem. ja, ik kom naar de bijeenkomst Excuus voor het late insturen van deze evaluatie Page 13 of 13 van 15 Hartoog Page

14 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten Evaluatiegesprek Criminologie gebruik van SURFgroep digitale werkomgeving Gebruik De start met introductie van de SURFgroep in de MediaXperience werd door de studenten erg professioneel genoemd. Het maakte indruk, het idee om in zo n omgeving samen te werken was motiverend. De uitleg was ook nodig om er goed mee te kunnen werken. Er is uiteindelijk maar weinig gebruik van gemaakt, wat wel als gemiste kans wordt beschouwd. Duidelijk is dat het niet vanzelf gaat. De toegevoegde waarde werd vooral in de bibliografie gezien; een gezamenlijke literatuurlijst waardoor iedereen snel zicht had op de literatuur, dit gemakkelijk kon uitwisselen en de notatie direct te kopiëren was. 1 student had zijn teksten uit Word gekopieerd naar de wiki, zodat zijn medestudenten dit konden lezen. Hij was de enige Onderling stuurden studenten wel elkaars hoofdstuk (eindversie) via mail. Dit werd door sommigen uit interesse gelezen. In het begin gaven studenten elkaar tips, later (toen de SURFgroep niet meer gebruikt werd) niet meer. De brede oriënterende fase werd door student 2 wel gewaardeerd; goed voor diepgang, alles kunnen lezen over het land. Daardoor hebben ook de hoofdstukken meer diepgang gekregen. Het vak stond onder druk doordat in dezelfde periode ook de Bachelor scriptie geschreven moest worden met dezelfde einddatum. Deze scriptie kreeg prioriteit. De studenten zijn wel zo gemotiveerd dat ze het keuzevak toch af willen maken. Het werken met harde deadlines vindt de docent risicovol, aangezien studenten dan waarschijnlijk eerder afhaken. Ook het gebruikmaken van een tool wil hij niet afdwingen. Docent: de begeleiders waren weinig betrokken bij het vak en geheel niet bij de SURFgroep, was moeilijk om afspraken met ze te maken. Deze begeleiders (veelal) hoogleraren zijn erg druk bezet en hebben zich alleen bezig gehouden met het begeleiden van de toegewezen studenten. Docent was coördinator, maar had ook weinig tijd. Is nu het overzicht kwijt van waar de studenten staan, aangezien ze vooral contact hebben met hun begeleider. Hij geeft aan zelf te gemakkelijk te zijn geweest, had het gebruik van de SURFgroep meer kunnen stimuleren. De begeleiding vond bij deze studenten plaats via en persoonlijke gesprekken. Een student had wel aan zijn begeleider laten weten dat zijn werk via de SURFgroep beschikbaar was, maar de begeleider wilde het liever per krijgen. Daarna is de overgang om in Word te werken en dit weer om te zetten naar wiki, te groot. Voordeel van schrijven in Word is bijvoorbeeld de spellingscontrole, die voor schrijven in Engels van belang is. Verder zijn ze het gewend; je valt snel terug in gewoontes. Ook zijn docenten zijn meer gewend aan Word, voor lezen, printen, commentaar leveren. Fase 3 bestond uit het samenvoegen van de hoofdstukken tot een eindrapport. Deze fase is nog niet afgerond (loopt uit), aangezien meerdere studenten nog niet klaar zijn met hun hoofdstuk. pag 14 van 15

15 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten Nieuws en mededelingen via de announcements? Docent vond dit lastig. Er was vooral voor 1 land nauwelijks nieuws. Verder kijken de studenten wel vaak op Blackboard voor nieuws, maar niet op een SURFgroep. Technische aspecten: Site was niet eenvoudig te bereiken (lastige link) Problemen met inloggen (navragen bij Roos) Apart inloggen werd geen probleem gevonden. Ook het gebruik van deze omgeving naast Blackboard was geen probleem. Studenten: SURFgroep is niet te vergelijken met Blackboard, veel interactiever, je kunt er als student zelf in werken. Blackboard is (of wordt gebruikt als) overdracht van docent naar student. Suggesties voor verbetering Suggestie student: meer structuur / deadlines voor tussenproducten, eerder afronden zodat het minder in gedrang komt met de Bachelorscriptie. Suggestie student: het gezamenlijke inleidende hoofdstuk eerder schrijven, dan was de wiki handig geweest, handiger dan nu via Word en mail. Alfred: bij samen schrijven zou een redacteur handig zijn die het overzicht houdt en de hoofdstukken kan samenvoegen (met name bij fase 3) Suggestie student: stuur als coördinator een aan iedereen dat ze hun materiaal op SURFgroep plaatsen omdat je het wilt lezen. Zo kun je als coördinator ook het overzicht houden. Beide studenten zouden dit zonder probleem doen. Suggestie Alfred: de hoofdstukken kunnen ook als Word-documenten geplaatst worden ipv als wiki-pagina s. Met daarbij een wikipagina als index om de Word-documenten te verbinden. Conclusie: Docent ziet zeker mogelijkheden voor deze omgeving. Hangt ervan af of het vak behouden blijft (opzet met weinig studenten en persoonlijke begeleiding is duur). Misschien nog simpeler inzetten met focus op literatuurlijst. De inrichting van de omgeving zou wat aangepast moeten worden en ook de didactische opzet kan een verbeterslag gebruiken De bibliotheek behouden Inleidende hoofdstukken eerder samen schrijven in wiki Hoofdstukken in Worddocumenten, wel opslaan in SURFgroep Index als wiki-pagina toevoegen Announcements mogen een prominentere plaats op de homepage krijgen of alleen in Blackboard Wat meer structuur in de didactische opzet om voortgang te bevorderen Tips geven over bereikbaarheid website pag 15 van 15

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie