Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes"

Transcriptie

1 Evaluatie digitale werkomgeving Capita Selecta International Crimes A. Hartoog L. Mebus dd 11 augustus 2009 A. Hartoog pag 1 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

2 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Inhoudsopgave verantwoording pag 2 samenvatting pag 3 1. beschrijving van de leergang pag 4 2. opbouw van de samenwerkingsomgeving pag 4 3. evaluatie van de resultaten pag 6 Bijlage 1: presentatie bij de kick-off bijeenkomst pag 8 Bijlage 2: resultaten van de enquête pag 12 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten pag 14 verantwoording naam dr. Joris van Wijk drs. Hanna Kuijs dr. Alfred Hartoog drs. Linda Mebus rol Gesprekspartner en docent van het vak Capita Selecta Criminologie bij de start van het project: implementatie onderwijsvisie informatie en procesanalyse, en inrichting digitale samenwerkingsomgeving aan het eind van het project: assistentie bij de evaluatie van de resultaten faculteit/ dienst Rechtsgeleerdheid Onderwijscentrum Onderwijscentrum Onderwijscentrum. A. Hartoog pag 2 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

3 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Samenvatting: In de eerste helft van 2009 is een project uitgevoerd waarbij een digitale samenwerkingsomgeving is gebruikt door twee groepen studenten die in het kader van het vak Capita Selecta Criminologie van de faculteit Rechtsgeleerdheid gewerkt hebben aan een wetenschappelijk artikel over internationale misdaden begaan in Angola en Darfur. De leergang was aangewezen als good practise van de VU Onderwijsvisie, en kwam in dat kader in aanmerking voor ondersteuning door het Onderwijscentrum. Die ondersteuning is gebruikt voor het inrichten en gebruiken van een digitale samenwerkingsomgeving gebaseerd op een SharePoint teamsite in Surfgroepen. Het doel hiervan was: - ondersteuning en stimulering van de onderlinge samenwerking, - uitwisseling van gegevens tussen studenten onderling en begeleidende docenten, - ondersteuning van de begeleiding door docenten (sturing en voortgangsinformatie). Aan het eind van de leergang zijn de ervaringen van docenten en studenten geëvalueerd door middel van een vragenlijst voor de studenten, en een evaluatiegesprek met de docent en studenten. Hoewel docent en studenten aanvankelijk enthousiast met de digitale samenwerkingsomgeving aan de slag gingen, is het gebruik in de praktijk toch tegengevallen, en zijn de doelen niet bereikt. Het resultaat van de enquête liet zien dat de gebruiksintensiteit van de digitale werkomgeving op 5 lag (op een schaal van 0-10), veel te laag om via dit medium effectief met elkaar samen te werken. De waardering van de functionele onderdelen van de digitale werkomgeving was wel voldoende: op een schaal van 0-10 scoorden de wiki, de bibliografie en de calender een 8, de rest zat tussen de 6 en de 7. Overzichtelijkheid, gebruiksgemak en prettigheid scoorden ook tussen de 6 en de 7. Uit de resultaten van de enquête en het evaluatiegesprek kan de volgende hoofdconclusie worden getrokken: Onder de omstandigheden bood de digitale werkomgeving eigenlijk onvoldoende voordelen, waardoor toch vooral op de klassieke manier werd samengewerkt. De belangrijkste oorzaken hiervan waren: - de studenten zagen elkaar regelmatig op bijeenkomsten waar inhoudelijk werd overlegd, - elke student had zijn eigen subthema, en weinig tot geen behoefte om met meer dan één persoon aan een tekst te schrijven, - studenten zijn toch meer gewend om in MSword te werken dan in een Wiki, - docenten op de achtergrond waren niet bij de digitale werkomgeving betrokken en wilden de tussenresultaten gewoon als document toegestuurd krijgen, - tenslotte waren er nog wat kleine problemen: de link naar de samenwerkingsomgeving was bijvoorbeeld moeilijk te onthouden. Toch gaven zowel de docent als de studenten bij het evaluatiegesprek aan een duidelijke meerwaarde te zien in de digitale samenwerkingsomgeving, met name voor samenwerking en uitwisseling van resultaten en literatuur. Zo werd het gezamenlijk opbouwen van de bibliografie zeer gewaardeerd, daar lag het directe profijt van het met elkaar delen van het werk. Na afloop van dit traject kan geconcludeerd worden dat met een dergelijke digitale samenwerkingsomgeving genoemde doelen wel degelijk dichterbij gebracht kunnen worden, indien lering getrokken wordt uit de volgende lessons learned: - daadwerkelijk gebruik van een dergelijke digitale werkomgeving vereist een zekere noodzaak, - organiseren van het werk gaat niet vanzelf, planning en zelfsturing vereist aandacht en stimulans, - per onderdeel moet binnen de samenwerkingsomgeving een goede afweging gemaakt worden tussen het schrijven in een Wiki of het plaatsen van MSword-documenten, - meer betrokkenheid van begeleiders is nodig, - drempels zo laag mogelijk maken. A. Hartoog pag 3 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

4 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final 1. beschrijving van de leergang Binnen de faculteit Rechten wordt veel onderzoek gedaan naar internationale misdrijven en veiligheid. Onderzoekers zijn verenigd in het Amsterdam Centre of Interdisciplinary Research on International Crimes and Security (ACIC). In dit Capita Selecta vak kruipen vijf geselecteerde bachelorstudenten en zes geselecteerde masterstudenten in de rol van ACIC-onderzoeker om kennis te maken met het doen van zelfstandig onderzoek. Ze ontwikkelen hun onderzoeksvaardigheden en leren dat ook bij zelfstandig onderzoek samenwerking en kennisdeling een belangrijke rol kunnen spelen. In de periode van januari tot juli 2009 zijn twee groepen studenten met hun opdracht bezig: een groep bachelorstudenten schrijft gezamenlijk een onderzoeksrapport over Angola, en een groep masterstudenten schrijft een onderzoeksrapport over Darfur. Iedere student schrijft een artikel over een subthema dat hij of zij zelf heeft gekozen. Deze artikelen vormen uiteindelijk de verschillende hoofdstukken van een zogenaamd country report. Hoewel elke student verantwoordelijk is voor zijn eigen hoofdstuk, wordt er ook veel samengewerkt, met name om relevante informatiebronnen te vinden. Regelmatig zijn er bijeenkomsten waarin de studenten hun vorderingen bespreken en ideeën uitwisselen. 2. digitale samenwerkingsomgeving Voor beide groepen studenten is een digitale samenwerkingsomgeving ingezet, met als belangrijkste doelen: - ondersteuning en stimulering van de onderlinge samenwerking, - uitwisseling van gegevens tussen studenten onderling en begeleidende docenten, - ondersteuning van de begeleiding door docenten (sturing en voortgangsinformatie). Als middel werd gekozen voor een SharePoint Teamsite in surfgroepen. (In Blackboard is zoiets eigenlijk niet te realiseren vanwege de beperkte mogelijkheden voor studenten om bijdragen te leveren). De inrichting van die teamsites werd in overleg met de docent zorgvuldig afgestemd op de didactische uitgangspunten en de gewenste werkwijze in de leergang, zie figuur hieronder: A. Hartoog pag 4 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

5 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final In de samenwerkingsomgeving kunnen de volgende functionele componenten worden onderscheiden (in volgorde van belangrijkheid voor de ondersteuning van het doel van de werk-omgeving): - Wiki bibliotheek (feitelijke pagina s waarin de tekst van het artikel kan worden geschreven) - Bibliography (centrale literatuurlijst) - Announcements (mededelingen, gebruikt door zowel docent als studenten) - Team Discussion (discussie forum voor docenten en studenten) - Links list (lijst met externe links) - SupportLinks (links naar hulpsites, bijvoorbeeld de wikisupport) - Contacts list (studenten en docenten namen en bereikbaarheidsgegevens) - Calendar (groepsagenda, weinig) - Images bibliotheek - Slides bibliotheek (met elkaar delen van presentatieslides) - Tasks list (mogelijkheid voor een actielijst) De eerste twee componenten zijn in feite de dragers van de inhoudelijke informatie, de rest is ondersteunend. De laatste vier componenten werden niet essentieel geacht, en zijn bij de introductie ook niet gepromoot, maar zaten er in omdat nooit precies is te voorspellen hoe gebruikers met zo n digitale omgeving aan de slag gaan. (Ze zijn in de praktijk ook weinig gebruikt). De samenwerkingsomgeving werd aan de studenten gepresenteerd op de kick-off bijeenkomst van de leergang, en werd gevolgd door een korte workshop waarbij de studenten meteen konden werken in een realistische oefenomgeving. De studenten gingen hiermee enthousiast aan de slag. De presesentatie-sheets van de kick-off bijeenkomst zijn toegevoegd als Bijlage 1. figuur: screenshot van de openingspagina van de omgeving. A. Hartoog pag 5 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

6 Evaluatie digitale werkomgeving tbv date: Capita Selecta International Crimes version: final Evaluatie van de digitale samenwerkingsomgeving Na de presentatie van de de digitale samenwerkingsomgeving aan docenten en studenten in de MediaXperience, waarvan de studenten naar hun zeggen erg onder de indruk waren, ging men enthousiast met aan de slag. Toch is in de praktijk het gebruik tegengevallen. De doelen (zoals geformuleerd in 2) zijn in feite niet behaald, maar wel dichterbij gekomen. Hiervan is een evaluatie uitgevoerd, en zijn enkele oorzaken boven tafel gebracht. De evaluatie is gedaan door de deelnemende studenten een vragenlijst met 20 vragen voor te leggen, en een evaluatiegesprek te houden met de docent en enkele studenten. Mede door het begin van de vakantie hebben helaas slechts 6 van de 11 studenten deze vragenlijst ingevuld, en waren slechts 2 studenten aanwezig bij het evaluatiegesprek met de docent. Niettemin was het goed mogelijk om enkele duidelijke oorzaken bloot te leggen, en lering te trekken voor een volgende keer. Het integrale resultaat van de enquête is bijgevoegd als Bijlage 2, Het verslag van het evaluatiegesprek is bijgevoegd als Bijlage 3. Resultaten uit de enquête: Het resultaat van de enquête liet zien dat de gebruiksintensiteit van de digitale werkomgeving op 5 lag (op een schaal van 0-10), hetgeen eigenlijk veel te laag is om in een dergelijke omgeving effectief met elkaar samen te kunnen werken. De werkbaarheid van de functionele onderdelen van de werkomgeving op een schaal van 0 10 werd als volgt gewaardeerd: werkbaarheid van de announcements 6.7 werkbaarheid van de bibliography 8.5 werkbaarheid van de links 6.8 werkbaarheid van de team discussion 6.2 werkbaarheid van de calender 7.8 werkbaarheid van de wiki 8.0 overzichtelijkheid 6.0 gebruiksgemak 6.8 prettig in gebruik? 6.3 De belangrijkste onderdelen, namelijk de wiki en de bibliography zitten dan wel op 8 en 8.5, maar in combinatie met de vrij lage gebruiksintensiteit kan toch niet echt een positieve conclusie worden getrokken. Vermoedelijk speelde de afwezigheid van een dringende noodzaak om de digitale werkomgeving te gebruiken een belangrijke rol. Resultaten van het evaluatiegesprek Uit het evaluatiegesprek kwamen nog een aantal belangrijke constateringen: - de studenten zagen elkaar regelmatig op bijeenkomsten waar inhoudelijk werd overlegd, - elke student had zijn eigen subthema, en weinig tot geen behoefte om met meer dan één persoon aan een tekst te schrijven, - studenten zijn toch meer gewend om in MSword te werken dan in een Wiki, - na de introductie werd er door de begeleidende docenten weinig aandacht meer besteed aan de samenwerkingsomgeving, - docenten op de achtergrond waren niet bij de digitale werkomgeving betrokken en wilden de tussenresultaten gewoon als document toegestuurd krijgen, A. Hartoog pag 6 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

7 Evaluatie digitale werkomgeving tbv Capita Selecta International Crimes date: version: final - tenslotte waren er nog wat kleine technische problemen en onvolkomenheden: de link naar de samenwerkingsomgeving was bijvoorbeeld moeilijk te onthouden, en incidenteel had een student problemen met toegang tot de site. - Het gezamenlijk opbouwen van de bibliografie werd wel zeer waardevol gevonden (directe relatie met het profijt dat het werk gedeeld kon worden). - De studenten gaven aan wel een duidelijke mogelijke meerwaarde te zien in de digitale samenwerkingsomgeving, met name voor uitwisseling van resultaten en literatuur. Bij goed en intensief gebruik zou de omgeving een belangrijke rol kunnen spelen om de samenwerking te bevorderen. De docent ziet zeker mogelijkheden voor een dergelijke samenwerkingsomgeving. Een aantal verbeterpunten kon worden geïdentificeerd: - betere planning van tussentijdse deadlines, - meer gebruik van de announcements voor de begeleiding, - meer aandacht voor de samenhang van de te schrijven teksten, - betere integratie tussen bibliography en de teksten, - meer richten op bibliotheekfunctie, en minder op wiki, - gedetailleerde punten staan in het verslag van het evaluatiegesprek (bijlage 3). Lessons Learned De conclusie is dat de beoogde doelen niet gehaald zijn omdat de omgeving door allerlei oorzaken te weinig is gebruikt. Het lijkt echter wel degelijk mogelijk om die doelen te halen, als er lering wordt getrokken: - Voor het nuttig gebruiken van een dergelijke digitale leer en werkomgeving moet er een zekere noodzaak zijn. Indien er regelmatig gezamenlijk overleg mogelijk is dan is de toegevoegde waarde van zo n omgeving te gering om effectief te zijn. Het is dus vooral zinvol in situaties wanneer door wat voor reden dan ook gezamenlijke bijeenkomsten niet frequent (kunnen) zijn, bijvoorbeeld indien de studenten niet op dezelfde locatie zitten. - Het organiseren van het werk gaat niet vanzelf. Er zullen wat stuurmechanismen moeten worden ingebracht, zoals een planning vooraf, met enkele duidelijke deadlines. De begeleiding van de docent zal behalve vakinhoudelijk ook gericht moeten zijn op het organiseren van het werk door de studenten zelf. Dus niet alleen maar voor de studenten het werk organiseren, maar stimuleren dat zij dat zelf doen. - Studenten zijn handiger met MSword dan met een Wiki, dat betekent dat goed gekeken moet worden naar deze afweging. (MSword-documenten kunnen net zo gemakkelijk binnen de samenwerkingsomgeving verwerkt worden als Wiki-documenten). Alleen als er echt door meerdere studenten gezamenlijk aan één onderwerp moet worden geschreven, dan is de Wiki de goede keus, is die noodzaak er niet, dan kan beter voor een library met MSword-documenten gewerkt worden. - Indien inderdaad door meerdere personen aan eenzelfde onderwerp wordt geschreven in een Wiki, dan is bijzondere aandacht nodig voor het organiseren van de totstandkoming van het eindresultaat. In dat geval is het aan te bevelen om die activiteit apart te benoemen (redactiefunctie) en die taak ook te beleggen bij een van de studenten. - Ook de begeleiders op afstand moeten bij de digitale werkomgeving betrokken worden, zodat er geen barrière ontstaat wanneer studenten en begeleiders met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. - De drempel om de omgeving te gebruiken moet zo laag mogelijk zijn, ook in technische zin. A. Hartoog pag 7 van 15 EvaluatieSamenwerkingsOmgeving.doc

8 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Onderwijscentrum VU W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S 1 Introduction Writing an article in a collaborative environment Wiki (= hypertext) Bibliography Discussion forum and the rest A. Hartoog 2 Page 8 of 11 van 15

9 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Writing together, in three phases phase 1: Orientation, sourcing and data-collection, initialise link-lists and a bibliography. Use of unstructured Wiki (threadmode): sharing ideas and data, experiment with the structure of the report, discuss content and process, learning to work in a collaborative environment. phase 2: Elaboration on sources and data-collection. Use of structured Wiki (chaptermode) to collaboratively work on chapters. phase 3: Transform wiki-content and bibliography to end-report. Audit to quality-standards. Finalize report and publish 3 Collaborative Environment We use a teamsite in SharePoint, hosted by Surfgroepen (a closed environment, only accessible by you) Wiki: what is it? write hypertext, think hypertext hypertext is basically: every text, line or word may be a link to other information Wikipedia is an encyclopedia, using Wiki-technology. (wiki-wiki means quick in Hawaiian) 4 Page 9 of 11 van 15

10 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Bibliography List of references data format: short title (to be used in tekst) long description (containing the complete reference information) Metadata: category (article, newspaper, etc) keywords rating (a number between 0-10, rating the reference: 10 meaning 100% reliable, zero meaning absolutly unreliable) 5 Discussion Forum discuss proces and content anybody can start a topic convention: if it is about the content of a wikipage: use the wikipage-title as topic-title 6 Page 10 of 11 van 15

11 Bijlage 1: Presentatie bij de kick-off bijeenkomst Demo link to playground 7 Page 11 of 11 van 15

12 Bijlage 2: Resultaten van de enquete Evaluatie Capita Selecta International Crimes.xls 01 naam student 02 Bachelor of Master 03 hoe intensief is maarten bolhuis Master 5 Freek van den Engel Maud van Bavel Master 6 Rose Mandungu Bachelor 2 de digitale 04 waarvoor gebruikt werkomge ving gebruikt Announcements, Bibliography, Links, Team Discussion, Calendar 05 werkbaarhe id "Announce ments" 06 werkbaarhe id "Biblograp hy" 07 werkbaarhe id "Links" 08 werkbaarhe id "Team Discussion " 09 werkbaarhe id "Calender" 10 werkbaarhe id "Wiki" 11 Overzichteli jkheid 12 transformatie naar eindrapport voor mijn onderzoek heeft het niet veel geholpen Bachelor 8 Bibliography, Wiki Announcements, Bibliography, Calendar, Wiki Announcements, Bibliography, Links, Team Discussion, Calendar, Wiki Jasper de Bie Bachelor 5 Bibliography Nee. Het daadwerkelijke schrijven gebeurde toch vooral in word-documenten. Ik was zelf de enige die af en toe zijn productie van de dag in een wiki documentje voegde, leesbaar voor de medestudenten. Zelf vond ik dat wel handig, kunnen anderen de voortgang zien. Helaas was ik de enige die dat deed. We zijn er nog mee bezig, maar het maakte het wel makkelijker om in elkaar stukken wijzigingen aan te brengen etc. Voor mij persoonlijk niet echt. In het begin (de eerste maand) heb ik er wel veel gebruikt van gemaakt, daarna niet meer. De transformatie naar het eindrapport heeft voornamelijk plaats gevonden via mail en persoonlijk contact. Roos Stor Master 4 Announcements, Bibliography, Calendar, Wiki Voor mij persoonlijk niet. Ik heb de werkomgeving meer gebruikt voor het gezamelijke stuk dat we moesten schrijven maar voor het individuele deel en het uiteindelijke eindrapport heb ik het niet echt gebruikt. gemiddeld: Page 12 of 13 van 15 Hartoog Page

13 Bijlage 2: Resultaten van de enquete Evaluatie Capita Selecta International Crimes.xls 13 gebruiks gemak 14 prettig in gebruik? 15 ervaringen met de digitale werkomgeving 16 technische problemen? 17 technische problemen (ja) 18 andere tools gebruikt? 19 opmerkingen 20 evaluatiebijeenko mst 8 8 niet lang, geen ondersteuning gebruikt nee Nee nee, ik kom niet naar de bijeenkomst 7 7 Was redelijk snel te leren, alleen is het toegang krijgen tot de digitale werkomgevig laatig. Via de hoofdsite van surfgroepen kon ik nee niet bij de angola werkomgeving komen; ik moest steeds de link uit mijn kopiëren (of thuis uit mijn favorieten halen). Nee ja, ik kom naar de bijeenkomst 8 8 Het is geen ingewikkeld systeem en ik heb verder geen ondersteuning nodig gehad. De introductie was uitgebreid genoeg. nee Nee. nee, ik kom niet naar de bijeenkomst 5 4 Moest er wel even in komen, maar na de 'cursus' en door het regelmatig te gebruiken is het goed te doen. ja Ik kon mij op een gegeven moment niet meer inloggen. Nee afhankelijk van werkrooster 7 6 nee nee 6 5 Ondersteuning vond ik wel nodig. Het gebruik vond ik niet bij alle functies even duidelijk en ik heb daardoor ook niet optimaal gebruik gemaakt van de werkomgeving. Het kostte mij teveel tijd om me erin te verdiepen waardoor ik het een beetje links heb laten liggen. De eerste bijeenkomst inclusief ondersteuning was wel nuttig, maar om de omgeving vervolgens eigen te maken moet je er wel wat tijd in steken. ja Het lukte mij een paar keer niet om in te loggen. Later op de dag lukte het nee dan weer wel dus ik heb geen idee waar dat dan aan lag. Het kan zeker een bruikbaar middel zijn voor groepsprojecten mits iedereen er ook gebruik van maakt. Daarvoor denk ik dat de overzichtelijkheid en het gebruiksgemak wat verhoogd mag worden zodat de drempel om het te gebruiken lager wordt en je minder tijd kwijt bent aan het je eigen maken van het systeem. ja, ik kom naar de bijeenkomst Excuus voor het late insturen van deze evaluatie Page 13 of 13 van 15 Hartoog Page

14 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten Evaluatiegesprek Criminologie gebruik van SURFgroep digitale werkomgeving Gebruik De start met introductie van de SURFgroep in de MediaXperience werd door de studenten erg professioneel genoemd. Het maakte indruk, het idee om in zo n omgeving samen te werken was motiverend. De uitleg was ook nodig om er goed mee te kunnen werken. Er is uiteindelijk maar weinig gebruik van gemaakt, wat wel als gemiste kans wordt beschouwd. Duidelijk is dat het niet vanzelf gaat. De toegevoegde waarde werd vooral in de bibliografie gezien; een gezamenlijke literatuurlijst waardoor iedereen snel zicht had op de literatuur, dit gemakkelijk kon uitwisselen en de notatie direct te kopiëren was. 1 student had zijn teksten uit Word gekopieerd naar de wiki, zodat zijn medestudenten dit konden lezen. Hij was de enige Onderling stuurden studenten wel elkaars hoofdstuk (eindversie) via mail. Dit werd door sommigen uit interesse gelezen. In het begin gaven studenten elkaar tips, later (toen de SURFgroep niet meer gebruikt werd) niet meer. De brede oriënterende fase werd door student 2 wel gewaardeerd; goed voor diepgang, alles kunnen lezen over het land. Daardoor hebben ook de hoofdstukken meer diepgang gekregen. Het vak stond onder druk doordat in dezelfde periode ook de Bachelor scriptie geschreven moest worden met dezelfde einddatum. Deze scriptie kreeg prioriteit. De studenten zijn wel zo gemotiveerd dat ze het keuzevak toch af willen maken. Het werken met harde deadlines vindt de docent risicovol, aangezien studenten dan waarschijnlijk eerder afhaken. Ook het gebruikmaken van een tool wil hij niet afdwingen. Docent: de begeleiders waren weinig betrokken bij het vak en geheel niet bij de SURFgroep, was moeilijk om afspraken met ze te maken. Deze begeleiders (veelal) hoogleraren zijn erg druk bezet en hebben zich alleen bezig gehouden met het begeleiden van de toegewezen studenten. Docent was coördinator, maar had ook weinig tijd. Is nu het overzicht kwijt van waar de studenten staan, aangezien ze vooral contact hebben met hun begeleider. Hij geeft aan zelf te gemakkelijk te zijn geweest, had het gebruik van de SURFgroep meer kunnen stimuleren. De begeleiding vond bij deze studenten plaats via en persoonlijke gesprekken. Een student had wel aan zijn begeleider laten weten dat zijn werk via de SURFgroep beschikbaar was, maar de begeleider wilde het liever per krijgen. Daarna is de overgang om in Word te werken en dit weer om te zetten naar wiki, te groot. Voordeel van schrijven in Word is bijvoorbeeld de spellingscontrole, die voor schrijven in Engels van belang is. Verder zijn ze het gewend; je valt snel terug in gewoontes. Ook zijn docenten zijn meer gewend aan Word, voor lezen, printen, commentaar leveren. Fase 3 bestond uit het samenvoegen van de hoofdstukken tot een eindrapport. Deze fase is nog niet afgerond (loopt uit), aangezien meerdere studenten nog niet klaar zijn met hun hoofdstuk. pag 14 van 15

15 Bijlage 3: verslag van het evaluatiegesprek met docent en studenten Nieuws en mededelingen via de announcements? Docent vond dit lastig. Er was vooral voor 1 land nauwelijks nieuws. Verder kijken de studenten wel vaak op Blackboard voor nieuws, maar niet op een SURFgroep. Technische aspecten: Site was niet eenvoudig te bereiken (lastige link) Problemen met inloggen (navragen bij Roos) Apart inloggen werd geen probleem gevonden. Ook het gebruik van deze omgeving naast Blackboard was geen probleem. Studenten: SURFgroep is niet te vergelijken met Blackboard, veel interactiever, je kunt er als student zelf in werken. Blackboard is (of wordt gebruikt als) overdracht van docent naar student. Suggesties voor verbetering Suggestie student: meer structuur / deadlines voor tussenproducten, eerder afronden zodat het minder in gedrang komt met de Bachelorscriptie. Suggestie student: het gezamenlijke inleidende hoofdstuk eerder schrijven, dan was de wiki handig geweest, handiger dan nu via Word en mail. Alfred: bij samen schrijven zou een redacteur handig zijn die het overzicht houdt en de hoofdstukken kan samenvoegen (met name bij fase 3) Suggestie student: stuur als coördinator een aan iedereen dat ze hun materiaal op SURFgroep plaatsen omdat je het wilt lezen. Zo kun je als coördinator ook het overzicht houden. Beide studenten zouden dit zonder probleem doen. Suggestie Alfred: de hoofdstukken kunnen ook als Word-documenten geplaatst worden ipv als wiki-pagina s. Met daarbij een wikipagina als index om de Word-documenten te verbinden. Conclusie: Docent ziet zeker mogelijkheden voor deze omgeving. Hangt ervan af of het vak behouden blijft (opzet met weinig studenten en persoonlijke begeleiding is duur). Misschien nog simpeler inzetten met focus op literatuurlijst. De inrichting van de omgeving zou wat aangepast moeten worden en ook de didactische opzet kan een verbeterslag gebruiken De bibliotheek behouden Inleidende hoofdstukken eerder samen schrijven in wiki Hoofdstukken in Worddocumenten, wel opslaan in SURFgroep Index als wiki-pagina toevoegen Announcements mogen een prominentere plaats op de homepage krijgen of alleen in Blackboard Wat meer structuur in de didactische opzet om voortgang te bevorderen Tips geven over bereikbaarheid website pag 15 van 15

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

Blackboard Toetsvragen maken in Word

Blackboard Toetsvragen maken in Word Blackboard Toetsvragen maken in Word Inleiding We gaan vragen maken in een Word en deze vragen via kopiëren en plakken vertalen naar een tekstbestand (.txt) wat Blackboard begrijpt. Opmerking: Dit is iets

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit

Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit Kristi Jauregi & Renée Filius Wat is internationaal onderwijs? Internationaal onderwijs verschilt van nationaal onderwijs: Intercultureel karakter

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek

Dossier opdracht 12. Vakproject 2: Vakdidactiek Dossier opdracht 12 Vakproject 2: Vakdidactiek Naam: Thomas Sluyter Nummer: 1018808 Jaar / Klas: 1e jaar Docent Wiskunde, deeltijd Datum: 12 november, 2007 Samenvatting Dit document is onderdeel van mijn

Nadere informatie

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Evaluatie cursus onderzoekbegeleiding. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 00Hoofdsectie...2 1 De onderstaande stellingen gaan in op verschillende aspecten rond de cursus. Bij elke stelling heb je de mogelijkheid je antwoord te kiezen op een schaal van 1

Nadere informatie

Evaluatieformulier. Ja nee. Ja nee. *Ja nee

Evaluatieformulier. Ja nee. Ja nee. *Ja nee Respondenten 66 1 In welke mate voldoet de conferentie aan uw verwachtingen? a Algemeen Volledig 8 16 26 15 1 Helemaal niet b Niveau 2 niet ingevuld Volledig 4 23 23 12 2 Helemaal niet c Inhoud 1 niet

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden

Vragen gesteld in het evaluatieformulier + Antwoorden Verslag Studenten Evaluatie Videoproject Door Tonny Mulder, a.b.mulder@uva.nl, 26 sept 213 De studenten van de opleidingen Biologie, Biomedische Wetenschappen en Psychobiologie krijgen in het 1 ste jaar

Nadere informatie

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E

Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E 56 responses Summary See complete responses Klas:!ca 1CE C1A C1A C1A C1A C1a C1A C1A C1A c1a C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1A C1B c1b C1B C1B c1b c1b C1E C1E Groep Groep 1: Pro vs. Am 19 34% Groep 2: Politiek

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

CSCW: introductie 1. CSCW staat voor

CSCW: introductie 1. CSCW staat voor CSCW: introductie 1 CSCW staat voor Computer-Supported Cooperative/Collaborative Work het gaat om groupware, d.w.z., software, die samenwerkingsprocessen in groepen ondersteunt de samenwerking kan op (ruimtelijke

Nadere informatie

Testrapport. Professionals vs Amateurs

Testrapport. Professionals vs Amateurs Testrapport Professionals vs Amateurs Groepsleden: Erkan Kaman Fabio D Apice JesseOtten Lynn Gommans Mauke Rodermond Nadia van den Bosch Pieter Croese Roy Strikkeling Skip van der Lande Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Quick start OASE voor docenten en medewerkers

Quick start OASE voor docenten en medewerkers Onderwijs en Studenten Service Centrum Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven www.tue.nl Datum 4 juli 2011 Versie 1.2 Quick start OASE voor docenten en medewerkers De digitale leer-

Nadere informatie

Module 5 Reaching A2 Unit 1 ID&T goes to Brazil

Module 5 Reaching A2 Unit 1 ID&T goes to Brazil Unit 1 ID&T goes to Brazil 1 Ik heb misschien meerdere malen moeten luisteren naar de voicemail en kijken naar de DVD, maar heb er uiteindelijk wel de benodigde informatie uit weten te halen. 2 Ik heb

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Wiki voor een onderzoeksinstituut. Presentatie Wikiwednesday Nederland Richard Kranendonk, 3 april 2013

Wiki voor een onderzoeksinstituut. Presentatie Wikiwednesday Nederland Richard Kranendonk, 3 april 2013 Wiki voor een onderzoeksinstituut Presentatie Wikiwednesday Nederland Richard Kranendonk, 3 april 2013 1 Ik ga u teleurstellen... 2 Over mij... 3 Over mij... Project- en programmamanager Techniek- en procesimplementaties

Nadere informatie

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie?

Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Wat is het belangrijkste doel van de pilot? Wat is de positie binnen de eigen organisatie? Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Bij de Fontys PABO Eindhoven krijgen studenten nu van verschillende docenten en studieloopbaanbegeleiders (SLB) uitleg bij onderwerpen die relevant zijn voor

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn, de digitale leeromgeving De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor studenten voor belangrijke informatie zoals

Nadere informatie

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Verslag docententests

Verslag docententests Verslag docententests t.b.v. Onderzoek Repository Samenwerking tussen Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) en Faculteit Sociale Wetenschappen, Studion Support Uitgevoerd november 2007-januari 2008 20

Nadere informatie

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Den Haag, 24 juni 2011 Beste Collega, Het landelijke beroepsprofiel Bachelor

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 3.4 Psychiatrische stoornissen Jaargang: 14-15 Deel I: Bijzonderheden tijdens nabespreking Datum: 29 mei 2015 Het slagingspercentage ligt erg hoog met 94%. Coördinator(en):

Nadere informatie

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel.

Maak een nieuwe site collectie aan met de waarden die beschreven staan in de volgende tabel. 1 Oefeningen In dit document staan een hele reeks opdrachten die je moet voltooien. Eenmaal rond heb je een werkende SharePoint team site met blog, wiki, discussiefora, agenda, documentbibliotheken, etc.

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen 201600091 Ir. J.P. Schilder Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

Het succesvol inzetten van peer feedback

Het succesvol inzetten van peer feedback Het succesvol inzetten van peer feedback Dr. Jakko van der Pol, 2012 Zoals gezegd heeft online peer feedback de potentie het leerproces van studenten te verdiepen, maar dit potentieel is niet makkelijk

Nadere informatie

Evaluatie van de PMTO Boosterdag

Evaluatie van de PMTO Boosterdag Evaluatie van de PMTO Boosterdag Door: Gonnie Albrecht Ger Kerkstra Emilie van Leeuwen Ellen Lubberts Marna Ouwehand Ella Tacq Jolle Tjaden Willemijn van Vlerken 16-11-2011 Naam Training: Fout! Verwijzingsbron

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME

Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME Beoordelingsprotocol Afstudeeropdrachten CEM / CME Dit protocol is opgesteld ter ondersteuning van de beoordeling van afstudeeropdrachten binnen de MScopleidingen Civil Engineering & Management (CEM) en

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Projectaanvraag Grassroots 2009

Projectaanvraag Grassroots 2009 Projectaanvraag Grassroots 2009 Via dit formulier dient u uw projectvoorstel in voor deelname aan het Grassroots project bij de Vrije Universiteit in 2009. Meer informatie en richtlijnen voor het indienen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012.

Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. Resultaten van de Kans- tevredenheidenquête d.d. juni 2012. In totaal legden 42 mensen deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Heb je dit schooljaar contact gehad met Kans? Ja 90.48% Nee 9.52% Statistieken

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Deel 2. Onderwijsvisie in de praktijk

Deel 2. Onderwijsvisie in de praktijk Deel 2 Onderwijsvisie in de praktijk 71 72 Good practices onder de loep Vijf voorbeelden van de onderwijsvisie in de praktijk 5 73 74 Hoe leer je studenten statistische kennis te gebruiken voor het beoordelen

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus

Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus Quick Start Blackboard Eerste opzet Blackboard cursus (TiU) gebruikt Blackboard Learn als digitale leeromgeving. In dit document staan de meest essentiële onderdelen van Blackboard kort uitgelegd. Neem

Nadere informatie

Opzet curriculumevaluaties Ike, Paul

Opzet curriculumevaluaties Ike, Paul Opzet curriculumevaluaties Ike, Paul IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 1 maart 015 t/m 5 april 015 Aantal evaluaties : 7 Lowys Porquinstichting PCPO Midden Brabant Stichting Openbaar Basisonderwijs Westbrabant Stichting

Nadere informatie

OU Online. Wat? Studienet is de besloten elektronische studeer- en werkomgevingen van de Open Universiteit.

OU Online. Wat? Studienet is de besloten elektronische studeer- en werkomgevingen van de Open Universiteit. OU Online A. Studienet 1. Algemeen Wat? Studienet is de besloten elektronische studeer- en werkomgevingen van de Open Universiteit. Gebruik? Meest recente informatie en nieuws Overzicht eigen studie eigen

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft 1 Digitalisering 1. Waar staan we? 2. Waarom digitaliseren? De vraagkant 3. Studiesucces 4.

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten

De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje Quick Start Guide voor studenten De Studentenportal en Blackboard in een nieuw jasje De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve

Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve WORKSHOP: SPREKERS: Van weerstand naar Enthousiasme Marie Mart Roijackers Rik Olijve Indeling Presentatie 1. De Verhuizing naar IJdok en de implementatie van HNW Beschrijving van de veranderingen binnen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt Evaluatie minor SportTechnologie 2006 Respons: 20 van 25 deelnemers (80%) Question 1 Multiple Choice De informatie over de mogelijkheid om deel te nemen aan de minor Sporttechnologie heeft mij tijdig bereikt

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Uitslag Patiënten Enquête

Uitslag Patiënten Enquête Uitslag Patiënten Enquête December 2011 Een onderzoek naar patiënttevredenheid. Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Introductie Voor u ligt het rapport patiënttevredenheid 2011. Omdat wij als dermatologisch

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research Grant Agreement Number - 2008 4467 / 001-001 NIFLAR VWC networked interaction tasks for Dutch: Toerist in Utrecht of Olomouc Deliverable

Nadere informatie

Wiki s, Blogs & Surfgroepen

Wiki s, Blogs & Surfgroepen Wiki s, Blogs & Surfgroepen Voorjaarsconferentie Fred van Dam (LUMC) & Edwin Hagelen, UMC Utrecht 2 april 2009, Oegstgeest Inhoud 1. Medewerker 2.0 2. Arbodeskundige 2.0 3. Verwerken van informatie 4.

Nadere informatie

U begint bij de membersite

U begint bij de membersite U begint bij de membersite Surf naar de ITA member site (zie de voor u relevante handleiding ac@veren ITA membership op itacademy.technologie- onderwijs.nl/handleidingen.aspx) Als u al eerder ingelogd

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten.

Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. Uitgebreide Toelichting op de Flowchart Bachelor & Master Eindprojecten. 1. Oriënteren (Blackboard/websites/studiegids/ rondleiding/etc.) Het is van groot belang dat het onderwerp van het eindproject zorgvuldig

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie