Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel."

Transcriptie

1 Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag12 VZW wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg wzc Heilig Hart Nijlen wzc Sint-Jozef Kessel wzc Sint-Jozef Wiekevorst wzc Sint-Margaretha Holsbeek wzc Sint-Michaël Essen wzc Zonnewende Kapellen-Brasschaat

2 Inhoud Voorwoord 4 1. Woonzorgcentra in de kijker 8 Wzc Sint-Michaël Wzc Sint-Jozef te Kessel 2. Kwaliteitszorg 12 Tevredenheidsmeting medewerkers Zelfevaluatie Deelname aan de studie decubitus (UGent) 3. Zorgverlening 19 Dementie Vroegtijdige zorgplanning 4. Ethisch zorgverlenen 27 Herwerkte visieteksten Palliatieve sedatie 5. Pastorale zorgverlening 28 2 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

3 Inhoud 6. Medewerkers 29 Sociale verkiezingen Samenwerking met Clear Consulting 7. Bouwprojecten 32 Uitbreiding wzc Heilige Familie Uitbreiding wzc Heilig Hart 8. Organisatie en beleid 34 Beheersovereenkomst : eindevaluatie Beheersovereenkomst Beleidsdag Van een eigen server naar een hosted omgeving Uitbouw van het financieel-economisch team 9. Kerncijfers 40 Bewoners Financieel Balansstructuur Structuur resultatenrekening Enkele ratio s Investeringsbeleid Erkenningen VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag

4 Voorwoord Zorg voor personen met dementie: nabije zorg in partnerschap met familie/naasten 4 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

5 Voorwoord Beste lezer, Wanneer we ons in dorps- of stadskernen begeven, liegt de omgeving er niet om. Steeds meer ouderen bewegen zich in het straatbeeld. De vergrijzing van onze bevolking is een feit. Dit verplicht verantwoordelijken van woonzorgcentra na te denken over de verdere uitbouw van ouderenvoorzieningen, rekening houdend met een aantal tendensen. De toekomstige bewoner van het woonzorgcentrum is veranderd. De vroegere patiënt of daarna bewoner wordt morgen onze gast. Hij verwacht de klantgerichtheid die hij in zijn actieve leven ook van andere dienstverleners eiste en waarvoor hij betaalt. Het management en medewerkers redeneren nog al te vaak vanuit een ziekenhuisdenken waarbij de patiënt zijn verblijf en de dienstverlening ondergaat, zonder morren en volgens het boekje. Deze visie zal het in de toekomst niet meer halen in een woonzorgcentrum. We zien dat veel mensen er in de 21ste eeuw een andere levensfilosofie op na houden: ze willen meer genieten van het leven, meer op stap en op reis gaan en dit combineren met uit eten gaan. Getuige hiervan de gevulde terrasjes zelfs bij het ons gekende Vlaamse weer. Hierdoor komt de zorg voor zwaar zorgbehoevende ouderen die thuis wonen, in het gedrang. Steeds minder mantelzorgers nemen deze zware zorg op zich. Bijgevolg verschuift de zorgverlening naar professionals. Het aantal professionele zorgverleners blijkt onvoldoende. In veel thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra hebben de medewerkers in de zorg hoge anciënniteiten en zijn er onvoldoende jonge krachten op de arbeidsmarkt om hen te vervangen. Het fenomeen van werving van verpleegkundigen in het buitenland, vooral voor woonzorgcentra, leidt ook niet tot bevredigende resultaten doordat deze personen een beperkte kennis van de Nederlandse taal hebben. Communicatie met de bewoners is een essentieel onderdeel van de zorg. Jaarverslag

6 Voorwoord Door de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende de palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie krijgen ouderen veel meer inspraak in de besluitvorming rond de medische zorg en specifiek de zorg rond het levenseinde. Daarom leren we onze medewerkers hierover te communiceren. De kostprijs van een woonzorgcentrum maakt dat ouderen een opname uitstellen. Dagprijzen van meer dan 60 euro in nieuwe woonzorgcentra zijn voor ouderen vaak een te grote hindernis. Die prijs bevat ook de woonkost of verblijfkost. Vreemd dat dit aspect in de acute zorg (ziekenhuis) niet wordt aangerekend aan de zorggebruiker. Anderzijds zien we dat op onze wachtlijsten wel degelijk ouderen ingeschreven staan die weinig of niet zorgbehoevend zijn en toch uitdrukkelijk kiezen voor een woonzorgcentrum. Deze personen blijven nu vaak in de kou staan, omdat voorrang wordt gegeven aan opname van zwaar zorgbehoevende ouderen. Erkende rust- en verzorgingsbedden en de financiering van het personeelsbestand zijn gekoppeld aan de zorgbehoefte. Directies van woonzorgcentra streven naar de opname van de meest zorgbehoevende ouderen, vanuit de maatschappelijke opdracht die de woonzorgcentra wordt toebedeeld. De woonzorgcentra van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar willen de toekomst van de ouderenzorg veilig stellen vanuit fundamentele waarden: het realiseren van toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. We springen behoedzaam om met de beschikbare middelen en mankracht, maar stellen ons de vraag hoe de oudere in de toekomst de rekening nog kan betalen. De ziekteverzekeringsuitgaven (RIZIV) voor de residentiële ouderenzorg bedroegen in 2010 bijna 10% van het totale RIZIV-budget. Welke besparingen zullen er op ons afkomen bij de overheveling van de federale bevoegdheden naar de deelstaten? Ook de investeringen van het VIPA voor de sector residentiële ouderenzorg staan onder druk. Bouwen zonder VIPA maakt de aan te rekenen dagprijs onbetaalbaar. Enerzijds pleiten we voor gezond verstand bij de overheid bij het opleggen van (nieuwe) regels en normeringen die kostprijsverhogend werken. We denken hier bijvoorbeeld aan recent verstrengde normen zoals de zelfsluitende deuren bij brand in de kamers, de energieprestatienormen, verluchtingsnormen, akoestische normen, valpreventienormen, toegankelijkheidsnormen, enz. De optelsom dreigt gebouwen onbetaalbaar te maken en genormaliseerd wonen veraf. Anderzijds is het onze opdracht hierin te zoeken naar evenwichten, te focussen op eenvoudige oplossingen en concepten, zodat we op het einde van de rit nog kunnen inzetten op binnenhuisinrichting en sfeercreatie, want dat is wat de gebruiker voelt en ziet. Tot slot nog twee overwegingen: Ten eerste stellen we ons de vraag of het zinvol is om een gebouw te concipiëren en te bestemmen voor 33 jaar. Deze norm wordt ons opgedrongen vanuit een boekhoudkundig afschrijvingsritme. De levenscyclus van een gebouw kan ook afgestemd worden op de opeenvolgende generaties en zo beter voldoen aan de verwachtingen die deze generatie koestert (20 jaar). Ten tweede een pleidooi voor levenslang wonen. Meestal lezen we dit concept als zijnde dat woningen aanpasbaar zouden moeten zijn naarmate de zorgbehoefte evolueert. Levenslang wonen zou ook kunnen betekenen dat de persoon woont in een accommodatie die het grootste gemene veelvoud uitdrukt van de diverse genormeerde zorgvoorzieningen waardoor de hulp- en dienstverlening zich aanpast aan de zorgbehoefte van de inwoner en waarbij de woonst zelf blijft wat ze is: een gepaste thuis voor een valide of naar zorgbehoefte evoluerende mens. Of hoe door het bouwen van zorgvoorzieningen eigenlijk toch weer thuiszorg wordt gestimuleerd. 6 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

7 Voorwoord Ik stel u graag het jaarboek 2012 van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar voor. Onze VZW erkent het belang van samenwerking en is eind 2012, na een voorbereidingsfase, overgegaan tot de integratie van een zevende woonzorgcentrum: wzc Sint-Michaël te Essen. We wilden niet ontbreken op de Dag van de zorg die in 2012 voor de eerste maal georganiseerd werd. In een organisatie die uitbreidt en waar medewerkers van fundamenteel belang zijn, is tevredenheidsmeting een must. We rekenen het tot één van onze opdrachten om, door deelname aan onderzoeken zoals de studie rond decubitus, bij te dragen tot kwaliteitsverbetering in de sector. Het referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg is slechts een aanzet tot zelfevaluatie. Stapsgewijs zullen we Prezo woonzorg implementeren. In dit jaarboek willen we ook focussen op de zorg voor personen met dementie want tegen 2050 zullen er Belgen met dementie zijn. Vroegtijdige zorgplanning dragen we hoog in het vaandel, we willen u onze visie hieromtrent niet onthouden. In het pastoraal project werd de derde pijler voorgesteld: 'Ik wil onthaasten, ik wil verstillen'. De sociale verkiezingen hadden plaats in 2012, u leest er verder meer over. De nakende uitbreiding van wzc Heilige Familie van 48 naar 97 woongelegenheden en hieraan gekoppeld, de toename van het aantal medewerkers, werd voorbereid in samenwerking met een extern consultingbureau. Wzc Heilig Hart vierde feest: 2 nieuwe initiatieven werden ingehuldigd. De beheersovereenkomst werd geevalueerd en een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode werd door de RVB goedgekeurd. De jaarlijkse beleidsdag van de VZW had plaats op 21 november Naar aanleiding van de uitbreiding van de VZW werd ook het financieel-economisch team versterkt. Sharepoint, een gezamenlijk forum voor gegevensuitwisseling binnen de VZW, werd opgestart. Enkele kerncijfers willen we u niet onthouden. Veel leesgenot! Christa Van Criekingen Algemeen directeur Jaarverslag

8 Woonzorgcentra in de kijker Wzc Sint-Michaël 2012 was voor het wzc Sint-Michaël een uiterst belangrijk jaar. Het zorglandschap evolueert sterk. Het besturen van een zorgvoorziening wordt alsmaar complexer. De diverse regelgevingen worden er niet eenvoudiger op. Samenwerking tussen verschillende actoren wordt zowel door de Vlaamse Overheid als door Zorgnet Vlaanderen aanbevolen en gestimuleerd. In de tweede helft van het jaar 2011 werd door de raad van bestuur van de VZW Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Michaël op zoek gegaan naar samenwerkingsverbanden. In dit kader werd begin 2012 toenadering gezocht tot de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. De gesprekken binnen beide VZW s gingen van start. Nog voor de zomer van 2012 werd de intentieverklaring tot integratie door beide algemene vergaderingen goedgekeurd. Het grote werk van de integratie kon nu echt beginnen. Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van beide VZW s, werkte intens samen. Dit leidde ertoe dat al op 12 oktober 2012 de integratieovereenkomst door de algemene vergaderingen was goedgekeurd. Op 31 december 2012 was de fusie een feit. Alle activa en passiva, alle rechten en plichten, alle contracten met derden, alle arbeidsovereenkomsten, alle kredieten, alle erkenningen en voorafgaande vergunningen, kortom het volledige beheer en de exploitatie werd overgedragen aan de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. Een korte voorstelling van het wzc St.-Michaël Het wzc Sint-Michaël is gelegen aan de Moerkantsebaan 81 in 2910 Essen, tegenover het sportpark, het karrenmuseum en café-restaurant De Kiekenhoeve, ten westen van het centrum. Essen ligt uiterst noordelijk in Vlaanderen en is omgeven door 4 Nederlandse en 1 Belgische buurgemeente, namelijk Kalmthout. Het is een laagbouw, die in 1993 in gebruik werd genomen en die plaats biedt aan 92 bewoners. Deze wonen in zes heterogene leefgroepen, die twee aan twee gekoppeld zijn en dus drie afdelingen vormen. Eén van de leefgroepen is bestemd voor 16 mensen met dementie die ofwel wegloopgedrag ofwel storend gedrag vertonen. Alle leefgroepen hebben een oud toponiem uit de onmiddellijke omgeving als naam, m.n. Plankenbrug en Mastenpolder, Vreenberg en Boombos, Moerven en De Zwaen. Het wzc Sint-Michaël telt ongeveer 105 medewerkers of 66 voltijdse equivalenten. 8 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

9 Woonzorgcentra in de kijker Een vleugje geschiedenis over het wzc 'in het hoge noorden' Er was eens een grootgrondbezitter die in Brussel aan de Louisalaan woonde en o.a. een kasteeltje bezat op een immens groot natuurgebied in het verre, noordelijke Essen. De man heette Henri Calmeyn. Hij was kinderloos en vroom. Door 'de wegen van de goddelijke voorzienigheid' kwam hij bij een congregatie in Sint-Niklaas terecht, met name de 'Liefdesdochters van de Verrezen Zaligmaker'. In 1900 schonk de heer Calmeyn aan deze congregatie een perceel van zijn grond in Essen, met de opdracht daar een 'gesticht voor achterlijke kinderen en epilepsielijders' te bouwen en uit te baten. In de schenkingsakte werden Er was eens een grootgrondbezitter uit Brussel die een perceel van zijn grond in Essen schonk. nog een aantal voorwaarden opgenomen, zoals voorbehouden plaatsen in de kapel: vooraan voor de familie van de kasteelheer en achteraan voor het dienstpersoneel. Vrouwen aan de linkerzijde en mannen aan de rechterzijde werd natuurlijk niet vermeld, want dat was in die tijd vanzelfsprekend. De eerste vier zusters kwamen in Het succes bleef echter uit, want de ouders hielden hun zieke kinderen liever thuis. Door hun tomeloze inzet bij een kroepepidemie tijdens de Eerste Wereldoorlog, wonnen de Zusters toch de harten van de Essenaren. En het 'gesticht' werd uitgebreid voor 'zenuwzieken en overspannen patiënten'. Het huis St.-Michaël had een zeer goede naam en faam tot ver buiten Essen. Door de toenemende specialisatie voor psychisch zieke mensen in de zorg maakte de congregatie na de Tweede Wereldoorlog de beleidskeuze om haar huis in Essen om te vormen tot een 'rustoord voor ouden van dagen'. In 1957 werd de nieuwe vleugel, als uitbreiding en vervanging van een op het einde van de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd deel, ingehuldigd. In die tijd verbleven er 40 'private kostgangers' en 100 'bestedelingen van de C.O.O.' (Commissie van Openbare Onderstand, voorloper van het huidige OCMW). Vooral in de jaren '60 en '70 werd het huis hoofdzakelijk bewoond door mensen die er geplaatst waren door de C.O.O. van Antwerpen. De laatsten hiervan overleden rond Sint-Michaël was één van de eerste RVT s van Vlaanderen. Aanvankelijk was er voor 40 bedden die bijzondere erkenning. Later is dat, in meerdere fasen, uitgebreid tot de actuele 57. Op 1 oktober 1987 werd Fons Claessens directeur. Hij is dit vandaag nog. Op 13 november 1993 werd de, nu nog in gebruik zijnde, nieuwbouw in gebruik genomen. Jaarverslag

10 Woonzorgcentra in de kijker Wzc Sint-Jozef te Kessel Op 18 maart 2012 werd in Vlaanderen voor het eerst de 'Dag van de Zorg' georganiseerd. Ziekenhuizen, woonzorgcentra, M.P.I. s, labo s, hebben hun deuren opengezet voor geïnteresseerden. Op 18 maart 2012 werd in Vlaanderen voor het eerst de 'Dag van de Zorg' georganiseerd. Voor de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar werd aan de directie van wzc Sint-Jozef (Kessel) gevraagd hieraan deel te nemen. De doelstelling was om bezoekers, familieleden, potentiële bewoners en nieuwe medewerkers een unieke blik achter de schermen van onze organisatie te bieden en hierdoor onvolledige, onjuiste beeldvorming of (voor)oordelen bij te schaven. Een tijdelijke werkgroep werd opgericht om het programma van deze dag vorm te geven. Aanvankelijk was het een zoektocht naar een aantrekkelijk geheel dat voldoende variatie zou bieden en verder ging dan het algemene idee dat men heeft van een doorsnee woonzorgcentrum. Na enkele vergaderingen van de werkgroep, uitgebreid met externe partners (OCMW Nijlen, Familiehulp, Psycho-geriatrisch Netwerk Mechelen en apotheek Antverpia), kwamen we tot een aantrekkelijk geheel. Ook de collega s van wzc St-Margaretha (Holsbeek) waren van de partij met een voorstelling van hun dagverzorgingscentrum. 10 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

11 Woonzorgcentra in de kijker 'robot' van de apotheek (in beeld gebracht door Antverpia). Een stand van de ergotherapeute met hulpmiddelen en hun toepassing in het dagelijkse leven, Uittesten van de fiets met elektronische bio feedback, begeleid door de kinesisten. Meting van bloeddruk, zuurstofsaturatie, BMI en vetpercentage door onze verpleegkundigen. Een demo van het geautomatiseerd zorgdossier (Partezis). Volgende kijk-, luister- en doemogelijkheden werden tijdens deze 'Dag van de Zorg' via een bewegwijzerde route in en om het woonzorgcentrum voorgesteld: Een geleid bezoek met, verspreid over het parcours, toonmomenten aan de hand van fotoreportages, affiches en een powerpoint-presentatie omtrent de werking van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. Een stand van Familiehulp regio Herentals en OCMW Nijlen (thuiszorg en poetsdiensten). Een becommentarieerde DVD-sessie uit de reeks 'Pluk de Dag' met als thema het leven van ouderen met dementie (gebracht door P.G.N. Mechelen). Een 'ervaringstraject' om te voelen wat het betekent om verplaatst te worden met een rolstoel, actieve of passieve tillift. Uitleg over de administratieve stappen die bij het inschrijven op de wachtlijst en/of opname in een wzc komen kijken. Een demo over hoe medicatie verdeeld wordt en de geautomatiseerde voorbereiding door de Tijdens deze 'Dag van de Zorg' mochten wij een 200-tal bezoekers verwelkomen. Als we voortgaan op de reacties was het een geslaagd initiatief en hopen we hiermee te hebben bijgedragen tot de doelstelling: 'Een duidelijker en juister beeld schetsen over hoe een woonzorgcentrum zich anno 2012 profileert in het landschap van de zorg'. Met oprechte dank aan iedereen (medewerkers, vrijwilligers en partnerorganisaties) die deze dag tot een succes maakten! Jaarverslag

12 Kwaliteitszorg Tevredenheidsmeting medewerkers In het najaar van 2011 hebben we een medewerkersmonitor (tevredenheidsmeting voor medewerkers) uitgevoerd. Dit traject werd begeleid door Bing Research. De resultaten werden transparant verspreid in de organisatie: De resultaten op VZW-niveau zijn voorgesteld op het directiecomité en de Raad van Bestuur. Op huisniveau zijn in eerste instantie de huisresultaten voorgesteld aan de direct leidinggevenden. Vervolgens hebben we ingezoomd op het teamniveau. Vooreerst zijn de resultaten van het team besproken met de respectievelijke teamverantwoordelijke. Nadien zijn deze gepresenteerd aan alle teamleden. Op basis van de geselecteerde aandachtspunten zijn, na overleg met de verantwoordelijke en het team, actiepunten opgesteld. Dit actieplan wordt op periodieke basis geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. De volgende aandachtspunten met bijhorend actieplan zijn weerhouden op VZW-niveau: Verhogen van het enthousiasme en de inbreng/ engagement door een participerende en motiverende rol van de leidinggevenden. Actieplan: Bijbrengen van inzichten in leiding geven en stimuleren tot zelfreflectie en 360 feedback via een tweedaagse vorming o.l.v. professor Der Kinderen (najaar 2013). Actualiseren van de managementprocessen selectie, aanwerving, functioneringsgesprekken onder begeleiding van Clear Consulting (2013). Tijdig doorgeven van wijzigingen aan het uurrooster. Actieplan voor elk wzc: Bij de implementatie van SAGA wordt hierop een antwoord gegeven. Meer people management, minder administratie 12 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

13 Kwaliteitszorg Verder ontwikkelen van nabijheid, transparantie en openheid bij directie. Meer people management, minder administratie. Actieplan: Implementeren van de leiderschapsstijl: the appreciative inquiry voor directieleden en direct leidinggevenden via o.a. vormingssessies (zie beheersovereenkomst ). Ook in het overleg RZL met directies wordt dit thema in 2013 verder opgenomen. Verder uitbouwen van goed leiderschap met accent op coaching, informeren en overleg, steun en nabijheid, bevorderen van teamwerking, creëren van vertrouwen. Optimaliseren van de samenwerking en communicatie tussen afdelingen. Actieplan voor elk wzc: Het is mogelijk dat hiervoor een externe organisatie wordt gecontacteerd. Extra aandacht voor de functiecategorieën keuken, onderhoud, wasserij en technische dienst (respect, erkenning, ). Actieplan voor elk wzc: Uniforme afspraken maken. Aandacht voor asociaal gedrag. Actieplan voor elk wzc: Vertrouwenspersoon meer bekendheid geven. Opnemen tijdens functioneringsgesprekken. Jaarverslag

14 Kwaliteitszorg Zelfevaluatie Referentiekader In 2012 ontwikkelde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid samen met de ouderenzorgsector het referentiekader 'Integrale kwaliteit wonen en zorg voor de Vlaamse woonzorgcentra'. Zo n referentiekader is een vastgelegd kwaliteitskader: het geeft aan wat van elk woonzorgcentrum kan verwacht worden inzake verantwoorde zorg. Kwaliteit van wonen en zorg is enkel verantwoord indien deze voldoet aan de vereisten van doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid (zoals bepaald in het kwaliteitsdecreet van 17/10/2003). Het referentiekader standaardiseert de normen en verwachtingen voor kwaliteit en reikt indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. In 2013 moeten de indicatoren gemeten worden die in het schema op pag. 15 staan. In 2012 werd een nieuw valregistratieformulier ontwikkeld door de kwaliteitscirkel valpreventie en beschermende maatregelen. Dit gaat in gebruik vanaf 1 maart In 2014 komen er een aantal indicatoren bij m.b.t. gewichtsafname bij bewoners, het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en medicijnincidenten. Om dubbele registraties te vermijden, werd beslist om onze gebruikelijke registraties van zorgparameters stop te zetten op 31 december Uitzonderlijk worden volgende zorgparameters wel verder geregistreerd vanaf 2013: infecties en incontinentie. Voor valincidenten werd beslist om niet enkel in de maand mei te registreren, maar gedurende heel het jaar. 14 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

15 Kwaliteitszorg Overzicht referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg in de woonzorgcentra (indicatoren) Thema Indicator Registratie Personeelsverloop Overlijden Ziekteverzuim Vorming Vrijwilligerswerk Influenzavaccinatie zorgpersoneel Up-to-date plan zorg voor het levenseinde (VZP) Geneesmiddelen (aantal) Decubitus Valincidenten Aantal zorgpersoneelsleden met contract van onbepaalde duur dat voorbije kalenderjaar het wzc vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten Aantal overleden bewoners met als overlijdensplaats het wzc Aantal ziektemeldingen per VTE zorgpersoneelslid in het voorbije kalenderjaar Aantal ziektemeldingen kortdurend ziekteverzuim per VTE zorgpersoneelslid in het voorbije kalenderjaar Aantal uren vorming per VTE zorgpersoneel in het voorbije kalenderjaar Aantal uren vorming per VTE niet-zorgpersoneel in het voorbije kalenderjaar Aantal uren gepresteerd vrijwilligerswerk in het voorbije kalenderjaar per woongelegenheid Aantal zorgpersoneelsleden dat het afgelopen kalenderjaar gevaccineerd is tegen influenza en waarbij de vaccinatie betaald is door het wzc Aantal bewoners dat beschikt over een up-to-date plan voor de zorg voor het levenseinde, dat in overeenstemming is met de voorkeuren van de bewoner % bewoners met 5 t.e.m. 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts % bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 % bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 ontstaan in het wzc % bewoners met 1 of meer valincidenten in de afgelopen maand % bewoners met 2 of meer valincidenten in de afgelopen maand jan-dec 2012 jan-dec 2013 jan-dec 2012 jan-dec 2013 jan-dec 2013 jan-dec 2013 jan-dec 2013 okt-nov maart maart april 2013 mei 2013 Jaarverslag

16 Kwaliteitszorg PREZO woonzorg We ontwikkelden tegen eind 2012 een integraal cliëntgericht kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering in de woonzorg. Dit systeem kreeg de naam Prezo Woonzorg. Het systeem is gebaseerd op PREZO VV&T(NL) (2011), GPS 2021 (2010), EFQM, Europese charter voor de rechten en verantwoordelijkheden van ouderen met een langdurige zorg- of hulpbehoefte (2010) en het Kwaliteitsdecreet (B). Het is opgebouwd uit domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen, pijlers en voorwaarden zijn opgesteld volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). PREZO woonzorg in schema: VOORWAARDEN Professionele medewerkers Professionele grondhouding Het referentiekader is slechts een aanzet tot zelfevaluatie. De resultaten geven slechts enkele signalen over onze kwaliteit van wonen en zorg. Om vanuit deze resultaten te kunnen groeien, is meer nodig. Zorgnet Vlaanderen richtte in september 2011 een werkgroep Zelfevaluatie, Audit en Accreditering (ZAAoz) op. In deze werkgroep zetelden een tiental directieleden en stafmedewerkers van Vlaamse woonzorgcentra en Perspekt, een Nederlands toonaangevend en geaccrediteerd kwaliteitsinstituut voor de langetermijnzorg. Twee stafmedewerkers uit onze VZW namen deel aan deze werkgroep. performantie Bestuurlijke Deskundigheid Zorgcontinuïteit Cliënten- participatie Partnerrelaties, intimiteit & seksualiteit Zingeving/ spiritueel welbevinden Innovatie- gerichtheid Woonzorgplan Welbevinden m.b.t. wonen & leven DOMEINEN Lichamelijk welbevinden Medewerkers- Sociaal welbevinden Psychisch welbevinden & gezondheid Financieel Bejegening Communicatie en informatie betrokkenheid concept Een professionele organisatie PIJLERS Zorg- engagement concept Maatschappelijk 16 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

17 Kwaliteitszorg Voorbeeld PLAN: Prestatie waarop de cliënt kan rekenen Bv. de cliënt wordt zoveel mogelijk behoed voor het ontstaan van een huidletsel DO: Via welke activiteit kan de medewerker de prestatie leveren? Bv. de medewerker herkent tijdig het risico van het ontstaan van huidletsel (decubitus, vochtletsel en smetten) bij de cliënt DO: Wat kan organisatie doen om ervoor te zorgen dat medewerker activiteiten kan uitvoeren? Bv. de organisatie zorgt voor voldoende en deskundige medewerkers met correcte attitude CHECK: Indicatoren Referentiekader GPS 2021 Mogelijkheid tot toevoegen van eigen indicatoren ACT: Op basis van evaluatie en meetresultaten, acties ondernemen tot borgen of verbeteren Voor elke prestatie is in de map Prezo Woonzorg een handige toolkit voorzien met linken naar extra informatie voor het realiseren van de prestatie (relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, ). Ook eigen procedures kunnen hieraan toegevoegd worden. Via onze kwaliteitscirkels zullen we stapsgewijs Prezo Woonzorg implementeren in onze VZW om op termijn te kunnen groeien naar excellentie in wonen en zorg. Jaarverslag

18 Kwaliteitszorg Deelname aan de studie decubitus (UGent) Tussen 19 en 30 maart 2012 namen we met alle woonzorgcentra van de VZW deel aan de studie van de decubitusprevalentie in Vlaamse woonzorgcentra, georganiseerd vanuit de universiteit van Gent. In deze periode werden alle bewoners mits hun toestemming geobserveerd door 2 verpleegkundigen op de aanwezigheid van doorligwonden. Er werden ook gegevens verzameld over preventiemaatregelen. In totaal namen 84 instellingen deel aan de studie, waaronder de 7 woonzorgcentra van de VZW. Risico op decubitus bij de bewoner werd gedefinieerd door een Bradenscore van < 17 en/of de aanwezigheid van decubitus. In dit onderzoek liep 37% van de bewoners risico op het ontwikkelen van een (nieuw) decubitusletsel en 6% van de bewoners had een doorligwonde. De VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar toonde gelijkwaardige resultaten (risico: 35% en doorligwonden: 5%). Een werkpunt zowel voor de VZW als voor de andere woonzorgcentra van de studie, is het geven van preventieve maatregelen volledig volgens de richtlijnen. Momenteel krijgen de meeste bewoners met een verhoogd risico op decubitus wel preventiemaatregelen, maar deze blijken onvolledig te zijn. Werkpunten zijn voornamelijk het voorzien van zwevende hielen in bed en het op tijd geven van wisselhouding. Op beleidsvlak zijn we met de VZW goed bezig op volgende domeinen: Regelmatig worden er decubitusregistraties uitgevoerd. In bijna alle woonzorgcentra is er een referentiepersoon decubitus. Er is in de VZW een protocol voor decubituspreventie. In 2013 zullen we met de kwaliteitscirkel wondzorg een plan opstellen om de preventie van decubitus in onze VZW te optimaliseren. Er zal een informatiebrochure worden ontwikkeld en er zal een persoon worden aangesteld om het protocol na te kijken en aan te passen. Waar nodig zullen extra materialen worden aangeschaft. 18 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

19 Zorgverlening Dementie De visietekst dementie is geactualiseerd vanuit de filosofie van vroegtijdige zorgplanning: De kwaliteitscirkel dementie helpt ons om een zorg op maat uit te bouwen die enerzijds de autonomie van de bewoner respecteert en anderzijds de kwetsbaarheid van het ziekteproces ernstig neemt. Via transmurale contacten en het naastengeoriënteerd werken worden we geholpen om zicht te krijgen op de visie van de bewoner rond leven, lijden, liefhebben, zorgen voor, afhankelijkheid, sterven, Dit helpt om een zorg uit te bouwen die in de lijn ligt van het levensverhaal van de bewoner met dementie. Onze vroegtijdige zorgplanning is hierbij een houvast en helpt ons in de keuzes van zorg die moeten gemaakt worden. We hebben tevens aandacht voor de naasten als medeactor in de begeleiding van hun naaste. We hebben de taak om inzicht te geven in het proces van dementie en hen bij te staan tijdens het volledige verblijf van hun naaste. Vanuit de belevingswereld, het levensverhaal, de wensen en behoeften van onze bewoners willen we met onze zorg komen tot een optimale levenskwaliteit. Daarom hebben we oog voor de diversiteit binnen de groep bewoners met dementie. Sommigen verlangen om zo lang mogelijk te kunnen leven met de hulp van een zorgcultuur die alle mogelijkheden van het leven garandeert. Anderen kiezen voor het behoud van levensfuncties met als doel het leven leefbaar en aangenaam te maken. Tenslotte zijn er bewoners voor wie comfort van leven en sterven bij de opname centraal staat. Jaarverslag

20 Zorgverlening Dementie als ziekte houdt groeiende wilsonbekwaamheid in en verplicht ons om een wettelijk kader (Wet op patiëntenrechten 2002, Wet op Palliatieve zorg 2002, Wet op euthanasie 2002, Grondrechten van de Europese unie 2000, Kwaliteitsdecreet en het Woonzorgdecreet van 2010) te volgen. Dit geeft ons de zekerheid dat wat we doen in de lijn ligt van wat de bewoner met dementie wil of gewild zou hebben. In de zorg voor mensen met dementie is het daarom essentieel om het mandaat van vertegenwoordiging van bij de opname te bekrachtigen. Wij willen garant staan voor een basisattitude die ruimte laat voor het verhaal van bewoners, die ruimte laat voor stille aanwezigheid, die ruimte biedt aan gidsen om bewoners met dementie die keuze te helpen maken die in de lijn ligt van wat hij/zij wil of gewild zou hebben. Omwille van de grote kwetsbaarheid enerzijds en de toenemende wilsonbekwaamheid van bewoners met dementie anderzijds, is het essentieel om interdisciplinair te werken en ruimte te voorzien voor transmurale contacten. Een kritisch-ethische reflectie moet ons helpen waken over kwaliteit van leven en sterven. Dit moet resulteren in een zorg op maat. Een kritisch-ethische reflectie moet ons helpen waken over kwaliteit van leven en sterven. Dit moet resulteren in een zorg op maat. Onze palliatieve cultuur is ondersteunend doorheen de verschillende stadia van het dementeringsproces. De referentiepersonen dementie moeten erover waken dat het zorgtraject dat binnen de kwaliteitscirkel dementie beoogd wordt, concreet vorm krijgt. Medewerkers kunnen rekenen op een goede begeleiding en de mogelijkheid tot vorming om hun competentie met betrekking tot belevingsgericht werken te optimaliseren. Samen moeilijke momenten dragen, oog hebben voor details en meegaan in de belevingswereld zijn daar enkele voorbeelden van. Het streven naar goede begeleiding en het feit dat onze bewoners zich erkend en gewaardeerd voelen, geeft beide partijen vertrouwen en voldoening. 20 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Sint-Jozef Kessel Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Kessel Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader

Nadere informatie

Vroegtijdige Zorg Planning:

Vroegtijdige Zorg Planning: Vroegtijdige Zorg Planning: Waarover maak jij je zorgen? M. Van de Wiele Lid RVB / Ethicus VZW Rusthuizen Zr. Van Berlaar Ethicus RZ H Hart Tienen Psychotherapeut/seksuoloog 1. Inleiding Enkele casussen

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Wiekevorst

Referentiekader resultaten 2012-2013 Sint-Jozef Wiekevorst int-jozef Wiekevorst Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader Integrale kwaliteit van wonen en zorg

Nadere informatie

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg Vanaf 2013 dienen alle woonzorgcentra kwaliteitsindicatoren te registreren voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals omschreven in het referentiekader

Nadere informatie

VANDAAG ZORGEN VOOR MORGEN

VANDAAG ZORGEN VOOR MORGEN VANDAAG ZORGEN VOOR MORGEN BROCHURE VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING Beste bewoner, Dat is immers onze zorg: betrokken zijn op u en uw naasten en u zoveel als mogelijk gelukkig zien. Wij zijn blij dat u koos

Nadere informatie

Wij blijven open staan voor vernieuwing. Op die manier willen we een actuele, kwaliteitsvolle zorg en begeleiding waar maken.

Wij blijven open staan voor vernieuwing. Op die manier willen we een actuele, kwaliteitsvolle zorg en begeleiding waar maken. Opdrachtsverklaring (07/12/ 2012 na goedkeuring RVB) MISSIE De basisfilosofie van ons woonzorgcentrum beoogt: een leefomgeving creëren waar wonen centraal staat en dit vanuit een onderhandelde zorg met

Nadere informatie

Referentiekader Sint-Margaretha Holsbeek

Referentiekader Sint-Margaretha Holsbeek Referentiekader Sint-Margaretha Holsbeek Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het referentiekader Integrale kwaliteit

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INLEIDING Het MB van 22 november 2001 bepaalt dat RVT s, Gemengde inrichtingen (RVT-ROB) en ROB s die ten minste sinds 1 juli 2001 het forfait C+ factureren middelen

Nadere informatie

Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis. Inleiding. Inleiding 21/11/2014. De grote impact van het kleine gebaar

Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis. Inleiding. Inleiding 21/11/2014. De grote impact van het kleine gebaar Vooruitziende zorg, een cultuur in ons huis De grote impact van het kleine gebaar Liselotte Van Ooteghem Mia Vervaeck Studiedag Kronkels - 27 november 2014 Wie we zijn en waarom we hier staan Inleiding

Nadere informatie

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Conclusies Getuigenissen

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven)

Vroegtijdige zorgplanning VZP. WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Vroegtijdige zorgplanning VZP WZC Sint Anna vzw Behoort tot GVO vzw (Gast Vrij Omgeven) Inleiding Gast Vrij Omgeven Ethiek binnen de dagelijkse zorg Stimul (bespreekbaar maken) Ethisch overleg Ieder zijn

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg Referentiekader resultaten 212-juli 215 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg Vanaf 213 dienen alle woonzorgcentra kwaliteitsindicatoren te registreren voor het

Nadere informatie

Referentiekader resultaten Zonnewende Kapellen

Referentiekader resultaten Zonnewende Kapellen Zonnewende Kapellen Referentiekader resultaten 2012-2013 Zonnewende Kapellen Voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid startten we in 2013 met registraties van indicatoren die omschreven zijn in het

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15

INHOUD. Inhoud 5. Inleiding 13. Leeswijzer 15 INHOUD Inhoud 5 Inleiding 13 Leeswijzer 15 Hoofdstuk 1: Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen 19 1. Wat is kleinschalig genormaliseerd wonen? 19 2. Wat zijn de kernprincipes van het concept kleinschalig

Nadere informatie

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Deze lijst van onderzoeksvragen kwam tot stand na een bevraging bij de coördinatoren van de regionale netwerken voor palliatieve zorg en de voorzitters van

Nadere informatie

Genderidentiteit en seksuele identiteit binnen kwaliteitszorg EEN KRITISCHE REFLECTIE

Genderidentiteit en seksuele identiteit binnen kwaliteitszorg EEN KRITISCHE REFLECTIE Genderidentiteit en seksuele identiteit binnen kwaliteitszorg EEN KRITISCHE REFLECTIE Hoe kwaliteitszorg helpt Inhoudelijk kader : duwt je met je neus op thema s en invalshoeken Methodisch plan : geeft

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning Vroegtijdige zorgplanning Een planning die zorg vraagt WZC Onze Lieve Vrouw WAT IS VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING? Welke zorg zou u wensen indien u ernstig ziek zou worden? Wilt u een levensverlengende behandeling

Nadere informatie

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Groeningelaan 7 8500 Kortrijk Tel.nr. 056/24 52 71 Faxnr. 056/24.52.64 Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde 12 Voor meer informatie over voorgaande onderwerpen, kan u contact opnemen met

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 2

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 2 Rapport kwaliteitsindicatoren 213 deel 2 Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in 213 deel 2. U kunt zich als woonzorgcentrum per indicator vergelijken

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 BEJAARDENCENTRUM DE CEDER - DOMEIN HESS DE LILEZ

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 BEJAARDENCENTRUM DE CEDER - DOMEIN HESS DE LILEZ Rapport kwaliteitsindicatoren BEJAARDENCENTRUM DE CEDER - DOMEIN HESS DE LILEZ Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in. U kunt zich als woonzorgcentrum

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 RVT DR. J. COPPENS

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 RVT DR. J. COPPENS Rapport kwaliteitsindicatoren Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in. U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige

Nadere informatie

Palliatieve sedatie WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL

Palliatieve sedatie WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Palliatieve sedatie WELKOM BIJ HET H. HARTZIEKENHUIS MOL Kwaliteit en Veiligheid Wij doen mee! Onze kwaliteit aantoonbaar maken Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel van het Nederlands

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: directeur (WoonZorgCentrum) Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige animatie Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: animatie Subdienst: Code:FB.602.01 Doel van de entiteit

Nadere informatie

Animatie? ANIMATIE! Werken aan een visie omtrent animatie in het WZC

Animatie? ANIMATIE! Werken aan een visie omtrent animatie in het WZC Animatie? ANIMATIE! Werken aan een visie omtrent animatie in het WZC Inhoudstafel Post-it Voorstelling woonzorgcentrum Enkele cijfergegevens Mijn visie, jouw visie maar ook onze visie? Voorwaarden Een

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

SYNTHESE EN LEIDRAAD BIJ DE HANDLEIDING VERSIE 1.7 KWALITEITSINDICATOREN IN DE WOONZORGCENTRA. Januari 2016

SYNTHESE EN LEIDRAAD BIJ DE HANDLEIDING VERSIE 1.7 KWALITEITSINDICATOREN IN DE WOONZORGCENTRA. Januari 2016 SYNTHESE EN LEIDRAAD BIJ DE HANDLEIDING VERSIE 1.7 KWALITEITSINDICATOREN IN DE WOONZORGCENTRA Januari 2016 INHOUD Doelstelling en proces Herwerkte indicatoren in 2015 Implementatieplanning Belang van feedback

Nadere informatie

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase

Palliatieve zorgafdeling. Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase Palliatieve zorgafdeling Kwaliteit van leven, ook in de laatste levensfase V 1.0_ 2013 Het is belangrijk een mens Om je heen te hebben... die je niet alleen hoort, maar ook naar je luistert die niet alleen

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Jaarverslag Seniorencentrum

Jaarverslag Seniorencentrum Jaarverslag 2015 Seniorencentrum Woonzorgcentrum het Lindeken... 3 Bewoners... 3 Financieel... 6 Bezettingsgraad... 8 Personeelsbezettting... 10 Kwaliteitswerking 2015... 11 Dagverzorgingscentrum de Boomgaard...

Nadere informatie

Kwaliteitgericht? Cliëntgericht!

Kwaliteitgericht? Cliëntgericht! Kwaliteitgericht? Cliëntgericht! 1 Roel Van de Wygaert Stafmedewerker kwaliteit, organisatie, innovatie Projectleider PREZO Woonzorg Zorgnet Vlaanderen rvdw@zorgnetvlaanderen.be 0478/80,06,27 Kwaliteitgericht?-

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Niel, 13 december

Niel, 13 december Niel, 13 december 2012 1 zorggroep antwerpen Samenwerking van ouderenvoorzieningen in de regio Antwerpen. Samen werken aan kwaliteitsvolle zorg voor ouderen. Niel, 13 december 2012 2 De directies van volgende

Nadere informatie

Beleid rondom het levenseinde

Beleid rondom het levenseinde Beleid rondom het levenseinde V1_2012 Inleiding Veel van onze cliënten zijn op vergevorderde leeftijd en dan komt het levenseinde dichterbij. Omdat veel cliënten binnen de muren van onze organisatie overlijden

Nadere informatie

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.

1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4. Versie 2-16 2 1 Onze zorg voor uw laatste levensfase... 4 2 Palliatieve zorg; een mantel... 4 3 Palliatieve zorg afdeling... 5 4 Stervensfase... 5 4.1 Zorgpad Stervensfase... 5 4.2 De cliënt als regisseur...

Nadere informatie

/ Feedbackrapport KWALITEIT IN WOONZORGCENTRA: METEN VIA INDICATOREN. Het Verhaal / 2016 deel 2. / 25-apr-17 ONTWERP

/ Feedbackrapport KWALITEIT IN WOONZORGCENTRA: METEN VIA INDICATOREN. Het Verhaal / 2016 deel 2. / 25-apr-17 ONTWERP / Feedbackrapport KWALITEIT IN WOONZORGCENTRA: METEN VIA INDICATOREN Het Verhaal / 216 deel 2 / 25-apr-17 Rapport kwaliteitsindicatoren 216 deel 2 Het Verhaal Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid

Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid Word vrijwilliger Word vrijwilliger op de Palliatieve Eenheid op de Palliatieve Eenheid INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERS INHOUDSTAFEL Vrijwilligers, een onmisbare schakel 3 1. Wat is palliatieve zorg? 4 2.

Nadere informatie

Geriatriedagen AZ Groeninge Kortrijk Een Visie op bewonersgerichte zorg, huiselijkheid en woonomgeving

Geriatriedagen AZ Groeninge Kortrijk Een Visie op bewonersgerichte zorg, huiselijkheid en woonomgeving Geriatriedagen AZ Groeninge Kortrijk Een Visie op bewonersgerichte zorg, huiselijkheid en woonomgeving Geert Roggeman WZC Het Heiveld OCMW Gent Voorstelling van WZC Het Heiveld 180 woongelegenheden waarvan

Nadere informatie

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw

OUDERENZORG WAASLAND. Partner in ouderenzorg. OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND Partner in ouderenzorg OUDERENZORG WAASLAND vzw OUDERENZORG WAASLAND PARTNERS : OUDERENZORG PHILIPPUS NERI vzw SAMEN OUDER vzw DOELSTELLING : - bundelen van krachten - aanspreekpunt

Nadere informatie

Visie pastoraal in Monsheide

Visie pastoraal in Monsheide Visietekst pastoraal in Monsheide I. Inleiding Onze christelijke levensbeschouwing, ontleend aan de stichtende Congregatie Sint-Vincentius à Paulo, trachten wij een eigentijdse invulling te geven. Vanuit

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

Prestatiegericht werken aan roze zorg

Prestatiegericht werken aan roze zorg Prestatiegericht werken aan roze zorg 27 juni 2013, Symposium Roze Zorg Ietje de Rooij, directeur De Kievitshorst/ de Heikant, De Wever Tilburg Majorie de Been, bestuursondersteuner Perspekt Perspekt Product-

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Praktische handleiding

Praktische handleiding Praktische handleiding Inhoud Kwaliteit in het woonzorgcentrum: historiek Het referentiekader De te meten indicatoren voor 2013: wat meet ik en hoe meet ik? Van meten, naar weten. Van plannen tot verbeteren!

Nadere informatie

PREZO wind, verfrissend, vernieuwend,

PREZO wind, verfrissend, vernieuwend, PREZO WOONZORG Dirk Van Herpe Lucienne Swinnen Directeur Ouderenzorg Stafmedewerker Ouderenzorg WZC Den Olm PREZO wind, verfrissend, vernieuwend, Ieder woonzorgcentrum streeft naar hoogstaande kwaliteit

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR PALLIATIEF REFERENTEN WOONZORGCENTRA

OPLEIDING VOOR PALLIATIEF REFERENTEN WOONZORGCENTRA OPLEIDING VOOR PALLIATIEF REFERENTEN WOONZORGCENTRA Regio Vlaams-Brabant November 2016 - Juni 2017 Forum Palliatieve Zorg/Panal foto uit film Twilight of a life van Sylvain Biegeleisen Het Forum Palliatieve

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

Missie, visie en waarden en strategie

Missie, visie en waarden en strategie Missie, visie en waarden en strategie Voor allen die betrokken zijn in de zorg voor de ouderen is het belangrijk om te weten wat de missie, visie en waarden en strategie zijn die het woonzorgcentrum Maria

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Woonzorgcentrum 't Heuverveld. Woonzorgcentrum 't Heuverveld

Woonzorgcentrum 't Heuverveld. Woonzorgcentrum 't Heuverveld Woonzorgcentrum 't Heuverveld Woonzorgcentrum 't Heuverveld Voor wie omwille van gezondheidsredenen en/of door zijn sociale situatie minder zelfredzaam wordt en zich hierdoor niet langer zelfstandig kan

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige

zorgkundige woonzorgcentrum hoofdverpleegkundige Zorgkundige FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Niveau zorgkundige VC1 VC2 Competenties 1/2/3/4/7/15/17/20 2 PLAATS IN HET ORGANOGRAM (situatie op 01/09/2010)

Nadere informatie

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4

IDENTITEITSSTATUUT. Zorgcentrum Horizon. Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 IDENTITEITSSTATUUT Zorgcentrum Horizon Integraal onderdeel van de statuten conform artikel 2. Lid 4 8 september 2016 1 Identiteitsstatuut zorgcentrum Horizon Voorwoord Voor u ligt het identiteitsstatuut

Nadere informatie

Waarom kiezen voor een rusthuis in het hartje van Brussel?

Waarom kiezen voor een rusthuis in het hartje van Brussel? Waarom kiezen voor een rusthuis in het hartje van Brussel? Vzw Huize St-Monika Jan Vandekerckhove - 2017 Huize St-Monika vzw Rust- en verzorgingstehuis Centrum voor Dagverzorging Het Rust- en verzorgingstehuis

Nadere informatie

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Bosstraat Hamont-Achel

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Bosstraat Hamont-Achel VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN Bosstraat 7 3930 Hamont-Achel WZC Zusters Augustinessen Vzw rusthuizenza Zuid Limburg WZC Cecilia Alken WZC Home Elisabeth Sint-Truiden Vzw

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? 2 Definitie Palliatieve zorg (WHO 2002) Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd.

Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren. Medecliënten geraken hierdoor geërgerd. Bijlage 1 Persoon x Biologische factoren Psychologische factoren Sociale factoren Alzheimer dementie Gevorderd stadium Hartfalen Lieve persoonlijkheid Vaak heel onrustig en angstig ten gevolge van alzheimer

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 Rusthuis Seniorcity Solidariteit voor het Gezin

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 Rusthuis Seniorcity Solidariteit voor het Gezin Rapport kwaliteitsindicatoren Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in. U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige

Nadere informatie

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Nieuwpoort Sint-Truiden

VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN. Nieuwpoort Sint-Truiden VOORSTELLING BELEIDSVISIE WOONZORGCENTRA ZUSTERS AUGUSTINESSEN Nieuwpoort 16 3800 Sint-Truiden WZC Zusters Augustinessen Vzw rusthuizenza Zuid Limburg WZC Cecilia Alken WZC Home Elisabeth Sint-Truiden

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 Seniorie de Maretak

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 Seniorie de Maretak Rapport kwaliteitsindicatoren Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in. U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING/VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING/VERPLEGING Verzorgende in de ouderenzorg 1. Plaats in de organisatie De verzorgende in de ouderenzorg

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 De Pastorij

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1 De Pastorij Rapport kwaliteitsindicatoren Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in. U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige

Nadere informatie

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf De reis van de mantelzorger 09/03/17 1 Natuurlijk zorg ik graag voor jou Leun gerust op mij Al ga ik soms een beetje maar aan mijzelf voorbij Ik weet beter, dan wie dan ook, wat jij precies bedoelt Het

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Zorg voor het levenseinde I N T E R A C T I E V E S E S S I E S M E T B E W O N E R S V A N E E N W O O N Z O R G C E N T R U M

Zorg voor het levenseinde I N T E R A C T I E V E S E S S I E S M E T B E W O N E R S V A N E E N W O O N Z O R G C E N T R U M Zorg voor het levenseinde I N T E R A C T I E V E S E S S I E S M E T B E W O N E R S V A N E E N W O O N Z O R G C E N T R U M Concept / voorbereiding 1. Aanzet 2. Idee op papier 3. Overleg met directie

Nadere informatie

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf

Wij ontnemen u uw zorgen. Kortverblijf Wij ontnemen u uw zorgen Kortverblijf Woon- en zorgcentra De Foyer vzw De vzw WZC De Foyer is opgericht in 1924 en staat al bijna 90 jaar voor de zorg voor ouderen. Vandaag staan we met honderd medewerkers

Nadere informatie

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra.

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. 1 2 Bijlage 2: Gesprekssjablonen (naar M. Keirse) STAPPENPLAN VOOR BESPREKING VAN

Nadere informatie

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning Vroegtijdige zorgplanning Waarom uw zorg vroegtijdig plannen? Wat houdt het in? curatief handelen palliatief handelen actieve levensbeëindiging Waarom vroegtijdig uw zorg plannen? Welke zorg zou u wensen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bewoners en familieleden rond Palliatieve zorgverlening in WZC de Bekelaar

Informatiebrochure voor bewoners en familieleden rond Palliatieve zorgverlening in WZC de Bekelaar Uw zorg, onze zorg Vallen en fixatie Palliatieve zorg Wondzorg Zorg voor de bewoner Incontinentiezorg Vroegtijdige zorgplanning Mentorschap Aandachtspersoon Voeding RZL Dementie Informatiebrochure voor

Nadere informatie

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG. OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu MET LIEFDE, ZORG EN DESKUNDIGHEID EEN VISIE OP OUDERENZORG OPDRACHTVERKLARING vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu OPDRACHTVERKLARING Ons woon- en zorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Achtergrond. Achtergrond WIE BENT U? 31/08/2015

Achtergrond. Achtergrond WIE BENT U? 31/08/2015 WIE BENT U? IN GESPREK GAAN MET OUDEREN OVER HUN WAARDEN EN VISIE OP HET LEVEN De ergotherapeut als brug tussen thuis en het WZC - 8/09/15 Liselotte Van Ooteghem Achtergrond Wie ben ik? Medewerker zingeving,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Voorstelling BC Ter Heide Realisatie van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Hoe we met sterven omgaan. GVO groepering van voorzieningen voor ouderenzorg

Hoe we met sterven omgaan. GVO groepering van voorzieningen voor ouderenzorg Hoe we met sterven omgaan GVO groepering van voorzieningen voor ouderenzorg Hoe we met sterven omgaan Allemaal denken we wel eens aan de dood. Door media of door wat er rondom ons gebeurt, worden we wel

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

Ons Erf. Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf

Ons Erf. Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf Ons Erf Algemene voorstelling van Ons Erf Palliatieve zorg binnen Ons Erf 21 maart 2013 ONS ERF 1 Ons Erf missie Dienstverleningscentrum Personen met nood aan permanent toezicht en intensieve ondersteuning

Nadere informatie