Nieuwsbrief juni/juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief juni/juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief juni/juli 2015 ma 1 juni Marianne is afwezig, Sandra vervangt haar. 1, 2, 3 en 4 juni Avondvierdaagse, het evenement om niet te mogen missen! 2 tot en met 5 juni Ellen is afwezig i.v.m. de Alpe d HuZes. Jannie Schuiling vervangt haar. wo 3 juni Marcel is afwezig, Jac vervangt hem. vr 5 juni Daltonstudiedag team: alle kinderen zijn vandaag vrij! ma 8 juni De beide groepen 3 hebben een workshop met doktersassistentes. Groep 1/2b krijgt een EHBO les. Paul werkt met groep 4 en 5. wo 10 juni Pleinfeest met als thema Piraten. U komt toch ook in een passende outfit? Het feest is van uur. do 11 juni Groep 4/5 brengt s ochtends een bezoek aan het Ikonenmuseum. vr 12 juni Inloopochtend, uur in de Engelenbak. Onder het genot van een kopje koffie kunt u vragen stellen of ideeën uitwisselen met de SR en MR. 's Middags is er voor de groepen 5 t/m 8 geen handvaardigheid, omdat de Amelandgangers dan bezig zijn met hun yell, logo en naam. ma 15 juni Schoolreis voor de groepen 3, 4 en 5 naar de Julianatoren. Nadere info volgt. Marianne is afwezig, Paul vervangt haar. 16 t/m 19 juni Schoolreis groep 6 t/m 8 op Ameland. Jac vervangt Paul op school op dinsdag en woensdag. wo 17 juni De groepen 1 en 2 zijn vandaag vrij! De groepen drie krijgen een dansworkshop. do 18 juni Mariëlle vervangt Marianne op school. vr 19 juni Alle drie de kleutergroepen gaan naar de natuurspeelplaats (mits het droog is). Groep 5 luncht op school en is vanaf uur vrij. 22, 23 en 24 juni Rapportgesprekken entreetoets groep 7. Nadere info volgt. do 25 juni Afscheidsmusical groep 8, s middags voor de kinderen en s avonds, vanaf uur (inloop vanaf uur) voor ouders en belangstellenden. De locatie is Quintus. vr 26 juni Paul is afwezig, Dries vervangt hem. Saskia is ook afwezig. De groep achters hoeven pas om uur op school te komen en na de pauze gaan ze naar Myosotis voor een musicalmedley. ma 29 juni De groepen drie gaan s middags spelen bij de natuurspeelplaats. De kinderen moeten om uur daar opgehaald worden. di 30 juni Het team neemt vandaag afscheid van groep 8. wo 1 juli Groep 8 is pas om uur op school en om uur wordt groep 8 uitgezwaaid door al hun schoolgenoten en ouders. do 2 juli Laatste schooldag van het schooljaar en ook de laatste dag dat meester Erik voor groep 6 staat. We hebben een leuk jaar met hem gehad en wensen hem het allerbeste voor de toekomst! Zomervakantie t/m 14 augustus We wensen u allen een zeer zonnige vakantie toe.

2 Gefeliciteerd De jarigen in juni zijn : 1 juni Sieb Groen en Sofie Kerkdijk 5 juni Demi Visscher, Sarah van der Kamp en Dana Bierman 7 juni Robin Kuiper 9 juni Kira Dalsem 10 juni Sheryl Rigot 11 juni Romy Bonsema 13 juni Tim Regterschot 18 juni India Ilbrink 20 juni Lotte Starke 21 juni Daniël Bastiaans, Tiebe Hospers en Tycho Kiel 23 juni Esmée Regterschot en Valk Bohnmann 24 juni Nine Scholten 25 juni Joël Marsman 26 juni Melle Yann Karel 27 juni Mette Kale 29 juni Ellina Paliouros en Anne van Koningsveld 30 juni Floor Pruim De jarigen in juli zijn : 2 juli Maya van Dijk 6 juli Sylvia Opgelder en Lotte Woning 8 juli Sami Mossa 9 juli Julian Weerdmeester 10 juli Aiden van Deventer 11 juli Marloes van Aefst en Jan Könning 14 juli Tessa van Zuthem 15 juli Julius Kramer en Luca Raciti 16 juli Nikki Krediet en Mees Groen 18 juli Roos Gallas, Randy Goosen en Lesley Goosen 22 juli Chayenne Hu 23 juli Sven van Dijk 24 juli Dunya Ghous 25 juli Olivia de Ruiter 28 juli Tessel Verlind De jarigen in augustus zijn : 2 augustus Matthijs Winters 3 augustus Evan Peters 4 augustus Kees Wijenberg 14 augustus Dylan Kieft 18 augustus Lyanne van Bemmelen van der Plaat 25 augustus Hero van Heerde 20 augustus Hugo Pots en Thijs van den Berg 26 augustus Daphne Brasjen, Keno Bohnmann, Luna Lindenau en Ruben Vos Allemaal vast heel veel plezier op jullie dag! Welkom Welkom Welkom Welkom Nieuw op school in de maand juni en juli zijn: Lotte Starke, Tiebe Hospers en Sami Mossa. We wensen jullie veel leerplezier! Daltonregel van de week voor de groepen 3 t/m 8 Week 23 : Let niet op wat een ander doet. Dat kan de juf of meester goed. Week : Als ik zeg Stop!, houd je op. Week : Zeg niet Nee, maar: Speel je mee? Daltonregel van de week voor de groepen 1 en 2 Week 23 : Rennen doe je op het plein. Binnen moet je rustig zijn. Week : Als ik zeg Stop!, houd je op. Week : Zeg niet Nee, maar: Speel je mee? Taken en werkzaamheden van de Intern Begeleider Marjan v.d. Beld. Vanuit het ouderoverleg is mij gevraagd uitleg te geven bij mijn rol van intern begeleider op ODS Engelenberg. Ik ben wel gedurende twee dagen (dinsdag en donderdag) aanwezig op

3 school, maar mijn werkzaamheden zijn niet zichtbaar voor alle ouders. Vandaar deze korte uitleg in het maandnieuws. Bij het geven van onderwijs aan (zorg)leerlingen vervult de intern begeleider binnen de school verschillende taken. Over het algemeen zijn die in drie taken te onderscheiden: 1. Coördinerende taken. Hieronder vallen onder andere het maken van een zorgplan en het uitzetten van zorgroutes binnen het onderwijs. Dit betreft het onderwijs aan leerlingen (of groepjes leerlingen) die binnen de reguliere methode extra ondersteuning nodig hebben of juist een ander methodiek volgen. Ook betreft dit het plannen en leiden van het overleg met leerkrachten (groepsbesprekingen en leerling-besprekingen) en het organiseren en de verslagleggingen van overleg met externen. Dit zijn de zorg-advies-team (ZAT) besprekingen met orthopedagogen, behandelaars, schoolmaatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige van de GGD. In het geval van onderzoek en/of verwijzing van een leerlingen wordt de aanmelding en het invullen van de benodigde documenten door de intern begeleider gedaan. Enkele leerlingen van ODS Engelenberg worden begeleid door een Ambulant Begeleider vanuit het Speciaal Onderwijs of vanuit het Samenwerkingsverband. Samen met ouders, leerkracht en intern begeleider wordt de ontwikkeling van deze leerlingen besproken en een plan van aanpak voor de komen periode gemaakt. 2. Directe begeleidingstaken. Deze taak komt voort uit handelingsverlegenheid (wat is de beste aanpak/ methodiek voor deze leerling?), vragen van collega s of vanuit klassenobservaties. In overleg met de ouders kijken we eerst naar de knelpunten in het onderwijs of het welbevinden van de leerling. Dat is de eerste stap om een mogelijke oorzaak en de daarbij behorende oplossing te zoeken. Het versterken en uitbreiden van het handelen van de leerkracht staat hierbij centraal. De intern begeleider is dus geen remedial teacher die aan de gang gaat met leerlingen. Sinds enige jaren werkt ODS Engelenberg met groepsoverzichten (analyse van het leerproces van leerlingen) en groepsplannen (plannen van het onderwijs in drie niveaugroepen). Indien nodig kunnen leerkrachten ondersteuning van de intern begeleider vragen bij het opstellen van de groepsoverzichten en groepsplannen 3. Schoolontwikkelingstaken. Hierbij fungeert de internbegeleider als kenniscoördinator. Samen met de locatieleidster kijk ik naar de kwaliteit van het onderwijs en de leeropbrengsten (toetsresultaten) van meerdere toetsenmomenten. We maken dat een analyse van de trend (hoe is de ontwikkeling door de jaren heen, zijn er opvallende scores). Daaruit komen verbetervoorstellen en verandertrajecten. Dit is bij voorbeeld aan de orde geweest bij het invoeren van een nieuwe begrijpend leesmethode methode, een nieuwe leesmethodiek voor zwakke(re) lezers, en voor komend schooljaar staat de invoering van een nieuwe spellingmethodiek in groep 3 gepland. Uitgebreide informatie over leerlingenzorg en Passend Onderwijs is ook te vinden in de Schoolgids Bron Marjan v.d. Beld Onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen.

4 Op ODS Engelenberg streven we ernaar om tegemoet te komen aan passend onderwijs voor alle leerlingen. Dit houdt in dat niet alleen voor leerlingen die moeite hebben met het leren aanpassingen in het onderwijsaanbod gedaan worden, maar ook leerlingen die snel leren en boven het niveau van de groep presteren op meerder vakken, een aangepaste leerroute krijgen. Er is sprake van hoogbegaafdheid als er op intelligentietests een gemiddelde score boven de 130 behaald wordt. In de literatuur bestaat unaniem overeenstemming dat hoogbegaafde kinderen een grote nieuwsgierigheid en een hoog leertempo hebben. Doordat zij beschikken over een uitstekend geheugen, zullen ze snel leren en weinig herhaling nodig hebben; zij hebben behoefte aan nieuwe informatie en indrukken en trachten die actief te verwerken door hun omgeving voortdurend te bevragen. Op school moet deze spontane en natuurlijke leer- en weetgierigheid van het kind dan ook worden gestimuleerd. Ongeveer 1% van de leerlingen op de basisschool voldoet aan deze criteria van hoogbegaafdheid. Ook zijn er leerlingen die op één of enkele leergebieden hoog scoren en weinig instructie nodig hebben. Deze leerlingen noemen we begaafde leerlingen. Uitgangpunten van ODS Engelenberg in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen: - (Hoog)begaafde leerlingen krijgen minder basiswerk door middel van compacten ten gunste van het maken van uitdagend werk met behulp van verrijken en verbreden. Hiervoor zijn in elke groep zgn. level-werk-dozen met extra materialen voor (hoog)begaafde leerlingen aangeschaft. - (Hoog)begaafde leerlingen hebben vaak een creatieve manier van denken die gebruikt moet worden binnen het onderwijs. Deze leerlingen hebben niet meer werk nodig, maar juist ook ander werk. - De (hoog) begaafde leerling mag niet van de groep afdrijven door alleen zijn/haar eigen leerlijnen te volgen (alleen versnellen binnen een taak); het leren van elkaar en samenwerkend leren blijft een belangrijk uitgangspunt. Het verdient de voorkeur om leerlingen zoveel mogelijk te laten werken binnen het maatjessysteem, dit samenwerkend leren te waarborgen. - (Hoog)begaafde wordt betrokken bij de afspraken over het te maken levelwerk. Het afgesproken levelwerk mag nooit opgevat worden als vrijblijvend, noch door de leerling, noch door de leerkracht. Daarom vullen leerkrachten en leerling samen de taakplanning levelwerk in. Op die manier wordt het levelwerk gepland, afgetekend en nabesproken met de leerkracht. - In heel uitzonderlijke gevallen is er sprake van het overslaan van een groep (versnellen met een jaar). De voorwaarde hierbij is dat er afstemming met ouders en leerlingen hier zelf ook mee instemmen. Niet iedere hoogbegaafde leerling ook kan presteren in overeenstemming met zijn/haar intelligentie. Het welslagen van het werk is o.a. afhankelijk van een harmonisch intelligentieprofiel in samenhang met de juiste persoonlijkheids- en omgevingsfactoren. Indien één van die factoren ontbreekt worden ouders in een gesprek ( leerkracht, ouder, IB er) geïnformeerd over de belemmerede factoren: - Tijdens het gesprek wordt het intelligentie profiel geanalyseerd in relatie met de specifieke kind- en omgevingskenmerken. - Ouders krijgen van school een onderbouwing waarom deze leerling niet mee kan doen met een verrijkingsprogramma of scores behaald die niet overeenkomen met de verwachtingen vanuit de gemiddelde intelligentie. Leerlingen kunnen in het presteren ook belemmerd worden door een leer- of gedragsstoornis.

5 Bron Marjan v.d. Beld Avondvierdaagse gezonde traktatie Nog even en onze kinderen staan weer aan de start voor de Avondvierdaagse: samen wandelen, kletsen en liedjes zingen. Een speelse manier om gezond te bewegen en dat kost energie! Wij benadrukken dat het niet de bedoeling is dat de brandstof voor onze wandelaars flinke zakken snoepgoed, frisdranken en chips hoeft te zijn. Natuurlijk mag er best ook iets lekkers in de tas worden gestopt, maar de laatste jaren is het een landelijk punt van kritiek dat de vierdaagse meer een uit de hand gelopen snoepfestijn lijkt te worden. Investeer in de gezondheid van je kind en hou het snoepgoed beperkt. Tips voor in de tas: frisse appel, bakje druiven, gekoelde watermeloen, snoeptomaatjes, stukjes wortel, komkommer, rijstwafels, suikervrije mueslireep, gedroogd fruit of een extra boterham. Suikerhoudende frisdranken kun je prima vervangen door lekker koel water met een schijfje citroen of suikervrije ranja met een ijsklontje. De laatste avond worden de kinderen extra verwend na hun prestatie: een klein cadeautje of een mooie bloem is een prima traktatie. Wij wensen jullie allemaal een fijne vierdaagse met mooi weer! Belangrijke data schooljaar Studiedagen: Studiedag woensdag 9 september 2015 leerlingen hele dag vrij Studiedag woensdag 11 november 2015 leerlingen hele dag vrij Studiedag dinsdag 26 januari 2016 leerlingen hele dag vrij Studiedag vrijdag 3 juni 2016 leerlingen hele dag vrij Vakantie: Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2015 Kerstvakantie: 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Voorjaarsvakantie: 29 februari t/m 4 maart 2016 Pasen: 25 t/m 28 maart 2016 Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016 Pinksteren: 16 mei 2016 Zomervakantie: 18 juli 2016 NB vrijdag 15 juli 2016 zijn de leerlingen vrij. Groepenshows: Groep 1/2a Liesbet: dinsdag 19 april 2016 Groep 1/2b Lies/Marjolijn: donderdag 19 november 2015 Groep 1/2c Mariëlle: dinsdag 29 maart 2016 Groep 3 Daniëlle/Dirma: maandag 25 januari 2016 Groep 4/5a Jan/Paul: dinsdag 7 juni 2016 Groep 4/5b Sandra/Paul: donderdag 18 februari 2016 Groep 6/7 Marianne: donderdag 7 april 2016 Groep 8 Marcel: donderdag 7 juli 2016 Kleuters vrij op vrijdag of woensdag: Let op, alleen de groepen 1/2!

6 Vrijdag 18 september 2015 Woensdag 28 oktober 2015 Vrijdag 20 november 2015 Woensdag 9 december 2015 Woensdag 3 februari 2016 Woensdag 30 maart 2016 Woensdag 20 april 2016 Woensdag 22 juni 2016 In het eerstvolgende maandnieuws van het nieuwe schooljaar krijgt u nogmaals een overzicht met alle kleutervrije dagen, studiedagen, vakanties, de gymtijden en de data van de groepenshows. Deze zullen we ook in de schoolgids en schoolkalender vermelden.

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 3; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 3; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Personeel Aan het begin van het schooljaar was nog niet duidelijk hoe het verder zou gaan met onze zieke collega, Hans van der Wurff. Inmiddels weten we dat Hans definitief niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s),

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. 28 november 2014. Jaargang 2, nr. 3. Beste ouder(s) en verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 2, nr. 3 Beste ouder(s) en verzorger(s), 28 november 2014 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie OR voorzitter Oproep directie Nieuws van LOS Daltonnieuws

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie