11 december 2014 Jule Hintzbergen, IBD. De Baseline Informatiebeveiliging en kleine gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 december 2014 Jule Hintzbergen, IBD. De Baseline Informatiebeveiliging en kleine gemeenten"

Transcriptie

1 11 december 2014 Jule Hintzbergen, IBD De Baseline Informatiebeveiliging en kleine gemeenten

2 Agenda De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Hoe om te gaan met de BIG als kleine gemeente Praktische oefeningen 2

3 Wat is er aan de hand? 25 oktober

4 Informatieveiligheid Het gaat om het vergroten van de weerbaarheid van gemeenten tegen ICT-verstoringen en dreigingen Dat start bij vergroten van bewustzijn van en de sturing op informatiebeveiliging, ook bij bestuurders Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG): Strategische en Tactische variant van de BIG gereed op IBD-community en -website (Wat) Producten Operationele variant nu in ontwikkeling (Hoe)

5 Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten: Doel 1. Gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten werken met informatieveiligheid. 2. Gemeenten een hulpmiddel te geven om aan alle eisen op het gebied van Informatieveiligheid te kunnen voldoen. 3. De auditlast bij gemeenten te verminderen. 4. Gemeenten een aantoonbaar betrouwbare partner te laten zijn. 5

6 Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten: Uitgangspunten Gekozen voor een optimale aansluiting bij de wereld van geaccepteerde standaarden: Bijvoorbeeld: ISO 27001:2005, ISO 27002:2007, VIR, VIR-BI en BIR. Basis beveiligingsniveau gebaseerd op normen en wetgeving: Inclusief mapping vanuit normen en wetgeving naar de maatregelen

7 Strategische Variant BIG Scope: Bedrijfsvoeringsprocessen en onderliggende informatiesystemen en informatie van de gemeente Uitgangspunten: B&W integraal verantwoordelijk Basis niveau Departementaal Vertrouwelijk Schengen -principe gehanteerd Gerichte risicoafweging voor afwijkende situaties of wanneer een hoger beveiligingsniveau nodig is Randvoorwaarden: Rol management Risicomanagement Bewustwording Integrale aanpak 7

8 Tactische variant BIG Indeling als internationale beveiligingsnorm ISO/IEC 27002:2007 Basisset aan maatregelen die voor alle gemeenten geldt Bevat maatregelen uit aansluitnormen van de basisregistraties: GBA / BRP PUN BAG SUWI wet WBP en laatste richtsnoeren Randvoorwaarden, stappenplan 8

9 Operationele Variant BIG Opgebouwd uit aanvullend beleid, procedures, handreikingen, aanwijzingen en patronen Geven vooral antwoord op het hoe detaillering, invulling maatregelen Welke producten: Prioriteit: bepaald middels uitvraag Aantal: 50+ producten Planning: tweede helft 2013 en medio Kwaliteitsborging: review door gemeenten 9

10 Voordelen van de BIG Gemeenten hebben nu allemaal hetzelfde kader Bewustwording neemt toe bij gemeenten en daarmee ook de vragen Meer in control zijn: gemeenten worden volwassen opdrachtgevers qua beveiliging, en dat dwingt leveranciers tot volwassen opdrachtnemerschap Duidelijkheid voor leveranciers: geen verschillende beveiligingseisen van verschillende gemeenten Onderscheidende factor voor leveranciers Security by design 10

11 Syste men Proces sen Maatre gelen De BIG en kleine gemeenten IB-Plan Versie 1.6

12 Welke ruimte biedt de BIG voor kleine gemeenten? De BIG compleet is een hele lijst om mee te beginnen, hoe daar mee om te gaan? Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft risicomanagement Pas toe en Leg uit is en blijft basisprincipe Tijdpad voor implementeren van de BIG is begin 2017, daarmee is ruimte in volgorde van de systemen en maatregelen Implementeer/prioriteer de BIG op basis van een gezonde risico-inschatting LET OP: de hele BIG blijft van toepassing echter er wordt gefaseerd mee omgegaan 12

13 Hoe dan, een stappenplan 1. Bepaal kritieke processen 2. Bepaal essentiële systemen bij deze processen Voeg daar 3D-systemen aan toe 3. Stel de scope vast (systemen) 4. Prioriteer BIG maatregelen (focus aanbrengen) a. Generieke maatregelen b. Specifieke maatregelen 5. Beleg de BIG maatregelen (PIOFAH actoren) 6. Bepaal inzicht in de status per maatregel Noteer de uitkomsten in de GAP-analyse spreadsheet 7. Bepaal de impact 8. Stel een informatiebeveiligingsplan op 13

14 Stap 1. Bepaal kritieke processen Denk na over criteria Welke criteria vinden jullie belangrijk bij het bepalen van het kritieke proces? Welke processen zijn dan kritiek? Wie is de eigenaar van het proces? Laat de processen die al goed zijn voor wat ze zijn 14

15 Criteria waar kun je aan denken? Wetgeving Raakt het de burger (burgergerichte processen) Raakt het andere processen binnen de gemeente (organisatiegerichte processen) Beschikbaarheid dienstverlening Hoge herstelkosten Hoge integriteit vereist Verwerking van persoonsgegevens (Privacy) Vertrouwelijkheid van informatie Afbreukrisico politiek, imagoschade 15

16 5 of meer criteria aanvinken? Verstoring of uitval van het proces: heeft impact op het leven van de burger of de bedrijfsvoering van het bedrijf. zorgt voor vertraging bij het halen van onze ambities. Verstoring of uitval van het proces stokt de dienstverlening van de organisatie. stokt de bedrijfsvoering van meer afdelingen of ketenpartners. de eigen organisatie imagoschade op. brengt een aanzienlijke kostenpost met zich mee. levert schade op bij andere (samenwerkings-)partijen. heeft een wettelijke termijn waarbinnen het proces beschikbaar moet zijn. Snelle doorlooptijd van het proces is belangrijk voor burger of bedrijf 16 Lijst afkomstig van TF BID voor gemeentesecretarissen

17 Resultaat na stap 1 Kritieke processen en hun eigenaar 17

18 DOEN Splits in aantal groepen Kijk naar de lijst met criteria Bepaal per groep maximaal 5 kritieke processen, en bedenk wie er over gaat. Plenair terugkoppelen Tijd 10 minuten 18

19 Stap 2. Bepaal essentiële systemen Welke systemen ondersteunen de kritieke processen? Voeg de 3D systemen hier aan toe Wat zijn essentiële systemen van de eerder gevonden processen? Doen: Op basis van de eerste lijst met kritieke processen het benoemen van essentiële systemen bij die processen Dezelfde groepen 5 minuten Terugkoppeling per groep 19

20 Voorbeeld tabel essentiële systemen Proces Systeem eigenaar gegevens Hardware Burgerzake n diensten Sociale zaken diensten Woz gerichte diensten 20 4 all (GBA) Kassa systeem RAAS Keukentafel applicatie Belastingen systeem Hoofd burgerzake n Hoofd burgerzake n Hoofd burgerzake n Hoofd sociale dienst Hoofd gemeenteb elastingen Oracle database Oracle database Oracle database (cloud) Oracle database Servers bij ICT Kassa, pin automaat (PCI-DSS?) Servers, desktop, biometrie app Cloud) Servers XXX

21 Resultaat na stap 2 Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar 21

22 Stap 3. Stel de scope vast (systemen) De hoeveelheid systemen en processen die gevonden worden kunnen te veel (of te weinig) zijn voor een periode. Bepaal een volgorde op basis van de aantallen criteria en stel een knip voor. Laat systemen achterwege die al goed zijn Laat dit vaststellen door het management 22

23 Resultaat na stap 3 Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar De scope: met welke systemen ga je aan de slag? 23

24 Stap 4. Prioriteer BIG-maatregelen In de BIG zijn 303 maatregelen verdeeld over 133 controls Die maatregelen kun je niet allemaal ineens controleren en / of implementeren Prioriteer op basis van risico-inschatting, belang en haalbaarheid per jaar waar je de nadruk op legt. Doseren over 3 jaar gezien Denk aan generieke en specifieke maatregelen Pas de GAP analyse spreadsheet aan 24

25 25 Generieke maatregelen Generieke maatregelen zijn maatregelen die gemeentebreed gelden over alle processen en systemen heen, verantwoordelijken PIOFAH. Voorbeelden Gemeentelijk beveiligingsbeleid Coördineren van beveiliging Verantwoordelijkheden Goedkeuringsproces voor ICT-voorzieningen Geheimhoudingsovereenkomst Inventarisatie van bedrijfsmiddelen Eigendom van bedrijfsmiddelen Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen Arbeidsvoorwaarden Fysieke beveiliging van de omgeving Fysieke toegangsbeveiliging Beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten Bescherming tegen bedreigingen van buitenaf

26 Specifieke maatregelen Specifieke maatregelen zijn maatregelen die niet gemeentebreed gelden maar toegewezen kunnen worden aan een proces eigenaar / systeemeigenaar / directeur / manager ten behoeve van een informatiesysteem Voorbeelden: Gedocumenteerde bedieningsprocedures Functioneel beheer Wijzigingsbeheer (niet het proces maar voor het systeem) Functiescheiding Scheiding van faciliteiten voor ontwikkeling, testen en productie Reservekopieën maken (back-ups) Uitwisselingsovereenkomsten, bewerkersovereenkomsten Aanmaken en controleren audit-logbestanden 26

27 Welke keuze, hoeveel, wat kun je aan het komende jaar? Bepaal op basis van de GAP-analyse lijst welke nadruk op beveiligingseisen je dit jaar de nadruk wilt leggen Risico-denken Planning over 3 jaar Welke zou je willen kiezen? Leg deze keuze voor aan het management! 27

28 DOEN / Pauze Denk na over de belangrijkste maatregelen waar je dit jaar op wilt focussen Welke groepen van maatregelen vind je nu belangrijk en waarom? Discussie in dezelfde groepen en plenaire terugkoppeling Tijd 10 minuten 28

29 Resultaat na stap 4 Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar Generieke maatregelen voor dit jaar Specifieke maatregelen per proces-/systeemeigenaar Prioritering per jaar 29

30 Stap 5. Beleg de BIG maatregelen PIOFAH Kan per gemeente anders georganiseerd zijn Eenmalig uitzoeken Is er geen verantwoordelijke dan dit bepalen en vastleggen Personeel Inkoop (soms informatievoorziening) Organisatie Financiën Automatisering/Administratie Huisvesting 30

31 Resultaat na stap 5 Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar Generieke maatregelen voor deze periode Specifieke maatregelen per proces-/systeemeigenaar Prioritering per jaar Eigenaren bij generieke maatregelen 31

32 Stap 6. Bepaal inzicht in de status per maatregel Gebruik de BIG GAP-analyse als leidraad Interview (of groepssessie) de vastgestelde functionarissen (eigenaren) van: de generieke beveiligingsmaatregelen de resterende specifieke maatregelen Noteer alles, bij twijfel keuze maken Ook hier pas toe en leg uit 32

33 33 Aanpassen GAP-analyse

34 Resultaat na stap 6 Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar Generieke maatregelen voor dit jaar Specifieke maatregelen per proces-/systeemeigenaar Prioritering per jaar Eigenaren bij generieke maatregelen Inzicht in de (globale) status per maatregel 34

35 Stap 7. Bepaal de impact Bepalen welke ontbrekende maatregelen het komende jaar geïmplementeerd moet worden: Koppel hier een actiehouder aan Stel vast wanneer het klaar moet zijn Koppel hier budget aan (indien mogelijk) Gebruik de impactanalyse spreadsheet Leg ook vast: wat er nog niet onderzocht is wat wordt doorgeschoven naar komende jaren Ook hier pas toe en leg uit 35

36 36

37 Rol management, betrekken, communiceer Er moet nu een keuze worden gemaakt, op basis van een risico inschatting, hoge kosten of korte termijn haalbaarheid door het management op basis van de lijst met resultaten. Leg iedere keuze expliciet vast voor later. De overgebleven maatregelen moeten in een informatiebeveiligingsplan komen met acties, door wie ze uit gevoerd worden, wanneer en hoe gerapporteerd wordt. Bewaking door CISO / IBF 37

38 Resultaat na stap 7 Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar Generieke maatregelen voor dit jaar Specifieke maatregelen per proces-/systeemeigenaar Prioritering per jaar Eigenaren bij generieke maatregelen Inzicht in de (globale) status per maatregel Inzicht in wie wat wanneer moet implementeren (impact analyse) 38

39 Stap 8. Stel een informatiebeveiligingsplan op Algemeen Nadruk op beveiligingseisen dit jaar Kritieke processen Essentiële systemen Welke algemene beveiligingsmaatregelen worden door wie geïmplementeerd Welke systeem specifieke beveiligingseisen worden door wie geïmplementeerd Overleg en overlegstructuur Rapportage en verantwoording 39

40 Resultaat na stap 8 Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar Generieke maatregelen voor dit jaar Specifieke maatregelen per proces-/systeemeigenaar Prioritering per jaar Eigenaren bij generieke maatregelen Inzicht in de (globale) status per maatregel Inzicht in wie wat wanneer moet implementeren (impact analyse) Informatiebeveiligingsplan is opgesteld en kan worden uitgevoerd 40

41 Hergebruik van maatregelen? Wat goed is, nu niet stukmaken Zijn de audits / zelfassessments doorstaan dan is het goed. Kopieer op termijn datgene wat er voor de GBA, PUN en SUWI al is binnen de gemeente, dus maak geschikte procedures en beleid algemeen Haal de dubbelingen bij de processen weg zodat specifieke wettelijke eisen wel blijven bestaan en verantwoord worden 41

42 Vragen? Bezoek ook 42

43 43 Aanvullingen als er tijd over is

44 Grote gemeenten, concern directie beleid en kaders, directies voeren uit Kritieke processen en hun eigenaar Essentiële systemen en hun eigenaar Generieke maatregelen voor dit jaar Specifieke maatregelen per proces-/systeemeigenaar Prioritering per jaar Eigenaren bij generieke maatregelen Inzicht in de (globale) status per maatregel Inzicht in wie wat wanneer moet implementeren (impact analyse) Informatiebeveiligingsplan is opgesteld en kan worden uitgevoerd 44

45 Versie 1.5 Voorbeeld prioriteiten

46 BIG Toppers: Beleid Incident management Hardening Patchmanagement Change management Continuïteit Back-up Voorbeeld prioriteiten om aan te pakken Logging en logging controle account management en Usermanagement centraal Processen / systemen: - Decentralisaties - Financiën - 3D systemen - Financieel systeem - Dienstverlening zaaksysteem

47 BIG instrumenten, een nadere uitleg Versie 1.5

48 Instrumenten 0-meting Impactanalyse Baselinetoets Diepgaande Risicoanalyse Privacy Impact Assessment (PIA) 48

49 Instrumenten: GAP analyse en impactanalyse De GAP analyse is bedoeld om te toetsen in hoeverre de gemeente of een proces/informatiesysteem voldoet aan de BIG De Impactanalyse is bedoeld om de ontbrekende maatregelen ten opzichte van de BIG toe te delen en te plannen Dus ook richting leveranciers van informatiesystemen 49

50 Instrumenten: baselinetoets Zo eenvoudig mogelijk opgezet Toetsen door middel van BIV en P vragen Tweeledig doel: Een bestaand systeem te toetsen of de baseline voldoende beschermd Toetsen van een nieuw proces/informatiesysteem of de baseline voldoende is of dat er meer nodig is. Resultaat: BIG is voldoende BIG is niet voldoende, voer diepgaande risicoanalyse uit en voer eventueel een PIA uit Geeft inzicht in BIV+P ten opzichte van de BIG 50

51 Instrumenten: diepgaande risicoanalyse Vervolg op de baselinetoets Kan leiden tot aanvullende controls en maatregelen bovenop de BIG controls en maatregelen Minimaal tijd benodigd van proceseigenaar, systeembeheerders etcetera In korte tijd te doen Mogelijk focus op BIV+P uit baselinetoets 51

52 Instrumenten: PIA Richtsnoeren Indien de P-vragen uit de baselinetoets aanleiding geven tot een PIA Vragenlijst gericht op privacy vraagstukken Eenvoudige rapportage Leidt tot eventueel aanvullende beveiligings-/privacymaatregelen Toekomst verplicht (EU-wetgeving) 52

53 Stappenplan gemeenten 53

54 Top risico s sociaal domein 54 Top Risico s Onzorgvuldig handelen Gebruikers Beheerders Leveranciers Derde Partijen en Cloud Mobiele devices Toegang tot data door onbevoegden, lekken van informatie (boetes) Besmettingen Oplossingen Bewustwording Logging en monitoring en auditing Systeem documentatie Opleidingen Contracten, Bewerkersovereenkomsten, SLA s en TPM Mobile Device Management Zero footprint - Management committment - Bewustwording -Logisch toegangsbeheer, afscherming op kolom, regel of tabelniveau, RBAC etcetera Encryptiemaatregelen -Indienst- en uitdienst- en functiewijziging procedures - Cloud aandachtspunten -Logging en monitoring Patchmanagement Hardening Antimalware maatregelen Back-up

55 Versie 1.5 Enkele praatplaten

56 Samenhang producten 56

57 Informatiebeveiliging en Privacy in IV Projecten Verkennin g Definitie Baselintetoets Informatiebeveiliging en Privacy B 8 I 14 V 14 B > 8 I > 14 V > 14 P > 3 Diepgaande Risico Analyse en/of Privacy Impact Analyse Realisatief ase Maatregelen Baseline Maatregelen Baseline + Ontwerpen Functioneel Ontwerp Technisch Ontwerp Beheer en Governance Ontwerp Inkoop Programma van Eisen Contracten Leveranciers Convenant gebruikers SLA DAP Privacy Functionaris gegevensbeschermin g Transparantiedocume nt Bewerkersovereenko mst Projectaudits Testen Testplan Pentest Functioneel Technisch Werkinstructies Gebruikers Functioneel beheer Technisch/applicati e beheer

58 Overview Baseline Toets en Risicoanalyse Informatiebeveiliging Versie 1.5

59 Overzicht Baselinetoets STAP 1. Intakegesprek voeren 2. Analyseren proces 3. Vaststellen betrouwbaarheidseisen BIV-P SETTING Gesprek met opdrachtgever, meestal projectleider Afstemming met proceseigenaar Terugkoppeling aan opdrachtgever WERKWIJZE In kaart brengen scope, diepgang, planning, brondocumenten, respondenten etc. In kaart brengen procesomgeving, Samenhang, inhoud en eisen Consolideren van de eisen, bepalen vervolgstappen TOOLS Baselinetoets Generiek Procesmodel Waarderingstabellen Schema vervolgstappen RESULTAAT Plan van Aanpak / planning voorbereiding analyse Procesmodel en eerste beeld van de eisen Geconsolideerd beeld van de eisen Inzicht in de Vervolgstappen UREN INDICATIEF 1 uur opdrachtgever 10 uur voorbereiding en uitwerken 4 uur opdrachtgever 8 uur uitwerken (per proces) 1 uur opdrachtgever

60 Baselinetoets, tijd benodigd van de opdrachtgever Uitgangspunt: scope is één systeem Baselinetoets lijkt op A-analyse / BIA aanpak Sessie/interview met proceseigenaar: 3 a 4 uur. Terugkoppeling 1 uur Totaal dus zo'n 5 uur tijd aan opdrachtgever kant Overige tijd is voorbereiding en uitwerking door analist 60

61 Overview diepgaande risicoanalyse Door eigenaar, niet in scope STAP 4. Analyseren Informatiesysteem 5. Analyseren bedreigingen 6. Vaststellen maatregeldoelstellingen 7. Opstellen Plan SETTING Gesprek met systeemeigenaar, meestal functioneel beheerder Gesprek met systeemeigenaar, meestal functioneel beheerder Uitwerking door Analist en terugkoppeling aan opdrachtgever Terugkoppeling aan opdrachtgever WERKWIJZE In kaart brengen informatiesysteem alsmede eisen Bepalen relevante bedreigingen i.r.t. gevolgen Formuleren maatregeldoelstellingen o.b.v. de eisen en relevante bedreigingen Opstellen implementatieplan per verantwoordelijke TOOLS MAPGOOD Invulformulier Waarderingstabellen Invulmatrix gevolgen & bedreigingen BIG Maatregel- Doelstellingen en eigen maatregeldoelstellingen Opzet implementatieplan RESULTAAT MAPGOOD formulier ingevuld en eerste beeld van de eisen Overzicht van de relevante bedreigingen Samenhangend pakket maatregeldoelstellingen Implementatieplan informatiebeveiliging UREN INDICATIEF 4 uur systeembeheer/ functioneelbeheer 8 uur voorbereiden en uitwerken 4 uur Gesprek(ken) met systeemeigenaar 20 uur voorbereiden en uitwerken 20 uur 20 uur samen met CISO en opdrachtgever

62 Diepgaande risicoanalyse, tijd benodigd van de opdrachtgever Uitgangspunt: één systeem Map goed als dat nog niet is gedaan: tot 4 uur met systeemeigenaar dreigingenanalyse 2 tot max 3 dagdelen met systeemeigenaren maatregelen (op Maatregel/Doelstelling niveau) vaststellen, alleen de afstemming met proces/ systeemeigenaar 4 uur Overige tijd is voorbereiding en uitwerking door analist Leidt tot maatregeldoelstellingen die in stap 8 worden aangescherpt, dat plan doet de eigenaar zelf 62

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN

HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN HOE IMPLEMENTEER IK DE BIG? HANDLEIDING GERICHT OP KLEINE GEMEENTEN Auteur IBD Datum maandag 29 september 2014 Versie versie 1.0 2 Inhoud 1 De BIG 4 1.1 Waarom 4 1.2 Wat 4 1.3 Tijdpad 5 1.4 Voordelen 6

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen. Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0

Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen. Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0 Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0 Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen Strategisch en Tactisch normenkader WS versie 1.0 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

CONTRACTMANAGEMENT. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CONTRACTMANAGEMENT. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CONTRACTMANAGEMENT Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Contractmanagement Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN STRATEGISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

MBO roadmap informatiebeveiligingsbeleid. privacy beleid

MBO roadmap informatiebeveiligingsbeleid. privacy beleid ; MBO roadmap informatiebeveiligingsbeleid en privacy beleid IBPDOC5 IBPDOC5, versie 1.1 Pagina 2 van 30 Verantwoording Bron: Informatiebeveiliging Stichting SURF Februari 2015 SURFibo Het SURF Informatie

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

HANDREIKING DATACLASSIFICATIE. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) HANDREIKING DATACLASSIFICATIE Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Handreiking Dataclassificatie Versienummer

Nadere informatie

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER

PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER PROCEDURE NIEUWE ICT- VOORZIENINGEN CONFIGURATIEBEHEER Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 1 Colofon Naam document Procedure

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)P EN RECOVERY GEMEENTE Colofon

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief)

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief) Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging Document Versie: 1.0 (definitief) 1 Colofon Deelnemers expertgroep CIBO: Jos Bell, provincie Friesland Michel Wekema, provincie roningen Peter Tak, provincie

Nadere informatie

VOORBEELD BASELINETOETS. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

VOORBEELD BASELINETOETS. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) VOORBEELD BASELINETOETS Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Versienummer 1.0 Versiedatum Juni

Nadere informatie

Centric Security & Continuity Services

Centric Security & Continuity Services 2006 Centric IT Solutions B.V. U ontvangt dit document onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u dit document vertrouwelijk zal behandelen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK)

Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch Normenkader (TNK) De BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002. De overheid is verplicht om aan ISO 27001 en ISO

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO

Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO Roadmap Informatiebeveiliging Voor het MBO IBBDOC5 Verantwoording Bron: Starterkit Informatiebeveiliging Stichting SURF Februari 2015 SURFibo Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is een community of

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Patch Management voor gemeenten

Nadere informatie