Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen Applicaties Enterprise architectuur Gebruik van HORA Competentieontwikkeling Hoger Referentie Architectuur

2 Project Regie in de Cloud Doelstelling: verkennen en bestendigen verdere samenwerking op het gebied van informatievoorziening in hoger en onderzoek, met focus op kansen op het gebied van cloud

3 De drie onderdelen van HORA Ontwikkelingen Architectuurvisie Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie Referentiemodellen edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen Applicaties Enterprise architectuur Gebruik van HORA mplementatiehulpmiddelen Competentieontwikkeling

4 Ontwikkelingen POLTEK Focus op toegepast onderzoek in topsectoren Minder geld van de overheid Toenemende druk op kwaliteit en focus van en onderzoek Nationale en internationale samenwerking tussen Hoger instellingen Toenemend belang van duurzaamheid Meer invloed van Europa SOCAAL Meer tijd en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemende onafhankelijkheid Meer aandacht voor het individu Social Media Consumerization ergrijzing / ontgroening ECONOME Toenemende marktgerichtheid Minder geld van de overheid Mondialisering / internationalisering Focus op toegepast onderzoek in topsectoren Toenemend belang van duurzaamheid Opkomst / doorbraak van online TECHNOLOGE Meer tijd en plaatsonafhankelijk leren en werken Cloudcomputing Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Smartphones en tablets an uitvoering naar regievoering Learning Analytics

5 Principes voor informatievoorziening Architectuurprincipes en onderzoek staan centraal De informatievoorziening is geïntegreerd De informatievoorziening is onafhankelijk van grenzen Gebruikers hebben toegang tot de informatievoorziening op elk moment, op elke plaats en vanaf elk apparaat nformatietechnologie wordt duurzaam ingericht Archiefwaardige informatie wordt in aangewezen applicaties gearchiveerd De kwaliteit van wordt expliciet geborgd Gegevens zijn beveiligd op basis van hun risicoclassificatie Applicaties voor bedrijfsvoering zijn gestandaardiseerd Relevante ontwikkelingen Samenwerken over grenzen Toenemende -onafhankelijkheid Gegevens en informatie worden meer gedeeld Meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemend belang van duurzaamheid De student staat steeds meer centraal Toenemende druk op kwaliteit en focus van en onderzoek Meer nadruk op hergebruik en beheer van Minder geld van de overheid wordt on-line aangeboden Digitisering van informatie Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Consumerization Cloud computing

6 Studentmobiliteit (1) minor, eenheid (3) minor, eenheid nschrijf portaal Student informatie thuisinstelling (3) akkoord (4) Landelijk uitwisselings (4), eenheiddeelname Student informatie gastinstelling (7) eenheidresultaat erichten verkeer (7) eenheidresultaat

7 Gegevens collectie Gegevens verwerking en analyse Publicatie creatie object als meting als bron als resultaat

8 Criteria voor cloud Dienstcriteria Commodity oplossing Hoge eenmalige investering Sterk variabele capaciteit Hoge beschikbaarheid Ervaring met dienst in public cloud Sectorspecifiek nstellingsspecifiek Locatie afhankelijkheid Productcriteria eveiligingsmaatregelen oldoen aan juridisch normenkader Koppeling met SURFconext Koppelvlakken op basis van open standaarden Aanpasbaarheid Evolueerbaarheid Exit mogelijkheid Rekenmodel Service level agreement

9 edrijfsfunctiemodel alorisatie alorisatie ondersteuning ondersteuning ondersteuning ondersteuning ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemer werving nschrijving administratie ontwikkeling opzet Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting uitvoering assistentie Deelnemer begeleiding nformatie ontsluiting nformatie ontsluiting nformatie levering edrijfsvoering edrijfsvoering Human Resource Management Financieel Facilitair Communicatie nkoop Contact Juridisch nformatie en Technologie Sturing Sturing eleid en planvorming erander erbeter erantwoording Strategie en governance nformatie doorlevering

10 Sturing Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatie Enterprise risico eleid en planvorming eleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfolio erander Programma en projectportfolio Programma Project nnovatie erbeter Proces Performance Kwaliteits Operationeel erantwoording nterne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages ntegrale veiligheidsbewaking alorisatie ontwikkeling Opleidingsontwikkeling eenheidontwikkeling materiaalontsluiting Opleidingsevaluatie eenheidevaluatie uitvoering oorbereiding Leergroepvorming Uitvoering Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding ontwikkeling vraagidentificatie partnering planning Financieringswerving opzet ronidentificatie protocolontwikkeling instrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling aststelling verworven competenties uitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse protocoltoetsing Promovendusbegeleiding Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking nformatieverstrekking Prospectondersteuning ondersteuning nschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving planning administratie eenheidinschrijving Toetsinschrijving enplanning raagprognostisering Lesgroepvorming nzet en middelenplanning ondersteuning administratie Financieringsondersteuning registratie ergunningswerving objectwerving assistentie beheer mpactanalyse nformatie ontsluiting nformatielevering resultaatborging resultaatarchivering resultaatpreservering resultaatontsluiting Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Rooster Roosterwijziging Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole indend studieadvies Waardedocumentverstrekking nformatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal nformatievaardigheids ondersteuning edrijfsvoering Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel egrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer etalingen ermogensbeheer Facilitair Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer astgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling edrijfshulpverlening Documentafhandeling en archivering nformatie en Technologie Functioneel beheer Gegevensbeheer nformatiebeveiliging dentiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer T-infrastructuurontwikkeling T-infrastructuurbeheer nkoop Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer estellen Contact Contactbeheer Service Relatiebeheer Alumnibeheer Communicatie mago-ontwikkeling nterne communicatie Externe communicatie Juridisch Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling

11 toetsresultaat eenheidresultaat planning Roostering Toetsing Contact resultaat eenheid resultaat erbeter examen ontwikkeling uitvoering minor eenheid Diplomering Deelnemer counseling nformatie (door)levering Deelnemer werving nschrijving Deelnemer begeleiding eenheid minor minor eenheid leermateriaal werkproduct Human Resource Management examen eenheid toetsmateriaal rooster rooster werk

12 ondersteuning ondersteuning vordering nschrijving Facilitair erander Human Resource Management Financieel resultaat ondersteuning erbeter ruimte voorwerp erantwoording Diplomering inkomende betaling Deelnemer werving Deelnemer counseling nformatie doorlevering Deelnemer begeleiding minor prospect Contact minor eenheid ontwikkeling lesgroep inzetplanning planning Roostering rooster Toetsing waardedocument eenheidresultaat ruimte voorwerp Juridisch bezwaarschrift individu alumnus alumnus rooster uitvoering examen examen eenheid minor werk

13 Sturende processen Strategisch sturen Tactisch sturen edrijfsprocesmodel Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Doorvoeren verbeteringen Ontwikkelen Primaire processen oorbereiden periode Werven s Werven onderzoek nschrijven voor eheren alumni Afsluiten periode Leveren Ontwikkelen onderzoek Uitvoeren onderzoek Publiceren resultaten Faciliteren promotie Examineren alorisatie Uitbaten resultaten eheren en ontsluiten resultaten Ondersteunende processen Afhandelen contacten en meldingen Afhandelen periodieke/continue verzoeken nstandhouden middelen

14 nformatieontsluiting nformatieontsluiting ondersteuning ondersteuning edrijfsvoering edrijfsvoering Sturing Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie () beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software melding werk leverancier inkoop contract werkorder doelstelling indicator instelling onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster opdracht eenheid eenheid deelname examen toetsresultaat overeenkomst leergroep competentie () waarde document minor leer toets werk (gepubliceerd) subsidie onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen nformatiemodel bedrijfseis plan object onderzoek begroting prospect alumnus inzetplanning alorisatie alorisatie ondersteuning ondersteuning eenheid resultaat lesgroep eenheid uitvoering individu contact configuratie item octrooi

15 ondersteuning ondersteuning campagne rooster eenheid deelname overeenkomst waarde document prospect inzetplanning lesgroep eenheid uitvoering Algemene ondersteuning Algemene ondersteuning edrijfsvoering edrijfsvoering Sturing Sturing vordering verplichting journaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking individu competentie () beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerp apparaat applicatie software configuratie item melding contact werk leverancier inkoop contract werkorder doelstelling indicator instelling onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal eenheid examen toetsresultaat leergroep competentie () minor leer toets werk (gepubliceerd) subsidie onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen nformatiemodel classificatie bedrijfseis plan object onderzoek begroting alumnus alorisatie alorisatie ondersteuning ondersteuning eenheid resultaat hoog middel opdracht octrooi

16 nformatie ontsluiting nformatie ontsluiting nformatiedoorlevering begeleiding nformatielevering ondersteuning ondersteuning ondersteuning ondersteuning ontwikkeling opzet ontwikkeling planning uitvoering Roostering Deelnemerwerving nschrijving administratie uitvoering Toetsing Deelnemercounseling Diplomering edrijfsvoering edrijfsvoering Sturing Sturing eleid en planvorming erander erbeter erantwoording HRM Financieel Facilitair Communicatie nkoop Contact Juridisch nformatie en Technologie Strategie en governance toets materiaal leer materiaal eenheid minor toets resultaat toets competentie () leer werkproduct examen overeenk. eenheiddeelname leergroep rooster waarde document instelling beleids uitgangspunt bedrijfseis doelstelling (strategisch) indicator architectuur plan (tactisch) resultaat doelstelling (tactisch) plan (strategisch) plan () plan (project) doelstelling () doelstelling (project) subsidie susidie overeenkomst onderzoek geg. (output) werk (gepubliceerd) onderz.geg. (gepubliceerd) expressie manifestatie item uitleen campagne individu melding onderdeel opdrachtgever dienst betrekking competentie () beoordeling formatieplaats werk vordering verplichting journaalpost kostenplaats inkomende betaling uitgaande betaling activum leverancier inkoop contract gebouw ruimte voorwerp configuratie item contact werkorder apparaat applicatie software (octrooi) object assistentie samenwerkings verband begroting alorisatie alorisatie Kennisuitnutting alumnus prospect inzetplanning eenheid resultaat lesgroep eenheiduitvoering opdracht octrooi

17 nformatieontsluiting nformatieontsluiting ondersteuning ondersteuning ondersteuning ondersteuning edrijfsvoering edrijfsvoering Sturing Sturing Financieel Personeels Corporate LMS nzet plannings Facilitair Kaartbeheer etaal Service nkoop Salaris verwerkings Tijdregistratie Project Programma en Portfolio CRM Aanbestedings Kwaliteits Architectuur beheer Management informatie Student informatie Rooster Educatieve applicatie Learning content Plagiaatdetectie Digitaal portfolio Digitaal toets Stage en afstudeer informatie ibliotheek Gegevens analyse beheer meet repository Wetenschappelijke zoekmachine Gezondheid eiligheid en Duurzaamheid Learning archief alorisatie alorisatie Software ontwikkel omgeving T ideo Promotie volg Gegevens visualisatie Generieke applicaties Generieke applicaties Portaal Zoekmachine Enquete Formulieren generator Online kennisbank Narrowcasting Samen werkings Office suite Web content Unified communications E mail Document Enterprise output nput usiness process ideo streaming

18 en ondersteuning applicaties Extern open portaal Personeels Document werkproduct Plagiaatdetectie Educatieve applicaties ideo streaming en systemen leermateriaal leermateriaal Learning content leermateriaal eenheid toets leermateriaal toetsresultaat Digitaal toets Corporate LMS CRM Management informatie Facilitair Project Programma en Portfolio resultaat ruimte voorwerp werk Digitaal portfolio Rooster inzetplanning nzet plannings ondersteuning examen rooster lesgroep Learning eenheid examen lesgroep leergroep Student informatie overeenkomst minor (aanmelding) eenheid eenheiddeelname eenheidresultaat examen prospect alumnus opdrachtgever vordering Stage en afstudeer eenheid Financieel Enquete Service Landelijke sdatabase (HODEX) Landelijk inschrijf (Studielink) Landelijk uitwisselings overeenkomst asisregister hoger (RON HO)

19 applicatie is afnemer applicatie is bron Digitaal toets toetsmateriaal eenheid toets toetsresultaat Digitaal portfolio werkproduct Learning leermateriaal werkproduct eenheid lesgroep Educatieve applicatie Rooster rooster lesgroep ruimte voorwerp Stage en afstudeer opdracht examen Student informatie eenheid deelname vordering examen toetsresultaat overeenkomst lesgroep competentie () inkomende betaling rooster waarde document ibliotheek repository uitleen vordering inkomende betaling kostenplaats informatie onderzoek subsidie geg. (meta data) (meta data) samenwerkings verband werk subsidie overeenkomst meet beheer Gegevens analyse Wetenschappelijke zoekmachine materiaal prospect Plagiaat detectie werkproduct object archief (gepubliceerd) (meta data) examen examen nzet plannings inzetplanning Learning content leermateriaal werk manifestatie expressie item minor eehneid eenheidresultaat inzetplanning projectgroep leergroep, onderzoek en ondersteunende applicaties Promotie volg onderzoek werk werk ideo leermateriaal (video) Gegevens visualisatie eenheid uitvoering ideo streaming leermateriaal (video) werkproduct

20

21

22 Danny Greefhorst

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014

Honing voor de HORA of andersom Birgitta Klompenhouwer 31-10-2014 Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing ntegratie usiness nformatievoorziening Technologie usinessmodel nformatie edrijfsfuncties Applicatieplatform edrijfsprocessen

Nadere informatie

Referentie-architectuur

Referentie-architectuur Referentie-architectuur Voor hoger onderwijs en onderzoek Versie 16 oktober 2013 De drie onderdelen van HORA Deel 1 Architectuurvisie geeft een perspectief op de toekomst door een vertaling te maken van

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Referentiemodellen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit data Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie

Nadere informatie

Een praktische invulling van TOGAF voor enterprisearchitectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

Een praktische invulling van TOGAF voor enterprisearchitectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Een praktische invulling van OGAF voor enterprisearchitectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Agenda Korte inleiding OGAF De essentie van de Architecture Development Method De essentie van het

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening.

Ontwikkelingen. Principes. Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie. Informatievoorziening. Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening Technologie Businessmodel Informatie Bedrijfsfuncties Applicatieplatform

Nadere informatie

Innovatieprogramma Visie op DLWO

Innovatieprogramma Visie op DLWO nnovatieprogramma Visie op DLWO 24 mei 2013 Danny Greefhorst Lianne van Elk Nico Juist Programma 24 mei: werksessie DLWO 10.00 uur Welkom door Lianne van Elk 10.15 uur nleiding door Nico Juist 10.45 uur

Nadere informatie

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012

Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording. Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Hoe kan informatiearchitectuur bijdragen aan externe verantwoording Danny Greefhorst (HHS, ArchiXL), Henk Schouten (HHS) 3 april 2012 Inhoud Introductie informatie-architectuur Gegevensbeheer en de relatie

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Enterprise governance Strategie en beleid Enterprise architectuur Programma en project portfolio Programma s en projecten Project Regie

Nadere informatie

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl)

HORA BIJ DE HVA. Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) HORA BIJ DE HVA Tine de Mik (t.de.mik@hva.nl) 1 TOEPASSING HORA In IT governance, sourcing en architectuuradvies 2 IT GOVERNANCE HVA Stuurgroep ICT Informatieregie Secretariaat (PPM, informatie, sourcing,

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Integratie Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren Procesondersteuning Generieke ondersteuning communiceren,

Nadere informatie

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl

Een generieke IT-referentie-architectuur. Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Een generieke IT-referentie-architectuur Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur ArchiXL generieke IT-referentie-architectuur Gebruik semantische wiki 2 Architecturen

Nadere informatie

Referentie-architecturen

Referentie-architecturen Referentie-architecturen Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl 1 Agenda Inleiding referentie-architectuur Voorbeeld referentie-architecturen Portalen en samenwerking ArchiXL referentie-architectuur Semantische

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie Universitair Informatiemanagement Voorwoord Onderstaand treft u het Informatie- en ICT-plan van de Universiteit Twente voor de periode 2010-2014. Voor deze periode heeft de UT een nieuw Instellingsplan

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

template sourcing strategie

template sourcing strategie Template Sourcing Strategie 1 template sourcing strategie 2 Template Sourcing Strategie Inhoudsopgave 1.Doel template 3 2. Structuur notitie 3 3. Inleiding Sourcing Strategie 4 3.1 IT-Sourcing en Cloud

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2015

Meerjarenplan 2013-2015 Meerjarenplan 2013-2015 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.2 11-09-2012 Eerste concept met hoofdlijnen ambities 0.5 16-10-2012 Wijzigingen n.a.v. IT-Panel 0.8 22-10-2012 Versie voor bespreking bestuur

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Omgevingsfactoren... 4 2.1 Externe ontwikkelingen... 4 2.2 Interne ontwikkelingen... 6 2.3 Conclusie... 7 3 Missie... 8 4 Visie...

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Dienst ICT. Rapportage 2007. ICT projecten 2008-2009. TU/e ICT Infrastructuur. TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU)

Dienst ICT. Rapportage 2007. ICT projecten 2008-2009. TU/e ICT Infrastructuur. TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU) Dienst ICT Rapportage 2007 ICT projecten 2008-2009 TU/e ICT Infrastructuur TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU) Dienst ICT 1 of 18 Mei 08 Inhoudsopgave: Introductie en verantwoording....

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie