STUDIEGIDS Opleiding Militaire Systemen en Technologie Academisch jaar 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS Opleiding Militaire Systemen en Technologie Academisch jaar 2015/2016"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS Opleiding Militaire Systemen en Technologie Academisch jaar 2015/2016 FACULTEIT DER MILITAIRE WETENSCHAPPEN Opleidingsbestuur MS&T Nederlandse Defensie Academie 31 augustus 2015 Militaire Systemen en Technologie

2 ii Disclaimer Hoewel de studiegids zorgvuldig is samengesteld, kunnen tussentijdse wijzigingen en/of aanvullingen leiden tot wijzigingen in het curriculum en/of de beschreven cursussen. De inhoud van de studiegids heeft betrekking op het curriculum zoals aangeboden in het academisch jaar Deze uitgave van de studiegids wordt bij wijzigingen niet geactualiseerd en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. c 2015, Nederlandse Defensie Academie,

3 INHOUDSOPGAVE iii Inhoudsopgave 1 Inleiding De opleiding Militaire Systemen en Technologie Opbouw en plaats van dit document Historie en aanleiding Visie en uitgangspunten voor de opleiding Het opleidingsprofiel Inleiding Competenties van een Officier MS&T European Credit Transfer System Besturen en commissies Synchrone rooster en lesrooster 11 3 Beschrijving van de opleiding Inleiding Overzicht van de opleiding Verpichte vakken per opleidingsvariant Keuzevakken binnen de opleiding Fasering van de opleiding Overzichten per variant Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar Vierde jaar Literatuurlijst 35 A Vakbeschrijvingen 37 A.1 Academische introductie (AAI) A.2 Accounting, control & economics (ACE) A.3 Advanced military communications (TAMC) A.4 Akoestiek, optica en materialen (TAOM) A.5 Analyse 1 (TAN1) A.6 Analyse 2 (TAN2) A.7 Analyse 2 (deel 1) (TAN2A) A.8 Antennetechniek en golfgeleiding (TANT) A.9 Avionica (TAVI)

4 iv INHOUDSOPGAVE A.10 Ballistiek (TBAL) A.11 Betrouwbaarheid (TBET) A.12 Bouwconstructies (TBCO) A.13 Business-ICT alignment (TBIA) A.14 Capita selecta OI&G (TOIG) A.15 Communicatieve vaardigheden Engels (CVE) A.16 Communicatieve vaardigheden Nederlands (CVN) A.17 Complexe functietheorie (TCFT) A.18 Computernetwerken (TCNT) A.19 Computersystemen (TCSY) A.20 Constructieleer (TCOL) A.21 Cyber technology and protection (TCYB) A.22 Databases (TDTB) A.23 Datastructuren en algoritmen (TDSA) A.24 Defensie economie en logistiek (DEL) A.25 Defensie operationele logistiek (DOL) A.26 Defensie organisatie (DO) A.27 Dynamische systemen (TDYN) A.28 Eindopdracht (TEOP) A.29 Elektriciteit en magnetisme (TEMA) A.30 Elektrische circuits en componenten (TECC) A.31 Elektrische omzettingen (TEOM) A.32 EM transmissie en golven (TEMT) A.33 Enterprise architecture (TEPA) A.34 Fundamentele informatica (TFIT) A.35 Gasturbines (TGAS) A.36 Gebruiks- en conditiebewaking (TGCB) A.37 Geleide wapens 1 (TGW1) A.38 Geleide wapens 2 (TGW2) A.39 Genieproject 1 (TGP1) A.40 Genieproject 2 (TGP2) A.41 Geodesie (TGEO) A.42 Geografische informatiesystemen (TGIS) A.43 Grondkerende constructies & funderingstechniek (TGCF) A.44 Grondmechanica (TGRM) A.45 Helikopters (THEL) A.46 Informatiebeveiliging (TINB) A.47 Informatiemanagement (IM) A.48 Inleiding faalmechanismen (TIFM) A.49 Inleiding militaire operaties (IMO) A.50 Inleiding militaire systemen (IMS) A.51 Inleiding navigatiesystemen (TING) A.52 Inleiding oorlog en veiligheid (O&V) A.53 Inleiding stromingsleer (TISL) A.54 Inleiding thermodynamica (TITH) A.55 Inleiding vliegtuigaerodynamica (TIVA) A.56 Integraaltransformaties (TITR)

5 INHOUDSOPGAVE v A.57 Kenmerken en beheer instandhouding (TKBI) A.58 Klassieke regeltechniek (TKRG) A.59 Krijgsbouwkunde 1 (TKB1) A.60 Krijgsbouwkunde 2 (TKB2) A.61 Legitimiteit & humanitair oorlogsrecht (HOR) A.62 Lineaire algebra (TLAB) A.63 Maritieme werktuigbouwkunde (TMAR) A.64 Materiaalkunde (TMAT) A.65 Materiaalkunde genie (TMAG) A.66 Mechanica (TMEC) A.67 Modelleren en simuleren (TM&S) A.68 Navigatie dataverwerking (TNAD) A.69 Navigatiesystemen (TNAS) A.70 Numerieke methoden (TNUM) A.71 Onderhoudsanalysetechnieken (TOAT) A.72 Operationeel onderhoudsmanagement (TOOM) A.73 Optimalisatie (TOPT) A.74 Optimalisatie en netwerkanalyse (TOPN) A.75 OR methoden in kwantitatieve logistiek (TMKL) A.76 Performance engineering (TPEN) A.77 Platformcomponenten (TPCO) A.78 Platformconstructies (TPLC) A.79 Practica platform/sewaco (TPRA) A.80 Practicum vliegtuigprestaties (TPVP) A.81 Proces- en bouwmanagement 1 (TPB1) A.82 Proces- en bouwmanagement 2 (TPB2) A.83 Programmeren MATLAB (TPRO) A.84 Pyrotechniek 1 (TPT1) A.85 Pyrotechniek 2 (TPT2) A.86 Search and detection (TS&D) A.87 Sensorsystemen 1 (TSS1) A.88 Sensorsystemen 2 (TSS2) A.89 Signaalverwerking (TSVW) A.90 Signaalverwerking en analyse (TSVA) A.91 Signalen en systemen (TS&S) A.92 Software engineering en OO programmeren (TSEO) A.93 Speltheoretische modellering (TSMO) A.94 Stabiliteit en besturing (TSTB) A.95 Stabiliteit en besturing van vliegtuigen (TSBV) A.96 Statistiek (TSTA) A.97 Statistische data analyse (TSDA) A.98 Stijfheid en sterkte (TSTS) A.99 Stochastische processen (TSPR) A.100 Stromingsleer (TSTL) A.101 Subsone stromingen (TSUS) A.102 Supersone stromingen (TSPS) A.103 Systeemergonomie (TSER)

6 vi INHOUDSOPGAVE A.104 Systeeminzet en tegenmaatregelen (TSIT) A.105 Telecommunicatie (TTEL) A.106 Thema project (TTP1) A.107 Thermodynamica (TTHD) A.108 Toegepast fysisch meten in water (TFMW) A.109 Vliegtuigconstructies (TVLC) A.110 Vliegtuigprestaties (TVLP) A.111 Vliegtuigsystemen (TVLS) A.112 Voertuigdynamica (TVDY) A.113 Voertuigen (TVTG) A.114 Voortgezette faalmechanismen (TVFM) A.115 Voortgezette militaire systemen (TVMS) A.116 Voortgezette sterkteleer (TVST) A.117 Voortgezette thermodynamica (TVTH) A.118 Wapentechniek (TOWS) A.119 Warmteoverdracht (TWAO) A.120 Waterbeheer en -management (TWAT) A.121 Wetenschapsfilosofie en argumentatie (WA) B Beschrijving overgang nieuwe synchrone rooster 141 B.1 Fasering tot 1 januari B.2 Transitieroosters per opkomstjaar C Aansluitende masteropleidingen 153 D Lijst van acroniemen 155

7 LIJST VAN TABELLEN vii Lijst van tabellen 2.1 Lestijden van de locaties KIM en KMA Overzicht van de verplichte vakken van de variant MST Overzicht van de verplichte vakken van de variant MBT Overzicht van de verplichte vakken van de variant GT Beoogde profielen en specialisaties per korps Verdiepende keuzevakken Verbredende keuzevakken Overzicht profiel Militaire Platformsystemen Overzicht profiel Sensor- en Wapensystemen Overzicht profiel C2 Systems Overzicht profiel Operationele Inzet en Gereedheid Overzicht profiel Genietechniek Fasering van de vakken van de variant MST Fasering van de vakken van de variant MBT Fasering van de vakken van de variant GT B.1 Fasering t/m van de vakken van de variant MST B.2 Fasering t/m van de vakken van de variant MBT B.3 Fasering t/m van de vakken van de variant GT B.4 Transitierooster opkomst 2013, variant MST, profiel MPS B.5 Transitierooster opkomst 2013, variant MST, profiel SW&S B.6 Transitierooster opkomst 2013, variant MBT, profiel C2S B.7 Transitierooster opkomst 2013, variant MBT, profiel OI&G B.8 Transitierooster opkomst 2013, variant GT C.1 Aansluiting op masteropleidingen

8 viii LIJST VAN TABELLEN

9 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 De opleiding Militaire Systemen en Technologie Voor u ligt de studiegids van het academisch jaar 2015/2016 van de bacheloropleiding Militaire Systemen en Technologie (Ba-MS&T) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze studiegids geeft aan studenten, docenten en staf van de NLDA een overzicht van de opleiding Ba-MS&T. Deze opleiding is op 1 september 2004 van start gegaan als bachelor Technische Wetenschappen. Met ingang van het collegejaar 2005/2006 is de naam gewijzigd in Ba-MS&T. Per 21 december 2011 is de opleiding MS&T door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd als wetenschappelijke technische bacheloropleiding. De accreditatie geldt voor alle diploma s die na die datum zijn uitgereikt. Studenten mogen na het behalen van het diploma MS&T, naast hun militaire rang, ook de titel Bachelor of Science voeren. Met ingang van 2011 is de NLDA-opleiding Communicatie, Informatie- en Commandovoering Systemen (CICS) geïntegreerd in MS&T. Dat is gedaan door het maken van een variant Militair Bedrijf en Techniek (MBT) binnen de opleiding MS&T 1, initieel als pilot. Binnen de MBTvariant staan techniek en de voor techniek noodzakelijke grondslagen centraal, maar is er ook ruimte voor vakken uit de militaire bedrijfswetenschappen. In het academisch jaar heeft de officiele start van de MBT-variant plaats gevonden. Met ingang van het academisch jaar is ook de NLDA-opleiding civiele techniek als variant ondergebracht bij MS&T. Deze zogenaamde Genietechniek variant (GT) is dus naast MST en MBT de derde onder MS&T vallende variant. Uitgangspunt bij al deze varianten is dat er zoveel mogelijk dezelfde vakken gegeven worden, terwijl er nog steeds aan de specifieke eisen van de krijgsmachtdelen wordt voldaan. De opleiding MS&T staat open voor de cadetten/adelborsten van de volgende krijgsmachtdelen en wapens/korpsen: Koninklijke Marine (Commando Zeestrijdkrachten): KM Zeedienst (KM-Z), KM Tech- 1 Om verwarring te voorkomen wordt de oorspronkelijke MS&T-opleiding aangeduid als de variant Militair Systeem en Techniek (MST) van de bachelor MS&T.

10 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING nische Dienst (KM-TD) 2, KM Mariniers (KM-M). Koninklijke Luchtmacht (Commando Luchtstrijdkrachten): KLu Elektrotechniek (KLu-Elek), KLu Techniek (KLu-Tech), KLu Vliegoperatiën (KLu-Vlo), KLu Geleide Wapens (KLu-GW), KLu Communicatie en Informatiesystemen (KLu-CIS) en KLu Luchtverkeersleiding (KLu-Lvl). Koninklijke Landmacht (Commando Landstrijdkrachten): KL Artillerie (KL-Art), KL Cavalerie (KL-Cav), KL Logistieke/Technische Dienst (KL-LogTD), KL Genie (KL-Gn), KL Infanterie (KL-Inf) en KL Verbindingsdienst (KL-Vbdd). Daarbij moet altijd voldaan worden aan de toelatingseisen zoals vastgesteld door de FMW en opgenomen in [1]. De totale officiersopleiding duurt 4 of 5 jaar, waarvan 3 jaar ingevuld wordt op een wetenschappelijk bachelor niveau, door de Ba-MS&T. Die 3 jaar is de wettelijk bepaalde duur van een wetenschappelijke bachelor opleiding. De bachelor gerichte activiteiten vinden plaats in 11 aparte periodes van 7 of 14 weken, de zogenaamde ba periodes. Deze ba periodes worden afgewisseld met meerdere zgn. non-bachelor (non-ba) periodes, waarin beroepsspecifieke- en vormende activiteiten plaatsvinden. Zie hoofdstuk 2 voor een overzicht van de ba en non-ba periodes. Deze ba en non-ba periodes zijn strict gescheiden vanuit accreditatie-eisen en voor een eenduidige planningsverantwoordelijkheid. Wel geldt dat in ba periodes naast de ba-studie ook tijd besteed wordt aan non-ba activiteiten als sport, vorming en verplichte korps/corps activiteiten. Deze activiteiten zijn vergelijkbaar met activiteiten die civiele studenten naast de studie ontplooien en komen bovenop de gemiddelde ba studielast van 40 uur per week. De non-ba activiteiten duren voor de meeste cadetten/adelborsten één jaar. Deze brengen beroepsspecifieke kennis en vaardigheden aan, door (onder andere) de volgende activiteiten: korpsintroductie; militaire vaardigheden als infanterie excercitie, schietlessen etc.; sociale- en groepsvaardigheden (teamwerk, leiding geven, korps/corps activiteiten); operationele practica (veldoefeningen, bootjesreis, kruisreis etc.); 2 In 2014 zijn de korpsen Elektrotechnische dienst en Technische Dienst samengevoegd tot één korps Technische Dienst

11 1.2. OPBOUW EN PLAATS VAN DIT DOCUMENT 3 praktische vaardigheden (damage control cursus, zeewachtstandaard etc.); praktijkgerichte kenniselementen (scheeps/vliegtuigspecifieke opleidingen etc.); eventuele korte bedrijfsstages. De studenten KM-Zeedienst en KM-Mariniers volgen een langer non-bachelortraject wegens specifieke eisen die aan met name hun eerste officiersfuncties gesteld zijn. Dat zijn respectievelijk het halen van de zeewachtstandaard en de Praktische Opleiding Tot Officier der Mariniers (POTOM). Voor hen geldt dat de totale opleiding 5 jaar duurt, waarin voor totaal twee jaar non-ba periodes gepland zijn. Voor meer informatie over het non-bachelor programma wordt verwezen naar de betreffende non-ba studiegidsen. 1.2 Opbouw en plaats van dit document Deze studiegids beschrijft de volgende aspecten van de Ba-MS&T: Het gewenste gedrag na afronding van de opleiding (paragraaf 1.5, Opleidingsprofiel); Het synchrone jaarrooster (hoofdstuk 2); De opbouw of architectuur van de opleiding (hoofdstuk 3, Beschrijving van de opleiding); Het verplichte deel van de opleiding, per variant, (paragraaf 3.3); De keuzemogelijkheden binnen de opleiding (keuzevakken en profileringen) (paragraaf 3.4); De fasering van de vakken over het synchrone rooster (paragraaf 3.5) De beschrijving van de vakken van de opleiding (appendix A); Aansluitende master opleidingen (appendix C).

12 4 HOOFDSTUK 1. INLEIDING Halverwege het collegejaar 2015/2016 wordt een nieuw jaarrooster ingevoerd binnen de NLDA, het zgn. synchrone rooster. Deze studiegids en de appendix A gaan uit van dat nieuwe synchrone rooster. Appendix B is opgenomen om de overgang van het oude rooster naar het nieuwe te beschrijven. Deze beschrijft de transitieroosters per opkomstjaar. Deze studiegids moet gezien worden als onderdeel van de algemene NLDA documentatie die de organisatie en locaties beschrijft. Naast de Ba-MS&T verzorgt de NLDA ook andere bacheloropleidingen, waarvoor separate programmaboeken en/of studiegidsen geschreven zijn: Bachelor Krijgswetenschappen (KW); Bachelor Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW). Naast de studiegidsen wordt er ieder jaar een Onderwijs- en Examen Regeling (OER) vastgesteld 3. De OER [3] legt het studieprogramma formeel vast. De beschrijvingen in de studiegids moeten gezien worden als een aanvulling op de OER. 1.3 Historie en aanleiding De Defensienota 2000 geeft aan dat Koninklijke Militaire Academie (KMA), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) en Instituut Defensie-Leergangen (IDL) zullen worden samengevoegd in één nieuwe bestuursvorm, de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Daarbij is de wetenschappelijke staf in een gezamenlijke Faculteit der Militaire Wetenschappen (FMW) opgenomen. De FMW is verdeeld over het KIM (Den Helder) v.w.b. MS&T en de KMA (Breda) v.w.b. KW en MBW. Het onderwijs dat wordt gegeven speelt daarbij in op de invoering van de Bachelor-Master (Ba-Ma) structuur in het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) en de intensivering van internationale samenwerking in het onderwijs. De invoering van de Ba-Ma structuur bij de NLDA heeft als belangrijk effect dat de gewenste 3 Informatie uit de OER is in deze studiegids weergegeven. Bij verschillen prevaleert de OER, aan de studiegids kunnen geen rechten worden ontleend.

13 1.4. VISIE EN UITGANGSPUNTEN VOOR DE OPLEIDING 5 kwaliteit van de officiersopleidingen wordt geborgd in een civiel erkende structuur die aansluit bij het Nederlandse en het Europese hoger onderwijs. De NLDA heeft de opdracht het onderwijs te positioneren in de BaMa structuur van universiteiten en hogescholen, om een goede aansluiting bij civiel onderwijs te garanderen. Het wetenschappelijke onderwijs wordt verzorgd door de FMW, in eerste instantie beperkt tot het bachelor niveau, waarbij de aansluiting met masteropleidingen aan civiele universiteiten gewaarborgd is. Masteropleidingen in eigen beheer worden in beperkte mate voorzien. Thans wordt een op de bachelor KW aansluitende master Military Strategy Studies gegeven door de betreffende vakgroep in Breda. De haalbaarheid van een éénjarige technische master als aansluiting op de bachelor MS&T wordt onderzocht. De NLDA streeft voor alle bachelor- en masteropleidingen een civiele accreditatie op WOniveau na. In 2009 heeft bij MS&T een visitatie plaatsgevonden onder auspiciën van de NVAO. Deze visitatie heeft geleid tot de accreditatie van MS&T als wetenschappelijke technische bacheloropleiding, per december Visie en uitgangspunten voor de opleiding Beknopt volgt hier een aantal uitgangspunten die bij het curriculumontwerp van de Ba-MS&T gehanteerd zijn: Processen (operaties) en materieel bij de krijgsmachtdelen rechtvaardigen het bestaan van een technisch-wetenschappelijke opleiding MS&T. De Ba-MS&T bestaat uit enerzijds herkenbare technisch-wetenschappelijke fundamenten, zoals die ook voorkomen in civiele academische opleidingen, en anderzijds uit specifieke militair-technische toepassingsgebieden, die recht doen aan de behoefte en technologische ambities van de diverse wapens, korpsen en dienstvakken binnen de krijgsmacht. Er wordt gestreefd naar maximale gemeenschappelijkheid in de opleiding: op deze wijze draagt de Ba-MS&T maximaal bij aan het creëren van een paarse krijgsmacht, wordt een voldoende kritische massa bereikt die herkenbaar is voor technische universiteiten en wordt in de uitvoering doelmatig gebruik gemaakt van de personele en materiële middelen in de FMW. De Ba-MS&T creëert de wetenschappelijke basis voor de technisch geörienteerde officieren van de krijgsmacht: KM-TD en KM-Z, KM-M, KL-Art, KL-Cav, KL-Gn, KL-Inf, KL-LogTD en KL-Vbdd, KLu-Elek, KLu-Tech, KLu-CIS, KLu-GW, KLu-Vlo, KLu-Lvl. De Ba-MS&T zoekt naar de juiste balans tussen moderne opleidingsconcepten, d.w.z. een soepele aansluiting met instroom vanuit Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) en doorstroom naar Technische Universiteiten en een gedegen ingenieurs -opleiding op de relevante militaire toepassingsgebieden. Bij de beoogde doorstroom naar masteropleidingen wordt gestreefd naar een keuzemogelijkheid (matrix) voor de student ter verhoging van de aantrekkelijkheid (interesse) en de vereiste gespreide kennis in het korps of dienstvak.

14 6 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.5 Het opleidingsprofiel Inleiding In het opleidingsprofiel wordt het gewenst gedrag na afronding van de opleiding beschreven in termen van competenties. Competenties zijn vaardigheden, onderliggende vakkennis, attituden, normen en persoonskenmerken die iemand in staat stellen taken te verrichten die een belangrijk deel uitmaken van zijn/haar functie of rol. Deze competenties zijn enerzijds afgeleid van de met de behoeftestellers afgestemde beroepsprofielen. Anderzijds zullen de competenties van zodanige aard moeten zijn, dat de totale opleiding als wetenschappelijk erkend zal worden en doorstroming naar een aantal masteropleidingen (aan civiele universiteiten) mogelijk is. In deze paragraaf is een zeer verkorte versie van het vastgestelde opleidingsprofiel opgenomen. Voor het volledige opleidingsprofiel en de beroepsprofielen wordt verwezen naar het Programmaboek MS&T [2] De competenties van een Officier MS&T De Officier met een voltooide MS&T opleiding vervult functies waarin de vaardige toepassing vereist is van kennis die gefundeerd is op de wiskunde, natuurwetenschappen en technologie, in combinatie met bedrijfskunde en management. Deze kennis wordt verkregen d.m.v. een opleiding en beroepsmatige vorming in een technisch-wetenschappelijk vakgebied. De beroepspraktijk van de Officier MS&T is gericht op het ontwikkelen, verwerven en instandhouden van de infrastructuur, producten en diensten ten behoeve van de krijgsmacht en (indirect) de samenleving. De volgende competenties worden aangebracht in de opleiding MS&T: 1. Toepassen van kennis en inzicht. Hiertoe behoren: (a) grondslagen in de wiskunde en natuurwetenschappen; (b) kernvakken van de technische en ingenieursopleidingen; (c) verdiepende en profileringsvakken; (d) basiskennis van methodes voor onderzoek (modellering, simulatie) en ontwerpen;

15 1.5. HET OPLEIDINGSPROFIEL 7 (e) inzicht in andere technische specialisaties; (f) bedrijfskunde en managementtechnieken. 2. Domeinspecifieke vaardigheden. Hiertoe behoren de subcategorieën: (a) Technisch-wetenschappelijk probleem oplossen. i. een probleem (her)formuleren; ii. een probleem analyseren; iii. een probleem met beperkte complexiteit oplossen; de oplossingsrichting aangeven voor complexe problemen; iv. bestaande systemen, componenten en processen evalueren en aanpassen; v. eenvoudige systemen, componenten en processen specificeren en ontwerpen, gebaseerd op een bekende behoefte. (b) Onderzoeksvaardigheden i. principes van kennisopbouw hanteren; ii. bronnenonderzoek (gedrukt en elektronisch); iii. een onderzoek (experiment) kunnen ontwerpen t.b.v. data-acquisitie; iv. gegevens analyseren en interpreteren. (c) Praktische vaardigheden het gebruik van hulpmiddelen, technieken en apparatuur (inclusief software). 3. Algemene academische en professionele vaardigheden en kwaliteiten. Hiertoe behoren de subcategorieën: (a) Academische en professionele vaardigheden. i. een professioneel oordeel kunnen vormen; ii. verantwoordelijkheid kunnen dragen; iii. bewust zijn van relevante hedendaagse kwesties; iv. effectief communiceren in de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

16 8 HOOFDSTUK 1. INLEIDING v. efficiënt en effectief informatietechnologie gebruiken; vi. samenwerken in een team; vii. nieuwe technologie in de werkomgeving implementeren en de technische bedrijfsvoering aanpassen; viii. bewust van de noodzaak en in staat om nieuwe kennis te verwerven en zich verder te ontwikkelen; een vragende attitude; ix. inzicht in de beperkingen en randvoorwaarden rondom technische problemen (gezondheid en milieu, de beroepspraktijk, de politiek, wetgeving, financiële en praktische haalbaarheid, onzekerheden en risico s). (b) Professionele kwaliteiten. i. vernieuwend kunnen handelen in het ontwerpproces; ii. middelen en tijd efficiënt en effectief inzetten; iii. risico s afwegen; iv. bewust van de beroepsmatige en ethische verantwoordelijkheden; bewust van de sociale en economische context van de beroepspraktijk; bewust van de gevolgen van technisch-wetenschappelijk handelen; v. een veilige werkwijze toepassen en uitdragen. (c) Persoonskenmerken. 4 i. zelfstandig werkend, naast teamplayer; ii. ondernemend; iii. probleemoplossend; iv. creatief; v. gemotiveerd en gedisciplineerd; vi. kritisch en analytisch ingesteld; vii. nieuwsgierig; viii. integer; ix. een zelfstandige geest; x. enthousiast. Wegens de breedte van de technische wetenschappen concentreert de student MS&T zich in de opleiding op een beperkt aantal toepassingsgebieden, middels keuzevakken en profielen. Er is echter wel een aantal thema s te identificeren die de basis vormen van alle technische wetenschappen en dus gevolgd worden door alle studenten. De thema s zijn: wiskunde en natuurwetenschappen; Informatie- en Communicatie Technologie (ICT); ontwerp en specificatie: creativiteit en innovatief vermogen; bedrijfskundige context; militaire beroepspraktijk (verwerven, operationele behoeftestelling, inzet van militaire middelen, instandhouding, militaire omgeving); 4 Deze worden in de opleiding niet aangebracht; ze worden alleen ontwikkeld en gestimuleerd.

17 1.6. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 9 teamwork; integratie van kennis en inzicht. Voor de gedetailleerde omschrijving van de competenties en thema s wordt verwezen naar het vastgestelde opleidingsprofiel. Dat is opgenomen in [2]. 1.6 European Credit Transfer System In de wet is bepaald dat het programma van de normstudent, de betere VWO-leerling, ieder studiejaar een studielast moet hebben van 1680 uur, oftewel 42 weken van 40 uren studie. De gemiddelde student (zo die al bestaat) moet er rekening mee houden dat zijn of haar studiebelasting, met name in onderwijs- en tentamenperiodes, wel eens hoger kan komen te liggen. Bij het ontwerp van het curriculum is een schatting gemaakt van de tijd die studenten nodig hebben om ieder vak te kunnen halen en de practica en dergelijke te kunnen voltooien. De studielast van bacheloropleidingen wordt uitgedrukt in European Credit (EC)-punten. Eén EC-studiepunt staat voor een studielast van 28 uren, één jaar bevat 60 EC. De totale wetenschappelijke bacheloropleiding omvat 180 EC studielast. Voor de colleges geldt in het algemeen dat 1 EC ingeroosterd wordt voor 8 tot 12 collegeuren van 45 minuten. De rest van de tijd is bestemd voor collegevoorbereiding, zelfstudie, tentamenvoorbereiding en opdracht- of practicumrapportages. 1.7 Besturen en commissies De opleiding MS&T kent een aantal besturen en commissies.

18 10 HOOFDSTUK 1. INLEIDING Het opleidingsbestuur: Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Lid SO: Student lid: Prof. dr. ir. T. Tinga Dr. ir. E. Dado KLTZ (TD) ing. B. Stoelinga Dr. ir. R.H.P. Janssen P. van der Beek MSc SADBM R.S. Gielings Het opleidingsteam GOO: Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Lid SO: C.A. Scheele MSc MAJ R.C.J.P. Benning Drs. S.N. Mengelberg Ing. C.A.A. Vermeer L. de Boer-Gutter De opleidingscommissie MS&T: Voorzitter: Lid: Lid: Lid FB: Lid SO: Student lid: Student lid: Student lid: Dr. J.M. Jansen KLTZ Ir. G. Tas Ing. T.O.H. Popma BEd ELNT L.J. van det Laan P. van der Beek MSc LTZ3 S.G. ten Zeldam SADBZ M.A.V.M. Thomeer CS J.C. Plijter De examencommissie: Voorzitter: Lid: Lid: Extern lid: Dr. L. Koene KLTZ (TD) ir. O. Boot Dr. O.J.G. Somsen Dr. W.F. Schmidt

19 11 Hoofdstuk 2 Synchrone rooster en lesrooster Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ba en non-ba periodes volgens het synchrone jaarrooster. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een tabel met de lestijden op de twee locaties. De officiersopleidingen van de NLDA bestaan uit een wetenschappelijke bachelor (ba) deel en een niet-bachelor (non-ba) deel, waarin beroepsspecifieke en vormende activiteiten plaatsvinden. Al deze activiteiten zijn toegewezen aan onderwijsperiodes in het NLDA brede synchrone rooster. Dit rooster beschrijft de verdeling van de onderwijsperiodes met bachelor activiteiten (wetenschappelijke vorming) en niet-bachelor activiteiten. De NLDA hanteerde tot nu toe het zogenaamde generieke jaarrooster, zie figuur B.1. Het generieke jaarrooster verschilde per locatie. Per 1 januari 2016 gaat de FMW over op een nieuw trimester rooster, het synchrone rooster (figuur 2.1) dat gelijk is voor de gehele NLDA 1. Deze studiegids en de appendices gaan uit van het nieuwe synchrone rooster. Appendix B is opgenomen om de overgang van het oude rooster, geldig tot 31 december 2015, naar het nieuwe synchrone rooster te beschrijven. Deze geeft ook de transitieroosters per opkomstjaar. De bachelor gerichte activiteiten vinden plaats in 11 aparte ba periodes van 7 of 14 weken (10 resp. 20 EC). De periodes van 14 weken worden vanwege planningsredenen meestal opgedeeld in twee subperiodes van 10 EC (a en b). Deze ba periodes worden afgewisseld met meerdere non-ba periodes. In ba periodes wordt naast de gemiddelde ba studielast van 40 uur per week, ook tijd besteed aan non-ba activiteiten als sport, vorming en verplichte korps/corps activiteiten. Uit het synchrone rooster blijkt dat het eerste trimester van de opleiding wordt besteed aan non-ba activiteiten. Na het winterverlof begint de propedeuse van de opleiding MS&T, die 1 kalenderjaar beslaat. De propedeuse MS&T bestaat uit de eerste 60 EC van de opleiding, t.w. 30 EC voor de Gemeenschappelijke Officiers Opleiding (GOO) en de Aanvullende Gemeenschappelijke Officiers Opleiding (AGOO), en 30 EC voor ba-specifieke (MS&T) vakken. De GOO is identiek voor alle initiële opleidingen binnen de NLDA, waaronder de bachelor opleidingen. De AGOO is hierop een aanvulling alleen voor de bachelor opleidingen binnen de NLDA. De propedeuse vindt plaats in de periodes Ba 1 t/m Ba 4 van figuur 2.1. De eerste 30 EC van de propedeuse wordt doorlopen op de locatie waar de studenten MS&T initieel zijn opgekomen, 1 Omdat het jaar kalenderweken kent, begint het rooster dit collegejaar in wk 1 (4 januari 2016) i.t.t. wk 2, zoals volgt uit de grijze kolom in figuur 2.1. De invulling van de extra week is nog niet bepaald.

20 12 HOOFDSTUK 2. SYNCHRONE ROOSTER EN LESROOSTER te weten Breda voor studenten KL en KLu en Den Helder voor studenten KM. Parallel aan de AGOO volgen de studenten al enkele grondslagenvakken die bachelor-specifiek zijn. Na week 41 (d.w.z. na de eerste 30 EC van de propedeuse) vervolgen alle studenten MS&T hun opleiding te Den Helder. Dat gebeurt dus ongeacht het krijgsmachtdeel van de student. De studenten KL en KLu verhuizen dan naar Den Helder 2. Na het winterverlof van het tweede jaar begint de post-propedeuse (PP), vanaf Ba 5 tot en met Ba 11. Deze periodes worden afgewisseld door non-ba periodes, aangegeven met Beroeps Onderwijs (BO) en Bijzonder Beroeps Onderwijs (BBO). Na periode 11 is er enige tijd ingeruimd om achterstanden in te halen, voordat de student begint met verdere opleidingen en/of zijn eerste functie. Voor meer informatie over de non-ba periodes, zie de studiegids voor het non-ba programma. Voor de studenten KM Zeedienst en KM Mariniers geldt een afwijkend rooster wegens speciale eisen die aan de non-ba programma s gesteld zijn. De studenten KM-Z beginnen na de Maritieme Introductie Periode (MIP) niet met de propedeuse, maar volgen dan één jaar aaneengesloten de Vaktechnische Opleiding (VTO) Zeedienst, het zogenaamde knipjaar. De studenten KM-M beginnen na de MIP de Praktische Opleiding Tot Officier der Mariniers (POTOM), die ook één kalenderjaar duurt. Na het afronden van dit knipjaar respectievelijk de POTOM beginnen deze studenten met hun propedeuse MS&T. Per periode (Ba en non-ba) uit het synchrone rooster wordt een gedetailleerde onderwijsplanning, het lesrooster, gemaakt per klas, docent en lokaal. Voor het exacte lesrooster per periode wordt verwezen naar de online pagina s van het roostersysteem. De lestijden zijn gegeven in tabel De KM studenten die KW of MBW gaan volgen, verhuizen na 40 EC, d.w.z. in het zomerverlof, naar Breda.

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Nederlandse Defensie Academie Inleiding Sinds 2007 verzorgt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) de Postacademische Opleiding Militair

Nadere informatie

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht

Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Postacademische Opleiding Militair Juridische Dienst Krijgsmacht Nederlandse Defensie Academie Inleiding Sinds 2007 verzorgt de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) de Postacademische Opleiding Militair

Nadere informatie

STUDIEGIDS Opleiding Militaire Systemen en Technologie Academisch jaar 2016/2017

STUDIEGIDS Opleiding Militaire Systemen en Technologie Academisch jaar 2016/2017 STUDIEGIDS Opleiding Militaire Systemen en Technologie Academisch jaar 2016/2017 FACULTEIT DER MILITAIRE WETENSCHAPPEN Opleidingsbestuur MS&T Nederlandse Defensie Academie 29 juni 2016 Militaire Systemen

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE BACHELORPROGRAMMA De bacheloropleiding Werktuigbouwkunde is een veelzijdige universitaire opleiding, waarin je technische kennis leert omzetten naar

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie 2.3 De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie Vanwege de ingangseisen met betrekking tot de kennis van de wiskunde en statistiek kunnen de -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

September 2009. Militaire Systemen & Technologie Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie

September 2009. Militaire Systemen & Technologie Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie September 2009 Militaire Systemen & Technologie Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster:

Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk. Studie-Cluster: Studietrajectwijzer voor studenten Wetenschappen Campus Kortrijk Studie-Cluster: Fysica (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) (m.i.v. doorstroom ingenieurswetenschappen) Bijgaand schema, opgesteld

Nadere informatie

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam Col1-EOR, p. 1/18 Econometrics & Operations Research Charles S. Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl 1 september 2015 Col1-EOR, p. 2/18 Plan van de sessie Introductie Colloquia: Programma & Regels

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) 2016-2017 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Ontwikkelingen in de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Frank Wester (ook namens Remko Helms) TouW-symposium SC A dam 23 november 2013 Onderwerpen Verschenen cursussen in het afgelopen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Introductie opleiding Informatica

Introductie opleiding Informatica Introductie opleiding Informatica maandag 4 september 2017 Jeannette de Graaf studieadviseur/docent Informatica LIACS FWN ULeiden 1 Programma 9.00 welkom 9.10 algemene introductie: de bachelor Informatica

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Tanja Vos, Remko Helms, Janine Voncken, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 19 november 2016 Nieuwe koers De Open Universiteit wil

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Inleiding Het College van Bestuur heeft een besluit genomen om voor de Technische Universiteit Delft het studiesucces te verbeteren.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12

Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 Overzicht wijzigingen exameneisen opleidingen / vakken 11-12 1. Naamswijzigingen en vakken die vervallen Per 1-09-11 zijn de volgende vakken van naam veranderd (kolom A), vervangen door een nieuw vak (kolom

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Innovatieve Instandhouding

Innovatieve Instandhouding Innovatieve Instandhouding Kennis delen en kennis ontwikkelen bij Defensie Dr. ir. T. Tinga Kennisteam Onderhoudstechnologie Defensie Technologisch hoogwaardige platformen en systemen Sterk variabele en

Nadere informatie