Productenboek. Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) e: Versie: 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productenboek. Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) 368 18 28 e: vroegbehandeling@pento.nl. Versie: 8."

Transcriptie

1 Productenboek 2015 Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) e: Versie: 8.0 maart 2015

2 Voorwoord Voor u ligt het productenboek 2015 van Pento Vroegbehandeling In dit productenboek is het aanbod van de afdeling Vroegbehandeling binnen Pento op overzichtelijke en eenduidige wijze beschreven. De verschillende producten worden binnen een totaal behandelplan aangeboden aan cliënten met een auditieve- en/of communicatieve beperking, hun ouders/verzorgers en hun sociale omgeving. Wanneer een cliënt voor behandeling is aangemeld, wordt door een multidisciplinair team een behandelplan voorgesteld met verschillende activiteiten en en. De behandeling wordt geboden door professionals met specifieke die voor onze en nodig is. De vroegbehandeling binnen Pento wordt aangeboden in Noord, Midden en Oost Nederland vanuit de s Amersfoort, Apeldoorn, Assen, Ede, Emmeloord, Hardenberg, Hengelo, Leeuwarden en Zwolle. Het productenboek heeft tot doel aan intern en extern betrokkenen van Pento een duidelijk overzicht te geven van alle behandelingsmogelijkheden die er voor de cliënten zijn. Tevens maakt het onderdeel uit van het kwaliteitssysteem. Jaarlijks wordt het productenboek bij nieuwe ontwikkelingen bijgesteld. 1

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave Aanmeldings- en adviesgesprek Ambulante behandeling Logopedische diagnostiek Ontwikkelingsdiagnostiek Neuro Psychologisch Screenings Onderzoek Ouder-kind groep Behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen Behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Themabijeenkomsten Oudercursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) Oudercursus Nederlands met Gebaren (NmG) in de communicatie met jonge kinderen (0-4 jaar) Module NmG 1 voor het onderwijs Cursus "Interactief voorlezen met slechthorende peuters" Cursus "Omgaan met je slechthorende of dove kind" De Hanen oudercursus "Praten doe je met zijn tweeën" "Gebarenkasteel" AJONGH training "Als Je Oren Niet Goed Horen" voor slechthorende kinderen en jongeren Groepsactiviteiten

4 1. Aanmeldings- en adviesgesprek Eerste gesprek met de ouders/verzorgers van het kind, kort na de diagnostiek, verwijzing en aanmelding voor behandeling door het Audiologisch Centrum; gericht op het geven van advies en brede informatie over de behandelmogelijkheden en op het analyseren en inventariseren van de hulpvraag. Alle cliënten die aangemeld worden voor behandeling. Ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over het aanbod van de Vroegbehandeling. Het gezinssysteem is in kaart gebracht. De hulpvraag van kind, ouders en omgeving is verduidelijkt. Er is advies en hulp gegeven bij de eerste vragen van ouders rondom de auditieve/communicatieve beperking van hun kind. Een of twee huisbezoeken van twee uur. Bij het gezin thuis of op de Pento. Maatschappelijk werker en/of behandelcoördinator Ouders/verzorgers vragen om informatie en advies over het behandeltraject. 3

5 2. Ambulante behandeling Intensieve behandeling van kind, gezin en omgeving gericht op de communicatie en hoorontwikkeling van het kind, de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van ouders/verzorgers en omgeving en de omgang met en opvoeding van het auditief/communicatief beperkte kind. Behandeling gericht op het omgaan met de hoorapparatuur en eventuele andere hulpmiddelen (indien van toepassing). Informatieverstrekking aan ouders en omgeving over alle actuele zaken rondom de auditieve/communicatieve beperking. Kinderen met auditieve, communicatieve beperkingen of beperkingen op het gebied van de taal-/spraakontwikkeling. Het gezin en de omgeving van het kind. Kind en ouders/omgeving hebben optimale communicatievaardigheden ontwikkeld. Kind en ouders kunnen goed omgaan met de hoorapparatuur (indien van toepassing). Ouders zijn ondersteund in opvoedingsvaardigheden. Ouders zijn voldoende geïnformeerd over de auditieve/communicatieve beperking en over alle actuele ontwikkelingen rondom de beperking en de mogelijkheden. Kind en ouders zijn voorbereid op de overgang naar het onderwijs. Individuele contacten van anderhalf uur, waarbij de frequentie wordt afgestemd op de hulpvraag. Bij het gezin thuis, maar ook bij een oppasgezin, familie/grootouders of bij kinderopvang of reguliere peuterspeelzaal. Logopedist/gezinsbegeleider. Gezinsbegeleider. Behandelcoördinator/orthopedagoog. Maatschappelijk werker. Praktisch pedagogisch begeleider. Pedagogisch medewerker. Auditieve/communicatieve beperking van het kind. Intensieve behandeling van kind en omgeving is nodig om het kind optimale ontwikkelingskansen te geven. 4

6 3. Logopedische diagnostiek Dossieranalyse. Gesprek met ouders over de taalvoorwaarden en communicatieen taalontwikkeling van het kind. Afname van alle taaltesten die nodig zijn voor het monitoren van de behandeling van het kind Rapportage; multidisciplinaire bespreking en advies aan andere behandelaars. De specifieke diagnostiek maakt deel uit van het multidisciplinair onderzoek, de monitoring en het opstellen van het jaarlijkse behandelplan. Kinderen met een auditieve en /of communicatieve beperking, aangemeld voor behandeling. De kinderen zijn nog niet geplaatst binnen een onderwijsvorm. Het communicatie- en taalontwikkelingsniveau van het kind is bepaald, de mate van de beperkingen in de communicatie en taalontwikkeling zijn bepaald, de gevolgen voor het communicatief functioneren en de hulpvraag zijn vastgesteld, de behandeldoelen zijn aangegeven. In multidisciplinair overleg is het behandelplan opgesteld of zo nodig bijgesteld. Totale diagnostisch traject: 6 uur. Op de Pento, tijdens de behandelgroep of bij het gezin thuis. Logopedist met specifieke kennis van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Kind met een auditieve/communicatieve beperking bij wie het behandelplan bepaald moet worden. 5

7 4. Ontwikkelingsdiagnostiek Dossieranalyse. Gesprek met ouders over de algehele ontwikkeling van het kind; consultatie van andere betrokken hulpverleners; observatie van het kind in de spel- en/of opvoedingssituatie. Afname van testen op het gebied van de verbale-, non verbale- en spelontwikkeling. Afname van vragenlijsten betreffende de sociaal- emotionele ontwikkeling. Verzamelen van alle ontwikkelingsdiagnostiek en diagnostiek naar de sociaal- emotionele ontwikkeling die nodig is voor de monitoring van de behandeling. Rapportage; multidisciplinaire bespreking, adviesgesprekken met ouders, omgeving en andere zorgverleners. Opstellen van het totale behandelplan De proces-diagnostiek maakt deel uit van het multidisciplinair onderzoek en de behandeling. Kinderen met een auditieve/communicatieve beperking, aangemeld voor behandeling. Kinderen zijn nog niet geplaatst binnen een onderwijsvorm. De totale ontwikkeling van het kind en van de opvoedingsomgeving is in kaart gebracht. Het ontwikkelingsniveau van het kind is bepaald. De mate waarin de auditieve of communicatieve beperking het algeheel functioneren van het kind beïnvloedt is bepaald; de hulpvraag en het behandelplan is vastgesteld. Na multidisciplinair overleg is het behandelplan met ouders/verzorgers besproken en bijgesteld. Totale diagnostisch traject per kind: 8 uur. Op de Pento, in de behandelgroep, bij het gezin thuis of in externe setting. Orthopedagoog/psycholoog met specifieke diagnostische kennis en kennis op het gebied van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Kind met een auditieve/communicatieve beperking of kind met een auditieve en meervoudige beperking, bij wie het behandelplan bepaald en gevolgd moet worden. 6

8 5. Neuro Psychologisch Screenings Onderzoek Dossieranalyse, anamnesegesprek met ouders, opstellen behandelplan. Afname testen neuropsychologische screening. Rapportage, overleg in multidisciplinair team, adviesgesprek met ouders. Evaluatiegesprekken met ouders over voortgang behandeldoelen. Psycho-educatie van ouders, kind en school/omgeving. Eventueel indirecte behandeling via een behandelend specialist. Eventueel kortdurende interventie gericht op uitvoering van behandeladviezen in de leefomgeving van het kind. Kinderen van 5 t/m 12 jaar waarbij met psychologisch onderzoek op het audiologisch centrum de hulpvraag onvoldoende beantwoord kan worden. Complexe hulpvragen beantwoorden waar regulier psychologisch onderzoek binnen het audiologisch centrum onvoldoende antwoord op kan geven. De verlengde diagnostiek (neuropsychologische screening) is erop gericht een sterkte-zwakte analyse van een kind te maken op neuro-cognitief niveau (de relatie tussen gedrag en de zich ontwikkelende hersenen). Deze analyse geeft aanknopingspunten voor de juiste interventies. Een aantal onderzoeken en gesprekken van 1-2 uur verspreid over een periode van 6-10 maanden. Pento Amersfoort. Orthopedagoog/psycholoog met specifieke diagnostische kennis op het gebied van neuropsychologie en kennis op het gebied van kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Kinderen die al vaker op het audiologisch centrum psychologisch onderzocht zijn, maar waarbij we onvoldoende zicht krijgen op de problematiek en twijfels hebben over welke begeleiding ingezet moet worden, zoals: o kinderen met een sterk disharmonisch/grillig intelligentieprofiel; o kinderen waarbij er vragen zijn over de informatieverwerking. Kinderen die worden aangemeld i.v.m. auditieve verwerkingsproblemen (AVP), waarbij blijkt dat het om een bredere hulpvraag gaat die niet met AVPonderzoek of psychologisch onderzoek beantwoordt kan worden. 7

9 6. Ouder-kind groep Groepsbijeenkomsten waaraan ouders samen met hun auditief beperkte baby deelnemen. Tijdens de bijeenkomsten wordt aan ouders informatie gegeven over belangrijke onderwerpen en worden vragen van ouders beantwoord. De bijeenkomsten zijn gericht op het uitwisselen van ervaringen en het bieden van begeleiding in de vorm van praktische adviezen rondom communicatie en opvoeding en omgaan met de auditieve beperking van hun baby en het dragen van de hoorapparatuur. Ouders en hun auditief/communicatief beperkte baby, die via de neonatale gehoorscreening is verwezen naar het audiologisch centrum en de vroegbehandeling. De baby's hebben een gehoorverlies van minimaal 35 db en een ontwikkelingsleeftijd tot 18 maanden. In de groep kunnen aard en ernst van het gehoorverlies van de baby's verschillen. Ouders hebben contact met elkaar en wisselen herkenning en ervaringen uit rondom het hebben van een jong kind met een auditieve/communicatieve beperking. Ouders zijn geïnformeerd over belangrijke onderwerpen die de auditieve beperking betreffen. Ouders hebben geleerd te kijken naar hun kind en kunnen door praktische adviezen en voorbeeldspel een goede interactie met hun kind ontwikkelen. Bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur bij voorkeur in de ochtend. De frequentie is één keer per maand bij voldoende deelname. Op de Pento. Twee medewerkers in wie vertegenwoordigd is in het begeleiden van oudercontactgroepen en in het omgaan met hoorhulpmiddelen: de medewerkers hebben kennis van de hoor- en taalontwikkeling van het jonge kind en vaardigheden om praktische adviezen en voorbeeldspel aan te bieden. Ouders vragen uitwisseling van ervaring en groepsgewijze vaardigheidsontwikkeling op het gebied van de communicatie en omgang met hun zeer jonge auditief beperkte kind. 8

10 7. Behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen Behandelgroep, waarbij de behandeling zich uit in het breed gevisualiseerde taalaanbod: Nederlandse Gebarentaal (NGT) en gesproken Nederlands ondersteund met Gebaren (NMG) aan dove kinderen en NMG aan slechthorende kinderen. Er wordt bij de keuze in taalaanbod rekening gehouden met de individuele hulpvraag van het kind. De behandelgroep kenmerkt zich door een veilig, pedagogisch verantwoord en ontwikkeling bevorderend klimaat, waarin het kind optimaal gestimuleerd wordt. In het aanbod staat plezier in communicatie voorop. De logopedist richt zich op de taal- en communicatievoorwaarden, zoals oogcontact, imiteren, beurtgedrag, mondmotoriek en op het stimuleren van de hoor-, taal en spraakontwikkeling van het kind. Dove en slechthorende kinderen van 18 maanden tot 4 jaar. De taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind zijn door het specifieke taalaanbod, passend bij de beperking en de individuele mogelijkheden van het kind optimaal gestimuleerd. Aan de hand van observaties is het behandelplan opgesteld of bijgesteld. De behandeling wordt in een monitoringssysteem vastgelegd. Ouders zijn actief betrokken bij het aanbod door deelname aan het ouderprogramma in de vorm van themabijeenkomsten. Twee dagdelen per week Op de Pento Twee pedagogisch medewerkers, waarvan één medewerker zelf doof of slechthorend is en gebarenvaardig, om de rol van identificatiepersoon te kunnen vervullen. Een behandelend logopedist (gebarenvaardig) Een behandelcoördinator-orthopedagoog/psycholoog. Een maatschappelijk werker, een gebarendocent, een teamleider. Kinderen zijn aangemeld voor behandeling en ouders hebben het behandelingsaanbod van de behandelgroep als hulpvraag. 9

11 8. Behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Behandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, waarin plezier in communicatie voorop staat: natuurlijke en ondersteunende gebaren, lichaamstaal en visuele middelen worden gebruikt om het kind te begrijpen en het kind de mogelijkheid te geven zich te uiten. Aandacht voor de problemen die het kind heeft met taal en spraak staat centraal. In de behandeling wordt thematisch gewerkt op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Kinderen krijgen individuele logopedische behandeling. Kinderen van twee tot en met vier jaar met een taalontwikkelingsstoornis, die niet het gevolg is van een auditieve beperking of een algehele ontwikkelingsachterstand. In een veilige, positieve en leerzame omgeving worden kinderen in hun spraak- en taalontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling optimaal gestimuleerd. Ouders zijn actief betrokken bij het aanbod. Drie dagdelen per week. Op de Pento. Twee pedagogisch medewerkers, waarvan in ieder geval één gebarenvaardig. Twee logopedisten Een behandelcoördinator-orthopedagoog/psycholoog. Een maatschappelijk werker, een communicatiedocent, een teamleider. Kinderen kunnen als gevolg van hun taalontwikkelingsstoornis niet of onvoldoende communiceren in een reguliere peuterspeelzaal. De kinderen hebben een specifieke hulpvraag tot behandeling in een kleine groep. 10

12 9. Themabijeenkomsten Bijeenkomsten, aangeboden aan ouders en sociaal netwerk van het kind. Op deze bijeenkomsten wordt enerzijds informatie gegeven over diverse thema s als taalontwikkeling, spel en speelgoed, schoolkeuze en tal van onderwerpen die met de opvoeding van een auditief/communicatief beperkt kind te maken hebben; anderzijds worden er gebarenthema s aangeboden en geoefend rondom de thema s die op de behandelgroep aan de orde zijn. Op speciale gebaren themabijeenkomsten worden gebaren geoefend van alledaagse begrippen uit de leefwereld van een jong kind/peuter. Ouders/verzorgers en sociaal netwerk van auditief/communicatief beperkte kinderen. Ouders/verzorgers hebben onderling contact en wisselen ervaringen uit. Ouders en omgeving zijn geïnformeerd en hebben kennis ontwikkeld over onderwerpen die de opvoeding van een auditief/communicatief beperkt kind betreffen. Ouders en omgeving hebben communicatieve vaardigheden ontwikkeld. Bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur. Op de Pento. De elijke themabijeenkomsten worden door diverse deskundigen gegeven. De gebaren themabijeenkomsten worden gegeven door de gebarendocent. Kind neemt deel aan de behandelgroep van Pento Vroegbehandeling en/of ouders/verzorgers en sociaal netwerk vragen om scholing in ondersteunde communicatie. 11

13 10. Oudercursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) Cursus Nederlandse Gebarentaal, module 1 en 2 en 3 De modules sluiten op elkaar aan. De cursus bestaat uit respectievelijk 8 en10 lessen. In de lessen worden de woordenschat en thema s aangeboden, passend bij de taalontwikkeling van het kind. Ouders/verzorgers/ sociaal netwerk van ernstig auditief beperkte kinderen. Ouders/verzorgers worden vaardig in het gebruiken van de Nederlandse Gebarentaal met als doel een goede communicatie en interactie met hun kind te kunnen opbouwen. Zij kunnen door de oudercursussen hun kind een toegankelijk taalaanbod bieden en het stimuleren in zijn communicatieontwikkeling. Twee uur per les, veelal s avonds gegeven. De Oudermodules worden in groepsverband op de Pento aangeboden: Docent Nederlandse Gebarentaal. Ouders/verzorgers van het ernstig auditief beperkte kind vragen om scholing in de Nederlandse Gebarentaal. De cursussen maken deel uit van het totale behandelplan. 12

14 11. Oudercursus Nederlands met Gebaren (NmG) in de communicatie met jonge kinderen (0-4 jaar) Basiscursus Nederlands met gebaren van acht lessen. In de cursus wordt geleerd het gesproken Nederlands te ondersteunen met gebaren. In de lessen worden de woordenschat en de thema s aangeboden, die passen bij de taalontwikkeling van het jonge kind. Er is veel aandacht voor het verwerven van visuele en expressieve vaardigheden. Ouders/verzorgers van auditief/communicatief beperkte kinderen. Ouders/verzorgers hebben een basislexicon van gebaren geleerd, gericht op de dagelijkse leefsituatie van hun kind. Ouders kunnen hun gesproken taal ondersteunen met gebaren en deze visueel en expressief maken. Door het bieden van visuele communicatie wordt hun kind gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Twee uur per les, veelal s avonds gegeven. Op de Pento. Wordt door onvoldoende aanmeldingen deze cursus niet gegeven dan kunnen ouders instromen in de Oudermodule Nederlandse Gebarentaal 1 en 2. Docent NmG, die in ieder geval de instructiemodules NmG Algemeen Belangstellende heeft gevolgd bij het Nederlands Gebaren Centrum Ouders/verzorgers van een auditief beperkt kind vragen om scholing in ondersteunende communicatie. 13

15 12. Module NmG 1 voor het onderwijs De cursus is gericht op het communiceren met kinderen in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar. Allerlei thema s die passen bij de schoolperiode komen aan de orde. De cursus bestaat uit twaalf lessen Ouders/verzorgers en sociaal netwerk van het auditief beperkte kind. Ouders/verzorgers hebben een lexicon van gebaren geleerd, passend bij de basisschoolleeftijd van hun kind en zij kunnen de gebaren integreren in hun dagelijkse communicatie met hun kind. Twee uur per les, veelal 's avonds gegeven. Op de Pento. Docent Gebarentaal (NmG). Ouders/verzorgers en sociaal netwerk vragen om scholing in ondersteunende communicatie passend bij de leeftijd van het kind. 14

16 13. Cursus "Interactief voorlezen met slechthorende peuters" Cursusavonden waarin informatie gegeven wordt over voorlezen en het belang voor de taalontwikkeling van het kind. Ouders/verzorgers gaan praktisch aan de slag met interactief voorlezen. Tijdens de cursusavonden worden aan ouders de principes van interactief voorlezen aangereikt en worden zij aan de hand van drie prentenboeken getraind in het interactief voorlezen met hun slechthorende peuter. Als belangrijk element wordt gewerkt met videobeelden van voorleessituaties tussen ouder en kind. Ouders/verzorgers van een auditief beperkt kind Ouders/verzorgers hebben inzicht gekregen in het belang van interactief voorlezen en het belang van omgaan met kinderboeken ter ondersteuning van de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun slechthorende peuter. Ouders hebben een aantal communicatieve vaardigheden geleerd bij het voorlezen. Ouders zijn geïnformeerd over en vaardig gemaakt in het toepassen van gebaren bij het voorlezen Drie cursusavonden. Op de Pento. Twee medewerkers, in wie specifieke vertegenwoordigd is in kennis van taalkunde en taalontwikkeling van het jonge kind, omgaan met videofeedback bij ouders en vaardig in Nederlands ondersteund met gebaren. De medewerkers hebben in ieder geval alle medewerkersmodules NGT/NmG afgerond en enkele jaren ervaring met de behandeling van slechthorende kinderen en hun ouders Ouders/verzorgers hebben een hulpvraag tot het leren van vaardigheden om hun auditief beperkte kind op een toegankelijke wijze te kunnen voorlezen en plezier te kunnen geven in het omgaan met prentenboeken. 15

17 14. Cursus "Omgaan met je slechthorende of dove kind" Cursusavonden waarin informatie wordt gegeven over de specifieke opvoedingsopgaven voor ouders met een auditief beperkt kind en waarin ouders omgangs- en opvoedingsvaardigheden worden aangereikt die nodig zijn in de opvoeding van hun (ernstig) slechthorende of dove kind. Tijdens de avonden is er veel ruimte om ervaringen te bespreken. Ouders/verzorgers van (ernstig) slechthorende of dove kinderen in de leeftijd van 2-6 jaar. Ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun (ernstig) slechthorend of dove kind. Ouders beheersen meer opvoedingsvaardigheden die nodig zijn voor de opvoeding van een auditief beperkt kind. Ouders hebben contact met andere ouders en wisselen ervaringen uit. Vijf bijeenkomsten van twee uur. Op de Pento. Twee medewerkers, waarvan één met een gedragswetenschappelijke en één met kennis en vaardigheden op het terrein van ouderbegeleiding. Ouders hebben een slechthorend of doof kind in behandeling bij Pento Vroegbehandeling en hebben vragen over de opvoeding van hun (ernstig) slechthorende of dove kind. 16

18 15. De Hanen oudercursus "Praten doe je met zijn tweeën" De oudercursus "Praten doe je met z'n tweeën" bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken, waarin ouders/verzorgers van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen leren hoe zij de taalontwikkeling van hun kind tijdens dagelijkse activiteiten en routines kunnen stimuleren. Tijdens de cursus wordt gewerkt met videobeelden en gebruik gemaakt van de VAT-methodiek (Volgen, Aanpassen, Toevoegen). Ouder van jonge kinderen in de leeftijd van 1,6 tot 5,0 jaar met een taalontwikkelingsstoornis of communicatieproblemen, die niet het gevolg zijn van een auditieve beperking of een algehele ontwikkelingsachterstand. Ouders hebben communicatievaardigheden geleerd om hun kind in de dagelijkse situaties te helpen en aan te moedigen bij et leren van taal en communicatie. Zij zijn vaardig om hun kind met een taalontwikkelingsstoornis of communicatieproblemen het plezier in taal en communicatie terug te geven. Acht groepsbijenkomsten van twee uur en per deelnemend gezin drie huisbezoeken van anderhalf uur. Pento deskundigen De cursus wordt gegeven door twee logopedisten, gecertificeerd door de opleiding tot Hanen Ouderbegeleider. Kinderen spreken niet of nauwelijks en hebben een taalontwikkelingsstoornis of communicatieproblemen; ouders zijn bezorgd en hebben een hulpvraag over de communicatie met hun kind. 17

19 16. "Gebarenkasteel" Gebarenkasteel is een serie bijeenkomsten waarin op een leuke en spelende manier met broertjes en/of zusjes gebaren en mimiek geoefend wordt en waarin de aandachtspunten in her omgaan met een doof of slechthorend broertje of zusje bewust worden gemaakt. Iedere bijeenkomst leren de brusjes spelenderwijs een aantal gebaren binnen een thema en oefenen zij zich in spelvorm of door een creatieve activiteit in doofdenken en in het gebruiken van gebaren. Broertjes en zusjes in de basisschoolleeftijd van een slechthorend of doof kind. Na deze serie bijeenkomsten zijn de gebarenvaardigheid en de kennis van en vaardigheid in het omgaan met een doof of slechthorend broertje of zusje vergroot. Zes bijeenkomsten van twee uur. Op de Pento deskundigen Twee deskundigen, vaardig in het geven van groepstrainingen aan kinderen, vaardig in gebaren, bekend met de betekenis van doofheid of slechthorendheid, met kennis van het ontwikkelingsniveau van kinderen en met ervaring in het werken met dove kinderen. De deelnemers hebben een auditief beperkt broertje of zusje 18

20 17. AJONGH training "Als Je Oren Niet Goed Horen" voor slechthorende kinderen en jongeren Bijeenkomsten waarbij groepsgewijs op een aantrekkelijke en speelse manier een training wordt aangeboden aan slechthorende kinderen en jongeren. Aan de orde komen o.a. onderwerpen als informatie over slechthorendheid, misverstaan en misverstanden, hulpmiddelen, pesten/plagen, sociale- en communicatieve vaardigheden en school- en beroepskeuze. Ouders worden bij het aanbod betrokken. Slechthorende kinderen of jongeren, die ondanks hun auditieve beperking het reguliere onderwijs volgen. Alle kinderen/jongeren maken gebruik van hoorhulpmiddelen. De kinderen/jongeren zijn zich door deze behandelingsvorm bewust van hun slechthorendheid, hebben zich vaardigheden eigen gemaakt om zich goed te integreren in hun sociale omgeving. Zij kunnen omgaan met de gevolgen van hun slechthorendheid en met het gebruik van hoorhulpmiddelen. Eén of twee wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Er zijn gemiddeld vier of vijf bijeenkomsten. Het aantal bijeenkomsten kan op hulpvraag uitgebreid worden. Op de Pento. deskundigen Twee deskundigen, vaardig in het op een speelse manier geven van groepstrainingen aan kinderen en jongeren en met specifieke kennis op het terrein van slechthorendheid, de gevolgen van de beperking en van hoorhulpmiddelen. De deskundigen hebben de ge-eigende training gevolgd en zijn vaardig in het overbrengen van audiologische informatie. De slechthorende kinderen/jongeren hebben een gehoorverlies van minimaal 35 db aan het beste oor, vragen om uitwisseling van ervaringen en hebben een hulpvraag tot leren omgaan met de gevolgen van hun beperking. 19

21 Groepsactiviteiten AANBOD WANNEER (leeftijd kind) VOOR WIE WAAR DOOR WIE AANTAL Introductiecursus 0 maanden ouders/omgeving (auditief) thuis gezinsbegeleider 3 bijeenkomsten Ouder-kind Groep 0-18 mnd ouders/kind (auditief) maatschappelijk werker/ gezinsbegeleider/ logopedist 1 keer per maand Behandelgroep 18 mnd - 4 jr kinderen (auditief + TOS) Themabijeenkomst 18 mnd -4 jr ouders (auditief + TOS) team behandelgroep 2 keer per week alle professionals 2 keer per week Gebarenmodule NGT 1 Cursus NmG in de communicatie met jonge kinderen Gebarenmodule NGT 2 Onderwijsmodule NmG 18 mnd - 2,5 jr ouders docent NGT 8 lessen 18 mnd - 2,5 jr ouders docent NmG 12 lessen 2-3 jaar ouders docent NGT 10 lessen 5-12 jaar ouders docent NmG 12 lessen Cursus interactief voorlezen Omgaan met je dove kind 2,5-4 jaar ouders logopedist/ gebarendeskundige 2,5-5 jaar ouders gedragskundige/ maatschappelijk werker/ gezinsbegeleider 4 lessen 5 lessen Gebarenmodule NGT3 3-5 jaar ouders docent NGT 16 lessen Hanencursus "Praten doe je met z'n tweeën" 1,6-5 jaar ouders (TOS) en thuis logopedist 8 bijeenkomsten/ 3 huisbezoeken Gebarenkasteel 6-12 jaar broertjes/ zusjes/ omgeving logopedist/ gezinsbegeleider/ gedragskundige 6 bijeenkomsten module AJONGH 6-12 jaar kinderen gedragskundige/ logopedist/ maatschappelijk werker 6 bijeenkomsten 20

Productenboek. Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) 368 18 28 e: vroegbehandeling@pento.nl. Versie: 5.

Productenboek. Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) 368 18 28 e: vroegbehandeling@pento.nl. Versie: 5. Productenboek 2013 Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) 368 18 28 e: vroegbehandeling@pento.nl Versie: 5.0 oktober 2013 Voorwoord Voor u ligt het productenboek 2013 van Pento Vroegbehandeling

Nadere informatie

Productenboek. Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) 368 18 28 e: Versie: 6.

Productenboek. Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) 368 18 28 e: Versie: 6. Productenboek 2014 Pento Vroegbehandeling Linie 518, 7325 DZ Apeldoorn t: (055) 368 18 28 e: vroegbehandeling@pento.nl Versie: 6.0 juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het productenboek 2014 van Pento Vroegbehandeling

Nadere informatie

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar

EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN. Groepsactiviteiten. Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar EXPERTS IN HOREN, SPREKEN EN VERSTAAN Groepsactiviteiten Voor gezinnen met een slechthorend of doof kind tot de leeftijd van vijf jaar Pento Vroegbehandeling biedt behandeling en begeleiding aan kinderen

Nadere informatie

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding

Producten. Onderwijs. Zorg. Audiologisch Centrum - Multidisciplinaire diagnostiek. - Basis- en voortgezet onderwijs Cluster 2 - Ambulante begeleiding Doelgroep Kinderen en volwassen van alle leeftijden waarbij een vermoeden van of sprake is van problemen op het gebied van: - Gehoor - Spraak en taal - Communicatie Producten Onderwijs - Basis- en voortgezet

Nadere informatie

Spraak & Taal Ambulatorium

Spraak & Taal Ambulatorium Spraak & Taal Ambulatorium Communicatieontwikkeling van het kind weer snel op het goede spoor Hans Kaffener, Gz-psycholoog h.kaffener@kentalis.nl Wendy Boelhouwer, klinisch linguïst w.boelhouwer@kentalis.nl

Nadere informatie

DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is DE MEDEKLINKER Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Boukje van Gelderen, logopedist Roos Bruin, GZ-psycholoog/behandelcoördinator 12-04-2011 Drie Zorgproducten Vroegbehandeling Naschoolse

Nadere informatie

Zorgtraject na de neonatale gehoorscreening

Zorgtraject na de neonatale gehoorscreening Zorgtraject na de neonatale gehoorscreening Dr.L.Ruytjens klinisch fysicus-audioloog Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam mede namens L.Heijkoop en A.Verbaan logopedisten Inhoud Neonatale gehoorscreening

Nadere informatie

Ambulante Zorg Utrecht Onderzoek - behandeling - training voor ouders, kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking

Ambulante Zorg Utrecht Onderzoek - behandeling - training voor ouders, kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking O007_Amb Zorg Utrecht 08-04-2008 12:02 Pagina 1 Ambulante Zorg Utrecht Onderzoek - behandeling - training voor ouders, kinderen en jongeren met een auditieve of communicatieve beperking O007_Amb Zorg Utrecht

Nadere informatie

Wendy vd Bosch en Tanja v Hoef SIMEA 10-04-2014

Wendy vd Bosch en Tanja v Hoef SIMEA 10-04-2014 Wendy vd Bosch en Tanja v Hoef SIMEA 10-04-2014 Doel van vanmiddag presenteren van de huidige situatie stellingen en discussie uitwisselen van ideeën t.b.v. het vormen van een beleid passend bij de huidige

Nadere informatie

Libra R&A locatie AC Eindhoven. Klein Duimpje. Therapeutische speelleergroep

Libra R&A locatie AC Eindhoven. Klein Duimpje. Therapeutische speelleergroep Libra R&A locatie AC Eindhoven Klein Duimpje Therapeutische speelleergroep Klein Duimpje is een speelleergroep voor jonge dove en slechthorende kinderen van 1½ tot 4 jaar. In deze folder leest u voor wie

Nadere informatie

ABC - Ambulant Behandelcentrum

ABC - Ambulant Behandelcentrum ABC - Ambulant Behandelcentrum Als het thuis en/of op school dreigt vast te lopen Informatie voor verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Vergroten van sociale competenties. Vergroten zelfbeeld/zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Interactief voorleesboek

Interactief voorleesboek Interactief voorleesboek Help! Weet jij het woord? Met 'Help! Weet jij het woord?' wordt voorlezen een feestje. Verkrijgbaar bij www.kentalisshop.nl Een boek speciaal geschreven voor kinderen met TOS,

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen

Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen TRIVIUMLINDENHOF Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen DAGBEHANDELING 0-7 JAAR VLAARDINGEN Dagbehandeling 0-7 jaar Vlaardingen Dagbehandeling 0-7 jaar wordt ingezet bij vragen rondom complexe ontwikkelings-

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten.

We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten. We geven informatie en advies aan je werkgever en collega s. Samen zoeken we naar oplossingen. We geven je informatie over verenigingen en diensten. We helpen je bij het verbeteren van je contacten met

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

gebaren bij jonge kinderen met TOS

gebaren bij jonge kinderen met TOS Het gebruik van gebaren bij jonge kinderen met TOS Karin Wiefferink, Maaike Diender, Marthe Wijs, Bernadette Vermeij Vaak wordt in interactie met jonge kinderen met TOS de gesproken taal ondersteund met

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak!

Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Al onze behandelvormen voor kinderen met autisme onder één dak! Behandelcentrum Kinderen Verder met autisme Het Behandelcentrum Kinderen In ons Behandelcentrum Kinderen bieden wij een gespecialiseerd en

Nadere informatie

Voor de behandeling van cliënten met auditieve en/of communicatieve stoornissen 1 in de Zvw

Voor de behandeling van cliënten met auditieve en/of communicatieve stoornissen 1 in de Zvw Deskundigheids- en kwaliteitseisen, april 2015 Voor de behandeling van cliënten met auditieve en/of communicatieve stoornissen 1 in de Zvw Inleiding Voor een uitwerking van de deskundigheids- en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen

Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen IB netwerkbijeenkomst SWV Aan den IJssel, De Tuyter, Krimpen aan de IJssel 8 maart 2016 Onderwijsondersteuning, zorg- en cursusaanbod van Auris bij communicatieve problemen Louise Biesmeijer & Margriet

Nadere informatie

cochleaire implantatie bij kinderen

cochleaire implantatie bij kinderen cochleaire implantatie bij kinderen inleiding Een cochleair implantaat (CI) is een hulpmiddel dat ernstig slechthorende of dove kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt om geluid en spraak te kunnen

Nadere informatie

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Cliëntprofielen auditief en/of communicatief Beknopte beschrijvingen 7 januari 2015 Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Door neonatale gehoorscreening kan bij

Nadere informatie

Tweetaligheid in een multidisciplinair jasje. ADC Kentalis St. Michielsgestel

Tweetaligheid in een multidisciplinair jasje. ADC Kentalis St. Michielsgestel Tweetaligheid in een multidisciplinair jasje. ADC Kentalis St. Michielsgestel Mariëtte Veldman, logopedist ADC Mart Emmen, logopedist ADC inhoud Samenstelling en werkwijze team DSH op ADC Kentalis locatie

Nadere informatie

Ambulante Behandeling Cliënt en Systeem

Ambulante Behandeling Cliënt en Systeem Ambulante Behandeling Cliënt en Systeem Wat is ambulante behandeling cliënt en systeem? Behandeling Cliënt Systeem (BCS) van De Open Cirkel in Nijmegen is een ambulante zorgvorm van Kentalis, bedoeld voor

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen van 0-4 jaar UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Mogelijkheden kinderrevalidatie voor kinderen

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Slechthorenden Ambulatorium. Trainingsprogramma en behandeling voor slechthorende kinderen, jongeren en hun omgeving.

Slechthorenden Ambulatorium. Trainingsprogramma en behandeling voor slechthorende kinderen, jongeren en hun omgeving. Slechthorenden Ambulatorium Trainingsprogramma en behandeling voor slechthorende kinderen, jongeren en hun omgeving. 8 april 2011 Esther Carrión Inhoud 1. Doel 2. Aanleiding 3. Literatuur 4. Visie 5. Werkwijze

Nadere informatie

Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking.

Procesbeschrijving en Kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking. Kwaliteitsindicatoren voor het onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking. In dit document worden het proces beschreven en de kwaliteitsindicatoren benoemd voor het onderwijs aan Hieronder

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

Passend Onderwijs. voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis HERZIENE DRUK

Passend Onderwijs. voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis HERZIENE DRUK HERZIENE DRUK SO/1502 Fotografie: Peter Strating Passend Onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis februari 2015 Inleiding Deze brochure geeft

Nadere informatie

Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord. Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland

Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord. Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland Begin bij de basis: een spraaktaalspecialist aan het woord Astrid Roest GGD/JGZ Zaanstreek-Waterland Workshop in opdracht van NVLF Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie www.nvlf.nl Inhoud

Nadere informatie

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS

TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS TRAINING TRIPLE P FAMILY TRANSITIONS Algemene beschrijving De training Triple P Family Transitions biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016

Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 Vroegbehandeling stichting Omega juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Doelgroep vroegbehandeling pagina 4 Doelstelling vroegbehandeling pagina 5 Werkwijze vroegbehandeling pagina 6 Vervolg vroegbehandeling

Nadere informatie

SO/??/1105/3000/Fotografie: Peter Strating. Onderwijs en Ambulante Begeleiding in Cluster 2

SO/??/1105/3000/Fotografie: Peter Strating. Onderwijs en Ambulante Begeleiding in Cluster 2 SO/??/1105/3000/Fotografie: Peter Strating Onderwijs en Ambulante Begeleiding in Cluster 2 Doelgroep In cluster 2 krijgen leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking onderwijs of ambulante

Nadere informatie

Slechthorende kinderen, horen ze er nog bij? Wat willen we gaan doen? Recente literatuur (1)

Slechthorende kinderen, horen ze er nog bij? Wat willen we gaan doen? Recente literatuur (1) Slechthorende kinderen, horen ze er nog bij? Het "SH Ambulatorium": gerichte ambulante behandeling van SH kinderen. Ilona Huyben Erwin Baas Logopedist Klinisch fysicus Audioloog 19 maart 2009 Alle Taal

Nadere informatie

Klinische behandeling

Klinische behandeling Klinische behandeling voor kinderen met ASS informatie voor cliënten, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Klinische behandeling voor kinderen

Nadere informatie

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen

Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde Informatie voor verwijzers Kinderen met gehoor-, spraak- en/of taalproblemen Kinderen met problemen of vragen op

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

Intakegesprek psycholoog

Intakegesprek psycholoog Intakegesprek psycholoog Wanneer u een psycholoog bezoekt is het belangrijk dat u uw relevante problematiek goed kunt bespreken. Het is daarom belangrijk om tijdens een intakegesprek voldoende informatie

Nadere informatie

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling Diagnostiek en behandeling Hans Kaffener Diagnostiek en behandeling Kennismaking met de Doelgroep TOS in theorie en in beleving Wat biedt Kentalis diagnostiek en behandeling Hoe kom je bij Kentalis? verwijsmogelijkheden

Nadere informatie

Nicole de Nijs Lonneke de Kraker Behandelcoördinatoren Implementatie van Nul tot Taal

Nicole de Nijs Lonneke de Kraker Behandelcoördinatoren Implementatie van Nul tot Taal Nicole de Nijs Lonneke de Kraker Behandelcoördinatoren Implementatie van Nul tot Taal Opbouw van de presentatie Koninklijke Auris Groep Auris Behandelgroepen - Specialistische vroegbehandeling - Voor peuters

Nadere informatie

Deel 1 Gebruik van het computerprogramma Behandeldoelen tos. 2 Stappen bij het opstellen van een behandelplan 29

Deel 1 Gebruik van het computerprogramma Behandeldoelen tos. 2 Stappen bij het opstellen van een behandelplan 29 Inhoud Inleiding 15 Deel 1 Gebruik van het computerprogramma Behandeldoelen tos 1 Het computerprogramma 23 1.1 Inleiding 23 1.2 Doel van het computerprogramma Behandeldoelen tos 23 1.3 Doelgroep en gebruikers

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek

AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR. Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek AUDIOLOGISCH CENTRUM HOLLAND NOORD ALKMAAR Het AC als centrum voor Spraaktaaldiagnostiek Het spraaktaalteam van het ACHN Multidisciplinair team bestaat uit: Gedragswetenschappers (orthopedagogen/psychologen)

Nadere informatie

EDUMO=EDUFA wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds

EDUMO=EDUFA wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds Jeugdzorg 'Ik zoek steun bij de opvoeding van mijn kinderen'. Opvoeden valt niet altijd mee. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind komt niet goed mee op school. U hebt geen idee wat uw norse pubers

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

Inschrijformulier. Symposium Meer zicht op TOS en slechthorendheid. Voornaam + achternaam: Organisatie: adres.

Inschrijformulier. Symposium Meer zicht op TOS en slechthorendheid. Voornaam + achternaam: Organisatie:  adres. Inschrijformulier Symposium Meer zicht op TOS en slechthorendheid Voornaam + achternaam: Organisatie: E-mailadres Telefoonnummer: Ik neem graag deel aan het symposium Meer zicht op TOS en slechthorendheid

Nadere informatie

Het Communicatie Identiteitsbewijs: ComID. en de ComID app

Het Communicatie Identiteitsbewijs: ComID. en de ComID app Het Communicatie Identiteitsbewijs: ComID en de ComID app 10 juni 2014 Autismeweek 2014 Kentalis: onderzoek en behandeling bij communicatieproblemen 2 Doelgroep Jongeren met een Autisme Spectrumstoornis

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum

Met welke vragen. 2 Diagnostisch Centrum REINAERDE Diagnostisch Centrum Onderzoek, advies en behandeling Iedereen wordt in het dagelijks leven wel eens geconfronteerd met zijn eigen mogelijkheden én onmogelijkheden. Als die onmogelijkheden uw

Nadere informatie

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld?

Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? Voor wie zijn de kind-jongere trainingen bedoeld? - Normaal begaafde kinderen van 4 tot 13 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Zuid, die in hun gedrag signalen afgeven die mogelijk duiden op een problematische

Nadere informatie

Multidisciplinaire diagnostiek op. Renate van den Ende, Teamleider AC R dam

Multidisciplinaire diagnostiek op. Renate van den Ende, Teamleider AC R dam Multidisciplinaire diagnostiek op het Audiologisch Centrum (AC) Renate van den Ende, Teamleider AC R dam Wat is een Audiologisch Centrum (AC)? Organisatie gespecialiseerd in bij kinderen en volwassenen

Nadere informatie

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94

Cor Emousschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Cor Emousschool SO VSO SO Cor Emousschool Twickelstraat 5 2531 PW Den Haag tel. 070-394 89 94 info@cor-emous.net www.cor-emous.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder?

Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Q&A s Visuele en/of auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis Vraag: Mijn revalidatie valt nu onder de AWBZ, waar valt dat straks onder? Antwoord: Vanaf 1 januari 2015 valt revalidatiezorg voor

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie

Libra R&A locatie Leijpark. De Speelbergh. algemene informatie Libra R&A locatie Leijpark De Speelbergh algemene informatie Deze folder is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen die motorische problemen hebben en voor vroegbehandeling naar de Speelbergh komen.

Nadere informatie

Bijlage TOS behandelgroepen

Bijlage TOS behandelgroepen Bijlage TOS behandelgroepen Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie TOS behandelgroepen, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies

Nadere informatie

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van kinderen met CI - Overeenkomsten

Nadere informatie

Meer over ambulante zorg

Meer over ambulante zorg Meer over ambulante zorg Ambulante zorg U heeft contact met een medewerker van de ambulante zorg van Maashorst. Wat doet deze medewerker precies en wat kan hij voor u betekenen? Wat is ambulante zorg?

Nadere informatie

Zorgpad Jeugd Intake

Zorgpad Jeugd Intake Zorgpad Jeugd Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Natuurlijk Communiceren Kennis en vaardigheden voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies

Natuurlijk Communiceren Kennis en vaardigheden voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies ARTIKELEN Natuurlijk Communiceren Kennis en vaardigheden voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies Rosanne van der Zee, Evelien Dirks, Maaike van Dijk en Yvette Hijmans Binnen de NSDSK-Vroegbehandeling

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Van Nul tot Taal. Doelgericht stimuleren van taal en communicatie

Van Nul tot Taal. Doelgericht stimuleren van taal en communicatie Van Nul tot Taal Doelgericht stimuleren van taal en communicatie Even voorstellen Nanja de Rooij - Orthopedagoog-Generalist, NVO geregistreerd - Werkzaam bij Auris vanaf 2001 - Leerkracht Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Passende diagnostiek bij dove en slechthorende kinderen? Simea Congres Passend onderwijs: kiezen voor kansen

Passende diagnostiek bij dove en slechthorende kinderen? Simea Congres Passend onderwijs: kiezen voor kansen Passende diagnostiek bij dove en slechthorende kinderen? Simea Congres Passend onderwijs: kiezen voor kansen Fabienne Piso en Mariëtte Veldman Diagnostisch Centrum Kentalis Sint-Michielsgestel 10-04-2014

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal.

leerlingen in relatie met de visie en missie van de (speciale) basisschool, voortgezet onderwijs of kinderdagcentrum staat centraal. Aanbod Kortdurende Arrangementen Algemene informatie De AB Dienst van de Koetsveldschool biedt o.a. diverse korte trajecten aan om Zeer Moeilijk Lerende Leerlingen en hun begeleiders te ondersteunen. Alle

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor kinderen en jongeren met een visuele beperking Perspectief voor ieder kind Mijn baby maakt nog steeds geen oogcontact, is dat normaal? Kan mijn dochter naar een

Nadere informatie

AC Kentalis De poort naar diagnostiek en begeleiding op maat.

AC Kentalis De poort naar diagnostiek en begeleiding op maat. AC Kentalis De poort naar diagnostiek en begeleiding op maat. Harry Simkens 29 maart 2016 Klinisch fysicus audioloog AC Kentalis... is aangesloten bij de FENAC (Federatie van Nederlandse Audiologische

Nadere informatie

Ontwikkeling stimulerende groep (OSG) De Vlinder voor kinderen met een visuele beperking

Ontwikkeling stimulerende groep (OSG) De Vlinder voor kinderen met een visuele beperking Ontwikkeling stimulerende groep (OSG) De Vlinder voor kinderen met een visuele beperking Voor wie? De ontwikkeling stimulerende groep De Vlinder van Visio is er voor slechtziende en blinde kinderen van

Nadere informatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek en behandeling Adelante audiologie & communicatie Bij schoolgaande

Nadere informatie

Interventies bij slechthorende kinderen

Interventies bij slechthorende kinderen Interventies bij slechthorende kinderen samenwerking met de JGZ Noëlle Uilenburg Onderzoek en Ontwikkeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen 6 november 2014 Disclosure belangen spreker Noëlle

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling)

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Zorgaanspraak: jeugdhulp thuis Zorgaanbieder: Pactum jeugd- en opvoedhulp Doelgroep Deze module is bedoeld voor de ouder(s) en/ of verzorger(s)

Nadere informatie

Schakelklas. Werkwijze

Schakelklas. Werkwijze Schakelklas Werkwijze 2015-2016 1. Algemene informatie De Schakelklas in Woerden is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Woerden en samenwerkingsverband Passenderwijs. De klas beoogt het gericht

Nadere informatie

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar

Training Niveau 4: Groep 0-12 jaar Niveau 4: Groep 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining voor

Nadere informatie

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar

Training Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Niveau 4: Standaard 0-12 jaar Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Standaard 0-12 jaar biedt deelnemers een goede basis voor het uitvoeren van intensieve individuele Triple P gezinsinterventies

Nadere informatie

Cursussen, trainingen, voorlichting, workshops en studiedagen

Cursussen, trainingen, voorlichting, workshops en studiedagen Aanbod Auris-cursuscentra,,,, Haarlem en Leiden Cursussen, trainingen, voorlichting, workshops en studiedagen Schooljaar 2015-2016 Professionals Ouders Kinderen Logopedisten 111 Colofon Deze brochure is

Nadere informatie

Kenmerken van peuters met een taalontwikkelingsstoornis

Kenmerken van peuters met een taalontwikkelingsstoornis Kenmerken van peuters met een taalontwikkelingsstoornis Maartje Kouwenberg (Auris) & Bernadette Vermeij (NSDSK) Anne Spliet (Pento) en Karin Wiefferink (NSDSK) Inhoud Doel van het onderzoek Achtergrond

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Samenwerking. Informatiefolder De Zevenster 2007/ versie 2.0 / 01-03-2010 / Han Bijleveld / Han Bijleveld

Samenwerking. Informatiefolder De Zevenster 2007/ versie 2.0 / 01-03-2010 / Han Bijleveld / Han Bijleveld Locatie De Zevenster van Stichting Trajectum De Zevenster te Veenendaal maakt onderdeel uit van de Stichting Trajectum Novum, een multifunctionele organisatie voor jeugdzorg in de provincie Utrecht en

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar Taalstimulering en brede ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 4 jaar op kinderdagverblijven Volg het kind, beleef de dag Hoe werkt Ben ik in Beeld? Ben ik in Beeld is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven.

Nadere informatie

Met PeuterPlus! probeert de Universiteit Utrecht de zorg aan het jonge kind in de gemeente Utrecht te verbeteren

Met PeuterPlus! probeert de Universiteit Utrecht de zorg aan het jonge kind in de gemeente Utrecht te verbeteren Met PeuterPlus! probeert de Universiteit Utrecht de zorg aan het jonge kind in de gemeente Utrecht te verbeteren De gemeente Utrecht heeft een uitgebreid aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor

Nadere informatie

KETENZORG EERSTELIJNS LOGOPEDIE, AUDIOLOGISCHE ZORG EN ZG-BEHANDELING

KETENZORG EERSTELIJNS LOGOPEDIE, AUDIOLOGISCHE ZORG EN ZG-BEHANDELING KETENZORG EERSTELIJNS LOGOPEDIE, AUDIOLOGISCHE ZORG EN ZG-BEHANDELING Uitwerking van een afbakening tussen eerstelijns logopedie en audiologische zorg ten opzichte van zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG-behandeling)

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis

Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis Gehoor-en Spraak Centrum (GSC) Sophia Kinderziekenhuis U en uw kind hebben een afspraak op het Gehoor- en Spraak Centrum (GSC) van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Erasmus MC - Sophia.

Nadere informatie

Gezinsbegeleiding voor allochtone ouders van kinderen met een cochleair implantaat; een eerste verkenning voor het optimaliseren van zorg

Gezinsbegeleiding voor allochtone ouders van kinderen met een cochleair implantaat; een eerste verkenning voor het optimaliseren van zorg Gezinsbegeleiding voor allochtone ouders van kinderen met een cochleair implantaat; een eerste verkenning voor het optimaliseren van zorg Karin Wiefferink Bernadette Vermeij Heleen van der Stege Gerard

Nadere informatie

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie