Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail Sharepoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /182

3 3.3 Aanwezigheidsplicht Beginvereisten Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taal- en schrijfvaardigheden Mediatheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen /182

4 Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling HU kun je vinden op de Sharepointsite van je opleiding. Zie onder student en onderwijs voor het facultaire hoofdstuk 10Overige regelingen Deze studiegids is op 21 juni 2012 vastgesteld door Coen van der Linden Instituutsdirecteur na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 28 juni /182

5 1 Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Creatieve Therapie. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht:dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kan geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent (e); nomineer hem/haar als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU kent verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kan je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kan ook uitblinken op andere aspecten als innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. Je kan sterren verzamelen, en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5.). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een half jaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, maar ook om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kan je een eigen examenprogramma ontwikkelen, je studieloopbaanbegeleider (SLB er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of dacht je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Het kan ook dat je studie door allerlei oorzaken niet verloopt zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door oorzaken waar jij niets aan kunt doen, bijvoorbeeld ziekte of relatieproblemen, zijn er verschillende regelingen zijn waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kan je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij een studieplanning waar de examencommissie wel rekening 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/182

6 mee moet houden (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je geen er recht meer op hebt? Dan is er een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8.) In al deze gevallen geldt: meldt het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Als je te lang over je studie doet, kan je langstudeerder worden. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via Sharepoint bekend gemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kan je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je SLB er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres, zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in je projectgroep: als je ze op tijd inschakelt kunnen onze studentmediators vaak escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. We willen niet dat dit door andere studenten wordt verpest door ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld), en verwachten dan ook dat je je aan onze interne regels houdt (9.1.4) Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als het gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kunnen leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op Sharepoint, of vraag het je SLB er of bij de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar, Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Coen van der Linden Directeur Instituut Social Work 6/182

7 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Creatieve therapie is een specialistische vorm van hulpverlening voor cliënten met psychosociale problemen en stoornissen. Het is een gerichte behandeling die op indicatie plaatsvindt en die een duidelijk geformuleerd doel dient. Bij de creatief therapeutische behandeling is sprake van de aanwezigheid van een creatief therapeut die door middel van activiteiten in een creatief therapeutisch medium de cliënt helpt om emotionele, sociale, cognitieve en psychomotorische problemen te onderkennen, te overwinnen, te verminderen of te accepteren. Zie: Creatieve therapie valt bij de Hogeschool Utrecht binnen Social Work, waarin de maatschappelijke functie van sociale beroepen centraal staat. Hiermee bedoelen we het bevorderen van de sociale kwaliteit van intermenselijke verhoudingen op verschillende levensgebieden. De Social Worker ondersteunt op een professionele wijze mensen die kwetsbaar en kansarm zijn in het (opnieuw) grip te krijgen op een zinvolle invulling van het bestaan, draagt bij aan de preventie van sociale problematiek en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van mensen op sociaal en cultureel terrein. De Social Worker probeert pro-actief in te spelen op de eigen ontwikkelingskracht van mensen. Binnen het instituut leiden we studenten op voor beroepen die daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Deze beroepen zijn enerzijds in hoge mate verwant en anderzijds in hun specialisatie van elkaar verschillend. Deze combinatie maakt het mogelijk om vruchtbaar samen te werken aan de vele uiteenlopende vragen van cliënten. De Social Work-beroepen hebben voor een deel dezelfde of vergelijkbare kerntaken en kerntaken die corresponderen met gemeenschappelijke en specifieke competenties. De specifieke (beroeps)competenties kunnen worden gezien als verbijzonderingen, die corresponderen met kerntaken en werkwijzen, die kenmerkend zijn en soms exclusief behoren tot een bepaald beroep. Bovendien worden deze competenties mede bepaald door de context, bv. de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg, verslaving, verstandelijk gehandicapten, problematieken op scholen, buurtwerk, (cultureel) jongerenwerk, etc. Op dit moment wordt de term Social Work in allerlei hbo-instellingen gebruikt om in het kader van de Europese aansluiting een ogenschijnlijk nieuwe brede hbo-opleiding vorm te geven. Daarbij verwijst het begrip Social Work naar de overeenkomstige kern van beroepshandelen van een groep van verwante sociale beroepen, gericht op activering, participatiebevordering, behandeling en hulp- en dienstverlening aan cliënten en/of cliëntgroepen. Social Work kan het karakter hebben van interventie, sociale en culturele vorming en gemeenschapsontwikkeling. De complexe gevarieerdheid van de vragen van cliënten op het terrein van zorg en welzijn vereist naast de overeenkomstige kern van het beroepshandelen verdere specialisaties in het beroepshandelen. Deze specialisaties in het beroepshandelen staan niet op zichzelf. Ze kennen een belangrijke interdependentie. Hulpverlening, dienstverlening, behandeling, sociale en culturele vorming liggen in elkaars verlengde. Zo wint individuele creatieve therapie aan kracht als het samengaat met een traject van maatschappelijke re-integratie en wordt een educatieprogramma versterkt door momenten van creatieve therapie. Zinvolle vraagrichting wordt veelal alleen mogelijk gemaakt door interdisciplinaire samenwerking van gespecialiseerde beroepskrachten. Dit geldt zowel voor de samenwerking van gespecialiseerde social workers onderling als ook voor de samenwerking met beroepsbeoefenaren van een geheel andere discipline. Bij Social Work in Utrecht en Amersfoort staat zowel de interdisciplinaire samenwerking tussen de beroepen/ opleidingen binnen het eigen domein als ook de interdisciplinaire samenwerking met verwante beroepen/ opleidingen buiten het Social Work domein centraal. 7/182

8 Het beroep creatief therapie valt onder de vaktherapeutische beroepen. Kerntaken in de uitvoering van het beroep zijn: Uitvoeren van de therapeutische procesbegeleiding; contactleggen, observeren en indiceren, opstellen en uitvoeren van een behandelplan en dit evalueren en afronden. Samenwerken met andere disciplines. Versterken en ontwikkelen van beroep en beroepsmatig handelen. Met creatief therapeuten bedoelen wij op onze opleiding beeldend- muziek- en dramatherapeuten Loopbaanmogelijkheden De creatief therapeut kan komen te werken in een van de hierboven (onder 1.3) genoemde instellingen of hij kan zich als zelfstandig creatief therapeut vestigen Uitwerking van beroepsprofiel In paraaf staat beschreven op welke vaardigheden de nadruk wordt gelegd bij de uitwerking Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Competenties zijn de kwaliteiten die je nodig hebt om de beroepstaken adequaat uit te voeren. In de onderstaande tabel een overzicht van de stamcompetenties van alle sociale professionals. Een uitwerking naar het beroep van de CT-er zie je onder Het verwerven van de competenties staat centraal in de opleiding COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE PROFESSIONAL Segment A: Werken met, namens en ten behoeve van personen en systemen, (doel)groepen en netwerken Segment B: Werken in en vanuit een arbeidsorganisatie Segment C: Werken aan professionaliteit en professionalisering. Naast het adequaat kunnen uitvoeren van alle beroepstaken, vraagt de beroepspraktijk ook om een bepaald type professional die de taken op een bepaalde manier en met een bepaalde instelling uitvoert. De belangrijkste kenmerken van een hedendaagse sociale professional staan in de onderstaande tabel weergeven. PROFESSIONALITEITPROFIEL SOCIALE PROFESSIONAL B hbo (oriëntatie en niveau): professional P1 Brede professional 8/182

9 De sociale professional handelt vanuit een overkoepelende visie en vanuit een integrale en interdisciplinaire insteek. Hij levert zijn specifieke bijdragen vaak in samenwerkingsverbanden. P2 Reflectieve professional De sociale professional hanteert complexe beroepssituaties met een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit, creativiteit en transfer. P3 Methodische professional De sociale professional gaat in zijn handelen methodisch, systematisch en gefaseerd te werk, op grond van een regulatieve cyclus. Belangrijke elementen hierbij zijn: oriëntatie, onderzoek, analyse, ontwerp, planvorming, realisering, evaluatie, verantwoording, verslaglegging. Het methodisch handelen heeft doorgaans een iteratief karakter; hierbij vervullen reflectie en bijsturing een cruciale rol. P4 Kenniswerker De sociale professional combineert bestaande kennis en genereert nieuwe kennis, ten behoeve van de beroepsuitoefening en de vernieuwing daarvan. P5 Lerende professional De sociale professional ontwikkelt zichzelf en zijn deskundigheid voortdurend, vooral ook in en door de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden. SW (domein): sociale professional P6 Normatieve professional De sociale professional handelt vanuit respect, betrokkenheid en engagement, en is gericht op empowerment en het benutten van diversiteit. Hij streeft naar: het tot hun recht komen van personen, het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, en het versterken van de sociale cohesie. P7 Ondernemende professional De sociale professional handelt vanuit een ondernemende instelling. Hij is proactief en outreachend. Hij ziet en grijpt kansen en mogelijkheden, en neemt verantwoordbare risico s. P8 Nabije professional De sociale professional staat dicht bij klanten, verricht zo nodig basistaken en weet bruggen te bouwen en netwerken te creëren. P9 Evenwichtige professional De sociale professional weet in zijn handelen een goede balans te vinden tussen principes en belangen die met elkaar op gespannen voet staan Vaardigheden afgestudeerde De hieronder beschreven vaardigheden zijn ontleend aan het landelijk opleidingsprofiel Creatieve Therapie. In het najaar 2008 verscheen in navolging van een vernieuwd beroepsprofiel (FVB) een hernieuwde versie van het landelijk opleidingsprofiel. (zie 2.2) (De opleiding formuleert hiervan uit een competentieprofiel om competentiegericht te kunnen werken). A: Het aanbieden van een creatief therapeutische behandeling aan cliënten in het medium beeldend, drama of muziek. A1: De beginnend creatief therapeut initieert, onderhoudt en beëindigt contacten en relaties binnen en buiten het medium A2: De beginnend creatief therapeut verheldert de hulpvraag van de cliënt binnen en buiten het medium A3: De beginnend creatief therapeut analyseert de creatief therapeutische observatie. A4: De beginnend therapeut stelt creatief therapeutische doelen en maakt creatief therapeutische plannen. A5: De beginnend creatief therapeut realiseert de creatief therapeutische behandelplannen. 9/182

10 A6: De beginnend creatief therapeut evalueert en rapporteert over de creatief therapeutische behandelplannen B: Samenwerken in een organisatie rondom de creatief therapeutische behandeling B1: De beginnend creatief therapeut werkt samen met andere disciplines en collega creatief therapeuten in een behandelteam, afdeling of praktijk B2: De beginnend creatief therapeut geeft leiding aan andere creatief therapeuten en geeft sturing aan eigen werkzaamheden B3: De beginnend creatief therapeut draagt bij aan en initieert ontwikkeling, vaststelling, invoering, uitvoering en evaluatie van beleid. B4: De beginnend creatief therapeut draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitszorg B5: De beginnend creatief therapeut beheert de eigen werkomgeving C: Werken aan professionaliteit en professionalisering van Creatieve Therapie C1: De beginnend creatief therapeut stuurt zichzelf aan. C2: De beginnend creatief therapeut presenteert zichzelf en zijn werkzaamheden, en representeert zijn organisatie en professie C3: De beginnend creatief therapeut verricht praktijkonderzoek Werkveld en functies Het werkterrein van creatief therapeuten is heel divers, zoals onderstaande voorbeelden laten zien: De geestelijke gezondheidszorg: psychiatrische ziekenhuizen, universitaire psychiatrische klinieken, medische kindertehuizen, centra voor behandeling van epilepsie, klinieken voor alcohol- en drugverslaafden geriatrische instituten en verpleeghuizen; psychiatrische dagklinieken, psychiatrische poliklinieken, riagg s en consultatiebureaus voor alcohol en drugs. Onderwijsinstellingen voor (speciaal) onderwijs Opvangcentra voor asielzoekers Instituten voor verstandelijk beperkten (dag- en woonverblijven) Behandelingstehuizen van de kinderbescherming Strafinstellingen en instituten voor forensische psychiatrie Ouderenzorg en palliatieve zorg Revalidatiecentra Zelfstandige beroepsuitoefening Contacten met werkveld De opleiding hecht groot belang aan contacten met het werkveld, teneinde de beroepsrelevantie van het onderwijsaanbod continu te kunnen garanderen en, waar nodig, bij te stellen. Hiertoe is een z.g. beroepenveldcommissie ingesteld uit de diverse werkvelden waar creatief therapeuten werkzaam zijn. Deze commissie reflecteert op de ontwikkelingen in het veld en geeft de opleiding advies over het bijstellen van het opleidingsprogramma. Daarnaast beschikt de opleiding over een aantal stageplaatsen waarbij ook aan stagebegeleiders wordt gevraagd of het huidige onderwijsaanbod nog voldoet, gelet op de ervaringen met stagiaires. 10/182

11 Voor het overige neemt de opleiding deel aan het Platform Creatieve Therapie, waarin beroepsvereniging Federatie Vaktherapeutische Beroepen. de Stichting Register Creatieve Therapie en de overige opleidingen verenigd zijn. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De Hogeschool Utrecht biedt een vierjarige bacheloropleiding tot Creatief Therapeut. De opleiding wordt zowel in een voltijdvariant als een deeltijdvariant aangeboden. De opleiding is onderdeel van Instituut voor Social Work en heeft nauwe samenwerking met de opleidingen voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming. Het curriculum van de opleiding is overeenkomstig het Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve Therapie dat in 2008 is vastgesteld Doelstelling opleiding Het uitgangspunt en daarmee de doelstelling van de opleiding is: Het afleveren van voor het werkveld herkenbare, adequaat toegeruste afgestudeerden voor wat betreft hun startkwalificaties voor het beroep Creatief Therapeut op HBO. In het kader van het landelijke HBO- project (H)Erkende Kwaliteit hebben de vier HBO-opleidingen CT die Nederland rijk is, samen en gelegitimeerd door een arbeidsmarktonderzoek en door de beroepsvereniging, een opleidingsprofiel vastgesteld dat voor 70 % kaderstellend is voor hun leerplannen Kenmerkend voor deze kaders is dat deze: toekomstgericht en toekomstvast zijn; op een dusdanig aggregatieniveau geformuleerd zijn dat zij slechts periodiek bijstelling behoeven;een bijstelling is momenteel gaande; door het werkveld als relevant (h)erkend worden; het HBO niveau specificeren; 70% van de opleiding beslaan zodat ruimte blijft voor specifieke profilering Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: Dublin descriptoren - Bachelor kennis en inzicht: heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is vereist. 11/182

12 toepassen kennis en inzicht: is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. oordeelsvorming: is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. communicatie: is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. leervaardigheden: bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. De generieke kernkwalificaties kunnen worden opgevat als een toespitsing van het Bachelor niveau op beroepsgerichte opleidingen. Generieke kernkwalificaties hbo brede professionalisering: voert zelfstandig taken uit als beginnend beroepsbeoefenaar in een organisatie en is toegerust voor de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening. multidisciplinaire integratie: integreert vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen kennis, inhoud en vaardigheden op verschillende vakgebieden. probleemgericht werken: definieert en analyseert complexe probleemsituaties zelfstandig. wetenschappelijk onderzoek: past uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toe bij vraagstukken waarmee hij in zijn beroepsuitoefening wordt geconfronteerd. creativiteit en complexiteit in handelen: weet om te gaan met vraagstukken waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn. methodisch en reflectief denken en handelen: stelt realistische doelen, pakt werkzaamheden planmatig aan en reflecteert op het beroepsmatig handelen. besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: toont zich betrokken bij maatschappelijke, in het bijzonder ethische vragen die samenhangen met de beroepspraktijk. sociaalcommunicatieve bekwaamheid: communiceert en werkt samen met anderen in een multiculturele, internationale of multidisciplinaire werkomgeving. basiskwalificering voor managementfuncties: kan eenvoudige leidinggevende en managementtaken uitvoeren. transfer en brede inzetbaarheid: past kennis, inzichten en vaardigheden toe in uiteenlopende beroepssituaties. Gerelateerd aan de competenties (zie Competenties beginnende beroepsoefenaar) komt het niveau van de opleiding vooral tot uitdrukking in de beheersingsniveaus van de competenties. Deze beheersingsniveaus worden uitgedrukt in de mate van zelfstandigheid en complexiteit. Daarbij worden de volgende indelingen gehanteerd. BEHEERSINGSNIVEAUS COMPETENTIES Complexiteit Niveau Omschrijving 0 De student is niet in staat enkelvoudige taken met een voorspelbaar verloop en resultaat uit te voeren. 1 De student voert enkelvoudige taken met een voorspelbaar verloop en resultaat uit. 2 De student voert meervoudige taken uit in een omgeving waarop meerdere en veranderlijke factoren van invloed zijn. 3 De student voert meervoudige taken uit in een deels onvoorspelbare omgeving waarin 12/182

13 belangen- en waardetegenstellingen een rol spelen. 4 De student voert meervoudige taken uit in een onvoorspelbare omgeving waarin sprake is van kritieke situaties. Zelfstandigheid Niveau Omschrijving 0 De student is niet in staat om zelfstandig op grond van een aangereikte opdracht, een aangereikte planning en aangereikte criteria tot een bevredigend resultaat te komen. 1 De student bereikt zelfstandig een resultaat in het kader van een aangereikte opdracht, een aangereikte planning en aangereikte criteria. 2 De student bereikt en verantwoordt zelfstandig een resultaat volgens een zelf opgestelde planning in het kader van een aangereikte opdracht en aangereikte criteria. 3 De student formuleert zelfstandig een opdracht, stelt zelfstandig een planning op, bereikt zelfstandig een resultaat en verantwoordt dit alles op grond van aangereikte criteria. 4 De student formuleert zelfstandig criteria en een opdracht, stelt zelfstandig een planning op, bereikt zelfstandig een resultaat en verantwoordt dit alles Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd binnen of buiten Nederland, in een internationale context; Leren is een doelgerichte activiteit van jou als student. Het onderwijs stimuleer daarom actief en zelfstandig leren; De docent ondersteunt en coacht jouw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied; Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet; Het onderwijs baseert zich op het concurrency-principe. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief; Leren is een sociaal en interactief proces en doe je nooit alleen. Daarom werk je in je opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau je de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan je deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven je inzicht in de vorderingen van je leerproces. Het voorgaande betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent: Hoorcolleges; Practicumonderwijs Werkgroepbijeenkomsten; Praktijkperiode (stage) van [x] jaar; Casus-/projectonderwijs; 13/182

14 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding volgen in voltijd of deeltijd. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Deeltijdopleiding Heb je een baan en wil je daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat je een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen je parallel aan je studie in de beroepspraktijk leert. Kenmerkend is dan ook dat het werk aansluit bij het onderwijs dat je volgt en dat het curriculum en het rooster daarop is aangepast. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dien je als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding, Het diploma van de deeltijdopleiding is dan ook gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding Aanvullende toelatingseisen Voor de opleiding Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, een selectieprocedure, conform landelijke afspraken en CROHO. Een voorwaarde om deel te nemen aan deze selectieprocedure is aanmelding voor de opleiding Creatieve Therapie viawww.studielink.nl. Het doel van deze procedure is dat de opleiding de student kan testen of hij/zij beschikt over voldoende competenties om de opleiding te volgen. De selectieprocedure Creatieve Therapie is beschreven op Verkorte en versnelde opleidingsroutes Bij iedere opleiding van het Instituut voor Social Work bestaat de mogelijkheid om een verkorte opleidingsroute te doen. Per relevante vooropleiding wordt de studieduur bepaald. Iedere student die denkt in aanmerking te kunnen komen voor een verkorte opleiding, dient contact op te nemen met de instroomcoördinator (Karel Goossens) van de opleiding. Een verkorte route is mogelijk doordat je vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Versneld wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan 4 jaar hebt behaald) Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (Propedeuse, Ad of Bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen de volgende diploma s: 14/182

15 Het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; Het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er ook een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Als je meer dan één tentamen met goed gevolg hebt afgelegd, maar je krijgt geen diploma, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree opleiding (Associate Degree of Bachelor) bij de HU afrondt, krijg je een graad en mag je een titel voeren. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Een graad geeft het recht op het voeren van een titel. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degree-programma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met eventuele toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. In plaats daarvan (dus niet in combinatie) kan je ook gebruiken: De titel ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan de naam, indien het een opleiding betreft op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek; De titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam, indien het een andere opleiding betreft. In de OER FMR worden alle titels van de opleidingen van de FMR vermeld (art. 43). Afgestudeerden van CT, SPH, MWD, CMV (incl. SoM) hebben als titel Bachelor of Social Work Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelorsdiploma. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC s) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). 15/182

16 De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een gemiddelde studielast van 60 EC s, oftewel 1680 uur, per studiejaar als uitgangspunt genomen. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC s. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC.) Major (150 EC.) Hoofdfase (180 EC.) Profileringsruimte (30 EC.) In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele studiepunten. Zie hiervoor OSIRIS ( Studiepunten worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met de bijbehorende toets (c.q. alle deeltoetsen). De studiebelasting is gemiddeld 42 uur per week en bestaat uit contacttijd en zelfstudie, individueel en in groepsverband. De zelfstudie in de loop van de studieweken is mede gericht op de voorbereiding van het tentamen. Bij de term tentamen moet je denken aan elke vorm van toetsing, dus ook werkstukken, presentaties etc. De contacttijd voor de eerste twee jaar van de voltijdopleiding bedraagt ongeveer 10 tot 13 uur per week, dat is ongeveer 30 % van de studietijd. Het 3 e jaar bestaat in verband met de stage uit ongeveer vier uur contacttijd per week, naast de contacttijd met de praktijkbegeleider. In het 4 e jaar verwacht de voltijdopleiding een grotere mate van zelfwerkzaamheid en bedraagt de contacttijd ongeveer acht uur. De deeltijdopleiding heeft een contacttijd van gemiddeld zes tot acht uur per week, de praktijktijd niet meegerekend. Docenten geven in hun studiewijzer- of handleiding verantwoording van de studiebelasting van het door hen verzorgde onderdeel. Er bestaat een vuistregel voor het aantal pagina's dat per uur aan zelfstudie kan worden voorgeschreven is: acht pagina's per uur. Voor compacte en complexe teksten wordt vijf pagina's aangehouden, voor lichtere stukken tien. Contacttijd in grotere of kleine verbanden, zelfstudie individueel of in groepsverband, toetsing in velerlei vormen en vaste normen voor de gewichtsverhouding tussen de diverse werkvormen. Het curriculumoverzicht, de cursusomschrijvingen in de studiegids en de meer gedetailleerde informatie in de studiewijzers geven een beeld van de feitelijke verscheidenheid in didactische benaderingen. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft: Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor 16/182

17 staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC s. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en zijn je beelden nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze een en studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC s en de OSIRIS-code. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS ( CURRICULUM 1 e JAAR Elke module in de propedeuse staat voor 5 european credits (ec s) of studiepunten; iedere module heeft een nummer én een naam: P1: Verhelderen van de vraag van de cliënt P2: Activeren van personen en groepen P3: Ontwerpen van plan van aanpak P4: Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit P5: Verkennen van het werkveld P6: Verrichten van cliënt (tevredenheids) onderzoek P7: Uitbrengen van een beleidsadvies P8: Innoveren van de beroepspraktijk P9: Sturen van de eigen (loopbaan en) ontwikkeling P10 Werken in de beroepspraktijk A P11: Werken in de beroepspraktijk B P12: Oriënteren op het beroep : Structuurrooster 1ste jaars Voltijd Amersfoort Groep Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 A P3: ASWA- V1P3-12 Ontwerpen van plan van aanpak P5: ASWA- V1P5-08 Verkennen van het werkveld P1: ASWA- V1P1-12 Verhelderen van de vraag van de cliënt P6: ASWA- V1P6-12 Verrichten van (cliënttevredenheids) onderzoek P2: ASWA-V1P2-10 Activeren van personen en groepen P7: ASWA- V1P7-08 Uitbrengen van een beleidsadvies) P4: ASWA- V1P4-12 Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit P8: ASWA- V1P8-07 Innoveren van de beroepspraktijk 17/182

18 B P3: ASWA- V1P3-12 Ontwerpen van plan van aanpak P5: ASWA- V1P5-08 Verkennen van het werkveld P2: ASWA- V1P2-10 Activeren van personen en groepen P1: ASWA- V1P1-12 Verhelderen van de vraag van de cliënt P6: ASWA- V1P6-12 Verrichten van (cliënttevredenheids) onderzoek P4: ASWA- V1P4-12 Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit P4: ASWA- V1P4-12 Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit P7: ASWA- V1P7-08 Uitbrengen van een beleidsadvies) P3: ASWA- V1P3-12 Ontwerpen van plan van aanpak P2: ASWA- V1P2-10 Activeren van personen en groepen P8: ASWA- V1P8-07 Innoveren van de beroepspraktijk P1: ASWA- V1P1-12 Verhelderen van de vraag van de cliënt C D P5: ASWA- V1P5-08 Verkennen van het werkveld P4: ASWA- V1P4-12 Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit P5: ASWA- V1P5-08 Verkennen van het werkveld P7: ASWA- V1P7-08 Uitbrengen van een beleidsadvies) P2: ASWA- V1P2-10 Activeren van personen en groepen P7: ASWA- V1P7-08 Uitbrengen van een beleidsadvies) P8: ASWA- V1P8-07 Innoveren van de beroepspraktijk P3: ASWA- V1P3-12 Ontwerpen van plan van aanpak P8: ASWA- V1P8-07 Innoveren van de beroepspraktijk P6: ASWA- V1P6-12 Verrichten van (cliënttevredenheids) onderzoek P1: ASWA- V1P1-12 Verhelderen van de vraag van de cliënt P6: ASWA- V1P6-12 Verrichten van (cliënttevredenheids) onderzoek Alle P9: ASWA-V1P9-11 Sturen van de eigen (loopbaan en) ontwikkeling Alle P10: ASWA-V1P10-10 Werken in de beroepspraktijk A P11: ASWA-V1P11-10: Werken in de beroepspraktijk B Alle P12:ASWA-V1P12 Oriënteren op het beroep ASWA-V1P12SP-12 / ASWA-V1P12SOM-10 / ASWA-V1P12CTB-07/ ASWA-V1P12CTD-10/ ASWA-V1P12CTM-07/ ASWA-V1P12MW-11 Curriculum Propedeuse Social Work CT Deeltijd Amersfoort Examenprogramma ASWA-PROPD-12 voor CT Blok 1 ASWA-D1P1-09 P1: Verhelderen van de vraag van de klant/cliënt studiepunten 5 ASWA-D1P5-11 P5: Verkennen van het werkveld 5 Blok 2 ASWA-D1P3-09 ASWA-D1P6-10 Blok 3 ASWA-D1P2-09 ASWA-D1P7-11 Blok 4 P3: Ontwerpen van een plan van aanpak P6: Verrichten van onderzoek P2: Signalering en preventie P7: Beleidsadvisering /182

19 ASWA-D1P4-09 ASWA-D1P8-10 P4: Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit P8: Innoveren van de beroepspraktijk 5 5 Gehele jaar ASWA-D1P9AB-11 P9: Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling AB 5 ASWA-D1P9CD-09 P9: Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling CD 5 ASWA-D1P12CTB-12 ASWA-D1P12CTM-12 ASWA-D1P12CTD-12 P12: Oriënteren op het beroep CTBE / CTMU /CTDR 10 totaal 60. Curriculum Propedeuse Social Work Deeltijd/Duaal Amersfoort Examenprogramma ASWA-PROPD-12 Blok 1 ASWA-D1P1-09 P1: Verhelderen van de vraag van de klant/cliënt studiepunten 5 ASWA-D1P5-11 P5: Verkennen van het werkveld 5 Blok 2 ASWA-D1P3-09 P3: Ontwerpen van een plan van aanpak 5 ASWA-D1P6-10 P6: Verrichten van onderzoek 5 Blok 3 ASWA-D1P2-09 P2: Signaleren en preventie 5 ASWA-D1P7-11 P7: Beleidsadvisering 5 Blok 4 ASWA-D1P4-09 P4: Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit 5 ASWA-D1P8-10 P8: Innoveren van de beroepspraktijk 5 Gehele jaar ASWA-D1P9AB-11 P9: Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling AB 5 ASWA-D1P9CD-09 P9: Sturen van de eigen loopbaan en ontwikkeling CD 5 19/182

20 ASWA-D1P10-09 P10: Professionalisering in de praktijk 10 Totaal 60 De deeltijd / duaal propedeuse bestaat uit 30 ec cursorisch aanbod (binnenschools) en 30 ec praktijkwerkplekervaring Studieadvies De propedeuse heeft onder meer een selecterende functie (zie ook par 2.4). Daarom krijgt iedere student tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk studieadvies over de voortzetting van de studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies is 1 mei. Sta je op deze datum ingeschreven, dan krijg je uiterlijk aan het einde van het eerste jaar een bindend studieadvies. Stop je met de opleiding en ben je voor 1 mei uitgeschreven, dan krijg je dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de Examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: Positief tussentijds advies: 25 of meer studiepunten Waarschuwend tussentijds advies: 20 of minder studiepunten Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de Examencommissie. Neem in dat geval contact op met je studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je er voor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste jaar krijg je in de regel een definitief advies van de Examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit doorgaans een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU (of een opleiding waarmee de opleiding het propedeuseprogramma gemeen heeft). Een positief studieadvies krijg je als : Je de propedeuse hebt gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald. Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om studiepunten die je 20/182

21 daadwerkelijk dit jaar hebt behaald. c. Resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kan je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zal je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moet zijn opgenomen: een verwijzingsadvies en de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de Examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan jou verzonden of persoonlijk uitgereikt. Als je een bindend negatief advies hebt gekregen dan kan je niet meer bij deze opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. De Examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies met afwijzing af te geven. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan wel goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC s voor deze beoordeling telt niet mee. Leg daarom altijd prioriteit bij het behalen van de vakken uit de propedeuse. Extra tentamenkans bij bepaalde verkorte routes Studenten die: a. een verkorte route volgen en daardoor meer dan 15 EC s aan vrijstellingen hebben, en b. in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat; kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste tentamenperiode voor een module uit de propedeutische fase die nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de bsa-norm kan voldoen. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De Examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: Ziekte; Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; Zwangerschap; Bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; Het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; Andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; Het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; Andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de Examencommissie. Als de Examencommissie persoonlijke omstandigheden aanwezig acht wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies te voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heb je vorig jaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en kom je daardoor dit jaar nog in 21/182

22 aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor jou de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder jaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is je studievertraging ontstaan door één van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meldt dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de Examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de Examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Hieronder wordt in modelvorm een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 15 EC of meer die niet meetellen 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Norm is feitelijk P Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving). 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde Norm is feitelijk P resultaten 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies 45 EC Vrijstellingen Eerde r behaalde resultaten Norm is feitelijk P *incl. geoormerkte vereisten 22/182

23 Heb je eerder studiepunten gehaald in het hoger onderwijs? (hbo of universiteit) nee 1. Instromer Voor een positief studieadvies moet je minimaal 45 EC binnen je propedeuse halen. Vrijstellingen tellen niet mee. ja nee Was dit bij een opleiding van de HU? nee Heeft dit geleid tot vrijstellingen voor je huidige opleiding? ja ja Heeft dit geleid tot vrijstellingen voor je huidige opleiding? ja 2. Instromer met vrijstellingen Heb je 15 EC of meer aan vrijstellingen binnen je propedeuse? nee Voor een positief studieadvies moet je minimaal 45 EC binnen je propedeuse halen. Vrijstellingen tellen niet mee. nee ja Voor een positief studieadvies moet je je propedeuse afronden (60EC). Vrijstellingen tellen wel mee. Heb je je voor ingeschreven voor een andere opleiding dan waar je eerder voor stond ingeschreven? ja 3. Omzwaaier Voor een positief studieadvies moet je minimaal 45 EC binnen je propedeuse halen. Vrijstellingen tellen niet mee. nee Heb je je in je eerdere jaar van inschrijving vóór 1 mei uitgeschreven als student van de HU? nee ja 4. Doorstromer Heb je in je eerdere jaar van inschrijving 15 EC of meer aan vakken gehaald binnen je propedeuse? nee Voor een positief studieadvies moet je minimaal 45 EC binnen je propedeuse halen. Vrijstellingen en vakken die je in je eerdere jaar van inschrijving hebt gehaald tellen niet mee. Je hebt in je eerdere jaar van inschrijving reeds een studieadvies gehad. ja Voor een positief studieadvies moet je je propedeuse afronden (60EC). Vrijstellingen tellen wel mee Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Studenten die van een andere opleiding willen overstappen naar de opleiding Creatieve Therapie moeten voldoen aan de aanvullende toelatingseisen (selectieprocedure CT, zie ook par ) 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: 23/182

24 Een major (hoofdprogramma) van 150 EC s; Een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC s Toelating hoofdfase Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kan instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van jouw elders behaalde propedeuse. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kan je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf 4.2 (vrijstellingen). Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan nogmaals goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende studiepunten uit de propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal studiepunten dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol. Voor de hoofdfase CT gelden verder aanvullende instapvoorwaarden. De instapvoorwaarden binnen het curriculum van de hoofdfase CT zijn: Tweede jaar: Om aan de praktijkleerperiode in het tweede jaar te kunnen beginnen moet het propedeuseprogramma P12 met voldoende resultaat zijn afgerond. Voor instromers geldt deze eis niet: de betreffende competenties worden beoordeeld in de toelatingsselectie voor het tweede jaar. Dat kan zijn via 1) EVC-traject of 2) selectieprocedure CT. Derde jaar Om aan de praktijkleerperiode in het derde jaar te kunnen beginnen, moet de student voldoen aan de volgende voorwaarden: Propedeusediploma moet zijn behaald (Voor instromers geldt deze eis niet) De volgende onderdelen van het Voltijd 2 toetsprogramma moeten met een voldoende zijn afgerond: - Mediumpracticum AB en CD. - De Casusanalyse - Het Referaat periode C - Kennistoets II periode D - Het eindverslag praktijkleren en SLO jaar 2 periode D -Een andere voorwaarde is het hebben van een stageplaats. Heb je een probleem op één van deze voorwaarden, dan moet je snel contact opnemen met je SLOdocent of de praktijkcoördinator. Het onderwijs in jaar 3 is praktijkgeïntegreerd onderwijs zodat je direct aan het begin van het jaar een stageplaats moet hebben. Vierde jaar Om aan het afstudeerprogramma te mogen beginnen moet de praktijkleerperiode uit het derde jaar met voldoende zijn afgesloten. Het afstudeerprogramma CT bestaat uit de volgende onderdelen: PPP, PO en PP Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. 24/182

25 De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC s en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS ( 25/182

26 . Curriculum CT Voltijd Cursuscode Cursusnaam Toets Studiepunten Lesperiode ACTA-V2SP-09 V2 Stappenplan praktijk V2 Stappenplan 5 Blok 1 Integratiewerkplaats 0 Blok 1 Methodiekwerkplaats 0 Blok 1 ACTA-V2KT1-11 V2 Kennistoets I V3 Kennistoets 1a 2 Blok 1 V2 Kennistoets 1b 3 Blok 2 ACTA-V2KT2-11 V2 Kennistoets II V2 Kennistoets 2 5 Blok 4 ACTA-V2PV-07 V2 Procesverslag medium V2 Procesverslag 5 Blok 2 ACTA-V2CA-11 V2 Casusanalyse V2 Casusanalyse 10 Blok 2 Integratiewerkplaats 0 Blok 2 Methodiekwerkplaats 0 Blok 2 ACTA-V2RF-11 V2 Referaat V2 Referaat 10 Blok 3 Voorbereiding op referaat 0 Blok 3 ACTA-V2RV-09 V2 Reflectieverslag medium V2 Reflectieverslag 5 Blok 4 ACTA-V2GAT-11 V2 Gat in de markt V2 Presentie Gat in de markt 5 Blok 4 verslag gat in de markt Blok 4 ACTA-V2SLO-11 V2 Studieloopbaanbegeleiding V2 Tussenevaluatie 2 Blok 2 V2 Eindevaluatie 3 Blok 4 ASW-KZ... Keuzevak 5 Blok 2 of 4 Totaal Blok 1 t/m 4 60 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012

27 Curriculum CT Voltijd Cursuscode Cursusnaam Toets Studiepunten Lesperiode ACTA-V3BO-12 V3 Beleid en Organisatie Ondernemingsplan 5 Blok 2 Voorlichting & Advisering 2 Blok 3+4 Verslag Beleidsontwikkeling & -implementatie 3 Blok 4 ACTA-V3DIP-11 V3 Diagnostiek en Psychopathologie Kennistoets 1 2,5 Blok 1 Verslag 0 Blok 2 Kennistoets 2 2,5 Blok 2 ACTA-V3MEIA-08 V3 Methodiek: Improvisatie assessment Assessment + verslag 0 Blok 1 Eindverslag methodiek 10 Blok 2 ACTA-V3MA-10 V3 Methodische Articulatie Afterlife 2 Blok 2 Verslag Methodiek/onderzoek 0 Blok 3 Eindverslag Methodische Articulatie 18 Blok 4 ACTA-V3SLO-10 V3 SLO/supervisie Supervisie I 0 Blok 2 Supervisie II 5 Blok 4 Portfolio/SLO I 0 Blok 2 Portfolio/SLO II 5 Blok 4 ASW-KZ... Keuzevak 5 Blok 2 of 4 Totaal Blok 1 t/m /182

28 Curriculum CT Voltijd Cursuscode Cursusnaam Toets Studiepunten Lesperiode Profilering 30 Blok 1+2 keuze uit: ACTA-V4PO-G-11 ACTA-V4PP-G-11 V4 Praktijkonderzoek V4 Praktijkproject 15 Blok 4 ACTA-V4PPP-09 V4 Persoonlijk Professioneel Profiel Mediumpresentatie 5 Blok 4 Essay 5 Blok 4 ACTA-V4SLO-12 V4 Portfolio/Studieloopbaanontwikkeling V4 Onderwijsassistentschap 0 Blok 3 V4 Intervisie 0 Blok 3 V4 Studentenconferentie 5 Blok 4 Totaal Blok 1 t/m /182

29 Curriculum CT Deeltijd Cursuscode Cursusnaam Toets Studiepunten Lesperiode ACTA-D2SP-07 D2 Stappenplan praktijk D2 Stappenplan 5 Blok 1 ACTA-D2KT1-11 D2 Kennistoets I D2 Kennistoets 1a 2 Blok 1 D2 Kennistoets 1b 3 Blok 2 ACTA-D2KT2-11 D2 Kennistoets II D2 Kennistoets 2 5 Blok 4 ACTA-D2PV-09 D2 Procesverslag medium D2 Procesverslag 5 Blok 2 ACTA-D2CA-11 D2 Casusanalyse D2 Casusanalyse 10 Blok 2 ACTA-D2RF-09 D2 Referaat D2 Referaat 5 Blok 3 ACTA-D2RV-09 D2 Reflectieverslag medium D2 Reflectieverslag 5 Blok 4 ACTA-D2GAT-09 D2 Gat in de markt D2 Presentie Gat in de markt 5 Blok 4 verslag gat in de markt Blok 4 ACTA-D2MI-11 D2 Methodiek & Integratie D2 Reflectieverslag therapeutische oefeningen 5 Blok 4 ACTA-D2SLO-11 D2 Studieloopbaanbegeleiding D2 Tussenevaluatie 2 Blok 2 D2 Eindverslag SLO 3 Blok 4 ASW-KZ... Keuzevak 5 Blok 2 of 4 Totaal Blok 1 t/m Deeltijd 3 29/182

30 Cursuscode Cursusnaam Toets Studiepunten Lesperiode ACTA-D3BO-12 D3 Beleid en Organisatie Ondernemingsplan 5 Blok 2 Voorlichting & Advisering 2 Blok 3+4 Verslag Beleidsontwikkeling & -implementatie 3 Blok 4 ACTA-D3DIP-11 D3 Diagnostiek en Psychopathologie Kennistoets 1 2,5 Blok 1 Verslag 0 Blok 2 Kennistoets 2 2,5 Blok 2 ACTA-D3MEIA-08 D3 Methodiek: Improvisatie assessment Assessment + verslag 0 Blok 1 Eindverslag methodiek 10 Blok 2 ACTA-D3MA-09 D3 Methodische Articulatie Afterlife 2 Blok 2/3 Verslag Methodiek/onderzoek 0 Blok 3 Eindverslag Methodische Articulatie 18 Blok 4 ACTA-D3SLO-10 D3 SLO/supervisie Supervisie I 0 Blok 2 Supervisie II 5 Blok 4 Portfolio/SLO I 0 Blok 2 Portfolio/SLO II 5 Blok 4 ASW-KZ... Keuzevak 5 Blok 2 of 4 Totaal Blok 1 t/m /182

31 Curriculum CT Deeltijd Cursuscode Cursusnaam Toets Studiepunten Lesperiode Profilering/praktijk 30 Blok 1+2 keuze uit: ACTA-D4PO-G-11 ACTA-D4PP-G-11 D4 Praktijkonderzoek D4 Praktijkproject 15 Blok 4 ACTA-D4PPP-09 D4 Persoonlijk Professioneel Profiel Mediumpresentatie 5 Blok 4 Essay 5 Blok 4 ACTA-D4SLO-09 D4 Portfolio/Studieloopbaanontwikkeling D4 Intervisie 0 Blok 3 D4 Praktijkleerverslag 0 Blok 3 D4 Studentenconferentie 5 Blok 4 Totaal Blok 1 t/m /182

32 2.5.3 Stages en stagewaardigheid Bij het praktijkbureau is de stage-/praktijkgids te verkrijgen. Hierin vind je alles over stages, stagewaardigheid en praktijktijd. Praktijkbureau Social Work Amersfoort: (088) , Praktijkbureau Social Work Utrecht: (088) of (088) , STAGEWAARDIGHEID Om daadwerkelijk in het derde jaar de therapiestage in te kunnen gaan zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Voorwaarde 1: De volgende onderdelen van het Voltijd 2 toetsprogramma moeten met een voldoende zijn afgerond: - Mediumpracticum AB en CD. - De Casusanalyse - Het Referaat periode C - Kennistoets II periode D - Het eindverslag praktijkleren en SLO jaar 2 periode D Heb je een probleem op één van deze voorwaarden (bijvoorbeeld omdat beide toetsmomenten dit jaar zijn geweest), dan moet je snel contact opnemen met je SLO-docent. Met hem/haar kan worden bekeken hoe dit probleem kan worden aangepakt, zodat je geen of slechts beperkte studievertraging oploopt. Voorwaarde 2: Een andere voorwaarde is ook het hebben van een stageplaats. Ook als dit een probleem is, neem dan z.s.m. contact op met je onderwijsassistent (4 e jaars), je SLO-docent of uiteindelijk de praktijkcoördinator. Het onderwijs in jaar 3 is heel erg gericht op de integratie van je praktijk met binnenschools onderwijs, zodat je direct aan het begin van het jaar een stageplaats moet hebben. Zie ook Studiehandleiding stagiaires opleiding Creatieve Therapie (sharepoint.hu.nl) Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC s, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kan je een eigen accent aan de studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: Een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); Een pre-master (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); Een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). Je volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland. Een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Je kan de profileringruimte ook gebruiken om te werken aan excellente prestaties. De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar je kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie par ). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider je profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. 32/182

33 Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kan je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook par. 8.1.). In samenspraak stel je een profileringsplan op waarin jouw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte is dient vooraf te worden goedgekeurd door je Examencommissie. Je studieloopbaanbegeleider kan je adviseren je profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie kan goedkeuring weigeren als de keuzecursus of minor niet van hbo-niveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Ook een tweede externe minor kan geweigerd worden. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna paragraaf Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en pre-masters, en voor inschrijving kan je terecht op Ook kan je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waarbij alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over pre-master trajecten vind je in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op Studenten kunnen vrijstelling aanvragen voor de vrije profilering, indien ze kunnen aantonen voldoende EC s te hebben behaald op hbo-hoofdfase niveau of op universitair niveau. Uiteraard moet ook hierbij worden aangetoond dat er geen substantiële overlap met het reeds gevolgde studieprogramma is. De Examencommissie beslist of vrijstelling wordt verleend. Zie ook paragraaf 4.2. over Vrijstellingen Excellentie In het kader van het excellentie-programma binnen de HU, heb je de mogelijkheid als student om jouw ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie. De basis voor excellentie wordt gevormd door het sterrensysteem. Vijf aspecten van excellentie (i.c. leiderschap; reflectieve professional en vakmanschap; visie, gedrevenheid en passie; internationalisering; innovatie en disseminatie) die nader zijn geoperationaliseerd in beoordelingscriteria. Op elk van deze aspecten kan je aantonen excellent te zijn en daarmee een Ster verdienen. Om het volledige predicaat Excellent te krijgen moet je op meerdere aspecten hebben laten zien dat je excellent bent en in principe minstens een half jaar van je studietijd daarin geïnvesteerd hebben. Activiteiten die in aanmerking komen voor excellentie kunnen zowel door de HU als door jezelf ingebracht worden. De activiteiten worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsprocedure die valt onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie. Informatie over het excellentieprogramma binnen jouw faculteit is te vinden op de SharePointsite Procedures Verkrijgen van aspecten van excellentie 1) Je kan zowel meedoen aan opleidingstrajecten die leiden tot het behalen van één of meer Sterren, als zelf voorstellen doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen. In dat laatste geval doe je een voorstel aan de daarvoor aangewezen examinator of Excellentiecommissie vallend onder de Examencommissie van de desbetreffende opleiding. 2) De aangewezen examinator of beoordelingscommissie beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. 3) Bij een positief besluit rond je waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van de opleiding waaronder de excellente 33/182

34 mogelijkheden vallen, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd. Verkrijgen van schriftelijke erkenning van excellentie 1) Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het predicaat Excellent te voldoen en daarmee voor het predicaat Excellent in aanmerking komt, presenteer je de ondernomen prestaties voor een Excellentiecommissie, die onder het gezag van de Examencommissie opereert. 2) Bij afstuderen ontvang je een schriftelijke erkenning wanneer het predicaat Excellent is behaald. Ook voor het behalen van afzonderlijke Sterren ontvang je een schriftelijke erkenning, waarin duidelijk is vermeld om welke aspecten/ Sterren het gaat Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat je je opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kun je alleen met succes afronden als je het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kan je nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid voor de opleiding CT bevat in de volgende onderdelen: Persoonlijk Professioneel Profiel 10 EC Praktijkonderzoek/Praktijkproduct 15 EC De student kan pas starten met de afstudeereenheden wanneer de voorliggende studiepunten zijn behaald vanuit jaar 2 en 3 en minor Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is één van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO-Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden van over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rond jij je afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO-Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat je stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voor komt. Voor meer informatie: Vervolgopleidingsmogelijkheden Vanaf 1 januari 2007 is er een Centrum voor Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Wil je doorstuderen na je bachelor-diploma, dan kun je hier terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot je studiekeuze. Ga naar je studentendecaan voor meer informatie of kijk op Hou er wel rekening mee dat je om een masteropleiding op de universiteit te kunnen volgen, vaak extra onderwijs moet volgen om aan de ingangseisen te voldoen. In sommige gevallen zijn er voor afgestudeerde hbo ers pre-masters ontwikkeld. Dit zijn speciaal samengestelde vakkenpakketten waarmee je de deficiënties in je vooropleiding kunt wegwerken. 34/182

35 2.6 Examencommissie Instelling en benoeming Binnen elke opleiding van de HU is een examencommissie actief. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die namens het College van Bestuur een diploma verstrekt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. Jouw opleiding valt onder de examencommissie Instituut voor Social Work Examencommissie voor Instituut van Social Work, Website: De ambtelijk secretaris is telefonisch bereikbaar onder Spreekuren De spreekuren van de ambtelijk secretaris van de examencommissie Social Work zijn in Utrecht op donderdag uur in kamer Het spreekuur in Amersfoort is op maandag van uur in lokaal Samenstelling Leden van de examencommissie Social Work Voorzitter: Marianne van der Zande (MWD) Vice-voorzitter: Kees Bouwman (CMV) Lid: Bettina Hermelink (CT) Lid: Annemiek Huijink (propedeuse) Lid: Else Steffen (SPH) Examencommissie leden worden per 1 september van elk studiejaar (her)benoemd. Facultair Ambtelijk Secretariaat De Faculteit Maatschappij & Recht heeft een gezamenlijk, facultair ambtelijk secretariaat dat de examencommissies per instituut ondersteunt. De ambtelijk secretaris is veelal het eerste aanspreekpunt voor de student wanneer hij/zij contact zoekt met de examencommissie. Het ambtelijk secretariaat is gevestigd op de locatie Uithof te Utrecht, Heidelberglaan 7 (FMR gebouw), kamer Op het bord naast de ingang van deze kamer, maar ook op de website van de examencommissie ( kunt u de dagen en tijden vinden van de spreekuren van de examencommissie. Op de website van de examencommissies is te vinden hoe verzoeken of bezwaren aan de examencommissie gericht kunnen worden. Als verzoeken of bezwaren niet op de beschreven manier worden ingediend kan de examencommissie ze niet in behandeling nemen. De ambtelijk secretaris van de examencommissie van uw opleiding is mevrouw M. Rosenboom Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs, tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen op correcte wijze worden uitgevoerd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de 35/182

36 examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: De gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); De surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); De gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); Het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); Het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten In spoedeisende situaites kan de student zich richten tot de spreekuren van de examencommissie of telefonisch contact opnemen ( ) Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit.. Als jij vindt dat er voor jou een afwijking van de regels moet gelden, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat je een verzoek tijdig indient. Als je bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet je rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van 3 weken. Denk eraan, dat je bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken toevoegt: a. Naam, adresgegevens en studentnummer; b. Datum; c. Het verzoek en de redenen van het verzoek; d. De opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven; e. Eventuele bewijsstukken. Vergeet niet jouw verzoekschrift ook te ondertekenen. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie paragraaf Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dien je in als je een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kan je bezwaar (en beroep) instellen. Dat werkt als volgt: Je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn,) nadat je het besluit van de examencommissie hebt ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in; Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen; Als je het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doe je bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken, nadat je het besluit op bezwaar van de examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen 36/182

37 Voor aanvang van de opleiding is er voor eerstejaars een introductiebijeenkomst. Hier ontvangt de student belangrijke informatie en wordt een gezamenlijke start gemaakt. Daarnaast is er een algemene introductie: op en op staat meer informatie over programma en eventuele kosten. Voor instromers in het tweedejaar is er korte introductie aan het begin van het studiejaar. In het onderwijs zijn verplichte excursies opgenomen, zoals bezoek aan musea, theatervoorstellingen of een workshop. Kosten hiervoor dienst de student zelf te betalen. Ook zijn er in de vrije profilering keuzevakken waarvoor kosten gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld onkosten voor verblijf, aanschaf materialen en extra trainingen. Zie art. 25 OER-HU. Bovengenoemde activiteiten zijn deel van het onderwijsprogramma van de opleiding. Deelname is verplicht. Studenten die door overmacht en/of persoonlijke omstandigheden (waaronder financiële problemen) niet kunnen deelnemen, kunnen een financiële voorziening vragen of kunnen in aanmerking komen voor een vervangende opdracht. Hiervoor kan je een verzoek indienen bij het facultair loket. zie hiervoor par Voorzieningen Begeleiding Als HU-student heb je recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft veel docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider. Zij fungeren als spil tussen jou als student en je opleiding. Je kunt bij hem of haar terecht met vragen en problemen over je studie. Denk daarbij aan je studievoortgang of keuzes die je kunt maken in het curriculum. Als je een waarschuwend tussentijds studieadvies hebt ontvangen stel je samen met je studieloopbaanbegeleider een studieplan op. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je je eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat je: Inzicht krijgt in het beroep en in de eisen die de beroepspraktijk stelt; Op basis daarvan kunt beoordelen of je jezelf in het beroep wil bekwamen en ontplooien; Je daadwerkelijk ontwikkelt in de beroepsuitoefening, zodat je na afronding van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen; Optimaal gebruik maakt van de beschikbare middelen en tijd om een maximaal studierendement te bereiken. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en opdrachten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. De gesprekken die je met de studieloopbaanbegeleider voert, zijn gebaseerd op de ervaringen die je hebt opgedaan in projecten, lessen, practica, Studie Loopbaan Ontwikkeling (SLO) opdrachten, bedrijfsbezoeken en stage. In deze gesprekken leer je verbanden te leggen tussen de verschillende ervaringen. Gaandeweg krijgt je een beeld van wat je met de opleiding wil en welke rol je binnen het beroepenveld zou willen spelen. Daaruit trek je conclusies en formuleer je vervolgens leerdoelen en een daarbij behorend plan van aanpak. Dit laatste maakt deel uit van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het geheel wordt opgenomen in je portfolio. De opleiding CT kent een apart studiebegeleidingstraject voor langstudeerders. Daarin wordt individueel gekeken welke vorm van begeleiding de student nodig heeft om zijn studie af te ronden. In is Jaap Driest de coördinator van de studiebegeleiding voor langstudeerders. 37/182

38 2.8.2 ICT-faciliteiten Algemeen De HU biedt je een aantal standaard ICT-faciliteiten aan. Met je eigen HU-inlognaam en wachtwoord heb je toegang tot deze faciliteiten. Je inlognaam en wachtwoord ontvang je kort voor aanvang van je studie via . Na ontvangst kun je inloggen op: Je eigen mailadres (via ; De computers aanwezig op de HU. Je kunt ook met je eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk (Eduroam, ; De online catalogus van de mediatheek ( ; Het intranet van de HU ( ; Je eigen ruimte om bestanden op te slaan (Sharepoint, My Site) ; OSIRIS Student ( ; Een aantal openbare sites, zoals Surfspot ( Hier kun je tegen gereduceerde prijs hard- en software kopen. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vind je op de site van ICT ( Studentenmail Binnen de HU heb je een eigen HU adres. Deze studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel om je op de hoogte te houden van actuele informatie over je opleiding. De opleiding communiceert alleen via je HU-mailadres. De mailbox is toegankelijk via: webmail.hu.nl. Je kunt inloggen met je HU-inlognaam en wachtwoord. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je HU-mailadres regelmatig te bekijken. Met je studentenmail kun je gemakkelijk mailen met je medestudenten en docenten. Via het adresboek kun je alle adressen opzoeken. Ook beschik je over een agenda en een taken- en een contactpersonenlijst. Verder is het natuurlijk mogelijk om automatisch naar je privé adres door te sturen. Het is ook mogelijk om de mail, agenda en contactpersonen te synchroniseren met je GSM of Smartphone Sharepoint Het intranet van de HU draait op SharePoint. Steeds meer systemen aan de HU gebruiken SharePoint om hun informatie aan de gebruiker door te geven. SharePoint werkt optimaal samen met Microsoft Office, waardoor gezamenlijk werken aan documenten, presentaties of spreadsheets eenvoudig is. Intranet Het intranet van de HU bevat informatie van alle faculteiten, instituten en HU Diensten. Alle informatie met betrekking tot het onderwijs en de organisatie is hier te vinden. Het intranet van je opleiding bevat links naar cursussen, mededelingen en belangrijke data van de HU, de faculteit en je opleiding, ziekmeldingen van docenten en het laatste nieuws. Portfolio Cursussen Veel cursussen die digitaal worden ondersteund hebben een site in SharePoint. Gebruik van deze cursussite kan variëren van het uitwisselen van gegevens bijvoorbeeld PowerPointpresentaties van de docent tot het samenwerken met medestudenten aan projecten of opdrachten. MySite De MySite is een persoonlijke pagina op SharePoint. Hier kun je bestanden plaatsen die je zowel thuis als op school kunt openen en wijzigen. Ook kan je werkruimtes maken om alleen of met 38/182

39 andere studenten aan een project, werkstuk of opdracht te werken. Daarnaast kan je een blog aanmaken om je kennis te delen met anderen OSIRIS Student OSIRIS staat voor Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem. De HU gebruikt dit systeem voor de registratie van de studievoortgang. Hierin worden al jouw gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen bijgehouden. Elke student heeft zelf toegang tot OSIRIS via Eenmaal ingelogd kun je gebruikmaken van de volgende basisfunctionaliteiten: Cijfers inzien Via het tabblad Resultaten zie je welke cijfers je voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt behaald. Tevens is een statistisch overzicht beschikbaar over hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wil je alle resultaten in het huidige studiejaar zien, kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vind je een overzicht van de resultaten die je gedurende je hele studie hebt behaald. Je kunt zelf bepalen of je alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. Je wordt geacht zelf je cijfers te controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet je altijd melden binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS. Dit doe je bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Studievoortgang Wil je weten welke vakken je nog moet volgen voor je kunt afstuderen, ga dan weer naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteer je de opleiding die je volgt en geef je aan dat je nog te volgen onderwijs wilt zien. OSIRIS vergelijkt jouw resultaten dan met het curriculum dat je volgt en geeft aan wat je gehaald hebt en wat je nog moet doen. Aanvragen vrijstellingen Je kan een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang vrijstelling aanvragen. Hier wordt je eigen curriculum getoond en op basis daarvan kan je een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over de verlening van vrijstellingen vind je in paragraaf 4.2. Toets- en Cursusinformatie informatie over toetsen, cursussen, minors en keuzecursussen en over de wijze van inschrijven, is te vinden in OSIRIS. Inschrijven voor cursussen en toetsen Via het tabblad Inschrijven kan je via een eenvoudige wizard kiezen of je je wilt inschrijven voor een cursus, toets of minor. Zo kan je een keuze maken uit de cursussen uit je verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU.. Informatie over de inschrijfperiode vind je terug in paragraaf van deze studiegids. Meer informatie over de inschrijving is ook te vinden in paragraaf 3.2 van deze studiegids. Overzicht inschrijvingen Wil je weten voor welke cursussen en toetsen je bent ingeschreven, kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en toetsen zien die op dit moment gegeven worden of in de toekomst liggen. Bevestiging inschrijving Soms denk je dat je je correct hebt ingeschreven voor een cursus of toets, maar is jouw inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijg je na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op je HU adres. Controleer altijd of je dit bericht hebt ontvangen en bewaar het goed. Uitschrijven voor cursussen en toetsen 39/182

40 Ben je ingeschreven voor een cursus of een toets en wens je hiervoor uitgeschreven te worden, klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of toetsen) aan waarvoor je je wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. Een uitschrijving voor een cursus of toets is alleen mogelijk in de daarvoor opengestelde periode. Ook van het uitschrijven op een cursus of toets ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kun je zelf je adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die je jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia, neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Een adreswijziging kan je ook via Studielink doorgeven. bij resultaat Als je op de link Aanvullende informatie klikt kun je jezelf aanmelden voor het bericht bij een resultaat. Als ' resultaten' op 'Aangemeld' staat krijg je een wanneer in OSIRIS een resultaat wordt vastgelegd. Als je het instelt op 'Afgemeld' krijg je geen s Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt je HU-wachtwoord. Je krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kun je jouw wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht posities bestaan en zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kun je ook je wachtwoord resetten als je het vergeten bent. Je krijgt via een eenmalige SMS een nieuw wachtwoord toegestuurd. Let op: voor sommige programma s die je binnen je eigen opleiding gebruikt gelden afwijkende wachtwoorden. Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot je wachtwoord kun je je wenden tot de onderwijsbalie (zie par ) en de website Informatiebeveiliging en privacy De HU hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Op infrastructureel gebied hebben we maatregelen genomen om alle gegevens binnen de HU zo goed mogelijk tegen misbruik te beschermen. Daarnaast bestaan er regels ten aanzien van het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie Je wordt geacht deze regels te kennen en je hieraan te houden. Als gebruiker kan je zelf ook een en ander doen om de veiligheid te vergroten: De pc waarop je bent aangemeld niet onbeheerd achter te laten; Je wachtwoord niet aan anderen te geven; Brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer op te halen; Mail vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid aan: De HU kent daarnaast een privacyreglement op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin is de bescherming van persoonsgegevens geregeld. In dit reglement staat onder meer welke informatie geldt als vertrouwelijk en welke regels gelden ten aanzien van het gebruik van deze gegevens. Op de site lees je meer hierover Registratie studievoortgang Je studieresultaten worden geregistreerd in het digitale studievoortgangsysteem van de HU: OSIRIS. Zie ook par De studievoortgang wordt uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Transfer System (EC s). Voor elke cursus waarvan de eindbeoordeling voldoende is, worden de 40/182

41 bijbehorende EC s toegekend. Voor deeltentamens worden geen EC s toegekend. Zie ook par Loop je achter met het halen van je studiepunten? In je eerste jaar neemt de studieloopbaanbegeleider contact met je op als je een waarschuwing hebt gehad voor een negatief studieadvies. Samen kunnen jullie bekijken welke factoren de achterstand veroorzaken en of (en hoe) daar iets aan kan worden gedaan. Daarnaast kan je bij je studieachterstand ook altijd zelf contact opnemen met je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. (zie paragraaf ). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte). Zij kunnen je adviseren over mogelijke voorzieningen Onderwijsbalie De uitvoering van het onderwijs wordt administratief en logistiek ondersteund door het Onderwijssecretariaat en is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan studenten en docenten. Onderwijssecretariaat Instituut voor Social Work, locatie Amersfoort De Nieuwe Poort PA Amersfoort Telefoon (088) Telefonisch bereikbaar: tijdens werkuren. De balie is geopend van 9.00 tot uur Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel je studententijd zo leuk mogelijk te maken. Studieverenigingen organiseren niet alleen leuke en gezellige activiteiten, ze zorgen ook voor betrokkenheid bij je studie, de hogeschool en je toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. Voor meer informatie zie de website van OSHU: Faculteit Vereniging Informatie Contactgegevens HU breed MUST Medezeggenschapsvereniging HU breed OSHU Koepel studieverenigingen HU breed HU Roeiploeg Sloeproei vereniging HU HU breed Conventus Studentenvereniging HU Amersfoort Comus HU breed StuRa Studentenvereniging HU Amersfoort Opleidingscommissies De opleiding heeft ook een opleidingscommissies (OC). De commissie is een adviesorgaan van de instituutsdirectie. Adviezen gaan bijvoorbeeld over de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden en de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten altijd studenten. Als je een goed idee hebt voor de verbetering van jouw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! 41/182

42 Wil je zelf lid worden van de opleidingscommissie? Stel je dan kandidaat voor de eerstkomende verkiezingen. Meer informatie kun je krijgen bij de coach Bestuurlijke participatie studenten, die te bereiken is via De coach verzorgt ook ondersteuning van de actieve opleidingscommissies. 2.9 Contactgegevens Instituut voor Social Work, locatie Amersfoort Opleiding SPH, MWD, CT, Social Management (CMV) (voltijd, deeltijd, duaal) De Nieuwe Poort PA Amersfoort Telefoon (088) /182

43 3 Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van je opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in EC s. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan achterin deze studiegids vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS ( en in de cursusomschrijving in par Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Als student ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print een inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot de cursus. Inschrijven (en eventueel uitschrijven) is mogelijk tot twee weken voor de start van een onderwijsperiode waarin het onderwijs van de desbetreffende cursus wordt gegeven. Als je voor een cursus bent ingeschreven, wordt je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet u zich uiterlijk drie weken voor het tentamen uitschrijven. Zie par Voor voltijd- en deeltijdstudenten van de opleiding geldt: je wordt automatisch ingeschreven voor de cursussen/programmaonderdelen die voor uw jaargroep staan gepland (standaard studieroute) Volgt u een afwijkende route (bijvoorbeeld als versneller, of als vertrager), dan schrijf je je in via OSIRIS voor die vakken die buiten de standaardroute vallen. Voor alle afwijkingen van de standaardplaatsing is overleg met en goedkeuring van de studieloopbaanbegeleider noodzakelijk. Voor minors: de minormarkt vindt eind maart 2013 plaats. Daarna opent de inschrijving voor het jaar daaropvolgend. Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. NB. Een minor kan bij een te klein aantal inschrijvingen komen te vervallen. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Onderwijsperiode Data inschrijving Periode A (blok 1) t/m Periode B (blok 2) t/m Periode C (blok 3) t/m Periode D (blok 4) t/m Periode E (blok 5) Geen cursussen Minorinschrijving 1 e ronde minorinschrijving 2012/ t/m e ronde minorinschrijving 2012/ t/m De minormarkt zal 21 maart 2013 worden georganiseerd (datum onder voorbehoud van wijzigingen). 3.3 Aanwezigheidsplicht Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je aanwezig bent bij alle bijeenkomsten. Je leert niet alleen van je docent, maar ook van de interactie met klasgenoten. Bovendien blijkt jaar in jaar uit dat studenten die altijd aanwezig zijn betere studieprestaties boeken en hun opleiding sneller afronden. 43/182

44 Sommige cursussen hebben een aanwezigheidsplicht. Dit staat per cursus vermeld in de cursusomschrijving. Zie par. 3.5 Voor programmaonderdelen met een aanwezigheidsplicht gelden de volgende regels: 1. De student wordt geacht 100% aanwezig te zijn; aanwezigheid van 80% van de onderwijsactiviteiten wordt als toereikend beschouwd. 2. Bij aanwezigheid van 60% tot 80% van de onderwijsactiviteiten wordt voor alle gemiste onderdelen een vervangende opdracht vastgesteld, die redelijkerwijs leidt tot de beoogde competenties. Dit betekent dat voor de vervangende opdracht ook aanwezigheid kan worden vereist. 3. Een aanwezigheid van minder dan 60% is dermate ontoereikend, dat het programma beschouwd wordt als niet te zijn gevolgd. In uitzonderlijke gevallen kan de Examencommissie ontheffing verlenen van de aanwezigheidsplicht, eventueel onder bepaalde voorwaarden. De student moet daartoe een verzoek indienen (zie ook paragraaf 2.6.4). Wanneer de afwezigheid meer dan 40% bedraagt, kan de docent besluiten om de betrokken student de toegang tot het onderwijs te weigeren. Dat houdt in dat de student van verdere deelname aan dit programmaonderdeel wordt uitgesloten en dat de cursus opnieuw moet worden gevolgd. Wanneer het daarbij gaat om een cursus die maar eenmaal per studiejaar wordt aangeboden en waarvan de afronding voorwaarde is voor het volgen van verdere cursussen (bijvoorbeeld de stage), kan te grote absentie ernstige consequenties hebben voor de studievoortgang van de student. De aanwezigheid wordt genoteerd tijdens de eerste 15 minuten van de les. Indien de student later komt, dan geldt dat deze les als afwezig wordt aangemerkt. 3.4 Beginvereisten Aan een cursus kunnen begin- of toegangsvereisten zijn verbonden. Zie daarvoor de cursusbeschrijvingen in hoofdstuk 10. Voldoe je niet aan deze vereisten dan kan je niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie par Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van jouw opleiding staan achterin deze studiegids vermeld. In de cursusbeschrijving vind je alle relevante informatie over de cursussen van je opleiding. Alle cursusbeschrijvingen kun je vinden in hoofdstuk 10 van deze studiegids en op 44/182

45 4 Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst je kennis, inzicht en vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in deeltentamens. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie paragraaf ). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. Examens Iedere opleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen de afsluiting van de propedeutische fase en de hoofdfase. Je slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als je voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten de tentamens van de betrokken studiefase met een voldoende zijn beoordeeld en alle benodigde EC s (60 voor de propedeuse en 180 voor de hoofdfase) zijn behaald. Je kan het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra je het programma van de propedeutische fase of hoofdfase hebt afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering jouw resultaten. Ben je geslaagd en voldoe je aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie paragraaf 5.1. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen en kan een afstudeerscriptie/opdracht- of project omvatten. Hij kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kernmodules waaruit een goed beeld van je eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit 1 onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar bestaan. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid bij CT bestaat in het studiejaar uit de volgende onderdelen: Persoonlijk Professioneel Profiel 10 EC Praktijkonderzoek/Praktijkproduct 15 EC 4.2 Vrijstellingen De examencommissie kan je vrijstelling verlenen van (deel)tentamens. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat je niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat je de studiepunten voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als je bent ingeschreven. 45/182

46 HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens. Deze kan je behaald hebben in: - De vooropleiding op grond waarvan je toegelaten bent tot deze opleiding; - Tentamens of examens die je hebt behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; - Tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de NVAO. Praktisch gezien voldoen alle HBO- en WO-opleidingen waarvoor je via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. Voor de afstudeereenheid (c.q. afstudeerproject./scriptie/opdracht) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. Reeds toegekende vrijstellingen blijven geldig en komen niet te vervallen. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER HU bacheloropleidingen In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Zie par. 0. voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als je meer dan 15 studiepunten aan vrijstelling in de propedeuse hebt, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Meer hierover kan je vinden in paragraaf van deze studiegids. Overleg eerst met je studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Vrijstellingen worden binnen OSIRIS weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was ook registratie als, VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment), of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kan je pas aanvragen als je formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om jouw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: Tentamens met gesloten vragen; Tentamens met open vragen; Tentamens met meerkeuzevragen; Werkstukken of andere vormen van schriftelijke opdrachten; Portfolio s; Reflectieverslagen; Het vervaardigen en/of uitvoeren van een presentatie en/of taak; Een mondeling tentamen. 46/182

47 In de cursusbeschrijving wordt aangegeven of een tentamen eventueel leerwegonafhankelijk is. Dit houdt in dat je het tentamen ook zou kunnen afleggen zonder dat je de cursus hebt gevolgd. Dit is belangrijk als je door werk, andere ervaringen of een niet erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties, Zoals je hiervoor kan lezen (4.2.) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kan je deze ervaring toch binnen je opleiding te gelde maken en je opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens door de surveillant bekend gemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren Tentamenrooster De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het semesterrooster). Dit rooster wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de tentamenperiode gepubliceerd via de publicatieborden en OSIRIS ( Aan de hand van het jaarrooster kan je zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Bij CT worden tevens toetsen onder lestijd afgenomen. Herkansingen vinden plaats in de week voorafgaand aan de afsluitingsweek van de volgende periode. Uitzonderingen vormen de herkansingen voor de tentamenonderdelen van de laatste periode. Deze worden ingeroosterd in de laatste volle week van augustus voorafgaand aan het nieuwe studiejaar (start 1 september). Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Tentamens worden zoveel mogelijk gepland op hetzelfde tijdstip als de lessen. Om je de mogelijkheid te geven om te versnellen kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken. Tabel schriftelijke tentamentijden Tentamentijd Tijden Tentamentijd 1 10:00-12:00 uur Tentamentijd 2 13:00-15:00 uur Tentamentijd 3 16:00-18:00 uur Tentamentijd 4 19:00-21:00 uur Op bovenstaande kan om organisatorische redenen worden afgeweken Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Je 47/182

48 bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot het tentamen. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet je je uiterlijk drie weken voor het tentamen uitschrijven. Als je wel stond ingeschreven, maar niet hebt deelgenomen aan het tentamen wordt in Osiris NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Voor tentamens die je los van de cursus wilt doen (hertentamens) dien je je zelf in te schrijven. N.B. Het is niet altijd mogelijk om (her-)toetsen voor deeltijdstudenten op de gebruikelijke lesdag te organiseren. Soms, als het niet anders kan, wordt op een afwijkende dag een (her-)tentamen georganiseerd. Inschrijven nà de officiële inschrijvingstermijn Er is een mogelijkheid om nà de officiële inschrijvingstermijn nog voor je schriftelijke tentamens te worden ingeschreven. Dit geldt echter niet voor verslagen, presentaties etc. Je betaalt dan per toets 15,00 voor extra organisatie- en administratiekosten, met een maximum van 60,00 per periode. Dit kan tot uiterlijk de vrijdagochtend (tot uur) van onderwijsweek 5. Hiertoe dien je je te melden bij het onderwijssecretariaat. Vervolgens kun je je met een bewijs van betaling alsnog handmatig laten inschrijven door het onderwijssecretariaat. Restitutie wordt niet verleend. Zie hoofdstuk 6 voor tentamenroosters e.d. Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop je een tentamen kan afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS voor deze data Een student heeft twee tentamenkansen per jaar. 48/182

49 Voor sommige cursussen is slechts een tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In hoofdstuk 3 in de cursusomschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Bij deelname aan een herkansing vervallen alle eerdere beoordelingen voor het tentamen. Een voldoende tentamenresultaat kan niet herkanst worden. Als je geen tentamenkans meer hebt, maar je hebt het tentamen nog niet gehaald, kan je in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kan je door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de Examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich één of meer van de volgende omstandigheden voordoen: Ziekte; Lichamelijke of andere functiestoornis; Zwangerschap; Bijzondere familieomstandigheden; Andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de Examencommissie. De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) Langstudeerders. Tentamenmogelijkheid bij niet halen bsa-norm in geval van verkorte route Studenten die: a. een verkorte route volgen en daardoor meer dan 15 studiepunten aan vrijstellingen hebben, en b. in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat; kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste tentamenperiode voor een module uit de propedeutische fase die nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de bsanorm kan voldoen. Studievertraging van ten minste 3 maanden Studenten die: a. Tenminste 1 maal heeft deelgenomen aan het tentamen, en b. Er een studie- of afstudeervertraging van ten minste 3 maanden dreigt te ontstaan. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijg je twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Naast een extra tentamenkans kan je de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat je het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan een dergelijk verzoek toekennen als; a. Je recht hebt op een tentamenkans, en b. Je al minimaal 2 keer hebt deelgenomen aan het reguliere tentamen, en c. een vakdocent een positief advies geeft, en d. er een studie- of afstudeervertraging van ten minste 3 maanden dreigt te ontstaan. 49/182

50 De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek Voorzieningen in geval van een functiebeperking Algemeen Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt kan je de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen, waardoor je een examen of tentamen op aangepaste wijze kan afleggen. Neem als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt dan zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (zie par. 8.8). De studentendecaan kan je informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie par. 8.8 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en par.0 voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet je tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. De studentendecaan kan je begeleiden bij het indienen van het verzoek. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt de volgende voorzieningen aan: - Aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); - Het gebruik van een laptop bij een tentamen; - Verlenging van de tentamentijd; - Fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht ook de volgende faciliteiten aan: - Digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor dyslexiestudenten; - Rustruimte; - Studentenpsycholoog. Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de Examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Je hebt tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: De toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de Examencommissie van de andere opleiding; Je bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kan tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; 50/182

51 De Examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan jou als student worden bekendgemaakt) Legitimatieplicht bij schriftelijke tentamens Voor deelname aan schriftelijke tentamens ben je verplicht je te legitimeren met een geldige collegekaart van de HU. Met het oog op fraudepreventie moet je je daarnaast altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zie paragraaf 9.2.5). Daar kan tijdens een tentamen om gevraagd worden. Zorg er dus voor dat je dat altijd bij je hebt. Heb je geen geldige collegekaart, dan kan je alleen deelnemen aan tentamens als je een geldige tentamenpas en een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Een geldig legitimatie bewijs is een geldig: - paspoort, - Europese identiteitskaart, - Nederlands of - internationaal rijbewijs of vluchtelingendocument). Heb je geen collegekaart, omdat je die nog niet ontvangen hebt, dan kan je in de week voorafgaand aan de tentamenperiode kosteloos een tentamenpas (periodepas) aanvragen. Deze tentamenpas is geldig gedurende de daarop aangegeven periode. Heb je geen collegekaart, omdat je die door verlies of diefstal bent kwijtgeraakt, dan kan je een tentamenpas (dagpas) aanvragen tijdens de tentamenperiode. Deze tentamenpas is uitsluitend geldig op de dag van afgifte. In dit geval zijn er aan de tentamenpas kosten verschuldigd van 25,- per pas tot een maximum van 100,- per tentamenperiode. Je hebt recht op restitutie van het bedrag als je kan aantonen dat je door overmacht (zoals bijvoorbeeld diefstal waarvan een proces-verbaal overlegd kan worden) je collegekaart bent verloren. De tentamenpas wordt alleen afgegeven als je: Rechtsgeldig staat ingeschreven als student aan de HU; Bij de aanvraag een geldig legitimatiebewijs toont; Staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. Als je collegekaart om welke reden dan ook verloren is gegaan, neem dan zo snel kogelijk contact op met de studentenbalie (par ) Gang van zaken tijdens tentamens 1. Aan studenten wordt geadviseerd 15 minuten voor de start van een schriftelijk tentamen aanwezig te zijn, zodat het tentamen op tijd kan aanvangen. De aanvangstijd van het tentamen is te vinden op het tentamenrooster van de opleiding. Studenten hebben na aanvang van het tentamen geen toegang meer tot het lokaal. Zij kunnen niet deelnemen aan het tentamen en verliezen tevens de mogelijkheid het tentamen op een ander tijdstip te doen. Wel komt men in aanmerking voor een herkansing voor zover de student daar nog recht op heeft. 2. Studenten leggen hun collegekaart en een geldig identiteitsbewijs zichtbaar op tafel. 3. Tijdens het tentamen zijn surveillanten aanwezig. 4. Studenten die klaar zijn met het tentamenwerk maken door middel van hand opsteken duidelijk dat zij de ruimte wensen te verlaten en leveren individueel op een teken van de surveillant het tentamen in en verlaten in alle rust de ruimte. De laatste 15 minuten mag niemand het lokaal verlaten tot het einde van de tentamentijd. Bij inlevering van het tentamen tekent de student de aanwezige presentielijst en controleert de surveillant de collegekaart. 51/182

52 5. Indien een student zich heeft ingeschreven voor het tentamen, maar niet voorkomt op de presentielijst, verwijst de surveillant de student naar de toetsorganiserende afdeling (onderwijssecretariaat). Het tentamen kan onder voorbehoud van onderzoek naar de geldigheid van inschrijving worden gemaakt. Hiertoe moet de student (na het maken van het tentamen onder voorbehoud) een verzoek indienen bij de Examencommissie. 6. De gang van zaken tijdens mondelinge tentamens en/of bij practicumonderdelen is gedelegeerd aan de desbetreffende vakdocenten. Zij bepalen de gang van zaken tijdens de tentamens. Studenten die willen afwijken van deze regel kunnen dit alleen maar met toestemming van de Examencommissie. Herkansingen voor deze onderdelen vinden altijd plaats na overleg met en goedkeuring van de examencommissie. 7. Studenten die door bijzondere persoonlijke omstandigheden of overmacht niet kunnen deelnemen aan een tentamen/herkansing dienen dit schriftelijk binnen twee weken na de tentamendatum te melden bij de Examencommissie. Deze regel geldt voor studenten die de betreffende cursus moeten afronden in het betreffende studiejaar (bijvoorbeeld in verband met het studieadvies voor eerstejaarsstudenten of in verband met de stagewaardigheid) en die geen twee tentamenmogelijkheden hebben gehad. De Examencommissie oordeelt of de reden van afwezigheid onder de zogenaamde bijzondere omstandigheden valt (zie artikel 34 en 39 van de OER FMR). Indien de reden onder de bijzondere omstandigheden valt, bekijkt de Examencommissie in overleg met de vakdocent of er nog een herkansing in het betreffende studiejaar mogelijk is. 8. Tijdens het maken van een schriftelijk tentamen is het verboden met elkaar te overleggen of met elkaar te praten. Iedere vorm van onregelmatigheid maakt het tentamen ongeldig. De surveillant registreert dit en meldt dit bij de Examencommissie. 9. Het gebruik van elektronische apparaten (GSM, buzzer, message watch, organizer, portable computer, etc.) tijdens de tentamens is verboden, tenzij expliciet op het tentamen is vermeld dat dit wel toegestaan is. Genoemde apparaten moeten dus tijdens het tentamen zijn uitgeschakeld en opgeborgen. 10. Indien een student op basis van een inschrijving van een andere student aan het tentamen heeft deelgenomen dan is het tentamenwerk ongeldig. 11. De student kan bezwaar aantekenen bij de Examencommissie. 12. Een docent is gerechtigd de beoordeling niet uit te voeren van tentamens die niet voldoen aan de regels conform eisen aan werkstukken. 13. Bij een tentamenduur van minder dan 120 minuten is het niet toegestaan gebruik te maken van het toilet. Een student kan bij bijzondere medische/persoonlijke omstandigheden vooraf een verzoek bij de examencommissie indienen voor uitzondering van deze regel. 14. Voorafgaand aan het tentamen dient de student jassen en tassen op de aanwezige garderoberekken te plaatsen. 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: Een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; Een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; Een woordbeoordeling: VRY 2 (vrijstelling) Voldaan, Niet Voldaan, Onvoldoende, Voldoende, Ruim voldoende, Goed, Zeer goed, Uitmuntend. De uitdrukking in woorden verhoudt zich tot de tienpuntsschaal als aangegeven in deze tabel: uitmuntend 10 zeer goed 9 goed 8 ruim voldoende 7 voldoende 6 onvoldoende 5 2 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC_bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment, of VRY (niet gespecificeerd). 52/182

53 Als je wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in Osiris geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Als je dus niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan voor dat je je tijdig uitschrijft. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een (deel)tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij een voldoende of hoger of bij de beoordeling VRY-O. Een (deel)tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij een voldoende of hoger of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt) Dus een 5,49 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving in hoofdstuk 10. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamens krijg je dus geen EC toegekend. Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS ( Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van rekenkundige, type- en andere fouten. Je kan zelf uit OSIRIS een resultatenlijst uitprinten en deze controleren. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Mogelijke fouten moet je binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie nog gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen 3 : Uiterlijk drie weken na afname van een tentamen,; Bij een mondeling tentamen, op de dag van afname. Het tentamen resultaat dient binnen drie weken in Osiris vermeld te worden. Indien sprake is van een eindbeoordeling op basis van meerdere deeltentamens, begint de termijn zoals hierboven genoemd te lopen vanaf het laatste deeltentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heb je recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. Je kunt je werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heb je het recht om jouw schriftelijke werk in te zien. Ook krijg je een toelichting op de beoordeling van tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de 3 Een week is een periode van 7 aaneengesloten dagen. Erkende feestdagen die in Osiris staan vermeld, tellen hierbij niet mee. 53/182

54 opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen jouw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden, Maak je je schuldig aan fraude, (of andere vormen van onregelmatigheden zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen ) dan kan de examencommissie één of meer van de volgende maatregelen nemen: Ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste een kalenderjaar; Onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; Afnemen van een nieuw examen op door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op een door haar te bepalen wijze; In ernstige gevallen zal de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Je kunt je dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. Je je eerder schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden en je daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. Er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: o bedreiging of geweld; o je gebruik maakt van vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten); 3. Je zonder toestemming van de docent beschikt over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat je dit van een medestudent hebt gekregen. Voordat de examencommissie een besluit neemt word je gehoord. De examencommissie stelt je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU ( Schrijf je je uit als je een sanctie opgelegd hebt gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort en herleeft de sanctie bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die ook de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of je het resultaat op eigen kracht hebt bereikt. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend tentamen afnemen. Als je dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was, en vervalt het resultaat (code NV). Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten, wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor 54/182

55 afstudeerproducten geldt een termijn van twee jaar die ingaat na diplomering. In het geval de opleiding tentamens, examens en afstudeerproducten digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn 7 jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kan je op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een fotokopie ervan te krijgen. Alle documenten met betrekking tot: (Voldoende) tentamen- of examenuitslagen; Vrijstellingen; De inschrijving van de student; De afgifte van diploma s of verklaringen; worden bewaard gedurende een periode van dertig jaar, conform het Privacyreglement studenten HU. De instituuts- dan wel afdelingsdirecteur ziet daarop toe Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken kan je de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen of een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt geldig. Als door examencommissies beleid geformuleerd is voor de verlening van de geldigheidsduur dat hier vermelden. In de studiegids kan een afwijkende termijn voor de geldigheidsduur opgenomen worden. Dit kan zowel langer als korter zijn. Als hiervoor gekozen is dat hier opnemen en motiveren. 55/182

56 5 Diplomering 5.1 Procedure afgifte getuigschrift De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of je aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald, dien je rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven en moet je aan alle betalingsverplichtingen hebben voldaan. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er ook een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het Bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kan je maar 1 keer een diploma krijgen. Heb je al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, maar doe je vervolgens nog extra cursussen, of rond je nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijg je niet nog een diploma, maar krijg je hiervoor een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet je tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop je het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Als je verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er 2 mogelijkheden: 1. Je rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op je diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van je tweede afstudeerrichting. 2. Je rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt je diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijg je naast je diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Let op! Als je je diploma behaald hebt, zal je jezelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als je uitgeschreven bent voor een opleiding hoef je geen collegegeld meer te betalen. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als je hoge cijfers haalt, kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude of met genoegen aantekening op je diploma. Dit gaat niet automatisch, maar moet je, als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, aanvragen. Want uitsluitend op voorafgaand verzoek van jou als student wordt dit op je diploma weergegeven.. Om een aantekening te krijgen, moet je voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een (eind)beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle (eind)beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de (eind)beoordeling van de onderdelen van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding; 56/182

57 Je bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor je betreffende opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze beoordeling. Ook extra behaalde studiepunten (bijvoorbeeld bij een excellente route) tellen niet mee bij deze beoordeling. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een (eind)beoordeling van tenminste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle (eind)beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de (eind)beoordeling van je afstudeeropdracht of eindscriptie is minimaal 7.0 vóór afronding; je bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor je opleiding; je hebt maximaal 90 studiepunten aan vrijstellingen gekregen voor je opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze beoordeling. Ook extra behaalde studiepunten (bijvoorbeeld bij een excellente route) tellen niet mee bij deze beoordeling. Indien de inschrijvingsduur langer is dan 4 studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat je toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. Je moet wel voldoen aan alle overige eisen. Reikwijdte Bovenstaande regeling is uitsluitend op jou van toepassing als je na 1 september 2005 voor het eerst deel hebt genomen aan de hoofdfase van de opleiding. 57/182

58 6 Roosters 6.1 Jaarrooster Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). periode A + B (blok 1 + 2) vormen samen een semester, net als periode C + D (blok 3 + 4). Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waarin de periode-indeling (of blokindeling) voor dat studiejaar wordt gepresenteerd met vermelding van de lesweken, tentamenweken en vakantieperiodes. Jaarroosters van de faculteiten kan je nalezen op Het jaarrooster studiejaar , onderverdeeld in twee semester-roosters, van de opleiding ziet er als volgt uit: 6.2 Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie 24 december 2012 t/m 4 januari 2013 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december /182

59 Nieuwjaarsdag 1 januari 2013 Goede vrijdag 29 maart e en 2 e paasdag 31 maart en 1 april 2013 Koninginnedag 30 april 2013 Bevrijdingsdag 5 mei 2013 Hemelvaartsdag 9 mei 2013 Dag na hemelvaartsdag 10 mei e en 2 e Pinksterdag 19 mei en 20 mei Lesdagen en tijden Lesdagen De lessen zijn geroosterd van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot uur. Lestijden Alle studenten dienen er rekening mee te houden dat lessen in de avonduren kunnen worden gegeven. Voor het volgen van lessen dient de student op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Eventuele laatkomers worden 15 minuten na aanvang niet meer toegelaten. Deeltijders moeten er rekening mee houden dat tentamens op andere dagen gepland staan dan de lesdagen. Keuzeprogramma s kunnen in de avonduren geroosterd worden. Bij lessen met een aanwezigheidsplicht geldt daarenboven het volgende: 1. De aanwezigheid wordt afgetekend door de docent binnen de eerste 15 minuten van de les 2. De student heeft de verplichting er op toe te zien, dat zijn/haar aanwezigheid wordt genoteerd 3. De Examencommissie gaat uit van de registratie van de docent. 6.4 Openingstijden gebouwen Amersfoort, Nieuwe Poort 21 Het gebouw is geopend van maandag tot en met vrijdag van uur. Op dinsdagavond is het gebouw geopend tot uur. Op enkele (feest)dagen is het gebouw gesloten, zie hiervoor de jaarplanning. Alle openingstijden zijn onder voorbehoud. Actuele openingstijden zijn te vinden op: Roosterinformatie en -wijzigingen Mededelingen over lessen en tentamens worden via je opleidingsintranet bekendgemaakt en voor zover mogelijk ook via mededelingenborden en je studentenmail. Ook correcties en aanvullingen op deze studiegids worden zo bekendgemaakt. De HU verwacht dat je postadres bij de studentenadministratie klopt en dat je regelmatig je box van je HU-account leest. Afwezigheid docenten De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel mogelijk doorgaan. Mocht de les uitvallen dan wordt je hiervan op de hoogte gesteld via SharePoint en zoveel mogelijk via de mededelingenborden en je studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen wordt ingehaald. Afwezigheid studenten 59/182

60 Ben je ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht ben je verplicht je af te melden bij de docent. Bij (dreigende) langdurige ziekte geef je de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan je studieloopbaanbegeleider en neem je contact op met je studentendecaan (zie par. 8.2). Roosters en roosterwijzigingen vind je op de roostersite: 60/182

61 7 Klachten, bezwaar en beroep 7.1 Inleiding Als je het niet eens bent met een beslissing, als je vindt dat iemand zich tegenover jou niet goed gedragen heeft, of als er iets anders fout is gegaan, dan kun je daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, slb-ers en Examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je er toch niet uitkomt, of iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan staat de formele weg open. De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende) studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of klachtprocedure. Je kan je bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als je niet precies weet waar je moet zijn, of behoefte hebt aan advies, kan je je wenden tot het facultaire loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via en is in de faculteit ondergebracht bij Er is een standaardformulier waarop je je bezwaren kan vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. Dit formulier kun je vinden op de website Het facultaire loket kan je verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen je adviseren over de procedures. En net als de studentmediatoren ondersteunen ze ook bij een oplossing in overleg, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden. Als je niet tevreden bent over de afhandeling op de faculteit, kan je naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). Je dient je beroep of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat je beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan je ook informeren over de procedures. Je kan ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller zijn en minder formeel. Als je het niet eens bent met de uitkomst kan je altijd nog naar het HU-Loket. Het advies is dan ook altijd de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en daar eerst je bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van uit gegaan. Let vooral op de termijnen! Als je op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet je dat doen binnen twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat je je binnen een termijn van 6 weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure in een schema is weergegeven. 7.2 Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kan indienen, maar niet altijd. Je kan bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of de Examencommissie. Hiervoor is een standaardformulier 61/182

62 beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de Examencommissie. De Examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De Examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de Examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kan je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de afdelingsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de Examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU ( 7.3 Beroep Beroep aantekenen Je kan in beroep gaan tegen besluiten en besluiten op bezwaar die op grond van de onderwijs- en examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard, of ordemaatregelen en dergelijke, kan je daartegen in beroep gaan. Je kan binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU- Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens (voor vrijwel alle besluiten van de Examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) zijn. Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extraneï van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: Je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; Vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; Datum; Een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; Eén of meer gronden, waarop het beroep berust; Een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekend dat vaak dat de 62/182

63 examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. Ook de Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU ( staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kan voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.2) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens, of het besluit van het College van Bestuur, kan je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Klachten Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kan je geen bezwaar aantekenen, maar je kan wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kan je het standaardformulier gebruiken. Dit kan je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure. Het orgaan dat je klacht behandelt, kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Je kan een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kan je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kan het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. 63/182

64 Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties en niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag ( staan de procedures nader beschreven. 7.5 Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kan je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de opleidingsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. 7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep Kwestie? Stap 1: Directe benadering (informeel) Stap 2: Facultair loket Bezwaarprocedure Klachtprocedure Stap 3: HU-loket College van Beroep Examens Geschillenadviescommissie Klachtencommissie Studenten Klachtencommissie Ongewenst Gedrag/FG-P 64/182

65 8 Studentzaken 8.1 Studiebegeleiding Inleiding Als afgestudeerd hbo-student word je geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat je op eigen initiatief gebruik maakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Als student heb je recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB er). Deze begeleider begeleidt jou in je competentieontwikkeling. Op basis van je competentieontwikkeling en de resultaten monitort de studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken: Bewaken en bespreken van studieresultaten; Samen met jou een studieplanning opstellen als je een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies hebt gehad; Adviseren bij het maken van keuzes, die in het kader van de opleiding van belang zijn; Verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding par Profileringsfonds Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat uit 4 verschillende regelingen: Afstudeersteunregeling Studenten van de hogeschool, die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten. Regeling Bestuursbeurzen Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens, of binnen 12 maanden na afloop van hun beursrechtperiode, erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor gefaciliteerd kunnen worden. Kennisbeurzen Financiële ondersteuning voor non-eer studenten die instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen. Topsportregeling Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de student/topsporter. 65/182

66 Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Het Profileringsfonds heeft uitsluitend betrekking op studenten (voltijd of duaal) van de hogeschool die op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering hebben ontvangen voor een opleiding aan deze hogeschool of aan een andere instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs (prestatiebeursstudenten). Zie voor het Profileringsfonds. Het is belangrijk dat je bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij je studentendecaan meldt om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds. 8.3 Studentendecaan Het studentendecanaat van de HU geeft je informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU Amersfoort heeft één of meer studentendecanen. Zij zijn er om jou te ondersteunen bij het aanpakken van je vragen of problemen tijdens je studie. De studentendecaan kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Alles wat je bespreekt, blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU. Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Tijdens je studie kun je studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Maar ook psychische problemen, een (chronische) ziekte of functiebeperking kunnen een belemmering vormen in de studievoortgang. Of je wilt je studie onderbreken vanwege een langdurige ziekenhuisopname. Ook faalangst kan je studievoortgang blokkeren. De studentendecaan helpt je om het probleem te verhelderen en oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan je helpen bij het vinden van een andere vorm van hulpverlening. Studieadvies en procedures De studentendecanen hebben een adviesfunctie in de procedure rondom het uitbrengen van het studieadvies als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zij zijn goed op de hoogte van regelingen waarin de rechten en plichten van de student en die van de HU staan beschreven. De studentendecaan kan je adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kan je bij het Studentendecanaat terecht bij twijfel over je studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen. Financiële zaken Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en je bijvoorbeeld door een overmachtsituatie in (tijdelijke) geldnood komt. In sommige gevallen kun je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. Kijk voor meer informatie op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU ( Centrum Studiekeuze Bij Centrum Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van de HU en de Universiteit Utrecht, kan je terecht als je twijfelt over je opleiding, als je bent vastgelopen of als je wilt doorstuderen na je bachelordiploma. Bij Centrum Studie Keuze kan je advies inwinnen en ondersteuning vragen met betrekking tot je studiekeuze. Kijk voor meer informatie op Bereikbaarheid studentendecanaat HU Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, Amersfoort In Amersfoort is er een studentendecanaat voor studenten van alle opleidingen van de locatie Amersfoort In Amersfoort kun je via de mail altijd terecht. Voor korte vragen ben je welkom tijdens het inloopspreekuur, dagelijks van uur op kamer C5.48, 66/182

67 of je kunt telefonisch contact opnemen. Voor informatie over het decanaat HU Amersfoort ga je naar De studentendecanen zijn: Bernadette Poos Suzanne Hennekens Frans Meeuwsen 8.4 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen en intimiderende s of sms jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding. Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf overgaat als men er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Wie last heeft van welke vorm van ongewenst gedrag dan ook, zal de moed moeten opbrengen om dat onder woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Uw anonimiteit is gewaarborgd en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met jou als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van jou als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon je enige tijd. De brochure Vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers is verkrijgbaar bij de vertrouwenspersoon STIP (Studenten Informatie Punt). Meer informatie vind je ook op De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie staan op de openbare site van de HU-vertrouwenspersonen: Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag ( Je bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij om de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere faculteit te gaan. Vertrouwenspersonen voor de FMR/Utrecht: Henriette Metsemakers : kamer 0.104, tel , Sytske Teppema: kamer 0.104, tel , Vertrouwenspersoon voor de FMR/Amersfoort: Hanny Deelen: tel , Studentenarts Wanneer je in Utrecht niet alleen komt studeren maar ook komt wonen, ben je verplicht je in te schrijven bij de gemeente Utrecht. Ook vanuit je zorgverzekeraar ben je verplicht je in te schrijven bij een huisarts in Utrecht. Als student kan je je, ongeacht waar je in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus Uithof via De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op de Uithof in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in stadion Galgenwaard (Herculesplein 379). In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. 67/182

68 Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. Wanneer je een verklaring over je gezondheid nodig hebt, dien je dit eerst bij je eigen huisarts na te gaan. Indien je eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kun je naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (zie par. 8.3). De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 8.6 Bureau Studentenpsychologen Het kan zijn dat je tijdens je studie moeilijkheden ervaart. Dat kan direct met je studie te maken hebben, maar het kan ook van meer persoonlijke aard zijn en een negatieve invloed hebben op je studievoortgang. Kom je er zelf niet uit, dan kun je terecht bij Bureau Studentenpsychologen van de HU, gevestigd in Utrecht en Amersfoort. In een aantal gesprekken zoekt de studentenpsycholoog samen met jou een oplossing voor je problemen. Het maximum aantal gesprekken is 8 (van 50 minuten). Minder kan uiteraard ook. Behalve individuele gesprekken verzorgt Bureau Studentenpsychologen ook groepstrainingen zoals faalangsttraining, assertiviteitstraining en de training Niet Piekeren (in samenwerking met Indigo). Het kan zijn dat de hulp die de studentenpsycholoog biedt niet aansluit bij jouw problemen en/of hulpverwachting. Dan kan Bureau Studentenpsychologen je helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kun je langskomen of je telefonisch aanmelden tijdens de spreekuren. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan jij en het Bureau Studentenpsychologen kennen de inhoud van de gesprekken. En alleen als jij dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Er zijn voor studenten geen kosten aan verbonden. Meer informatie vind je op Mediation Heb je een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met je docent? Zijn er problemen in je studentenhuis? Er is een grote kans dat een studentmediator je kan helpen! Mediation is een vorm van conflictoplossing. Je gaat met elkaar op zoek naar de oplossing van je conflict, waarbij je begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt je in staat om alles waarover jullie het oneens zijn te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt je de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt je om de oplossingen te vinden die voor iedereen het beste zijn. Als je meer wilt weten over studentmediation of als je een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via (088) of Meer informatie vind je op of onder Studeren met een functiebeperking Als je een functiebeperking of een chronische ziekte hebt, adviseren we je om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van je faculteit. Ook als je denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kan je doen per mail, telefonisch of door gewoon aan te kloppen bij de studentendecaan. Op vind je de gegevens van het studentendecanaat op 68/182

69 jouw faculteit. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan immers belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kan leiden. Aanpassingen en voorzieningen Het is raadzaam je beperking zo snel mogelijk te melden bij je studieloopbaanbegeleider en bij een studentendecaan van je faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een intakegesprek met een studentendecaan van je faculteit bespreek je welke functiebeperking of chronische ziekte je hebt en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens je studie. Vervolgens wordt onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke reële mogelijkheden er binnen jouw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met je op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat je met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld. Wanneer heb je een functiebeperking? Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Soms is een beperking te zien of te horen. Het komt vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte vind je in paragraaf van deze studiegids en op Verbetering taal- en schrijfvaardigheden Heb je problemen met je Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheden, raadpleeg dan je studentendecaan voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kan je gebruik maken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: of een cursus volgen via het James Boswell instituut, zie Mediatheek Als HU-student kun je op vertoon van je collegekaart gratis gebruikmaken van alle HU-mediatheken. Ook kan je gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Naast boeken en tijdschriften hebben de mediatheken ook een groot digitaal aanbod. Via de website kan je de mediatheken digitaal bezoeken. Via deze site heb je toegang tot de catalogus van de HU waarin je kunt zoeken in alle mediatheekcollecties. En je hebt toegang tot naslagwerken en internetbronnen die relevant zijn voor het onderwijs binnen de HU. Elke faculteit heeft daarnaast een eigen portal waarin de bronnen voor de afzonderlijke vakgebieden bij elkaar staan. Mediatheek HU Amersfoort HU Mediatheek Amersfoort bedient studenten en docenten van opleidingen die vallen onder de faculteiten FMR, FG, FEM en FE. De collectie voor Social Work omvat de opleidingen CMV (incl. SoM), SPH, MWD en Creatieve therapie. Collecties van andere locaties staan ook ter beschikking en worden snel op elke locatie geleverd. Actuele openingstijden te vinden via: Digitale mediatheek te vinden via het HUA portaal op : In het Learning Centre op de 1e verdieping is de ruimte bestemd voor: De mediatheek met boeken-, tijdschriften- en AV-mediacollectie. Studentenwerkplekken in verschillende vormen, voorzien van digitale middelen en draadloos internet. Instructielokalen en projectruimten voorzien van technische onderwijsmiddelen zoals: smartboards, videoconferencing, 1 balie met meerdere loketten voor Uitleen, Informatie, ICT en AV. Mediatheekinstructie 69/182

70 Om zich informatievaardigheden eigen te maken is voor studenten een complete mediatheekinstructie ontwikkeld. Deze instructie is te vinden op de internetsite van de mediatheek en kan zelfstandig en in eigen tempo bestudeerd worden. Binnen de meeste opleidingen valt de mediatheekinstructie onder studieloopbaanbegeleiding. Na het doorwerken van de instructie moet de student in staat zijn om: Een onderwerp af te bakenen. Verschillende zoekstrategieën te gebruiken. Te zoeken op internet, in de HU catalogus en de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU). De gevonden informatie te beoordelen. Zie ook artikel 41 Studentenstatuut ( International Office Studenten van de HU hebben de mogelijkheid om voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Voor sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van het bachelorprogramma. Alle andere studenten kunnen ookhun profileringsruimte hiervoor gebruiken. De HU heeft op het gebied van studentenuitwisseling een focus op Europese partners en heeft jarenlange contacten met partners in landen buiten Europa, zoals China, Thailand en Zuid-Afrika. Heb je interesse om een half studiejaar in een ander Europees land te studeren, zoals Frankrijk, Engeland, Duitsland of Spanje? Of wil je naar Canada, de Verenigde Staten of China? Het International Office kan je helpen. Op de FEM en HU Amersfoort is een International Office Desk. Op HU Oudenoord 330 is een Student Service Desk waar je terecht kunt met algemene vragen of formulieren. Ook kun je hier de Study & Internship Abroad Guide halen waarin je alles kunt vinden over studie- en stageperiodes in het buitenland. Meer informatie over de locaties en openingstijden vind je op Voor meer specifieke vragen kan je het beste een afspraak maken via (088) of Of kom naar de Wil Weg Dag om je te laten informeren over studie en stage in het buitenland. International Office organiseert dit evenement jaarlijks op de tweede dinsdag van oktober Study abroad De HU heeft een groot aantal partneruniversiteiten binnen en buiten Europa, waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. International Office onderhoudt de contacten met deze partneruniversiteiten, kan je daar aanmelden, informeert de partneruniversiteit tijdens de gehele buitenlandperiode en verzamelt en verwerkt bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten. Wil jij je aanmelden voor een uitwisselingsprogramma of internationale minor van de HU? Kijk dan op onder Study Abroad voor de mogelijkheden, voorwaarden en formulieren. Onder Grants & Scholarships vind je informatie over beschikbare beurzen. LET OP: De deadline om je aan te melden voor Study Abroad is eind januari. Dit wijkt af van de aanmelding voor andere minoren. De exacte datum wordt bekend gemaakt via SharePoint Stage in het buitenland Wil je stage lopen in het buitenland? Schakel dan je stagecoördinator of het stagebureau van je opleiding in. Zij informeren je over de te volgen procedure en moeten goedkeuring aan je stageplaats verlenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Soms helpt een stagecoördinator of het stagebureau je ook hierbij. Zorg ervoor dat je ruim op tijd begint met zoeken, een jaar van tevoren is meestal wel aan te raden. Zeker als je buiten Europa op stage wilt gaan. Het regelen van een visum en andere praktische zaken kan soms lang duren. Kijk op onder Grants & Scholarships voor meer informatie over beschikbare beurzen of maak een afspraak met één van de International Office medewerkers via (088) Voor stages binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus Placement beurs. Daarnaast is een goede informatiebron met o.a. handige stagesites en een checklist. Zie par voor meer informatie over stagemogelijkheden binnen je opleiding. 70/182

71 8.12 Medezeggenschap Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vind jij het belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wil je graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens je studie? Ben je nieuwsgierig of kritisch en heb je goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar je invloed uit kunt oefenen op de inhoud van je eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschoolbrede beleid. Kijk voor meer informatie op of op Je kunt ook contact opnemen met de Coach Bestuurlijke Participatie Studenten (BPS) via De coach BPS informeert, ondersteunt, en coacht jou als student in de medezeggenschapsraden van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten, zoals workshops, trainingsdagen en borrels Inspraakorganen Welke onderwerpen spreken jou het meeste aan? De inhoud van je eigen opleiding? De gang van zaken op de faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? Je kunt op deze drie niveaus participeren in de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, die je later goed van pas kan komen: Jouw opleiding heeft een Opleidingscommissie, hierover kun je meer info vinden in paragraaf De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Je kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad die bestaat uit 9 medewerkers en 9 studenten. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur (CvB). Het HU brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch beleid, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De CMR bestaat uit 10 personeelsleden en 10 studentleden. De CMR bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de Raad van Toezicht. De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over medezeggenschap en de inspraakorganen opwww.medezeggenschap.hu.nl Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten De HU stimuleert jou als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat je bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in de praktijk kan opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kan je als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen: Als studentlid van een inspraakorgaan kan je je gratis en onbeperkt laten trainen in bepaalde competenties; Er is een handboek voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire raad of opleidingscommissie; Via, het speciaal voor alle bestuurlijk actieve studenten opgezette, intranet ( kan je vliegensvlug kennis en informatie delen met studentleden uit andere inspraakorganen; Uiteraard doe je het niet voor niets, behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvang je per vergadering een vergoeding van 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Zie de desbetreffende regelingen op 71/182

72 Wil je graag lid worden van één (of meerdere) inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door je kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen ( Je kunt je als persoon kandidaat stellen of via de medezeggenschapsvereniging, zie paragraaf Raadpleeg voor vragen over de OC het secretariaat van je opleiding of stuur een naar de coach BPS Zie voor meer informatie ook Studium Generale Studium Generale is een plek voor HU-studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. De programma s van Studium Generale bieden je de mogelijkheid om onder leiding van gedreven professionals je ondernemersvaardigheden, academische vorming of maatschappelijke idealen te onderzoeken en aan te scherpen. Tijdens debatten over de ontwikkelingen binnen de HU, het hoger onderwijs en de maatschappij leer je om je mening te onderbouwen en een goed betoog op te bouwen, terwijl je bij de HU Popprijs je muzikale kwaliteiten kunt laten zien. Daarnaast hebben we regelmatig uitdagende opdrachten beschikbaar voor studenten die zich in willen zetten voor een actueel maatschappelijk thema, een lokale activiteit of een (overheids)organisatie die op zoek is naar innovatieve ideeën. In onze maandelijkse nieuwsbrief introduceren we onze activiteiten, op vind je altijd het laatste nieuws Studentenvereniging Algemeen Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen. Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben, zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen, internationale en interculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten ook allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van alle verenigingen vind je op De HU geeft financiële steun aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele - en incidentele activiteiten. Wil je meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Kijk dan op onder Geldzaken. Ter verduidelijking nog even het volgende: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld aan je opleiding. Zie hiervoor par Bestuursbeurs Bestuursbeurs Zit je in het bestuur of in een commissie van een studentenvereniging (Utrechtbreed of hogeschoolbreed), dan kan je in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient als compensatie voor de studievertraging die je door je bestuursactiviteiten oploopt en die je buiten je prestatiebeurs ontvangt. Welke studentenorganisaties en bestuurlijke functies in aanmerking komen voor een bestuursbeurs kan je vinden in de Bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU. Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU ( Kijk voor meer informatie over de procedure of voor het aanvragen van een bestuursbeurs op onder Profileringsfonds. 72/182

73 8.15 Topsport Doe jij aan topsport en wil je daarnaast studeren? De HU biedt een groot aantal faciliteiten aan studenten die hun studie willen combineren met een carrière in de topsport. De HU beoordeelt op basis van jouw individuele omstandigheden en het niveau waarop je de sport beoefent of je gebruik kunt maken van deze voorzieningen. Je kunt eventueel een beroep doen op de volgende faciliteiten: Begeleiding in het plannen van je studie; Indien noodzakelijk: uitstel of verplaatsing van tentamens; Samenwerking met coaches, trainers, sportbonden, Olympische steunpunten en de afdeling Individuele Begeleiding van NOC*NSF; De mogelijkheid om gebruik te maken van sportaccommodaties en sportmedische begeleiding; Financiële ondersteuning als je studievertraging oploopt. Voor meer informatie neem je contact op met topsportcoördinator HU, Mieke Wikkerman of (088) ) of met je studentendecaan (zie par. 8.2) of kijk je op Trajectum Trajectum is het redactioneel onafhankelijke magazine van de HU en verschijnt tweewekelijks. In Trajectum staan verhalen over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de stad Utrecht, cultuur. Studenten en docenten schrijven columns of leveren andere bijdragen. Op de site vind je elke dag nieuws, prijsvragen, filmpjes, blogs van studenten en docenten en vind je praktische informatie. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter Sport Tegen studentenprijzen kun je sporten bij Fitacademie Bokkeduinen in Amersfoort.Studenten van de HUA kunnen onder deskundige leiding van een instructeur onbeperkt fitnessen, squashen en groepslessen als yoga, zumba, spinning en bootcamp volgen. Kijk op voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven. Zie ook artikel 42 Studentenstatuut ( Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving, aan zorg voor het milieu en zuinig omgaan met energie. De HU wil je veiligheid en gezondheid waarborgen, door het -tot een aanvaardbaar niveau- verkleinen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is voor arbo- en milieuzaken en de uitvoering coördineert van het Arbo- en Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij jezelf. Hoe kun jij bijdragen aan de veiligheid en gezondheid? We verwachten van je dat je binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving. Aandachtspunten zijn: weten wat je moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten (zie ook hierna); het voorkomen van CANS (RSI) aandacht hebben voor het milieu, door spaarzaam documenten af te drukken en koffiebekertjes meermaals te gebruiken. Hieronder vind je hierover meer informatie. Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit? 73/182

74 Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat je moet doen bij een calamiteit. Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer 2111 je komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie. Meld kort en duidelijk: Je naam en lokaal / werkplek; Je telefoonnummer; De actuele situatie (hoe, wat en waar) ; Of er slachtoffers zijn en hoeveel; Waar het is gebeurd. De medewerker(-ster) alarmeert een EHBO er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om je heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten kan worden ingezet. BHV ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV er. Volg bij brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op. Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder je af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties. Studeren en CANS (RSI) Het lijkt wel of ik steeds vaker last heb van mijn nek. Misschien heb je pijn in je arm, schouder, elleboog of pols. In eerste instantie denk je dat het wel over zal gaan. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Deze pijn kan namelijk duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als je de eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Oorzaken van CANS kunnen zijn: Repeterend werk; Een statische werkhouding; Weinig afwisseling in houding en beweging; Een verkeerde zithouding op je werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS geen KANS); Stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven). Tijdens je studie werk je soms lang achter elkaar in dezelfde houding en/of maak je steeds dezelfde bewegingen. Je werkt bijvoorbeeld regelmatig en langdurig achter een beeldscherm. Niet alleen op school maar ook nog thuis. Vergeet ook niet de uren die je s avonds doorbrengt met spelletjes en internet. Je kunt CANS grotendeels zelf voorkomen. De belangrijkste tips zijn: Wissel beeldschermwerk af met lezen, aantekeningen maken etc; Werk per dag niet langer dan 5 à 6 uur achter een (standaard desktop opstelling) beeldscherm en niet langer dan 2 uur met een laptop; Zorg bij laptopgebruik langer dan 2 uur voor laptopstandaard, losse muis en los toetsenbord; Neem bij beeldschermwerk ieder uur een korte pauze; Let op een goede zithouding voor het beeldscherm; Zorg voor voldoende ontspanning/sport naast je studie; Neem lichamelijke klachten serieus. Beginnende klachten (pijn, tintelingen, stijf gevoel) kunnen snel verergeren. 74/182

75 Met CANS-klachten kan je terecht bij je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Je kan ook terecht bij de arboadviseur van de faculteit (zie: Zijn je klachten al zo ernstig dat er een arts moeten worden geraadpleegd, ga dan naar je eigen huisarts. (Zie ook paragraaf 8.8 over studeren met een functiebeperking). Milieu De faculteit heeft aandacht voor het milieu. Dit betekent zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een goede afvalscheiding. Je kunt hier zelf een bijdrage aanleveren door: Het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is; het licht uit te doen als je een lokaal leeg achterlaat; geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken; bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten; je computer en het beeldscherm uit te zetten als je klaar bent met je werk; (Chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen, ook in de kantine; het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen; niet binnen het gebouw te roken (verboden). Meer specifieke informatie over Arbo en Milieu, het instellen van beeldschermwerkplekken is na te lezen op de A&M site van de HU: Voor vragen, opmerkingen of ideeën over arbo- en milieuzaken kun je terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie: Verzekeringen: Wettelijke aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Je bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade veroorzaakt aan derden. Je kan je hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HUonderwijs in het buitenland. Veroorzaak je schade tijdens je stage dan wordt eerst de WA-verzekering van de stagebiedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking dan wordt vervolgens jouw WA-verzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken. Ga jij in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland sluit dan een aanvullende verzekering af. Wanneer je in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat ben je verplicht je buitenlandverblijf voor vertrek te registreren. Daarnaast is het mooi meegenomen dat je door je registratie direct aangemeld bent voor de gratis reisverzekering van de HU. Voor meer informatie over registratie en de gratis reisverzekering kun je kijken op: Werken naast je studie Wil je een leuke (bij)baan die goed aansluit op je studie? Campus Recruitment is dé plek in en om Utrecht waar je terecht kunt voor persoonlijk loopbaanadvies, een cv-boost, maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar je niet wordt afgerekend op te weinig ervaring. Kijk op Je kunt ook in contact komen met kenniscentra waar studenten gezamenlijk onder leiding van een lector toepassingsgericht onderzoek doen, of werken aan productinnovaties. 75/182

76 Je mag naast je studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Deze bijverdiengrens kan je terugvinden op de site van de DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, en geldt voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Werk je zoveel dat je er studievertraging door oploopt, dan is het vaak verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Je studentendecan kan je hierbij adviseren. (zie par. 8.2) Huisvesting Ook voor een leuke betaalbare kamer in Amersfoort zul je zelf actie moeten ondernemen. Er is geen kamernood in Amersfoort. Stichting Studentenhuisvesting (SSH) beheert alle studentenwoningen in Amersfoort. Zij hebben een eigen studentenwoonpunt binnen het gebouw van HU-Amersfoort waar je terecht kunt met al je vragen en om je in te schrijven voor een woning in Amersfoort. Meer weten? Kijk op: Heb je woonruimte gevonden en ben je verhuisd, schrijf je dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat je uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen 5 dagen na je verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Geef je nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doe je via OSIRIS. Zie ook paragraaf van deze studiegids. Of geef je adreswijziging door via Studielink. 76/182

77 9 Over de HU In dit hoofdstuk vind je meer informatie over Hogeschool Utrecht. 9.1 Algemene informatie Je studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim studenten en ruim medewerkers een van de grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. De meer dan 80 bacheloropleidingen verzorgen onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort. Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waar je in diverse richtingen een mastergraad kunt behalen. Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot: we organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het voor jou als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we je meer kunnen bieden dan alleen je eigen opleiding. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen. Dat kan ook bij andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat jij je als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat je je thuis voelt bij ons, en investeren daar gericht in. Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen ook bij aan de innovatie van de beroepspraktijk waarin professionals werkzaam zijn. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. In het onderwijs dat we verzorgen krijg je daar mee te maken. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren. Wat dat precies betekent, lees je navolgend. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als jij je als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee je een bepaald beroep kan uitoefenen. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we je maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren je om in toenemende mate regisseur te zijn van je eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Je moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we je uit te werken aan je onderzoeksvaardigheden en je competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving. Vraaggestuurd onderwijs Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen jouw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de 77/182

78 kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studieloopbaan en dat de HU je daarbij moet ondersteunen. Je hebt mogelijkheden je studie mede naar eigen inzicht in te richten. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die jou inspireert, uitdaagt en waarin je je steeds op de grens van je kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die indien van toepassing internationaal is georiënteerd. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix aan werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met jou en je medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en Masterstelsel Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald zijn. Omdat er in het hoger onderwijs (HBO en WO) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bachelor-master stelsel gesproken. Bachelor-masterstelsel Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noem je een bacheloropleiding 4. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan kun je recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO ( ) Bacheloropleidingen Je bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als je in het buitenland aan de slag wilt. Ook kun je in de meeste gevallen gedurende je opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Zie verder par (profileringsruimte). De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studie-onderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde pre-masters volg je voorafgaand aan de master en geven je direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU. 4 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 78/182

79 9.1.3 Hogeschool- en faculteitsregelingen Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader uitgewerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen kun je terug vinden op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de sharepointsite van jouw faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen De HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap zijn voor jou het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: - Het Studentenstatuut HU: Hierin zijn je rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd; - De Onderwijs- en Examenregeling HU: Hierin zijn je rechten en plichten als student ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd; - De Inschrijvingsregeling: Hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par ; - Het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: Hierin wordt beschreven wat je kan ondernemen als je het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en - Het Profileringsfonds: De verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU jou kan bieden zijn hierin samengevoegd Zie ook par. 8.2; - Reglement voor de Opleidingscommissies: Hierin wordt alles omtrent de Opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook par ; - Regeling Ongewenst gedrag: Hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven. - ICT Gedragsregels Hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de HU beschreven. Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs- en Examenregeling en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaaldeoude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen kun je vinden via de sharepointsite van de opleiding. Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die enkel voor de studenten van de betreffende faculteit gelden. Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER HU van jouw faculteit vind je terug op In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op 79/182

80 9.1.4 Orderegels Artikel 48 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden -naast de wet- binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Zij kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: Ongewenst gedrag; Fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (Zie par ); Het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of -op aanwezige voorzieningen; Afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; Bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor jou als student in ieder geval de volgende plichten: De plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; De plicht om je op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en je studie; De plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; De plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding door jou van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen: Het geven van een waarschuwing of berisping; Het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van hoogstens een jaar; Het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk om jouw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Je inschrijving wordt geweigerd of beëindigd als je door je gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat je ongeschikt bent voor het beroep waarvoor de opleiding je opleidt of ongeschikt bent voor de praktische voorbereiding daarop. Als jij je als student schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de Examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de Examencommissie besluiten dat je gedurende een bepaalde periode één of meer tentamens niet mag af leggen. De Examencommissie kan jou het diplomaonthouden. Of de Examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de Examencommissie zijn nader uitgewerkt in paragraaf van deze studiegids en artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen /182

81 9.1.5 Kwaliteitszorg Hogeschool Utrecht besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie, en de relatie opleiding - arbeidsmarkt. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe aan eventuele verbetering gewerkt kan worden, hoe studenten zijn betrokken bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en hebben in het verleden belangrijke verbeteringen in gang gezet. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk het beste worden beoordeeld door jou. Je zult daarom regelmatig worden benaderd om mee te werken aan een (anonieme) enquête om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De opleiding verzamelt de informatie en treft wanneer nodig maatregelen. Ook kan bijvoorbeeld in de vorm van studentenpanels met studenten besproken worden wat de uitkomst van de evaluaties zijn; of er kan met behulp van die gesprekken op signalen van studenten worden ingegaan. De vorm waarin dit gebeurt, kan per instituut verschillen. Daarnaast wordt een keer per jaar een landelijke enquête gehouden, de nationale studentenenquête. De uitkomsten van dit grote landelijke tevredenheidsonderzoek zijn zeer belangrijk, want gaan er zaken niet naar wens dan worden daarover afspraken gemaakt tussen de verschillende directies in hogeschool faculteit instituut. Ook zijn deze uitkomsten onderwerp van gesprek tussen de instituutsdirecties en de opleidingscommissies. Kortom: jullie mening (positief of negatief) wordt gehoord en er wordt ook wat mee gedaan. Dus wil je jouw betrokkenheid bij de kwaliteitszorg vergroten, dan is het invullen van het studenten tevredenheidsonderzoek een absolute aanrader Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Klik op In het kort en daarna op Organogram' Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Instituten zijn groepen docenten die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor één of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s. Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook par Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht Algemeen De Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) maakt deel uit van Hogeschool Utrecht en is een grote, moderne onderwijsinstelling waar het prettig studeren en werken is. De FMR heeft haar hoofdvestiging in Utrecht 81/182

82 (De Uithof) en heeft een nevenvestiging in Amersfoort (De Nieuwe Poort 21). De FMR biedt een scala aan opleidingen op het gebied van Recht, Social Work, Pedagogiek, Arbeid & Organisatie en Integrale Veiligheidskunde. Er volgen ongeveer 8300 studenten een studie binnen de FMR en er zijn ongeveer 450 personeelsleden werkzaam. De Faculteit Maatschappij en Recht verzorgt de volgende bacheloropleidingen in voltijd en deeltijd en de opleiding CMV, MWD en SPH ook duaal. Creatieve Therapie (CT) Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), waaronder de afstudeerrichting Social Management Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Pedagogiek (PED) Integrale Veiligheidskunde (IVK) Human Resource Management (HRM) Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) HBO-Rechten (HBR) waaronder de afstudeerrichting Kandidaat Gerechtsdeurwaarder (GDW) Kenniscentrum Sociale Innovatie Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) doet onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van hulp- en dienstverlening, sociaal beleid, welzijnswerk, maatschappelijke ondersteuning, personeel en arbeid, recht, justitie en veiligheid. Het maakt deel uit van de Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) van Hogeschool Utrecht. Het omvat zeven lectoraten, waar een tiental lectoren aan verbonden zijn. Een lector is op een HBO een expert op een bepaald vakgebied, te vergelijken met een hoogleraar aan een universiteit. Bij het kenniscentrum zijn circa 100 onderzoekers actief. Het is haar missie om een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving door kennis te verzamelen, te ontwikkelen en door te geven. De ontwikkelde kennis wordt verspreid naar onderwijs en beroepspraktijk. De kennis wordt overgedragen aan professionals en organisaties in het werkveld door publicaties, studiedagen, conferenties, opleidingen en trainingen. Daarnaast wordt de kennis gebruikt in de vele opleidingen van de FMR. Zo levert het kenniscentrum een bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs door het geven van colleges en het aanbieden van minoren. Ook draagt het KSI bij aan het ontwikkelen van masteropleidingen. Docenten en lectoren dragen ook kennis over via onderzoeksprojecten. Jaarlijks nemen enkele honderden studenten deel aan deze onderzoeksprojecten. Zo zijn ze betrokken bij Verbinden door voetbal, een project dat de participatie van de leden bij amateurvoetbalclubs wil bevorderen, om zo agressie en spanningen bij de clubs te voorkomen. Studenten ontwikkelden o.a. een Fair Play Cup, om kinderen te verleiden sportief en respectvol te spelen. Maar de studenten doen ook ander zaken, bijvoorbeeld enquêtes en interviews afnemen. Dit laatste is ook het geval bij het project Jongeren en schulden, dat is bedoeld om hoge schulden bij jongeren te voorkomen. Om dit doel te bereiken, houden studenten zich intensief bezig met de zogeheten Geldweek op ROC Midden Nederland. Sommige studenten schrijven analyses en formuleren tevens aanbevelingen. Velen vinden het erg leuk aan deze onderzoeken mee te werken, onder meer omdat ze dikwijls kennismaken met studenten van andere opleidingen bij de HU. De onderzoeken van het kenniscentrum staan open voor studenten van alle studiejaren In 2010 leverde het kenniscentrum de Lector van het Jaar, in de persoon van Stijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling. Het KSI was uiteraard verheugd over de uitslag van deze landelijke verkiezing, die voor het eerst werd georganiseerd. Heb je ook interesse in de onderzoeken van het kenniscentrum? Of wil je meer weten over het KSI? Check dan de website: 82/182

83 9.2.2 Organogram faculteit Organogram FMR Directiesecretaris lid FMT Liesbeth Aveling Faculteit Maatschappij & Recht Faculteitsdirecteur, voorzitter Facultair Managementteam (FMT) Maarten Hageman Facultaire Medezeggenschapsraad (MR) KennisCentrum Voorzitter Jean-Pierre Wilken Lectoraten Lectoren PZO Jean-Pierre Wilken Doortje Kal PMO Stijn Verhagen HRM Ben Fruijtier Rob Gründemann SBIB JK Anneke Menger Jo Hermanns IMD Lia van Doorn Maarten van der Linde IvR Mies Westerveld Nadja Jungmann IVK Andrea Donker Dienstencentrum Directeur,Lid FMT, Paul v Doorn Dienstencentrum Directeur Paul van Doorn Bedrijfsvoering: Claudia Jansen a.i. P&O: Twan Kemperman (a.i.) Jeanette Wijgand P&C: Martin Stoeten Controller Locatiemanager M&C Marina Paardekooper Onderwijsinnovatie Nienke Zijlstra Studentzaken/FASE Liesbeth Aveling Liesbeth Aveling Decanaat Margriet Andriesen Fred Piek Maria Smit Agnes van Heel Ivo de Haard Vertrouwenspersonen Sytske Teppema Harriet Metsemaekers Instituut voor Social Work Instituutsdirecteur, lid FMT, Coen vd Linden ISW Opleidingsmanagers CT Robert Feith CMV Thom Terwee MWD Louella Rooijer SPH Ed Bouwman Propedeuse Utrecht Jeannet Fennema Propedeuse Amersfoort Marianne Langhout Contractactiviteiten Berendineke Steenbergen Manager Kwaliteitzorg/ Master Social Work Eric Payens Opleidingscommissies (OC) Instituut voor Ecologische Pedagogiek IEP Opleidingsmanagers Pedagogiek Ba dt Pedagogiek Ma Riki Verhoeven Pedagogiek Ba vt vacant Opleidingscommissies (OC) Instituut I voor Arbeid & Organisatie IAO Opleidingsmanagers Human Resource Management Peter Kosterman vt Fred Bergkotte dt Logistiekmanager Marieke Lucas Opleidingscommissies (OC) Instituut voor Veiligheid Instituutsdirecteur, lid FMT, Loes Berendsen IVV Opleidingsmanager Integrale Veiligheidskunde Ronald van Vliet Opleidingscommissies (OC) Instituut voor Recht IVR Opleidingsmanagers SJD vt Thea van Rooijen SJD dt Hans Mreijen HBO-rechten vt Esther Verboon HBO-rechten dt Hans Mreijen Logistiekmanager Sophieke Reijneveld Opleidingscommissies (OC) Contactgegevens Faculteit Maatschappij & Recht Heidelberglaan CS Utrecht Postbus AJ Utrecht Telefoon: Alarmnummer: FMR (locatie Amersfoort) De Nieuwe Poort PA Amersfoort Telefoon (088) Plattegrond (zie website FMR Faciliteiten plattegronden) Praktische voorschriften en aanwijzingen Binnen de HU gelden de volgende regels: 83/182

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Studiegids Bacheloropleiding voltijd Sociaal Pedagogische Hulpverlening 2014-2015 1/95 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Studiegids bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Studiegids. Bacheloropleiding. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Studiegids bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Studiegids bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening 2013-2014 1/161 Hogeschool Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2013-2014 1/194 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal)

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal) Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde (duaal) 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie