Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten"

Transcriptie

1 Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Div Sup W003-03

2 2 INHOUDSOPGAVE Exameninformatie... 3 Instructies examens SVH Leermeester... 4 Examen SVH Coachen en begeleiden... 5 Beoordelingsformulier examen Coachen en begeleiden... 7 Examen SVH Leermeester theorie... 8 Portfolio SVH Leermeester... 9 A Algemeen gedeelte B Praktijkopleidingsplan Beoordelingsformulier examen Portfolio Veelgestelde vragen over het portfolio Algemene informatie Bijlage

3 3 EXAMENINFORMATIE Inleiding U gaat één of meerdere examens afleggen die leiden tot het diploma SVH Leermees ter. Het examen SVH Leermeester bestaat uit drie examenonderdelen: SVH Coachen & begeleiden, SVH Theorie en SVH Portfolio. Dit boekje geeft u informatie over deze examenonderdelen. Vanwege de leesbaarheid verwijzen wij naar de leermeester met hij en hem. Uiteraard dient u dit te lezen als hij/zij en hem/haar. Veel succes met het voorbereiden van uw examen(s)! Aanmelden examen Wanneer u zonder cursus wilt deelnemen aan het examen SVH Leermeester dient u uzelf in te schrijven via onze website Inschrijving is per examenonderdeel. Voor een projectexamen, dat aansluitend op een cursus plaatsvindt, zal het opleidingsinstituut u aanmelden. Aanmelden voor een herexamen Indien u een of meerdere examenonderdelen wilt herkansen, dient u uzelf in te schrijven. Inschrijven is per examenonderdeel. Aanmelden voor het herexamen kan via Een aantal opleidingsinstituten biedt hun eigen cursisten de mogelijkheid voor een herkansing tijdens een projectexamen bij u in de buurt. Herkansen is alleen mogelijk bij het opleidingsinstituut waar u de cursus heeft gevolgd. De inschrijving verloopt via het opleidingsinstituut. Locatie examens SVH organiseert zes maal per jaar het examen SVH Leermeester in Utrecht. De data waarop deze examens worden afgenomen vindt u op Projectexamens worden georganiseerd door het opleidingsinstituut aansluitend op de cursus. SVH komt dan naar een locatie om het examen af te nemen. Deze locaties zijn verspreid over het hele land. Dyslexie Indien u dyslexie heeft, kunt u contact opnemen met SVH over de mogelijkheden voor het afnemen van uw examen. Minimale taalniveau leermeesters De leermeesters in Nederland dienen minimaal taalniveau 2F van Meijerink te beheersen.

4 4 INSTRUCTIES EXAMENS SVH LEERMEESTER Om het diploma SVH Leermeester te behalen worden er drie examens afgelegd: SVH Coachen & begeleiden (rollenspel met leerling) SVH Theorie (30 meerkeuzevragen, 40 minuten) SVH Portfolio (schriftelijk, thuis maken en inleveren op examendag bij examenleider van SVH). In het examen Coachen & begeleiden krijgt u (de kandidaat) te maken met een leerling. Tijdens het projectexamen zal een medecursist leerling zijn. Tijdens het landelijk examen (Utrecht) zal SVH voor een leerling zorgen. In het overzicht op de volgende pagina informeren wij u over de gang van zaken tijdens het examen, hoe u zich het beste kunt voorbereiden, wat u mee moet nemen en op welke punten u beoordeeld wordt. Wanneer u zich meldt bij de examenleider geeft u aan welke manuele of communicatieve vaardigheid u de leerling wilt aanleren. De examenleider geeft dit door aan de betreffende examinator. Let op: Sterk ruikende grondstoffen zoals: vis, schaal- en schelpdieren, ui, prei of knoflook zijn niet toegestaan. Gas en vuur zijn verboden. Wanneer u zich meldt bij de examenleider zal hij of zij beoordelen of uw voorbereiding (die u mondeling toelicht) aan de voorwaarden voldoet. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal de examenleider aangeven welke voorwaarden aangepast moeten worden, zodat u alsnog examen kunt doen. SVH COACHEN EN BEGELEIDEN Tijdens examen Duur examen Voorbereiding Meenemen Beoordeling - De kandidaat leert een manuele of communicatieve vaardigheid aan een ongeoefende leerling. - Werkproces 1.4 Maximaal 20 min. inclusief voorbereiden en opruimen en inleidend gesprek met examinator. Examentijd leermeester en leerling is max. 15 minuten. Uitwerking rollenspel voor het aanleren van een communicatieve vaardigheid of een taakanalyse voor de instructie van een manuele vaardigheid. - Benodigde materialen en grondstoffen*) in voldoende hoeveelheden. - Nette, schone kleding die heel is en u draagt geen open schoenen. - Voorbereiding van de overdracht. - De overdracht zelf. - Evaluatie en afsluiting met de leerling. - Coachingsvaardigheden. - Feedback geven. - Analyseren eigen handelen SVH THEORIE Tijdens examen Duur examen Voorbereiding Meenemen Beoordeling - Er zullen 30 vragen gesteld worden over de werkprocessen 1.1, 1.5 en algemene vragen over het leermeesterschap. 40 minuten Bestuderen LMP profiel 2007, bestuderen syllabus, cursus *) Geen sterk ruikende grondstoffen, zoals vis, schaal- en schelpdieren, ui, prei. Geen gas/vuur. - Inhoud. SVH PORTFOLIO Kandidaat maakt deze thuis en levert deze in tweevoud in bij de examenleider op de dag van het examen. Werkproces 1.2 en werkproces 1.3

5 5 EXAMEN SVH COACHEN EN BEGELEIDEN Meetpunten/beoordelingspunten Tijdens het examen wordt getoetst of het gedrag van de kandidaat binnen de bovenstaande filosofie past. Daarnaast zijn er nog de volgende concrete meetpunten: 1. Voorbereiding De kandidaat is in staat om een goede mise-en-place te maken. De mise-en-place is compleet en sluit aan bij de instructie (inclusief setting). (Voor een aan te leren communicatieve vaardigheid mag de situatiebeschrijving (casus) voor het rollenspel gebruikt worden. Gewenst gedrag en procedures mogen hierop niet zijn vermeld.) 2. Introductie de kandidaat geeft het leerdoel concreet aan de kandidaat geeft een duidelijke uitleg over de vaardigheid/taak de kandidaat geeft duidelijk aan wat hij van de leerling aan het einde van de instructie verwacht de kandidaat controleert of de leerling hem begrepen heeft twee van de vier punten zijn benoemd en besproken De kandidaat bespreekt met de leerling de volgende aandachtspunten: Manuele vaardigheid: - materiaal - grondstoffen - hygiëne - veiligheid - ergonomie - economie drie van de zes punten zijn benoemd en besproken Communicatieve vaardigheid: - gewenst gedrag - procedure één van de twee punten is benoemd en besproken - materiaal - ergonomie één van de twee punten is benoemd en besproken De kandidaat plaatst de vaardigheid/taak in een context: - toepassing van de taak - belang taak voor het bedrijf - belang taak voor de leerling één van de drie punten zijn minimaal benoemd 3. Instructie De kandidaat geeft uitleg over de didactische methode van aanleren (rollenspel of instructie). De kandidaat voert de instructie of het rollenspel zodanig uit dat er een leerproces op gang gebracht wordt. beide punten moeten aan de orde komen 4. Stimuleert leerling tot zelfreflectie De kandidaat laat de leerling het eigen handelen evalueren en zal waar nodig vragen stellen, doorvragen en of controlevragen stellen.

6 6 5. Feedback geven de kandidaat omschrijft wat hij heeft waargenomen de kandidaat bespreekt positieve punten en verbeterpunten de kandidaat controleert of leerling hem begrepen heeft. alle drie de punten moeten aan de orde komen 6. Laat leerling nadenken over te behandelen onderwerpen de kandidaat controleert kennis over het onderwerp en aan te leren vaardigheid (beginsituatie) de kandidaat gebruikt hierbij technieken als open vragen stellen en doorvragen. beide punten moeten aan de orde komen 7. Actief en aandachtig luisteren en observeren De kandidaat reageert op een adequate en positieve manier op de verbale en non-verbale signalen van de leerling. 8. De kandidaat creëert een veilige sfeer De kandidaat creëert een gevoelsmatig veilige sfeer (kandidaat heeft aandacht voor leerling, leerling voelt zich duidelijk op zijn gemak, kandidaat is niet drukker met zichzelf dan met de leerling). 9. Laat aan leerling ruimte om vragen te stellen. De kandidaat moedigt het stellen van vragen aan. De kandidaat geeft ruimte voor het stellen van vragen. minimaal één keer tijdens introductie minimaal één keer tijdens overdracht minimaal één keer tijdens de evaluatie 10. Evalueren leerdoel door kandidaat De kandidaat evalueert met de leerling of het gewenste leerdoel is bereikt waarbij beiden hun argumenten hebben genoemd. Kort reflectiegesprek met examinator: 11. Bepaalt ontwikkelingsbehoefte van de leerling De examinator vraagt aan de kandidaat of hij zijn eigen gedrag kan terughalen tijdens de instructie en hoe de leerling daarop reageerde. 12. Evalueert de instructie met de leerling De examinator vraagt aan de kandidaat of hij kan aangeven of het leerdoel is bereikt en waarom wel/niet. Hierbij wordt de onderbouwing beoordeeld.

7 7 13. Taalniveau Kandidaat spreekt duidelijk verstaanbaar en correct Nederlands. Taalniveau 2F (methode Meijerink) Mondelinge vaardigheid Gespreksvaardigheid Luisteren Spreekvaardigheid Kan gesprekken voeren over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit dagelijks leven, werk en opleiding. Kan uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen en gevoelens onder woorden brengen. Leesvaardigheid Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke leefwereld of die verder van deze leefwereld af staan. Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen uit het alledaagse leven of interessegebied. Zakelijke teksten Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan. Fictionele en literaire teksten Kan eenvoudige adolescentenliteratuur en zeer eenvoudige volwassenenliteratuur belevend en herkennend lezen. Schrijfvaardigheid Schrijven Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen binnen school, werk en maatschappij. Bron: SLO-rapport over de drempels van taal

8 8 BEOORDELINGSFORMULIER EXAMEN SVH LEERMEESTER EXAMEN: Coachen & begeleiden Het examen betreft een manuele/communicatieve vaardigheid Beoordeling van het gedrag AANSTUREN 1. Voorbereiding 2. Introductie 3. Instructie geven BEGELEIDEN 4. Stimuleert (lerende) medewerker tot zelfreflectie 5. Feedback geven 6. Laat (lerende) medewerker nadenken over de te behandelen onderwerpen AANDACHT EN BEGRIP TONEN 7. Actief en aandachtig luisteren en observeren 8. Creëert veilige sfeer 9. Laat aan (lerende) medewerker ruimte om vragen te stellen ANALYSEREN 10. Evalueren leerdoel door leermeester 11. Formuleren van eigen gedrag 12. Vakdeskundigheid op basis van leerdoel TAALNIVEAU 13. Taalniveau F2 mondeling Competent Opmerkingen Ja Nee Cesuur: 7 x ja = geslaagd EN Minimaal 1 punt per competentie moet ja zijn EN punt 13 moet altijd ja zijn.

9 9 EXAMEN SVH THEORIE U krijgt 40 minuten de tijd om 30 meerkeuzevragen te beantwoorden. Meetpunten/beoordelingspunten Kennis van en inzicht in competentieprofiel leermeester, mentor, praktijkbegeleider (Werkproces 1.1, Werkproces 1.5, Werkproces 1.6). Kennis algemeen leermeesterschap (communicatie) Het theorie-examen vindt plaats zodra alle kandidaten het examen Coachen & begeleiden hebben gedaan. Cesuur: minimaal 18 vragen zijn goed beantwoord.

10 10 EXAMEN SVH PORTFOLIO Kritische meetpunten/beoordelingspunten Tijdens het examen Portfolio wordt u ook beoordeeld op schriftelijk taalniveau F2. Dit beoordelingspunt is kritisch. Dit betekent dat als u dit punt niet scoort, u altijd bent afgewezen. Indien er twee of meer portfolio s identiek zijn, worden alle betrokken kandidaten afgewezen voor dit examen. Bij kandidaten die in hetzelfde bedrijf werken, mag alleen het bedrijfsprofiel hetzelfde zijn. Algemeen Het portfolio (praktijkopleidingsplan, bedrijfsprofiel en leerling-profiel) bevat maximaal veertien pagina s (A4), enkelzijdig bedrukt, lettertype arial grootte 10. Op het voorblad van het plan vermeldt u uw voorletters, achternaam, geboortedatum, bedrijf, datum examen en adres. De opdrachten worden op de dag van het examen in tweevoud bij de examenleider ingeleverd. Deze twee kopieën dienen identiek te zijn zonder bijgeschreven of gemarkeerde tekst. U dient het plan te voorzien van één nietje, dus niet inbinden. Extra informatie Beoordelingspunten 4, 5 en 6 kunnen lastig zijn wanneer een leerling een kortere periode stage loopt, bijvoorbeeld drie weken stage in plaats van zes maanden of een jaar. Indien dit het geval is, geeft u dit aan in uw porfolio en motiveert u dat de planning en inhoud aansluiten op de duur van de stageperiode van de leerling. Als basis voor de opdrachten kunt u onderstaand format gebruiken. Dit format wordt door de trainer beschikbaar gesteld in Word. Indien u zich aanmeldt voor het examen zonder tussenkomst van een opleidingsinstituut, kunt u het format gratis aanvragen via Het format zal u per e -mail worden gestuurd. SVH raadt u aan ook de syllabus te raadplegen. Voor het examenonderdeel SVH Portfolio is hierin een apart hoofdstuk opgenomen.

11 11 PORTFOLIO SVH LEERMEESTER - foto/plaatje bedrijf Dit portfolio is van: Naam: Geboortedatum: Bedrijf: Datum examen: adres:

12 12 Inhoudsopgave Deel A Algemeen gedeelte Algemene gegevens... xx Bedrijfsprofiel... xx Leerling-profiel... Deel B Praktijkopleidingsplan Introductiefase... Inwerkperiode... Productieperiode... Afsluitfase...

13 13 A. ALGEMEEN GEDEELTE A1 Algemene gegevens A1.1 Gegevens van de leerling Naam leerling: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: Opleiding: Leerjaar: A1.2 Gegevens van de school Naam school: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Telefoonnummer: BPV-begeleider (praktijkbegeleider op school) Telefoonnummer: A1.3 Gegevens van het kenniscentrum Naam kenniscentrum: Postadres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Opleidingsadviseur: Telefoonnummer: A1.4 Doelstelling portfolio Beschrijf uitgebreid wat u met het opstellen van een portfolio wilt en kunt bereiken.

14 14 A.2 Bedrijfsprofiel Vermeld de bedrijfsgegevens Beschrijf de organisatiestructuur van uw bedrijf of de keten waartoe uw bedrijf behoort; Beschrijf de visie en doelstellingen van uw bedrijf omtrent opleiden; Beschrijf wat een leerling in uw bedrijf kan bereiken. A.2.1 Bedrijfsgegevens Vermeld de adres- en contactgegevens van uw bedrijf. A.2.2 Bedrijfsomschrijving Beschrijf de kenmerken van uw bedrijf zodat een buitenstaander zich een goed beeld kan vormen. A.2.3 Bedrijfsopleidingvisie Beschrijf uitgebreid waarom uw bedrijf graag leerlingen wil opleiden; Beschrijf de manier waarop het bedrijf leerlingen begeleidt. A.2.4 Wat kan een leerling in het bedrijf bereiken Beschrijf wat de leerling heeft bereikt in zijn ontwikkeling na een leerwerkperiode in uw bedrijf. A.3 Leerlingprofiel Beschrijf de kenmerken waaraan de leerling moet voldoen die u zoekt voor een bepaalde leer-/werkplek in uw bedrijf. Beschrijf daarbij de gewenste kennis van de leerling; Beschrijf daarbij de gewenste vaardigheden van de leerling; Beschrijf daarbij de gewenste kwaliteiten/eigenschappen van de leerling. A.3.1 Gewenste kennis van de leerling Vermeld de gewenste opleidingsrichting; Vermeld het gewenste opleidingsniveau; Vermeld de gewenste kennis en werkervaring. A.3.2 Gewenste vaardigheden van de leerling Vermeld de gewenste vaktechnische vaardigheden; Vermeld de gewenste beroepsvaardigheden; Vermeld de gewenste sociale vaardigheden. A.3.3 Gewenste kwaliteiten/eigenschappen van de leerling Vermeld de gewenste persoonskenmerken.

15 15 B. PRAKTIJKOPLEIDINGSPLAN Beschrijf een praktijkopleidingsplan in een schematisch plan. De beschrijving van de onderdelen gesprekscyclus, school en flexibiliteit wordt hieronder niet apart aangegeven. U dient hiermee in iedere fase rekening te houden. B1 Introductiefase Beschrijf een introductieprogramma, uitgewerkt per dag, in een schematisch plan. Beschrijf de volgende onderdelen: introductiegesprek onderwerpen introductiegesprek introductie in het bedrijf Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen B2 Opleidingsfase inwerkperiode Beschrijf een inwerkprogramma, uitgewerkt per week, in een schematisch plan. Beschrijf de volgende onderdelen: werkzaamheden werkplek Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen B3 Opleidingsfase productieperiode Beschrijf een opleidingsprogramma, uitgewerkt per week, in een schematisch plan. Beschrijf de volgende onderdelen: uitvoering taken uit het BPV-werkboek; extra interne en/of externe opleidingsactiviteiten voor de leerling; toetsmomenten. Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen B4 Afsluitfase Beschrijf een afsluitfase, uitgewerkt per week, in een schematisch plan. Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen

16 16 BEOORDELINGSFORMULIER EXAMEN: Portfolio Begintijd: Eindtijd Competent Inhoud Opmerkingen Ja Nee Samenwerken, overleggen, analyseren PRAKTIJKOPLEIDINGSPLAN 1. Doelstelling 2. Compleet bedrijfsprofiel 3. Compleet leerlingprofiel 4. Jaar-/periodeplanning 5. Extra mogelijkheden, flexibiliteit en school 6. Controlemomenten 7. Logische en overzichtelijk opbouw (inhoudelijk) 8 Authenticiteit ALGEMEEN 9. Leermeester communiceert schriftelijk op helder en duidelijk wijze (minimaal F2- niveau) Cesuur: punt 1 t/m 7: vier van de zeven onderdelen zijn als competent beoordeeld punt 8 moet altijd met een ja zijn beoordeeld punt 9 moet altijd met een ja zijn beoordeeld

17 17 Uitleg beoordeling van het portfolio Algemeen A 1 Alle punten benoemd in het format voor het onderdeel bedrijfsprofiel moeten zijn uitg ewerkt, deze worden beoordeeld op volledigheid, inhoud en authenticiteit. Bedrijfsprofiel A 2 Alle punten benoemd in het format voor het onderdeel bedrijfsprofiel moeten zijn uitgewerkt, deze worden beoordeeld op inhoud, logica en volledigheid. Leerlingprofiel A 3 Alle punten benoemd in het format voor het onderdeel leerlingprofiel moeten zijn uitgewerkt, deze worden ook beoordeeld op volledigheid, inhoud, logica en authenticiteit. Praktijkopleidingsplan B Alle punten beschreven (tekst) en benoemd ( ) moeten zijn uitgewerkt, deze worden ook beoordeeld op volledigheid, inhoud, logica en authenticiteit.

18 18 Veelgestelde vragen examen SVH Leermeester Portfolio Vraag Antwoord 1. Waar wordt het bedrijfsprofiel op beoordeeld? Het bedrijfsprofiel moet realistisch zijn en gericht op het werven van een leerling. 2. Waar wordt een leerling-profiel op beoordeeld? Het leerling-profiel moet realistisch en logisch opgebouwd zijn. 3. Waar wordt het praktijkopleidingsplan op beoordeeld? 4. Bij een examen kan de term praktijkopleidingsplan worden gebruikt. Wat wordt hiermee bedoeld? 5. In hoeverre staat de kwaliteit van het plan centraal? Het praktijkopleidingsplan moet realistisch en logisch opgebouwd zijn (volgorde, inhoud) Het praktijkopleidingsplan is een hulpmiddel voor leermeester en leerling om het praktijkopleidingproces in de tijd te plannen. Dit is een werkdocument, dus deze kan in de loop van het opleidingsjaar worden bijgesteld. Voor het opstellen van een praktijkopleidingsplan is een goede beheersing van de vaardigheid plannen en organiseren noodzakelijk. Het betekent dat een leermeester nadenkt over de opbouw van het leertraject, de planning ervan in de tijd en inpassing in de werkzaamheden van het leerbedrijf. 6. Wat wordt er bedoeld met authenticiteit? Dat de opdracht zelf gemaakt en bedacht is. Er mag dus niet gekopieerd worden van een collega of iemand anders. Bij kandidaten uit hetzelfde bedrijf mag alleen het bedrijfsprofiel overeenkomen.

19 19 ALGEMENE INFORMATIE Legitimatie en organisatie Voor het begin van het examen moet u zich te legitimeren bij de examencommissie. Dit kan alleen met de volgende documenten: Paspoort; Europese identiteitskaart; Identiteitskaart Nederlandse Gemeenten; Nederlands rijbewijs; Vreemdelingendocument; W-document Identiteitsbewijs asielzoeker. Voor al deze identiteitsbewijzen geldt dat de geldigheidsduur niet verlopen mag zijn. Wanneer u zich niet op de voorgeschreven wijze kunt legitimeren, wordt u niet tot het examen toegelaten. Uitslag De Examencommissie stelt voor de examens SVH Leermeester, conform het examenreglement, de normen voor slagen vast. Uiterlijk vier weken na de examendag, ontvangt u schriftelijk de uitslag van de door u afgelegde examens. Als u in één keer slaagt voor alle drie de examens, ontvangt u direct het d iploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld. Bent u niet voor alle examens geslaagd, dan ontvangt u een SVH-uitslagbrief met beperkte geldigheid voor elk examen dat u met goed gevolg hebt afgelegd. Zodra u alle drie de SVH examens behaald heeft, zal diploma SVH Leermeester aan u worden toegestuurd. Consumpties in de examenlocatie Daar waar een restauratieve voorziening is in de examenlocatie, zijn de kosten voor eigen rekening. Let op Zorg dat u het leermeesterprofiel Profiel Leermeester, mentor, praktijkbegeleider 2007 goed hebt gelezen, het examen is hierop gebaseerd! Dit profiel vindt u op of De dag van het projectexamen (aansluitend op cursus) De examinatoren van SVH zullen om 12:00 uur aanwezig zijn op de examenlocatie. Het is de bedoeling dat u daar ook om 12:00 uur aanwezig bent, tenzij anders aangegeven door trainer of SVH. De examinatoren controleren met de trainer of de examenzaal op de juiste manier is ingericht en of alle kandidaten aanwezig zijn. Rond 12:30 uur moeten de kandidaten zich legitimeren bij de examinatoren en leveren hun gemaakte portfolio in. Uiterlijk 13:00 uur starten de examens. Indien mogelijk start het examen al eerder, zodat de eindtijd van de examendag vervroegd kan worden. Er worden steeds twee kandidaten naar binnen geroepen om hun examen Coachen en begeleiden te gaan afleggen. Bij ieder kandidaat speelt een medecursist leerling. De medecursist die leerling speelt, m oet ook echt leerling spelen. Hoe meer de leerling de kandidaat op weg helpt, hoe minder de kandid aat kan laten zien dat hij een leermeester kan worden, dus hoe minder de kans van slagen voor de kandidaat. Er worden in één zaal twee examens tegelijkertijd afgenomen, let daarom op uw stemvolume en houdt rekening met elkaar. Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen in de examenzaal aanwezig: een tafel op werkhoogte voor de manuele vaardigheden (120 h x 80 br); een tafel op gewone hoogte voor de communicatieve vaardigheden (80 h x 80 br) met twee stoelen; een tafel met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling; twee emmers waarvan een met koud water;

20 20 afvalcontainer; keukendoeken. Overige materialen en/of ingrediënten worden door de kandidaat zelf meegenomen. Zodra de kandidaten de examenzaal betreden, hebben de overige kandidaten ongeveer 20 minuten om eventueel de wachtruimte te verlaten om te lunchen, roken et cetera. Na 20 minuten moet iedereen weer in de wachtruimte zijn. Op dat moment zullen de volgende twee kandidaten en leerlingen naar binnen worden geroepen. Als alle kandidaten het examen Coachen en begeleiden hebben afgelegd zal, indien nodig, de examenleider de kandidaten vragen om te helpen om de examenzaal klaar te z etten voor het theorieexamen. Zodra deze zaal klaar staat zal het theorie-examen van start gaan. Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn moeten wachten tot alle andere kandidaten klaar zijn of tot de 40 minuten zijn verstreken. De kandidaten mogen alleen eerder de zaal verlaten als iedereen klaar is. Verwachte eindtijd van de examendag is afhankelijk van het aantal kandidaten. De streeftijd is uiterlijk 18:00 uur. De dag van het examen in Utrecht (direct via SVH) (kandidaat die een examen komen herkansen of kandidaten die geen cursus hebben gevolgd) De examinatoren van SVH zijn een uur voor aanvang van het eerste examen aanwezig op de examenlocatie. U dient een half uur voor uw aangeven examentijd aanwezig te zijn (zie uw examenop roep van SVH). Hou dus rekening met te verwachten verkeersdrukte. Bij aankomst op de examenlocatie kan de kandidaat zich direct gaan legitimeren bij de examenleider van SVH en levert tegelijkertijd het gemaakte portfolio in tweevoud in. Er worden steeds twee of drie kandidaten naar binnen geroepen om hun examen Coachen en begeleiden te gaan doen. Bij ieder kandidaat zorgt SVH voor een leerling. De leerling van SVH zal ook echt leerling zijn of spelen. Iedere kandidaat staat in een aparte zaal alleen met de leerling en de examinator. Zodra de kandidaten de examenzaal betreden hebben de overige kandidaten ongeveer 20 minuten om eventueel de wachtruimte te verlaten om te lunchen, roken et cetera. Na 20 minuten moet iedereen weer in de wachtruimte zijn. Op dat moment zullen de volgende twee kandidaten en leerlingen naar binnen worden geroepen. Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen in de examenzaal aanwezig: een tafel op werkhoogte voor de manuele vaardigheden (120 h x 80 br); een tafel op gewone hoogte voor de communicatieve vaardigheden (80 h x 80 br) met twee stoelen; een tafel met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling; twee emmers waarvan een met koud water; afvalcontainer; keukendoeken. Overige materialen en/of ingrediënten worden door de kandidaat zelf meegenomen. Voor het theorie-examen is een vaste tijd ingepland door SVH, zorg ook hier dat u een half uur van tevoren aanwezig bent (zie examenoproep van SVH). Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn, moeten wachten tot alle andere kandidaten klaar zijn of tot de 40 minuten zijn verstreken. De kandidaten mogen alleen eerder de zaal verlaten als iedereen klaar is. Let op Indien u alleen het onderdeel Portfolio moet herkansen hoeft u niet naar Utrecht. De examendatum waar u voor inschrijft is tevens de uiterste datum dat uw portfolio (aangetekend per post) bij SVH binnen moet zijn. SVH T.a.v. Afdeling Examenorganisatie Postbus AH Zoetermeer

21 21 BIJLAGE 1: Voorbeeld voorbereidingsformulier Examen SVH Coachen en Begeleiden 1. Leerdoel 2. Beginsituatie van de (lerende) medewerker 3. Leerinhoud: taakanalyse met kritieke punten voor een manuele vaardigheid of gewenst gedrag en/of procedure voor een communicatieve vaardigheid

22 22 4/5. De methodiek die u volgt bij het aanleren van deze taak, plus de bijbehorende leeractiviteiten van de (lerende) medewerker 6. Hulpmiddelen (eventuele materialen, grondstoffen, hulpmiddelen bij een rollenspel, randvoorwaarden, etc.) 7. Evaluatievragen LET OP: Dit is een voorbeeld, deze mag u gebruiken ter voorbereiding, maar niet tijdens het examen zelf.

23 23

24 SVH Postbus AH Zoetermeer telefoon ( 0,15 p/m) fax (079)

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Erkenningsregeling Horecaopleidingen

Erkenningsregeling Horecaopleidingen Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Beschrijvingen 4 4 Reikwijdte en werkingssfeer 4 4.1 Gebruik SVH keurmerk 4 5 Erkenningsregeling 5 5.1 Erkenningsprocedure

Nadere informatie

Inhoud Belangrijke attentiepunten

Inhoud Belangrijke attentiepunten Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo 95042 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie