Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten"

Transcriptie

1 Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Div Sup W003-03

2 2 INHOUDSOPGAVE Exameninformatie... 3 Instructies examens SVH Leermeester... 4 Examen SVH Coachen en begeleiden... 5 Beoordelingsformulier examen Coachen en begeleiden... 7 Examen SVH Leermeester theorie... 8 Portfolio SVH Leermeester... 9 A Algemeen gedeelte B Praktijkopleidingsplan Beoordelingsformulier examen Portfolio Veelgestelde vragen over het portfolio Algemene informatie Bijlage

3 3 EXAMENINFORMATIE Inleiding U gaat één of meerdere examens afleggen die leiden tot het diploma SVH Leermees ter. Het examen SVH Leermeester bestaat uit drie examenonderdelen: SVH Coachen & begeleiden, SVH Theorie en SVH Portfolio. Dit boekje geeft u informatie over deze examenonderdelen. Vanwege de leesbaarheid verwijzen wij naar de leermeester met hij en hem. Uiteraard dient u dit te lezen als hij/zij en hem/haar. Veel succes met het voorbereiden van uw examen(s)! Aanmelden examen Wanneer u zonder cursus wilt deelnemen aan het examen SVH Leermeester dient u uzelf in te schrijven via onze website Inschrijving is per examenonderdeel. Voor een projectexamen, dat aansluitend op een cursus plaatsvindt, zal het opleidingsinstituut u aanmelden. Aanmelden voor een herexamen Indien u een of meerdere examenonderdelen wilt herkansen, dient u uzelf in te schrijven. Inschrijven is per examenonderdeel. Aanmelden voor het herexamen kan via Een aantal opleidingsinstituten biedt hun eigen cursisten de mogelijkheid voor een herkansing tijdens een projectexamen bij u in de buurt. Herkansen is alleen mogelijk bij het opleidingsinstituut waar u de cursus heeft gevolgd. De inschrijving verloopt via het opleidingsinstituut. Locatie examens SVH organiseert zes maal per jaar het examen SVH Leermeester in Utrecht. De data waarop deze examens worden afgenomen vindt u op Projectexamens worden georganiseerd door het opleidingsinstituut aansluitend op de cursus. SVH komt dan naar een locatie om het examen af te nemen. Deze locaties zijn verspreid over het hele land. Dyslexie Indien u dyslexie heeft, kunt u contact opnemen met SVH over de mogelijkheden voor het afnemen van uw examen. Minimale taalniveau leermeesters De leermeesters in Nederland dienen minimaal taalniveau 2F van Meijerink te beheersen.

4 4 INSTRUCTIES EXAMENS SVH LEERMEESTER Om het diploma SVH Leermeester te behalen worden er drie examens afgelegd: SVH Coachen & begeleiden (rollenspel met leerling) SVH Theorie (30 meerkeuzevragen, 40 minuten) SVH Portfolio (schriftelijk, thuis maken en inleveren op examendag bij examenleider van SVH). In het examen Coachen & begeleiden krijgt u (de kandidaat) te maken met een leerling. Tijdens het projectexamen zal een medecursist leerling zijn. Tijdens het landelijk examen (Utrecht) zal SVH voor een leerling zorgen. In het overzicht op de volgende pagina informeren wij u over de gang van zaken tijdens het examen, hoe u zich het beste kunt voorbereiden, wat u mee moet nemen en op welke punten u beoordeeld wordt. Wanneer u zich meldt bij de examenleider geeft u aan welke manuele of communicatieve vaardigheid u de leerling wilt aanleren. De examenleider geeft dit door aan de betreffende examinator. Let op: Sterk ruikende grondstoffen zoals: vis, schaal- en schelpdieren, ui, prei of knoflook zijn niet toegestaan. Gas en vuur zijn verboden. Wanneer u zich meldt bij de examenleider zal hij of zij beoordelen of uw voorbereiding (die u mondeling toelicht) aan de voorwaarden voldoet. Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal de examenleider aangeven welke voorwaarden aangepast moeten worden, zodat u alsnog examen kunt doen. SVH COACHEN EN BEGELEIDEN Tijdens examen Duur examen Voorbereiding Meenemen Beoordeling - De kandidaat leert een manuele of communicatieve vaardigheid aan een ongeoefende leerling. - Werkproces 1.4 Maximaal 20 min. inclusief voorbereiden en opruimen en inleidend gesprek met examinator. Examentijd leermeester en leerling is max. 15 minuten. Uitwerking rollenspel voor het aanleren van een communicatieve vaardigheid of een taakanalyse voor de instructie van een manuele vaardigheid. - Benodigde materialen en grondstoffen*) in voldoende hoeveelheden. - Nette, schone kleding die heel is en u draagt geen open schoenen. - Voorbereiding van de overdracht. - De overdracht zelf. - Evaluatie en afsluiting met de leerling. - Coachingsvaardigheden. - Feedback geven. - Analyseren eigen handelen SVH THEORIE Tijdens examen Duur examen Voorbereiding Meenemen Beoordeling - Er zullen 30 vragen gesteld worden over de werkprocessen 1.1, 1.5 en algemene vragen over het leermeesterschap. 40 minuten Bestuderen LMP profiel 2007, bestuderen syllabus, cursus *) Geen sterk ruikende grondstoffen, zoals vis, schaal- en schelpdieren, ui, prei. Geen gas/vuur. - Inhoud. SVH PORTFOLIO Kandidaat maakt deze thuis en levert deze in tweevoud in bij de examenleider op de dag van het examen. Werkproces 1.2 en werkproces 1.3

5 5 EXAMEN SVH COACHEN EN BEGELEIDEN Meetpunten/beoordelingspunten Tijdens het examen wordt getoetst of het gedrag van de kandidaat binnen de bovenstaande filosofie past. Daarnaast zijn er nog de volgende concrete meetpunten: 1. Voorbereiding De kandidaat is in staat om een goede mise-en-place te maken. De mise-en-place is compleet en sluit aan bij de instructie (inclusief setting). (Voor een aan te leren communicatieve vaardigheid mag de situatiebeschrijving (casus) voor het rollenspel gebruikt worden. Gewenst gedrag en procedures mogen hierop niet zijn vermeld.) 2. Introductie de kandidaat geeft het leerdoel concreet aan de kandidaat geeft een duidelijke uitleg over de vaardigheid/taak de kandidaat geeft duidelijk aan wat hij van de leerling aan het einde van de instructie verwacht de kandidaat controleert of de leerling hem begrepen heeft twee van de vier punten zijn benoemd en besproken De kandidaat bespreekt met de leerling de volgende aandachtspunten: Manuele vaardigheid: - materiaal - grondstoffen - hygiëne - veiligheid - ergonomie - economie drie van de zes punten zijn benoemd en besproken Communicatieve vaardigheid: - gewenst gedrag - procedure één van de twee punten is benoemd en besproken - materiaal - ergonomie één van de twee punten is benoemd en besproken De kandidaat plaatst de vaardigheid/taak in een context: - toepassing van de taak - belang taak voor het bedrijf - belang taak voor de leerling één van de drie punten zijn minimaal benoemd 3. Instructie De kandidaat geeft uitleg over de didactische methode van aanleren (rollenspel of instructie). De kandidaat voert de instructie of het rollenspel zodanig uit dat er een leerproces op gang gebracht wordt. beide punten moeten aan de orde komen 4. Stimuleert leerling tot zelfreflectie De kandidaat laat de leerling het eigen handelen evalueren en zal waar nodig vragen stellen, doorvragen en of controlevragen stellen.

6 6 5. Feedback geven de kandidaat omschrijft wat hij heeft waargenomen de kandidaat bespreekt positieve punten en verbeterpunten de kandidaat controleert of leerling hem begrepen heeft. alle drie de punten moeten aan de orde komen 6. Laat leerling nadenken over te behandelen onderwerpen de kandidaat controleert kennis over het onderwerp en aan te leren vaardigheid (beginsituatie) de kandidaat gebruikt hierbij technieken als open vragen stellen en doorvragen. beide punten moeten aan de orde komen 7. Actief en aandachtig luisteren en observeren De kandidaat reageert op een adequate en positieve manier op de verbale en non-verbale signalen van de leerling. 8. De kandidaat creëert een veilige sfeer De kandidaat creëert een gevoelsmatig veilige sfeer (kandidaat heeft aandacht voor leerling, leerling voelt zich duidelijk op zijn gemak, kandidaat is niet drukker met zichzelf dan met de leerling). 9. Laat aan leerling ruimte om vragen te stellen. De kandidaat moedigt het stellen van vragen aan. De kandidaat geeft ruimte voor het stellen van vragen. minimaal één keer tijdens introductie minimaal één keer tijdens overdracht minimaal één keer tijdens de evaluatie 10. Evalueren leerdoel door kandidaat De kandidaat evalueert met de leerling of het gewenste leerdoel is bereikt waarbij beiden hun argumenten hebben genoemd. Kort reflectiegesprek met examinator: 11. Bepaalt ontwikkelingsbehoefte van de leerling De examinator vraagt aan de kandidaat of hij zijn eigen gedrag kan terughalen tijdens de instructie en hoe de leerling daarop reageerde. 12. Evalueert de instructie met de leerling De examinator vraagt aan de kandidaat of hij kan aangeven of het leerdoel is bereikt en waarom wel/niet. Hierbij wordt de onderbouwing beoordeeld.

7 7 13. Taalniveau Kandidaat spreekt duidelijk verstaanbaar en correct Nederlands. Taalniveau 2F (methode Meijerink) Mondelinge vaardigheid Gespreksvaardigheid Luisteren Spreekvaardigheid Kan gesprekken voeren over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit dagelijks leven, werk en opleiding. Kan uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen en gevoelens onder woorden brengen. Leesvaardigheid Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke leefwereld of die verder van deze leefwereld af staan. Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen uit het alledaagse leven of interessegebied. Zakelijke teksten Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan. Fictionele en literaire teksten Kan eenvoudige adolescentenliteratuur en zeer eenvoudige volwassenenliteratuur belevend en herkennend lezen. Schrijfvaardigheid Schrijven Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen binnen school, werk en maatschappij. Bron: SLO-rapport over de drempels van taal

8 8 BEOORDELINGSFORMULIER EXAMEN SVH LEERMEESTER EXAMEN: Coachen & begeleiden Het examen betreft een manuele/communicatieve vaardigheid Beoordeling van het gedrag AANSTUREN 1. Voorbereiding 2. Introductie 3. Instructie geven BEGELEIDEN 4. Stimuleert (lerende) medewerker tot zelfreflectie 5. Feedback geven 6. Laat (lerende) medewerker nadenken over de te behandelen onderwerpen AANDACHT EN BEGRIP TONEN 7. Actief en aandachtig luisteren en observeren 8. Creëert veilige sfeer 9. Laat aan (lerende) medewerker ruimte om vragen te stellen ANALYSEREN 10. Evalueren leerdoel door leermeester 11. Formuleren van eigen gedrag 12. Vakdeskundigheid op basis van leerdoel TAALNIVEAU 13. Taalniveau F2 mondeling Competent Opmerkingen Ja Nee Cesuur: 7 x ja = geslaagd EN Minimaal 1 punt per competentie moet ja zijn EN punt 13 moet altijd ja zijn.

9 9 EXAMEN SVH THEORIE U krijgt 40 minuten de tijd om 30 meerkeuzevragen te beantwoorden. Meetpunten/beoordelingspunten Kennis van en inzicht in competentieprofiel leermeester, mentor, praktijkbegeleider (Werkproces 1.1, Werkproces 1.5, Werkproces 1.6). Kennis algemeen leermeesterschap (communicatie) Het theorie-examen vindt plaats zodra alle kandidaten het examen Coachen & begeleiden hebben gedaan. Cesuur: minimaal 18 vragen zijn goed beantwoord.

10 10 EXAMEN SVH PORTFOLIO Kritische meetpunten/beoordelingspunten Tijdens het examen Portfolio wordt u ook beoordeeld op schriftelijk taalniveau F2. Dit beoordelingspunt is kritisch. Dit betekent dat als u dit punt niet scoort, u altijd bent afgewezen. Indien er twee of meer portfolio s identiek zijn, worden alle betrokken kandidaten afgewezen voor dit examen. Bij kandidaten die in hetzelfde bedrijf werken, mag alleen het bedrijfsprofiel hetzelfde zijn. Algemeen Het portfolio (praktijkopleidingsplan, bedrijfsprofiel en leerling-profiel) bevat maximaal veertien pagina s (A4), enkelzijdig bedrukt, lettertype arial grootte 10. Op het voorblad van het plan vermeldt u uw voorletters, achternaam, geboortedatum, bedrijf, datum examen en adres. De opdrachten worden op de dag van het examen in tweevoud bij de examenleider ingeleverd. Deze twee kopieën dienen identiek te zijn zonder bijgeschreven of gemarkeerde tekst. U dient het plan te voorzien van één nietje, dus niet inbinden. Extra informatie Beoordelingspunten 4, 5 en 6 kunnen lastig zijn wanneer een leerling een kortere periode stage loopt, bijvoorbeeld drie weken stage in plaats van zes maanden of een jaar. Indien dit het geval is, geeft u dit aan in uw porfolio en motiveert u dat de planning en inhoud aansluiten op de duur van de stageperiode van de leerling. Als basis voor de opdrachten kunt u onderstaand format gebruiken. Dit format wordt door de trainer beschikbaar gesteld in Word. Indien u zich aanmeldt voor het examen zonder tussenkomst van een opleidingsinstituut, kunt u het format gratis aanvragen via Het format zal u per e -mail worden gestuurd. SVH raadt u aan ook de syllabus te raadplegen. Voor het examenonderdeel SVH Portfolio is hierin een apart hoofdstuk opgenomen.

11 11 PORTFOLIO SVH LEERMEESTER - foto/plaatje bedrijf Dit portfolio is van: Naam: Geboortedatum: Bedrijf: Datum examen: adres:

12 12 Inhoudsopgave Deel A Algemeen gedeelte Algemene gegevens... xx Bedrijfsprofiel... xx Leerling-profiel... Deel B Praktijkopleidingsplan Introductiefase... Inwerkperiode... Productieperiode... Afsluitfase...

13 13 A. ALGEMEEN GEDEELTE A1 Algemene gegevens A1.1 Gegevens van de leerling Naam leerling: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Telefoonnummer: adres: Opleiding: Leerjaar: A1.2 Gegevens van de school Naam school: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Telefoonnummer: BPV-begeleider (praktijkbegeleider op school) Telefoonnummer: A1.3 Gegevens van het kenniscentrum Naam kenniscentrum: Postadres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Opleidingsadviseur: Telefoonnummer: A1.4 Doelstelling portfolio Beschrijf uitgebreid wat u met het opstellen van een portfolio wilt en kunt bereiken.

14 14 A.2 Bedrijfsprofiel Vermeld de bedrijfsgegevens Beschrijf de organisatiestructuur van uw bedrijf of de keten waartoe uw bedrijf behoort; Beschrijf de visie en doelstellingen van uw bedrijf omtrent opleiden; Beschrijf wat een leerling in uw bedrijf kan bereiken. A.2.1 Bedrijfsgegevens Vermeld de adres- en contactgegevens van uw bedrijf. A.2.2 Bedrijfsomschrijving Beschrijf de kenmerken van uw bedrijf zodat een buitenstaander zich een goed beeld kan vormen. A.2.3 Bedrijfsopleidingvisie Beschrijf uitgebreid waarom uw bedrijf graag leerlingen wil opleiden; Beschrijf de manier waarop het bedrijf leerlingen begeleidt. A.2.4 Wat kan een leerling in het bedrijf bereiken Beschrijf wat de leerling heeft bereikt in zijn ontwikkeling na een leerwerkperiode in uw bedrijf. A.3 Leerlingprofiel Beschrijf de kenmerken waaraan de leerling moet voldoen die u zoekt voor een bepaalde leer-/werkplek in uw bedrijf. Beschrijf daarbij de gewenste kennis van de leerling; Beschrijf daarbij de gewenste vaardigheden van de leerling; Beschrijf daarbij de gewenste kwaliteiten/eigenschappen van de leerling. A.3.1 Gewenste kennis van de leerling Vermeld de gewenste opleidingsrichting; Vermeld het gewenste opleidingsniveau; Vermeld de gewenste kennis en werkervaring. A.3.2 Gewenste vaardigheden van de leerling Vermeld de gewenste vaktechnische vaardigheden; Vermeld de gewenste beroepsvaardigheden; Vermeld de gewenste sociale vaardigheden. A.3.3 Gewenste kwaliteiten/eigenschappen van de leerling Vermeld de gewenste persoonskenmerken.

15 15 B. PRAKTIJKOPLEIDINGSPLAN Beschrijf een praktijkopleidingsplan in een schematisch plan. De beschrijving van de onderdelen gesprekscyclus, school en flexibiliteit wordt hieronder niet apart aangegeven. U dient hiermee in iedere fase rekening te houden. B1 Introductiefase Beschrijf een introductieprogramma, uitgewerkt per dag, in een schematisch plan. Beschrijf de volgende onderdelen: introductiegesprek onderwerpen introductiegesprek introductie in het bedrijf Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen B2 Opleidingsfase inwerkperiode Beschrijf een inwerkprogramma, uitgewerkt per week, in een schematisch plan. Beschrijf de volgende onderdelen: werkzaamheden werkplek Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen B3 Opleidingsfase productieperiode Beschrijf een opleidingsprogramma, uitgewerkt per week, in een schematisch plan. Beschrijf de volgende onderdelen: uitvoering taken uit het BPV-werkboek; extra interne en/of externe opleidingsactiviteiten voor de leerling; toetsmomenten. Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen B4 Afsluitfase Beschrijf een afsluitfase, uitgewerkt per week, in een schematisch plan. Datum/dag/week Activiteit Wie Opmerkingen

16 16 BEOORDELINGSFORMULIER EXAMEN: Portfolio Begintijd: Eindtijd Competent Inhoud Opmerkingen Ja Nee Samenwerken, overleggen, analyseren PRAKTIJKOPLEIDINGSPLAN 1. Doelstelling 2. Compleet bedrijfsprofiel 3. Compleet leerlingprofiel 4. Jaar-/periodeplanning 5. Extra mogelijkheden, flexibiliteit en school 6. Controlemomenten 7. Logische en overzichtelijk opbouw (inhoudelijk) 8 Authenticiteit ALGEMEEN 9. Leermeester communiceert schriftelijk op helder en duidelijk wijze (minimaal F2- niveau) Cesuur: punt 1 t/m 7: vier van de zeven onderdelen zijn als competent beoordeeld punt 8 moet altijd met een ja zijn beoordeeld punt 9 moet altijd met een ja zijn beoordeeld

17 17 Uitleg beoordeling van het portfolio Algemeen A 1 Alle punten benoemd in het format voor het onderdeel bedrijfsprofiel moeten zijn uitg ewerkt, deze worden beoordeeld op volledigheid, inhoud en authenticiteit. Bedrijfsprofiel A 2 Alle punten benoemd in het format voor het onderdeel bedrijfsprofiel moeten zijn uitgewerkt, deze worden beoordeeld op inhoud, logica en volledigheid. Leerlingprofiel A 3 Alle punten benoemd in het format voor het onderdeel leerlingprofiel moeten zijn uitgewerkt, deze worden ook beoordeeld op volledigheid, inhoud, logica en authenticiteit. Praktijkopleidingsplan B Alle punten beschreven (tekst) en benoemd ( ) moeten zijn uitgewerkt, deze worden ook beoordeeld op volledigheid, inhoud, logica en authenticiteit.

18 18 Veelgestelde vragen examen SVH Leermeester Portfolio Vraag Antwoord 1. Waar wordt het bedrijfsprofiel op beoordeeld? Het bedrijfsprofiel moet realistisch zijn en gericht op het werven van een leerling. 2. Waar wordt een leerling-profiel op beoordeeld? Het leerling-profiel moet realistisch en logisch opgebouwd zijn. 3. Waar wordt het praktijkopleidingsplan op beoordeeld? 4. Bij een examen kan de term praktijkopleidingsplan worden gebruikt. Wat wordt hiermee bedoeld? 5. In hoeverre staat de kwaliteit van het plan centraal? Het praktijkopleidingsplan moet realistisch en logisch opgebouwd zijn (volgorde, inhoud) Het praktijkopleidingsplan is een hulpmiddel voor leermeester en leerling om het praktijkopleidingproces in de tijd te plannen. Dit is een werkdocument, dus deze kan in de loop van het opleidingsjaar worden bijgesteld. Voor het opstellen van een praktijkopleidingsplan is een goede beheersing van de vaardigheid plannen en organiseren noodzakelijk. Het betekent dat een leermeester nadenkt over de opbouw van het leertraject, de planning ervan in de tijd en inpassing in de werkzaamheden van het leerbedrijf. 6. Wat wordt er bedoeld met authenticiteit? Dat de opdracht zelf gemaakt en bedacht is. Er mag dus niet gekopieerd worden van een collega of iemand anders. Bij kandidaten uit hetzelfde bedrijf mag alleen het bedrijfsprofiel overeenkomen.

19 19 ALGEMENE INFORMATIE Legitimatie en organisatie Voor het begin van het examen moet u zich te legitimeren bij de examencommissie. Dit kan alleen met de volgende documenten: Paspoort; Europese identiteitskaart; Identiteitskaart Nederlandse Gemeenten; Nederlands rijbewijs; Vreemdelingendocument; W-document Identiteitsbewijs asielzoeker. Voor al deze identiteitsbewijzen geldt dat de geldigheidsduur niet verlopen mag zijn. Wanneer u zich niet op de voorgeschreven wijze kunt legitimeren, wordt u niet tot het examen toegelaten. Uitslag De Examencommissie stelt voor de examens SVH Leermeester, conform het examenreglement, de normen voor slagen vast. Uiterlijk vier weken na de examendag, ontvangt u schriftelijk de uitslag van de door u afgelegde examens. Als u in één keer slaagt voor alle drie de examens, ontvangt u direct het d iploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld. Bent u niet voor alle examens geslaagd, dan ontvangt u een SVH-uitslagbrief met beperkte geldigheid voor elk examen dat u met goed gevolg hebt afgelegd. Zodra u alle drie de SVH examens behaald heeft, zal diploma SVH Leermeester aan u worden toegestuurd. Consumpties in de examenlocatie Daar waar een restauratieve voorziening is in de examenlocatie, zijn de kosten voor eigen rekening. Let op Zorg dat u het leermeesterprofiel Profiel Leermeester, mentor, praktijkbegeleider 2007 goed hebt gelezen, het examen is hierop gebaseerd! Dit profiel vindt u op of De dag van het projectexamen (aansluitend op cursus) De examinatoren van SVH zullen om 12:00 uur aanwezig zijn op de examenlocatie. Het is de bedoeling dat u daar ook om 12:00 uur aanwezig bent, tenzij anders aangegeven door trainer of SVH. De examinatoren controleren met de trainer of de examenzaal op de juiste manier is ingericht en of alle kandidaten aanwezig zijn. Rond 12:30 uur moeten de kandidaten zich legitimeren bij de examinatoren en leveren hun gemaakte portfolio in. Uiterlijk 13:00 uur starten de examens. Indien mogelijk start het examen al eerder, zodat de eindtijd van de examendag vervroegd kan worden. Er worden steeds twee kandidaten naar binnen geroepen om hun examen Coachen en begeleiden te gaan afleggen. Bij ieder kandidaat speelt een medecursist leerling. De medecursist die leerling speelt, m oet ook echt leerling spelen. Hoe meer de leerling de kandidaat op weg helpt, hoe minder de kandid aat kan laten zien dat hij een leermeester kan worden, dus hoe minder de kans van slagen voor de kandidaat. Er worden in één zaal twee examens tegelijkertijd afgenomen, let daarom op uw stemvolume en houdt rekening met elkaar. Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen in de examenzaal aanwezig: een tafel op werkhoogte voor de manuele vaardigheden (120 h x 80 br); een tafel op gewone hoogte voor de communicatieve vaardigheden (80 h x 80 br) met twee stoelen; een tafel met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling; twee emmers waarvan een met koud water;

20 20 afvalcontainer; keukendoeken. Overige materialen en/of ingrediënten worden door de kandidaat zelf meegenomen. Zodra de kandidaten de examenzaal betreden, hebben de overige kandidaten ongeveer 20 minuten om eventueel de wachtruimte te verlaten om te lunchen, roken et cetera. Na 20 minuten moet iedereen weer in de wachtruimte zijn. Op dat moment zullen de volgende twee kandidaten en leerlingen naar binnen worden geroepen. Als alle kandidaten het examen Coachen en begeleiden hebben afgelegd zal, indien nodig, de examenleider de kandidaten vragen om te helpen om de examenzaal klaar te z etten voor het theorieexamen. Zodra deze zaal klaar staat zal het theorie-examen van start gaan. Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn moeten wachten tot alle andere kandidaten klaar zijn of tot de 40 minuten zijn verstreken. De kandidaten mogen alleen eerder de zaal verlaten als iedereen klaar is. Verwachte eindtijd van de examendag is afhankelijk van het aantal kandidaten. De streeftijd is uiterlijk 18:00 uur. De dag van het examen in Utrecht (direct via SVH) (kandidaat die een examen komen herkansen of kandidaten die geen cursus hebben gevolgd) De examinatoren van SVH zijn een uur voor aanvang van het eerste examen aanwezig op de examenlocatie. U dient een half uur voor uw aangeven examentijd aanwezig te zijn (zie uw examenop roep van SVH). Hou dus rekening met te verwachten verkeersdrukte. Bij aankomst op de examenlocatie kan de kandidaat zich direct gaan legitimeren bij de examenleider van SVH en levert tegelijkertijd het gemaakte portfolio in tweevoud in. Er worden steeds twee of drie kandidaten naar binnen geroepen om hun examen Coachen en begeleiden te gaan doen. Bij ieder kandidaat zorgt SVH voor een leerling. De leerling van SVH zal ook echt leerling zijn of spelen. Iedere kandidaat staat in een aparte zaal alleen met de leerling en de examinator. Zodra de kandidaten de examenzaal betreden hebben de overige kandidaten ongeveer 20 minuten om eventueel de wachtruimte te verlaten om te lunchen, roken et cetera. Na 20 minuten moet iedereen weer in de wachtruimte zijn. Op dat moment zullen de volgende twee kandidaten en leerlingen naar binnen worden geroepen. Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen in de examenzaal aanwezig: een tafel op werkhoogte voor de manuele vaardigheden (120 h x 80 br); een tafel op gewone hoogte voor de communicatieve vaardigheden (80 h x 80 br) met twee stoelen; een tafel met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling; twee emmers waarvan een met koud water; afvalcontainer; keukendoeken. Overige materialen en/of ingrediënten worden door de kandidaat zelf meegenomen. Voor het theorie-examen is een vaste tijd ingepland door SVH, zorg ook hier dat u een half uur van tevoren aanwezig bent (zie examenoproep van SVH). Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn, moeten wachten tot alle andere kandidaten klaar zijn of tot de 40 minuten zijn verstreken. De kandidaten mogen alleen eerder de zaal verlaten als iedereen klaar is. Let op Indien u alleen het onderdeel Portfolio moet herkansen hoeft u niet naar Utrecht. De examendatum waar u voor inschrijft is tevens de uiterste datum dat uw portfolio (aangetekend per post) bij SVH binnen moet zijn. SVH T.a.v. Afdeling Examenorganisatie Postbus AH Zoetermeer

21 21 BIJLAGE 1: Voorbeeld voorbereidingsformulier Examen SVH Coachen en Begeleiden 1. Leerdoel 2. Beginsituatie van de (lerende) medewerker 3. Leerinhoud: taakanalyse met kritieke punten voor een manuele vaardigheid of gewenst gedrag en/of procedure voor een communicatieve vaardigheid

22 22 4/5. De methodiek die u volgt bij het aanleren van deze taak, plus de bijbehorende leeractiviteiten van de (lerende) medewerker 6. Hulpmiddelen (eventuele materialen, grondstoffen, hulpmiddelen bij een rollenspel, randvoorwaarden, etc.) 7. Evaluatievragen LET OP: Dit is een voorbeeld, deze mag u gebruiken ter voorbereiding, maar niet tijdens het examen zelf.

23 23

24 SVH Postbus AH Zoetermeer telefoon ( 0,15 p/m) fax (079)

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of

Nadere informatie

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of

Nadere informatie

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of

Nadere informatie

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Datum: 04/09/2017 Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester 04-09-2017 1 SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Praktijkopleider

Uitvoeringsreglement Praktijkopleider Uitvoeringsreglement Praktijkopleider STATUS : definitief DATUM : 1 januari 2016 ONDERWERP : uitvoeringsreglement Praktijkopleider NUMMER : 20361449 Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJ-INSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D en E (betreffende examens volgens de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met twin ferrule fittingen Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met twin ferrule fittingen Ingangsdatum 1 april 2012 werken met twin ferrule fittingen Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV - versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING. Werken als buitenwacht (mangatwacht) Ingangsdatum 1 maart 2018

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING. Werken als buitenwacht (mangatwacht) Ingangsdatum 1 maart 2018 Ingangsdatum maart 08 SSVV - versie: maart 08 SSVV 08 Inleiding De Uitvoeringsvoorschriften Examinering (UVE) zijn bedoeld voor de opleiders/docenten en examinatoren van de SOG C categorie opleidingen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus]

titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus] titel Examen Nederlands [vaardigheden en niveaus] Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen 2 Examenboekje voor de kandidaat 3 Informatie voor de toetsleider 5 Informatie voor de gesprekspartner/-leider

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht Datum beoordeling Naam + reg. nummer opleider Cursuscode + naam Eindresultaat : Voldoende / Onvoldoende* * zie pagina 6 Bevindingen Samenvattende uitwerking van bevindingen. Indien er onderdelen als aandachtspunten

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat Examenregeling Landelijk Examen Praktijkvoerend Astroloog december 2011 Informatie voor de kandidaat Inhoud Inleiding... 3 1. Het Examen... 4 Het examen van de opleiding... 4 Het landelijk examen... 4

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT DIT UITVOERINGSREGLEMENT IS VASTGESTELD IN DE BESTUURSVERGADERING VAN 8. Cateringbeheerder (OCC-C) STATUS : definitief JUNI 2011.

UITVOERINGSREGLEMENT DIT UITVOERINGSREGLEMENT IS VASTGESTELD IN DE BESTUURSVERGADERING VAN 8. Cateringbeheerder (OCC-C) STATUS : definitief JUNI 2011. UITVOERINGSREGLEMENT Cateringbeheerder (OCC-C) STATUS : definitief DATUM : 13 april 2010 ONDERWERP : uitvoeringsreglement OCC-C NUMMER : notitie-09-3369c-occ DIT UITVOERINGSREGLEMENT IS VASTGESTELD IN

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

Examenreglement Europees Examen Instituut (EEI)

Examenreglement Europees Examen Instituut (EEI) Examenreglement Europees Examen Instituut (EEI) Dit examenreglement is een onbewaakte uitgifte. Wijzigingen worden niet automatisch toegestuurd. Het is eigendom van het Europees Examen Instituut B.V. te

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012.

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012. UITVOERINGSREGLEMENT Cateringmedewerker (OCC-B) STATUS : definitief DATUM : 25 juli 2012 ONDERWERP : uitvoeringsreglement OCC-B, september 2012 NUMMER : notitie-11-1798a-occ Dit uitvoeringsreglement is

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere intensieve en semi-intensieve cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit maximaal vijf onderdelen. Deelnemers

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Informatiebrochure. Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Informatiebrochure Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Energieprestatiecertificaat voor utiliteitsbouw Inleiding Cito neemt in opdracht van Cito neemt in opdracht van ISSO (Kennisinstituut

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014 Werken met een (vork)heftruck Ingangsdatum 10 mei 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs (zie www.vcainfra.nl).

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie