kwaliteit van leven E-inclusie, hoe organiseer je dat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kwaliteit van leven E-inclusie, hoe organiseer je dat?"

Transcriptie

1 E-inclusie, hoe organiseer je dat? Door ICT meer kwaliteit van leven Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen regie en zelfstandigheid en geeft nieuwe mogelijkheden om te participeren en vrije tijd in te vullen. Dat is nogal wat! Sanne van der Hagen beschrijft in dit artikel hoe je als organisatie hier een bijdrage aan levert. Sanne van der Hagen Heb je een nieuw level gehaald? Voorbeeld: Je bent persoonlijk begeleider van een cliënt die elke vrijdag twee uur gaat sporten. Iemand vraagt je: Welke sport doet jouw cliënt? En jij zegt: Euh ik geloof iets met een bal. Dit zouden we raar vinden. Het is normaal om te weten waar je cliënten zich mee bezighouden. Het is ook normaal dat je na afloop hier een gesprek met ze over voert: Hoe was het op voetbal vandaag? Heb je nog gescoord? Als het om games gaat, is het nog veel minder gewoon er naar te vragen. Terwijl veel jongeren zich uren per week in de game bevinden. Vragen als Hoe was het in World of Warcraft vandaag? of Heb je nog een nieuw level gehaald?, zouden heel normaal moeten zijn. Sites en apps Ben je op zoek naar leuke apps of websites speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking? Wil je informatie over hoe je om kunt gaan met het mediagebruik van je cliënten? Of wil je graag de meest recente onderzoeken lezen op dit gebied? Neem dan een kijkje op e en zorgorganisatie die dergelijke activiteiten niet aanbiedt of stimuleert, houdt een nieuw uitsluitingsmechanisme in stand. 1 M. wil tijdens de kerstvakantie dit jaar naar zijn vriendin J., in Singapore. M. stelt haar middels een introductiepraatje aan ons voor. J. is een meisje van 18 jaar. Hij kent haar al ruim een half jaar. Ze hebben elkaar leren kennen via Wordfeud. Zij studeert medicijnen en woont in bij haar ouders in Singapore. Zij spreken elkaar een aantal keren per week via Skype. 2 M. heeft in dit geval de kansen van de sociale media uitgebreid benut. Om er een paar te noemen: Hij heeft zich vermaakt met Wordfeud, hij heeft iemand ontmoet en een vriendschap opgebouwd. Deze vriendschap onderhoudt hij via Skype en nu wil hij zijn grenzen verleggen en zelfstandig een grote reis maken. Hij bereidt zijn reis zelfstandig voor met behulp van het internet en in Singapore houdt hij via Skype en sms contact met het thuisfront. De begeleider van M. worstelt echter met een ingewikkeld vraagstuk: M. heeft een lichte SozioSPH 2 april

2 verstandelijke beperking. Hij is wilsbekwaam en heeft geld gespaard, hij kán gaan. Maar is dat het beste om te doen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor wat er tijdens zijn reis kan gebeuren? Benutten van de kansen die ICT te bieden heeft Het benutten van de kansen van internet & sociale media zorgt voor een grote bijdrage aan kwaliteit van bestaan 3 van mensen met een beperking. Er zijn digitale middelen die de communicatie ondersteunen. Er zijn apps met behulp waarvan mensen zelfstandig kunnen reizen, boodschappen kunnen doen of eten kunnen koken. Er zijn aangepaste websites en software waarmee mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig het internet kunnen gebruiken. Er zijn speciale datingsites en ontmoetingsplekken op het internet die volop mogelijkheden bieden om zelfstandig de vrije tijd in te vullen. Het is echter niet voor iedereen even eenvoudig om kansen te benutten en de risico s te overzien. Mensen met een beperking beschikken niet vanzelfsprekend over de vaardigheden en apparatuur om deel te kunnen nemen aan de digitale samenleving. Voor zorgmedewerkers combineren de beelden die men heeft van goede zorg (face to face, persoonlijk, warm) en ICT (apparaten, afstandelijk, koud) niet altijd even makkelijk. Men beschikt niet vanzelfsprekend over de vaardigheden om cliënten hier voldoende in te kunnen ondersteunen. Maatschappelijke ontwikkelingen worden veelal met vertraging zichtbaar in zorgorganisaties. Zorg instellingen hebben daarom een inhaalslag te maken. En omdat iedere organisatie werkt aan kwaliteit van bestaan, kan niemand meer om de inzet van ICT heen. Tijdens de trainingen die ik geef, spreek ik veel begeleiders. Aan de hand van hun uitspraken bespreek ik 14 SozioSPH 2 april 2013

3 Het benutten van de kansen van internet & sociale media zorgt voor een grote bij drage aan kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. Het helpt als een organisatie met medewerkers en cliënten communiceert over de mogelijkheden van ICT. Dat kan bijvoorbeeld door inspirerende video s met elkaar te delen of betrokkenen te laten vertellen over de invloed van sociale media op hun leven. Als ik zelf begeleider was, zou ik niet gaan wachten op een visie. Als je weet hoe ICT kan bijdragen aan het leven van je cliënten, handel hier dan ook naar. Trek de stoute schoenen aan en laat zien dat het kan! Communiceer alle misstappen en succesverhalen met je collega s. Denk aan voorbeelden van cliënten die grote schulden maken & hoe je daar op inspeelt; cliënten die met mediagebruik over hun eigen grenzen zijn gegaan en hoe je hen hierin begeleid hebt of medewerkers die zich onhandig gedragen op de sociale media. Maar denk ook aan het verhaal van iemand die dankzij een kook-app zelfstandig kan koken of iemand die elke avond door zijn ouders voorgelezen wordt via Skype. Zo laat je al zien hoe ICT nu al een bijdrage levert aan kwaliteit van bestaan. Hoe kunnen we zo effectief mogelijk omgaan met de kansen? Hoe kan ik de kansen en gevaren van het internetgebruik duidelijk zichtbaar/tastbaar maken voor mijn cliënten? in dit artikel hoe men in kan spelen op de kansen en de bijbehorende risico s. Ik vertel ook wat er nodig is voor een succesvolle implementatie. Ontneem je cliënten het recht op internet omdat begeleiders niet weten hoe het moet? Is het internet een recht? Vindt jouw organisatie dat het internet een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van bestaan van cliënten? Vind je dat goede ondersteuning ook moet aansluiten bij de maatschappij van nu? Vind je dat streven naar participatie in de samenleving ook over de digitale samenleving gaat? Dit zijn vragen die iedere organisatie moet beantwoorden. De antwoorden op deze vragen vormen onderdeel van de visie van de organisatie: de opvatting over wat kwalitatief goede en doelmatige dienstverlening is en de wijze waarop men dit wil realiseren. foto Bigstockphoto Een belangrijke taak van de begeleider is om cliënten te ondersteunen bij het leiden van een zo prettig mogelijk leven. Daar zijn begeleiders goed in! Als men onbekend is met de mogelijkheden en de risico s van het internet voelen begeleiders zich handelingsverlegen en onderschatten ze zichzelf. Een eerste stap in het zichtbaar maken van de kansen en gevaren, is het gesprek met de cliënt zelf. Hoe was het vandaag op Facebook? Heb je al een nieuw level gehaald in World of Warcraft? Zoals je aan tafel vraagt naar werk, sport of vrije tijd, zo praat je ook over de tijd die men online doorbrengt. [Zie kader Heb je een nieuw level gehaald?] Ga vooral ook zelf op zoek naar informatie over wat de mensen in het algemeen online doen of over veilig internet. Veel begeleiders ontdekken in mijn cursus dat er al heel veel bruikbare informatie bestaat. Hoe kan ik de kansen en gevaren van het internetgebruik duidelijk zichtbaar/ tastbaar maken voor mijn cliënten? SozioSPH 2 april

4 Op hun beurt is het de taak van organisaties om begeleiders te ondersteunen. Een eerste stap is het stimuleren van zelfvertrouwen en enthousiasme over het onderwerp. Vervolgens kan men werken aan de deskundigheid om ICT in te kunnen zetten als werkinstrument. Dan leert men het internet te gebruiken om op de hoogte te blijven en zichzelf bij te scholen en krijgt men hulp bij het leren begeleiden van het internetgebruik van hun cliënten. 4 Trainingen kunnen vaak gegeven worden door digivaardige collega s en cliënten. Beiden zijn vaak verrassend vaardig in het gebruik van computers, smartphones en verschillende diensten op het internet. Het benutten van deze kennis is natuurlijk de beste manier om begeleiders enthousiast te krijgen. Waar vind ik geschikte apps en wie legt me uit hoe ze werken? Sociale media, internet en ICT kunnen veelzijdig ingezet worden. Er zijn apps die communicatie vergemakkelijken, er zijn eenvoudige programma s die mensen met een matige verstandelijke beperking toegang geven tot het internet en er zijn smartphones die helpen als je op pad bent en het even niet meer weet. Als organisaties bereid zijn om online materialen aan te schaffen, vergeten ze hier nogal eens over te communiceren. En begeleiders zien vaak door de bomen het bos niet meer. Het zou beter zijn als zij niet zélf op zoek hoeven gaan naar programma s, maar er een ICT-coördinator beschikbaar is. Een persoon die op de hoogte is van de nieuwste programma s, die dingen uitprobeert en medewerkers goed kan instrueren en op de hoogte kan houden. Op die manier wordt, binnen de organisatie, belangrijke kennis en ervaring gebundeld. Onze pc s hebben geen geluid, dat maakt gebruik van Youtube of videobellen onmogelijk Een goed werkende infrastructuur is van essentieel belang. Zonder een goed werkende pc of internetverbinding, heb je ook niets aan mooie programma s. De verantwoordelijkheid voor de infrastructuur ligt vaak bij een afdeling I&A (Informatisering & Automatisering). De rol van de afdeling I&A binnen zorginstellingen is door de jaren heen veranderd; van beheer naar faciliterend. Als internetgebruik een belangrijke rol gaat spelen in de ondersteuning van cliënten, vraagt dat wederom om een bijstelling. In steeds meer organisaties levert dit ook werk voor cliënten op. Welke rol hebben ouders en verwanten hierin en hoe betrekken we hen? Door ICT effectief in te zetten in de ondersteuning: Krijgen cliënten meer regie. Hoe motiveer ik mijn team om dit allemaal te gaan doen? Zijn cliënten in staat zelfstandiger te leven. Kunnen cliënten beter participeren in de samenleving. Kunnen cliënten beter invulling geven aan hun vrije tijd. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van groot belang dat er mensen met elkaar samenwerken; collega s, cliënten, ouders, verwanten en het management. Maak de lijntjes kort, richt een platform in waar mensen met elkaar kunnen communiceren, en heb via die media vooral ook plezier met elkaar. Hoe motiveer ik mijn team om dit allemaal te gaan doen? Als begeleiders geconfronteerd worden met veranderingen, gebeuren er vaak twee dingen. Door een gebrek aan kennis (waar men zelf geen schuld aan heeft!) valt men terug op eigen waarden en normen. Dat vraagt sturing door een duidelijke visie en beleid. Daarnaast voelt men zich incompetent. Dat is geen prettig gevoel en het roept weerstand op. Om hier op een goede manier mee om te gaan, helpt. Zo kunnen managers en bestuurders aandacht hebben voor de cultuur die nodig is om veranderingen te laten slagen. Effectief leiderschap, het daadkrachtig uitdragen van de visie en het enthousiasmeren van de medewerkers is hierbij van groot belang. Spreek medewerkers aan op waar ze goed in zijn; laat zien hoe het ICT hun meer tools geeft om het werk nog beter te kunnen doen. En geef hun de mo ge lijkheid om met elkaar ervaringen en kennis te delen. Voorkom een nieuwe sociale kloof! M. is veilig in Nederland aangekomen. Hij heeft een hele fijne tijd in Singapore gehad. Ik kan nu samen met M. met enige trots terugkijken op deze casus. Missie geslaagd! Deze reis is tot een goed einde gekomen. M. heeft een fantastische ervaring gehad en is hierbij ondersteund door zijn begeleiders en familie die nauw samengewerkt hebben. Hierbij heeft men volop gebruikgemaakt van het internet & sociale media. De organisatie heeft de begeleider ondersteund in het nemen van de juiste beslissingen. Een succesvolle invoering van ICT die daadwerkelijk een bijdrage levert aan kwaliteit van bestaan van mensen 16 SozioSPH 2 april 2013

5 foto Bigstockphoto met een beperking, vraagt een balans in aandacht voor visie, deskundigheid, online materialen en ict infrastructuur. Hierbij zijn samenwerking en leiderschap van groot belang. 5 Als begeleider is het essentieel om een goed gesprek niet te schuwen, ook al heb je het gevoel weinig te weten en te kunnen. Wees geïnteresseerd en doe vooral waar je al goed in bent! Als we er allemaal voor gaan kunnen we mensen met een beperking (nóg) meer mogelijkheden bieden om écht deel te nemen aan de samenleving. noten 1 Hecke, J. (red.) (2012) Internet als methodiek in de jeugdzorg. Garant: Antwerpen. 2 Anoniem (2013) Ik wil naar Singapore! (geraadpleegd op ). 3 Afbeelding mindmap kwaliteit van bestaan: 4 Deze vijf punten: algemene ICT-basisvaardigheden, positieve houding, ICT als werkinstrument, werken aan de eigen professionaliteit en het begeleiden van het bestaande internetgebruik zijn afgeleid uit het Kader ICT bekwaamheid van Kennisnet. Het kader is hier volledig te downloaden: 5 Deze zes elementen zijn afkomstig uit het Vier in balans model. over-ons/nieuws/vier-in-balans-monitor-2012/ (geraadpleegd op ). Tien tips voor praten over internet over de auteur Sanne van der Hagen is verantwoordelijk voor de implementatie van ICT-producten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en verzorgt trainingen en organisatieadvies over het thema sociale media/mediawijsheid voor mensen met een verstandelijke beperking. SozioSPH 2 april

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN

SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN MAAIKE GULDEN JULIETTE VAN DER WURFF SOCIAL MEDIA IN ZORG EN WELZIJN DAT ZORGT BETER! SCRIPTUM Copyright 2015 Maaike Gulden & Juliette van der Wurff Grafische vormgeving

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

www. opvoedvaardigheden.nl

www. opvoedvaardigheden.nl Opvoedvaardigheden Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Thuis in de gemeente

Thuis in de gemeente Thuis in de gemeente Tien handreikingen voor professionals en gemeenten om meedoen van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen Hanneke van Lieshout Mieke Cardol ISBN 978-94-6122-142-1 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Voor- en nadelen belemmerende patronen

Nadere informatie

Waarde-volle zorg 01

Waarde-volle zorg 01 Waarde-volle zorg 01 02 Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg 03 04 Waarde-volle zorg Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt Gezondheidszorg moet gaan doen wat het woord zegt. Dat betekent dat

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit

LOOK. Laat leraren groeien. Professionaliseringskalender 2012-2013. Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek. Open Open Universiteit Laat leraren groeien Professionaliseringskalender 2012- Wetenschappelijk Centrum Centrum Leraren Leraren Onderzoek Open is de nieuwe naam van het Ruud de Moor Centrum. Voluit: Wetenschappelijk Centrum

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Samenspel binnen kleinschalig wonen

Samenspel binnen kleinschalig wonen Zorg Beter met Vrijwilligers Fase 2 is een implementatieproject van Vilans, MOVISIE en Fonds NutsOhra. Samenspel binnen kleinschalig wonen Handreiking voor bijeenkomsten met vrijwilligers en beroepskrachten

Nadere informatie