MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG"

Transcriptie

1 MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde September 2010 Februari 2011

2 Toelichting op de masterclass Het Julius Centrum organiseert voor de vierde keer een masterclass Geïntegreerde Spoedzorg voor professionals die een verdiepingsslag willen maken m.b.t. de spoedzorg en die kennis en instrumenten aangereikt willen krijgen om in de integratie van de acute zorg van huisartsen, ziekenhuizen, ambulancezorg, acute obstetrie en crisisdiensten GGZ succesvoller te kunnen opereren. Formule De Masterclass bestaat uit twaalf bijeenkomsten en een terugkommiddag. De colleges vallen steeds op een dinsdag van uur. Na de vakantie, vanaf dinsdag 31 augustus 2010, gaan we door met een interval van in principe twee weken. De Masterclass eindigt op dinsdag 15 februari De terugkommiddag is gepland op dinsdag 6 september De leiding van de masterclass is in handen van Prof. Dr. Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health i.h.b. structuur en functioneren gezondheidszorg, UMC Utrecht en Dr. Henk. J. van der Steeg, arts en Julius docent. Docenten Voor de referaten worden vooraanstaande sprekers met ervaring in onderzoek en/of beleidsontwikkeling in het werkveld van de acute zorg uitgenodigd. In de cursus van vorig jaar traden o.m. op als docent Herman Flens, arts, Agis Zorgverzekeringen, Cilie Alberda, Ministerie van VWS, Leo Kliphuis. LVG, Utrecht, Roeland Drijver, Spoedpost Waterland, Dr. Mariska de Jongh, Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg, Dr. Peter Smidt, Deloitte Consulting, Prof. Jean Savelkoul, VUMC, Ton Zwennes, Ministerie van VWS, Tom Boeijen, SEH arts Westfries Gasthuis, Mevr. Mr. Monique Biesaart gezondheidsjuriste, Reinier Haneveld, arts M&G, e.a. Velen van hen zullen dit jaar weer meedoen. De coaching en de rode draad zijn in handen van Dr. Henk van der Steeg en Prof. Guus Schrijvers, Julius Centrum UMC Utrecht. Uitgangspunten Als uitgangspunten worden gehanteerd: - kennis die in Nederland beschikbaar is, komt aan de orde - kennis die op congressen is/wordt overgedragen wordt niet herhaald - er wordt ook naar het buitenland gekeken De colleges hebben per vier uur de volgende invulling: twee keer een referaat door een expert een inleiding over het onderwerp van het college door een deelnemer met intervisie. pauze met snack instructie, oefening, rollenspel of discussie in subgroepen. nabespreking van de oefening of van de discussie in subgroepen. Doelgroep Er is plaats voor 16 leidinggevenden bij ambulancediensten, ambulance meldkamers, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen, afdelingen verloskunde van ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigen, spoedposten, crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars, onderzoeksinstituten, beleidsinstanties en adviesbureau s. Onderwijsdoelen Kennisontwikkeling en inzicht verwerven in de ontwikkelingen in ons gezondheidszorgsysteem specifiek van het deelsysteem de acute zorg Het versterken van de academische denkwijze Het aanleren van vaardigheden op het gebied van communicatie, conflicthantering, onderhandelen en draagvlak creëren. Na afloop zijn de deelnemers in staat de juiste keuzes te maken ten aanzien van relevante thema s in de acute zorg, te bepalen welke acties ten behoeve van de eigen organisatie ondernomen dienen te worden. Men heeft de vaardigheden om die acties op de juiste wijze uit te voeren. Tenslotte kan de masterclass zorgen voor verbreding van het netwerk met collega s.

3 Persoonlijke doelen De deelnemers wordt gevraagd een eindopdracht uit te werken in de vorm van een PowerPoint presentatie over zaken, die men in de werksituatie wil of zou willen veranderen. De eigen ambities komen hierbij aan de orde. Daarmee worden persoonlijke doelen gekoppeld aan veranderdoelen van de organisatie waar men werkt en krijgt de masterclass een concreet einde. Plaats De bijeenkomsten worden gehouden in het UMC Utrecht, locatie Stratenum, Universiteitsweg 100, Utrecht (Uithof) zaal Kosten/inschrijving Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt 3.250,--. Er is geen BTW verschuldigd. U schrijft zich in door de antwoordstrook volledig ingevuld te retourneren. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Bij schriftelijke annulering voor 1 juni 2010 wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van 25,00 administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Maximum aantal deelnemers is 16. Inschrijving in volgorde van binnenkomst. Informatie en organisatie Clarine Sies, coördinator nascholing public health Telefoon: Fax: Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht, Str , Postbus , 3508 GA Utrecht. Ook interessant : Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg Juni 2010 maart 2011 INIC10 congres Tampere Finland juni 2010 Recent Developments in Integrated Care in Europe and North America Zie de website: Congres Recente ontwikkelingen in de ketenzorg 2 juli 2010 Congres Recente ontwikkelingen in de eerstelijn 5 november 2010 Zie de website:

4 Programma KENNISMAKINGSBIJEENKOMST OP 31 AUGUSTUS 2010 (DINSDAG) Kennismaken, leerdoelen inventariseren Uitleg over de vorm waarin de Masterclass wordt gegeven, uitleg over de eindopdracht, bespreken van de mogelijkheden en wensen voor een open forum, indeling in duo s voor presentaties (één casus door twee mensen) Referaat over ontwikkelingen in de zorg vanuit inhoudelijk perspectief COLLEGE 1 OP 21 SEPTEMBER 2010 (dinsdag) Referaat over wet- en regelgeving rond acute zorg en over de bijzondere aspecten van ketenzorg. Referaat over organisatie en financiering van de gezondheidszorg Inleiding over leerstijlen Discussie over leerstijlen en managementstijlen. Invullen leerstijlen questionnaire COLLEGE 2 OP 5 OKTOBER 2010 (dinsdag) Referaat over patiënten/patiëntorganisaties en spoedzorg Wat verwachten patiënten van de acute zorg. Wat is belangrijk voor de patiënten Methoden om dit te weten te komen Inleiding over conflicthantering en training over de-escalatie van boosheid, omgaan met grote ego s. COLLEGE 3 OP 19 OKTOBER 2010 (dinsdag) Referaat over spoedzorgafspraken, verzekerde zorg, betaalbare zorg. Wat is verantwoorde zorg. Referaat over de ontwikkelingen in de spoedzorg vanuit financieel perspectief, financieringsverschillen ziekenhuis en huisartsenpost door : Referaat over kwaliteitsindicatoren algemeen, bij spoedzorg, bij ambulancezorg en bij huisartsenposten Intervisie. COLLEGE 4 OP 9 NOVEMBER 2010 (dinsdag) Referaat over digitale stroomlijning van de acute zorg(keten): inhoud, faal- en succesfactoren bij implementatie Referaat over Governance bij spoedzorg Discussie over governance problemen RvT en RvB ( liaisons dangereuses) aan de hand van casuïstiek governance. COLLEGE 5 OP 16 NOVEMBER 2010 EXCURSIE NAAR EEN SPOEDPOST (dinsdag) Uiteenzetting over de spoedpost (HAP en SEH) waarin aandacht voor Scheiding/verwijzing 1 e en 2 e lijn in de spoedzorg en voor inbedding van de huisartsenpost in ziekenhuisomgeving. Welke partijen zijn betrokken. Doelen en belangen van partijen. Gesprekken met hulpverleners, rondleiding door geïntegreerde spoedpost. COLLEGE 6 OP 30 NOVEMBER 2010 (dinsdag) Tussentijdse opdracht, probleem van de eigen organisatie brengen via een PPP van 15 minuten. Discussie in groepen. COLLEGE 7 OP 21 DECEMBER 2010 (dinsdag) Referaat over taakherschikking in de spoedzorg, nieuwe professionals Referaat over overheidbeleid en taakherschikking Inleiding over denken in competenties

5 COLLEGE 8 OP 4 JANUARI 2011 (dinsdag) Referaat over de manier waarop ziekenhuizen omgaan met GHOR, ZiROP, rampenopvang, opschaling, triagesystemen Veiligheidsregio, Crisismanagement en omgaan met de media (rollenspel) COLLEGE 9 OP 18 JANUARI 2011 (dinsdag) Referaat over Verandermanagement Referaat over Leiderschap in de zorg en cultuur van organisaties. Casus door deelnemers Covey, eigenschappen van effectief leiderschap. Wat betekent dit voor jou? Welke competenties heb ik al verworven en welke nog niet? Pro-actief versus reactief. Timemanagement. Discussie in groepen met plenaire terugkoppeling COLLEGE 10 OP 1 FEBRUARI 2011 (dinsdag) Juridische aspecten van de spoedzorg Casus door deelnemers Spreekuur door Guus Schrijvers. COLLEGE 11 OP 1 MAART 2011 (dinsdag) Eindopdracht deelnemers. De eindopdracht bestaat uit het maken van een beleidsmemo over een casus in de eigen organisatie en een presentatie hierover aan docenten en medecursisten. Om praktische redenen wordt de groep opgesplitst in meerdere delen. Feed back in kleine groepjes. Plenaire terugkoppeling van de problemen die in de casussen aan de orde zijn gekomen en van de lessons learnt. Diner ter afsluiting TERUGKOMMIDDAG 6 september 2011 (12) Reflectie op de projectpresentaties. Wat is er van de projecten geworden? ACCREDITATIE Accreditatie voor huisartsen en artsen maatschappij en gezondheid wordt aangevraagd Niet te missen! Congres Recente ontwikkelingen in de Spoedzorg negende congres over Spoedzorg 17 september 2010 te Utrecht Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen de laatste twaalf maanden op het terrein van de spoedeisende zorg? Welke beleidsnota s wetten en financiële regels verschenen het laatste jaar? Welke vernieuwingen traden op bij huisartsenposten, ambulancezorg en Spoed Eisende Hulpafdelingen (SEH s) van ziekenhuizen? Welke experimenten leverden welke uitkomsten op? En wat vinden patiënten en professionals daarvan? Al acht jaar staan deze vragen centraal op onze congressen. Voor deelnemers aan de Masterclass spoedzorg gelden speciale voorwaarden. contact:

6 Inschrijfformulier Masterclass Geïntegreerde Spoedzorg U280 Naam:. m/v Voornaam:. Functie. Instelling:. Adres: Postcode Plaatsnaam:.. Telefoon:. .. Schrijft zich in voor de Masterclass Geïntegreerde Spoedzorg van 31 augustus maarti 2011 en verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden. Prijs 3.250,--. datum: handtekening rekeninghouder: s.v.p. retourneren aan: Julius Centrum STR Clarine Sies Antwoordnummer VW Utrecht of fax:

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Start: oktober 2014 te Zeist De vraagstukken binnen zorginstellingen zijn de afgelopen jaren van karakter veranderd. Door

Nadere informatie

Julius Academy. Geïntegreerd Management van Kwaliteit & Financiën. Start: November 2015 in Zeist

Julius Academy. Geïntegreerd Management van Kwaliteit & Financiën. Start: November 2015 in Zeist Julius Academy Geïntegreerd Management van Kwaliteit & Financiën Start: November 2015 in Zeist De vraagstukken binnen zorginstellingen zijn de afgelopen jaren van karakter veranderd. Door de introductie

Nadere informatie

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg

Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Masterclass: Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg Start: september 2013 te Zeist De vraagstukken binnen zorginstellingen zijn de afgelopen jaren van karakter veranderd.

Nadere informatie

Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg

Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg - 2 december 2011 Nationaal Congres Organisatie Verloskundige Zorg Vrijdag 2 december 2011, 9:00 17:00 uur Educatorium Universiteit Utrecht Met als plenaire

Nadere informatie

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013. Geboortezorg. Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013. Geboortezorg. Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013 Nationaal Congres Organisatie Met als plenaire sprekers: Geboortezorg Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur Prof.dr. Arie Franx, afdeling

Nadere informatie

Het Online Ziekenhuis

Het Online Ziekenhuis Congres Het Online Ziekenhuis, vrijdag 7 juni 2013, UMC Utrecht Het Online Ziekenhuis Nieuwe vormen van samenwerken in de zorg en de rol van IT ondersteuning Vrijdag 7 juni 2013 UMC Utrecht Waarom dit

Nadere informatie

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta)

Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.

Julius Academy. Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19. Julius Academy Cursus Gezondheidsrecht (Capita Selecta) Cursus Gezondheidsrecht najaar 2015 Tien namiddagcolleges van 16.00-19.00 uur Toelichting bij de cursus U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE

LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE 2014 LEERGANG 2 9 2015 LEERGANG BELEIDSPSYCHIATRIE Dé opleiding voor psychiaters en beleidsprofessionals die effectief willen opereren binnen het krachtenveld waarin ze in verschillende rollen (professional,

Nadere informatie

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg

Top Class. Managementdevelopmentprogramma. toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg Top Class programma voor toekomstige bestuurders in de gezondheidszorg In de Top Class laten we de deelnemers zien hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van stakeholders zich tot elkaar verhouden,

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015. Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht

Julius Academy. Zorgpadencongres 2015. Zorgpaden en Zorg op Maat. 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Julius Academy Zorgpadencongres 2015 Zorgpaden en Zorg op Maat 10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 Locatie: Hogeschool Utrecht Zorgpaden en Zorg op Maat Dit jaar is de tiende editie van het Zorgpaden

Nadere informatie

Kennismanagement in de gehandicaptenzorg

Kennismanagement in de gehandicaptenzorg Masterclass 2015 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg gedragsproblemen niet-aangeboren hersenletsel licht verstandelijke beperking doofblind kennis begeleidingsmethodieken Masterclass Kennismanagement

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Disciplineoverstijgend onderwijs in de onderwijs- en opleidingsregio VUmc

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

MANAGEMENTCURSUS FMLS

MANAGEMENTCURSUS FMLS MANAGEMENTCURSUS FMLS Programma 2015 voor assistenten Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek (VAL) Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek

Nadere informatie

Basiscursus Management NVMM 2015. voor aios medische microbiologie

Basiscursus Management NVMM 2015. voor aios medische microbiologie Basiscursus Management NVMM 2015 voor aios medische microbiologie Algemene gegevens Omvang van de cursus: De cursus bestaat uit 2 blokken van elk 7 dagdelen, inclusief 2 overnachtingen per blok. Daarnaast

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS POSTGRADUATE OPLEIDING POSTGRADUATE INTERVENIËREN OPLEIDING VOOR EXECUTIVE COMMISSARISSEN TEAMCOACHING EN TOEZICHTHOUDERS 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Leden van Raden van Commissarissen en Raden

Nadere informatie

Masterclass 2014 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg

Masterclass 2014 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg Masterclass 2014 Kennismanagement in de gehandicaptenzorg 9 Masterclass Kennismanagement in de gehandicaptenzorg 2014 Masterclass Kennismanagement 2014 In de gehandicaptenzorg vinden de komende jaren ingrijpende

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie