Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan"

Transcriptie

1 Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Opgemaakt dr Miriam Berema, huder Kindertuin d.d Vastgesteld in teamvergadering d.d Aangepast augustus 2014, vastgesteld in teamvergadering Aangepast juni 2015, gemeld in teamvergadering en udercmmissie d.d

2 Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Inhud Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan... 1 Del van dit prtcl... 3 Intentie verklaring en vereenkmst van gebruik van dit prtcl... 5 Definitie van Kindermishandeling... 6 Uitwerking verschillende vrmen van kindermishandeling en huiselijk geweld... 7 Meldingen vermedens kindermishandeling anders dan dr de berepskracht Stappenplan vermeden Kindermishandeling in thuissituatie Stappenplan vermeden Kindermishandeling dr berepskrachten Stappenplan seksueel grensverschrijdend gedrag tussen kinderen Preventieve maatregelen Kindertuin Westzaan Signalen kindermishandeling 0-4 jaar Signalen vr Kinderpvang in het algemeen Signalen Kindermishandeling 4-12 jaar Signalen die specifiek zijn vr het syndrm van Münchhausen by Prxy (MBPS) Signalen van kinderen die gecnfrnteerd zijn met seksueel grensverschrijdend gedrag van een ander kind Signalen van kinderen die seksueel grensverschrijdend gedrag vertnen naar andere kinderen Signalen die kunnen duiden p kindermishandeling gepleegd dr een berepskracht Signalen met betrekking tt seksueel misbruik dr een berepskracht Bijlage 1. Adressen Algemeen/ Sciale kaart Kindertuin Bijlage 2. Privacy regels algemeen & ns berepsgeheim Bijlage 3: Inhud gesprek uders/verzrgers Bijlage 4: Frmulier intern verleg bij vermeden/signalen Bijlage 5: Standaard Meldingsfrmulier van Veilig Thuis Bijlage 6: Tekening meisje Bijlage 7: Tekening jngen Bijlage 8: Checklist seksueel grens verschrijdend gedrag Geraadpleegde brnnen vr het maken van dit prtcl

3 Hfdstuk: Del van dit prtcl Del van dit prtcl Dit prtcl Kindermishandeling heeft tt del berepskrachten te ndersteunen in de mgang met huiselijk geweld en kindermishandeling. Het heeft k ten del duidelijkheid te scheppen vr uders die er vr kiezen hun kinderen te laten pvangen dr de Kindertuin Westzaan. Dit prtcl is nderdeel van ns beleid en de hierin beschreven stappen wrden dr ns uitgeverd. Het kan vrkmen dat wij, uit veiligheid vr het te verzrgen kind, kiezen het kind in bescherming te nemen tegen zijn/haar eigen uders in uitznderlijke gevallen. Wij vinden het daarm van belang hierin pen te zijn en nze beweegredenen aan te geven. Wij kennen drie rutes, stappenplannen die mschreven wrden in dit prtcl, te weten: 1. Huiselijk geweld en kindermishandeling 2. Kindermishandeling dr berepskrachten 3. Seksueel grensverschrijdend gedrag tussen kinderen nderling Daarnaast kmen uitgebreid allerhande signalenlijsten aan bd en diverse bijlagen die ns ndersteunen in een dergelijke situatie. Dit prtcl is een handvat in situaties die we altijd liever zuden willen vrkmen. Echter kmt kindermishandeling in alle lagen van de bevlking vr en helaas in alle leeftijdscategrieën. De feiten en cijfers ver kindermishandeling in Nederland zijn schkkend. Daarm is het van belang dat wij ged alert zijn p signalen en er naar kunnen handelen wanneer ndig. Opgemerkt dient te wrden dat wij altijd in iedere situatie afznderlijk uiterste zrgvuldigheid betrachten. Ok als dat een afwijking in tijd f vlgrde van het stappenplan tt gevlg heeft in die betreffende situatie. In elke situatie wrdt een inschatting gemaakt van de ernst en de mate van sped. Z willen wij k benadrukken dat dit prtcl geen dcument is dat jaren mee gaat. Ervaringen, evaluatie en bespreken van punten uit dit prtcl nemen wij mee ter verbetering van het prtcl Kindermishandeling. Ok de invleden vanuit het maatschappelijk kader nemen wij mee ter implementatie in ns eigen prtcl. Dit prtcl is cnfrm de per van kracht wrdende, verplichte Meldcde huiselijk geweld en Kindermishandeling, vr de branche Kinderpvang Dit prtcl is pgesteld dr Miriam Berema, huder en eindverantwrdelijke van de Kindertuin Westzaan. Elke teamvergadering is dit prtcl vast agenda punt ter bespreking. 3

4 Hfdstuk: Del van dit prtcl Dit prtcl is een verbeterde versie van het dcument dat in januari 2012 werd vastgesteld. De aanpassingen zijn besprken en vastgesteld in de teamvergadering van Naar aanleiding van de GGD inspectie in augustus 2014 zijn de laatste aanpassingen gedaan p Feiten en cijfers ver kindermishandeling in Nederland: Iedere week sterft er een kind als gevlg van kindermishandeling Ieder jaar wrden er kinderen mishandeld, dat zijn er 2 á 3 per klas Een derde van de mishandelingen betreft geweld, bij ruim de helft gaat het m fysieke en/f emtinele verwaarlzing Het aantal afnemers van kinderprn is in 13 jaar gestegen met 1500% Ieder half uur det er een schlier een pging tt zelfdding 40% van de vruwen in Nederland heeft vr hun zestiende jaar één f meerdere ervaringen met seksueel misbruik 80% van de slachtffers van pedfielen wrden misbruikt dr de daders uit de dagelijkse mgeving Tussen de 5-10% van de meisjes wrden in hun jeugd verkracht. Bij jngens is dat 1-5% Krtm: Blijf niet zitten! Luister, praat en meld kindermishandeling in juw mgeving! 4

5 Hfdstuk: Intentie verklaring en vereenkmst van gebruik van dit prtcl Intentie verklaring en vereenkmst van gebruik van dit prtcl De Kindertuin Westzaan geeft uiting middels ndertekening van deze vereenkmst aan het feit dat het prtcl Kindermishandeling actief binnen de rganisatie gebruikt wrdt. De Kindertuin en haar medewerkers verbinden zich tt het vlgen van de stappen plannen indien er signalen en zrgen zijn die kunnen duiden p kindermishandeling en/f huiselijk geweld. Het bevegd gezag van de Kindertuin verklaart het vlgende: De Kindertuin is verantwrdelijk vr een gede kwaliteit van de dienstverlening aan de kinderen die haar zijn tevertruwd en dat deze verantwrdelijkheid zeker k aan de rde is in geval van dienstverlening aan kinderen die (vermedelijk) te maken hebben van huiselijk geweld f kindermishandeling; De Kindertuin dit prtcl wenst vast te stellen, zdat berepskrachten die binnen de Kindertuin werkzaam zijn weten welke stappen van hen verwacht wrden bij signalen van huiselijk geweld en/f kindermishandeling; De Kindertuin zal haar berepskrachten p alle mgelijke manieren ndersteunen bij te nemen stappen en heeft in dit prtcl mschreven wat er verwacht kan wrden; Van de werkzame berepskrachten van de Kindertuin wrdt verwacht dat zij in alle cntacten met kinderen attent zijn p signalen die kunnen duiden p huiselijk geweld f kindermishandeling en dat zij effectief reageren p deze signalen; De Kindertuin neemt verantwrdelijkheid p zich vr het scheppen van randvrwaarden vr een veilig werk- en meldklimaat m dit prtcl te kunnen uitveren; Iedere teamvergadering (maandelijks) is dit prtcl een vast item p de agenda m beleidsmatig up t date te blijven en m cllegiaal verleg laagdrempelig betreffende de zrg rndm de aan ns tevertruwde kinderen te bespreken; De Kindertuin vult de sciale kaart aan en zrgt dat dit prtcl tegankelijk is vr berepskrachten en vr (tekmstige) uders, de udercmmissie en partners binnen het werkveld van de Kindertuin; We hebben drie rutes vastgesteld in dit prtcl wetende: 1. Huiselijk geweld en kindermishandeling 2. Kindermishandeling dr berepskrachten 3. Seksueel grensverschrijdend gedrag tussen kinderen nderling We hebben dit prtcl pgesteld vlgens nrmen van: 1. Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2. Wet p de Jeugdzrg 3. Wet Kinderpvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 4. Wet Klachtrecht cliënten zrgsectr Handtekening huder Kindertuin: M.C. Berema d.d

6 Hfdstuk: Definitie van Kindermishandeling Definitie van Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vrm van vr een minderjarige bedreigende f gewelddadige interactie van fysieke, psychische f seksuele aard, die de uders f andere persnen ten pzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid f van nvrijheid staat, actief f passief pdringen, waardr ernstige schade wrdt berkkend f dreigt te wrden berkkend aan de minderjarige in de vrm van fysiek f psychisch-letsel'. (Uit de Wet p de Jeugdzrg) 6

7 Hfdstuk: Uitwerking verschillende vrmen van kindermishandeling en huiselijk geweld Uitwerking verschillende vrmen van kindermishandeling en huiselijk geweld Lichamelijke mishandeling Elke vrm van fysiek geweld, anders dan ten gevlge van een ngeluk. Vrbeelden lichamelijke mishandeling zijn: Het tebrengen van verwndingen zals; kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, f schaafwnden, btbreuken, hersenletsel. Deze verwndingen kunnen ntstaan dr slaan, schppen, knijpen, dr elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking, vergiftiging Meisjesbesnijdenis Shaken Baby Syndrm, een verzameling van signalen en symptmen die het gevlg zijn van het heftig dr elkaar schudden van een baby Lichamelijke verwaarlzing Aan het kind nthuden wat het vr zijn lichamelijke gezndheid en ntwikkeling ndig heeft. Vrbeelden van lichamelijke verwaarlzing zijn: Het kind nthuden van vldende en gede veding Het kind nthuden van vldende aan weersmstandigheden aangepaste kleding Het kind nthuden van een geschikte verblijfplaats Het kind nthuden van vldende slaap, gede hygiëne en bendigde medische verzrging en tezicht Psychische mishandeling Psychische mishandeling is een ernstige vrm van mishandeling. Vral k mdat het lastig te herkennen is, er wrdt immers geen fysiek geweld gebruikt. Slachtffers nemen zichzelf daardr niet altijd serieus, waardr deze vrm van huiselijk geweld vaak jarenlang vrt kan duren, het is niet zichtbaar. Bij psychisch geweld betreft het geen gewne ruzie. Cruciaal verschil is al dat er altijd sprake is van ngelijkwaardigheid. Het is het tebrengen van schade aan de emtinele en/f persnlijkheidsntwikkeling van het kind. 7

8 Hfdstuk: Uitwerking verschillende vrmen van kindermishandeling en huiselijk geweld Vrbeelden van psychische mishandeling zijn: Vernederen, systematisch kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen Het verbieden met anderen m te gaan Eisen stellen waaraan het kind niet kan vlden (irreële verwachtingen dr uders) Getuige zijn van huiselijk geweld valt nder psychische mishandeling Het kind belasten met een te grte verantwrdelijkheid Opsluiten f vastbinden van het kind als middel van straf f ter cntrle Psychische f emtinele verwaarlzing Aan het kind nthuden wat het vr zijn geestelijke gezndheid en ntwikkeling ndig heeft. Vrbeelden van psychische f emtinele verwaarlzing zijn: Het kind nthuden van vldende aandacht, respect, veiligheid, cntact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging Het kind klein huden en niet zrgen vr vldende ruimte vr tenemende autnmie van het kind Bltstellen aan huiselijk geweld binnen het gezin Het kind nthuden van nderwijs Seksueel misbruik Seksuele handelingen bij f met het kind, die niet passen bij leeftijd f ntwikkeling, f seksuele handelingen waaraan het kind zich niet kan nttrekken. Dit gaat van het betasten van het lichaam tt verkrachting en kmt vr bij kinderen van alle leeftijden. Vrbeelden van seksueel misbruik zijn: Aanranding en uitbuiting f het testaan hiervan waarbij geen genitaal cntact plaatsvindt, zals kussen, strelen van brsten Aanranding en uitbuiting f het testaan hiervan waarbij genitaal cntact plaatsvindt Prngrafisch materiaal laten zien f pnemen Penetratie dr vingers, vrwerpen f penis 8

9 Hfdstuk: Uitwerking verschillende vrmen van kindermishandeling en huiselijk geweld Andere vrmen van kindermishandeling zijn: Explitatie. Hierbij denken we aan een kind ter beschikking stellen vr prngrafische prducties, het aanzetten tt prstitutie. Schending van het recht p zelfbeschikking. Waarbij uders een kind de mgelijkheid ntnemen m zijn eigen keuzes te maken. Hierbij denken we aan uithuwelijken, genitale verminking en eer gerelateerd geweld. Syndrm Munchhausen by Prxy/Pediatric Cnditin Falsificatin. Dat is als uders ziektes/aandeningen verzinnen en f verrzaken m aandacht van artsen en hulpverlener te krijgen, waarbij kind medische behandeling met ndergaan. (zie pagina 13 in dit prtcl vr meer infrmatie) Eer gerelateerd geweld is geestelijk f lichamelijk geweld dat gepleegd wrdt als reactie p een schending van de eer van een man, vruw f familie. Bij vermeden hiervan dient cntact te wrden pgenmen met het Landelijk Expertisecentrum Eer gerelateerd geweld (LECEGG) zie website In algemene zin laten wij niet nvermeld dat de Kindertuin er alles aan det te investeren in een pen bespreekcultuur binnen het team dr dit nderwerp, maar k ver andere nderwerpen, aan bd te laten kmen tijdens de teamvergaderingen. Het bespreekbaar maken van gedrag in de grep is nderdeel van ns dagelijks handelen. De pedaggisch medewerker krijgt te allen tijde steun en rugdekking van de directie van de Kindertuin wanneer zij vermedens van kindermishandeling bespreekbaar maakt bij cllega s f leidinggevende. Bij de stappenplannen vermeden van kindermishandeling dr berepskrachten en seksueel grensverschrijdend gedrag tussen kinderen nderling is bewust geen tijdspad aangegeven. Wij zijn van mening dat dat in gegeven situaties schijnveiligheid geeft. We handelen direct, dch z spedig mgelijk en zullen pen zijn in nze verslaglegging en cmmunicatie naar betrkken partijen, uders en teamleden. 9

10 Hfdstuk: Meldingen vermedens kindermishandeling anders dan dr de berepskracht Meldingen vermedens kindermishandeling anders dan dr de berepskracht In de mschreven stappenplannen wrdt er van uit gegaan dat een berepskracht van de Kindertuin degene is die een mgelijk vermeden van kindermishandeling f huiselijk geweld det. Echter het kan in de praktijk z zijn dat de vlgende persnen melding den: 1. Melding dr het kind Als de melding van een gewelds- f zedendelict in de thuissituatie f de pvangsituatie betreft, is de pvang en steun vr het kind het eerste aandachtspunt. Er wrdt nmiddellijk cntact gelegd met de leidinggevende/huder van de Kindertuin. We handelen discreet, maar belven geen geheimhuding aan het kind. Er wrdt cntact gelegd met de vertruwensinspecteur en de te nemen rute wrdt bepaald afhankelijk van het gemelde. Het AMK wrdt z ndig ingeschakeld, evenals de uders en betrkkenen. 2. Melding dr een uder Als de melding van een gewelds- f zedendelict in de thuissituatie f de pvangs-situatie betreft, wrdt deze melding altijd serieus genmen. Feiten wrden uitgevraagd en de berepskracht treedt in verleg met de leidinggevende/huder. De huder treedt in verleg met de vertruwensinspecteur en kan samen de te nemen rute bepalen. 3. Melding dr derden Als de melding van een gewelds- f zedendelict in de thuissituatie f in de pvangsituatie betreft, dient te wrden nagegaan ver welke infrmatie deze persn precies beschikt en waar deze infrmatie p is gebaseerd. De berepskracht treedt in cntact met de leidinggevende/huder. Er zal verleg plaats vinden met de vertruwensinspecteur en vervlgens de te nemen rute wrden bepaald. 10

11 Hfdstuk: Stappenplan vermeden Kindermishandeling in thuissituatie Stappenplan vermeden Kindermishandeling in thuissituatie 1. Vermeden 2. Overleg 3. Plan van aanpak 4. Beslissen 5. Handelen 6. Evaluatie 7. Nazrg Stap 1: De pedaggisch medewerker heeft een vermeden van mishandeling van een kind in thuissituatie Observeert en legt vast en bespreekt bevindingen met leidinggevende Onderzek naar nderbuwing Vraagt cllega s mee te kijken en te rapprteren Legt waarnemingen vr aan verzrger(s) Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker Tijdspad: binnen een week, tenzij acute situatie zich vrdet dan direct Stap 2: De pedaggisch medewerker bespreekt het nderbuwde vermeden met leidinggevende Bespreken infrmatie (Eventueel) extra gegevens Maken Plan van aanpak Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker en leidinggevende Tijdspad: maximaal een week als de situatie het telaat Stap 3: Het uitveren van een plan van aanpak Cnsulteren medewerker Veilig Thuis (AMHK) Praten met verzrger(s) (Eventueel) praten met kind Bespreken van de resultaten Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende met hulp van de vertruwde pedaggisch medewerker Tijdspad: 1 week, maximaal 10 dagen 11

12 Hfdstuk: Stappenplan vermeden Kindermishandeling in thuissituatie Stap 4: Beslissing De vermedens zijn na verleg met de betrkkenen niet bevestigd. (vlg A stap 5) Na gesprek(ken) met verzrger(s) is duidelijk dat verzrger(s) k bezrgd zijn (vlg B stap 5) Na verleg met verzrger(s) blijft er ernstige twijfel bestaan (vlg C stap 5) Het vermeden van kindermishandeling blijkt na het gesprek met de verzrger(s) gegrnd. (vlg D stap 5) Er ntstaat een crisissituatie (vlg E stap 5) Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende met hulp van de vertruwde pedaggisch medewerker Tijdspad: maximaal een week Stap 5: Handelen A. Wanneer de vermedens na verleg met de betrkkenen niet zijn bevestigd: vernietig de werkaantekeningen en sluit de zaak af. B. Wanneer na gesprek(ken) met verzrger(s) duidelijk is dat verzrger(s) k bezrgd zijn, verwijs de verzrger(s) dr. C. Wanneer er na verleg met verzrger(s) ernstige twijfel blijft bestaan spreek een extra bservatieperide af. D. Wanneer het vermeden van kindermishandeling na het gesprek met de verzrger(s) gegrnd blijkt, wrdt er een melding bij het AMK gedaan. E. Wanneer er een crisissituatie ntstaat f er een acute situatie zich vrdet wrdt er gemeld bij: Plitie via telefnnummer f Veilig Thuis (vrheen Advies en Meldpunt Kindermishandeling) telefnnummer Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende met hulp van de vertruwde pedaggisch medewerker Tijdspad: direct na stap 4 Stap 6: Evaluatie Evalueer het prces en de prcedure Stel z ndig afspraken bij Registreer Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende 12

13 Hfdstuk: Stappenplan vermeden Kindermishandeling in thuissituatie Stap 7: Nazrg Tijdspad: direct na stap 5 afspraken maken en in agenda nteren Blijf alert p het welzijn van het kind. Blijf signalen en zrgen melden bij Veilig Thuis. Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker Tijdspad: vrtdurend, echter na incident terugkppelen na maand, daarna kwartaal, daarna halfjaar. In de teamvergaderingen kmen algemene zaken aan bd 13

14 Hfdstuk: Stappenplan vermeden Kindermishandeling dr berepskrachten Stappenplan vermeden Kindermishandeling dr berepskrachten Het betreft hier een medewerker f stagiair van de Kindertuin, waarbij er signalen zijn van kindermishandeling, zals in de definitie mschreven p pagina 6 en uitwerking p pagina 7,8 en 9, f waarbij sprake zu kunnen zijn van een geweldsf zedendelict ten pzichte van een kind, welke afhankelijk is van de zrg dr medewerkers van de Kindertuin. 1. Vermeden 2. Melding den, maken plan van aanpak 3. Uitveren plan van aanpak 4. Beslissen 5. Handelen/ maatregelen nemen 6. Evaluatie 7. Nazrg Stap 1: De pedaggisch medewerker heeft een vermeden van mishandeling van een kind dr een cllega In kaart brengen van signalen van het kind f verhalen van de cllega Observeert en legt vast Onderzek naar nderbuwing en raadpleegt signalenlijsten vanaf pagina 21, specifiek pagina 34 & 35 Medewerker is verplicht het vermeden van een geweld- f zedendelict dr een cllega jegens een kind direct bij de huder te melden Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker Stap 2: Melding den van vermeden kindermishandeling De huder treedt direct in cntact, heeft een verlegplicht, met een vertruwensinspecteur indien er aanwijzingen zijn dat een cllega een geweld- f zedendelict begaat f heeft begaan jegens een kind Naar aanleiding van gesprek met een vertruwensinspecteur wrdt advies gevraagd/gevlgd Maken Plan van aanpak wanneer gewenst in samenspraak vertruwensinspecteur Bespreken infrmatie en signaal van kind met betrkken medewerker Na verleg met vertruwensinspecteur kan wrden vergegaan tt het den van aangifte bij de plitie 14

15 Hfdstuk: Stappenplan vermeden Kindermishandeling dr berepskrachten De berepskracht wrdt in geval redelijk vermeden p nn actief gezet vr de duur van het nderzek Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende/huder Stap 3: Het uitveren van een plan van aanpak Praten met verzrger(s) (Eventueel) praten met kind Bespreken van de resultaten Vlgen van eventueel ingesteld traject van de plitie registreren Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende Stap 4: Beslissing Na gesprek(ken) met cllega met duidelijk wrden f vermeden gegrnd is (vlg B stap 5). Zijn vermedens ngegrnd vlg dan A van stap 5. Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende met hulp van de vertruwde pedaggisch medewerker Stap 5: Handelen/ maatregelen nemen A. Wanneer de vermedens na verleg met de betrkkenen niet zijn bevestigd: bewaar de werkaantekeningen in persneelsdssier en sluit de zaak af en berepskracht kan wrden gerehabiliteerd. B. Wanneer na gesprek(ken) met betreffende cllega blijkt dat vermedens gegrnd zijn wrdt cllega, na bekennen van vermedens, p staande vet ntslagen en fficieel melding gedaan bij Veilig Thuis (AMHK) en gevraagd m hulp bij begeleiding van het betreffende kind en zijn/haar verzrgers en begeleiding van het team C. Wanneer er een crisissituatie ntstaat f er een acute situatie zich vrdet wrdt er gemeld bij: Plitie via telefnnummer f Veilig Thuis Vertruwensinspecteur Kinderpvang Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende/directie Stap 6: Evaluatie Evalueer het prces en de prcedure 15

16 Hfdstuk: Stappenplan vermeden Kindermishandeling dr berepskrachten Stel z ndig afspraken bij Registreer Verantwrdelijkheid bij de leidinggevende/directie Stap 7: Nazrg Biedt nazrg vr uders en kinderen en blijf alert p het welzijn van het kind. Blijf signalen en zrgen melden bij Veilig Thuis (AMHK) Biedt nazrg aan berepskrachten Organiseert uderavnden Verwijzen naar (externe) hulp Evalueert prcedures registreren Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker en de leidinggevende/huder Zie de signalenlijsten in dit prtcl vr (herkennen) signalen die kunnen duiden p kindermishandeling gepleegd dr een berepskracht. In geval van vermeden Kindermishandeling dr de leidinggevende, zekt de berepskracht direct cntact met de vertruwensinspecteur en vraagt m begeleiding en spreekt vermedens uit. De vertruwensinspecteur kan de medewerker begeleiden bij het den van een verplichte aangifte bij de plitie, bij aanwijzingen van een gewelds- f zedendelict, waarbij een kind slachtffer is, dr de leidinggevende. In acute situaties geldt dat altijd direct cntact met wrden gezcht met de plitie. 16

17 Hfdstuk: Stappenplan seksueel grensverschrijdend gedrag tussen kinderen Stappenplan seksueel grensverschrijdend gedrag tussen kinderen 1. Vermeden 2. Melden van het gedrag 3. Berdelen ernst van het gedrag 4. Maatregelen nemen 5. Handelen 6. Nazrg bieden 7. Evaluatie Stap 1: Vermeden In kaart brengen van signalen van het kind met hulp van signalenlijsten Bepalen f er sprake is van grensverschrijdend gedrag aan de hand van lijst 3 criteria testemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid (zie bijlage) Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker Stap 2: Melden van het gedrag Bespreken infrmatie en signaal van kind met vertruwde leidster praten met betreffende kinderen Melden bij uders individuele kinderen Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker Stap 3: Berdelen ernst van het gedrag Bespreken van de resultaten en afspraken Bepalen ernst van de situatie, meenemend het rdeel van uders en gesprekken met de kinderen Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker, met hulp van leidinggevende Stap 4: Maatregelen nemen Afhankelijk van de uitkmsten in stap 3 wrden passende maatregelen genmen Plan van aanpak schrijven met he uit te veren en draag zrg vr verdracht cllega s p de grep Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker, met hulp van leidinggevende 17

18 Hfdstuk: Stappenplan seksueel grensverschrijdend gedrag tussen kinderen Stap 5: Handelen Uitveren maatregelen mschreven in stap 4. Maatregelen kunnen variëren van verwijderen kind uit klantenbestand Kindertuin. Ons beleidsplan laat ruimte vr beslissingen als deze vr veiligheid van de grep. Maatregel kan k zijn vrlichting, assertiviteitstraining, kppeling aan thema, betreffende kinderen uit elkaar halen en alles wat in de betreffende situatie ndzakelijk geacht wrdt. Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker met hulp van leidinggevende/directie Stap 6: Nazrg Met betreffende kinderen wrden gesprekken gepland en begeleiding gegeven f drverwezen wanneer ndig Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker Stap 7: Nazrg Blijf alert p het welzijn van het kind. Bespreken in teamvergaderingen Verantwrdelijkheid bij de pedaggisch medewerker 18

19 Hfdstuk: Preventieve maatregelen Kindertuin Westzaan Preventieve maatregelen Kindertuin Westzaan Het prtcl kindermishandeling en thema seksualiteit kmen maandelijks p de teamvergaderingen ter sprake. In de cyclus van werken met thema s kmen k intimiteit en seksualiteit vrbij gedurende het jaar en is een nrmaal nderwerp m te bespreken. We bespreken in het team en met de kinderen in de grep gedragsregels. Gedragsregels p de NSO wrden regelmatig herhaald en aangepast wanneer ndig. Alle seks, prn en websites die hiermee verband huden wrden centraal geblkt. Via vakliteratuur als vakblad Kinderpvang en uitgaven van Elsevier Gezndheidszrg zals dktertje spelen en z liggen vr handen als naslagwerk f ter inspiratie ter pbuw van thema s f discussie pdrachten vr het team. De ndergedregel is nderdeel van thema en uders wrden geïnfrmeerd middels flders en p nze site. 19

20 Hfdstuk: Preventieve maatregelen Kindertuin Westzaan Basisafspraken team Kindertuin: Afspraken bespreken seksueel gedrag met kinderen/uders en elkaar zijn nder andere: We leren kinderen de meest gangbare wrden vr geslachtsdelen en gebruiken piemel en vagina. We den dat mdat wij elkaar anders niet begrijpen als kinderen willen vertellen wat ze hebben meegemaakt aan ns en bijvrbeeld hele andere wrden gebruiken We leren kinderen dat er maar een paar mensen zijn die hen blt mgen aanraken, zals papa en mama en de dkter dat ze meten vertellen aan ns als iemand dat wel det We gebruiken de ndergedregel m aan te geven waar de grens ligt en bespreken dat ieder de baas is ver zijn/haar eigen lijf We leren kinderen nee te zeggen en te praten ver dingen die ze niet willen en hun grens aan te geven We luisteren naar kinderen en praten eerlijk met hen We geven zelf het gede vrbeeld met grenzen stellen, respecteren van grenzen van anderen en he we reageren als iemand nze grens verschrijdt We gebruiken prentenbeken en spelletjes als ndersteuning in gesprekken en bij uitvering van thema s m seksualiteit bespreekbaar te maken We maken bespreekbaar daar waar kinderen mee kmen en medigen kinderen aan geheimen die slecht vr ze velen te delen met iemand die ze vertruwen Bij massage & yga lessen vragen we het kind f het aangeraakt wil wrden dr ander kind f dr de pedaggisch medewerker, afhankelijk van de spelsituatie dat mment 20

21 Hfdstuk: Signalen kindermishandeling 0-4 jaar. Signalen kindermishandeling 0-4 jaar. Signalen van peuters Bij jnge kinderen, die zich verbaal meilijk kunnen uiten, zijn vral lichamelijke en gedragssignalen belangrijk. Vanaf de peuterleeftijd gaan kinderen zinnen maken en kunnen ze zich verbaal uitdrukken ver hun situatie. Het kan zijn dat het kind tijdens een krt gesprekje spntaan dingen zegt als: Mama is stut, mama slaat. De kans is echter grter dat een peuter tijdens het spelen nn-verbale f verbale signalen afgeeft. Bijvrbeeld herhalend agressief f seksueel spel, zals een meisje van drie dat bs tegen haar pp zegt: Stm kreng, naar je kamer, rt p! Ok het maken van niet bij de leeftijd passende seksueel getinte pmerkingen is een verbaal signaal dat kan wijzen p kindermishandeling. Belangrijk: wees zrgvuldig Het pmerken van de signalen in de lijst hierna heft geen grnd te zijn vr een vermeden van kindermishandeling f huiselijk geweld. Een andere rzaak is k mgelijk. Bvendien is deze lijst niet vlledig. Ok andere signalen, die niet in deze lijst staan, kunnen wijzen p kindermishandeling f huiselijk geweld. Met andere wrden: wees zrgvuldig. Eigen deskundigheid staat vrp Tt slt een advies. De lijstjes met signalen wijzen de weg bij het in kaart brengen ervan. Ze zijn niet meer en niet minder dan een hulpmiddel. Om ged te kunnen handelen, is het belangrijk dat je altijd uitgaat van eigen deskundigheid. Als berepskracht hebben wij kennis van de ntwikkeling van kinderen en kunnen wij bij uitstek afwijkend gedrag signaleren. Vertruw p eigen kennis, ervaring en intuïtie en neem je gevel ver de situatie serieus. Maak cncreet waar je je feitelijk zrgen ver maakt (inclusief de vraag f er misschien sprake is van seksueel misbruik) en deel je zrgen ver een kind f gezin met een deskundige cllega en leidinggevende. Vraag hulp wanneer ndig bij deskundige. Wij hebben in eerste instantie een signalerende functie. Daarna geldt het nderzeken en bespreekbaar maken, met als del vrkmen de escalatie en m systeem en mgeving in beweging te krijgen en het kind in deze te helpen. 21

22 Hfdstuk: Signalen kindermishandeling 0-4 jaar. De signalenlijsten zijn dusdanig gemaakt dat ze te kpiëren zijn en te gebruiken dr middel van aankruisen van signalen wanneer je een vermeden hebt bij stap 1. I. Psych-sciale signalen 0-4 jaar bij kindermishandeling Ontwikkelingsstrnissen: Achterblijven in taal- spraak-, mtrische-, emtinele- en/f cgnitieve ntwikkeling Schijnbare achterstand in verstandelijke ntwikkeling Regressief gedrag (gedraagt zich jnger dan je mag verwachten f valt terug in ud gedrag) Niet zindelijk p de leeftijd waarp men dat verwacht Relatinele prblemen: Ten pzichte van vlwassenen: Bij het ppakken hudt het kind zich pvallend stijf Bevriezing bij lichamelijk cntact Allemansvriend Lege blik in gen en verwijden gcntact Waakzaam, wantruwend Ten pzichte van andere kinderen: Speelt niet met andere kinderen Is niet geliefd bij andere kinderen Wantruwen Terugtrekken in fantasiewereld Wrdt gepest f is zelf een pester Gedragsprblemen: Pltselinge gedragsverandering Geen f nauwelijks spntaan spel, geen interesse in spel Labiel, nerveus Depressief Angstig Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lustels 22

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Signalenlijst 0 4 jaar. Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen : Signalenlijst 0 4 jaar Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0-tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd

Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd Bijlage F: Signalen per ontwikkelingsgebied/ per leeftijd 1. SIGNALENLIJST KINDERMISHANDELING 0-4 JARIGEN Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen

Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Signalenlijst kindermishandeling 0-4 jarigen Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Protocol. Kindermishandeling. Protocol. Kindermishandeling. Oplossingen voor informatietechnologie

Protocol. Kindermishandeling. Protocol. Kindermishandeling. Oplossingen voor informatietechnologie Oplssingen vr infrmatietechnlgie Prtcl Kindermishandeling Prtcl Kindermishandeling Zrgsignalering en stappenplan bij (een vermeden van) Kindermishandeling pagina 1 van 14 Inhudspgave Inleiding 3 1. Wat

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen

Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Bijlage : Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Checklist Vroegsignalering

Checklist Vroegsignalering Checklist Vroegsignalering Invullen KOR De score is negatief Je maakt je zorgen? Bespreek zorgen met collega De score is positief Je hebt bij dit kind toch zorgen niet pluis gevoel Blijf de KOR invullen

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar

Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar Voorwoord Als een kind mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt wordt, kan hij signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan

Protocol Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Hfdstuk: Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Prtcl Kindermishandeling Kindertuin Westzaan Opgemaakt dr Miriam Txpeus d.d. 03-01-2013 Vastgesteld in teamvergadering d.d. 15-01-2013 1 Hfdstuk: Prtcl

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld.

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel: Binnen Kinderopvang Babbeloes wordt de Meldcode Kindermishandeling zoals opgesteld door de branchevereniging Kinderopvang gehanteerd. In dit protocol

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :.

Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van een zorgvuldige aanmelding van leerlingen. Achternaam :.. Roepnaam :. Dit aanmeldfrmulier is pgesteld ten beheve van een zrgvuldige aanmelding van leerlingen. Aanmeldfrmulier vr basisschl ndergetekenden melden hun kind aan bij RKBS Panta Rhei te Cevrden (naam/plaats schl)

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

en kindermishandeling

en kindermishandeling Prtcl Meldcde huiselijk geweld Deze meldcde is gebaseerd p de basis meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt. en kindermishandeling Juli 2013 2 Inhudspgave

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling

Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van een leerling Ruwprtcl Widdnckschl Weert Ruwprtcl Widdnckschl Weert verlijden van een leerling In dit prtcl wrdt beschreven he Widdnckschl Weert kan handelen bij het verlijden van een leerling(en) van nze schl. Dit

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht

1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht 1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht [bron: Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang]. Een beroepskracht moet in staat

Nadere informatie

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld Kindermishandeling en de jeugdzrgketen Uw vraag aan ns Signaleren Melden bij / Bureau Jeugdzrg Grningen Wat gebeurt er daarna? Interne keten BJZ Keten jeugdzrg in prvincie Grningen 2 Keten jeugdzrg Hettie

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1) Wat is kindermishandeling? 4 2) He stel je kindermishandeling vast? 8 3) De meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

1. Psychosociale signalen

1. Psychosociale signalen Bijlage 1. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning 2013 Meldcde Schema, stappenplan, verantwrdelijkheden, geheimhuding, cmpetenties en ndersteuning Katwijk Katwijk 2013 Meldcde 2013 1 Deze meldcde is samengesteld vanuit het cncept van JSO en wrdt pnieuw

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Relaties en seksualiteit. Criteria en vragenlijst themacertificaat Relaties en seksualiteit Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen

Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Bijlage 2. Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen?

Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszorg Bilzen? Bijlage 1: de vragenlijst Vragenlijst: Ouderenagressie, een verschijnsel in Thuiszrg Bilzen? Ik de een nderzek naar uderenagressie ten aanzien van de hulpverlening vr mijn eindwerk. Dit nderzek de ik mede

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel

Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevoel Stad & Esch maken we samen: Van pesten naar een wij-gevel Omgaan met pesten pagina 1 van 11 Inhudspgave 1. Vrwrd blz. 3 2. Van pesten naar.een wij-gevel blz. 4 3. Stappen bij structureel pestgedrag blz.

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden.

Bestemd voor Alle medewerkers, cliënten, kinderen, andere personen die zich op locaties van Stichting D.W.R.P. bevinden. MIC-melding Del van de prcedure Het dr een cmmissie analyseren en berdelen van futen en (bijna) ngelukken in de rganisatie m hiervan te leren, z ndig actie te ndernemen en z herhaling f erger te vrkmen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Kenniscentrum en ASS. Achtergrond

Kenniscentrum en ASS. Achtergrond Kenniscentrum en ASS Bij hulpvragen die betrekking hebben p ASS (strnissen in het autistisch spectrum) gaan we in het Kenniscentrum uit van de mschrijving van de DSM IV. In de DSM IV wrdt een aantal strnissen

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen Prcedures rnd ngewenst gedrag binnen de prvincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscmmissie 3. Vertruwenspersnen 1. Hulp van buiten Werknemers kunnen k hulp van buiten de rganisatie inrepen. Veelal

Nadere informatie

A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen

A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen Voorwoord Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn,

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael

Protocol. Grensoverschrijdend gedrag. binnen de Rafael Prtcl Grensverschrijdend gedrag binnen de Rafael April 2014 Prtcl grensverschrijdend gedrag Algemeen Dit prtcl heeft als del een veilig werkklimaat te verschaffen vr medewerkers, leerlingen en derden (bijv.

Nadere informatie

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

1 Uit: Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar 1 Uit: Pedaggisch kader kindercentra 4-13 jaar Deel I / hdst. 5 Relaties in de grep De grep als leermgeving De buitenschlse pvang is een fantastische preftuin vr de sciale ntwikkeling van kinderen. Ze

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSCALCULIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis rekenvaardigheid vr schl Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling:

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling: NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013 De verschilllende vormen van kindermishandeling: 1) Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen,

Nadere informatie

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSLEXIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSLEXIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis lees- en spellingsvaardigheid Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong.

De volgende kenmerken die betrekking hebben op de algemene ontwikkeling kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. 1 Checklist kinderen met een ntwikkelingsvrsprng (grep 1 en 2). De vlgende kenmerken die betrekking hebben p de algemene ntwikkeling kunnen wijzen p een ntwikkelingsvrsprng. mndelinge taalvaardigheid gede

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau TiB

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau TiB Pedaggisch beleidsplan Gastuderbureau TiB Delstelling pedaggisch beleid Visie Uitgangspunten Grepsgrtte Plaatsingsbeleid Thuis velen Ontwikkeling stimuleren -mtrische ntwikkeling -sciaal-emtinele ntwikkeling

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl

R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl R.K. BASISSCHOOL DE ESTER St. Machutusweg 2a 0486-472256 5364 RB Escharen info@de-ester.nl Zelf denken, samen doen! www.de-ester.nl Protocol meldcode kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu?

TEST INHOUD: HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? 1. Onderzoek het eetgedrag van uw kind. 2. In welke fase zit mijn kind nu? TEST HEEFT MIJN KIND EEN EETSTOORNIS? INHOUD: 1. Onderzek het eetgedrag van uw kind 2. In welke fase zit mijn kind nu? 3. Heeft mijn kind een geznd BMI? 4. Tips vr uders www.mijnkindheefteeneetstrnis.nl

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie