Woningstichting Urmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningstichting Urmond"

Transcriptie

1 Woningstichting Urmond Jaarverslag 2011

2 Jaarverslag 2011 Inhoud Jaarverslag / 4 Verslag van de raad van commissarissen / 20 Geconsolideerde Jaarrekening WS Urmond / 25 Controleverklaring accountant / 65 Enkelvoudige balans / 69 Jaarrekening Warmtelevering Westelijke Mijnstreek BV / 101

3 Inleiding Organisatie Organigram Het jaar 2011 was een turbulent jaar: de bankencrisis duurde voort, de Euro stond door problemen in Zuid-Europa ernstig onder druk en de Nederlandse economie zat in het slop. Ook de corporatiebranche is getrakteerd op een affaire, namelijk die van Vestia. Deze corporatie, met een kleine sociale huurwoningen, is door te speculeren met derivaten in financiële problemen gekomen. Onder andere vanwege deze affaire klinkt in corporatieland de roep om nieuwe richtlijnen en goede informatie steeds luider. Als gevolg van deze extra regelgeving neemt de werkdruk onherroepelijk toe. Voor Woningstichting Urmond was 2011 wederom een jaar van uitbreiding. Met het project de Kooypoort zijn 63 woningen voor senioren en 580 m 2 bedrijfsruimte bestaande uit een bibliotheek, een wijksteunpunt voor zorginstelling Vivantes en een praktijk voor fysiotherapie, aan de portefeuille toegevoegd. De kernactiviteit van WS Urmond is het huisvesten van mensen die aangewezen zijn op een huurwoning of daar bewust voor kiezen. De stichting doet dit in de kernen Oud-Urmond, Urmond-Oost en Berg aan de Maas van de gemeente Stein. Ons huurbeleid is gematigd, we voeren een adequaat onderhoudsbeleid en we communiceren via korte lijnen met onze huurders. Ons financieel beleid is gericht op de continuïteit van de organisatie. WS Urmond is klein en klantgericht georganiseerd, heeft een ondernemende instelling en streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening. Er zijn vijf personen in loondienst en het aantal fulltime arbeidsplaatsen (fte) bedraagt 4,1. De verdeling naar functies is als volgt: Directeur-bestuurder 1,0 Woonconsulent 0,75 Technisch adviseur 1,0 Management assistente 0,67 Receptioniste/administratief medewerker 0,67 Totaal 4,09 De financiële administratie wordt gevoerd door extern ingehuurde medewerkers. Deze uitbesteding komt overeen met 0,8 fte. WSU voert dus haar taken uit met 4,9 fte s. Gezien de omvang van de portefeuille (564 woningen en 28 garages) en de inzet voor projecten in realisatie en ontwikkeling, is het aantal fte s krap bemeten. Binnen de sector is 1 fte per 100 verhuureenheden een algemeen aanvaarde norm. Raad van commissarissen Directeur-bestuurder Management Administratief assistente medewerker Woonconsulente Technisch adviseur Volgens cijfers van het CBS bestaat de woningvoorraad van de Westelijke Mijnstreek in 2011 uit zo n woningen. Daarvan bestaat 36% uit huurwoningen en 64% uit koopwoningen. Van de voorraad huurwoningen is 25% in de particuliere verhuur en is 75% in handen van de sociale sector. De gemeente Stein heeft eind 2011 een woningvoorraad van en de portefeuille van Woningstichting Urmond bestond ultimo 2011 uit 564 woningen. Dit is een kort overzicht van de huidige positie die woningstichting Urmond in de regio inneemt. 4 5

4 Strategisch voorraadbeheer Organisatieresultaten 2011 Voorraad Woningvoorraad gemeente Stein Met alle medewerkers zijn functioneringsgesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over hun persoonlijke ontwikkeling binnen hun functie. Eén van onze medewerkers volgt de avondopleiding HBO Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Zuyd. Daarnaast is deelgenomen aan functiegerichte cursussen. In 2011 liep het aantal inwoners van de gemeente Stein terug van naar De demografische trend die voorgaande jaren reeds zichtbaar was, zet hiermee door. De woningmutaties bedroegen in %, ten opzichte van 9,1% in In dit cijfer is echter de eerste verhuur van het complex de Kooypoort niet meegenomen. De stijging ten opzichte van 2010 is wel een gevolg van de Kooypoort, daar 14 huurders afkomstig zijn uit andere woningen van WS Urmond. De inwonersdaling heeft nog geen duidelijke invloed op de verhuurcijfers. Maar de belangrijkste indicator voor de toekomstige woningbehoefte is de huishoudensontwikkeling. Eind 2010 telde de gemeente Stein huishoudens. In 2012 is dat aantal op gelopen naar , een voorspelde stijging. In 2040 wordt echter rekening gehouden met een geleidelijke daling van het aantal huishoudens met 13%. Dit heeft tot gevolg dat het aantal huishoudens met afneemt. In het licht van deze veranderingen is voorzichtigheid geboden als het gaat om het toevoegen van nieuwe woningen aan de voorraad. De onderstaande tabel van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat de toename van de voorraad in de gemeente Stein in 2011 minimaal is geweest. De toevoeging bestaat uit de 63 woningen van de Kooypoort en 1 particuliere woning. Er zijn 61 woningen aan de voorraad ontrokken. Onderwerpen * Woningvoorraad begin periode Woningvoorraad toevoegingen toevoeging totaal toevoeging door nieuwbouw toevoeging anderszins 2 toevoeging naar eigendom totaal huurwoningen nieuwbouw huurwoningen anderszins huurwoningen 2 totaal eigen woningen nieuwbouw eigen woningen anderszins eigen woningen Woningvoorraad onttrekkingen totaal woningen huurwoningen 9 59 eigen woningen Woningvoorraad saldo vermeerdering Woningvoorraad administratieve correctie 3 Woningvoorraad einde periode *Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen,

5 Woningvoorraad per 31 december 2011 Exploitatie- en Verkoop Toevoegingen aan de voorraad Per 31 december 2011 bestond het bezit van de stichting uit 564 woningen verdeeld over 30 complexen, 3 bedrijfsruimten, 28 garages, 60 ondergrondse parkeerplaatsen en het kantoorpand van de stichting zelf. Eind 2010 bestond de voorraad nog uit 514 woningen verdeeld over 29 complexen. De groei is een gevolg van de voltooiing van het woon-zorgcomplex de Kooypoort. In 2011 werden 10 woningen verkocht en drie woningen werden gesloopt. complexnr. straat verkocht aantal 1 Koningsstraat 1 Koningsberg Marijkelaan 2 7 Margrietstraat 5 4 Hendrikstraat 2 Emmastraat 2 Ireneplein 2 Burg. Strijkersstraat 2 Raadhuistraat 1 6 Ruys de Beerenbroucklaan 3 Emmastraat 2 Hendrikstraat 1 Kloosterpad 1 7 Koningsberg 1 3 Pastoor Losenstraat 2 Dr. Nolensstraat 1 10 Sint Franciscusstraat 1 Ruys de Beerenbroucklaan 1 Dr. Ariensstraat 6 Odalaan 2 11 Hendrikstraat 7 Bernhardstraat 3 Willem I straat 8 Margrietstraat 6 12 St Antoniusplein Thorbeckestraat 1 9 R. de Beerenbroucklaan 3 Dr Kuyperstraat 5 14 Nederheidestraat 6 15 Burg. Strijkersstraat 2 Burg. Strijkersstraat 4 Grotestraat 4 Hoolstraat Collinstraat 6 Odalaan 8 complexnr. straat verkocht aantal 17 Collinstraat 1 4 R. de Beerenbroucklaan 1 Aldrinstraat 1 18 Aldrinstraat 2 Gagarinstraat 3 19 Swentiboldlaan 3 Rooseveltstraat 7 Armstrongstraat 1 6 R. de Beerenbroucklaan 3 Gagarinstraat 2 20 Beatrixplein St Antoniusplein De Bath Steegstraat 9 Burg. Kurverstraat Burg. Kurversstraat Burg. Kurversstraat Raadhuisstraat 9 Havenstraat 3 Burg. Kurversstraat 2 27 Raadhuisstraat 9 28 Burg. Kurversstraat 4 29 Paltshoek Koningsberg Speelheuvel Kerkstraat 5 33 Stegerweg 4 Achter de Hegge 2 34 Steenweg St. Antoniusplein Urmonderhof Muntherveste de Kooypoort/Marktschip 63 Totaal Ondanks de stagnatie op de woningenmarkt zijn er in het afgelopen jaar 10 woningen verkocht met het concept Slimmer Met de voltooiing van de Kooypoort zijn per 1 september a de Kooypoort Kopen. Dit concept houdt in dat huurders in aanmerking komen appartementen en 580 m 2 bedrijfsruimte aan de portefeuille om het pand dat zij op dat moment huren met korting te kopen. toegevoegd. De portefeuille groeide daarmee naar 564 wooneenheden en 28 garages. De regeling Slimmer Kopen houdt tevens in dat WS Urmond woningen terug koopt. De keus is aan ons waar we dit doen en De huren van 51 appartementen liggen onder de huurliberalisatiegrens en 12 appartementen worden erboven verhuurd. hangt uiteraard ook af van de financiële armslag van de stichting op dat moment. Slimmer kopen stimuleert starters op de Daarmee heeft WS Urmond ook in de Kooypoort, in beperkte woningmark om een woning te kopen. Het is gebleken dat deze mate, een aanbod voor huurders met een inkomen boven starters deels afkomstig zijn van buiten Urmond en Berg a/d Maas. b Kattekop (Fase II: Overmunthe) Er zijn drie woningen uit de voorraad genomen ten gevolge van Op de Kattekop worden op den duur nog 44 woningen een ontploffing die plaats had in een van de panden. Er is besloten deze woningen niet te herbouwen. De opstalverzekering opnamecapaciteit van de markt. Eerst worden er 21 koopwonin- gebouwd. Het tempo waarin dit gebeurt, wordt bepaald door de heeft de schade vergoed op basis van de verkoopprijs en de gen gebouwd en vervolgens 23 huurwoningen. De koopwoningen worden niet op risico gebouwd, maar pas op het moment beredderingskosten, verminderd met de grondkosten. Deze woningen zijn meegenomen in het aantal verkochte woningen. dat ze daadwerkelijk verkocht zijn. De woningen voldoen aan de energieprestatienorm die voor de Europese gemeenschap verplicht zal zijn met ingang van Dit staat gelijk aan de Passief- WS Urmond heeft tot op heden niet te maken gehad met structurele leegstand. Een logische conclusie die daaruit volgt is dat woning, die in Duitsland de norm is voor nieuwbouw vanaf de vraag op dit moment groter is dan het aanbod. Om uitbreiding, instandhouding en eventuele upgrading van de porte- ruimteverwarming van 15 kwh/m². Dit komt ongeveer overeen Een passiefwoning heeft een jaarlijkse energiebehoefte voor feuille te financieren, is het van belang om door te gaan met het met een gasverbruik van 1.5 m³ gas/m² vloeroppervlak. Dat verkopen van woningen uit het bestand. Ook is het essentieel houdt in dat twee gloeilampen van 100 Watt voldoende zouden dat de geëxploiteerde woningen een degelijke financiële basis zijn om een kamer van 20 m² te verwarmen of dat een haarföhn vormen om te voldoen aan de verplichtingen van de stichting. zou volstaan om een passiefhuis van 100 m² te verwarmen. Ten Een stabiele kasstroom waarborgt de financiële continuïteit van opzichte van gemiddelde bestaande woningen verbruikt een de stichting en is bepalend voor de rol die WS Urmond ook op passiefwoning maarliefst 10 keer minder energie voor verwarming. Vergeleken met huidige nieuwbouwhuizen, gebouwd langere termijn kan spelen in de volkshuisvesting van Urmond en Berg a/d Maas. conform het Nederlandse Bouwbesluit, ligt het verbruik 4 à 5 keer lager. c Beatrixplein In 2010 is besloten het project Bergerveste, dat bestond uit 13 appartementen en een winkelruimte, vanwege de financiële risico s niet te realiseren. WS Urmond onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor het realiseren van een winkel voor dagelijkse boodschappen op deze locatie. 9

6 Kwaliteit van de voorraad Warmtelevering Westelijke Mijnstreek bv Resultaten voorraadbeheer 2011 Onderhoud Warmtelevering Westelijke Mijnstreek BV (WWM) exploiteert energiezuinige installaties ten behoeve van de bewoners van Muntherveste en de Kooypoort. De BV vormt een fiscale eenheid met de stichting en biedt de mogelijkheid ook de btw op investeringen voor warmtelevering terug te vorderen. Over 2011 zijn voor de eerste keer exploitatiecijfers van één jaar beschikbaar van Muntherveste. De warmtelevering aan het nieuwe complex de Kooypoort is gestart per 1 september Uit bestaand bezit zijn 10 grondgebonden woningen verkocht met de regeling Slimmer Kopen en 3 woningen zijn na een ontploffing gesloopt. Het project Kooypoort is volgens planning en binnen het budget gerealiseerd. In verband met de wens om milieuvriendelijk en duurzaam te bouwen, zijn voor de Kattekop (fase 2 Overmunthe) vier passiefwoningen ontwikkeld. Deze zijn bestemd voor de verkoop. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een winkelvoorziening aan het Beatrixplein in Berg aan de Maas heeft nog geen resultaat opgeleverd. Warmtelevering Westelijke Mijnstreek BV levert warmte, koeling en warm tapwater aan 135 appartementen en drie bedrijfsruimten. Voor het jaar 2011 werd rekening gehouden met een onderhoudspost van Van dit budget is 82% benut ( planmatig en niet-planmatig). Ten opzichte van voorgaande jaren is dit een stijging van het onderhoudsbudget. Deze stijging is het resultaat van de bijstelling van het beleid voor renovatie van sanitair en keukens. Naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek in 2010 is een nieuw beleid geformuleerd voor het onderhoud van sanitair en keukens. De badkamers in complexen 3 tot en met 21 zijn vaak ouder dan de gemiddelde levensduur van een badkamer. Meestal zijn er wel onderdelen vervangen, maar een volledige renovatie van de badkamer heeft niet plaatsgevonden. Als een woning in deze categorie muteert, wordt standaard het sanitair (badkamer en toilet) gerenoveerd. Sinds 2011 wordt zo nodig ook sanitair gerenoveerd mits de huurder daarmee instemt. ZAV-beleid Huurders hebben de mogelijkheid om zelf het sanitair of de keuken te vernieuwen. In de praktijk gebeurt dat vaak omdat huurders graag hun eigen smaak en wensen willen realiseren. WSU geeft een vergoeding voor de huurder via de regeling Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Bij het ZAV-beleid worden de volgende maximale vergoedingen gehanteerd: Toilet inclusief tegelwerk: 500; badkamer: 1.200; keuken:

7 Reparatieverzoeken Resultaten kwaliteit van de voorraad 2011 In de tabel hieronder zijn de reparatieverzoeken die in 2011 zijn geregistreerd nader gespecificeerd per complex en per categorie. complex aantal grondwerken casco dak inbouw installaties cv In 2011 is 82% van het onderhoudsbudget daadwerkelijk besteed. De belangrijkste uitgave betrof de renovatie van sanitair bij complex 1, 3 en 6 ad In het kader van de WMO zijn 17 woningen aangepast. De gemiddelde kosten voor een reparatieverzoek bedragen 334. Totaal

8 Huurbeleid en Woonruimteverdeling Huurbeleid Woonruimteverdeling Huurachterstand Het huurbeleid van WSU heeft als doel om voor de primaire doel- Per 31 december 2011 stonden in totaal (2010: ) Door de Woningstichting Urmond is in het verslagjaar een De huurachterstand is als volgt samengesteld: groep goede en betaalbare woonruimte ter beschikking te stel- woningzoekenden geregistreerd. Dit hoge aantal woning- woning toegewezen aan een statushouder. Dit is gebeurd in het len. WS Urmond streeft ernaar de huren voor deze woningen te zoekenden komt voort uit het bestand dat is opgebouwd in kader van de taakstelling huisvesting asielzoekers. Op dit Zittende huurders Bedrag Aantal berekenen op basis van 70% van de maximaal redelijke huur van het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. De samen- moment zijn er 15 woningen aan deze doelgroep verhuurd. het woningwaarderingstelsel. Voor kandidaat-huurders die van- werking voor wat betreft de woningzoekenden is beëindigd Statushouders hebben een vergunning tot verblijven, en huren tot 1 maand huurachterstand wege de inkomenstoets van per jaar voor een betaal- daar zowel ZO Wonen als WS Urmond met ingang van zelfstandig een woning. Van deze woningen zijn er 6 gelegen in 1-2 maand huurachterstand bare huurwoning afgewezen worden, verhuren wij 34 woningen zijn overgestapt naar een andere systeem van informatie- Urmond Oost, 1 in Oud Urmond en 8 in Berg a/d Maas. 2-3 maand huurachterstand boven de maximale huurgrens van 652,52 per maand. voorziening. Ultimo 2011 beschikt de stichting over 188 woningen die specifiek 3-4 maand huurachterstand als seniorenwoning of zorgwoning kunnen worden aangemerkt. 4 maanden en langer Beschikbare woningen worden aangeboden op onze website Op grond van de verhuurervaringen bij de Kooypoort mag en in lokale of regionale advertentiebladen. worden aangenomen dat aan de vraag naar woningen voor oude- Totaal zittende huurders ,27% Woningzoekenden kunnen reageren via de website of door ren voorlopig is voldaan. de woonkeuzebon die wordt afgedrukt bij de advertentie in te sturen. Huurtoeslag De toewijzing van woningen vindt plaats volgens vaste richtlijnen. Voor alle woningzoekenden is de inschrijfdatum bepalend. In 2011 nemen 92 huurders deel aan het geclusterd ontvangen Daarnaast wordt er rekening gehouden met een medische of van de huurtoeslag. Het totaal verstrekte bedrag aan huurtoe- sociale urgentie. slag bedraagt De gemiddelde toekenning per maand bedraagt 181,56 In 2011 zijn 58 woningen vrijgekomen voor de verhuur of verkoop (ten opzichte van 30 woningen in 2010) en 63 woningen van de Kooypoort zijn voor de eerste keer verhuurd. Het relatief hoge Resultaten verhuur 2011 aantal mutaties is voor een belangrijk deel het gevolg van verhuizingen van bestaande huurders van WSU naar de Kooypoort. In de categorie goedkope huur, met een huur minder dan 380 per maand, worden 94 woningen verhuurd. Woonruimteverdeling 2011 In de categorie betaalbare huur, met een maandhuur van 380 tot 652, worden 447 woningen verhuurd. Sociale urgenties 6 In 2011 verhuurde WS Urmond 30 woningen duurder dan Statushouders per maand, de huur liberalisatiegrens. Zorgwoning (1e verhuur) 63 Huurderving (leegstand en oninbaarheid) bedraagt 1,19% Zorgwoningen bestaand 2 (2010: 1,42%). Reguliere verhuur 32 Verkocht met Slimmer Kopen 10 Gesloopt 3 Te huur / te koop per Totaal

9 Leefbaarheid Communicatie en overleg Onder leefbaarheid worden de sociale aspecten van de leef omgeving verstaan. Deze aspecten bepalen of iemand zich goed voelt op de plek waar hij of zij leeft, woont en werkt. Er zijn verschillende indicatoren die bij de beoordeling van de leefbaarheid een rol spelen. De aanwezigheid van voldoende voorzieningen, zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer. Aspecten die het (sociale) veiligheidsgevoel bepalen, zoals het aantal woninginbraken, drugsgebruik, vandalisme en verkeer. Milieu gerelateerde zaken, zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De kwaliteit van de openbare ruimte. Sociale kenmerken, zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp. De mate waarin de overheid de regels, die zij zelf heeft opgesteld, op het gebied van leefbaarheid handhaaft. WS Urmond vindt het zeer belangrijk om te investeren in leefbaarheid in Urmond en Berg aan de Maas. Deze investeringen moeten aantoonbaar maatschappelijk rendement opleveren, bijvoorbeeld een verhoogd gevoel van veiligheid, een betere sociale cohesie of betere voorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften. De demografische veranderingen hebben veel invloed op de dorpskernen omdat er steeds minder draagvlak is voor voorzieningen. WS Urmond wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de voorzieningenstructuur. De inspanningen van WSU voor de op - vang van woonwagenbewoners in complex 33 (Achter de Hegge en Stegerweg te Berg) en de herstructurering van de Kattekop in Urmond zijn in dit verband duidelijke voorbeelden. Sponsorbeleid Woningstichting heeft als beleid dat er geen afzonderlijke verenigingen of stichtingen worden gesponsord. Wel kunnen in het kader van leefbaarheid faciliteiten worden verleend aan initiatieven die van algemeen nut zijn voor de gehele gemeenschap in het werkgebied van Woningstichting Urmond. In 2011 zijn dan ook geen sponsorbijdragen verleend. Resultaten Leefbaarheid 2011 WS Urmond bevordert ontmoetingen en activiteiten van inwoners van Urmond en Berg a/d Maas door dat zelf te organiseren of initiatieven op dat vlak te steunen In het monumentale Protestante kerkje van Urmond organiseert WSU samen met L1 radio zes klassieke concerten waardoor ontmoeting tussen bewoners worden gestimuleerd In de groenvoorziening van het seniorencomplex Brameterhof is een Jeu de Boulesbaan aangelegd om de sociale contacten met omwonenden te versterken WS Urmond is er in 2011 niet in geslaagd een winkelvoorziening in Berg a/d Maas tot stand te brengen WS Urmond staat voortdurend in contact met de omgeving waarin zij actief is via zowel gestructureerd als ongestructureerd overleg. Interne communicatie bestaat uit het overleg met de Huurders Belangen Vereniging en het Sociaal Team, extern de overlegsituaties met de Gemeente Stein, collega corporaties in de Westelijk Mijnstreek, het samenwerkingverband Domaas, het platform Limburgse Woningcorporaties en Aedes. Met de gemeente Stein zijn de prestatieafspraken geëvalueerd en bijgesteld op basis van de actuele situatie. Binnen het verband van de Westelijke Mijnstreek is veel aandacht besteed aan de vraag hoe op een goede manier met de toekomstige bevolkingskrimp moet worden omgegaan. Het een en ander heeft geleid tot een nieuwe structuurvisie die de grondslag moet vormen voor de woning(bouw)programma s van de komende jaren. Bewonersparticipatie Het beleid van WS Urmond is erop gericht om een zo groot mogelijke openheid van zaken creëren omtrent het reilen en zeilen van de woningstichting. Er is een Huurdersbelangenvereniging die met de directeurbestuurder praat over het beleid van de stichting met betrekking tot de woningen, de woonomgeving en de woon- en leefsituatie. In de raad van commissarissen hebben twee leden zitting die zijn voorgedragen door de Huurdersbelangenvereniging. Huurders worden ten minste drie keer per jaar met een informatiebulletin geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Via de website zijn relevante stukken, zoals het jaarverslag, de gedragscode, de klokkenluidersregeling en de klachtenprocedure te raadplegen. Samenstelling bestuur Huurderbelangenvereniging Voorzitter R.J.M. Hilkman Swentiboldlaan 72 Urmond-Oost Penningmeester J. Lemmens Swentiboldlaan 68 Urmond-Oost Secretaris W. Janssen Aldrinstraat 4 Urmond-Oost Lid J. Heubel Munthervesteplein 41 Urmond Regionale Klachtencommissie en Huurcommissie In 2011 zijn geen klachten over Woningstichting Urmond bij de Regionale Klachtencommissie ingediend

10 De Cijfers Jaarresultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van WSU voor belasting over 2011 bedraagt Voor een goed beeld moet de mutatie in de waardeverandering materiële vaste activa ( ) wel buiten beschouwing blijven. De behaalde resultaten met het project Kooypoort zijn echter ook van invloed. Zo heeft het project geen aanloopleegstand gekend. De verkoop van bestaande bezit met het Slimmer Kopen -concept is volgens verwachting verlopen, maar verkoop van nieuwbouw is volledig tot stilstand gekomen Middelen vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa: Financiële vaste activa: Middelen beschikbaar op lange termijn Algemene bedrijfsreserve Schulden lange termijn Verklaring bestuur inzake besteding der middelen Ondergetekende verklaart dat alle middelen in 2011 in het belang van de volkshuisvesting zijn aangewend. Urmond, 21 juni 2012 w.g. N.J.E. Pelt mre directeur-bestuurder Resultaatbestemming Het jaarresultaat na belasting en na mutatie actuele waarde bedraagt en wordt toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve. Per 31 december 2011 bedraagt het eigen vermogen van de stichting 13,5 miljoen. Ultimo 2010 bedroeg het eigenvermogen Financieringspositie Ter analyse van de financieringspositie dient de volgende opstelling, welke is ontleend aan de geconsolideerde balans per 31 december (bedragen x 1.000) De cijfers van 2010 zijn hier aangepast t.o.v. de jaarrekening 2010 om dat thans de verkoop onder voorwaarden (Slimmer Kopen) is opgevoerd bij materiële vaste activa. Dit vanwege de gewijzigde regelgeving. Financiële continuïteit Het eigen vermogen is met 18,3% toegenomen. De financiële positie van de stichting is voldoende met een solvabiliteit van 28% (eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen). De interne rentevoet is vastgesteld op 5,25%, i.c. de norm van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. De rendementseis op eigenvermogen geïnvesteerd in sociale woningbouw blijft inflatie + 1,5%. De liquiditeitspositie kan worden uitgedrukt in de current ratio. Deze wordt berekend door de vlottende activa te delen door de kortlopende schulden De current ratio per 31 december 2011 bedraagt 0,

11 Verslag van de raad van commissarissen 2011 Profielschets raad van commissarissen Samenstelling raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningstichting en staat tevens het bestuur met raad en daad terzijde. De raad van commissarissen houdt onder andere toezicht op: 1 De realisatie van de doelstellingen 2 De realisatie van de volkshuisvestelijke opgave 3 De strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de woningstichting 4 De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen 5 Het kwaliteitsbeleid 6 De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 7 Het financieel verslaggevingproces 8 De naleving van wet- en regelgeving 9 Toezicht en controle moeten ertoe leiden dat de continuïteit van de woningstichting is geborgd en dat daarmee de levering van kwalitatief en betaalbaar woongenot aan de inwoners van het bewerkingsgebied, blijvend kan worden aangeboden. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in de statuten van de stichting omschreven in artikel 12. Een en ander is verder uitgewerkt en vastgelegd in een reglement voor de raad van commissarissen van 5 november In dit jaarverslag legt de raad van commissarissen verantwoording af over de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken in het jaar De profielschets beschrijft de samenstelling van deskundigheden op basis waarvan de raad van commissarissen het best kan functioneren. Deze profielschets dient jaarlijks te worden getoetst op de wensen en eisen van dat moment. De profielschets voor de samenstelling van de raad van commissarissen is herzien en vastgesteld in de vergadering op 24 november Daarbij is afgesproken dat de raad nog voordat een volgende visitatie plaatsvindt nog slechts zal bestaan uit vijf personen, waarbij aandacht wordt besteed aan een evenwichtige aanwezigheid van de specifieke deskundigheden, zoals verwoord in de profielschets. De raad is unaniem van mening dat het aantal van vijf beter aansluit bij de omvang van de Woningstichting Urmond. Gelet op het rooster van aftreden, zal de nieuwe samenstelling van de raad eind 2012 worden bereikt. Het functioneren van de raad van commissarissen Het eigen functioneren van de raad van commissarissen wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie heeft tot doel om te toetsen of de toezichthoudende rol van de raad goed kan worden ingevuld, binnen de omstandigheden van dat moment en welke verbeterpunten daarin zijn te onderkennen. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden op 24 november Daarbij is specifiek ingezoomd op de financiële continuïteit, de volkshuisvestelijke opgave van de stichting, de transparantie van de verantwoording, de strategiekeuze, het ondernemingsplan en de risico analyse. In het verslagjaar bestaat de raad van commissarissen uit de volgende personen: naam functie jaar van aftreden (neven) functies J. Tholen voorzitter intern begeleider primair onderwijs M. van der Hijden* plv voorzitter manager MVO en duurzaamheid UWV gastdocent Hogeschool Zuyd P. Leufkens lid/commissie financiën DSI - Compliance Professional ING Bank H. Eussen lid bedrijfsjuridisch adviseur mediator bestuurssecretaris Sociale Werkvoorziening de Risse T. Goossens lid interim management senior expert PUM G. Paulissen-Houben lid geen P. Tholen* lid geen *Benoemd op voordracht door de Huurderbelangenvereniging Op basis van dit rooster is Mevrouw G. Paulissen-Houben met ingang van 1 januari 2012 afgetreden als lid van de raad van commissarissen. Met ingang van diezelfde datum is de heer P. Tholen herbenoemd voor de periode van één jaar, waarmee voor hem de maximale zittingstermijn is bereikt. Taak en werkwijze Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de raad zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk laten informeren door de directeur-bestuurder over de resultaten van de Woningstichting betreffende prognoses, financiële ontwikkelingen, het activiteitenplan en de voortgang van de projecten. Teneinde het overleg tussen de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen op jaarbasis te structureren zijn in 2010 een aantal vaste agendapunten geformuleerd, welke als leidraad dienen voor het samenstellen van de agenda. In het verslagjaar werden die vaste agendapunten geëvalueerd en waar nodig, bijgesteld. De raad heeft de volgende activiteiten ondernomen om zich op de hoogte te stellen van wat er speelt bij de Woningstichting. Regelmatig overleg met de directeur-bestuurder: Afstemming en vaststellen jaarplan en begroting Bespreking van de liquiditeitspositie en de financiële kwartaalresultaten Beoordeling continuïteitsoordeel Centraal Fonds Volkshuisvesting Bespreken kredietwaardigheid en faciliterings volume corporatie Ontwikkeling van de bedrijfskosten Beleid verkoop bestaand woningbezit Bespreking personeelsbeleid Rapportage over de voortgang van projecten Ontwikkelingen op het gebied van huurders De kwaliteit van de woningportefeuille Ontwikkeling van de leefbaarheid in het bewerkingsgebied De resultaten van het klanttevredenheid onderzoek en de maatregelen die daaruit voortvloeien Overleg met de externe accountant Toelichting op de jaarrekening Goedkeuring van de jaarstukken Overleg met het personeel Jaarlijks overleg met de medewerkers over de ontwikkeling van de organisatie Hoe men als individu en als groep, het werken bij de stichting beleeft Specifieke arbeidsomstandigheden zoals veiligheid en privacy Contact met de huurderbelangenvereniging Het reguliere overleg met de Huurderbelangenvereniging wordt gevoerd door de directeur-bestuurder. Daarnaast levert een jaarlijks contact tussen deze vereniging en de raad

12 van commissarissen een bijdrage aan de voeling van de raad met de achterban. Het jaarlijks contact heeft een informeelinformatief karakter en leidt niet tot enige besluitvorming. In het verslagjaar 2011 heeft het regulier functionerings gesprek met de directeur-bestuurder plaatsgevonden, door een delegatie van de raad van commissarissen (voorzitter en waarnemend voorzitter) op 14 december. Visitatie Een visitatie is een uitgebreid onderzoek naar de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. In de binnen de branche vereniging Aedes afgesproken Governance Code (= gedragsrichtlijn over het sturen van een woningcorporatie) is vastgelegd dat een visitatie eenmaal in de vier jaar dient plaats te vinden. Eind 2010 heeft een eerste visitatie van de Woningstichting Urmond plaatsgevonden. De raad van commissarissen is daarbij nauw betrokken geweest en heeft met gepaste tevredenheid kennis genomen van de resultaten. De algehele organisatie van de Woningstichting Urmond werd beoordeeld met het cijfer 7. Begin 2011 hebben die resultaten en bevindingen uit de visitatie geleid tot nadere afspraken binnen de raad (bijvoorbeeld ten aanzien van de samenstelling) en met de directeur-bestuurder (ten aanzien van het financieel beleid). Beloningscode Beloning directeur-bestuurder De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft een sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties opgesteld en als bindend verklaard voor de sector. Op grond daarvan bedraagt het salaris van de directeurbestuurder in bruto. Beloning raad van commissarissen Bij strikte toepassing van de beloningscode zou de beloning voor de raad van commissarissen in 2011 verhoogd moeten worden. De raad van commissarissen heeft er voor gekozen de eigen beloning niet aan te passen. De beloning voor de RvC leden bedraagt in 2011 in bruto jaarbedragen voor leden, voor de voorzitter voor de waarnemend voorzitter en de financieel toezichthouder. Deskundigheidsbevordering leden raad van commissarissen De leden van de raad zijn allen lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en worden vanuit die vereniging op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen binnen de sector. Er verschijnen jaarlijks een aantal handzame publicaties welke rechtstreeks aan de leden van de raad worden toegezonden. Door deelname aan presentaties en workshops van deze vereniging hebben de leden van de raad de mogelijkheid om hun specifieke kennis van de sector op peil te houden. Ook zijn de leden aangesloten bij de overkoepelende branchevereniging van woningcorporaties Aedes, en ontvangen ter informatie het magazine van deze vereniging. Belangrijke ingekomen stukken met financiële informatie en woningmarkt informatie worden verspreid of circuleren onder de leden van de raad van commissarissen. Conclusie De raad van commissarissen heeft op alle genoemde toezichtaspecten de directeur-bestuurder bevraagd en heeft in het verslagjaar geen aanleiding gevonden om daarop in te grijpen, dan wel de koers van de directeur-bestuurder grondig bij te stellen. Ook werd door de directeur-bestuurder regelmatig een beroep gedaan voor advies op specifiek terrein, van een van de leden van de raad van commissarissen. Met de oplevering van het complex Kooijpoort breekt, gelet op de marktomstandigheden en de financiële positie van de Woningstichting Urmond, een consolidatieperiode aan voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen. De tegenvallende verkoopresultaten van het project Muntherveste in (2010) spelen de stichting parten. De Woningstichting moet eerst in een financieel stabieler vaarwater komen voordat ontwikkelplannen, zoals de doorontwikkeling van de locatie Kattekop te Urmond, nader uitgewerkt kunnen worden. Dit neemt niet weg dat de raad van commissarissen onder de gegeven omstandigheden zeer tevreden is over de bereikte resultaten in 2011, welke direct verband houden met de inzet van de directeur-bestuurder en de medewerkers van de Woningstichting Urmond. w.g. De secretaris RvC Marc van der Hijden w.g. De voorzitter RvC Jean Tholen

13 Geconsolideerde Jaarrekening

14 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) Vaste Activa Passiva Materiële vaste activa Onroerende zaken in exploitatie Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Onroerende zaken in ontwikkeling Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Financiële vaste activa Actieve belastinglatentie Totaal vaste activa Eigen vermogen Algemene bedrijfsreserve Voorzieningen Voorziening uitgestelde beloningen Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkel budget Langlopende schulden Leningen overheid Leningen kredietinstellingen Terugkooprecht woningen verkocht onder voorwaarden Waarborgsommen Vlottende Activa Voorraden Vorderingen Huurdebiteuren Gemeente Overige vorderingen Overlopende activa Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekering Overige schulden Overlopende passiva Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Totaal

15 Winst- en verliesrekening over 2011 Kasstroomoverzicht 2011 boekjaar 2011 boekjaar 2010 Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Verkoop onroerende zaken Wijziging in onderhanden werken Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo bedrijfsopbrengsten - bedrijfslasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Verandering in werkkapitaal mutatie vorderingen mutatie kortlopende schulden Mutatie voorziening 323 Bedrijfslasten Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige waardeveranderingen materiële vaste activa Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen rente Betaalde rente Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Toename financiële vaste activa 0 Afname financiële vaste activa 0 Investeringen koopwoningen Financiële baten en lasten Rentebaten Opbrengsten financiële vaste activa en effecten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden 0 Terugbetaalde waarborgsommen Aflossingen langlopende schulden Nieuwe leningen Vennootschapsbelasting Kasstroom uit financieringsactiviteiten Resultaat na belastingen vóór mutatie actuele waarde Afname geldmiddelen Mutatie actuele waarde materiële vaste activa Jaarresultaat

16 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling Algemeen Balanswaardering materiële vaste activa Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december Alle bedragen luiden in euro s, tenzij anders vermeld. Activiteiten WS Urmond, statutair gevestigd in Urmond, is werkzaam op het terrein van de sociale huisvesting. Regelgeving De jaarverslaggeving voor toegelaten instellingen volkshuisvesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh). In dit besluit wordt voorgeschreven Titel 9 Boek 2 BW toe te passen behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Voor jaarrekeningen van woningcorporaties geldt de door de RJ uitgegeven Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. In deze richtlijn zijn onder meer specifieke modellen voor de balans, winst- en verliesrekening en het verloopoverzicht van de bedrijfswaarde opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd. In 2011 is een herziene richtlijn uitgebracht met verplichte ingangsdatum voor verslagjaren vanaf In afwachting van binnen de sector uit te brengen leidraden is niet tot eerdere toepassing besloten. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. De balans en winst- en verliesrekening worden na resultaatbestemming bepaald, waarbij het jaarresultaat aan het eigen vermogen wordt toegevoegd. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het resultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in balansposten en posten van de winst- en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Stelselwijziging In 2011 hebben zich stelselwijzigingen voorgedaan. Verkoop Onder Voorwaarden Tot en met 2010 werd verkoop onder voorwaarden verantwoord onder Niet uit de balans blijkende verplichtingen. Met ingang van 2011 is verkoop onder voorwaarden opgenomen onder Materiële vaste activa. Latentie verkoop woningen Tot en met 2010 werd de latentie verkoop woningen opgenomen als een actieve latentie. Hierbij werd de fiscale waarde vergeleken met de actuele waarde. Met ingang van 2011 wordt de latentie verkoop woningen opgenomen als een passieve latentie. Bij deze methode wordt de fiscale waarde vergeleken met de marktwaarde (verkoopwaarde). Op basis van deze stelselwijziging is het vermogen per 1 januari 2011 herrekend. Het eigen vermogen is afgenomen met 207K. De overige reserves zijn gedaald van 11,7 mln naar 11,5 mln. Schattingswijzingen In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de materiële vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting (toelichting mutatie bedrijfswaarde). Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van WS Urmond zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Verplichtingen In de jaarrekening worden naast in rechte afdwingbare verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn gedaan richting huurder, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake indien de formalisering van de definitief ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de bouwvergunning heeft plaatsgevonden. Onroerende zaken in exploitatie De woningcomplexen met de daarbij behorende installaties, de garages, de investeringen in woningverbetering en de woningaanpassingen, zijn gewaardeerd tegen actuele waarde gebaseerd op bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde wordt bepaald op basis van de contante waarde van de kasstromen uit hoofde van toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de geschatte resterende levensduur van de onroerende zaken. De woningen met de daarbij behorende installaties (liften, c.v. s, warmwatertoestellen), de garages, de investeringen in woningverbetering en de woningaanpassingen zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met afschrijving bepaald op basis van de economische levensduur. De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire systeem. De grond is gewaardeerd tegen historische kostprijs; hierop wordt niet afgeschreven. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden Onroerende zaken die in het kader van een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedragen aan een derde en waarvoor de woningcorporatie een terugkooprecht kent worden aangemerkt als financieringsconstructie. De betreffende onroerende zaken worden gewaardeerd tegen de actuele waarde zijn de met de koper overeengekomen contractprijs en daarna de marktwaarde op basis van VOV. Onroerende zaken in ontwikkeling De onroerende zaken in ontwikkeling (woningen in aanbouw) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde van de investeringen tot en met balansdatum, onder aftrek van het eventueel onrendabel deel van de investeringen. Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie Deze activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens het annuïtaire danwel lineaire systeem

17 Balanswaardering financiële vaste activa Balanswaardering vlottende activa Overige voorzieningen Actieve belastinglatentie Voor het verschil tussen de fiscale en de commerciële boekwaarde is een actieve belastinglatentie gevormd. Deze latentie is tegen contante waarde berekend; de rentevoet is gelijk aan de disconteringsvoet voor de bedrijfswaardeberekening minus het geldend tarief voor de vennootschapsbelasting. Het onroerend goed bestaat, op basis van de doelstelling, uit twee categorieën: duurzame exploitatie en verkoop. Aangezien er voor het onroerend goed bedoeld voor duurzame exploitatie onvoldoende informatie beschikbaar is om een betrouwbare schatting van de latentie te kunnen maken, is de latentie voor deze delen van het onroerend goed op nihil gesteld. De actieve belastinglatentie heeft enerzijds betrekking op de verschillen tussen de commerciële waarde van de vaste activa bestemd voor verkoop (voor de komende 5 begrotingsjaren) en de fiscale waarde per ultimo boekjaar. De fiscale waarde van het vastgoed is gebaseerd op de WOZ-waarde (70%). Anderzijds heeft de actieve belastinglatentie betrekking op het verschil tussen de commerciële waardering van de leningportefeuille (nominale waarde) en de fiscale waarde (marktwaarde). Als gevolg van de lagere fiscale waardering ontstaat er fiscaal een disagio welke naar rato van de looptijd van de leningen ten laste van de fiscale winst wordt gebracht. Latente belastingvordering De latentie is gebaseerd op de aanwezige fiscaal compensabele verliezen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief voor zover aannemelijk is dat de toekomstige winsten toereikend zijn voor de verrekening. Indien de verwachting is dat de latentie binnen een jaar gerealiseerd wordt, wordt deze onder de overlopende activa opgenomen. Indien de verwachting is dat realisatie langer dan één jaar gaat duren wordt de latentie onder financiële vaste activa opgenomen. Deelnemingen Kapitaalbelangen waarin WS Urmond een beleidsbepalende invloed heeft, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode en wel de netto vermogenswaarde. Voor deelnemingen met een een negatieve netto vermogenswaarde wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelnemingen en voor het overige onder de voorzieningen. Voorraden Onder de post voorraden is het onderhanden werk begrepen betreffende de in aanbouw zijnde woningen bestemd voor verkoop en de opgeleverde woningen bestemd voor verkoop. Deze voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs danwel de lagere opbrengstwaarde. Onderhanden projecten Een onderhanden project in opdracht van derden (hierna: onderhanden project) is een project dat is overeengekomen met een derde, voor de constructie van een actief of combinatie van activa waarbij de uitvoering zich gewoonlijk uitstrekt over meer dan één verslagperiode. De waardering geschiedt tegen historische kostprijs, danwel tegen de directe opbrengstwaarde indien deze lager is. Eventuele winsten die worden gemaakt bij verkoop van deze woningen worden genomen op het moment van daadwerkelijke verkoop van de woningen. Op de waardering worden in mindering gebracht de aan afnemers gefactureerde termijnbedragen. Vorderingen en liquide middelen Deze posten zijn opgenomen tegen nominale waarde; bij dubieuze vorderingen tevens onder aftrek van een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid, gebaseerd op een dynamische benadering. Effecten Hieronder zijn verantwoord duurzaam aangehouden beleggingen op korte termijn. Waardering geschiedt tegen markt(beurs) waarde per balansdatum indien deze waarde naar verwachting duurzaam lager zal zijn. Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorziening uitgestelde beloningen Werknemers krijgen op grond van de CAO bij een jubileum (bepaald aantal jaren in dienst) een eenmalige uitkering. Bij de berekening is rekening gehouden met de kans dat werknemers in dienst blijven op basis van historische gemiddelden. De verplichtingen zijn contant gemaakt, waarbij een disconteringsvoet is gehanteerd van 3%. Voorziening persoonlijk loopbaan ontwikkel budget De werknemer die op 1 januari 2010 een 36-urige werkweek heeft en vijf jaar of langer in dienst is bij de onderneming heeft voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014 het recht om een loopbaanontwikkelingsbudget van te besteden. De omvang van de voorziening van deze opgebouwde rechten is gebaseerd op het geschatte gebruik daarvan. Latente belastingverplichtingen en -vorderingen Het in de jaarrekening verantwoorden van latente belastingposities vindt plaats op basis van de volgende algemene uitgangspunten: 1 voor de belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van de activa en passiva wordt een latente belastingverplichting opgenomen, voor verrekenbare tijdelijke verschillen wordt een latente belastingvordering opgenomen; 2 voor de beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De waardering van latente belastingverplichtingen en -vorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de woningcorporatie, per balansdatum, voorgenomen wijze van realisatie of afwikkeling van activa en verplichtingen. De latente belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover waardering tegen contante waarde wordt toegepast, is dit uiteengezet in de toelichting op de balans. De (niet-)latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene voorwaarden voor saldering. Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen; latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de overige vorderingen van de Financiële vaste activa. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen contantewaarde. Het gehanteerde discontopercentage bedraagt 5,25%. Langlopende en kortlopende schulden De aangetrokken leningen van overheid en kredietinstellingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met aflossingen op basis van het annuïteiten-, het lineaire-, fixesysteem Het kortlopend deel van de leningen de aflossing 2012 is onder de langlopende schulden verantwoord. De waarborgsommen en de kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de waarborgsommen is tevens opgenomen 1,5 % samengestelde rentevergoeding over de betaalde waarborgsommen

18 Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Huren Betreft de (te) ontvangen nettohuren, exclusief de vergoedingen voor leveringen en diensten en onder aftrek van huurderving. Vergoedingen Betreft van huurders, boven de netto-huurprijs, (te) ontvangen vergoedingen voor leveringen en diensten. Overheidsbijdragen Betreft de op grond van overheidsregelingen berekende jaarlijkse bijdragen in de woningaanpassingen in het kader van de WVG. Verkoop onroerende zaken Dit betreft de opbrengst van de verkoop van woningen en overige verhuureenheden onder aftrek van boekwaarde en verkoopkosten. Wijziging in onderhanden werken Dit betreft de opbrengst van de verkoop koopwoningen onder aftrek van investeringskosten. Overige bedrijfsopbrengsten Hieronder zijn voornamelijk de aan derden doorberekende kosten voor administratie en en onderhoud verantwoord. Afschrijvingen op materiële vaste activa De afschrijvingen betreffen de afschrijvingslasten van onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire danwel lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa De overige waardeveranderingen worden gevormd door de waardevermindering die is ontstaan door gedurende het verslagjaar nieuw aangegane juridische en feitelijke verplichtingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw en herstructurering. Periodieke betaalbare beloningen Salarissen, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers Lasten onderhoud Hieronder worden alle niet activeerbare onderhoudsuitgaven verantwoord. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet planmatig onderhoud (klachten / mutatie) en planmatig onderhoud. Rentebaten en -lasten De rentebaten betreffen de opbrengsten uit hoofde van (tijdelijke) belegging van onder de vlottende activa begrepen liquide middelen. Onder de rentelasten zijn de aan het vreemd vermogen verbonden kosten alsmede de toegerekende rente aan de waarborgsommen verantwoord. Opbrengsten financiële vaste activa en effecten Hieronder worden de ontvangen opbrengsten uit effecten verantwoord. Belastingen na de winst Met ingang van 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig voor de heffing van de vennootschapsbelasting. In dit kader zijn Aedes en de Belastingdienst een nieuwe vaststellingsovereenkomst (VSO II) overeengekomen. In VSO II is o.a. voorgeschreven op welke wijze de activa en passiva die in 2006 en 2007 op grond van VSO I niet waren belast voor de heffing van de vennootschapsbelasting op de openingsbalans per 1 januari 2008 dienen te worden gewaardeerd. Verder regelt VSO II op welke wijze het resultaat op projectontwikkeling ingeval van gemengde projecten en het resultaat op kooptussenvormen dient te worden verantwoord. De belastingen in de winst- en verliesrekening worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten. Tevens wordt daarbij rekening gehouden met wijzigingen in latente belastingvorderingen en verplichtingen uit hoofde van wijzigingen in het belastingtarief, een herbeoordeling van de realisatiemogelijkheid van latente belastingvorderingen of een wijziging in de verwachte realisatie van een actief. De rechtspersoon staat met ingang van 1 februari 2010 aan het hoofd van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting waarin verder opgenomen is Warmtelevering Westelijke Mijnstreek BV. Mutatie actuele waarde Dit zijn de veranderingen in de actuele waarde van het woningbezit tengevolge van wijzigingen in beleidsparameters en uitgangspunten. Risicobeheer Marktrisico WS Urmond loopt geen risico s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De onderneming beheerst het marktrisico door stratificatie aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen. Valutarisico WS Urmond is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico. Prijsrisico WS Urmond loopt geen risico s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste activa en effecten. Renterisico WS Urmond loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt WS Urmond risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt WS Urmond risico s over de marktwaarde. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft WS Urmond renteswaps gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaalt en variabele rente ontvangt. Kredietrisico WS Urmond heeft geen significante concentraties van kredietrisico. WS Urmond maakt gebruik van meerdere banken teneinde over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare krediet faciliteiten

19 Liquiditeitsrisico De waardering van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) is afhankelijk van het feit of het onderliggende van het derivaat beursgenoteerd is of niet. Indien het onderliggende beursgenoteerd is, dan wordt het derivaat tegen reële waarde opgenomen. Indien het onderliggende niet-beursgenoteerd is, wordt het derivaat tegen geamortiseerde kostprijs opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van het afgeleide financieel instrument is afhankelijk van of er met het afgeleide financiële instrument hedge accounting wordt toegepast of niet. WS Urmond past hedge accounting toe op een aantal afgeleide financiële instrumenten. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit gedocumenteerd. WS Urmond stelt door middel van een test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Het ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. WS Urmond past kostprijs hedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vast rentende leningen. Het ineffectieve deel van de waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de winst- en verliesrekening onder de financiële baten en lasten. Beschikbaarheidsrisico Voor de beschikbaarheid van financiering is WS Urmond sterk afhankelijk van het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Voor afgeleide financiële instrumenten wordt kostprijshedgeaccounting toegepast waardoor deze worden gewaardeerd tegen kostprijs. Bij het toepassen van kostprijshedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent het volgende. Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd. Zolang de afgedekte post in de kostprijshedge nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedge-instrument niet geherwaardeerd. 36

20 Toelichting op de balans

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

BOEKJAAR Woningen in exploitatie

BOEKJAAR Woningen in exploitatie KENGETALLEN BOEKJAAR 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166 15.766 (x 1.000) BALANS EN

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie