Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit"

Transcriptie

1 sisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit PB codenr Kleurgebr. fc+165 Datum Bureau sowieso Ordernr Versie 04

2 Re Ex Fi Ri sisinformatie ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële verplichtingen met zich mee. Het is belangrijk om te weten welke. In deze brochure staat wat u moet weten voordat u de offerte tekent. Bewaar de brochure goed, hij is onderdeel van uw hypotheekofferte. Als u de offerte ondertekent, gaat u ook akkoord met alle informatie, inclusief de Algemene Voorwaarden ING Hypotheken, die in deze brochure staat. Hy Hy ING nk N.V. is één van de grootste aanbieders van financiële producten in Nederland. Klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt ING nk N.V. in verzekeringen en pensioenen. ING nk N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr Amsterdam, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Neem voor informatie over het toezicht van de AFM op ING nk N.V. contact op met de AFM (www.afm.nl).

3 Inhoud Hypotheek afsluiten Hypotheeksoorten Rente Extra mogelijkheden Financiële consequenties Risico s Wat is een hypotheek Welke zekerheid vraagt de ING Zijn er bijkomende verplichtingen Hoe bepaalt de ING de maximale hypotheek Wat is de ingangsdatum van de hypotheek Wanneer is een ondertekende offerte definitief Wanneer is een taxatie verplicht Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR) Wat is een bankgarantie Hoe werkt een bouwdepot Lineaire Hypotheek Annuïteitenhypotheek Aflossingsvrije Hypotheek Krediethypotheek Maatwerkhypotheek Levenhypotheek Beleggershypotheek Fondsenmix Hypotheek Watervilla Hypotheek Buitenlandhypotheken Wat is het verschil tussen nominale en effectieve rente Wanneer betaalt u een renteopslag Wat is de dagrentesystematiek Wat is een rentevaste periode Wanneer gaat een rentevaste periode in Wat gebeurt er als de rentevaste periode afloopt Wat is Variabele Rente Hoe wordt bij Variabele Rente het rentepercentage bepaald Waar staan actuele percentages van Variabele Rente Wanneer wordt het Variabele Rentepercentage vastgesteld Wanneer betaalt u rente Wat is Voordeelrente Wat is de Oriëntatiefaciliteit Wat is Rentebedenktijd Wat zijn financieringskosten Welke eenmalige kosten zijn er bij aankoop Welke terugkerende kosten heeft een woningbezitter De rente kan stijgen Uw inkomsten kunnen veranderen U kunt een restschuld overhouden De belastingvoordelen kunnen veranderen sisinformatie ING Hypotheken januari

4 Ho m Hypotheek wijzigen of beëindigen Kunt u tussentijds uw rentepercentage wijzigen Hoe werkt renteverschil afkopen Hoe werkt renteverschil middelen Kunt u eerder aflossen Waarom betaalt u soms een boete Hoe wordt een boete berekend Hoe kunt u extra lenen met een hypotheek Wat zijn de gevolgen bij verhuizing Wat zijn de gevolgen bij scheiding Wat zijn de gevolgen bij overlijden W W de Belasting Hoe werkt de aftrek van hypotheekrente Welke kosten mag u nog meer aftrekken Wat is de Bijleenregeling Wat is het Eigenwoningforfait Wat is een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Wat is een Partnerverklaring Wanneer krijgt u de fiscale jaaropgave Hoe regelt u voorlopige teruggaaf Meer weten? Algemene Voorwaarden Heeft u vragen? Heeft u een klacht? Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Zi ve Begrippenlijst Lijst van veel voorkomende woorden en begrippen 47 sisinformatie ING Hypotheken januari

5 Een hypotheek afsluiten U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. In dit hoofdstuk leest u bijvoorbeeld wat een hypotheek is en welke verplichtingen u heeft. Wat is een hypotheek Een hypotheek is een geldlening met als onderpand een onroerende zaak: meestal een huis. Vaak wordt de term hypotheek gebruikt voor de geldlening zelf. Dat doen we ook in deze brochure. Welke zekerheid vraagt de ING Als u een hypotheek bij ons afsluit, is uw huis het onderpand voor de lening. Uw huis geeft ons zekerheid: als u uw hypotheeklasten niet meer betaalt, kunnen we het huis verkopen. Zo n gedwongen verkoop gebeurt meestal op een veiling, ook wel openbare verkoop of executieveiling genoemd. Met de verkoopopbrengst wordt uw hypotheekschuld vervolgens zoveel mogelijk afgelost. Naast dat uw huis het onderpand van de lening is, kunnen we nog andere zekerheden vragen. Bijvoorbeeld een extra onderpand of verpanding van uw spaargeld, effecten, uw kapitaalverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Ook een extra schuldenaar of borgstelling kan gevraagd worden. Zijn er bijkomende verplichtingen Als u de hypotheek eenmaal heeft afgesloten, moet u natuurlijk uw hypotheeklasten betalen, maar u moet ook het onderpand goed onderhouden en verzekeren. Ook mag u bijvoorbeeld het onderpand niet (tijdelijk) verhuren zonder onze toestemming. De zekerheden en verplichtingen die voor u gelden staan in deze brochure, de bijbehorende brochure(s) van de hypotheek van uw keuze en in uw offerte. Hoe bepaalt de ING de maximale hypotheek De ING bepaalt hoeveel hypotheek u kunt krijgen. Bij het bepalen van de maximale hoogte van een hypotheek kijken we naar: De executiewaarde van het onderpand Uw inkomen De financieringsnormen uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en wet- en regelgeving Uw financiële verplichtingen Executiewaarde Bij het vaststellen van de maximale hoogte van de hypotheek, gaan we niet uit van de vrije verkoopwaarde: de opbrengst van een huis bij een vrijwillige verkoop. We gaan uit van de executiewaarde: de opbrengst bij een gedwongen openbare verkoop. Uw huis levert op die manier meestal minder op dan bij een vrijwillige verkoop. De executie waarde is ongeveer 85% van de vrije verkoopwaarde. Uw inkomen Niet alleen de waarde van het onderpand is van belang. Ook uw inkomenssituatie is belangrijk bij het vaststellen van uw maximale hypotheek. We wegen verschillende aspecten af, bijvoorbeeld: bent u in loondienst of heeft u juist inkomen uit een eigen bedrijf? heeft u een vaste aanstelling of een tijdelijk dienstverband? sisinformatie ING Hypotheken januari

6 bent u de enige hypotheekaanvrager of zijn er meerdere aanvragers met een eigen inkomen? Gedragscode Hypothecaire Financieringen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is opgesteld door het Contactorgaan Hypothecaire Financiers. De ING onderschrijft deze Gedragscode, net als bijna alle andere hypotheekaanbieders in Nederland. In de Gedragscode staan allerlei richtlijnen, bijvoorbeeld over de informatie die een hypotheekaanbieder aan de klant moet verstrekken en hoe het inkomen moet worden beoordeeld bij een hypotheek aanvraag. Als de hoogte van de maximale hypotheek wordt bepaald, mag maar een bepaald percentage van het inkomen worden besteed aan woonlasten (woonlastpercentage). Dit percentage wordt ieder jaar vastgesteld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Contactorgaan Hypothecaire Financiers heeft ook een voorlichtingsbrochure uitgegeven: Een betaalbare hypotheek: nu en straks. U kunt de Gedragscode en de brochure vinden op ING.nl. Uw financiële verplichtingen Bij het vaststellen van de maximale hoogte van de hypotheek wordt tenslotte ook rekening gehouden met verplichtingen die u heeft naast uw hypotheek. Bijvoorbeeld (consumptieve) leningen, alimentatieverplichting, erfpachtcanon die u moet betalen. Wat is de ingangsdatum van de hypotheek Als u bij de notaris de hypotheekakte ondertekent, heet dat ook wel passeren. De datum waarop dit gebeurt is dus de passeerdatum. De passeerdatum is de formele ingangsdatum van uw hypotheek. De ING verstrekt u op dat moment daadwerkelijk de lening. Soms hoeft u niet langs de notaris. Dan stelt de ING een zogenaamde onderhandse overeenkomst van geldlening op. In dat geval is de passeerdatum de datum waarop deze overeenkomst van geldlening is getekend. W Hy (N Wanneer is een ondertekende offerte definitief Nadat u de offerte heeft getekend, kunt u nog afzien van de hypotheek waarvoor u heeft getekend. Maar heeft u eenmaal de hypotheekakte ondertekend - meestal bij de notaris -, dan heeft u geen recht om de overeenkomst zonder opgave van reden of zonder bijkomende kosten te ontbinden. Het wettelijke recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden overeenkomsten te ontbinden, geldt namelijk niet voor hypotheken. Let op! Heeft u gekozen voor Voordeel rente? Dan betaalt u kosten als u de hypotheekofferte na het tekenen annuleert. Wanneer is een taxatie verplicht De waarde van het onderpand is mede bepalend voor de maximale hypotheek en voor het rentetarief. Hierbij gaan we uit van de executiewaarde. Deze kan meestal worden vastgesteld aan de hand van de WOZ-beschikking van het onderpand, maar soms is een taxatie verplicht. De taxatiekosten zijn dan voor uw rekening. sisinformatie ING Hypotheken januari

7 Een taxatie is verplicht bij: Alle onderpanden die niet courant zijn of geen volledige permanente woonbestemming hebben (bestaande bouw en nieuwbouw) Alle nieuwbouw onderpanden met een totale koop-/ aan neem som die groter is dan Alle individuele nieuwbouw De ING accepteert alleen taxatierapporten van Registertaxateurs die zijn ingeschreven in een van de volgende registers: Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB. Kijk op of voor NVM of LMV-leden. Stichting Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT). Kijk op of voor RVT-leden. Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM). Kijk op voor VBO-leden Verder geldt: Registertaxateurs moeten verplicht gebruik maken van het Taxatierapport financiering woonruimte, model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO, inclusief het daarbij behorende Normblad. Het taxatierapport moet volledig en compleet zijn ingevuld, mag niet ouder zijn dan een jaar en het origineel moet aan de ING worden verstrekt. De taxateur mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de koop of financiering van uw huis en hij moet plaatselijk bekend zijn. Let op! Bij de Buitenland- en de Watervillahypotheek gelden andere voorwaarden. Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Misschien heeft u een offerte aangevraagd voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is een overheidsregeling om het eigenwoningbezit te bevorderen. Niet iedere hypotheek kan worden afgesloten met NHG: de NHG is niet mogelijk bij een overbruggingsfinanciering en is bestemd voor hypotheken tot een maximumbedrag. - De NHG biedt banken meer zekerheid dat een hypotheek wordt afgelost en daarom betaalt u een lagere rente. U betaalt bij afsluiten wèl (eenmalig) kosten voor NHG (de zogenaamde borgtochtprovisie ). Bij een hypotheek met NHG gelden aparte (NHG) voorwaarden. Kijk voor meer informatie en actuele kosten op sisinformatie ING Hypotheken januari

8 Wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR) Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel registreert particuliere leningen en betalingsachterstanden. De ING is verplicht aangesloten bij het BKR. Als u een hypotheek afsluit, toetsen wij of u andere leningen heeft en of u betalingsachterstanden heeft (gehad). Als u een betalingsachterstand op uw hypotheek krijgt, dan melden wij dit bij het BKR. Kijk voor informatie over het BKR op Wat is een bankgarantie Vaak vraagt de verkoper u om een waarborgsom. Dit om ervoor te zorgen dat u uw verplichtingen uit het koopcontract nakomt. De waarborgsom (meestal 10% van de koopsom) moet worden gestort bij de notaris en wordt bij de overdracht verrekend met de koopsom. In plaats van de waarborgsom, kan de ING garant staan voor het bedrag ter grootte van de waarborgsom. Dit heet een bankgarantie. Een bankgarantie geeft de verkoper evenveel zekerheid als een waarborgsom. Een bankgarantie is alleen mogelijk als: Tegelijk een ING Hypotheek wordt afgesloten, U bij ons een Betaalrekening heeft De noodzaak van de bankgarantie blijkt uit de koopakte Het garantiebedrag niet hoger is dan 10% van de koopsom Een bankgarantie kost 1% van het garantiebedrag. Let op! Als u van de koop afziet en geen beroep meer kunt doen op ontbindende voor waarden in het koopcontract, loopt u het risico de waarborgsom kwijt te raken of het bedrag van de bank garantie aan ons te moeten betalen. Hoe werkt een bouwdepot Wordt uw huis nog gebouwd of wilt u een verbouwing financieren, dan wordt het deel van het hypotheekbedrag dat nog niet nodig is voor de (ver)bouw van uw huis in een depot gezet. Dat heet een bouwdepot. Heeft u een bouwdepot, dan staat het depotbedrag in uw offerte. Uit uw bouwdepot worden de rekeningen die u krijgt betaald. Die rekeningen stuurt u mee met een uitbetalingsverzoek. We handelen uw verzoek binnen acht werkdagen af. Als voorschot op een verbouwing kunt u eenmalig 10% van het oorspronkelijke depotbedrag opnemen, zelfs zonder overleg van nota s. Het bouwdepot wordt verpand aan de ING. Dat betekent dat u niet vrij over dit tegoed kunt beschikken. Bouwt of verbouwt u helemaal of deels zelf, dan controleert een door ons aangewezen taxateur de stand van de bouw. Daarna kunt u eventueel geld uit uw depot opnemen. De taxatiekosten zijn voor uw rekening en worden van het overblijvende depotbedrag afgehaald. Als hiervoor onvoldoende geld in uw depot zit, dan moet u dat op een andere manier betalen. Bij een Lineaire of Annuiteitenhypotheek begint u pas met aflossen als uw bouwdepot leeg is. Tot die tijd betaalt u alleen rente. Zodra uw bouwdepot leeg is, wordt een nieuw maandbedrag (rente plus aflossing) berekend op basis van de looptijd die nog resteert. Omdat de hypotheek dan in een kortere periode moet worden afgelost, zal het maandbedrag hoger zijn dan het bedrag dat in uw offerte staat. sisinformatie ING Hypotheken januari

9 Verder geldt: Het bouwdepot wordt overeengekomen in een akte van depot. De maximale looptijd is twee jaar U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. U ontvangt elk jaar een overzicht van de stand van zaken van uw depot. Ook krijgt u bericht van elke mutatie in uw depot. Na de voltooiing of verbouwing van uw huis kan een bedrag in het depot overblijven. In overleg met u maken we dit bedrag dan aan u over, of we lossen er een deel van uw hypotheek mee af. Beide mogelijkheden kunnen fiscale consequenties hebben. e sisinformatie ING Hypotheken januari

10 Af Hy Kr M Omdat u een werkkamer ziet waar anderen een zolder zien Li An sisinformatie ING Hypotheken januari

11 Hypotheeksoorten U heeft gekozen voor een bepaalde hypotheek vorm. Omdat de ING verschillende soorten hypotheken heeft, zetten we voor de volledigheid de belangrijkste kenmerken van alle ING Hypotheken op een rij. Lineaire Hypotheek Bij de Lineaire Hypotheek betaalt u elke maand een bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Het aflossingsdeel is een vast bedrag, namelijk het totale hypotheekbedrag gedeeld door het aantal maanden van de looptijd. Op die manier neemt uw schuld langs een rechte lijn af, zodat op de einddatum de hypotheek geheel is afgelost. Omdat u rente betaalt over een afnemende schuld, wordt het totaal te betalen maandbedrag tijdens de lopende rentevaste periode steeds wat lager. Annuïteitenhypotheek Bij de Annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Dit bedrag blijft bij gelijkblijvende rente de hele looptijd hetzelfde. Wijzigt de rente na afloop van een rentevaste periode, dan wordt ook het maandbedrag aangepast. Het maandbedrag kan dus wel wijzigen. In het begin is het aflossingsdeel daarvan klein en het rentedeel groot. Maar tijdens de looptijd verschuift dit geleidelijk. Dan wordt het aflossingsdeel steeds groter en het rentedeel steeds kleiner. Op einddatum is de hypotheek geheel afgelost. Aflossingsvrije Hypotheek Bij de Aflossingsvrije Hypotheek wordt tot aan het einde van de looptijd niet afgelost op de hypotheek of op een andere manier een kapitaal opgebouwd. Daarom bestaat het maandelijks te betalen bedrag alleen uit rente. Houdt u er wel rekening mee dat de hypotheek aan het einde van de looptijd in een keer moet worden afgelost, bijvoorbeeld met uw spaargeld of door uw huis te verkopen. Krediethypotheek Bij de Krediethypotheek kunt u, bij een goed betalingsverloop, tot een afgesproken bedrag (de kredietlimiet) onbeperkt geld opnemen en zonder boetes aflossen. De Krediethypotheek is een aflossingsvrije hypotheek: u betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en wordt iedere maand opnieuw vastgesteld. Maatwerkhypotheek* De Maatwerkhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een aan de ING verpande kapitaalverzekering: de ING Maatwerkverzekering. In de kapitaalverzekering bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Bovendien kunt u binnen deze verzekering voor een overlijdensrisicodekking kiezen. Naast de verschuldigde rente voor de hypotheek betaalt u maandelijks premie voor de kapitaalverzekering. Voor de vermogens opbouw kunt u kiezen voor beleggen in beleggingsfondsen of voor sparen in het ING Hypotheekrente Fonds Kapitaal. In dit fonds ontvangt u een vaste rente, gelijk aan de hypotheek rente die u betaalt. U kunt tussentijds switchen tussen sparen en beleggen. Afhankelijk van de situatie kunnen daarvoor kosten verschuldigd zijn. Het eindkapitaal is niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. sisinformatie ING Hypotheken januari

12 Levenhypotheek De Levenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een aan de ING verpande kapitaalverzekering. In de kapitaalverzekering bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. U kunt daarbij meestal ook kiezen voor een overlijdensrisicodekking. Naast de verschuldigde rente voor de hypotheek betaalt u premie voor de kapitaalverzekering. U kunt kiezen voor een kapitaalverzekering met een grote mate van zekerheid of voor een polis waarbij in beleggingsfondsen wordt belegd. Kenmerkend voor de Levenhypotheek is dat u de kapitaalverzekering niet bij de ING afsluit, maar dat u (binnen bepaalde grenzen) zelf kiest bij welke verzekerings maatschappij u dat doet. Het eindkapitaal is meestal niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. W no re W re Beleggershypotheek* De Beleggershypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een Beleggingsrekening die aan de ING is verpand. Via de Beleggingsrekening bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Naast de verschul digde rente voor de hypotheek belegt u eenmalig en/of maandelijks in één van de ING Dynamic Mix Funds. Het eind kapitaal is niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. Fondsenmix Hypotheek* De Fondsenmix Hypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een Beleggingsrekening die aan de ING is verpand. Via de Beleggingsrekening bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Naast de verschuldigde rente voor de hypotheek belegt u eenmalig en/of maandelijks in een van de door de ING samengestelde Fondsenmixen. Kenmerkend hierbij is dat u twee keer per jaar een advies krijgt van de ING over de verdeling tussen aandelen en obligaties binnen uw fondsenmix. Het eindkapitaal is niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. Watervillahypotheek De Watervillahypotheek is een verzamelnaam voor een ruime keuze aan hypotheekvormen voor een woonark, woonschip of watervilla. Bij de Watervillahypotheek kunt u kiezen uit alle hiervoor beschreven hypotheekvormen. Buitenlandhypotheken Voor mensen die een eerste of tweede huis in het buitenland willen kopen, biedt de ING voor drie landen speciale hypotheken aan: de België Hypotheek, de Duitsland Hypotheek en de Frankrijk Hypotheek. Voor een Buitenlandhypotheek kunt u kiezen uit verschillende hypotheekvormen van de ING, zoals de Annuïteitenhypotheek, de Lineaire Hypotheek, de Beleggershypotheek, de Fondsenmix Hypotheek en de Levenhypotheek. W sy * Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter op en op ING.nl. sisinformatie ING Hypotheken januari

13 Rente Over uw hypotheek betaalt u rente. Die rente bepaalt voor een groot deel hoe hoog uw maandelijkse lasten zijn. Daarom is het goed om te weten hoe uw rentepercentage is bepaald, welke voorwaarden er gelden en wat er bijvoorbeeld gebeurt als uw renteperiode afloopt. Wat is het verschil tussen nominale en effectieve rente In uw offerte staan twee verschillende rentepercentages: de nominale rente en de effectieve rente. De nominale rente is de jaarrente die u betaalt in 12 maandelijkse termijnen. Bij het berekenen van de effectieve rente wordt rekening gehouden met die maandelijkse betaling (i.p.v. jaarbetaling) maar ook met de afsluitprovisie. Daardoor is de effectieve rente altijd iets hoger dan de nominale rente. De effectieve rente is feitelijk een weergave van de echte jaarlijkse kosten van de lening. Wanneer betaalt u een renteopslag In sommige situaties loopt de ING meer risico dat uw huis bij gedwongen verkoop niet genoeg opbrengt om de hypotheek af te lossen. In dat geval betaalt u een renteopslag. Dit hangt af van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de executiewaarde van uw woning. Heeft u een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie, dan is er sprake van een sishypotheek, een Tophypotheek, óf een Topextrahypotheek. Hypotheekbedrag t.o.v. executiewaarde Tot 75% executiewaarde sis 75% tot 100% executiewaarde Top 100% tot 125% executiewaarde Top-extra Als de waarde van uw huis stijgt of als u uw hypotheek deels aflost, kan de hoofdsom van uw hypotheek onder de 100% of 75% van de executiewaarde komen. Hierdoor kan de renteopslag tussentijds lager worden of vervallen. Dit kan met ingang van de eerstvolgende nieuwe rentevaste periode, maar ook tussentijds. Een waardestijging toont u aan met een recente WOZ-beschikking of met een taxatierapport dat voldoet aan de richtlijnen. Kijk voor uitleg bij Wanneer is een taxatie verplicht. Let op! U moet zelf contact met ons opnemen als u denkt dat de renteopslag kan vervallen. Sluit u een tweede hypotheek af en loopt uw eerste hypotheek niet bij de ING? Dan betaalt u een renteopslag van 0,2% bovenop onze reguliere tarieven. U vind uw rentepercentage terug in uw offerte. Wat is de dagrentesystematiek Als u heeft gekozen voor een rentevaste periode, dan geldt de zogenaamde dagrentesystematiek. Als de rente van vergelijkbare hypotheken bij de ING zeven kalenderdagen voor het passeren (passeerrente) lager is dan uw offerterente, betaalt u die lagere rente (dagrente). Een vergelijkbare hypotheek is een hypotheek met dezelfde productvorm, rentevaste periode, onderpand en verstrekkingspercentage/ NHG. sisinformatie ING Hypotheken januari

14 Verder geldt: Een eventuele actiekorting uit uw aanbieding wordt afgetrokken van de passeerrente. De passeerrente kunt u opvragen bij uw hypotheekadviseur. Kortingsacties die zijn ingegaan na de offertedatum, worden niet meegenomen bij het vaststellen van het definitieve rentepercentage. Let op! De dagrentesystematiek geldt niet bij component 1 van Voordeelrente. Kijk voor uitleg bij Wat is Voordeelrente. W Wat is een rentevaste periode Als u heeft gekozen voor een rentevaste periode, staat de rente voor een bepaalde periode vast. Dat kan één jaar zijn, maar ook vijf, tien of zelfs twintig jaar. Deze periode vindt u terug in uw offerte. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage. Daar staat tegenover dat u precies weet wat uw maandlasten zullen zijn tijdens deze periode. Een rentevaste periode is niet mogelijk bij de Krediethypotheek. Ho Re pe Wanneer gaat een rentevaste periode in Als de hypotheek passeert op de eerste kalenderdag van een maand, gaat de rentevaste periode meteen in. Passeert de hypotheek later, dan gaat de rentevaste periode later in: op de eerste kalenderdag van de maand die volgt op de passeerdatum. Uiteraard betaalt u ook rente vanaf de passeerdatum tot het moment dat de rentevaste periode ingaat. Wat gebeurt er als de rentevaste periode afloopt Voorbeeld 1: Gekozen rentevaste periode 10 jaar Passeerdatum hypotheek: 1 september 2008 Ingangsdatum rentevaste periode: 1 september 2008 Renteherziening op: 1 september 2018 Vanaf 1 september 2008 gaat u rente betalen. Voorbeeld 2: Gekozen rentevaste periode 10 jaar Passeerdatum hypotheek: 2 september 2008 Ingangsdatum rentevaste periode: 1 oktober 2008 Renteherziening op: 1 oktober 2018 Vanaf 2 september 2008 gaat u rente betalen. U ontvangt van ons een brief met een nieuw aanbod voor diverse rentevaste perioden tegen de dan geldende rentetarieven. Deze brief ontvangt u ongeveer een maand voordat uw rentevaste periode afloopt. Reageert u niet, dan wordt uw rentevaste periode automatisch verlengd met dezelfde rentevaste periode, tegen het dan geldende tarief. Let op! De kortingen - bijvoor beeld actiekortingen - uit de eerste rentevaste periode vervallen na afloop van deze periode. Ook uw eventueel gekozen Voordeelrente vervalt na afloop van de eerste rentevaste periode. Kijk voor uitleg bij Wat is Voordeelrente. Let op! Sluit u voor het eerst een hypotheek bij ons af met een rentevaste periode of 12-maands Variabele Rente? Dan hebben wij u eenmalig een extra scherp rentetarief aangeboden met een korting op onze gebruikelijke tarieven. Deze korting geldt alleen gedurende de eerste rentevaste of variabele periode. W pe Va W Va va sisinformatie ING Hypotheken januari

15 Wat is Variabele Rente Heeft u gekozen voor Variabele Rente dan staat het rentepercentage niet voor langere periode vast en wordt de rente telkens automatisch herzien. Bij aanvang kiest u voor een periode van 1, 2, 3, 6, 9 of 12 maanden. De rente geldt steeds voor die gekozen periode. Variabele Rente kan worden afgesloten bij de Krediethypotheek (alleen de 1-maands Variabele Rente), Aflossingsvrije hypotheek, Fondsenmix hypotheek, Beleggers- en Levenhypotheek. Let op! Bij Variabele Rente kan uw rente variëren. Omdat de rente slechts voor korte tijd vaststaat, kunnen uw maandlasten dus snel stijgen of dalen. Hoe wordt bij Variabele Rente het rente percentage bepaald Het rentepercentage is gelijk aan het Euribortarief voor de gekozen periode (1-maands, 2-maands enzovoort) plus een vaste opslag (de Opslag Variabele Rente). Het Euribortarief is het tarief dat banken elkaar in rekening brengen als ze onderling geld lenen. Het rentepercentage dat u uiteindelijk betaalt, kan hoger of lager uitvallen door opslagen en/of kortingen die speciaal voor u van toepassing zijn. U vindt deze percentages terug in uw offerte. Let op! Het rentepercentage in de offerte is slechts een indicatie. Bij Variabele Rente geldt geen dagrentesystematiek. Het definitieve rentepercentage dat voor u geldt, staat op het rekeningafschrift dat u krijgt na het passeren van uw hypotheek. e n. Waar staan actuele percentages voor Variabele Rente Wanneer wordt de Variabele Rente vastgesteld Verlagen we de Opslag Variabele Rente in de periode van uw hypotheekaanvraag tot aan de passeerdatum, dan gaat de verlaagde opslag ook voor u gelden. Dat zal na de passeerdatum worden doorgevoerd. De actuele rentetarieven staan op ING.nl. Als u de hypotheek afsluit, dan hangt het van de passeerdatum af wanneer voor het eerst het rentepercentage wordt vastgesteld. Is de hypotheek op of voor de 15e dag van een bepaalde maand gepasseerd? Dan geldt de Variabele Rente die is vastgesteld op de 15e dag van de maand ervoor. Als de hypotheek na de 15e dag passeert, geldt de Variabele Rente die is vastgesteld op de 15e dag van dezelfde maand. Let op! De ING mag de Opslag Variabele Rente tijdens de looptijd wijzigen. U ontvangt dan minstens 1 maand van tevoren schriftelijk bericht. n? g Voorbeeld Passeerdatum 14 april, rente wordt vastgesteld op 15 maart Passeerdatum 15 april, rente wordt vastgesteld op 15 maart Passeerdatum 16 april, rente wordt vastgesteld op 15 april Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt de nieuwe rente na afloop van de gekozen variabele periode (1-maands, 2-maands etc.) automatisch opnieuw bepaald voor eenzelfde periode. Het nieuwe rentepercentage stellen wij telkens vast op de 15e dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de betreffende periode afloopt. De nieuwe rente staat op uw eerstvolgende afschrift. sisinformatie ING Hypotheken januari

16 Is de 15e dag van de maand geen werkdag dan stellen we het percentage vast op de eerstvolgende werkdag. Nietwerkdagen zijn dagen waarop bij de ING niet wordt gewerkt en/of dagen dat er geen Euribortarief wordt vastgesteld. W Wanneer betaalt u de rente De hypotheekrente betaalt u iedere maand achteraf op de eerste werkdag van de maand, behalve bij de Overbruggingsfinanciering. Het bedrag wordt automatisch van uw Betaalrekening afgeschreven. Als u de hypotheek heeft afgesloten, betaalt u voor het eerst de rente als een hele kalendermaand voorbij is. Voorbeeld: Passeerdatum 1 augustus, eerste afschrijving op 1 september (rente over augustus) Passeerdatum 3 augustus, eerste afschrijving op 1 oktober (rente van 3 augustus t/m de maand september) Let op! Vaak betaalt u de eerste keer hypotheekrente over een langere periode. Hou hier rekening mee. Soms heeft u naast rente ook andere periodieke betalingen zoals de maandelijkse inleg bij de Fondsenmix Hypotheek en Beleggershypotheek, of premie voor de kapitaalverzekering bij de Maatwerkhypotheek. Die worden apart van uw Betaalrekening afgeschreven. Bij de Annuïteitenhypotheek en Lineaire Hypotheek betaalt u rente en aflossing in één maandelijks bedrag. sisinformatie ING Hypotheken januari

17 Extra mogelijkheden bij de ING Naast hypotheeksoort, renteperiode en soort rente, heeft de ING extra mogelijkheden die u misschien heeft opgenomen in uw hypotheek. Hieronder leest u welke dat zijn. Wat is Voordeelrente Als u heeft gekozen voor een rentevaste periode, heeft u misschien ook gekozen voor Voordeelrente. Dit staat dan in uw offerte. U krijgt met Voordeelrente korting op de rente tijdens de eerste rentevaste periode. Voordeelrente kunt u afsluiten bij alle hypotheekvormen, behalve bij de Krediethypotheek en de Overbruggingsfinanciering. Voordeelrente bestaat uit twee componenten. U kunt kiezen voor allebei, of voor één van de twee. Dit zijn de mogelijkheden: r Alleen component 1: u krijgt 0,25% korting op de rente in de eerste rentevaste periode. Er geldt geen dagrentesystematiek: het rentepercentage in uw offerte is de definitieve rente voor uw eerste rentevaste periode. Alleen component 2: u krijgt 0,15% korting op de rente in de eerste rentevaste periode. U betaalt een boete als u, tijdens de rentevaste periode waarin Voordeelrente geldt, uw huis verkoopt en uw hypotheek niet onder dezelfde condities meeneemt naar een nieuwe woning. Zie voor de hoogte van de boete Hoe wordt een boete berekend. Deze boete is dan maximaal 3% over het bedrag dat u moet aflossen. Zowel component 1 als 2: u krijgt 0,25% en 0,15% = 0,4% korting op uw rente in de eerste rentevaste periode. De voorwaarden van beide componenten gelden. Bij Voordeelrente geldt verder: Kosten bij verlengen offerte: de geaccepteerde offerte is geldig tot 3,5 maanden na de offertedatum. Passeert de hypotheek later, dan wordt de offerte automatisch met maximaal drie maanden verlengd, tegen 0,5% verlengingsprovisie over de leningdelen met Voordeelrente. Kosten bij annuleren offerte: u betaalt deze kosten als de hypotheekakte niet passeert binnen de termijn die in de door u geaccepteerde offerte is afgesproken. Deze kosten zijn 1% van het aangevraagde hypotheekbedrag. De ING brengt deze kosten niet in rekening als het koopcontract voor de passeer datum wordt ontbonden of vernietigd - bijvoor beeld bij overlijden - en u (of iemand namens u) ook daarna voor die woning geen nieuw koopcontract afsluit. Let op! Lees in uw hypotheek stap voor stap welke stukken u moet meesturen. Als uw hypotheek met Voordeelrente te laat passeert omdat u ons niet op tijd de juiste stukken toestuurt, dan betaalt u verlengingsprovisie. Na afloop van de eerste rentevaste periode vervalt Voordeelrente. Voor uw volgende rentevaste periode kunt u in de meeste gevallen (opnieuw) kiezen voor component 2. sisinformatie ING Hypotheken januari

18 Wat is de Oriëntatiefaciliteit Heeft u gekozen voor de Oriëntatiefaciliteit, dan staat dit in uw offerte. Bij de Oriëntatiefaciliteit staat de rente voor één of twee jaar vast. In die periode mag u één keer overstappen naar een nieuwe rentevaste periode of naar Variabele Rente. Dat kan op elk moment, tegen de rente die dan geldt. Deze overstap is zonder extra kosten. Als u wilt overstappen, moet u dit per brief aan ons laten weten. Staat uw hypotheek op twee namen, dan moeten beide personen het verzoek ondertekenen. Stapt u in de betreffende periode niet over? Dan krijgt u uiterlijk één maand voor het einde van uw rentevaste periode een nieuw renteaanbod. De Oriëntatiefaciliteit is niet mogelijk bij de Krediethypotheek en de Overbruggingsfinanciering. Bij de Oriëntatiefaciliteit kunt u na een rentestijging alsnog een nieuwe rentevaste periode kiezen tegen het lage tarief van vóór de rentestijging. Als u dat wilt, moet u dit uiterlijk vijf werkdagen na de rentestijging per brief aan ons laten weten. U ontvangt geen bericht van ons als de rente stijgt, dus u moet dit zelf in de gaten houden. W fin W zi W ko wo Wat is Rentebedenktijd Heeft u gekozen voor Rentebedenktijd, dan staat dit in uw offerte. Met Rentebedenktijd mag u in de laatste twee jaar van uw rentevaste periode één keer overstappen naar een nieuwe rentevaste periode of naar Variabele Rente. Dat kan op elk moment, tegen de rente die dan geldt. Deze overstap is zonder extra kosten. Als u wilt overstappen, moet u dit per brief aan ons laten weten. Staat uw hypotheek op twee namen, dan moeten beide personen het verzoek ondertekenen. Stapt u in de betreffende periode niet over? Dan krijgt u uiterlijk één maand voor het einde van uw rentevaste periode een nieuw renteaanbod. Rentebedenktijd is mogelijk bij een rentevaste periode van 7, 12 of 20 jaar. Rentebedenktijd is niet mogelijk bij de Krediethypotheek en de Overbruggingsfinanciering. sisinformatie ING Hypotheken januari

19 Financiële consequenties Als u een eigen huis koopt, krijgt u niet alleen te maken met de financieringslasten. U moet ook rekening houden met andere kosten. Zowel bij het afsluiten, als tijdens de looptijd van uw hypotheek. Wat zijn financieringslasten Financieringslasten zijn de kosten die de hypotheek met zich meebrengt. Er zijn eenmalige kosten, zoals afsluitprovisie, taxatiekosten, kosten voor de hypotheekakte en eventuele verlengingskosten voor de offerte. En er zijn de maandelijkse terugkerende hypotheeklasten. Welke eenmalige kosten zijn er bij aankoop Bij de aankoop van een huis zijn er kosten die eenmalig voorkomen. Bijvoorbeeld notaris- en kadasterkosten voor de transportakte (ook wel: akte van levering) en overdrachtsbelasting (bij bestaande huizen). Bij bestaande huizen komen deze eenmalige kosten meestal voor rekening van de koper. Dit wordt achter de vraagprijs aangeduid met k.k. (= kosten koper). Bij nieuwbouwhuizen komen deze kosten meestal voor rekening van de verkoper. Dit wordt achter de vraagprijs aangeduid met v.o.n. (= vrij op naam). Welke terugkerende kosten heeft een woningbezitter Opstalverzekering U moet een opstalverzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt schade aan het onderpand door brand, blikseminslag, storm enzovoort. De opstalverzekering moet de herbouwwaarde van uw huis verzekeren. Dit bedrag is gelijk aan de kosten om het huis te herbouwen. Een verzekeringsexpert moet de herbouwwaarde vaststellen. Onroerende zaakbelasting (OZB) Als huiseigenaar betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB). De gemeente bepaalt hiervoor de waarde van uw huis volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ-waarde is de basis van gemeentelijke heffingen en uw belastingen. Het tarief van de OZB verschilt per gemeente. In het algemeen geldt: hoe hoger de WOZ-waarde van uw huis, hoe meer OZB u moet betalen. Erfpachtcanon Uw huis staat meestal op eigen grond. De grond is dan uw eigendom. Maar als uw huis niet op eigen grond staat, is de grond in erfpacht uitgegeven. U moet dan periodiek geld betalen aan de eigenaar van de grond (meestal de gemeente). Dat bedrag heet erfpachtcanon. De erfpachtcanon kan ook voor een langere periode afgekocht zijn. Onderhoudskosten Als eigenhuisbezitter betaalt u alle onderhoudskosten zelf. Sommige huizen vragen weinig onderhoud, andere huizen juist meer. Servicekosten Bij appartementen worden er door de vereniging van eigenaren kosten gemaakt voor het onderhoud van het appartementsgebouw, de opstalverzekering, het schoon houden van gemeenschappelijke ruimten en dergelijke. Deze worden in de vorm van servicekosten aan de bewoners doorberekend. sisinformatie ING Hypotheken januari

20 En s ochtends hoort u alleen de vogels, als de paarden stil zijn tenminste sisinformatie ING Hypotheken januari

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële verplichtingen met zich mee. Het is belangrijk om te weten

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële verplichtingen met zich mee. Het is belangrijk om te weten

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Woning Hypotheken. voorwaarden

Woning Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Woning Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële verplichtingen met zich mee. Het is belangrijk om te weten

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen (Plusvoorwaarden) Waarom krijgt u deze informatie? U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Argenta. rentedaling per 11-02-2009

Argenta. rentedaling per 11-02-2009 Argenta rentedaling per 11-02-2009 De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn voor Argenta reden per 11-02-2009 de rentetarieven te verlagen. Alle rentetarieven en -acties kunt u terugvinden op

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 20 december 2010 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 20 december 2010 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Informatie Beleggen Woning Hypotheek november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015

Budget Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheek november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Basis Hypotheek September 2015

Basis Hypotheek September 2015 Voorwaarden Basis Hypotheek September 2015 Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Basis Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari 2015 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Basis Hypotheken. voorwaarden

Basis Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Basis Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Basis Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. november

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheek

Voorwaarden Hypotheek Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van aanvraag van de hypotheek tot en met aflossing nummer 16/002 Geld fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8

Nadere informatie

Woning Hypotheken. voorwaarden

Woning Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Woning Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst van A tot Z

Verklarende woordenlijst van A tot Z Verklarende woordenlijst van A tot Z Afkoopwaarde Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van uw levensverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van uw verzekering

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk)

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bijlage Klantprofiel Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bij de Aflossingsvrije hypotheek wordt tot aan het einde van de looptijd niet

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek

Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Vergoeding voor ons renteverlies. bij overstap op lagere hypotheekrente bij eerder aflossen voor uw Thuis Hypotheek Inhoud. Inleiding. 3 Overstap op een lagere rente. 4 De berekening van de vergoeding.

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij.

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Zijn uw inkomsten gewijzigd, wilt u verbouwen of past uw huidige hypotheekvorm niet meer bij uw wensen? Een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken. Als blijkt dat

Nadere informatie

Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet

Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet Productwijzer Flexibel Hypotheek Krediet Voor wie is deze informatie? Deze informatie is voor als u meer wilt weten over het Flexibel Hypotheek Krediet. Wilt u een Flexibel Hypotheek Krediet aanvragen?

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek 1.0

Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek 1.0 Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek 1.0 2017 Voorwaarden Woonfonds Woongenot Hypotheek Uw rechten en plichten, van de aanvraag van een hypotheek tot en met aflossing. MODELNUMMER WWH17 2 van 42 Wie

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de

Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de Voorwaarden Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de Centraal Beheer Achmea Hypotheek veranderd in de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek.

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek CBPH 14/002 2 juli 2014 Centraal Beheer Achmea Voorwaarden Plus Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Voordeel- en Comfort Lijn 1.0

Voorwaarden Woonfonds Voordeel- en Comfort Lijn 1.0 Voorwaarden Woonfonds Voordeel- en Comfort Lijn 1.0 2017 Voorwaarden Woonfonds Voordeel- en Comfort Lijn Uw rechten en plichten, van de aanvraag van een hypotheek tot en met aflossing. MODELNUMMER WVC17

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 14/002 2 juli 2014 Centraal Beheer Achmea Voorwaarden Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11 2.1.1

Nadere informatie

Voorwaarden Budget Hypotheek

Voorwaarden Budget Hypotheek Voorwaarden Budget Hypotheek Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 maart 2016 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari 2015 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank

Nadere informatie

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek Voorwaarden MNF Bank 23 mei 2016 2 Voorwaarden MNF Bank 23 mei 2016 3 ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

De voorwaarden van de Albank Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de Albank Profijt Hypotheek De voorwaarden van de Albank Profijt Hypotheek Voorwaarden Albank 1 juli 2014 2 Voorwaarden Albank 1 juli 2014 3 Albank B.V. is een zelfstandige kleindochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V..

Nadere informatie

Voorwaarden Woning Hypotheek

Voorwaarden Woning Hypotheek Augustus 2017 Voorwaarden Woning Hypotheek Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Woning Hypotheek 1 augustus 2017 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari 2015 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Basis Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Basis Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Basis Hypotheek CBVL 16/002 2 Juni 2016 Centraal Beheer Voorwaarden Basis Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11 2.1.1

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Voorwaarden Budget Hypotheek

Voorwaarden Budget Hypotheek Augustus 2017 Voorwaarden Budget Hypotheek Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 augustus 2017 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari 2015 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek CBPH 16/001 2 Januari 2016 Centraal Beheer Voorwaarden Plus Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11 2.1.1

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Thuis Hypotheek. Startpagina. Voorwaarden CBTH 17/001. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden Thuis Hypotheek Januari 2017

Thuis Hypotheek. Startpagina. Voorwaarden CBTH 17/001. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan. Voorwaarden Thuis Hypotheek Januari 2017 Thuis Hypotheek Voorwaarden CBTH 17/001 Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan 1 27675 17.01 1. Algemeen Met onze hypotheek financiert u niet alleen uw huis. U financiert uw thuis. Een

Nadere informatie

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 2 Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V..

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Basis Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Basis Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Basis Hypotheek CBVL 16/001 2 Januari 2016 Centraal Beheer Voorwaarden Basis Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHCL 16/001 Voorwaardenboek Comfort Lijn 1 Wie zijn wij? Woonfonds Hypotheken biedt sinds

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL16/001 Voorwaardenboek Voordeel Lijn 1 Wie zijn wij? Woonfonds Hypotheken biedt sinds

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Voorwaarden Voordeel Lijn

Voorwaarden Voordeel Lijn Voorwaarden Voordeel Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van de aanvraag van een hypotheek tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL16/002 Voorwaardenboek Voordeel Lijn

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Lenen Terugbetalen Rente Woonverzekeringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina Pagina Een hypotheek 3 Stappenplan 3 Lenen 4 De Budget Hypotheek 4 De DrieSterrenHypotheek 4 De Nieuwbouw Hypotheek 4 Bent

Nadere informatie

Voorwaarden Comfort Lijn

Voorwaarden Comfort Lijn Voorwaarden Comfort Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn uw rechten en plichten, van aanvraag van een hypotheek tot en met aflossing MODELNUMMER WHCL 16/002 Voorwaardenboek Comfort Lijn 1

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Voordeel Lijn

Voorwaarden Voordeel Lijn Voorwaarden Voordeel Lijn Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL14/001

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie