Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit"

Transcriptie

1 sisinformatie ING Hypotheken Wat u moet weten voor u afsluit PB codenr Kleurgebr. fc+165 Datum Bureau sowieso Ordernr Versie 04

2 Re Ex Fi Ri sisinformatie ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële verplichtingen met zich mee. Het is belangrijk om te weten welke. In deze brochure staat wat u moet weten voordat u de offerte tekent. Bewaar de brochure goed, hij is onderdeel van uw hypotheekofferte. Als u de offerte ondertekent, gaat u ook akkoord met alle informatie, inclusief de Algemene Voorwaarden ING Hypotheken, die in deze brochure staat. Hy Hy ING nk N.V. is één van de grootste aanbieders van financiële producten in Nederland. Klanten kunnen bij de ING terecht voor financiële producten op het vlak van betalen, sparen, lenen, hypotheken en beleggen. Daarnaast bemiddelt ING nk N.V. in verzekeringen en pensioenen. ING nk N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr Amsterdam, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Neem voor informatie over het toezicht van de AFM op ING nk N.V. contact op met de AFM (www.afm.nl).

3 Inhoud Hypotheek afsluiten Hypotheeksoorten Rente Extra mogelijkheden Financiële consequenties Risico s Wat is een hypotheek Welke zekerheid vraagt de ING Zijn er bijkomende verplichtingen Hoe bepaalt de ING de maximale hypotheek Wat is de ingangsdatum van de hypotheek Wanneer is een ondertekende offerte definitief Wanneer is een taxatie verplicht Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR) Wat is een bankgarantie Hoe werkt een bouwdepot Lineaire Hypotheek Annuïteitenhypotheek Aflossingsvrije Hypotheek Krediethypotheek Maatwerkhypotheek Levenhypotheek Beleggershypotheek Fondsenmix Hypotheek Watervilla Hypotheek Buitenlandhypotheken Wat is het verschil tussen nominale en effectieve rente Wanneer betaalt u een renteopslag Wat is de dagrentesystematiek Wat is een rentevaste periode Wanneer gaat een rentevaste periode in Wat gebeurt er als de rentevaste periode afloopt Wat is Variabele Rente Hoe wordt bij Variabele Rente het rentepercentage bepaald Waar staan actuele percentages van Variabele Rente Wanneer wordt het Variabele Rentepercentage vastgesteld Wanneer betaalt u rente Wat is Voordeelrente Wat is de Oriëntatiefaciliteit Wat is Rentebedenktijd Wat zijn financieringskosten Welke eenmalige kosten zijn er bij aankoop Welke terugkerende kosten heeft een woningbezitter De rente kan stijgen Uw inkomsten kunnen veranderen U kunt een restschuld overhouden De belastingvoordelen kunnen veranderen sisinformatie ING Hypotheken januari

4 Ho m Hypotheek wijzigen of beëindigen Kunt u tussentijds uw rentepercentage wijzigen Hoe werkt renteverschil afkopen Hoe werkt renteverschil middelen Kunt u eerder aflossen Waarom betaalt u soms een boete Hoe wordt een boete berekend Hoe kunt u extra lenen met een hypotheek Wat zijn de gevolgen bij verhuizing Wat zijn de gevolgen bij scheiding Wat zijn de gevolgen bij overlijden W W de Belasting Hoe werkt de aftrek van hypotheekrente Welke kosten mag u nog meer aftrekken Wat is de Bijleenregeling Wat is het Eigenwoningforfait Wat is een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Wat is een Partnerverklaring Wanneer krijgt u de fiscale jaaropgave Hoe regelt u voorlopige teruggaaf Meer weten? Algemene Voorwaarden Heeft u vragen? Heeft u een klacht? Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Zi ve Begrippenlijst Lijst van veel voorkomende woorden en begrippen 47 sisinformatie ING Hypotheken januari

5 Een hypotheek afsluiten U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. In dit hoofdstuk leest u bijvoorbeeld wat een hypotheek is en welke verplichtingen u heeft. Wat is een hypotheek Een hypotheek is een geldlening met als onderpand een onroerende zaak: meestal een huis. Vaak wordt de term hypotheek gebruikt voor de geldlening zelf. Dat doen we ook in deze brochure. Welke zekerheid vraagt de ING Als u een hypotheek bij ons afsluit, is uw huis het onderpand voor de lening. Uw huis geeft ons zekerheid: als u uw hypotheeklasten niet meer betaalt, kunnen we het huis verkopen. Zo n gedwongen verkoop gebeurt meestal op een veiling, ook wel openbare verkoop of executieveiling genoemd. Met de verkoopopbrengst wordt uw hypotheekschuld vervolgens zoveel mogelijk afgelost. Naast dat uw huis het onderpand van de lening is, kunnen we nog andere zekerheden vragen. Bijvoorbeeld een extra onderpand of verpanding van uw spaargeld, effecten, uw kapitaalverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Ook een extra schuldenaar of borgstelling kan gevraagd worden. Zijn er bijkomende verplichtingen Als u de hypotheek eenmaal heeft afgesloten, moet u natuurlijk uw hypotheeklasten betalen, maar u moet ook het onderpand goed onderhouden en verzekeren. Ook mag u bijvoorbeeld het onderpand niet (tijdelijk) verhuren zonder onze toestemming. De zekerheden en verplichtingen die voor u gelden staan in deze brochure, de bijbehorende brochure(s) van de hypotheek van uw keuze en in uw offerte. Hoe bepaalt de ING de maximale hypotheek De ING bepaalt hoeveel hypotheek u kunt krijgen. Bij het bepalen van de maximale hoogte van een hypotheek kijken we naar: De executiewaarde van het onderpand Uw inkomen De financieringsnormen uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en wet- en regelgeving Uw financiële verplichtingen Executiewaarde Bij het vaststellen van de maximale hoogte van de hypotheek, gaan we niet uit van de vrije verkoopwaarde: de opbrengst van een huis bij een vrijwillige verkoop. We gaan uit van de executiewaarde: de opbrengst bij een gedwongen openbare verkoop. Uw huis levert op die manier meestal minder op dan bij een vrijwillige verkoop. De executie waarde is ongeveer 85% van de vrije verkoopwaarde. Uw inkomen Niet alleen de waarde van het onderpand is van belang. Ook uw inkomenssituatie is belangrijk bij het vaststellen van uw maximale hypotheek. We wegen verschillende aspecten af, bijvoorbeeld: bent u in loondienst of heeft u juist inkomen uit een eigen bedrijf? heeft u een vaste aanstelling of een tijdelijk dienstverband? sisinformatie ING Hypotheken januari

6 bent u de enige hypotheekaanvrager of zijn er meerdere aanvragers met een eigen inkomen? Gedragscode Hypothecaire Financieringen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is opgesteld door het Contactorgaan Hypothecaire Financiers. De ING onderschrijft deze Gedragscode, net als bijna alle andere hypotheekaanbieders in Nederland. In de Gedragscode staan allerlei richtlijnen, bijvoorbeeld over de informatie die een hypotheekaanbieder aan de klant moet verstrekken en hoe het inkomen moet worden beoordeeld bij een hypotheek aanvraag. Als de hoogte van de maximale hypotheek wordt bepaald, mag maar een bepaald percentage van het inkomen worden besteed aan woonlasten (woonlastpercentage). Dit percentage wordt ieder jaar vastgesteld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Contactorgaan Hypothecaire Financiers heeft ook een voorlichtingsbrochure uitgegeven: Een betaalbare hypotheek: nu en straks. U kunt de Gedragscode en de brochure vinden op ING.nl. Uw financiële verplichtingen Bij het vaststellen van de maximale hoogte van de hypotheek wordt tenslotte ook rekening gehouden met verplichtingen die u heeft naast uw hypotheek. Bijvoorbeeld (consumptieve) leningen, alimentatieverplichting, erfpachtcanon die u moet betalen. Wat is de ingangsdatum van de hypotheek Als u bij de notaris de hypotheekakte ondertekent, heet dat ook wel passeren. De datum waarop dit gebeurt is dus de passeerdatum. De passeerdatum is de formele ingangsdatum van uw hypotheek. De ING verstrekt u op dat moment daadwerkelijk de lening. Soms hoeft u niet langs de notaris. Dan stelt de ING een zogenaamde onderhandse overeenkomst van geldlening op. In dat geval is de passeerdatum de datum waarop deze overeenkomst van geldlening is getekend. W Hy (N Wanneer is een ondertekende offerte definitief Nadat u de offerte heeft getekend, kunt u nog afzien van de hypotheek waarvoor u heeft getekend. Maar heeft u eenmaal de hypotheekakte ondertekend - meestal bij de notaris -, dan heeft u geen recht om de overeenkomst zonder opgave van reden of zonder bijkomende kosten te ontbinden. Het wettelijke recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden overeenkomsten te ontbinden, geldt namelijk niet voor hypotheken. Let op! Heeft u gekozen voor Voordeel rente? Dan betaalt u kosten als u de hypotheekofferte na het tekenen annuleert. Wanneer is een taxatie verplicht De waarde van het onderpand is mede bepalend voor de maximale hypotheek en voor het rentetarief. Hierbij gaan we uit van de executiewaarde. Deze kan meestal worden vastgesteld aan de hand van de WOZ-beschikking van het onderpand, maar soms is een taxatie verplicht. De taxatiekosten zijn dan voor uw rekening. sisinformatie ING Hypotheken januari

7 Een taxatie is verplicht bij: Alle onderpanden die niet courant zijn of geen volledige permanente woonbestemming hebben (bestaande bouw en nieuwbouw) Alle nieuwbouw onderpanden met een totale koop-/ aan neem som die groter is dan Alle individuele nieuwbouw De ING accepteert alleen taxatierapporten van Registertaxateurs die zijn ingeschreven in een van de volgende registers: Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB. Kijk op of voor NVM of LMV-leden. Stichting Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT). Kijk op of voor RVT-leden. Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM). Kijk op voor VBO-leden Verder geldt: Registertaxateurs moeten verplicht gebruik maken van het Taxatierapport financiering woonruimte, model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO, inclusief het daarbij behorende Normblad. Het taxatierapport moet volledig en compleet zijn ingevuld, mag niet ouder zijn dan een jaar en het origineel moet aan de ING worden verstrekt. De taxateur mag op geen enkele wijze betrokken zijn bij de koop of financiering van uw huis en hij moet plaatselijk bekend zijn. Let op! Bij de Buitenland- en de Watervillahypotheek gelden andere voorwaarden. Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Misschien heeft u een offerte aangevraagd voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit is een overheidsregeling om het eigenwoningbezit te bevorderen. Niet iedere hypotheek kan worden afgesloten met NHG: de NHG is niet mogelijk bij een overbruggingsfinanciering en is bestemd voor hypotheken tot een maximumbedrag. - De NHG biedt banken meer zekerheid dat een hypotheek wordt afgelost en daarom betaalt u een lagere rente. U betaalt bij afsluiten wèl (eenmalig) kosten voor NHG (de zogenaamde borgtochtprovisie ). Bij een hypotheek met NHG gelden aparte (NHG) voorwaarden. Kijk voor meer informatie en actuele kosten op sisinformatie ING Hypotheken januari

8 Wat doet het Bureau Krediet Registratie (BKR) Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel registreert particuliere leningen en betalingsachterstanden. De ING is verplicht aangesloten bij het BKR. Als u een hypotheek afsluit, toetsen wij of u andere leningen heeft en of u betalingsachterstanden heeft (gehad). Als u een betalingsachterstand op uw hypotheek krijgt, dan melden wij dit bij het BKR. Kijk voor informatie over het BKR op Wat is een bankgarantie Vaak vraagt de verkoper u om een waarborgsom. Dit om ervoor te zorgen dat u uw verplichtingen uit het koopcontract nakomt. De waarborgsom (meestal 10% van de koopsom) moet worden gestort bij de notaris en wordt bij de overdracht verrekend met de koopsom. In plaats van de waarborgsom, kan de ING garant staan voor het bedrag ter grootte van de waarborgsom. Dit heet een bankgarantie. Een bankgarantie geeft de verkoper evenveel zekerheid als een waarborgsom. Een bankgarantie is alleen mogelijk als: Tegelijk een ING Hypotheek wordt afgesloten, U bij ons een Betaalrekening heeft De noodzaak van de bankgarantie blijkt uit de koopakte Het garantiebedrag niet hoger is dan 10% van de koopsom Een bankgarantie kost 1% van het garantiebedrag. Let op! Als u van de koop afziet en geen beroep meer kunt doen op ontbindende voor waarden in het koopcontract, loopt u het risico de waarborgsom kwijt te raken of het bedrag van de bank garantie aan ons te moeten betalen. Hoe werkt een bouwdepot Wordt uw huis nog gebouwd of wilt u een verbouwing financieren, dan wordt het deel van het hypotheekbedrag dat nog niet nodig is voor de (ver)bouw van uw huis in een depot gezet. Dat heet een bouwdepot. Heeft u een bouwdepot, dan staat het depotbedrag in uw offerte. Uit uw bouwdepot worden de rekeningen die u krijgt betaald. Die rekeningen stuurt u mee met een uitbetalingsverzoek. We handelen uw verzoek binnen acht werkdagen af. Als voorschot op een verbouwing kunt u eenmalig 10% van het oorspronkelijke depotbedrag opnemen, zelfs zonder overleg van nota s. Het bouwdepot wordt verpand aan de ING. Dat betekent dat u niet vrij over dit tegoed kunt beschikken. Bouwt of verbouwt u helemaal of deels zelf, dan controleert een door ons aangewezen taxateur de stand van de bouw. Daarna kunt u eventueel geld uit uw depot opnemen. De taxatiekosten zijn voor uw rekening en worden van het overblijvende depotbedrag afgehaald. Als hiervoor onvoldoende geld in uw depot zit, dan moet u dat op een andere manier betalen. Bij een Lineaire of Annuiteitenhypotheek begint u pas met aflossen als uw bouwdepot leeg is. Tot die tijd betaalt u alleen rente. Zodra uw bouwdepot leeg is, wordt een nieuw maandbedrag (rente plus aflossing) berekend op basis van de looptijd die nog resteert. Omdat de hypotheek dan in een kortere periode moet worden afgelost, zal het maandbedrag hoger zijn dan het bedrag dat in uw offerte staat. sisinformatie ING Hypotheken januari

9 Verder geldt: Het bouwdepot wordt overeengekomen in een akte van depot. De maximale looptijd is twee jaar U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. U ontvangt elk jaar een overzicht van de stand van zaken van uw depot. Ook krijgt u bericht van elke mutatie in uw depot. Na de voltooiing of verbouwing van uw huis kan een bedrag in het depot overblijven. In overleg met u maken we dit bedrag dan aan u over, of we lossen er een deel van uw hypotheek mee af. Beide mogelijkheden kunnen fiscale consequenties hebben. e sisinformatie ING Hypotheken januari

10 Af Hy Kr M Omdat u een werkkamer ziet waar anderen een zolder zien Li An sisinformatie ING Hypotheken januari

11 Hypotheeksoorten U heeft gekozen voor een bepaalde hypotheek vorm. Omdat de ING verschillende soorten hypotheken heeft, zetten we voor de volledigheid de belangrijkste kenmerken van alle ING Hypotheken op een rij. Lineaire Hypotheek Bij de Lineaire Hypotheek betaalt u elke maand een bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Het aflossingsdeel is een vast bedrag, namelijk het totale hypotheekbedrag gedeeld door het aantal maanden van de looptijd. Op die manier neemt uw schuld langs een rechte lijn af, zodat op de einddatum de hypotheek geheel is afgelost. Omdat u rente betaalt over een afnemende schuld, wordt het totaal te betalen maandbedrag tijdens de lopende rentevaste periode steeds wat lager. Annuïteitenhypotheek Bij de Annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag dat bestaat uit rente en aflossing. Dit bedrag blijft bij gelijkblijvende rente de hele looptijd hetzelfde. Wijzigt de rente na afloop van een rentevaste periode, dan wordt ook het maandbedrag aangepast. Het maandbedrag kan dus wel wijzigen. In het begin is het aflossingsdeel daarvan klein en het rentedeel groot. Maar tijdens de looptijd verschuift dit geleidelijk. Dan wordt het aflossingsdeel steeds groter en het rentedeel steeds kleiner. Op einddatum is de hypotheek geheel afgelost. Aflossingsvrije Hypotheek Bij de Aflossingsvrije Hypotheek wordt tot aan het einde van de looptijd niet afgelost op de hypotheek of op een andere manier een kapitaal opgebouwd. Daarom bestaat het maandelijks te betalen bedrag alleen uit rente. Houdt u er wel rekening mee dat de hypotheek aan het einde van de looptijd in een keer moet worden afgelost, bijvoorbeeld met uw spaargeld of door uw huis te verkopen. Krediethypotheek Bij de Krediethypotheek kunt u, bij een goed betalingsverloop, tot een afgesproken bedrag (de kredietlimiet) onbeperkt geld opnemen en zonder boetes aflossen. De Krediethypotheek is een aflossingsvrije hypotheek: u betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en wordt iedere maand opnieuw vastgesteld. Maatwerkhypotheek* De Maatwerkhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een aan de ING verpande kapitaalverzekering: de ING Maatwerkverzekering. In de kapitaalverzekering bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Bovendien kunt u binnen deze verzekering voor een overlijdensrisicodekking kiezen. Naast de verschuldigde rente voor de hypotheek betaalt u maandelijks premie voor de kapitaalverzekering. Voor de vermogens opbouw kunt u kiezen voor beleggen in beleggingsfondsen of voor sparen in het ING Hypotheekrente Fonds Kapitaal. In dit fonds ontvangt u een vaste rente, gelijk aan de hypotheek rente die u betaalt. U kunt tussentijds switchen tussen sparen en beleggen. Afhankelijk van de situatie kunnen daarvoor kosten verschuldigd zijn. Het eindkapitaal is niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. sisinformatie ING Hypotheken januari

12 Levenhypotheek De Levenhypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een aan de ING verpande kapitaalverzekering. In de kapitaalverzekering bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. U kunt daarbij meestal ook kiezen voor een overlijdensrisicodekking. Naast de verschuldigde rente voor de hypotheek betaalt u premie voor de kapitaalverzekering. U kunt kiezen voor een kapitaalverzekering met een grote mate van zekerheid of voor een polis waarbij in beleggingsfondsen wordt belegd. Kenmerkend voor de Levenhypotheek is dat u de kapitaalverzekering niet bij de ING afsluit, maar dat u (binnen bepaalde grenzen) zelf kiest bij welke verzekerings maatschappij u dat doet. Het eindkapitaal is meestal niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. W no re W re Beleggershypotheek* De Beleggershypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een Beleggingsrekening die aan de ING is verpand. Via de Beleggingsrekening bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Naast de verschul digde rente voor de hypotheek belegt u eenmalig en/of maandelijks in één van de ING Dynamic Mix Funds. Het eind kapitaal is niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. Fondsenmix Hypotheek* De Fondsenmix Hypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening en een Beleggingsrekening die aan de ING is verpand. Via de Beleggingsrekening bouwt u vermogen op voor de (gedeeltelijke) aflossing van de hypotheek. Naast de verschuldigde rente voor de hypotheek belegt u eenmalig en/of maandelijks in een van de door de ING samengestelde Fondsenmixen. Kenmerkend hierbij is dat u twee keer per jaar een advies krijgt van de ING over de verdeling tussen aandelen en obligaties binnen uw fondsenmix. Het eindkapitaal is niet gegarandeerd en daarom kunt u een restschuld overhouden. Watervillahypotheek De Watervillahypotheek is een verzamelnaam voor een ruime keuze aan hypotheekvormen voor een woonark, woonschip of watervilla. Bij de Watervillahypotheek kunt u kiezen uit alle hiervoor beschreven hypotheekvormen. Buitenlandhypotheken Voor mensen die een eerste of tweede huis in het buitenland willen kopen, biedt de ING voor drie landen speciale hypotheken aan: de België Hypotheek, de Duitsland Hypotheek en de Frankrijk Hypotheek. Voor een Buitenlandhypotheek kunt u kiezen uit verschillende hypotheekvormen van de ING, zoals de Annuïteitenhypotheek, de Lineaire Hypotheek, de Beleggershypotheek, de Fondsenmix Hypotheek en de Levenhypotheek. W sy * Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. U vindt de financiële bijsluiter op en op ING.nl. sisinformatie ING Hypotheken januari

13 Rente Over uw hypotheek betaalt u rente. Die rente bepaalt voor een groot deel hoe hoog uw maandelijkse lasten zijn. Daarom is het goed om te weten hoe uw rentepercentage is bepaald, welke voorwaarden er gelden en wat er bijvoorbeeld gebeurt als uw renteperiode afloopt. Wat is het verschil tussen nominale en effectieve rente In uw offerte staan twee verschillende rentepercentages: de nominale rente en de effectieve rente. De nominale rente is de jaarrente die u betaalt in 12 maandelijkse termijnen. Bij het berekenen van de effectieve rente wordt rekening gehouden met die maandelijkse betaling (i.p.v. jaarbetaling) maar ook met de afsluitprovisie. Daardoor is de effectieve rente altijd iets hoger dan de nominale rente. De effectieve rente is feitelijk een weergave van de echte jaarlijkse kosten van de lening. Wanneer betaalt u een renteopslag In sommige situaties loopt de ING meer risico dat uw huis bij gedwongen verkoop niet genoeg opbrengt om de hypotheek af te lossen. In dat geval betaalt u een renteopslag. Dit hangt af van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de executiewaarde van uw woning. Heeft u een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie, dan is er sprake van een sishypotheek, een Tophypotheek, óf een Topextrahypotheek. Hypotheekbedrag t.o.v. executiewaarde Tot 75% executiewaarde sis 75% tot 100% executiewaarde Top 100% tot 125% executiewaarde Top-extra Als de waarde van uw huis stijgt of als u uw hypotheek deels aflost, kan de hoofdsom van uw hypotheek onder de 100% of 75% van de executiewaarde komen. Hierdoor kan de renteopslag tussentijds lager worden of vervallen. Dit kan met ingang van de eerstvolgende nieuwe rentevaste periode, maar ook tussentijds. Een waardestijging toont u aan met een recente WOZ-beschikking of met een taxatierapport dat voldoet aan de richtlijnen. Kijk voor uitleg bij Wanneer is een taxatie verplicht. Let op! U moet zelf contact met ons opnemen als u denkt dat de renteopslag kan vervallen. Sluit u een tweede hypotheek af en loopt uw eerste hypotheek niet bij de ING? Dan betaalt u een renteopslag van 0,2% bovenop onze reguliere tarieven. U vind uw rentepercentage terug in uw offerte. Wat is de dagrentesystematiek Als u heeft gekozen voor een rentevaste periode, dan geldt de zogenaamde dagrentesystematiek. Als de rente van vergelijkbare hypotheken bij de ING zeven kalenderdagen voor het passeren (passeerrente) lager is dan uw offerterente, betaalt u die lagere rente (dagrente). Een vergelijkbare hypotheek is een hypotheek met dezelfde productvorm, rentevaste periode, onderpand en verstrekkingspercentage/ NHG. sisinformatie ING Hypotheken januari

14 Verder geldt: Een eventuele actiekorting uit uw aanbieding wordt afgetrokken van de passeerrente. De passeerrente kunt u opvragen bij uw hypotheekadviseur. Kortingsacties die zijn ingegaan na de offertedatum, worden niet meegenomen bij het vaststellen van het definitieve rentepercentage. Let op! De dagrentesystematiek geldt niet bij component 1 van Voordeelrente. Kijk voor uitleg bij Wat is Voordeelrente. W Wat is een rentevaste periode Als u heeft gekozen voor een rentevaste periode, staat de rente voor een bepaalde periode vast. Dat kan één jaar zijn, maar ook vijf, tien of zelfs twintig jaar. Deze periode vindt u terug in uw offerte. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage. Daar staat tegenover dat u precies weet wat uw maandlasten zullen zijn tijdens deze periode. Een rentevaste periode is niet mogelijk bij de Krediethypotheek. Ho Re pe Wanneer gaat een rentevaste periode in Als de hypotheek passeert op de eerste kalenderdag van een maand, gaat de rentevaste periode meteen in. Passeert de hypotheek later, dan gaat de rentevaste periode later in: op de eerste kalenderdag van de maand die volgt op de passeerdatum. Uiteraard betaalt u ook rente vanaf de passeerdatum tot het moment dat de rentevaste periode ingaat. Wat gebeurt er als de rentevaste periode afloopt Voorbeeld 1: Gekozen rentevaste periode 10 jaar Passeerdatum hypotheek: 1 september 2008 Ingangsdatum rentevaste periode: 1 september 2008 Renteherziening op: 1 september 2018 Vanaf 1 september 2008 gaat u rente betalen. Voorbeeld 2: Gekozen rentevaste periode 10 jaar Passeerdatum hypotheek: 2 september 2008 Ingangsdatum rentevaste periode: 1 oktober 2008 Renteherziening op: 1 oktober 2018 Vanaf 2 september 2008 gaat u rente betalen. U ontvangt van ons een brief met een nieuw aanbod voor diverse rentevaste perioden tegen de dan geldende rentetarieven. Deze brief ontvangt u ongeveer een maand voordat uw rentevaste periode afloopt. Reageert u niet, dan wordt uw rentevaste periode automatisch verlengd met dezelfde rentevaste periode, tegen het dan geldende tarief. Let op! De kortingen - bijvoor beeld actiekortingen - uit de eerste rentevaste periode vervallen na afloop van deze periode. Ook uw eventueel gekozen Voordeelrente vervalt na afloop van de eerste rentevaste periode. Kijk voor uitleg bij Wat is Voordeelrente. Let op! Sluit u voor het eerst een hypotheek bij ons af met een rentevaste periode of 12-maands Variabele Rente? Dan hebben wij u eenmalig een extra scherp rentetarief aangeboden met een korting op onze gebruikelijke tarieven. Deze korting geldt alleen gedurende de eerste rentevaste of variabele periode. W pe Va W Va va sisinformatie ING Hypotheken januari

15 Wat is Variabele Rente Heeft u gekozen voor Variabele Rente dan staat het rentepercentage niet voor langere periode vast en wordt de rente telkens automatisch herzien. Bij aanvang kiest u voor een periode van 1, 2, 3, 6, 9 of 12 maanden. De rente geldt steeds voor die gekozen periode. Variabele Rente kan worden afgesloten bij de Krediethypotheek (alleen de 1-maands Variabele Rente), Aflossingsvrije hypotheek, Fondsenmix hypotheek, Beleggers- en Levenhypotheek. Let op! Bij Variabele Rente kan uw rente variëren. Omdat de rente slechts voor korte tijd vaststaat, kunnen uw maandlasten dus snel stijgen of dalen. Hoe wordt bij Variabele Rente het rente percentage bepaald Het rentepercentage is gelijk aan het Euribortarief voor de gekozen periode (1-maands, 2-maands enzovoort) plus een vaste opslag (de Opslag Variabele Rente). Het Euribortarief is het tarief dat banken elkaar in rekening brengen als ze onderling geld lenen. Het rentepercentage dat u uiteindelijk betaalt, kan hoger of lager uitvallen door opslagen en/of kortingen die speciaal voor u van toepassing zijn. U vindt deze percentages terug in uw offerte. Let op! Het rentepercentage in de offerte is slechts een indicatie. Bij Variabele Rente geldt geen dagrentesystematiek. Het definitieve rentepercentage dat voor u geldt, staat op het rekeningafschrift dat u krijgt na het passeren van uw hypotheek. e n. Waar staan actuele percentages voor Variabele Rente Wanneer wordt de Variabele Rente vastgesteld Verlagen we de Opslag Variabele Rente in de periode van uw hypotheekaanvraag tot aan de passeerdatum, dan gaat de verlaagde opslag ook voor u gelden. Dat zal na de passeerdatum worden doorgevoerd. De actuele rentetarieven staan op ING.nl. Als u de hypotheek afsluit, dan hangt het van de passeerdatum af wanneer voor het eerst het rentepercentage wordt vastgesteld. Is de hypotheek op of voor de 15e dag van een bepaalde maand gepasseerd? Dan geldt de Variabele Rente die is vastgesteld op de 15e dag van de maand ervoor. Als de hypotheek na de 15e dag passeert, geldt de Variabele Rente die is vastgesteld op de 15e dag van dezelfde maand. Let op! De ING mag de Opslag Variabele Rente tijdens de looptijd wijzigen. U ontvangt dan minstens 1 maand van tevoren schriftelijk bericht. n? g Voorbeeld Passeerdatum 14 april, rente wordt vastgesteld op 15 maart Passeerdatum 15 april, rente wordt vastgesteld op 15 maart Passeerdatum 16 april, rente wordt vastgesteld op 15 april Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt de nieuwe rente na afloop van de gekozen variabele periode (1-maands, 2-maands etc.) automatisch opnieuw bepaald voor eenzelfde periode. Het nieuwe rentepercentage stellen wij telkens vast op de 15e dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de betreffende periode afloopt. De nieuwe rente staat op uw eerstvolgende afschrift. sisinformatie ING Hypotheken januari

16 Is de 15e dag van de maand geen werkdag dan stellen we het percentage vast op de eerstvolgende werkdag. Nietwerkdagen zijn dagen waarop bij de ING niet wordt gewerkt en/of dagen dat er geen Euribortarief wordt vastgesteld. W Wanneer betaalt u de rente De hypotheekrente betaalt u iedere maand achteraf op de eerste werkdag van de maand, behalve bij de Overbruggingsfinanciering. Het bedrag wordt automatisch van uw Betaalrekening afgeschreven. Als u de hypotheek heeft afgesloten, betaalt u voor het eerst de rente als een hele kalendermaand voorbij is. Voorbeeld: Passeerdatum 1 augustus, eerste afschrijving op 1 september (rente over augustus) Passeerdatum 3 augustus, eerste afschrijving op 1 oktober (rente van 3 augustus t/m de maand september) Let op! Vaak betaalt u de eerste keer hypotheekrente over een langere periode. Hou hier rekening mee. Soms heeft u naast rente ook andere periodieke betalingen zoals de maandelijkse inleg bij de Fondsenmix Hypotheek en Beleggershypotheek, of premie voor de kapitaalverzekering bij de Maatwerkhypotheek. Die worden apart van uw Betaalrekening afgeschreven. Bij de Annuïteitenhypotheek en Lineaire Hypotheek betaalt u rente en aflossing in één maandelijks bedrag. sisinformatie ING Hypotheken januari

17 Extra mogelijkheden bij de ING Naast hypotheeksoort, renteperiode en soort rente, heeft de ING extra mogelijkheden die u misschien heeft opgenomen in uw hypotheek. Hieronder leest u welke dat zijn. Wat is Voordeelrente Als u heeft gekozen voor een rentevaste periode, heeft u misschien ook gekozen voor Voordeelrente. Dit staat dan in uw offerte. U krijgt met Voordeelrente korting op de rente tijdens de eerste rentevaste periode. Voordeelrente kunt u afsluiten bij alle hypotheekvormen, behalve bij de Krediethypotheek en de Overbruggingsfinanciering. Voordeelrente bestaat uit twee componenten. U kunt kiezen voor allebei, of voor één van de twee. Dit zijn de mogelijkheden: r Alleen component 1: u krijgt 0,25% korting op de rente in de eerste rentevaste periode. Er geldt geen dagrentesystematiek: het rentepercentage in uw offerte is de definitieve rente voor uw eerste rentevaste periode. Alleen component 2: u krijgt 0,15% korting op de rente in de eerste rentevaste periode. U betaalt een boete als u, tijdens de rentevaste periode waarin Voordeelrente geldt, uw huis verkoopt en uw hypotheek niet onder dezelfde condities meeneemt naar een nieuwe woning. Zie voor de hoogte van de boete Hoe wordt een boete berekend. Deze boete is dan maximaal 3% over het bedrag dat u moet aflossen. Zowel component 1 als 2: u krijgt 0,25% en 0,15% = 0,4% korting op uw rente in de eerste rentevaste periode. De voorwaarden van beide componenten gelden. Bij Voordeelrente geldt verder: Kosten bij verlengen offerte: de geaccepteerde offerte is geldig tot 3,5 maanden na de offertedatum. Passeert de hypotheek later, dan wordt de offerte automatisch met maximaal drie maanden verlengd, tegen 0,5% verlengingsprovisie over de leningdelen met Voordeelrente. Kosten bij annuleren offerte: u betaalt deze kosten als de hypotheekakte niet passeert binnen de termijn die in de door u geaccepteerde offerte is afgesproken. Deze kosten zijn 1% van het aangevraagde hypotheekbedrag. De ING brengt deze kosten niet in rekening als het koopcontract voor de passeer datum wordt ontbonden of vernietigd - bijvoor beeld bij overlijden - en u (of iemand namens u) ook daarna voor die woning geen nieuw koopcontract afsluit. Let op! Lees in uw hypotheek stap voor stap welke stukken u moet meesturen. Als uw hypotheek met Voordeelrente te laat passeert omdat u ons niet op tijd de juiste stukken toestuurt, dan betaalt u verlengingsprovisie. Na afloop van de eerste rentevaste periode vervalt Voordeelrente. Voor uw volgende rentevaste periode kunt u in de meeste gevallen (opnieuw) kiezen voor component 2. sisinformatie ING Hypotheken januari

18 Wat is de Oriëntatiefaciliteit Heeft u gekozen voor de Oriëntatiefaciliteit, dan staat dit in uw offerte. Bij de Oriëntatiefaciliteit staat de rente voor één of twee jaar vast. In die periode mag u één keer overstappen naar een nieuwe rentevaste periode of naar Variabele Rente. Dat kan op elk moment, tegen de rente die dan geldt. Deze overstap is zonder extra kosten. Als u wilt overstappen, moet u dit per brief aan ons laten weten. Staat uw hypotheek op twee namen, dan moeten beide personen het verzoek ondertekenen. Stapt u in de betreffende periode niet over? Dan krijgt u uiterlijk één maand voor het einde van uw rentevaste periode een nieuw renteaanbod. De Oriëntatiefaciliteit is niet mogelijk bij de Krediethypotheek en de Overbruggingsfinanciering. Bij de Oriëntatiefaciliteit kunt u na een rentestijging alsnog een nieuwe rentevaste periode kiezen tegen het lage tarief van vóór de rentestijging. Als u dat wilt, moet u dit uiterlijk vijf werkdagen na de rentestijging per brief aan ons laten weten. U ontvangt geen bericht van ons als de rente stijgt, dus u moet dit zelf in de gaten houden. W fin W zi W ko wo Wat is Rentebedenktijd Heeft u gekozen voor Rentebedenktijd, dan staat dit in uw offerte. Met Rentebedenktijd mag u in de laatste twee jaar van uw rentevaste periode één keer overstappen naar een nieuwe rentevaste periode of naar Variabele Rente. Dat kan op elk moment, tegen de rente die dan geldt. Deze overstap is zonder extra kosten. Als u wilt overstappen, moet u dit per brief aan ons laten weten. Staat uw hypotheek op twee namen, dan moeten beide personen het verzoek ondertekenen. Stapt u in de betreffende periode niet over? Dan krijgt u uiterlijk één maand voor het einde van uw rentevaste periode een nieuw renteaanbod. Rentebedenktijd is mogelijk bij een rentevaste periode van 7, 12 of 20 jaar. Rentebedenktijd is niet mogelijk bij de Krediethypotheek en de Overbruggingsfinanciering. sisinformatie ING Hypotheken januari

19 Financiële consequenties Als u een eigen huis koopt, krijgt u niet alleen te maken met de financieringslasten. U moet ook rekening houden met andere kosten. Zowel bij het afsluiten, als tijdens de looptijd van uw hypotheek. Wat zijn financieringslasten Financieringslasten zijn de kosten die de hypotheek met zich meebrengt. Er zijn eenmalige kosten, zoals afsluitprovisie, taxatiekosten, kosten voor de hypotheekakte en eventuele verlengingskosten voor de offerte. En er zijn de maandelijkse terugkerende hypotheeklasten. Welke eenmalige kosten zijn er bij aankoop Bij de aankoop van een huis zijn er kosten die eenmalig voorkomen. Bijvoorbeeld notaris- en kadasterkosten voor de transportakte (ook wel: akte van levering) en overdrachtsbelasting (bij bestaande huizen). Bij bestaande huizen komen deze eenmalige kosten meestal voor rekening van de koper. Dit wordt achter de vraagprijs aangeduid met k.k. (= kosten koper). Bij nieuwbouwhuizen komen deze kosten meestal voor rekening van de verkoper. Dit wordt achter de vraagprijs aangeduid met v.o.n. (= vrij op naam). Welke terugkerende kosten heeft een woningbezitter Opstalverzekering U moet een opstalverzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt schade aan het onderpand door brand, blikseminslag, storm enzovoort. De opstalverzekering moet de herbouwwaarde van uw huis verzekeren. Dit bedrag is gelijk aan de kosten om het huis te herbouwen. Een verzekeringsexpert moet de herbouwwaarde vaststellen. Onroerende zaakbelasting (OZB) Als huiseigenaar betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB). De gemeente bepaalt hiervoor de waarde van uw huis volgens de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De WOZ-waarde is de basis van gemeentelijke heffingen en uw belastingen. Het tarief van de OZB verschilt per gemeente. In het algemeen geldt: hoe hoger de WOZ-waarde van uw huis, hoe meer OZB u moet betalen. Erfpachtcanon Uw huis staat meestal op eigen grond. De grond is dan uw eigendom. Maar als uw huis niet op eigen grond staat, is de grond in erfpacht uitgegeven. U moet dan periodiek geld betalen aan de eigenaar van de grond (meestal de gemeente). Dat bedrag heet erfpachtcanon. De erfpachtcanon kan ook voor een langere periode afgekocht zijn. Onderhoudskosten Als eigenhuisbezitter betaalt u alle onderhoudskosten zelf. Sommige huizen vragen weinig onderhoud, andere huizen juist meer. Servicekosten Bij appartementen worden er door de vereniging van eigenaren kosten gemaakt voor het onderhoud van het appartementsgebouw, de opstalverzekering, het schoon houden van gemeenschappelijke ruimten en dergelijke. Deze worden in de vorm van servicekosten aan de bewoners doorberekend. sisinformatie ING Hypotheken januari

20 En s ochtends hoort u alleen de vogels, als de paarden stil zijn tenminste sisinformatie ING Hypotheken januari

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk)

Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bijlage Klantprofiel Hypotheekvormen (let op v.a. 1/1/2013 zijn voor nieuwe alleen fiscaal annuïteit en lineair nog mogelijk) Bij de Aflossingsvrije hypotheek wordt tot aan het einde van de looptijd niet

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek De voorwaarden van de MNF Profijt Hypotheek Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 2 Voorwaarden MNF Bank 1 juli 2014 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V..

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Toelichting op de hypotheekofferte. NnL

Toelichting op de hypotheekofferte. NnL Toelichting op de hypotheekofferte NnL Deze Toelichting bestaat uit de volgende delen: Servicekaart Toelichting op de geldlening Toelichting op de woonhuisverzekering Toelichting op de levensverzekering

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Voorwaarden MoneYou. InternetPlus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V.

Voorwaarden MoneYou. InternetPlus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Voorwaarden MoneYou InternetPlus Hypotheek 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave Voorwaarden MoneYou InternetPlus Hypotheek De hypotheken van MoneYou zijn speciaal ontworpen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden MoneYou. Internet Hypotheek en. Plus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V.

Voorwaarden MoneYou. Internet Hypotheek en. Plus Hypotheek. 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Voorwaarden MoneYou Internet Hypotheek en Plus Hypotheek 1 augustus 2014 EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave Voorwaarden MoneYou Internet Hypotheek en Plus Hypotheek 1. ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

De voorwaarden van de Compleet Hypotheek

De voorwaarden van de Compleet Hypotheek De voorwaarden van de Compleet Hypotheek Welkom bij Florius Heeft u een nieuw huis gekocht? En moet u de hypotheek nog regelen? Of heeft u al een huis en wilt u uw Florius hypotheek wijzigen? We kunnen

Nadere informatie