Elke nieuwe versie vervangt de oude waarop deze komt te vervallen. Deze nieuwe versie is uitgebracht op:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elke nieuwe versie vervangt de oude waarop deze komt te vervallen. Deze nieuwe versie is uitgebracht op: 29-11- 2011"

Transcriptie

1 TECHNISCHE (PROJECT) OMSCHRIJVING Elke nieuwe versie vervangt de oude waarop deze komt te vervallen. Deze nieuwe versie is uitgebracht op: Ligging: Bouwservice Zeewolde BV realiseert op bedrijventerrein Oldebroekerweg aan de Korenmaaier te Biddinghuizen het moderne representatieve bedrijfsverzamelgebouw High Executive met een hoge attentiewaarde. Het bedrijventerrein is ruim van opzet en uitstekend bereikbaar. Het te ontwikkelen gebouw ligt op een uiterst representatieve zichtlocatie aan de buitenkant van het bedrijventerrein. Inleiding: De hoofdopzet van de bedrijfshal zal bestaan uit ca. 11 bedrijfsruimte-eenheden van ca. 100 m2 per unit de optionele verdiepingsvloer meegerekend. Alle units zijn voorzien van een betonnen afgewerkte begane grondvloer. Iedere unit wordt voorzien van een meterkast met meterkastplaat met mantelbuizen compleet met de gas, elektra en watermeters van de nutsbedrijven. Elke unit kan worden uitgebreid met het aantal m2 ers naar keuze. Dus indien u 60, 70, 100, 200 m2 wenst is dat geen probleem. De riolering onder het straatwerk tot in elke unit wordt verzorgd door de projectontwikkelaar. De erfafscheiding dient door de op te richten Vereniging Van Eigenaren (VVE) te worden verzorgd. Meerwaarde: Dit project onderscheidt zich met name van andere projecten door de luxe afwerking met metselwerk aan de voorzijde, tussenwanden van kalkzandsteen, hoge isolatiewaarde en vooral de hoogte van het gebouw van 7 meter, waardoor het mogelijk is om op eenvoudige en goedkope wijze een volledige verdiepingsvloer aan te brengen. Dit alles wordt gerealiseerd tegen een uiterst gunstige prijs/kwaliteitverhouding. Paraaf koper 1

2 Bestemming: Iedere koper is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen zoals o.a.: vestigings-, milieu- en Hinderwet alsmede gebruiksvergunningen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Planomschrijving: Het multifunctionele bedrijfsverzamelgebouw is samengesteld uit ca. 11 units met een bruto vloeroppervlak van ca. 50 m2 per verdiepingsvloer. Elke unit kan worden uitgevoerd met een extra houten of betonnen verdiepingsvloer met trap, welke als meerwerk is te bestellen en waardoor er een zeer ruime bedrijfsunit ontstaat van ca. 100 m2 verdeeld over 2 verdiepingen. Desgewenst kunnen de bedrijfsunits turn key worden opgeleverd, waarbij nagenoeg een complete oplevering mogelijk is. Hierbij wordt gedacht aan: - het plaatsen van wanden naar keuze. -het afwerken van wanden en plafonds. -evt. betegelen van wanden en vloeren naar keuze. -het stofferen of coaten van de bedrijfsvloeren. -raamdecoratie. -de elektrische installatie op maat. -de verwarmingsinstallatie naar keuze, heater of CV. -etc. Er wordt een meerwerklijst samengesteld, waarop u uw wensen kenbaar kunt maken. Reclame-uitingen: Reclame-uitingen mogen uitsluitend met instemming van de Vereniging van Eigenaren( VVE ), worden aangebracht op nog nader af te stemmen reclamestroken. Parkeren: Parkeren geschiedt op het gezamenlijk terrein en de parkeerstroken worden op de tekening aangegeven. Algemene informatie: Omdat bij het bouwen veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de verkoper zich het recht voor, op of aan de opstallen, de naar zijn oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Paraaf koper 2

3 Alle genoemde maten zijn circa-maten en geven op basis van de beschikbare gegevens de best mogelijke informatie weer. Alle door de projectontwikkelaar gegeven informatie over het plan wordt gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door Bouw-en Woningtoezicht alsmede van de nutsbedrijven. De perspectieftekeningen, artist impressions en brochure zijn in een eerder stadium getekend en geven derhalve een impressie waardoor afwijkingen mogelijk zijn. De reële kleur van de gebruikte materialen kunnen daarom afwijken. De situatietekening geeft een voorlopige terreininrichting aan. Derhalve kunnen aan deze tekening geen rechten worden ontleend. Bedoelde wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde van het bedrijfsgebouw en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. Geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. Op de bouwtekeningen staan de opties o.a. toilet, extra raamkozijnen en verdiepingsvloer welke vermeld staan in de meerwerklijst ingetekend. Dit is gedaan ten behoeve van de aanvraag van de bouwvergunning en maken derhalve geen deel uit van de casco-oplevering. De bedrijfsunits worden standaard als volgt opgeleverd: 1. alle units worden casco opgeleverd. 2. alle units hebben een eigen entree. 3. elke unit is voorzien van een meterkast met meterkastplaat met doorvoerbuizen compleet met de meters van de nutsbedrijven. 4. de begane grondvloer van elke unit wordt uitgevoerd als een geïsoleerde afgewerkte betonvloer. 5. De verdiepingsvloer is optioneel. 6. afgedopte riolering vanaf het gemeentelijk riool tot in de unit t.b.v. toilet 7. Raamkozijn boven sectionaaldeur. De volgende kosten zijn in de overeenkomst opgenomen en voor rekening van de projectontwikkelaar: Verharde terreininrichting met inrit. Notariskosten (eigendomsakte en splitsingsakte). Tekenburo, constructeur en bouwbegeleiding. Bouwvergunning (legeskosten). Kosten die niet in de overeenkomst zijn meegenomen: Afwerking en gebouwinrichting. Eventuele bouwrente. Financieringskosten. Paraaf koper 3

4 BTW (thans 19%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend). Grond- en straatwerk: Bestrating wordt uitgevoerd in grijze klinkers inclusief kolken. Koper dient er rekening mee te houden dat straatwerk kan verzakken en dat verzakkingen buiten de garantieregeling vallen. Fundering: Het heiwerk, funderingsbalken, poeren, afmetingen en wapening volgens berekening van de constructeur. Bouwmuren: De onderlinge scheidingswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteenblokken. Kozijnen, deuren en trappen: De kozijnen worden uitgevoerd in kunststof of aluminium. De kozijnen worden voorzien van inbraak vertragend hang- en sluitwerk. Iedere unit heeft een eigen overheaddeur, zijnde een geïsoleerde stalen sectionaaldeur in handbediende uitvoering, met een afmeting van 3,00 m. x 3,00 m. met 1 lichtsectie. Naast deze sectionaaldeur komt nog een aparte loopdeur in de voorgevel. Naar keuze is een elektrische bediening mogelijk van de sectionaaldeur. De kozijnen uitgezonderd die boven de sectionaaldeur zijn optioneel. Dak en dakbedekking: Het dak wordt opgebouwd uit kanaalplaten op afschot incl. APP dakbedekking en EPS isolatie met HWA dakdoorvoeren. Tevens is in het dak rekening gehouden met de doorvoeren voor mechanische ventilatie, rioolbeluchting en centrale verwarming. Schilderwerk: Er is geen schilderwerk opgenomen in de begroting. Paraaf koper 4

5 Drainage: Wanneer gedurende de uitvoering van de funderingswerkzaamheden bronbemaling en / of drainage van de bouwput moet worden toegepast, zullen de kosten per unit worden verrekend als meerwerk. Binnenafwerking: De units worden casco opgeleverd. De houten verdiepingsvloer met trap(meerwerk) is onbehandeld. Het gewenste type behandeling is als meerwerk te leveren. Nutsaansluitingen en installaties: Er worden geen installaties in de bedrijfsunits opgenomen. Nutsvoorzieningen zoals elektra, gas, kpn, water, bijbehorende meters etc. worden door de projectontwikkelaar tot in de meterkast van elke unit opgeleverd. Installatiewerk is tegen meerprijs leverbaar conform de meerwerklijst. Optie mogelijkheden: Wijzigingen, aanvullende en aangepaste indelingen zijn, zolang de voortgang van de bouw dit toelaat, bespreekbaar. Enkele goed uitvoerbare optiemogelijkheden zijn: Overheaddeur uitgevoerd met elektrische bediening. Extra kozijnen met draai-kiepraam. Pantry met pantry afvoer. Toilet. Uitstortgootsteen met afvoer. Verwarmingsinstallatie. Mechanische ventilatie. Elektrische installatie. Etc. Verkoopbegeleiding: De verkoopbegeleiding is in handen van : Bouwservice Zeewolde BV, Postbus 431, 3840 AK Harderwijk, tel , Van Dijkhuizen Bedrijfsmakelaardij BV, Marie Curiestraat 45, 3846 BW Harderwijk, tel Paraaf koper 5

6 Projectnotaris: Notariaat Pieltjes, Laan 57, 8071 JH Nunspeet. Appartementsrechten: De grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en te verkopen/verhuren. Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen etc. Naast het eigendom van de grond onder de bebouwing wordt elke koper tevens mede-eigenaar van het gemeenschappelijke buitenterrein. Vereniging van Eigenaren (VvE): Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kort VvE) opgericht. De belangrijkste taken en bevoegdheden van deze vereniging zijn o.a.: 1. Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het buitenterrein; 2. Het opstellen van een huishoudelijk reglement waarin regels voor het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten staan vermeld. 3. Het beheer van de middelen die door de eigenaren aan de VvE ter beschikking zijn gesteld. Bij overdracht van het appartementsrecht is koper reeds een eerste bijdrage aan de vereniging verschuldigd. De daaropvolgende (maandelijkse) bijdragen zullen door de eigenaren (leden van de vereniging) worden vastgesteld. Deze bijdragen zijn bedoeld om onder andere de navolgende zaken collectief te regelen/betalen: - opstalverzekering; - aansprakelijkheidsverzekering; - reservering voor onderhoud; - gevelreiniging; - Onderhoud van evt. groenvoorziening; - glasbewassing; - afstemmen van reclame-uitingen; - vuilafvoer etc. Paraaf koper 6

7 Nadere bijzonderheden: Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de verkrijging van de voor hun bedrijfsuitoefening benodigde vergunningen en financiële middelen. De koper mag de op basis van de koop-/aannemingsovereenkomst gekochte appartementsrechten pas verkopen als verkoper alle appartementsrechten heeft verkocht of anders met schriftelijke toestemming van de verkoper. Indien de koper in strijd handelt met het hiervoor bepaalde, zal hij/zij ten behoeve van de verkoper een boete verbeuren van ,00 zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn. De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen die worden voorgeschreven door diverse overheidsinstellingen gelden slechts in algemene situaties. Afhankelijk van de aard van het gebruik kunnen de betreffende instellingen nadere voorzieningen voorschrijven, welke voor rekening van de koper komen. Oplevering: Het gebouw wordt door de aannemer opgeleverd binnen 250 werkbare werkdagen na start bouw. Start bouw is het moment, waarop de begane grondvloer gereed is. Financiering: Voor de aanvang van de bouw overlegt de koper een bankgarantie of stort een waarborgsom, waaruit blijkt dat hij/zij over voldoende financiële middelen beschikt om de nieuwbouw volgens de opgenomen termijnen te betalen. Betalingen: Voor de oplevering dient de koper/verkrijger de gehele koop-/aanneemprijs en daarbij inbegrepen het saldo van het meer-en minderwerk te hebben voldaan. De aanneemprijs zal worden voldaan in opgestelde termijnen zoals die in de koopaanneemovereenkomst staan vermeld. Wanneer de bouw zover is gevorderd, dat een der termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot betaling. Deze dient binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden voldaan. Vanaf de dag van oplevering verzekert de verkrijger/koper zijn/haar unit(s). De termijnen worden als volgt in rekening gebracht: 1. 10% van de aanneemsom te voldoen bij aanvang werk % van de aanneemsom te voldoen bij heipalen aangebracht. Paraaf koper 7

8 3. 20 % van de aanneemsom te voldoen bij prefab begane grondvloer aangebracht % van de aanneemsom te voldoen bij binnenwanden aangebracht % van de aanneemsom te bij gevelbeplating aangebracht % van de aanneemsom te voldoen bij gevelkozijnen en bedrijfsdeuren aangebracht. 7. 5% van de aanneemsom te voldoen voor de oplevering van het werk. De grondslag van de termijnen bestaat uit de koop/aanneemovereenkomst. Tekening: Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de bouwvergunning staat, bepalend. Van toepassing zijnde bepalingen Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als ware zij letterlijk opgenomen: - De bouwverordening; - De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven - Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden; - Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben worden doorberekend. Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht. Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon. Paraaf koper 8

9 Wijzigingen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. De gegeven maten zijn circa maten en van tekening kan niet worden gemeten. Eventuele kleine wijzigingen in het belang van de constructie en of uitvoering zijn voorbehouden en kunnen voor geen der partijen aanleiding zijn voor reclamatie en of verrekening. De aannemer/ ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om kwalitatief gelijkwaardige materialen te verwerken, leveringen te doen en handelingen te verrichten dan de in de brochure genoemde. Tevens wordt voorbehoud gemaakt ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid, architect en/of nutsbedrijven. Paraaf koper 9

12 multifunctionele bedrijfsunits (Fase 2)

12 multifunctionele bedrijfsunits (Fase 2) Projectinformatie 12 multifunctionele bedrijfsunits (Fase 2) Hengelo Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld;

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING GEBRUIKERS De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 19 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en

Nadere informatie

TE KOOP KEMPENBAAN 67

TE KOOP KEMPENBAAN 67 Hoofdstraat 23 5121 JA Rijen telefoon: 0161-244 844 telefax: 0161-244 845 email: rijen@kinmakelaars.nl internet: www.kinmakelaars.nl TE KOOP KEMPENBAAN 67 Op industrieterrein Haansberg-Oost in Rijen als

Nadere informatie

Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde

Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde Algemeen Het project bestaat uit de nieuwbouw van 13 woningen. De ligging van het bouwterrein c.q. de bouwkavels is weergegeven

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 18 koopappartementen UniQ-Wonen (Leusderweg) te Amersfoort Versie: 2.1 d.d. 02-12-2014 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform

Nadere informatie

Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert. De financiële basis van onbezorgd woonplezier. Opvallend actief! Vanaf e 235.000,- v.o.n.

Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert. De financiële basis van onbezorgd woonplezier. Opvallend actief! Vanaf e 235.000,- v.o.n. Nieuwbouwappartementen NIEUWE BIEZEN in het centrum Gemert De financiële basis van onbezorgd woonplezier Voor onbezorgd woonplezier zijn twee zaken nodig: uw droomhuis én de juiste hypotheek. Voor het

Nadere informatie

KIEPARK te Franeker 04 03

KIEPARK te Franeker 04 03 03 KIEPARK te Franeker 04 Over Franeker Franeker, een van de Friese Elfsteden. Een stad die bekend staat om het Eise Eisinga Planetarium en de jaarlijkse PC kaatspartij op het Sjukelân. Deze oude AA-2

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

4 nieuwbouwappartementen Vissingahuysen te Assen

4 nieuwbouwappartementen Vissingahuysen te Assen 4 nieuwbouwappartementen Vissingahuysen te Assen locatie V 2 De ligging van Vissingahuysen H et project Vissingahuysen is gelegen aan de rand van het stadscentrum van Assen, op de hoek van Het Kanaal en

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015

Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015 Verkoop - informatie 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart Mei 2015 ADRESSEN VERKOOP Bruggink BV ONTWERP ERS architecten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg Tel. (0315)- 32 30 70 info@ers.nl www.ers.nl REALISATIE

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK appartementen in voormalig gemeentehuis VERSIE 20 juni 2014 IMPRESSIE BESTAAND 2 Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick

23 koopappartementen in het mooie Kampen. Comfortabel wonen in. De Wederick 23 koopappartementen in het mooie Kampen Comfortabel wonen in De Wederick Inhoud 1 Welkom in Kampen 2 2 Wonen in De Wederick 3 3 Comfort en woonplezier 5 4 De appartementen 6 5 Dienstverlening en service

Nadere informatie