Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Communicatie, Voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie wia of wib Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) n.v.t. 1

2 2.1.3 Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) n.v.t Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) n.v.t. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Een communicatieprofessional op hbo-niveau is in staat vragen te stellen, is kritisch, legt verbanden en geeft strategisch advies. Dit in tegenstelling tot een communicatieprofessional op mbo-niveau die met name alleen in de uitvoering werkzaam is. De communicatieprofessional op hbo-niveau heeft geleerd vanuit strategisch perspectief communicatievraagstukken te benaderen en te beantwoorden. Oplossingen voor deze vraagstukken worden gegeven in de vorm van strategisch advies: empirische onderzochte aanbevelingen met toegevoegde waarde voor (delen van) de organisatie, waarbij de communicatieprofessional inziet wat de brede context is van zijn/haar advies voor de organisatie. Voor meer informatie verwijzen we je naar het brondocument: Opleidingsprofiel Bachelor of Communications, Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) versie 29 mei Dit document is beschikbaar op Infonet onder documenten en via de website van de HZ onder studiekeuze opleiding Communicatie bij de Academie voor Economie en Management (directe link: ) Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren en onderzoeken 1.1 Bepalen van onderzoeksdoelstellingen en vraagstellingen. 1.2 Initiëren, begeleiden, uitvoeren en interpreteren van analyses en (toegepaste) onderzoeken. 1.3 Interpreteren en evalueren van informatie op strategisch niveau. 1.4 Op basis van analyse en onderzoek gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid (als gesprekspartner op strategisch niveau) 1.5 Managen en interpreteren van informatiestromen (on- en offline). 1.6 Beschrijven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen en scenario s. 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid (3 niveau's: strategisch, tactisch, operationeel) 2.1 Onderzoeksresultaten (en gegevens uit beleidsnotities) kunnen hanteren als input voor beleidsaanpassingen en strategievorming. 2.2 Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid aan het management. 2

3 2.3 Vertalen van organisatiebeleid in communicatiebeleid. 2.4 Kunnen afwegen van en omgaan met verschillende interpretaties en belangen van opdrachtgever en betrokken actoren 2.5 Het proces van strategische beleidsvorming in een organisatie kunnen faciliteren en begeleiden. 2.6 Voorstellen met overtuigingskracht presenteren aan interne en externe opdrachtgevers, zowel mondeling als schriftelijk. 2.7 Budgettaire en financiële consequenties van een advies overzien. 3 Plannen en organiseren 3.1 Opstellen projectplan (inclusief financiën, tijd, kwaliteit, organisatie, communicatie). 3.2 Opstellen c.q. bewaken en beoordelen van offerte, begroting en budget. 3.3 Plannen van (formatieve en/of summatieve) evaluaties, (doen) uitvoeren en interpreteren van de resultaten. 3.4 Toepassen kwaliteitszorgsystemen. 3.5 Begeleiden van projecten en processen. 3.6 Communiceren met interne en externe betrokkenen t.b.v. het verkrijgen van draagvlak voor het project en de realisatie ervan. 3.7 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines en met deskundigen op het gebied van de uitvoering van digitale, audio en/of visuele middelen en print. 3.8 Bewaken huisstijl. 3.9 Afleggen van verantwoording. 4 Creëren en organiseren 4.1 Creatieve concepten ontwikkelen, vertalen naar onderscheidende en/of innovatieve middelen en media, en produceren. 4.2 Een multi- en crossmediale middelenmix inzetten om de strategie uit te voeren. 4.3 Doel- en doelgroepgericht handelen. 4.4 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines 4.5 Een (de-)briefing maken. 4.6 Pretesten en formatieve evaluaties. 5 Representeren 5.1 Genereren publiciteit (perscontacten en nieuwe media). 5.2 Actie ondernemen op gevraagde en ongevraagde publiciteit. 5.3 Woordvoering. 5.4 Anderen begeleiden bij optredens. 5.5 Relatiebeheer en netwerken, zoals deelname aan symposia en congressen, of aan fora en social media op internet. 5.6 Lobbyen. 5.7 Draagvlak creëren Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Communicatie International naam: B Communication Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.t.v. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Blokkenschema: 3

4 8e semester course afstuderen 30 EC CU e semester Social Media CU ,5EC Communicatie & Verandering CU ,5 EC Simulatiegame CU ,5 EC Onderzoek en Onderzoekvoorstellen CU ,5 EC 6 e semester Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC 5 e semester Oriënterende Stage CU EC 4 e semester Student Company II CU ,5 EC Schrijflab CU03884/ COTV CU EC Interculturele Communicatie CU ,5 EC Grafimedia CU ,5 EC Keuze course binnen HZ Vrije keuze CU ,5 EC Ethiek CU ,5 EC Onderzoek / Methodologie CU ,5 EC 3 e semester Student Company I CU ,5 EC COTV CU10356/ Schrijflab CU EC Branding CU ,5 EC Crisis: What crisis? CU ,5 EC BV Nederland CU ,5 EC Afronding Propedeuse 2 e semester Experience & Challenge Economy CU ,5 EC The company behind the brand CU ,5 EC Creativiteit CU ,5 EC Engels ESP 2 CU ,5 EC IPR CU ,5 EC CO project 2 CU ,5 EC 1 e semester Evenementen organisatie CU ,5 EC Tekst & Design CU ,5 EC Bureauwereld Beroep & Praktijk CU ,5 EC Engels ESP 1 CU ,5 EC SPA CU ,5 EC CO project 1 CU8328 2,5 EC Propedeuse Hoofdfaser CO Keuze Professional core Minor course Stage 4

5 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Deelnemers CU03230 Bureaupresentatie: Event, survey and representation P Havo-mbo-vwo-colloquium doctom Studiejaar - semester 01, 01 Omschrijving op rooster Event 2 Inhoud van de cursus Tijdens de cursus duik je meteen de praktijk in. Je krijgt niet alleen theorielessen over evenementen(organisatie). Je gaat aan de slag met een zelf bedacht evenement voor een echte opdrachtgever. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) Je begint met theorie over verschillende soorten evenementen, over wat er komt kijken bij het organiseren van een evenement en hoe je je als organisatie kunt profileren door middel van een evenement. Verder leer je wat de motieven zijn van mensen om een evenement te bezoeken. Je leert ook over de ontwikkelingen binnen de branche. Evenementen worden steeds vaker ingezet als communicatiemiddel; een manier voor organisaties om in contact te treden met hun doelgroepen. Evenementen zijn uitgegroeid tot een beleving. Een compleet pakket van vermaak. Daarnaast ervaar je hoe het is om zelf een evenement te organiseren. Je gaat aan de slag met het bedenken van een evenement, het plannen en de organisatie. Alle facetten van evenementenorganisatie, zoals een goed draaiboek, een begroting, sponsorwerving en het promoten van het evenement komen hierbij aan bod. PC1.1 De communicatiemedewerker voert in opdracht communicatietaken uit voor een organisatie of coördineert deze Dt Het organiseren van een evenement Ld Je kunt een evenement bedenken én organiseren dat past bij de doelgroepen en doelstellingen van de organisatie Ld Je kunt je zelfbedachte evenement op een enthousiaste en creatieve manier presenteren K Je kunt media- en middeleneigenschappen inschatten Je kunt kennis over evenementenorganisatie toepassen V Je kunt planmatig werken Je beheerst timemanagement Je kunt presenteren Je kunt argumenteren P Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je bent stressbestendig 5

6 PC2.1 PC6.1 Je bent een teamplayer Dt Het onderhouden van sponsorcontacten Ld Je kunt een lijst maken met potentiële sponsors voor je zelfbedachte evenement K Je kunt de kennis van begroten en budgetteren toepassen V Je kunt presenteren Je kunt argumenteren P Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je bent assertief De communicatiemedewerker coördineert de perscontacten Dt Het inventariseren van de media die voor de organisatie van belang zijn Ld Je kunt een overzicht maken van media die van belang zijn voor de free publicity van het evenement K Je kunt kennis van het medialandschap (nieuwe en traditionele media) hanteren Je kunt kennis van public relations inzetten V Je kunt mediacontacten leggen en onderhouden P Je bent creatief Je hebt inlevingsvermogen De communicatiemedewerker ontwikkelt een communicatiecampagne Dt Het segmenteren van de doelgroepen Dt Het vaststellen van kanalen en middelen Ld Je kunt een promotieplan maken voor je eigen evenement, waarin je de verschillende doelgroepen beschrijft en de kanalen en middelen waarmee je de doelgroepen wilt bereiken K Je kunt kennis van nieuwe en traditionele media hanteren Je kunt communicatie-effecten inschatten Je kunt de werking van media en middelen inschatten V Je kunt plannen Je kunt prioriteiten stellen P Je bent creatief Je bent doelgericht Je bent enthousiasmerend 6

7 7 Planning van de toetsen lesweken Tentamen 2. Rode draad opdracht 3. Portfolio (individueel) toets contactactiviteiten Herkansing: Herkansen Tentamen vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Rodedraad-opdracht vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Herkansen Portfolio vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 8 Inhoud van de toetsen Tentamen In de negende week van de cursus krijg je een meerkeuze tentamen. Er wordt getoetst of je de theorie die de eerste acht weken in de lessen is behandeld, kunt toepassen. Het tentamen weegt voor 50% mee in het eindcijfer. (Ld Ld ) In week 21 krijg je de mogelijkheid om een hertentamen te doen. Rode-draad-opdracht De rode draad opdracht bestaat uit het bedenken van een evenement dat past bij de organisatie, het maken van een plan van aanpak met een beschrijving van de doelgroepen, doelstellingen, begroting en planning, het maken van een promotieplan en sponsorplan voor je zelfbedachte evenement en het maken van een draaiboek. Daarnaast houd je in groepsverband een portfolio bij van het eigen evenement. Iedere week vindt er een tutorgesprek plaats. Je bewaart de verslagen hiervan in het dossier. Aan het einde van het semester maak je een peer review, waarbij je je groepsgenoten beoordeelt en vice versa. De rode-draad-opdracht weegt voor 50% mee in het eindcijfer. (Ld Ld Ld Ld Ld LV1 + LV4 + LV6) Individueel dossier Je moet een dossier bijhouden van alle gemaakte opdrachten (individueel). Hiervoor kun je een voldoende of onvoldoende behalen. Bij een onvoldoende moet je de opdrachten verbeteren. (Ld Ld ) 7

8 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Deelnemers CU03257 Bureau opdrachten Tekst & Design P Havo-mbo-vwo-colloquium doctom Studiejaar - semester 01, 01 Omschrijving op rooster T&D 2 Inhoud van de cursus Tijdens de cursus leer je kant en klare communicatieproducten uit te werken, zoals een folder, poster en persbericht. Je krijgt niet alleen inzicht in de verschillende middelen en de specifieke kenmerken van deze middelen. Je leert ook hoe je de klant kunt helpen bij het in kaart brengen van de communicatiebehoeften: wie zijn de doelgroepen, wat zijn de doelstellingen en welke middelen kan de klant inzetten? Je leert hoe je een goede briefing en debriefing kunt maken voor een creatief concept. Je leert hoe je middelen binnen de huisstijl kunt ontwikkelen en aan het einde van de cursus ben je in staat zelfstandig teksten te schrijven voor verschillende communicatiemiddelen. Het gaat dan om zowel zakelijke als commerciële middelen en zowel schriftelijke als digitale middelen. Je werkt onder andere een direct-mail campagne uit voor een klant. Verder ben je in staat managers en medewerkers te adviseren over de te gebruiken communicatiemiddelen. Na de cursus kun je als junior-medewerker onder leiding en verantwoording van een seniormedewerker, communicatiemiddelen ontwikkelen en produceren voor specifieke doelgroepen. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) PC1.1 De communicatiemedewerker werkt in opdracht communicatietaken uit voor een organisatie Dt Het maken van schriftelijke communicatiemiddelen Dt Het maken van teksten voor commerciële doeleinden Dt Het maken van zakelijke teksten Dt Het toezicht houden op de huisstijl Dt Het coördineren van een AV-productie Ld Je kunt een folder, poster en advertentie maken die aansluiten bij de doelgroep Ld Je kunt een wervende commerciële tekst schrijven die aansluit bij de doelgroep Ld Je kunt een zakelijke tekst schrijven die aansluit bij de doelgroep Ld Je kunt bij het produceren van middelen de huisstijl bewaken Ld Je kunt een AV-productie maken K Je kunt kennis over media en middeleneigenschappen toepassen Je kunt kennis over verschillende tekstgenres toepassen Je kunt kennis over boodschap formulering toepassen 8

9 7 Planning van de toetsen V Je kunt een briefing en debriefing opstellen Je kunt met de benodigde grafische programma s werken Je kunt vlot en foutloos schrijven Je kunt een synopsis scenario en een draaiboek maken P Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je bent accuraat PC5.2 De communicatieadviseur begeleidt medewerkers bij diverse vormen van communicatie Dt Het ondersteunen van medewerkers bij tekstschrijven en presentaties Ld Je kunt diverse soorten teksten schrijven gericht op de doelgroep Dt Het adviseren van medewerkers bij hun interne en externe communicatie Ld Je kunt een advies maken voor een direct mail campagne Ld Je kunt je plan op een overtuigende manier presenteren aan de opdrachtgever K Je kunt de communicatietheorie omzetten naar de praktijk Je kunt kennis over mediaeigenschappen toepassen V Je kunt strategisch denken Je kunt je middelen afstemmen op de strategie Je kunt presenteren Je kunt je gemaakte keuzes beargumenteren P Je hebt analytisch vermogen Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je hebt overtuigingskracht lesweken Tentamen 1 2 Tentamen 2 3 Mondelinge toelichting dossier 4 Refelctiegesprek toets contactactiviteiten Herkansing: Herkansen Tentamen 1 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Tentamen 2 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Herkansen Mondelinge toelichting dossier vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Reflectiegesprek vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 9

10 8 Inhoud van de toetsen Deze cursus kent vier toetsen. 1.) Individueel: theorietoets deel A met multiple choice vragen. Weging 25%, bodemcijfer 5,5. In deze toets worden de volgende leerdoelen getoetst: Ld Ld Ld Ld ) Individueel: theorietoets deel B met multiple choice vragen. Weging 25%, bodemcijfer 5,5. In deze toets worden de volgende leerdoelen getoetst: Ld Ld Ld Ld ) Tussentijdse mondelinge toelichting student op opdrachten (portfolio)*. Weging 25%, bodemcijfer 5,5 In dit gesprek worden alle leerdoelen plus LV1 en LV4 getoetst. 4.) Mondelinge toelichting op complete dossiermap + reflectiegesprek. Je wordt gevraagd uit te leggen wat je geleerd hebt in deze cursus, wat je zwakke en sterke punten zijn en een evaluatie van de lessen te geven. In deze toets worden alle leerdoelen plus LV1 en LV4 getoetst. *Je werkt in totaal 56 opdrachten uit. Deze opdrachten variëren van het lezen van literatuur tot het uitvoeren van verschillende praktijkopdrachten. Zo moet je bijvoorbeeld een folder maken over EcoKattenvoer, persberichten schrijven en een film- en fotografieopdracht uitvoeren. 10

11 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Deelnemers CU03331 Communicatieadviseur: Beroep & Praktijk P Havo-mbo-vwo-colloquium doctom Studiejaar - semester 01, 01 Omschrijving op rooster Comadv 2 Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus krijg je een goed beeld van het werk van een communicatieadviseur. Je krijgt onder andere een flinke portie basistheorie over communicatie, marketingcommunicatie, sociologie en psychologie. Alle kennis die je in huis moet hebben als beginnend communicatieadviseur. De cursus is opgesplitst in twee delen. Tijdens het eerste deel van de cursus krijg je theorie over communicatie met daaraan een aantal praktijkopdrachten gekoppeld zoals het houden van een interview, het maken van een communicatieplan en het geven van een presentatie. Daarnaast krijg je drie gastcolleges van mensen uit de praktijk. Je krijgt de opdracht om een analyse te maken van de organisaties en de communicatieafdelingen waar de gastdocenten werken. Ook ga je op werkbezoek bij een derde en vierdejaars stagiair. Het is de bedoeling dat je tijdens het werkbezoek gericht op zoek gaat naar nieuwe informatie over het vak. Dit doe je onder andere door middel van een interview met de betreffende stagiair. Tijdens het tweede deel van de cursus staan sociologie en psychologie op het programma. De kennis die je hier op doet, vormt een belangrijke basis voor de rest van je communicatiestudie. Je leert namelijk over het gedrag van mensen; individuen en groepen mensen. Je begint bij jezelf. Door middel van een persoonlijkheidsbeschrijving ga je de diepte in over het menselijk brein. Werken in de communicatie betekent veel samenwerken. In deze cursus werk je de opdrachten veelal in groepjes uit. Je zult merken dat iedere groep zijn eigen dynamiek kent. Door het samenwerkingsproces aan het einde van de cursus te evalueren, krijg je o.a. inzicht in de verschillende typen mensen, de rolverdeling in een team en het groepsproces. Je zult zien dat samenwerken niet altijd even makkelijk gaat en dat iedere groep tegen bepaalde problemen aanloopt. Je ontmoet je medestudenten één dag in de week. Je werkt dan actief en intensief samen aan de verschillende opdrachten. Samen met de docent, bekijk je met jouw groepje regelmatig hoe jullie je ontwikkelen. Je praat samen met je klasgenoten over de problemen die je tegenkomt en je probeert samen een oplossing te vinden. Deze werkvorm wordt ook wel intervisie genoemd. 11

12 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) PC3.1 PC6.1 De communicatiemedewerker volgt in opdracht het nieuws over de organisatie op nationaal niveau Dt Het bijhouden en volgen van het nieuws Dt Het ordenen van nieuws Dt Het motiveren van de ordening Ld Je kunt zelfstandig het nieuws bijhouden over de organisatie waarvoor de gastdocenten werken en over de branche waar de organisatie deel van uit maakt Ld Je kunt het gedrag van mensen en groepen analyseren K Je kunt de principes van organisatie- en communicatiebeleid toepassen Je kunt kennis over psychologie en sociologie toepassen Je kunt relevante informatiebronnen onderscheiden Je kunt issues en trends in de samenleving onderscheiden Je kunt maatschappelijke, politieke en economische verhoudingen inschatten V Je kunt gegevens verzamelen en analyseren Je kunt gegevens interpreteren in de context Je kunt verbanden leggen P Je bent pro-actief Je bent nieuwsgierig Je hebt inlevingsvermogen De communicatieadviseur ontwikkelt een communicatiecampagne Dt Het analyseren van de communicatiecontext Dt Het segmenteren van de doelgroepen Dt Het bepalen van de doelstellingen Dt Het vaststellen van kanalen en middelen Dt Het bepalen van de boodschap Ld Je kunt een communicatieplan maken waarin je de verschillende doelgroepen omschrijft, de doelstellingen bepaalt (Kennis/Houding /Gedrag), kanalen en middelen kiest plus de boodschap kort en krachtig samenvat Ld Je kunt een overtuigende presentatie geven over wat je tijdens de cursus geleerd hebt en hoe je jezelf kunt ontwikkelen K Je kunt de principes van het organisatie- en communicatiebeleid toepassen Je kunt verschillende soorten organisaties en de kenmerken benoemen Je kunt de principes van sociologie en psychologie hanteren Je kunt kennis van het medialandschap (traditionele en nieuwe media) toepassen Je kunt een inschatting maken van de werking van het communicatie-effect Je kunt de werking van media en middelen toepassen V Je kunt plannen Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden Je kunt rapporteren Je kunt je gemaakte keuzes beargumenteren P Je hebt inlevingsvermogen Je bent doelgericht Je bent creatief Je hebt overtuigingskracht 12

13 7 Planning van de toetsen lesweken Groepsdossier 2 Individueel dossier 3 Presentatie 4 tentamen 1 5 tentamen 2 toets contactactiviteiten 8 Inhoud van de toetsen Herkansing: Herkansen Tentamen 1 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Tentamen 2 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Herkansen Presentatie vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen beide dossiers vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Tijdens deze cursus worden je kennis en je vaardigheden op verschillende manieren getoetst: Groepsdossier (20%) Het doel van deze opdracht is om je een goed beeld te geven van de taken van een communicatieadviseur en de bedrijfsomgeving waarbinnen je straks gaat opereren. Voor deze opdracht interview je een 3 e -jaars student en een 4 e -jaars student die op stage zijn. Verder moet je een analyse maken van het bedrijf en de communicatieafdeling waar de gastdocenten werken. Ook volg je en orden je het nieuws op wat voor de betreffende bedrijven relevant is. Aan het einde van de eerste helft van de cursus presenteer je de analyse van het bedrijf dat je bezocht hebt. (Ld LV4 (inzicht werkveld)) Individueel einddossier met alle opdrachten en evaluatie (30%) Het individueel dossier dat je bijhoudt,,moet je 2x inleveren, namelijk halverwege en aan het einde van de cursus. Alle uitgewerkte opdrachten krijgen een plekje in dit dossier. Het dossier bevat opdrachten over onder meer het medialandschap, het maken van een communicatieplan, het doen van een leerstijlentest en een zelfreflectie en course evaluatie. (LV1) Tentamen deel 1: Elementaire communicatie (20%) In dit tentamen word je getoetst op je kennis van communicatie- en organisatiebeleid, theorie over medialandschap, werking van communicatie en media en communicatiemiddelen. (Ld en LV3) Tentamen deel 2: Psychologie en sociologie (20%) In dit tentamen word je getoetst op je kennis van psychologie en sociologie; het gedrag van mensen en groepen. (Ld en LV3) Presentatie opdracht Beïnvloeden van mensen (10%) Bij deze presentatie laat je zien dat je de theorie over psychologie en sociologie kunt toepassen. Je voert een onderzoekje uit over de beïnvloeding van mensen en groepen. Natuurlijk wordt er ook 13

14 op je presentatievaardigheden gelet. (Ld en LV1) Het bodemcijfer is bij alle onderdelen 5,5. 14

15 Algemene gegevens EC 2,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau CU04090 Making Contact B1 Cursusjaar Deelnemers Studiejaar - semester 1-1 havo-mbo-vwo Omschrijving op rooster ESP BBA 1 2 Inhoud van de cursus Toelichting: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: 1. Het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten. 2. Het aanleggen van een leesportfolio. 3. Het mondeling en schriftelijk samenvatten van bovengenoemde teksten. 4. Het voeren van eenvoudige gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld. 5. Het presenteren van zichzelf en de studie, c.q. beroepssituatie 6. Het verwerven van relevante woordenschat. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) Toelichting: Het ERK-niveau van deze cursus is B1. 1. Luisteren 2. Lezen 2.2 Ik kan relevante informatie in brochures, documenten en teksten vinden. 2.3 Ik kan het hoofdthema en de belangrijkste argumenten in eenvoudige teksten in tijdschriften en kranten begrijpen en erop reageren. 2.4 Ik kan instructies begrijpen en uitvoeren. 3. Gesprekken voeren 3.1 Ik kan persoonlijke standpunten, commentaar en een mening geven over opleidingsgerelateerde onderwerpen. 3.2 Ik kan een standpunt voldoende duidelijk overbrengen. 3.4 Ik kan deelnemen aan routinematige discussies. 3.6 Ik kan informatie over eenvoudige onderwerpen uitwisselen. 3.8 Ik kan zaken uitleggen en toelichten. 4. Spreken 4.1 Ik kan een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen vakterrein. 4.2 Ik kan met enig detail verslag doen van ervaringen, en meningen en reacties beschrijven. 4.3 Ik kan een eenvoudige presentatie houden over mezelf en een onderwerp op mijn vakterrein. 5.Schrijven 5.5 Ik kan een kort, eenvoudig verslag schrijven. 5.6 Ik kan feitelijke informatie met enig vertrouwen samenvatten en becommentariëren. 15

16 6 Vorm van de toetsen TM 4090 Nr Toetsvorm Omschrijving Weging Bodemcijfer 1 Mondelinge Mondelinge tussentoets: 30% 5.5 toets job description 2 Open vragen Schriftelijke eindtoets: 40% 5.5 lezen, samenvatten, woordenschat 3 Mondelinge Mondelinge eindtoets: 30% 5.5 toets conversation Voorwaarde voor afronding course:individueel process assessment enassignments/opdrachten Summatieve toetsen: 1. Schriftelijk:(40% van het eindcijfer) a. lezen (CanDo s 2.2 t/m 2.4) b. woordenschat (zie leerstrategie 6) c. samenvatten (CanDo 5.6) 2. Mondeling: (40% van het eindcijfer) a. spreken (CanDo s 4.1 t/m 4.3) b. gesprekken voeren (CanDo s 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8) Voor beide onderdelen geldt: bodemcijfer 5.5 Formatieve toetsen 7 Planning van de toetsen Assignments: blogs & woordenschat (afvinkfactor) Dit onderdeel bevat: samenvattingen van de gelezen teksten opdrachten bij job description en conversation lesweken schriftelijk C C C C C C C C T C C C C C C T T 2 mondeling C C C C C C C C C C C C C C 3 assignments* toets Contactactiviteiten *deadline assignments (voor details zie online course) Herkansingen worden door docent gepland in hertentamenweken Zie hiervoor het jaarrooster a 16

17 8 Inhoud van de toetsen 1. Schriftelijk: a. lezen: een aanbod van diverse soorten teksten met een variatie aan vraagtypen (open vragen,multiple choice, matching, etc...) (CanDo s 2.1 t/m 2.4) b. woordenschat: toets gebaseerd op opgegeven pagina's (taalstrategie 6) 2. Mondeling: a. spreken (CanDo s 4.1 t/m 4.3) b. gesprekken voeren (CanDo s 3.1, 3.2, 3.4, 3.6) Toelichting bij mondeling: Studenten krijgen 15 minuten voorbereidingstijd bij toets job description, waarin ze een job profile bestuderen die ze gedurende 2 minuten aan de docent presenteren. Bij conversation is er 20 minuten voorbereidingstijd om met een partner de strategie van het gesprek, gebaseerd op eerder geselecteerde input, te bespreken. 17

18 Algemene gegevens EC 2,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Leerlijn Deelnemers Studiejaar - semester Omschrijving op rooster CU03133 Systematische Probleem Aanpak (SPA) B Onderzoeksvaardigheden Alle studenten van de HZ 1e jaar, 2 e semester SPA 2 Inhoud van de cursus 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leer-doelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) Met een werkgroep stel je stapsgewijs en systematisch een plan van aanpak van een eenvoudig onderzoek, op. Onderzoek voorbereiden Dt.1 Je doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties Ld. 1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). Ld. 1.2 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. Ld. 1.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). Ld. 1.4 Je kunt de kwaliteitseisen van het onderzoeksresultaat formuleren. 6 Vorm van de toetsen naam soort toets bodemcijfer gewicht Plan van aanpak rapport % 7 Planning van de toetsen lesweken eindtoets toets contactactiviteiten 18

19 Herkansing: Herkansen Eindtoets vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 8 Inhoud van de toetsen 1. Achtergronden 2. Probleemstelling en doelformulering 3. Opdrachtformulering 4. Grenzen en randvoorwaarden 5. Activiteiten /planning 6. Producten 7. Kwaliteitsbewaking 19

20 Algemene gegevens Rubriek Toelichting EC 2,5 Cursuscode Cu08328 Titel van de cursus Schriftelijke taalvaardigheid 2 Niveau 1 = niveau propedeusefase Deelnemers voltijd Studiejaar - semester Leerjaar 1, semester 1 Omschrijving op rooster Copro1 2 Inhoud van de cursus 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leer-doelen (Ld) In deze cursus wordt net als in de course Schriftelijke taalvaardigheid 1 opnieuw aandacht besteed aan grammatica en spelling. Daarnaast verbreed je je repertoire van schrijfstijlen en je inzicht in de communicatiesituaties waarin deze toepasbaar zijn. C1 Niet van toespassing Dt1.1 Professioneel schriftelijk communiceren Ld1.1.1 Je kunt de spellingsregels foutloos toepassen Ld1.1.2 Je kunt op zinsniveau correct formuleren 6 Vorm van de toetsen 7 Planning van de toetsen LV 1 zelfkennis: Het is van belang dat je weet hoe het is gesteld met je eigen schriftelijke vaardigheden en dat je weet wat je ontwikkelpunten zijn. Hierbij maak je gebruik van een diagnostische toets. LV 2 zelfsturing: Zeker wanneer je niet het vereiste niveau heeft is het van belang dat je zelf met behulp van oefeningen op internet je niveau verhoogt naam soort toets bodemcijfer gewicht 1 diagnostische spellingtoets vaardighedentoets 5,5 100% indien voldoen de 2 eindtoets spelling vaardighedentoets 5,5 100% Inroosteren lesweken Nee 1 diagnostische toets ja 2. eindtoets stijl en spelling toets contactactiviteiten Herkansing: Herkansen 1. Betreft een diagnostische toets. Deze kan niet herkanst worden. Herkansen 2 Eindtoets stijl en spelling vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 8 Inhoud van de toetsen Onderwerpe n/leerdoelen 1.spelling Vraagniveau reproductie Vraagniveau inzicht Vraagniveau toepassing X Vraagniveau synthese % 20

Opleiding Communicatie STAGES FACT SHEET

Opleiding Communicatie STAGES FACT SHEET Opleiding Communicatie STAGES FACT SHEET 2017-2018 Studenten van de opleiding Communicatie op de Haagse Hogeschool lopen twee keer stage tijdens hun opleiding. In deze factsheet kunt u de details vinden

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

1. Analyseren en onderzoeken

1. Analyseren en onderzoeken 1. Analyseren en onderzoeken Ik signaleer (en waardeer) voor mijn organisatie of opdrachtgever op proactieve wijze ontwikkelingen in de interne en externe omgeving en beoordeel deze op relevantie. Ik initieer

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

De slag om het imago

De slag om het imago Blok D Hire me De slag om het imago Opbouw van het blok JCM-OREP.1V-13 Onze reputatie (5,0) P Onze reputatie - opdracht weging 100 JCM-ORG.1V-13 Organisaties (5,0) P Adviesgesprek weging 100 JCM-HIREM.1V-13

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar.

De beroepsproducten vormen het onderdeel werkveldverkenning en zijn essentieel in de opleiding vanaf het eerste jaar. Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers

Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation. Nick Kuijpers Talent Ontwikkelingsplan (TOP) E-Fase voorjaar 2012 Advanced Business Creation Nick Kuijpers Inhoudsopgave Business School... 3 Leerdoel... 3 Te behalen competenties... 3 Leeractiviteiten + deadlines...

Nadere informatie

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk

Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Deeltijd-hbo Communicatie Communiceren in theorie én praktijk Ben je tenminste drie jaar aan het werk én heb je ervaring met het organiseren van beurzen en evenementen of het bewaken van een huisstijl?

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t.

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t. Samenvatting aanvraag Ad Online Contentcreator Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Ad-opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014

Vastgesteld door het CvB op 25 juni 2014 BIJLAGE B: ONDERWIJSPROGRAMMA PROPEDEUTISCHE FASE In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van het onderwijsprogramma van de propedeuse. De verschillende onderwijseenheden die deel uitmaken van de propedeuse

Nadere informatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie analyseren / plannen / creëren / representeren van jezelf (LOCO) 1. Eigenaarschap zelfstandigheid verantwoordelijkheid ondernemendheid zelfsturing en zelfregulatie

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern

Pagina 1 van 5. Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten. De kern Examenprogramma Profielvak: dienstverlening & producten De kern a. Algemene kennis en vaardigheden b. Professionele kennis en vaardigheden c. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling De vier profielmodulen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Marketing en communicatie

Marketing en communicatie Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Medewerker marketing en communicatie Studierichting Marketing en communicatie Locatie Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2015 oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie deeltijd 2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten Programma Huiswerk Evalueren van lesdoelen Presenteren van good practices Borgen in team of school - Highlights

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Marketing met Interactieve Media

Marketing met Interactieve Media HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Marketing met Interactieve Media CDMMIM01-1 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Koreastudies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet

Nadere informatie

Een voorlopige balans (Periode 1)

Een voorlopige balans (Periode 1) Een voorlopige balans (Periode 1) Omschrijving van deze periode We hebben tijdens dit schooljaar al heel wat gediscussieerd, besproken, nagedacht, Je hebt in deze gesprekken, maar ook in de logboekopdrachten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13

Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13 Cursushandleiding Organisaties Blok: de slag om het imago JCM-ORG.V1-13 Jaar 1, Periode D Instituut voor Communicatie Opleiding Communicatiemanagement en Eventmagement Studiejaar 2015-2016 1. Algemeen

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Overzicht van vakken die je volgt bij de opleiding Communicatie aan de CHE

Overzicht van vakken die je volgt bij de opleiding Communicatie aan de CHE Overzicht van vakken die je volgt bij de opleiding Communicatie aan de CHE Communicatie jaar 1 Onderw ijseenheid C1.1: Strategie in de context van organisatie en maatschappij MC-toets A (massacommunicatie,

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II

Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II Hogeschool Rotterdam Cluster Media aan de Maas Modulewijzer Media en Creativiteit CMD jaar 4 Medmec10 winter 2008/2009 Scriptievaardigheden II Aantal ECTS 1 Opleiding Communication & Multimedia Design

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie