Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud 2014-2015"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd oud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Communicatie, Voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Instroom met Havodiploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie wia of wib Instroom met Vwo-diploma Opleidingen N+T N+G E+M C+M Communicatie Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) ) n.v.t. 1

2 2.1.3 Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) n.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) n.v.t Toelatingsonderzoek (art. 2.9 OER HZ) n.v.t. 2.2 Inrichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Een communicatieprofessional op hbo-niveau is in staat vragen te stellen, is kritisch, legt verbanden en geeft strategisch advies. Dit in tegenstelling tot een communicatieprofessional op mbo-niveau die met name alleen in de uitvoering werkzaam is. De communicatieprofessional op hbo-niveau heeft geleerd vanuit strategisch perspectief communicatievraagstukken te benaderen en te beantwoorden. Oplossingen voor deze vraagstukken worden gegeven in de vorm van strategisch advies: empirische onderzochte aanbevelingen met toegevoegde waarde voor (delen van) de organisatie, waarbij de communicatieprofessional inziet wat de brede context is van zijn/haar advies voor de organisatie. Voor meer informatie verwijzen we je naar het brondocument: Opleidingsprofiel Bachelor of Communications, Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) versie 29 mei Dit document is beschikbaar op Infonet onder documenten en via de website van de HZ onder studiekeuze opleiding Communicatie bij de Academie voor Economie en Management (directe link: ) Competenties (art 3.2 OER HZ) Beschrijving van de competentie van de opleiding: 1 Analyseren en onderzoeken 1.1 Bepalen van onderzoeksdoelstellingen en vraagstellingen. 1.2 Initiëren, begeleiden, uitvoeren en interpreteren van analyses en (toegepaste) onderzoeken. 1.3 Interpreteren en evalueren van informatie op strategisch niveau. 1.4 Op basis van analyse en onderzoek gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid (als gesprekspartner op strategisch niveau) 1.5 Managen en interpreteren van informatiestromen (on- en offline). 1.6 Beschrijven van mogelijke toekomstige ontwikkelingen en scenario s. 2 Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid (3 niveau's: strategisch, tactisch, operationeel) 2.1 Onderzoeksresultaten (en gegevens uit beleidsnotities) kunnen hanteren als input voor beleidsaanpassingen en strategievorming. 2.2 Gevraagd en ongevraagd adviseren over beleid aan het management. 2

3 2.3 Vertalen van organisatiebeleid in communicatiebeleid. 2.4 Kunnen afwegen van en omgaan met verschillende interpretaties en belangen van opdrachtgever en betrokken actoren 2.5 Het proces van strategische beleidsvorming in een organisatie kunnen faciliteren en begeleiden. 2.6 Voorstellen met overtuigingskracht presenteren aan interne en externe opdrachtgevers, zowel mondeling als schriftelijk. 2.7 Budgettaire en financiële consequenties van een advies overzien. 3 Plannen en organiseren 3.1 Opstellen projectplan (inclusief financiën, tijd, kwaliteit, organisatie, communicatie). 3.2 Opstellen c.q. bewaken en beoordelen van offerte, begroting en budget. 3.3 Plannen van (formatieve en/of summatieve) evaluaties, (doen) uitvoeren en interpreteren van de resultaten. 3.4 Toepassen kwaliteitszorgsystemen. 3.5 Begeleiden van projecten en processen. 3.6 Communiceren met interne en externe betrokkenen t.b.v. het verkrijgen van draagvlak voor het project en de realisatie ervan. 3.7 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines en met deskundigen op het gebied van de uitvoering van digitale, audio en/of visuele middelen en print. 3.8 Bewaken huisstijl. 3.9 Afleggen van verantwoording. 4 Creëren en organiseren 4.1 Creatieve concepten ontwikkelen, vertalen naar onderscheidende en/of innovatieve middelen en media, en produceren. 4.2 Een multi- en crossmediale middelenmix inzetten om de strategie uit te voeren. 4.3 Doel- en doelgroepgericht handelen. 4.4 Samenwerken met deskundigen uit creatieve disciplines 4.5 Een (de-)briefing maken. 4.6 Pretesten en formatieve evaluaties. 5 Representeren 5.1 Genereren publiciteit (perscontacten en nieuwe media). 5.2 Actie ondernemen op gevraagde en ongevraagde publiciteit. 5.3 Woordvoering. 5.4 Anderen begeleiden bij optredens. 5.5 Relatiebeheer en netwerken, zoals deelname aan symposia en congressen, of aan fora en social media op internet. 5.6 Lobbyen. 5.7 Draagvlak creëren Inrichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Inrichting van de opleiding: Nationale naam: B Communicatie International naam: B Communication Verleende graad: Bachelor Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.t.v. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Blokkenschema: 3

4 8e semester course afstuderen 30 EC CU e semester Social Media CU ,5EC Communicatie & Verandering CU ,5 EC Simulatiegame CU ,5 EC Onderzoek en Onderzoekvoorstellen CU ,5 EC 6 e semester Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC Minor course 7,5 EC 5 e semester Oriënterende Stage CU EC 4 e semester Student Company II CU ,5 EC Schrijflab CU03884/ COTV CU EC Interculturele Communicatie CU ,5 EC Grafimedia CU ,5 EC Keuze course binnen HZ Vrije keuze CU ,5 EC Ethiek CU ,5 EC Onderzoek / Methodologie CU ,5 EC 3 e semester Student Company I CU ,5 EC COTV CU10356/ Schrijflab CU EC Branding CU ,5 EC Crisis: What crisis? CU ,5 EC BV Nederland CU ,5 EC Afronding Propedeuse 2 e semester Experience & Challenge Economy CU ,5 EC The company behind the brand CU ,5 EC Creativiteit CU ,5 EC Engels ESP 2 CU ,5 EC IPR CU ,5 EC CO project 2 CU ,5 EC 1 e semester Evenementen organisatie CU ,5 EC Tekst & Design CU ,5 EC Bureauwereld Beroep & Praktijk CU ,5 EC Engels ESP 1 CU ,5 EC SPA CU ,5 EC CO project 1 CU8328 2,5 EC Propedeuse Hoofdfaser CO Keuze Professional core Minor course Stage 4

5 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Deelnemers CU03230 Bureaupresentatie: Event, survey and representation P Havo-mbo-vwo-colloquium doctom Studiejaar - semester 01, 01 Omschrijving op rooster Event 2 Inhoud van de cursus Tijdens de cursus duik je meteen de praktijk in. Je krijgt niet alleen theorielessen over evenementen(organisatie). Je gaat aan de slag met een zelf bedacht evenement voor een echte opdrachtgever. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) Je begint met theorie over verschillende soorten evenementen, over wat er komt kijken bij het organiseren van een evenement en hoe je je als organisatie kunt profileren door middel van een evenement. Verder leer je wat de motieven zijn van mensen om een evenement te bezoeken. Je leert ook over de ontwikkelingen binnen de branche. Evenementen worden steeds vaker ingezet als communicatiemiddel; een manier voor organisaties om in contact te treden met hun doelgroepen. Evenementen zijn uitgegroeid tot een beleving. Een compleet pakket van vermaak. Daarnaast ervaar je hoe het is om zelf een evenement te organiseren. Je gaat aan de slag met het bedenken van een evenement, het plannen en de organisatie. Alle facetten van evenementenorganisatie, zoals een goed draaiboek, een begroting, sponsorwerving en het promoten van het evenement komen hierbij aan bod. PC1.1 De communicatiemedewerker voert in opdracht communicatietaken uit voor een organisatie of coördineert deze Dt Het organiseren van een evenement Ld Je kunt een evenement bedenken én organiseren dat past bij de doelgroepen en doelstellingen van de organisatie Ld Je kunt je zelfbedachte evenement op een enthousiaste en creatieve manier presenteren K Je kunt media- en middeleneigenschappen inschatten Je kunt kennis over evenementenorganisatie toepassen V Je kunt planmatig werken Je beheerst timemanagement Je kunt presenteren Je kunt argumenteren P Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je bent stressbestendig 5

6 PC2.1 PC6.1 Je bent een teamplayer Dt Het onderhouden van sponsorcontacten Ld Je kunt een lijst maken met potentiële sponsors voor je zelfbedachte evenement K Je kunt de kennis van begroten en budgetteren toepassen V Je kunt presenteren Je kunt argumenteren P Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je bent assertief De communicatiemedewerker coördineert de perscontacten Dt Het inventariseren van de media die voor de organisatie van belang zijn Ld Je kunt een overzicht maken van media die van belang zijn voor de free publicity van het evenement K Je kunt kennis van het medialandschap (nieuwe en traditionele media) hanteren Je kunt kennis van public relations inzetten V Je kunt mediacontacten leggen en onderhouden P Je bent creatief Je hebt inlevingsvermogen De communicatiemedewerker ontwikkelt een communicatiecampagne Dt Het segmenteren van de doelgroepen Dt Het vaststellen van kanalen en middelen Ld Je kunt een promotieplan maken voor je eigen evenement, waarin je de verschillende doelgroepen beschrijft en de kanalen en middelen waarmee je de doelgroepen wilt bereiken K Je kunt kennis van nieuwe en traditionele media hanteren Je kunt communicatie-effecten inschatten Je kunt de werking van media en middelen inschatten V Je kunt plannen Je kunt prioriteiten stellen P Je bent creatief Je bent doelgericht Je bent enthousiasmerend 6

7 7 Planning van de toetsen lesweken Tentamen 2. Rode draad opdracht 3. Portfolio (individueel) toets contactactiviteiten Herkansing: Herkansen Tentamen vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Rodedraad-opdracht vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Herkansen Portfolio vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 8 Inhoud van de toetsen Tentamen In de negende week van de cursus krijg je een meerkeuze tentamen. Er wordt getoetst of je de theorie die de eerste acht weken in de lessen is behandeld, kunt toepassen. Het tentamen weegt voor 50% mee in het eindcijfer. (Ld Ld ) In week 21 krijg je de mogelijkheid om een hertentamen te doen. Rode-draad-opdracht De rode draad opdracht bestaat uit het bedenken van een evenement dat past bij de organisatie, het maken van een plan van aanpak met een beschrijving van de doelgroepen, doelstellingen, begroting en planning, het maken van een promotieplan en sponsorplan voor je zelfbedachte evenement en het maken van een draaiboek. Daarnaast houd je in groepsverband een portfolio bij van het eigen evenement. Iedere week vindt er een tutorgesprek plaats. Je bewaart de verslagen hiervan in het dossier. Aan het einde van het semester maak je een peer review, waarbij je je groepsgenoten beoordeelt en vice versa. De rode-draad-opdracht weegt voor 50% mee in het eindcijfer. (Ld Ld Ld Ld Ld LV1 + LV4 + LV6) Individueel dossier Je moet een dossier bijhouden van alle gemaakte opdrachten (individueel). Hiervoor kun je een voldoende of onvoldoende behalen. Bij een onvoldoende moet je de opdrachten verbeteren. (Ld Ld ) 7

8 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Deelnemers CU03257 Bureau opdrachten Tekst & Design P Havo-mbo-vwo-colloquium doctom Studiejaar - semester 01, 01 Omschrijving op rooster T&D 2 Inhoud van de cursus Tijdens de cursus leer je kant en klare communicatieproducten uit te werken, zoals een folder, poster en persbericht. Je krijgt niet alleen inzicht in de verschillende middelen en de specifieke kenmerken van deze middelen. Je leert ook hoe je de klant kunt helpen bij het in kaart brengen van de communicatiebehoeften: wie zijn de doelgroepen, wat zijn de doelstellingen en welke middelen kan de klant inzetten? Je leert hoe je een goede briefing en debriefing kunt maken voor een creatief concept. Je leert hoe je middelen binnen de huisstijl kunt ontwikkelen en aan het einde van de cursus ben je in staat zelfstandig teksten te schrijven voor verschillende communicatiemiddelen. Het gaat dan om zowel zakelijke als commerciële middelen en zowel schriftelijke als digitale middelen. Je werkt onder andere een direct-mail campagne uit voor een klant. Verder ben je in staat managers en medewerkers te adviseren over de te gebruiken communicatiemiddelen. Na de cursus kun je als junior-medewerker onder leiding en verantwoording van een seniormedewerker, communicatiemiddelen ontwikkelen en produceren voor specifieke doelgroepen. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) PC1.1 De communicatiemedewerker werkt in opdracht communicatietaken uit voor een organisatie Dt Het maken van schriftelijke communicatiemiddelen Dt Het maken van teksten voor commerciële doeleinden Dt Het maken van zakelijke teksten Dt Het toezicht houden op de huisstijl Dt Het coördineren van een AV-productie Ld Je kunt een folder, poster en advertentie maken die aansluiten bij de doelgroep Ld Je kunt een wervende commerciële tekst schrijven die aansluit bij de doelgroep Ld Je kunt een zakelijke tekst schrijven die aansluit bij de doelgroep Ld Je kunt bij het produceren van middelen de huisstijl bewaken Ld Je kunt een AV-productie maken K Je kunt kennis over media en middeleneigenschappen toepassen Je kunt kennis over verschillende tekstgenres toepassen Je kunt kennis over boodschap formulering toepassen 8

9 7 Planning van de toetsen V Je kunt een briefing en debriefing opstellen Je kunt met de benodigde grafische programma s werken Je kunt vlot en foutloos schrijven Je kunt een synopsis scenario en een draaiboek maken P Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je bent accuraat PC5.2 De communicatieadviseur begeleidt medewerkers bij diverse vormen van communicatie Dt Het ondersteunen van medewerkers bij tekstschrijven en presentaties Ld Je kunt diverse soorten teksten schrijven gericht op de doelgroep Dt Het adviseren van medewerkers bij hun interne en externe communicatie Ld Je kunt een advies maken voor een direct mail campagne Ld Je kunt je plan op een overtuigende manier presenteren aan de opdrachtgever K Je kunt de communicatietheorie omzetten naar de praktijk Je kunt kennis over mediaeigenschappen toepassen V Je kunt strategisch denken Je kunt je middelen afstemmen op de strategie Je kunt presenteren Je kunt je gemaakte keuzes beargumenteren P Je hebt analytisch vermogen Je hebt inlevingsvermogen Je bent creatief Je hebt overtuigingskracht lesweken Tentamen 1 2 Tentamen 2 3 Mondelinge toelichting dossier 4 Refelctiegesprek toets contactactiviteiten Herkansing: Herkansen Tentamen 1 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Tentamen 2 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Herkansen Mondelinge toelichting dossier vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Reflectiegesprek vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 9

10 8 Inhoud van de toetsen Deze cursus kent vier toetsen. 1.) Individueel: theorietoets deel A met multiple choice vragen. Weging 25%, bodemcijfer 5,5. In deze toets worden de volgende leerdoelen getoetst: Ld Ld Ld Ld ) Individueel: theorietoets deel B met multiple choice vragen. Weging 25%, bodemcijfer 5,5. In deze toets worden de volgende leerdoelen getoetst: Ld Ld Ld Ld ) Tussentijdse mondelinge toelichting student op opdrachten (portfolio)*. Weging 25%, bodemcijfer 5,5 In dit gesprek worden alle leerdoelen plus LV1 en LV4 getoetst. 4.) Mondelinge toelichting op complete dossiermap + reflectiegesprek. Je wordt gevraagd uit te leggen wat je geleerd hebt in deze cursus, wat je zwakke en sterke punten zijn en een evaluatie van de lessen te geven. In deze toets worden alle leerdoelen plus LV1 en LV4 getoetst. *Je werkt in totaal 56 opdrachten uit. Deze opdrachten variëren van het lezen van literatuur tot het uitvoeren van verschillende praktijkopdrachten. Zo moet je bijvoorbeeld een folder maken over EcoKattenvoer, persberichten schrijven en een film- en fotografieopdracht uitvoeren. 10

11 Algemene gegevens EC 7,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Deelnemers CU03331 Communicatieadviseur: Beroep & Praktijk P Havo-mbo-vwo-colloquium doctom Studiejaar - semester 01, 01 Omschrijving op rooster Comadv 2 Inhoud van de cursus Tijdens deze cursus krijg je een goed beeld van het werk van een communicatieadviseur. Je krijgt onder andere een flinke portie basistheorie over communicatie, marketingcommunicatie, sociologie en psychologie. Alle kennis die je in huis moet hebben als beginnend communicatieadviseur. De cursus is opgesplitst in twee delen. Tijdens het eerste deel van de cursus krijg je theorie over communicatie met daaraan een aantal praktijkopdrachten gekoppeld zoals het houden van een interview, het maken van een communicatieplan en het geven van een presentatie. Daarnaast krijg je drie gastcolleges van mensen uit de praktijk. Je krijgt de opdracht om een analyse te maken van de organisaties en de communicatieafdelingen waar de gastdocenten werken. Ook ga je op werkbezoek bij een derde en vierdejaars stagiair. Het is de bedoeling dat je tijdens het werkbezoek gericht op zoek gaat naar nieuwe informatie over het vak. Dit doe je onder andere door middel van een interview met de betreffende stagiair. Tijdens het tweede deel van de cursus staan sociologie en psychologie op het programma. De kennis die je hier op doet, vormt een belangrijke basis voor de rest van je communicatiestudie. Je leert namelijk over het gedrag van mensen; individuen en groepen mensen. Je begint bij jezelf. Door middel van een persoonlijkheidsbeschrijving ga je de diepte in over het menselijk brein. Werken in de communicatie betekent veel samenwerken. In deze cursus werk je de opdrachten veelal in groepjes uit. Je zult merken dat iedere groep zijn eigen dynamiek kent. Door het samenwerkingsproces aan het einde van de cursus te evalueren, krijg je o.a. inzicht in de verschillende typen mensen, de rolverdeling in een team en het groepsproces. Je zult zien dat samenwerken niet altijd even makkelijk gaat en dat iedere groep tegen bepaalde problemen aanloopt. Je ontmoet je medestudenten één dag in de week. Je werkt dan actief en intensief samen aan de verschillende opdrachten. Samen met de docent, bekijk je met jouw groepje regelmatig hoe jullie je ontwikkelen. Je praat samen met je klasgenoten over de problemen die je tegenkomt en je probeert samen een oplossing te vinden. Deze werkvorm wordt ook wel intervisie genoemd. 11

12 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) PC3.1 PC6.1 De communicatiemedewerker volgt in opdracht het nieuws over de organisatie op nationaal niveau Dt Het bijhouden en volgen van het nieuws Dt Het ordenen van nieuws Dt Het motiveren van de ordening Ld Je kunt zelfstandig het nieuws bijhouden over de organisatie waarvoor de gastdocenten werken en over de branche waar de organisatie deel van uit maakt Ld Je kunt het gedrag van mensen en groepen analyseren K Je kunt de principes van organisatie- en communicatiebeleid toepassen Je kunt kennis over psychologie en sociologie toepassen Je kunt relevante informatiebronnen onderscheiden Je kunt issues en trends in de samenleving onderscheiden Je kunt maatschappelijke, politieke en economische verhoudingen inschatten V Je kunt gegevens verzamelen en analyseren Je kunt gegevens interpreteren in de context Je kunt verbanden leggen P Je bent pro-actief Je bent nieuwsgierig Je hebt inlevingsvermogen De communicatieadviseur ontwikkelt een communicatiecampagne Dt Het analyseren van de communicatiecontext Dt Het segmenteren van de doelgroepen Dt Het bepalen van de doelstellingen Dt Het vaststellen van kanalen en middelen Dt Het bepalen van de boodschap Ld Je kunt een communicatieplan maken waarin je de verschillende doelgroepen omschrijft, de doelstellingen bepaalt (Kennis/Houding /Gedrag), kanalen en middelen kiest plus de boodschap kort en krachtig samenvat Ld Je kunt een overtuigende presentatie geven over wat je tijdens de cursus geleerd hebt en hoe je jezelf kunt ontwikkelen K Je kunt de principes van het organisatie- en communicatiebeleid toepassen Je kunt verschillende soorten organisaties en de kenmerken benoemen Je kunt de principes van sociologie en psychologie hanteren Je kunt kennis van het medialandschap (traditionele en nieuwe media) toepassen Je kunt een inschatting maken van de werking van het communicatie-effect Je kunt de werking van media en middelen toepassen V Je kunt plannen Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden Je kunt rapporteren Je kunt je gemaakte keuzes beargumenteren P Je hebt inlevingsvermogen Je bent doelgericht Je bent creatief Je hebt overtuigingskracht 12

13 7 Planning van de toetsen lesweken Groepsdossier 2 Individueel dossier 3 Presentatie 4 tentamen 1 5 tentamen 2 toets contactactiviteiten 8 Inhoud van de toetsen Herkansing: Herkansen Tentamen 1 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen Tentamen 2 vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Herkansen Presentatie vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 1 zie Jaarrooster a Herkansen beide dossiers vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a Tijdens deze cursus worden je kennis en je vaardigheden op verschillende manieren getoetst: Groepsdossier (20%) Het doel van deze opdracht is om je een goed beeld te geven van de taken van een communicatieadviseur en de bedrijfsomgeving waarbinnen je straks gaat opereren. Voor deze opdracht interview je een 3 e -jaars student en een 4 e -jaars student die op stage zijn. Verder moet je een analyse maken van het bedrijf en de communicatieafdeling waar de gastdocenten werken. Ook volg je en orden je het nieuws op wat voor de betreffende bedrijven relevant is. Aan het einde van de eerste helft van de cursus presenteer je de analyse van het bedrijf dat je bezocht hebt. (Ld LV4 (inzicht werkveld)) Individueel einddossier met alle opdrachten en evaluatie (30%) Het individueel dossier dat je bijhoudt,,moet je 2x inleveren, namelijk halverwege en aan het einde van de cursus. Alle uitgewerkte opdrachten krijgen een plekje in dit dossier. Het dossier bevat opdrachten over onder meer het medialandschap, het maken van een communicatieplan, het doen van een leerstijlentest en een zelfreflectie en course evaluatie. (LV1) Tentamen deel 1: Elementaire communicatie (20%) In dit tentamen word je getoetst op je kennis van communicatie- en organisatiebeleid, theorie over medialandschap, werking van communicatie en media en communicatiemiddelen. (Ld en LV3) Tentamen deel 2: Psychologie en sociologie (20%) In dit tentamen word je getoetst op je kennis van psychologie en sociologie; het gedrag van mensen en groepen. (Ld en LV3) Presentatie opdracht Beïnvloeden van mensen (10%) Bij deze presentatie laat je zien dat je de theorie over psychologie en sociologie kunt toepassen. Je voert een onderzoekje uit over de beïnvloeding van mensen en groepen. Natuurlijk wordt er ook 13

14 op je presentatievaardigheden gelet. (Ld en LV1) Het bodemcijfer is bij alle onderdelen 5,5. 14

15 Algemene gegevens EC 2,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau CU04090 Making Contact B1 Cursusjaar Deelnemers Studiejaar - semester 1-1 havo-mbo-vwo Omschrijving op rooster ESP BBA 1 2 Inhoud van de cursus Toelichting: In deze cursus wordt aandacht besteed aan: 1. Het lezen en begrijpen van (algemene) economische teksten en documenten. 2. Het aanleggen van een leesportfolio. 3. Het mondeling en schriftelijk samenvatten van bovengenoemde teksten. 4. Het voeren van eenvoudige gesprekken over onderwerpen die aansluiten bij het beroepenveld. 5. Het presenteren van zichzelf en de studie, c.q. beroepssituatie 6. Het verwerven van relevante woordenschat. 3 Competenties (C ) en deeltaken (Dt) Leerdoelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoons-kenmerken (P) Toelichting: Het ERK-niveau van deze cursus is B1. 1. Luisteren 2. Lezen 2.2 Ik kan relevante informatie in brochures, documenten en teksten vinden. 2.3 Ik kan het hoofdthema en de belangrijkste argumenten in eenvoudige teksten in tijdschriften en kranten begrijpen en erop reageren. 2.4 Ik kan instructies begrijpen en uitvoeren. 3. Gesprekken voeren 3.1 Ik kan persoonlijke standpunten, commentaar en een mening geven over opleidingsgerelateerde onderwerpen. 3.2 Ik kan een standpunt voldoende duidelijk overbrengen. 3.4 Ik kan deelnemen aan routinematige discussies. 3.6 Ik kan informatie over eenvoudige onderwerpen uitwisselen. 3.8 Ik kan zaken uitleggen en toelichten. 4. Spreken 4.1 Ik kan een eenvoudige beschrijving geven van vertrouwde zaken binnen het eigen vakterrein. 4.2 Ik kan met enig detail verslag doen van ervaringen, en meningen en reacties beschrijven. 4.3 Ik kan een eenvoudige presentatie houden over mezelf en een onderwerp op mijn vakterrein. 5.Schrijven 5.5 Ik kan een kort, eenvoudig verslag schrijven. 5.6 Ik kan feitelijke informatie met enig vertrouwen samenvatten en becommentariëren. 15

16 6 Vorm van de toetsen TM 4090 Nr Toetsvorm Omschrijving Weging Bodemcijfer 1 Mondelinge Mondelinge tussentoets: 30% 5.5 toets job description 2 Open vragen Schriftelijke eindtoets: 40% 5.5 lezen, samenvatten, woordenschat 3 Mondelinge Mondelinge eindtoets: 30% 5.5 toets conversation Voorwaarde voor afronding course:individueel process assessment enassignments/opdrachten Summatieve toetsen: 1. Schriftelijk:(40% van het eindcijfer) a. lezen (CanDo s 2.2 t/m 2.4) b. woordenschat (zie leerstrategie 6) c. samenvatten (CanDo 5.6) 2. Mondeling: (40% van het eindcijfer) a. spreken (CanDo s 4.1 t/m 4.3) b. gesprekken voeren (CanDo s 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8) Voor beide onderdelen geldt: bodemcijfer 5.5 Formatieve toetsen 7 Planning van de toetsen Assignments: blogs & woordenschat (afvinkfactor) Dit onderdeel bevat: samenvattingen van de gelezen teksten opdrachten bij job description en conversation lesweken schriftelijk C C C C C C C C T C C C C C C T T 2 mondeling C C C C C C C C C C C C C C 3 assignments* toets Contactactiviteiten *deadline assignments (voor details zie online course) Herkansingen worden door docent gepland in hertentamenweken Zie hiervoor het jaarrooster a 16

17 8 Inhoud van de toetsen 1. Schriftelijk: a. lezen: een aanbod van diverse soorten teksten met een variatie aan vraagtypen (open vragen,multiple choice, matching, etc...) (CanDo s 2.1 t/m 2.4) b. woordenschat: toets gebaseerd op opgegeven pagina's (taalstrategie 6) 2. Mondeling: a. spreken (CanDo s 4.1 t/m 4.3) b. gesprekken voeren (CanDo s 3.1, 3.2, 3.4, 3.6) Toelichting bij mondeling: Studenten krijgen 15 minuten voorbereidingstijd bij toets job description, waarin ze een job profile bestuderen die ze gedurende 2 minuten aan de docent presenteren. Bij conversation is er 20 minuten voorbereidingstijd om met een partner de strategie van het gesprek, gebaseerd op eerder geselecteerde input, te bespreken. 17

18 Algemene gegevens EC 2,5 Cursuscode Titel van de cursus Niveau Leerlijn Deelnemers Studiejaar - semester Omschrijving op rooster CU03133 Systematische Probleem Aanpak (SPA) B Onderzoeksvaardigheden Alle studenten van de HZ 1e jaar, 2 e semester SPA 2 Inhoud van de cursus 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leer-doelen (Ld) in termen van kennis (K), vaardigheden (V) en persoonskenmerken (P) Met een werkgroep stel je stapsgewijs en systematisch een plan van aanpak van een eenvoudig onderzoek, op. Onderzoek voorbereiden Dt.1 Je doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties Ld. 1.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). Ld. 1.2 Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. Ld. 1.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). Ld. 1.4 Je kunt de kwaliteitseisen van het onderzoeksresultaat formuleren. 6 Vorm van de toetsen naam soort toets bodemcijfer gewicht Plan van aanpak rapport % 7 Planning van de toetsen lesweken eindtoets toets contactactiviteiten 18

19 Herkansing: Herkansen Eindtoets vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 8 Inhoud van de toetsen 1. Achtergronden 2. Probleemstelling en doelformulering 3. Opdrachtformulering 4. Grenzen en randvoorwaarden 5. Activiteiten /planning 6. Producten 7. Kwaliteitsbewaking 19

20 Algemene gegevens Rubriek Toelichting EC 2,5 Cursuscode Cu08328 Titel van de cursus Schriftelijke taalvaardigheid 2 Niveau 1 = niveau propedeusefase Deelnemers voltijd Studiejaar - semester Leerjaar 1, semester 1 Omschrijving op rooster Copro1 2 Inhoud van de cursus 3 Competenties (C), deeltaken (Dt), Leer-doelen (Ld) In deze cursus wordt net als in de course Schriftelijke taalvaardigheid 1 opnieuw aandacht besteed aan grammatica en spelling. Daarnaast verbreed je je repertoire van schrijfstijlen en je inzicht in de communicatiesituaties waarin deze toepasbaar zijn. C1 Niet van toespassing Dt1.1 Professioneel schriftelijk communiceren Ld1.1.1 Je kunt de spellingsregels foutloos toepassen Ld1.1.2 Je kunt op zinsniveau correct formuleren 6 Vorm van de toetsen 7 Planning van de toetsen LV 1 zelfkennis: Het is van belang dat je weet hoe het is gesteld met je eigen schriftelijke vaardigheden en dat je weet wat je ontwikkelpunten zijn. Hierbij maak je gebruik van een diagnostische toets. LV 2 zelfsturing: Zeker wanneer je niet het vereiste niveau heeft is het van belang dat je zelf met behulp van oefeningen op internet je niveau verhoogt naam soort toets bodemcijfer gewicht 1 diagnostische spellingtoets vaardighedentoets 5,5 100% indien voldoen de 2 eindtoets spelling vaardighedentoets 5,5 100% Inroosteren lesweken Nee 1 diagnostische toets ja 2. eindtoets stijl en spelling toets contactactiviteiten Herkansing: Herkansen 1. Betreft een diagnostische toets. Deze kan niet herkanst worden. Herkansen 2 Eindtoets stijl en spelling vindt plaats in de herkansingsweek Hertoetsen semester 1 deel 2 zie Jaarrooster a 8 Inhoud van de toetsen Onderwerpe n/leerdoelen 1.spelling Vraagniveau reproductie Vraagniveau inzicht Vraagniveau toepassing X Vraagniveau synthese % 20

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bedrijfscommunicatie Bijlage cursusomschrijvingen Bedrijfscommunicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie