REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026"

Transcriptie

1 REFERENCE TABLE OF FIRA PLATFORM TO NPR 9026 FIRA Sustainability BV Netherlands, February 2015

2

3 Reference table of FIRA Platform to NPR, August 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING FIRA Platform Hoe werkt de referentietabel van FIRA Platform naar NPR 9026? Verschillen NPR 9026 en FIRA Publicatie van de zelfverklaring REFERENTIETABEL VAN FIRA NAAR NPR Inleidende vragen uit paragraaf 4.2 van de NPR 9026 die de scope van de Zelfverklaring ISO aangeven vragen voor zelfonderzoek ten behoeve van Zelfverklaring ISO zoals beschreven in NPR Versie

4

5 1 INLEIDING 1.1 FIRA Platform Het FIRA Platform is vormgegeven op basis van de ISO Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. FIRA helpt niet alleen om duurzaamheidsinformatie transparant te maken, maar ook om MVO gestructureerd in een organisatie te implementeren op een wijze die past binnen het gedachtengoed van ISO Hans Kröder, die namens Nederland deel heeft uitgemaakt van de International Drafting Task Force, de internationale kerngroep die ISO geschreven heeft, zegt hierover: FIRA heeft ISO geïmplementeerd in het FIRA Platform. FIRA beschikt hiermee mijns inziens over een ZEER geavanceerde tool om ISO toe te passen op uw bedrijf en uw value chain. Het gebruik van het FIRA Platform ondersteunt u om duurzaamheid een duidelijke en doordachte plaats te geven binnen uw bedrijfsvoering. Organisaties die het FIRA MVO-rapport Goud of Platinum hebben afgerond* kunnen derhalve met recht verklaren dat zij ISO hebben toegepast. Indien zij dat willen, kunnen zij hierover een Zelfverklaring ISO publiceren waarbij de informatie uit het FIRA Platform helpt bij het beantwoorden van de vragen en het vaststellen van de onderbouwing van deze zelfverklaring. De Zelfverklaring ISO komt tot stand volgens de richtlijn NPR 9026+C1:2012 Handleiding zelfverklaring NEN-ISO (kortweg NPR 9026). Deze Referentietabel is geen vervanging voor de NPR 9026, maar is bedoeld om organisaties te helpen FIRA zo efficiënt mogelijk in te zetten bij het beantwoorden van de 40 vragen uit de NPR Het bijbehorende onderzoek en de publicatie van de Zelfverklaring ISO dient een organisatie zelf uit te voeren volgens de stappen die staan beschreven in de NPR Deze Referentietabel is tot stand gekomen met medewerking van NEN. *Ook organisaties die ISO hebben toegepast maar in FIRA MVO-rapport Brons of Zilver hebben afgerond kunnen een Zelfverklaring ISO publiceren. Zij kunnen daarvoor echter minder gebruik maken van FIRA voor de onderbouwing. In de referentietabel staat met medaillekleuren (Brons, Zilver, Goud) aangegeven welke antwoorden in welke rapporten aan de orde komen. Bronzen of Zilveren medailles kunnen derhalve dienen ter onderbouwing voor organisaties die desbetreffende MVO-rapporten afgerond hebben. Overige informatie zullen zij zelf moeten aanvullen en onderbouwen. 1.2 Hoe werkt de referentietabel van FIRA Platform naar NPR 9026? De NPR 9026 bevat vijf stappen om te komen tot een zelfverklaring: A. voorbereiden B. uitvoeren onderzoek C. beoordelen resultaten D. publiceren van de zelfverklaring E. bepalen noodzaak herbeoordeling. 1

6 Deze referentietabel helpt bij het uitvoeren van Stap B, uitvoeren van onderzoek door middel van beantwoording van 40 vragen. De referentietabel is gebaseerd op bijlage B uit de NPR Bijlage B is een referentiematrix en bevat de onderbouwing van de zelfverklaring in de vorm van de antwoorden op de vragen uit de NPR Overigens hoeft een organisatie niet meer te controleren of de informatie uit het FIRA Platform klopt (stap C.), omdat dat al door FIRA is geverifieerd. Voordeel van FIRA is dus niet alleen dat het onderzoek wordt gedaan, maar dat structuur en tools worden geboden om de stappen uit de NPR 9026 ook daadwerkelijk uit te voeren en transparant te maken. Voor de volledigheid start deze referentietabel niet met de 40 vragen, maar met zes vragen die in de NPR 9026 te vinden zijn in paragraaf 4.2 met een korte inleiding van de organisatie, het toepassingsgebied van NEN-ISO en de zelfverklaring, waarmee de scope van de zelfverklaring wordt bepaald. Daarna komen de 40 vragen uit de hoofdstukken 5 tot en met 8 van de NPR De vragen zijn in het Engels, dit omdat de voertaal in het FIRA Platform ook Engels is. De referentiematrix (Bijlage B) van de NPR 9026 bestaat uit een kolomsgewijze opbouw van 4 gegevensvelden per vraag. Wij hebben er om de leesbaarheid te vergroten in deze referentietabel voor gekozen om niet met kolommen te werken, maar de informatie per vraag onder elkaar weer te geven. Iedere vraag ziet er derhalve als volgt uit: Het nummer van de vraag/ De vraag zelf Indien van toepassing, de bulletlijstjes uit de NPR 9026 waarbij de punten die d.m.v. FIRA standaard gelden al zijn aangevinkt met daarbij de medaillekleur waar onderbouwing hiervoor te vinden is; De overige punten uit de bulletlijstjes die niet standaard uit FIRA aan te vinken zijn. Indien dit punt geldt voor uw organisatie vinkt u het zelf aan en zorgt voor onderbouwing. Indien het niet geldt voor uw organisatie laat u dit punt open. anders, namelijk [mogelijkheid om zelf punten toe te voegen] Een antwoordbox waarin standaardantwoorden vanuit FIRA zijn opgenomen of in geel gearceerd, aanwijzingen waar u de informatie in FIRA kunt vinden om hier weer te geven, bijvoorbeeld:. Content overnemen uit U kunt deze antwoorden naar behoefte aanvullen met uw eigen informatie. Bronvermelding: locatie waar onderbouwing te vinden is. Indien gewenst kunt u hier eigen bronnen aan toevoegen. FIRA report Commitment Declaration Organization - Company profile [Indien van toepassing: Onze financiële informatie kunt u vinden op ] Bij veel vragen uit de NPR 9026 zijn lijsten van mogelijke invullingen, voorbeelden en/of aandachtspunten opgenomen (de zogenaamde bulletlijsten). Ze zijn niet bedoeld als afvinklijstje, maar om richting aan en verdieping in het zelfonderzoek en de beantwoording van de 2

7 vragen te geven. Sommige van deze punten worden standaard vanuit FIRA behandeld en zijn dus al aangevinkt. Andere punten kunnen alleen worden aangevinkt indien dit punt bij de betreffende organisatie aan de orde is. Deze punten hebben een open bullet maar wel met de FIRA kleur van waar deze informatie te vinden is indien aan de orde. De NPR 9026 vraagt niet dat alle bullets worden aangevinkt, is een onderwerp niet van toepassing in uw organisatie, dan wordt het simpelweg niet aangevinkt. 1.3 Verschillen NPR 9026 en FIRA Er zijn twee belangrijke verschillen in de methodieken van FIRA en die van ISO / NPR 9026 waarmee in deze referentietabel rekening dient te worden gehouden: 1. MVO kernthema s en onderwerpen ISO bevat 37 onderwerpen die, verdeeld over zeven kernthema s, beoordeeld dienen te worden op relevantie, significantie en prioriteit. FIRA vraagt beoordeling van 32 van die onderwerpen. De overige vijf onderwerpen zijn op een andere wijze in FIRA ondergebracht. Het gaat dan om: Kernthema Bestuur van de organisatie : FIRA gaat ervan uit dat goed bestuur een sleutelvoorwaarde is voor een duurzame bedrijfsvoering en derhalve altijd relevant is en hoge prioriteit heeft. Het MVO-rapport Goud in FIRA is ingericht om weer te geven op welk manier een organisatie risico s en kansen (van MVO onderwerpen) inschat, beheerst en verbeterplannen doorvoert. Het geeft derhalve inzicht in het management systeem van de organisatie en de resultaten ervan. De eerste vier onderwerpen uit ISO onder het kernthema Mensenrechten zijn procesgericht en in de methodiek van FIRA van toepassing op alle kernthema s, niet alleen op Mensenrechten. Dit is toegelicht in de manual van FIRA die voor iedere deelnemer beschikbaar is en opgevraagd kan worden via 2. Methodiek voor het bepalen van relevantie, significantie en prioriteit ISO geeft handreikingen voor het integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in een organisatie. ISO heeft criteria opgesteld waarmee bepaald kan worden welke van de 37 MVO onderwerpen relevant zijn voor de betreffende organisatie, welke van de relevante onderwerpen significant zijn, en welke significante onderwerpen actie behoeven en derhalve prioriteit krijgen. In dit gehele proces dient een organisatie stakeholders te betrekken. Vervolgens bepaalt een organisatie op welke prioritaire onderwerpen ze actie gaat ondernemen. 3

8 FIRA werkt met het begrip materialiteit. De in FIRA komt middels een aantal stappen tot stand. Eerst bepaalt een organisatie welke onderwerpen relevant zijn, door te onderzoeken of er scenario s zijn waarbij een onderwerp invloed gaat uitoefenen op de organisatie of omgekeerd, of beide. Vervolgens bepaalt de organisatie van alle relevante onderwerpen de mate van relevantie (significantie op een schaal van 1 tot 5). Belangrijke stakeholders geven via de stakeholder engagement ook hun input over relevantie en significantie. Beide beoordelingen komen in de samen, waarin duidelijk wordt welke onderwerpen door beide groepen als belangrijk worden ervaren (Material). Deze onderwerpen hebben prioriteit. Alle Material issues dienen in MVO-rapport Goud in ieder geval te zijn ondergebracht in het managementsysteem van de organisatie. Dit betekent dat er op al die onderwerpen beleid wordt geformuleerd, indien nodig verbeterplannen worden uitgevoerd, en er middels KPI management wordt gemonitord of de organisatie aan haar doelstellingen voldoet. Daarnaast kan een organisatie ervoor kiezen ook actie te ondernemen op andere dan de materiële onderwerpen Tot welke acties de issue analyse heeft geleid of gaat leiden komt in MVO-rapport Goud tot uiting in KPI management en Collaboration met stakeholders, en vanaf MVO-rapport Brons ook in Best pratices en Improvement plans. 1.4 Publicatie van de zelfverklaring Het Publicatieplatform ISO van NEN kent drie opties voor publicatie van een zelfverklaring. In optie 1 publiceert een organisatie alleen de verklaring zelf (bijlage A van de NPR 9026) en verwijst naar een plek waar de onderbouwende informatie gevonden kan worden. In optie 2 publiceert de organisatie naast de verklaring ook de antwoorden op de 40 vragen (bijlage B). In optie 3 publiceert de organisatie daarnaast ook nog een Issue matrix (bijlage C), waarin voor de 37 MVO onderwerpen is aangegeven hoe is omgegaan met relevantie, significantie en prioriteit. Organisaties die gebruik maken van deze Referentietabel komen in aanmerking voor publicatie in optie 1 of 2. De Referentietabel kan daarbij als bijlage B worden toegevoegd. Indien ze in aanmerking willen komen voor optie 3 moet een vertaalslag worden gemaakt van de FIRA issue analyse en naar de wijze waarop bijlage C wordt weergegeven. Er zijn organisaties die ervoor kiezen hun zelfverklaring extern te laten verifiëren. Zij voegen de verificatie verklaring die hieruit voortkomt bij hun zelfverklaring (Bijlage A). Op deze wijze kan ook de FIRA Assurance statement worden toegevoegd aan de zelfverklaring, als bewijs dat de onderbouwende informatie in het FIRA Platform is geverifieerd door een onafhankelijke partij. Bovendien kan aan bijlage B de FIRA rapportage van de organisatie worden toegevoegd, zodat stakeholders deze informatie direct beschikbaar hebben en daarvoor niet hoeven inloggen op de FIRA website. 4

9 2 REFERENCE TABLE FROM FIRA TO NPR Preliminary questions from section 4.2 of the 9026 NPR indicating the scope of the self-declaration ISO Section 4.2 question a). What is the name of the organization? Copy content from Header (Formal name) Organization - Company details (Formal name) If the has not been added to this attachment, you can see the report on You can submit a free login code from Section 4.2 question b). What are the most important activities (trademarks, products and/or services) of the organization? Copy content from Company profile (Description of company activities) Organization - Company profile (Description of company activities) Section 4.2 question c). In which countries is the organization active? Copy content from Company details (Company sites) Organization - Company details (Company sites) Section 4.2 question d). Where is the head office of the organization located? Copy content from Company details (Visitor address HQ) Organization - Company details (Visitor address HQ) Section 4.2 question e). Does the organization have other divisions, operating companies, subsidiaries, etc.? Copy content from Company details (Company ownership) Organization - Company details (Company ownership) 5

10 Section 4.2 question f). To what parts of the organization does the application of NEN- ISO relate and does the self-declaration apply (only the head office, establishments in the Netherlands, etc.)? Copy content from Company profile (Scope for FIRA) Organization - Company profile (Scope for FIRA) 6

11 questions for self-examination for the purpose of self-declaration ISO as described in NPR 9026 Question 1. Our organization is accountable for its impacts on society, the economy and the environment. Which activities does your organization undertake to give substance to this principle? We are accountable for: the impacts of our decisions and activities on society, the environment and the economy, especially significant negative consequences; the actions taken to prevent repetition of these negative consequences; other, namely. Our organization has FIRA CSR Report Bronze/Silver/Gold/Platinum (Delete what is not applicable ). FIRA is a platform designed to share CSR information with stakeholders. Also, the FIRA Platform is designed in the way that it helps an organization implement ISO and report about their CSR performances. FIRA verifies this information, which enhances reliability of the information presented. FIRA has four reports, which show how the level of implementation and the degree of transparency of an organization. These reports are cumulative: an organization starts with CSR Report Bronze, then if desired goes through with CSR Report Silver, Gold and Platinum. The information from CSR Report Bronze is therefore not 'transferred' to CRS Report Silver and Gold, but is always kept at Bronze (and is updated annually and re-assessed). CSR Report Platinum provides no additional information, but means that a FIRA or a 3 rd party, in addition to the claims review for the first three reports done annually, also carried out onsite audits to verify the level of implementation of policies, programs and practices. Under is indicated from what report and where in the FIRA report the relevant information can be found. [Other, namely ] Declaration Commitment to this principle; Improvement plans; Best practice & Innovation Stakeholders - Transparency Performance management KPI management 7

12 Question 2. Our organization is transparent about decisions and activities which have an impact on our environment. Which activities does your organization undertake to give substance to this principle? We are transparent regarding: the purpose, nature and location of our activities; the identity of any controlling interest in the activity of our organization; the manner in which decisions are made, implemented, and reviewed; the definition of the roles, responsibilities, accountabilities and authorities across the different functions in our organization; the standards and criteria against which our organization evaluates its own performance relating to social responsibility; our performance on relevant and significant issues of social responsibility; the sources, amounts and application of our funds; the known and likely impacts of our decisions and activities on our stakeholders, society, the economy and the environment; our stakeholders and the criteria and procedures used to identify, select and engage them; other, namely. This information is: Public and easily available. [check if the organization has chosen the option Automatically disclose to all in FIRA ] Understandable for our stakeholders. Timely, factual correct, clear and objective. Add details about availability financial information [other, namely ] Commitment Declaration Organization - Company profile Organization - Company details Organization - Value chain Organization - Responsibilities Achievements - Best practice & Innovation Stakeholders - Stakeholder Matrix Organization - Governance Stakeholders Transparency Stakeholders - Collaboration Commitment Management approach & review Performance management KPI management [If applicable: You can find our financial information at ] 8

13 Question 3. Our organization behaves ethically. Which activities does your organization undertake to give substance to this principle? We: identify and state our core values and principles; develop and use governance structures that promote ethical behavior within our organization, in its decision making and in its interactions with others; identify, adopt and apply standards of ethical behavior appropriate to our purpose and activities and consistent with the principles outlined in NEN-ISO 26000; encourage and promote the observance of these standards; define and communicate the standards of ethical behavior expected from our governance structure, personnel, suppliers, contractors, owners and managers, and particularly from those that have the opportunity, while preserving local cultural identity, to significantly influence the values, culture, integrity, strategy and operation of our organization and people acting on its behalf; prevent or resolve conflicts of interest throughout the organization that could otherwise lead to unethical behavior; establish and maintain oversight mechanisms and controls to monitor, support and enforce ethical behavior; establish and maintain mechanisms to facilitate the reporting of unethical behavior without fear of reprisal; recognize and address situations where local laws and regulations either do not exist or conflict with ethical behavior; adopt and apply internationally recognized standards of ethical behavior when conducting research with human subjects; respect the welfare of animals, when affecting their lives and existence, including by providing decent conditions for keeping, breeding, producing, transporting and using animals; other, namely... How is this ethical behavior formalized? Code of behaviour, namely Whistle-blower policy, namely.. Policy or standard for ethical behavior, namely Other, namely.. [other, namely ] Commitment - Declaration Commitment - Code of conduct Commitment - Code of conduct for suppliers Organization - Responsibilities Organization - Governance Performance management KPI management Performance management Awareness & competence 9

14 Question 4. Our organization respects the interests of our stakeholders and take them into account. Which activities does your organization undertake to give substance to this principle? We: identify our stakeholders; recognize and have due regard for the interests as well as the rights of our stakeholders and we respond to their expressed concerns; recognize that some stakeholders can significantly affect the activities of the organization; assess and take into account the relative ability of stakeholders to contact, engage with and influence the organization; take into account the relation of our stakeholders' interests to the broader expectations of society and to sustainable development, as well as the nature of the stakeholders relationship with our organization; consider the views of stakeholders whose interests are likely to be affected by a decision or activity even if they have no formal role in the governance of the organization or are unaware of these interests; other, namely. [other, namely ] Commitment - Declaration Organization - Value chain Stakeholders Stakeholder matrix Stakeholders Engagement planning Stakeholders Transparency Stakeholders Collaboration Question 5. Our organization respects the applicable laws and regulations. Which activities does your organization undertake to give substance to this principle? We: comply with legal requirements in all jurisdictions in which the organization operates, even if those laws and regulations are not adequately enforced; ensure that our relationships and activities comply with the intended and applicable legal framework; keep ourselves informed of all legal obligations periodically review our compliance with applicable laws and regulations; other, namely. [other, namely ] 10

15 Commitment Declaration Commitment to this principle Question 6. Our organization respects the international norms of behavior. Which activities does your organization undertake to give substance to this principle? We: respect international norms of behavior in situations where the law or its implementation does not provide for adequate environmental or social safeguards, or conflicts with international norms of behavior; reconsider our relations and activities in areas where the law or its implementation is in conflict with international norms of behavior and where not following these norms would have significant consequences; consider legitimate opportunities and channels to seek to influence relevant organizations and authorities to remedy conflicts of laws and regulations with the international norms of behavior; avoid being complicit in the activities of another organization that are not consistent with international norms of behavior; other, namely. [other, namely ] Commitment - Declaration Commitment to this principle Organization - Value chain Commitment - Improvement plans Stakeholders Collaboration Performance management Awareness & competence (not public) Question 7. Our organization respects and recognizes the universal human rights. Which activities does your organization undertake to give substance to this principle? We: respect the universality of these rights, that is, that they are indivisibly applicable in all countries, cultures and situations; take action in situations where human rights are violated in the course of our business, the value chain and / or our sphere of influence; adhere to the principle of respect for international norms of behavior in situations where the law or its implementation does not provide for adequate protection of human rights; other, namely. Clarficiation/examples [other, namely ] 11

16 Commitment - Declaration Organization - Value chain Stakeholders - Stakeholder matrix Stakeholders Collaboration Performance management Awareness & competence Question 8. How did your organization identified its stakeholders (who were involved and how were they consulted)? : We have identified our stakeholders using the FIRA Platform tooling. We have identified all stakeholder groups that are relevant to our organization and considered mutual interest and influence for each group. The results of this analysis are shown in the stakeholder matrix, in which four categories of stakeholders are to be found: Engage stakeholder groups where both (mutual) influence and (mutual) interest are high; Satisfy stakeholder groups where (mutual) influence is high, but (mutual) interest is limited; Inform stakeholder groups where mutual) influence is low, but (mutual) interest is high; Monitor stakeholder groups where both (mutual) influence and (mutual) interest is low. The following persons have been involved in the identification of our stakeholders: Organization - Value chain Stakeholders - Stakeholder matrix Stakeholders Engagement planning Stakeholders Management (not public) Stakeholders - Collaboration Internal Documents (not public) Materiality Matrix Question 9. Who are the stakeholders of your organization? : Our Stakeholder matrix in FIRA shows which stakeholder groups are involved in our organization Stakeholders - Stakeholder matrix. 12

17 Question 10. Why and how does your organization engage its stakeholders? Give examples. We engage our stakeholders to: increase our understanding of the likely consequences of our decisions and activities on specific stakeholders; determine how best to increase our beneficial impacts of our activities and decisions and how to lessen any adverse impact; determine whether our claims about our social responsibility are perceived to be credible; help us review and improve our social responsibility performance; reconcile conflicts involving our own interests, those of our stakeholders and the expectations of society as a whole; fulfill legal obligations we have towards stakeholders; increase transparency of our activities and decisions; form partnerships to achieve mutually beneficial objectives other, namely We are questioning our key stakeholders, as shown in the Stakeholder Engagement Planning in FIRA, to understand the impact of our decisions and activities to specific stakeholders.. Copy content from [Organization -Governance] [Stakeholders Collaboration] [Stakeholders Transparency] Stakeholders - Stakeholder matrix Stakeholders Engagement results (public through materiality) Organization Governance (not public) Organization Governance issues (not public) Stakeholders Engagement planning Stakeholder Management (not public) Stakeholders - Transparency Stakeholders - Collaboration Question 11. State whether during the determination of relevant issues you have looked at: The activities and decisions of your own organization. Activities and decisions of organizations in the value chain and sphere of influence of your organization. Daily activities as well as extraordinary situations. : The issue analysis in FIRA CSR Report Silver is performed based on the activities described in the Scope for FIRA. The issue analysis in FIRA CSR Report Silver is conducted on the basis of 13

18 the value chain shown in the Value Chain in CSR Report Bronze. The materiality matrix is created based on the issues analysis combined with stakeholder views on the issues. FIRA has verified whether daily and special situations (emergencies) have been accounted for in the analysis. If this is not executed properly then this is recorded in the verification statement. Company profile Scope for FIRA Value Chain Stakeholder matrix FIRA Assurance statement Question 12. Which subjects are relevant? : In FIRA Platform relevance is determined for 32 issues as described in the introduction to Reference table. The outcomes are shown in the in the. The remaining five subjects are considered relevant in the FIRA method for all organizations and are applicable to all core subjects. Question 13. Which criteria did you use in determining the significant issues? The extent of the impact of the issue on stakeholders and sustainable development. The potential effect of taking action or failing to take action on the issue. The level of stakeholder concern about the issue. The societal expectations of responsible behavior concerning these impacts. Other criteria, namely the degree of impact on society. In the FIRA Platform significance is shown as degree of relevance from 1-5 by the organization and its stakeholders. Criteria are used involving: the extent to which risks are present regarding business and image, to what extent there are opportunities for sustainable value creation for products and/or the business in general, and the values and objectives of the organization. FIRA manual, (request as desired) Question 14. Which issues are significant? See in FIRA. In terms of significance, the Material issues are most significant, the Business Case and Stakeholder focus issues less significant and Immaterial issues not significant. 14

19 Question 15. Which criteria did you use in determining the issues of high priority? The current performance of the organization with regard to legal compliance, international Standards and international norms of behavior. The current performance of the organization with regard the state-of-the-art and best practice. Whether the issue can significantly affect the ability of the organization to meet important objectives. The potential effect of the related action compared to the resources required for implementation. The length of time to achieve the desired results. Whether there can be significant cost implications if not addressed quickly. The ease and speed of implementation, which may have a bearing on increasing awareness of and motivation for action on social responsibility within the organization. the quick wins. Other criteria, namely. These questions are addressed in the FIRA manual (appendix). [other, namely ] Question 16. Which issues have priority? Material (significant) issues that have priority are marked in the management approach. Vraag 17. Tot welke acties heeft dit geleid of gaat u nemen? Question 17. Which actions have been taken as a result of these priorities or which actions are you going to take? Best Practices and Collaborations indicate which sustainable measures and collaborations have been established. Improvement Plans show what measures are intended. Performance is measured through KPI s. Improvement plans Best practice & Innovation KPI management 15

20 Governance - Management approach Collaborations Question 18. Explanation on determining priorities (explain also why certain issues are or are not considered).: In Management Approach all Material Issues are considered and policy is defined. Actions to be taken are recorded in Improvement Plans. Best practices show measures on issues that have already been taken. In addition, an organizations can also decide to take other measures (for non-material issues). What issues are concerned and why the organization chooses to prioritize these issues is described in Management Approach. Improvement plans Best practice & Innovation Governance - Management approach KPI management Question 19. Indicate which stakeholders you have involved in determining relevancy, significance and the issues of priority and how you have done this.: : The is based on the issues analysis of the organization, combined with stakeholders views. It states which and how stakeholders are involved (however, this information is currently not public). Governance states which stakeholders are involved in improvement projects or partnerships. Stakeholder matrix Stakeholder planning Engagement results Collaboration Question 20. Which (types of) organizations are in your sphere of influence and how are they related to your organization? : The FIRA Platform implements the concept of "sphere of influence" by evaluating mutual influence on stakeholders. The Stakeholder matrix includes all stakeholder groups that are relevant to an organization, and indicates the level of influence for each stakeholder group. The following (type of) organizations are in our sphere of influence: [complete all stakeholder groups that you have recorded in FIRA, in which your organization can exert influence]. The Stakeholder matrix shows how these groups relate to our organization. 16

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015

Materialiteit en waardecreatie. Jos Reinhoudt 21 mei 2015 Materialiteit en waardecreatie Jos Reinhoudt 21 mei 2015 JOS REINHOUDT MVO Nederland Speerpuntonderwerpen: Transparantie Stakeholderdialoog Impact MVO Trendrapport 2015 j.reinhoudt@mvonederland.nl @JosReinhoudt

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Aart Bitter Haarlem, 18 maart 2014 Kwaliteitskring Noord-Holland www.information-security-governance.com Agenda 13:45-14:15 - Informatiebeveiliging Introductie

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

EU Data Protection Wetgeving

EU Data Protection Wetgeving Fundamentals of data protection EU Data Protection Wetgeving Prof. Paul de Hert Vrije Universiteit Brussel (LSTS) 1 Outline -overzicht -drie fundamenten -recente uitspraak Hof van Justitie Recht op data

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

WELKOM. Sustainable Procurement a way of living. NEVI Inkoopdag 2015 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met ambitie!

WELKOM. Sustainable Procurement a way of living. NEVI Inkoopdag 2015 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met ambitie! WELKOM Sustainable Procurement a way of living Programma Sustainable procurement - Karin van IJsselmuide ISO 26000 - Hans Kröder Sustainable tools Boudewijn Mos NEVI-values Sustainable Procurement ISO-richtlijn

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Instruction project completion report

Instruction project completion report Instruction project completion report The project completion report is in fact a final progress report providing a comparison between the start of the project and the situation at the end of the project.

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE

SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE SUSTAINABLE PROCUREMENT ISO 20400 ERIK VAN ASSEN - KARIN VAN IJSSELMUIDE LID NEN-NORMCOMMISSIE ISO 20400 VOORZITTER NEN-NORMCOMMISSIE ISO 20400 NETWERKMANAGER NEVI - KENNISMANAGER/TRAINER NEVI \ NEVI values

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 Confidentieel 1 van 5 Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 1. INLEIDING Sinds 2010 onderzoekt DNB de kwaliteit van informatiebeveiliging als thema binnen de financiële sector.

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname.

De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational. Commitment in de Periode na een Overname. De Relatie tussen Ervaren Organisatiecultuur en Organizational Commitment in de Periode na een Overname. The Relation Between Perceived Organizational Culture and Organizational Commitment After an Acquisition.

Nadere informatie

Het New Work Item Proposal Sustainable purchasing. Dick Hortensius en Ingeborg Boon NEN-Managementsystemen

Het New Work Item Proposal Sustainable purchasing. Dick Hortensius en Ingeborg Boon NEN-Managementsystemen Het New Work Item Proposal Sustainable purchasing Dick Hortensius en Ingeborg Boon NEN-Managementsystemen 1 Ontwikkelingen duurzaam inkopen NWIP October 2012 De stemming: Europees positive result Brief

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Ghent, a leading consumer. Cogita Ghent, 8th of March 2013 Mieke Pieters Strategic Procurement Expert

Ghent, a leading consumer. Cogita Ghent, 8th of March 2013 Mieke Pieters Strategic Procurement Expert Ghent, a leading consumer Cogita Ghent, 8th of March 2013 Mieke Pieters Strategic Procurement Expert Lead the change! 2 Summary I. SPP: Buying our future II. III. Ghent, a leading consumer SPP & SME 3

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan 1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan schokkende wijzigingen Speerpunten VOC richting SSVV

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen EMAS, een stap dichter bij het waarmaken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Prof. dr. Sandra Rousseau Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen CEDON Brussel, 4 oktober 2016 Sustainable development

Nadere informatie

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands Dementie.nl Online platform for caregivers in the Netherlands Jacqueline Stokman Project manager dementie.nl Rob Groot Zwaaftink Team Dialogue & Support The internet is not a sales or marketing tool; rather,

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality

Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009. Bob Alisic. ActinQ. consulting, training & auditing in Quality Managen op duurzaam succes een aanpak op basis van Kwaliteitsmanagement ISO 9004:2009 Bob Alisic ActinQ consulting, training & auditing in Quality ISO 9004:2000 versus ISO 9004:2009 Hoe zijn de beide normen

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Maturity van security architectuur

Maturity van security architectuur Renato Kuiper Principal Consultant LogicaCMG renato.kuiper@logicacmg.com LogicaCMG 2006. All rights reserved Over de spreker Renato Kuiper Principal consultant Information Security bij LogicaCMG Hoofdredacteur

Nadere informatie

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Integrating sustainability information into the investment process ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Content Introduction Gathering of information ING sustainability

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Resilient risk management: veilige veerkrachtige processen

Resilient risk management: veilige veerkrachtige processen Resilient risk management: veilige veerkrachtige processen NVVK Veiligheidscongres 16 en 17 maart 2011 (N)iemand verantwoordelijk voor Veiligheid?! Dolf van der Beek Raphaël Gallis Niek Steijger Johan

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie