VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx"

Transcriptie

1 VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels GD Nuland tel: (073) fax: (073) Rabobank BTW nr: NL B01 Kamer van Koophandel: milieuadvies akoestisch onderzoek fotovisualisaties vergunningaanvragen Wet milieubeheer Opdrachtgever: Raedthuys Windenergie B.V. Postbus DC Enschede Kenmerk: GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx Betreft: Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder van het op te richten windpark Suurhoffbrug met drie of vier turbines Enercon E-101 of E-82 te Rotterdam. Fotovisualisaties van het toekomstige windpark. Contactpersoon opdrachtgever: de heer Arjen Boesveld, tel: (053) Behandeld door: L. van Grinsven, december Op alle opdrachten, betalingen en transacties zijn van toepassing de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau RVOI-2001

2 Inhoud 1. Inleiding Beschrijving van de locatie Regelgeving Wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen Enercon E Enercon E Akoestisch onderzoek Invoer rekenmodel Geluidbron Enercon E Geluidbron Enercon E Windaanbod Rekenresultaten Onderzoek slagschaduw Normstelling Schaduwgebied Potentiële schaduw Rekenresultaten Hinderduren bij woningen Enercon E Hinderduren bij woningen Enercon E Bespreking Bijlagen bijlage 1 : objecten rekenmodel bijlage 2 : rekenresultaten geluid Figuren figuur 1 : objecten rekenmodel geluid figuur 2 : toetspunten en geluidcontouren 4x Enercon E figuur 3 : rekenpunten en schaduwcontouren 4x Enercon E figuur 4 : rekenpunten en schaduwcontouren 4x Enercon E figuur 5 : fotopunten figuur 6 : foto A; Kleidijk figuur 7 : foto B; Jachthavens figuur 8 : foto C; Suurhoffbrug figuur 9 : foto D; Steenenbaak GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december 2010

3 1. Inleiding In opdracht van Raedthuys Windenergie B.V is onderzoek uitgevoerd voor een op te richten windpark met drie of vier windturbines. Het betreft windpark Suurhoffbrug te Rotterdam. Uitgevoerd is een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar slagschaduwhinder. Daarnaast zijn er fotovisualisaties vervaardigd. Er is nog geen keuze gemaakt voor het turbinetype en het aantal turbines. Onderzocht zijn vier varianten: drie turbines Enercon E-101; vier turbines Enercon E-101; drie turbines Enercon E-82; vier turbines Enercon E Beschrijving van de locatie De locatie is gelegen op het gezoneerde industrieterrein Europoort tussen het Hartelkanaal en de Europaweg N15. Afbeelding 1: locatie. Ten noorden is er industriegebied en ten zuiden loopt het Hartelkanaal en ligt het Brielse Meer. De meest nabij gelegen woningen van derden liggen in de gemeente Westvoorne circa 1 km ten zuiden van het windpark nabij de Katteweg en circa 1 km ten westen aan de Krimweg (zie ook figuur 2). 1.2 Regelgeving De kortste afstand tussen een woning van derden en een turbine bedraagt meer dan viermaal de ashoogte (4x99 m). Het opgestelde vermogen bedraagt minder dan 15 MW. De inrichting is niet vergunningplichtig inzake de Wet milieubeheer. De inrichting valt onder artikel 3.13 van het Activiteitenbesluit 1. 1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr , Staatsblad 2007/415. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

4 De dichtstbijzijnde woning van derden ligt verder weg dan 300 m zodat het overleggen van een rapport van een akoestisch onderzoek formeel niet is vereist. Ter informatie is een dergelijk onderzoek toch uitgevoerd. Binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter (12x101 m) bevinden zich woningen van derden zodat ook een onderzoek naar slagschaduw is uitgevoerd. Het windpark valt niet onder onderdeel D (beoordelingsplicht) van het Besluit MER (MilieuEffectRapportage). 1.3 Wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen Het besluit wijziging milieuregels windturbines is op 14 oktober 2010 gepubliceerd 2. Verwacht wordt dat dit besluit op 1 januari 2011 of kort hier na van kracht wordt. Voor de normstelling is in dit onderzoek aansluiting gezocht bij deze nieuwe regelgeving die gebaseerd is op een toetsing bij woningen van derden aan de waarde L den =47 db en L night =41 db. Volgens het ministerie is de overgang van de gangbare norm WNC40 naar de nieuwe systematiek beleidsneutraal. De normstelling is voorbehouden aan het bevoegde gezag. 1.4 Enercon E-101 De Enercon E-101 heeft een rotordiameter van 101 m met drie rotorbladen. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen circa 6 en 15 tpm. Het nominale generatorvermogen is 3 MW. De turbine wordt hier geplaatst op een conische mast waardoor de rotoras circa 99 m boven het maaiveld komt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 150 m hoog. De mast heeft een diameter van circa 7 m aan de voet en circa 3 m aan de top. De rotorbladen zijn semi-mat. De grootste breedte van het blad is circa 4,4 m; aan de tip zijn de bladen circa 0,75 m breed. 1.5 Enercon E-82 De Enercon E-82 heeft een rotordiameter van 82 m en drie rotorbladen. Het nominale elektrische vermogen is 3 MW. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen circa 6 en 20 tpm. De turbine wordt hier geplaatst op een conische mast waardoor de rotoras circa 98 m boven het maaiveld komt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 140 m hoog. De mast heeft een diameter van circa 4,2 m aan de voet en circa 2 m aan de top. De rotorbladen zijn semi-mat. De grootste breedte van het blad is circa 3,8 m, aan de tip zijn de bladen circa 0,6 m breed. 2 Besluit van 14 oktober 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht (wijziging milieuregels windturbines). GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

5 2. Akoestisch onderzoek 2.1 Invoer rekenmodel Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgebouwd met behulp van het programma Geomilieu versie 1.71 van DGMR. Hiermee zijn de jaargemiddelde geluidniveaus berekend. De modellering en de overdrachtsberekening zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines 3. De geometrie van de omgeving is vastgesteld aan de hand van kaartmateriaal, luchtfoto s en verkenning ter plaatse. De bodem is als akoestisch absorberend (B=1) ingevoerd terwijl enkele wateroppervlakken zijn ingevoerd als akoestisch reflecterend (B=0). De windturbines zijn akoestisch gemodelleerd met rondom uitstralende puntbronnen ter hoogte van de rotoras (h b =99 m of 98 m). In het akoestische model zijn toetspunten gedefinieerd ter plaatse van nabijgelegen objecten: Toetspunt 1 ligt bij woningen aan de Krimweg te Oostvoorne, circa m ten westen van het windpark. Toetspunt 2 ligt bij een jeugdbuitenverblijf aan de Krimweg, circa 775 m ten zuidwesten van het windpark. Toetspunt 3 ligt nabij woningen te Kruiningergors, circa 950 m ten zuiden van het windpark. De toetspunten zijn aangegeven in figuur 2 en hebben twee hoogten boven het plaatselijke maaiveld. Beoordeeld worden de geluidniveaus op plaatsen waar personen kunnen verblijven. Voor de dagperiode is dit de begane grond (+1,5 m). Voor de avond en nachtperiode is dit ter hoogte van verblijfruimten in de woning (+5 m voor een woning met twee woonlagen). Het jeugdbuitenverblijf heeft geen verdieping. Het rekenresultaat is het niveau van het invallende geluid (dus exclusief een eventuele bijdrage door reflectie tegen de achterliggende gevel). Gedetailleerde akoestische informatie over de in het rekenmodel ingevoerde objecten vindt u in bijlage Geluidbron Enercon E-82 Van de Enercon E-82 E2 3 MW (mode III) zijn nog geen gedetailleerde geluidmeetgegevens bekend. Op basis van berekeningen publiceert de leverancier echter een maximale bronsterkte van 106 db(a) 4 als de turbine werkt op 95% van het nominale vermogen. Dit vermogen wordt opgewekt bij een windsnelheid van circa V as =11 m/s. Bij windsnelheden van V 10 =7 m/s bedraagt de bronsterkte 105 db(a). 2.3 Geluidbron Enercon E-101 Van de Enercon E-101 zijn nog geen gedetailleerde geluidmeetgegevens bekend. Op basis van berekeningen verwacht de leverancier echter een bronsterkte van 99 db(a) bij een windsnelheid van V 10 =5 m/s en 106 db(a) als de turbine werkt op 95% van het nominale vermogen 5. Dit nominale vermogen wordt opgewekt bij een 3 Reken- en meetvoorschrift windturbines, 23 december 2010, een uitgave van het ministerie van VROM. 4 SIAS-04-SPL E82 E3 OM I 3 MW Est Rev1, Enercon, mei SIAS-04-SPL E-101 OM I 3MW Est Rev1, Enercon, June GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

6 tijd windsnelheid vanaf circa V 10 =9 m/s. Bij een windsnelheid van V 10 =7 m/s is de bronsterkte 105,4 db(a). Daarnaast zijn er bronsterkten gerapporteerd bij gereduceerd vermogen 6. Deze gegevens zijn samengevat in onderstaande tabel. Tabel 2-1: bronsterkten Enercon E Windaanbod V 10 m/s 3 MW db(a) 2.5 MW db(a) 2 MW db(a) 1,5 MW db(a) 1 MW db(a) 800 kw db(a) % ,6 104,0 102,0 100,0 99,0 De jaargemiddelde bronsterkte L E van een windturbine is afhankelijk van de optredende windsnelheden op ashoogte. Door het KNMI zijn gegevens gepubliceerd over de distributie van voorkomende windsnelheden op 80 tot 120 m hoogten. Deze distributies zijn gespecificeerd voor de dag, de avond en de nachtperiode. De data zijn gebaseerd op het meteo-model van het KNMI en beschikbaar op rasterpunten over geheel Nederland. De windsnelheden op de betreffende locatie zijn verkregen door een interpolatie van de gegevens die gelden voor een hoogte van 99,5 m of 98 m van de nabijgelegen rasterpunten. De verschillen tussen de dag, de avond en de nacht zijn beperkt. De verschillen in windsnelheid bij de afzonderlijke turbines zijn ook minimaal. Grafiek 2-1 geeft de verdeling van de jaargemiddelde windsnelheden op +99,5 m. Grafiek 2-1: voorkomende windsnelheden op ashoogte 99,5 m. 14% distributie windsnelheden 12% 10% 8% dag gemiddeld 7,87 m/s op m avond gemiddeld 7,98 m/s op m nacht gemiddeld 8,25 m/s op m 6% 4% 2% 0% windsnelheid [m/s] 6 SA-04-SPL Estimation red E-101-Rev1-1; GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

7 db(a) db(a) De gerapporteerde bronsterkten in relatie tot de windsnelheid op 10 m hoogte zijn omgerekend naar bronsterkten in relatie tot de windsnelheid op ashoogte. Dit leverde de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven in Grafiek 2-2. Grafiek 2-2: verdeling bronsterkten Enercon E m. 110 Le Enercon E m dag 102,3 db avond 102,5 db nacht 102,6 db windsnelheid Vas [m/s] Ter informatie zijn in bovenstaande grafiek ook de gecorrigeerde bronsterkten van de Enercon E-101 weergegeven per windsnelheidsklasse voor de dag, de avond en de nacht. De gele, blauwe en rode staven representeren de bronsterkten gecorrigeerd voor het percentage van de tijd dat de betreffende windsnelheidsklasse optreedt. Hieruit valt op te maken dat het geluid bij windsnelheden van V as =8 tot 14 m/s de hoogste bijdrage levert aan het jaargemiddelde. Het geluid bij windsnelheden tot V as =6 m/s en vanaf 16 m/s heeft een lage bijdrage. Cumulatie van deze bronsterkten over alle windsnelheidsklassen levert de jaargemiddelde bronsterkten op. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt van de Enercon E-82 wat gemeten is bij een windsnelheid van V 10 =6 m/s en wat overeenkomst met V as =8,7 m/s. In Grafiek 2-3 staan de bronsterkten van de Enercon E-82 met een ashoogte van 98 m. Grafiek 2-3: verdeling bronsterkten Enercon E m. 110 Le Enercon E-82 3 MW +98 m dag 102,2 db avond 102,4 db nacht 102,5 db windsnelheid Vas [m/s] GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

8 3. Rekenresultaten In Tabel 3-1 zijn per toetspunt vermeld: een volgnummer en de jaargemiddelde geluidniveaus L day, L even en L night die daar optreden. L den is het tijdgewogen gemiddelde van: Het jaargemiddelde geluidniveau op +1,5 m in de dag L day ; Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond L even vermeerderd met 5 db; Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht L night vermeerderd met 10 db. Tabel 3-1: rekenresultaten 4x Enercon E ,5 m. punt omschrijving L day +1,5 m L even +5 m L night +5 m L den nr. db db db db 1 woning Krimweg Jeugdverblijf Kruiningergors De rekenresultaten zijn ook gedetailleerd weergegeven in bijlage 2. In figuur 2 zijn de bijbehorende L den =47 db contouren weergegeven zoals die optreden op een waarneemhoogte van +5 m. Tabel 3-2: rekenresultaten 3x Enercon E ,5 m. punt omschrijving L day +1,5 m L even +5 m L night +5 m L den nr. db db db db 1 woning Krimweg Jeugdverblijf Kruiningergors Tabel 3-3: rekenresultaten 4x Enercon E m. punt omschrijving L day +1,5 m L even +5 m L night +5 m L den nr. db db db db 1 woning Krimweg Jeugdverblijf Kruiningergors Tabel 3-4: rekenresultaten 3x Enercon E m. punt omschrijving L day +1,5 m L even +5 m L night +5 m L den nr. db db db db 1 woning Krimweg Jeugdverblijf Kruiningergors In alle varianten wordt ruimschoots voldaan aan de norm L den =47 db en L night =41 db. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

9 4. Onderzoek slagschaduw 4.1 Normstelling Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken bij mensen. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die ondervonden kan worden. Bekend is dat flikkerfrequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren en schadelijk kunnen zijn. Een groter verschil tussen licht en donker (meer contrast) wordt als hinderlijker ervaren. Verder speelt de blootstellingsduur een grote rol bij de beleving. Voor de normstelling is aansluiting gezocht bij het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit in artikel 3.14 onder 4. wordt verwezen naar de bij de ministeriële regeling te stellen maatregelen. In deze regeling 7 is in artikel 3.12 voorgeschreven dat een turbine is voorzien van een automatische stilstandsvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt dan twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden 8. Presentatie van de jaarlijkse duur van de slagschaduw geeft echter een beter beeld van de te verwachten hinder. Daarom is in het kader van dit onderzoek dit artikel als volgt geïnterpreteerd: Bij de beoordeling worden alleen woningen van derden betrokken. De eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf maal de rotordiameter wordt verwaarloosd. Schaduw bij een zonnestand lager dan vijf graden wordt als niet-hinderlijk beoordeeld. Bij zonsopkomst en zonsondergang is het licht vrij diffuus en wordt de turbine vaak aan het zicht onttrokken door gebouwen en begroeiing. Bij een windpark worden de schaduwduren en schaduwdagen van afzonderlijke turbines opgeteld voor zover de schaduwen elkaar niet overlappen. Er is geen stilstandsvoorziening nodig als de gemiddelde duur van hinderlijke schaduw minder is dan acht uur per jaar. Dit is een strengere beoordeling dan volgens het Activiteitenbesluit omdat ook nog slagschaduw gedurende minder dan 20 minuten aanvaardbaar wordt geacht buiten de 17 dagen met meer dan 20 minuten slagschaduwhinder en bovendien de hinderduur gedurende 17 dagen per jaar meer mag bedragen dan 20 minuten. 4.2 Schaduwgebied Bij de opkomst en de ondergang van de zon kan de schaduw van een turbine aan de westkant en aan de oostkant ver reiken. Op afstanden groter dan twaalf maal de rotordiameter (maximaal 12x101 m) wordt de slagschaduw echter niet meer als hinderlijk beoordeeld. Aan de noordzijde wordt het schaduwgebied begrensd omdat de zon in het zuiden altijd hoog staat. Aan de zuidzijde treedt nooit schaduw op omdat de zon nooit in het noorden staat. 7 Regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2007 nr. DJZ houdende algemene regels voor inrichtingen (Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). 8 Voor de letterlijke tekst wordt verwezen naar de regeling. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

10 % van de dag 4.3 Potentiële schaduw Op basis van de turbineafmetingen, de gang van de zon op deze locatie en een minimale zonshoogte van vijf graden, zijn de dagen en tijden berekend waarop slagschaduw kan optreden. De gang van de zon is voor alle dagen van het jaar bepaald met een astronomisch rekenmodel waarbij rekening is gehouden met de betreffende locatie (noorderbreedte en oosterlengte) op de aarde. De potentiële hinderduur is een theoretisch maximum. Hieruit is de verwachte hinderduur berekend door het toepassen van correcties. Als gevolg van deze correcties is de verwachte hinderduur aanmerkelijk korter dan de potentiële hinderduur Zonneschijn Schaduw is er alleen als de zon schijnt. Deze correctie is gebaseerd op het percentage van de daglengte dat de zon gemiddeld schijnt in dit gebied en in de betreffende maand. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van nabijgelegen meteostations. De data van meteostation Rotterdam zijn het meest representatief voor deze locatie. Grafiek 4-1: percentage zonneschijn. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Zonneschijn Rotterdam jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Oriëntatie Het rotorvlak staat niet altijd haaks op de schaduwrichting waardoor de hinderduur wordt beperkt. Als het rotorvlak evenwijdig staat aan de schaduwrichting treedt er geen of nauwelijks lichtflikkering op. Deze correctie is gebaseerd op de distributie van de voorkomende windrichtingen. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van meteostations waarbij alleen de windsnelheden boven 2 m/s zijn betrokken. Afhankelijk van de richting van waaruit de turbine wordt gezien ligt de deze correctie tussen circa 55% en 75%. Grafiek 4-2: Distributie windrichtingen. WNW W WZW Windrichting bij >2 m/s NNW ZZW 16% N 14% NNO 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% ZZO Z Rotterdam (totaal=96%) ONO O OZO GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

11 4.3.3 Bedrijfstijd Slagschaduwhinder treedt alleen op als de rotor draait. De correctie is gebaseerd op de distributie van de voorkomende windsnelheden. Windturbines zijn veelal 80% tot 95% van de tijd in bedrijf. 4.4 Rekenresultaten Van het windpark zijn de cumulatieve schaduwduren in het omliggende gebied berekend. In figuur 3 is voor de variant met 4x Enercon E-101 met een blauwe isolijn aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte hinderduur 5 uur bedraagt. Overschrijding van de norm voor de jaarlijkse hinderduur kan optreden bij woningen binnen deze blauwe 5 uurcontour. Bij woningen buiten de blauwe 5 uurcontour wordt aan de norm voor de maximale hinderduur voldaan. De verwachte jaarlijkse hinderduur bij een woning en bij het jeugdverblijf (rekenpunten 1-2, zie figuur 3) is berekend. Bij de beoordeling van slagschaduwhinder wordt niet uitgegaan van een bepaalde positie maar van een gevelvlak dat alle ramen omvat. Vanwege de afmetingen van dat vlak duurt de schaduwpassage langs het vlak wat langer dan de passage langs een punt. Voor de gevelhoogte van de woning is uitgegaan van 5 m en voor het jeugdverblijf 2,5 m. Voor de geprojecteerde breedte van het gevelvlak is 8 m aangehouden. In de berekening van de contour is met deze afmetingen geen rekening gehouden. De nauwkeurigheid waarmee de potentiële hinderduur is berekend is relatief hoog. Deze nauwkeurigheid is afhankelijk van de invoer van de geometrie en van de nauwkeurigheid waarmee de zonnestand wordt bepaald. De correcties om te komen tot de verwachte hinderduur zijn echter een voorspelling op basis van de geschiedenis. De meteogegevens zijn bepaald op basis van gemiddelde gemeten data over twintig jaar. De verwachting is dat in de toekomst deze gemiddelden over langere perioden niet veel zullen veranderen maar dit blijft onzeker. In het weer treden grote dagelijkse verschillen op en ook variëren de jaargemiddelde gegevens behoorlijk. 4.5 Hinderduren bij woningen Enercon E-101 De resultaten voor de varianten met de Enercon E-101 turbines zijn weergegeven in onderstaande tabel. In Tabel 4-1 is per rekenpunt aangegeven: de potentiële jaarlijkse hinderduur, het aantal dagen waarop hinder kan optreden, de maximale passageduur van de schaduw langs de gevel en de verwachte hinderduur per jaar (tijden in uu:mm). De norm voor de jaarlijkse hinderduur wordt niet overschreden. Tabel 4-1: jaarlijkse schaduwduren 4xE-101. punt potentiële schaduwduur potentiële schaduwdagen maximale passageduur verwachte hinderduur 1 4: :17 0: : :33 8:00 Bij de variant met drie turbines zijn de hinderduren op deze punten hetzelfde. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

12 In Tabel 4-2 zijn de verwachte gemiddelde jaarlijkse hinderduren per turbine weergegeven en in de meest rechtse kolom staat het totaal van het windpark. De turbines 3 en 4 veroorzaken op deze punten geen schaduw omdat de turbines van hieruit gezien te ver weg staan. Tabel 4-2: verwachte jaarlijkse hinderduur in uren per turbine E-101en totaal. punt turbine 1 turbine 2 turbine 3 turbine 4 totaal 1 0: :57 2 6:45 1: :00 Binnen een afstand van circa 460 m vanaf een turbine kan de zon volledig bedekt worden door het rotorblad. De rotor moet dan haaks staan op de richting van de zon. De schaduw is dan maximaal en wordt als meer hinderlijk ervaren. Op grotere afstanden is de schaduw nooit volledig. De frequentie van de lichtflikkeringen ligt tussen 0,3 en 0,75 Hz. Deze frequenties zijn niet extra hinderlijk. In onderstaande tabel zijn voor het jeugdverblijf bij rekenpunt 2 ter informatie de perioden in het jaar en de tijden weergegeven waarbinnen de slagschaduw kan optreden. De slagschaduw treedt rond de zomer op, kort na zonsopkomst. De tijden zijn aangegeven in MET (Midden Europese Tijd, wintertijd). Voor de zomertijd moet er een uur worden bijgeteld. Tabel 4-3: schaduwtijden jeugdverblijf turbines E-101. punt van tot stop start turbine mei 5-jun 5:32 6: jul 12-aug 5:42 6:16 turbine apr 26-apr 6:09 6: aug 29-aug 6:16 6: Hinderduren bij woningen Enercon E-82 De resultaten voor de varianten met de Enercon E-82 turbines zijn weergegeven in onderstaande tabel. De norm voor de jaarlijkse hinderduur wordt niet overschreden. Tabel 4-4: jaarlijkse schaduwduren 4xE-82. punt potentiële schaduwduur potentiële schaduwdagen maximale passageduur verwachte hinderduur : :28 4:46 Bij de variant met drie turbines zijn de hinderduren op deze punten hetzelfde. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

13 5. Bespreking Het jaargemiddelde beoordelingsniveau vanwege het windpark Suurhoffbrug met drie of vier turbines Enercon E-101 of Enercon E-82 bedraagt maximaal L den =40 db ter plaatse van geluidgevoelige objecten. Geluidreducerende maatregelen zijn niet nodig. In de varianten met de Enercon E-101 wordt bij enkele woningen aan de Krimweg slagschaduwhinder verwacht. De verwachte jaarlijkse hinderduur is echter minder dan de voorgestelde norm. In de varianten met de Enercon E-82 turbines treedt geen hinder op bij deze woningen. Bij het jeugdverblijf wordt jaarlijks circa acht uur slagschaduwhinder verwacht in de varianten met de Enercon E-101. In de varianten met de Enercon E-82 is dit minder. Zeer hinderlijke flikkerfrequenties boven 2,5 Hz komen niet voor. Maatregelen om de hinder te beperken zijn niet nodig. Van Grinsven Advies, L.A.M. van Grinsven. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

14 bijlage 1 : objecten rekenmodel Bodemgebieden Id Omschr. X Y Bf 1 N , ,86 0,00 2 water 67054, ,20 0,00 3 water 67084, ,29 0,00 Toetspunten Id Omschr. X Y Hoogte A Hoogte B 1 woning Krimweg 67119, ,20 1,50 5,00 2 Jeugdverblijf 67501, ,75 1, Kruiningergors 68590, ,69 1,50 -- Rekenraster geluid Id Omschr. X Y Hoogte DeltaX DeltaY X-aantal Y-aantal 1 grid 67429, ,10 5, Geluidbronnen, geometrie Id Omschr. X Y Hoogte 1 Enercon E , ,00 99,00 2 Enercon E , ,00 99,00 3 Enercon E , ,00 99,00 4 Enercon E , ,00 99,00 1 Enercon E , ,00 98,00 2 Enercon E , ,00 98,00 3 Enercon E , ,00 98,00 4 Enercon E , ,00 98,00 Turbines bronsterkte dag Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 1 Enercon E ,60 92,30 93,70 97,40 97,60 90,70 77,50 77,10 102,31 1 Enercon E ,40 92,10 93,50 97,20 97,40 90,50 77,30 76,90 102,11 Turbines bronsterkte avond Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 1 Enercon E ,80 92,50 93,90 97,60 97,80 90,90 77,70 77,30 102,51 1 Enercon E ,60 92,30 93,70 97,40 97,60 90,70 77,50 77,10 102,31 Turbines bronsterkte nacht Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 1 Enercon E ,90 92,60 94,00 97,70 97,90 91,00 77,80 77,40 102,61 1 Enercon E ,80 92,50 93,90 97,60 97,80 90,90 77,70 77,30 102,51 De bronsterkten van de E-101 turbines zijn hetzelfde en de bronsterkten van de E-82 turbines zijn hetzelfde. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

15 bijlage 2 : rekenresultaten geluid Rekenresultaten 4xE-101 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A woning Krimweg 1,50 28,00 28,20 28,30 34,65 1_B woning Krimweg 5,00 31,07 31,27 31,37 37,72 2_A Jeugdverblijf 1,50 32,23 32,43 32,53 38,88 3_A Kruiningergors 1,50 33,09 33,29 33,39 39,74 Rekenresultaten 3xE-101 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A woning Krimweg 1,50 27,73 27,93 28,03 34,38 1_B woning Krimweg 5,00 30,81 31,01 31,11 37,46 2_A Jeugdverblijf 1,50 32,04 32,24 32,34 38,69 3_A Kruiningergors 1,50 32,11 32,31 32,41 38,76 Rekenresultaten 4xE-82 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A woning Krimweg 1,50 27,89 28,09 28,29 34,62 1_B woning Krimweg 5,00 30,96 31,16 31,36 37,69 2_A Jeugdverblijf 1,50 32,17 32,37 32,57 38,90 3_A Kruiningergors 1,50 32,95 33,15 33,35 39,68 Rekenresultaten 3xE-82 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 1_A woning Krimweg 1,50 27,60 27,80 28,00 34,33 1_B woning Krimweg 5,00 30,69 30,89 31,09 37,42 2_A Jeugdverblijf 1,50 31,97 32,17 32,37 38,70 3_A Kruiningergors 1,50 31,89 32,09 32,29 38,62 GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

16 figuur 1 : objecten rekenmodel geluid GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

17 figuur 2 : toetspunten en geluidcontouren 4x Enercon E-101 GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

18 figuur 3 : rekenpunten en schaduwcontouren 4x Enercon E-101 GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

19 figuur 4 : rekenpunten en schaduwcontouren 4x Enercon E-82 GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

20 figuur 5 : fotopunten GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

21 figuur 6 : foto A; Kleidijk Deze opname is gemaakt vanaf de Kleidijk bij de afslag Westvoorneweg (zie fotopunt A in figuur 5). De opnamerichting is noordelijk over de Kleidijk met daarachter bouwland. Op de achtergrond woningen aan de Scheitweekse Weg en bestaande turbines bij de havens. De afstand tot het nieuwe windpark is circa 2,6 km. Op de eerste afdruk de lijnopstelling met vier turbines Enercon E-101. Op de tweede afdruk drie van deze turbines. Op de derde en vierde afdruk de opstellingen met de Enercon E-82 turbines. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

22 figuur 7 : foto B; Jachthavens Deze opname is gemaakt nabij de jachthavens in het Brielse Meer (zie fotopunt B in figuur 5). De opnamerichting is noordoostelijk over de jachthavens met daarachter het Brie l- se Meer. Op de achtergrond bebossing met daarboven bestaande turbines nabij de havens. De afstand tot de westelijke nieuwe turbine is bijna 2 km. Op de eerste afdruk de lijnopstelling met vier turbines Enercon E-101. Op de tweede afdruk drie van deze turbines. Op de derde en vierde afdruk de opstellingen met de Enercon E-82 turbines. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

23 figuur 8 : foto C; Suurhoffbrug Deze opname is gemaakt vanaf de Brielse Meeroever nabij de Suurhoffbrug (zie fotopunt C in figuur 5). De opnamerichting is oostelijk over de oever van het Binnenspuikanaal met da arachter de Krabbeweg. Op de achtergrond een hoogspanningsleiding en bestaande turbines. De afstand tot de voorste nieuwe turbine (de meest westelijke turbine 1) van het nieuwe windpark is circa 1,2 km. De achterste turbine 4 staat circa 2,2 km ver. Op de eerste afdruk de lijnopstelling met vier turbines Enercon E-101. Op de tweede afdruk drie van deze turbines. Op de derde en vierde afdruk de opstellingen met de Enercon E-82 turbines. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

24 figuur 9 : foto D; Steenenbaak Deze opname is gemaakt vanaf de Steenenbaak nabij de Katteweg (zie fotopunt D in figuur 5). De opnamerichting is noordwestelijk over het grasveld met daarachter bebossing. Op de achtergrond een hoogspanningsleiding en bestaande turbines. De afstand tot de voorste nieuwe turbine (de meest oostelijke turbine 4) van het nieuwe windpark is circa 740 m. De achterste turbine 1 staat circa 1,5 km ver. Op de eerste afdruk de lijnopstelling met vier turbines Enercon E-101. Op de tweede afdruk drie van deze turbines. Op de derde en vierde afdruk de opstellingen met de Enercon E-82 turbines. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx december

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: HVC Groep Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Kenmerk: S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Nadere informatie

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden.

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Eneco Wind B.V. Postbus 19020 3001 BA Rotterdam Kenmerk: S11071 Laarakkerdijk

Nadere informatie

It Dok GL Heerenveen

It Dok GL Heerenveen Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: De Wolff Nederland Windenergie It Dok 2 8447 GL Heerenveen Kenmerk: S11073

Nadere informatie

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE TURBINE CEVA/ PRODELTA Datum Aan De Wolff Nederland Windenergie, t.a.v. de heer S. Bakker Van A.U.G. Beltau Betreft Aanvullend akoestisch onderzoek windturbine Vestas

Nadere informatie

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief 715075 6 aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248

Nadere informatie

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1 714041 19 apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN MillEnergy Definitief V1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GO Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 e-mail: vga@home.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

Vivienstraat RT s Gravenhage. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder windpark Westeinde te Anna Paulowna.

Vivienstraat RT s Gravenhage. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder windpark Westeinde te Anna Paulowna. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Kenmerk: Alisios B.V. Vivienstraat 28 2582 RT s Gravenhage 714043 AS WP

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede.

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede. VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 info@vangrinsvenadvies.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: N0L933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN. De Wieken BV. Definitief v augustus 2016

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN. De Wieken BV. Definitief v augustus 2016 714131 1 augustus 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN De Wieken BV Definitief v3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC. Concept v november 2016

AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC. Concept v november 2016 714042 9 november 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC Concept v2 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer.

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan 63 3555 AC Utrecht Kenmerk: S12027 A

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. It Dok 2 8447 GL Heerenveen. WNW-Landtong.TV1.doc. Fotovisualisatie van windpark Landtong te Arnhem.

VAN GRINSVEN ADVIES. It Dok 2 8447 GL Heerenveen. WNW-Landtong.TV1.doc. Fotovisualisatie van windpark Landtong te Arnhem. VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 e-mail: vga@home.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL933.40.692.B01 Kamer van Koophandel: 16064749 milieuadvies

Nadere informatie

7550 AN Hengelo. S11091 AS WP Nieuwe Waterweg V6. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland.

7550 AN Hengelo. S11091 AS WP Nieuwe Waterweg V6. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 AS WP Nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Pondera Consult 1 BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Bijlage 1 Aanvraag Omgevingsvergunning Poldermolen 714029 22 augustus 2014 Definitief Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel:

Nadere informatie

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Pondera Consult 1 BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Bijlage 1 Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Cluster Nuon 2 714029 22 augustus 2014 Definitief Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland Postbus 579 7550 AV Hengelo (Ov.) tel: 073-534 10 53 fax: 073-534 10 28 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult BV. Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 V WNW

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET. Nuon Wind Development B.V. Definitief W datum besluit:

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET. Nuon Wind Development B.V. Definitief W datum besluit: 714123 20 juni 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET Nuon Wind Development B.V. Definitief BEHOORT BIJ BESLUIT W2016-0428 datum besluit: 27 2 2017 medewerker: lknops Duurzame

Nadere informatie

Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties

Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties Pondera Consult Bijlage 4 Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties MER Windparken Dintel Algemeen deel 15 oktober 2011 Definitief Pondera Consult MER Windparken Dintel Algemeen deel 15 oktober

Nadere informatie

maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief

maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief 715046 23 maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK Raedthuys Windenergie B.V. Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN. De Wolff Nederland Windenergie. Definitief V1

september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN. De Wolff Nederland Windenergie. Definitief V1 716087 7 september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN De Wolff Nederland Windenergie Definitief V1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief

april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief 715069 26 april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH Raedthuys Windenergie B.V. Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 06_002 Datum 10 april 2017 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV. Definitief juni 2015

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV. Definitief juni 2015 714068 16 juni 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN RWE INNOGY WINDPOWER NETHERLANDS B.V. 12 oktober 2015 078421205:D - Vrijgegeven B02047.000077.0900 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Situatie en uitgangspunten...

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 05_002 Datum 19 mei 2014 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand bedrijventerrein en alternatieve variant Rapportnummer O 15642-3-RA-002 d.d. 23

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Rapportnummer O 15642-5-RA d.d. 2 mei 2016 Geluid naar omgeving

Nadere informatie

Windpark Hogezandse Polder

Windpark Hogezandse Polder Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER Opdrachtgever De Wolff Windenergie BV Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER 29 juli 2014 Auteur

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Winvast december 2015 Definitief rapport BD5519 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 88 348 53 00 Telefoon

Nadere informatie

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Akoestisch onderzoek Opdrachtgever RWE Innogy Windpower Netherlands BV Contactpersoon de heer A.H. Schultinga Kenmerk R068243ag.00003.dv Versie 02_003 Datum 9 maart

Nadere informatie

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8 482 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 483 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 715027 484 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 485 Onderzoek

Nadere informatie

Windenergie Dordrecht

Windenergie Dordrecht Windenergie Dordrecht Onderzoek geluid en slagschaduw t.b.v. Plan-MER Opdrachtgever Gemeente Dordrecht Windenergie Dordrecht Onderzoek geluid en slagschaduw t.b.v. Plan-MER juni 2015 Auteur Steven Velthuijsen

Nadere informatie

BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK

BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport UT615-24/14-002.688 d.d. 5 februari 2014 Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport UT615-24/14-002.688

Nadere informatie

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel Notitie / Memo Aan: Suzan Tack Van: Gideon Konings Datum: 3 mei 2016 Kopie: Frank van Hout Ons kenmerk: T&PN002F02 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp:

Nadere informatie

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel definitief definitief Opdrachtgever Postbus 10087 8000 GB ZWOLLE datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave definitief Inhoudsopgave Blz. 1 Inhoud van deze bijlagenbundel 2 Bijlage 1 Onderzoek

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Onderzoek slagschaduw Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00002.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West

Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Inhoud Ruimtelijke onderbouwing Projectkaart 2 december 2016 Projectnummer 090.15.50.00.00

Nadere informatie

Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord. 1 Inleiding. 2 Principe en richtlijnen. 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma

Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord. 1 Inleiding. 2 Principe en richtlijnen. 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma 1 Inleiding Bosch & Van Rijn heeft een onderzoek uitgevoerd naar slagschaduw, veroorzaakt door een voorgenomen opstelling van windturbines

Nadere informatie

Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Pondera Consult De heer P. Janssen Postbus AN Hengelo. S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1.

Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Pondera Consult De heer P. Janssen Postbus AN Hengelo. S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Datum: Onderwerp: S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1 7 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN Datum Van B. Vogelaar Pondera Consult Betreft Slagschaduw rekenmethodieken Versie Concept 2 Inleiding Slagschaduw is een veelbesproken onderwerp in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Windpark Westeinde Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Alisios, s Gravenhage, 1 februari 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat uit het vervangen van een bestaand windpark.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST Pondera Consult 2 Alternatieven Mogelijkheden om redelijkerwijs de doelstelling(en) te realiseren. De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten

Nadere informatie

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief 715094 21-01-2016 VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15 Park 15 Logistics BV Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Windpark Spuisluis. Onderzoek geluid en slagschaduw

Windpark Spuisluis. Onderzoek geluid en slagschaduw Windpark Spuisluis Onderzoek geluid en slagschaduw projectnummer definitief revisie 11 mei 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Geluid 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Kader 2 2.2.1 Toetsingskader 2 2.2.2 Beschouwde

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Windpark Hulteweg. onderzoek naar slagschaduwhinder. Definitief. Windunie Development BV en KWind BV. Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016

Windpark Hulteweg. onderzoek naar slagschaduwhinder. Definitief. Windunie Development BV en KWind BV. Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016 Windpark Hulteweg onderzoek naar slagschaduwhinder Definitief Windunie Development BV en KWind BV Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016 Verantwoording Titel : Windpark Hulteweg Subtitel : onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015 715075 18 december 2015 ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon

Nadere informatie

Foto visualisatie Windpark Weg van de Toekomst te Oss RAEDTHUYS WINDENERGIE B.V.

Foto visualisatie Windpark Weg van de Toekomst te Oss RAEDTHUYS WINDENERGIE B.V. Foto visualisatie Windpark Weg van de Toekomst te Oss RAEDTHUYS WINDENERGIE B.V. Raedthuys : Gerwin Leever, Henrike Overdijk en Jelle de Waart Aan : Gemeente Oss Datum : Juli 2015 Status : Ter informatie

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd.

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd. Notitie Datum: 6 februari 2014 Project: Kindcentrum Uw kenmerk: - Locatie: Zeeland Ons kenmerk: V074142ab.00001.tdr Betreft: Akoestische effecten verwijderen muur Versie: 02_001 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Windpark N33. Overzichtskaart windpark met geluidcontouren. Wat is de geluidsterkte van een windmolen? Windturbine geluid: wat is het?

Windpark N33. Overzichtskaart windpark met geluidcontouren. Wat is de geluidsterkte van een windmolen? Windturbine geluid: wat is het? Windpark N33 Contouren voor het VKA met het turbinetype met de grootst mogelijke effecten Overzichtskaart windpark met geluidcontouren Windturbine geluid: wat is het? Wat is de geluidsterkte van een windmolen?

Nadere informatie

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving Notitie Datum: 27 februari 2017 Project: Windpark Koningspleij Uw kenmerk: - Locatie: Arnhem Ons kenmerk: V068465aa.00001.md Betreft: Beoordeling laagfrquent geluid Versie: 01_001 In opdracht van Outsmart

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

De uitgangspunten en resultaten van dit akoestisch onderzoek zijn beschreven in het rapport

De uitgangspunten en resultaten van dit akoestisch onderzoek zijn beschreven in het rapport VOC bv De heer A. Drent Postbus 359 8160 AJ EPE datum: 16 januari 2017 adviseur: Corien de Jongh Akoestisch onderzoek voor bewoning geschikt te maken pand aan de betreft: Stationsweg 45 in Zwijndrecht

Nadere informatie

RAEDTHUYS, Dit verzoek is ook naar Gedeputeerde Staten en de heer Maaskant van de provincie Noord-Brabant gestuurd.

RAEDTHUYS, Dit verzoek is ook naar Gedeputeerde Staten en de heer Maaskant van de provincie Noord-Brabant gestuurd. RAEDTHUYS, Gemeente Drimmelen T.a.v. de heer T.S.A.J. van der Pluijm Postbus I 4920 AA Made Enschede, 27 januari 2009 Betreft: aangepast verzoek om herziening bestemmingsplan Windpark Zonzeel Beste Thomas,

Nadere informatie

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage.

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage. Notitie 6091300.N01 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de te realiseren nieuwbouw van kantoren in het plangebied voormalig politiebureau te Emmen Inleiding In opdracht van Grontmij Nederland bv is

Nadere informatie

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE

Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus AB HEEMSTEDE Thunnissen Bouw BV t.a.v. de heer A. Nolles Postbus 71 2100 AB HEEMSTEDE Datum: 10 oktober 2016 Project: Fortuinlaan Uw kenmerk: - Locatie: Krommenie Ons kenmerk: B072215aa.00001.rvw Betreft: Afstanden

Nadere informatie

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Geluidzonering transformatorstations Opdrachtgever : Koepel Windenergie Noordoostpolder Kenmerk : R068291aaB6.dv Datum : 21 april 2010 Auteur : dhr.

Nadere informatie

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s NOTITIE Datum 30 november 2015 Aan Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV Van Pondera Consult Betreft Berekeningen aanvullende scenario s Projectnummer 714068 Samenvatting In het MER voor Windpark De

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER)

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) N Windpark Krammer W Z O Het grootste burgerinitiatief van Nederland. Coöperatie Zeeuwind Coöperatie Deltawind Zeeland samenwerking Goeree-Overflakkee leden

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk Samenvatting en conclusies In de maand december zijn gedurende vijftien dagen in het begin van de nacht metingen verricht naar het geluidsbelasting van de woonboerderij aan de Walingsweg 20 Wieringerwaard

Nadere informatie

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK DELFZIJL ZUID. Twirre BV/ Zomerdijk BV en Millenergy vof. Definitief v februari 2017

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK DELFZIJL ZUID. Twirre BV/ Zomerdijk BV en Millenergy vof. Definitief v februari 2017 BIJLAGE 7 711026 17 februari 2017 VISUALISATIERAPPORT WINDPARK DELFZIJL ZUID Twirre BV/ Zomerdijk BV en Millenergy vof Definitief v3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

- Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai - Bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A Warmond, gemeente Teylingen

- Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai - Bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A Warmond, gemeente Teylingen - Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai - Bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A Warmond, gemeente Teylingen 7 november 2016 kenmerk: 2016118878 Omgevingsdienst West-Holland Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai

Nadere informatie

Rienties, H (Henry) PROVINCIALE STATE i VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Zol5- ^ Q

Rienties, H (Henry) PROVINCIALE STATE i VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Zol5- ^ Q Rienties, H (Henry) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Dirk Jan Matthijsse [d.j.matthijsse@raedthuys.nl] woensdag 21 oktober 2015 12:40 Boukes, AEW (Arnold); Statengriffie Eggink, EC (Esther);

Nadere informatie

Windpark Haatlandhaven te Kampen

Windpark Haatlandhaven te Kampen Windpark Haatlandhaven te Kampen Geluidprognose geluidimmissie vanwege vier klasse 3 MW windturbines Opdrachtgever : Grontmij Nederland Bv, vestiging Houten Kenmerk : R068241aaA1.tk Datum : 19 mei 2009

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

PlanMER Gemeente Emmen. Slagschaduwstudie Windenergie

PlanMER Gemeente Emmen. Slagschaduwstudie Windenergie PlanMER Gemeente Emmen Slagschaduwstudie Windenergie PlanMER Gemeente Emmen Slagschaduwstudie Windenergie Door: Helen Pater Datum: 21 mei 2015 Projectnummer: WIENL15411 Prepared: Helen Pater 19/05/2015

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Akoestisch onderzoek wegverkeer Opdrachtgever Stichting Professor Dr. Leo Kannerschool Contactpersoon Ben van der Vlist Adviesburo BV, de heer D. Kuijlenburg Kenmerk

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht)

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Geachte leden van de welstandscommissie, In deze bijlage vindt u nadere informatie over windpark Kabeljauwbeek. Het windpark

Nadere informatie

Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines

Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines VVM middagbijeenkomst windenergie en geluidhinder 28 april 2009 Edwin Nieuwenhuizen Met dank aan M. v.d. Berg (VROM) Overzicht Geschiedenis meten-

Nadere informatie

Opbrengstberekening Windturbines A16

Opbrengstberekening Windturbines A16 Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Opbrengstberekening Windturbines Opbrengstberekening Windturbines Datum 4-7-2017 Versie CONCEPT Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Windlocatie Nieuwe Hemweg

Windlocatie Nieuwe Hemweg Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever Nuon Energy Windlocatie Nieuwe Hemweg Datum 18-5-2017 Versie 1 Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56 3521 AV Utrecht Tel: 030-677 6466 Mail: info@boschenvanrijn.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET

AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET Datum Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Akoestisch effect definitief ontwerp Zonneweide op WP Haringvliet Projectnummer 714123

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Rapportnummer GA 17485-2-RA-001 d.d. 26 februari 2015 Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WINDTURBINES BEDRIJVENTERREIN DE BRAND TE 'S- HERTOGENBOSCH

AKOESTISCH ONDERZOEK WINDTURBINES BEDRIJVENTERREIN DE BRAND TE 'S- HERTOGENBOSCH AKOESTISCH ONDERZOEK WINDTURBINES BEDRIJVENTERREIN DE BRAND TE 'S- HERTOGENBOSCH GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH 1 augustus 214 7763525:B - Vrijgegeven B245.8.1 Akoestisch onderzoek windturbines Bedrijventerrein

Nadere informatie