MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM"

Transcriptie

1 annual report 2003

2 MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

3 Die Armutsbekämpfung is die größte Herausforderung für Stabilität und Frieden in der Welt. HORST KÖHLER, BUNDESPRÄSIDENT DER BRD Fighting poverty is the greatest challenge for maintaining stability and peace in the world. HORST KÖHLER, FEDERAL PRESIDENT OF F.R. OF GERMANY Armoedebestrijding is de grootste uitdaging voor het behoud van stabiliteit en vrede in de wereld. HORST KÖHLER, BONDSPRESIDENT VAN DE B.R.DUITSLAND

4

5 WIJ ZIJN FIER U HET JAARVERSLAG 2003 VAN INCOFIN TE MOGEN PRESENTEREN. In de loop van 2003 nam de investeringsportefeuille van Incofin in het Zuiden toe met euro. Acht nieuwe investeringsprojecten werden uitgevoerd. Dit is de sterkste groei die Incofin ooit op één jaar tijd heeft gerealiseerd. Incofin investeerde in 2003 hoofdzakelijk in kwaliteitsvolle microfinancieringsinstelingen en in KMO s in het Zuiden (Afrika en Latijns-Amerika). De investeringen werden verricht om lokaal ondernemerschap op een professionele wijze te ondersteunen. Via zijn investeringen bereikt Incofin nu reeds zo n kleine lokale ondernemers in het Zuiden. Het huidige elan van Incofin is te danken aan een grondige heroriëntering van de strategie, die in 2002 werd doorgevoerd, precies 10 jaar na Incofins oprichting als eerste Belgische sociale investeringsmaatschappij voor het Zuiden. De nieuwe strategie werpt haar vruchten af. Wellicht daarom traden in 2003 een 70-tal nieuwe aandeelhouders toe tot Incofin. Als resultaat van de heroriëntering werd Incofin in 2003 opnieuw winstgevend. Naast de investeringen met kapitaal verschaft Incofin ook expertise en knowhow aan ondernemers in het Zuiden. Incofin heeft in 2003 talrijke consultancy-opdrachten uitgevoerd, voornamelijk op het vlak van technische assistentie aan microfinancieringsinstellingen. Daarnaast is Incofin mede-initiatiefnemer van Ex-Change, een expertenplatform, dat in 2003 niet minder dan 26 missies uitvoerde. Vele van deze missies werden aangebracht door het netwerk van Incofin in het Zuiden. Door lokaal ondernemerschap in het Zuiden te ondersteunen, wil Incofin de groeidynamiek in het Zuiden een duw in de rug geven. Bovendien gaat Incofin bedrijfsmatig en professioneel te werk. Het zijn de basisingrediënten van het succes van Incofin, dat nog een groot groeipotentieel in zich heeft. FRANS VERHEEKE VOORZITTER INCOFIN WE TAKE PRIDE IN PRESENTING YOU WITH INCOFIN S ANNUAL REPORT In the course of 2003, Incofin s investment portfolio in the southern hemisphere regions grew by euro. Eight new investment projects were executed. This represents the strongest growth Incofin ever achieved in the space of one year. In 2003, Incofin invested primarily in high-quality microfinance institutions and in SMEs in the southern hemisphere (Africa and Latin America). These investments were designed to support local entrepreneurship in a professional manner. Through investments of this kind, Incofin has today established close ties with some 120,000 small local entrepreneurs in the southern countries. The current stimulus that drives Incofin is due to a thorough reorientation of the strategy that was introduced in 2002, exactly 10 years following Incofin s formation as the first Belgian social investment company for the southern hemisphere. This strategy is now bearing fruit. It is no doubt for that reason that in 2003 some 70 new shareholders joined Incofin. As a result of this reorientation, Incofin returned to profit in Aside from capital investments, Incofin also provides expert advice and know-how to entrepreneurs in the southern regions. In 2003, Incofin engaged in a large number of consultancy assignments, primarily in the area of technical assistance to microfinance institutions. In addition, Incofin is a co-initiator of Ex-Change, a specialist platform that conducted no fewer than 26 missions in Many of these were brought about by the Incofin network active in the southern hemisphere. By supporting local entrepreneurship in the southern hemisphere, Incofin seeks to promote the growth dynamics in those regions. Moreover, Incofin conducts its projects with a high degree of efficiency and professionalism. These are the key ingredients of the success of Incofin, which still has a huge growth potential. FRANS VERHEEKE CHAIRMAN INCOFIN

6

7 RAAD VAN BESTUUR BOARD OF DIRECTORS VOORZITTER CHAIRMAN Frans Verheeke Onafhankelijke Voorzitter van de Raad van Bestuur van Volksvermogen Independent Chairman of the Board of Directors Volksvermogen Johan De Schamphelaere VDK Spaarbank Voorzitter van het Directiecomité van VDK Spaarbank VDK Spaarbank Chairman of the Management Committee VDK Spaarbank Benoît Braeckman Tractebel Directeur patrimoniumbeheer Electrabel Tractebel Asset Manager Electrabel Yvan Dupon Yvan Dupon Consult vertegenwoordigd door Yvan Dupon Tractebel Bestuurder Electrabel Yvan Dupon Consult represented by Yvan Dupon Tractebel Director Electrabel Erik Bruyland Roularta Media Group Senior Journalist bij Trends Roularta Media Group Senior Journalist Trends Magazine Bert Goovaerts Association Verelst Project Adviseur bij Verelst Association Verelst Project Consultant with Verelst Jos Daniëls VKW Ere voorzitter raad van bestuur KBC Verzekeringen VKW Honorary Chairman Board of Directors KBC Insurance Group Frank Lambert VKW Beheerder-directeur VKW VKW Managing Director VKW Loïc De Cannière Gedelegeerd Bestuurder Managing Director Jozef Lambrechts Felixfonds Ere Managing Director bij Kredietbank (nu KBC) Felixfonds Honorary Managing Director with Kredietbank (now KBC) Emiel Philipsen Groep Machiels Directeur buitenland Groep Machiels Director International Business Paul Steppe KBC Bank Voorzitter Directiecomité Centea KBC Bank Chairman of the Management Committee of Centea Ann Van Impe VDK Spaarbank Juridisch Adviseur bij VDK Spaarbank VDK Spaarbank Legal advisor with VDK Spaarbank Rein De Tremerie Volksvermogen Algemeen Secretaris ACV-CSC Textura Volksvermogen Secretary General ACV-CSC Textura vanaf 2004 from 2004 onward Walter Vandepitte AVEVE/MRBB Voorzitter AVEVE AVEVE/MRBB President AVEVE Henri Vansweevelt Bekaert Voormalig Directeur Latijns-Amerika bij Bekaert Groep Bekaert Former Director Latin America with Bekaert Group Dirk Vyncke Vyncke Gedelegeerd bestuurder Vyncke Vyncke Managing Director Vyncke Jan Bevernaege Volksvermogen Lid Directiecomité VDK Spaarbank Volksvermogen Member of the Management Committee VDK Spaarbank vanaf 2004 from 2004 onward De Raad van Bestuur heeft in 2003 vijf maal vergaderd. Hierbij heeft de Raad toezicht uitgeoefend op de activiteiten van de vennootschap met aandacht voor het specifieke sociaal oogmerk ervan. Uit het verdere verslag zal blijken hoe dit oogmerk, dat zich situeert in het ondersteunen van de sociaal-economische ontwikkeling in Afrika en Latijns-Amerika, concreet werd ingevuld voor In 2003, the Board of Directors convened five times. By so doing, the Board exercised supervision over the company s activities, with attention to their specific social purpose. From the remainder of the report it will become evident how this purpose, with its focus on supporting socio-economic developments in Africa and Latin America, was pursued and implemented in the course of

8 In 2003 investeerde Incofin met een lening in Uganda Microfinance Union. In 2003 Incofin invested in Uganda Microfinance Union with a loan. Vrouwelijke ondernemers schuiven aan voor een krediet van UMU in Oeganda (Nakawa agentschap nabij Kampala). Women entrepreneurs applying for a loan from UMU in Uganda (Nakawa agency near Kampala).

9 Woord van de voorzitter 5 Raad van Bestuur 7 A word from the Chairman 5 Board of Directors 7 INHOUDSTAFEL CONTENT I. De onderneming 11 Missie, Visie en Waarden 13 Missie 13 Visie 13 Waarden 13 Strategische krachtlijnen 15 Management structuur 17 Investeringscomité 17 Het management 17 Aandeelhouders 19 Corporate Governance 23 Principes 23 Betrokkenheid van aandeelhouders 23 I. The Company 11 Mission, Vision and Values 12 Mission 12 Vision 12 Values 12 Strategic force lines 14 Management structure 17 Investment Committee 17 The management 17 Shareholders 18 Corporate Governance 22 Principles 22 Shareholder participation 22 II. De activiteiten 25 Investeren als kerntaak: ontwikkelingen in Samenstelling van de investeringen 29 Enkele investeringen voorgesteld 31 Akiba Commercial Bank 33 Edpyme Confianza 35 Centre Informatique Nako Diabaté (CIND) 37 Spaar- en kredietcoöperatie Maquita Cushunchic 39 Fondsenbeheer en gerelateerde adviesverlening 41 Risicobeheer 43 Investeren van know-how via het Ex-Change platform 45 Consultancydiensten in II. The activities 25 Investing as a core business activity: Developments in Composition of the investments 28 Examples of some investments 30 Akiba Commercial Bank 32 Edpyme Confianza 34 Centre Informatique Nako Diabaté (CIND) 36 Savings and credit cooperative Maquita Cushunchic 38 Fund management and related advisory services 40 Risk management 42 Investing acquired know-how via the Ex-Change platform 44 Consultancy services in III. De resultaten 49 Sociale impact 51 Financiële resultaten Incofin Toelichting balans Incofin Toelichting resultatenrekening Waarderingsregels 53 Verslag van de revisor 54 Balans 57 Detail cijfers balans 56 Resultatenrekening 59 Detail cijfers resultatenrekening 58 III. The results 49 Social impact 50 Financial results Incofin Explanatory notes on the Incofin 2003 balance sheet 52 Explanatory notes on the Profit&Loss account Valuation rules 52 Auditor s Report 54 Balance sheet 57 Details balance sheet figures 56 Profit&Loss Account 59 Details Profit&Loss Account figures 58

10

11 I. DE ONDERNEMING I. THE COMPANY Geven benadrukt andermans tekortkomingen, lenen andermans capaciteiten. ERIK HEINEN, OIKOKREDIT, OVER MICROFINANCIERING Grants emphasize someone s shortcomings. Loans stress someone s capacities. ERIK HEINEN, OIKOKREDIT, ABOUT MICROFINANCE

12 Mission, Vision and Values MISSION Incofin invests capital and know-how of entrepreneurs in order to support sustainable and profitable entrepreneurship in the southern hemisphere. VISION Incofin aims at bundling efforts by businesses, organisations, and private parties from Flanders, Belgium, and neighbouring European countries, into a solid, social investment company that supports local entrepreneurship in southern countries through investments. VALUES Attention to disadvantaged population segments in developing countries. Incofin invests only in projects that can demonstrate the generation of socio-economic benefits. Incofin creates opportunities for the deployment of local initiative. In the southern hemisphere, Incofin wishes only to play a supportive role, certainly not the part of leader. The administration and control of the companies in which Incofin decides to invest remains at all times in the hands of local management. Operational effectiveness and long-term vision. Incofin judges projects on the basis of their financial feasibility, founded on the results of a thorough screening and on a solid business plan. A positive financial result is important, but Incofin does not pursue the goal of maximizing profits. Any profits made will be reinvested in the southern countries. Socially responsible entrepreneurship. Incofin stimulates businesses and entrepreneurs here to pay attention to North-South relations and to socially responsible entrepreneurship. Sustainable entrepreneurship. Incofin invests only in enterprises that contribute to sustainable development and that pass the test of international standards and exclusionary criteria. Appreciation for entrepreneurship. Incofin is of the opinion that entrepreneurship is a significant motor in self-development. For, indeed, it is important that people can themselves take the initiative in trying to improve their living conditions. Incofin invests in companies that are managed by entrepreneurs who want to realize their projects in an ambitious way. Transparency and integrity. Incofin strives for total transparency, both vis-à-vis its shareholders and the enterprises in which it has decided to invest. Incofin accepts nothing less than complete integrity within its own team and of its southern partners. Professionalism, quality, and effiency. Incofin aims to provide high-quality services and products in a professional manner. Incofin operates cost-effectively and efficiently. 12

13 Missie, Visie en Waarden MISSIE Incofin investeert met kapitaal en kennis van ondernemers om duurzaam en rendabel ondernemen in het Zuiden te stimuleren. VISIE Incofin wil inspanningen van bedrijven, organisaties en particulieren uit Vlaanderen, België en uit de omliggende Europese landen bundelen in een duurzame sociale investeringsmaatschappij, die door middel van investeringen lokaal ondernemerschap in het Zuiden ondersteunt. WAARDEN Aandacht voor achtergestelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Incofin investeert enkel in projecten die een aanwijsbare sociaal-economische meerwaarde hebben. Incofin creëert kansen voor de ontplooiing van lokaal initiatief. Incofin wil in het Zuiden enkel een ondersteunende rol spelen, in geen geval een leidende rol. De leiding van de ondernemingen, waarin Incofin investeert, is steeds in handen van lokaal management. Bedrijfsmatigheid en termijnvisie. Incofin beoordeelt projecten op basis van hun financiële haalbaarheid, gestaafd door een grondig voorafgaand onderzoek en van een stevig bedrijfsplan. Een positief financieel resultaat is belangrijk, maar Incofin streeft geen winstmaximalisatie na. Eventuele winsten worden geherinvesteerd in het Zuiden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Incofin stimuleert bedrijven en ondernemers van hier om oog te hebben voor Noord-Zuid relaties en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam ondernemen. Incofin investeert enkel in ondernemingen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en die de toets doorstaan van internationale normen en uitsluitingscriteria. Waardering voor ondernemerschap. Incofin gelooft dat ondernemerschap een belangrijke motor is tot zelfontwikkeling. Het is immers belangrijk dat mensen zelf aan de slag kunnen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Incofin investeert in bedrijven die geleid worden door ondernemers, die op een ambitieuze wijze hun project willen realiseren. Transparantie en integriteit. Incofin streeft volledige transparantie na, zowel naar zijn aandeelhouders als naar de ondernemingen waarin het investeert. Incofin staat op de integriteit van het eigen team en van de partners in het Zuiden. Professionaliteit, kwaliteit en efficiëntie. Incofin wil op een professionele wijze hoogwaardige diensten en producten verstrekken. Incofin functioneert kostenbewust en efficiënt. 13

14 Strategic accents Ten years after its formation (founded on August 27, 1992) Incofin engaged in a strategic reorientation. In 2002, the company went through an extensive strategic exercise that was concluded during a two-day seminar of Incofin s Board of Directors in Cadzand (December 19-20, 2002). As of 2003, the new strategy was put into practice. THE ACCENTS OF THIS RENEWED STRATEGY ARE AS FOLLOWS. Integrated approach. Incofin invests both with capital and with know-how. Aside from financial contributions (participations, loans, guarantees), facilitating the provision of technical assistance is an important component of Incofin s interventions. Investment targets. With its investments, Incofin addresses both micro-enterprises (not directly but through local financial intermediaries) and small and medium-sized companies*. Incofin submits all investment projects to a thorough screening. All investments are tested against financial and operational criteria and examined for their relevancy to further development. The investment policy is available on the Incofin website. In view of the numerous risks associated with investments in southern hemisphere countries, specific rules regarding risk management were drawn up. These will be discussed later in this report. Financial autonomy. Incofin aims at financial autonomy. Its structural, recurring costs are first of all covered by the return on the investment portfolio. Incofin aims for a return on its investment portfolio that is comparable to that of other social investment companies. Incofin accepts that 1/10th of its investment portfolio does not yield a return, in so far as the initially invested value is maintained and the investments in question prove to be particularly relevant for development. In order to achieve a reasonable impact and to be able to operate with financial independence, Incofin wants to have access to a solid capital base. To this effect, the company is looking for additional shareholders, both companies and institutions, as well as private individuals. For private individuals, a special no-par value share was created (1/20th of the normal share value). Geographic demarcation. Geographically, Incofin concentrates its attention on Sub-Sahara Africa and Latin America. Within these continents, the main focus for Africa lies on East Africa, while for Latin America special attention is being paid to the Andes region and Central America. * Classification according to IFC. Micro-enterprises: < 10 employees, balance sheet total < USD , turnover < USD ; Small companies: < 50 employees, balance sheet total < USD 3 milion, turnover < USD 3 million; Medium-sized companies: < 300 employees, balance sheet total < USD 15 million, turnover< USD 15 million. 14

15 Strategische krachtlijnen Tien jaar na zijn oprichting heeft Incofin (opgericht op 27 augustus 1992) een strategische heroriëntering doorgevoerd. In de loop van 2002 had een uitgebreide strategische oefening plaats, die werd afgesloten tijdens een tweedaags seminarie van de Raad van Bestuur van Incofin in Cadzand (19-20 december 2002). Vanaf 2003 werd de vernieuwde strategie in de praktijk gezet. DE KRACHTLIJNEN VAN DE HERNIEUWDE STRATEGIE ZIJN DE VOLGENDE. Geïntegreerde aanpak. Incofin investeert zowel met kapitaal als met kennis. Naast de financiële inbreng (participaties, leningen, garanties) is het faciliteren van technische assistentie een belangrijke component van de interventies van Incofin. Investeringsdoelwitten. Incofin richt zich met zijn investeringen enerzijds tot micro-ondernemingen (niet rechtstreeks maar via lokale financiële intermediairs) en anderzijds tot kleine- en middelgrote ondernemingen*. Incofin onderwerpt de investeringsprojecten aan een grondige voorafgaande screening. Alle investeringen worden getoetst aan financiële en operationele criteria en onderzocht op hun ontwikkelingsrelevantie. De investeringspolitiek is op de website van Incofin te vinden. Gelet op de talrijke risico s verbonden aan investeringen in het Zuiden, werden specifieke regels inzake risicobeheer afgesproken. Hierop wordt verder in dit verslag teruggekomen. Financiële zelfstandigheid. Incofin wil financieel zelfstandig zijn. De structurele, recurrente kosten van Incofin worden in de eerste plaats gedekt door het rendement op de investeringsportefeuille. Incofin streeft een rendement na op zijn investeringsportefeuille, dat vergelijkbaar is met dat van andere sociale investeringsmaatschappijen. Incofin aanvaardt dat op 1/10e van zijn investeringsportefeuille geen rendement wordt gehaald, voor zover de initieel geïnvesteerde waarde wordt gehandhaafd en de betrokken investeringen bijzonder ontwikkelingsrelevant zijn. Om een redelijke impact te hebben en om financieel zelfstandig te kunnen zijn, wil Incofin over een stevige kapitaalsbasis beschikken. Hiervoor worden bijkomende aandeelhouders aangezocht, zowel bedrijven als instellingen en particulieren. Voor particulieren werd speciaal een deelbewijs gecreëerd (1/20e van een normaal aandeel). Geografische afbakening. Incofin concentreert zich geografisch op Sub-Sahara Afrika en op Latijns- Amerika. Binnen voornoemde continenten wordt voor Afrika de nadruk gelegd op Oost-Afrika en voor Latijns-Amerika op het Andesgebied en Centraal-Amerika. * Classificatie op basis van IFC definitie. Micro-ondernemingen: < 10 werknemers, balanstotaal < USD , jaarlijkse omzet < USD ; Kleine ondernemingen: < 50 werknemers, balanstotaal < USD 3 miljoen, jaarlijkse omzet < USD 3 miljoen; Middelgrote ondernemingen: < 300 werknemers, balanstotaal < USD 15 miljoen, jaarlijkse omzet < USD 15 miljoen. 15

16 ARUSHA, Tanzania

17 Management structure Management structuur Investeringscomité Het Comité bestaat uit Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts, Walter Vandepitte en Loïc De Cannière. Het Investeringscomité heeft in 2003 zeven maal vergaderd. Investment Committee The Committee is composed of Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts, Walter Vandepitte, and Loïc De Cannière. In 2003, the Investment Committee convened seven times. The management team Het management Loïc De Cannière, gedelegeerd bestuurder algemene leiding Managing Director general management Mieke Winne, verantwoordelijke administratie project manager Ex- Change responsible for Administration project manager Ex-Change Geert Peetermans, regionaal verantwoordelijke Latijns-Amerika regional manager Latin America Rita Van den Abbeel regionaal verantwoordelijke Afrika regional manager Africa 17

18 Shareholders Incofin is registered as a Co-operative Association with a social purpose (CVSO) in which both companies and private individuals can participate and become an associate. In the course of 2003, the Incofin General Meeting decided to proceed with the issue of split-up shares worth 1/20th of the regular shares priced at euro (nominal value as of time of formation). This new type of share is aimed primarily at private individuals. The prospectus drawn up on the occasion of the issue was approved by the Banking and Finance Commission, in accordance with article 14 of the Law of April 22, 2003 on public share offerings. Through the introduction of this new type of share, the number of shareholders increased considerably during 2003 from 29 as per December 31, 2002 to 96 as per December 31, As of the end of 2003, Incofin counted 70 private shareholders. A significant increase in capital has been recorded by Incofin during the past three years. Proportionally, the largest participation in the Incofin capital is recorded by banks and holdings, industry and businesses. The new 1/20 type shares were particularly successful with private investors, as illustrated by the following graphic. CAPITAL IN EURO AS PER DECEMBER 31, Available via our website or via the administrative office individual organisation company 18

19 Aandeelhouders Incofin is geregistreerd als een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk (CVSO) waarin zowel bedrijven als particulieren kunnen participeren en vennoot worden. In de loop van 2003 besliste de Algemene Vergadering van Incofin over te gaan tot de uitgifte van gesplitste aandelen ter waarde van 1/20e van de gewone aandelen van euro (nominale waarde vanaf oprichting). Dit nieuw type aandeel richt zich voornamelijk tot de particulieren. De prospectus voor de uitgifte ervan werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbieding van effecten. Door de invoering van dit nieuw type aandeel nam het aantal aandeelhouders in de loop van 2003 aanzienlijk toe van 29 per 31/12/2002 naar 96 per 31/12/2003. Per einde 2003 telde Incofin 70 particuliere aandeelhouders. Vooral sinds de 3 laatste jaren is er een belangrijke toename van het kapitaal bij Incofin. Proportioneel wordt de belangrijkste deelname in het kapitaal van Incofin geleverd door banken en holdings, industrie en bedrijven. Het nieuwe 1/20 type aandeel kende vooral succes bij de particulieren zoals geïllustreerd wordt in de grafiek. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS PER TYPE industry & companies 32% professional associations 16% banks & holdings 38% foundations 7% others 7% individuals 1/20 shares 5% individuals 1/1 shares 2% Verkrijgbaar via de website of via het secretariaat 19

20 NASECO, Uganda

21 De volgende tabel vermeldt de belangrijkste aandeelhouders in functie van hun aandeel in het kapitaal per The following table lists the most important shareholders in function of their share in the capital as per December 31, Name shareholder Background Capital in euro Year of entry % shares on total Volksvermogen Banks & Holdings ,80% Tractebel Industry & companies ,40% VDK Spaarbank Banks & Holdings ,40% VKW Organisation ,60% Association Verelst Foundations ,20% AVEVE Industry & companies ,20% Bekaert Industry & companies ,20% KBC Banks & Holdings ,20% MRBB Organisation ,20% Roularta Media Group Industry & companies ,20% Machiels Overseas Industry & companies ,10% Soc Diensten v/h CW Het Volk Organisation ,10% De Speyebeek Industry & companies ,10% AFOS Stiftung Foundations ,00% Reynaers Martine Individuals ,00% van Gansewinkel Groep Industry & companies ,00% Warehousing De Pauw Industry & companies ,00% De Wandeler Rene Individuals ,62% Ackermans & van Haaren Banks & Holdings ,52% CBC Banque Banks & Holdings ,52% Cordes Werner Individuals ,52% Coumans Wim Individuals ,52% DEME Industry & companies ,52% Dupon Yvan Individuals ,52% Felixfonds Foundations ,52% Van den Broeck Dirk Individuals ,52% Vandeputte Gilbert Individuals ,52% Patrimo Midden-Vlaanderen Organisation ,52% Vrede & Broederliefde Organisation ,52% Vyncke Industry & companies ,52% Shareholders < 0,5% ,37% Total % 21

22 Corporate Governance PRINCIPLES In 2003, the Incofin Board of Directors approved a code of conduct which sets out unequivocal rules pertaining to corporate governance. This code of conduct includes rules concerning transparency and principles pertaining to the avoidance of conflicts of interest. Concrete agreements were made regarding the procedure for introducing investment projects, the purchase of services by Incofin, the transparency of sponsor-return, confidentiality, and the independence of the management team. SHAREHOLDER PARTICIPATION Incofin counts numerous shareholders that actively support the company. In 2003, VDK Spaarbank provided Incofin with a sponsor contribution in the amount of euro. In addition, Incofin receives from VDK Spaarbank a commission on the outstanding balances of the VDK-World Savings Account. In 2003, this commission amounted to euro. VKW has concluded a five-year sponsor contract with Incofin. In 2003, Incofin received from VKW an amount of euro. Roularta Media Group has donated a publicity campaign to Incofin which will run from December 2003 to May A full-page advertisement will each month be published in Knack, Trends and Plus Magazine. In 2003, the Belgian Raiffeisen Foundation (BRS) donated a financial contribution in the amount of euro. This contribution was made for the purpose of reinforcing Incofin s follow-up capacity for investments in microfinance institutions. Directors of various shareholders (including AVEVE, Felixfonds, KBC, Bekaert, Vyncke, Tractebel, Group Machiels, Verelst) have assisted the Incofin management team in numerous areas (specific advice, introductions to potential shareholders, organisation of presentations for potential shareholders, support missions to southern countries...). 22

23 Corporate Governance PRINCIPES De Raad van Bestuur van Incofin heeft in de loop van 2003 een gedragscode goedgekeurd, waarbij duidelijke afspraken werden gemaakt inzake deugdelijk bestuur. De gedragscode omvat regels inzake transparantie en principes ter vermijding van belangenconflicten. Concrete afspraken werden gemaakt rond de procedure voor het aanbrengen van investeringsprojecten, de aankoop van diensten door Incofin, de transparantie van sponsor-return, de vertrouwelijkheid en de onafhankelijkheid van het managementteam. BETROKKENHEID VAN AANDEELHOUDERS Incofin telt talrijke aandeelhouders die Incofin op een actieve wijze ondersteunen. VDK Spaarbank verstrekte in 2003 een sponsorbijdrage aan Incofin ten belope van euro. Daarnaast ontvangt Incofin van VDK Spaarbank een commissie op de uitstaande saldi van de VDK-Wereldspaarrekening. Deze commissie was in 2003 goed voor euro. VKW heeft met Incofin een sponsorcontract voor 5 jaar afgesloten. Incofin ontving in 2003 van VKW een bedrag van euro. Roularta Media Group heeft Incofin een publiciteitscampagne geschonken, die van december 2003 tot mei 2004 loopt. Maandelijks verschijnt een paginagrote advertentie in Knack, Trends en Plus Magazine. De Belgische Raiffeisenstichting (BRS) heeft in 2003 een financiële bijdrage geschonken aan Incofin voor een bedrag van euro. Deze bijdrage werd geleverd voor de versterking van de opvolgingscapaciteit van Incofin voor investeringen in microfinancieringsinstellingen. Bestuursleden van diverse aandeelhouders (onder meer AVEVE, Felixfonds, KBC, Bekaert, Vyncke, Tractebel, Groep Machiels, Verelst) hebben het managementteam van Incofin op talrijke vlakken bijgestaan (specifieke adviesverlening, introducties bij potentiële aandeelhouders, organiseren van presentaties voor potentiële aandeelhouders, ondersteunende missies naar het Zuiden,..). 23

24

25 II. DE ACTIVITEITEN II. THE ACTIVITIES Mi empresita tiene buen movimiento gracias al crédito. Esto me permite progresar. Por ejemplo, en la alimentación hemos mechorado mucho. Mis hijos estudian y el major está en la academia para prepararse para el ingreso a la Universidad. TESTIMONIO DE UN CLIENTE DE EDPYME CONFIANZA, PERÚ Mijn kleine onderneming evolueert goed dank zij het krediet. Daardoor ben ik er op vooruitgegaan. Zo bijvoorbeeld hebben we er ons qua voeding sterk op verbeterd. En mijn zonen kunnen studeren. Mijn oudste zoon bereidt zich voor om aan de universiteit te gaan studeren. GETUIGENIS VAN EEN KLANT VAN DE MFI CONFIANZA, PERU My small enterprise is developing well thanks to the credit. It enabled me to progress. As an example, our food has improved a lot. And my sons are able to study. My eldest son is preparing for entering University. TESTIMONY OF A CLIENT OF MFI CONFIANZA, PERU

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 15 november 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

frans verheeke voorzitter incofin

frans verheeke voorzitter incofin annual report 2004 WITH ASSISTANCE FROM MET DE STEUN VAN Arme mensen hebben wel degelijk ideeën om uit de armoede te geraken. Als ze de kans krijgen, kan een klein bedrag hun leven veranderen. Amsalu Alemayehu

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Agrifirm in a nutshell

Agrifirm in a nutshell Corporate movie A World to Feed With our sustainable approach, innovative concepts and motivated, skilled employees, we help our farmers and growers to achieve the best results. Agrifirm in a nutshell

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015

Concept development. Haga Hospital. 17 september 2015 Concept development Haga Hospital 17 september 2015 Marije Talstra 2015 Healthcare consultant at fluent 2003-2015 Healthcare consultant at Twynstra Gudde TUDelft, real estate & housing, urban planning

Nadere informatie

Personal Hygiene Products. Turkey

Personal Hygiene Products. Turkey Personal Hygiene Products Turkey Introduction Even in a turbulent year due to increased socio political tension external economic outlook, the Turkish economy retained its momentum and achieved 2.9% growth

Nadere informatie

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+

Puurs Logistics Centre. 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis. build your future+ Puurs Logistics Centre 25,000 sqm built-to-suit development opportunity on the Antwerp-Brussels axis build your future+ Puurs Logistics Centre Brabantstraat 2, 2870 Puurs Puurs Logistics Centre Brabantstraat

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Aanvraag handelsaccount CertiQ

Aanvraag handelsaccount CertiQ Aanvraag handelsaccount CertiQ Gegevens handelaar Naam handelsaccount * 13-cijferige EAN-code (aan te vragen bij www.gs1.nl) * Gewenste ingangsdatum handelsaccount (dd/mm/jjjj) * Naam contactpersoon *

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie