MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM"

Transcriptie

1 annual report 2003

2 MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

3 Die Armutsbekämpfung is die größte Herausforderung für Stabilität und Frieden in der Welt. HORST KÖHLER, BUNDESPRÄSIDENT DER BRD Fighting poverty is the greatest challenge for maintaining stability and peace in the world. HORST KÖHLER, FEDERAL PRESIDENT OF F.R. OF GERMANY Armoedebestrijding is de grootste uitdaging voor het behoud van stabiliteit en vrede in de wereld. HORST KÖHLER, BONDSPRESIDENT VAN DE B.R.DUITSLAND

4

5 WIJ ZIJN FIER U HET JAARVERSLAG 2003 VAN INCOFIN TE MOGEN PRESENTEREN. In de loop van 2003 nam de investeringsportefeuille van Incofin in het Zuiden toe met euro. Acht nieuwe investeringsprojecten werden uitgevoerd. Dit is de sterkste groei die Incofin ooit op één jaar tijd heeft gerealiseerd. Incofin investeerde in 2003 hoofdzakelijk in kwaliteitsvolle microfinancieringsinstelingen en in KMO s in het Zuiden (Afrika en Latijns-Amerika). De investeringen werden verricht om lokaal ondernemerschap op een professionele wijze te ondersteunen. Via zijn investeringen bereikt Incofin nu reeds zo n kleine lokale ondernemers in het Zuiden. Het huidige elan van Incofin is te danken aan een grondige heroriëntering van de strategie, die in 2002 werd doorgevoerd, precies 10 jaar na Incofins oprichting als eerste Belgische sociale investeringsmaatschappij voor het Zuiden. De nieuwe strategie werpt haar vruchten af. Wellicht daarom traden in 2003 een 70-tal nieuwe aandeelhouders toe tot Incofin. Als resultaat van de heroriëntering werd Incofin in 2003 opnieuw winstgevend. Naast de investeringen met kapitaal verschaft Incofin ook expertise en knowhow aan ondernemers in het Zuiden. Incofin heeft in 2003 talrijke consultancy-opdrachten uitgevoerd, voornamelijk op het vlak van technische assistentie aan microfinancieringsinstellingen. Daarnaast is Incofin mede-initiatiefnemer van Ex-Change, een expertenplatform, dat in 2003 niet minder dan 26 missies uitvoerde. Vele van deze missies werden aangebracht door het netwerk van Incofin in het Zuiden. Door lokaal ondernemerschap in het Zuiden te ondersteunen, wil Incofin de groeidynamiek in het Zuiden een duw in de rug geven. Bovendien gaat Incofin bedrijfsmatig en professioneel te werk. Het zijn de basisingrediënten van het succes van Incofin, dat nog een groot groeipotentieel in zich heeft. FRANS VERHEEKE VOORZITTER INCOFIN WE TAKE PRIDE IN PRESENTING YOU WITH INCOFIN S ANNUAL REPORT In the course of 2003, Incofin s investment portfolio in the southern hemisphere regions grew by euro. Eight new investment projects were executed. This represents the strongest growth Incofin ever achieved in the space of one year. In 2003, Incofin invested primarily in high-quality microfinance institutions and in SMEs in the southern hemisphere (Africa and Latin America). These investments were designed to support local entrepreneurship in a professional manner. Through investments of this kind, Incofin has today established close ties with some 120,000 small local entrepreneurs in the southern countries. The current stimulus that drives Incofin is due to a thorough reorientation of the strategy that was introduced in 2002, exactly 10 years following Incofin s formation as the first Belgian social investment company for the southern hemisphere. This strategy is now bearing fruit. It is no doubt for that reason that in 2003 some 70 new shareholders joined Incofin. As a result of this reorientation, Incofin returned to profit in Aside from capital investments, Incofin also provides expert advice and know-how to entrepreneurs in the southern regions. In 2003, Incofin engaged in a large number of consultancy assignments, primarily in the area of technical assistance to microfinance institutions. In addition, Incofin is a co-initiator of Ex-Change, a specialist platform that conducted no fewer than 26 missions in Many of these were brought about by the Incofin network active in the southern hemisphere. By supporting local entrepreneurship in the southern hemisphere, Incofin seeks to promote the growth dynamics in those regions. Moreover, Incofin conducts its projects with a high degree of efficiency and professionalism. These are the key ingredients of the success of Incofin, which still has a huge growth potential. FRANS VERHEEKE CHAIRMAN INCOFIN

6

7 RAAD VAN BESTUUR BOARD OF DIRECTORS VOORZITTER CHAIRMAN Frans Verheeke Onafhankelijke Voorzitter van de Raad van Bestuur van Volksvermogen Independent Chairman of the Board of Directors Volksvermogen Johan De Schamphelaere VDK Spaarbank Voorzitter van het Directiecomité van VDK Spaarbank VDK Spaarbank Chairman of the Management Committee VDK Spaarbank Benoît Braeckman Tractebel Directeur patrimoniumbeheer Electrabel Tractebel Asset Manager Electrabel Yvan Dupon Yvan Dupon Consult vertegenwoordigd door Yvan Dupon Tractebel Bestuurder Electrabel Yvan Dupon Consult represented by Yvan Dupon Tractebel Director Electrabel Erik Bruyland Roularta Media Group Senior Journalist bij Trends Roularta Media Group Senior Journalist Trends Magazine Bert Goovaerts Association Verelst Project Adviseur bij Verelst Association Verelst Project Consultant with Verelst Jos Daniëls VKW Ere voorzitter raad van bestuur KBC Verzekeringen VKW Honorary Chairman Board of Directors KBC Insurance Group Frank Lambert VKW Beheerder-directeur VKW VKW Managing Director VKW Loïc De Cannière Gedelegeerd Bestuurder Managing Director Jozef Lambrechts Felixfonds Ere Managing Director bij Kredietbank (nu KBC) Felixfonds Honorary Managing Director with Kredietbank (now KBC) Emiel Philipsen Groep Machiels Directeur buitenland Groep Machiels Director International Business Paul Steppe KBC Bank Voorzitter Directiecomité Centea KBC Bank Chairman of the Management Committee of Centea Ann Van Impe VDK Spaarbank Juridisch Adviseur bij VDK Spaarbank VDK Spaarbank Legal advisor with VDK Spaarbank Rein De Tremerie Volksvermogen Algemeen Secretaris ACV-CSC Textura Volksvermogen Secretary General ACV-CSC Textura vanaf 2004 from 2004 onward Walter Vandepitte AVEVE/MRBB Voorzitter AVEVE AVEVE/MRBB President AVEVE Henri Vansweevelt Bekaert Voormalig Directeur Latijns-Amerika bij Bekaert Groep Bekaert Former Director Latin America with Bekaert Group Dirk Vyncke Vyncke Gedelegeerd bestuurder Vyncke Vyncke Managing Director Vyncke Jan Bevernaege Volksvermogen Lid Directiecomité VDK Spaarbank Volksvermogen Member of the Management Committee VDK Spaarbank vanaf 2004 from 2004 onward De Raad van Bestuur heeft in 2003 vijf maal vergaderd. Hierbij heeft de Raad toezicht uitgeoefend op de activiteiten van de vennootschap met aandacht voor het specifieke sociaal oogmerk ervan. Uit het verdere verslag zal blijken hoe dit oogmerk, dat zich situeert in het ondersteunen van de sociaal-economische ontwikkeling in Afrika en Latijns-Amerika, concreet werd ingevuld voor In 2003, the Board of Directors convened five times. By so doing, the Board exercised supervision over the company s activities, with attention to their specific social purpose. From the remainder of the report it will become evident how this purpose, with its focus on supporting socio-economic developments in Africa and Latin America, was pursued and implemented in the course of

8 In 2003 investeerde Incofin met een lening in Uganda Microfinance Union. In 2003 Incofin invested in Uganda Microfinance Union with a loan. Vrouwelijke ondernemers schuiven aan voor een krediet van UMU in Oeganda (Nakawa agentschap nabij Kampala). Women entrepreneurs applying for a loan from UMU in Uganda (Nakawa agency near Kampala).

9 Woord van de voorzitter 5 Raad van Bestuur 7 A word from the Chairman 5 Board of Directors 7 INHOUDSTAFEL CONTENT I. De onderneming 11 Missie, Visie en Waarden 13 Missie 13 Visie 13 Waarden 13 Strategische krachtlijnen 15 Management structuur 17 Investeringscomité 17 Het management 17 Aandeelhouders 19 Corporate Governance 23 Principes 23 Betrokkenheid van aandeelhouders 23 I. The Company 11 Mission, Vision and Values 12 Mission 12 Vision 12 Values 12 Strategic force lines 14 Management structure 17 Investment Committee 17 The management 17 Shareholders 18 Corporate Governance 22 Principles 22 Shareholder participation 22 II. De activiteiten 25 Investeren als kerntaak: ontwikkelingen in Samenstelling van de investeringen 29 Enkele investeringen voorgesteld 31 Akiba Commercial Bank 33 Edpyme Confianza 35 Centre Informatique Nako Diabaté (CIND) 37 Spaar- en kredietcoöperatie Maquita Cushunchic 39 Fondsenbeheer en gerelateerde adviesverlening 41 Risicobeheer 43 Investeren van know-how via het Ex-Change platform 45 Consultancydiensten in II. The activities 25 Investing as a core business activity: Developments in Composition of the investments 28 Examples of some investments 30 Akiba Commercial Bank 32 Edpyme Confianza 34 Centre Informatique Nako Diabaté (CIND) 36 Savings and credit cooperative Maquita Cushunchic 38 Fund management and related advisory services 40 Risk management 42 Investing acquired know-how via the Ex-Change platform 44 Consultancy services in III. De resultaten 49 Sociale impact 51 Financiële resultaten Incofin Toelichting balans Incofin Toelichting resultatenrekening Waarderingsregels 53 Verslag van de revisor 54 Balans 57 Detail cijfers balans 56 Resultatenrekening 59 Detail cijfers resultatenrekening 58 III. The results 49 Social impact 50 Financial results Incofin Explanatory notes on the Incofin 2003 balance sheet 52 Explanatory notes on the Profit&Loss account Valuation rules 52 Auditor s Report 54 Balance sheet 57 Details balance sheet figures 56 Profit&Loss Account 59 Details Profit&Loss Account figures 58

10

11 I. DE ONDERNEMING I. THE COMPANY Geven benadrukt andermans tekortkomingen, lenen andermans capaciteiten. ERIK HEINEN, OIKOKREDIT, OVER MICROFINANCIERING Grants emphasize someone s shortcomings. Loans stress someone s capacities. ERIK HEINEN, OIKOKREDIT, ABOUT MICROFINANCE

12 Mission, Vision and Values MISSION Incofin invests capital and know-how of entrepreneurs in order to support sustainable and profitable entrepreneurship in the southern hemisphere. VISION Incofin aims at bundling efforts by businesses, organisations, and private parties from Flanders, Belgium, and neighbouring European countries, into a solid, social investment company that supports local entrepreneurship in southern countries through investments. VALUES Attention to disadvantaged population segments in developing countries. Incofin invests only in projects that can demonstrate the generation of socio-economic benefits. Incofin creates opportunities for the deployment of local initiative. In the southern hemisphere, Incofin wishes only to play a supportive role, certainly not the part of leader. The administration and control of the companies in which Incofin decides to invest remains at all times in the hands of local management. Operational effectiveness and long-term vision. Incofin judges projects on the basis of their financial feasibility, founded on the results of a thorough screening and on a solid business plan. A positive financial result is important, but Incofin does not pursue the goal of maximizing profits. Any profits made will be reinvested in the southern countries. Socially responsible entrepreneurship. Incofin stimulates businesses and entrepreneurs here to pay attention to North-South relations and to socially responsible entrepreneurship. Sustainable entrepreneurship. Incofin invests only in enterprises that contribute to sustainable development and that pass the test of international standards and exclusionary criteria. Appreciation for entrepreneurship. Incofin is of the opinion that entrepreneurship is a significant motor in self-development. For, indeed, it is important that people can themselves take the initiative in trying to improve their living conditions. Incofin invests in companies that are managed by entrepreneurs who want to realize their projects in an ambitious way. Transparency and integrity. Incofin strives for total transparency, both vis-à-vis its shareholders and the enterprises in which it has decided to invest. Incofin accepts nothing less than complete integrity within its own team and of its southern partners. Professionalism, quality, and effiency. Incofin aims to provide high-quality services and products in a professional manner. Incofin operates cost-effectively and efficiently. 12

13 Missie, Visie en Waarden MISSIE Incofin investeert met kapitaal en kennis van ondernemers om duurzaam en rendabel ondernemen in het Zuiden te stimuleren. VISIE Incofin wil inspanningen van bedrijven, organisaties en particulieren uit Vlaanderen, België en uit de omliggende Europese landen bundelen in een duurzame sociale investeringsmaatschappij, die door middel van investeringen lokaal ondernemerschap in het Zuiden ondersteunt. WAARDEN Aandacht voor achtergestelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Incofin investeert enkel in projecten die een aanwijsbare sociaal-economische meerwaarde hebben. Incofin creëert kansen voor de ontplooiing van lokaal initiatief. Incofin wil in het Zuiden enkel een ondersteunende rol spelen, in geen geval een leidende rol. De leiding van de ondernemingen, waarin Incofin investeert, is steeds in handen van lokaal management. Bedrijfsmatigheid en termijnvisie. Incofin beoordeelt projecten op basis van hun financiële haalbaarheid, gestaafd door een grondig voorafgaand onderzoek en van een stevig bedrijfsplan. Een positief financieel resultaat is belangrijk, maar Incofin streeft geen winstmaximalisatie na. Eventuele winsten worden geherinvesteerd in het Zuiden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Incofin stimuleert bedrijven en ondernemers van hier om oog te hebben voor Noord-Zuid relaties en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam ondernemen. Incofin investeert enkel in ondernemingen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling en die de toets doorstaan van internationale normen en uitsluitingscriteria. Waardering voor ondernemerschap. Incofin gelooft dat ondernemerschap een belangrijke motor is tot zelfontwikkeling. Het is immers belangrijk dat mensen zelf aan de slag kunnen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Incofin investeert in bedrijven die geleid worden door ondernemers, die op een ambitieuze wijze hun project willen realiseren. Transparantie en integriteit. Incofin streeft volledige transparantie na, zowel naar zijn aandeelhouders als naar de ondernemingen waarin het investeert. Incofin staat op de integriteit van het eigen team en van de partners in het Zuiden. Professionaliteit, kwaliteit en efficiëntie. Incofin wil op een professionele wijze hoogwaardige diensten en producten verstrekken. Incofin functioneert kostenbewust en efficiënt. 13

14 Strategic accents Ten years after its formation (founded on August 27, 1992) Incofin engaged in a strategic reorientation. In 2002, the company went through an extensive strategic exercise that was concluded during a two-day seminar of Incofin s Board of Directors in Cadzand (December 19-20, 2002). As of 2003, the new strategy was put into practice. THE ACCENTS OF THIS RENEWED STRATEGY ARE AS FOLLOWS. Integrated approach. Incofin invests both with capital and with know-how. Aside from financial contributions (participations, loans, guarantees), facilitating the provision of technical assistance is an important component of Incofin s interventions. Investment targets. With its investments, Incofin addresses both micro-enterprises (not directly but through local financial intermediaries) and small and medium-sized companies*. Incofin submits all investment projects to a thorough screening. All investments are tested against financial and operational criteria and examined for their relevancy to further development. The investment policy is available on the Incofin website. In view of the numerous risks associated with investments in southern hemisphere countries, specific rules regarding risk management were drawn up. These will be discussed later in this report. Financial autonomy. Incofin aims at financial autonomy. Its structural, recurring costs are first of all covered by the return on the investment portfolio. Incofin aims for a return on its investment portfolio that is comparable to that of other social investment companies. Incofin accepts that 1/10th of its investment portfolio does not yield a return, in so far as the initially invested value is maintained and the investments in question prove to be particularly relevant for development. In order to achieve a reasonable impact and to be able to operate with financial independence, Incofin wants to have access to a solid capital base. To this effect, the company is looking for additional shareholders, both companies and institutions, as well as private individuals. For private individuals, a special no-par value share was created (1/20th of the normal share value). Geographic demarcation. Geographically, Incofin concentrates its attention on Sub-Sahara Africa and Latin America. Within these continents, the main focus for Africa lies on East Africa, while for Latin America special attention is being paid to the Andes region and Central America. * Classification according to IFC. Micro-enterprises: < 10 employees, balance sheet total < USD , turnover < USD ; Small companies: < 50 employees, balance sheet total < USD 3 milion, turnover < USD 3 million; Medium-sized companies: < 300 employees, balance sheet total < USD 15 million, turnover< USD 15 million. 14

15 Strategische krachtlijnen Tien jaar na zijn oprichting heeft Incofin (opgericht op 27 augustus 1992) een strategische heroriëntering doorgevoerd. In de loop van 2002 had een uitgebreide strategische oefening plaats, die werd afgesloten tijdens een tweedaags seminarie van de Raad van Bestuur van Incofin in Cadzand (19-20 december 2002). Vanaf 2003 werd de vernieuwde strategie in de praktijk gezet. DE KRACHTLIJNEN VAN DE HERNIEUWDE STRATEGIE ZIJN DE VOLGENDE. Geïntegreerde aanpak. Incofin investeert zowel met kapitaal als met kennis. Naast de financiële inbreng (participaties, leningen, garanties) is het faciliteren van technische assistentie een belangrijke component van de interventies van Incofin. Investeringsdoelwitten. Incofin richt zich met zijn investeringen enerzijds tot micro-ondernemingen (niet rechtstreeks maar via lokale financiële intermediairs) en anderzijds tot kleine- en middelgrote ondernemingen*. Incofin onderwerpt de investeringsprojecten aan een grondige voorafgaande screening. Alle investeringen worden getoetst aan financiële en operationele criteria en onderzocht op hun ontwikkelingsrelevantie. De investeringspolitiek is op de website van Incofin te vinden. Gelet op de talrijke risico s verbonden aan investeringen in het Zuiden, werden specifieke regels inzake risicobeheer afgesproken. Hierop wordt verder in dit verslag teruggekomen. Financiële zelfstandigheid. Incofin wil financieel zelfstandig zijn. De structurele, recurrente kosten van Incofin worden in de eerste plaats gedekt door het rendement op de investeringsportefeuille. Incofin streeft een rendement na op zijn investeringsportefeuille, dat vergelijkbaar is met dat van andere sociale investeringsmaatschappijen. Incofin aanvaardt dat op 1/10e van zijn investeringsportefeuille geen rendement wordt gehaald, voor zover de initieel geïnvesteerde waarde wordt gehandhaafd en de betrokken investeringen bijzonder ontwikkelingsrelevant zijn. Om een redelijke impact te hebben en om financieel zelfstandig te kunnen zijn, wil Incofin over een stevige kapitaalsbasis beschikken. Hiervoor worden bijkomende aandeelhouders aangezocht, zowel bedrijven als instellingen en particulieren. Voor particulieren werd speciaal een deelbewijs gecreëerd (1/20e van een normaal aandeel). Geografische afbakening. Incofin concentreert zich geografisch op Sub-Sahara Afrika en op Latijns- Amerika. Binnen voornoemde continenten wordt voor Afrika de nadruk gelegd op Oost-Afrika en voor Latijns-Amerika op het Andesgebied en Centraal-Amerika. * Classificatie op basis van IFC definitie. Micro-ondernemingen: < 10 werknemers, balanstotaal < USD , jaarlijkse omzet < USD ; Kleine ondernemingen: < 50 werknemers, balanstotaal < USD 3 miljoen, jaarlijkse omzet < USD 3 miljoen; Middelgrote ondernemingen: < 300 werknemers, balanstotaal < USD 15 miljoen, jaarlijkse omzet < USD 15 miljoen. 15

16 ARUSHA, Tanzania

17 Management structure Management structuur Investeringscomité Het Comité bestaat uit Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts, Walter Vandepitte en Loïc De Cannière. Het Investeringscomité heeft in 2003 zeven maal vergaderd. Investment Committee The Committee is composed of Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts, Walter Vandepitte, and Loïc De Cannière. In 2003, the Investment Committee convened seven times. The management team Het management Loïc De Cannière, gedelegeerd bestuurder algemene leiding Managing Director general management Mieke Winne, verantwoordelijke administratie project manager Ex- Change responsible for Administration project manager Ex-Change Geert Peetermans, regionaal verantwoordelijke Latijns-Amerika regional manager Latin America Rita Van den Abbeel regionaal verantwoordelijke Afrika regional manager Africa 17

18 Shareholders Incofin is registered as a Co-operative Association with a social purpose (CVSO) in which both companies and private individuals can participate and become an associate. In the course of 2003, the Incofin General Meeting decided to proceed with the issue of split-up shares worth 1/20th of the regular shares priced at euro (nominal value as of time of formation). This new type of share is aimed primarily at private individuals. The prospectus drawn up on the occasion of the issue was approved by the Banking and Finance Commission, in accordance with article 14 of the Law of April 22, 2003 on public share offerings. Through the introduction of this new type of share, the number of shareholders increased considerably during 2003 from 29 as per December 31, 2002 to 96 as per December 31, As of the end of 2003, Incofin counted 70 private shareholders. A significant increase in capital has been recorded by Incofin during the past three years. Proportionally, the largest participation in the Incofin capital is recorded by banks and holdings, industry and businesses. The new 1/20 type shares were particularly successful with private investors, as illustrated by the following graphic. CAPITAL IN EURO AS PER DECEMBER 31, Available via our website or via the administrative office individual organisation company 18

19 Aandeelhouders Incofin is geregistreerd als een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk (CVSO) waarin zowel bedrijven als particulieren kunnen participeren en vennoot worden. In de loop van 2003 besliste de Algemene Vergadering van Incofin over te gaan tot de uitgifte van gesplitste aandelen ter waarde van 1/20e van de gewone aandelen van euro (nominale waarde vanaf oprichting). Dit nieuw type aandeel richt zich voornamelijk tot de particulieren. De prospectus voor de uitgifte ervan werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen overeenkomstig artikel 14 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbieding van effecten. Door de invoering van dit nieuw type aandeel nam het aantal aandeelhouders in de loop van 2003 aanzienlijk toe van 29 per 31/12/2002 naar 96 per 31/12/2003. Per einde 2003 telde Incofin 70 particuliere aandeelhouders. Vooral sinds de 3 laatste jaren is er een belangrijke toename van het kapitaal bij Incofin. Proportioneel wordt de belangrijkste deelname in het kapitaal van Incofin geleverd door banken en holdings, industrie en bedrijven. Het nieuwe 1/20 type aandeel kende vooral succes bij de particulieren zoals geïllustreerd wordt in de grafiek. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS PER TYPE industry & companies 32% professional associations 16% banks & holdings 38% foundations 7% others 7% individuals 1/20 shares 5% individuals 1/1 shares 2% Verkrijgbaar via de website of via het secretariaat 19

20 NASECO, Uganda

21 De volgende tabel vermeldt de belangrijkste aandeelhouders in functie van hun aandeel in het kapitaal per The following table lists the most important shareholders in function of their share in the capital as per December 31, Name shareholder Background Capital in euro Year of entry % shares on total Volksvermogen Banks & Holdings ,80% Tractebel Industry & companies ,40% VDK Spaarbank Banks & Holdings ,40% VKW Organisation ,60% Association Verelst Foundations ,20% AVEVE Industry & companies ,20% Bekaert Industry & companies ,20% KBC Banks & Holdings ,20% MRBB Organisation ,20% Roularta Media Group Industry & companies ,20% Machiels Overseas Industry & companies ,10% Soc Diensten v/h CW Het Volk Organisation ,10% De Speyebeek Industry & companies ,10% AFOS Stiftung Foundations ,00% Reynaers Martine Individuals ,00% van Gansewinkel Groep Industry & companies ,00% Warehousing De Pauw Industry & companies ,00% De Wandeler Rene Individuals ,62% Ackermans & van Haaren Banks & Holdings ,52% CBC Banque Banks & Holdings ,52% Cordes Werner Individuals ,52% Coumans Wim Individuals ,52% DEME Industry & companies ,52% Dupon Yvan Individuals ,52% Felixfonds Foundations ,52% Van den Broeck Dirk Individuals ,52% Vandeputte Gilbert Individuals ,52% Patrimo Midden-Vlaanderen Organisation ,52% Vrede & Broederliefde Organisation ,52% Vyncke Industry & companies ,52% Shareholders < 0,5% ,37% Total % 21

22 Corporate Governance PRINCIPLES In 2003, the Incofin Board of Directors approved a code of conduct which sets out unequivocal rules pertaining to corporate governance. This code of conduct includes rules concerning transparency and principles pertaining to the avoidance of conflicts of interest. Concrete agreements were made regarding the procedure for introducing investment projects, the purchase of services by Incofin, the transparency of sponsor-return, confidentiality, and the independence of the management team. SHAREHOLDER PARTICIPATION Incofin counts numerous shareholders that actively support the company. In 2003, VDK Spaarbank provided Incofin with a sponsor contribution in the amount of euro. In addition, Incofin receives from VDK Spaarbank a commission on the outstanding balances of the VDK-World Savings Account. In 2003, this commission amounted to euro. VKW has concluded a five-year sponsor contract with Incofin. In 2003, Incofin received from VKW an amount of euro. Roularta Media Group has donated a publicity campaign to Incofin which will run from December 2003 to May A full-page advertisement will each month be published in Knack, Trends and Plus Magazine. In 2003, the Belgian Raiffeisen Foundation (BRS) donated a financial contribution in the amount of euro. This contribution was made for the purpose of reinforcing Incofin s follow-up capacity for investments in microfinance institutions. Directors of various shareholders (including AVEVE, Felixfonds, KBC, Bekaert, Vyncke, Tractebel, Group Machiels, Verelst) have assisted the Incofin management team in numerous areas (specific advice, introductions to potential shareholders, organisation of presentations for potential shareholders, support missions to southern countries...). 22

23 Corporate Governance PRINCIPES De Raad van Bestuur van Incofin heeft in de loop van 2003 een gedragscode goedgekeurd, waarbij duidelijke afspraken werden gemaakt inzake deugdelijk bestuur. De gedragscode omvat regels inzake transparantie en principes ter vermijding van belangenconflicten. Concrete afspraken werden gemaakt rond de procedure voor het aanbrengen van investeringsprojecten, de aankoop van diensten door Incofin, de transparantie van sponsor-return, de vertrouwelijkheid en de onafhankelijkheid van het managementteam. BETROKKENHEID VAN AANDEELHOUDERS Incofin telt talrijke aandeelhouders die Incofin op een actieve wijze ondersteunen. VDK Spaarbank verstrekte in 2003 een sponsorbijdrage aan Incofin ten belope van euro. Daarnaast ontvangt Incofin van VDK Spaarbank een commissie op de uitstaande saldi van de VDK-Wereldspaarrekening. Deze commissie was in 2003 goed voor euro. VKW heeft met Incofin een sponsorcontract voor 5 jaar afgesloten. Incofin ontving in 2003 van VKW een bedrag van euro. Roularta Media Group heeft Incofin een publiciteitscampagne geschonken, die van december 2003 tot mei 2004 loopt. Maandelijks verschijnt een paginagrote advertentie in Knack, Trends en Plus Magazine. De Belgische Raiffeisenstichting (BRS) heeft in 2003 een financiële bijdrage geschonken aan Incofin voor een bedrag van euro. Deze bijdrage werd geleverd voor de versterking van de opvolgingscapaciteit van Incofin voor investeringen in microfinancieringsinstellingen. Bestuursleden van diverse aandeelhouders (onder meer AVEVE, Felixfonds, KBC, Bekaert, Vyncke, Tractebel, Groep Machiels, Verelst) hebben het managementteam van Incofin op talrijke vlakken bijgestaan (specifieke adviesverlening, introducties bij potentiële aandeelhouders, organiseren van presentaties voor potentiële aandeelhouders, ondersteunende missies naar het Zuiden,..). 23

24

25 II. DE ACTIVITEITEN II. THE ACTIVITIES Mi empresita tiene buen movimiento gracias al crédito. Esto me permite progresar. Por ejemplo, en la alimentación hemos mechorado mucho. Mis hijos estudian y el major está en la academia para prepararse para el ingreso a la Universidad. TESTIMONIO DE UN CLIENTE DE EDPYME CONFIANZA, PERÚ Mijn kleine onderneming evolueert goed dank zij het krediet. Daardoor ben ik er op vooruitgegaan. Zo bijvoorbeeld hebben we er ons qua voeding sterk op verbeterd. En mijn zonen kunnen studeren. Mijn oudste zoon bereidt zich voor om aan de universiteit te gaan studeren. GETUIGENIS VAN EEN KLANT VAN DE MFI CONFIANZA, PERU My small enterprise is developing well thanks to the credit. It enabled me to progress. As an example, our food has improved a lot. And my sons are able to study. My eldest son is preparing for entering University. TESTIMONY OF A CLIENT OF MFI CONFIANZA, PERU

lijst van afkortingen / list of acronyms funds managed by Incofin (in million euro)

lijst van afkortingen / list of acronyms funds managed by Incofin (in million euro) jaarverslag annual report 2005 lijst van afkortingen / list of acronyms cgap Impulse mfi nav par 30 oss The Consultative Group to Assist the Poor www.cgap.org Impulse Microfinance Investment Fund Microfinancieringsinstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Datum juni 2005 Auteur J.C.J. Vlaar Kenmerk DDE-0399/2005 Telefoon 070-3487027 Blad 1/3 Fax 070-3485956

Datum juni 2005 Auteur J.C.J. Vlaar Kenmerk DDE-0399/2005 Telefoon 070-3487027 Blad 1/3 Fax 070-3485956 Bijlage I De Voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken De heer mr. F. Korthals Altes Postbus 20061 2500 EB Den Haag Directie Duurzame Economische Ontwikkeling Afdeling Nationale Beleidsomgeving

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth

Dutch Capital Markets Outlook 2014. Sustainable steady growth Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2014 Sustainable steady growth De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt heeft in 2013 veerkracht laten

Nadere informatie

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07

toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 toekomst voor een kind Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 2 World Vision Nederland Jaarverslag 06/07 Annual review 06/07 Voorwoord Foreword Leren van elkaar en leren voor de toekomst; kort samengevat

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression

Dutch Capital Markets Outlook 2013. Regulation, Reinvention, Progression Dutch Capital Markets Outlook 2013 Regulation, Reinvention, Progression 2 Advance Dutch Capital Markets Outlook 2013 Voorwoord Foreword Jones Lang LaSalle en ABN AMRO publiceerden eind 2011 voor het eerst

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results

Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Press release Amsterdam, 20 February 2014 Delta Lloyd in 2013: Strong commercial and operational performance delivering results Strong commercial performance in life insurance, asset management and mortgages

Nadere informatie

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013

Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Bestuursverslag en Jaarrekening 2013 Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam Weteringschans 32 1017 SH Amsterdam T: 020 6270411 E: info@mcnv.nl W: www.mcnv.nl - 1 - I BESTUURSVERSLAG 2013-2 - I BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 29 ARPIL 2015 OM 13:30 UUR TE ROTTERDAM Op negenentwintig april tweeduizend vijftien, om dertien uur en dertig

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie