Innoveren met zorgtechnologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innoveren met zorgtechnologie 2012-2013"

Transcriptie

1 Innoveren met zorgtechnologie Lectoraat Technologie in de Zorg Zuyd Onderzoek

2 Innoveren met zorgtechnologie Lectoraat Technologie in de Zorg Innoveren met zorgtechnologie De zorg in Nederland maakt stormachtige tijden door. Er zijn grote veranderingen gaande: de zogenaamde 'kanteling' van de langdurende zorg, een verschuiving van verantwoordelijkheden naar gemeenten, forse bezuinigingen en een veranderende rol van cliënten en de mensen in hun directe omgeving. Deze tijd vraagt om creatieve, vernieuwende oplossingen en doortastende bestuurders. Het lectoraat Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool wil aan die vernieuwende oplossingen een bijdrage leveren. Dat doen we met een team van inmiddels 30 medewerkers die, ondersteund door studenten van de hogeschool, werken aan onderzoek en innovatieprojecten, altijd in nauwe samenwerking met professionals in de zorg en het bedrijfsleven. Het doel is duidelijk: een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van de (langdurende) zorg met behulp van technologie. Deze brochure laat een aantal voorbeelden zien van wat de medewerkers van het lectoraat kunnen en graag doen. Deze voorbeelden zijn bedoeld als uitnodiging om samen met ons, ook in deze stormachtige tijden, te werken aan duurzame oplossingen voor een duurzame zorg. Als u meer wil weten over de activiteiten van het lectoraat, neem dan contact met ons op. Dat kan via Bea Diederen of Yolande Keulers, managementassistentes, of via ondergetekende. Of kijk op de website van het lectoraat: Namens de medewerkers van het lectoraat. Prof dr Luc P. de Witte 1

3 Inhoudsopgave Van Lectoraat naar Expertisecentrum Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie 1 Voorwoord door Luc de Witte 3 Van Lectoraat naar Expertisecentrum 4 De komst van Zappie 5 Paro onderzoek met trial afgerond 6 Duitse Care-O-Bot vier maanden te gast 7 Armsteungebruik thuis gemeten 8 Internet toegankelijk voor iedereen 9 Elektronische Mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking 10 De weg naar Ondersteunde Communicatie 11 Future proof for cure and care 12 Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn 13 Het ondersteunen van impliciet bewegen 14 Meer lichaamsbeweging bij cliënten met een verstandelijke beperking 15 Publicatielijst 20 Medewerkers van het lectoraat 2 3 Het lectoraat Technologie in de Zorg begon ongeveer 6 jaar geleden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een team met 30 medewerkers. De thematiek van het lectoraat is actueel en sluit aan bij behoeften in het werkveld van de zorg en bij kansen en mogelijkheden in de regio. Technologie voor de zorg is inmiddels ook een regionaal speerpunt, 'gedragen' door onder andere Limburg Economic Development (LED). Zuyd Hogeschool heeft als antwoord op de behoeften in de regio gekozen voor het thema 'Innovatieve Zorg en Technologie' als een van haar hogeschoolbrede zwaartepunten. Eind 2012 leidde die keuze tot de toekenning van een aanzienlijke investeringbijdrage voor de ontwikkeling van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) door de minister van OCW. Dit expertisecentrum bundelt de expertise binnen twee grote lectoraten van de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool het lectoraat Technologie in de Zorg en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken met die bij Fontys Hogescholen, andere faculteiten van Zuyd, de ROC's in de regio en partners in het werkveld. Met de toekenning van de middelen en de erkenning van het expertisecentrum komt het lectoraat in een heel nieuwe fase. De activiteiten van het lectoraat passen namelijk volledig in de ambities en plannen rond het EIZT. In het EIZT werken de betrokken lectoraten/hogescholen samen met een groot aantal partijen in het werkveld (bedrijven, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties, gemeenten, intermediaire organisaties e.a.) aan een gemeenschappelijk onderzoeks- en innovatieprogramma. Dat is spannend en het vraagt om nieuwe competenties. Maar het is ook heel erg stimulerend. Het EIZT bestaat inmiddels bijna een jaar en de eerste resultaten zijn overtuigend en veelbelovend. In 2012 verhuisde het lectoraat naar het nieuwe gebouw van de Zorgacademie Parkstad (ZAP). Dat was een stap in de richting van een meer intensieve samenwerking met 'de buitenwereld'. Met het EIZT wordt een volgende stap in die richting gezet; er ontstaat een publiekprivaat samenwerkingsverband in de regio, waarmee nog beter op de behoeften in het werkveld ingespeeld kan worden.

4 De komst van Zappie Paro onderzoek met trial afgerond De medewerkers van het lectoraat maakten dit jaar kennis met Zappie. Grote ogen, vleugels en een zeemeerminstaart maken dit kleurrijke kunstwerk een ware blikvanger. Deze blikvanger was eigenlijk bedoeld om op de stoep te zetten voor Regalo Cadeau in Maastricht; een winkel gecombineerd met een atelier dat gerund wordt door mensen met een verstandelijke beperking. Maandenlang werkten zij met zijn twaalven aan het grote fantasiebeest en iedereen had zijn eigen inbreng. Kippengaas, purschuim en papier-maché legden de basis. Nadat hij met felle kleuren beschilderd was, werd hij vol trots door de makers voor de winkel op de stoep gezet. Nog geen week later liet Luc de Witte zijn oog op het kunstwerk vallen. De achtergrond van het productieproces en de dynamische en verfrissende uitstraling van Zappie sluiten perfect aan bij de doelstellingen van het lectoraat. Het duurde dan ook niet lang voordat het enorme beest de Zorgacademie werd binnengetakeld. Voor de medewerkers van het lectoraat een aangename verassing en voor de makers van Zappie een groot compliment. De robot zeehond Paro is ondertussen behoorlijk bekend in Limburg. Het lectoraat heeft in de afgelopen jaren samen met de regionale zorginstellingen gewerkt aan de implementatie van deze knuffelrobot in de psychogeriatrische zorg. Het doel daarvan was om de toegevoegde waarde van zo n robot voor de dagelijkse zorg op het spoor te komen en vervolgens te meten. Na voorbereidend onderzoek is in het afgelopen jaar een effectonderzoek naar de Paro zeehond uitgevoerd. Dankzij de uitstekende samenwerking met Proteion, Orbis en Sevagram zijn ruim 60 mensen met dementie in het onderzoek betrokken die 4 maanden lang regelmatig met Paro in aanraking kwamen om heel individuele zorgdoelen te bereiken. Voor de ene persoon zou Paro een inspiratie zijn om actief te interacteren met de omgeving, voor een ander is Paro een troost bij een bezoek aan de pedicure. Door deze effecten van Paro te vergelijken met perioden waarin Paro niet werd ingezet, kon worden aangetoond dat er een duidelijke meerwaarde ligt in het inzetten van Paro ter ondersteuning van de zorg voor mensen met dementie. Daarbij is het wel van belang dat Paro heel doelgericht wordt gebruikt. 4 5

5 Duitse Care-O-Bot vier maanden te gast Armsteungebruik thuis gemeten In de zomer van 2013 logeerde er een bijzondere gast in de Zorgacademie. De Duitse Care-O-Bot3 robot was voor 4 maanden neergestreken in Heerlen. In het kader van een Europees onderzoeksproject zijn de eerste evaluaties gehouden van de vorderingen die met deze indrukwekkende robot gemaakt zijn. Het doel van het project is om een robot te ontwikkelen die ouderen thuis in het dagelijks leven kan ondersteunen. Dit doel ligt nog ver weg maar de eerste stappen zijn gezet. Limburgse ouderen afkomstig van Landgraaf tot Venray hebben met de robot samengewerkt in een ruimte in de Zorgacademie die als woonruimte is ingericht. Het ging daarbij niet alleen om wat de robot al feitelijk kan ondersteunen maar ook of de bediening van de robot en het sociale gedrag van de robot de goedkeuring van de testgebruikers kon krijgen. De testgebruikers en de vele bezoekers die we over de vloer hebben gehad waren onder de indruk van de mogelijkheden van de techniek, maar hadden ook veel opmerkingen over wat er nog allemaal verbeterd moet worden voordat een dergelijke robot echt bij mensen thuis zou kunnen werken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de verdere verbetering van de robot. 6 7 Armsteunen worden gebruikt door personen die als gevolg van een verminderde armfunctie belangrijke dagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren. Het lectoraat werkt mee aan het ontwikkelen van een geavanceerd, sensorgestuurd nieuw type armsteun. Van groot belang is het hierbij te weten welke bewegingen wel en welke niet goed ondersteund worden door bestaande armsteunen. Samen met de faculteit Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht is deze vraag onderzocht. Hierbij zijn armbewegingen gemeten bij mensen die een armsteun gebruiken vanwege hun beperking, tijdens alledaagse activiteiten zoals eten, drinken en haren kammen. Dit werd gemeten met behulp van het zogenaamde MMAAS vest. Het bijzondere aan de metingen met dit vest is dat ze gewoon bij mensen thuis zijn uitgevoerd, terwijl dit soort metingen normaal gesproken alleen in een laboratorium worden uitgevoerd. Met de sensoren in het vest zijn de alledaagse bewegingen zeer gedetailleerd vastgelegd. Activiteiten die gebruikers moeilijk vonden waren bijvoorbeeld een boek van een plank pakken en de haren kammen. Vergelijkingen tussen bewegingen met en zonder armsteun en vergelijkingen met gezonde proefpersonen lieten zien dat bepaalde bewegingen beter gaan met een armsteun (bijvoorbeeld arm naar boven bewegen) terwijl andere bewegingen (bijvoorbeeld draaiing van de schouder) juist minder goed gaan met de gebruikte armsteunen. Toepassing van deze kennis in de ontwikkeling kan leiden tot een hulpmiddel wat alledaagse activiteiten beter ondersteunt.

6 Internet toegankelijk voor iedereen Elektronische Mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking Proefschrift Uta Roentgen Op een verantwoorde manier gebruik kunnen maken van internet biedt mogelijkheden tot ontspanning, het onderhouden van sociale contacten en het draagt bij aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Helaas is de inhoud van internetpagina's vaak slecht toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Lange zinnen en vele moeilijke woorden die op internetsites voorbij komen, vormen een probleem. Onderzoekers van de Technische Universiteit Dortmund hebben samen met toekomstige gebruikers een woordenboek ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Hierbij waren cliënten van Daelzicht en studenten ergotherapie van Zuyd betrokken. Dit woordenboek is onderdeel van een speciaal computerprogramma en geeft op verzoek van gebruikers uitleg over moeilijke woorden. Met behulp van dit zogenaamde Knoffit programma is het tijdens het lezen van een tekst op internet mogelijk om aan iemand anders te vragen een moeilijk woord uit te leggen. Deze toelichting kan een tekst zijn, maar ook een gesproken berichtje, een foto of een filmpje. In het woordenboek worden alle toelichtingen bewaard. Als de gebruiker het moeilijke woord weer tegenkomt, geeft het programma automatisch uitleg. Dit kan helpen om de tekst van elke willekeurige website makkelijker te begrijpen. Mobiliteit vormt een belangrijke voorwaarde voor participatie. Mensen met een visuele beperking kunnen naast de traditionele hulpmiddelen ook Elektronische Mobiliteitshulpmiddelen (EMA) gebruiken om zich zelfstandig te verplaatsen. Ondanks technologische verbeteringen werden EMA nog niet veel gebruikt en maakten nog niet standaard deel uit van de oriëntatie- en mobiliteitstraining. In het proefschrift werd de actuele stand van zaken rondom EMA beschreven en achterhaald wat in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd is over hun effecten. Hiervoor werden in de eerste fase twee literatuuronderzoeken verricht. In de tweede fase werd in een gebruiksonderzoek de functionaliteit en bruikbaarheid van verschillende EMA onderzocht. Aan het gebruiksonderzoek hebben 26 personen met een visuele beperking deelgenomen. In de laatste fase werd een protocol voor de advisering van EMA in de praktijk opgesteld en geïmplementeerd bij de zorgaanbieders. Verder werd een methode ontwikkeld om de effecten van EMA op participatie te bepalen en is deze methode bij een groep van 53 personen met een visuele beperking uitgezet. De studie benadrukt het belang van zorgvuldige advisering en verstrekking van EMA voor de individuele gebruiker en kan hier, door de behaalde resultaten, een bijdrage aan leveren. 8 9

7 De weg naar Ondersteunde Communicatie Future proof for cure and care In het leven van kinderen en jongeren met een ernstige communicatiebeperking is de doelmatige verstrekking en het gebruik van Ondersteunde Communicatie (OC) van fundamenteel belang. Met geschikte zorg- en dienstverlening op het gebied van OC kunnen deze kinderen leren zichzelf te uiten en op een zo goed mogelijk niveau te communiceren, hun wensen en behoeften duidelijk te maken en te begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Zij kunnen actief deelnemen in gesprekken en aan sociale interactie, onderwijs en de maatschappij. De zorg- en dienstverlening op het gebied van OC in Nederland is op dit moment versnipperd en moeilijk toegankelijk. Betrokken families hebben behoefte aan een duidelijk beeld van welke manieren van hulp-, zorg- en dienstverlening bestaan en hoe zij deze kunnen bereiken. Het project zal inzicht verschaffen over de voorkomende OC behoeften, de zorg- en dienstverlening op het gebied van OC en de ervaringen hiermee vanuit het perspectief van de gebruikers. Het project wordt afgerond met de publicatie van een gemakkelijk leesbaar en toegankelijk informatieproduct, de Wegwijzer Ondersteunde Communicatie. Technologische ontwikkelingen maken innovaties in de zorg mogelijk. Zo kan men op afstand gegevens uitwisselen, afspraken maken en contacten leggen. De toepassing van beeldcommunicatie in de zorg neemt nu een grote vlucht. Maar er is meer mogelijk en de technologische ontwikkelingen gaan snel. Het bijhouden van die ontwikkelingen is van belang om zo inzicht te krijgen in de consequenties voor de zorg- en dienstverlening. Zuyd heeft daarom voor 40 personen, afkomstig uit bedrijven en zorginstellingen in de regio, een drietal masterclasses gegeven. Daarin zijn de Identificeer Genereer en ontwikkelingen op het behoefte selecteer aan innovatie ideeën gebied van zorg op afstand, zorgrobotica en monitoring toegelicht. Vervolgens werd tijdens een workshop ingegaan Ontwerp, op de werkwijze die Implementeer test product, gevolgd kan worden om het resultaat proces en/of initiatieven op dit gebied services zodanig tot ontwikkeling te brengen dat een succesvolle business case kan worden gevormd. De geanimeerde discussie liet zien dat in het netwerk vele mogelijkheden tot samenwerking aanwezig zijn zodat deze nieuwe vormen benut kunnen worden

8 Tele-technologische ondersteuning voor zorg en welzijn Het ondersteunen van impliciet bewegen Dit jaar is er een software platform ontwikkeld vanuit de behoeften van ouderen. Een onderzoek is uitgevoerd om de eisen en wensen van ouderen in kaart te brengen. Dit leverde een overzicht op van wenselijke functionaliteiten. Hieruit is een selectie gemaakt van functionaliteiten die in het platform geïntegreerd zijn. Voorbeelden zijn: beeldcontact met familie, vrienden en zorgverleners, informatie van gemeenten, maaltijdenservice, medicatieherinnering en spelletjes. Medio 2013 werd gestart met een pilot in de Westelijke Mijnstreek. In Therapeuten, zoals fysio-, ergo- en oefentherapeuten, zijn experts op het gebied van bewegen en bieden therapie aan die er op gericht is om patiënten beter te leren bewegen en in beweging te blijven. De therapeuten van Sevagram en Adelante Zorgcentra ervaren dat de therapie bij patiënten met een verworven aandoening van het centrale zenuwstelsel bemoeilijkt wordt door cognitieve beperkingen (subgroepen van patiënten met dementie, beroerte of de ziekte van Parkinson). Bij deze patiënten lijkt het beter te werken om tot bewegen uit te nodigen (impliciet leren) in plaats van met woorden alles te willen uitleggen (expliciet leren). Het lectoraat werkt mee aan een internationaal (RAAK) project waarin het doel is om therapeuten toe te rusten met een denkkader, strategieën en tools voor het behandelen van mensen met cognitieve beperkingen, die informatie en instructies, gericht op bewegen, niet goed begrijpen. Binnen het project is een enquête gehouden onder internationale experts (denkkader) en zijn drie praktische deelstudies uitgevoerd om strategieën en tools te identificeren. totaal zijn 76 ouderen benaderd waarvan uiteindelijk 58 hebben deelgenomen. Verder waren gemeenten, dienstverlenende en zorgverlenende instanties betrokken. De pilot is eind 2013 afgesloten. Analyse van de gegevens moet uitwijzen welke meerwaarde het platform heeft voor ondersteuning van zelfredzaamheid en moet informatie opleveren over de gebruiksvriendelijkheid. Aan de hand hiervan kan het platform geoptimaliseerd worden. Commerciële partijen zijn in overleg om het concept te vermarkten en aan te bieden aan belanghebbenden: ouderen, gemeenten, dienstverlenende en zorgverlenende instanties

9 Meer lichaamsbeweging bij cliënten met een verstandelijke beperking Publicatielijst Dit onderzoek is uitgevoerd samen met Stichting Pergamijn, een dienstverlenende instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen, op twee locaties in 3 kleinschalige woonvormen. In totaal wonen op deze locaties 25 cliënten. Het doel van dit pilot project was om te onderzoeken of technologieën ondersteunend ingezet kunnen worden om lichamelijke beweging bij mensen met verstandelijke beperkingen te stimuleren. Het project was in twee fasen opgedeeld. Op basis van zoekacties in literatuurbestanden, op internet en via focusgroep bijeenkomsten (fase 1) zijn drie technologieën (2 interactieve spellen en een virtuele fiets) geselecteerd, die door cliënten van de woonlocaties getest zijn op bruikbaarheid. De deelnemende cliënten waren over het algemeen enthousiast over de technologieën. Wel bleek dat de technologieën niet altijd voor iedereen gebruikt konden worden; door sommige cliënten waren zij te weinig uitdagend, terwijl voor een beperkt aantal andere cliënten de spelelementen te moeilijk waren. Dit project laat zien dat er nog veel innovaties mogelijk zijn die de zorg kunnen verbeteren. In vervolgprojecten wordt dit verder onderzocht Wetenschappelijke publicaties Proefschrift Roentgen U R (2013) Electronic Mobility Aids for Persons Who Are Visually Impaired. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht. Internationaal Andrich R, Mathiassen N-E, Hoogerwerf E-J, Gelderblom G J (2013) Service delivery systems for Assistive Technology in Europe: An AAATE/EASTIN position paper. Technology and Disability, 25: 3, Braun S M, Kleynen M, van Heel T, Kruithof N, Wade D T, Beurskens A J (2013) The effects of mental practice in neurological rehabilitation: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Human Neuroscience. Research topic: clinical and experimental research in imagery and action observation Aug 2;7:390. doi: /fnhum Desideri L, Mingardi A, Stefanelli B, Tanzini D, Bitelli C, Roentgen U, de Witte L (2013) Assessing children with multiple disabilities for assistive technology: A framework for quality assurance. Technology and Disability, 25(3), DOI /TAD Desideri L, Roentgen U, Hoogerwerf E-J, de Witte L (2013) Recommending Assistive Technology (AT) for children with multiple disabilities: a systematic review and qualitative synthesis of models and instruments for AT professionals. Technology and Disability, 2013; 25(1): van der Heide L A, van Ninhuijs B, Bergsma A, Gelderblom G J, van der Pijl D, de Witte L (2013) An overview and categorization of dynamic arm supports for people with decreased arm function. Prosthetics & Orthotics International, 08/2013; DOI: / Kleynen M, Braun S M, Beurskens A J, Verbunt J, de Bie R, Masters R (2013) Reliability of a Dutch Movement Specific Reinvestment Scale in people with stroke. Clinical Rehabilitation, 27(2): Kleynen M, Bleijlevens MHC,Beurskens A J, Rasquin S, Halfens J, Wilson M,MastersRS,LexisMAS,BraunSM(2013) Terminology, taxonomy, and Facilitation of Motor Learning in Clinical Practice: protocol of a Delphi Study. Journal of Medical Internet Research (JMIR), Research Protocols, 2;1, e18, 1.

10 Lexis M, Everink I, van der Heide L, Spreeuwenberg M, Willems C, de Witte L (2013) Activity monitoring technology to support homecare delivery to frail and psychogeriatric elderly persons living at home alone. Technology and Disability, 25, Metzelthin S F, Daniëls R, van Rossum E, Cox K, Habets H, de Witte L, KempenGIJM(2013) A nurse-led interdisciplinary primary care approach to prevent disability among community-dwelling frail older people: A large-scale process evaluation. International Journal of Nursing Studies, 50 (9): Metzelthin S F, Rossum E van, de Witte L P, Ambergen A W, Hobma S, Sipers W, Kempen H (2013) Effectiveness of interdisciplinary primary care approach to reduce disability in community dwelling frail older people: cluster randomized controlled trial. British Medical Journal, 347: f5264. Rothgangel A S, Braun S M (2013) Mirror therapy: Practical Protocol for Stroke Rehabilitation. Richard Pflaum Verlag München, Germany. DOI: /ar.sb.mirrortherapy.e2013 [Epub]. Stans S, Dalemans R, de Witte L, Beurskens A (2013) Challenges in de the communication between 'communication vulnerable' people and their social environment: an exploratory qualitative study. Patients Education and Counseling, 92(3): Vermeulen J, Spreeuwenberg M, Daniëls R, Neyens J, van Rossum E, de Witte L (2012) Does a falling level of activity predict disability development in community-dwelling elderly people? Clinical Rehabilitation, 27, 6: Vermeulen J, NeyensJCL,Spreeuwenberg M D, Rossum E van, Sipers W, Habets H, Hewson D J, de Witte L P (2013) User-centred development and testing of a monitoring system that provides feedback regarding physical functioning to elderly people. Patient Preference and Adherence, 7: Verwey, R, van der Weegen, S, Tange, H, Spreeuwenberg, M, van der Weijden, T, de Witte, L (2012). Get moving: the practice nurse is watching you! A case study of the user-centred design process and testing of a webbased coaching system to stimulate the physical activity of chronically ill patients in primary care. Informatics in Primary Care, 20(4), Willems C G (2013) Book review of A conflicted view of telehomecare After a 20 year Journey Volume 32 of Assisted Technology research Series by Glascock A P Technology and Disability, 25; Nationaal Kleynen M, Braun S M (2013) Samenvatting en commentaar op 'Internal and external focus of attention during gait re-education: an observational study of physical therapist practice in stroke rehabilitation'. FysioPraxis 22(9):40. Roentgen U R, Gelderblom G J, van Doorn M, Pinkster C, van der Velde H, Havik E M, Kooijman A C, de Witte L P (2012) Ontwikkeling van een adviesprotocol voor de verstrekking van Elektronische Navigatiehulpmiddelen (ENH) voor personen met een visuele beperking. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 5(3); Vermeulen J, Man Y P, Bedaf SMA(2012) Nieuwe technologie in de ouderenzorg: hoe ouderen en onderzoekers samen producten ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van de gebruikers. Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, 43(4), Willems C G, Rietman J (2013) Rol van het HBO bij de ontwikkeling en toepassing van Zorg op afstand. Onderwijs en Gezondheidszorg, 3-7C. Roentgen U, Gelderblom G J, Rietsema J, de Witte L (2013) Onderzoek naar gebruik, bruikbaarheid en effecten van hulpmiddelen (1), tweederde van Limburgers met beperkingen tevreden over hulpmiddelen. Dagblad de Limburger. 30 april Gelderblom G J, Roentgen U, Rietsema J, de Witte L (2013) Onderzoek naar gebruik, bruikbaarheid en effecten van hulpmiddelen (2), Limburgers met beperking matig tevreden over informatie hulpmiddelen, Dagblad de Limburger, 28 mei Rietsema J, Roentgen U, Gelderblom G J, de Witte L (2013) Onderzoek naar gebruik, bruikbaarheid en effecten van hulpmiddelen (3), ruimte voor innovatie van hulpmiddelen, Dagblad de Limburger, 25 juni Boeken en boekbijdragen Encarnação P, Azevedo L, Gelderblom G J, Newell A, Mathiassen N-E (Eds) (2013) Assistive Technology: From Research to Practice. Proceedings of AAATE 2013 Vilamoura Portugal, September Assistive Technology Research Series Vol 33. IOS press.

11 de Witte L, Technologie als hulpmiddel bij zelfmanagement. In: Ruimte voor regie; Pioniers over zelfmanagement in de zorg, R van den Brink, H Timmermans, J Havers, H van Veenendaal (redactie CBO), 2013, Congres proceedings en presentaties Amirabdollahian F, op den Akker R, Bedaf S, Bormann R, Draper H, Gelderblom G J, Gutierrez Ruiz C, Hewson D, Iacono I, Koay K L, Krose B, Marti P, Prevot-Huille H, Reiser U, Saunders J, Sorell T, Dautenhahn K (2013) Accompany: Acceptable robotics COMPanions for AgeiNg Years Multidimensional Aspects of Human-System Interactions. Proceedings of the 6th International Conference on Human System Interaction (HSI), Sopot, Poland, June 06-08, Bedaf S, Gelderblom, G J, de Witte, L, Syrdal, D, Lehmann, H, Amirabdollahian, F, Dautenhahn, K, Hewson, D. (2013) Selecting services for a service robot: Evaluating the problematic activities threatening the independence of elderly persons. In Proceedings of the IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. IEEE. doi: /ICORR Bedaf S, Gelderblom G J, de Witte, L (2013) Differentiation in Service Robot Behaviour based on User Ability. Proceedings of AAATE In P. Encarnação et.al. (Eds). Assistive Technology: From Research to Practice. IOS Lehmann H, Syrdal D, Dautenhahn K, Gelderblom G J, Bedaf SMA, Amirabdollahian F (2013). What can a robot do for you? Evaluating the needs of the elderly in the UK. In Leslie Miller (Ed) Proceedings of the International Conference on Advances in Computer-Human Interactions 2013 (ACHI 2013) van der Heide L A, Gelderblom G J, de Witte L (2013) Dynamic arm supports: Overview and categorization of dynamic arm supports for people with decreased arm function. in International Conference on Rehabilitation Robotics. In Proceedings of the IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics. IEEE. Kleynen M, Braun S, Bleijlevens M, Beurskens A, Rasquin S, Halfens S, Wilson M, Lexis M, Rich Masters. (2013) Motor learning in clinical practice; Results of a study using a Delphi technique. In Proceedings of the 10th Conference of the Neuropsychologicial Rehabilitation, Special Interest Group of the World Federation for Neurorehabilitation. Lexis M A, Kleynen M, Beurskens A J, van Rossum E, Bleijlevens M, de Witte L, Braun S M (2013) Innovative technology to stimulate physical activity in nursing home residents with cognitive impairments: Introduction and first results on feasibility. In Proceedings of AAATE P. Encarnação et.al. (Eds). Assistive Technology: From Research to Practice. IOS van Rossum E, Kleynen M, Braun S, Beurskens A (2013) MIBBO: a Tool to Assess Meaningful Physical Activities for Nursing Home Residents. In Proceedings of The Gerontological Society of America's 66th Annual Scientific Meeting. Peetoom K, Lexis M, Joore M, Dirksen C, de Witte L (2013). Literature Review on Monitoring Technology and Their Outcomes in Independently Living Elderly People. In Proceedings of AAATE P. Encarnação et.al. (Eds). Assistive Technology: From Research to Practice. IOS Schaten M, Lexis M, Roentgen U, Bühler C, de Witte L (2013) User Centered Design in Practice Developing Software with/ for People with Cognitive and Intellectual Disabilities. In Proceedings of AAATE P. Encarnação et.al. (Eds). Assistive Technology: From Research to Practice. IOS Rapporten Lexis M, Spierts N, van den Heuvel R, de Witte L (2013) Rapportage. Evaluatie Vivre de Mins. Toepassing van een innovatief wonen-zorgwelzijnconcept in het verpleeghuis, maart Zuyd Hogeschool. Lexis M, Spierts N, Maaskant M, de Witte L (2013) Rapportage. Het stimuleren van lichaamsbeweging bij cliënten met verstandelijke beperkingen door de inzet van (informatie- en communicatie) technologie: een pilotstudie, juni Zuyd Hogeschool.

12 Medewerkers van het lectoraat (december 2013) Sandra Bedaf MSc Drs Roger Bemelmans Dr Susy Braun Drs René Claassen Ir Ger Cremers Bea Diederen Dr Gert Jan Gelderblom Loek van der Heide MSc Drs Jeanne Heijkers Sarah Hendriks Bc Cynthia Hensen MA Renée van den Heuvel MSc Claire Huijnen MSc Rianne Jansens MSc Yolande Keulers Dr Monique Lexis Tom Luyten MA Kay van der Mierden MSc Kirsten Peetoom BSc Yan Ping Man MSc Dr Uta Roentgen Dr Erik van Rossum Nadine Spierts Bhs Henriette Theunissen Theresa Thoma MSc Gill Townend M. Phil. Drs Renée Verwey Drs Fredy Welter Sarah Willard MSc Dr Charles Willems Prof dr Luc de Witte Adresgegevens Zuyd Hogeschool Lectoraat Technologie in de Zorg Henri Dunantstraat PB Heerlen Postbus AN Heerlen

Innoveren met zorg-technologie 2010-2011

Innoveren met zorg-technologie 2010-2011 Innoveren met zorg-technologie 2010-2011 Lectoraat Technologie in de Zorg Zuyd Onderzoek Innoveren met zorg-technologie 2010-2011 Lectoraat Technologie in de Zorg Innoveren met zorg technologie 2010-2011

Nadere informatie

adelante actueel maart 2013 nummer 13

adelante actueel maart 2013 nummer 13 adelante actueel maart 2013 nummer 13 Inhoud en colofon 6 10 Extra prijzen tijdens de bijzondere bijzonder.... 4 Onderzoeker met een zorghart.... 6 Elektronisch kniegewricht verbetert functioneren....

Nadere informatie

Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken

Jaarverslag periode 2009/2010. Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken - 1 - Jaarverslag periode 2009/2010 Kenniskring Autonomie en Participatie van chronisch zieken Dr. A.J.H.M. Beurskens Dr. H.J.L. van Rossum November 2010 - 2 - Inhoudsopgave 1. Beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie.

Zorg uit Voorzorg. Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Wetenschappelijk artikel. Verantwoording - de theorie. Zorg uit Voorzorg Een preventief programma voor thuiswonende kwetsbare ouderen* Dr. Ramon Daniëls, senior-onderzoeker en senior-docent, Kenniskring Autonomie en Participatie, Zuyd Hogeschool Dr. Erik van

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk

Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk Co-creatie en mensgerichte innovatie in de ouderenzorg Voorbeelden uit de praktijk WHITEPAPER Datum ID Nummer 25 januari 2013 12021 Auteur Johan Krijgsman Inleiding Om mensen te helpen langer zelfstandig

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Onderwijs voor de zorg van morgen

Onderwijs voor de zorg van morgen Onderwijs voor de zorg van morgen Het toevoegen van zorgtechnologie aan de curricula voor verzorgende IG en verpleegkunde L.D.J. Schuurmans Avans Hogeschool Tilburg Afstudeeradres: Kellebeek College &

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Empowerment in de gezondheidszorg

Empowerment in de gezondheidszorg Empowerment in de gezondheidszorg Een kwalitatief onderzoek naar het begrip empowerment omtrent het PGB Figuur 1 De tekeningen zijn bedoeld om protest te voeren tegen de wegbezuiniging van het PGB (Janssen,

Nadere informatie

adelante actueel december 2014 nummer 19

adelante actueel december 2014 nummer 19 adelante actueel december 2014 nummer 19 Inhoud en colofon 6 8 Altijd de blik vooruit.... 4 Vrienden met hart voor Adelante.... 8 1+1=3.... 10 Het behandelplein.... 12 Fitcare4u werkt aan zelfredzaamheid....

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M.

Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier. Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier Dr. R.B. Kool L.M. Verhoef MSc Prof. Dr. J.A.M. Kremer Nijmegen, 7 april 2014 IQ healthcare Scientific Institute for Quality

Nadere informatie

Copyright 2009, Dr. Ben van Lier MCM CMC pagina 1 van 31 Vergrijzing in een technologische context

Copyright 2009, Dr. Ben van Lier MCM CMC pagina 1 van 31 Vergrijzing in een technologische context Copyright 2009, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,

Nadere informatie

Samenwerking met stakeholders tijdens de ontwikkeling van een monitoring systeem en feedback- en adviessysteem voor thuiswonende ouderen

Samenwerking met stakeholders tijdens de ontwikkeling van een monitoring systeem en feedback- en adviessysteem voor thuiswonende ouderen Samenwerking met stakeholders tijdens de ontwikkeling van een monitoring systeem en feedback- en adviessysteem voor thuiswonende ouderen Joan Vermeulen, Marieke Spreeuwenberg, Walther Sipers, Jacques Neyens,

Nadere informatie

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat

Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Leren van het gebruik van programma s voor leefstijladvies op maat Een casestudy naar AdemDeBaas, een programma voor leefstijladvies op maat gericht op mensen met COPD en mensen met een verhoogd risico

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema

Beste Maatjes. Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste Maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Tamara Atema Beste maatjes Een onderzoek naar de werkwijze maatjesaanpak van het Ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Mediavaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs

Mediavaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs Media, Informatie en Communicatie Mediavaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs Een onderzoek in opdracht van Mijn kind Online Afstudeeronderzoek Eva Wulp Studentnummer: 500520981 Eerste docent:

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst

Verleden, heden en toekomst Terugblikken en vooruitkijken met de prijswinnaars van 1993-2012 Het bestuur van het Ds. Visscherfonds heeft in de loop van 2013 besloten om bij gelegenheid van de uitreiking van de 10e Ds. Visscherprijs

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie