voorbeeldexamen I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen SIAA I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 16 antwoordindicatie 34 beoordeling bijlage bijlagenset A599 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Nederland Telefoon Fax Internet

2 Introductie Dit is het voorbeeldexamen Structured Information Analysis Advanced. Dit voorbeeldexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! Copyright 2007 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. EXIN, SIAA 2/35

3 Examen 1 van 30 Heeft de in een informatiemodel beschreven informatie altijd direct of indirect te maken met een bedrijfsproces of een deel ervan? A. ja B. nee 2 van 30 Met behulp van een applicatiegenerator wordt applicatieprogrammatuur gegenereerd. Heeft een applicatiegenerator een relationeel gegevensmodel nodig om te kunnen werken? A. ja B. nee 3 van 30 Kunnen bij een incrementele ontwikkelbenadering systeemdelen parallel aan elkaar ontwikkeld worden? A. ja B. nee EXIN, SIAA 3/35

4 4 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een ziekenhuis. Het beschrijft het uitvoeren van operaties. Waarom geeft het procesmodel het proces 'uitvoeren van operaties' niet goed weer? A. er ontbreekt een invoerstroom 'te opereren patiënt' en een uitvoerstroom 'geopereerde patiënt' B. er ontbreekt een uitvoerstroom 'verbruikte materialen' C. de controlstroom 'patiëntinformatie' dient ook een uitgaande stroom te zijn om naar aanleiding van wat in de operatie is gebeurd te verwerken 5 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een jachthaven. Het beschrijft het repareren van zeilboten, zoals het afstellen van de motor en het dichten van gaten. Waarom geeft het procesmodel met het proces 'repareren van zeilboten' niet goed weer? A. er is niet voldoende ingaande informatie om het proces te kunnen uitvoeren B. de output (de uitvoerstromen samen) is niet uit de input (de invoer- en controlstromen samen) te verkrijgen C. de invoerstroom 'klacht' moet een controlstroom zijn EXIN, SIAA 4/35

5 6 van 30 Zie bijlage "Als is gebleken dat een van de onderdelen niet leverbaar is wordt de klant hier zo snel mogelijk van in kennis gesteld. De klant kan dan besluiten om de levering door te laten gaan en het missende onderdeel niet of bij een ander te bestellen. De klant kan ook beslissen om de hele bestelling te annuleren." Hiertoe wordt één nieuw proces toegevoegd aan het procesmodel die de communicatie met de klant en het eventuele annuleringsproces regelt. De fysieke stroom 'onderdelen in krat' van proces A2 naar proces A4 wordt nu gesplitst in twee fysieke stromen: 'volledige order in krat' van A2 naar A4 en 'onvolledige order in krat' van A2 naar het nieuwe proces. Hoeveel fysieke stromen verlaten het nieuwe proces? A. geen B. een C. twee D. drie 7 van 30 Zie bijlage De magazijnchef heeft vanaf zijn werkplek geen uitzicht over het expeditiemagazijn. Hij wil echter wel graag in de gaten houden of de uitleveringen niet stagneren want dan loopt het expeditiemagazijn vol met kratten en kunnen de heftrucks geen kant meer op. Wat is de beste plaats in het procesontwerp om in de informatiebehoefte van de magazijnchef te voorzien? A. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A1 laten komen B. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A2 laten komen C. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A3 laten komen 8 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'factuur' voor. Deze is gekoppeld aan 'betaling' en 'bestelauto'. De koppeling met 'bestelauto' is onjuist. Aan welk entiteittype of welke entiteittypen had 'factuur' gekoppeld moeten zijn in plaats van aan 'bestelauto'? A. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling' B. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling', 'klant' en 'artikel' C. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'klant' en 'artikel' EXIN, SIAA 5/35

6 9 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'route' voor. Dit entiteittype is gecreëerd om de berekende route te kunnen opslaan. De benodigde attribuuttypen van een route zijn 'bezorgtijd' en 'bestelauto'. Hier is echter geen apart entiteittype nodig. Indien entiteittype 'route' komt te vervallen, aan welk entiteittype zouden genoemde attribuuttypen dan het beste kunnen worden toegevoegd? A. 'bestelauto' B. 'bestelling' C. 'chauffeur' D. 'klant' 10 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Welke verbetering is een voorbeeld volgens de principes van Business Proces Redesign (BPR)? A. Het magazijn wordt verdubbeld zodat er minder nee-verkopen zijn. B. Het magazijn wordt volledig geautomatiseerd. C. Klanten kunnen voortaan ook hun bestelling rechtstreeks plaatsen bij het magazijn. D. Klanten kunnen voortaan ook telefonisch hun bestelling doorgeven. 11 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt Business Activity Monitoring toe te passen in het beschreven proces. Met Business Activity Monitoring zouden alle vervolgstappen voor het afhandelen van een bestelling gemonitord kunnen worden. Met monitoren verzamelt men gegevens om het proces te kunnen optimaliseren. Wat moet het resultaat van deze verbeteringen zijn? A. snelheidswinst B. vermindering aantal 'nee-verkopen' C. vermindering van fouten die door het magazijn worden gemaakt EXIN, SIAA 6/35

7 12 van 30 Zie bijlage Het bedrijfsplan voor het komend jaar voorziet in een ruimere openstelling van het bedrijf, waarbij de dienstverlening wordt uitgebreid naar 16 uur per werkdag. Men zal bij de routeplanning echter ook rekening moeten houden met de openingstijden van de garages waar de onderdelen afgeleverd moeten worden. De lading van een bestelauto moet immers geen bestellingen bevatten voor garages die gesloten zijn. In het informatieplan worden onder meer de toekomstige veranderingen in het informatiemodel beschreven. Van welk entiteittype in het informatiemodel moeten de attribuuttypen worden uitgebreid? A. de attribuuttypen van het entiteittype 'bestelling' B. de attribuuttypen van het entiteittype 'klant' C. de attribuuttypen van het entiteittype 'route' 13 van 30 Zie bijlage Wat moet de minimale kardinaliteit zijn bij het entiteittype 'kandidaat' voor het relationshiptype 'deelnemen'? A. 0 B. 1 C. de kardinaliteit valt zonder nadere raadpleging van de gebruiker niet te bepalen EXIN, SIAA 7/35

8 14 van 30 Zie bijlage Het relationshiptype 'volgen' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'cursusinstituut' en 'module' is gebaseerd op de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd". Welk grafisch model beeldt de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd" goed uit? A. Model A B. Model B C. Model C EXIN, SIAA 8/35

9 15 van 30 Zie bijlage Het entiteittype 'resultaat' is opgenomen om aan te kunnen geven hoeveel punten een kandidaat voor een studierichting heeft behaald en om aan te geven wanneer een kandidaat voor een studierichting het diploma heeft behaald. Het relationshiptype 'studeren' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'resultaat' en 'studierichting' wordt ter discussie gesteld. Welk model geeft de structuur voor het kunnen volgen van een studierichting door een kandidaat inclusief het kunnen volgen van 'aantal behaalde punten' en 'of een diploma is behaald' juist weer? A. Model A B. Model B 16 van 30 Zie bijlage Het entiteittype 'deelname' is een objectivering. In de identifier van het entiteittype 'deelname' is het attribuuttype 'examennummer' opgenomen. Moet de identifier van het entiteittype 'deelname' de combinatie van de attribuuttypen 'kandidaatnummer', 'modulenaam' en 'datum' zijn? A. ja B. nee EXIN, SIAA 9/35

10 17 van 30 Zie bijlage Het enititeittype 'deelname' is een objectivering. In de identifier van het entiteittype 'deelname' is het attribuuttype 'examennummer' opgenomen. Horen de attribuuttypen van de identifier van een objectivering voor te komen in de description van de objectivering? A. ja B. nee 18 van 30 Zie bijlage Indien een kandidaat deelneemt aan een examen voor een bepaalde module, moet hij of zij studeren voor de studierichting waartoe de module behoort. Dit is een regel. Hoe moet deze regel in het model verwerkt worden? A. door de minimumkardinaliteit voor het entiteittype 'kandidaat' voor zowel het relationshiptype 'deelnemen' als het relationshiptype 'volgen' de waarde 1 te geven B. door een afhankelijkheidsregel op te nemen die stelt dat een kandidaat die deelneemt aan een examen voor een bepaalde module ook moet studeren voor de studierichting waartoe de module behoort C. door een afleidingsregel op te nemen die stelt dat een kandidaat die deelneemt aan een examen voor een bepaalde module ook moet studeren voor de studierichting waartoe de module behoort 19 van 30 Zie bijlage Waar moet de materiaalstroom 'föhnonderdelen' in het procesmodel instromen? A. proces A1 'assembleer' B. proces A1 'assembleer' en proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' C. proces A1 'assembleer' en proces A3 'repareer' D. proces A1 'assembleer' en proces A4 'beheer eindproduct voorraad' EXIN, SIAA 10/35

11 20 van 30 Zie bijlage De informatieanalist wil de informatiestroom 'terugroep' toevoegen aan het procesmodel, als output van proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit'. Naar welk proces moet deze informatiestroom toegaan? A. proces A1 'assembleer' B. proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' C. proces A3 'repareer' D. proces A4 'beheer eindproduct voorraad' 21 van 30 Zie bijlage Uit proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' komt een materiaalstroom zonder naam, deze loopt naar proces A4 'beheer eindproduct voorraad'. Welke naam moet deze materiaalstroom krijgen? A. 'onderdelen' B. 'goedgekeurde föhns' C. 'kwaliteitsföhns' D. 'niet-gekeurde en goedgekeurde föhns' 22 van 30 Zie bijlage De naam van proces A3 is niet compleet. Welke benaming beschrijft het meest treffend, wat door deze activiteit uitgevoerd wordt? A. 'repareer afgekeurde föhns' B. 'repareer föhns' C. 'repareer uitval' D. 'repareerafdeling' EXIN, SIAA 11/35

12 23 van 30 Zie bijlage Wat is de reden dat de materiaalstroom 'gerepareerde föhns' van proces A3 'repareer' naar proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' in plaats van naar A4 'beheer eindproductvoorraad' gaat? A. De reparatieafdeling en het magazijn liggen te ver uit elkaar. B. De reparatieafdeling maakt ook fouten. C. Het keuringsrapport wordt opgemaakt in proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit'. D. Proces A1 'assembleer' doet geen reparaties. 24 van 30 Zie bijlage Het proces A4 'beheer eindproduct voorraad' wordt verder gedecomponeerd. Hoeveel processen moeten er op het eerstlagere niveau ontstaan? A. 1 B. 2 C. 4 D. niet te bepalen 25 van 30 Zie bijlage Voor proces A1 'assembleer' zijn nieuwe wettelijke eisen van toepassing. Hoe horen deze gemodelleerd te worden? A. door een nieuwe controlstroom B. door een nieuwe invoerstroom C. door een nieuwe stroom aangegeven met haakjes D. door een nieuwe uitvoerstroom EXIN, SIAA 12/35

13 26 van 30 Zie onderstaande correcte afbeelding Op welke manier moet de stroom 'klantkorting' geïnterpreteerd worden? A. als een foutieve stroom, hij is niet op het hogere niveau aanwezig B. als een nieuwe informatiestroom C. als een ontleding van de klantinformatie stroom D. als tunneling. EXIN, SIAA 13/35

14 27 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Van vestigingen worden de naam en de vestigingsplaats vastgelegd. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Deze werknemers hebben allemaal een uniek werknemersnummer. Bovendien wordt van elke werknemer de naam vastgelegd. Van werknemers moet worden bijgehouden wie welke medewerker(s) kan vervangen. Hoe moet dit in het informatiemodel worden weergegeven? A. door een attribuuttype op te nemen bij entiteittype 'vestiging' B. door een attribuuttype op te nemen bij entiteittype 'werknemer' C. door een entiteittype 'vervanger' op te nemen D. door een relationshiptype 'kunnen vervangen' op te nemen 28 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Van vestigingen worden de naam en de vestigingsplaats vastgelegd. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Deze werknemers hebben allemaal een uniek werknemersnummer. Bovendien wordt van elke werknemer de naam vastgelegd. Moet de organisatie als entiteittype in het informatiemodel voorkomen? A. ja B. nee EXIN, SIAA 14/35

15 29 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Wat zijn juiste attribuuttypen voor werknemer? A. werknemersnummer, naam, aantal kinderen B. werknemersnummer, naam, geboortedatum, vestigingsnaam C. werknemersnummer, naam, nationaliteit, naam kind D. werknemersnummer, naam, vestigingsnummer, salaris 30 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Van vestigingen worden de naam en de vestigingsplaats vastgelegd. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Deze werknemers hebben allemaal een uniek werknemersnummer. Bovendien wordt van elke werknemer de naam vastgelegd. Hoewel een werknemer maar bij één vestiging in dienst is, kan hij wel in meer vestigingen werken ofwel uren maken in meerdere vestigingen. Ook moet worden bijgehouden welke functie (manager, vloerveger, etc) een werknemer ten behoeve van de vestiging waar hij in dienst is vervult. Welk(e) relationshiptype(n) moet(en) er in het informatiemodel zijn tussen vestiging en werknemer? A. 'in dienst zijn van' en 'functie vervullen' B. 'in dienst zijn van' en 'werken voor' C. 'in dienst zijn van' en 'werken voor' en 'functie vervullen' D. 'functie vervullen' EXIN, SIAA 15/35

16 Antwoordindicatie 1 van 30 Heeft de in een informatiemodel beschreven informatie altijd direct of indirect te maken met een bedrijfsproces of een deel ervan? A. ja B. nee A. Juist. Het komt omdat een informatiemodel een bedrijfsgericht model is. Het is een model van de van een bedrijfsproces (of deel ervan) gemaakte analyse. B. Onjuist. Het heeft er altijd wel mee te maken. Een informatiemodel is een bedrijfsgericht model. Het is een model van de van een bedrijfsproces of deel ervan gemaakte analyse. 2 van 30 Met behulp van een applicatiegenerator wordt applicatieprogrammatuur gegenereerd. Heeft een applicatiegenerator een relationeel gegevensmodel nodig om te kunnen werken? A. ja B. nee A. Juist. Het is slechts een deel. Er zijn ook expliciete functionele specificaties in de vorm van gedragsregels nodig. B. Onjuist. Een applicatiegenerator heef wel een relationeel gegevensmodel nodig. Het is echter slechts een deel. Er zijn ook expliciete functionele specificaties in de vorm van gedragsregels nodig. 3 van 30 Kunnen bij een incrementele ontwikkelbenadering systeemdelen parallel aan elkaar ontwikkeld worden? A. ja B. nee A. Juist. Parallel ontwikkelen is een kenmerk van de incrementele benadering. B. Onjuist. Systeemdelen kunnen juist wel parallel aan elkaar ontwikkeld worden. Dit is een kenmerk van de incrementele benadering. EXIN, SIAA 16/35

17 4 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een ziekenhuis. Het beschrijft het uitvoeren van operaties. Waarom geeft het procesmodel het proces 'uitvoeren van operaties' niet goed weer? A. er ontbreekt een invoerstroom 'te opereren patiënt' en een uitvoerstroom 'geopereerde patiënt' B. er ontbreekt een uitvoerstroom 'verbruikte materialen' C. de controlstroom 'patiëntinformatie' dient ook een uitgaande stroom te zijn om naar aanleiding van wat in de operatie is gebeurd te verwerken A. Juist. Zonder patiënt is er geen operatie mogelijk. Het is belangrijke input voor het proces. De output is ook belangrijk, dat is immers het belangrijkste wat het proces oplevert. Daarnaast is anders niet in beeld waar de 'benodigde materialen' van het proces blijven. Die zijn nu opgenomen in de patiënt en in 'afval'. B. Onjuist. De verbruikte materialen worden deels onderdeel van de patiënt en deels gaan ze behoren tot het afval. De doorstroom van de patiënt zelf ontbreekt juist. Er moet een invoerstroom 'patiënt' en een uitvoerstroom 'patiënt' zijn. Zonder patiënt is er geen operatie mogelijk. Het is belangrijke input voor het proces. De output is ook belangrijk, dat is immers het belangrijkste wat het proces oplevert. Daarnaast is daarmee in beeld waar de benodigde materialen van het proces blijven. Die zijn opgenomen in de patiënt en in afval. C. Onjuist. Het is wel wenselijk deze stroom op te nemen, maar ontbreken daarvan is niet fout. Het proces kan zonder deze stroom goed uitgevoerd worden. Wat wel ontbreekt is de doorstroom van de patiënt zelf. Er moet een invoerstroom 'patiënt' en een uitvoerstroom 'patiënt' zijn. Zonder patiënt is er geen operatie mogelijk. Het is belangrijke input voor het proces. De output is ook belangrijk, dat is immers het belangrijkste wat het proces oplevert. Daarnaast is daarmee in beeld waar de benodigde materialen van het proces blijven. Die zijn opgenomen in de patiënt en in afval. EXIN, SIAA 17/35

18 5 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een jachthaven. Het beschrijft het repareren van zeilboten, zoals het afstellen van de motor en het dichten van gaten. Waarom geeft het procesmodel met het proces 'repareren van zeilboten' niet goed weer? A. er is niet voldoende ingaande informatie om het proces te kunnen uitvoeren B. de output (de uitvoerstromen samen) is niet uit de input (de invoer- en controlstromen samen) te verkrijgen C. de invoerstroom 'klacht' moet een controlstroom zijn A. Onjuist. Er is wel voldoende ingaande informatie, maar er is niet voldoende aan ingaande goederen. Bij het uitvoeren van allerlei soorten van reparaties zoals het in de begeleiden tekst genoemde 'dichten van gaten' zijn materialen nodig. Hierdoor is de output niet uit de input te verkrijgen. B. Juist. De uitvoerstroom 'gerepareerde zeilboot' is onmogelijk te verkrijgen uit de gegeven input. Er ontbreken immers materialen om de boot mee te repareren. C. Onjuist. De invoerstroom zou goed een controlstroom kunnen zijn. Dat is zelfs wel wenselijk. Bijvoorbeeld wanneer men bij volgende reparaties met eerdere klachten rekening wil houden. Het is echter niet fout te rekenen dat het als invoerstroom is getekend. Dat betekent overigens wel dat een klacht alleen maar geheel in één slag verholpen moet worden! Je kunt gezien de output geen half gerepareerde boot teruggeven en de klacht is na het uitvoeren van het proces uit beeld. Wel fout is dat de output niet uit de input is te verkrijgen. Dit komt omdat er bij invoer geen materialen zijn opgenomen die bij het repareren gebruikt moeten worden. EXIN, SIAA 18/35

19 6 van 30 Zie bijlage "Als is gebleken dat een van de onderdelen niet leverbaar is wordt de klant hier zo snel mogelijk van in kennis gesteld. De klant kan dan besluiten om de levering door te laten gaan en het missende onderdeel niet of bij een ander te bestellen. De klant kan ook beslissen om de hele bestelling te annuleren." Hiertoe wordt één nieuw proces toegevoegd aan het procesmodel die de communicatie met de klant en het eventuele annuleringsproces regelt. De fysieke stroom 'onderdelen in krat' van proces A2 naar proces A4 wordt nu gesplitst in twee fysieke stromen: 'volledige order in krat' van A2 naar A4 en 'onvolledige order in krat' van A2 naar het nieuwe proces. Hoeveel fysieke stromen verlaten het nieuwe proces? A. geen B. een C. twee D. drie A. Onjuist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. B. Onjuist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. C. Juist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. D. Onjuist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. 7 van 30 Zie bijlage De magazijnchef heeft vanaf zijn werkplek geen uitzicht over het expeditiemagazijn. Hij wil echter wel graag in de gaten houden of de uitleveringen niet stagneren want dan loopt het expeditiemagazijn vol met kratten en kunnen de heftrucks geen kant meer op. Wat is de beste plaats in het procesontwerp om in de informatiebehoefte van de magazijnchef te voorzien? A. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A1 laten komen B. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A2 laten komen C. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A3 laten komen A. Onjuist. Orders die wachten op invoer veroorzaken geen stagnatie. B. Juist. Bij ieder krat dat wordt toegevoegd aan het expeditiemagazijn kan stagnatie ontstaan. De computer kan in proces A2 de check uitvoeren op het aantal aanwezige kratten en automatisch een informatiebericht over een dreigende stagnatie aan de magazijnchef doorgeven. C. Onjuist. Proces A3 wordt pas gestart als er weer een auto binnen is. Een naderende stagnatie dient echter eerder geconstateerd te worden, namelijk wanneer deze ontstaat. EXIN, SIAA 19/35

20 8 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'factuur' voor. Deze is gekoppeld aan 'betaling' en 'bestelauto'. De koppeling met 'bestelauto' is onjuist. Aan welk entiteittype of welke entiteittypen had 'factuur' gekoppeld moeten zijn in plaats van aan 'bestelauto'? A. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling' B. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling', 'klant' en 'artikel' C. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'klant' en 'artikel' A. Juist. De factuur moet gebaseerd zijn op hetgeen geleverd is. Dit wordt in het entiteittype 'bestelling' bijgehouden. B. Onjuist. De factuur moet gebaseerd zijn op hetgeen geleverd is. De relatie met 'bestelling' is dus correct. De relatie met "klant' en 'artikel' is echter overbodig, want deze loopt al via 'bestelling'. C. Onjuist. De factuur moet gebaseerd zijn op hetgeen geleverd is. Dit wordt in het entiteittype 'bestelling' bijgehouden. 9 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'route' voor. Dit entiteittype is gecreëerd om de berekende route te kunnen opslaan. De benodigde attribuuttypen van een route zijn 'bezorgtijd' en 'bestelauto'. Hier is echter geen apart entiteittype nodig. Indien entiteittype 'route' komt te vervallen, aan welk entiteittype zouden genoemde attribuuttypen dan het beste kunnen worden toegevoegd? A. 'bestelauto' B. 'bestelling' C. 'chauffeur' D. 'klant' A. Onjuist. Aan entiteittype 'bestelauto' moeten meerdere voorkomens van attribuuttypen 'bezorgtijd' gekoppeld kunnen worden. B. Juist. Per bestelling kunnen bezorgtijd en bestelauto worden vastgelegd. C. Onjuist. Aan entiteittype 'chauffeur' moeten meerdere voorkomens van de attribuuttypen 'bezorgtijd' en 'bestelauto' gekoppeld kunnen worden. D. Onjuist. Aan entiteittype 'klant' moeten meerdere voorkomens van de attribuuttypen 'bezorgtijd' en 'bestelauto' gekoppeld kunnen worden. EXIN, SIAA 20/35

21 10 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Welke verbetering is een voorbeeld volgens de principes van Business Proces Redesign (BPR)? A. Het magazijn wordt verdubbeld zodat er minder nee-verkopen zijn. B. Het magazijn wordt volledig geautomatiseerd. C. Klanten kunnen voortaan ook hun bestelling rechtstreeks plaatsen bij het magazijn. D. Klanten kunnen voortaan ook telefonisch hun bestelling doorgeven. A. Onjuist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Verdubbeling van het magazijn verandert niets aan het bedrijfsproces. B. Juist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Het magazijnproces wordt radicaal vernieuwd met behulp van IT. C. Onjuist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Dit voorbeeld levert echter slechts een ongewenst soort "achterdeur" in het proces. D. Onjuist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Dit voorbeeld betreft echter een lichte wijziging waarin IT alleen anders wordt toegepast: naast extern nu ook intern. 11 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt Business Activity Monitoring toe te passen in het beschreven proces. Met Business Activity Monitoring zouden alle vervolgstappen voor het afhandelen van een bestelling gemonitord kunnen worden. Met monitoren verzamelt men gegevens om het proces te kunnen optimaliseren. Wat moet het resultaat van deze verbeteringen zijn? A. snelheidswinst B. vermindering aantal 'nee-verkopen' C. vermindering van fouten die door het magazijn worden gemaakt A. Juist. Als men gegevens van het magazijnproces verzamelt ziet men hoeveel tijd elke handeling kost. Er kan dan geanalyseerd worden waar en wanneer processen efficiënter kunnen of beter op elkaar kunnen aansluiten. B. Onjuist. Het aantal 'nee-verkopen' heeft met de voorraadsituatie te maken, en die kan alleen met het logistieke systeem gemeten worden. C. Onjuist. Als het magazijn fouten maakt blijkt dat pas na aflevering, als de klant verkeerde onderdelen krijgt geleverd. EXIN, SIAA 21/35

22 12 van 30 Zie bijlage Het bedrijfsplan voor het komend jaar voorziet in een ruimere openstelling van het bedrijf, waarbij de dienstverlening wordt uitgebreid naar 16 uur per werkdag. Men zal bij de routeplanning echter ook rekening moeten houden met de openingstijden van de garages waar de onderdelen afgeleverd moeten worden. De lading van een bestelauto moet immers geen bestellingen bevatten voor garages die gesloten zijn. In het informatieplan worden onder meer de toekomstige veranderingen in het informatiemodel beschreven. Van welk entiteittype in het informatiemodel moeten de attribuuttypen worden uitgebreid? A. de attribuuttypen van het entiteittype 'bestelling' B. de attribuuttypen van het entiteittype 'klant' C. de attribuuttypen van het entiteittype 'route' A. Onjuist. Een bestelling bevat de bestelde artikelen, en daar verandert niets aan. B. Juist. Per klant dienen de openingstijden te worden opgenomen. C. Onjuist. Een route wordt bij iedere bestelling opnieuw berekend, mede op basis van de openingstijden van de garages. Het is ondoenlijk om bij iedere routeberekening eerst de openingstijden van de betreffende garages te moeten invoeren. 13 van 30 Zie bijlage Wat moet de minimale kardinaliteit zijn bij het entiteittype 'kandidaat' voor het relationshiptype 'deelnemen'? A. 0 B. 1 C. de kardinaliteit valt zonder nadere raadpleging van de gebruiker niet te bepalen A. Onjuist. De kardinaliteit is 1. Het model gaat over het registreren van examenuitslagen. Het heeft daarbij voor het instituut geen zin kandidaten te registreren die aan geen enkel examen deelnemen. B. Juist. Het model gaat over het registreren van examenuitslagen. Het heeft daarbij voor het instituut geen zin kandidaten te registreren die aan geen enkel examen deelnemen. C. Onjuist. De kardinaliteit is wel te bepalen. De kardinaliteit is 1. Het model gaat over het registreren van examenuitslagen. Het heeft daarbij voor een exameninstituut geen zin kandidaten te registreren die aan geen enkel examen deelnemen. EXIN, SIAA 22/35

23 14 van 30 Zie bijlage Het relationshiptype 'volgen' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'cursusinstituut' en 'module' is gebaseerd op de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd". Welk grafisch model beeldt de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd" goed uit? A. Model A B. Model B C. Model C A. Onjuist. Deze structuur zou kunnen worden gekozen indien alleen 2-aire (binaire) relationshiptypen zijn toegestaan. De bedoeling is echter om de structuur van de feiten weer te geven. De structuur van de feiten is in dit geval 3-air. B. Juist. In de tekst wordt gesteld dat "het cursusinstituut waar de kandidaat de module gevolgd heeft" geregistreerd moet worden. Voorbeelden daarvan betreffen dus steeds één feit met daarin 3 entiteiten. Dit moet in de structuur tot uiting komen. C. Onjuist. Deze structuur zou goed zijn indien over het volgen van een module door een kandidaat bij een cursusinstituut ook nog informatie gevolgd moet worden middels een objectivering (de objectivering is dan het entiteittype 'gevolgd hebben'. De te volgen informatie kan één of meer attribuuttypen betreffen zoals 'aantal maal' en of één of meer relationshiptypen zoals 'begeleider hebben'). EXIN, SIAA 23/35

24 15 van 30 Zie bijlage Het entiteittype 'resultaat' is opgenomen om aan te kunnen geven hoeveel punten een kandidaat voor een studierichting heeft behaald en om aan te geven wanneer een kandidaat voor een studierichting het diploma heeft behaald. Het relationshiptype 'studeren' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'resultaat' en 'studierichting' wordt ter discussie gesteld. Welk model geeft de structuur voor het kunnen volgen van een studierichting door een kandidaat inclusief het kunnen volgen van 'aantal behaalde punten' en 'of een diploma is behaald' juist weer? A. Model A B. Model B A. Juist. Het entiteittype 'resultaat' is een objectivering van het relationshiptype 'studeren'. De feiten op basis waarvan geobjectiveerd is geven steeds aan van een kandidaat welke studierichting hij of zij studeert. B. Onjuist. De feiten dat een bepaalde kandidaat een bepaalde studierichting studeert zijn niet in een aparte structuur terug te vinden. EXIN, SIAA 24/35

Structured Information Analysis Advanced

Structured Information Analysis Advanced Structured Information Analysis Advanced SIAA Arie Bubberman 12/10/2009 Inhoudsopgave Analyse in het ontwikkelproces... 4 Aspecten van informatieanalyse... 4 Bedrijfsgerichte analyseactiviteiten... 4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL

INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ER-MODEL INFORMATIEANALYSE VOLGENS H ER-MOL Werkwijze Informatiemodellering De kracht van de werkwijze voor informatiemodellering ligt in de communicatie van de informatie-analist met de gebruiker. In de lessen

Nadere informatie

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s.

Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Trevler Fleet: Voor wie: Trevler Fleet is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een wagenpark van meer dan 10 (grijskenteken)auto s. Waarom: De Belastingdienst heeft in veel gevallen de controle op het

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen

EXIN Agile Scrum Master. Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Master Voorbeeldexamen Editie juni 2016 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX

Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Aanpassing btw per 1 oktober 2012 Microsoft Dynamics AX Mprise B.V. Newtonstraat 2 P.O. Box 598 3900 AN VEENENDAAL The Netherlands Copyright 2012 Mprise B.V., Veenendaal, The Netherlands All rights reserved.

Nadere informatie

module keukenvoorraad mbo koksopleiding Barend Bakkenes

module keukenvoorraad mbo koksopleiding Barend Bakkenes module keukenvoorraad mbo koksopleiding Barend Bakkenes colofon Uitgeverij: Auteur: Eindredactie: Foto s: Vormgeving: Drukwerk: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Barend Bakkenes Uitgeverij Edu Actief b.v.

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers

BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers BergOp 4.1 Handleiding voor gebruikers Testversie 1 Praktikon B.V. Postbus 6909 6503 GK Nijmegen www.praktikon.nl tel. 024-3615480 praktikon@acsw.ru.nl fax. 024-3611152 www.bergop.info 2016 Praktikon B.V.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages

Gebruikershandleiding Rapportages Gebruikershandleiding Rapportages DOCUMENT DATUM 8-9-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software 2 Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Landelijke standaarden en software 1 Resultaten

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

ACA Retail BV. Pagina 2 van 9

ACA Retail BV. Pagina 2 van 9 Titel Stappenplan conversie / update Classic Versie 8.80 Datum 29-03-17 Afdeling Training & Consultancy Auteur Jeroen van den Heuvel Contactadres ACA Retail BV Postbus 8829 5605 LV Eindhoven Telefoonnummer

Nadere informatie

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Eindredactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Nederlands - Schrijven voor

Nadere informatie

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 81 00 F +31 (0)30 261

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets

Bouwstenen. De volgende bouwstenen zijn beschikbaar: Empty Pallets Bouwstenen insidescm loopt voorop wat betreft de nieuwe SAP EWM oplossing voor magazijnbeheer. Bent U hier nog niet klaar voor en is dit nog een stap te ver voor uw organisatie, dan heeft insidescm verschillende

Nadere informatie

handel en administratie thema uitgaande goederen

handel en administratie thema uitgaande goederen 4603_HA_WB_3_uitgaand_b 16-06-2005 15:02 Pagina 1 handel en administratie thema uitgaande goederen Basisberoepsgerichte leerweg 4603_HA_WB_3_uitgaand_b 16-06-2005 15:02 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg

administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg administratie afdeling facturering Kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

handel en administratie thema uitgaande goederen

handel en administratie thema uitgaande goederen 4611_HA_WB_3_uitgaand_k 16-06-2005 14:11 Pagina 1 handel en administratie thema uitgaande goederen Kaderberoepsgerichte leerweg 4611_HA_WB_3_uitgaand_k 16-06-2005 14:11 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 7.1 Copyright equensworldline SE and/or its subsidiaries. All rights reserved.

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. LCS loader. LC-Products B.V.

Gebruikershandleiding. LCS loader. LC-Products B.V. LC-Products B.V. tel. +31 (0)88 8111000 fax. +31 (0)88 8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV.

Date: Version: 1.0. Copyright makeITwork BV. Handleiding GRAS Website (voor ouders en kinderen) Impuls Onderwijs Sport en Cultuur Zaanstad Author: Maikel Koevermans T: +31 (0)10 484 44 00 E: mkoevermans@2makeitwork.nl Date: 04-07-2016 Version: 1.0

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen Berichtenboek Suite4Omgevingsdiensten Betalen en Invorderen Berichtenboek Betalen en Invorderen Copyright Centric The Netherlands 2015. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 INHOUD 1. DE SEPA-DOMICILIËRINGEN 2. DE DOMICILIËRINGEN EN SEPA 3. WERKING VAN DE EUROPESE DOMICILIËRING

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie december 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Access 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Bruker Textiel verkoopvoorwaarden

Bruker Textiel verkoopvoorwaarden Bruker Textiel verkoopvoorwaarden Deze Bruker Textiel verkoopvoorwaarden zijn op al uw aankopen van toepassing. Indien u online bij ons een aankoop doet, zijn mogelijk andere voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie