voorbeeldexamen I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen SIAA I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 16 antwoordindicatie 34 beoordeling bijlage bijlagenset A599 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Nederland Telefoon Fax Internet

2 Introductie Dit is het voorbeeldexamen Structured Information Analysis Advanced. Dit voorbeeldexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 90 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! Copyright 2007 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. EXIN, SIAA 2/35

3 Examen 1 van 30 Heeft de in een informatiemodel beschreven informatie altijd direct of indirect te maken met een bedrijfsproces of een deel ervan? A. ja B. nee 2 van 30 Met behulp van een applicatiegenerator wordt applicatieprogrammatuur gegenereerd. Heeft een applicatiegenerator een relationeel gegevensmodel nodig om te kunnen werken? A. ja B. nee 3 van 30 Kunnen bij een incrementele ontwikkelbenadering systeemdelen parallel aan elkaar ontwikkeld worden? A. ja B. nee EXIN, SIAA 3/35

4 4 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een ziekenhuis. Het beschrijft het uitvoeren van operaties. Waarom geeft het procesmodel het proces 'uitvoeren van operaties' niet goed weer? A. er ontbreekt een invoerstroom 'te opereren patiënt' en een uitvoerstroom 'geopereerde patiënt' B. er ontbreekt een uitvoerstroom 'verbruikte materialen' C. de controlstroom 'patiëntinformatie' dient ook een uitgaande stroom te zijn om naar aanleiding van wat in de operatie is gebeurd te verwerken 5 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een jachthaven. Het beschrijft het repareren van zeilboten, zoals het afstellen van de motor en het dichten van gaten. Waarom geeft het procesmodel met het proces 'repareren van zeilboten' niet goed weer? A. er is niet voldoende ingaande informatie om het proces te kunnen uitvoeren B. de output (de uitvoerstromen samen) is niet uit de input (de invoer- en controlstromen samen) te verkrijgen C. de invoerstroom 'klacht' moet een controlstroom zijn EXIN, SIAA 4/35

5 6 van 30 Zie bijlage "Als is gebleken dat een van de onderdelen niet leverbaar is wordt de klant hier zo snel mogelijk van in kennis gesteld. De klant kan dan besluiten om de levering door te laten gaan en het missende onderdeel niet of bij een ander te bestellen. De klant kan ook beslissen om de hele bestelling te annuleren." Hiertoe wordt één nieuw proces toegevoegd aan het procesmodel die de communicatie met de klant en het eventuele annuleringsproces regelt. De fysieke stroom 'onderdelen in krat' van proces A2 naar proces A4 wordt nu gesplitst in twee fysieke stromen: 'volledige order in krat' van A2 naar A4 en 'onvolledige order in krat' van A2 naar het nieuwe proces. Hoeveel fysieke stromen verlaten het nieuwe proces? A. geen B. een C. twee D. drie 7 van 30 Zie bijlage De magazijnchef heeft vanaf zijn werkplek geen uitzicht over het expeditiemagazijn. Hij wil echter wel graag in de gaten houden of de uitleveringen niet stagneren want dan loopt het expeditiemagazijn vol met kratten en kunnen de heftrucks geen kant meer op. Wat is de beste plaats in het procesontwerp om in de informatiebehoefte van de magazijnchef te voorzien? A. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A1 laten komen B. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A2 laten komen C. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A3 laten komen 8 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'factuur' voor. Deze is gekoppeld aan 'betaling' en 'bestelauto'. De koppeling met 'bestelauto' is onjuist. Aan welk entiteittype of welke entiteittypen had 'factuur' gekoppeld moeten zijn in plaats van aan 'bestelauto'? A. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling' B. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling', 'klant' en 'artikel' C. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'klant' en 'artikel' EXIN, SIAA 5/35

6 9 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'route' voor. Dit entiteittype is gecreëerd om de berekende route te kunnen opslaan. De benodigde attribuuttypen van een route zijn 'bezorgtijd' en 'bestelauto'. Hier is echter geen apart entiteittype nodig. Indien entiteittype 'route' komt te vervallen, aan welk entiteittype zouden genoemde attribuuttypen dan het beste kunnen worden toegevoegd? A. 'bestelauto' B. 'bestelling' C. 'chauffeur' D. 'klant' 10 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Welke verbetering is een voorbeeld volgens de principes van Business Proces Redesign (BPR)? A. Het magazijn wordt verdubbeld zodat er minder nee-verkopen zijn. B. Het magazijn wordt volledig geautomatiseerd. C. Klanten kunnen voortaan ook hun bestelling rechtstreeks plaatsen bij het magazijn. D. Klanten kunnen voortaan ook telefonisch hun bestelling doorgeven. 11 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt Business Activity Monitoring toe te passen in het beschreven proces. Met Business Activity Monitoring zouden alle vervolgstappen voor het afhandelen van een bestelling gemonitord kunnen worden. Met monitoren verzamelt men gegevens om het proces te kunnen optimaliseren. Wat moet het resultaat van deze verbeteringen zijn? A. snelheidswinst B. vermindering aantal 'nee-verkopen' C. vermindering van fouten die door het magazijn worden gemaakt EXIN, SIAA 6/35

7 12 van 30 Zie bijlage Het bedrijfsplan voor het komend jaar voorziet in een ruimere openstelling van het bedrijf, waarbij de dienstverlening wordt uitgebreid naar 16 uur per werkdag. Men zal bij de routeplanning echter ook rekening moeten houden met de openingstijden van de garages waar de onderdelen afgeleverd moeten worden. De lading van een bestelauto moet immers geen bestellingen bevatten voor garages die gesloten zijn. In het informatieplan worden onder meer de toekomstige veranderingen in het informatiemodel beschreven. Van welk entiteittype in het informatiemodel moeten de attribuuttypen worden uitgebreid? A. de attribuuttypen van het entiteittype 'bestelling' B. de attribuuttypen van het entiteittype 'klant' C. de attribuuttypen van het entiteittype 'route' 13 van 30 Zie bijlage Wat moet de minimale kardinaliteit zijn bij het entiteittype 'kandidaat' voor het relationshiptype 'deelnemen'? A. 0 B. 1 C. de kardinaliteit valt zonder nadere raadpleging van de gebruiker niet te bepalen EXIN, SIAA 7/35

8 14 van 30 Zie bijlage Het relationshiptype 'volgen' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'cursusinstituut' en 'module' is gebaseerd op de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd". Welk grafisch model beeldt de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd" goed uit? A. Model A B. Model B C. Model C EXIN, SIAA 8/35

9 15 van 30 Zie bijlage Het entiteittype 'resultaat' is opgenomen om aan te kunnen geven hoeveel punten een kandidaat voor een studierichting heeft behaald en om aan te geven wanneer een kandidaat voor een studierichting het diploma heeft behaald. Het relationshiptype 'studeren' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'resultaat' en 'studierichting' wordt ter discussie gesteld. Welk model geeft de structuur voor het kunnen volgen van een studierichting door een kandidaat inclusief het kunnen volgen van 'aantal behaalde punten' en 'of een diploma is behaald' juist weer? A. Model A B. Model B 16 van 30 Zie bijlage Het entiteittype 'deelname' is een objectivering. In de identifier van het entiteittype 'deelname' is het attribuuttype 'examennummer' opgenomen. Moet de identifier van het entiteittype 'deelname' de combinatie van de attribuuttypen 'kandidaatnummer', 'modulenaam' en 'datum' zijn? A. ja B. nee EXIN, SIAA 9/35

10 17 van 30 Zie bijlage Het enititeittype 'deelname' is een objectivering. In de identifier van het entiteittype 'deelname' is het attribuuttype 'examennummer' opgenomen. Horen de attribuuttypen van de identifier van een objectivering voor te komen in de description van de objectivering? A. ja B. nee 18 van 30 Zie bijlage Indien een kandidaat deelneemt aan een examen voor een bepaalde module, moet hij of zij studeren voor de studierichting waartoe de module behoort. Dit is een regel. Hoe moet deze regel in het model verwerkt worden? A. door de minimumkardinaliteit voor het entiteittype 'kandidaat' voor zowel het relationshiptype 'deelnemen' als het relationshiptype 'volgen' de waarde 1 te geven B. door een afhankelijkheidsregel op te nemen die stelt dat een kandidaat die deelneemt aan een examen voor een bepaalde module ook moet studeren voor de studierichting waartoe de module behoort C. door een afleidingsregel op te nemen die stelt dat een kandidaat die deelneemt aan een examen voor een bepaalde module ook moet studeren voor de studierichting waartoe de module behoort 19 van 30 Zie bijlage Waar moet de materiaalstroom 'föhnonderdelen' in het procesmodel instromen? A. proces A1 'assembleer' B. proces A1 'assembleer' en proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' C. proces A1 'assembleer' en proces A3 'repareer' D. proces A1 'assembleer' en proces A4 'beheer eindproduct voorraad' EXIN, SIAA 10/35

11 20 van 30 Zie bijlage De informatieanalist wil de informatiestroom 'terugroep' toevoegen aan het procesmodel, als output van proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit'. Naar welk proces moet deze informatiestroom toegaan? A. proces A1 'assembleer' B. proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' C. proces A3 'repareer' D. proces A4 'beheer eindproduct voorraad' 21 van 30 Zie bijlage Uit proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' komt een materiaalstroom zonder naam, deze loopt naar proces A4 'beheer eindproduct voorraad'. Welke naam moet deze materiaalstroom krijgen? A. 'onderdelen' B. 'goedgekeurde föhns' C. 'kwaliteitsföhns' D. 'niet-gekeurde en goedgekeurde föhns' 22 van 30 Zie bijlage De naam van proces A3 is niet compleet. Welke benaming beschrijft het meest treffend, wat door deze activiteit uitgevoerd wordt? A. 'repareer afgekeurde föhns' B. 'repareer föhns' C. 'repareer uitval' D. 'repareerafdeling' EXIN, SIAA 11/35

12 23 van 30 Zie bijlage Wat is de reden dat de materiaalstroom 'gerepareerde föhns' van proces A3 'repareer' naar proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit' in plaats van naar A4 'beheer eindproductvoorraad' gaat? A. De reparatieafdeling en het magazijn liggen te ver uit elkaar. B. De reparatieafdeling maakt ook fouten. C. Het keuringsrapport wordt opgemaakt in proces A2 'neem steekproef en controleer op kwaliteit'. D. Proces A1 'assembleer' doet geen reparaties. 24 van 30 Zie bijlage Het proces A4 'beheer eindproduct voorraad' wordt verder gedecomponeerd. Hoeveel processen moeten er op het eerstlagere niveau ontstaan? A. 1 B. 2 C. 4 D. niet te bepalen 25 van 30 Zie bijlage Voor proces A1 'assembleer' zijn nieuwe wettelijke eisen van toepassing. Hoe horen deze gemodelleerd te worden? A. door een nieuwe controlstroom B. door een nieuwe invoerstroom C. door een nieuwe stroom aangegeven met haakjes D. door een nieuwe uitvoerstroom EXIN, SIAA 12/35

13 26 van 30 Zie onderstaande correcte afbeelding Op welke manier moet de stroom 'klantkorting' geïnterpreteerd worden? A. als een foutieve stroom, hij is niet op het hogere niveau aanwezig B. als een nieuwe informatiestroom C. als een ontleding van de klantinformatie stroom D. als tunneling. EXIN, SIAA 13/35

14 27 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Van vestigingen worden de naam en de vestigingsplaats vastgelegd. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Deze werknemers hebben allemaal een uniek werknemersnummer. Bovendien wordt van elke werknemer de naam vastgelegd. Van werknemers moet worden bijgehouden wie welke medewerker(s) kan vervangen. Hoe moet dit in het informatiemodel worden weergegeven? A. door een attribuuttype op te nemen bij entiteittype 'vestiging' B. door een attribuuttype op te nemen bij entiteittype 'werknemer' C. door een entiteittype 'vervanger' op te nemen D. door een relationshiptype 'kunnen vervangen' op te nemen 28 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Van vestigingen worden de naam en de vestigingsplaats vastgelegd. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Deze werknemers hebben allemaal een uniek werknemersnummer. Bovendien wordt van elke werknemer de naam vastgelegd. Moet de organisatie als entiteittype in het informatiemodel voorkomen? A. ja B. nee EXIN, SIAA 14/35

15 29 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Wat zijn juiste attribuuttypen voor werknemer? A. werknemersnummer, naam, aantal kinderen B. werknemersnummer, naam, geboortedatum, vestigingsnaam C. werknemersnummer, naam, nationaliteit, naam kind D. werknemersnummer, naam, vestigingsnummer, salaris 30 van 30 Zie onderstaande afbeelding Er is een organisatie met meerdere vestigingen in Nederland. Van vestigingen worden de naam en de vestigingsplaats vastgelegd. Per vestiging zijn één of meer werknemers fulltime in dienst. Deze werknemers hebben allemaal een uniek werknemersnummer. Bovendien wordt van elke werknemer de naam vastgelegd. Hoewel een werknemer maar bij één vestiging in dienst is, kan hij wel in meer vestigingen werken ofwel uren maken in meerdere vestigingen. Ook moet worden bijgehouden welke functie (manager, vloerveger, etc) een werknemer ten behoeve van de vestiging waar hij in dienst is vervult. Welk(e) relationshiptype(n) moet(en) er in het informatiemodel zijn tussen vestiging en werknemer? A. 'in dienst zijn van' en 'functie vervullen' B. 'in dienst zijn van' en 'werken voor' C. 'in dienst zijn van' en 'werken voor' en 'functie vervullen' D. 'functie vervullen' EXIN, SIAA 15/35

16 Antwoordindicatie 1 van 30 Heeft de in een informatiemodel beschreven informatie altijd direct of indirect te maken met een bedrijfsproces of een deel ervan? A. ja B. nee A. Juist. Het komt omdat een informatiemodel een bedrijfsgericht model is. Het is een model van de van een bedrijfsproces (of deel ervan) gemaakte analyse. B. Onjuist. Het heeft er altijd wel mee te maken. Een informatiemodel is een bedrijfsgericht model. Het is een model van de van een bedrijfsproces of deel ervan gemaakte analyse. 2 van 30 Met behulp van een applicatiegenerator wordt applicatieprogrammatuur gegenereerd. Heeft een applicatiegenerator een relationeel gegevensmodel nodig om te kunnen werken? A. ja B. nee A. Juist. Het is slechts een deel. Er zijn ook expliciete functionele specificaties in de vorm van gedragsregels nodig. B. Onjuist. Een applicatiegenerator heef wel een relationeel gegevensmodel nodig. Het is echter slechts een deel. Er zijn ook expliciete functionele specificaties in de vorm van gedragsregels nodig. 3 van 30 Kunnen bij een incrementele ontwikkelbenadering systeemdelen parallel aan elkaar ontwikkeld worden? A. ja B. nee A. Juist. Parallel ontwikkelen is een kenmerk van de incrementele benadering. B. Onjuist. Systeemdelen kunnen juist wel parallel aan elkaar ontwikkeld worden. Dit is een kenmerk van de incrementele benadering. EXIN, SIAA 16/35

17 4 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een ziekenhuis. Het beschrijft het uitvoeren van operaties. Waarom geeft het procesmodel het proces 'uitvoeren van operaties' niet goed weer? A. er ontbreekt een invoerstroom 'te opereren patiënt' en een uitvoerstroom 'geopereerde patiënt' B. er ontbreekt een uitvoerstroom 'verbruikte materialen' C. de controlstroom 'patiëntinformatie' dient ook een uitgaande stroom te zijn om naar aanleiding van wat in de operatie is gebeurd te verwerken A. Juist. Zonder patiënt is er geen operatie mogelijk. Het is belangrijke input voor het proces. De output is ook belangrijk, dat is immers het belangrijkste wat het proces oplevert. Daarnaast is anders niet in beeld waar de 'benodigde materialen' van het proces blijven. Die zijn nu opgenomen in de patiënt en in 'afval'. B. Onjuist. De verbruikte materialen worden deels onderdeel van de patiënt en deels gaan ze behoren tot het afval. De doorstroom van de patiënt zelf ontbreekt juist. Er moet een invoerstroom 'patiënt' en een uitvoerstroom 'patiënt' zijn. Zonder patiënt is er geen operatie mogelijk. Het is belangrijke input voor het proces. De output is ook belangrijk, dat is immers het belangrijkste wat het proces oplevert. Daarnaast is daarmee in beeld waar de benodigde materialen van het proces blijven. Die zijn opgenomen in de patiënt en in afval. C. Onjuist. Het is wel wenselijk deze stroom op te nemen, maar ontbreken daarvan is niet fout. Het proces kan zonder deze stroom goed uitgevoerd worden. Wat wel ontbreekt is de doorstroom van de patiënt zelf. Er moet een invoerstroom 'patiënt' en een uitvoerstroom 'patiënt' zijn. Zonder patiënt is er geen operatie mogelijk. Het is belangrijke input voor het proces. De output is ook belangrijk, dat is immers het belangrijkste wat het proces oplevert. Daarnaast is daarmee in beeld waar de benodigde materialen van het proces blijven. Die zijn opgenomen in de patiënt en in afval. EXIN, SIAA 17/35

18 5 van 30 Zie onderstaande afbeelding Dit procesmodel is een onderdeel van het bedrijfsproces van een jachthaven. Het beschrijft het repareren van zeilboten, zoals het afstellen van de motor en het dichten van gaten. Waarom geeft het procesmodel met het proces 'repareren van zeilboten' niet goed weer? A. er is niet voldoende ingaande informatie om het proces te kunnen uitvoeren B. de output (de uitvoerstromen samen) is niet uit de input (de invoer- en controlstromen samen) te verkrijgen C. de invoerstroom 'klacht' moet een controlstroom zijn A. Onjuist. Er is wel voldoende ingaande informatie, maar er is niet voldoende aan ingaande goederen. Bij het uitvoeren van allerlei soorten van reparaties zoals het in de begeleiden tekst genoemde 'dichten van gaten' zijn materialen nodig. Hierdoor is de output niet uit de input te verkrijgen. B. Juist. De uitvoerstroom 'gerepareerde zeilboot' is onmogelijk te verkrijgen uit de gegeven input. Er ontbreken immers materialen om de boot mee te repareren. C. Onjuist. De invoerstroom zou goed een controlstroom kunnen zijn. Dat is zelfs wel wenselijk. Bijvoorbeeld wanneer men bij volgende reparaties met eerdere klachten rekening wil houden. Het is echter niet fout te rekenen dat het als invoerstroom is getekend. Dat betekent overigens wel dat een klacht alleen maar geheel in één slag verholpen moet worden! Je kunt gezien de output geen half gerepareerde boot teruggeven en de klacht is na het uitvoeren van het proces uit beeld. Wel fout is dat de output niet uit de input is te verkrijgen. Dit komt omdat er bij invoer geen materialen zijn opgenomen die bij het repareren gebruikt moeten worden. EXIN, SIAA 18/35

19 6 van 30 Zie bijlage "Als is gebleken dat een van de onderdelen niet leverbaar is wordt de klant hier zo snel mogelijk van in kennis gesteld. De klant kan dan besluiten om de levering door te laten gaan en het missende onderdeel niet of bij een ander te bestellen. De klant kan ook beslissen om de hele bestelling te annuleren." Hiertoe wordt één nieuw proces toegevoegd aan het procesmodel die de communicatie met de klant en het eventuele annuleringsproces regelt. De fysieke stroom 'onderdelen in krat' van proces A2 naar proces A4 wordt nu gesplitst in twee fysieke stromen: 'volledige order in krat' van A2 naar A4 en 'onvolledige order in krat' van A2 naar het nieuwe proces. Hoeveel fysieke stromen verlaten het nieuwe proces? A. geen B. een C. twee D. drie A. Onjuist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. B. Onjuist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. C. Juist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. D. Onjuist. De fysieke stroom 'onvolledige order in krat' naar proces A4 en de fysieke stroom 'onderdelen naar magazijn'. 7 van 30 Zie bijlage De magazijnchef heeft vanaf zijn werkplek geen uitzicht over het expeditiemagazijn. Hij wil echter wel graag in de gaten houden of de uitleveringen niet stagneren want dan loopt het expeditiemagazijn vol met kratten en kunnen de heftrucks geen kant meer op. Wat is de beste plaats in het procesontwerp om in de informatiebehoefte van de magazijnchef te voorzien? A. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A1 laten komen B. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A2 laten komen C. een extra informatiestroom 'stagnatie' uit proces A3 laten komen A. Onjuist. Orders die wachten op invoer veroorzaken geen stagnatie. B. Juist. Bij ieder krat dat wordt toegevoegd aan het expeditiemagazijn kan stagnatie ontstaan. De computer kan in proces A2 de check uitvoeren op het aantal aanwezige kratten en automatisch een informatiebericht over een dreigende stagnatie aan de magazijnchef doorgeven. C. Onjuist. Proces A3 wordt pas gestart als er weer een auto binnen is. Een naderende stagnatie dient echter eerder geconstateerd te worden, namelijk wanneer deze ontstaat. EXIN, SIAA 19/35

20 8 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'factuur' voor. Deze is gekoppeld aan 'betaling' en 'bestelauto'. De koppeling met 'bestelauto' is onjuist. Aan welk entiteittype of welke entiteittypen had 'factuur' gekoppeld moeten zijn in plaats van aan 'bestelauto'? A. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling' B. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'bestelling', 'klant' en 'artikel' C. 'factuur' had gekoppeld moeten zijn aan 'klant' en 'artikel' A. Juist. De factuur moet gebaseerd zijn op hetgeen geleverd is. Dit wordt in het entiteittype 'bestelling' bijgehouden. B. Onjuist. De factuur moet gebaseerd zijn op hetgeen geleverd is. De relatie met 'bestelling' is dus correct. De relatie met "klant' en 'artikel' is echter overbodig, want deze loopt al via 'bestelling'. C. Onjuist. De factuur moet gebaseerd zijn op hetgeen geleverd is. Dit wordt in het entiteittype 'bestelling' bijgehouden. 9 van 30 Zie bijlage In het informatiemodel komt het entiteittype 'route' voor. Dit entiteittype is gecreëerd om de berekende route te kunnen opslaan. De benodigde attribuuttypen van een route zijn 'bezorgtijd' en 'bestelauto'. Hier is echter geen apart entiteittype nodig. Indien entiteittype 'route' komt te vervallen, aan welk entiteittype zouden genoemde attribuuttypen dan het beste kunnen worden toegevoegd? A. 'bestelauto' B. 'bestelling' C. 'chauffeur' D. 'klant' A. Onjuist. Aan entiteittype 'bestelauto' moeten meerdere voorkomens van attribuuttypen 'bezorgtijd' gekoppeld kunnen worden. B. Juist. Per bestelling kunnen bezorgtijd en bestelauto worden vastgelegd. C. Onjuist. Aan entiteittype 'chauffeur' moeten meerdere voorkomens van de attribuuttypen 'bezorgtijd' en 'bestelauto' gekoppeld kunnen worden. D. Onjuist. Aan entiteittype 'klant' moeten meerdere voorkomens van de attribuuttypen 'bezorgtijd' en 'bestelauto' gekoppeld kunnen worden. EXIN, SIAA 20/35

21 10 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren. Welke verbetering is een voorbeeld volgens de principes van Business Proces Redesign (BPR)? A. Het magazijn wordt verdubbeld zodat er minder nee-verkopen zijn. B. Het magazijn wordt volledig geautomatiseerd. C. Klanten kunnen voortaan ook hun bestelling rechtstreeks plaatsen bij het magazijn. D. Klanten kunnen voortaan ook telefonisch hun bestelling doorgeven. A. Onjuist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Verdubbeling van het magazijn verandert niets aan het bedrijfsproces. B. Juist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Het magazijnproces wordt radicaal vernieuwd met behulp van IT. C. Onjuist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Dit voorbeeld levert echter slechts een ongewenst soort "achterdeur" in het proces. D. Onjuist. BPR is het opnieuw inrichten van het bedrijfsproces met behulp van IT. Dit voorbeeld betreft echter een lichte wijziging waarin IT alleen anders wordt toegepast: naast extern nu ook intern. 11 van 30 Zie bijlage De Groothandel overweegt Business Activity Monitoring toe te passen in het beschreven proces. Met Business Activity Monitoring zouden alle vervolgstappen voor het afhandelen van een bestelling gemonitord kunnen worden. Met monitoren verzamelt men gegevens om het proces te kunnen optimaliseren. Wat moet het resultaat van deze verbeteringen zijn? A. snelheidswinst B. vermindering aantal 'nee-verkopen' C. vermindering van fouten die door het magazijn worden gemaakt A. Juist. Als men gegevens van het magazijnproces verzamelt ziet men hoeveel tijd elke handeling kost. Er kan dan geanalyseerd worden waar en wanneer processen efficiënter kunnen of beter op elkaar kunnen aansluiten. B. Onjuist. Het aantal 'nee-verkopen' heeft met de voorraadsituatie te maken, en die kan alleen met het logistieke systeem gemeten worden. C. Onjuist. Als het magazijn fouten maakt blijkt dat pas na aflevering, als de klant verkeerde onderdelen krijgt geleverd. EXIN, SIAA 21/35

22 12 van 30 Zie bijlage Het bedrijfsplan voor het komend jaar voorziet in een ruimere openstelling van het bedrijf, waarbij de dienstverlening wordt uitgebreid naar 16 uur per werkdag. Men zal bij de routeplanning echter ook rekening moeten houden met de openingstijden van de garages waar de onderdelen afgeleverd moeten worden. De lading van een bestelauto moet immers geen bestellingen bevatten voor garages die gesloten zijn. In het informatieplan worden onder meer de toekomstige veranderingen in het informatiemodel beschreven. Van welk entiteittype in het informatiemodel moeten de attribuuttypen worden uitgebreid? A. de attribuuttypen van het entiteittype 'bestelling' B. de attribuuttypen van het entiteittype 'klant' C. de attribuuttypen van het entiteittype 'route' A. Onjuist. Een bestelling bevat de bestelde artikelen, en daar verandert niets aan. B. Juist. Per klant dienen de openingstijden te worden opgenomen. C. Onjuist. Een route wordt bij iedere bestelling opnieuw berekend, mede op basis van de openingstijden van de garages. Het is ondoenlijk om bij iedere routeberekening eerst de openingstijden van de betreffende garages te moeten invoeren. 13 van 30 Zie bijlage Wat moet de minimale kardinaliteit zijn bij het entiteittype 'kandidaat' voor het relationshiptype 'deelnemen'? A. 0 B. 1 C. de kardinaliteit valt zonder nadere raadpleging van de gebruiker niet te bepalen A. Onjuist. De kardinaliteit is 1. Het model gaat over het registreren van examenuitslagen. Het heeft daarbij voor het instituut geen zin kandidaten te registreren die aan geen enkel examen deelnemen. B. Juist. Het model gaat over het registreren van examenuitslagen. Het heeft daarbij voor het instituut geen zin kandidaten te registreren die aan geen enkel examen deelnemen. C. Onjuist. De kardinaliteit is wel te bepalen. De kardinaliteit is 1. Het model gaat over het registreren van examenuitslagen. Het heeft daarbij voor een exameninstituut geen zin kandidaten te registreren die aan geen enkel examen deelnemen. EXIN, SIAA 22/35

23 14 van 30 Zie bijlage Het relationshiptype 'volgen' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'cursusinstituut' en 'module' is gebaseerd op de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd". Welk grafisch model beeldt de tekst "het cursusinstituut waar de kandidaat de module heeft gevolgd wordt geregistreerd" goed uit? A. Model A B. Model B C. Model C A. Onjuist. Deze structuur zou kunnen worden gekozen indien alleen 2-aire (binaire) relationshiptypen zijn toegestaan. De bedoeling is echter om de structuur van de feiten weer te geven. De structuur van de feiten is in dit geval 3-air. B. Juist. In de tekst wordt gesteld dat "het cursusinstituut waar de kandidaat de module gevolgd heeft" geregistreerd moet worden. Voorbeelden daarvan betreffen dus steeds één feit met daarin 3 entiteiten. Dit moet in de structuur tot uiting komen. C. Onjuist. Deze structuur zou goed zijn indien over het volgen van een module door een kandidaat bij een cursusinstituut ook nog informatie gevolgd moet worden middels een objectivering (de objectivering is dan het entiteittype 'gevolgd hebben'. De te volgen informatie kan één of meer attribuuttypen betreffen zoals 'aantal maal' en of één of meer relationshiptypen zoals 'begeleider hebben'). EXIN, SIAA 23/35

24 15 van 30 Zie bijlage Het entiteittype 'resultaat' is opgenomen om aan te kunnen geven hoeveel punten een kandidaat voor een studierichting heeft behaald en om aan te geven wanneer een kandidaat voor een studierichting het diploma heeft behaald. Het relationshiptype 'studeren' tussen de entiteittypen 'kandidaat', 'resultaat' en 'studierichting' wordt ter discussie gesteld. Welk model geeft de structuur voor het kunnen volgen van een studierichting door een kandidaat inclusief het kunnen volgen van 'aantal behaalde punten' en 'of een diploma is behaald' juist weer? A. Model A B. Model B A. Juist. Het entiteittype 'resultaat' is een objectivering van het relationshiptype 'studeren'. De feiten op basis waarvan geobjectiveerd is geven steeds aan van een kandidaat welke studierichting hij of zij studeert. B. Onjuist. De feiten dat een bepaalde kandidaat een bepaalde studierichting studeert zijn niet in een aparte structuur terug te vinden. EXIN, SIAA 24/35

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Datum: april 2007 Naam: Vincent Spruit Studentnummer:

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52

Inhoud leereenheid 1. Objectgeoriënteerd ontwerpen. Introductie 17. Leerkern 18. Samenvatting 50. Zelftoets 51. Terugkoppeling 52 Inhoud leereenheid 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen Introductie 17 Leerkern 18 1 Objectgeoriënteerd ontwerpen 18 1.1 Softwareontwikkeling 18 1.2 Wat is een goed programma? 24 1.3 Objectkeuze 28 2 UML-diagrammen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006

voorbeeldexamen I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006 voorbeeldexamen Databases and SQL Foundation (DBSQLF) I-Tracks Databases and SQL Foundation Voorbeeldexamen DBSQLF Uitgave juni 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 21 antwoordindicatie 44 beoordeling

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 voorbeeldexamen ISFS I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Modellen en EIS (Enterprise Information System)

Modellen en EIS (Enterprise Information System) Modellen en EIS (Enterprise Information System) (Dit materiaal is eigendom van de Open Universiteit daarom geldt dat gebruik, vermenigvuldiging of wijziging alleen mag plaatsvinden met instemming van de

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Automatische verwerking inkoopfacturen

Automatische verwerking inkoopfacturen Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie