Activiteitenverslag Smals, partner van het e-government

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2006. Smals, partner van het e-government www.smals.be"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2006 Smals, partner van het e-government

2 Inhoudsoverzicht Missie, visie en strategie 4 Missie: ondersteuning van het e-government 4 Visie 4 Strategische doelstellingen 4 Bedrijfswijde prioriteiten Gerealiseerde projecten en aangeboden diensten 7 Het karakter van Smals 7 Gemeenschappelijke projecten 9 Klantgebonden projecten 15 Competentiecentra beschikbaar in Onderzoek 34 Detachering 38 Personeelsevolutie 39 Smals telt 1390 medewerkers op 31/12/ Intra muros en externe ontwikkeling 39 Personeelsverloop 40 Een optimale organisatie 41 Op weg naar uitmuntendheid door continu verbeteren 41 Verbeteren is een zaak van iedereen 41 Risicobeheer 42 Structuur 42 Lijst van afkortingen 43 Smals Activiteitenverslag 2006

3 Hulde aan onze betreurde bestuurder Alphonse Smeets Alphonse Smeets, actief bestuurder van Smals, is van ons heengegaan op 3 september 2006 na een slepende ziekte. Alphonse Smeets werd geboren in Luik in november Hij woonde te Walshoutem-Landen in de provincie Limburg. Als licentiaat in de financiële en handelswetenschappen was hij sinds 14 jaar administrateur-generaal van de RJV. Tevens was hij al bijna 10 jaar voorzitter van het Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Alphonse Smeets was een goed man, rechtschapen en beschikbaar, die streefde naar perfectie en wiens grote bekwaamheid en uitzonderlijke beroepsernst door iedereen erkend werd. De leden van de Raad van bestuur, het Directiecomité en het personeel van Smals staan erop hem hulde te brengen. Activiteitenverslag 2006 Smals 3

4 Missie, visie en strategiem Missie: ondersteuning van het e-government Smals ondersteunt en begeleidt de actoren in de sociale sector en de federale overheidsdiensten optimaal en proactief bij hun informatiebeheer zodat zij aan hun gebruikers een efficiënte en effectieve dienstverlening kunnen verstrekken. Als vzw hanteert Smals de tevredenheid van haar leden als ultiem appreciatiecriterium en wil zo hun bevoorrechte partner blijven. Visie Om haar missie te realiseren, wil Smals: Vernieuwende ideeën naar haar klanten/leden brengen en ze realiseren; Een stabiele partner op lange termijn zijn voor de bestaande en nieuwe toepassingen; Een optimale kwaliteit nastreven, in overeenstemming met de engagementen die we aangaan tegenover haar klanten/leden, binnen de toegekende termijnen, en tegen de laagst mogelijke kosten; Strategische doelstellingen Smals streeft naar maximale effectiviteit en efficiëntie. Smals beheert actief en continu de verwachtingen van de klanten/leden en voldoet eraan. Smals kiest volgende prioriteiten om haar ontwikkeling te realiseren: 1. Marktverdieping: huidig aanbod aan steeds meer leden van de huidige doelgroep; 2. Aanbodverruiming: nieuwe diensten ontwikkelen en aanbieden aan de huidige doelgroep; 3. Marktverbreding: uitbreiding van de doelgroep met het huidig aanbod. Smals verhoogt continu de deskundigheid van haar medewerkers om op te treden als competentiecentrum op het vlak van informatiebeheer. In Smals heerst een ondersteunende en resultaatgerichte cultuur. Haar strategische doelstellingen bereiken dankzij het teamwerk van competente en gemotiveerde medewerkers. 4 Smals Activiteitenverslag 2006

5 BBedrijfswijde prioriteiten 2006 Een visie geeft houvast op lange termijn. De jaarlijkse bedrijfsprioriteiten vertalen de Smalsstrategie in concrete stappen waarop Smals zich focust om haar opdracht te realiseren. Waaraan gaf Smals in 2006 bedrijfswijd prioriteit? 1. Kwaliteit waarborgen 2. Interne en externe coördinatie verbeteren 3. Competentiecentra verder uitbouwen 4. Evolutie naar open platformen voorbereiden 5. Financiële cyclus verder optimaliseren 6. Arbeidsvoorwaarden verder optimaliseren Kwaliteit waarborgen De eerste prioriteit ging naar een geïntegreerd beheer van projecten en diensten om een optimale service te bieden aan de klanten. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, werden verschillende initiatieven genomen. Er werd een competentiecentrum Testing uitgebouwd, de eerste fases van Issue Management en ITIL werden geïntroduceerd en een geformaliseerd risicobeheer werd opgestart. Daarnaast werd ook een nieuwe benadering uitgewerkt om toepassingen vanuit hun ontwikkelingsstadium naar het exploitatiestadium te brengen onder de noemer Chain Management, dat in 2007 wordt geïmplementeerd in de structuur. Chain Management is een aangepaste samenwerkingsvorm waarbij een Chain Project Leader voor wat betreft projecten en een Chain Service Manager voor wat betreft dienstverlening een totaalbeeld hebben over het project of de dienst en deze ook als geheel beheren. De Chain Service Manager zal dus het beheer van zijn diensten van A tot Z coördineren en iedereen, op elk niveau, zijn verantwoordelijkheid laten opnemen. De Chain Project Leader zal zijn projecten van A tot Z coördineren en iedereen, op elk niveau, zijn verantwoordelijkheid laten opnemen. Om iedereen op zijn terrein zijn verantwoordelijkheden te laten opnemen, worden in elk project en dienst een aantal Single Points Of Contact (SPOC s) aangesteld. Al deze instrumenten geven een systematische ondersteuning om continu de kwaliteit van de dienstverlening van Smals te verbeteren. Interne en externe coördinatie verbeteren In het werkterrein van Smals is het noodzakelijk dat diverse specialisten en teams samenwerken. Interne en externe coördinatie is een absolute must. Daarom werd gewerkt op het stroomlijnen van processen, het beter informeren van de medewerkers en het optimaliseren van de interne communicatie. Het proces van ontwikkelen van software, aankopen van hardware, installeren van de infrastructuur en ontplooien van nieuwe toepassingen vereist immers een vlotte aaneenschakeling van deze uiteenlopende activiteiten. In het project horizontale coördinatie werden voorstellen uitgewerkt om de huidige processen te stroomlijnen. Deze voorstellen worden momenteel doorgevoerd. Er werd ook werk gemaakt van peterschap om nieuwe medewerkers snel hun weg te laten vinden. Daarnaast hielpen infosessies over teams en processen dan weer om beter te begrijpen hoe we een beroep kunnen doen op elkaars competenties en wat je van je collega s mag verwachten als interne dienstverlening. Het nieuwe intranet werd voorbereid en zal in 2007 zeker de communicatie tussen teams verbeteren. Mail, telefoon en intranet zijn wel handig, maar persoonlijk contact is in bepaalde situaties toch aangewezen. De verspreiding over verschillende locaties vormt daarbij een zware hindernis. Het project om een deel van de Brusselse vestigingen te centraliseren in South Activiteitenverslag 2006 Smals 5

6 City kreeg in 2006 concrete vorm: een huurcontract voor verschillende verdiepingen van een nieuw gebouw werd inmiddels ondertekend. Het gebouw zal normaal eind 2009 in gebruik worden genomen. Competentiecentra verder uitbouwen Net zoals in 2005 werden een aantal expertises geconcentreerd in competentiecentra. Door de specialisten samen te brengen en de medewerkers te stimuleren om hun deskundigheid verder te ontwikkelen, kunnen we het Smals-aanbod beter profileren en verder uitbouwen. In 2006 ging daarbij de aandacht vooral naar Business Process Re-engineering (BPR), het contactcenter Eranova, het datacenter, Collaboration tools, testing, portaaltoepassingen en monitoring. Evolutie naar open platformen voorbereiden Om niet langer afhankelijk te zijn van propriëtaire systemen, wordt de overgang van de Stratusomgeving in 2009 en de Siemens BS2000-omgeving in 2012 naar open platformen voorbereid. Dit is niet het werk van één jaar: de infrastructuur wordt tijdig voorzien en opleiding wordt tijdig ingepland. De architectuur werd vastgelegd, de nodige ondersteunende softwarepakketten werden voorzien, de lastenboeken werden gelanceerd en de organisatie van de migratie werd voorbereid. Financiële cyclus verder optimaliseren Een gestroomlijnd en geautomatiseerd proces van Bijzondere Samenwerkingsmodaliteiten (BSM) tot factuur dient het administratief werk te verminderen en de facturatie te versnellen. Het project Activity Based Costing werd verder uitgewerkt voor het ganse activiteitsdomein van Smals en de voorbereiding van de migratie van de diverse deelsystemen naar één pakket e-finance werd beëindigd zodat het nieuwe pakket begin 2007 in gebruik kan worden genomen. Arbeidsvoorwaarden verder optimaliseren De arbeidsorganisatie werd aangepast ter ondersteuning van de bedrijfswaarden en strategische objectieven van Smals. Het overleg tussen directie en vakbondsorganisaties leidde tot een nieuwe bedrijfsovereenkomst. 6 Smals Activiteitenverslag 2006

7 Gerealiseerde projecten en aangeboden Gdiensten Het karakter van Smals Een volledig service-aanbod in een langetermijnrelatie Smals kiest om een langetermijnrelatie aan te gaan met haar klanten/leden en hen een volledige service aan te bieden. Dit zijn twee essentiële aspecten van haar dienstverlening die nauw bij elkaar aansluiten. Wanneer een lid een toepassing laat ontwikkelen bij Smals, dan zorgt Smals desgewenst ook voor het latere onderhoud en de evolutie in deze toepassing. Smals kan niet alleen een project afleveren, maar ook een continue dienstverlening bieden. De klant kan verder ook opteren om de toepassing te laten werken op de infrastructuur in de datacenters van Smals of kan de toepassing laten exploiteren door eigen mensen in eigen huis. De klanten/leden hebben dus de volledige keuzemogelijkheid om een of meerdere delen van de dienstverlening te gebruiken dan wel om voor de hele ketting een beroep te doen op de geïntegreerde dienstverlening van Smals. In 2006 heeft Smals een service cataloog opgemaakt welke een overzicht geeft van de aangeboden diensten. Deze cataloog wordt bijgewerkt op een permanente basis. De kernactiviteiten van de leden ondersteunen met extra knowhow en ervaring Er zijn veel softwarebouwers en vele invalshoeken om software te bouwen. De grootste toegevoegde waarde van Smals is het bouwen van toepassingen die de kernactiviteiten van haar leden ondersteunen. Smals werkt immers uitsluitend voor haar leden en kan de kennis en ervaring van decennia telkens weer inzetten om toepassingen te bouwen die de actoren in de sociale sector helpen om optimaal te functioneren. De oplossingen zijn in elke situatie voor een groot gedeelte maatwerk en het is noodzakelijk om bij elke realisatie te kunnen vertrekken van een hoog niveau van begrip en inzicht. Maatwerk leveren vereist flexibiliteit bij de ontwikkeling. Die flexibiliteit wordt gesteund door de samenwerkingsvorm van Smals als kostendelende vzw. Het werken in regie maakt het immers mogelijk om in de loop van de ontwikkeling van het project op het gepaste moment de meest gepaste keuzes te maken en waar nodig verfijningen aan te brengen. Specialisten op elk deelterrein Vooraleer een nieuwe toepassing te ontwerpen of een proces te automatiseren, is het logisch om eerst kritisch het bedrijfsproces van begin tot einde te analyseren. Rekening houdend met de dynamiek van de werkomgeving van de klant en de steeds evoluerende technische mogelijkheden is er wellicht een betere oplossing te vinden. Activiteitenverslag 2006 Smals 7

8 De BPR-specialisten van Smals brengen in deze fase een hoge toegevoegde waarde aan voor de klant. Welke is de meest aangewezen werkwijze om de door de klant gewenste output te bereiken? Smals kan informaticatoepassingen ontwikkelen, gebruik makend van actuele technologische mogelijkheden. Naargelang de keuze van de klant kan dit gebeuren bij hem op zijn eigen informaticapark of in huis bij Smals. De ontwikkelde toepassingen kunnen bij de klant geïnstalleerd worden of in de datacenters van Smals. Smals kan ook instaan voor de exploitatie van de toepassing zodat de klant zich werkelijk kan toeleggen op zijn eigen kernactiviteit. Bovendien kan Smals met het contactcenter Eranova en het Bureau voor Communicatie (Bucom) helpen bij de operationele introductie van de nieuwe systemen bij gebruikers. en toch een geïntegreerde service De klant kan uit al deze mogelijkheden telkens zijn eigen pakket samenstellen. Precies afgestemd op zijn noden en keuzes. Smals brengt deeloplossingen samen zodat het hele proces effectiever en efficiënter verloopt. Dankzij haar brede waaier van activiteiten en competenties kan Smals vanuit een onderbouwde visie totaaloplossingen bieden. Gemeenschappelijke projecten en specifieke ontwikkelingen Elk lid is uniek en heeft een eigen opdracht en eigen noden. Op vraag van de lidinstellingen realiseert Smals specifieke toepassingen die tegemoetkomen aan hun behoeften. Klantgebonden projecten vormen een antwoord op de specifieke behoefte van de aanvragende lidinstelling. Door echter een gemeenschappelijke methodologie te gebruiken, kunnen de toepassingen later met een beperkte inspanning aangepast worden aan toekomstige evoluties. Verder kan Smals haar expertise opgedaan in eerdere projecten ten dienste stellen van toekomstige projecten voor dezelfde of een andere lidinstelling. Hierna volgt een niet-exhaustief overzicht van enkele opmerkelijke werkzaamheden die Smals in 2006 realiseerde in het kader van haar intra-muros werkzaamheden. 8 Smals Activiteitenverslag 2006

9 Gemeenschappelijke projecten Voor de sector van de sociale zekerheid Portaal van de sociale zekerheid Het transactioneel portaal voor ambtenaren werd in 2005 in productie gesteld en kende in 2006 een steeds stijgend succes. De authenticatie via elektronische identiteitskaart (eid) wordt meer en meer gebruikt om toegang te verlenen tot de portaalsite waar veiligheid en vertrouwelijkheid moeten worden gewaarborgd. Eind 2006 telt het portaal van de sociale zekerheid al ongeveer 50 toepassingen, waaronder, naast DmfA en Dimona, ook Siva (op vraag van de Vereniging van Sectorale Instellingen), Limosa, Aangifte Sociale Risico s, PrimaWeb, Dossier loopbaanonderbreking, Communit-e, e-creabis, Attesten RVA, Vakantierekening en nog veel meer. Gelet op de belangrijke rol van het portaal van de sociale zekerheid, werd in 2006 heel wat energie geïnvesteerd in de verbetering van de performantie en de stabiliteit van het portaal: De architectuur van het portaal werd grondig hervormd teneinde incidenten zelf zoveel mogelijk te vermijden en de impact ervan te verkleinen; Op het niveau van de toepassingen werden standaarden en richtlijnen opgesteld waarnaar ontwikkelaars van toekomstige portaaltoepassingen zich moeten richten. Toekomstige toepassingen zullen vooraleer zij in productie gaan een aanvaardingsprocedure moeten doorlopen (Service Integration Center); Er werd een procedure op punt gesteld voor het in productie stellen van toepassingen en deze werd zoveel mogelijk geautomatiseerd; De monitoring- en rapporteringstoepassingen werden aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast werd ook gewerkt aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de informatie op het portaal zelf. Nadat eerst de "look and feel" grondig werd aangepast, wordt nu de structuur van de aangeboden informatie herwerkt. Als Proof Of Concept werd de functionele en technische informatie rond de DmfA aangepakt. Eind 2006 werden de positieve resultaten voorgelegd. De opgedane ervaringen kunnen in de toekomst ook toegepast worden op Dimona en ASR s. Het portaal van de sociale zekerheid wordt met de dag drukker bezocht. In 2006 registreerde men visits, wat resulteerde in hits! Activiteitenverslag 2006 Smals 9

10 Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) LIMOSA Om België aantrekkelijk te houden voor buitenlandse investeringen werd in 2006 gestart met een project ter vereenvoudiging van administratieve formaliteiten rond de tijdelijke tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Tegelijk is de interesse voor een volledig overzicht van en een betere controle op de grensoverschrijdende tewerkstelling op Belgisch grondgebied de laatste tijd sterk toegenomen. Om deze doelstellingen te realiseren, werd door RSZ, RSVZ en KSZ het project Limosa opgestart. Met het oog op registratie en controle zal een centrale databank (kadaster) uitgebouwd worden waarin alle relevante informatie omtrent buitenlandse activiteiten op Belgisch grondgebied wordt opgeslagen en beschikbaar gesteld voor consultatie door de bevoegde inspectiediensten. Dit kadaster zal bestaande informatie bevatten, maar ook gegevens afkomstig uit de meldingsplicht voor buitenlanders. Deze meldingsplicht houdt in dat buitenlandse werkgevers en zelfstandigen via een internettoepassing hun activiteiten in België voorafgaandelijk moeten melden. In ruil voor deze melding zullen zij onmiddellijk een ontvangstbewijs ontvangen dat zij in België kunnen voorleggen als bewijs voor het nakomen van hun verplichtingen. Belgische eindgebruikers van hun kant moeten het ontbreken van een dergelijk ontvangstbewijs bij buitenlandse werknemers eveneens onmiddellijk melden. Deze gegevens van de meldingsplicht vormen de eerste kern van het kadaster. Een User Management light werd gecreëerd voor de identificatie en authenticatie van de buitenlandse werkgevers. Daarnaast wordt het kadaster gevoed met gegevens die op dit ogenblik reeds beschikbaar zijn, maar verspreid over verschillende locaties. Bij RSZ en RSVZ beschikt men over informatie over werknemers en zelfstandigen die in België tijdelijk actief zijn onder het detacheringstatuut; Bij de gewestelijke overheden beschikt men over informatie omtrent arbeidsvergunningen en arbeidskaarten die worden afgeleverd voor buitenlandse ondernemers en werknemers; Bij de FOD Economie worden beroepskaarten afgeleverd voor buitenlandse zelfstandigen die een activiteit aanvatten op Belgisch grondgebied; Bij de FOD Binnenlandse Zaken is informatie voorhanden omtrent verblijfsvergunningen die worden afgeleverd voor buitenlandse werknemers of zelfstandigen. Het verzamelen en beschikbaar maken van deze gegevens in één centraal kadaster biedt inspectiediensten een basisinstrument om hun controleopdrachten uit te voeren. Het kadaster zal ook statistische informatie verschaffen omtrent volume en kenmerken van buitenlandse activiteiten op Belgisch grondgebied. Een tweede luik van Limosa is gericht op het vereenvoudigen van de formaliteiten die buitenlandse werkgevers moeten vervullen om in België activiteiten te kunnen uitoefenen: daartoe zal een uniek loket ontwikkeld worden dat toelaat de nodige gegevens op één centrale plaats en in één keer mee te delen. Het uniek loket bepaalt welke gegevens nodig zijn en bezorgt die gegevens aan de bevoegde Belgische instelling voor verdere verwerking. De buitenlandse aangever zal via dit uniek loket ook de toestand van zijn dossier kunnen opvolgen. In het kader van dit uniek loket zullen ook de mogelijkheden onderzocht worden om bepaalde gegevensstromen en procedures tussen instellingen eenvoudiger en korter te maken. Met al deze verschillende programma s werd gestart in 2006 om tegen 1 april 2007 in productie te kunnen gaan voor wat betreft meldingsplicht, kadaster en User Management light. 10 Smals Activiteitenverslag 2006

11 Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Genesis Smals geeft een vaste vorm aan de plannen om een synergie tot stand te brengen tussen verschillende sociale inspectiediensten in België met als doel de sociale fraude te bestrijden en de werkinstrumenten van de betrokken instellingen te harmoniseren. De toepassing is beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid. Vier instellingen zijn betrokken bij de sociale inspectie in België. Dit zijn de RSZ, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg en de RVA. Vroeger vervulden zij hun inspectietaken naast elkaar, waardoor waardevolle samenwerkingsmogelijkheden verloren gingen. Genesis maakt aan deze situatie een einde. De eerste fase van het project, uitgevoerd in 2004, was de creatie van een synthetisch kadaster van de enquêtes dat geconsulteerd kan worden door de inspecteurs: de informatie afkomstig van de verschillende inspectiediensten wordt voor elk van hen eenvormig beschikbaar gesteld in een database. Dit verschaft hen zeer nuttige inlichtingen, bevordert het overleg en vermijdt dubbel werk. In 2005 kon dankzij de tweede fase van het project toegang gegeven worden tot de sociale databases: de inspecteurs kunnen op geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en beveiligde wijze informatie raadplegen die afkomstig is uit verschillende databases en rechtstreeks verband houdt met het behandelde dossier (DmfA, Dimona, Rijksregister, Werkgeversrepertorium,...). De inspecteurs hebben de mogelijkheid hun dossier te verrijken door de relevante vaststellingen te bewaren die zij doen tijdens een enquête op basis van deze verschillende toegangen tot de databases. De begrippen sociaal profiel werkgever en werknemersprofiel worden gebruikt in de toepassing die ook een interface heeft met OASIS om potentiële fraudegevallen op te sporen en de opening van een enquête te suggereren. De toepassing bevindt zich nu in het stadium van het evolutief onderhoud en andere functionaliteiten zijn voorzien voor de toekomst, bijvoorbeeld toegang tot informatiebronnen bij andere instellingen (RSVZ, RVA,...). Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), Fedict en de FOD Financiën Inning bijdragen vierde weg In het kader van een betere inning van de sociale bijdragen werd het project 4 e weg uitgewerkt in samenwerking met Fedict, KSZ, RSZ, RSVZ, de FOD Financiën en vertegenwoordigers van gerechtsdeurwaarders en notarissen. Een gegevensuitwisseling tussen de notarissen/gerechtsdeurwaarders en de RSZ werd opgezet teneinde in geval van verkoop van roerende en/of onroerende goederen in naam van een werkgever - de schulden van de betreffende werkgever bij de RSZ mee te delen. Desgevallend is de notaris/ gerechtsdeurwaarder verplicht de verkoopsom (of een gedeelte ervan) in overeenstemming met de sociale schuld op straffe van solidaire verantwoordelijkheid in te houden en over te maken aan de RSZ. Activiteitenverslag 2006 Smals 11

12 Het project omvat het opzetten van een gegevensuitwisseling tussen de notarissen en gerechtsdeurwaarders enerzijds en de RSZ (en RSVZ) anderzijds, evenals een toepassing voor de diensten van de RSZ die toelaat de aanvragen te routeren en de correcte schuld te berekenen en mee te delen. De bepaling is in voege getreden op 1 maart Gezamenlijk voor FOD Personeel en Organisatie (P&O), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en Fedict ecommunities De functionaliteiten van dit platform van knowledge management ten behoeve van de federale ambtenaren werden in 2006 uitgebreid. eworkspace van de sociale zekerheid (EWS) Dit platform van knowledge management ten behoeve van de ambtenaren van de sociale zekerheid werd verder uitgebouwd in Diverse subprojecten werden beëindigd, aanvullend bij de eerdere realisaties eteam (voor het beheer van projecten en werkgroepen) en eleg (voor het opstellen van reglementaire teksten): Identificatie via de elektronische identiteitskaart (eid) als alternatief voor het federale token; Publispace voor het publiceren van documenten; Issue Management voor het beheer van issues m.b.t. projecten en werkgroepen. Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Pensioenkadaster De overdracht van verantwoordelijkheden tussen de RVP en het RIZIV wat betreft het pensioenkadaster wordt geregeld in de programmawet van 9 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 15/07/2004, ed. 2) en meer bepaald in de artikelen 178 tot 182. In 2005 werd de nieuwe taakverdeling tussen RVP en RIZIV effectief. Deze taakverdeling behelst dat de RVP instaat voor de relaties met de gepensioneerden en het RIZIV voor de relaties met de aangevende instellingen, met verschuiving van alle verantwoordelijkheden naar de desbetreffende instelling. Het project heeft tot doel de RVP de middelen te verschaffen om zijn nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen opnemen, zowel op het niveau van de gegevens die opgenomen zijn in het pensioenkadaster als op het niveau van de toepassingen om deze gegevens te beheren. 12 Smals Activiteitenverslag 2006

13 Openstelling pensioenkadaster voor de instellingen van sociale zekerheid In de loop van 2006 werd er een aanvang genomen met de analyse van de behoeften van de verschillende instellingen van de sociale zekerheid in het kader van het openstellen van het pensioenkadaster als authentieke bron. Het doel is te bepalen over welke gegevens de verschillende instellingen willen beschikken teneinde hun opdrachten efficiënter te kunnen uitvoeren. Beheer pensioenkadaster Smals heeft in 2006 geleidelijk een globale procedure ingevoerd om de kwaliteit van de database te verbeteren, onder andere door een doorgedreven opvolging en ondersteuning van de 5 grootste aangevende instellingen voor de jaren 2005 en Gezamenlijk voor het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG Gezondheidszorg) Be-Health Dit project heeft als doel de burgers (patiënten), de gezondheidswerkers en de actoren in de sociale zekerheid op eenvormige en beveiligde wijze toegang te bieden tot de diensten met toegevoegde waarde en tot informatie geleverd door de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Smals werkt eraan mee om de volgende projecten te realiseren: Ter beschikking stellen van een communicatieplatform; Gevalideerde authentieke bronnen (GAB); Basisdiensten ter beschikking stellen, zoals identificatie, autorisatie, consultatie authentieke bronnen en het User Access Management (UAM); Portaal; De leden ondersteunen bij de realisatie van pilootprojecten (RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, mutualistische sector). Gezamenlijk voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), de Forem, de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BDAB), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Front Office Tewerkstelling - fase 1 Het project Front Office Tewerkstelling heeft tot doel de vele loonkostverlagende maatregelen die bestaan op zowel federaal als gewestelijk niveau samen te brengen in een consulteerbaar geheel. Dit zal toelaten aan werkzoekenden, werknemers, werkgevers en verschillende Activiteitenverslag 2006 Smals 13

14 intermediairen om op een efficiënte manier gepersonaliseerde informatie te krijgen en reeds een eerste indicatie van het kostenvoordeel van de diverse maatregelen. Aangezien dit project op relatief korte termijn tot een resultaat dient te leiden, werd het in fasen opgesplitst. In 2006 werd de ontwikkeling van fase 1 aangevat. Fase 1 betreft het creëren van een toegangspunt waar de verschillende maatregelen kunnen geconsulteerd worden. Op basis van een aantal criteria kan de anonieme gebruiker een selectie maken van de maatregelen die het dichtst aanleunen bij de gewenste situatie. In fase 2 zal een voordelencalculator gerealiseerd worden, die voor de (ingelogde) gebruiker bij benadering zal uitrekenen wat het specifieke financieel voordeel zal zijn van een maatregel. Gezamenlijk voor Fedict en de FOD Justitie Een toepassing voor de internationale uitwisseling van gegevens in verband met het strafregister werd in samenwerking met Smals ontwikkeld. 14 Smals Activiteitenverslag 2006

15 Klantgebonden projecten Voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Multifunctionele aangifte (DmfA) Daar waar in 2005 de prioriteit voornamelijk ging naar de verwerking van de DmfA-aangiften (zowel originele als wijzigende aangiften), kon de RSZ zich in 2006 volop concentreren op de kwaliteit van de gegevens: Aanbieden van cijfermateriaal over de anomalieën: deze cijfers werden voornamelijk aangemaakt voor de Nationale Arbeidsraad en voor het overleg met de erkende sociale secretariaten en het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen); Project data-tracking top 50: de RSZ kon hiermee een constructief gesprek starten met de 50 werkgevers, waarvan de aangiften het grootste aantal prioritaire anomalieën bevatten; Evaluatie van het anomaliebeheer: in samenspraak met de instellingen van sociale zekerheid en met de erkende sociale secretariaten werd gestart met een onderzoek naar de impact van de verschillende anomalieën. Deze studie heeft als doel de relevantie te onderzoeken voor de toekenning en de berekening van de verschillende sociale rechten. Dimona Vanaf 1 juli 2006 geldt de verplichte Dimona-aangifte ook voor de gelegenheidswerknemers in de sectoren horeca, de sector land en tuinbouw en de uitzendsector. De quick-smart Dimona laat toe om met een GSM-toestel gelegenheidswerknemers aan te geven. De nieuwe toepassing Multi-Dimona laat toe om tot 20 werknemers samen aan te geven. Op deze wijze komt men tegemoet aan de vraag van de land- en tuinbouw die in het plukseizoen meermaals dezelfde groep werknemers aangeeft. Te vermelden is dat deze multi-dimona uitvoerig getest is, zowel bij Smals, de RSZ als de werkgevers uit hogervermelde sectoren. Bijzonder was ook de samenwerking in verband met de opleidingen die land- en tuinbouw heeft georganiseerd. Eind 2006 werden er al meer dan Dimona-aangiften gedaan voor de gelegenheidswerknemers. Cross-controle Dimona - DmfA Het project cross-controle werd opgezet om de gegevens van de Dimona-aangifte en de DmfA-aangifte in hoge mate consistent te maken. Dit project ging in productie in december 2006 en liet toe om Dimona te confronteren met de DmfA-gegevens voor het 3 e kwartaal De vastgestelde verschillen werden aan de werkgever of zijn erkend sociaal secretariaat gemeld. Andere subprojecten zijn: Onderzoek naar stilzwijgers DmfA: het doel is de vermindering van het aantal stilzwijgers DmfA. Bijkomend wordt gekeken naar een consolidatie van gelijkaardige communicaties. Opkuis van Dimona: een goede kwaliteit wat betreft de inhoud van de databanken is een vereiste om een betrouwbare confrontatie te kunnen maken tussen Dimona en DmfA, eventueel aangevuld met andere gegevensbronnen. Activiteitenverslag 2006 Smals 15

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR 1. INLEIDING Het e-government is sinds verschillende jaren in volle ontwikkeling. In de Belgische sociale sector

Nadere informatie

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR

DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID ALS MOTOR VAN E-GOVERNMENT IN DE SOCIALE SECTOR DOOR FRANK ROBBEN* en PETER MAES** * Administrateur-generaal, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ** Afdelingshoofd

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bestuursovereenkomst. voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Bestuursovereenkomst voor de periode 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening BESTUURS OVEREENKOMST Inhoud Inleiding... 6 TITEL I: Begripsbepalingen... 8 TITEL II:

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 www.smals.be Inhoud Voorwoord 3 ICT voor Werk, Gezin en Gezondheid 4 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 Corporate Social Responsibility 8 Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

de Belgische Staat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers BESTUURSOVEREENKOMST 2013-2015 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 1 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 8 ART. 1. Definities...

Nadere informatie

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces

E-government: 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government Frank ROBBEN Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Frank.Robben@ksz.fgov.be 1. E-government: een structureel hervormingsproces E-government heeft als doel de dienstverlening

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE

STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE STRATEGISCHE NOTA VOOR DE INFORMATISERING VAN JUSTITIE April 2014 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Van segmentering naar synergie... 7 3.1. informatiseren op maat van de klant...7 3.2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2011

Activiteitenrapport 2011 Activiteitenrapport 2011 Voorwoord... 5 Een organisatie in beweging... 9 1. Naar een koepel met drie entiteiten... 10 1.1 De entiteit Fedict... 16 1.2 De entiteit Fedict Shared Services... 22 1.3 De entiteit

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006

ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 ICT Ondersteuningsplan 2006 versie 1 15 Januari 2006 Louis Collet Directeur Stafdienst ICT Inhoudstafel Deel 1: Inleiding...9 1. Terugblik op de vorige ICT ondersteuningsplannen... 9 2. De globale context

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Deel 1

Bestuursovereenkomst. Deel 1 3 15 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Inhoudsopgave Inleidende bepalingen 2 Strategisch kader 4 1. Onze missie 8 2. Onze visie 8 3. Kernwaarden 8 Strategische opties 10 1. De RJV zet consequent in op klantgerichtheid

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie