Activiteitenverslag Smals, partner van het e-government

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2006. Smals, partner van het e-government www.smals.be"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2006 Smals, partner van het e-government

2 Inhoudsoverzicht Missie, visie en strategie 4 Missie: ondersteuning van het e-government 4 Visie 4 Strategische doelstellingen 4 Bedrijfswijde prioriteiten Gerealiseerde projecten en aangeboden diensten 7 Het karakter van Smals 7 Gemeenschappelijke projecten 9 Klantgebonden projecten 15 Competentiecentra beschikbaar in Onderzoek 34 Detachering 38 Personeelsevolutie 39 Smals telt 1390 medewerkers op 31/12/ Intra muros en externe ontwikkeling 39 Personeelsverloop 40 Een optimale organisatie 41 Op weg naar uitmuntendheid door continu verbeteren 41 Verbeteren is een zaak van iedereen 41 Risicobeheer 42 Structuur 42 Lijst van afkortingen 43 Smals Activiteitenverslag 2006

3 Hulde aan onze betreurde bestuurder Alphonse Smeets Alphonse Smeets, actief bestuurder van Smals, is van ons heengegaan op 3 september 2006 na een slepende ziekte. Alphonse Smeets werd geboren in Luik in november Hij woonde te Walshoutem-Landen in de provincie Limburg. Als licentiaat in de financiële en handelswetenschappen was hij sinds 14 jaar administrateur-generaal van de RJV. Tevens was hij al bijna 10 jaar voorzitter van het Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Alphonse Smeets was een goed man, rechtschapen en beschikbaar, die streefde naar perfectie en wiens grote bekwaamheid en uitzonderlijke beroepsernst door iedereen erkend werd. De leden van de Raad van bestuur, het Directiecomité en het personeel van Smals staan erop hem hulde te brengen. Activiteitenverslag 2006 Smals 3

4 Missie, visie en strategiem Missie: ondersteuning van het e-government Smals ondersteunt en begeleidt de actoren in de sociale sector en de federale overheidsdiensten optimaal en proactief bij hun informatiebeheer zodat zij aan hun gebruikers een efficiënte en effectieve dienstverlening kunnen verstrekken. Als vzw hanteert Smals de tevredenheid van haar leden als ultiem appreciatiecriterium en wil zo hun bevoorrechte partner blijven. Visie Om haar missie te realiseren, wil Smals: Vernieuwende ideeën naar haar klanten/leden brengen en ze realiseren; Een stabiele partner op lange termijn zijn voor de bestaande en nieuwe toepassingen; Een optimale kwaliteit nastreven, in overeenstemming met de engagementen die we aangaan tegenover haar klanten/leden, binnen de toegekende termijnen, en tegen de laagst mogelijke kosten; Strategische doelstellingen Smals streeft naar maximale effectiviteit en efficiëntie. Smals beheert actief en continu de verwachtingen van de klanten/leden en voldoet eraan. Smals kiest volgende prioriteiten om haar ontwikkeling te realiseren: 1. Marktverdieping: huidig aanbod aan steeds meer leden van de huidige doelgroep; 2. Aanbodverruiming: nieuwe diensten ontwikkelen en aanbieden aan de huidige doelgroep; 3. Marktverbreding: uitbreiding van de doelgroep met het huidig aanbod. Smals verhoogt continu de deskundigheid van haar medewerkers om op te treden als competentiecentrum op het vlak van informatiebeheer. In Smals heerst een ondersteunende en resultaatgerichte cultuur. Haar strategische doelstellingen bereiken dankzij het teamwerk van competente en gemotiveerde medewerkers. 4 Smals Activiteitenverslag 2006

5 BBedrijfswijde prioriteiten 2006 Een visie geeft houvast op lange termijn. De jaarlijkse bedrijfsprioriteiten vertalen de Smalsstrategie in concrete stappen waarop Smals zich focust om haar opdracht te realiseren. Waaraan gaf Smals in 2006 bedrijfswijd prioriteit? 1. Kwaliteit waarborgen 2. Interne en externe coördinatie verbeteren 3. Competentiecentra verder uitbouwen 4. Evolutie naar open platformen voorbereiden 5. Financiële cyclus verder optimaliseren 6. Arbeidsvoorwaarden verder optimaliseren Kwaliteit waarborgen De eerste prioriteit ging naar een geïntegreerd beheer van projecten en diensten om een optimale service te bieden aan de klanten. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, werden verschillende initiatieven genomen. Er werd een competentiecentrum Testing uitgebouwd, de eerste fases van Issue Management en ITIL werden geïntroduceerd en een geformaliseerd risicobeheer werd opgestart. Daarnaast werd ook een nieuwe benadering uitgewerkt om toepassingen vanuit hun ontwikkelingsstadium naar het exploitatiestadium te brengen onder de noemer Chain Management, dat in 2007 wordt geïmplementeerd in de structuur. Chain Management is een aangepaste samenwerkingsvorm waarbij een Chain Project Leader voor wat betreft projecten en een Chain Service Manager voor wat betreft dienstverlening een totaalbeeld hebben over het project of de dienst en deze ook als geheel beheren. De Chain Service Manager zal dus het beheer van zijn diensten van A tot Z coördineren en iedereen, op elk niveau, zijn verantwoordelijkheid laten opnemen. De Chain Project Leader zal zijn projecten van A tot Z coördineren en iedereen, op elk niveau, zijn verantwoordelijkheid laten opnemen. Om iedereen op zijn terrein zijn verantwoordelijkheden te laten opnemen, worden in elk project en dienst een aantal Single Points Of Contact (SPOC s) aangesteld. Al deze instrumenten geven een systematische ondersteuning om continu de kwaliteit van de dienstverlening van Smals te verbeteren. Interne en externe coördinatie verbeteren In het werkterrein van Smals is het noodzakelijk dat diverse specialisten en teams samenwerken. Interne en externe coördinatie is een absolute must. Daarom werd gewerkt op het stroomlijnen van processen, het beter informeren van de medewerkers en het optimaliseren van de interne communicatie. Het proces van ontwikkelen van software, aankopen van hardware, installeren van de infrastructuur en ontplooien van nieuwe toepassingen vereist immers een vlotte aaneenschakeling van deze uiteenlopende activiteiten. In het project horizontale coördinatie werden voorstellen uitgewerkt om de huidige processen te stroomlijnen. Deze voorstellen worden momenteel doorgevoerd. Er werd ook werk gemaakt van peterschap om nieuwe medewerkers snel hun weg te laten vinden. Daarnaast hielpen infosessies over teams en processen dan weer om beter te begrijpen hoe we een beroep kunnen doen op elkaars competenties en wat je van je collega s mag verwachten als interne dienstverlening. Het nieuwe intranet werd voorbereid en zal in 2007 zeker de communicatie tussen teams verbeteren. Mail, telefoon en intranet zijn wel handig, maar persoonlijk contact is in bepaalde situaties toch aangewezen. De verspreiding over verschillende locaties vormt daarbij een zware hindernis. Het project om een deel van de Brusselse vestigingen te centraliseren in South Activiteitenverslag 2006 Smals 5

6 City kreeg in 2006 concrete vorm: een huurcontract voor verschillende verdiepingen van een nieuw gebouw werd inmiddels ondertekend. Het gebouw zal normaal eind 2009 in gebruik worden genomen. Competentiecentra verder uitbouwen Net zoals in 2005 werden een aantal expertises geconcentreerd in competentiecentra. Door de specialisten samen te brengen en de medewerkers te stimuleren om hun deskundigheid verder te ontwikkelen, kunnen we het Smals-aanbod beter profileren en verder uitbouwen. In 2006 ging daarbij de aandacht vooral naar Business Process Re-engineering (BPR), het contactcenter Eranova, het datacenter, Collaboration tools, testing, portaaltoepassingen en monitoring. Evolutie naar open platformen voorbereiden Om niet langer afhankelijk te zijn van propriëtaire systemen, wordt de overgang van de Stratusomgeving in 2009 en de Siemens BS2000-omgeving in 2012 naar open platformen voorbereid. Dit is niet het werk van één jaar: de infrastructuur wordt tijdig voorzien en opleiding wordt tijdig ingepland. De architectuur werd vastgelegd, de nodige ondersteunende softwarepakketten werden voorzien, de lastenboeken werden gelanceerd en de organisatie van de migratie werd voorbereid. Financiële cyclus verder optimaliseren Een gestroomlijnd en geautomatiseerd proces van Bijzondere Samenwerkingsmodaliteiten (BSM) tot factuur dient het administratief werk te verminderen en de facturatie te versnellen. Het project Activity Based Costing werd verder uitgewerkt voor het ganse activiteitsdomein van Smals en de voorbereiding van de migratie van de diverse deelsystemen naar één pakket e-finance werd beëindigd zodat het nieuwe pakket begin 2007 in gebruik kan worden genomen. Arbeidsvoorwaarden verder optimaliseren De arbeidsorganisatie werd aangepast ter ondersteuning van de bedrijfswaarden en strategische objectieven van Smals. Het overleg tussen directie en vakbondsorganisaties leidde tot een nieuwe bedrijfsovereenkomst. 6 Smals Activiteitenverslag 2006

7 Gerealiseerde projecten en aangeboden Gdiensten Het karakter van Smals Een volledig service-aanbod in een langetermijnrelatie Smals kiest om een langetermijnrelatie aan te gaan met haar klanten/leden en hen een volledige service aan te bieden. Dit zijn twee essentiële aspecten van haar dienstverlening die nauw bij elkaar aansluiten. Wanneer een lid een toepassing laat ontwikkelen bij Smals, dan zorgt Smals desgewenst ook voor het latere onderhoud en de evolutie in deze toepassing. Smals kan niet alleen een project afleveren, maar ook een continue dienstverlening bieden. De klant kan verder ook opteren om de toepassing te laten werken op de infrastructuur in de datacenters van Smals of kan de toepassing laten exploiteren door eigen mensen in eigen huis. De klanten/leden hebben dus de volledige keuzemogelijkheid om een of meerdere delen van de dienstverlening te gebruiken dan wel om voor de hele ketting een beroep te doen op de geïntegreerde dienstverlening van Smals. In 2006 heeft Smals een service cataloog opgemaakt welke een overzicht geeft van de aangeboden diensten. Deze cataloog wordt bijgewerkt op een permanente basis. De kernactiviteiten van de leden ondersteunen met extra knowhow en ervaring Er zijn veel softwarebouwers en vele invalshoeken om software te bouwen. De grootste toegevoegde waarde van Smals is het bouwen van toepassingen die de kernactiviteiten van haar leden ondersteunen. Smals werkt immers uitsluitend voor haar leden en kan de kennis en ervaring van decennia telkens weer inzetten om toepassingen te bouwen die de actoren in de sociale sector helpen om optimaal te functioneren. De oplossingen zijn in elke situatie voor een groot gedeelte maatwerk en het is noodzakelijk om bij elke realisatie te kunnen vertrekken van een hoog niveau van begrip en inzicht. Maatwerk leveren vereist flexibiliteit bij de ontwikkeling. Die flexibiliteit wordt gesteund door de samenwerkingsvorm van Smals als kostendelende vzw. Het werken in regie maakt het immers mogelijk om in de loop van de ontwikkeling van het project op het gepaste moment de meest gepaste keuzes te maken en waar nodig verfijningen aan te brengen. Specialisten op elk deelterrein Vooraleer een nieuwe toepassing te ontwerpen of een proces te automatiseren, is het logisch om eerst kritisch het bedrijfsproces van begin tot einde te analyseren. Rekening houdend met de dynamiek van de werkomgeving van de klant en de steeds evoluerende technische mogelijkheden is er wellicht een betere oplossing te vinden. Activiteitenverslag 2006 Smals 7

8 De BPR-specialisten van Smals brengen in deze fase een hoge toegevoegde waarde aan voor de klant. Welke is de meest aangewezen werkwijze om de door de klant gewenste output te bereiken? Smals kan informaticatoepassingen ontwikkelen, gebruik makend van actuele technologische mogelijkheden. Naargelang de keuze van de klant kan dit gebeuren bij hem op zijn eigen informaticapark of in huis bij Smals. De ontwikkelde toepassingen kunnen bij de klant geïnstalleerd worden of in de datacenters van Smals. Smals kan ook instaan voor de exploitatie van de toepassing zodat de klant zich werkelijk kan toeleggen op zijn eigen kernactiviteit. Bovendien kan Smals met het contactcenter Eranova en het Bureau voor Communicatie (Bucom) helpen bij de operationele introductie van de nieuwe systemen bij gebruikers. en toch een geïntegreerde service De klant kan uit al deze mogelijkheden telkens zijn eigen pakket samenstellen. Precies afgestemd op zijn noden en keuzes. Smals brengt deeloplossingen samen zodat het hele proces effectiever en efficiënter verloopt. Dankzij haar brede waaier van activiteiten en competenties kan Smals vanuit een onderbouwde visie totaaloplossingen bieden. Gemeenschappelijke projecten en specifieke ontwikkelingen Elk lid is uniek en heeft een eigen opdracht en eigen noden. Op vraag van de lidinstellingen realiseert Smals specifieke toepassingen die tegemoetkomen aan hun behoeften. Klantgebonden projecten vormen een antwoord op de specifieke behoefte van de aanvragende lidinstelling. Door echter een gemeenschappelijke methodologie te gebruiken, kunnen de toepassingen later met een beperkte inspanning aangepast worden aan toekomstige evoluties. Verder kan Smals haar expertise opgedaan in eerdere projecten ten dienste stellen van toekomstige projecten voor dezelfde of een andere lidinstelling. Hierna volgt een niet-exhaustief overzicht van enkele opmerkelijke werkzaamheden die Smals in 2006 realiseerde in het kader van haar intra-muros werkzaamheden. 8 Smals Activiteitenverslag 2006

9 Gemeenschappelijke projecten Voor de sector van de sociale zekerheid Portaal van de sociale zekerheid Het transactioneel portaal voor ambtenaren werd in 2005 in productie gesteld en kende in 2006 een steeds stijgend succes. De authenticatie via elektronische identiteitskaart (eid) wordt meer en meer gebruikt om toegang te verlenen tot de portaalsite waar veiligheid en vertrouwelijkheid moeten worden gewaarborgd. Eind 2006 telt het portaal van de sociale zekerheid al ongeveer 50 toepassingen, waaronder, naast DmfA en Dimona, ook Siva (op vraag van de Vereniging van Sectorale Instellingen), Limosa, Aangifte Sociale Risico s, PrimaWeb, Dossier loopbaanonderbreking, Communit-e, e-creabis, Attesten RVA, Vakantierekening en nog veel meer. Gelet op de belangrijke rol van het portaal van de sociale zekerheid, werd in 2006 heel wat energie geïnvesteerd in de verbetering van de performantie en de stabiliteit van het portaal: De architectuur van het portaal werd grondig hervormd teneinde incidenten zelf zoveel mogelijk te vermijden en de impact ervan te verkleinen; Op het niveau van de toepassingen werden standaarden en richtlijnen opgesteld waarnaar ontwikkelaars van toekomstige portaaltoepassingen zich moeten richten. Toekomstige toepassingen zullen vooraleer zij in productie gaan een aanvaardingsprocedure moeten doorlopen (Service Integration Center); Er werd een procedure op punt gesteld voor het in productie stellen van toepassingen en deze werd zoveel mogelijk geautomatiseerd; De monitoring- en rapporteringstoepassingen werden aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast werd ook gewerkt aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de informatie op het portaal zelf. Nadat eerst de "look and feel" grondig werd aangepast, wordt nu de structuur van de aangeboden informatie herwerkt. Als Proof Of Concept werd de functionele en technische informatie rond de DmfA aangepakt. Eind 2006 werden de positieve resultaten voorgelegd. De opgedane ervaringen kunnen in de toekomst ook toegepast worden op Dimona en ASR s. Het portaal van de sociale zekerheid wordt met de dag drukker bezocht. In 2006 registreerde men visits, wat resulteerde in hits! Activiteitenverslag 2006 Smals 9

10 Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) LIMOSA Om België aantrekkelijk te houden voor buitenlandse investeringen werd in 2006 gestart met een project ter vereenvoudiging van administratieve formaliteiten rond de tijdelijke tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Tegelijk is de interesse voor een volledig overzicht van en een betere controle op de grensoverschrijdende tewerkstelling op Belgisch grondgebied de laatste tijd sterk toegenomen. Om deze doelstellingen te realiseren, werd door RSZ, RSVZ en KSZ het project Limosa opgestart. Met het oog op registratie en controle zal een centrale databank (kadaster) uitgebouwd worden waarin alle relevante informatie omtrent buitenlandse activiteiten op Belgisch grondgebied wordt opgeslagen en beschikbaar gesteld voor consultatie door de bevoegde inspectiediensten. Dit kadaster zal bestaande informatie bevatten, maar ook gegevens afkomstig uit de meldingsplicht voor buitenlanders. Deze meldingsplicht houdt in dat buitenlandse werkgevers en zelfstandigen via een internettoepassing hun activiteiten in België voorafgaandelijk moeten melden. In ruil voor deze melding zullen zij onmiddellijk een ontvangstbewijs ontvangen dat zij in België kunnen voorleggen als bewijs voor het nakomen van hun verplichtingen. Belgische eindgebruikers van hun kant moeten het ontbreken van een dergelijk ontvangstbewijs bij buitenlandse werknemers eveneens onmiddellijk melden. Deze gegevens van de meldingsplicht vormen de eerste kern van het kadaster. Een User Management light werd gecreëerd voor de identificatie en authenticatie van de buitenlandse werkgevers. Daarnaast wordt het kadaster gevoed met gegevens die op dit ogenblik reeds beschikbaar zijn, maar verspreid over verschillende locaties. Bij RSZ en RSVZ beschikt men over informatie over werknemers en zelfstandigen die in België tijdelijk actief zijn onder het detacheringstatuut; Bij de gewestelijke overheden beschikt men over informatie omtrent arbeidsvergunningen en arbeidskaarten die worden afgeleverd voor buitenlandse ondernemers en werknemers; Bij de FOD Economie worden beroepskaarten afgeleverd voor buitenlandse zelfstandigen die een activiteit aanvatten op Belgisch grondgebied; Bij de FOD Binnenlandse Zaken is informatie voorhanden omtrent verblijfsvergunningen die worden afgeleverd voor buitenlandse werknemers of zelfstandigen. Het verzamelen en beschikbaar maken van deze gegevens in één centraal kadaster biedt inspectiediensten een basisinstrument om hun controleopdrachten uit te voeren. Het kadaster zal ook statistische informatie verschaffen omtrent volume en kenmerken van buitenlandse activiteiten op Belgisch grondgebied. Een tweede luik van Limosa is gericht op het vereenvoudigen van de formaliteiten die buitenlandse werkgevers moeten vervullen om in België activiteiten te kunnen uitoefenen: daartoe zal een uniek loket ontwikkeld worden dat toelaat de nodige gegevens op één centrale plaats en in één keer mee te delen. Het uniek loket bepaalt welke gegevens nodig zijn en bezorgt die gegevens aan de bevoegde Belgische instelling voor verdere verwerking. De buitenlandse aangever zal via dit uniek loket ook de toestand van zijn dossier kunnen opvolgen. In het kader van dit uniek loket zullen ook de mogelijkheden onderzocht worden om bepaalde gegevensstromen en procedures tussen instellingen eenvoudiger en korter te maken. Met al deze verschillende programma s werd gestart in 2006 om tegen 1 april 2007 in productie te kunnen gaan voor wat betreft meldingsplicht, kadaster en User Management light. 10 Smals Activiteitenverslag 2006

11 Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Genesis Smals geeft een vaste vorm aan de plannen om een synergie tot stand te brengen tussen verschillende sociale inspectiediensten in België met als doel de sociale fraude te bestrijden en de werkinstrumenten van de betrokken instellingen te harmoniseren. De toepassing is beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid. Vier instellingen zijn betrokken bij de sociale inspectie in België. Dit zijn de RSZ, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg en de RVA. Vroeger vervulden zij hun inspectietaken naast elkaar, waardoor waardevolle samenwerkingsmogelijkheden verloren gingen. Genesis maakt aan deze situatie een einde. De eerste fase van het project, uitgevoerd in 2004, was de creatie van een synthetisch kadaster van de enquêtes dat geconsulteerd kan worden door de inspecteurs: de informatie afkomstig van de verschillende inspectiediensten wordt voor elk van hen eenvormig beschikbaar gesteld in een database. Dit verschaft hen zeer nuttige inlichtingen, bevordert het overleg en vermijdt dubbel werk. In 2005 kon dankzij de tweede fase van het project toegang gegeven worden tot de sociale databases: de inspecteurs kunnen op geïntegreerde, gebruiksvriendelijke en beveiligde wijze informatie raadplegen die afkomstig is uit verschillende databases en rechtstreeks verband houdt met het behandelde dossier (DmfA, Dimona, Rijksregister, Werkgeversrepertorium,...). De inspecteurs hebben de mogelijkheid hun dossier te verrijken door de relevante vaststellingen te bewaren die zij doen tijdens een enquête op basis van deze verschillende toegangen tot de databases. De begrippen sociaal profiel werkgever en werknemersprofiel worden gebruikt in de toepassing die ook een interface heeft met OASIS om potentiële fraudegevallen op te sporen en de opening van een enquête te suggereren. De toepassing bevindt zich nu in het stadium van het evolutief onderhoud en andere functionaliteiten zijn voorzien voor de toekomst, bijvoorbeeld toegang tot informatiebronnen bij andere instellingen (RSVZ, RVA,...). Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), Fedict en de FOD Financiën Inning bijdragen vierde weg In het kader van een betere inning van de sociale bijdragen werd het project 4 e weg uitgewerkt in samenwerking met Fedict, KSZ, RSZ, RSVZ, de FOD Financiën en vertegenwoordigers van gerechtsdeurwaarders en notarissen. Een gegevensuitwisseling tussen de notarissen/gerechtsdeurwaarders en de RSZ werd opgezet teneinde in geval van verkoop van roerende en/of onroerende goederen in naam van een werkgever - de schulden van de betreffende werkgever bij de RSZ mee te delen. Desgevallend is de notaris/ gerechtsdeurwaarder verplicht de verkoopsom (of een gedeelte ervan) in overeenstemming met de sociale schuld op straffe van solidaire verantwoordelijkheid in te houden en over te maken aan de RSZ. Activiteitenverslag 2006 Smals 11

12 Het project omvat het opzetten van een gegevensuitwisseling tussen de notarissen en gerechtsdeurwaarders enerzijds en de RSZ (en RSVZ) anderzijds, evenals een toepassing voor de diensten van de RSZ die toelaat de aanvragen te routeren en de correcte schuld te berekenen en mee te delen. De bepaling is in voege getreden op 1 maart Gezamenlijk voor FOD Personeel en Organisatie (P&O), de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en Fedict ecommunities De functionaliteiten van dit platform van knowledge management ten behoeve van de federale ambtenaren werden in 2006 uitgebreid. eworkspace van de sociale zekerheid (EWS) Dit platform van knowledge management ten behoeve van de ambtenaren van de sociale zekerheid werd verder uitgebouwd in Diverse subprojecten werden beëindigd, aanvullend bij de eerdere realisaties eteam (voor het beheer van projecten en werkgroepen) en eleg (voor het opstellen van reglementaire teksten): Identificatie via de elektronische identiteitskaart (eid) als alternatief voor het federale token; Publispace voor het publiceren van documenten; Issue Management voor het beheer van issues m.b.t. projecten en werkgroepen. Gezamenlijk voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Pensioenkadaster De overdracht van verantwoordelijkheden tussen de RVP en het RIZIV wat betreft het pensioenkadaster wordt geregeld in de programmawet van 9 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 15/07/2004, ed. 2) en meer bepaald in de artikelen 178 tot 182. In 2005 werd de nieuwe taakverdeling tussen RVP en RIZIV effectief. Deze taakverdeling behelst dat de RVP instaat voor de relaties met de gepensioneerden en het RIZIV voor de relaties met de aangevende instellingen, met verschuiving van alle verantwoordelijkheden naar de desbetreffende instelling. Het project heeft tot doel de RVP de middelen te verschaffen om zijn nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen opnemen, zowel op het niveau van de gegevens die opgenomen zijn in het pensioenkadaster als op het niveau van de toepassingen om deze gegevens te beheren. 12 Smals Activiteitenverslag 2006

13 Openstelling pensioenkadaster voor de instellingen van sociale zekerheid In de loop van 2006 werd er een aanvang genomen met de analyse van de behoeften van de verschillende instellingen van de sociale zekerheid in het kader van het openstellen van het pensioenkadaster als authentieke bron. Het doel is te bepalen over welke gegevens de verschillende instellingen willen beschikken teneinde hun opdrachten efficiënter te kunnen uitvoeren. Beheer pensioenkadaster Smals heeft in 2006 geleidelijk een globale procedure ingevoerd om de kwaliteit van de database te verbeteren, onder andere door een doorgedreven opvolging en ondersteuning van de 5 grootste aangevende instellingen voor de jaren 2005 en Gezamenlijk voor het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (DG Gezondheidszorg) Be-Health Dit project heeft als doel de burgers (patiënten), de gezondheidswerkers en de actoren in de sociale zekerheid op eenvormige en beveiligde wijze toegang te bieden tot de diensten met toegevoegde waarde en tot informatie geleverd door de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Smals werkt eraan mee om de volgende projecten te realiseren: Ter beschikking stellen van een communicatieplatform; Gevalideerde authentieke bronnen (GAB); Basisdiensten ter beschikking stellen, zoals identificatie, autorisatie, consultatie authentieke bronnen en het User Access Management (UAM); Portaal; De leden ondersteunen bij de realisatie van pilootprojecten (RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, mutualistische sector). Gezamenlijk voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), de Forem, de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BDAB), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) Front Office Tewerkstelling - fase 1 Het project Front Office Tewerkstelling heeft tot doel de vele loonkostverlagende maatregelen die bestaan op zowel federaal als gewestelijk niveau samen te brengen in een consulteerbaar geheel. Dit zal toelaten aan werkzoekenden, werknemers, werkgevers en verschillende Activiteitenverslag 2006 Smals 13

14 intermediairen om op een efficiënte manier gepersonaliseerde informatie te krijgen en reeds een eerste indicatie van het kostenvoordeel van de diverse maatregelen. Aangezien dit project op relatief korte termijn tot een resultaat dient te leiden, werd het in fasen opgesplitst. In 2006 werd de ontwikkeling van fase 1 aangevat. Fase 1 betreft het creëren van een toegangspunt waar de verschillende maatregelen kunnen geconsulteerd worden. Op basis van een aantal criteria kan de anonieme gebruiker een selectie maken van de maatregelen die het dichtst aanleunen bij de gewenste situatie. In fase 2 zal een voordelencalculator gerealiseerd worden, die voor de (ingelogde) gebruiker bij benadering zal uitrekenen wat het specifieke financieel voordeel zal zijn van een maatregel. Gezamenlijk voor Fedict en de FOD Justitie Een toepassing voor de internationale uitwisseling van gegevens in verband met het strafregister werd in samenwerking met Smals ontwikkeld. 14 Smals Activiteitenverslag 2006

15 Klantgebonden projecten Voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Multifunctionele aangifte (DmfA) Daar waar in 2005 de prioriteit voornamelijk ging naar de verwerking van de DmfA-aangiften (zowel originele als wijzigende aangiften), kon de RSZ zich in 2006 volop concentreren op de kwaliteit van de gegevens: Aanbieden van cijfermateriaal over de anomalieën: deze cijfers werden voornamelijk aangemaakt voor de Nationale Arbeidsraad en voor het overleg met de erkende sociale secretariaten en het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen); Project data-tracking top 50: de RSZ kon hiermee een constructief gesprek starten met de 50 werkgevers, waarvan de aangiften het grootste aantal prioritaire anomalieën bevatten; Evaluatie van het anomaliebeheer: in samenspraak met de instellingen van sociale zekerheid en met de erkende sociale secretariaten werd gestart met een onderzoek naar de impact van de verschillende anomalieën. Deze studie heeft als doel de relevantie te onderzoeken voor de toekenning en de berekening van de verschillende sociale rechten. Dimona Vanaf 1 juli 2006 geldt de verplichte Dimona-aangifte ook voor de gelegenheidswerknemers in de sectoren horeca, de sector land en tuinbouw en de uitzendsector. De quick-smart Dimona laat toe om met een GSM-toestel gelegenheidswerknemers aan te geven. De nieuwe toepassing Multi-Dimona laat toe om tot 20 werknemers samen aan te geven. Op deze wijze komt men tegemoet aan de vraag van de land- en tuinbouw die in het plukseizoen meermaals dezelfde groep werknemers aangeeft. Te vermelden is dat deze multi-dimona uitvoerig getest is, zowel bij Smals, de RSZ als de werkgevers uit hogervermelde sectoren. Bijzonder was ook de samenwerking in verband met de opleidingen die land- en tuinbouw heeft georganiseerd. Eind 2006 werden er al meer dan Dimona-aangiften gedaan voor de gelegenheidswerknemers. Cross-controle Dimona - DmfA Het project cross-controle werd opgezet om de gegevens van de Dimona-aangifte en de DmfA-aangifte in hoge mate consistent te maken. Dit project ging in productie in december 2006 en liet toe om Dimona te confronteren met de DmfA-gegevens voor het 3 e kwartaal De vastgestelde verschillen werden aan de werkgever of zijn erkend sociaal secretariaat gemeld. Andere subprojecten zijn: Onderzoek naar stilzwijgers DmfA: het doel is de vermindering van het aantal stilzwijgers DmfA. Bijkomend wordt gekeken naar een consolidatie van gelijkaardige communicaties. Opkuis van Dimona: een goede kwaliteit wat betreft de inhoud van de databanken is een vereiste om een betrouwbare confrontatie te kunnen maken tussen Dimona en DmfA, eventueel aangevuld met andere gegevensbronnen. Activiteitenverslag 2006 Smals 15

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/105 BERAADSLAGING NR. 14/056 VAN 1 JULI 2014 INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/181 BERAADSLAGING NR. 15/042 VAN 22 JUNI 2015, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2015, OVER DE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/067 BERAADSLAGING NR 04/030 VAN 7 SEPTEMBER 2004, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, MET BETREKKING TOT DE AANGIFTE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

EBOX BURGER. Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

EBOX BURGER. Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9 EBOX BURGER Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ) ingediend door Kruispuntbank Sociale Zekerheid & Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/061 BERAADSLAGING NR 11/040 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1

UITKERINGEN. Mr. Verwilghen. Infosessies 12/2005 1 UITKERINGEN Mr. Verwilghen Infosessies 12/2005 1 Waar gaat het over? Welke scenario's? Wanneer? Voorbeeld: scenario 1 arbeidsongeschiktheid Wat is het concept van de aangifte? Wat verstaan we onder mini-dmfa

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/273 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/061 BERAADSLAGING NR. 13/016 VAN 22 FEBRUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1

WERKLOOSHEID. Mevr.. Van Damme. Infosessies 11/2005 1 WERKLOOSHEID Mevr.. Van Damme Infosessies 11/2005 1 Wettelijk kader ASR-werkloosheid Wet Modernisering Beheer Sociale zekerheid van 24 februari 2003 en artikel 138 bis van het werkloosheidsbesluit (K.B.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe?

egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe? egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe? Peter Maes Afdelingshoofd Innovatie en Beleidsondersteuning Kruispuntbank Sociale Zekerheid en ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/101 BERAADSLAGING NR 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Brussel, 17 december 2014

Brussel, 17 december 2014 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/105 BERAADSLAGING NR. 13/045 VAN 7 MEI 2013 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE (BELGISCHE)

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/013 ADVIES NR 11/02 VAN 1 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari A D V I E S Nr. 2.021 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 januari 2017 ----------------------------------------------- Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten

rechthebben- Uitkeringen aan gehandicapten, aan nabestaanden van gehandicapten 99/98 01/02 Voorwaarden en criterie voor de mededeling door het RIZIV van sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot zorgverstrekkers RIZIV RIZIV, aanvragers buiten het netwerk 00/01 01/02

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/021 ADVIES NR 10/03 VAN 2 FEBRUARI 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/020 BERAADSLAGING NR. 15/007 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENSBANK E-PV DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/079 BERAADSLAGING NR. 12/051 VAN 3 JULI 2012, GEWIJZIGD OP 3 MEI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/08/156 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE GEZONDHEID BETREFFEN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

22/05/2013. Mahis. Beheer mandaten sociale zekerheid

22/05/2013. Mahis. Beheer mandaten sociale zekerheid Mahis Beheer mandaten sociale zekerheid Datum : maart 2013 1 Inhoudstafel Mandaten Definities Fundamentele concepten Systeem van mandatenbeheer Mahis Beheer van het mandaat door de mandataris Consultatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming

Privacywet. Vlaamse Sociale Bescherming Privacywet Vlaamse Sociale Bescherming In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming worden er 3 tegemoetkomingen toegekend: de Vlaamse Zorgverzekering het Basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/113 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/170 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017 EN OP 19 SEPTEMBER 2017, BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/205 BERAADSLAGING NR. 12/057 VAN 3 JULI 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Dit formulier is ingediend door een

Nadere informatie

Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels

Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels Tijdelijke opdrachten in België Nieuwe regels W E R K E N I N B E L G I Ë LIMOSA Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs in België Vanaf 1 april 2007 moeten werknemers,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 maart A D V I E S Nr. 1.901 ------------------------------ Zitting van dinsdag 25 maart 2014 ----------------------------------------------- Veralgemening van de elektronische aangifte sociaal risico x x x 1.541/XX-1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/060 BERAADSLAGING NR 10/033 VAN 4 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte?

Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte? Communicatie tussen de sociale zekerheid en de werkgever, het ESS of de dienstverlener Informatiebericht 14/09/2007 Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte? Na het indienen

Nadere informatie

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden

Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden 18 maart 2013 Agenda MyCareNet Oorsprong en architectuur MyCareNet-diensten ehealth Elektronisch factureren Het facturatieproces Structuur van de bestanden Afrekenbestand en weigeringen Procedure voor

Nadere informatie

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief)

Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Social Rate Investigation (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit en het recht op het sociaal tarief) Contents Social Rate Investigation... 1 (Raadpleging van de contracten gas en elektriciteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/187 ADVIES NR 13/77 VAN 3 SEPTEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

Fopas Privacy Statement

Fopas Privacy Statement Fopas Privacy Statement Bescherming van uw in professionele context. Laatst bijgewerkt: september 2016 Fopas past zijn beleid inzake bescherming en privacy aan de nieuwe Europese verordening aan die in

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping

SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS. Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping SAMENWERKINGSAKKOORD SIOD - BELIRIS Een poging tot aanpak sociale fraude en sociale dumping Samenwerkingsakkoord SIOD - Beliris BELIRIS : Staat in voor de realisatie van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het pensioenbedrag

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

De OCMW s en het netwerk van de sociale zekerheid. Inhoud. Inleiding (I) Inleiding in het netwerk van de sociale zekerheid

De OCMW s en het netwerk van de sociale zekerheid. Inhoud. Inleiding (I) Inleiding in het netwerk van de sociale zekerheid De OCMW s en het netwerk van de sociale zekerheid Inleiding in het netwerk van de sociale zekerheid 30/09/2010 1 Inhoud Inleiding Wat is de KSZ en het netwerk? Aansluiting op de KSZ en werking van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

integratie pensioenkadaster binnen RVP

integratie pensioenkadaster binnen RVP PHAROS integratie pensioenkadaster binnen RVP 20.08.2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be PROJECT PHAROS (RVP): agenda ~ Wat is? ~ Invloed voor plaatselijke en provinciale overheden en de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/069 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009, OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/326 BERAADSLAGING NR. 12/103 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/021 BERAADSLAGING NR. 17/009 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/128 BERAADSLAGING NR. 13/058 VAN 4 JUNI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie