Fit 4 the future. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fit 4 the future. Inhoud"

Transcriptie

1 Fit 4 the future Inhoud Opwarmen... 2 Bouwen aan de toekomst... 2 Water en klimaat:... 2 Mobiliteit:... 2 Tour des tables... 3 Water en klimaat:... 3 Team Annet... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Team Wanda... 4 Mobiliteit... 5 Team Rita en Bram... 5 Team Ton Knoester... 7 Oplevering... 8 Tekeningen... 9 Eindproducten bouwwerken... 11

2 Opwarmen Als opwarming van de sessie wordt er ren je rot gespeeld. Een paar opmerkelijke feiten komen hieruit voort: - Het merendeel van de aanwezigen heeft langer dan 15 jaar voor RWS gewerkt. Het record is 42 jaar. - De VOR bestaat 7 oktober 2015 alweer 10 jaar. Dit wordt deze dag ook gevierd. - Wanda was de eerste vrouw bij de sectie zee - Iedereen acht zichzelf in staat om vandaag een onderschat idee aan te dragen waar nog niet over(na)gedacht is. Wim van den Boogaard doet de kick-off en vertelt over de trends die zijn neergezet door RWS-NEXT: Netwerk samenleving, rol van de overheid, verstedelijking, werken verandert, onzekere economie, klimaatverandering en mobiliteit. Vandaag wordt er voornamelijk gefocust op klimaatverandering en water en mobiliteit in beweging. Het belang van de VOR is dat zij een reflectief perspectief hebben op de toekomst. Opdrachtgevers voor deze bijeenkomst zijn de toekomstkijkers van RWS, zoals RWS-NEXT, Early Warnings (strategische verkenningen) en omgevingskoersen. De vraag die deze middag centraal staat is als volgt: Wat heeft de wereld in 2030 nodig van RWS, volgens ons (VOR), bezien vanuit onze unieke kijk? En welke RWS hebben we dan nodig in 2030? De opdracht is om in vier groepen van ongeveer 10 personen, de thema s water en klimaat en mobiliteit te bespreken en van daaruit na te denken wat voor organisatie RWS zal zijn in Dit wordt tastbaar gemaakt door met de groep een driedimensionaal bouwsel te maken dat deze ideeën representeert. Bouwen aan de toekomst Water en klimaat: Onze creativiteit kwam voort uit armoede, we hebben nu te veel geld De partners moeten meer kennis uitwisselen Gratis energie zorgt voor flexibiliteit We maken geen 100 jarige plannen meer, maar maximaal 30 jarige plannen Mobiliteit: RWS zit in een identiteitscrisis, waar staan we? Van de 56 trends die er op de lijst staan van RWS Next, hadden we er 53 al 30 jaar geleden op de agenda staan. We moeten om leren gaan met chaos

3 Tour des tables Gedurende deze ronde konden de groepen aangeven wat hun uitkomst was, dit werd verteld aan de hand van de bouwwerken. Water en klimaat: Team Annette Wat als energie gratis is? Recycling is dan een eitje, het duurste hiervan is namelijk de energie. Door gratis energie kunnen we ons flexibeler opstellen. We hebben een meerdimensionale zand loper gemaakt met de volgende onderdelen: - CO2 neutrale goedkope energie. Hierdoor kosten neutraal - Transport over water - Zoetwater moet langer worden vastgehouden - Internationale belangen, export van kennis over water. - Het beheer en onderhoud moet centraal geregisseerd worden door RWS Daarnaast wordt er opgemerkt dat het met dit item lijkt alsof je je oor te luisteren geeft, maar dat het ook een roeptoeter lijkt. RWS moet hierin evenwicht zien te vinden. Verder moet RWS op de kortere termijn gaan denken, dan is er ook al veel mogelijk In de tweede rond gaven de deelnemers in een andere groepssamenstelling commentaar bij de resultaten uit ronde 1. Opvallend goed = wat zijn de hoogtepunten uit de ideeën van deze groep? Constructieve kritiek = vragen, twijfels (wat als..) Vragen = ter verduidelijking en verdieping van het idee Suggesties die vooruit helpen = suggesties om de ideeën nog sterker te maken Opvallend goed - Geen afval meer - Veronderstelling dat energie kosteloos is, maakt de geesten los Vragen - Wat is de rol van RWS bij het kosteloos maken van Energie? - Hoe zou RWS kunnen bereiken dat energie kosteloos wordt? Constructieve Kritiek - Het is de vraag of zonder energiegebruik als uitgangspunt te nemen een opdracht van RWS is Suggesties die vooruit helpen - Denk eerst 2030 europees, na 2030 pas mondiaal - Stap uit zelfgekozen werkelijkheid, zoek de burger op, van inspraak naar medezeggenschap.

4 Team Wanda RWS is flexibel, er is werk in uitvoering. Het klimaat dwingt om goed onderhoud te verrichten. Dit moet ook gecommuniceerd worden niet alleen binnen RWS, maar ook naar buiten. We zitten in een mondiale achtbaan. Alles wordt veel meer digitaal, ga hier slim mee om! Water kan als ordenend principe worden genomen het heeft verschillende vormen zoals damp en ijs, flexibiliteit. De economie kan ons parten spelen, we moeten innovatie hieraan koppelen. Innovatie moet worden aangewend, RWS moet kennis hebben. RWS heeft kennis nodig om niet alleen een roeptoeter te zijn. We kunnen alles uit besteden maar we moeten zorgen dat we de regie in handen houden. In 2017 is alles gedigitaliseerd, RWS is ontvanger en zender. We zien door de water druppels de zee niet meer. Het gaat om hoor en wederhoor, de media maakt de werkelijkheid, daarom is goede interne communicatie belangrijk. Goede communicatie bestaat niet zonder non-verbale communicatie, we moeten gezien worden. Zorgen dat we voorop lopen, we moeten vertrouwen hebben in de volgende generatie. RWS is in 2030: werk in uitvoering; een netwerk; flexibel; hebben kennis en regie in handen; zender en ontvanger; economie en ruimtelijke ordening; duurzaam en oneindig In de tweede rond gaven de deelnemers in een andere groepssamenstelling commentaar bij de resultaten uit ronde 1. Opvallend goed = wat zijn de hoogtepunten uit de ideeën van deze groep? Constructieve kritiek = vragen, twijfels (wat als..) Vragen = ter verduidelijking en verdieping van het idee Suggesties die vooruit helpen = suggesties om de ideeën nog sterker te maken Opvallend goed - 8baan - Mondiale aspect - Flexibiliteit - Kennisbehoefte: Duidelijk maken wat je moet weten - HET IS NOOIT AF. Vragen - Waar zit het aandrijf mechanisme van de 8baan? - Claim de hoe-vraag - Denk breder dan wegen en water Constructieve Kritiek - Maak expliciet wat je wilt op het gebied van water in termen van veiligheid, leefbaarheid en recreatie - Besteed meer aandacht aan economische en politieke aspecten, ook buiten den Haag. Suggesties die vooruit helpen - Benut de EU-fondsen voor de uitvoering nat - De burgerparticipatie moet uit de mottenballen!

5 Mobiliteit Team Rita en Bram Er moet een duurzame insteek van het beleid zijn. Het gaat meer om het welzijn, zorgen voor geen luchtverontreiniging en geen verspilling. RWS moet zorgen voor de ideale leefomgeving: automatisch rijden, park en ride, movares trein, bijenstraat. Er is hier een nieuw fundament voor nodig en lef, het gaat ook om de gedachte en niet alleen het plan. RWS is een uitvoeringsorganisatie, maar een mobiliteitsorganisatie is nodig. We moeten de regie in handen houden. De kennisdiensten moet internationaal en nationaal zijn, we moeten zorgen voor een synergie. Europa is belangrijk, we moeten onze grenzen letterlijk verleggen. We moeten ons vertegenwoordigen binnen de EU. We moeten denken in compleetheid voor maximale dienstbaarheid. Een integraal mobiliteitsbeheer, alle belangen moeten worden afgewogen. De techniek en de belangen moeten worden gemanaged. Mobiliteit is niet de optelsom van natte en droge infrastructuur. RWS moet ook durven openstaan voor nieuwe mogelijkheden daarbuiten/daartussen (Stevelduct, Skytrain, etc.). RWS durf nou ook is te kijken naar zaken buiten de RWS comfort zone - Rita Blijdorp De droom voor de leefomgeving 2030: Duurzame insteek Mooie omgeving Supersonisch Recreatie RWS is een mobiliteitsorganisatie 1. Beleid en strategie 2. Uitvoering 3. Kennisdiensten, een integrale kijk op mobiliteit. In de tweede ronde gaven de deelnemers in een andere groepssamenstelling commentaar bij de resultaten uit ronde 1. Opvallend goed = wat zijn de hoogtepunten uit de ideeën van deze groep? Constructieve kritiek = vragen, twijfels (wat als..) Vragen = ter verduidelijking en verdieping van het idee Suggesties die vooruit helpen = suggesties om de ideeën nog sterker te maken Opvallend goed - Integrale mobiliteit - Verkeer en vervoersprobleem is regionaal tot in de stad - Info naar de schippers over passeren van sluizen - Gemeenschappelijke aanpak en beheer Vragen - Hoe kunnen we individueel advies van TomTom verbinden met collectief belang. - Hoe groot maak je de concessies? - Kunnen we b+o volledig uitbesteden? - Blijft er dan nog regie over? Constructieve Kritiek - HKW nat en droog verbinden? - Hoe multifunctioneel is een weg? Suggesties die vooruit helpen - Je moet naar andere contactvormen om dit te realiseren - Verbinding houden tussen mobiliteit en beheer - Matrixborden nodig voor beheer en onderhoud

6 - Twitterende weginspecteurs - NDW Koppelen aan TomTom - Inspelen op automatisch auto s

7 Team Ton Knoester Het gaat om het beheer en beheersen van je netwerk. Er is allemaal beweging binnen RWS maar er is een gebrek aan visie. Hoe gaan we de kerntaken toepassen in de toekomst? We moeten ons meer bezig gaan houden met het milieu, het wordt doorstarten of afglijden. Het imago is en moet zijn: infrastructuur, milieu, energie en veiligheid. Flexibiliteit door decentralisatie en mobilisatie, door versnippering in een chaos. ICT moet worden uitgebouwd. Blauwe energie is meer dan alleen een windmolen, dit kan meer benut worden. Voor deze multifunctionaliteit is kennis en durf nodig. RWS is geen domme uitvoeringsorganisatie maar is creatief en zou de minister en de kamer moeten adviseren ten tijde van besluitvorming. Aspecten als zelfrijdende auto s, beheer en onderhoud, de stad en energie allemaal naar je toetrekken. Meer samenwerken tussen de verschillende regio s. Beheer en beheersen van je netwerk: Huidige toestand Gebrek aan visie - IenM RWS is nog een sterk merk - Toevoegen van milieucomponenten Er zijn kerntaken en dit geeft een heldere RWS visie: Gewenste toestand - Imago opbouwen - Verkeersveiligheid - Flexibiliteit RWS richten op de chaos en versnippering - Integrale visie van RWS - Uitbouwen van kerntaken In de tweede rond gaven de deelnemers in een andere groepssamenstelling commentaar bij de resultaten uit ronde 1. Opvallend goed = wat zijn de hoogtepunten uit de ideeën van deze groep? Constructieve kritiek = vragen, twijfels (wat als..) Vragen = ter verduidelijking en verdieping van het idee Suggesties die vooruit helpen = suggesties om de ideeën nog sterker te maken Opvallend goed - Beheer en beheersen netwerk hecht aan de kerntaken - Denken van parkeerplaats naar parkeerplaats - Hoofdletter M(ilieu) - Imago verbetering - Advies aan de kamer en minister (onafhankelijk adviseur) Vragen - Ook zonnepanelen op verdiepte wegen? - Is er zicht op de veranderende mobiliteit? Constructieve Kritiek - Bestuur moet koers met communicatie en moet dus wel de klep dichthouden Suggesties die vooruit helpen - Zorg dat hoofdwegen en vaarwegennet onder landelijk beheer blijven, passend in het totale keten denken

8 - Ontwikkelen van visie, ontwikkeling vervoer - Een lange termijn visie is noodzakelijk ook om op korte termijn te kunnen handelen. Oplevering Theo van de Gazelle komt de oogst in ontvangst nemen en geeft hier commentaar bij. Theo houdt van RWS, het is naast zijn vrouw en gezin zijn derde grote liefde. Deze liefde ziet hij ook terug bij de deelnemers van vanmiddag: een groot RWS hart. Theo is hier vandaag in zijn functies van plaatsvervangend DG, Bestuurslid RWS en als verantwoordelijke voor het werken van RWS in de regio, en daarmee voor de 7 Omgevingskoersen die RWS kent. Hij vind het belangrijk om transparant te besturen. De oerkracht van RWS is beheer en onderhoud. Daar bovenop zijn er nu redenen om uit te bouwen, maar dat is niet helemaal nieuw voor RWS. Bijvoorbeeld de circulaire economie wordt nu belangrijk: al 30 jaar geleden heeft RWS ingezet op volledig hergebruik van asfalt. En we begonnen twintig jaar geleden met het Open Planproces om beter aan te sluiten bij de samenleving en tot betere en soms ook goedkopere plannen te komen. Wat betreft het splitsen van kennis en uitvoering, geeft Theo aan dat we dit tot op zekere hoogte al hebben met WVL (kennis) en PPO en GPO (uitvoering). Er moet worden samengewerkt, maar niet veranderd. Verder vertelt hij over internationaliseren dat RWS sinds een jaar Bureau Brussel heeft. De taak van RWS is verbreed met de thema s gezondheid en gezonde verstedelijking. Echter we kunnen als RWS niet alles aanpakken, dus we moeten ook dingen loslaten als er nieuwe dingen bijkomen. Er is een netwerkbeheervisie, nieuwe marktvisie, goede deskundige opdrachtgevers, er moet worden samengewerkt. RWS geeft antwoord komt tegemoet aan de behoefte van de maatschappij en deze verandert altijd door, kerntaak van RWS is flexibel zijn. Theo neemt de bevindingen mee naar de Bestuursraad en dankt de deelnemers voor de resultaten van vanmiddag.

9 Tekeningen

10

11 Eindproducten bouwwerken

12

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Citatenboekje Klanteninterviews

Citatenboekje Klanteninterviews Citatenboekje Klanteninterviews Her ijking Specialistische Diensten mei 2003 ............................................................................................. Colofon Uitgegeven door: Werkgroep

Nadere informatie

Communicatie, leefstijlen en participatie

Communicatie, leefstijlen en participatie Hoofdstuk 1 Communicatie, leefstijlen en participatie Dit hoofdstuk gaat over communicatie, leefstijlen en participatie. In paragraaf 1.1 leest u de resultaten van de onderzoeken die in 2013 zijn gedaan

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

IN NL IN ASSETMANAGEMENT IN NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040

IN NL IN ASSETMANAGEMENT IN NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040 NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL ASSETMANAGEMENT NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040 ASSETMANAGEMENT NEDERLAND EEN VOORUITBLIK OP 2040 NL 02 Aan dit toekomstbeeld is bijgedragen door: NL 06 VOORWOORD Dit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS

Op weg naar verder. Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist. vertrouwen nabijheid kracht GPS Op weg naar verder vertrouwen nabijheid kracht Toekomstvisie van de gemeentelijke organisatie van Zeist GPS Vertrouwen, Nabijheid en Kracht Dit document beschrijft de visie op de gemeentelijke organisatie

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

De ZELF-CONFRONTATIE

De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE gaat over de PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN waarover u als ondernemer dient te beschikken. Deze ZELF-CONFRONTATIE is geen test of een ander meetinstrument!

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

WATERINNOVATIEBRON. De wateruitdagingen Tussenstand december 2006

WATERINNOVATIEBRON. De wateruitdagingen Tussenstand december 2006 De wateruitdagingen Tussenstand december 2006 Tweede fase van de WINN-verkenning naar de maatschappelijke waterinnovatieopgaven van Rijkswaterstaat WATERINNOVATIEBRON De wateruitdagingen Tussenstand december

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Geef ze de (openbare) ruimte

Geef ze de (openbare) ruimte Geef ze de (openbare) ruimte Beleidsnota Openbare Ruimte 2013-2023 Gemeente Nijmegen Stadsbeheer December 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Samenvatting...3 2.1 Leeswijzer...4 3 Aanleiding voor

Nadere informatie