Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek"

Transcriptie

1 o k t o b e r n u m m e r 9 E e n u i t g a v e v a n H a b i o n In dit nummer: Habion wordt senior 1 Uitbreiding 1 Nieuwbouw De Amandelboom Kampen 2 WTZi brengt nieuwe relatie 3 Nieuwe woonzorgvoorziening Zelhem 4 Nassauhof in Goes vernieuwd 5 Appartementen van 75m 2 Winterswijk 5 Nieuwe keukens in Beekweide Eefde 6 Goedkope energie bij WoonEnergie 6 De Parallel in Nijverdal nu bewoond 7 Bewoners Loenen geven 8 als rapportcijfer 7 Zorgmanagers met TGV naar Lyon 8 Habion koopt Amelandshof 9 Wijkfunctie belangrijker voor zorgcentra 9 Tijdelijke huisvesting 10 Informatiedag verhuurmedewerkers 11 Verwendag in Huizen 12 Jaarverslagen op Habionsite 12 Nieuwe voorzitter 12 Habion wordt senior Lef! Elk jaar gaat Habion op stap met een aantal zorgdirecteuren. Dit jaar viel de keuze op Lyon en omgeving. U leest daarover verderop in deze Habits. Ons viel op dat sommige Franse gemeentebesturen lef tonen door op innovatieve wijze senioren een prominente rol toe te dichten bij de herontwikkeling van stadsdelen en door het mixen van leeftijden te stimuleren. Men toont lef door bestuurlijk te participeren in de gekozen oplossing, in een Franse samenwerkingsvorm die lijkt op onze PPSconstructie. Wij constateerden dat het resultaat er zijn mocht. Enkele deelnemers hoopten ooit met hun gemeentebestuurders naar deze plaatsen te kunnen terugkeren om met eigen ogen de succesvolle aanpak te kunnen aanschouwen! Die Fransen toch Liberté, Egalité en Fraternité staan dus ook voor LEF. Hoe gaan we in Nederland om met de komende vergrijzing? Welke analyse volgen wij en welke rol zien de Nederlandse bestuurders daarbij voor zich weggelegd? Is er een bouwkundig antwoord te geven op het aangekondigde tekort van verzorgenden en past daarin ook de mix van leeftijden? Het zijn vragen waar wij in ons komende jubileumjaar (2007) extra onderzoek naar laten doen. Samen met anderen hopen we enkele oplossingsrichtingen te kunnen formuleren. Met de resultaten wil Habion een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie rond de vergrijzing en de onderbouwing van ons investeringsprogramma optimaliseren. Habion is niet voor niets al bijna 55 jaar gespecialiseerd in ouderenhuisvesting! John Vrije, directeur Na Wat is thuis? nieuw spraakmakend jubileumonderzoek Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek te laten doen naar het thuisgevoel van senioren. Dat leidde tot ons spraakmakend onderzoek Wat is thuis? waar we nog steeds reacties op krijgen. De resultaten hebben we ook goed kunnen gebruiken in ons werk. Komend jubileumjaar, vijf jaar later, komen we opnieuw met de uitkomsten van een onderzoek. Ter gelegenheid van ons 55-jarig jubileum af? Wij willen bijdragen aan de maatschappelijke (Habion wordt nu zelf senior) hebben we het discussie over hoe de vergrijzing te huisvesten bureau Motivaction opdracht gegeven een en het levert een bijdrage aan de onderbouwing onderzoek uit te voeren naar de vraag: hoe van onze investeringen. willen senioren met een zorgvraag in de nabije toekomst ( ) wonen in relatie tot individuele leefstijlen, algemene trends en maat- Daarbij is geen enkele oudere gelijk, realiseert Woonzorgconcepten schappelijke vraagstukken. Zoals Wat is thuis? Vrije zich. Dé oplossing voor ouderenhuisheeft geleid tot concrete aanbevelingen, vesting is er niet. We zullen dus naar verdere zo moet ook dit onderzoek uitmonden in haalbare differentiatie van woonvormen en leefstijlen en betaalbare woonconcepten, licht Habions moeten, verwacht ik. Wellicht komen uit het directeur John Vrije toe. De onderzoeksvraag is onderzoek verschillende woonconcepten naar niet willekeurig gekozen. We hebben een groot voren die we verder kunnen ontwikkelen. aantal stakeholders gevraagd suggesties te doen We hopen in ieder geval dat de uitkomsten voor een onderzoek, waarvan de resultaten voor straks ook wezenlijke input zullen zijn voor de hen van belang zijn. Uit alle ideeën hebben we realisering van zorgvastgoed. ver volgens zelf deze onderzoeksvraag geformuleerd. Jubileumactiviteiten De resultaten zullen op 21 maart 2007 gepresenteerd worden tijdens een feestelijke bijeenkomst Maatschappelijke discussie De rode lijn in alle reacties bleek de vraag of de ter gelegenheid van ons 55-jarig bestaan. huidige ingezette trend in huisvestingsvormen van Overigens zal het programma van onze jubileumactiviteiten in 2007 eind dit jaar te vinden zijn op senioren in de toekomst wel voldoet. Hoe willen de ouderen van nu in de toekomst wonen en hoe stemmen we financiën, personeel en zorg daarop Uitbreiding Per 1 oktober zijn 3 nieuwe collega s aan de slag gegaan bij Habion. Regio west kreeg welkome versterking in de personen van Bert van Harmelen als bouwkundige technisch beheer, Danny de Vries, projectleider en Marcel Donkersloot als projectmanager. Ook regio oost kan binnenkort nieuwe medewerkers tegemoet zien, hen stellen we u in de volgende Habits voor. Verder zal Dietward Bruin, nu nog projectmanager, per 1 januari de nieuwe functie van ontwikkelingsmanager bekleden. V.l.n.r.: Bert van Harmelen, Danny de Vries en Marcel Donkersloot 1

2 Duidelijk zijn over verantwoordelijkheden Duidelijkheid. Dat is wat Yvonne van Ameijden, lid van de Raad van Bestuur van Woonzorgconcern IJsselheem, verwacht bij het proces van vervangende nieuwbouw van het hervormde verzorgingshuis De Amandelboom in Kampen. Want bouwen voor de zorgsector is complex en behoort niet tot de kerntaken van een zorgorganisatie. Daarom is het extra belangrijk te weten waar je aan toe bent, hoe zaken in elkaar steken, wat straks wel en niet onder onze verantwoordelijkheid valt. Habion is daar heel helder in. De uitwerking van de eerste fase van het nieuwbouwplan in Kampen is inmiddels gestart. Uitwerking nieuwbouw De Amandelboom in Kampen gestart Van Ameijden, die als lid van de Raad van Bestuur binnen IJsselheem bouw in haar portefeuille heeft. Het is haar opgevallen dat Habion veel tijd en energie steekt in overeenkomsten, nog voordat de eerste spade de grond in is gegaan. Overeenkomsten over de bouw, maar ook over de samenwerking en communicatie, het huurcontract, de wederzijdse verantwoordelijkheden. Daar zijn we, parallel aan de bouwvoorbereidingen, een jaar mee bezig geweest. Niet voortdurend natuurlijk, maar wel steeds met het idee dat alles duidelijk en transparant moet zijn, vertelt Van Ameijden, die als lid van de Raad van Bestuur binnen IJsselheem bouw in haar portefeuille heeft. Daarbij hoort ook het proces van het maximale uit het bouwbudget halen, bepalen wat wel en wat niet mogelijk is. Habion is deskundig in de complexe regelgeving rond wonen en zorg. Ze zijn voor ons een goede sparringpartner en leggen vervolgens alles helder vast. Iedereen weet dus waar hij aan toe is. Bouwbudget Want hoe zit het met bijvoorbeeld met vloerbedekking en zonwering? Wat valt wel en wat niet binnen het bouwbudget? Zo hebben we goede afspraken gemaakt over de keuken. Om discussies later over wat wel en wat niet te voorkomen, hebben we het keukenbudget teruggekregen. Wij doen de keuken zelf, weten dus precies hoeveel geld we daarvoor hebben en Habion rekent de keuken straks niet door in de huur. Dat is allemaal heel zorgvuldig uitgewerkt. Die duidelijkheid vind ik erg belangrijk. Daarbij is voortdurend goed naar onze wensen geluisterd. Wij zijn langdurig huurder, we voelen ons dus ook een beetje eigenaar. Daar is begrip voor. Eerste fase Habion is vorige maand gestart met de uitwerking van de eerste fase van de vervangende nieuwbouw van De Amandelboom. Het uit begin jaren zeventig daterende gebouw met 103 kamers voldoet niet meer. De huidige kamers zijn zo n 23 m 2, de gangen zijn smal, de sanitaire ruimtes klein en de technische installaties verouderd. Hoewel aanvankelijk ingezet werd op renovatie, koos Habion voor kwaliteit en ontwikkelde een nieuwbouwplan. Uiteindelijk bouwen we 74 intramurale plaatsen terug. Dat is veel, ja. Toen we de plannen ontwikkelden hebben we ook echt moeten onderhandelen met het zorgkantoor. Maar we achten het nodig op deze locatie, vertelt Habions projectmanager Popke Schaap. Zorgvisie Dat het zorgkantoor akkoord ging, wil niet zeggen dat er in de regio geen intramurale plaatsen worden ingeleverd. IJsselheem gaat met haar acht locaties voor ouderenzorg in Kampen en Zwartewaterland meer wijkgericht werken en is volop bezig met (ver)bouwplannen voor vier van haar verzorgingshuizen. Van Ameijden: In heel Kampen gaan we eenderde terug in intramurale plaatsen. We leveren dus wel in. Wellicht minder dan je zou verwachten bij nieuwbouw en het creëren van woonzorgzones, maar de directe omgeving rond De Amandelboom is erg vergrijsd. De 74 intramurale plaatsen geven ons ook de noodzakelijke body om ook extramurale zorg te kunnen leveren. Wie vroeger intramuraal woonde, woont nu met de zelfde zorgzwaarte extramuraal. Die zorg moeten we wel kunnen leveren. De vraag is ook of extramurale zorg wel goedkoper is dan intramurale. Vanuit verschillende kanten komen er signalen dat die volledige ontmanteling van intramurale voorzieningen misschien helemaal niet zo verstandig is. Er ontstaat een wat afwachtende sfeer. Ook in die zin ben ik tevreden dat we met Habion bij het zorgkantoor dit aantal hebben uitonderhandeld. Extra investeren Samen met Habion is in de stuurgroep gekeken naar de zorgvisie, de lokale behoefte, de vertaling daarvan naar huisvesting en hoe het terrein van De Amandelboom het beste uit te nutten is. Naast het intramurale deel investeert Habion ook extra in de bouw van 55 huurappartementen van 80 tot 85 m 2, 15 huurappartementen voor de vrije sector van zo n 100 m 2 en 23 koopappartementen met diezelfde oppervlakte. Schaap: Daarmee realiseren we een zeer gevarieerd aanbod aan woonvormen op deze locatie, zodat ouderen keus hebben. Transparant De Amandelboom krijgt ook een HOED erbij. De afkorting staat voor Huisartsen Onder Een Dak. Van Ameijden: Een huisartsenpraktijk in het gebouw is een grote service naar de bewoners toe. En het wordt een mooi gebouw. Bouw je volgens de bouwnormen dan wordt het gebouw heel minimaal, vrij blokkerig. Habion weet hoe je binnen het budget het maximale kunt bouwen. En hoe het speelser, ruimtelijker kan. Zo heeft Habion de plattegrond van een van de appartementtypen laten wijzigen om meer ruimtelijkheid te creëren, zonder het concept van omkeerbaar bouwen los te laten. Het hoofdgebouw krijgt nu ook een geweldige entree en het restaurant geeft dankzij het hoge plafond een ruimtelijke indruk, het is transparant. Die ervaring met bouwen in de zorg blijkt ook uit bijvoorbeeld de aandacht voor rollators en scootmobielen en oplaadpunten. Dat soort zaken lijkt vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. Binnen IJsselheem werken we op acht locaties met zes verschillende corporaties, kleinere en grotere. Ik heb dus aardig vergelijkingsmateriaal. 2

3 Per 1 januari is de WTZi ingegaan, De maatregel om het vaste budget toe te wijzen aan kosten? Welke onderdelen van het gebouw moeten eens paternalistisch opstellen, nu zijn we nog meer de zorginstelling heeft een aantal redenen. Het sluit wanneer worden vervangen? Welke functionele partner. Die verzakelijking is wel goed, dat houdt de afkorting staat voor Wet Toelating onder andere aan bij de door de overheid gewenste verbeteringen kunnen nog worden doorgevoerd ons ook bij de les. Zorginstellingen en geldt voor intramurale verzakelijking van de zorgsector. Instellingen moeten zorgondernemingen worden met meer financiële in het gebouw? Al deze afwegingen bepalen mede de gewenste investeringen nu en in de toekomst. Bezorgd verantwoordelijkheid. Ze moeten leren omgaan met De instelling die ieder jaar het volledige budget Maar de zorginstelling levert ook vrijheid in, zorgvoorzieningen zoals verzorgings- en kosten en het maken van strategische keuzes. opmaakt, komt onvermijdelijk in de problemen. constateert Van der Colk. De afgelopen jaren Daarnaast wil men met de maatregel de bureau- De zorgorganisatie moet, kortom, meer strategisch hebben we steeds via de verkorte procedure verpleeghuizen. Een van de gevolgen cratie terugdringen. Voorheen kon iedere instelling gaan denken. projecten ingediend en toegewezen gekregen. iedere twaalf maanden via de verkorte procedure Habion heeft de afgelopen periode de eerste We hebben de entree vernieuwd, het restaurant van de WTZi is dat de zorginstellingen (VKP) een aanvraag indienen voor verbetering van bezoeken afgelegd bij de betreffende zorgpartners opgeknapt en een internetcafé gerealiseerd. de accommodatie. Het Bouwcollege beoordeelde die om de gevolgen van de WTZi te bespreken en We informeerden Habion daar altijd keurig over de beschikking hebben gekregen over aanvraag. Bij een positief oordeel kwam er budget samen te bekijken welke investeringen de en die stond daar positief tegenover. Het waren om de plannen uit te voeren. Die rompslomp is nu komende tijd nodig zijn. Een van die locaties is natuurlijk ook verbeteringen van het gebouw. een instandhoudingsbudget. Voor dit niet meer nodig. De instelling mag het budget, binnen De Boomberg in Hilversum, geëxploiteerd door De locatiemanager heeft er vertrouwen in dat de door de overheid gestelde voorwaarden, naar zorgorganisatie Hilverzorg. De Boomberg is een De Boomberg en Habion er samen wel uitkomen. jaar bedraagt het budget 2866 euro per eigen goeddunken inzetten en afschrijven over tien zorgcentrum met 92 zorgplaatsen, waaronder Ik was wel wat bezorgd toen Habion vertelde dat of twintig jaar. 36 voor intensieve zorg. Verder staan op het terrein een deel van de instandhoudinsinvesteringen uit het zorgplaats. In een huursituatie moeten Andere relatie 60 aanleunwoningen en Bergstaete, een complex met 33 koopappartementen. WTZi-budget moeten worden betaald. Er moesten eerst wel wat onduidelijkheden over de samenstel- de zorginstelling en de eigenaar van het vastgoed overeenstemming De relatie tussen eigenaar Habion en de zorginstellingen waarmee een kostprijshuurovereenkomst is gesloten, verandert door de wijziging. Bij deze Bijzonder geval De Boomberg is een bijzonder geval omdat de huur ling van de huuropbouw worden opgehelderd. Zorgvilla s instellingen is de huurprijs gebaseerd op de voor een deel is gebaseerd op kostprijs, en voor een De komende tijd buigen Habion en De Boomberg zich bereiken over de besteding van deze investering bij de bouw. Investeringen die nodig deel geïndexeerd is. Dat heeft te maken met een over het langetermijn huisvestingsplan (LTHP) voor zijn om een zorgcentrum goed te kunnen blijven grote renovatie in Het gebouw dateert uit de het totale complex. Dat zal een belangrijk kader middelen. Dit kan aanleiding geven tot exploiteren, zoals een kleine uitbreiding of de jaren zeventig. Over het oorspronkelijke deel vormen voor de instandhoudingsinvesteringen. vervanging van allerlei installaties, zijn daarin niet berekent Habion jaarlijks een huurverhoging. Huurder en verhuurder werken aan plannen om op intensieve discussies. meegenomen. Die moet de zorginstelling nu De extra huur na de renovatie is kostprijshuur. het terrein een of meer zorgvilla s neer te zetten. bekostigen uit het WTZi-budget. Huurder en verhuur- Hoe de instandhoudingsinvesteringen en de De Boomberg wil daar semi-particuliere verpleeg- der moeten het eens worden over de vraag welke financiële lastenverdeling in de toekomst zullen zijn, huiszorg gaan leveren. AWBZ-gefinancierde investeringen wanneer gedaan worden. Dit heeft is nog onderwerp van gesprek, vertelt locatiemana- zorg met een flinke plus erop, licht Van der Colk dus ook een directe relatie met het meerjarenonder- ger Marianne van der Colk. We zijn daar nog niet toe. Daar is hier wel een markt voor. We hebben houdsplan en de strategie op langere termijn. helemaal uit. We hebben wel afgesproken dat we nog wel een paar plekjes waar we wat kunnen Bezoeken onze plannen en die van Habion jaarlijks naast elkaar leggen. Ze is positief over de verandering bouwen. Maar die exercitie gaan we nog doen met Habion. Wat is de levensduur van het gebouw? Tot wanneer en de grotere zeggenschap van de instelling. kan de levensduur worden verlengd en tegen welke In het verleden kon de verhuurder zich nog wel Locatiemanager Marianne van der Colk: Er moesten eerst wel wat onduidelijkheden worden opgehelderd. WTZi brengt nieuwe relatie Habion en zorginstelling 3

4 Roomservice en ontbijtbuffet in het woonzorgcentrum Directieleden Mark Horstik, Florus van Dijk en Hans Horstik met hun partners Nieuwe woonzorgvoorziening in oud gemeentehuis Zelhem Zelhem krijgt een nieuwe en bijzondere Prijsvraag Eigen deskundigheid Horstik, hun zwager Florus van Dijk en hun partners Op 1 januari 2005 ontstond de nieuwe gemeente Ook Habion is blij met de samenwerking. De zorg- hadden ervaring in de reguliere gezondheidszorg. woonzorgvoorziening met 33 ruime Bronckhorst, waarmee het oude gemeentehuis in en dienstverlening van De Gouden Leeuw is heel Alle zes hadden ze hun bedenkingen over dat Zelhem overbodig werd. De gemeente besloot dat goed, vindt Roders. Als je in hun complex in Laag- aanbod. Toen het oude hotel-restaurant De Gouden appartementen en 7 comfortabele studio s het gebouw een nieuwe functie moest krijgen: zorg Keppel komt, zie je dat de mensen er gelukkig zijn. Leeuw in Laag-Keppel te koop kwam, zagen zij hun en wonen. Organisaties met een goed idee mochten Daarnaast werkt de organisatie aan certificering kans schoon om een particuliere woonzorgvoor- voor tijdelijke gasten. Het nieuwe meedoen aan een prijsvraag. Het beste concept zou en is de thuiszorgorganisatie AWBZ-erkend. ziening te beginnen. worden gehonoreerd. Uit elf inzendingen selecteer- Verder komt onze visie op zorg dicht bij die van In 2000 heropende De Gouden Leeuw als woonzorg- complex De Gouden Leeuw wordt in de de gemeente de twee plannen die volgens haar De Gouden Leeuw. Habion kon haar deskundigheid voorziening met een hotelfunctie. Het restaurant de beste mogelijkheden boden: dat van Habion meteen loslaten op de bouwtekeningen van behield een openbare functie, maar de vroegere en rond het voormalige gemeentehuis en dat van zorgorganisatie De Gouden Leeuw. De Gouden Leeuw. Zo werd onder meer de kap- hotelkamers waren verbouwd tot vijf appartementen De Gouden Leeuw exploiteert in Laag-Keppel een constructie aangepast. Verder adviseerde Habion en veertien kamers voor tijdelijk verblijf. Al snel gerealiseerd. Habion en de private particuliere woonzorgvoorziening met zorghotel, en bredere gangen en een ander systeem voor bleek echter dat mensen die tijdelijk zouden komen, wilde in Zelhem net zoiets opzetten. Beide partijen klimaatbeheersing. het zo goed naar hun zin hadden dat ze niet meer zorgondernemer De Gouden Leeuw kregen hun opzet terug met de nodige op- en aanmerkingen. Als ze hun plan hadden bijgewerkt, Vakantie weg wilden, vertelt Van Dijk. Daarom werd in 2003 de ruimte boven het restaurant verbouwd, zodat Groep uit Laag-Keppel werken nauw zou de gemeente een definitieve keuze maken. Het plan voorziet in de nieuwbouw van 33 royale dat weer als hotel dienst kon doen. Waren we samen bij dit project. Goed gesprek appartementen met een oppervlakte van 70 tot 100 m 2. Het voormalige gemeentehuis zelf wordt s morgens bezig met management, s middags met de zorg, s avonds aan het timmeren en s nachts met Regiomanager Lex Roders van Habion zocht in dat gerenoveerd. Daarin komen naast onder andere de nachtdienst, grinnikt Mark Horstik. Maar de stadium contact met De Gouden Leeuw om de kantoorruimte zeven studio s van 30 tot 40 m 2. inspanningen betaalden zich uit. Het zorghotel telt mogelijkheden van samenwerking af te tasten. De appartementen zijn bedoeld voor bewoning nu 17 kamers en heeft een bezettingsgraad van ruim Een goed gesprek volgde, maar het kwam nog niet voor langere tijd, die worden dan ook leeg opgele- 90 procent. tot een gezamenlijk plan. Ieder diende zijn eigen plan opnieuw in, en de gemeente koos voor De Gouden verd. De studio s zijn voor tijdelijke gasten, bijvoorbeeld mensen die na een ziekenhuisopname Roomservice Leeuw. Maar de relatie was gelegd, en het klikte. revalideren of voor wie in Zelhem een vakantie De Gouden Leeuw in Laag-Keppel onderscheidt Er volgde nogmaals overleg, en nu kwamen de wil doorbrengen met de zekerheid van zorg. zich met een klantgerichte en hotelmatige aanpak. partijen wel tot overeenstemming. Nadat De Gouden Het complex krijgt een eigen keuken en een s Morgens is er een ontbijtbuffet van 8.00 uur tot Leeuw de locatie had overgenomen van de gemeen- restaurant. Verder zijn er voorzieningen als een uur. Maar men kan ook kiezen voor roomser- te Bronckhorst, deed de organisatie het eigendom filmzaal, een sauna en ruimten voor bijvoorbeeld een vice. Dineren kan in het fraaie restaurant. De formule over aan Habion. Habion gaat de locatie ontwikkelen arts, fysiotherapeut en een schoonheidsspecialiste. slaat aan, de bewoners hebben het er uitstekend volgens de plannen van De Gouden Leeuw en Bewoners betalen voor het verblijf, eten, drinken en naar hun zin en er is een wachtlijst van ongeveer verhuurt het complex daarna aan de organisatie, de voorzieningen tussen de 2500 en 3500 euro per 75 mensen. Dit gaf de directie het vertrouwen dat het die het gaat exploiteren. Habion heeft veel meer maand. De zorg wordt gefinancierd uit de AWBZ. concept ook elders succesvol zal zijn, vandaar de verstand van vastgoed dan wij, zegt Mark Horstik, directeur van De Gouden Leeuw Groep. Wij hebben Verbouwing plannen voor Zelhem. Nog dit najaar begint Habion met de bouw van het nieuwe complex. In augustus onze deskundigheid van wonen met zorg. Samen zijn De Gouden Leeuw heeft al ruime ervaring met dit volgend jaar is het naar verwachting klaar om de we een goed koppel. concept in Laag-Keppel. De broers Mark en Hans eerste gasten te ontvangen. 4

5 Vastgoed up-to-date voor zorgaanbod Appartementencomplex Nassauhof in Goes vernieuwd Door dwars door een papieren muur te lopen, opende wethouder Adriaanse eind juni het vernieuwde appartementencomplex Nassauhof in Goes. De muur was gemetseld in de nieuwe verbindingsgang tussen Nassauhof en het naastgelegen zorgcentrum Randhof. naar zorgcentra met verpleegplaatsen is een van onze belangrijkste activiteiten. De bewonerspopulatie verandert en dus ook de zorgverlening. Dat geldt ook voor aanleunwoningen. Bewoners die vroeger naar het zorgcentrum gingen, blijven nu zelfstandig wonen. Dat betekent dat er andere eisen aan die woningen én aan de daar te leveren zorg gesteld worden. Daarin denken wij proactief mee. Wij willen ons vastgoed up to date houden en de zorgorganisatie wil optimaal zorg kunnen bieden. Zo ook in Goes. Samen met Zorggroep Ganzestad hebben we daarom het appartementencomplex Nassauhof vernieuwd. Daarbij hebben we hoog ingezet op twee van onze speerpunten: comfort en veiligheid. De verbindingsgang is gebouwd tijdens de eerste fase van de verbouw van Nassauhof. De bouw van de gang en de verbouw van Nassauhof is het gevolg van de veranderende zorgvraag van bewoners nu en in de nabije toekomst, legt Dietward Bruin, projectmanager van Habion, uit. Bewonerspopulatie verandert Nassauhof bestaat uit 43 aanleunwoningen van nog geen twintig jaar oud. Door het scheiden van wonen en zorg en het langer zelfstandig wonen, wordt de zorgvraag van bewoners van zorgcentra zwaarder. Het ombouwen van verzorgingshuizen Beschutte toegang Zo zorgt een nieuwe glaswand voor de gehele gevel voor een comfortabele en beschutte toegang naar de eigen voordeur. Door alle bestrating en de galerijvloeren te verhogen is Nassauhof nu geheel drempelloos. Verder kregen alle appartementen een nieuwe keuken, thermostatische kranen en is de dienstverlening aan de bewoners uitgebreid. Zij kunnen nu gebruik maken van alle faciliteiten van Randhof. Bruin: De ontwikkelingen gaan snel. Ook de zorginstelling wil daar op inspelen. En dus ga je op gezette tijden met elkaar rond de tafel zitten om te zien of het vastgoed nog voldoet. Alleen maar appartementen van 75 m 2 Vernieuwd De Pelkwijk neemt voorsprong op de toekomst De bouw van een zorgcentrum met maar liefst 94 appartementen van allemaal 75 m 2 mag gerust een unicum genoemd worden. En dat is precies wat we doen in Winterswijk, waar 7 juli de bouw startte van zorgcentrum De Pelkwijk. Dat gebeurde met een druk op de knop voor het storten van de eerste cementfundering. We bouwen in Winterswijk in nauwe samenwerking met Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé vervangende nieuwbouw van het sterk verouderde zorgcentrum De Pelkwijk. Een deel daarvan is inmiddels afgebroken. Daar komen zes bouwlagen met 94 appartementen voor terug. Een ander deel van het gebouw, waaronder de recreatieruimte, blijft staan en wordt vernieuwd. Dat gebeurt medio volgend jaar, gelijk met het afbouwen van de nieuwe appartementen. Extra middelen We zetten bewust extra middelen in, stelt Richard de Lange, projectmanager van Habion. Het bijzondere is dat we de intramurale zorgappartementen als volwaardige zelfstandige woningen bouwen. De appartementen krijgen allemaal een ruime woonkamer, slaapkamer, hobby- of logeerkamer, een hal en keuken. Je kunt het een voorsprong op de toekomst noemen, ja. Door nu extra te investeren, zijn er ook op de langere termijn geen nieuwe aanpassingen nodig, hoeven bewoners niet te verhuizen als ze zwaardere zorg nodig hebben en zijn de woningen eventueel in de toekomst ook als zelfstandige seniorenwoningen te verhuren. Op die manier stemmen we onze vastgoedvisie af op de zorgvisie van onze zorgpartner. 5

6 6 Niet meer zo diep bukken Nieuwe keukens seniorenwoningen Beekweide Ik kan nu overal bij, ook op de bovenste planken van de bovenkastjes. In de oude keuken hingen die kastjes voor mij te hoog, vertelt mevrouw Jansonius. Vergeet niet dat wij oude mensen zijn, wij krimpen, voegt mevrouw Holtrigter daar lachend aan toe. Dit is veel Mevrouw Jansonius comfortabeler. Samen met de heer Van Zeijts vormen zij de bewonerscommissie van onze veertig seniorenwoningen aan de Beekweide in Eefde bij Zutphen. Kleuren kiezen De heer Van Zeijts 8De woningen zijn in goed overleg met de bewoners voorzien van een nieuwe keuken. Daarbij konden we kiezen uit verschillende kleuren kastjes en wandtegels, vertelt de heer Van Zeijts. Er is een informatiemiddag geweest die door veel bewoners is bezocht en daarna is in mijn woning een modelkeuken geïnstalleerd. Daar zijn veel bewoners komen kijken. Dat was gezellig. De informatievoorziening vanuit Habion was zeer verzorgd. Goedkope energie bij WoonEnergie Een korting van 10 tot 15 procent op de energierekening. Dat belooft WoonEnergie. Zorgorganisa- energie bij WoonEnergie af te nemen. Habion heeft deelnemen en hun bewoners het aanbod doen hun ties die nog niet deelnemen in WoonEnergie en dat destijds echter bewerkstelligd dat ook zorginstellingen zich kunnen aansluiten om de bewoners van wel overwegen moeten wel snel contact opnemen, want de inkoopperiode sluit op 1 november hun woningen van dit initiatief te kunnen laten meeprofiteren. Als u als zorginstelling deelneemt WoonEnergie is een initiatief van Aedes, vereniging aan WoonEnergie ontvangt u materiaal zoals van woningcorporaties, dat in 2004 startte. Via folders, displays en aanmeldkaarten om uw WoonEnergie wordt collectief elektriciteit en gas bewoners te informeren. ingekocht. De korting die daardoor kan worden Onlangs sloot WoonEnergie een nieuwe overeenkomst voor de levering van gas en elektriciteit bedongen, wordt grotendeels doorgegeven aan de afnemers. Oorspronkelijk konden alleen corporaties met Rendo Energie. Het contract loopt tot en met WoonEnergie bespaart met de nieuwe afspraak 4,8 miljoen euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Onno Voorma van WoonEnergie, telefoon: , Of bezoek de website: Comfortabel wonen Behalve een veel modernere uitstraling is de keuken ook een stuk praktischer. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners comfortabel wonen en zich in hun woning echt thuis voelen. Daar investeren we op allerlei manieren in. Ook in de keuken, want dat is voor bewoners een belangrijke plaats, stelt Habions bouwkundige Dick Kornegoor. Zo zijn de nieuwe keukens onder meer voorzien van extra stopcontacten, konden de bewoners de gewenste hoogte van kastjes en aanrechtblad aangeven en zijn ruime handgrepen en twee extra lades voor pannen geïnstalleerd. Mevrouw Holtrigter: We hoeven niet meer diep te bukken om een pan te pakken. Dat is op onze leeftijd erg prettig. Loftrompet Het drietal blaast de loftrompet voor de plaatselijke aannemer Nijenhuis Menkveld, die de keuken plaatste. De werkzaamheden duurden vier dagen. Per dag was van te voren aangegeven wat er gedaan zou worden. Zo wisten we precies waar we aan toe waren. En elke avond werd alles keurig opgeruimd. Het is allemaal keurig afgewerkt, ook door de schilders. Het was eigenlijk een gezellige tijd met al die mensen over de vloer. Hoe we kookten? Bijna iedereen heeft wel een magnetron. Dat was geen probleem. Mevrouw Holtrigter

7 Sinds juni is het splinternieuwe woonzorgcentrum De Parallel in Nijverdal bewoond. De naam Parallel is toepasselijk gekozen. Aan de rand van Nijverdal bouwen we namelijk tegelijkertijd aan de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Hoge Es. Dat zal eind dit jaar worden opgeleverd en eind februari 2007 betrokken kunnen worden. Ron Sjardijn In samenwerking met de stichting ZorgAccent, Woonzorgcentrum De Parallel in hartje Nijverdal nu bewoond Optimaal resultaat van Woningstichting Hellendoorn hebben we Sinds in juni het nieuwe woonzorgcentrum De Paral- de plaatselijke corporatie Woningstichting Die spreiding is een strategische keuze geweest het maximale kunnen bouwen op de locatie van lel in het hartje van Nijverdal bewoond is, bezoeken van alle betrokken partijen die in een vroeg stadium De Parallel. Het is een samenspel. En door op twee steeds meer buurtbewoners het grand café voor een Hellendoorn en de gemeente is ervoor bij elkaar zijn gekomen. We hebben vervolgens alle locaties te bouwen worden de voorzieningen beter drankje of een maaltijd. Eigenlijk is ons grand café ideeën, ervaring en wensen gebundeld om tot een over de gemeente verspreid. Het is goed om te zien alweer te klein. Boven verwachting eten nagenoeg gekozen de oude De Hoge Es te vervangen optimaal resultaat te komen, vertelt Richard de dat buurtbewoners daar gebruik van maken. al onze bewoners beneden, waar de kok met zowat door twee verspreid liggende, kleinschalige Lange, projectmanager van Habion. Als specialist in woonvormen voor senioren brachten wij kennis Levendig de neus in het grand café zichtbaar kokkerelt op grillplaat en wok. Dat geeft een erg gezellige sfeer. van procedures, onze expertise van bouwen binnen Je ziet hier inderdaad precies gebeuren wat we bij Neem daar de belangstelling uit de buurt bij en het woonzorgcomplexen met wijkvoorzieningen: de AWBZ en onze goede contacten met het College de planontwikkeling van ons zorgcentrum beoogden, zit nu al vol. We zullen dus gasten er meer op attent bouw zorginstellingen en ministeries in. Aan ons namelijk een levendige wijkfunctie. Buurtbewoners maken dat er ook s avonds gegeten kan worden. de nieuwe De Hoge Es en het op 3 oktober woonzorgcomplex De Parallel heeft woningcorpora- hebben inmiddels hun weg naar De Parallel Het klinkt een beetje raar, maar ik zou eigenlijk al tie Hellendoorn 24 huurappartementen vastgebouwd. gevonden, constateert een tevreden Ron Sjardijn, weer uit willen breiden, lacht Sjardijn. officieel geopende De Parallel in het centrum. Dankzij de lokale marktkennis en politieke contacten hoofd facilitaire dienst van stichting ZorgAccent. Bewoners Loenen aan de Vecht geven ruime 8 als rapportcijfer voor woning Wat vinden de bewoners van de Ten tijde van ons onderzoek woonden de bewoners In dit geval waren gegevens over het zorgaanbod bewoners persoonlijke alarmering en videofoon een half jaar in hun nieuwe appartementen. En naar dus belangrijk. wel heel belangrijk. We kunnen meer en meer een informatievoorziening voor en tijdens tevredenheid, getuige het rapportcijfer dat ze gaven voor hun woning en woonomgeving, een ruime 8. Domotica onderscheid maken in wat wel en wat niet noodzakelijk is. In volgorde van waardering, vinden de bouw? En voldoen de woningen Voorlichting Er zijn duidelijke overeenkomsten tussen beide onderzoeken als het gaat om domotica (elektroni- bewoners domotica toegepast voor veiligheid het belangrijkst, daarna toepassingen voor klimaat- en aan de verwachtingen? Dat zijn Via onderzoek willen we onze nieuwbouwtrajecten sche gemaksvoorzieningen). Poortermans: Ook in comfortaspecten. Overigens vinden de bewoners voortdurend verder verbeteren, vertelt Max Loenen aan de Vecht wordt bijvoorbeeld minder wel dat de voorlichting over de werking van belangrijke vragen die we stellen aan Poortermans, medewerker Strategie & Markt van waarde gehecht aan automatische verlichting in de domotica beter kan. Daar gaan we dus aan werken, Habion. Waar de bewoners in Odijk de voorlichting badkamer en het elektrisch kunnen bedienen van besluit de onderzoeker. bewoners van pas door ons opgeleverde gedurende de bouw niet op alle punten voldoende de zonwering. In beide wooncomplexen vinden de vonden, is de informatieverstrekking hier wel goed wooncomplexen. Vorig jaar voerden beoordeeld. Dat is ook zeker een compliment aan de zorginstelling, de Stichting Ouderenzorg Loenen aan we gedetailleerd onderzoek uit onder de Vecht. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld, onder meer bij het organiseren van de verschillende bewoners van het woonzorgcomplex Hof voorlichtingsbijeenkomsten. van Rhijnwijck in Odijk. Dit maal hebben Doelgroep De bewoners in Loenen bleken gemiddeld 7 jaar we de mening gevraagd van de bewoners ouder (gemiddeld 82 jaar) en het betreft vaker alleenstaanden dan in Odijk. Dat was te verwachten van het nieuwe appartementencomplex omdat het complex in Loenen - in tegenstelling tot Odijk - naast een zorgcentrum is gebouwd. bij zorgcentrum t Kampje in Loenen Bovendien bleken de bewoners in Loenen de mogelijkheid een beroep te kunnen doen op aan de Vecht. We bouwden er 15 luxe zorgvoorzieningen belangrijker te vinden dan in Odijk. Een woning bij een zorgcentrum trekt dus appartementen in de duurdere huursector, een andere doelgroep aan. Hoe beter we de toekomstige bewoners kunnen inschatten, hoe van 100 tot 139 m2 groot. gerichter we onze informatie kunnen bieden. 7

8 Met de TGV naar Lyon Klantendagen: bezoek aan woonvormen voor ouderen in Frankrijk Lyon als einddoel. Dat is weer eens wat anders. De meesten van ons rijden er wel eens voorbij, op weg naar zuidelijker streken. Toch heeft de tweede stad van Frankrijk met zijn 1,3 miljoen inwoners veel te bieden. Romeinse invloeden, kathedralen en basilieken, de Italiaanse wijk en veel moderne architectuur. Lyon en de omliggende streek de Drôme vormden in september de bestemming van de Habion-klantendagen. Met zo n dertig zorgdirecteuren waarmee we samenwerken trokken we met de hogesnelheidstrein TGV voor drie dagen naar het zuiden van Frankrijk. Doel van de jaarlijkse klanten-dagen is de gelegenheid te bieden gezamenlijk in het buitenland een aantal woonvormen voor ouderen te bezoeken. Daarnaast biedt het een goede gelegenheid om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten. En om gedachtes en visies uit te wisselen over ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting en onderdelen van ons beleid. transitie van woonvormen, concludeert Jan van Mossel, algemeen directeur van Stichting Filadelfia Zorgverlening. Dat gebeurt uiteraard vanuit de Franse cultuur. Daarbij viel me op dat er veel aandacht was voor de landschappelijke inbedding van ouderenhuisvesting, ook in wijken. Ruimtes tussen twee flatgebouwen dienen als ontmoetingsplek, met bomen, waardoor je niet het idee had tussen flats te staan. Ouderenvoorzieningen lijken er meer geïntegreerd te worden in de leef- en woonomgeving, waardoor ze meer onderdeel van de samenleving uitmaken. Woonvormen Dit keer bezochten we zowel in Lyon als in de Drôme enkele woonvormen voor senioren. Enerzijds zijn er nog klassieke bejaardenoorden, de Maison de Retraîte. Anderzijds worden ouderen bewust in gemengde complexen gehuisvest en zijn allerlei woonservice-voorzieningen in ontwikkeling waardoor ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. En het gebeurt ook dat men een kleine groep senioren uitnodigt om naar min of meer leeglopen dorpen te trekken om daar als motor te kunnen dienen voor een opleving van de gemeenschap. Allerlei maatschappelijke partijen werken daarbij nauw samen. Ook Frankrijk is druk bezig met een 8

9 Sinds mei is Habion eigenaar van het seniorencomplex Amelandshof in Leeuwarden, we namen het over van een plaatselijke corporatie. Het complex van 44 zelfstandige appartementen is via een loopbrug verbonden met wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek. Dat zorgcentrum is sinds begin dit jaar al ons eigendom doordat Habion toen met de corporatie WoonPalet uit Leeuwarden fuseerde. Ook het andere bezit van Woon- Habion koopt Amelandshof Afstemming wonen en zorg beter mogelijk Strategisch Gebied herstructureren De aankoop van Amelandshof is om meerdere Deze aankoop past ook in ons beleid om meer en redenen strategisch te noemen. Zo is de verwerving betere huisvesting voor senioren te realiseren in gedaan in goed overleg met onze zorgpartner Palet. Leeuwarden en omgeving, vertelt regiomanager Palet zal de toewijzing en verhuur van Amelandshof Lex Roders van Habion. We zijn van plan op termijn verzorgen. Op die manier wordt de integrale Het Nieuwe Hoek en zijn aanleunwoningen te afstemming van wonen en zorg voor de bewoners renoveren of nieuw te bouwen en de locatie te van beide complexen beter mogelijk. Bewoners van herstructureren. Amelandshof kunnen gebruik maken van alle zorg en Dan is het handig als we ook eigenaar zijn van faciliteiten van Het Nieuwe Hoek, terwijl Palet haar Amelandshof, zodat we de plannen goed op elkaar dienstenpakket zo verder kan uitrollen. kunnen afstemmen. En met Amelandshof hebben we dan als dat nodig is ook de beschikking over plaatsen voor tijdelijke huisvesting. Palet, totaal vier zorgcentra en 500 seniorenwoningen, is nu eigendom van Habion. Seniorencomplex Amelandshof in Leeuwarden. Wijkfunctie steeds belangrijker voor zorgcentra Zorginstellingen richten zich behalve op de bewoners van hun zorgcentrum ook steeds meer op de wijk. Ze proberen de buurt naar binnen te halen en hun diensten naar buiten te brengen. Dat brengt levendigheid binnen het zorgcentrum en biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende senioren in de wijk. Daarnaast zijn er economische motieven: het levert geld op en dat helpt om de exploitatie van de zorgorganisatie te verbeteren. Habion faciliteert die veranderende bedrijfsvoering van de zorgpartners waar mogelijk in haar gebouwen. Huis ter Leede in Leerdam heeft al een aantal jaren geleden de deuren wijd open gezet. Ook het vernieuwde Bunninchem in Bunnik richt de blik meer naar buiten. De zorgaanbieder in zorgcentrum Huis ter Leede in Leerdam heeft sinds 1 januari ook een erkende thuiszorgorganisatie, met inmiddels zo n 160 cliënten. Ze kiezen voor ons omdat we contact opnemen binnen acht uur nadat het CIZ de indicatie heeft afgegeven, zegt directeur Dick van Hemert. De thuiszorg is een belangrijke inkomstenbron geworden voor de instelling. Gasten Met de thuiszorg gaat het zorgcentrum de wijk in. Tegelijkertijd streeft Huis ter Leede ernaar de wijk naar binnen te halen. Het restaurant met zeventig plaatsen is daarbij een belangrijke trekker. Er komen gasten uit het zorgcentrum, maar ook buurtbewoners waarderen de kwaliteit van het eten. De koks van Huis ter Leede bereiden dagelijks zo n driehonderd maaltijden. Voor restaurantgasten, bewoners die op hun kamer eten, een dozijn eettafelprojecten en tafeltje-dek-je. Bezoekers en medewerkers kunnen ook een maaltijd mee naar huis nemen. Van Hemert wil het aantal maaltijden op termijn verdubbelen, onder meer door in het restaurant ook s avonds eten te serveren. De extra kosten zijn dan gering. Nu benutten we de keuken relatief kort. Gewoon doen Een andere voorziening die voor aanloop zorgt, is de peuterspeelzaal die sinds 2003 in Huis ter Leede is gevestigd. De peuters zorgen voor reuring in het huis. Bewoners blijven vaak even vertederd staan kijken. Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten, zoals het samen zingen van kinderliedjes. De mensen leven daar enorm van op, aldus Van Hemert. Maar het zorgcentrum heeft meer links naar de samenleving. Zorgverzekeraar Agis heeft er een kantoor, het CIZ houdt spreekuur en er is een grote praktijk voor fysiotherapie. In het kader van het vak maatschappelijke zorg komen scholieren geregeld op bezoek bij bewoners. In het begin meestal onwennig, maar aan het eind zijn de jongeren vaak enthousiast. De vlindertuin en de kleine kinderboerderij van Huis ter Leede zijn ook toegankelijk voor bezoekers van buiten. Deze voorzieningen zijn mede mogelijk gemaakt door sponsors. Zo laat een lokale dierenwinkel stagiaires de kippen en konijnen verzorgen en helpt een hoveniersbedrijf om de tuin in goede staat te houden. Ook de stichting Vrienden van Huis ter Leede draagt bij. Soms moet je niet al te veel rekenen maar gewoon doen, zegt Van Hemert. Anders word je ingehaald door de regelgeving. Uiteindelijk komt het wel goed. Blik naar buiten Zorgcentrum Bunninchem in Bunnik is vorig jaar november opgeleverd na een verbouwing en uitbreiding. Fred Busschers kreeg als nieuwe locatiemanager onder andere de opdracht om de blik meer naar buiten te richten. Het thuiszorgteam van Bunninchem levert nu zorg aan bewoners van de eigen aanleunwoningen en aan senioren in Hof van Rhijnwijck in Odijk. Busschers hoopt de thuiszorgactiviteiten te kunnen uitbreiden onder de WMO. Maar of dat gaat lukken, is nog even de vraag. Deze gemeente stelt als voorwaarde dat een zorgorganisatie eenderde van de thuiszorgvraag in de gemeente aan moet kunnen. Daar hebben we de capaciteit nog niet voor. We onderzoeken hoe we toch iets kunnen doen, bijvoorbeeld door samen te werken met andere instellingen of zorgorganisatie Vitras. Vitras is al een goede bekende van Bunninchem. De zorgorganisatie huurt in het zorgcentrum ruimte voor het consultatiebureau en maatschappelijk werk. Daarnaast biedt Bunninchem onderdak aan de Stichting Seniorenactiviteiten. Tijdens de verbouwing heeft de stichting haar activiteiten op een andere locatie gehouden, zegt Busschers. Ik ben blij dat ze weer bij ons zijn teruggekomen. Restaurant Busschers wil de functie van het restaurant verbreden. Nu komen er dagelijks tien bezoekers van buiten. We hebben dertig plaatsen, die heb ik graag allemaal bezet. Het moet nog meer bekendheid krijgen en het restaurant oogt ook nog niet echt als een restaurant, meer als recreatiezaal. En de ingang van ons centrum ligt wat achteraf, eigenlijk aan de verkeerde kant. Directeur Ad de Jong van Stichting Rijnheuvel, de organisatie die Bunninchem exploiteert, beaamt dat. We hebben met Habion bij de verbouwing geprobeerd de ingang te verleggen naar de provinciale weg. Dan zouden we inderdaad veel beter bereikbaar zijn. Maar de gemeente wilde er niet aan. Die wil zo min mogelijk particuliere ontsluitingen aan de provinciale weg vanwege de verkeersveiligheid. Ook Bunninchem gaat binnenkort experimenteren met avondmaaltijden. Uitbreiding van het aantal maaltijden is ook belangrijk om de keuken exploitabel te houden. Nu produceren de koks dagelijks tweehonderd maaltijden. Daarmee komen we net uit, maar het zou best meer mogen zijn. De kwaliteit van de maaltijden is daarbij een belangrijk wapen, weet Busschers. Bunninchem kookt altijd dagvers en bewoners en gasten zijn zeer tevreden. Directeur Van Hemert: Soms moet je niet al te veel rekenen, maar gewoon doen. 9

10 Haken en ogen aan tijdelijke huisvesting Veel verzorgingshuizen zijn gebouwd in de jaren zeventig, toen de normen voor ouderenhuisvesting heel anders waren dan nu. Habion en haar zorgpartners zijn daarom volop bezig om de gebouwen te transformeren tot moderne zorgcentra die voldoen aan de huidige en toekomstige wensen. Vaak gaat het om een combinatie van verbouw, sloop en nieuwbouw. Soms kunnen bewoners in het pand blijven wonen. Soms is het ook noodzakelijk om tijdelijk andere huisvesting te vinden. Dat is vaak een lastig traject voor de zorginstelling die dit moet regelen. Habion ondersteunt daar zo veel mogelijk bij. Mevrouw Hubers-Heinen: Het appartement is prima en de badkamer is mooi 10 Bongers van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Bij De Schutse in Sint Annaland is alles al achter de rug. In mei 2005 konden de bewoners het nieuwe zorgcentrum in gebruik nemen. Daarmee kwam een eind aan een verblijf van twee jaar in een tijdelijk zorgcentrum dat was neergezet in een weiland aan de rand van het dorp. Helemaal geen vervelend verblijf, zegt directeur Peter Kok van De Schutse. De bewoners vonden het er prima. Het was er ruimer en beter dan ze gewend waren. Met alles op de begane grond en een eigen badkamer. Bovendien keken de mensen uit op het boerenlandschap. Tholen Toen Habion en De Schutse enkele jaren geleden de plannen smeedden voor de nieuwbouw, braken ze zich het hoofd over de vraag waar de bewoners moesten blijven. Een overweging was om in twee fasen te slopen en te bouwen, zodat de mensen op de locatie konden blijven wonen. Maar dan zou er een opnamestop moeten komen, en dat was gezien de wachtlijst niet wenselijk. Dus moest er tijdelijke huisvesting komen. Op Tholen, want De Schutse vond het niet verantwoord om de bewoners van het eiland te halen en elders onder te brengen. Na heel wat onderhandelingen van Habion en De Schutse ging uiteindelijk het College bouw zorginstellingen akkoord met het voorstel een tijdelijk verzorgingshuis te realiseren. Terugkoopgarantie Het Bouwcollege geeft er de voorkeur aan dat de zorginstelling zelf de tijdelijke huisvesting financiert, met een budget van het CTG. Daarvan kocht De Schutse een verplaatsbaar complex van Wagenbouw uit Sliedrecht dat eerder elders had dienstgedaan. Toen de nieuwbouw klaar was, dreigde de tijdelijke huisvesting echter een probleem op te leveren. Omdat de bouw vertraging had opgelopen, voelde Wagenbouw zich niet meer gebonden aan de terugkoopafspraak en bood een veel lagere prijs. Uiteindelijk bereikte De Schutse een akkoord met de lokale woningcorporatie Castria. Tweederde van het gebouw is verplaatst voor tijdelijke huisvesting van de huurders van een aantal aanleunwoningen. De rest blijft nog even staan aan de rand van Sint Annaland voor een gezinsvervangend tehuis. Krachtig onderhandelen Dietward Bruin, projectmanager van Habion, adviseerde en ondersteunde De Schutse. Soms moet je krachtig onderhandelen, zegt hij. Met het Bouwcollege, maar ook met leveranciers van tijdelijke huisvesting. Als ander voorbeeld noemt hij zorgcentrum t Slot in Gameren. We wisten dat er in Breukelen tijdelijke huisvesting vrijkwam. We hebben scherp onderhandeld en we hadden een prijs, maar daarmee ging het Bouwcollege niet akkoord. Vooral het bedrag om het gebouw te verplaatsen was erg hoog. Uiteindelijk hebben we een ander bedrijf gevonden om alleen die verplaatsing te doen, wat niet gebruikelijk is. In Gameren heeft Habion naast de begeleiding tijdens de bouw de zorginstelling ook geholpen bij het verkrijgen van alle vergunningen en aanvragen bij bijvoorbeeld de nutsbedrijven. Ook op die manier ondersteunen we onze zorgpartners bij zo n traject, aldus Bruin. Semi-permanent Weer anders ligt de situatie In Winterswijk. De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé exploiteert in de Achterhoek drie verpleeghuizen, negen woonzorgcentra en een thuiszorgorganisatie. Alle gebouwen, op twee na in eigen bezit, moeten worden gemoderniseerd. Het eerste project is de transformatie en nieuwbouw van De Pelkwijk, dat eigendom is van Habion (zie ook het artikel op pagina 5). Maar meteen daarna volgen in Winterswijk De Berkhof en Vredense Hof. Er is dus voor langere tijd behoefte aan tijdelijke huisvesting. We hebben verschillende opties onderzocht, waaronder een hotel en porto-cabins, vertelt bouwprocesmanager Ger Borgers van Marga Klompé. Maar die bleken niet haalbaar. Toen werden we benaderd door een aannemerscombinatie die een goed concept had én de grond om het te realiseren. Een semi-permanente tijdelijke huisvesting die minstens tien jaar mee kan. Ook de provincie, de gemeente en het Bouwcollege beseften dat er iets moest komen. Iedereen was bereid zich ervoor in te zetten en daardoor kon het opeens snel gaan. In iets meer dan een jaar waren we van niets tot een kant-en-klaar gebouw. Het gebouw staat nu achter Vredense Hof en is door een gang met dat complex verbonden. Snel weer terug Mevrouw Hubers-Heinen is een van de bewoners van de tijdelijke huisvesting. Ze woonde vier jaar in het oude De Pelkwijk. Het appartement is prima en de badkamer is mooi, zegt ze. Maar ik heb heimwee. Niet dat ik het hier niet goed heb, maar daar was je zo vertrouwd. Het is hier netjes en we zijn goed onthaald, daar kun je niets van zeggen. Maar mijn kinderen woonden daar dichtbij. Ik kon zelf naar ze toe, dat kan nu niet meer. Dat is wel jammer. Ik hoop dat we snel weer terug kunnen.

11 Tapas. Wat is er lekkerder bij een glas wijn, bier of sherry dan een klein, pittig gekruid En neem nog wat tapas hapje? Het Spaanse woord tapar betekent afdekken. Het schoteltje met lekkers, de tapa, werd als een dekseltje op het glas gezet, zodat vliegen en stof geen kans kregen om in het drankje terecht te komen. Het is één van de wetenswaardigheden die de veertig verhuurmedewerkers van onze zorgpartners te horen kregen tijdens de speciaal voor hen georganiseerde kookworkshop in Nunspeet. Informatiedag voor verhuurmedewerkers zorginstellingen Donderdag 21 september konden zij zich op onze uitnodiging bekwamen in het bereiden van Spaanse tapas en Italiaanse anti-pasti. Maar niet voordat zij zich een groot deel van de dag hadden gebogen over het huurrecht en andere zaken die van belang zijn in hun werk. ondersteunen we hen volop in hun verhuurwerkzaamheden. Het handboek biedt alle mogelijke informatie over de wijze van samenwerking tussen Habion en de zorginstellingen, handige formulieren en uiteraard een model huurcontract. En ze kunnen altijd telefonisch contact met ons opnemen over allerlei vragen waar ze met de verhuur van onze Advies en ondersteuning Want de kookworkshop was het laatste onderdeel van een speciale dag die wij nu voor de tweede maal aanleunwoningen en zorgappartementen tegen aan lopen, vertelt Henk van Eijsden, medewerker huurzaken van Habion. organiseerden voor de medewerkers verhuur van de zorginstellingen waar we mee samenwerken. Met onder meer ons speciaal ontwikkeld naslagwerk HabiScoop Waardering Omdat het goed is om elkaar ook eens persoonlijk te ontmoeten en ervaringen te delen, nodigen we onze verhuurmedewerkers eens in de twee jaar uit voor een informatiedag met een feestelijk tintje. Van Eijsden: Het is ook een blijk van waardering onzerzijds voor het werk dat zij verrichten. En in het ochtendprogramma brengen we allerlei informatie onder de aandacht, toegespitst op de verhuur aan ouderen. Daarvoor was dit jaar een in huurrecht gespecialiseerde advocaat van de organisatie FMH gevraagd. Onder andere het beëindigen van huurcontracten door overlijden kwam daarbij aan de orde. Henk van Eijsden: Dan komen vragen aan de orde als: hoe gaat het na een overlijden verder met partners of met nabestaanden? Daar hebben de verhuurders van seniorenwoningen natuurlijk meer mee te maken dan met bijvoorbeeld overlast. Vandaar dat we daar bij hebben stilgestaan. Ook op die manier ondersteunen wij hun werkzaamheden. 11

12 Verwendag in Huizen Met drie paardentrammen reden zo n veertig bewoners van de aanleunwoningen van zorgcentrum Voor Anker begin juni door de straten van Huizen. Een ritje langs tal van herinneringen aan vroeger, aangeboden door Habion. De tocht met de paardentram stond op het programma tijdens de verwendag, die we jaarlijks organiseren voor de bewoners van één van onze zorgcomplexen. Daarbij steken zo n twintig medewerkers van Habion de handen uit de mouwen om te zorgen voor een feestelijke dag. Natuurlijk stond er s morgens koffie met gebak op het programma en later op de dag een pannenkoekenlunch. Op voordracht van het zorgcentrum hebben we dit keer ervoor gekozen om juist de bewoners van de aanleunwoningen een leuke dag te bezorgen, vertelt Alies Vos, pr-medewerker van Habion. Dit omdat voor bewoners van het zorgcentrum al het nodige georganiseerd wordt en daar ook meer financiële middelen voor zijn. Van bewoners in een aanleunwoning wordt verwacht dat ze zelf voor hun vertier zorgen. Maar dat is minder vanzelfsprekend als verondersteld wordt, zeker als je wat minder mobiel wordt. De deelnemers vonden het dan ook erg leuk om door straten en wijken te rijden waar ze veel herinneringen hebben liggen. Ze vertelden vaak prachtige verhalen. Voor ons als Habionmedewerkers erg leuk om te horen. Het is goed om zo eens in contact te komen met de bewoners van onze complexen. En met het werk van de zorgverleners, vervolgt Vos. Zo willen we ook onze betrokkenheid tonen met onze zorgpartners. Jaarverslagen op de Habionsite Colofon Habits nummer 9, oktober 2006 Op onze website vindt u naast alle mogelijke informatie over onze organisatie, onze huizen en nieuwe projecten ook ons Jaarbericht 2005 en ons Volkshuisvestingsverslag In ons Jaarbericht geven we niet alleen een terugblik op onze activiteiten in 2005, maar vindt u tevens onze plannen en de gedachten daarachter. In het eenvoudig te downloaden document (onder de knop Publicaties) leest u onder meer over onze visie en missie en over de wijze waarop wij samenwerken met onze zorgpartners, gemeenten en andere lokale partijen. Ook ons Volkshuisvestingsverslag 2005 is met één druk op de knop te downloaden. Met dit verslag verantwoordt Habion haar activiteiten als maatschappelijk ondernemer. Habion is sinds 1952 geregistreerd als toegelaten instelling, met het Ministerie van VROM als toezichthouder. Dit ministerie heeft in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) de zogenaamde prestatievelden geformuleerd, de gebieden waarop woningcorporaties actief dienen te zijn. In een volkshuisvestingsverslag leggen corporaties daar jaarlijks verantwoording over af. Overigens, eind dit jaar vindt u op onze site ook ons feestelijke jubileumprogramma ter gelegenheid van ons 55-jarig bestaan in 2007! Dus, wilt u meer weten over Habion? Kijk op Habits is een uitgave van Habion, specialist in ouderenhuisvesting. Habion is opgericht in 1952 en actief in 61 gemeenten in Nederland. De stichting ontwikkelt en realiseert een diversiteit aan comfortabele en vernieuwende woonvormen voor ouderen met een zorgvraag en verzorgt het technisch beheer. Het bezit wordt verhuurd aan lokale zorginstellingen, waarmee ook nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Habion Nieuwe voorzitter Per 16 oktober 2006 treedt de heer ir. B.F. Dessing TRIAS. Na de beëindiging van zijn actieve aan als nieuwe voorzitter van de Raad van loopbaan vervult de heer Dessing enkele Commissarissen van Habion en Habion vastgoed commissariaten, waaronder dus bij Habion waar zorgsector. De heer Dessing was tot voor kort hij in de plaats treedt van de heer mr. W. Blanken. werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur Tussentijds werd deze rol vervuld door de heer bij de Coöperatieve zorgverzekeraar VGZ-IZA- P.H. van Delft. Reactie-adres: Wilhelminalaan 3 Postbus AE De Bilt Telefoon (030) Fax (030) Internet Concept en productie: Luminus Communicatie, Nieuwegein Tekst: Bob Gaster, Jos Leijen Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd zonder toestemming van Habion. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

modern en uitnodigend

modern en uitnodigend modern en uitnodigend modern en uitnodigend ons aanbod Het is hier prachtig. Zo nieuw, groot en Eigentijds van uitstraling en de allerbeste zorg. Dat is Scharwyerveld. Een historische naam voor een moderne

Nadere informatie

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen

De Berkhof. Wonen Welzijn Zorg. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen De Berkhof Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Berkhof Nabij het centrum van Winterswijk en landelijk gelegen door het aangrenzende park ligt woonzorgcentrum De Berkhof.

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting Willemijn Souren - la Fleur 9 april 2015 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers De nieuwe klant De basis: het huidige

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG

HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG HOF VAN BATENSTEIN WONEN MET ZORG IN VIANEN HOF VAN BATENSTEIN De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook in Vianen. Daarom hebben LEKSTEDEwonen, ZorgSpectrum

Nadere informatie

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving

Wonen met zorg. Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Wonen met zorg Een warm thuisgevoel in een luxe, comfortabele en veilige woonomgeving Het creëren van een luxe en comfortabele woonomgeving voor de bewoners waarbij het thuisgevoel en de persoonlijke (zorg)wensen

Nadere informatie

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen

Beth San. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Woonzorgcentrum. Groepswonen. Uitleenbalie hulpmiddelen Beth San Dagcentrum Woonzorgcentrum Groepswonen Uitleenbalie hulpmiddelen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Beth San Op loopafstand van het centrum van Aalten, vlakbij het station, ligt Beth

Nadere informatie

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Vredense Hof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagopvang speciaal. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Vredense Hof Dagopvang speciaal Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in de Vredense Hof Aan de oostelijke rand van Winterswijk nabij weilanden en de

Nadere informatie

Niet kunnen zien heeft zijn voor- en. nadelen. Ik ben eraan gewend. Ik zie. andere dingen. Maar nu ik wat ouder. word, is het wel zo prettig dat ik

Niet kunnen zien heeft zijn voor- en. nadelen. Ik ben eraan gewend. Ik zie. andere dingen. Maar nu ik wat ouder. word, is het wel zo prettig dat ik bijzondere zorg bijzondere zorg ons aanbod Met warmte omgeven. Dat horen we vaak over Licht & Liefde. En een bijzondere zorglocatie. Want volledig gespecialiseerd in zorg aan blinden en slechtzienden.

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

Poelwijck. Verhuurinformatie RWS partner in wonen

Poelwijck. Verhuurinformatie RWS partner in wonen Op de locatie van het huidige zorgcentrum Poelwijck aan de Slotstraat in s-heer Arendskerke ontwikkelen RWS partner in wonen en Marsaki een omvangrijk nieuwbouwplan in twee fasen. De eerste fase bestaat

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve

Inleunwoningen. Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleunwoningen Woonzorgcentrum De Honinghoeve Inleiding Wilt u zelfstandig wonen, maar gebruik maken van voorzieningen die voor u het leven veiliger, comfortabeler en gezelliger maken? Woonzorgcentrum

Nadere informatie

ZORGCENTRUM MOERZICHT

ZORGCENTRUM MOERZICHT ZORGCENTRUM MOERZICHT pagina 5: Ik heb het hier nog steeds erg naar mijn zin en ik hoop dit werk nog lang te mogen doen! Zorggroep Ter Weel Service verlenen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dat

Nadere informatie

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl WONEN IN BetingeStaete Delfzijl Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen, waardoor het voor uw gezondheid

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé Ieder mens telt Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé biedt wonen, welzijn, diensten, zorg en behandeling aan met name ouderen in de Achterhoek. Naast thuiszorg hebben

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen

Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Christinaflat in Ameide Zorgeloos wonen Midden in het Groene Hart, aan de Lek tussen Schoonhoven en Vianen, ligt Ameide. In dit prachtige dorp realiseert Woonzorg

Nadere informatie

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl

Ervaar onze gastvrijheid. Welkom! www.arienszorgpalet.nl Ervaar onze gastvrijheid Welkom! www.arienszorgpalet.nl Van harte welkom bij AriënsZorgpalet Iedereen vindt het heerlijk om gastvrij te worden ontvangen. Weten dat u welkom bent en dat men er alles aan

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

warme aandacht voor mensen Informatiebrochure Locatie Liefkenshoek - Heteren Locatie De Hoge Hof - Herveld

warme aandacht voor mensen Informatiebrochure Locatie Liefkenshoek - Heteren Locatie De Hoge Hof - Herveld warme aandacht voor mensen Informatiebrochure Locatie Liefkenshoek - Heteren Locatie De Hoge Hof - Herveld 3 6 8 10 3 over stichting samen zorgen locatie hoge hof locatie liefkenshoek welzijn en zorg Welkom

Nadere informatie

comfortabel wonen in De Voorburcht 13 luxe huurappartementen in Gameren

comfortabel wonen in De Voorburcht 13 luxe huurappartementen in Gameren comfortabel wonen in De Voorburcht 13 luxe huurappartementen in Gameren Titel en dergelijke Subtitel Inhoud 1. Wonen in Gameren 2 2. Wonen in De Voorburcht 3 3. Comfort en woonplezier 4 4. De appartementen

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt actief wonen actief wonen ons aanbod In zorglocatie Daalhof ligt het accent op zelfstandig en betaalbaar wonen met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Gemak staat voorop. Ondanks de hoge graad van zelfstandigheid

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Wonen met zorg. Gemeente Cuijk. Voelt beter

Wonen met zorg. Gemeente Cuijk. Voelt beter Wonen met zorg Gemeente Cuijk Voelt beter Wonen met zorg Zorgcentra Pantein besteedt veel aandacht aan een aangename, huiselijke woonomgeving voor haar bewoners. Welzijn, persoonlijke aandacht en wederzijds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Elke week leest mevrouw Vervoort de weekbladen in de lounge van Transwijk. Met een kopje koffie erbij, is dat een echt ontspannen

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen.

Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. AMS Advies & Ontwikkeling Transformatie en hergebruik bejaardenhuis De Essen. In opdracht van Vivium Zorggroep heeft AMS het voormalige bejaardenhuis de Essen in een korte tijd getransformeerd in een fris

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg

Mooi wonen met alle zorg die u wenst. Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Mooi wonen met alle zorg die u wenst Fraaie zorgappartementen in het compleet vernieuwde Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis in s-heerenberg Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek Comfortabel

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede

Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Zelfstandige Zorgwoningen Vecht en IJssel - locatie Zuylenstede Mevrouw Van Vliet woont in een zorgwoning van Vecht en IJssel, in woonzorg centrum Zuylenstede. Met haar vriendinnen drinkt ze als vanouds

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen

Zorg in onze huizen. Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 1 Zorg in onze huizen 2 Zorg in onze huizen Zorg in onze huizen 3 Zorg en aandacht voor elkaar Wanneer u naar een verpleeghuis verhuist, is dit een grote verandering voor u en de mensen

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomst 2 juni 2015 Aanwezig namens Habion: Ton Jansen Aanwezig namens Amaris Zorggroep: Hans Homans Aanwezig namens Bureau SVP: Marcel Steeghs Aanwezig namens gemeente Amersfoort:

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst

Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst Comfortabel wonen, mét zorg zoals u dat wenst 51 nieuwe appartementen aan het Raadhuisplein Heerlijk en onbezorgd wonen in hartje Drachten! www.friesewouden.nl Thuiszorg De Friese Wouden verhuurt, speciaal

Nadere informatie

voor zorg dichtbij

voor zorg dichtbij voor zorg dichtbij www.markenheem.nl 1 Markenheem, aangenaam! Thuis bij Markenheem Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg in vijf woonzorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Thuis is waar je hart is

Thuis is waar je hart is Thuis is waar je hart is Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha Lekker thuis Wonen aan de karakteristieke gracht van Kampen, middenin de historische binnenstad. Dat is wonen in Woon-, zorg- en dienstencentrum

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. De Hassinkhof. Wonen Zorg Welzijn

Woonzorgcentrum. De Hassinkhof. Wonen Zorg Welzijn Woonzorgcentrum De Hassinkhof Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum De Hassinkhof. Fraai gelegen, naast de kerk in de kern van Beltrum. De Hassinkhof biedt een compleet pakket aan

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

ditie E Berkenhove www.atlant.nl

ditie E Berkenhove www.atlant.nl Wonen in Berkenhove Berkenhove ligt op een prachtige locatie Vlakbij appartementencomplex Berkenhove vindt u de binnenstad van Apeldoorn. Theater Orpheus ligt op loopafstand, net als de gezellige winkels

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Wonen met zorg. Individueel of kleinschalig groepswonen

Wonen met zorg. Individueel of kleinschalig groepswonen 0348-44 17 14 Wonen met zorg Individueel of kleinschalig groepswonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven. info@rijnhoven.nl

Nadere informatie

Een rijk verenigingsleven, knus en kleinschalig, middenin Rijsbergen. Rijserf. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Een rijk verenigingsleven, knus en kleinschalig, middenin Rijsbergen. Rijserf. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Een rijk verenigingsleven, knus en kleinschalig, middenin Rijsbergen Rijserf Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in rijserf Een eenvoudige keuze 4 Meer dan thuis 4 Alles bij de hand 4 Genoeg

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Verhuisinformatiemap D vleugel

Verhuisinformatiemap D vleugel Verhuisinformatiemap D vleugel Versie december 2013 INLEIDING 3 Waarom wordt het gebouw van Zuiderheide gesloopt? 4 Persoonlijke begeleiding 5 Startgesprek 5 Wat kunt u van dit eerste gesprek verwachten?

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein

Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Samen beter in Ewoud Wonen, welzijn en zorg in IJsselstein Meneer Zijlstra krijgt vaak bezoek van zijn kleinzoon Stijn. Samen voeren zij de dieren in de dierenweide. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit. Gewoon Thuis met Hodes Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.nl 2 Hodes Gewoon Thuis met Hodes 3 Maria kon thuis niet

Nadere informatie

De Pelkwijk. Wonen Welzijn Zorg. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Huis van de Buurt

De Pelkwijk. Wonen Welzijn Zorg. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Huis van de Buurt De Pelkwijk Woonzorgcentrum Appartementen te huur Huis van de Buurt Wonen Welzijn Zorg Welkom in De Pelkwijk De Pelkwijk is een appartementencomplex voor verzorgd wonen. Het eigentijdse gebouw heeft 97

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus

uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus, uw persoonlijke keuze laurens Huize Sint Petrus Huize Sint Petrus Laurens Huize Sint Petrus is een woonzorgcentrum voor ouderen in Berkel en Rodenrijs. De locatie kent een lange traditie

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Almenum Verzorgd wonen

Almenum Verzorgd wonen Woonzorgcentrum Almenum Verzorgd wonen Verzorgd wonen in Almenum Fraai gelegen aan het Van Harinxmakanaal in historisch Harlingen ligt Woonzorgcentrum Almenum. Almenum heeft 162 comfortabele seniorenwoningen.

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg

Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Wonen zoals thuis met sfeervolle ouderenzorg Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen. In een omgeving

Nadere informatie

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens

Simeon & Anna. Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid. meer dan zorg. Laurens Laurens Simeon & Anna Een gezellige locatie in het levendige Rotterdam-Zuid meer dan zorg Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is een bekende woonzorglocatie gelegen op het kruispunt van de wijken Vreewijk,

Nadere informatie

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen

De Hassinkhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Appartementen te huur. Woonzorgcentrum. Tijdelijke zorg. Groepswonen De Hassinkhof Appartementen te huur Woonzorgcentrum Tijdelijke zorg Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Hassinkhof De Hassinkhof ligt in het kloppend hart van Beltrum en is onderdeel

Nadere informatie

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer,

Meeuwen, R. van. Geachte mevrouw/mijnheer, Meeuwen, R. van Van: Torre, P. van der Verzonden: maandag 2 november 2015 17:08 Aan: SST Antwoord Onderwerp: Reactie op uw mail over De Heybergh Geachte mevrouw/mijnheer, Graag reageren wij, college van

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Bij ons draait het om u.

Bij ons draait het om u. Bij ons draait het om u. En om de mensen die voor u belangrijk zijn. Als u wilt, kunnen wij u en uw naasten ondersteunen. Bijvoorbeeld met goede zorg, hulp bij het huishouden of een personenalarm. En alles

Nadere informatie

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard

Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard Zorg en dienstverlener voor senioren in Heerhugowaard De Pieter Raat Stichting Dolomiet 2 1703 DX Heerhugowaard 072 576 72 00 info@dprs.nl / www.dprs.nl De Pieter Raat Stichting De Pieter Raat Stichting

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld

GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld GARANTWONINGEN WZH Hoge Veld Zelfstandig wonen met zorg, service en gemak WZH Hoge Veld gelegen aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag, tussen Rijswijk en Wateringen, biedt Garantwoningen voor ouderen

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek.

Pronsweide. en Meddo. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Dagcentrum. Verpleeghuis. Revalidatieafdeling Oost Achterhoek. Pronsweide en Meddo Dagcentrum Verpleeghuis Revalidatieafdeling Oost Achterhoek Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Pronsweide en in Meddo Nabij het centrum van Winterswijk ligt Pronsweide.

Nadere informatie

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1

samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 samenvatting WOONZORGVISIE GEERTRUIDENBERG Woonzorgvisie Geertruidenberg 4 maart 2015 Pagina 1 Inleiding In de gemeente Geertruidenberg staan al geruime tijd woonzorgcomplexen op de nominatie om herontwikkeld

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Rabobank Graafschap-Midden

Rabobank Graafschap-Midden Rabobank Graafschap-Midden Geen gouden kranen. Wel gekleurde banken. Rabobank Graafschap-Midden kiest voor Gispen. Als één woord typerend voor de Achterhoek is, is dat waarschijnlijk nuchterheid. Tijdens

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo

Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo Comfort Verzorgd Carintreggeland Huis Hoog Schuilenburg Almelo 2 Welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? In een gezellige en veilige woonomgeving met zorg binnen handbereik?

Nadere informatie