Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014

2 Aanvullende informatie online U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen evenals de kwartaalpersberichten Aangepast netto-actief op een wekelijkse basis De persberichten De deelnemingen Informatie bestemd voor investeerders Online-inschrijving voor het verkrijgen van informatie voor investeerders (kennisgevingen, persberichten,...) via onze website. Investor relations Céline Donnet Tel.: +32 (0)

3 Inhoud De essentie Overzicht van GBL...02 Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur...04 Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders...06 Strategie...08 Vooruitzichten...12 Concurrentiepositie...13 Markante feiten...14 Kerncijfers...18 Economische analyse van het geconsolideerd resultaat...20 Aangepast netto-actief...25 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen...28 Het GBL-aandeel en beursgegevens...30 Evolutie van het aandeel in Distributiepolitiek en dividendvoorstel...33 Investor relations...33 Financiële agenda...33 Beursgegevens en beursinformatie...34 Besluiten voorgesteld aan de aandeelhouders...35 Risicobeheer...36 Belangrijkste risico s...38 Cartografi e van de risico s...40 Risicobeheer en interne controle...41 Activiteitenverslag...46 Portefeuille per 31 december Strategische Deelnemingen Lafarge...50 Total...52 Imerys...54 SGS...56 Pernod Ricard...58 GDF SUEZ...60 Kweekvijverinvesteringen Umicore...64 Financiële Pijler (Sienna Capital) Ergon Capital Partners...69 Sagard...69 Kartesia...69 Mérieux Développement...69 Rekeningen per 31 december Geconsolideerde fi nanciële staten...72 Geconsolideerde balans per 31 december...72 Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat per 31 december...73 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Geconsolideerd kasstromenoverzicht...75 Boekhoudkundige principes...76 Consolidatiekring...84 Toelichtingen...86 Verslag van de Commissaris Verkorte jaarrekening per 31 december Uitkeringsbeleid Historische gegevens Deugdelijk Bestuur Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur Raad van Bestuur Comités van de Raad Remuneratieverslag Controle van de rekeningen Personeel en organisatie per 31 december Risicobeheer en interne controle Beleid inzake belangenconfl icten Beleid inzake verrichtingen met GBL-aandelen Aandeelhouders Maatschappelijke en Milieuverantwoordelijkheid van GBL Andere informatie over de Vennootschap Mandaten van de Bestuurders tussen 2010 en Woordenlijst Verantwoordelijke personen Voor meer inlichtingen...voorlaatste omslag

4 2 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Overzicht van GBL GBL is de tweede grootste Europese genoteerde participatieholding qua grootte, met een aangepast netto-actief van 15,3 miljard euro en een beurskapitalisatie van 11,4 miljard euro eind GBL is een portefeuillemaatschappij die voorrang geeft aan waardecreatie op lange termijn en kan bogen op een stabiel en familiaal aandeelhouderschap. De portefeuille is samengesteld uit industrie- en dienstenbedrijven van wereldformaat, die leiders zijn op hun markt en waarvoor zij haar rol van professionele aandeelhouder vervult. Het voornaamste doel van GBL is waarde scheppen voor haar aandeel houders. GBL legt zich toe op de ontwikkeling van een kwaliteits volle portefeuille die gericht is op een klein aantal ondernemingen die leider zijn in hun markt en waarin zij op lange termijn haar actieve rol van professionele aandeelhouder op zich kan nemen. De portefeuille zal zich mettertijd ontwikkelen om tot een grotere sectorale en geografi sche spreiding te komen en het evenwicht tussen groei- en rendements investeringen te garanderen. GBL investeert en desinvesteert naargelang de levensloop van de ondernemingen en de marktopportuniteiten om haar doelstellingen te verwezenlijken, namelijk waarde creëren en een solide fi nanciële structuur in stand houden. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardestijging van het aandeel. Koersverloop van het aandeel over 10 jaar Op basis de holding qua grootte in Europa Voornaamste kenmerken Opgericht in 1902 en beursgenoteerd sinds 1956 Doel Resilient track record with above market average Gecontroleerd door de groepen Frère (België) en Power Corporation du Canada (Canada) Gericht op leiders van wereldformaat in de industrieen dienstensector 200 Beurskoers GBL CAC 40 BEL Management : Albert Frère, Ian Gallienne en Gérard Lamarche Geleidelijke spreiding van de portefeuille zowel qua sectoren, geografische zones, als qua type en aantal activa Outperformance van GBL tegenover de indexen op 10 jaar Een in de tijd beperkte schuldenpolitiek Grote financiële liquiditeit Competitieve kostenstructuur Jaar van betaling Bruto dividendgroei over 10 jaar In EUR per aandeel , ,1% , GBL handhaafde de voorbije tien jaar een gestage dividendgroei (gemiddeld +6,1%) 150 Aangepast netto-actief (in EUR) Koers van het aanddel (in EUR) Evolutie van het aangepast netto-actief (1) en koers van het aandeel over 10 jaar In EUR per aandeel Het aandeel biedt op 31 december 2014 een disagio van 25,2% op het aangepast netto-actief. (1) Bertelsmann is gewaardeerd op grond van het deel van GBL in het geconsolideerde eigen vermogen van de onderneming tot midden ,58 70,75

5 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 3 Strategische Deelnemingen (1) Lafarge is een wereldleider in bouwmaterialen: cement, aggregaten en beton Total is een geïntegreerde olieen aardgasgroep van wereldformaat die ook actief is in de chemiesector Imerys is wereldleider in gespecialiseerde mineralen SGS is s werelds grootste onderneming op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certifi cering Deel in de portefeuille van GBL 23,4% Deel in de portefeuille van GBL 20,3% Deel in de portefeuille van GBL 17,4% Deel in de portefeuille van GBL 13,2% Waarde in de portefeuille 3.518M Waarde in de portefeuille 3.052M Waarde in de portefeuille 2.614M Waarde in de portefeuille 1.995M Deelneming van GBL in het kapitaal 21,1% Deelneming van GBL in het kapitaal 3,0% Deelneming van GBL in het kapitaal 56,5% Deelneming van GBL in het kapitaal 15,0% Positie in de sector N r 2 Positie in de sector Top 5 Positie in de sector N r 1 Positie in de sector N r 1 Strategische Deelnemingen (1) Kweekvijverinvesteringen (1) Financiële Pijler (1) Pernod Ricard is co-wereldleider in wijnen en gedistilleerde dranken GDF SUEZ is een energiebedrijf van wereldformaat op het gebied van elektriciteit, gas en diensten Umicore is een groep gespecialiseerd in materiaal technologie en recyclage van edele metalen De Financiële Pijler, Sienna Capital, groepeert de alternatieve investeringen (private equity- en schuld fondsen of andere specifi eke fondsen) van GBL Deel in de portefeuille van GBL 12,2% Deel in de portefeuille van GBL 6,7% Deel in de Deel in de portefeuille van GBL 3,1% portefeuille van GBL 2,9% Waarde in de portefeuille 1.835M Waarde in de portefeuille 1.002M Waarde in de portefeuille 464M Waarde in de portefeuille 439M Deelneming van GBL in het kapitaal 7,5% Deelneming van GBL in het kapitaal 2,4% Deelneming van GBL in het kapitaal 12,4% Positie in de sector N r 2 Positie in de sector N r 1 Positie in de sector Top 3 (1) Situatie op 31 december 2014, exclusief Suez Environnement en Andere

6 4 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Ondanks het onzekere Europese economische klimaat met een zwakke groei en de uiteenlopende prestaties van de financiële markten, blijft GBL haar aandeelhouders een hoger rendement dan de markt bieden (10% totaal rendement van het aandeel in 2014). Dat resultaat is te verklaren door de verdere toepassing van haar strategie van rotatie van de portefeuille, onder meer door de ontwikkeling van haar alternatieve investeringen en door het op zich nemen van haar rol van actieve professionele aandeelhouder. Zo kan GBL opnieuw uitpakken met een waarde van het netto-actief die met 344 miljoen euro op jaarbasis is toegenomen en zal ze aan haar aandeelhouders de betaling van een dividend voorstellen dat met 2,6% tot 2,79 euro per aandeel stijgt. De managementwissel die in 2012 werd ingezet met de benoeming van Ian Gallienne en Gérard Lamarche als Gedelegeerde Bestuurders, komt nu in een nieuwe fase terecht, aangezien Albert Frère geen hernieuwing van zijn bestuurdersmandaat vraagt en aldus zijn functie als CEO neerlegt na afl oop van de Gewone Algemene Vergadering van 28 april De Raad van Bestuur en ikzelf bedanken Albert Frère voor zijn onschatbare bijdrage tot de ontwikkeling van GBL, in samenwerking met Paul Desmarais en zijn zonen, sinds hij in 1982 tot de groep toetrad. Onder zijn impuls en leiding is GBL in ruim drie decennia uitgegroeid tot een van de belangrijkste participatieholdings in Europa. Verdere toepassing van de strategie van GBL In 2014 bevestigde de wereldeconomie de opvering die in 2013 werd ingezet, maar wel aarzelend en nog altijd met grote contrasten. Zo werden de prognoses voor de wereldgroei van oorspronkelijk 3,6% vanaf de zomer 2014 geleidelijk naar beneden herzien tot 3,3%. Ondanks de eerste tekenen van een vertraging in de ontwikkeling van de Chinese economie bleven de opkomende markten de motor van de wereldwijde groei, en in het bijzonder de zone Azië zonder Japan, die een vooruitgang van 6,1% op jaarbasis boekte. Dankzij een bijna volledige tewerkstelling en een nog altijd soepel monetair beleid maakten de Verenigde Staten hun grootste expansiefase sinds 2008 door, met een BBP-groei van 2,5%. De Europese groei wordt weer positief, maar door het lage peil van 0,8% is er echt wel een defl atierisico. Terwijl de economieën in het zuiden, met uitzondering van Griekenland wellicht, de vruchten van hun hervormingen beginnen te plukken, zetten Frankrijk, dat last heeft van de gematigde consumptie van de gezinnen, en Duitsland, dat lijdt onder de geopolitieke toestand in Oekraïne, een zwakkere prestatie neer. Toch heeft het optimisme in Europa de overhand voor volgend jaar, dankzij de rentevoeten die door de ECB op een bodempeil worden gehouden, onder meer door de invoering van haar eerste kwantitatieve versoepeling in januari 2015, een euro die op zijn laagste peil tegenover de dollar staat sinds 2003 en een historische terugval van de olieprijzen met meer dan 50% sinds de piek midden het jaar. In dit macro-economische klimaat lieten de fi nanciële markten uiteenlopende resultaten optekenen: de S&P 500 is met 11,4% over het jaar gestegen en bereikte een historisch hoogtepunt eind 2014, terwijl de CAC 40 met 0,5% is gedaald, ondanks het overheersende enthousiasme in de eerste zes maanden. Verder blijven de waarderingen hoog, door de overvloed aan liquiditeiten, stevige balansen en de nog altijd lage rentetarieven. Het is in dit kader dat GBL erin slaagde haar portefeuille verder te herschikken, met 7,4 miljard euro aan aankopen, verkopen en fi nancieringen gedurende de voorbije drie jaar. Zo heeft de bijdrage van de nieuwe deelnemingen (SGS, Umicore) en van de Financiële Pijler (die het resultaat van de verkoop van twee mature activa uitkeerde) bijna volledig het verwaterende effect van de verkopen opgevangen. Na de verkoop van 0,3% van het kapitaal van Total in november 2013, en aangemoedigd door de aantrekkelijke waardering, besliste de groep om een aanvullende fractie van haar deelneming (0,6%) te gelde te maken, wat een meerwaarde van 335 miljoen euro opleverde in Alle medewerkers van GBL willen samen met mij hulde brengen aan Christophe de Margerie, een emblematische en visionaire bedrijfsleider, een echte industriekapitein, die in oktober op tragische wijze om het leven kwam. We betuigen overigens onze steun aan de nieuwe directie van Total, onder leiding van Patrick Pouyanné. GBL bleef voorzichtig met nieuwe investeringen, rekening houdend met de hoge waarderingen. We hebben wel onze Kweekvijverinvesteringen versterkt met de uitbreiding van onze participatie in het kapitaal van Umicore, waarvan we sinds het einde van het jaar de eerste aandeelhouder zijn met iets meer dan 12% van het kapitaal. We hebben ook onze Financiële Pijler verder ontwikkeld, met name via een nieuwe verbintenis om te investeren in de fondsen Mérieux Développement, specialist in de gezondheidssector, als partner van de familie Mérieux. En last but not least zijn wij trouw gebleven aan onze roeping als professionele aandeelhouder, die actief betrokken is bij de strategische beslissingen van onze deelnemingen. Zo steunen wij de toenadering van Lafarge en Holcim om de wereldleider in bouwmaterialen gestalte te geven, evenals de overname door Imerys van de groep S&B, een internationale speler in de industriële mineralen.

7 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 5 Positieve resultaten in 2014 Dit jaar is het aangepast netto-actief van GBL nogmaals met 344 miljoen euro gestegen met 2,3% tot 15,3 miljard euro, of 94,58 euro per aandeel. Onze beurskoers is dan weer met 6% toegenomen en bedraagt 70,75 euro eind Het disagio van de holding is ietwat verminderd tot 25,2%. Ook dit jaar stijgen onze voornaamste fi nanciële indicatoren: dhetgeconsolideerde nettoresultaat is met 41% toegenomen tot 875 miljoen euro, hoofdzakelijk onder invloed van meerwaarden op overdrachten. De cash earnings bedragen 453 miljoen euro, een lichte daling (- 3%) door de afbouw van bepaalde lijnen met hoog rendement. Overeenkomstig haar strategie is de fi nanciële positie gezond gebleven met een dalende verhouding van de netto schuldenlast ten opzichte van de waarde van de portefeuille, tot 1,5%, waardoor GBL haar fi nanciële fl exibiliteit kan behouden. Een dividend dat opnieuw toeneemt In een economisch klimaat dat waarschijnlijk nog verder zal verbeteren, blijven we optimistisch voor een professionele investeerder op lange termijn als GBL. We maken van de gelegenheid gebruik om onze aandeelhouders te bedanken voor hun nooit afl atend vertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij onze sterke identiteit alle belangrijke troeven in handen hebben om toekomstige kansen te grijpen: een familiaal, stabiel en duurzaam controleaandeelhouderschap; een rol van actieve, vriendschappelijke belegger op lange termijn; duidelijke investeringscriteria en een snel besluitvormingsproces; aanzienlijke fi nanciële middelen met 3,4 miljard euro die beschikbaar is in de vorm van geldbeleggingen en bevestigde maar nietopgenomen kredietlijnen. Rekening houdend met onze prima resultaten dit jaar en ons vertrouwen in onze strategie zullen we de Gewone Algemene Vergadering dus voorstellen om het brutodividend met 2,6% te verhogen tot 2,79 euro per aandeel. Gérald Frère Voorzitter van de Raad van Bestuur

8 6 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders Het jaar 2014 levert het bewijs van de relevantie van de sinds 2012 toegepaste strategie. Ze berust enerzijds op een verdere herschikking van de portefeuille en anderzijds op de rol van actieve professionele investeerder die GBL wil spelen in haar deelnemingen, globale ondernemingen en leiders, met een sterk potentieel om waarde te creëren. Relevantie van de in 2012 aangekondigde strategische koers In een onzeker en contrastrijk macro-economisch klimaat kon GBL, dankzij haar strategie van geleidelijke herschikking van de portefeuille, op lange termijn een hoger rendement blijven bieden dan de markt en opnieuw een stijgend dividend uitkeren. De huidige herschikking van de portefeuille beantwoordt aan vier strategische doelstellingen: een grotere sectorale en geografi sche diversifi ëring; een grotere blootstelling aan groeiwaarden; meer invloed in onze deelnemingen; meer alternatieve en minder omvangrijke investeringen. Deze strategie van rotatie van de activa die sinds 2012 werd ingezet, met onder meer gedeeltelijke desinvesteringen uit historische deelnemingen als GDF SUEZ of Total en het nemen van een investering van 15% in SGS, werd in 2014 voortgezet. GBL maakte gebruik van de koersstijging en de marktopportuniteiten om 14 miljoen Total-aandelen te verkopen, namelijk 0,6% van het kapitaal van de vennootschap, voor een bedrag van 650 miljoen euro, wat een meerwaarde van 335 miljoen opleverde. De groep kreeg overigens aanvragen voor vervroegde conversie van in Suez Environnement-aandelen omruilbare obligaties, wat haar deelneming in het kapitaal van de groep van 7,2% naar 1,1% terugbracht. In het verlengde van het in 2013 gevoerde beleid, heeft GBL haar Kweekvijverinvesteringen verder uitgebreid dankzij het optrekken van haar participatie in het kapitaal van Umicore, waarvan zij vandaag de voornaamste aandeelhouder is met een deelneming van meer dan 12%. Ten slotte heeft Sienna Capital, waarin de activiteiten van de Financiële Pijler zijn ondergebracht, zich verder ontwikkeld via aankopen en verkopen van activa van private equity-fondsen (Ergon en Sagard), het succes van de geldophaling van Kartesia en de verbintenis om 75 miljoen euro te investeren in Mérieux Développement, een fonds dat gespecialiseerd is in de gezondheidssector. Zo konden de bijdrage van de nieuwe deelnemingen, de op het niveau van de Financiële Pijler verwezenlijkte meerwaarden en de uitgifte van instrumenten, zoals converteerbare en omruilbare obligaties, het verwaterende effect van de verschillende verkopen in 2013 en 2014 enorm afzwakken. Hoewel het gemiddelde rendement van onze activa daalt, aangezien ze meer en meer gericht zijn op groei, zullen wij toch een stijgend dividend voorstellen aan de Gewone Algemene Vergadering. Grote verrichtingen, waarin GBL haar rol van actieve, professionele en jarenlange aandeelhouder speelde De toename met 344 miljoen euro van ons aangepast netto-actief is ook het resultaat van ons dagelijks engagement voor onze deelnemingen. Dit engagement steunt op een samenwerking als partner met de leidinggevende teams en komt tot uiting in de rol die GBL speelt in de Raad van Bestuur en de Comités en in de strategische besluitvorming, met het oog op een maximale waardecreatie. Die rol van betrokken investeerder kwam in 2014 tot uiting in de begeleiding en steun van GBL bij twee grootscheepse industriële verrichtingen op het niveau van haar deelnemingen, waarvan de eerste tot een echte structuurverandering leidt: het toenaderingsproject van Lafarge en Holcim waaruit de wereldleider van de bouwmaterialensector zou ontstaan (een pro forma omzet van 27,4 miljard euro in 2014), met een geografi sche diversifi ëring en gericht op de groeimarkten. De EBITDA-synergieën worden op meer dan 1 miljard euro geraamd. GBL heeft zich ertoe verbonden haar Lafarge-aandelen in te brengen in die verrichting met een groot potentieel voor waardecreatie; de verwerving door Imerys van S&B, een belangrijke speler in de industriële mineralen, voor 525 miljoen euro (waarde van eigen vermogen), vermeederd met een prijstoeslag in functie van de prestaties, met een maximumbedrag van 33 miljoen euro. Deze verrichting kadert in de strategie voor de ontwikkeling en innovatie van de groep. Ze biedt overigens een aantrekkelijk potentieel op het gebied van synergieën en zal waarschijnlijk ook waarde creëren op korte termijn. Er werden het hele jaar door tal van investeringsdossiers bestudeerd, waarvan er geen enkel concreet werd uitgevoerd, onder meer omwille van de te hoge prijzen. Een sterker team in de directie van de Deelnemingen en de Investor Relations De directie van de Deelnemingen werd versterkt dankzij de komst van Olivier Pirotte op 1 januari Hij was vroeger CFO van de groep en beheert nu samen met Arnaud Laviolette de portefeuille van de investeringen en gaat ook op zoek naar nieuwe investeringen. Zijn ervaring als directeur van de Deelnemingen van 2000 tot 2012 zal hem hierbij goed van pas komen. William Blomme, vroeger Partner bij Deloitte, ging in januari 2015 aan de slag als CFO bij GBL. Met het oog op een transparante communicatie met haar aandeelhouders en de markt, zette de groep haar inspanningen voort onder impuls van een nieuw team Investor Relations.

9 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 7 Een voortdurende verbintenis in onze deelnemingen Onze identiteit van actieve professionele aandeelhouder komt ook dagelijks tot uiting in onze nauwe samenwerking met de leidinggevende teams van onze deelnemingen en onze interactie met hun Raden van Bestuur en Comités, met als doel op lange termijn waarde te scheppen. Die samenwerking kwam, in 2014, onder meer tot uiting in de managementwissels die GBL steunde. Zo verwelkomde Pernod Ricard Alexandre Ricard als Voorzitter Directeur-Generaal, terwijl bij SGS een nieuwe Directeur-Generaal en een nieuwe Financiële Directeur (Frankie Ng en Carla De Geyseleer) werden benoemd. Ten slotte wordt Isabelle Kocher Gedelegeerd Directeur-Generaal bij GDF SUEZ. Het jaar 2014 werd ongetwijfeld gekenmerkt door het fusieproject van Lafarge en Holcim, dat in het verlengde ligt van de grote structurerende verrichtingen die GBL in het verleden heeft gesteund. In dat opzicht maken de laatste ontwikkelingen in het kader van die verrichting, zoals de aankondiging van de samenstelling van het Uitvoerend Comité, het verkrijgen van de goedkeuring van de Europese Commissie in fase 1 en de succesvolle uitvoering van de remedies (waarbij CRH 6,5 miljard voor aan te koop aanbode activa) zijn de belangrijke mijlpalen naar de creatie van LafargeHolcim. Imerys rondde op zijn beurt de strategische verwerving van S&B af, nadat het bedrijf afzag van zijn bod op zijn Amerikaanse concurrent Amcol. Het ongunstige verloop van de prijs voor een vat Brentolie in 2014 houdt Total ten slotte niet tegen om een dividend uit te keren dat met 2,44 euro per aandeel toeneemt (+ 2,5% op jaarbasis). Tot besluit, dankzij een portefeuille in volle ontwikkeling, fi nanciële middelen die ons fl exibiliteit bieden en een sterker team, kunnen we trouw blijven aan onze belangrijkste verbintenis: de waarde van uw onderneming duurzaam te laten groeien, ondanks het moeilijke klimaat. Ian Gallienne Gedelegeerd Bestuurder Albert Frère CEO en Gedelegeerd Bestuurder Gérard Lamarche Gedelegeerd Bestuurder

10 8 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Strategie GBL streeft ernaar op lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders, zowel door een stijging van haar intrinsieke waarde als door een aantrekkelijk dividendrendement. Daarom heeft GBL zich drie strategische prioriteiten gesteld. Drie strategische prioriteiten 1De portefeuille verder diversifiëren om een evenwicht tussen groei en rendement te handhaven De strategie van GBL bestaat erin een geheel van deelnemingen aan te houden die gespreid zijn over verschillende sectoren en geografi sche zones en waarin zij een rol van actieve aandeelhouder op zich neemt om op lange termijn waarde te creëren. De recente en toekomstige ontwikkelingen in de portefeuille hangen samen met de volgende doelstellingen. MEER ALTERNATIEVE INVESTERINGEN MEER GEOGRAFISCHE EN SECTORALE DIVERSITEIT MEER INVLOED IN DE DEELNEMINGEN Daarom investeert GBL in drie activatypes: (1) Strategische Deelnemingen, hoofdzakelijk in beursgenoteerde ondernemingen die het leeuwendeel van de portefeuille uitmaken, (2) investeringen van het type Kweekvijver voor een beperkte selectie van minder grote activa, al dan niet beursgenoteerd, die het potentieel bezitten om op termijn Strategische Deelnemingen te worden en (3) de Financiële Pijler met investeringen in private equity-, schuld- of specifi eke themafondsen, waarvan GBL de referentie-investeerder is en waarin ze een cruciale rol speelt in de governance. Om een evenwicht te bewaren tussen groei en rendement kan de spreiding over die verschillende activatypes worden aangepast, waarbij de Strategische Deelnemingen het leeuwendeel van de portefeuille zullen blijven uitmaken. MEER BLOOTSTELLING AAN GROEIBEDRIJVEN Waarde/Groei 28% GroAnderen 14% 25% ei 15% Ontwikkelings-landen GBL eind 2011 GBL eind 2014 Financiële Pijler 3% 12,3 Md EUR (1) Frankrijk 26% Rest van Europa 36% Portefeuille per investeringtype Waarde/Rendement 54% Groei 26% 28% Financiële Pijler 3% Anderen 16% Ontwikkelings-landen Waarde/Groei 44% Frankrijk 20% 15,1 Md EUR (1) Waarde/Rendement 27% Rest van Europa Portefeuille per regio (Geografische uitsplitsing op basis van de omzet van de deelnemingen) Total GDF SUEZ Suez Environnement Lafarge Imerys Umicore SGS Pernod Ricard 35% GBL streeft ernaar haar investeringsportefeuille uit te breiden door participaties te nemen in ondernemingen met een leiderspositie, die wereldwijd actief zijn in sectoren en geografi sche zones die gunstig zijn voor de groei. GBL hanteert al sinds 1982 dezelfde investeringsfi losofi e die op welbepaalde strategische en fi nanciële criteria berust. Zo wenst GBL als professionele aandeelhouder te investeren in bedrijven die hun sector domineren, een businessmodel volgen dat zowel op organische als externe groei is gericht, onder leiding van een ervaren managementteam en met de nodige fi nanciële draagkracht. (1) Waarde van de portefeuille

11 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 9 Strategische Deelnemingen Kweekvijver Positie in de sector Nr 2 Top 5 Nr1 Nr 1 Nr 2 Nr 1 Top 3 Dividend rendement 2,2% 5,7% 2,7% 3,3% 1,8% 5,1% 3,0% De aankopen worden geselecteerd op basis van die strategische en fi nanciële criteria en vervolgens ondergebracht in de Strategische Deelnemingen, de Kweekvijverinvesteringen of in de Financiële Pijler, volgens de specifi eke kenmerken ervan. De investeringen in de laatste twee activatypes bieden GBL niet alleen de mogelijkheid om posities in te nemen in soms kleinere bedrijven, maar ook om haar inkomstenbronnen te diversifi ëren. Verwezenlijkt in 2014 Ondersteuning van de fusie tussen Lafarge en Holcim Overname van S&B door Imerys Stijging in het kapitaal van Umicore Verbintenis te investeren in Mérieux Développement Verkoop van 0,6% van het kapitaal van Total Gedeeltelijke uitstap uit Suez Environnement ingevolgde de vervroegde conversieaanvragen voor de omruilbare obligaties 2 Een professionele, actieve en verantwoordelijke belegger zijn GBL is een participatieholding met een langetermijnvisie. Zo worden de investeringen aangehouden zolang als nodig om de waarde ervan te optimaliseren. Op grond van haar ervaring is zij ervan overtuigd dat de groei van de waarde en het rendement van haar deelnemingen tot stand komt door nauw samen te werken met hun directieteams in het kader van hun Raden van Bestuur. Zo investeert GBL in bedrijven waarin zij een voldoende grote positie en invloed heeft om haar rol van professionele aandeelhouder te spelen. Haar strategie is erop gericht tot de belangrijkste aandeelhouders te behoren, een vriendschappelijke aanpak op lange termijn te hanteren en een actieve rol te spelen in de bestuursorganen, onder meer bij het nemen van strategische beslissingen door de bedrijven. GBL hecht belang aan de impact van haar investeringen op milieu en maatschappij en moedigt het gebruik van best practices voor duurzame ontwikkeling aan in al haar deelnemingen. Vertegenwoordiging van GBL in de Raden van Bestuur 18(1) Verwezenlijkt in 2014 (1) Aantal zetels in de Raden van Bestuur van haar zes Strategische Deelnemingen (2) Aantal leden in de Comités van haar zes Strategische Deelnemingen Vertegenwoordiging van GBL in de Comités 19(2)

12 10 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Strategische Deelnemingen Per 31/12/2014 Jaar van de eerste investering en naam Plaats van GBL in de bezitsstructuur / bezitspercentage Aanwezigheid van GBL in de Raden van Bestuur Aantal leden in de Comités 2005 Lafarge 1998 Fusie tussen Petrofi na en Total Nr 1 / 21,1% 3 / 18 Nr 3 / 3,0% 2 / 14 Auditcomité 1 Comité van Strategie, Ontwikkeling en Duurzame ontwikkeling 1 Remuneratiecomité 1 Comité van Deugdelijk Bestuur en Benoemingen 1 Totaal 4 Auditcomité 1 Strategisch Comité 1 Totaal Imetal 2013 SGS 2006 Pernod Ricard Nr 1 / 56,5% 7 / 15 Nr 1 / 15,0% 3 / 9 Nr 2 / 7,5% 2 / 14 Auditcomité 1 Strategisch Comité 6 Benoemings- en Remuneratiecomité 2 Totaal 9 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 2 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal Fusie tussen Tractebel en Compagnie de Suez Nr 2 / 2,4% 1 / censor 3 Een solide en soepele financiële structuur handhaven GBL streeft ernaar een gezonde financiële structuur te handhaven, met een solide liquiditeitsprofiel waardoor ze snel middelen kan vrijmaken en beperkt nettoschuld in vergelijking met de waarde van haar portefeuille. Dit beleid biedt GBL de nodige flexibiliteit om snel investeringskansen te grijpen of om, indien nodig, kapitaal in haar deelnemingen te injecteren. In 2014 is de ratio loan-to-value van GBL van 5,9% naar 1,5% gedaald, terwijl ze over 3,4 miljard euro liquide middelen (cash en beschikbare bevestigd kredietlijnen) beschikt. Financiële structuur van GBL per 31december In miljoen EUR Brutothesaurie Min: Brutoschuld (2.059) (2.801) = Nettoschuld zonder eigen aandelen (233) (912) Marktwaarde van de portefeuille Loan-to-value (in %) 1,5 5,9 Beschikbare onbenutte kredietlijnen Verwezenlijkt in 2014 Loan-to-Value 1,5% Middelen 3,4 miljard EUR

13 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 11 Strategisch doel Waardecreatie door een continue en duurzame groei van haar intrinsieke waarde en dividenduitkering GBL wil boven het marktgemiddelde blijven presteren voor wat de waardering van haar aandeel betreft en tegelijkertijd haar dividend regelmatig doen groeien. Vanouds keert de groep minder dividenden uit dan zij er van haar deelnemingen ontvangt, waardoor een positief saldo ontstond, na financiële lasten en structurele kosten. Dit saldo zou tijdelijk kunnen verminderen door een aantal verschuivingen in de portefeuille maar brengt de doelstelling voor de dividendgroei niet in gevaar. Het gevoerde beleid streeft dus naar een evenwicht tussen een aantrekkelijk dividendrendement en een groeipotentieel op lange termijn van de investeringsportefeuille. Dividendgroei 2,6% Verwezenlijkt in 2014 Groei van de intrinsieke waarde 10,0% Investeringsmodel van GBL NETTO DIVIDENDEN VAN PORTEFEUILLE minus NETTO OPERATIONELE & FINANCIËLE KOSTEN = CASH EARNINGS DISTRIBUTIE EN INVESTERINGSCAPACITEIT ROTATIE VAN DE PORTEFEUILLE LIQUIDITEITEN EN FINANCIERING Duidelijke investeringscriteria GBL investeert in Europese ondernemingen van wereldformaat die actief zijn in sterk groeiende markten. De investeringen moeten aan de volgende hoofdcriteria voldoen: Strategische criteria Toonaangevend in hun activiteitssector Europese groep maar met internationaal actieterrein Management van grote kwaliteit Organisch en extern groeipotentieel Blootstelling aan de groeimarkten Eenvoudig en stevig bedrijfsmodel dat waarde creëert Financiële flexibiliteit die toelaat strategische opportuniteiten te benutten Criteria voor deugdelijk bestuur Positie als voornaamste aandeelhouder (eerste of tweede) Actieve bijdrage tot waardecreatie, in nauwe samenwerking met het management Actieve rol in de bestuursorganen (Raad van Bestuur en Comités) Inspraak in de strategische besluitvorming, de benoeming en bezoldiging van het management en de afstemming van de financiële structuur op de toekomstige ontwikkeling van de deelnemingen Financiële criteria Verwaterend effect op het aangepast netto-actief van GBL Verwaterend effect op de cash earnings

14 12 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Vooruitzichten Een kwaliteitsportefeuille die drie categorieën van activa omvat Overzicht van de verdere ontwikkeling van de portefeuille Strategische Deelnemingen Investeringen van doorgaans meer dan 1 miljard euro, hoofdzakelijk in beursgenoteerde vennootschappen waarin GBL een zekere invloed kan uitoefenen. Zij vormen het grootste deel van het aangepast netto-actief. Kweekvijverinvesteringen Een beperkte selectie van minder grote deelnemingen ( miljoen euro) in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen die het potentieel hebben om op termijn strategisch te worden. Financiële Pijler Belangrijke deelnemingen in private equity-, schuld- of specifi eke themafondsen. Per 31/12/14 93,4% Per 31/12/14 3,7% Per 31/12/14 2,9% Doelstelling op lange termijn 75% - 80% 12,0 miljard EUR Doelstelling op lange termijn 10% - 15% 2,0 miljard EUR Doelstelling op lange termijn 10% 1,5 miljard EUR Inkomstenbronnen Dividenden Meerwaarden Inkomstenbronnen Meerwaarden Eventueel dividenden Inkomstenbronnen Interestopbrengsten en dividenden Commissies en carried interest Meerwaarden De cijfers vertegenwoordigen de beoogde allocaties tegen portefeuillewaarde

15 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 13 Concurrentiepositie GBL Met haar beurskapitalisatie van 11,4 miljard euro eind 2014 is GBL de tweede grootste Europese holding. GBL biedt een dividendrendement van 4,1% en haar portefeuille bestaat voor 97% uit beursgenoteerde activa, te vergelijken met respectievelijk 2,6% en 66% voor het gemiddelde van haar voornaamste peers. Positionering van GBL tegenover een selectie van Europese peers Strategische Deelnemingen Beurskapitalisatie (in miljard EUR) Free float Dividendrendement (1) (2) Beursgenoteerde activa Investor AB 22,9 71% 3,6% 76% Exor 8,4 39% 1,1% 62% Industrivarden 6,4 67% 4,5% 100% Wendel 4,4 57% 1,7% 67% Eurazeo 4,0 56% 2,1% 33% Sofi na 3,0 44% 2,6% 59% Gemiddelde 8,2 56% 2,6% 66% GBL 11,4 46% 4,1% 97% (1) Dividendrendement = Dividend 2013 (betaald in 2014)/beurskoers op 31/12/2013 Bron: Bloomberg, Factset, informatie verstrekt door de vennootschappen (31 december 2014) (2) Deel van de beursgenoteerde activa in de portefeuille De waardecreatie op korte en middellange termijn van de Strategische Deelnemingen in de GBL-portefeuille bevindt zich hoofdzakelijk in de top van de prestaties van de andere spelers in de sector. TSR (1) op 5 jaar (2) van de Strategische Deelnemingen vs. de belangrijkste peers Lafarge - 36% 35% 13% Total - 14% 73% 26% Imerys - 50% 160% 67% SGS -22% 7% Pernod Ricard 101% 70% GDF SUEZ - 49% 23% - 9% Situatie van de deelneming tegenover haar peers gerangschikt in opklimmende volgorde Lafarge: Italcementi, Holcim, Cemex, Heidelberg, CRH, Martin Marietta Total: BP, ENI, ExxonMobil, Shell, Chevron Imerys: Anglo American, BHP Billiton, Wienerberger, Rio Tinto, Saint-Gobain, CRH, Minerals Technologies SGS: Intertek, Bureau Veritas Pernod Ricard: Remy Cointreau, Diageo GDF SUEZ: RWE, E.On, EDF, Iberdrola, Enel (1) Total Shareholder Return: rendement op de beurskoers en herbelegde dividenden vastgesteld op 31 december 2014 (2) Met uitzondering van SGS waarvoor de TSR op 2 jaar is berekend Beursprestatie 2014 van onze Strategische Deelnemingen ten opzichte van hun sectorindex ,7% GDF SUEZ (DJ Eurostoxx Utilities + 12,3%) ,4% Pernod Ricard (DJ Eurostoxx Food & Beverage + 12,3%) ,6% Lafarge (DJ Eurostoxx Construction + 1,7%) 100-0,3% SGS (SMI + 9,5%) 90-3,5% Imerys (DJ Eurostoxx Construction + 1,7%) 80 Jan. Feb. Maart Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. - 4,5% Total (DJ Eurostoxx Oil & Gas - 12,9%)

16 14 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Markante feiten 2014 werd gekenmerkt door diverse verrichtingen van de GBL-portefeuille. Vooral het actieve beheer van onze Strategische Deelnemingen, de kern van het beroep van GBL, was gunstig voor tal van belangrijke verrichtingen. Eerst en vooral zou uit de fusie van Lafarge en Holcim de wereldleider van de bouwmaterialensector kunnen ontstaan. Ten slotte dankzij de overname van S&B zal Imerys haar mineralen portefeuille met specialiteiten kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd werd het evenwicht tussen groei en rendement verder hersteld met de verdere afbouw van de positie in Total. De positie in Umicore binnen het Kweekvijversegment werd uitgebreid, aangezien GBL overtuigd is van het groeipotentieel van die waarde. Het was ten slotte ook een dynamisch jaar voor de Financiële Pijler, met de verbintenis in een nieuw marktsegment van de gezondheidssector (Mérieux Développement) en de verkoop van de mature private equity activa. Verloop van de portefeuille van GBL in 2014 Strategische Deelnemingen Kweekvijverinvesteringen Financiële Pijler Fusie tussen gelijken Beheer van de portefeuille Strategische toenadering Verbintenis in een nieuw fonds Nieuwe investeringen/ verbintenissen Nieuwe aankopen Investering van Ergon in Visionnaire en Sausalitos Succesvolle geldophaling Gedeeltelijke/volledige desinvesteringen of verkopen Verkoop van deelnemingen Verkoop van de deelneming van Ergon in Zellbios Verkoop van de deelneming van Ergon en Sagard in Corialis Ondersteuning van de strategie van de deelnemingen in 2014 Lafarge Ondersteuning van het directieteam van Lafarge in de volgende domeinen: fusieverrichting met Holcim (zie pagina 15); aanpassing van de kostenstructuur; bevordering van de innovatie om de groep verder te laten groeien in producten met een grote toegevoegde waarde; voortdurende optimalisering van de kapitaaltoewijzing. Total Ondersteuning van het directieteam van Total voor de volgende aspecten: opvolging van Christophe de Margerie; discipline in de keuze van meerjarige investeringen in de Ontginning; herstructurering en betere integratie van de activiteiten in de Verwerking; versnelling van de maatregelen voor de aanpassing van de kosten en van de investeringen in een context van prijsverlaging voor een vat olie.

17 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 15 Strategische Deelnemingen Fusie tussen Lafarge en Holcim Deze verrichting sluit aan bij de strategische prioriteiten van GBL... Professionele, actieve en verantwoordelijke belegger Als referentieaandeelhouder van Lafarge, ondersteunde GBL de fusie tussen gelijken en heeft er zich toe verbonden haar Lafarge-aandelen in te brengen in het bod. Diversifiëring van de portefeuille (evenwicht tussen groei en rendement) Dankzij de te verrichten overdrachten kan de nieuwe groep zich opnieuw focussen op de groeimarkten die bijna twee derde van de bedrijfswinst uitmaken. Waardecreatie, zou aldus via een aantrekkelijk dividendbeleid, voorrang krijgen. Stevige en flexibele financiële structuur Dankzij de geplande fusie zou de nieuwe entiteit belangrijke operationele en fi nanciële synergieën tot stand kunnen brengen (1,4 miljard euro op jaarbasis na drie jaar, waarvan een derde wordt bereikt vanaf het eerste jaar).... en weerspiegelt haar investeringscriteria Strategische criteria Toonaangevend in haar activiteitssector (bouwmaterialen) Blootstelling aan de groeimarkten (60%) Financiële fl exibiliteit om strategische opportuniteiten te benutten (kredietkwaliteit gekoppeld aan investment grade ) Criteria voor deugdelijk bestuur Actieve rol in de bestuursorganen Geografische spreiding van de nieuwe groep (1) Vooruitgang De leden van het toekomstig Uitvoerend Comité werden aangeduid De voornaamste goed keuringen van de mededingingsautoriteiten werden verkregen, waaronder die van de Europese Commissie (onder voorwaarden maar zonder beroep op een fase 2). Overdracht van activa: aangekondigd akkoord met CRH voor de overdracht van alle te koop aangeboden activa tegen een prijs van 6,5 miljard euro. De verrichting blijft onderworpen aan de stemming van de aandeelhouders van Holcim en het succes van het openbaar bod tot omruiling. 60% Sterke groeimarkten 40% Ontwikkelde markten Latijns-Amerika Afrika/Midden Oosten West-Europa Oost-Europa Noord-Amerika Azië/Pacifiek (1) Op basis van de omzet van 2013 pro forma herwerkt op grond van de effecten van de verkopen Imerys Op het niveau van Imerys, validatie van het ontwikkelingsplan: Goedkeuring van de verrichting met S&B (zie pagina 16); discipline in de projecten voor externe groei; overdracht van non core- of op lange termijn niet-rendabele activiteiten; bevordering van innovatie; optimalisering van de balansstructuur. SGS Ondersteuning van het directieteam van SGS: opvolging van het management; organische en externe bolt-on -groei (10 overnames in 2014); optimalisering van de balans: toenemend dividend en programma voor de inkoop van eigen aandelen. Pernod Ricard Ondersteuning van het management bij Pernod Ricard: plan voor de opvolging van de directie en beheer van de overgangsperiode; toepassing van de strategie van upgrading van het gamma en optimalisatie van de merkenportefeuille met de bedoeling selectief te investeren in regio s die een groot groeipotentieel bieden; herziening van de balansstructuur.

18 16 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Strategische Deelnemingen Overname van S&B door Imerys Die overname, die in cash en in effecten wordt vergoed, sluit aan bij het strategisch plan van Imerys dat ernaar streeft zijn aanwezigheid in de industriële mineralen te versterken (bentoniet en perliet voor S&B), en creëert tegelijkertijd operationele en fi nanciële synergieën die zullen voortvloeien uit de toenadering van beide entiteiten, terwijl de fi nanciële structuur van Imerys wordt geoptimaliseerd. Actieve rol van GBL Op grond van de akkoorden participeert de famille Kyriacopoulos, oprichtster en meerderheidsaandeelhouder van S&B, in het kapitaal van Imerys en de governance via een voorbehouden kapitaalverhoging en een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. De verrichting werd verwezenlijkt op 26 februari GBL liet de verrichting vlotter verlopen door een aandeelhouderspact met de familie te sluiten zonder in onderling overleg te willen optreden en door in te stemmen met een lichte verwatering tot 53,8% (56,5% op 31 december 2014). Omzet van S&B (1) In miljoen EUR Aangepast bedrijfsresultaat van S&B (2) In miljoen EUR Kweekvijverinvesteringen Uitbreiding van de deelneming in Umicore Het hele jaar 2014 heeft GBL haar positie in Umicore verder uitgebreid door aankoopkansen te benutten in een volatiel marktklimaat. Umicore voldoet aan de investeringscriteria van GBL eerste aandeelhouder; grote kwaliteit van het management; strategische diversifi ëring in veelbelovende domeinen; ambitieus investeringsprogramma dat nog niet tot de waardecreatie bijdraagt; interessante rentabiliteit en rendement: groei, dividenden en inkoop van eigen aandelen; stevige fi nanciële structuur; hoge technologische instapbarrières. Eind 2014 kwam het bezitspercentage in Umicore op 12,4% uit (5,6% eind 2013) en de investering bedroeg 464 miljoen euro in de portefeuille van GBL. + 3,8% + 7,5% Stijging in het kapitaal in een omgeving van volatiele markten Volledig boekjaar (gepubliceerd) S1 pro forma (3) Activiteiten in "bauxiet" (uitgesloten van de transactie) (1) De omzet zonder de bauxietactiviteiten in 2014 kwam neer op 412 miljoen euro (2) Het aangepast brutobedrijfsresultaat wordt gedefinieerd als het brutobedrijfsresultaat aangepast voor niet-terugkerende inkomsten en kosten voortvloeiend uit transacties die door het management als uitzonderlijk worden bestempeld (3) Pro forma wat betreft de betrokken consolidatiekring: met uitsluiting van de Europese activiteiten voor de productie van bauxiet Beurskoers % van GBL in het kapitaal 31/12/14 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 31/12/14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

19 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 17 Financiële Pijler Sienna Capital Een dynamisch jaar Private equityfondsen Obligatiefondsen Fondsen in de gezondheidssector De Financiële Pijler maakt momenteel 2,9% van het aangepast netto-actief van GBL uit (2,7% eind 2013) en het gewicht ervan in de GBL-portefeuille is in 2014 dus toegenomen, ondanks de overdracht van mature activa door de private equityfondsen Ergon en Sagard werd gekenmerkt door een nieuwe investering in de gezondheidssector, via de verbintenis tot investering in de fondsen Mérieux Développement, dochters van het Institut Mérieux. Sienna Capital, de vennootschap waarin de activiteiten van de Financiële Pijler zijn ondergebracht, is dan ook actief in drie verschillende strategieën via vier fondsen. Investeringen op het niveau van Kartesia en ECP III In 2014 investeerde Sienna Capital 38 miljoen euro in Kartesia, dat aan ruim tien secundaire en/of primaire verrichtingen heeft deelgenomen. Bovendien heeft het fonds tot dusver 489 miljoen euro opgehaald, tegenover 225 miljoen euro na de eerste ronde die in september 2013 werd afgesloten. Ergon Capital Partners III ( ECP III ) verwierf in april 2014 een meerderheidsbelang in Visionnaire (Italiaanse leider in luxemeubelen) en in juli 2014 in Sausalitos (restaurantketen in Duitsland). Verbintenis van 75 miljoen euro in Mérieux Développement Sienna Capital ging een verbintenis aan om 75 miljoen euro te investeren in de investeringsvennootschappen van Mérieux Développement, vehikels die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingsen innovatiekapitaal in de gezondheidssector. Die investering past in het kader van de sectorale diversifi ëring die Sienna Capital nastreeft. Verkoop van Corialis en Zellbios Ergon Capital Partners II ( ECP II ) en het fonds Sagard II verkochten hun deelnemingen in Corialis (een van de Europese leiders in de fabricage van isolatie- en lakprofi elen in aluminium). Die verrichting leverde in 2014 een geconsolideerde meerwaarde van 41 miljoen euro op (deel GBL) of 64 miljoen euro voor ECP II en 148 miljoen euro voor Sagard II. GBL boekte ook een meerwaarde van 25 miljoen euro bij de verkoop van de deelneming van ECP II in Zellbios (leider in de productie van farmacologisch werkzame stoffen) in het eerste kwartaal 2014 (44 miljoen euro voor ECP II). Verwezenlijkt in 2014 Februari 2014 Ergon Juni 2014 Sagard Oktober 2014 Sagard/Ergon December 2014 Kartesia Verkoop van Zellbios Herbelegging in Ceva Verkoop van Corialis Succesvolle geldophaling April 2014 Ergon Verwerving van een meerderheids deelneming in Visionnaire Juli 2014 Ergon Verwerving van een meerderheids deelneming in Sausalitos November 2014 Sienna Capital Verbintenis van 75 miljoen euro in Mérieux Développement

20 18 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Kerncijfers Eind 2014 bedroeg het aangepaste nettoactief van GBL 15,3 miljard euro, dat is 344 miljoen euro meer dan in 2013 (+2,3%). Het geconsolideerde nettoresultaat van 875 miljoen euro is over het jaar met 41% gestegen. De cash earnings (453 miljoen euro) maken een toename van de dividenduitkering met 2,6% mogelijk. De financiële positie blijft erg gezond, de verhouding van de nettoschuldenlast ten opzichte van de waarde van de portefeuille is met 1,5% immers erg laag. Aangepast netto-actief In miljoen EUR Bijdrage van de deelnemingen in de portefeuille waarde Op 31/12/ ,2% 13,2% 0,4% 2,9% 6,7 % 3,7% 17,4% 23,4% 20,3% 23,4% Lafarge 20,3% Total 17,4% Imerys 13,2% SGS 12,2% Pernod Ricard 6,7% GDF SUEZ 0,4% Suez Environnement 2,9% Financiël Pijler 3,7% Kweekvijver Cash earnings In miljoen EUR Bijdrage van de deelnemingen tot de totale dividenden In ,7% 2,0% 6,8% 0,6% 11,4% 12,6% 13,0% 14,3% 33,5% 33,5% Total 14,3% Imerys 13,0% SGS 12,6% Lafarge 11,4% GDF SUEZ 6,8% Pernod Ricard 5,7% Financiël Pijler 2,0% Umicore 0,6% Andere Nettoresultaat (deel van de groep) In miljoen EUR Nettothesaurie/nettoschulden In miljoen EUR (688) (912) (1.008) (233) (27) (372)

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

David Plas. Strategie en actieplan

David Plas. Strategie en actieplan David Plas Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2015 1. GBL boekt stevige resultaten in 2014... 2.... dankzij het nieuwe actieplan voor de rebalancing van de portefeuille 3. Dat plan ging

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Resultaten per 31 maart 2015

Resultaten per 31 maart 2015 5 mei 2015 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten per 31 maart 2015 Stijging van het geconsolideerde nettoresultaat tot 146 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

BE EUR 27/05/2015. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D VOL 1.1

BE EUR 27/05/2015. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D VOL 1.1 40 27/05/2015 BE 0407.040.209 156 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15139.00341 VOL 1.1 (in eenheden) (in eenheden) (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) (post 450/3

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2013

Resultaten op 31 maart 2013 Resultaten op 31 maart 2013 8 mei 2013 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Toename van de cash earnings tot 39 miljoen euro; Groei van het aangepaste netto-actief tot 13,6

Nadere informatie

Resultaten per 30 september 2012

Resultaten per 30 september 2012 9 november 2012 - Na 17.45u Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten per 30 september 2012 Stijging van het nettoresultaat en standvastigheid van de cash earnings Versterking van

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Experience. Our greatest asset. WorldReginfo - 2f7ffeb1-f530-4bb4-bd69-3d46f5c85897. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2015. Experience. Our greatest asset. WorldReginfo - 2f7ffeb1-f530-4bb4-bd69-3d46f5c85897. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2015 Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2016

Resultaten op 31 maart 2016 3 mei 2016 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2016 Toename van de cash earnings met 9%, tot 104 miljoen euro Negatief geconsolideerd nettoresultaat

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2014

Resultaten op 31 maart 2014 6 mei 2014 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2014 Toename van de cash earnings en het geconsolideerde nettoresultaat - Eerste dividendbijdrage van

Nadere informatie

De Raad van Bestuur heeft vervolgens de IFRS geconsolideerde financiële staten van GBL voor het boekjaar 2014 afgesloten.

De Raad van Bestuur heeft vervolgens de IFRS geconsolideerde financiële staten van GBL voor het boekjaar 2014 afgesloten. 13 maart 2015 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Resultaten van het boekjaar 2014 Stijging van het geconsolideerde nettoresultaat tot 875 miljoen euro, hoofdzakelijk onder invloed van meerwaarden

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

Resultaten van het boekjaar 2013

Resultaten van het boekjaar 2013 12 maart 2014 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Resultaten van het boekjaar 2013 Geconsolideerd nettoresultaat van 621 miljoen euro tegenover 256 miljoen euro eind 2012 (1). Cash earnings van 467

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2017

Resultaten op 31 maart 2017 4 mei 2017 Na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2017 Toename van het aangepast nettoactief met 9% tot 18,5 miljard euro Geconsolideerd nettoresultaat

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2012

Halfjaarresultaten per 30 juni 2012 Halfjaarresultaten per 30 juni 2012 TOT 30 juli 2012 Na 17.45 u Gereglementeerde informatie Halfjaarverslag Standhoudende cash earnings en aangepast netto-actief in een gespannen conjunctuur en op een

Nadere informatie

Resultaten op 30 september 2016

Resultaten op 30 september 2016 4 november 206 na 7.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 30 september 206 Toename van het aangepast netto-actief met 9%, tot 6,6 miljard euro.083 miljoen euro aan investeringen

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2014

Halfjaarresultaten per 30 juni 2014 Halfjaarresultaten per 30 juni 2014 31 juli 2014 Na 17.45uur Gereglementeerde informatie Stijging van het geconsolideerde nettoresultaat tot 502 miljoen euro dankzij de meerwaarden op de verkoop van 0,4%

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 3 september 2002

Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Stijging van het courante resultaat met 27 % tot EUR 202 miljoen Als gevolg van de impact van een voorziening bij Bertelsmann wegens waardevermindering van activa,

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

Jaarverslag Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2015 Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Resultaten van het boekjaar 2016

Resultaten van het boekjaar 2016 17 maart 2017 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Resultaten van het boekjaar 2016 Toename van het aangepast nettoactief met 12% tot 17,0 miljard euro Investeringen voor een totaal bedrag van 1,6

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Informatie bestemd voor investeerders

Nadere informatie

Voornaamste financiële gegevens. Cash earnings ,4% 489 Nettoresultaat

Voornaamste financiële gegevens. Cash earnings ,4% 489 Nettoresultaat 30 juli 2013 Na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Halfjaarverslag Halfjaarresultaten per 30 juni 2013 Toename van de cash earnings tot 344 miljoen EUR (+ 11,4%) en een nettoresultaat van 206 miljoen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert

jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. GBL legt zich toe op het ontwikkelen van een deelnemingsportefeuille die

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 31 MAART 2011 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil vs 2010 RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 9,2 0,087 n.s. per 31 maart 2011 Geconsolideerd totaal resultaat (aandeel van de

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Experience. Our greatest asset.

Experience. Our greatest asset. JAARVERSLAG 2016 Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert GBL is de tweede grootste Europese genoteerde participatieholding qua grootte, met een aangepast netto-actief van 17,0 miljard euro

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR 98 miljoen) EUR 1,91 (EUR 0,63)

Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR 98 miljoen) EUR 1,91 (EUR 0,63) Groep Brussel Lambert 30 juli 2010 Na 17u45 Gereglementeerde informatie Halfjaarlijks financieel verslag Gegevens eind juni 2010 (eind juni 2009) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010

JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 JAARLIJKSE PERSMEDEDELING VAN 31 DECEMBER 2010 (Gereglementeerde informatie gepubliceerd 11 maart 2011, 17.45 uur) Eigen vermogen per aandeel stijgt met 9,5% tot EUR 29,63 3,6 % hoger voorgesteld dividend

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000 Projet - 02/05/02 Stijging van het courante nettoresultaat met 205 miljoen EUR (8,37 EUR per aandeel) Totaal geconsolideerd nettoresultaat, deel van de groep, van 515 miljoen EUR (21,07 EUR per aandeel)

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008

Gewone Algemene Vergadering Brussel. 30 April 2008 Gewone Algemene Vergadering Brussel 30 April 2008 Julien De Wilde Voorzitter Gelieve uw gsm uit te schakelen Paul Fowler Peter Mansell Karel Vinck Ray Stewart Roland Junck Raad van Bestuur Heinz Eigner

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

GBL Jaarlijks financieel verslag 2008

GBL Jaarlijks financieel verslag 2008 GBL Jaarlijks financieel verslag 2008 1. Inhoud Jaarverslag Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 1 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 Dames en heren, Geachte aandeelhouders en vrienden, Ik wil u allen hartelijk welkom

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2009 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 159,2 1,45 + 1% (1) per 30 september 2009 Geconsolideerd courant resultaat (aandeel van

Nadere informatie

4 oktober 2008 VFB - Dag van de Tips - 4 oktober 2008

4 oktober 2008 VFB - Dag van de Tips - 4 oktober 2008 4 oktober 2008 Presentatie door M. Stéphan SONNEVILLE * Afgevaardigd Bestuurder INHOUD Introductie Strategie Resultaten - Balans Portefeuille Vooruitzichten * s.a. Introductie - Projectontwikkelaar - Track

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie