Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014

2 Aanvullende informatie online U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen evenals de kwartaalpersberichten Aangepast netto-actief op een wekelijkse basis De persberichten De deelnemingen Informatie bestemd voor investeerders Online-inschrijving voor het verkrijgen van informatie voor investeerders (kennisgevingen, persberichten,...) via onze website. Investor relations Céline Donnet Tel.: +32 (0)

3 Inhoud De essentie Overzicht van GBL...02 Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur...04 Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders...06 Strategie...08 Vooruitzichten...12 Concurrentiepositie...13 Markante feiten...14 Kerncijfers...18 Economische analyse van het geconsolideerd resultaat...20 Aangepast netto-actief...25 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen...28 Het GBL-aandeel en beursgegevens...30 Evolutie van het aandeel in Distributiepolitiek en dividendvoorstel...33 Investor relations...33 Financiële agenda...33 Beursgegevens en beursinformatie...34 Besluiten voorgesteld aan de aandeelhouders...35 Risicobeheer...36 Belangrijkste risico s...38 Cartografi e van de risico s...40 Risicobeheer en interne controle...41 Activiteitenverslag...46 Portefeuille per 31 december Strategische Deelnemingen Lafarge...50 Total...52 Imerys...54 SGS...56 Pernod Ricard...58 GDF SUEZ...60 Kweekvijverinvesteringen Umicore...64 Financiële Pijler (Sienna Capital) Ergon Capital Partners...69 Sagard...69 Kartesia...69 Mérieux Développement...69 Rekeningen per 31 december Geconsolideerde fi nanciële staten...72 Geconsolideerde balans per 31 december...72 Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat per 31 december...73 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Geconsolideerd kasstromenoverzicht...75 Boekhoudkundige principes...76 Consolidatiekring...84 Toelichtingen...86 Verslag van de Commissaris Verkorte jaarrekening per 31 december Uitkeringsbeleid Historische gegevens Deugdelijk Bestuur Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur Raad van Bestuur Comités van de Raad Remuneratieverslag Controle van de rekeningen Personeel en organisatie per 31 december Risicobeheer en interne controle Beleid inzake belangenconfl icten Beleid inzake verrichtingen met GBL-aandelen Aandeelhouders Maatschappelijke en Milieuverantwoordelijkheid van GBL Andere informatie over de Vennootschap Mandaten van de Bestuurders tussen 2010 en Woordenlijst Verantwoordelijke personen Voor meer inlichtingen...voorlaatste omslag

4 2 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Overzicht van GBL GBL is de tweede grootste Europese genoteerde participatieholding qua grootte, met een aangepast netto-actief van 15,3 miljard euro en een beurskapitalisatie van 11,4 miljard euro eind GBL is een portefeuillemaatschappij die voorrang geeft aan waardecreatie op lange termijn en kan bogen op een stabiel en familiaal aandeelhouderschap. De portefeuille is samengesteld uit industrie- en dienstenbedrijven van wereldformaat, die leiders zijn op hun markt en waarvoor zij haar rol van professionele aandeelhouder vervult. Het voornaamste doel van GBL is waarde scheppen voor haar aandeel houders. GBL legt zich toe op de ontwikkeling van een kwaliteits volle portefeuille die gericht is op een klein aantal ondernemingen die leider zijn in hun markt en waarin zij op lange termijn haar actieve rol van professionele aandeelhouder op zich kan nemen. De portefeuille zal zich mettertijd ontwikkelen om tot een grotere sectorale en geografi sche spreiding te komen en het evenwicht tussen groei- en rendements investeringen te garanderen. GBL investeert en desinvesteert naargelang de levensloop van de ondernemingen en de marktopportuniteiten om haar doelstellingen te verwezenlijken, namelijk waarde creëren en een solide fi nanciële structuur in stand houden. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardestijging van het aandeel. Koersverloop van het aandeel over 10 jaar Op basis de holding qua grootte in Europa Voornaamste kenmerken Opgericht in 1902 en beursgenoteerd sinds 1956 Doel Resilient track record with above market average Gecontroleerd door de groepen Frère (België) en Power Corporation du Canada (Canada) Gericht op leiders van wereldformaat in de industrieen dienstensector 200 Beurskoers GBL CAC 40 BEL Management : Albert Frère, Ian Gallienne en Gérard Lamarche Geleidelijke spreiding van de portefeuille zowel qua sectoren, geografische zones, als qua type en aantal activa Outperformance van GBL tegenover de indexen op 10 jaar Een in de tijd beperkte schuldenpolitiek Grote financiële liquiditeit Competitieve kostenstructuur Jaar van betaling Bruto dividendgroei over 10 jaar In EUR per aandeel , ,1% , GBL handhaafde de voorbije tien jaar een gestage dividendgroei (gemiddeld +6,1%) 150 Aangepast netto-actief (in EUR) Koers van het aanddel (in EUR) Evolutie van het aangepast netto-actief (1) en koers van het aandeel over 10 jaar In EUR per aandeel Het aandeel biedt op 31 december 2014 een disagio van 25,2% op het aangepast netto-actief. (1) Bertelsmann is gewaardeerd op grond van het deel van GBL in het geconsolideerde eigen vermogen van de onderneming tot midden ,58 70,75

5 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 3 Strategische Deelnemingen (1) Lafarge is een wereldleider in bouwmaterialen: cement, aggregaten en beton Total is een geïntegreerde olieen aardgasgroep van wereldformaat die ook actief is in de chemiesector Imerys is wereldleider in gespecialiseerde mineralen SGS is s werelds grootste onderneming op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certifi cering Deel in de portefeuille van GBL 23,4% Deel in de portefeuille van GBL 20,3% Deel in de portefeuille van GBL 17,4% Deel in de portefeuille van GBL 13,2% Waarde in de portefeuille 3.518M Waarde in de portefeuille 3.052M Waarde in de portefeuille 2.614M Waarde in de portefeuille 1.995M Deelneming van GBL in het kapitaal 21,1% Deelneming van GBL in het kapitaal 3,0% Deelneming van GBL in het kapitaal 56,5% Deelneming van GBL in het kapitaal 15,0% Positie in de sector N r 2 Positie in de sector Top 5 Positie in de sector N r 1 Positie in de sector N r 1 Strategische Deelnemingen (1) Kweekvijverinvesteringen (1) Financiële Pijler (1) Pernod Ricard is co-wereldleider in wijnen en gedistilleerde dranken GDF SUEZ is een energiebedrijf van wereldformaat op het gebied van elektriciteit, gas en diensten Umicore is een groep gespecialiseerd in materiaal technologie en recyclage van edele metalen De Financiële Pijler, Sienna Capital, groepeert de alternatieve investeringen (private equity- en schuld fondsen of andere specifi eke fondsen) van GBL Deel in de portefeuille van GBL 12,2% Deel in de portefeuille van GBL 6,7% Deel in de Deel in de portefeuille van GBL 3,1% portefeuille van GBL 2,9% Waarde in de portefeuille 1.835M Waarde in de portefeuille 1.002M Waarde in de portefeuille 464M Waarde in de portefeuille 439M Deelneming van GBL in het kapitaal 7,5% Deelneming van GBL in het kapitaal 2,4% Deelneming van GBL in het kapitaal 12,4% Positie in de sector N r 2 Positie in de sector N r 1 Positie in de sector Top 3 (1) Situatie op 31 december 2014, exclusief Suez Environnement en Andere

6 4 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Ondanks het onzekere Europese economische klimaat met een zwakke groei en de uiteenlopende prestaties van de financiële markten, blijft GBL haar aandeelhouders een hoger rendement dan de markt bieden (10% totaal rendement van het aandeel in 2014). Dat resultaat is te verklaren door de verdere toepassing van haar strategie van rotatie van de portefeuille, onder meer door de ontwikkeling van haar alternatieve investeringen en door het op zich nemen van haar rol van actieve professionele aandeelhouder. Zo kan GBL opnieuw uitpakken met een waarde van het netto-actief die met 344 miljoen euro op jaarbasis is toegenomen en zal ze aan haar aandeelhouders de betaling van een dividend voorstellen dat met 2,6% tot 2,79 euro per aandeel stijgt. De managementwissel die in 2012 werd ingezet met de benoeming van Ian Gallienne en Gérard Lamarche als Gedelegeerde Bestuurders, komt nu in een nieuwe fase terecht, aangezien Albert Frère geen hernieuwing van zijn bestuurdersmandaat vraagt en aldus zijn functie als CEO neerlegt na afl oop van de Gewone Algemene Vergadering van 28 april De Raad van Bestuur en ikzelf bedanken Albert Frère voor zijn onschatbare bijdrage tot de ontwikkeling van GBL, in samenwerking met Paul Desmarais en zijn zonen, sinds hij in 1982 tot de groep toetrad. Onder zijn impuls en leiding is GBL in ruim drie decennia uitgegroeid tot een van de belangrijkste participatieholdings in Europa. Verdere toepassing van de strategie van GBL In 2014 bevestigde de wereldeconomie de opvering die in 2013 werd ingezet, maar wel aarzelend en nog altijd met grote contrasten. Zo werden de prognoses voor de wereldgroei van oorspronkelijk 3,6% vanaf de zomer 2014 geleidelijk naar beneden herzien tot 3,3%. Ondanks de eerste tekenen van een vertraging in de ontwikkeling van de Chinese economie bleven de opkomende markten de motor van de wereldwijde groei, en in het bijzonder de zone Azië zonder Japan, die een vooruitgang van 6,1% op jaarbasis boekte. Dankzij een bijna volledige tewerkstelling en een nog altijd soepel monetair beleid maakten de Verenigde Staten hun grootste expansiefase sinds 2008 door, met een BBP-groei van 2,5%. De Europese groei wordt weer positief, maar door het lage peil van 0,8% is er echt wel een defl atierisico. Terwijl de economieën in het zuiden, met uitzondering van Griekenland wellicht, de vruchten van hun hervormingen beginnen te plukken, zetten Frankrijk, dat last heeft van de gematigde consumptie van de gezinnen, en Duitsland, dat lijdt onder de geopolitieke toestand in Oekraïne, een zwakkere prestatie neer. Toch heeft het optimisme in Europa de overhand voor volgend jaar, dankzij de rentevoeten die door de ECB op een bodempeil worden gehouden, onder meer door de invoering van haar eerste kwantitatieve versoepeling in januari 2015, een euro die op zijn laagste peil tegenover de dollar staat sinds 2003 en een historische terugval van de olieprijzen met meer dan 50% sinds de piek midden het jaar. In dit macro-economische klimaat lieten de fi nanciële markten uiteenlopende resultaten optekenen: de S&P 500 is met 11,4% over het jaar gestegen en bereikte een historisch hoogtepunt eind 2014, terwijl de CAC 40 met 0,5% is gedaald, ondanks het overheersende enthousiasme in de eerste zes maanden. Verder blijven de waarderingen hoog, door de overvloed aan liquiditeiten, stevige balansen en de nog altijd lage rentetarieven. Het is in dit kader dat GBL erin slaagde haar portefeuille verder te herschikken, met 7,4 miljard euro aan aankopen, verkopen en fi nancieringen gedurende de voorbije drie jaar. Zo heeft de bijdrage van de nieuwe deelnemingen (SGS, Umicore) en van de Financiële Pijler (die het resultaat van de verkoop van twee mature activa uitkeerde) bijna volledig het verwaterende effect van de verkopen opgevangen. Na de verkoop van 0,3% van het kapitaal van Total in november 2013, en aangemoedigd door de aantrekkelijke waardering, besliste de groep om een aanvullende fractie van haar deelneming (0,6%) te gelde te maken, wat een meerwaarde van 335 miljoen euro opleverde in Alle medewerkers van GBL willen samen met mij hulde brengen aan Christophe de Margerie, een emblematische en visionaire bedrijfsleider, een echte industriekapitein, die in oktober op tragische wijze om het leven kwam. We betuigen overigens onze steun aan de nieuwe directie van Total, onder leiding van Patrick Pouyanné. GBL bleef voorzichtig met nieuwe investeringen, rekening houdend met de hoge waarderingen. We hebben wel onze Kweekvijverinvesteringen versterkt met de uitbreiding van onze participatie in het kapitaal van Umicore, waarvan we sinds het einde van het jaar de eerste aandeelhouder zijn met iets meer dan 12% van het kapitaal. We hebben ook onze Financiële Pijler verder ontwikkeld, met name via een nieuwe verbintenis om te investeren in de fondsen Mérieux Développement, specialist in de gezondheidssector, als partner van de familie Mérieux. En last but not least zijn wij trouw gebleven aan onze roeping als professionele aandeelhouder, die actief betrokken is bij de strategische beslissingen van onze deelnemingen. Zo steunen wij de toenadering van Lafarge en Holcim om de wereldleider in bouwmaterialen gestalte te geven, evenals de overname door Imerys van de groep S&B, een internationale speler in de industriële mineralen.

7 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 5 Positieve resultaten in 2014 Dit jaar is het aangepast netto-actief van GBL nogmaals met 344 miljoen euro gestegen met 2,3% tot 15,3 miljard euro, of 94,58 euro per aandeel. Onze beurskoers is dan weer met 6% toegenomen en bedraagt 70,75 euro eind Het disagio van de holding is ietwat verminderd tot 25,2%. Ook dit jaar stijgen onze voornaamste fi nanciële indicatoren: dhetgeconsolideerde nettoresultaat is met 41% toegenomen tot 875 miljoen euro, hoofdzakelijk onder invloed van meerwaarden op overdrachten. De cash earnings bedragen 453 miljoen euro, een lichte daling (- 3%) door de afbouw van bepaalde lijnen met hoog rendement. Overeenkomstig haar strategie is de fi nanciële positie gezond gebleven met een dalende verhouding van de netto schuldenlast ten opzichte van de waarde van de portefeuille, tot 1,5%, waardoor GBL haar fi nanciële fl exibiliteit kan behouden. Een dividend dat opnieuw toeneemt In een economisch klimaat dat waarschijnlijk nog verder zal verbeteren, blijven we optimistisch voor een professionele investeerder op lange termijn als GBL. We maken van de gelegenheid gebruik om onze aandeelhouders te bedanken voor hun nooit afl atend vertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij onze sterke identiteit alle belangrijke troeven in handen hebben om toekomstige kansen te grijpen: een familiaal, stabiel en duurzaam controleaandeelhouderschap; een rol van actieve, vriendschappelijke belegger op lange termijn; duidelijke investeringscriteria en een snel besluitvormingsproces; aanzienlijke fi nanciële middelen met 3,4 miljard euro die beschikbaar is in de vorm van geldbeleggingen en bevestigde maar nietopgenomen kredietlijnen. Rekening houdend met onze prima resultaten dit jaar en ons vertrouwen in onze strategie zullen we de Gewone Algemene Vergadering dus voorstellen om het brutodividend met 2,6% te verhogen tot 2,79 euro per aandeel. Gérald Frère Voorzitter van de Raad van Bestuur

8 6 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders Het jaar 2014 levert het bewijs van de relevantie van de sinds 2012 toegepaste strategie. Ze berust enerzijds op een verdere herschikking van de portefeuille en anderzijds op de rol van actieve professionele investeerder die GBL wil spelen in haar deelnemingen, globale ondernemingen en leiders, met een sterk potentieel om waarde te creëren. Relevantie van de in 2012 aangekondigde strategische koers In een onzeker en contrastrijk macro-economisch klimaat kon GBL, dankzij haar strategie van geleidelijke herschikking van de portefeuille, op lange termijn een hoger rendement blijven bieden dan de markt en opnieuw een stijgend dividend uitkeren. De huidige herschikking van de portefeuille beantwoordt aan vier strategische doelstellingen: een grotere sectorale en geografi sche diversifi ëring; een grotere blootstelling aan groeiwaarden; meer invloed in onze deelnemingen; meer alternatieve en minder omvangrijke investeringen. Deze strategie van rotatie van de activa die sinds 2012 werd ingezet, met onder meer gedeeltelijke desinvesteringen uit historische deelnemingen als GDF SUEZ of Total en het nemen van een investering van 15% in SGS, werd in 2014 voortgezet. GBL maakte gebruik van de koersstijging en de marktopportuniteiten om 14 miljoen Total-aandelen te verkopen, namelijk 0,6% van het kapitaal van de vennootschap, voor een bedrag van 650 miljoen euro, wat een meerwaarde van 335 miljoen opleverde. De groep kreeg overigens aanvragen voor vervroegde conversie van in Suez Environnement-aandelen omruilbare obligaties, wat haar deelneming in het kapitaal van de groep van 7,2% naar 1,1% terugbracht. In het verlengde van het in 2013 gevoerde beleid, heeft GBL haar Kweekvijverinvesteringen verder uitgebreid dankzij het optrekken van haar participatie in het kapitaal van Umicore, waarvan zij vandaag de voornaamste aandeelhouder is met een deelneming van meer dan 12%. Ten slotte heeft Sienna Capital, waarin de activiteiten van de Financiële Pijler zijn ondergebracht, zich verder ontwikkeld via aankopen en verkopen van activa van private equity-fondsen (Ergon en Sagard), het succes van de geldophaling van Kartesia en de verbintenis om 75 miljoen euro te investeren in Mérieux Développement, een fonds dat gespecialiseerd is in de gezondheidssector. Zo konden de bijdrage van de nieuwe deelnemingen, de op het niveau van de Financiële Pijler verwezenlijkte meerwaarden en de uitgifte van instrumenten, zoals converteerbare en omruilbare obligaties, het verwaterende effect van de verschillende verkopen in 2013 en 2014 enorm afzwakken. Hoewel het gemiddelde rendement van onze activa daalt, aangezien ze meer en meer gericht zijn op groei, zullen wij toch een stijgend dividend voorstellen aan de Gewone Algemene Vergadering. Grote verrichtingen, waarin GBL haar rol van actieve, professionele en jarenlange aandeelhouder speelde De toename met 344 miljoen euro van ons aangepast netto-actief is ook het resultaat van ons dagelijks engagement voor onze deelnemingen. Dit engagement steunt op een samenwerking als partner met de leidinggevende teams en komt tot uiting in de rol die GBL speelt in de Raad van Bestuur en de Comités en in de strategische besluitvorming, met het oog op een maximale waardecreatie. Die rol van betrokken investeerder kwam in 2014 tot uiting in de begeleiding en steun van GBL bij twee grootscheepse industriële verrichtingen op het niveau van haar deelnemingen, waarvan de eerste tot een echte structuurverandering leidt: het toenaderingsproject van Lafarge en Holcim waaruit de wereldleider van de bouwmaterialensector zou ontstaan (een pro forma omzet van 27,4 miljard euro in 2014), met een geografi sche diversifi ëring en gericht op de groeimarkten. De EBITDA-synergieën worden op meer dan 1 miljard euro geraamd. GBL heeft zich ertoe verbonden haar Lafarge-aandelen in te brengen in die verrichting met een groot potentieel voor waardecreatie; de verwerving door Imerys van S&B, een belangrijke speler in de industriële mineralen, voor 525 miljoen euro (waarde van eigen vermogen), vermeederd met een prijstoeslag in functie van de prestaties, met een maximumbedrag van 33 miljoen euro. Deze verrichting kadert in de strategie voor de ontwikkeling en innovatie van de groep. Ze biedt overigens een aantrekkelijk potentieel op het gebied van synergieën en zal waarschijnlijk ook waarde creëren op korte termijn. Er werden het hele jaar door tal van investeringsdossiers bestudeerd, waarvan er geen enkel concreet werd uitgevoerd, onder meer omwille van de te hoge prijzen. Een sterker team in de directie van de Deelnemingen en de Investor Relations De directie van de Deelnemingen werd versterkt dankzij de komst van Olivier Pirotte op 1 januari Hij was vroeger CFO van de groep en beheert nu samen met Arnaud Laviolette de portefeuille van de investeringen en gaat ook op zoek naar nieuwe investeringen. Zijn ervaring als directeur van de Deelnemingen van 2000 tot 2012 zal hem hierbij goed van pas komen. William Blomme, vroeger Partner bij Deloitte, ging in januari 2015 aan de slag als CFO bij GBL. Met het oog op een transparante communicatie met haar aandeelhouders en de markt, zette de groep haar inspanningen voort onder impuls van een nieuw team Investor Relations.

9 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 7 Een voortdurende verbintenis in onze deelnemingen Onze identiteit van actieve professionele aandeelhouder komt ook dagelijks tot uiting in onze nauwe samenwerking met de leidinggevende teams van onze deelnemingen en onze interactie met hun Raden van Bestuur en Comités, met als doel op lange termijn waarde te scheppen. Die samenwerking kwam, in 2014, onder meer tot uiting in de managementwissels die GBL steunde. Zo verwelkomde Pernod Ricard Alexandre Ricard als Voorzitter Directeur-Generaal, terwijl bij SGS een nieuwe Directeur-Generaal en een nieuwe Financiële Directeur (Frankie Ng en Carla De Geyseleer) werden benoemd. Ten slotte wordt Isabelle Kocher Gedelegeerd Directeur-Generaal bij GDF SUEZ. Het jaar 2014 werd ongetwijfeld gekenmerkt door het fusieproject van Lafarge en Holcim, dat in het verlengde ligt van de grote structurerende verrichtingen die GBL in het verleden heeft gesteund. In dat opzicht maken de laatste ontwikkelingen in het kader van die verrichting, zoals de aankondiging van de samenstelling van het Uitvoerend Comité, het verkrijgen van de goedkeuring van de Europese Commissie in fase 1 en de succesvolle uitvoering van de remedies (waarbij CRH 6,5 miljard voor aan te koop aanbode activa) zijn de belangrijke mijlpalen naar de creatie van LafargeHolcim. Imerys rondde op zijn beurt de strategische verwerving van S&B af, nadat het bedrijf afzag van zijn bod op zijn Amerikaanse concurrent Amcol. Het ongunstige verloop van de prijs voor een vat Brentolie in 2014 houdt Total ten slotte niet tegen om een dividend uit te keren dat met 2,44 euro per aandeel toeneemt (+ 2,5% op jaarbasis). Tot besluit, dankzij een portefeuille in volle ontwikkeling, fi nanciële middelen die ons fl exibiliteit bieden en een sterker team, kunnen we trouw blijven aan onze belangrijkste verbintenis: de waarde van uw onderneming duurzaam te laten groeien, ondanks het moeilijke klimaat. Ian Gallienne Gedelegeerd Bestuurder Albert Frère CEO en Gedelegeerd Bestuurder Gérard Lamarche Gedelegeerd Bestuurder

10 8 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Strategie GBL streeft ernaar op lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders, zowel door een stijging van haar intrinsieke waarde als door een aantrekkelijk dividendrendement. Daarom heeft GBL zich drie strategische prioriteiten gesteld. Drie strategische prioriteiten 1De portefeuille verder diversifiëren om een evenwicht tussen groei en rendement te handhaven De strategie van GBL bestaat erin een geheel van deelnemingen aan te houden die gespreid zijn over verschillende sectoren en geografi sche zones en waarin zij een rol van actieve aandeelhouder op zich neemt om op lange termijn waarde te creëren. De recente en toekomstige ontwikkelingen in de portefeuille hangen samen met de volgende doelstellingen. MEER ALTERNATIEVE INVESTERINGEN MEER GEOGRAFISCHE EN SECTORALE DIVERSITEIT MEER INVLOED IN DE DEELNEMINGEN Daarom investeert GBL in drie activatypes: (1) Strategische Deelnemingen, hoofdzakelijk in beursgenoteerde ondernemingen die het leeuwendeel van de portefeuille uitmaken, (2) investeringen van het type Kweekvijver voor een beperkte selectie van minder grote activa, al dan niet beursgenoteerd, die het potentieel bezitten om op termijn Strategische Deelnemingen te worden en (3) de Financiële Pijler met investeringen in private equity-, schuld- of specifi eke themafondsen, waarvan GBL de referentie-investeerder is en waarin ze een cruciale rol speelt in de governance. Om een evenwicht te bewaren tussen groei en rendement kan de spreiding over die verschillende activatypes worden aangepast, waarbij de Strategische Deelnemingen het leeuwendeel van de portefeuille zullen blijven uitmaken. MEER BLOOTSTELLING AAN GROEIBEDRIJVEN Waarde/Groei 28% GroAnderen 14% 25% ei 15% Ontwikkelings-landen GBL eind 2011 GBL eind 2014 Financiële Pijler 3% 12,3 Md EUR (1) Frankrijk 26% Rest van Europa 36% Portefeuille per investeringtype Waarde/Rendement 54% Groei 26% 28% Financiële Pijler 3% Anderen 16% Ontwikkelings-landen Waarde/Groei 44% Frankrijk 20% 15,1 Md EUR (1) Waarde/Rendement 27% Rest van Europa Portefeuille per regio (Geografische uitsplitsing op basis van de omzet van de deelnemingen) Total GDF SUEZ Suez Environnement Lafarge Imerys Umicore SGS Pernod Ricard 35% GBL streeft ernaar haar investeringsportefeuille uit te breiden door participaties te nemen in ondernemingen met een leiderspositie, die wereldwijd actief zijn in sectoren en geografi sche zones die gunstig zijn voor de groei. GBL hanteert al sinds 1982 dezelfde investeringsfi losofi e die op welbepaalde strategische en fi nanciële criteria berust. Zo wenst GBL als professionele aandeelhouder te investeren in bedrijven die hun sector domineren, een businessmodel volgen dat zowel op organische als externe groei is gericht, onder leiding van een ervaren managementteam en met de nodige fi nanciële draagkracht. (1) Waarde van de portefeuille

11 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 9 Strategische Deelnemingen Kweekvijver Positie in de sector Nr 2 Top 5 Nr1 Nr 1 Nr 2 Nr 1 Top 3 Dividend rendement 2,2% 5,7% 2,7% 3,3% 1,8% 5,1% 3,0% De aankopen worden geselecteerd op basis van die strategische en fi nanciële criteria en vervolgens ondergebracht in de Strategische Deelnemingen, de Kweekvijverinvesteringen of in de Financiële Pijler, volgens de specifi eke kenmerken ervan. De investeringen in de laatste twee activatypes bieden GBL niet alleen de mogelijkheid om posities in te nemen in soms kleinere bedrijven, maar ook om haar inkomstenbronnen te diversifi ëren. Verwezenlijkt in 2014 Ondersteuning van de fusie tussen Lafarge en Holcim Overname van S&B door Imerys Stijging in het kapitaal van Umicore Verbintenis te investeren in Mérieux Développement Verkoop van 0,6% van het kapitaal van Total Gedeeltelijke uitstap uit Suez Environnement ingevolgde de vervroegde conversieaanvragen voor de omruilbare obligaties 2 Een professionele, actieve en verantwoordelijke belegger zijn GBL is een participatieholding met een langetermijnvisie. Zo worden de investeringen aangehouden zolang als nodig om de waarde ervan te optimaliseren. Op grond van haar ervaring is zij ervan overtuigd dat de groei van de waarde en het rendement van haar deelnemingen tot stand komt door nauw samen te werken met hun directieteams in het kader van hun Raden van Bestuur. Zo investeert GBL in bedrijven waarin zij een voldoende grote positie en invloed heeft om haar rol van professionele aandeelhouder te spelen. Haar strategie is erop gericht tot de belangrijkste aandeelhouders te behoren, een vriendschappelijke aanpak op lange termijn te hanteren en een actieve rol te spelen in de bestuursorganen, onder meer bij het nemen van strategische beslissingen door de bedrijven. GBL hecht belang aan de impact van haar investeringen op milieu en maatschappij en moedigt het gebruik van best practices voor duurzame ontwikkeling aan in al haar deelnemingen. Vertegenwoordiging van GBL in de Raden van Bestuur 18(1) Verwezenlijkt in 2014 (1) Aantal zetels in de Raden van Bestuur van haar zes Strategische Deelnemingen (2) Aantal leden in de Comités van haar zes Strategische Deelnemingen Vertegenwoordiging van GBL in de Comités 19(2)

12 10 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Strategische Deelnemingen Per 31/12/2014 Jaar van de eerste investering en naam Plaats van GBL in de bezitsstructuur / bezitspercentage Aanwezigheid van GBL in de Raden van Bestuur Aantal leden in de Comités 2005 Lafarge 1998 Fusie tussen Petrofi na en Total Nr 1 / 21,1% 3 / 18 Nr 3 / 3,0% 2 / 14 Auditcomité 1 Comité van Strategie, Ontwikkeling en Duurzame ontwikkeling 1 Remuneratiecomité 1 Comité van Deugdelijk Bestuur en Benoemingen 1 Totaal 4 Auditcomité 1 Strategisch Comité 1 Totaal Imetal 2013 SGS 2006 Pernod Ricard Nr 1 / 56,5% 7 / 15 Nr 1 / 15,0% 3 / 9 Nr 2 / 7,5% 2 / 14 Auditcomité 1 Strategisch Comité 6 Benoemings- en Remuneratiecomité 2 Totaal 9 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 2 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal Fusie tussen Tractebel en Compagnie de Suez Nr 2 / 2,4% 1 / censor 3 Een solide en soepele financiële structuur handhaven GBL streeft ernaar een gezonde financiële structuur te handhaven, met een solide liquiditeitsprofiel waardoor ze snel middelen kan vrijmaken en beperkt nettoschuld in vergelijking met de waarde van haar portefeuille. Dit beleid biedt GBL de nodige flexibiliteit om snel investeringskansen te grijpen of om, indien nodig, kapitaal in haar deelnemingen te injecteren. In 2014 is de ratio loan-to-value van GBL van 5,9% naar 1,5% gedaald, terwijl ze over 3,4 miljard euro liquide middelen (cash en beschikbare bevestigd kredietlijnen) beschikt. Financiële structuur van GBL per 31december In miljoen EUR Brutothesaurie Min: Brutoschuld (2.059) (2.801) = Nettoschuld zonder eigen aandelen (233) (912) Marktwaarde van de portefeuille Loan-to-value (in %) 1,5 5,9 Beschikbare onbenutte kredietlijnen Verwezenlijkt in 2014 Loan-to-Value 1,5% Middelen 3,4 miljard EUR

13 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 11 Strategisch doel Waardecreatie door een continue en duurzame groei van haar intrinsieke waarde en dividenduitkering GBL wil boven het marktgemiddelde blijven presteren voor wat de waardering van haar aandeel betreft en tegelijkertijd haar dividend regelmatig doen groeien. Vanouds keert de groep minder dividenden uit dan zij er van haar deelnemingen ontvangt, waardoor een positief saldo ontstond, na financiële lasten en structurele kosten. Dit saldo zou tijdelijk kunnen verminderen door een aantal verschuivingen in de portefeuille maar brengt de doelstelling voor de dividendgroei niet in gevaar. Het gevoerde beleid streeft dus naar een evenwicht tussen een aantrekkelijk dividendrendement en een groeipotentieel op lange termijn van de investeringsportefeuille. Dividendgroei 2,6% Verwezenlijkt in 2014 Groei van de intrinsieke waarde 10,0% Investeringsmodel van GBL NETTO DIVIDENDEN VAN PORTEFEUILLE minus NETTO OPERATIONELE & FINANCIËLE KOSTEN = CASH EARNINGS DISTRIBUTIE EN INVESTERINGSCAPACITEIT ROTATIE VAN DE PORTEFEUILLE LIQUIDITEITEN EN FINANCIERING Duidelijke investeringscriteria GBL investeert in Europese ondernemingen van wereldformaat die actief zijn in sterk groeiende markten. De investeringen moeten aan de volgende hoofdcriteria voldoen: Strategische criteria Toonaangevend in hun activiteitssector Europese groep maar met internationaal actieterrein Management van grote kwaliteit Organisch en extern groeipotentieel Blootstelling aan de groeimarkten Eenvoudig en stevig bedrijfsmodel dat waarde creëert Financiële flexibiliteit die toelaat strategische opportuniteiten te benutten Criteria voor deugdelijk bestuur Positie als voornaamste aandeelhouder (eerste of tweede) Actieve bijdrage tot waardecreatie, in nauwe samenwerking met het management Actieve rol in de bestuursorganen (Raad van Bestuur en Comités) Inspraak in de strategische besluitvorming, de benoeming en bezoldiging van het management en de afstemming van de financiële structuur op de toekomstige ontwikkeling van de deelnemingen Financiële criteria Verwaterend effect op het aangepast netto-actief van GBL Verwaterend effect op de cash earnings

14 12 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Vooruitzichten Een kwaliteitsportefeuille die drie categorieën van activa omvat Overzicht van de verdere ontwikkeling van de portefeuille Strategische Deelnemingen Investeringen van doorgaans meer dan 1 miljard euro, hoofdzakelijk in beursgenoteerde vennootschappen waarin GBL een zekere invloed kan uitoefenen. Zij vormen het grootste deel van het aangepast netto-actief. Kweekvijverinvesteringen Een beperkte selectie van minder grote deelnemingen ( miljoen euro) in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen die het potentieel hebben om op termijn strategisch te worden. Financiële Pijler Belangrijke deelnemingen in private equity-, schuld- of specifi eke themafondsen. Per 31/12/14 93,4% Per 31/12/14 3,7% Per 31/12/14 2,9% Doelstelling op lange termijn 75% - 80% 12,0 miljard EUR Doelstelling op lange termijn 10% - 15% 2,0 miljard EUR Doelstelling op lange termijn 10% 1,5 miljard EUR Inkomstenbronnen Dividenden Meerwaarden Inkomstenbronnen Meerwaarden Eventueel dividenden Inkomstenbronnen Interestopbrengsten en dividenden Commissies en carried interest Meerwaarden De cijfers vertegenwoordigen de beoogde allocaties tegen portefeuillewaarde

15 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 13 Concurrentiepositie GBL Met haar beurskapitalisatie van 11,4 miljard euro eind 2014 is GBL de tweede grootste Europese holding. GBL biedt een dividendrendement van 4,1% en haar portefeuille bestaat voor 97% uit beursgenoteerde activa, te vergelijken met respectievelijk 2,6% en 66% voor het gemiddelde van haar voornaamste peers. Positionering van GBL tegenover een selectie van Europese peers Strategische Deelnemingen Beurskapitalisatie (in miljard EUR) Free float Dividendrendement (1) (2) Beursgenoteerde activa Investor AB 22,9 71% 3,6% 76% Exor 8,4 39% 1,1% 62% Industrivarden 6,4 67% 4,5% 100% Wendel 4,4 57% 1,7% 67% Eurazeo 4,0 56% 2,1% 33% Sofi na 3,0 44% 2,6% 59% Gemiddelde 8,2 56% 2,6% 66% GBL 11,4 46% 4,1% 97% (1) Dividendrendement = Dividend 2013 (betaald in 2014)/beurskoers op 31/12/2013 Bron: Bloomberg, Factset, informatie verstrekt door de vennootschappen (31 december 2014) (2) Deel van de beursgenoteerde activa in de portefeuille De waardecreatie op korte en middellange termijn van de Strategische Deelnemingen in de GBL-portefeuille bevindt zich hoofdzakelijk in de top van de prestaties van de andere spelers in de sector. TSR (1) op 5 jaar (2) van de Strategische Deelnemingen vs. de belangrijkste peers Lafarge - 36% 35% 13% Total - 14% 73% 26% Imerys - 50% 160% 67% SGS -22% 7% Pernod Ricard 101% 70% GDF SUEZ - 49% 23% - 9% Situatie van de deelneming tegenover haar peers gerangschikt in opklimmende volgorde Lafarge: Italcementi, Holcim, Cemex, Heidelberg, CRH, Martin Marietta Total: BP, ENI, ExxonMobil, Shell, Chevron Imerys: Anglo American, BHP Billiton, Wienerberger, Rio Tinto, Saint-Gobain, CRH, Minerals Technologies SGS: Intertek, Bureau Veritas Pernod Ricard: Remy Cointreau, Diageo GDF SUEZ: RWE, E.On, EDF, Iberdrola, Enel (1) Total Shareholder Return: rendement op de beurskoers en herbelegde dividenden vastgesteld op 31 december 2014 (2) Met uitzondering van SGS waarvoor de TSR op 2 jaar is berekend Beursprestatie 2014 van onze Strategische Deelnemingen ten opzichte van hun sectorindex ,7% GDF SUEZ (DJ Eurostoxx Utilities + 12,3%) ,4% Pernod Ricard (DJ Eurostoxx Food & Beverage + 12,3%) ,6% Lafarge (DJ Eurostoxx Construction + 1,7%) 100-0,3% SGS (SMI + 9,5%) 90-3,5% Imerys (DJ Eurostoxx Construction + 1,7%) 80 Jan. Feb. Maart Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. - 4,5% Total (DJ Eurostoxx Oil & Gas - 12,9%)

16 14 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Markante feiten 2014 werd gekenmerkt door diverse verrichtingen van de GBL-portefeuille. Vooral het actieve beheer van onze Strategische Deelnemingen, de kern van het beroep van GBL, was gunstig voor tal van belangrijke verrichtingen. Eerst en vooral zou uit de fusie van Lafarge en Holcim de wereldleider van de bouwmaterialensector kunnen ontstaan. Ten slotte dankzij de overname van S&B zal Imerys haar mineralen portefeuille met specialiteiten kunnen uitbreiden. Tegelijkertijd werd het evenwicht tussen groei en rendement verder hersteld met de verdere afbouw van de positie in Total. De positie in Umicore binnen het Kweekvijversegment werd uitgebreid, aangezien GBL overtuigd is van het groeipotentieel van die waarde. Het was ten slotte ook een dynamisch jaar voor de Financiële Pijler, met de verbintenis in een nieuw marktsegment van de gezondheidssector (Mérieux Développement) en de verkoop van de mature private equity activa. Verloop van de portefeuille van GBL in 2014 Strategische Deelnemingen Kweekvijverinvesteringen Financiële Pijler Fusie tussen gelijken Beheer van de portefeuille Strategische toenadering Verbintenis in een nieuw fonds Nieuwe investeringen/ verbintenissen Nieuwe aankopen Investering van Ergon in Visionnaire en Sausalitos Succesvolle geldophaling Gedeeltelijke/volledige desinvesteringen of verkopen Verkoop van deelnemingen Verkoop van de deelneming van Ergon in Zellbios Verkoop van de deelneming van Ergon en Sagard in Corialis Ondersteuning van de strategie van de deelnemingen in 2014 Lafarge Ondersteuning van het directieteam van Lafarge in de volgende domeinen: fusieverrichting met Holcim (zie pagina 15); aanpassing van de kostenstructuur; bevordering van de innovatie om de groep verder te laten groeien in producten met een grote toegevoegde waarde; voortdurende optimalisering van de kapitaaltoewijzing. Total Ondersteuning van het directieteam van Total voor de volgende aspecten: opvolging van Christophe de Margerie; discipline in de keuze van meerjarige investeringen in de Ontginning; herstructurering en betere integratie van de activiteiten in de Verwerking; versnelling van de maatregelen voor de aanpassing van de kosten en van de investeringen in een context van prijsverlaging voor een vat olie.

17 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 15 Strategische Deelnemingen Fusie tussen Lafarge en Holcim Deze verrichting sluit aan bij de strategische prioriteiten van GBL... Professionele, actieve en verantwoordelijke belegger Als referentieaandeelhouder van Lafarge, ondersteunde GBL de fusie tussen gelijken en heeft er zich toe verbonden haar Lafarge-aandelen in te brengen in het bod. Diversifiëring van de portefeuille (evenwicht tussen groei en rendement) Dankzij de te verrichten overdrachten kan de nieuwe groep zich opnieuw focussen op de groeimarkten die bijna twee derde van de bedrijfswinst uitmaken. Waardecreatie, zou aldus via een aantrekkelijk dividendbeleid, voorrang krijgen. Stevige en flexibele financiële structuur Dankzij de geplande fusie zou de nieuwe entiteit belangrijke operationele en fi nanciële synergieën tot stand kunnen brengen (1,4 miljard euro op jaarbasis na drie jaar, waarvan een derde wordt bereikt vanaf het eerste jaar).... en weerspiegelt haar investeringscriteria Strategische criteria Toonaangevend in haar activiteitssector (bouwmaterialen) Blootstelling aan de groeimarkten (60%) Financiële fl exibiliteit om strategische opportuniteiten te benutten (kredietkwaliteit gekoppeld aan investment grade ) Criteria voor deugdelijk bestuur Actieve rol in de bestuursorganen Geografische spreiding van de nieuwe groep (1) Vooruitgang De leden van het toekomstig Uitvoerend Comité werden aangeduid De voornaamste goed keuringen van de mededingingsautoriteiten werden verkregen, waaronder die van de Europese Commissie (onder voorwaarden maar zonder beroep op een fase 2). Overdracht van activa: aangekondigd akkoord met CRH voor de overdracht van alle te koop aangeboden activa tegen een prijs van 6,5 miljard euro. De verrichting blijft onderworpen aan de stemming van de aandeelhouders van Holcim en het succes van het openbaar bod tot omruiling. 60% Sterke groeimarkten 40% Ontwikkelde markten Latijns-Amerika Afrika/Midden Oosten West-Europa Oost-Europa Noord-Amerika Azië/Pacifiek (1) Op basis van de omzet van 2013 pro forma herwerkt op grond van de effecten van de verkopen Imerys Op het niveau van Imerys, validatie van het ontwikkelingsplan: Goedkeuring van de verrichting met S&B (zie pagina 16); discipline in de projecten voor externe groei; overdracht van non core- of op lange termijn niet-rendabele activiteiten; bevordering van innovatie; optimalisering van de balansstructuur. SGS Ondersteuning van het directieteam van SGS: opvolging van het management; organische en externe bolt-on -groei (10 overnames in 2014); optimalisering van de balans: toenemend dividend en programma voor de inkoop van eigen aandelen. Pernod Ricard Ondersteuning van het management bij Pernod Ricard: plan voor de opvolging van de directie en beheer van de overgangsperiode; toepassing van de strategie van upgrading van het gamma en optimalisatie van de merkenportefeuille met de bedoeling selectief te investeren in regio s die een groot groeipotentieel bieden; herziening van de balansstructuur.

18 16 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Strategische Deelnemingen Overname van S&B door Imerys Die overname, die in cash en in effecten wordt vergoed, sluit aan bij het strategisch plan van Imerys dat ernaar streeft zijn aanwezigheid in de industriële mineralen te versterken (bentoniet en perliet voor S&B), en creëert tegelijkertijd operationele en fi nanciële synergieën die zullen voortvloeien uit de toenadering van beide entiteiten, terwijl de fi nanciële structuur van Imerys wordt geoptimaliseerd. Actieve rol van GBL Op grond van de akkoorden participeert de famille Kyriacopoulos, oprichtster en meerderheidsaandeelhouder van S&B, in het kapitaal van Imerys en de governance via een voorbehouden kapitaalverhoging en een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur. De verrichting werd verwezenlijkt op 26 februari GBL liet de verrichting vlotter verlopen door een aandeelhouderspact met de familie te sluiten zonder in onderling overleg te willen optreden en door in te stemmen met een lichte verwatering tot 53,8% (56,5% op 31 december 2014). Omzet van S&B (1) In miljoen EUR Aangepast bedrijfsresultaat van S&B (2) In miljoen EUR Kweekvijverinvesteringen Uitbreiding van de deelneming in Umicore Het hele jaar 2014 heeft GBL haar positie in Umicore verder uitgebreid door aankoopkansen te benutten in een volatiel marktklimaat. Umicore voldoet aan de investeringscriteria van GBL eerste aandeelhouder; grote kwaliteit van het management; strategische diversifi ëring in veelbelovende domeinen; ambitieus investeringsprogramma dat nog niet tot de waardecreatie bijdraagt; interessante rentabiliteit en rendement: groei, dividenden en inkoop van eigen aandelen; stevige fi nanciële structuur; hoge technologische instapbarrières. Eind 2014 kwam het bezitspercentage in Umicore op 12,4% uit (5,6% eind 2013) en de investering bedroeg 464 miljoen euro in de portefeuille van GBL. + 3,8% + 7,5% Stijging in het kapitaal in een omgeving van volatiele markten Volledig boekjaar (gepubliceerd) S1 pro forma (3) Activiteiten in "bauxiet" (uitgesloten van de transactie) (1) De omzet zonder de bauxietactiviteiten in 2014 kwam neer op 412 miljoen euro (2) Het aangepast brutobedrijfsresultaat wordt gedefinieerd als het brutobedrijfsresultaat aangepast voor niet-terugkerende inkomsten en kosten voortvloeiend uit transacties die door het management als uitzonderlijk worden bestempeld (3) Pro forma wat betreft de betrokken consolidatiekring: met uitsluiting van de Europese activiteiten voor de productie van bauxiet Beurskoers % van GBL in het kapitaal 31/12/14 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 31/12/14 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

19 GBL Jaarverslag 2014 De essentie 17 Financiële Pijler Sienna Capital Een dynamisch jaar Private equityfondsen Obligatiefondsen Fondsen in de gezondheidssector De Financiële Pijler maakt momenteel 2,9% van het aangepast netto-actief van GBL uit (2,7% eind 2013) en het gewicht ervan in de GBL-portefeuille is in 2014 dus toegenomen, ondanks de overdracht van mature activa door de private equityfondsen Ergon en Sagard werd gekenmerkt door een nieuwe investering in de gezondheidssector, via de verbintenis tot investering in de fondsen Mérieux Développement, dochters van het Institut Mérieux. Sienna Capital, de vennootschap waarin de activiteiten van de Financiële Pijler zijn ondergebracht, is dan ook actief in drie verschillende strategieën via vier fondsen. Investeringen op het niveau van Kartesia en ECP III In 2014 investeerde Sienna Capital 38 miljoen euro in Kartesia, dat aan ruim tien secundaire en/of primaire verrichtingen heeft deelgenomen. Bovendien heeft het fonds tot dusver 489 miljoen euro opgehaald, tegenover 225 miljoen euro na de eerste ronde die in september 2013 werd afgesloten. Ergon Capital Partners III ( ECP III ) verwierf in april 2014 een meerderheidsbelang in Visionnaire (Italiaanse leider in luxemeubelen) en in juli 2014 in Sausalitos (restaurantketen in Duitsland). Verbintenis van 75 miljoen euro in Mérieux Développement Sienna Capital ging een verbintenis aan om 75 miljoen euro te investeren in de investeringsvennootschappen van Mérieux Développement, vehikels die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingsen innovatiekapitaal in de gezondheidssector. Die investering past in het kader van de sectorale diversifi ëring die Sienna Capital nastreeft. Verkoop van Corialis en Zellbios Ergon Capital Partners II ( ECP II ) en het fonds Sagard II verkochten hun deelnemingen in Corialis (een van de Europese leiders in de fabricage van isolatie- en lakprofi elen in aluminium). Die verrichting leverde in 2014 een geconsolideerde meerwaarde van 41 miljoen euro op (deel GBL) of 64 miljoen euro voor ECP II en 148 miljoen euro voor Sagard II. GBL boekte ook een meerwaarde van 25 miljoen euro bij de verkoop van de deelneming van ECP II in Zellbios (leider in de productie van farmacologisch werkzame stoffen) in het eerste kwartaal 2014 (44 miljoen euro voor ECP II). Verwezenlijkt in 2014 Februari 2014 Ergon Juni 2014 Sagard Oktober 2014 Sagard/Ergon December 2014 Kartesia Verkoop van Zellbios Herbelegging in Ceva Verkoop van Corialis Succesvolle geldophaling April 2014 Ergon Verwerving van een meerderheids deelneming in Visionnaire Juli 2014 Ergon Verwerving van een meerderheids deelneming in Sausalitos November 2014 Sienna Capital Verbintenis van 75 miljoen euro in Mérieux Développement

20 18 GBL Jaarverslag 2014 De essentie Kerncijfers Eind 2014 bedroeg het aangepaste nettoactief van GBL 15,3 miljard euro, dat is 344 miljoen euro meer dan in 2013 (+2,3%). Het geconsolideerde nettoresultaat van 875 miljoen euro is over het jaar met 41% gestegen. De cash earnings (453 miljoen euro) maken een toename van de dividenduitkering met 2,6% mogelijk. De financiële positie blijft erg gezond, de verhouding van de nettoschuldenlast ten opzichte van de waarde van de portefeuille is met 1,5% immers erg laag. Aangepast netto-actief In miljoen EUR Bijdrage van de deelnemingen in de portefeuille waarde Op 31/12/ ,2% 13,2% 0,4% 2,9% 6,7 % 3,7% 17,4% 23,4% 20,3% 23,4% Lafarge 20,3% Total 17,4% Imerys 13,2% SGS 12,2% Pernod Ricard 6,7% GDF SUEZ 0,4% Suez Environnement 2,9% Financiël Pijler 3,7% Kweekvijver Cash earnings In miljoen EUR Bijdrage van de deelnemingen tot de totale dividenden In ,7% 2,0% 6,8% 0,6% 11,4% 12,6% 13,0% 14,3% 33,5% 33,5% Total 14,3% Imerys 13,0% SGS 12,6% Lafarge 11,4% GDF SUEZ 6,8% Pernod Ricard 5,7% Financiël Pijler 2,0% Umicore 0,6% Andere Nettoresultaat (deel van de groep) In miljoen EUR Nettothesaurie/nettoschulden In miljoen EUR (688) (912) (1.008) (233) (27) (372)

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2006. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2006 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look Analyses n 24 l DECEMBER 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 2014 De OESO is matig optimistisch 03 GBL Een welgekomen nieuwe look 04 Belasting op ICB's zonder Europese paspoort De laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder

npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder npm: een holdingmaatschappij, een professionele aandeelhouder OPDRACHT De NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ streeft op lange termijn naar de verhoging van de waarde van het vermogen van haar aandeelhouders.

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 2008

JAARVERSLAG 2007 2008 JAARVERSLAG 2007 2008 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Kerncijfers Portefeuille en eigen vermogen Cover Cover Cover Gimv in een oogopslag 1 Interview met de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder 2 Hoogtepunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Jaarlijks Financieel Verslag over de maatschappelijke rekeningen afgesloten op 31 december 2013 en over de geconsolideerde rekeningen op 31 december 2013,

Nadere informatie

Enkel de Nederlandstalige versie van het jaarverslag is de officiële versie.

Enkel de Nederlandstalige versie van het jaarverslag is de officiële versie. Enkel de Nederlandstalige versie van het jaarverslag is de officiële versie. JAARVERSLAG 31 maart 2008 INHOUDSTAFEL J A A R V E R S L A G... 31 MAART 2008... INHOUDSTAFEL... 2 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium

jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium jaarverslag 20 07 a journey in equilibrium // kerncijfers Geconsolideerde bedrijfsopbrengsten in miljoen eur Geconsolideerde EBITDA in miljoen eur 1 611,8 1 600 122,0 120 1 474,4 1 500 106,0 110 1 391,6

Nadere informatie

BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 BREDERODE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 Never predict currencies don t buy hedges pain expect some diversify andhold on From Currencies, Money talk, LEX Column, Financial Times 4 th March 2015 JAARVERSLAG

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs

OUTLINE. Dries Van Noten. Tussen Antwerpen en Parijs OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE AUGUSTUS 2014 Dries Van Noten Tussen Antwerpen en Parijs Business: Beursnotering weer aantrekkelijk voor familiebedrijven Juridisch: De vererving van de gezinswoning

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie