randwijzer nummer 4, februari 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen HET JAAR 2002 KENDE DE NODIGE VERANDERINGEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "randwijzer nummer 4, februari 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen HET JAAR 2002 KENDE DE NODIGE VERANDERINGEN!"

Transcriptie

1 randwijzer nummer 4, februari 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen VEBON Postbus AD Zoetermeer telefoon fax website HET JAAR 2002 KENDE DE NODIGE VERANDERINGEN! 2002 is alweer voorbij, het is snel gegaan. Vanuit de sectie Kleine Blusmiddelen is het een bijzonder actief jaar geweest. Om te beginnen zijn we uit de startblokken gekomen met ons communicatiemedium "Brandwijzer". Een informatiebulletin dat zowel binnen onze sectie goed is ontvangen als binnen VEBON. Sterker nog, ons initiatief heeft zelfs al een vervolg gekregen in de vorm van een uitgave Brandmelder, welke wordt uitgegeven door de collega s van de sectie Branddetectie. Brandmelder gaat in op brandmeldsystemen, melders en de regeling brandmeldinstallaties. Het volgende item dat de nodige aandacht kreeg was de invoering van de NEN 2559: 2001 en het aanvullingsblad dat enige maanden later verscheen. Dit leidde niet alleen intern tot veel discussies over de interpretatie van de norm, het zorgde ook voor een discussie over de opleidingen. Uiteraard diende de bestaande REOB-opleiding te worden aangepast op de nieuwe normen en moesten gelijktijdig de examens worden aangepast. Misschien nog wel complexer was het ontwikkelen van de nieuwe en verplichte (!) applicatiecursus. Elke gediplomeerde deskundig persoon (REOB) dient iedere 5 jaar aan te tonen dat zijn kennis nog voldoende actueel is. De eerste cursus is gegeven in november De Halon problematiek vroeg ook de nodige aandacht, omdat VROM ineens een andere wijze van inzameling nodig achtte. Zoals bekend was het al ruim een jaar niet meer mogelijk volgens de oude regeling de halonen - om niet - in te leveren bij de halonenbank. Het probleem stapelde zich daar letterlijk op, terwijl het ministerie van VROM aan een oplossing werkte. Op dit onderwerp manifesteerde zich herkenbaar de invloed van VEBON. Door een flink lobbytraject, volharding en het aandragen van alternatieven is er een regeling uitgekomen die voor zowel de branche als onze klanten goed werkbaar is. Een ander onderwerp bestond uit overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om met name de arbeidsinspecties te stimuleren tot het uitvoeren van controles op de vraag of klanten daadwerkelijk hun blusapparaten laten controleren door REOB gecertificeerde bedrijven. Het goede nieuws is dat men daar zeker oren naar heeft vermits de branche een aantal zaken vereenvoudigd. Eén van de onderwerpen die hieraan gekoppeld is, is de manier waarop wij door het NCP gecertificeerd en gecontroleerd worden. Hier bemoeit de Raad van Accreditatie zich mee wat uiteindelijk zal betekenen dat onze REOB certificatie, zoals bijvoorbeeld ook een ISO certificaat, meer waarde krijgt. Zie hier een onderwerp dat ook dit jaar zeker op de agenda staat. Een ander aspect is het creëren van REOB-stickers, alleen uit te geven door REOB-erkende bedrijven! Parallel aan laatstgenoemd onderwerp lopen besprekingen met verzekeringsmaatschappijen om ook via deze weg de eis van REOB gecertificeerd onderhoud af te dwingen. En dan komt de Hamvraag! Wat betekent dat voor U? Het mag duidelijk zijn dat de uitkomst van al deze inspanningen moet zijn dat de vraag naar een REOB gecertificeerd bedrijf in de markt verder zal toenemen. Dat betekent niet alleen meer klanten voor alle REOBgecertificeerde bedrijven, het betekent boven alles een brandveiliger Nederland. Iets waar, naar mijn bescheiden mening, best iets aan mag en mocht gebeuren. Voorbeelden zijn er bijna dagelijks uit de knipselservice te halen. Dit brengt mij tot het laatste initiatief dat ik hier wil bespreken: Werving van geassocieerde leden. Ook dit heeft een belangrijke vlucht genomen dit jaar. We mochten dit jaar maar liefst 17 geassocieerde leden verwelkomen. Het grote voordeel hiervan is dat onze onderhandelingskracht toeneemt en dat we dus meer kunnen bewerkstelligen in het belang van onze branche. Met de 14 leden van de sectie samen zijn er meer dan 30 bedrijven verenigd. Wat mogelijkheden biedt om invloed uit te oefenen bij brandweer, gemeenten en ministeries. Vandaar mijn beroep om met elkaar zoveel mogelijk geassocieerde leden te enthousiasmeren voor VEBON. Heeft u vragen, opmerkingen, een artikel voor de brandwijzer en zo meer, stuur a.u.b. een naar VEBON, Of bel: Al met al kunnen we terugkijken op een boeiend 2002 en gaan we voor een minstens zo interessant Boud van Beurden voorzitter redactieraad 1

2 POEDER-AËROSOLBLUSSING In het periodiek van de NVVK (Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde) oktober 2002 staat op pagina een vraaggesprek met dhr. F C Koelewijn van SFA Fireprotection aangaande: "een begin van een nieuw tijdperk in brandbestrijding". Bedoeld wordt bluspoederaërosolblussing. Het artikel is vrij tendentieus, met name ten aanzien van de toepassingsgebieden. Indien aërosolblussystemen zo doeltreffend zijn als wordt beweerd, waarom hebben zowel de assuradeuren (CEA) als de gerenommeerde brandbeveiligingsbedrijven ze dan niet aangewezen als het ei van Columbus' en worden er nog steeds dure sprinkler-, blusgas- en blusschuimsystemen gebouwd? Afgezien van vele onjuistheden ten aanzien van blus- en ontwerptechnische voorwaarden voor certificering, wordt met name ingegaan op de blustechniek met bluspoeder. Hier moeten we even technisch worden om het begrip blussen met bluspoeder op de goede plaats neer te zetten. Bluspoeder blust alle brandklassen A, B, C, en D mits de juiste soort wordt gebruikt. Open vlammen kunnen met alle A, B en C-soorten worden geblust. Smeul-, gloed- en kernbranden uitsluitend met smeltende bluspoeders die een glazuurlaag op de brandstof vormen en de brand verstikken. Een bluspoederaërosol, met een korrelgrootte van enkele micrometers kan beslist geen gloed- of kernbrand blussen. Het aanbod bluspoeder is veel en veel te klein en vormt geen verstikkende glazuurlaag. Open vlammenbranden kunnen in een besloten ruimte soms inderdaad met bluspoederaërosolen geblust worden, maar niet zo simpel als voorgesteld. Er moet een evenwicht zijn in blusdebiet en de energie van de brand. Bekijken we de in het vraaggesprek aangehaalde blusobjecten: "monumentale gebouwen, archief- en computerruimten, machinekamers", dan weet ieder brandbeveiligingsingenieur dat deze objecten, waarin uitsluitend A branden voorkomen, niet te blussen zijn met BC bluspoeder en daar spreken we hier over. Kleine machinekamers, waarin sprake is van een open vlammenbrand van brandklasse B, kunnen wellicht met succes worden geblust. De vraag is tot welk volume? Ook bluspoederaërosolen moeten bij de brand kunnen komen. Hoe klein ze ook zijn, zij zullen hinder ondervinden van schaduwwerking en opwaartse stroming door hete lucht in een omsloten ruimte. Beweerd wordt dat poederaërosol geen nevenschade aanricht. Dit is natuurlijk niet waar. De geproduceerde blusstof is een kaliumhydroxide en deze veroorzaakt corrosie onder invloed van vocht. De poederkorrel is een vaste stof, bovendien zeer hard. Komt deze in computerapparatuur dan is gevolgschade absoluut niet uit te sluiten. Verder wordt beweerd dat poederaërosolen niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit valt nog te bezien. De aërosolen zijn zo fijn dat ze zeer eenvoudig ingeademd worden en in de longen komen. Zout neemt vocht op uit de longen, kan hierdoor in de bloedsomloop komen en hierdoor een levensgevaarlijke situatie veroorzaken (zie UN 1813). Verdere vragen? Hoe wordt het blusdebiet bepaald? Waar zijn deze cijfers op gebaseerd, welke parameters vastgelegd in testrapporten en normen? Normen voor het ontwerp van sprinkler-, blusgas-, en blusschuimsystemen kennen naast een basisdebiet een veelvoud van toeslagen, afhankelijk van de te blussen brandstof. Bij het ontwerp van bluspoedersystemen is dit ook het geval. De voorstelling: "zoveel gram bluspoederaërosol per m3 per tijdseenheid" is te simpel. In meerdere normcommissies wordt met mens en macht gewerkt aan o.a. debiet-bepaling van blusstoffen voor scheepsmachinekamers! Van een ontwerpnorm is nog lang geen sprake. Het UK Ministry of Defence, (MoD) Defence Procurement Agengy (DPA) en Fire Protection Association (FPA) zijn bezig met onderzoek, maar hebben nog geen concrete cijfers kunnen vaststellen. Het opstellen van een Europese norm voor blussystemen met bluspoederaërosolen (TC191) heeft tot op heden nog geen resultaat opgeleverd. De basisnorm, opgesteld door Australië en Nieuw Zeeland (AS/NZS 4487:1997), stelt aan het ontwerp van een aërosolblussysteem wel degelijk eisen en gaat niet zomaar uit van een basisdebiet, toepasbaar onder alle omstandigheden. ISO heeft ook een voorstel gedaan, maar ook dit lijvige document geeft geen kant en klaar recept. Blussystemen, zomaar ontworpen uit de vrije vuist, mogen en kunnen niet geaccepteerd worden door de bevoegde autoriteit. Verwijzing naar NEN 45011, certificatie en regelingen, slaat nergens op en het aangehaalde KIWA rapport zegt niets over ontwerp, certificeringvoorwaarden en onderhoud, uitsluitend iets over productkwaliteit als zodanig. 2

3 Het product aërosol brandblusser mag NIET als draagbaar blustoestel op de markt worden gebracht omdat deze brandblusser geen Nederlands Typekeur kan krijgen, simpelweg omdat het blustoestel niet aan EN3 voldoet. Het valt nog te bezien of deze brandblusser eventueel onder een fantasienaam wel op de markt mag worden gebracht. De TC70 van CEN heeft op 11 oktober 2002 in elk geval besloten dat dit type blusdingen niet in aanmerking komt voor een typekeur en normalisatie binnen EN3. Kortom: het artikel is commercieel en heeft niets met Fire Safety Engineering te maken, maar tracht de klant voor weinig geld een schijnbeveiliging aan te praten! Het is jammer dat de poeder-aërosolblustechniek op deze manier voor het voetlicht wordt gebracht. Evenals water-aërosolblussing is voor dit product een plaats in het pakket blusmiddelen, maar niet zo ongenuanceerd! MILIEUKEUR CHUBB FLAMECONTROL Chubb FlameControl B.V. heeft onlangs met gepaste trots het Milieukeur ontvangen voor twee van haar sproeischuimblussers. Deze twee modellen, inhoud 6 (EHF 6M) en 9 (EHF 9M) liter zijn gebruiksvriendelijke en zeer effectieve blussers; inzetbaar voor het bestrijden van een brand in veel voorkomende situaties zoals in kantoorruimten, winkelbedrijven en woningen. Tevens zijn zij een uitstekende vervanger voor de thans verboden brandblussers gevuld met het voor de ozonlaag schadelijke Halon blusgas. Sproeischuimblussers veroorzaken totaal geen nevenschade. De Stichting Milieukeur stelt eisen aan zowel de milieukwaliteit als aan de functionele kwaliteit van de blussers. In het blusmiddel mogen geen stoffen zijn toegepast die volgens de Europese regels geclassificeerd zijn als (zeer) toxisch, schadelijk, bijtend of corrosief. Het middel moet bovendien goed afbreekbaar zijn en mag geen Cfk s (of verwante stoffen) bevatten. Naast de twee hierboven genoemde blussers werd het assortiment verder uitgebreid met een nieuwe vetbrandblusser "Fry Fighter", FFH6. Branden in grote diepe friteuses en dergelijke zijn met standaard blusmiddelen bijna niet te blussen. Om branden in vet en olie op de juiste manier en adequaat te kunnen bestrijden heeft Chubb de Fry Fighter FFH6 ontwikkeld. Deze blusser bevat een speciale blusstof, Pre-mix blusschuim, die koelt en zich zo fijn met de brandende olie of het vet vermengt dat de vlammen worden gedoofd; tevens wordt door de emulgerende werking van deze blusstof het brandende oppervlak luchtdicht afgesloten. Met betrekking tot branden in de "horeca" zijn vaak speciale voorzieningen nodig. Meer dan dertig procent van alle branden in hotels, pensions en in de horeca in het algemeen, beginnen in de keukens. In deze (vaak grote) keukens wordt veel gebruik gemaakt van bakolie en / of frituurvet. Slecht werkende thermostaten in de apparatuur of oud en vervuild vet kunnen een brand veroorzaken. Het blussen van brandende olie en vet is bijzonder moeilijk en vereist wegens de daarbij voorkomende zeer hoge temperaturen, (oplopend tot ver boven de 300 graden Celsius), waardoor zelfontbranding kan ontstaan, een aparte en speciale aanpak. 3

4 AFC KLEIN ONDERHOUDSBEDRIJF IN GROOT GEHEEL Denkend aan kleine onderhoudsbedrijven voor blusmiddelen kom je al gauw uit op de zogeheten papa-en-mama -ondernemingen. Dat gaat zeker niet voor elk bedrijf op. AFC Brandpreventie uit Alphen aan de Rijn is er zo een, want het maakt onderdeel uit van een holding waarin zes bedrijven zijn ondergebracht die alle zes producten en service leveren voor de beveiliging van bedrijven en woonhuizen. De Hillson Holding werd gestart in 1987 en is sinds vier jaar gevestigd in een fraai pand op het bedrijventerrein Molenwetering aan de rand van Alphen a/d Rijn. Naast AFC Brandpreventie bestaat de holding uit Airsafety (draadloze beveiliging en communicatie), Hillsafety (onder meer elektronische inbraakbeveiliging en hangen sluitwerk), Hillson (tijdelijke beveiligingssystemen), Safety Bell (alarmtelefoons en camerabeveiliging) en Tagscan (elektronische identificatiesystemen). PERSOONLIJKE BENADERING AFC (Alphense Fire Control) Brandpreventie verzorgt levering en onderhoud van kleine blusmiddelen in de regio Midden-Holland, in een straal van 60 à 70 km rond Alphen a/d Rijn. Hans de Graaf is één van de twee mensen bij AFC die op-de-weg zit, klanten adviseert, blussers en slangenhaspels levert, installeert en onderhoud pleegt. Daarnaast zijn twee mensen werkzaam op kantoor. De Graaf is wars van flauwekul en is van mening dat je levering en onderhoud maar op één manier kunt doen: de goede.,,klanten rekenen je af op je werk. Dat wil zeggen dat je ze goed moet adviseren, de geschikte producten leveren, geen overbodige zaken aanpraten en het onderhoud goed moet uitvoeren. Doordat we nauw samenwerken binnen de holding kunnen we onze klanten ook adviseren over andere beveiligingsmogelijkheden. Denk daarbij aan vluchtwegaanduidingen, BHV-artikelen, verbandmiddelen en pictogrammen. De persoonlijke benadering van de klant staat echter voorop." Verkopen doen de twee onderhoudsmonteurs dus ook zelf. De Graaf zegt hierover:,,het is omslachtig om daarnaast voor de verkoop een account-manager te hebben, wij komen bij de klanten en kunnen zien wat ze nodig hebben en hen adviseren." Onze klanten zijn onder andere chemische bedrijven, een verzekeringsmaatschappij, hotels en verschillende brandweerkorpsen. De Graaf:,,Onderhoud doen we in eigen werkplaats, alleen het onderhoud aan de CO2-blussers besteden we uit." TEGENOVER ELKAAR De Graaf heeft moeite met de verschillende eisen die soms in de markt gesteld worden. "Een klant heeft een inboedelverzekering bij de ene verzekeringsmaatschappij en een opstalverzekering bij een ander. Voor de inboedel wordt een bepaald blusmiddel geëist, voor de opstal weer een ander. Daarbij wordt dan soms geen rekening gehouden of een ruimte vorstvrij is. Terwijl je in een niet-vorstvrije ruimte gewoon geen normale schuimblussers moet hangen, want die functioneren bij temperaturen onder het vriespunt niet of niet goed, daar zijn aangepaste varianten voor. Een ander voorbeeld is dat aanvoerleidingen voor slangen niet altijd zijn voorzien van een terugslagklep, wat overigens bij nieuwbouw nu verplicht is. De eisen voor oude installaties verschillen per waterleidingmaatschappij. "Gelukkig wordt door de verschillende instanties als verzekeringsmaatschappijen en brandweerkorpsen gewerkt aan een landelijke afstemming van normen. VEBON moet hierin een belangrijke sturende factor spelen." EISEN "De vervanging van blustoestellen van 20 jaar en ouder levert nogal wat werk bij onze klanten op. We hebben hen van tevoren bericht dat die vervanging eraan zit te komen en voor hen een stappenplan opgesteld, en dat is positief ontvangen. Maar het is en blijft lastig te verkopen aan de klant dat goedwerkende blussers ineens niet meer mogen worden gebruikt, zeker bij grote bedrijven die veel toestellen hebben. Goed, het levert ons extra werk op, maar het is niet leuk om telkens de brenger van het slechte nieuws te moeten zijn. Ik kom natuurlijk ook veel oude blussers tegen die écht aan vervanging toe zijn en dan wordt wel duidelijk waarom de 20 jaar regel van belang is." APPLICATIECURSUS Zeer te spreken is De Graaf over de applicatiecursus.,,die is gewoon nodig en wat mij betreft zou er elk jaar wel een opfriscursus mogen zijn i.p.v. eens per vijf jaar. Een applicatiecursus houdt je scherp. Hier controleren we elkaar trouwens ook en we spreken elkaar op fouten aan. Dat is allemaal in het belang van de kwaliteit die we de klant willen leveren. Het lidmaatschap van VEBON levert ons ook duidelijk voordeel op. We blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en veranderingen. Zo kun je goed werk blijven leveren en dat is belangrijk voor de klant. Zomaar goedkeuringsstickers plakken is er bij ons niet bij." 4

5 VERWIJDEREN BRANDSLANGHASPELS Soms treffen wij, als REOB-erkend bedrijf, klanten aan die het advies van een lokale brandweer hebben gekregen om brandslanghaspels te verwijderen. De argumenten zijn telkens weer van een bedenkelijk niveau en komen neer op het feit dat de brandweer de stelling heeft ingenomen dat brandslanghaspels nauwelijks een functie hebben, omdat de brandweer - bij brandalarm - toch vaak binnen 6 minuten ter plaatse is. De mening van de betreffende brandweer over blustoestellen laat zich raden. Kan een brandweer dit soort adviezen geven? Ziet daar iemand op toe? En zit er wellicht nog een andere gedachte achter bij deze brandweerkorpsen? Reactie van Professor W. IJsbrand Het is een bekend gegeven dat de eerste minuten het belangrijkst zijn in de bestrijding van een brand. Als een brand in deze eerste minuten onder controle gehouden, of zelfs geblust kan worden, wordt grote schade en gevaar voor mensen, dieren en het milieu voorkomen. Juist in deze eerste minuten spelen brandblussers en brandslanghaspels een vitale rol. Onderzoek heeft aangetoond dat het overgrote deel van de branden geblust wordt in die eerste minuten, met behulp van kleine blusmiddelen. Draagbare blustoestellen zijn uitermate geschikt om beginnende branden doeltreffend en veilig te blussen. De blusstof is een draagbaar blustoestel, is effectief en direct beschikbaar. Bovendien levert het gebruik - als het juiste type brandblusser is geplaatst - nauwelijks nevenschade op. Verzekeraars eisen in vrijwel alle gevallen de aanwezigheid van draagbare blustoestellen. Brandslanghaspels zijn ook inzetbaar voor het blussen of onder controle houden van een beginnende brand, maar spelen daarnaast een belangrijke rol in het werk van een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Door de brand onder controle te houden, worden belangrijke levensreddende minuten gewonnen tijdens de ontruiming van het pand. BHV-ers leren om met de sproeistraal van een haspel hun eigen veiligheid en de veiligheid van de collega's en eventuele slachtoffers te waarborgen. Een aanrijtijd van 6 minuten lijkt snel, maar dat is het niet. Een beginnende brand kan zich in 6 minuten ontwikkelen tot een allesvernietigende vuurzee, waarin reddingswerkzaamheden onmogelijk zijn en materiële schade een enorme omvang kan krijgen. De wetgever eist daarom in het Bouwbesluit niet voor niets brandslanghaspels in gebouwen die groter zijn dan 500 m 2. Dit zijn namelijk precies die gebouwen waar aannemelijk is dat er zich veel mensen bevinden tijdens het gebruik en waar ontruiming bij brand de nodige voorzorgsmaatregelen vraagt. Met brandslanghaspels kan de BHV ploeg de beginnende brand onder controle houden en een veilige ontruiming mogelijk maken. Kortom: de brandweer en brandslanghaspels bijten elkaar niet, maar ze vullen elkaar juist aan. De brandslanghaspel is onmisbaar in de eerste minuten, de brandweer is onmisbaar omdat een brand zich toch verder kan ontwikkelen tot een omvang waarbij grootschalig ingrijpen noodzakelijk is. Uiteraard kan niet uitgesloten worden dat incidenteel door "de" brandweer afgeweken wordt van de voorschriften in het Bouwbesluit, maar dat is zeker geen algemene stelregel. Met de resultaten van de enquête over het gebruik van blusmiddelen voor eerste inzet (brandblussers, haspels e.a.) zullen Eurofeu en VEBON, internationaal en nationaal, een plan de campagne opstellen om alle betrokkenen daarover in te lichten om, waar dat nog nodig mocht zijn, te overtuigen van het nut van kleine blusmiddelen. ANSUL INTRODUCEERT FRITUURBLUSSER Onlangs is het assortiment blustoestellen van ANSUL uitgebreid met een blustoestel dat specifiek geschikt is voor frituurbranden. Dit toestel, de Ansul Fry Master 6, was al geruime tijd voor de Engelse markt beschikbaar, waar men zelfs de zogenaamde F-klasse kent. Aangezien deze F-klasse in Nederland niet wordt gehanteerd, in Nederland gaan we niet verder dan de E-klasse, is de aanduiding 75F niet op het transfer opgenomen, maar op de plastic kap. Zoals bekend is het belangrijkste probleem bij een frituurbrand de extreem hoge temperatuur van het vet, waardoor herontbranding een serieus gevaar is. Door gebruik te maken van de Fry Master 6 wordt met dit probleem afgerekend. Het schuim sluit het vet geheel af van de buitenlucht. De onderhoudsinstructies voor dit toestel zijn identiek aan die van de ANSUL SF6. Dat wil zeggen dat de levensduur van het schuim 5 jaar is en dat voor het onderhoud de NEN 2559 kan worden gevolgd. Uiteraard kunnen alle benodigde onderdelen bij ANSUL betrokken worden. 5

6 PERSBERICHT VEBON is in gesprek met Q-Risk over een mogelijke samenwerkingsvorm. Wie of wat is Q-Risk. Hieronder een schets. Q-RISK EN VERZEKEREN Q-Risk is een van de negen zelfstandige business units van CED Holding BV. CED voert als strategie het Schadeprocesmanagement. Dit houdt in dat CED op ieder punt in het schadeproces ondersteuning aan verzekeraars en andere risicodragers biedt. CED heeft bijna 700 medewerkers en verwerkt jaarlijks ongeveer opdrachten. Het afgelopen boekjaar is een omzet van 39 miljoen gerealiseerd. leidt tot gebrek aan klanten. Verzekeraars zoeken daarom een inschattingmethode van de risico s die goedkoper is dan de traditionele inspectie. BLUSMIDDELEN EN MKB Dezelfde bedrijven zouden er verstandig aan doen hun bedrijfsruimten te voorzien van kleine blusmiddelen. Dit vinden niet alleen verzekeraars, maar uiteraard ook de leveranciers van dergelijke toestellen. Omdat er vele leveranciers en nog veel meer potentiële klanten zijn, is het identificeren van mogelijke leads een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Q-Risk is een onderneming die in opdracht van verzekeraars mogelijke risico s bij ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in kaart brengt. Vaak heeft Q- Risk daarbij een adviserende rol inzake brand- en inbraakpreventie. Risico-inspecties worden ter plaatse verricht door inspecteurs van Q-Risk. Daarnaast biedt Q-Risk de mogelijkheid tot risico-inschatting middels elektronische kennissystemen. VERZEKERAARS EN KLEINE BLUSMIDDELEN? Nederland heeft naar Europese maatstaven een zeer hoge verzekeringsdichtheid : personen en bedrijven hebben allemaal wel één of meer verzekeringen. Veel bedrijven hebben de beschikking over kleine blusmiddelen. Q-Risk denkt dat uit de combinatie van deze feiten iets moois kan groeien. VERZEKEREN EN MKB Er zijn meer dan geregistreerde bedrijven in ons land. Veel daarvan bestaan slechts op papier of worden vanuit de huiskamer gerund. Ruim bedrijven zijn wat groter: ze hebben personeel en eigen bedrijfsruimten. Het gros behoort tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Doorgaans heeft dit MKB een aantal verzekeringspolissen, waaronder die voor opstal en inventaris. Als een dergelijke polis moet worden afgesloten of vernieuwd, is het voor de verzekeraar zaak om te bepalen wat het risico op schade (meestal door brand of inbraak) is. De beste manier is tevens ook de duurste: de verzekeraar stuurt een inspecteur die samen met bedrijf en assurantietussenpersoon ter plaatse kijkt of er sprake is van verhoogd risico. Zo n inspecteur is doorgaans in dienst van de verzekeraar, maar vaak worden ook onafhankelijke bedrijven als Q-Risk hiervoor ingeschakeld. De premieopbrengsten van de zo afgesloten verzekeringen zijn vaak te laag om dergelijke inspecties in te zetten. Echter, acceptatie zonder inspectie kan tot vervelend hoge schade-uitkeringen leiden. Niet accepteren Q-Risk stelt voor de belangen van de verzekeraars te koppelen aan de belangen van de leveranciers van kleine blusmiddelen. Q-Risk krijgt daarbij op strikt vertrouwelijke basis toegang tot de klantenbestanden van de leveranciers van kleine blusmiddelen. Indien een verzekeraar een risicobepaling van een bedrijf opvraagt, kan dit twee situaties opleveren: óf het bedrijf is bekend en dus relatief veilig, óf het bedrijf is onbekend en door de verzekeraar alert gemaakt op REOB. De gegevensbestanden van Q-Risk worden verder verrijkt door toevoeging van informatie opgedaan tijdens bezoeken van experts (bijvoorbeeld na brand of inbraak) en door korte vragenlijsten verkregen middels de bezoeken van monteurs en adviseurs (bijvoorbeeld tijdens regulier onderhoud). Al met al ontstaat hier een duidelijke win-win situatie: goede risico-indicatoren leiden tot vele bevragingen door verzekeraars, wat weer leidt tot nieuwe klanten voor REOB-bedrijven. De materie is in handen van een werkgroep die rapporteert aan de sectie. 6

7 NIEUW LOGO BRANDWEER Nederlandse brandweerauto's krijgen een nieuw logo. Reden is dat de brandweer veel meer doet dan blussen. De spuitgasten worden o.a. al jarenlang ingezet om hulp te bieden bij ernstige verkeersongevallen en bij rampen. Volgens de ontwerpers staat de vlam in het logo naast het bestrijden van vuur ook model voor waakzaamheid, preventie en coördinatie. Het schild moet duiden op alertheid en bescherming bij dreigende rampen. ACTIVITEITEN NCP VOOR RIJKSTYPEKEUR Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) is het publiek-private samenwerkingsverband voor veiligheid en beveiliging in Nederland. Alle bij brandveiligheid betrokken partijen zoals overheid, verzekeraars, eindgebruikers en branche, maken afspraken over het verhogen van de kwaliteit in brandbeveiliging. De activiteiten van het NCP richten zich op verbeterprocessen in preventie van criminaliteit en brand. Voor het realiseren van de gewenste kwaliteit en herkenbaarheid in de markt heeft het NCP in samenwerking met deze betrokkenen een aantal activiteiten ontwikkeld. Het NCP beheert bijvoorbeeld verschillende certificatieregelingen op het gebied van brandbeveiliging. Om de kwaliteit en standaardisatie van draagbare blustoestellen op de Nederlandse markt te verhogen voert het NCP in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daarnaast sinds 2000 het Besluit Draagbare Blustoestellen uit. De activiteiten die onder de uitvoering van het Besluit Draagbare Blustoestellen vallen zijn: - behandelen van nieuwe aanvragen voor Rijkstypekeur; - behandelen van invoermachtigingen ; - optreden als meldpunt voor de handhaving van het Besluit Draagbare Blustoestellen. NIEUWE AANVRAAG Bij een aanvraag voor Rijkstypekeur voor een draagbaar blustoestel wordt door het NCP beoordeeld of de technische eigenschappen aan alle eisen voldoen. Als de blusser voldoet, dan wordt het Rijkstypekeurnummer toegekend. Het Rijkstypekeurnummer is na afgifte vijf jaar geldig. Als na deze periode geen nieuw Rijkstypekeurnummer verleend wordt, dan mag de vergunninghouder de draagbare blustoestellen niet meer vervaardigen, invoeren of verhandelen in Nederland. MACHTIGING In bepaalde gevallen volstaat een machtiging voor Draagbare Blustoestellen. Een machtiging wordt voor een beperkte periode afgegeven en geldt voor draagbare blustoestellen die voor experimentele doeleinden, exposities, gebruik als monster of tijdelijk verblijf in Nederland worden gebruikt. MELDPUNT Het ministerie van BZK heeft het NCP aangewezen als meldpunt voor overtredingen op het Besluit Draagbare Blustoestellen. Dit zijn meldingen over draagbare blustoestellen die in Nederland zijn ingevoerd, vervaardigd of verhandeld, maar niet zijn voorzien van een bewijs van typekeur. Bijvoorbeeld een brandblusser of spuitbus die geen rijkstypekeurnummer heeft, maar wel op de Nederlandse markt wordt verhandeld. Hierdoor is niet aangetoond dat de blusser voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals deze beschreven zijn in het Besluit Draagbare Blustoestellen TREND Het jaar 2002 heeft een lichte toename in het aantal toegekende Rijkstypekeurnummers laten zien. De redenen die hieraan ten grondslag liggen, zijn technische ontwikkelingen die leiden tot veel nieuwe of verbeterde producten. Het NCP heeft in Rijkstypekeurnummers toegekend. Daarnaast heeft het NCP 13 wijzigingen op bestaande typekeuren behandeld. Elk kwartaal wordt een overzicht van nieuwe Rijkstypekeurnummers geplaatst in de Staatscourant. Nadere informatie over het rijkstypekeur kunt u terugvinden op de website van het NCP: onder de button Brandbeveiliging. 7

8 PROF. DR. W. IJSBRAND Prof. Dr. W. IJsbrand zal via deze column vragen van lezers beantwoorden rond het onderwerp (kleine) blusmiddelen. Heeft u een vraag voor de professor? Mail deze naar Vraag 9 Mag je op een brandblusser, als er geen origineel transfer met het juiste rijkskeurnummer te verkrijgen is, een transfer plakken met een nieuwer rijkskeurnummer? De brandblusser met dit nieuwe rijkskeurnummer is identiek aan de blusser waarvan geen transfers meer te verkrijgen zijn (elke 5 jaar krijgen blussers een ander rijkskeurnummer). Vraag 10 Als op of in de romp van een brandblusser geen productiemaand en -jaar zijn te vinden en je weet dat de blusser pas 10 jaar in productie is en bovendien staat in de ellips op het transfer waar ook het rijkskeurnummer in staat dat het rijkskeurnummer bijv. in is uitgegeven, mag je deze blusser dan goedkeuren? Antwoord 9 en 10 In beide gevallen luidt het antwoord nee. In de praktijk blijkt echter dat een aantal servicebedrijven er een eigen mening op na houdt ten aanzien van de datuminslag en het niet meer beschikbaar zijn van etiketten. Dit wordt trouwens commercieel uitgespeeld in die zin dat de klant dan wel een bedrijf zoekt, dat de controle alsnog wil uitvoeren. Slecht voor het imago van de branche en onnodige concurrentie. Vraag 11 In de nieuwe onderhoudsrichtlijn NEN-EN geeft u aan dat de brandslanghaspels om de 5 jaar getest moeten worden op een werkdruk van bar. De werkdruk van een brandslanghaspel dient te zijn 150 kpa (dus 1,5 bar) Hoe komt men aan de testdruk die meer dan tien maal zo groot is?? Zelfs met drukcilinders onder hoge drukken is de proefdruk maar 2x de werkdruk. Antwoord Voor brandslanghaspels zoals die in Nederland gebruikt worden, zijn twee normen van toepassing. De Europese norm EN671-1 regelt de constructie van de haspels, de norm EN671-3 regelt het onderhoud van deze brandslanghaspels. Beide normen zijn aanvaard als Nederlandse norm (NEN-EN671-1 en NEN-EN671-3). Daarnaast vallen de brandslanghaspels onder de Europese Construction Products Directive, die de kwaliteit van producten bestemd voor gebruik in bouwwerken regelt. In de meeste gevallen worden brandslanghaspels aangesloten op het normale drinkwaternet, met een druk aan de hoofdafsluiter van 1-2 bar. Er zijn echter situaties, waarbij de brandslanghaspel op een industrieel waternet of een brandblusinstallatie wordt aangesloten. Dan kan de druk veel hoger zijn, tot ca. 10 bar in rusttoestand. Ook kunnen tijdens het gebruik plotselinge drukpieken optreden, bijvoorbeeld door het openen en sluiten van de straalpijp. Daarom is bij de totstandkoming van de norm NEN-EN671-1 gekozen voor één werkdruk die alle situaties in normale gebouwen omvat: 12 bar. Ook al is de aanvoerdruk in de meeste gevallen veel lager, een goedgekeurde haspel is geschikt voor deze druk. De slang, een belangrijk onderdeel van de brandslanghaspel, heeft voldoende sterkte om deze druk te kunnen weerstaan. In de norm NEN-EN671-3 wordt het noodzakelijke onderhoud geregeld. Uit de ervaringen met brandslanghaspels is gebleken dat de slang een kwetsbaar onderdeel is, dat gevoelig is voor beschadiging en veroudering. Daarom moet eenmaal per 5 jaar vastgesteld worden of de slang nog de oorspronkelijke sterkte heeft. De slang moet daarom bij het vijfjaarlijks onderhoud ook weer op 12 bar gecontroleerd worden. Als de slang deze test doorstaat, dan mag men ervan uitgaan dat hij bestand is tegen de normale werkdruk, maar ook tegen de drukpieken die tijdens gebruik kunnen optreden. Bij het beproeven op 12 bar komen alle verborgen gebreken naar buiten en worden ook de slangaansluitingen op sterkte getest. Colofon VEBON Postbus AD Zoetermeer telefoon fax website De redactieraad van Brandwijzer wordt gevormd door: Henk Aaldering, Boud van Beurden, Arjan van der Garde, Janette van de Scheur, Erwin Schoemaker, Robbert Veltkamp, Bart de Wildt en Prof. Dr. W. IJsbrand. 8

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen 2014-09 FAQ Wijziging referentie in NEN 4001 Wat verandert er in NEN 4001 nu NEN-EN-ISO 7010 is gepubliceerd? In NEN 4001 staat een normatieve

Nadere informatie

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen

Chubb Excellence. Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN. Blusmiddelen Chubb Excellence Blusmiddelen Uw blusmiddelen in optimale staat voor één vast bedrag! BLUSMIDDELEN Waarom onderhoud aan blusmiddelen? Brand. Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Toch krijgen jaarlijks

Nadere informatie

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten.

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. Onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB erkend bedrijf Voordelige tarieven i.c.m. onderhoudsabonnementen brandblussers

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld:

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld: Hoofdstuk 9 - Kleine blusmiddelen Inleiding Ieder bedrijf moet beschikken over middelen waarmee het zelf bij een beginnende brand de brandbestrijding ter hand kan nemen. Deze middelen worden kleine blusmiddelen

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

ERO. Productinformatieblad Repressie. 30-XS Blusvloeistof

ERO. Productinformatieblad Repressie. 30-XS Blusvloeistof 30-XS Blusvloeistof 30-XS is speciaal ontwikkeld voor het bestrijden van vaste stoffen branden (Klasse A), zoals hout, papier, textiel, tapijt, woningbranden etc. De krachtige blusvloeistof is uniek omdat

Nadere informatie

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar

Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Informatie over Controle Blusmiddelen om het jaar Of controle Blusmiddelen ( blussers ) wel of niet om het jaar gecontroleerd mogen worden is afhankelijk van meerdere factoren. Een uitspraak van de Verzekering

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS

BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS WAAROM IS ONDERHOUD VAN BRANDBLUSSERS EN BRANDSLANGHASPELS BELANGRIJK? Goed onderhoud is van doorslaggevend belang voor uw brandveiligheid. De kans dat brandblussers

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming

MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming MAATWERK: blussysteem voor de bijzondere BRANDRISICO S in het hart van úw onderneming JAN DE BRUIN (adviseur blussystemen) PIETER BIKKER (drs ing, manager blussystemen) 22 MAART 2007 Uitwerking praktijk

Nadere informatie

HERZIEN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN NOODZAKELIJK

HERZIEN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN NOODZAKELIJK randwijzer 0 nummer van de VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen VEBON Postbus 190 2700 AD Zoetermeer telefoon 079-353 11 16 fax 079-353 13 65 e-mail vebon@fme.nl website www.vebon.org HERZIEN ONDERHOUD KLEINE

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

Brandbeveiliging op maat werk voor dé specialist. 22 MAART 2007 sinds 1927

Brandbeveiliging op maat werk voor dé specialist. 22 MAART 2007 sinds 1927 Brandbeveiliging op maat werk voor dé specialist 22 MAART 2007 sinds 1927 Uitwerking praktijk case Hoe groot is het brandrisico s in mijn IT ruimten? Niet 0 en (flink?) groter dan in andere ruimten Worden

Nadere informatie

Brandbestrijding & Branddetectie

Brandbestrijding & Branddetectie Brandbestrijding & Branddetectie Poederblussers met inwendig drukpatroon Deze -poederblusser met inwendig drukpatroon- hebben een geweldige bluskracht en zijn inzetbaar bij branden met vaste stoffen, Voorzien

Nadere informatie

Soorten en maten blusmiddelen

Soorten en maten blusmiddelen Soorten en maten blusmiddelen 1. Poederblussers 2. Schuimblussers 3. Koolzuursneeuwblussers 4. Slanghaspels 5. Blusdekens 6. Rookmelders 7. Overzicht Verhoging BTW Vanaf 1 oktober geldt een BTW tarief

Nadere informatie

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime!

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Theoretische heid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Brandklasse in combinatie met overige Water Sproei schuim (aff) ABC poeder CO2 D poeder

Nadere informatie

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid

Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van. brandveiligheid Record Brandbeveiliging Uw partner op het gebied van brandveiligheid Record Brandbeveiliging Record Brandbeveiliging is al bijna 25 jaar een erkend onderhoudsbedrijf en vooraanstaande leverancier van kleine

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Hak van der Sijp Agenda 1 Voorstellen 2 Wat wil een verzekeraar 3 Conclusie 4 Uitdagingen 3 1 1 Voorstellen 4 Voorstellen HDI-Risk Consulting (HRC)

Nadere informatie

A B C D F 100.10. Poederblussers

A B C D F 100.10. Poederblussers 100.10 Poederblussers Poederblussers met bluspoeder zijn geschikt voor het blussen van zowel vaste stof als vloeistofbranden, gasbranden en branden van onderspanning staande apparatuur. e blussende werking

Nadere informatie

Blussen zonder water. Met afx- f ireblocker.

Blussen zonder water. Met afx- f ireblocker. Blussen zonder water. Met afx- f ireblocker. faster than f ire. Voorkom brandschade. Voorkom blusschade. Voorkom vervolgschade. Veilig. Voordelig. En goedgekeurd. Voorkom brand met af-x fireblocker. Brand

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

randwijzer nummer 1 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen SNEL INSPELEN OP VERANDERINGEN KWALITEIT VAN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN HEEFT HOGE PRIORITEIT

randwijzer nummer 1 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen SNEL INSPELEN OP VERANDERINGEN KWALITEIT VAN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN HEEFT HOGE PRIORITEIT randwijzer nummer 1 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen VEBON Postbus 190 2700 AD Zoetermeer telefoon 079-353 11 16 fax 079-353 13 65 e-mail vebon@fme.nl website www.vebon.org SNEL INSPELEN OP VERANDERINGEN

Nadere informatie

Soorten en maten blusmiddelen

Soorten en maten blusmiddelen Soorten en maten blusmiddelen 1. Poederblussers 2. Schuimblussers 3. Koolzuursneeuwblussers 4. Slanghaspels 5. Blusdekens 6. Rookmelders 7. Aqualarm 8. Jaarcontrole 9. Overzicht POEDERBLUSSERS Poederblussers

Nadere informatie

We gaan deze uitdaging realiseren!

We gaan deze uitdaging realiseren! Voorstel Datum : 14 januari 2015 Betreft : aanbieding Project : Dorpshuizen Onderhoudsrapport : n.v.. Offerte nr. : 201501017.. Dorpshuizen t.a.v. de bestuurders.. We gaan deze uitdaging realiseren! Geachte

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging

Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Brandbeveiliging Een blusmiddel voor speciale toepassingen. Innovatief blussen betrouwbare beveiliging! Om in iedere voorkomende situatie een individueel toegesneden

Nadere informatie

brandblussers voor Univé-relaties

brandblussers voor Univé-relaties brandblussers voor Univé-relaties betrouwbare blussers tegen scherpe Univé-tarieven Brand overkomt ons niet. Dat treft alleen een ander. We staan liever niet stil bij de mogelijke gevaren bij brand en

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties. VSE seminar 7 oktober 2015

Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties. VSE seminar 7 oktober 2015 Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties VSE seminar 7 oktober 2015 Even voorstellen - JK-Fire consultancy - Productspecialist Dr. Sthamer Hamburg - Werkgroepen - PGS14 - PGS15,

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Arbo- en milieudienst W&N Jeroen Haars Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 april 2012 Uitgave: 01 april 2012 VEBON 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN

CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN CERTIFICATIESCHEMA BRANDBLUSMIDDELEN Datum van ingang: 1 december 2008 Herziening per: 1 december 2010 Vastgesteld door: Code: Volgnummer: SMK BBM.4 MK.64 Dit certificatieschema

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren.

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Logistieke vrijheid door sprinklers Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Een terechte eis! Wanneer door brandschade niet aan de leveringsverplichtingen kan worden

Nadere informatie

FIRET ENERGY. BESCHERMING TEGEN BRAND, ZOWEL THUIS ALS OP HET WERK.

FIRET ENERGY. BESCHERMING TEGEN BRAND, ZOWEL THUIS ALS OP HET WERK. FIRET ENERGY. BESCHERMING TEGEN BRAND, ZOWEL THUIS ALS OP HET WERK. HET TIJDPERK VAN BRAND IS VOORBIJ. HET TIJDPERK VAN FIRET ENERGY IS AANGEBROKEN. De tijd van onverwachtse branden is voorgoed voorbij:

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave Brandbestrijding Basisopleiding BHV Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 Whitepaper Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Jeroen Haars Arbo en Milieudienst W&N Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu

Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Wat u moet weten over rookmelders! Op weg naar driedubbele veiligheid: brand, gezondheid én milieu Waarom een rookmelder? Elke dag breekt er in zo n 20 woningen in Nederland brand uit. Ruwweg 7.500 woningbranden

Nadere informatie

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties.

Het kan zijn dat gedurende de looptijd van het contract het aantal locaties van de gemeente wijzigt door het afstoten of uitbreiden van locaties. Nota van Inlichtingen Blusmiddelen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Blusmiddelen Gemeente Utrecht 14.GU.098 Omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om de brandveiligheid van alle

Nadere informatie

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars,

Meningen over sprinklerinstallaties. Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, Meningen over sprinklerinstallaties Verzekeraars, brandweer, projectontwikkelaars, architecten, ingenieurs, gemeentelijke overheden: hoe denken zij over sprinklers? Brandveiligheid, een hot item 1 Het

Nadere informatie

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties De lettergrootte voor bijschriften is 12 Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties Den Haag 7 april 2016 Michael Haas Introductie Michael Haas Adviseur (senior projectleider)

Nadere informatie

Whitepaper. Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven

Whitepaper. Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven Whitepaper Blusgasinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven 03.2017-001 1 VEBON 2017 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

23-4-2015. Brandveiligheid en continuïteit

23-4-2015. Brandveiligheid en continuïteit Verhogen van bedrijfscontinuïteit met actieve blussystemen John van Lierop Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid European Fire Sprinkler Netwerk Olaf van Alst Marsh Risk Consulting 16 april 2015

Nadere informatie

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013

ADVIES. Registratienummer: 1308 Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW Datum: 3 oktober 2013 ADVIES Registratienummer: Betreft: Brandwerend rolscherm OV-busterminal Trefwoorden: Brandwerendheid, beoordelingscriteria, EI, EW : Status: Definitief Postbus 1819 3000 BV Rotterdam www.adviescommissiebrandveiligheid.nl

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen

Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen september 2014 Uitgave: september 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

randwijzer nummer 5, juni 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen BLUSSEN OF ERVAN TUSSEN? Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland

randwijzer nummer 5, juni 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen BLUSSEN OF ERVAN TUSSEN? Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland randwijzer nummer 5, juni 2003 VEBON Sectie Kleine Blusmiddelen VEBON Postbus 190 2700 AD Zoetermeer telefoon 079-353 11 16 fax 079-353 13 65 e-mail vebon@fme.nl website www.vebon.org BLUSSEN OF ERVAN

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Hart voor uw zaak. Het veilige gevoel van Saval

Hart voor uw zaak. Het veilige gevoel van Saval Hart voor uw zaak Het veilige gevoel van Saval Saval BV Huifakkerstraat 22, postbus 3499 4800 DL Breda tel: +31 (0)76 548 70 00, fax: +31 (0)76 541 79 22 e-mail: systems@saval.nl of info@saval.nl website:

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 september 2013 Uitgave: 1 september 2013 VEBON 2013 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest strooming Strooming onderzoekt, adviseert en beheert Strooming is specialist op het gebied van onderzoek, advies en beheer aangaande water, lucht

Nadere informatie

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE

Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! CAMERABEVEILIGING BRANDBEVEILIGING INBRAAKBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE Focus op veiligheid! Iedere dag scherp Protectiepartners. Nieuw en toch meer dan 45 jaar jong. De naam Protectiepartners

Nadere informatie

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM

FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM FiRe bno VLOEISTOFBRANDBESTRIJDING EN INZET BLUSSCHUIM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

De effectieve schakel naar brandbeveiliging

De effectieve schakel naar brandbeveiliging Branddetectie Ontruimingsalarmering Brandventilatie Postadres Postbus 98 5500 AB Veldhoven De effectieve schakel naar brandbeveiliging Bezoekadres van Elderenlaan 32 5581 WJ Waalre Cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen

NVBR PARTNER DAG. Doormelding via PAC naar RAC. Erwin Schoemaker - directeur VEBON. Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen NVBR PARTNER DAG Doormelding via PAC naar RAC Erwin Schoemaker - directeur VEBON Vereniging van (en voor) beveiligingsondernemingen VEBON LEDEN EEN 100% ONDERNEMERSVERENIGING Brandalarmen via PAC naar

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan.

Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. Omdat er schakelkasten zijn waar absoluut niks mis mee mag gaan. NOFIQ heeft een uniek en innovatief concept om branden in schakelkasten te voorkomen en hiermee de continuïteit van kritisch-efficiënte

Nadere informatie

BRANDBLUSSER van (mini-) formaat MINI POMPIER. Schuimblusser

BRANDBLUSSER van (mini-) formaat MINI POMPIER. Schuimblusser BRANDBLUSSER van (mini-) formaat MINI POMPIER Schuimblusser Mini Pompier is een grootse brandblusser in een klein formaat. Deze bevat brandblusschuim dat tot 30 keer zijn volume uitzet en kan ingezet worden

Nadere informatie

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid

Sprinklers in de zorg. Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Onze hoogwaardige techniek garandeert de vereiste veiligheid Sprinklers in de zorg Veel zorginstellingen hebben te maken met personele onderbezetting. Lastig in de dagelijkse praktijk,

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Informatiebrochure scheepsvaart

Informatiebrochure scheepsvaart Informatiebrochure scheepsvaart Revolutionair FirePro blust elke brand razendsnel zonder blusschade en is aanzienlijk veiliger voor mens en milieu FiroPro aërosol brandblussystemen blussen branden razendsnel

Nadere informatie

compleet in veiligheid

compleet in veiligheid compleet in veiligheid shocking niet? RBC Nederland RBC Nederland Veiligheidspersoneel Bewakingspersoneel Technische oplossingen Verkoop Verhuur Diensten Opleidingen Advies Elke dag hebben we te maken

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

CPR (NEN 8012) WAAROM CPR?

CPR (NEN 8012) WAAROM CPR? en CPR (NEN 8012) WAAROM CPR? Bij een brand kan zich dichte rook en koolmonoxide vormen en daarnaast halogenen (zoals bijvoorbeeld zoutzuur). Dit zijn grote gevaren voor mensen, inventaris en milieu, die

Nadere informatie

Waterleidingsprinkler. Het hoe, wat en waarom van de revolutionaire Waterleidingsprinkler

Waterleidingsprinkler. Het hoe, wat en waarom van de revolutionaire Waterleidingsprinkler Waterleidingsprinkler Het hoe, wat en waarom van de revolutionaire Waterleidingsprinkler We zien het maar al te vaak in de media een woning brand. In het ergste geval slachtoffers of voor het leven verminkte

Nadere informatie

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5.

Bijlage 1: Procedure. Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties. Huishoudelijk reglement Versie 5. Bijlage 1: Procedure Brandgevaarlijke Werkzaamheden & Buiten bedrijf stellen brandbeveiligingsinstallaties INLEIDING World Trade Center Amsterdam is voorzien van diverse brandveiligheidinstallaties. Indien

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS. www.veiligheidscentrum.com

Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS. www.veiligheidscentrum.com Produktinformatie LET OP BEVAT WAARDECOUPONS www.veiligheidscentrum.com Waarom kiezen voor VCO? Bent u die saaie cursussen ook meer dan beu? Kom dan eens vrijblijvend kijken in ons modern veiligheidscentrum

Nadere informatie

Alternatieven voor fluorhoudend blusschuim Conclusies van een verkennend onderzoek

Alternatieven voor fluorhoudend blusschuim Conclusies van een verkennend onderzoek Rotterdam, 18 december 2017 Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO Projectleider: drs. ing. J.A (Jan) Meinster www.ifv.nl/kennisplein/brandweerbrzo Inleiding De toepassing van fluorhoudend blusschuim

Nadere informatie

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren

Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Reglement Carnavalsoptocht CS De Sparrenarren Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid tijdens de carnavalsoptocht voor zowel de deelnemers als toeschouwers te optimaliseren. De voorwaarden zijn

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen. Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1

Onderzoeksrapport. Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen. Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 Onderzoeksrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderhoudsrapport Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien

Nadere informatie

Brandveiligheid in gesprinklerde parkeergarages. Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV

Brandveiligheid in gesprinklerde parkeergarages. Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV Brandveiligheid in gesprinklerde Presentatie: Ing. R van Riet EFPC BV Inhoud Sprinkleren van garages in relatie tot het BB Doel van een sprinklerinstallatie Soorten sprinklerinstallaties Sprinklervoorschriften

Nadere informatie

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2008 LPCB Nederland Postbus 342 53 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl Sprinklerstatistiek 28 INLEIDING Tot 1998 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie de 'Sprinklerstatistiek' uitgegeven.

Nadere informatie

Hi-Safe Systems BV. Maak van brandbeveiliging niet alleen een kostenpost; kies je voor systeem of concept?

Hi-Safe Systems BV. Maak van brandbeveiliging niet alleen een kostenpost; kies je voor systeem of concept? Hi-Safe Systems BV Maak van brandbeveiliging niet alleen een kostenpost; kies je voor systeem of concept? Brandbeveiliging op maat Voorstellen Waarom brandbeveiliging Beschikbare blussystemen en hun specifieke

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Betreft: Beroepsschrift inzake besluit op bezwaar inzake handhavingsverzoek mbt brandveiligheid Hummel Recycling BV

Betreft: Beroepsschrift inzake besluit op bezwaar inzake handhavingsverzoek mbt brandveiligheid Hummel Recycling BV Leek, 16 april 2013 Van: FrisLeek p/a Mulderspark 9-1 9351 NR Leek Aan: Rechtbank Noord Nederland Sector Bestuursrecht Postbus 200 9400 AE Assen Betreft: Beroepsschrift inzake besluit op bezwaar inzake

Nadere informatie

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2009

LPCB Nederland Postbus 342 5300 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl. Sprinklerstatistiek 2009 LPCB Nederland Postbus 342 53 AH Zaltbommel Internet: www.lpcb.nl E-mail: info@lpcb.nl Sprinklerstatistiek 29 INLEIDING Tot 1998 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie de 'Sprinklerstatistiek' uitgegeven.

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie