Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes"

Transcriptie

1 jaargang 6 nummer 1 maart izainbedrijf 2010 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 2 Inhoud Gezond ondanks zwaar werk Goed gezondheids- en leeftijdsbeleid werkt bij Waterschap Rivierenland ACTUEEL Commercieel directeur Van Zoelen over 2010 Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes Stralend gebit voor iedereen IZA biedt ruime tandheelkundige vergoedingen Reimerswaal blij met schade Schadeverzekering Univé-IZA aantrekkelijke regeling voor medewerkers Verder in dit nummer: Column Astrid Visser Sportieve ambtenaren bij NK Veldloop Lezers positief over IZA in bedrijf Ciran voor revalidatie via IZA Geluksbudget helpt minima Amersfoort beste sociale dienst De Bilt sportgemeente 2009 Mindfulness: andere kijk op problemen In het werkveld: Liesbeth Sluijter IZA start met diversiteit Contactgegevens IZA Key accountmanagers De gevolgen van een jaar lang financiële crisis zijn voor het bedrijfsleven en de overheid ook in 2010 nog merkbaar. De publieke sector zit krap bij kas en zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen. Volgens Jacques van Zoelen, Commercieel directeur grootzakelijke markt Publiek van IZA, is dat te begrijpen. Toch wijst hij erop dat sommige bezuinigingen averechts kunnen uitpakken. IZA merkt dat gemeenten en andere overheidsinstellingen zoeken naar wegen om de kosten te drukken. Dat lijkt volgens Van Zoelen op het eerste gezicht voor de hand te liggen. In de praktijk pakt een dergelijke bezuiniging echter minder gunstig uit. Van Zoelen: Dat overheden in tijden als deze kritisch kijken naar hun uitgavenpatroon, is logisch. Dat mag je ook verwachten, ze werken immers met gemeenschapsgeld. Bedrijven doen trouwens hetzelfde, want kostenreductie kan bijdragen aan een beter resultaat en dus aan continuïteit. Het is verstandig om niet te bezuinigen op posten waar je achteraf spijt van kunt krijgen. Uiteindelijk kost het meer dan dat het oplevert. Investeren is besparen Met IZA Bedrijfszorg dringen we het verzuim bij onze klanten aantoonbaar terug, stelt Van Zoelen. Dat moet een organisatie ook willen vasthouden. Zeker nu. Want elke euro die ze in onze bedrijfszorg investeren, verdienen ze vijfvoudig terug. Dus draagt IZA Bedrijfszorg juist bij aan de kostenverlaging. Kijken organisaties alleen naar de uitgavenkant dan kan ik me voorstellen dat ze denken: daar kunnen we onze uitgaven mee terugdringen. Nemen ze in ogenschouw wat zo n bezuiniging oplevert, dan zien ze dat de kosten zonder die dienstverlening fors toenemen. Van Zoelen wijst ook op de eigenrisicodragerverzekering WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werkgevers zijn standaard verzekerd bij het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), maar kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dit betekent dat ze de WGA-uitkeringen van werknemers zelf betalen. De verzekering voor WGA-eigenrisicodragers geeft een vergoeding voor deze uitkeringen. Afhankelijk van het aantal gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de organisatie kunnen werkgevers ook daarmee Het is logisch dat overheden in onzekere tijden kritisch naar hun uitgavenpatroon kijken besparen. Want de verzekeringspremie die ze aan ons betalen, is bijna altijd lager dan de premie die ze het UWV verschuldigd zijn. De commercieel directeur vindt het logisch dat werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, streven naar een stabiel uitgavenpatroon. Maar met de verkeerde keuzes lopen ze het risico juist duurder uit te zijn. Immers, het Oudhollandse gezegde de cost gaat voor de baet gaat hier ook op. Praat eens met onze key accountmanagers. Die kunnen exact voorrekenen wat voordelig is en wat niet. Dan maken werkgevers in elk geval een bewuste en juiste keuze. Hart voor medewerkers Energieke en gezonde werknemers: daar focust Waterschap Rivierenland zijn personeelsbeleid op. Lees verder op pagina 24 Tukkers happy met Geluksbudget 50 gelukkige inwoners van het Twentse Almelo krijgen jaarlijks een extra budget om ze uit hun sociaal isolement te halen. Lees verder op pagina 44

2 2 COLUMN Topvrouwen Eurocommissaris Neelie Kroes, bondskanselier Angela Merkel, minister Hilary Clinton, CEO PepsiCo Indra Nooyi, zakenvrouw Sylvia Tóth een greep uit een hele lijst namen van succesvolle, machtige vrouwen. In de top van IZA zijn vrouwen (nog) ondervertegenwoordigd. Tot mijn grote vreugde zijn we daarom tien maanden geleden gestart met het leiderschapprogramma Topvrouwen. Met als doel talentvolle en ambitieuze vrouwen in onze organisatie een steun in de rug te geven richting directie- of bestuursfunctie. En om in de top van ons bedrijf een betere man/vrouw-verdeling te creëren. Over de behoefte aan vrouwelijke leiders en het verschil tussen vrouwen en mannen in dergelijke functies, wordt al langer gediscussieerd. Onlangs las ik een artikel over onderzoek naar vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Daaruit bleek dat vrouwen de belofte van vrouwelijk leiderschap niet waarmaken. Ze leiden een bedrijf zoals mannen dat doen. Ja, logisch. Als je echt vrouwelijk leiderschap wilt tonen, dan heb je meer steun en feedback van andere vrouwen nodig. Dit pleit ook voor meer vrouwen op hoge posten. Zelf werk ik vanuit de stuurgroep en als coach actief mee aan ons programma. Want zo houden we talent, kennis en ervaring in huis. Daar wordt onze organisatie sterker van. Bovendien tonen deze inspanningen aan dat IZA oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, het lef heeft te veranderen en met de tijd meegaat. Daarom durf ik te stellen dat onze klanten de uiteindelijke winnaars worden van Topvrouwen. Astrid Visser Directeur IZA Waterschap Rivierenland verbetert werkomstandigheden Gezond door bagger waden De ruim 650 medewerkers van Waterschap Rivierenland zorgen ervoor dat inwoners droge voeten houden en over voldoende schoon water beschikken. Het merendeel doet het werk in het veld. En dat is fysiek zwaar. Gezondheidsen leeftijdsbeleid houden iedereen tot het pensioen gezond aan het werk. De medewerkers van Waterschap Rivierenland zijn in twee groepen te verdelen. Naast de ondersteunende diensten werken veel medewerkers in het primaire proces. Die zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer, wat betekent dat ze onder meer dijken, sloten, singels, (vaar)wegen, gemalen en stuwen onderhouden en werken aan rioolwaterzuivering. Ook muskus- en beverrattenbestrijding vallen hieronder. Deze mensen werken buiten en verrichten fysiek zware arbeid. Ze lopen, klimmen en sjouwen veel, vertelt hoofd PO&I Dietmar Verbeek. Teamleider rayon Rivierenland Ruben Verwoert, afdeling Muskus- en beverrattenbestrijding, illustreert dat. Onze mensen waden dagelijks door de bagger, klimmen op schuine slootkanten. Dat is zwaar voor rug, heupen en enkels. We willen het werk zo inrichten dat medewerkers zo lang mogelijk mee gaan. Innovatieve verbeteringen Het waterschap heeft op een vooruitstrevende manier de werkomstandigheden van de rattenvangers verbeterd. Zo gebruiken ze voor hun inspecties diverse vaartuigen en stappen ze regelmatig op de quad, een klein vierwielig motorvoertuig. Quads zijn volledig toegerust op het vangen van muskus- en beverratten. Een verademing, zegt Verwoert. Ze hebben verwarmde handvatten, draadspanners en een bagagerek. Dat scheelt veel loop- en sjouwwerk. Een rugzak vol klemmen weegt gauw vijftien kilo. Innovaties hebben niet alleen betrekking op de fysieke kant van het werk, maar ook op werkplezier en motivatie. Daarom laat Verwoert de teamleden vaker samenwerken. De winter is onze drukste tijd. Mijn mensen helpen elkaar dan wekelijks. Dat is goed voor de sfeer, het werk verloopt sneller en mensen kunnen elkaar controleren. Ook heeft Verwoert de indeling van werktijden en verlof versoepeld. Op een hete zomerdag mag iemand best vroeg beginnen en vroeg ophouden. Zolang het werk maar wordt gedaan. Gezond naar 65 De gemiddelde leeftijd in de organisatie ligt volgens Verbeek redelijk hoog: 46 jaar. Natuurlijk is er aandacht voor instroom van jonge talenten, maar het is ook zaak de oudere medewerkers lang aan het werk te houden. Dankzij doordacht leeftijdbewust personeelsbeleid blijven medewerkers energiek en gezond. Vorig jaar heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar de uitgangspunten van dit beleid. Verwoert was een van de leden van de werkgroep. Aantrekkelijke werkomstandig De quad verlicht het fysiek zware werk van de muskus- en beverrattenbestrijders heden moeten voorkomen dat het personeelsbestand van het waterschap vergrijst. Daarnaast willen we iedereen gezond de 65 laten halen. Want ze moeten wel van hun pensioen kunnen genieten. Ze mogen dan niet zijn opgebrand. Maatregelen die de werkgroep heeft voorgesteld, zijn samenwerking en flexibelere werktijden, maar ook goede bij- en omscholingsmogelijkheden en arbeidsmobiliteit. Als mensen door hun lichamelijke gesteldheid geen rattenbestrijding meer kunnen doen, kunnen ze wellicht doorstromen naar een andere functie of afdeling. Er was bijvoorbeeld een collega met een versleten heup die nu een controlerende functie heeft. Mensen kunnen met wat bijscholing vaak prima op een andere plek terecht. Dat is fijn in onze organisatie. Als aanvulling op de activiteiten van de werkgroep voerde IZA bij het waterschap een DIM-scan uit en konden medewerkers gebruikmaken van de Fitcheckzuil. Veranderingen in de organisatie vragen veel van de flexibiliteit van medewerkers, weet Verbeek. De kans is groot dat ze bij Waterschap Rivierenland niet hun werkzame leven lang dezelfde functie uitoefenen. Sterker nog, dat wíllen we niet. We zien graag dat mensen functies afwisselen en nieuwe talenten ontdekken. Zo houden ze plezier in hun werk en gaan ze langer mee. We ruilen functiezekerheid graag in voor baanzekerheid. Sportieve ambtenaren in Zeeland bij NK Veldloop Het is weer zover: op woensdag 31 maart 2010 nemen honderden ambtenaren deel aan de NK Veldloop Gemeenten. Dit jaar wordt die georganiseerd op de bijzondere Zeeuwse locatie van Deltapark Neeltje Jans. De NK Veldloop bestaat al sinds 1988 en behoort inmiddels tot een van de grootste sportevenementen voor gemeenteambtenaren in Nederland. Elk jaar heeft een andere gemeente de eer om de loop te organiseren. Dit jaar zijn dat de gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Noord- Beveland. De deelnemers lopen in deze editie met zicht op de stormvloedkering over verharde paden, strand en duinen. Ze kunnen hierbij kiezen uit een parcours van zes, negen of twaalf kilometer. Evenals voorgaande jaren is IZA ook in 2010 partner van de NK Veldloop voor gemeente ambtenaren. Dit jaar wordt de negen kilometerafstand zelfs geheel gesponsord door IZA. De inschrijvingstermijn voor deelname is bij het uitkomen van deze editie van IZA in bedrijf gesloten. Wij nodigen u graag uit om op 31 maart naar Zeeland te komen en de lopers aan te moedigen. Colofon IZA in bedrijf is een uitgave van IZA Zorgverzekeraar en verschijnt vier keer per jaar. Collectiviteiten en andere relaties van IZA krijgen deze krant toegestuurd. Nummer 1, maart 2010 Hoofdredactie: IZA Zorgverzekeraar Concept, redactie en productie: HDtt Communicatieadvies, Nijmegen Fotografie: Brand Builders Marketing & Advertising, Frederieke Genevace, journalistieke producties, Maarten Hartman, Istockphoto (Spencer Gordon, Jonathan Maddock, Sean Locke), Marc van der Kort, Willem Mieras, Hans van Oosterhout, August Swietkowiak, Dennis Vloedmans Artdirection en vormgeving: Wunderbar, Nijmegen Druk: Jac van Hardeveld printendruk, Dodewaard Redactieadres: IZA in bedrijf, Postbus 445, 5600 AK Eindhoven

3 izainbedrijf Actueel 3 IZA biedt ruime tandheelkundige vergoedingen Een stralend gebit voor iedereen Tanden zijn een blikvanger. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een slecht gebit met verkleurde tanden een afknapper is tijdens een eerste ontmoeting. En belangrijker nog: een onverzorgd gebit is onhygiënisch en heel ongezond. Zorg dus goed voor uw gebit. IZA-beleidsmedewerker Hans de Klerk vertelt hoe IZA hieraan bijdraagt. Hoe kijkt IZA tegen tandheelkunde aan? Een behandeling bij de tandarts is duur, zeker als er grote ingrepen bij komen kijken. Om kosten te besparen, kiezen sommige mensen ervoor om de reguliere tandartscontrole over te slaan of dure behandelingen niet uit te voeren. Dit komt het gebit niet ten goede. IZA zorgt ervoor dat iedereen, jong en oud, ongeacht hun inkomen, van tandheelkunde gebruik kan maken. Hierop zijn onze vergoedingen afgestemd. Hoe worden tandheelkundige behandelingen vergoed? De meeste zorgverzekeraars vergoeden tandheelkunde tot een maximumbedrag. Zijn daarna nog dure ingrepen nodig, dan komen de kosten volledig voor rekening van de verzekerde. IZA heeft het anders geregeld. Bij sommige tandheelkundige verrichtingen vragen we een eigen bijdrage van de verzekerde. Dankzij deze aanpak kent IZA geen maximumbedrag voor de hele tandheelkundige zorg. Zo komen ook dure behandelingen nooit geheel voor rekening van de klant. Is tandheelkunde opgenomen in het basispakket? Voor kinderen tot 22 jaar zit tandheelkunde in het basispakket. Volwassenen bieden we aantrekkelijke aanvullende verzekeringen. Zelfs voor grote ingrepen is een vergoeding opgenomen in de meeste aanvullende verzekeringen. Daardoor kunnen bij IZA ook mensen met een laag inkomen gebruikmaken van luxe tandheelkunde, zoals de inzet van kronen en bruggen. En de vergoeding voor orthodontie? Kinderen krijgen orthodontie in onze aanvullende pakketten bijna volledig vergoed. Er wordt een eigen bijdrage van slechts twintig procent van de verzekerde gevraagd. Dit is niet veel, want alle kosten van orthodontie vallen eronder; van het maken van een gipsen mal tot allerlei beugels. Zijn er zaken veranderd in de vergoedingen van 2010? We spelen in op de ontwikkeling dat de activiteiten van tandartsen verschuiven. Tandartsen verwijzen steeds vaker door naar een mondhygiënist. Daarom heeft IZA de vergoedingen voor zelfstandige mondhygiënisten uitgebreid. Voorheen werd een beperkt aantal behandelingen gecompenseerd. Verzekerden moesten in de voorwaarden opzoeken of ze hun bezoek aan de mondhygiënist kregen terugbetaald. Nu vergoedt IZA deze behandelingen tot een maximumbedrag. Zo komen we tegemoet aan de vraag van onze verzekerden en wordt preventieve mondzorg gestimuleerd. Heeft IZA tips voor verzekerden? Grote tandheelkundige kosten zijn te voorkomen door goede gebitsverzorging. Poetsen met een elektrische tandenborstel is effectiever dan met een handtandenborstel. Tandplak tussen de tanden is eenvoudig te verwijderen met flosdraad, tandenstokers of ragers. En mondspoelmiddel verfrist niet alleen de adem, maar versterkt ook het tandglazuur. Zo blijft het gebit stralend en gezond. Meer weten over de tandheelkundige vergoedingen van IZA? Neem contact op met uw key accountmanager of kijk op Lezers waarderen dit magazine Met gemiddeld een 7,1 gaven de lezers van IZA in bedrijf ons blad een goede waardering. In december hield IZA een lezersonderzoek naar de ontvangst van het oktobernummer. Vooral P&O ers gaven aan het blad intensief te lezen. Enkele conclusies: 65% van de respondenten heeft het blad gelezen 82% vindt het blad er mooi uitzien en een goede uitstraling hebben 76% vindt de fotografie en teksten in het blad goed IZA in bedrijf zet u ook aan tot actie: 65%geeft het blad door aan een collega 45% praat wel eens over het blad met een collega 28% bezoekt na het lezen van een artikel de IZA-website 12% neemt naar aanleiding van een artikel contact op met de key accountmanager van IZA Uiteraard hebben lezers ons ook tips en suggesties meegegeven over de inhoudelijke invulling van het blad. Wij gaan daar het komende jaar mee aan de slag. IZA sluit overeenkomst met Ciran voor revalidatie Duurzaam herstel voor mensen met langdurige klachten is een zorg die IZA graag aanpakt. Daarom heeft IZA voor het leveren en uitvoeren van poliklinische revalidatie een overeenkomst getekend met de stichting Centra voor Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland (Ciran). IZA beleeft hiermee een primeur. Het innovatieve zorgconcept van Ciran komt zo binnen het bereik van verzekerden met langdurige klachten en gezondheidsbeperkingen. De zorgkosten die daaraan verbonden zijn, worden vergoed. Het zorgconcept van Ciran is gebaseerd op een integrale benadering van zorg en arbeid, omdat werk volgens de stichting een belangrijk onderdeel van succesvolle zorg is. Vooral de aandacht voor een effectieve coping van de zieke medewerker in werk-, woon- en gezinssituatie geven deze zorg een extra dimensie. Coping houdt in dat mensen beter leren omgaan met negatieve prikkels of onaangename situaties die invloed kunnen hebben op (de ervaring van) stress. Met dit zorgconcept wil IZA effectief bijdragen aan een duurzaam herstel van medewerkers.

4 4 Almelo geeft Geluksbudget aan sociaal geïsoleerden Waar droom je van? De gemeente Almelo bewijst dat het niet altijd moeilijk hoeft te zijn om burgers op een leuke, inspirerende en voordelige manier actief te laten worden. Projectleiders Leny Claessens en Gerard Nordkamp bedachten het bijzondere Geluksbudget, waarmee ze mensen stimuleren uit sociaal isolement te geraken en hun tijd plezierig en zinvol te besteden. Het helpt ze de regie in eigen hand te nemen. En voor een op de vier gelukkigen is daarna minder zorg nodig, vertellen ze trots. Het Geluksbudget werkt even simpel als effectief. De eenmalige subsidie van maximaal 450 euro stimuleert chronisch zieken, gehandicapten, mensen met een psychische aandoening en sinds kort mensen in de bijstand om leuke en zinvolle activiteiten te ondernemen. We verleiden mensen de controle over hun eigen leven te herpakken, legt Nordkamp uit. Dat is goed voor hun eigenwaarde. Aan hun ziekte of problemen hoeven ze even niet te denken. Claessens: Ze merken dat ze meer zijn dan hun ziekte. Het budget haalt hen uit de dagelijkse sleur van bed en bank. Ze worden actief, krijgen meer zelfvertrouwen en daardoor beter perspectief op volwaardige deelname aan onze maatschappij. Revaliderende werking Bijzonder aan het Geluksbudget is dat er nauwelijks regels aan zijn gebonden. De gemeente heeft wel een profielschets gemaakt, zodat verwijzers weten wie in aanmerking komt. Deelnemers krijgen een consulent op bezoek die hen uitdaagt te bepalen waarvoor ze de subsidie willen gebruiken. Of het nu een fotocamera is, theaterbezoek of muziekles. Ook activiteiten als het kopen van de camera of het met andere mensen volgen van een les helpt hen uit het isolement. Dat is heel waardevol. Er gaat een wereld open als onze consulenten de mensen vragen: Waar droom je van?. Alleen al omdat onze deelnemers vaak niet gewend zijn om zo te denken, lacht Claessens. De gemeente heeft baat bij het budget. Nordkamp: We ontdekken waar sociaal geïsoleerden behoefte aan hebben. Dat kan ook buiten het Geluksbudget liggen, zoals schuldhulpverlening, dagopvang of een maatje. Met trots vervolgt hij: Mensen voelen zich na het besteden van het budget beter en hebben vaak minder (medische) zorg nodig. Uit een effectmeting bij de eerste 40 deelnemers blijkt dat dit geldt voor ongeveer 25 procent van de doelgroep. De bestedingen werken vaak revaliderend, vertelt Claessens. Veel deelnemers gebruiken het budget voor iets leuks dat ook hun gezondheid verbetert. Zo gaat bijvoorbeeld iemand die een hersenbloeding heeft gehad tekenles volgen en traint daarmee tege lijkertijd de fijne motoriek. We hebben ook gemerkt dat diverse deelnemers enkel door in beweging te komen overgewicht zijn kwijtgeraakt. Dat zijn prachtige neveneffecten. Trotse wethouder en gedeputeerde Binnen het Geluksbudget zijn voor deelnemers ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld een gesprek met de wethouder, kennismaking met het theater en bezoek aan het wijkhuis. Zo kregen ze de kans om kennis te maken met een deel van de maatschappij die ze vaak nog niet kennen. Het succesvolle project wordt binnen het management en bestuur van de gemeente breed gedragen. Wethouder Theo Schouten en gedeputeerde Ranter van de provincie Overijssel, die het project met aanvullende subsidies heeft ondersteund, zijn erg trots en dragen de kennis over aan andere gemeenten in Overijssel. Ook is door dit project de samenwerking tussen welzijn en zorg sterk verbeterd. De methode wordt nu ook toegepast in andere beleidsvelden. Kopieerbaar voor andere gemeenten Met het Geluksbudget biedt de gemeente maatwerk aan burgers. Claessens en Nordkamp zouden dit graag meer aantreffen bij overheden en aanbieders van zorg en welzijn. Het budget bewijst dat het kan en dat het mensen stimuleert een positieve wending aan hun leven te geven. Andere gemeenten verbazen zich er wel eens over dat het zo gemakkelijk is, glunderen de projectleiders. Er zijn geen ingewikkelde procedures Oorsprong van het Geluksbudget of regels. Alleen deskundige en betrokken consulenten die de juiste vragen stellen én budget. Daarna is het een kwestie van snelle afhandeling en uitbetaling. Veel gemeenten hebben inmiddels interesse getoond en het initiatief overgenomen. De projectleiders hopen op nog meer landelijke navolging. Door te kijken waar chronisch zieken zich beter van gaan voelen, wordt geld veel zinvoller besteed. Dat wil toch elke gemeente? De gemeente Almelo liet in 2002 de leefsituatie van ongeveer 100 chronisch zieke en gehandicapte Almeloërs onderzoeken. Zij kampen vaak met een sociaal isolement, wat vaak leidt tot stress, medicijngebruik of therapie. De gemeente besloot op een andere manier te helpen, met welzijnszorg. Het persoonsgebonden budget in de AWBZ bracht Claessens en Nordkamp op het idee voor deze groep te experimenteren met individuele subsidies. We sluiten dan beter aan bij de wensen en behoeften die sociaal geïsoleerden zelf hebben voor hun leven. Ze heeft het allemaal zelf gedaan Gevraagd naar het beste voorbeeld van het Geluksbudget hoeft projectleider Leny Claessens niet lang na te denken. Dat was een mevrouw die al zeven jaar thuis zat. Het budget verlaagde de drempel om een naaicursus te volgen. Ze leerde er mensen kennen, hoorde andere verhalen. Haar kinderen droegen de kleding met trots. Van het Geluksbudget ging ze ook uit eten en met de kinderen naar de film. Iets wat het gezin voor die tijd nooit deed. Alle positieve impulsen hebben veel impact gehad. Ze kreeg zoveel zelfvertrouwen dat ze scheidsrechter en trainer werd bij de voetbalclub. Terwijl ze helemaal niks van voetbal wist! Ze heeft het allemaal zelf gedaan. Projectleider Gerard Nordkamp kan eigenlijk niet kiezen uit alle mooie voorbeelden van het Geluksbudget. Hij omschrijft het eerste dat in hem opkomt. Een paar jaar geleden kregen we een aanvraag van een man die diep in de put zat. Hij kampte met hartproblemen, at slecht en had net zijn vrouw verloren. Hij kwam eigenlijk alleen nog buiten de deur om naar het kerkhof te gaan. Het geld gebruikte hij voor een brommertje en een visuitrusting. Dat hielp. Hij ging erop uit, sprak met andere vissers en had al snel geen nazorg meer nodig. Zijn kinderen zagen hoe hij opknapte. Zij gaven hem een hondje cadeau. Daarmee wandelt hij nu regelmatig door Almelo. De voorlichtingsfolder over het geluksbudget van de gemeente Almelo

5 izainbedrijf De klant centraal 5 Collectieve schadeverzekering van Univé-IZA Voordeel voor medewerker en gemeente De collectieve schadeverzekering van Univé- IZA biedt uw medewerkers veel voordelen en is eenvoudig in te voeren. Gemeente Reimerswaal in Zeeland heeft sinds september 2009 een contract. Eeuwen geleden was Reimerswaal de derde stad van Zeeland. Maar na verloop van tijd veranderde de stad in een dorp met enkele bouwvallige huisjes. Om ten slotte als eiland geheel in de golven te verdwijnen. Nu rest nog de naam Gerrie de Reiger, P&O er van de gemeente Reimerswaal: De Univé-IZA schadeverzekering is een aantrekkelijke regeling voor medewerkers Reimerswaal als paraplu voor twaalf dorpen, waaronder Yerseke, Krabbendijke en Kruiningen. De gemeente telt ruim inwoners, het bijbehorende ambtenarenapparaat 170 medewerkers. Gerrie de Reiger is seniorbeleidsmedewerker P&O in deze poort naar Zeeland. Reimerswaal heeft ook een historie met IZA. Van oudsher hebben de medewerkers hier hun zorgverzekering lopen. Sinds september 2009 heeft de gemeente ook een contract voor Univé- IZA schadeverzekeringen afgesloten. We boden onze medewerkers al een schadeverzekering van Centraal Beheer, vertelt De Reiger. Maar Reimerswaal wilde meer keuze bieden. Kies maar wat het beste bij jou past, is het uitgangspunt richting onze medewerkers. Hij vertelt dat de gemeente het contract om twee redenen afsloot. We denken er aardig voordeel mee te behalen voor de medewerker. Als die verschillende verzekeringen afsluit, levert hem dat premievoordeel op. En het draagt bij aan de personeelszorg door als werkgever goede extra arbeidsvoorwaarden te bieden. Ik merk dat dit soort verzekeringen voorziet in een behoefte. Ondersteuning van IZA Om de nieuwe verzekering onder de aandacht te brengen bij zijn collega s, krijgt De Reiger ondersteuning van IZA. Zo ontving hij flyers en teksten voor intranet. Verder heeft de personeelsfunctionaris geen werk aan de nieuwe collectieve verzekering van Reimerswaal. Als een medewerker belangstelling heeft, kan hij zelf op de website van IZA informatie opzoeken. Natuurlijk helpt De Reiger medewerkers waar hij kan, maar verder is het hun eigen verantwoordelijkheid. De P&O er raadt de schadeverzekering zeker aan voor andere gemeenten. Het is een aantrekkelijke regeling voor medewerkers die bovendien eenvoudig te implementeren is. Wilt u ook een collectieve schadeverzekering afsluiten, neem dan contact op met uw key accountmanager. Samen bekijkt u welke mogelijkheden er zijn. Meer informatie over de schadeverzekeringen en de samenwerking van IZA met Univé vindt u op Schadeverzekering Univé-IZA De Univé-IZA schadeverzekering bestaat uit een breed pakket, met onder meer een aansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering, inboedelverzekering en rechtshulp. Deze verzekeringen zijn ingedeeld in groepen. Wie in een bepaalde groep een verzekering afsluit, krijgt een kortingspunt. Twee of meer punten levert de verzekerde premievoordeel op. Iedereen met een IZA zorgverzekering start al met één kortingspunt. Het totale premievoordeel kan oplopen tot vijftien procent per jaar. Amersfoortse sociale dienst de beste De sociale dienst van Amersfoort is verkozen tot de beste van Nederland. Volgens Adviesbureau Interwerk scoorde de dienst vooral hoog op de onderdelen klantgerichtheid, innovatie en bedrijfsvoering. We doen het werk met ons hart, verklaart hoofd sociale zekerheid Eddy Karrenbelt. Amersfoort won de verkiezing voor de tweede achtereenvolgende keer. Geheim achter het succes vindt Karrenbelt de ruimte die zijn medewerkers krijgen om hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Zij hebben met cliënten direct contact over hun problemen. En ze kunnen die meteen oplossen in de vorm van inkomensondersteuning, zorg, participatie in de samenleving of regulier werk. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de relatie met de klant en bepalen zelf welke middelen ze inzetten. Managers kijken niet over hun schouders mee. Die manier van werken inspireert en vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Hierdoor komt de innovatie en verbetering van de dienstverlening van onderuit de organisatie. Klantgericht en maatschappelijk ondernemer Niet voor niets was innovatie een van de onderdelen waarop de gemeente goed scoorde. Ook klantgerichtheid werd heel positief beoordeeld. Natuurlijk bestaan er binnen de sociale zekerheid veel regels, zegt Karrenbelt. Maar hier gaan we uit van het motto dat bij twijfel het recht altijd gunstig uitvalt voor de zwakste. We hebben oog voor bijzondere omstandigheden en kijken wat de cliënt nodig heeft. Soms zijn we streng, soms leven we mee. We moeten het werk met ons hart doen. De sociale dienst gaat uit van een breedgedragen visie, waarbij werken met het hart een van de uitgangspunten is voor de houding en het gedrag van medewerkers. Zo kan de organisatie succesvol functioneren als een klantgerichte en maatschappelijke ondernemer. Een abstract concept, erkent Karrenbelt. Daarom hebben we de visie vertaald naar alledaagse en praktijkgerichte vaardigheden. Bijvoorbeeld dienstverlenend werken en oog hebben voor omstandigheden waarin cliënten leven. Daarnaast vinden we snelheid en doelgerichtheid belangrijk. Voor gemakkelijke vragen hebben we bijvoorbeeld een snelloket opgezet waar zaken binnen een week worden afgehandeld. De burger moet zo min mogelijk last van ons hebben. Luisteren naar anderen De titel voor beste sociale dienst is volgens Karrenbelt het bewijs dat de visie echt werkt. Toch moeten we ons werk goed blijven doen. Omdat sociale zekerheid continu verandert, blijven we voortdurend innoveren. Karrenbelt denkt dat andere succesvolle sociale diensten Gouda en Houten werden tweede en derde Amersfoort een keer voorbijstreven. We moeten voorkomen dat we zelfgenoegzaam achteroverleunen, maar voortdurend kijken hoe we zaken beter kunnen doen. Daarom kijken we ook naar de prestaties en innovaties van anderen en luisteren we goed naar onze partners. Niks doen is in alle opzichten achteruitgang. Hoofd sociale zekerheid van de gemeente Amersfoort, Eddy Karrenbelt: We doen het werk met ons hart

6 6 De klant centraal Onze gemeente en alle sportverenigingen gaan uit van samenspel, onderling begrip en respect De Bilt Sportgemeente van het Jaar 2009 Kleine gemeente groot in sport Herman Mittendorff, wethouder sport in De Bilt: Ik ben trots op onze sportieve gemeente. 81 procent van onze inwoners sport bij een vereniging. Onder de jeugd is dat zelfs 88 procent Maar liefst 81 procent van de Biltenaren sport. En dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Het is een van de redenen waarom de gemeente is uitgeroepen tot Sportgemeente van het Jaar Hoe een kleine gemeente groot is in sport. De Bilt nam half november de hoofdprijs in ontvangst. De Biltse wethouder Herman Mittendorff van onder meer sport, is trots op zijn sportieve gemeente. 81 procent van onze inwoners sport bij een vereniging. Onder de jeugd is dat zelfs 88 procent. Daarmee scoort De Bilt beduidend beter dan landelijke gemiddeldes. Mittendorff kan voor dit succes meerdere oorzaken aanwijzen. Allereerst het actieve vrijwilligersbeleid van de gemeente. Alle vrijwilligers, van materiaalverzorgers tot bestuursleden, vormen de motor van De Biltse sportverenigingen. En de gemeente zorgt goed voor ze. We hebben een collectieve zorgverzekering voor alle vrijwil ligers afgesloten, geeft Mittendorff als voorbeeld. Ook heeft onze gemeente een website met de vraag naar en aanbod van vrijwilligers. En een van onze ambtenaren ondersteunt verenigingen bij de vragen die zij hebben. Bijvoorbeeld als ze een evenement willen organiseren of een training willen aanbieden aan vrijwilligers. Kortingsregeling voor lage inkomens Wat ook bijdraagt aan de sportiviteit van de Biltenaren, is dat hun gemeente meer geld aan sport besteedt dan andere gemeenten. Voor mensen met een laag inkomen is er bijvoorbeeld een kortingsregeling. Zonder zo n regeling zijn sommige lidmaatschappen onbetaalbaar voor gezinnen die het niet breed hebben. Ongeveer ouders en kinderen sporten toch dankzij de kortingsregeling. Ook steekt de gemeente geld in de promotie van sport. Een keer per jaar organiseert De Bilt een sportmarkt waarbij alle verenigingen zich presenteren. Bovendien krijgen alle inwoners een sportkrant in de brievenbus. Verder is Mittendorff zeer te spreken over de verenigingsstructuur in zijn gemeente. De sportverenigingen hebben hun krachten gebundeld in de Biltse Sportfederatie. Elk kwartaal overlegt de gemeente met deze koepelorganisatie over de beleidshoofdlijnen. Voor de uitvoering overleggen ambtenaren rechtstreeks met de verenigingen. Ieder jaar inventariseren wij de wensen van de 45 sportverenigingen. Samen bepalen we wat prioriteit heeft. Als er voor een verzoek geen geld is, proberen we aan te geven wanneer die vereniging daar wél voor in aanmerking komt. Door deze manier van overleg is er volgens Mittendorff sprake van samenspel, onderling begrip en respect. De wethouder is vol lof over de verenigingen die de wensen van de gemeenschap vertalen in concrete activiteiten. Voor jongeren organi seren ze bijvoorbeeld al twintig jaar een speciale sportweek in de zomer. Zij kunnen in die week met zestien sporten kennismaken. Ook bieden onze clubs een breed sportaanbod aan 55-plussers. En bij sommige is er zelfs kinderopvang aanwezig voor sportende ouders. Topsport prikkelt Bijzonder aan de kleine gemeente is dat ze veel verenigingen heeft met teams die op topsportniveau spelen. In de competities van hockey, waterpolo, softbal, korfbal en tennis speelt De Bilt op landelijk en soms Europees niveau. Ook dit is een prikkel voor de inwoners om zelf aan sport te doen. Mittendorff: Vooral onze jeugd bewondert die topsporters en denkt dan: dat wil ik ook gaan doen. Verkiezing in vogelvlucht De verkiezing Sportgemeente van het Jaar: in 2009 voor de vierde keer georganiseerd 34 deelnemende gemeenten initiatief van Vereniging Sport en Gemeenten, nationale sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorige winnaars: Rotterdam en Enschede (2x)

7 izainbedrijf IZA Bedrijfszorg 7 Mindfulness: andere kijk op problemen Burn-out de baas Mechtild Lijdsman is gz-psycholoog en trainer mindfulness. Mindfulness is een methode om met problemen om te gaan: niet direct naar oplos singen zoeken, maar een andere houding aannemen tegenover je problemen. Vervolgens kun je kijken hoe ze zijn op te lossen. Lijdsman helpt onder andere medewerkers met een burn-out. Kern van mindfulness is dat deelnemers leren niet weg te lopen voor bepaalde gedachten, pijn of gevoelens. Door meditatie-oefeningen leert Lijdsman dit aan haar cursisten. Eerst werd mindfulness vooral gebruikt voor mensen met terugkerende depressies en chronische pijn. Later bleek het ook geschikt voor het omgaan met angstklachten, stress en burn-out. Lijdsman doet vooraf altijd een intake met een deelnemer. De training mindfulness bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van drie uur. Daarnaast moeten de deelnemers thuis dagelijks een uur oefenen, waarbij ze hun gedachten naar binnen richten. Laat de gedachten, pijn of gevoelens die opkomen maar toe. Ze zijn er maar bepalen niet wie je bent. Een persoon kan bijvoorbeeld denken dat niemand hem aardig vindt. Maar gedachten hoeven geen feiten te zijn, zegt de trainer. Lijdsman erkent dat focussen op problemen confronterend kan zijn. Maar ook dat training het makkelijker maakt. Je neemt een andere houding aan en accepteert dat het is zoals het is. Hierdoor creëer je afstand tot je problemen en kun je kijken wat er nodig is om deze op te lossen. Burn-out voorkomen Na de training blijven cursisten de methode in praktijk brengen. Tijdens de cursus leer ik de deelnemers oefeningen die ze thuis kunnen doen, vertelt Lijdsman. Ze organiseert ook Mechtild Lijdsman terugkomavonden en weet dat cursisten zich soms aansluiten bij meditatiegroepjes mindfulness of een retraiteweekend bezoeken. Wil je er baat bij hebben, moet je er iets mee blijven doen. Volgens Lijdsman is een training mindfulness ook zeer geschikt voor organisaties als gemeenten. Zo krijgen medewerkers met een burn-out of collega s die heel gevoelig zijn voor stress, handvatten en inzichten om een (volgende) burn-out te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het écht helpt. IZA en mindfulness Afnemers van het IZA-bedrijfszorgpakket kunnen gebruikmaken van trainingen mindfulness. Bedrijfszorg biedt een menukaart met tal van trainingen ter preventie van ziekteverzuim en gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. De vergoeding is afhankelijk van het soort pakket. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw key accountmanager. Concerncontroller weer aan het werk Tijdens een burn-out kreeg concerncontroller Monique de Moedt (41) van haar werkgever gemeente Geldermalsen een verwijzing naar de psycholoog. Die adviseerde een training mindfulness om haar problemen aan te pakken. Met goed resultaat. Geldermalsen maakte hierbij gebruik van IZA Bedrijfszorg, dat mindfulness beschikbaar heeft voor de werkgever via de Bedrijfszorg Menukaart. Mindfulness was niet nieuw voor De Moedt. In bladen als Psychologie Magazine en Mind Magazine had ze er al over gelezen. Het was voor haar wel de eerste keer om zo n training te volgen. Ze was inmiddels al gedeeltelijk aan het werk. De training bestond uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten met thuisopdrachten. We deden veel meditatieoefeningen. We bespraken ze daarna met enkele deelnemers en vervolgens in de hele groep. Bij een zitmeditatie concentreer je je bijvoorbeeld vijftien minuten op je ademhaling. Er schieten al snel allerlei gedachten door je heen. Dan was ik alweer dingen aan het plannen. Dat is niet de bedoeling. Je leert je gedachten te laten voor wat ze zijn en weer te concentreren op je ademhaling. Doe ik de meditatie wel goed?, vroeg Monique zich in het begin wel eens af. Om er al snel achter te komen dat ze het niet fout kon doen. Omgaan met problemen Door de oefeningen, het ervaringen delen met andere groepsleden en dankzij feedback van de twee begeleidende psychologen, kreeg De Moedt een andere kijk op haar problemen. Klopt het wel wat ik denk? Ik leerde automatische gedachten van mezelf herkennen die niet altijd reëel zijn. Als er iets voor mijn gevoel niet helemaal goed ging, betrok ik dat op mezelf. Bijvoorbeeld: ik ben geen goede moeder, of: ik hoor niet meer bij mijn collega s omdat ik al zo lang ziek ben. Ze vertelt dat de training niet gericht is op de inhoud van je problemen of op die van andere deelnemers. Dat is niet het doel. Maar wel hoe je ermee kunt omgaan. Naast de trainingen moest De Moedt elke dag thuis minimaal drie kwartier oefeningen doen. Hoewel lastig om vol te houden, was dit wel nodig, zegt ze. Na een week of drie mindfulness merkte Monique vooruitgang. Inmiddels is de concerncontroller weer volledig aan het werk, mede dankzij de training. Ze heeft er nog veel profijt van. Je krijgt een soort gereedschapskistje mee. Als het niet zo goed gaat, haal ik daar iets uit als eerste hulp. Zo gebruikt ze oefeningen van drie minuten, die ze ook op het werk kan doen. Ik ben dan even uit mijn dagelijkse denkpatroon en zorg voor genoeg rust. Volgens haar is mindfulness niet zweverig, niet ingewikkeld en in principe voor iedereen geschikt. Ik was verbaasd wat er allemaal bovenkwam. Daar was ook ruimte voor, wat een veilig gevoel gaf. Ik ben dichter bij mezelf gekomen. Ook al gaat het nog niet altijd helemaal goed, ik kan beter afstand nemen van dingen dan daarvoor. Monique de Moedt: Ik ben dichter bij mezelf gekomen

8 8 IN HET WERKVELD Liesbeth Sluijter, medewerker commerciële binnendienst We willen de service continu verbeteren Ze werkt al vijftien jaar bij IZA. Handig, want daardoor weet Liesbeth Sluijter meteen wie ze aan de lijn heeft als een klant belt. De medewerker commerciële binnendienst beantwoordt alle vragen die werkgevers hebben. En ze denkt proactief mee over zaken die spelen bij de klant. De vragen die bij de commerciële binnendienst binnenkomen, variëren van inhoudelijke vragen over de IZA-verzekeringen en over de premies tot verzoeken om gegevens te wijzigen. Mijn andere werkzaamheden zijn onder meer het maken en beheren van contracten, en het actueel houden van het klantcontactsysteem waarin alle klantgegevens staan. Sluijter vindt het belangrijk om goed met haar contactpersonen bij werkgevers mee te denken en zaken te signaleren nog voordat de klant een vraag stelt. Als een collectiviteit bijvoorbeeld van plan is om een organisatieonderdeel te verzelfstandigen, dan attendeer ik mijn contactpersoon erop welke gevolgen dit heeft voor de contracten met IZA. Contactgegevens IZA Key accountmanagers Wilt u advies op maat, neem dan contact op met uw IZA Key accountmanager. Regio Zuid Limburg/ Zuid-Oost Brabant Key accountmanager Bas Koot Telefoon Zuid Holland/ Zeeland Key accountmanager Leo Vooijs Telefoon Key accountmanager Edwin Willemsen Telefoon Brabant Interim Key accountmanager Irene Dalmaijer Telefoon Regio Noord Noord Holland Key accountmanager Fleur Schmitz Telefoon Afspraken nakomen Deskundig en vriendelijk zijn en oplossingen aanbieden. Dat vormt voor Sluijter de basis van alle klantcontacten. Zo blijft de opdrachtgever tevreden. En mocht ik niet meteen een antwoord op een vraag weten, dan spreek ik altijd af wanneer ik terugbel. Zo n afspraak kom ik ook na. De IZA-medewerker en haar collega s willen Als IZA staan we dicht bij onze verzekerden en hun werkgevers Liesbeth Sluijter, medewerker commerciële binnendienst van IZA: Als een werkgever mij belt, weet ik meteen om wie het gaat bovendien de service naar de klant continu verbeteren. Gaat er iets niet helemaal goed, dan kaarten we dat meteen aan binnen onze afdeling. We bekijken dan hoe we dit gaan verbeteren. Voor haar afdeling is in 2009 een en ander veranderd. Tot 15 september had elk regiokantoor een eigen commerciële binnendienst. Na die datum zijn deze afdelingen samengevoegd en verhuisd naar het nieuwe hoofdkantoor in Arnhem. Dit is volgens Sluijter gunstig voor haar opdrachtgevers. We werken nu beter en nauwer samen als commerciële binnendienst. Omdat de lijnen korter zijn, is directer overleg mogelijk en houden we elkaar beter op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze klantenkring. Meldt een collega een probleem of vraag, dan kan ik direct nagaan of dat ook gevolgen heeft voor mijn klanten. Sluijter voelt zich thuis bij IZA. Ze kan zich helemaal vinden in de IZA-slogan Goed voor elkaar. Hieruit spreekt het persoonlijke contact dat ik met klanten heb. Als een werkgever mij belt, weet ik meteen om wie het gaat. Als IZA staan we dus dicht bij onze verzekerden en hun werkgevers. Verder betekent Goed voor elkaar dat we een stabiele partner zijn en alles goed regelen voor werkgevers én verzekerden. Als mijn klanten zich goed geholpen voelen, ga ik s avonds met een fijn gevoel naar huis. Groningen/ Friesland Key accountmanager Bauwien Walstra Telefoon Drenthe/ Overijssel Key accountmanager Lieuwe Busstra Telefoon Utrecht/ Flevoland Key accountmanager Bas Havekes Telefoon Gelderland Key accountmanager Alwin Schiphorst Telefoon IZA TIP IZA start vanaf voorjaar met bijeenkomsten over diversiteit IZA wil weten wat er speelt in de publieke sector en draagt graag een steentje bij aan de dialoog rondom thema s die bij u centraal staan. Uit onderzoek van zowel IZA (in samenwerking met Bureau Astri) als de Sociaal Economische Raad (SER) bleek het onderwerp diversiteit in organisaties bij velen hoog op de agenda te staan. Zo concludeerde de SER dat een organisatie betere resultaten boekt wanneer het personeelsbestand een evenwichtige afspiegeling vormt van de maatschappij. Reden genoeg om hier nader op in te gaan. IZA treedt daarbij graag op als gesprekspartner voor publieke werkgevers. Daarom bieden wij u met discussies en bijeenkomsten een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Eind april 2010 wordt gestart met een serie bijeenkomsten over diversiteitsbeleid, waarin interessante sprekers uit praktijk en wetenschap discussiëren over dit onderwerp. U bent hierbij van harte welkom! De eerste bijeenkomst vindt eind april plaats. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Via uw key accountmanager ontvangt u binnenkort aanvullende informatie. U kunt ook kijken op onze website Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. IZA Zorgverzekeraar N.V. / 2010

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen.

TIJD VOOR. Jos van der Lans. INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET BURGERS & PROFESSIONALS. naar achteren dringen. Jos van der Lans BURGERS & PROFESSIONALS TIJD VOOR meedoen INTERVIEW Sociaal Werker van het Jaar LAAT JE NIET naar achteren dringen Februari 2014 colofon Column Februari 2014 FCB stimuleert en ondersteunt

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hervinden van de balans

Hervinden van de balans Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG FEBRUARI 2015 NUMMER 1 Werken na diagnose of genezing van kanker: Hervinden van de balans Nieuwe artikelserie over inclusiviteit: Leidraad Participatie

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders

arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? De Comeback van Thema revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: > Inclusiviteit: uitzenders Vakblad over mens, werk en inkomen 37 e JAARGANG april 2015 NUMMER 2 De Comeback van arbeids revalidatie Arbeidsdeskunde in revalidatiecentra: Thema arbeidsrevalidatie Uitzieken of aan het werk? > Evaluatie

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg Vakblad over mens, werk en inkomen 37e JAARGANG JUNI 2015 NUMMER 3 Eigen schuld? Probleemschuld staat werken in de weg Werken en migraine Casus Leidraad Participatie Pagina 22 Mag het licht uit? > Inclusiviteit:

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09

Human Resources 30% MINDER VERZUIM TOT REALISEREN? Extra rechten flexwerkers. speciale editie. dinsdag 30 juni 2015. Pagina 09 Human Resources Deze bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf speciale editie dinsdag 30 juni 2015 Pagina 04 Vertrouwen is het sleutelwoord Pagina 05 Nieuwe

Nadere informatie