Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes"

Transcriptie

1 jaargang 6 nummer 1 maart izainbedrijf 2010 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 2 Inhoud Gezond ondanks zwaar werk Goed gezondheids- en leeftijdsbeleid werkt bij Waterschap Rivierenland ACTUEEL Commercieel directeur Van Zoelen over 2010 Zorg bij bezuinigingen voor de juiste keuzes Stralend gebit voor iedereen IZA biedt ruime tandheelkundige vergoedingen Reimerswaal blij met schade Schadeverzekering Univé-IZA aantrekkelijke regeling voor medewerkers Verder in dit nummer: Column Astrid Visser Sportieve ambtenaren bij NK Veldloop Lezers positief over IZA in bedrijf Ciran voor revalidatie via IZA Geluksbudget helpt minima Amersfoort beste sociale dienst De Bilt sportgemeente 2009 Mindfulness: andere kijk op problemen In het werkveld: Liesbeth Sluijter IZA start met diversiteit Contactgegevens IZA Key accountmanagers De gevolgen van een jaar lang financiële crisis zijn voor het bedrijfsleven en de overheid ook in 2010 nog merkbaar. De publieke sector zit krap bij kas en zoekt naar mogelijkheden om te bezuinigen. Volgens Jacques van Zoelen, Commercieel directeur grootzakelijke markt Publiek van IZA, is dat te begrijpen. Toch wijst hij erop dat sommige bezuinigingen averechts kunnen uitpakken. IZA merkt dat gemeenten en andere overheidsinstellingen zoeken naar wegen om de kosten te drukken. Dat lijkt volgens Van Zoelen op het eerste gezicht voor de hand te liggen. In de praktijk pakt een dergelijke bezuiniging echter minder gunstig uit. Van Zoelen: Dat overheden in tijden als deze kritisch kijken naar hun uitgavenpatroon, is logisch. Dat mag je ook verwachten, ze werken immers met gemeenschapsgeld. Bedrijven doen trouwens hetzelfde, want kostenreductie kan bijdragen aan een beter resultaat en dus aan continuïteit. Het is verstandig om niet te bezuinigen op posten waar je achteraf spijt van kunt krijgen. Uiteindelijk kost het meer dan dat het oplevert. Investeren is besparen Met IZA Bedrijfszorg dringen we het verzuim bij onze klanten aantoonbaar terug, stelt Van Zoelen. Dat moet een organisatie ook willen vasthouden. Zeker nu. Want elke euro die ze in onze bedrijfszorg investeren, verdienen ze vijfvoudig terug. Dus draagt IZA Bedrijfszorg juist bij aan de kostenverlaging. Kijken organisaties alleen naar de uitgavenkant dan kan ik me voorstellen dat ze denken: daar kunnen we onze uitgaven mee terugdringen. Nemen ze in ogenschouw wat zo n bezuiniging oplevert, dan zien ze dat de kosten zonder die dienstverlening fors toenemen. Van Zoelen wijst ook op de eigenrisicodragerverzekering WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werkgevers zijn standaard verzekerd bij het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), maar kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dit betekent dat ze de WGA-uitkeringen van werknemers zelf betalen. De verzekering voor WGA-eigenrisicodragers geeft een vergoeding voor deze uitkeringen. Afhankelijk van het aantal gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de organisatie kunnen werkgevers ook daarmee Het is logisch dat overheden in onzekere tijden kritisch naar hun uitgavenpatroon kijken besparen. Want de verzekeringspremie die ze aan ons betalen, is bijna altijd lager dan de premie die ze het UWV verschuldigd zijn. De commercieel directeur vindt het logisch dat werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, streven naar een stabiel uitgavenpatroon. Maar met de verkeerde keuzes lopen ze het risico juist duurder uit te zijn. Immers, het Oudhollandse gezegde de cost gaat voor de baet gaat hier ook op. Praat eens met onze key accountmanagers. Die kunnen exact voorrekenen wat voordelig is en wat niet. Dan maken werkgevers in elk geval een bewuste en juiste keuze. Hart voor medewerkers Energieke en gezonde werknemers: daar focust Waterschap Rivierenland zijn personeelsbeleid op. Lees verder op pagina 24 Tukkers happy met Geluksbudget 50 gelukkige inwoners van het Twentse Almelo krijgen jaarlijks een extra budget om ze uit hun sociaal isolement te halen. Lees verder op pagina 44

2 2 COLUMN Topvrouwen Eurocommissaris Neelie Kroes, bondskanselier Angela Merkel, minister Hilary Clinton, CEO PepsiCo Indra Nooyi, zakenvrouw Sylvia Tóth een greep uit een hele lijst namen van succesvolle, machtige vrouwen. In de top van IZA zijn vrouwen (nog) ondervertegenwoordigd. Tot mijn grote vreugde zijn we daarom tien maanden geleden gestart met het leiderschapprogramma Topvrouwen. Met als doel talentvolle en ambitieuze vrouwen in onze organisatie een steun in de rug te geven richting directie- of bestuursfunctie. En om in de top van ons bedrijf een betere man/vrouw-verdeling te creëren. Over de behoefte aan vrouwelijke leiders en het verschil tussen vrouwen en mannen in dergelijke functies, wordt al langer gediscussieerd. Onlangs las ik een artikel over onderzoek naar vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Daaruit bleek dat vrouwen de belofte van vrouwelijk leiderschap niet waarmaken. Ze leiden een bedrijf zoals mannen dat doen. Ja, logisch. Als je echt vrouwelijk leiderschap wilt tonen, dan heb je meer steun en feedback van andere vrouwen nodig. Dit pleit ook voor meer vrouwen op hoge posten. Zelf werk ik vanuit de stuurgroep en als coach actief mee aan ons programma. Want zo houden we talent, kennis en ervaring in huis. Daar wordt onze organisatie sterker van. Bovendien tonen deze inspanningen aan dat IZA oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, het lef heeft te veranderen en met de tijd meegaat. Daarom durf ik te stellen dat onze klanten de uiteindelijke winnaars worden van Topvrouwen. Astrid Visser Directeur IZA Waterschap Rivierenland verbetert werkomstandigheden Gezond door bagger waden De ruim 650 medewerkers van Waterschap Rivierenland zorgen ervoor dat inwoners droge voeten houden en over voldoende schoon water beschikken. Het merendeel doet het werk in het veld. En dat is fysiek zwaar. Gezondheidsen leeftijdsbeleid houden iedereen tot het pensioen gezond aan het werk. De medewerkers van Waterschap Rivierenland zijn in twee groepen te verdelen. Naast de ondersteunende diensten werken veel medewerkers in het primaire proces. Die zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer, wat betekent dat ze onder meer dijken, sloten, singels, (vaar)wegen, gemalen en stuwen onderhouden en werken aan rioolwaterzuivering. Ook muskus- en beverrattenbestrijding vallen hieronder. Deze mensen werken buiten en verrichten fysiek zware arbeid. Ze lopen, klimmen en sjouwen veel, vertelt hoofd PO&I Dietmar Verbeek. Teamleider rayon Rivierenland Ruben Verwoert, afdeling Muskus- en beverrattenbestrijding, illustreert dat. Onze mensen waden dagelijks door de bagger, klimmen op schuine slootkanten. Dat is zwaar voor rug, heupen en enkels. We willen het werk zo inrichten dat medewerkers zo lang mogelijk mee gaan. Innovatieve verbeteringen Het waterschap heeft op een vooruitstrevende manier de werkomstandigheden van de rattenvangers verbeterd. Zo gebruiken ze voor hun inspecties diverse vaartuigen en stappen ze regelmatig op de quad, een klein vierwielig motorvoertuig. Quads zijn volledig toegerust op het vangen van muskus- en beverratten. Een verademing, zegt Verwoert. Ze hebben verwarmde handvatten, draadspanners en een bagagerek. Dat scheelt veel loop- en sjouwwerk. Een rugzak vol klemmen weegt gauw vijftien kilo. Innovaties hebben niet alleen betrekking op de fysieke kant van het werk, maar ook op werkplezier en motivatie. Daarom laat Verwoert de teamleden vaker samenwerken. De winter is onze drukste tijd. Mijn mensen helpen elkaar dan wekelijks. Dat is goed voor de sfeer, het werk verloopt sneller en mensen kunnen elkaar controleren. Ook heeft Verwoert de indeling van werktijden en verlof versoepeld. Op een hete zomerdag mag iemand best vroeg beginnen en vroeg ophouden. Zolang het werk maar wordt gedaan. Gezond naar 65 De gemiddelde leeftijd in de organisatie ligt volgens Verbeek redelijk hoog: 46 jaar. Natuurlijk is er aandacht voor instroom van jonge talenten, maar het is ook zaak de oudere medewerkers lang aan het werk te houden. Dankzij doordacht leeftijdbewust personeelsbeleid blijven medewerkers energiek en gezond. Vorig jaar heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar de uitgangspunten van dit beleid. Verwoert was een van de leden van de werkgroep. Aantrekkelijke werkomstandig De quad verlicht het fysiek zware werk van de muskus- en beverrattenbestrijders heden moeten voorkomen dat het personeelsbestand van het waterschap vergrijst. Daarnaast willen we iedereen gezond de 65 laten halen. Want ze moeten wel van hun pensioen kunnen genieten. Ze mogen dan niet zijn opgebrand. Maatregelen die de werkgroep heeft voorgesteld, zijn samenwerking en flexibelere werktijden, maar ook goede bij- en omscholingsmogelijkheden en arbeidsmobiliteit. Als mensen door hun lichamelijke gesteldheid geen rattenbestrijding meer kunnen doen, kunnen ze wellicht doorstromen naar een andere functie of afdeling. Er was bijvoorbeeld een collega met een versleten heup die nu een controlerende functie heeft. Mensen kunnen met wat bijscholing vaak prima op een andere plek terecht. Dat is fijn in onze organisatie. Als aanvulling op de activiteiten van de werkgroep voerde IZA bij het waterschap een DIM-scan uit en konden medewerkers gebruikmaken van de Fitcheckzuil. Veranderingen in de organisatie vragen veel van de flexibiliteit van medewerkers, weet Verbeek. De kans is groot dat ze bij Waterschap Rivierenland niet hun werkzame leven lang dezelfde functie uitoefenen. Sterker nog, dat wíllen we niet. We zien graag dat mensen functies afwisselen en nieuwe talenten ontdekken. Zo houden ze plezier in hun werk en gaan ze langer mee. We ruilen functiezekerheid graag in voor baanzekerheid. Sportieve ambtenaren in Zeeland bij NK Veldloop Het is weer zover: op woensdag 31 maart 2010 nemen honderden ambtenaren deel aan de NK Veldloop Gemeenten. Dit jaar wordt die georganiseerd op de bijzondere Zeeuwse locatie van Deltapark Neeltje Jans. De NK Veldloop bestaat al sinds 1988 en behoort inmiddels tot een van de grootste sportevenementen voor gemeenteambtenaren in Nederland. Elk jaar heeft een andere gemeente de eer om de loop te organiseren. Dit jaar zijn dat de gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Noord- Beveland. De deelnemers lopen in deze editie met zicht op de stormvloedkering over verharde paden, strand en duinen. Ze kunnen hierbij kiezen uit een parcours van zes, negen of twaalf kilometer. Evenals voorgaande jaren is IZA ook in 2010 partner van de NK Veldloop voor gemeente ambtenaren. Dit jaar wordt de negen kilometerafstand zelfs geheel gesponsord door IZA. De inschrijvingstermijn voor deelname is bij het uitkomen van deze editie van IZA in bedrijf gesloten. Wij nodigen u graag uit om op 31 maart naar Zeeland te komen en de lopers aan te moedigen. Colofon IZA in bedrijf is een uitgave van IZA Zorgverzekeraar en verschijnt vier keer per jaar. Collectiviteiten en andere relaties van IZA krijgen deze krant toegestuurd. Nummer 1, maart 2010 Hoofdredactie: IZA Zorgverzekeraar Concept, redactie en productie: HDtt Communicatieadvies, Nijmegen Fotografie: Brand Builders Marketing & Advertising, Frederieke Genevace, journalistieke producties, Maarten Hartman, Istockphoto (Spencer Gordon, Jonathan Maddock, Sean Locke), Marc van der Kort, Willem Mieras, Hans van Oosterhout, August Swietkowiak, Dennis Vloedmans Artdirection en vormgeving: Wunderbar, Nijmegen Druk: Jac van Hardeveld printendruk, Dodewaard Redactieadres: IZA in bedrijf, Postbus 445, 5600 AK Eindhoven

3 izainbedrijf Actueel 3 IZA biedt ruime tandheelkundige vergoedingen Een stralend gebit voor iedereen Tanden zijn een blikvanger. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een slecht gebit met verkleurde tanden een afknapper is tijdens een eerste ontmoeting. En belangrijker nog: een onverzorgd gebit is onhygiënisch en heel ongezond. Zorg dus goed voor uw gebit. IZA-beleidsmedewerker Hans de Klerk vertelt hoe IZA hieraan bijdraagt. Hoe kijkt IZA tegen tandheelkunde aan? Een behandeling bij de tandarts is duur, zeker als er grote ingrepen bij komen kijken. Om kosten te besparen, kiezen sommige mensen ervoor om de reguliere tandartscontrole over te slaan of dure behandelingen niet uit te voeren. Dit komt het gebit niet ten goede. IZA zorgt ervoor dat iedereen, jong en oud, ongeacht hun inkomen, van tandheelkunde gebruik kan maken. Hierop zijn onze vergoedingen afgestemd. Hoe worden tandheelkundige behandelingen vergoed? De meeste zorgverzekeraars vergoeden tandheelkunde tot een maximumbedrag. Zijn daarna nog dure ingrepen nodig, dan komen de kosten volledig voor rekening van de verzekerde. IZA heeft het anders geregeld. Bij sommige tandheelkundige verrichtingen vragen we een eigen bijdrage van de verzekerde. Dankzij deze aanpak kent IZA geen maximumbedrag voor de hele tandheelkundige zorg. Zo komen ook dure behandelingen nooit geheel voor rekening van de klant. Is tandheelkunde opgenomen in het basispakket? Voor kinderen tot 22 jaar zit tandheelkunde in het basispakket. Volwassenen bieden we aantrekkelijke aanvullende verzekeringen. Zelfs voor grote ingrepen is een vergoeding opgenomen in de meeste aanvullende verzekeringen. Daardoor kunnen bij IZA ook mensen met een laag inkomen gebruikmaken van luxe tandheelkunde, zoals de inzet van kronen en bruggen. En de vergoeding voor orthodontie? Kinderen krijgen orthodontie in onze aanvullende pakketten bijna volledig vergoed. Er wordt een eigen bijdrage van slechts twintig procent van de verzekerde gevraagd. Dit is niet veel, want alle kosten van orthodontie vallen eronder; van het maken van een gipsen mal tot allerlei beugels. Zijn er zaken veranderd in de vergoedingen van 2010? We spelen in op de ontwikkeling dat de activiteiten van tandartsen verschuiven. Tandartsen verwijzen steeds vaker door naar een mondhygiënist. Daarom heeft IZA de vergoedingen voor zelfstandige mondhygiënisten uitgebreid. Voorheen werd een beperkt aantal behandelingen gecompenseerd. Verzekerden moesten in de voorwaarden opzoeken of ze hun bezoek aan de mondhygiënist kregen terugbetaald. Nu vergoedt IZA deze behandelingen tot een maximumbedrag. Zo komen we tegemoet aan de vraag van onze verzekerden en wordt preventieve mondzorg gestimuleerd. Heeft IZA tips voor verzekerden? Grote tandheelkundige kosten zijn te voorkomen door goede gebitsverzorging. Poetsen met een elektrische tandenborstel is effectiever dan met een handtandenborstel. Tandplak tussen de tanden is eenvoudig te verwijderen met flosdraad, tandenstokers of ragers. En mondspoelmiddel verfrist niet alleen de adem, maar versterkt ook het tandglazuur. Zo blijft het gebit stralend en gezond. Meer weten over de tandheelkundige vergoedingen van IZA? Neem contact op met uw key accountmanager of kijk op Lezers waarderen dit magazine Met gemiddeld een 7,1 gaven de lezers van IZA in bedrijf ons blad een goede waardering. In december hield IZA een lezersonderzoek naar de ontvangst van het oktobernummer. Vooral P&O ers gaven aan het blad intensief te lezen. Enkele conclusies: 65% van de respondenten heeft het blad gelezen 82% vindt het blad er mooi uitzien en een goede uitstraling hebben 76% vindt de fotografie en teksten in het blad goed IZA in bedrijf zet u ook aan tot actie: 65%geeft het blad door aan een collega 45% praat wel eens over het blad met een collega 28% bezoekt na het lezen van een artikel de IZA-website 12% neemt naar aanleiding van een artikel contact op met de key accountmanager van IZA Uiteraard hebben lezers ons ook tips en suggesties meegegeven over de inhoudelijke invulling van het blad. Wij gaan daar het komende jaar mee aan de slag. IZA sluit overeenkomst met Ciran voor revalidatie Duurzaam herstel voor mensen met langdurige klachten is een zorg die IZA graag aanpakt. Daarom heeft IZA voor het leveren en uitvoeren van poliklinische revalidatie een overeenkomst getekend met de stichting Centra voor Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland (Ciran). IZA beleeft hiermee een primeur. Het innovatieve zorgconcept van Ciran komt zo binnen het bereik van verzekerden met langdurige klachten en gezondheidsbeperkingen. De zorgkosten die daaraan verbonden zijn, worden vergoed. Het zorgconcept van Ciran is gebaseerd op een integrale benadering van zorg en arbeid, omdat werk volgens de stichting een belangrijk onderdeel van succesvolle zorg is. Vooral de aandacht voor een effectieve coping van de zieke medewerker in werk-, woon- en gezinssituatie geven deze zorg een extra dimensie. Coping houdt in dat mensen beter leren omgaan met negatieve prikkels of onaangename situaties die invloed kunnen hebben op (de ervaring van) stress. Met dit zorgconcept wil IZA effectief bijdragen aan een duurzaam herstel van medewerkers.

4 4 Almelo geeft Geluksbudget aan sociaal geïsoleerden Waar droom je van? De gemeente Almelo bewijst dat het niet altijd moeilijk hoeft te zijn om burgers op een leuke, inspirerende en voordelige manier actief te laten worden. Projectleiders Leny Claessens en Gerard Nordkamp bedachten het bijzondere Geluksbudget, waarmee ze mensen stimuleren uit sociaal isolement te geraken en hun tijd plezierig en zinvol te besteden. Het helpt ze de regie in eigen hand te nemen. En voor een op de vier gelukkigen is daarna minder zorg nodig, vertellen ze trots. Het Geluksbudget werkt even simpel als effectief. De eenmalige subsidie van maximaal 450 euro stimuleert chronisch zieken, gehandicapten, mensen met een psychische aandoening en sinds kort mensen in de bijstand om leuke en zinvolle activiteiten te ondernemen. We verleiden mensen de controle over hun eigen leven te herpakken, legt Nordkamp uit. Dat is goed voor hun eigenwaarde. Aan hun ziekte of problemen hoeven ze even niet te denken. Claessens: Ze merken dat ze meer zijn dan hun ziekte. Het budget haalt hen uit de dagelijkse sleur van bed en bank. Ze worden actief, krijgen meer zelfvertrouwen en daardoor beter perspectief op volwaardige deelname aan onze maatschappij. Revaliderende werking Bijzonder aan het Geluksbudget is dat er nauwelijks regels aan zijn gebonden. De gemeente heeft wel een profielschets gemaakt, zodat verwijzers weten wie in aanmerking komt. Deelnemers krijgen een consulent op bezoek die hen uitdaagt te bepalen waarvoor ze de subsidie willen gebruiken. Of het nu een fotocamera is, theaterbezoek of muziekles. Ook activiteiten als het kopen van de camera of het met andere mensen volgen van een les helpt hen uit het isolement. Dat is heel waardevol. Er gaat een wereld open als onze consulenten de mensen vragen: Waar droom je van?. Alleen al omdat onze deelnemers vaak niet gewend zijn om zo te denken, lacht Claessens. De gemeente heeft baat bij het budget. Nordkamp: We ontdekken waar sociaal geïsoleerden behoefte aan hebben. Dat kan ook buiten het Geluksbudget liggen, zoals schuldhulpverlening, dagopvang of een maatje. Met trots vervolgt hij: Mensen voelen zich na het besteden van het budget beter en hebben vaak minder (medische) zorg nodig. Uit een effectmeting bij de eerste 40 deelnemers blijkt dat dit geldt voor ongeveer 25 procent van de doelgroep. De bestedingen werken vaak revaliderend, vertelt Claessens. Veel deelnemers gebruiken het budget voor iets leuks dat ook hun gezondheid verbetert. Zo gaat bijvoorbeeld iemand die een hersenbloeding heeft gehad tekenles volgen en traint daarmee tege lijkertijd de fijne motoriek. We hebben ook gemerkt dat diverse deelnemers enkel door in beweging te komen overgewicht zijn kwijtgeraakt. Dat zijn prachtige neveneffecten. Trotse wethouder en gedeputeerde Binnen het Geluksbudget zijn voor deelnemers ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld een gesprek met de wethouder, kennismaking met het theater en bezoek aan het wijkhuis. Zo kregen ze de kans om kennis te maken met een deel van de maatschappij die ze vaak nog niet kennen. Het succesvolle project wordt binnen het management en bestuur van de gemeente breed gedragen. Wethouder Theo Schouten en gedeputeerde Ranter van de provincie Overijssel, die het project met aanvullende subsidies heeft ondersteund, zijn erg trots en dragen de kennis over aan andere gemeenten in Overijssel. Ook is door dit project de samenwerking tussen welzijn en zorg sterk verbeterd. De methode wordt nu ook toegepast in andere beleidsvelden. Kopieerbaar voor andere gemeenten Met het Geluksbudget biedt de gemeente maatwerk aan burgers. Claessens en Nordkamp zouden dit graag meer aantreffen bij overheden en aanbieders van zorg en welzijn. Het budget bewijst dat het kan en dat het mensen stimuleert een positieve wending aan hun leven te geven. Andere gemeenten verbazen zich er wel eens over dat het zo gemakkelijk is, glunderen de projectleiders. Er zijn geen ingewikkelde procedures Oorsprong van het Geluksbudget of regels. Alleen deskundige en betrokken consulenten die de juiste vragen stellen én budget. Daarna is het een kwestie van snelle afhandeling en uitbetaling. Veel gemeenten hebben inmiddels interesse getoond en het initiatief overgenomen. De projectleiders hopen op nog meer landelijke navolging. Door te kijken waar chronisch zieken zich beter van gaan voelen, wordt geld veel zinvoller besteed. Dat wil toch elke gemeente? De gemeente Almelo liet in 2002 de leefsituatie van ongeveer 100 chronisch zieke en gehandicapte Almeloërs onderzoeken. Zij kampen vaak met een sociaal isolement, wat vaak leidt tot stress, medicijngebruik of therapie. De gemeente besloot op een andere manier te helpen, met welzijnszorg. Het persoonsgebonden budget in de AWBZ bracht Claessens en Nordkamp op het idee voor deze groep te experimenteren met individuele subsidies. We sluiten dan beter aan bij de wensen en behoeften die sociaal geïsoleerden zelf hebben voor hun leven. Ze heeft het allemaal zelf gedaan Gevraagd naar het beste voorbeeld van het Geluksbudget hoeft projectleider Leny Claessens niet lang na te denken. Dat was een mevrouw die al zeven jaar thuis zat. Het budget verlaagde de drempel om een naaicursus te volgen. Ze leerde er mensen kennen, hoorde andere verhalen. Haar kinderen droegen de kleding met trots. Van het Geluksbudget ging ze ook uit eten en met de kinderen naar de film. Iets wat het gezin voor die tijd nooit deed. Alle positieve impulsen hebben veel impact gehad. Ze kreeg zoveel zelfvertrouwen dat ze scheidsrechter en trainer werd bij de voetbalclub. Terwijl ze helemaal niks van voetbal wist! Ze heeft het allemaal zelf gedaan. Projectleider Gerard Nordkamp kan eigenlijk niet kiezen uit alle mooie voorbeelden van het Geluksbudget. Hij omschrijft het eerste dat in hem opkomt. Een paar jaar geleden kregen we een aanvraag van een man die diep in de put zat. Hij kampte met hartproblemen, at slecht en had net zijn vrouw verloren. Hij kwam eigenlijk alleen nog buiten de deur om naar het kerkhof te gaan. Het geld gebruikte hij voor een brommertje en een visuitrusting. Dat hielp. Hij ging erop uit, sprak met andere vissers en had al snel geen nazorg meer nodig. Zijn kinderen zagen hoe hij opknapte. Zij gaven hem een hondje cadeau. Daarmee wandelt hij nu regelmatig door Almelo. De voorlichtingsfolder over het geluksbudget van de gemeente Almelo

5 izainbedrijf De klant centraal 5 Collectieve schadeverzekering van Univé-IZA Voordeel voor medewerker en gemeente De collectieve schadeverzekering van Univé- IZA biedt uw medewerkers veel voordelen en is eenvoudig in te voeren. Gemeente Reimerswaal in Zeeland heeft sinds september 2009 een contract. Eeuwen geleden was Reimerswaal de derde stad van Zeeland. Maar na verloop van tijd veranderde de stad in een dorp met enkele bouwvallige huisjes. Om ten slotte als eiland geheel in de golven te verdwijnen. Nu rest nog de naam Gerrie de Reiger, P&O er van de gemeente Reimerswaal: De Univé-IZA schadeverzekering is een aantrekkelijke regeling voor medewerkers Reimerswaal als paraplu voor twaalf dorpen, waaronder Yerseke, Krabbendijke en Kruiningen. De gemeente telt ruim inwoners, het bijbehorende ambtenarenapparaat 170 medewerkers. Gerrie de Reiger is seniorbeleidsmedewerker P&O in deze poort naar Zeeland. Reimerswaal heeft ook een historie met IZA. Van oudsher hebben de medewerkers hier hun zorgverzekering lopen. Sinds september 2009 heeft de gemeente ook een contract voor Univé- IZA schadeverzekeringen afgesloten. We boden onze medewerkers al een schadeverzekering van Centraal Beheer, vertelt De Reiger. Maar Reimerswaal wilde meer keuze bieden. Kies maar wat het beste bij jou past, is het uitgangspunt richting onze medewerkers. Hij vertelt dat de gemeente het contract om twee redenen afsloot. We denken er aardig voordeel mee te behalen voor de medewerker. Als die verschillende verzekeringen afsluit, levert hem dat premievoordeel op. En het draagt bij aan de personeelszorg door als werkgever goede extra arbeidsvoorwaarden te bieden. Ik merk dat dit soort verzekeringen voorziet in een behoefte. Ondersteuning van IZA Om de nieuwe verzekering onder de aandacht te brengen bij zijn collega s, krijgt De Reiger ondersteuning van IZA. Zo ontving hij flyers en teksten voor intranet. Verder heeft de personeelsfunctionaris geen werk aan de nieuwe collectieve verzekering van Reimerswaal. Als een medewerker belangstelling heeft, kan hij zelf op de website van IZA informatie opzoeken. Natuurlijk helpt De Reiger medewerkers waar hij kan, maar verder is het hun eigen verantwoordelijkheid. De P&O er raadt de schadeverzekering zeker aan voor andere gemeenten. Het is een aantrekkelijke regeling voor medewerkers die bovendien eenvoudig te implementeren is. Wilt u ook een collectieve schadeverzekering afsluiten, neem dan contact op met uw key accountmanager. Samen bekijkt u welke mogelijkheden er zijn. Meer informatie over de schadeverzekeringen en de samenwerking van IZA met Univé vindt u op Schadeverzekering Univé-IZA De Univé-IZA schadeverzekering bestaat uit een breed pakket, met onder meer een aansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering, inboedelverzekering en rechtshulp. Deze verzekeringen zijn ingedeeld in groepen. Wie in een bepaalde groep een verzekering afsluit, krijgt een kortingspunt. Twee of meer punten levert de verzekerde premievoordeel op. Iedereen met een IZA zorgverzekering start al met één kortingspunt. Het totale premievoordeel kan oplopen tot vijftien procent per jaar. Amersfoortse sociale dienst de beste De sociale dienst van Amersfoort is verkozen tot de beste van Nederland. Volgens Adviesbureau Interwerk scoorde de dienst vooral hoog op de onderdelen klantgerichtheid, innovatie en bedrijfsvoering. We doen het werk met ons hart, verklaart hoofd sociale zekerheid Eddy Karrenbelt. Amersfoort won de verkiezing voor de tweede achtereenvolgende keer. Geheim achter het succes vindt Karrenbelt de ruimte die zijn medewerkers krijgen om hun kwaliteiten optimaal in te zetten. Zij hebben met cliënten direct contact over hun problemen. En ze kunnen die meteen oplossen in de vorm van inkomensondersteuning, zorg, participatie in de samenleving of regulier werk. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de relatie met de klant en bepalen zelf welke middelen ze inzetten. Managers kijken niet over hun schouders mee. Die manier van werken inspireert en vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Hierdoor komt de innovatie en verbetering van de dienstverlening van onderuit de organisatie. Klantgericht en maatschappelijk ondernemer Niet voor niets was innovatie een van de onderdelen waarop de gemeente goed scoorde. Ook klantgerichtheid werd heel positief beoordeeld. Natuurlijk bestaan er binnen de sociale zekerheid veel regels, zegt Karrenbelt. Maar hier gaan we uit van het motto dat bij twijfel het recht altijd gunstig uitvalt voor de zwakste. We hebben oog voor bijzondere omstandigheden en kijken wat de cliënt nodig heeft. Soms zijn we streng, soms leven we mee. We moeten het werk met ons hart doen. De sociale dienst gaat uit van een breedgedragen visie, waarbij werken met het hart een van de uitgangspunten is voor de houding en het gedrag van medewerkers. Zo kan de organisatie succesvol functioneren als een klantgerichte en maatschappelijke ondernemer. Een abstract concept, erkent Karrenbelt. Daarom hebben we de visie vertaald naar alledaagse en praktijkgerichte vaardigheden. Bijvoorbeeld dienstverlenend werken en oog hebben voor omstandigheden waarin cliënten leven. Daarnaast vinden we snelheid en doelgerichtheid belangrijk. Voor gemakkelijke vragen hebben we bijvoorbeeld een snelloket opgezet waar zaken binnen een week worden afgehandeld. De burger moet zo min mogelijk last van ons hebben. Luisteren naar anderen De titel voor beste sociale dienst is volgens Karrenbelt het bewijs dat de visie echt werkt. Toch moeten we ons werk goed blijven doen. Omdat sociale zekerheid continu verandert, blijven we voortdurend innoveren. Karrenbelt denkt dat andere succesvolle sociale diensten Gouda en Houten werden tweede en derde Amersfoort een keer voorbijstreven. We moeten voorkomen dat we zelfgenoegzaam achteroverleunen, maar voortdurend kijken hoe we zaken beter kunnen doen. Daarom kijken we ook naar de prestaties en innovaties van anderen en luisteren we goed naar onze partners. Niks doen is in alle opzichten achteruitgang. Hoofd sociale zekerheid van de gemeente Amersfoort, Eddy Karrenbelt: We doen het werk met ons hart

6 6 De klant centraal Onze gemeente en alle sportverenigingen gaan uit van samenspel, onderling begrip en respect De Bilt Sportgemeente van het Jaar 2009 Kleine gemeente groot in sport Herman Mittendorff, wethouder sport in De Bilt: Ik ben trots op onze sportieve gemeente. 81 procent van onze inwoners sport bij een vereniging. Onder de jeugd is dat zelfs 88 procent Maar liefst 81 procent van de Biltenaren sport. En dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Het is een van de redenen waarom de gemeente is uitgeroepen tot Sportgemeente van het Jaar Hoe een kleine gemeente groot is in sport. De Bilt nam half november de hoofdprijs in ontvangst. De Biltse wethouder Herman Mittendorff van onder meer sport, is trots op zijn sportieve gemeente. 81 procent van onze inwoners sport bij een vereniging. Onder de jeugd is dat zelfs 88 procent. Daarmee scoort De Bilt beduidend beter dan landelijke gemiddeldes. Mittendorff kan voor dit succes meerdere oorzaken aanwijzen. Allereerst het actieve vrijwilligersbeleid van de gemeente. Alle vrijwilligers, van materiaalverzorgers tot bestuursleden, vormen de motor van De Biltse sportverenigingen. En de gemeente zorgt goed voor ze. We hebben een collectieve zorgverzekering voor alle vrijwil ligers afgesloten, geeft Mittendorff als voorbeeld. Ook heeft onze gemeente een website met de vraag naar en aanbod van vrijwilligers. En een van onze ambtenaren ondersteunt verenigingen bij de vragen die zij hebben. Bijvoorbeeld als ze een evenement willen organiseren of een training willen aanbieden aan vrijwilligers. Kortingsregeling voor lage inkomens Wat ook bijdraagt aan de sportiviteit van de Biltenaren, is dat hun gemeente meer geld aan sport besteedt dan andere gemeenten. Voor mensen met een laag inkomen is er bijvoorbeeld een kortingsregeling. Zonder zo n regeling zijn sommige lidmaatschappen onbetaalbaar voor gezinnen die het niet breed hebben. Ongeveer ouders en kinderen sporten toch dankzij de kortingsregeling. Ook steekt de gemeente geld in de promotie van sport. Een keer per jaar organiseert De Bilt een sportmarkt waarbij alle verenigingen zich presenteren. Bovendien krijgen alle inwoners een sportkrant in de brievenbus. Verder is Mittendorff zeer te spreken over de verenigingsstructuur in zijn gemeente. De sportverenigingen hebben hun krachten gebundeld in de Biltse Sportfederatie. Elk kwartaal overlegt de gemeente met deze koepelorganisatie over de beleidshoofdlijnen. Voor de uitvoering overleggen ambtenaren rechtstreeks met de verenigingen. Ieder jaar inventariseren wij de wensen van de 45 sportverenigingen. Samen bepalen we wat prioriteit heeft. Als er voor een verzoek geen geld is, proberen we aan te geven wanneer die vereniging daar wél voor in aanmerking komt. Door deze manier van overleg is er volgens Mittendorff sprake van samenspel, onderling begrip en respect. De wethouder is vol lof over de verenigingen die de wensen van de gemeenschap vertalen in concrete activiteiten. Voor jongeren organi seren ze bijvoorbeeld al twintig jaar een speciale sportweek in de zomer. Zij kunnen in die week met zestien sporten kennismaken. Ook bieden onze clubs een breed sportaanbod aan 55-plussers. En bij sommige is er zelfs kinderopvang aanwezig voor sportende ouders. Topsport prikkelt Bijzonder aan de kleine gemeente is dat ze veel verenigingen heeft met teams die op topsportniveau spelen. In de competities van hockey, waterpolo, softbal, korfbal en tennis speelt De Bilt op landelijk en soms Europees niveau. Ook dit is een prikkel voor de inwoners om zelf aan sport te doen. Mittendorff: Vooral onze jeugd bewondert die topsporters en denkt dan: dat wil ik ook gaan doen. Verkiezing in vogelvlucht De verkiezing Sportgemeente van het Jaar: in 2009 voor de vierde keer georganiseerd 34 deelnemende gemeenten initiatief van Vereniging Sport en Gemeenten, nationale sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorige winnaars: Rotterdam en Enschede (2x)

7 izainbedrijf IZA Bedrijfszorg 7 Mindfulness: andere kijk op problemen Burn-out de baas Mechtild Lijdsman is gz-psycholoog en trainer mindfulness. Mindfulness is een methode om met problemen om te gaan: niet direct naar oplos singen zoeken, maar een andere houding aannemen tegenover je problemen. Vervolgens kun je kijken hoe ze zijn op te lossen. Lijdsman helpt onder andere medewerkers met een burn-out. Kern van mindfulness is dat deelnemers leren niet weg te lopen voor bepaalde gedachten, pijn of gevoelens. Door meditatie-oefeningen leert Lijdsman dit aan haar cursisten. Eerst werd mindfulness vooral gebruikt voor mensen met terugkerende depressies en chronische pijn. Later bleek het ook geschikt voor het omgaan met angstklachten, stress en burn-out. Lijdsman doet vooraf altijd een intake met een deelnemer. De training mindfulness bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van drie uur. Daarnaast moeten de deelnemers thuis dagelijks een uur oefenen, waarbij ze hun gedachten naar binnen richten. Laat de gedachten, pijn of gevoelens die opkomen maar toe. Ze zijn er maar bepalen niet wie je bent. Een persoon kan bijvoorbeeld denken dat niemand hem aardig vindt. Maar gedachten hoeven geen feiten te zijn, zegt de trainer. Lijdsman erkent dat focussen op problemen confronterend kan zijn. Maar ook dat training het makkelijker maakt. Je neemt een andere houding aan en accepteert dat het is zoals het is. Hierdoor creëer je afstand tot je problemen en kun je kijken wat er nodig is om deze op te lossen. Burn-out voorkomen Na de training blijven cursisten de methode in praktijk brengen. Tijdens de cursus leer ik de deelnemers oefeningen die ze thuis kunnen doen, vertelt Lijdsman. Ze organiseert ook Mechtild Lijdsman terugkomavonden en weet dat cursisten zich soms aansluiten bij meditatiegroepjes mindfulness of een retraiteweekend bezoeken. Wil je er baat bij hebben, moet je er iets mee blijven doen. Volgens Lijdsman is een training mindfulness ook zeer geschikt voor organisaties als gemeenten. Zo krijgen medewerkers met een burn-out of collega s die heel gevoelig zijn voor stress, handvatten en inzichten om een (volgende) burn-out te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het écht helpt. IZA en mindfulness Afnemers van het IZA-bedrijfszorgpakket kunnen gebruikmaken van trainingen mindfulness. Bedrijfszorg biedt een menukaart met tal van trainingen ter preventie van ziekteverzuim en gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers. De vergoeding is afhankelijk van het soort pakket. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw key accountmanager. Concerncontroller weer aan het werk Tijdens een burn-out kreeg concerncontroller Monique de Moedt (41) van haar werkgever gemeente Geldermalsen een verwijzing naar de psycholoog. Die adviseerde een training mindfulness om haar problemen aan te pakken. Met goed resultaat. Geldermalsen maakte hierbij gebruik van IZA Bedrijfszorg, dat mindfulness beschikbaar heeft voor de werkgever via de Bedrijfszorg Menukaart. Mindfulness was niet nieuw voor De Moedt. In bladen als Psychologie Magazine en Mind Magazine had ze er al over gelezen. Het was voor haar wel de eerste keer om zo n training te volgen. Ze was inmiddels al gedeeltelijk aan het werk. De training bestond uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten met thuisopdrachten. We deden veel meditatieoefeningen. We bespraken ze daarna met enkele deelnemers en vervolgens in de hele groep. Bij een zitmeditatie concentreer je je bijvoorbeeld vijftien minuten op je ademhaling. Er schieten al snel allerlei gedachten door je heen. Dan was ik alweer dingen aan het plannen. Dat is niet de bedoeling. Je leert je gedachten te laten voor wat ze zijn en weer te concentreren op je ademhaling. Doe ik de meditatie wel goed?, vroeg Monique zich in het begin wel eens af. Om er al snel achter te komen dat ze het niet fout kon doen. Omgaan met problemen Door de oefeningen, het ervaringen delen met andere groepsleden en dankzij feedback van de twee begeleidende psychologen, kreeg De Moedt een andere kijk op haar problemen. Klopt het wel wat ik denk? Ik leerde automatische gedachten van mezelf herkennen die niet altijd reëel zijn. Als er iets voor mijn gevoel niet helemaal goed ging, betrok ik dat op mezelf. Bijvoorbeeld: ik ben geen goede moeder, of: ik hoor niet meer bij mijn collega s omdat ik al zo lang ziek ben. Ze vertelt dat de training niet gericht is op de inhoud van je problemen of op die van andere deelnemers. Dat is niet het doel. Maar wel hoe je ermee kunt omgaan. Naast de trainingen moest De Moedt elke dag thuis minimaal drie kwartier oefeningen doen. Hoewel lastig om vol te houden, was dit wel nodig, zegt ze. Na een week of drie mindfulness merkte Monique vooruitgang. Inmiddels is de concerncontroller weer volledig aan het werk, mede dankzij de training. Ze heeft er nog veel profijt van. Je krijgt een soort gereedschapskistje mee. Als het niet zo goed gaat, haal ik daar iets uit als eerste hulp. Zo gebruikt ze oefeningen van drie minuten, die ze ook op het werk kan doen. Ik ben dan even uit mijn dagelijkse denkpatroon en zorg voor genoeg rust. Volgens haar is mindfulness niet zweverig, niet ingewikkeld en in principe voor iedereen geschikt. Ik was verbaasd wat er allemaal bovenkwam. Daar was ook ruimte voor, wat een veilig gevoel gaf. Ik ben dichter bij mezelf gekomen. Ook al gaat het nog niet altijd helemaal goed, ik kan beter afstand nemen van dingen dan daarvoor. Monique de Moedt: Ik ben dichter bij mezelf gekomen

8 8 IN HET WERKVELD Liesbeth Sluijter, medewerker commerciële binnendienst We willen de service continu verbeteren Ze werkt al vijftien jaar bij IZA. Handig, want daardoor weet Liesbeth Sluijter meteen wie ze aan de lijn heeft als een klant belt. De medewerker commerciële binnendienst beantwoordt alle vragen die werkgevers hebben. En ze denkt proactief mee over zaken die spelen bij de klant. De vragen die bij de commerciële binnendienst binnenkomen, variëren van inhoudelijke vragen over de IZA-verzekeringen en over de premies tot verzoeken om gegevens te wijzigen. Mijn andere werkzaamheden zijn onder meer het maken en beheren van contracten, en het actueel houden van het klantcontactsysteem waarin alle klantgegevens staan. Sluijter vindt het belangrijk om goed met haar contactpersonen bij werkgevers mee te denken en zaken te signaleren nog voordat de klant een vraag stelt. Als een collectiviteit bijvoorbeeld van plan is om een organisatieonderdeel te verzelfstandigen, dan attendeer ik mijn contactpersoon erop welke gevolgen dit heeft voor de contracten met IZA. Contactgegevens IZA Key accountmanagers Wilt u advies op maat, neem dan contact op met uw IZA Key accountmanager. Regio Zuid Limburg/ Zuid-Oost Brabant Key accountmanager Bas Koot Telefoon Zuid Holland/ Zeeland Key accountmanager Leo Vooijs Telefoon Key accountmanager Edwin Willemsen Telefoon Brabant Interim Key accountmanager Irene Dalmaijer Telefoon Regio Noord Noord Holland Key accountmanager Fleur Schmitz Telefoon Afspraken nakomen Deskundig en vriendelijk zijn en oplossingen aanbieden. Dat vormt voor Sluijter de basis van alle klantcontacten. Zo blijft de opdrachtgever tevreden. En mocht ik niet meteen een antwoord op een vraag weten, dan spreek ik altijd af wanneer ik terugbel. Zo n afspraak kom ik ook na. De IZA-medewerker en haar collega s willen Als IZA staan we dicht bij onze verzekerden en hun werkgevers Liesbeth Sluijter, medewerker commerciële binnendienst van IZA: Als een werkgever mij belt, weet ik meteen om wie het gaat bovendien de service naar de klant continu verbeteren. Gaat er iets niet helemaal goed, dan kaarten we dat meteen aan binnen onze afdeling. We bekijken dan hoe we dit gaan verbeteren. Voor haar afdeling is in 2009 een en ander veranderd. Tot 15 september had elk regiokantoor een eigen commerciële binnendienst. Na die datum zijn deze afdelingen samengevoegd en verhuisd naar het nieuwe hoofdkantoor in Arnhem. Dit is volgens Sluijter gunstig voor haar opdrachtgevers. We werken nu beter en nauwer samen als commerciële binnendienst. Omdat de lijnen korter zijn, is directer overleg mogelijk en houden we elkaar beter op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze klantenkring. Meldt een collega een probleem of vraag, dan kan ik direct nagaan of dat ook gevolgen heeft voor mijn klanten. Sluijter voelt zich thuis bij IZA. Ze kan zich helemaal vinden in de IZA-slogan Goed voor elkaar. Hieruit spreekt het persoonlijke contact dat ik met klanten heb. Als een werkgever mij belt, weet ik meteen om wie het gaat. Als IZA staan we dus dicht bij onze verzekerden en hun werkgevers. Verder betekent Goed voor elkaar dat we een stabiele partner zijn en alles goed regelen voor werkgevers én verzekerden. Als mijn klanten zich goed geholpen voelen, ga ik s avonds met een fijn gevoel naar huis. Groningen/ Friesland Key accountmanager Bauwien Walstra Telefoon Drenthe/ Overijssel Key accountmanager Lieuwe Busstra Telefoon Utrecht/ Flevoland Key accountmanager Bas Havekes Telefoon Gelderland Key accountmanager Alwin Schiphorst Telefoon IZA TIP IZA start vanaf voorjaar met bijeenkomsten over diversiteit IZA wil weten wat er speelt in de publieke sector en draagt graag een steentje bij aan de dialoog rondom thema s die bij u centraal staan. Uit onderzoek van zowel IZA (in samenwerking met Bureau Astri) als de Sociaal Economische Raad (SER) bleek het onderwerp diversiteit in organisaties bij velen hoog op de agenda te staan. Zo concludeerde de SER dat een organisatie betere resultaten boekt wanneer het personeelsbestand een evenwichtige afspiegeling vormt van de maatschappij. Reden genoeg om hier nader op in te gaan. IZA treedt daarbij graag op als gesprekspartner voor publieke werkgevers. Daarom bieden wij u met discussies en bijeenkomsten een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Eind april 2010 wordt gestart met een serie bijeenkomsten over diversiteitsbeleid, waarin interessante sprekers uit praktijk en wetenschap discussiëren over dit onderwerp. U bent hierbij van harte welkom! De eerste bijeenkomst vindt eind april plaats. Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Via uw key accountmanager ontvangt u binnenkort aanvullende informatie. U kunt ook kijken op onze website Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. IZA Zorgverzekeraar N.V. / 2010

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza zorgverzekeraar Informatie voor werknemers in de publieke sector Goed voor elkaar iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector Speciaal voor de publieke

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Langdurige gezondheidsklachten?

Langdurige gezondheidsklachten? Langdurige gezondheidsklachten? En wordt u daardoor belemmerd in uw dagelijkse leven? Werk met Winnock Zorg aan duurzaam herstel van functioneren en wees uw klachten de baas Printversie Winnock Zorg 2015

Nadere informatie

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging PROGRAMMA URBAN PROFESSIONAL Deze leergang is een vliegwiel voor beweging Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht ontwikkelde

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB

Inzetbaar. De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB Inzetbaar De meest complete gezondheidsverzekering voor het MKB U wilt het beste voor uw MKB-klanten Veel van uw klanten in het MKB hebben een verzuimverzekering. Al dan niet met arbodienstverlening. Natuurlijk

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen

Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de. Gemeente Schinnen Informatiebulletin inkomensondersteunende regelingen van de gemeente Schinnen. Jaargang 3, nummer 1 Oktober 2009 Afdeling Welzijn en Sociale Zaken Gemeente Schinnen Gemeente Schinnen wil extra aandacht

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers

De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers Inzetbaar De meest complete gezondheidsverzekering voor u en uw medewerkers Dit wilt u liever niet meemaken Het kan van de ene op de andere dag zomaar gebeuren: één van uw medewerkers valt voor langere

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie.

Zó eenvoudig en goed heeft u het nog nooit geregeld. Eén adres voor al uw. oplossingen op het gebied. van Arbo, verzuim en reïntegratie. en goed heeft u het nog nooit geregeld Eén adres voor al uw oplossingen op het gebied van Arbo, verzuim en reïntegratie ó eenvoudig W e r k! P o o r t w a c h t e r c e n t r u m : uw steunpunt voor vele

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Delta Lloyd Zorg voor werkgevers WerkgeversZorgPakket Hebt u een collectiviteit zorgcontract met meer dan 25 premiebetalende verzekerden? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg betaalt om verzuim

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Last van Langdurige gezondheidsklachten?

Last van Langdurige gezondheidsklachten? Last van Langdurige gezondheidsklachten? En word je daardoor belemmerd in je dagelijkse leven en werken? Werk met Winnock aan duurzaam herstel van functioneren en wees je klachten de baas! Printversie

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers. Zorg goed geregeld voor uw organisatie

Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers. Zorg goed geregeld voor uw organisatie Kijk voor meer informatie op www.agisweb.nl/voor_werkgevers Zorg goed geregeld voor uw organisatie 2014 De gezondheid van uw organisatie Als werkgever heeft u veel belang bij gezonde medewerkers. Vanuit

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

ONDERZOEKSSAMENVATTING

ONDERZOEKSSAMENVATTING ONDERZOEKSSAMENVATTING Fit For Free sportieve voornemens NL 2016 Onderzoek uitgezet onder 1000 Nederlanders in december 2015 door PanelWizard. Onderzoeksresultaten onder embargo tot 4 januari 2016 06:00

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie Onderdeel van Personeels- Impulz informatie voor de werkgever Als ondernemer wilt u natuurlijk

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor Check-in De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. Wim T. Schippers D it boek gaat over zingeving. We richten ons vooral op zingeving in ons werk. Wij noemen dat de Z-factor. Wij geloven

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM

SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Trefwoorden Leiderschapsstijl Leidinggeven Verzuim JORINDE MOEKE SITUATIONEEL LEIDERSCHAP EN VERZUIM Waarom wordt er binnen het ene bedrijf of op die ene afdeling veel meer verzuimd dan bij een andere

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Ongevallenverzekering Collectief Voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen www.interpolis.nl 7899 032006 Philip de Bruin, Bloemenzaak Belle Fleur Een mooi gebaar voor werknemers Ongeveer acht

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering?

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Jeugd Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Hiervoor betaalt men ook geen eigen bijdrage.

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie