Opleiding : Informatie aan de bevolking bij een noodsituatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding : Informatie aan de bevolking bij een noodsituatie"

Transcriptie

1 Opleiding : Informatie aan de bevolking bij een noodsituatie

2 Inhoud Inleiding Een geslaagd concept 3 Duur van de opleiding 3 Combinatie theorie-praktijk 4 Praktisch nut van de opleiding 5 De deelnemers 5 De theorie 6 Verhelderende oefeningen 7 Persbericht 7 Beheer van interviews 8 Een persconferentie organiseren 8 Realistische scenario s 8 Scenario 1 : Hitteplan 8 Scenario 2 : Voedselvergiftiging 9 Een opleiding met dagelijks nut en bij een noodsituatie 9 Welke toekomstmogelijkheden? 10 Ideeën voor gemeenten en provincies om discipline 5 uit te werken 11

3 Inleiding Crisiscommunicatie is een discipline op zich. Daarvoor zijn organisatie en procedures nodig, maar ook advies en richtlijnen. Het Crisiscentrum spant zich in om hierop een antwoord te bieden via een jaarlijks opleidingsprogramma. Door de voortgezette opleidingen tracht het Crisiscentrum zo goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van de lokale verantwoordelijken van discipline 5. Het Crisiscentrum wil de lokale overheden ondersteunen voor doeltreffende informatie aan de bevolking in noodsituaties. Daarom heeft het samen met de diensten van de gouverneurs in 2008 opleidingen georganiseerd, die gericht waren op de inhoud van het bericht en het beheer van de media: Wat wel of niet zeggen? Welke termen te gebruiken? Hoe uw kernboodschap overbrengen? Concreet werden in bijna heel België 74 sessies georganiseerd, voor zo n 400 deelnemers. Tijdens deze opleidingen kreeg elke deelnemer een syllabus, met daarin 14 praktische fiches met allerlei advies en kneepjes om het beheer van de media en de communicatie in een noodsituatie te vergemakkelijken. De syllabus kan worden toegevoegd aan de Leidraad crisiscommunicatie, die in 2007 werd verspreid aan de gemeenten. De vertegenwoordigers van discipline 5 van de gemeenten en provincies konden mekaar tijdens de opleiding ontmoeten en hun ervaringen uitwisselen. Deze wederzijdse verrijking is nuttig om een doeltreffend netwerk van communicatoren op te richten. Dit verslag kon worden gemaakt dankzij de opmerkingen en suggesties van de verschillende deelnemers. Hun feedback is noodzakelijk voor een voortgezette opleiding die zo goed mogelijk voldoet aan hun verwachtingen. Peter MERTENS Benoît RAMACKER Algemene Directie Crisiscentrum Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Maart 2009

4 Een geslaagd concept De opleiding combineerde theorie en praktijk op basis van lokale gebeurtenissen. Daardoor konden de deelnemers onmiddellijk het belang en de rol van discipline 5 in het kader van het crisisbeheer begrijpen. Dit maakte dat de opleiding heel positief werd onthaald. Hoewel het soms aanvoelde als te kort, bleek een halve dag een goede formule. Geïnteresseerden kunnen zich immers gemakkelijker voor een halve dag vrijmaken, dan voor een hele dag. Er waren Nederlandstalige en Franstalige sessies (en tweetalige sessies in Brussel), maar ook in het Duits voor de Duitstalige gemeenten van België. Vooral die sessies konden op de interesse rekenen van burgemeesters en hun gemeentesecretaris. Bij een volgende opleiding zijn alle uitgedeelde documenten voor de Duitstalige gemeenten best in het Duits. Er kan ook ingezoomd worden op de eigenheden van de Duitse en Luxemburgse pers. Ideeën voor volgende opleidingen Interviews op radio en televisie voor de gemeentelijke en provinciale crisiswoordvoerders (burgemeester, gouverneur of anderen) Voor alle leden van de lokale crisiscommunicatiecel de crisiscommunicatie organiseren Webbeheer in termen van crisiscommunicatie Een callcenter opzetten en beheren Een monodisciplinair interventieplan opstellen voor Informatie aan de bevolking Duur van de opleiding 26 % van de deelnemers die een evaluatieformulier invulden, vonden een halve dag onvoldoende. De consultants hebben eveneens tijdens sommige sessies moeilijkheden ondervonden om de voorziene stof helemaal te behandelen. Het ritme van de opleiding lag hoog en het was helaas niet mogelijk (zoals de deelnemers dat graag wilden) om de oefeningen diepgaand en individueel te bespreken. Door te kiezen voor een halve dag, konden anderzijds meer mensen zich vrijmaken om eraan deel te nemen. De kosten (met name voor de catering) lagen daardoor ook laag. 3

5 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% FR NL BE De duur van de opleiding: Beantwoord helemaal niet aan mijn verwachtingen Beantwoord een beetje aan mijn verwachtingen Beantwoord grotendeels aan mijn verwachtingen Beantwoord volledig aan mijn verwachtingen Combinatie theorie-praktijk 88 % van de deelnemers vonden de combinatie theorie-praktijk evenwichtig verdeeld. De theorie werd verschillend ervaren, afhankelijk van de kennis en professionele ervaring van de deelnemers. Hoewel het ging om een opleiding (crisis)communicatie, werd soms eerst de basis van de noodplanning in België uitgelegd (omdat de disciplines, de fases, onvoldoende bekend waren). Voor anderen was de theorie minder nieuw. De nadruk lag hoofdzakelijk op de relaties met de media, terwijl ze ook andere communicatieaspecten verwachtten (hoe moet je bijvoorbeeld een crisiscommunicatieplan opstellen? ). Het praktisch aspect van de opleiding en de concrete voorbeelden die werden gebruikt voor de scenario s, werden geapprecieerd, omdat ze realistisch waren en konden worden aangepast aan de situatie van hun eigen gemeente. Illustraties De opleidingen illustreren met didactische videobeelden en audiotapes (afkomstig van tvreportages, radionieuws of interne documenten) 4

6 Praktisch nut van de opleiding Het nut van de opleiding hangt hoofdzakelijk af van de kennis en professionele ervaring van de deelnemers. Sommigen vonden de opleiding een goede opfrissing, voor anderen was het een openbaring. De werkelijkheid op lokaal vlak is dat sommige medewerkers van discipline 5 geen dagelijkse opdrachten hebben in verband met (crisis)communicatie. Door de opleiding leerden de meeste deelnemers hoe de media tijdens een crisis functioneren en konden sommige misverstanden in de relaties met de media worden rechtgezet. Ze hebben ook hun rol van raadgever aan de burgemeester (her)ontdekt. Praktische ideeën Een informatie en/of opleiding organiseren voor de burgemeesters over discipline 5 en crisiscommunicatie Een netwerk van Directeurs Informatie oprichten Uitwisseling van fiches en goede werkpraktijken Een crisiscommunicator van de provincie en/of het Crisiscentrum detacheren wanneer het noodplan wordt opgestart. Wegens het kleine aantal noodsituaties in België zijn immers maar weinig communicatoren (op alle niveaus samen) vertrouwd met crisiscommunicatie. De deelnemers Ongeveer 400 personen namen deel aan de opleiding. Meer dan 90% kon appreciëren dat bij elke sessie een beperkt aantal (+/- 6) deelnemers aanwezig waren. Sessies met meer (8 of meer) of minder (tot 2) deelnemers, waren moeilijker om te beheren. Interactie en uitwisseling van ervaringen zijn daar immers minder productief. Wie als verantwoordelijke voor discipline 5 benoemd is, heeft meestal niet kunnen deelnemen aan vroegere opleidingen. Sommigen hadden ook de Leidraad crisiscommunicatie niet, die in juli 2007 werd verspreid. Weinig deelnemers hadden reële ervaring in een noodsituatie. Het profiel van degenen die op lokaal niveau verantwoordelijk zijn voor discipline 5, is heel divers: bediende, gemeentesecretaris, burgemeester, secretaris en kabinetschef, brandweerman, politiecommissaris, communicatieverantwoordelijken, enz. Door de jaren heen stellen we evenwel vast dat meer en meer gemeenten een informatieambtenaar aanduiden als verantwoordelijke voor discipline 5. 5

7 Doelgroep Deze opleiding openstellen voor de leden van de veiligheidscel, voor andere disciplines, voor de ambtenaar belast met de noodplanning Ervoor zorgen dat de groepen homogener zijn, zodat er minder verscheidenheid is in hun concrete bekommernissen De theorie De theorie werd gegeven met behulp van een powerpoint-presentatie en een syllabus. Meer dan 86 % van de deelnemers vond die documentatie heel positief. In de syllabus waren er 14 praktische fiches, met daarin verschillende adviezen, om het beheer van de media en de communicatie in een noodsituatie te vergemakkelijken. Deze syllabus kan als bijlage dienen voor de Leidraad crisiscommunicatie, die het Crisiscentrum in juli 2007 heeft verspreid. Het is een nuttige aanvulling voor de gemeentelijke en provinciale communicatoren. Een aantal mensen wensten evenwel meer uitleg over de verschillende rollen van de actoren van D5 (Dir-Info, verbindingsofficier, ) en vooral over de relatie tussen discipline 2 en discipline 5. Uitgediepte inhoud De opleiding omkaderen door de noodplanning op lokaal niveau, de disciplines e.d.m. (opnieuw) uit te leggen Uitleggen hoe een gemeentelijk crisiscommunicatieplan wordt opgesteld, door een reëel voorbeeld te tonen De problematiek van een ideale D5-structuur in functie van de beschikbare middelen Het aspect raadgever van de burgemeester of gouverneur in een noodsituatie voor doeltreffende crisiscommunicatie meer aan bod laten komen De deontologie van de journalisten aan bod laten komen De opleiding richten op de nieuwe media (4040, YouTube ) en op de impact daarvan op de crisiscommunicatie 6

8 Verhelderende oefeningen Volgens 26 % van de deelnemers was de tijd besteed aan de oefeningen te kort. Dat kwam uiteraard doordat de opleiding tot een halve dag was beperkt. Het nut en de moeilijkheidsgraad van de oefeningen werden verschillend beoordeeld, maar steeds erg positief en rekening houdend met de kennis en professionele ervaring van de deelnemers. De overstap naar de werkelijkheid is onmisbaar om de link te kunnen leggen tussen theorie en praktijk. De bespreking van de oefeningen was erg verhelderend om de sterkten en zwaktes scherper te zien. Helaas was er te weinig tijd voor meer individuele feedback. Oefeningen en nog eens oefeningen a.u.b.! Op de opleiding in de benodigde tijd voor individuele feedback voorzien Het praktische aspect van de opleidingen benadrukken aan de hand van werkelijke noodsiuaties Debriefen in een gemeente waar een (crisiscommunicatie)plan in de werkelijkheid werd toegepast 60,00% 50,00% De oefeningen zijn bruikbaar in mijn werk: 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Reeks1 Reeks2 Reeks3 Reeks4 helemaal niet een beetje grotendeels volledig 0,00% FR NL BE Persbericht Meerdere deelnemers hadden weinig besef van de specifieke kenmerken van een persbericht bij noodsituaties en zijn nauwelijks vertrouwd met de korte termijnen waarbinnen het persbericht wordt opgesteld. De deelnemers kregen uitleg over de structuur en de inhoud die in een persbericht van de overheid mag worden verwacht bij een noodsituatie. 7

9 Beheer van de interviews Voor de meeste deelnemers was deze oefening de moeilijkste, maar ook de meest verrijkende oefening. Meestal werd bereidwillig op de vragen van de journalisten geantwoord. Men vergat echter de basisberichten te gebruiken en betoonde weinig (of te laat) hun medeleven in het kader van een noodsituatie. Na toelichting gebruikten de deelnemers evenwel de brugtechnieken, die in interviews kunnen worden gebruikt. Om een lijst op te stellen met mogelijke vragen en antwoorden was het blijkbaar geen gedeelde werkwijze om hierop te anticiperen. Nochtans draagt dit bij tot een samenhangende en begrijpelijke informatie. Een persconferentie organiseren De meeste deelnemers konden in 20 minuten een persverklaring, een lijst met vragen en antwoorden en basisberichten opstellen. Omdat de halve dag ten einde liep, was het soms moeilijk om alle elementen in verband met de persconferentie aan bod te laten komen of uit te diepen. Realistische scenario s Scenario 1: HITTEPLAN Deze situatie was vertrouwd, realistisch en begrijpelijk voor de meeste deelnemers. Dit was een preventieve situatie en geen acute noodsituatie. Er was (nog) geen sprake van het opstarten van het gemeentelijk nood- en interventieplan, noch van een interventie door D5 als dusdanig, maar met dit scenario kon het nut van het monodisciplinair interventieplan D5 toegelicht worden en de inwerkinstelling van dat plan buiten het opstarten van een gemeentelijke fase. 8

10 Scenario 2: VOEDSELVERGIFTIGING De meeste deelnemers vonden dit scenario herkenbaar en realistisch. Via deze oefening konden vooral het beheer van de media en van moeilijke vragen aan bod komen. De deelnemers moesten een persverklaring opstellen. Realiteit voor scenario s Gebruik reële gevallen die een gemeente of provincie heeft meegemaakt om de scenario s te illustreren 60,00% 50,00% De oefenscenario s waren realistisch: 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Reeks1 Reeks2 Reeks3 Reeks4 helemaal niet een beetje grotendeels volledig 0,00% FR NL BE Een opleiding met dagelijks nut en bij een noodsituatie De meerderheid van de deelnemers was tevreden over deze opleiding. Hieronder staan enkele meningen van deelnemers, waarin ze hun eerste indrukken samenvatten: Deze opleiding heeft de aandacht getrokken op alles wat een noodsituatie met zich meebrengt als diverse competenties (en het aantal daarvan), die het personeel moet hebben om alle taken te verwezenlijken. Deze sessie heeft mij de ogen geopend voor een betere benadering van mijn plaats als verantwoordelijke voor crisiscommunicatie bij het beheer van een noodsituatie in mijn gemeente. De praktische oefeningen hebben mij ideeën gegeven om het nut van discipline 5 bij mijn burgemeester en de andere disciplines te beargumenteren. 9

11 De ervaring van mensen die al geconfronteerd werden met een crisis, is voor iedereen verrijkend. Vóór de opleiding hadden wij totaal geen idee van wat het betekent de media te beheren en te antwoorden op hun vragen. Persberichten opstellen, telefonische interviews geven, concrete truukjes dat moeten we allemaal leren om de crisiscommunicatie op gemeentelijk vlak te verbeteren. Ik onthoud één cruciaal element in crisiscommunicatie: wat is essentieel voor de bevolking? Welke toekomstmogelijkheden? Meer dan 91 % van de deelnemers wil deze opleidingen crisiscommunicatie voortzetten, mits andere accenten gelegd worden. Er zou één opleiding per jaar moeten zijn, zodat teamspirit ontstaat en de gemeentelijke en provinciale verantwoordelijken van D5 vertrouwd worden met de procedures en werkinstrumenten voor crisiscommunicatie. Mocht voor de opleiding een redelijke financiële bijdrage worden gevraagd, dan denkt 75 % dat ze kunnen deelnemen aan de opleidingen, afhankelijk van de goedkeuring van hun gemeentebestuur. Desgevallend zou het kunnen dat minder personen van dezelfde gemeente eraan deelnemen. 120,00% 100,00% Ik wens deel te nemen aan een volgende opleiding, mits andere accenten: 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Reeks1 Reeks2 Reeks3 Reeks4 Reeks5 helemaal oneens een beetje eens grotendeels eens volledig eens 0,00% FR NL BE 10

12 Ideeën voor gemeenten en provincies om discipline 5 uit te werken De buurgemeenten aanmoedigen om elkaar te helpen, om ervaring en nuttige informatie uit te wisselen voor hun crisiscommunicatieplan. Net zoals voor adviseurs leefmilieu, energie en huisvesting, zou binnen elke provincie een budget kunnen worden toegekend, waarop iemand voor één of twee jaar in dienst kan worden genomen om de noodplanning (en de crisiscommunicatie) te organiseren. Hoewel D5 verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie, maakt preventieve informatie over risico s deel uit van hetzelfde proces. Sommige deelnemers willen dat dit onderwerp ook besproken wordt tussen communicatoren, om ervaringen uit te wisselen. Op gemeentelijk vlak een multidisciplinaire oefening over mediadruk organiseren, om alle leden van het team ermee vertrouwd te maken (zowel qua beheer als qua communicatie- en om de benodigde aanpassingen te doen. 11

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo

Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Kwaliteitscriteria voor kredietaanvragen in de gemeente Hengelo Een bacheloropdracht in opdracht van de rekenkamercommissie Hengelo Auteur: Begeleiders: Jarno Meenink Student Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht

Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht 2013 PAGE 1 Vademecum en monitoring van de participatieacties en -processen in de gemeente Anderlecht PAGE 2 Een

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster:

Acedemiejaar 2012-2013. Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent. Begeleidster: Arteveldehogeschool opleiding Communicatiemanagement Voetweg 66 9000 Gent Begeleidster: Machteld Weyts Acedemiejaar 2012-2013 Eindproject voorgedragen door Céline Delodder tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ONDERZOEKSRAPPORT FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

Vrouw en Management. Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven. Vrouw en Management INHOUD INLEIDING

Vrouw en Management. Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven. Vrouw en Management INHOUD INLEIDING Vrouw en Management Vrouwen beter en verder laten doorstromen in bedrijven INHOUD INLEIDING 1. Loopbaanbegeleiding en -planning 2 -Handleiding voor aandachtspunten en motivatie -Praktisch hulpmiddel: het

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Handleiding integriteit bij eedaflegging en bij ontvangstdag van nieuwe personeelsleden

Handleiding integriteit bij eedaflegging en bij ontvangstdag van nieuwe personeelsleden Handleiding integriteit bij eedaflegging en bij ontvangstdag van nieuwe personeelsleden 1. Inleiding 1.1 Wat is het doel van deze handleiding? Deze handleiding biedt houvast aan entiteiten die integriteit

Nadere informatie

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Time-management met resultaat TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Ltd Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Making Time In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie