Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling. UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling. UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS)"

Transcriptie

1 Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Unesco Platform Vlaanderen vzw Genève Tunis 2005 Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS)

2 Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling UNESCO's follow-up van de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) UNESCO, Sector Communicatie en Informatie, 2009

3 De gebruikte benamingen en de voorstelling van het materiaal in deze publicatie impliceren geenszins een opinie van UNESCO over het wettelijk statuut van een bepaald land of grondgebied, een stad of gebied, de overheden daarvan of de afbakening van zijn grenzen. Voor meer informatie, surf naar: of contacteer ons via: Tel.: +32 (0) UNESCO Platform Vlaanderen vzw Farasijnstraat Koksijde België Gepubliceerd in 2009 door de VN Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur UNESCO 2009 Deze brochure is een korte introductie op de Wereldtop over de Informatiemaatschappij (World Summit on the Information Society, of kortweg WSIS) en zijn follow-up. De brochure bestaat uit twee delen, die verschillende aspecten en resultaten van WSIS belichten: In het eerste deel schetsen we de grote lijnen van het WSIS-kader en de rol van UNESCO in de follow-up om de WSIS-visie om te zetten in actie. Het tweede deel gaat over het Genève Actieplan en UNESCO's bijdrage aan de verwezenlijking hiervan. De impact van WSIS wordt bovendien geïllustreerd door enkele praktijkverhalen. CI-2009/WS/8 CLD Vertaling: Berty Goudriaan Nederlandstalige editie gepubliceerd door UNESCO Platform Vlaanderen vzw D/2011/9546/1

4 Inhoud Deel 1 7 WSIS: een visie op de toekomstige informatiemaatschappij 7 UNESCO en WSIS 10 Deel 2 13 Van visie naar actie 13 Toegang tot informatie en kennis (H3) 16 Wat zegt het Actieplan? 16 Wat hebben we al bereikt? 17 ICT-toepassingen (H7) 18 E-wetenschap (H7) 19 Wat zegt het Actieplan? 19 Wat hebben we al bereikt? 19 E-onderwijs (H7) 20 Wat zegt het Actieplan? 20 Wat hebben we al bereikt? 20 Culturele diversiteit en identiteit, linguïstische diversiteit en lokale thema s (H8) 22 Wat zegt het Actieplan? 22 Wat hebben we al bereikt? 22 De media (H9) 23 Wat zegt het Actieplan? 23 Wat hebben we al bereikt? 23 De ethische aspecten van de informatiemaatschappij (H10) 25 Wat zegt het Actieplan? 25 Wat hebben we al bereikt? 25 Het Internet Governance Forum (IGF) 26

5 Deel 1 WSIS: een visie op de toekomstige informatiemaatschappij De Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) was een VN-top over de globale voordelen en uitdagingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het voornaamste doel van deze top en zijn follow-up is de bevordering van een wereldwijde dialoog en samenwerking om te bouwen aan een inclusieve, ontwikkelingsgerichte informatiemaatschappij waarbij de mensen centraal staan en iedereen de kans krijgt informatie en kennis te geven en te krijgen, te gebruiken en te delen. 1 1 Genève Principeverklaring, 1. 9

6 Mijlpalen WSIS, WSIS Genève. Principeverklaring en Actieplan 2005 WSIS Tunis. Tunis Verbintenis en Tunis Agenda voor de Informatiemaatschappij Genève Tunis Eerste cluster van WSIS-gerelateerde evenementen, Genève Vertegenwoordigers van regeringen, internationale organisaties, de burgermaatschappij en de privé-sector namen deel aan de top. Deze multi-stakeholderbenadering, een vernieuwend en uniek model voor samenwerking binnen het VN-systeem, maakte deze top tot een inclusief proces waarin mensen centraal staan. Aanduiding van UNESCO als leidende organisatie in de WSIS follow-up en voor de implementatie van zes van de elf WSIS Actielijnen Eerste Internet Governance Forum (IGF), Athene 2007 Tweede cluster van WSIS-gerelateerde evenementen, Genève Tweede IGF, Rio de Janeiro 2008 Derde cluster van WSIS-gerelateerde evenementen, Genève Derde IGF, Hyderabad 2009 Vierde cluster van WSIS-gerelateerde evenementen: het WSIS Forum 2009 Lancering van het open source onlineplatform WSIScommunity.org Verslag van de directeur-generaal over de WSIS follow-up en implementatie op de 35ste zitting van de Algemene Vergadering, Parijs Open Consultation on Financial Mechanism en meetings van de VN Group on the Information Society (UNGIS), Genève Vierde IGF, Sharm el-sheikh Het multi-stakeholderproces een nieuw samenwerkingsmodel WSIS vond plaats in twee keer: een eerste keer in Genève (2003) en een tweede keer in Tunis (2005). De resultaten van deze twee meetings waren de Genève Principeverklaring (waarin de visie en het engagement van de top worden beschreven), het Genève Actieplan (dat de concrete doelstellingen bevat), de Tunis Verbintenis en de Tunis Agenda (inclusief de oprichting van het Internet Governance Forum (IGF) en het verzoek tot implementatie van financiële mechanismen). Het multi-stakeholderproces brengt alle belanghebbenden rond een bepaald issue samen, en zorgt voor een nieuwe benadering van communicatie en besluitvorming. Dit proces is gebaseerd op het belang van gelijkheid en verantwoordelijkheid in de communicatie tussen de belanghebbenden, zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokkenen en geeft alle partijen een stem. Deze benadering berust op de democratische principes van transparantie en participatie, en is gericht op de ontwikkeling van partnerships en de versterking van netwerken tussen de betrokkenen

7 Velen beschouwen WSIS gewoon als een volgend hoofdstuk in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op de toekomstige maatschappij. De implementatie van die visie is echter een veel omvangrijker hoofdstuk, en het is nog lang niet af. Volgens UNESCO kan het Genève Actieplan een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van internationaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen. Het is dus een bron van inspiratie voor de Organisatie. UNESCO en WSIS De voornaamste aandachtspunten van WSIS behoren tot de kern van UNESCO s opdracht, waaronder de ethische, wettelijke en socioculturele aspecten van de informatiemaatschappij, waarbij de mens steeds centraal staat in deze vaak technologisch gestuurde domeinen. Hoewel volgens de statistieken de digitale en technologische kloof al kleiner is geworden, is de kenniskloof nog steeds erg diep. Zoals de directeur-generaal van UNESCO al zei in Tunis (november 2005): UNESCO pleit voor een verschuiving van informatie naar kennis als belangrijkste dimensie van de toekomstige maatschappij... Volgens UNESCO betekent bouwen aan een kennismaatschappij bouwen aan een betere toekomst voor alle landen en volkeren. UNESCO heeft daarom het concept van de kennismaatschappij naar voren geschoven, met de nadruk op vier sleutelprincipes: vrijheid van meningsuiting, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, universele toegang tot informatie en kennis en respect voor culturele en linguïstische diversiteit. UNESCO s aandeel in de implementatie van de doelstellingen van WSIS bestaat uit drie luiken: Samen met de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) en sinds 2009 ook met de VN Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD), houdt UNESCO zich bezig met de allesomvattende coördinatie voor de implementatie van alle Actielijnen. Daarom helpt UNESCO sinds 2006 mee aan de organisatie van follow-up-evenementen voor alle stakeholders. Dankzij deze jaarlijkse evenementen kunnen de deelnemers informatie uitwisselen, de laatste ontwikkelingen op de voet volgen, netwerken en partnerships vormen. UNESCO ondersteunt de implementatie van de belangrijkste hoofdstukken uit het Genève Actieplan. UNESCO faciliteert de multi-stakeholderimplementatie van zes van de Actielijnen (zie p. 15) in de betreffende domeinen. Concreet omvat dat o.a. de uitwerking van methodes en basisinstrumenten, de ondersteuning van netwerken, de uitwisseling van informatie en ervaringen en de identificatie van samenwerkingsverbanden tussen de betrokkenen. UNESCO implementeert concrete activiteiten uit het Genève Actieplan binnen het kader van haar gewone programma en speciale activiteiten. Veel van de doelstellingen uit het Genève Actieplan liggen al besloten in de bestaande strategieën en programma s van UNESCO. De belangrijkste resultaten van de inspanningen van UNESCO op dat vlak worden beschreven in het tweede deel van deze brochure. UNESCO en WSIS UNESCO s unieke bijdrage aan WSIS bestaat erin de menselijke dimensie van de informatiemaatschappij te laten voorgaan op technologie en infrastructuur. UNESCO hamert voortdurend op het belang van vrijheid van meningsuiting, opleiding en vaardigheden van gebruikers en meertaligheid, en pleit voor een multi-stakeholderbenadering gedurende het hele proces. UNESCO s taak in de follow-up van WSIS is drieledig: het in de praktijk brengen van het Genève Actieplan het ondersteunen van de implementatie van zes WSIS Actielijnen in de betreffende domeinen het coördineren van WSIS-activiteiten samen met andere VN-organisaties 12 13

8 Deel 2 Van visie naar actie De WSIS-deelnemers hebben een gemeenschappelijke visie op de informatiemaatschappij uitgewerkt, evenals een kader om die visie om te zetten in actie. De visie en het kader zijn vastgelegd in de Principeverklaring, de concrete activiteiten vinden we terug in het Actieplan. 15

9 Het Actieplan bevat elf Actielijnen die een vertaling zijn van de algemene topics in concrete aandachtspunten die kunnen dienen als bouwstenen voor de informatiemaatschappij of de kennismaatschappij. De Actielijnen geven dus eigenlijk ondubbelzinnig de richting aan voor de uitvoering van concrete activiteiten. Sinds het tweede luik van de top in 2005 worden er jaarlijks bijeenkomsten georganiseerd voor alle betrokkenen door ITU en UNESCO, die van groot belang zijn voor de follow-up. UNESCO ondersteunt de bijeenkomsten over zes van de elf Actielijnen, en staat in voor de uitvoering van het WSIS Actieplan. Om de impact van de ondernomen acties en de verwezenlijking van de doelstellingen te kunnen meten, heeft het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) binnen het Partnership on Measuring ICT for Development bijgedragen aan de ontwikkeling van internationaal vergelijkbare indicatoren. UIS leidde het onderzoek naar de vooruitgang van landen over de hele wereld op het vlak van integratie van ICT in het onderwijs. De indicatoren worden nu getest door een werkgroep van meer dan 25 betrokken landen. Hierna volgt een beschrijving van de acties die UNESCO en de andere stakeholders hebben ondernomen voor de implementatie van het Actieplan. Sommige van de vermelde activiteiten hebben betrekking op meerdere Actielijnen, waaruit duidelijk hun onderlinge samenhang blijkt. De thema s zijn allemaal nauw met elkaar verbonden, en de daaruit voorvloeiende activiteiten bijgevolg ook. Actielijnen (de actielijnen waarvoor UNESCO verantwoordelijk is, zijn vet gedrukt) De rol van overheden en alle andere stakeholders in de bevordering van informatieen communicatietechnlogie (ICT) voor ontwikkeling (H1) 2 ICT-infrastructuur (H2) Toegang tot informatie en kennis (H3) Capacity building of capaciteitsopbouw (H4) Vertrouwen en veiligheid in het gebruik van ICT (H5) De omgeving (H6) ICT-toepassingen (H7) E-beheer E-business E-onderwijs E-gezondheid E-werkgelegenheid E-milieu E-landbouw E-wetenschap Culturele diversiteit en identiteit, linguïstische diversiteit en lokale thema s (H8) De media (H9) De ethische aspecten van de informatiemaatschappij (H10) Internationale en regionale samenwerking (H11) 2 H1 staat voor hoofdstuk 1 van het Actieplan, H2 voor hoofdstuk 2, enz

10 Toegang tot informatie en kennis (H3) Wat zegt het Actieplan? De moderne ICT maakt het mogelijk dat mensen overal ter wereld (bijna in real time) toegang hebben tot allerlei informatie en kennis. Een gelijke toegang tot informatie en kennis is onontbeerlijk voor de opbouw van een kennismaatschappij; daarom zou elk individu, elke organisatie en elke samenleving hiervan moeten kunnen profiteren. Om dit te bereiken, zijn er nationale richtlijnen nodig. Daarnaast moeten er acties worden ondernomen ter ondersteuning van een universele toegang tot informatie en kennis, die focussen op: a. digitale geletterdheid via capacity building; b. bewaring van informatie ter bescherming van origineel materiaal; c. vrije en gratis toegang tot informatie. Wat hebben we al bereikt? We zetten de resultaten van UNESCO en andere stakeholders even op een rij: De ondersteuning van lidstaten bij de ontwikkeling van nationale beleidskaders, zoals de richtlijnen voor de ontwikkeling en promotie van overheidsinformatie in het publieke domein. Het UNESCO-programma Het geheugen van de wereld voor de bescherming van analoog en digitaal erfgoed (documenten en archieven). Dit erfgoed is van iedereen en moet daarom worden beschermd en toegankelijk worden gemaakt voor iedereen. De oprichting van de Digitale Wereldbibliotheek in april 2009, die door iedereen gratis via internet kan worden geraadpleegd in zeven talen. De verzameling omvat belangrijke originele documentatie van over de hele wereld: manuscripten, kaarten, zeldzame boeken, partituren, muziekopnames, films, afbeeldingen, foto s, bouwtekeningen, enz. Het programma van de Community Multimedia Centres (CMC s), dat de mondigheid van gemeenschappen wil bevorderen en de digitale en kenniskloof probeert te overbruggen door lokale radiozenders te linken aan internet en aanverwante technologieën. Er bestaan ondertussen al 130 mediacentra in 36 landen. Een conceptueel kader voor indicatoren voor informatiegeletterdheid, dat in 2008 in het Frans en het Engels werd gepubliceerd, wordt toegepast door het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) bij de ontwikkeling van testmodules op het vlak van informatiegeletterdheid. Trainingsprogramma s voor informatieprofessionals, bijvoorbeeld over informatiegeletterdheid voor leerkrachten in Ghana, voor bibliothecarissen en archivarissen in Azië en het Stille Oceaangebied en training-the-trainers-workshops op diverse plaatsen. Portalen die toegang geven tot informatie (www.unesco.org/webworld) en data over verschillende onderwerpen, zoals het African Ocean Portal (www.africanoceans.net)

11 ist.lab, een mobiel multimediacentrum (CMC) in de Caraïben Dit is het verhaal van een wel heel bijzonder CMC: het eerste mobiele multimediacentrum in de Caraïben. ist.lab High Street Laboratory is een kleine, mobiele hightech-eenheid in een afvalcontainer op wielen met o.a. laptops, een radiozender, een elektronische versie van de plaatselijke krant en een draadloze internetverbinding. Dit mini-cmc werd ontworpen om heel Jamaica mee te doorkruisen en creatieve multimediaworkshops te organiseren, zowel voor mensen die nog nooit een computer hebben gebruikt als voor mensen die op dat vlak willen bijleren. Het is UNESCO s wensdroom om meer van dit soort mobiele eenheden te creëren en zo de straathoeken in Jamaica om te toveren tot leerhoeken. Deze creatieve methode om de mondigheid van, en in, de samenleving te verhogen, is vooral gericht op de vele achtergestelde jongeren in de straten van Jamaica. De oprichting van CMC s in de armste samenlevingen en ontwikkelingslanden plaveit de weg naar actieve deelname aan een wereldwijde kennismaatschappij. Na WSIS lanceerde UNESCO al 130 CMC s in 36 landen. Deze centra bieden allerlei mogelijkheden voor informatie, educatie en ontspanning en zetten gemeenschappen op de kaart door hen een stem te geven. Ref.: Genève Actieplan, 6a:... om dorpen in contact te brengen met ICT en openbare aansluitingspunten te voorzien, en 9c, 10d: Regeringen en andere stakeholders zouden moeten zorgen voor duurzame, multifunctionele en openbare ruimtes voor de bewoners met betaalbare of gratis toegang tot diverse communicatiebronnen, met name internet. E-wetenschap (H7) Wat zegt het Actieplan? De aandachtspunten hebben betrekking op de toegang tot en de verspreiding van wetenschappelijke kennis: Snelle internetverbindingen voor alle universiteiten en onderzoeksinstellingen. Initiatieven om wetenschappelijke informatie toegankelijk en betaalbaar te maken, d.w.z. vrije toegang voor iedereen en elektronische publicatie. Ondersteuning van netwerken en partnerships. Bevordering van systematische verzameling, verspreiding en bewaring van digitale data op lange termijn. Wat hebben we al bereikt? ICT-toepassingen (H7) ICT kan duurzame ontwikkeling in vele domeinen ondersteunen. UNESCO s activiteiten op dat vlak zijn vooral gericht op e-onderwijs (e-learning) en e-wetenschap (e-science). We zetten de resultaten van UNESCO en andere stakeholders even op een rij: De Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Dit is de grootste kennisbank over duurzame ontwikkeling ter wereld. Deze onlineencyclopedie is gratis toegankelijk voor universiteiten die op de VN-lijst van minst ontwikkelde landen en meest achtergestelde individuen ter wereld staan. Het Internationale jaar van de planeet aarde, De bedoeling hiervan was om duidelijk te maken hoe belangrijk aardwetenschappen zijn voor de samenleving. Dit gebeurde d.m.v. de ondersteuning van aardwetenschappelijke projecten. Portalen die toegang geven tot informatie en data over verschillende wetenschappelijke onderwerpen, zoals het African Ocean Portal waar informatie en data te vinden zijn over alle aspecten van onderzoek naar 20 en beheer van oceanen en kustgebieden (www.africanoceans.net). 21

12 E-onderwijs (H7) Wat zegt het Actieplan? Het verwerven van kennis en vaardigheden via ICT is van groot belang in de opkomende kennismaatschappij. Iedereen zou de nodige vaardigheden moeten hebben om ten volle te kunnen profiteren van de informatiemaatschappij. E-onderwijs (e-learning) speelt hierbij een grote rol en moet dan ook worden ondersteund. Wat hebben we al bereikt? UNESCO ondersteunt e-learninginitiatieven in alle delen van de wereld. Enkele belangrijke verwezenlijkingen van UNESCO zijn: De opleiding van 400 beleidsmakers in 28 landen en de ontwikkeling van de website voor de beleidsontwikkeling rond ICT in het onderwijs. De capaciteitsontwikkeling van directeurs en technische en pedagogische deskundigen om e-learningkansen te kunnen bieden via de African Virtual Campus voor leerkrachten wetenschappen. Het Open Training Platform, een online-kenniscentrum met 3500 bronnen voor opleiders, leerkrachten en leerlingen. De publicatie van handboeken en het opstellen van richtlijnen voor de planning van doeltreffende afstandsonderwijsprogramma s. Het Competency Framework for Teachers, dat richtlijnen geeft voor het lesgeven en leren met behulp van ICT. De ontwikkeling van indicatoren om trends in het gebruik van ICT in het onderwijs op te volgen, door het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) onder de auspiciën van het Partnership for measuring ICT for Development. Deze indicatoren worden nu getest in 25 landen. Eén computer in een graadklaslokaal in de basisschool Buan op de Filippijnen ICT is een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs om jongeren voor te bereiden op hun latere, 21ste-eeuwse leer- en werkomgeving. Toch gaat de integratie van ICT in het onderwijs niet overal even snel bv. door een gebrekkige infrastructuur, het ontbreken van een aangepast curriculum, de digitale ongeletterdheid van vele directeurs en leerkrachten en/of een traditioneel examensysteem. Het project Eén computer in een graadklaslokaal laat echter zien dat je met weinig middelen toch heel veel kunt bereiken. Het project werd opgezet voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar (11- en 12-jarigen) in de afgelegen basisschool Buan in Davao del Norte. Het klaslokaal was uitgerust met een computer met de nodige softwareprogramma s en een videokaart, en was aangesloten op een tv. De apparatuur stond wat afgezonderd in het lokaal, zodat telkens een leerlingenduo aan de computer kon werken, terwijl de rest van de leerlingen de gewone les volgden. Aan het einde van die computeractiviteit bracht het duo dan verslag uit van hun resultaten aan de rest van de klas met behulp van audiovisuele middelen. Ieder duo kon ongeveer 1 uur en 40 minuten per week aan de computer werken. De resultaten van dit project waren o.a. een verbetering van de ICT-vaardigheden van leerlingen én leerkrachten, minder afwezigheid en uitval van leerlingen, meer participatie in de klas en spontaan mentorschap in de duo s door steeds leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar samen te zetten. Het project won de eerste prijs bij de UNESCO ICT in Education Innovation Awards ( ). Ref.: Genève Actieplan H4: Capacity building en H7: E-onderwijs, bv. 11d...ervoor zorgen dat jongeren ICT-kennis en -vaardigheden opdoen, waaronder het vermogen informatie te behandelen en te analyseren op een creatieve en innovatieve manier, hun knowhow te delen en volwaardig deel te nemen aan de informatiemaatschappij

13 Culturele diversiteit en identiteit, linguïstische diversiteit en lokale thema s (H8) Wat zegt het Actieplan? Culturele en linguïstische diversiteit van wezenlijk belang voor culturele identiteit, tradities en religies spelen eveneens een cruciale rol in de dialoog tussen culturen, bij internationale samenwerking en bij duurzame ontwikkeling in een informatiemaatschappij. UNESCO en de andere stakeholders legden vijf subthema s vast, die de belangrijkste aandachtspunten van het Actieplan bundelen: a. Geheugen en erfgoed; b. Lokale thema s en hedendaagse culturele expressie; c. Linguïstische diversiteit; d. Transversaal onderzoek; e. Mensen met een handicap. De media (H9) Wat zegt het Actieplan? Vrijheid van meningsuiting en de vrije stroom van informatie, ideeën en kennis zijn van wezenlijk belang voor de informatiemaatschappij en stimuleren ontwikkeling. De media spelen dan ook een grote rol in de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en leveren een belangrijke bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting en de veelzijdigheid van informatie. UNESCO besloot om, in samenspraak met de andere stakeholders, de inhoud van de issues uit het Actieplan te bundelen in de volgende vier domeinen: a. Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; b. Ontwikkeling van de media en capacity building van mediaprofessionals; c. Media- en informatiegeletterdheid; d. Lokale media. Wat hebben we al bereikt? Wat hebben we al bereikt? UNESCO werkt, samen met de andere stakeholders, aan de bevordering en bescherming van pluraliteit en diversiteit, vooral met behulp van een reeks internationale standaardisatie-instrumenten van zeven conventies, waaronder: de Conventie inzake de Bescherming en Promotie van Diversiteit van Culturele Expressies (2005); de Conventie inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed (2003). Veel activiteiten werden ook uitgevoerd in het kader van het Internationaal jaar van de talen (2008), zoals de oprichting van tal van websites met meertalige tools en producten, multimediapublicaties en studies. Een hoogtepunt was ongetwijfeld de oprichting van de Digitale Wereldbibliotheek (WDL), die door iedereen gratis via internet kan worden geraadpleegd in zeven talen. De verzameling omvat belangrijke originele documentatie uit landen en culturen van over de hele wereld. We zetten de belangrijkste resultaten even op een rij: De Werelddag voor de Persvrijheid, die elk jaar wordt gevierd (op 3 mei) met een reeks internationale symposia en workshops rond vrijheid van meningsuiting, elk jaar met een andere focus. Publicaties zoals Freedom of Information: a Comparative Legal Survey (verkrijgbaar in alle VN-talen) en Getting the Balance Right: Gender Equality in Journalism. Educatief materiaal, zoals de Media Education Toolkit en de Freedom of Expression Toolkit for Secondary School Students, een model voor de training van leerkrachten of voor media- en informatiegeletterdheid. Het opstarten van gemiddeld 80 mediaontwikkelingsprojecten per jaar in meer dan 70 ontwikkelingslanden de ondersteuning van internationale mediaontwikkeling via het Intergouvernementele Programma voor Communicatieontwikkeling. Een set van mediaontwikkelingsindicatoren (MDI s) die erkend is als standaardisatie-instrument om de ontwikkeling van de media in een 24 25

14 land te analyseren. Deze set bestaat ondertussen in zes talen en wordt al in een aantal landen toegepast. Modelcurricula voor opleidingen voor journalistiek, bachelor en master. Tot nu toe maakten al 38 landen hier gebruik van voor hun opleidingsinstituten voor journalistiek. creativecontent.unesco.org een multiculturele onlinecatalogus voor zelfstandige producers verslaggevers. Het programma voor Community Media Centres (CMC s) ter ondersteuning van de lokale media. Kabul Weekly gaat online De Kabul Weekly is, met een oplage van exemplaren, de grootste krant in Afghanistan, zowel in de stad als op het platteland. Dankzij UNESCO, Reporters without Borders en het Open Society Institute, is de krant tegenwoordig ook in cyberspace te vinden, waardoor er nog meer lezers kunnen worden bereikt. Deze onafhankelijke krant werd voor het eerst gepubliceerd in 1991, maar werd weer opgeheven in Direct na de val van het talibanregime verscheen de Kabul Weekly echter opnieuw, en is nu de meest gelezen krant van Afghanistan. De krant verschijnt iedere woensdag in het Engels, Dari en Pasjtoe. Het is een van de weinige kranten die ook artikels in het Engels publiceert, en heeft daardoor zowel lokale als buitenlandse lezers. De onlineversie van de krant biedt het laatste nieuws, zowel sociaal als economisch, artikels over speciale onderwerpen en informatie over het beeld van Afghanistan in de internationale media. Daarnaast vindt de lezer online ook de meest populaire rubrieken van de papieren versie: sport, film, cartoons, lezersbrieven en achtergrondartikels. Ref.: Genève Actieplan, 24: De media in de verschillende vormen en uit verschillende hoeken spelen een grote rol in de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en leveren een belangrijke bijdrage aan de vrijheid van meningsuiting en de veelzijdigheid aan informatie. De ethische aspecten van de informatiemaatschappij (H10) Wat zegt het Actieplan? De informatiemaatschappij moet de vrede respecteren, universele waarden naleven, het algemeen welzijn bevorderen en misbruik van informatie- en communicatietechnologie voorkomen. Daarom moeten de fundamentele waarden worden gepromoot, en de betrokkenen zouden zich bewust moeten zijn van de ethische aspecten van informatietechnologie en voortdurend onderzoek moeten doen naar die ethische aspecten. Wat hebben we al bereikt? UNESCO onderneemt, samen met de andere stakeholders, de nodige acties en stimuleert het nemen van preventieve maatregelen tegen misbruik van informatie- en communicatietechnologie. De belangrijkste stappen die op dat vlak al werden genomen, zijn: Vier regionale conferenties en seminaries over ethiek in de periode : voor Latijns-Amerika en de Caraïben, voor Afrika, voor Europa en voor Azië en het Stille Oceaangebied. De bedoeling hiervan was de reflectie en het debat over de ethische, wettelijke en sociale aspecten van een kennismaatschappij aan te zwengelen. De publicatie van alle bijdragen aan en resultaten van deze conferenties; deze zijn beschikbaar voor alle geïnteresseerde partijen. De oprichting van de netwerken Universities Network on Info-Ethics en Latin-American Youth Network on Info-Ethics, om de integratie van academische instellingen en jeugdorganisaties in Latijns-Amerika te bevorderen in het kader van sensibiliseringsacties. Het Information Ethics and E-government High Level Executive Seminar, gevolgd door een trainingworkshop, in Zuid-Afrika (februari 2009)

15 Het internet Governance Forum (IGF) De Principeverklaring die werd goedgekeurd op de Wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS) in Genève, erkent het internet als een algemene faciliteit voor het grote publiek. Om een multilateraal, transparant en democratisch beleid hieromtrent te garanderen, keurde de secretarisgeneraal van de VN de oprichting goed van een nieuw forum voor een multi-stakeholderdialoog over issues in verband met het beheer van het internet: het Internet Governance Forum (IGF). Internetbeheer is van essentieel belang voor UNESCO, zoals de directeurgeneraal het verwoordde 3 : Onze opdracht is het stimuleren van de vrije stroom van ideeën in woord en beeld en het ontwikkelen van communicatie tussen volkeren als middelen om te komen tot een inclusieve, ontwikkelingsgerichte kennismaatschappij die gebaseerd is op de principes van vrijheid van meningsuiting, universele toegang tot informatie, linguïstische diversiteit en gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Sinds 2006 worden er jaarlijks IGF-meetings gehouden; UNESCO s bijdrage bestaat uit de organisatie van workshops, deelname aan het panel en de promotie van haar constructieve, inclusieve, open en ontwikkelingsgerichte visie doorheen alle voorbereidende processen en activiteiten. Wat hebben we al bereikt? UNESCO heeft een bijdrage geleverd aan de debatten over internetbeheer door te pleiten voor mechanismen die gebaseerd zijn op openheid en diversiteit, waaronder universele toegang, vrijheid van meningsuiting, interoperabiliteit en maatregelen om elke vorm van censuur tegen te gaan. UNESCO heeft de multi-stakeholderbenadering van het forum ondersteund door ervoor te zorgen dat ook deskundigen en ontwikkelingslanden een stem kregen, en dat mannen, vrouwen en jongeren op evenwichtige wijze vertegenwoordigd waren. UNESCO droeg bij aan een betere samenwerking tussen de betrokken internationale organisaties met het oog op de ontwikkeling van algemeen toepasbare principes voor publieke beleidsissues in verband met de coördinatie en het management van kritische internetbronnen. UNESCO pleitte voor meer inclusieve en transparante processen ter bevordering van de linguïstische diversiteit op het internet en leverde de nodige deskundigheid aan en werkte samen met de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), om ervoor te zorgen dat alle talen en schriften op het internet vertegenwoordigd zijn. Dit alles zal ten goede komen aan de vrije stroom van ideeën en de communicatie tussen volkeren verbeteren op weg naar een inclusieve, ontwikkelingsgerichte kennismaatschappij. Globale ICT-ontwikkelingen Per 100 inwoners, inhabitants, wereld World Vaste Fixed telefoonlijnen telephone lines Gsm-abonnementen Mobile cellular telephone subscriptions Internetgebruikers users Abonnees Fixed broadband vaste breedbandaansluiting subscribers Abonnees Mobile broadband draadloze subscribers breedbandaansluiting * In zijn voorwoord in Internet Governance Forum (IGF). The First Two Years (UNESCO 2008). Bron: ITU World Telecommunication / ICT Indicators Database. * Geschatte waarden

16 Unesco Platform Vlaanderen vzw Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur UNESCO draagt bij tot het opbouwen van vrede, het uitroeien van armoede, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog via onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie & informatie. De Organisatie besteedt in al haar programma s bijzondere aandacht aan Afrika en gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Al haar activiteiten zijn geworteld in de principes van de mensenrechten. Het UNESCO Platform Vlaanderen legt zich in de eerste plaats toe op het zo breed mogelijk verspreiden van informatie over de activiteiten en programma s van UNESCO. Dat doet ze onder meer via het driemaandelijks tijdschrift UNESCO info, het uitgeven van brochures rond specifieke UNESCO- thema s en door het runnen van een informatie- en documentatiecentrum. Verantwoording foto's: Cover Emrah Turudu UNESCO p.7 Robert Churchill p.9 Don Bayley p.11 Aleksey Buzuk p.13 on the left side : Andrey Prokhorov on the right side : Trista Weibell p.14 Cliff Parnell p.16 John Woodworth p.17 Association Images & Me moires p.19 Huchen Lu p.20 Bonnie Jacobs p.21 UNESCO p.26 Tom Nulens Dit project werd uitgevoerd met steun van de Vlaamse Regering. De Vlaamse overheid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze brochure.

17 WSIS maakt het verschil door... de menselijke dimensie van de informatiemaatschappij te benadrukken, onderwijs, kennis, informatie en communicatie als basiselementen van menselijke vooruitgang en welzijn te beschouwen, te helpen aan de opbouw van informatiegeletterde samenlevingen, de kracht van ICT te erkennen om de dialoog tussen mensen, landen en culturen te bevorderen, te helpen de kenniskloof te dichten en een harmonieuze, eerlijke en gelijkwaardige ontwikkeling voor iedereen te garanderen, mede te zorgen voor universele, alomtegenwoordige, gelijkwaardige, niet-discriminerende en betaalbare toegang tot informatie en kennis, de kracht van ICT te erkennen om te helpen armoede uit te roeien, de weg naar een inclusieve, vrije en open kennismaatschappij voor iedereeen te helpen plaveien.

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling

UNESCO Masterclass Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 1. Waarom deze masterclass? 2. Samenwerking 3. Aandacht voor actie tegen armoede en honger en voor duurzame ontwikkeling UNESCO Masterclass 2016 - inhoud 1. De SDG s: een vernieuwde

Nadere informatie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie cultuur en onderwijs. van de Commissie cultuur en onderwijs. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009 2014 Commissie cultuur en onderwijs 23.2.2010 2009/2229 (INI) ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake Internetgovernance:

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, onderzoek en energie. 4.5.2005 PE 357.832v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, onderzoek en energie. 4.5.2005 PE 357.832v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie industrie, onderzoek en energie 4.5.2005 PE 357.832v01-00 AMENDEMENTEN 1-36 Ontwerpverslag Catherine Trautmann Informatiemaatschappij (COM(2004) 0480

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld.

Er wordt een presentatie verzorgd de huidige stand van zaken van Ict in Onderwijs. Hierbij worden ook enkele vragen gesteld. VERSLAG REGIONALE CONSULTATIE OVER ICT EN ONDERWIJS MAROWIJNE DATUM: WOENSDAG 23 OKTOBER 2013 LOCATIE: RECREATIECENTRUM MARIJKEDORP Op woensdag 23 oktober werd in de recreatiezaal van Marijkedorp de regionale

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE

UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE Onder leiding van UNITE-IT ALGEMEEN OVERZICHT 2014 Het Unite-IT-netwerk heeft zijn tweede projectjaar gevierd. Het tweede projectjaar was pas het eerste volledig

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope.

MinervaEC. MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus. Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008. http://www.minervaeurope. MinervaEC MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, econtentplus Periode: 1 /10/ 2006 31/09/2008 http://www.minervaeurope.org/ Hans van der Linden 11 december 2007 Coördinerend netwerk

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking

Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de minister-president

Nadere informatie

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs

Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen. Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Van gunsten naar rechten voor leerlingen met beperkingen Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en onderwijs Feiten New York 13 december 2006 Verdrag + Optioneel Protocol (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel

Ik was er zelf bij toen hier, in het Vlaams Parlement, precies 5 jaar. geleden, de Vlaamse Gebarentaal (VGT) unaniem en met veel Dinsdag 26 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vijf jaar erkenning Vlaamse Gebarentaal Vlaams Parlement Geachte aanwezigen, Geachte voorzitter, Beste

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") E-LEARNING. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) E-LEARNING. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") E-LEARNING Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 15.2.2010. Internetgovernance: de volgende stappen. Commissie industrie, onderzoek en energie

WERKDOCUMENT. NL In verscheidenheid verenigd NL 15.2.2010. Internetgovernance: de volgende stappen. Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 15.2.2010 WERKDOCUMENT Internetgovernance: de volgende stappen Commissie industrie, onderzoek en energie Rapporteur: Francisco Sosa

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 9 april 2015, Amsterdam Geachte leden van de Vaste commissie voor

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Met Saved by the bell werken wij enkel met de vierde doelstelling: Kwaliteitsonderwijs.

Met Saved by the bell werken wij enkel met de vierde doelstelling: Kwaliteitsonderwijs. In deze korte kwis met 10 vragen raken we enkele onderwerpen aan bij het thema Kwaliteitsonderwijs. De leerlingen zullen even moeten nadenken over de antwoorden. Ze kunnen ook in kleinere groepjes samen

Nadere informatie

ADVIES Europese Jongerenhoofdstad

ADVIES Europese Jongerenhoofdstad ADVIES Europese Jongerenhoofdstad Het European Youth Forum werkt in het voorjaar van 2008 het idee van een Europese jongerenhoofdstad verder uit. De Vlaamse Jeugdraad geeft zijn standpunt over dit idee.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Europees Beleidsnetwerk met betrekking tot Sleutelcompetenties in het onderwijs http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Over het KeyCoNet project KeyCoNet (2012-14) is een

Nadere informatie

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn Zet goede bedoelingen om in goede acties Ingeborg Boon NEN met dank aan Hans Kröder 1 Europees: 30 leden Wereldwijd: 159 leden ruim 60 jaar 18.000 publicaties Missie:

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-008 Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

European Festivals Association

European Festivals Association European Festivals Association De stem van honderden festivals in Europa en daarbuiten Festivals... trekken miljoenen burgers aan presenteren de meest gerenomeerde artiesten en ensembles d.m.v. co-producties

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Introductie

PROJECTFICHE. Introductie PROJECTFICHE "Gannet Sailing for Education" primary education for everyone "Jan van Gent Zeilen voor Onderwijs" basisonderwijs voor iedereen Introductie Recht op onderwijs Reeds in 1948 hebben regeringsleiders

Nadere informatie

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld.

Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Preview. De vragenlijst kan uitsluitend online worden ingevuld. Vragenlijst "Een tussentijdse herziening van Europa 2020 - het standpunt van de EU-regio's en -steden" Achtergrond De tussentijdse herziening

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA

Openingsuren en bereikbaarheid: Ma Di Wo Do Vrij ZA PEDAGOGISCHE FICHE Laatst gewijzigd op: 27/Mar/09 ORGANISATIE: ECUADORGALLERY METHODIEK: CREATIEVE SCHILDEREN 1. Algemene info Adres: Bretagnestraat 25, 17 1200 Brussel Tel: 027704310-0494486164 Fax: /

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa

Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Verbeteren van de slechte schoolresultaten voor wiskunde en wetenschap blijft uitdaging voor Europa Brussel, 16 november 2011 Beleidsmakers moeten scholen beter ondersteunen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Brussel, 16 juli 2015 De editie 2015 van de jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij kunt u nu raadplegen.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 8.6.2001 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 165/23 RECTIFICATIES Rectificatie van de briefwisseling tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Internationale Arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013

Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Implementing the UNCRPD Het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid Vereniging voor de Verenigde Naties 4 december 2013 Wat is het VN-Verdrag? UNCRPD = United Nations

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2019 GRIP neemt zijn rol op als voortrekker en aanjager om te komen tot een omslag in de kijk op handicap en meer inclusie

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

ADVIES European Youth Foundation

ADVIES European Youth Foundation ADVIES European Youth Foundation De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om een verhoging van het budget van de European Youth Foundation, op de agenda van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te

Nadere informatie

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005

Open Forum. Kinderrechteneducatie. 25 februari 2005 Open Forum Kinderrechteneducatie 25 februari 2005 Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw Eekhout 4 9000 Gent Tel: 09/225.90.25 info@kinderrechtencoalitie.be www.kinderrechtencoalitie.be INHOUD Inhoud 2 Programma

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Gebruikersgroepen zoals internationale investeerders, journalisten, officiële nationale en multilaterale hulporganisaties, 318

Gebruikersgroepen zoals internationale investeerders, journalisten, officiële nationale en multilaterale hulporganisaties, 318 Dit proefschrift bevat een uitgebreide analyse van de problemen rond de constructie en het gebruik van indicatoren voor de kwaliteit van het openbare bestuur, bekend als governance indicatoren. De kwaliteit

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Beste deelnemers, Versie: :20

Beste deelnemers, Versie: :20 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van Icuro - Symposium Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit? 17 oktober 2014 - Hasselt Versie: 20-10-2014

Nadere informatie

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1

Inclusief beleid. Een samenleving voor iedereen Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Een samenleving voor iedereen 20-9-2010 Wmo, Inclusief beleid, MLN 1 Inclusief beleid Beleid waarbij in alle fasen van de beleidscyclus rekening wordt gehouden met verschillen tussen mensen

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in?

Samenvatting. 1. Wat houdt het begrip internationale samenwerking in? Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting In de 21 ste eeuw is de invloed van ruimtevaartactiviteiten op de wereldgemeenschap, economie, cultuur, milieu, etcetera steeds groter geworden. Ieder land dient

Nadere informatie

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen

Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen Actiepunten 2016 van de overheid m.b.t. de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen 1.Inleiding In het Steenkoolconvenant, dat in 2014 is gesloten, zijn het Ministerie

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland

Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Hoe vergroten we de waarde van digitale cultuur en digitaal erfgoed? Marco de Niet Digitaal Erfgoed Nederland Cultuur in Beeld Rotterdam, 7 december 2016 Bovensectorale ondersteunende instelling in de

Nadere informatie

HET BEVORDEREN VAN TOEGANKELIJKE INFORMATIE VOOR LEVENSLANG LEREN

HET BEVORDEREN VAN TOEGANKELIJKE INFORMATIE VOOR LEVENSLANG LEREN HET BEVORDEREN VAN TOEGANKELIJKE INFORMATIE VOOR LEVENSLANG LEREN Het hebben van toegang tot informatie is een fundamenteel recht van iedere leerling, met of zonder beperkingen en/of specifieke onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren,

Mijnheer de Schepen, Mijnheer Christiaens, Mijnheer Hellings, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Keppel-Seghers 28 maart 2011 Mijnheer de Schepen, Mijnheer

Nadere informatie

Protocolnummer: 035 Ontwikkeld door: geïnspireerd door Nancy Dana en aangepast aan de Europese context door Katholiek Onderwijs Vlaanderen Titel

Protocolnummer: 035 Ontwikkeld door: geïnspireerd door Nancy Dana en aangepast aan de Europese context door Katholiek Onderwijs Vlaanderen Titel Protocolnummer: 035 Ontwikkeld door: geïnspireerd door Nancy Dana en aangepast aan de Europese context door Katholiek Onderwijs Vlaanderen Titel Onderzoeksplan opstellen Bronnen Dana, F.N. and Yendol-Hoppey,

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl

obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl obs Jaarfke Torum 15 9679 CL Scheemda Postbus 60 9679 ZH Scheemda 0597 592524 jaarfke@planet.nl 1 Actief burgerschap en sociale integratie: Door de toenemende individualisering in onze samenleving is goed

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie