De rol van communicatie in organisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van communicatie in organisaties"

Transcriptie

1 De rol van communicatie in organisaties Naam: xxxxxxx Studentnummer: xxxxxx Datum: Opleidingsinstituut: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: HBO Bedrijfskunde 1 Jaar Naam module: Communicatie in organisaties Docent: xxxxxxx

2 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD LEESWIJZER INLEIDING AANLEIDING KERNWAARDEN EN DOELSTELLING COMMUNICATIE VORMEN VAN COMMUNICATIE EN MIDDELEN STRATEGISCH COMMUNICATIEMANAGEMENT IDENTITEIT + IMAGO = REPUTATIE RELATIES ISSUES DE COMMUNICATIEMANAGER PROFIEL COMPETENTIES SAMENVATTING CONCLUSIE BIJLAGE 1 LITERATUURLIJST...14 Auteur: xxxxx Pagina 2/14 Datum:

3 1 Voorwoord Deze moduleopdracht maakt onderdeel uit van de opleiding HBO Bedrijfskunde 1 Jaar en wordt uitgevoerd in opdracht van de NCOI Opleidingsgroep. De rol van communicatie in organisaties verandert de laatste jaren zeer snel. We kunnen als trend al zeggen dat de communicatie in organisaties steeds belangrijker wordt; vroeger stond er een grote poort en hek om een organisatie, tegenwoordig kun je stellen dat door de komst van social media organisaties meer weg hebben van een grote transparante, glazenhuis. Iedereen is met iedereen verbonden en organisaties communiceren gewild en ongewild ook continue met hun omgeving. Ik heb besloten deze moduleopdracht toe te spitsen op mijn huidige organisatie, t.w. xxxxx. In mijn functie als Adviseur ICT / Informatiemanagement heb ik veel te maken met vrijwel alle disciplines binnen de organisatie, maar ook met externen (voornamelijk leveranciers). Daarnaast is xxxxx een programma gestart t.b.v. een betere dienstverlening richting de klanten. Het onderdeel communicatie is een kritische succesfactor binnen het programma. Deze moduleopdracht zal meerdere relaties leggen richting dit programma om de theorie in dit perspectief te plaatsen en de theorie te onderbouwen met voorbeelden naar dit programma. In deze moduleopdracht wordt getracht de volgende vraag te beantwoorden: Hoe dient communicatie in organisaties er uit te zien en welke rol heeft de communicatiemanager en de werknemer hierin?. De moduleopdracht die u nu voor u heeft, probeert heldere koppelingen vanuit de theorie naar de praktijk te leggen en waar nodig theorie te vertalen naar praktijk. Literatuurverwijzingen zijn vermeld in de teksten en als bijlagen toegevoegd. Na het beschrijven van de verzamelde informatie en literatuur zal er een korte samenvatting gepresenteerd worden van de bevindingen en mijn uiteindelijke conclusie beschreven worden. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn docent xxxxx te bedanken voor de fijne en constructieve begeleiding gedurende de module en lessen. 1.1 Leeswijzer Hoofdstuk 1 vertelt de achtergrond van deze opdracht; Hoofdstuk 2 geeft uitleg over de aanleiding en legt een relatie naar de werkgever; Hoofdstuk 3 beschrijft de basis en definitie van communicatie; Hoofdstuk 4 gaat over strategisch communicatiemanagement; Hoofdstuk 5 beschrijft de rol van de communicatiemanager; Hoofdstuk 6 is een korte samenvatting; Hoofdstuk 7 is de conclusie van deze opdracht. Extra toelichtingen zijn te vinden in de vorm van bijlagen, respectievelijk is dit: Bijlage 1 Literatuurlijst Auteur: xxxxx Pagina 3/14 Datum:

4 2 Inleiding xxxx is gestart met een programma om haar dienstverlening richting bedrijven, burgers en overige organisaties te verbeteren. Om hier meer gewicht aan te geven heeft de gemeente de volgende missie en daaruit voorvloeiend visie gedefinieerd; Missie Wij streven naar een optimaal leefklimaat voor burgers, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst en stemmen onze dienstverlening hier zo goed mogelijk op af. Wij spannen ons maximaal in dit te bereiken met verantwoordelijkheid, transparantie en betrokkenheid als uitgangspunten. Visie We zijn ervan overtuigd dat xxxx een stad is met kwaliteiten. We vinden dat iedereen bij onze stad hoort, zonder onderscheid of drempels. We willen een nieuwe inhoud geven aan de relatie tussen burger en bestuur: open, transparant en met de hoge ambitie dat iedereen beseft dat het gemeentebestuur zijn of haar bestuur is. 2.1 Aanleiding Xxxxx realiseert zich dat de omgeving in de breedste zin van het woord, het speelveld, voortdurend in beweging is en verandert. Dat wat vandaag goed is, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Het programma zoals hierboven beschreven gaat over klantgerichtheid en eenduidigheid in de benadering van klanten. Met andere woorden: houding en gedrag moeten aansluiten bij die veranderende omgeving en bij hetgeen wat voor het uitvoeren van ons werk nodig is. Om een duidelijk herkenbaar beeld van xxxx neer te zetten, moet intern datzelfde beeld gevoeld en uitgedragen worden. Het programma is een vertaling van de kernwaarden naar de organisatie. Het is een manier van werken waarmee men wil aansluiten op de uitstraling van xxxxx en inspelen op de veranderende omgeving. Het programma is een manier van denken, van houding en gedrag. 2.2 Kernwaarden en doelstelling In een gezamenlijke werkgroep tussen burgers, medewerkers, ondernemers, instellingen etc. zijn de huidige identiteit en imago vastgesteld van xxxxx. Vervolgens is in een landelijk onderzoek en in lokale onderzoeken vastgesteld hoe anderen naar xxxx kijken, kortom wat is de reputatie xxxxx (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 81). De uitkomsten hiervan zijn geformuleerd in onderstaande kernwaarden en werkwijze (belofte): Kernwaarden: Ondernemend, Open en Ontspannen Kernboodschap: xxxx is een ondernemende stad met een open, menselijk karakter waar men op een ontspannen wijze kan wonen, werken en genieten. Om bovenstaande kernboodschap te kunnen realiseren is er een vertaalslag gemaakt naar de xxxxx werkwijze, hoe dit in de praktijk tot uitvoering komt: Wij zijn flexibel, gaan vriendelijk met elkaar om en hebben respect voor elkaar en onze klanten. Wij weten elkaar te vinden en zijn betrokken bij ons werk. Wij staan klaar voor de burgers en zijn er voor hen. We zijn integer en aanspreekbaar. Wij werken heel transparant en zijn toegankelijk, bereikbaar en betrokken. Ideeën en projecten ontwikkelen wij samen met partners. Auteur: xxxxx Pagina 4/14 Datum:

5 3 Communicatie Het blijkt niet eenvoudig om Communicatie als begrip te definieren. Communicatiewetenschappers hebben geprobeerd de vele facetten van communicatie op rationele wijze vast te leggen in modellen (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 23). Een eerste onderscheid dat gemaakt kan worden is tussen twee basissituaties: Communiceren zónder middel en medium; Communiceren mét middel of medium. De basis van communiceren zonder middel of medium is het gesprek tussen twee mensen. Daarin zijn vier situaties te onderscheiden. Respectievelijk zijn dit: 1. Persoon A maakt een begin met communicatie; 2. Persoon B reageert op de communicatie van A; 3. Het gespreksonderwerp is X; 4. De onderlinge relatie tussen A en B. Dit model wordt ook wel de communicatiedriehoek genoemd (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 24). De communicatiedriehoek Naast communiceren zonder middelen of media bestaat het communiceren mét middelen en media. Een medium is een communicatiemiddel dat door derden wordt geëxploiteerd. Een middel daarentegen wordt door een organisatie zélf gemaakt (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 29). Het eerste basismodel dat werd bedacht door twee ingenieurs, die wilden weten of de geluidssignalen via een telefoondraad wel goed overkwam, ligt nu ten grondslag aan vrijwel alle modellen die de problemen van communiceren via middelen en media willen onderzoeken. Dit model wordt ook wel het ZBMO-model genoemd (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 30). ZBMO-Model Auteur: xxxxx Pagina 5/14 Datum:

6 3.1 Vormen van communicatie en middelen Elke organisatie die dient te communiceren met hun interne en externe stakeholders (vrijwel altijd van toepassing) en daarnaast boodschappen/informatie dient te verspreiden heeft daarvoor eigen communicatiemiddelen nodig of kan hiervoor gebruik maken van media (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 51). Eigen middelen o Zijn in beheer en onder controle gemaakt van de organisatie. Media o Communicatiemiddelen die door andere organisaties worden geëxploiteerd en dus niet direct worden gecontroleerd door de betreffende organisatie. Zowel eigen communicatiemiddelen als media hebben hun specifieke kenmerken en mogelijkheden. Aan de hand van deze kenmerken en mogelijkheden kan de keuze gemaakt worden met welke middelen en/of media efficiënt en effectief informatie, kostenverantwoord en doelmatig verspreid kan worden naar de betreffende doelgroep(en) (stakeholders). Elke gemeentelijke instelling staat midden in de maatschappij en heeft hierdoor te maken met diverse stakeholders. Denk hierbij aan burgers, bedrijven, leveranciers, overheid, de pers, maar ook interne medewerkers en divers in de zin van religie, geslacht, leeftijd, opleiding en nationaliteit. Hiervoor worden dan ook diverse communicatiemiddelen én media voor ingezet om deze stakeholders zo effectief en efficiënt mogelijk te bereiken. Binnen xxxx wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen t.w. mondeling, schriftelijk, audiovisueel en digitaal. De kanalen intranet, internet (inclusief social media), personeelskrant en informatiezuilen zijn Owned media (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 51). De content wordt immers door de gemeente bepaald en gecontroleerd. Het CMS (Content Management Systeem) wordt ingekocht (Paid media - Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 51), de informatie echter wordt beheerd en geplaatst door de organisatie zelf. Een gemeentelijke instelling heeft als snel te maken met free publicity of anders gezegd Earned media (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 51 p. 59). Dit kan in zowel positieve als negatieve zin tot uiting komen. Hierdoor is het van wezenlijk belang dat een gemeentelijke instelling of een andere vorm van een organisatie weet welke reputatie men heeft of anders gesteld, hoe erover de organisatie gesproken, geschreven en gedacht wordt (imago) en de verhouding ten opzichte van de identiteit en het beeld wat de organisatie van zichzelf heeft. Auteur: xxxxx Pagina 6/14 Datum:

7 4 Strategisch Communicatiemanagement 4.1 Identiteit + Imago = Reputatie Tussen identiteit (wat vindt de organisatie zelf dat zij is?) en imago (welk beeld heeft de buitenwereld van de organisatie?) bestaat een spanning die de essentie van reputatiemanagement vormt. Het is dit spanningsveld waar het in reputatiemanagement om draait (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 79 p. 81). Van Riel (hoogleraar Corporate Communication) heeft het identiteits- en imagomodel ontwikkeld. De hoofdgedachte van dit model is dat de corporate identity de basis vormt voor het corporate image dat uiteindelijk in de samenleving gevormd wordt. Identiteits- en imago model (Van Lier) Wij zijn flexibel, gaan vriendelijk met elkaar om en hebben respect voor elkaar en onze klanten. Wij weten elkaar te vinden en zijn betrokken bij ons werk. Wij staan klaar voor de burgers en zijn er voor hen. We zijn integer en aanspreekbaar. Wij werken heel transparant en zijn toegankelijk, bereikbaar en betrokken. Ideeën en projecten ontwikkelen wij samen met partners. Bovenstaande zijn de gemeenschappelijke vertrekpunten, vertaald naar een belofte (GVP s - Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 82) die in eenvoudige formuleringen zijn geconcretiseerd en zijn de voortvloeisels uit de missie en visie van xxxx. Deze GVP s gelden voor alle communicatie van de organisatie en fungeren als centrale waarden van de communicatie. De drie communicatiedisciplines (management-, organisatie- en marketingcommunicatie) zijn allen vertegenwoordigd in de GVP s en hebben directe relaties met de betreffende stakeholders (- Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 82). Een sterke reputatie vergroot de motivatie bij de eigen medewerkers, vergroot de identificatie met de eigen organisatie, wekt vertrouwen bij de diverse externe doelgroepen van een organisatie, draagt bij aan de geloofwaardigheid, maakt een onderneming onderscheidend en is van groot strategisch belang (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 84). Het is voor een organisatie van groot belang om een sterke reputatie te verkrijgen, te hebben en te behouden. Naast de drie communicatiedisciplines zijn alle fundamenten of bouwstenen van een reputatie ook terug te vinden in bovenstaande belofte (zichtbaarheid, onderscheidend vermogen, transparantie, authenticiteit en consistentie) (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p p p. 86). Deze bouwstenen vormen de basis voor een sterke reputatie en zijn hierdoor essentieel rondom de opzet en structuur van reputatie management. Auteur: xxxxx Pagina 7/14 Datum:

8 4.2 Relaties Naast een reputatie en reputatiemanagement heeft een organisatie te maken met relaties of stakeholders. De term stakeholders wordt steeds meer gebruikt in het management vakgebied. Het is een term afkomstig uit de Amerikaanse literatuur. Stakeholders of relaties zijn personen, groepen of organisaties die een belang stellen in het doen en laten van de organisatie (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 108). Naast de in hoofdstuk 4 genoemde belofte van xxxxx is men bezig een programma op te starten waarbij de relatie/stakeholder centraal wordt gesteld en er meer oog komt voor het uiteindelijke resultaat. Dit programma is opgebouwd uit een 4-tal pilaren, t.w.; 1. Betere producten en diensten (kwaliteit); 2. Toegankelijkere systemen en informatie (juiste inzet ICT middelen); 3. Efficiëntere transparantere processen en besturen (efficiency); 4. Flexibelere en betrokken medewerkers (motivatie en talent het nieuwe werken). Deze 4 pilaren zijn vervolgens weer opgeknipt in een cá 20-tal projecten. Zoals blijkt wordt er zwaar ingezet op het verbeteren van de dienstverlening richting alle stakeholders, deze zijn tenslotte allen vertegenwoordigd in deze pilaren. Er is één stakeholder met meer invloed op de gehele bedrijfsvoering, dat is de centrale overheid. Om bepaalde zaken af te dwingen is er ook vanuit de overheid een programma gestart. Dit programma wordt gecoördineerd vanuit KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en draagt de naam operatie NUP, ofwel: Nationaal Uitvoerings Programma. Recentelijk is hier de i aan toegevoegd i.v.m. de digitale dienstverlening, i-nup. Dit programma is opgebouwd uit een x aantal bouwstenen om vervolgens tot het geheel te komen. Al deze programma s en initiatieven zijn er op geënt de klant niet tot last te zijn, maar te komen tot een snellere, meer efficiënte dienstverlening en een optimalisatie van de relatie, zonder hierbij onnodige ballast mee te dragen. Er wordt rekening gehouden met alle stakeholders. De communicatie vanuit de gemeente is enerzijds lineair, denk bijvoorbeeld aan het opleggen van parkeerbelastingen en anderzijds interactief, denk hierbij bijvoorbeeld aan het stemmen bij verkiezingen (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 112). Feitelijk zijn alle communicatiestrategieën uit het communicatiekruispunt van Van Ruler (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 114) van toepassing bij een gemeente. In dit geval is er geen beste manier van communicatiestrategie, dit is sterk afhankelijk van de situatie. De volgende voorbeeld situaties bij een gemeente en de betreffende vorm van communicatiestrategie verhelderen deze stelling: Informering: Als gemeente wordt er vrijwel dagelijks geïnformeerd, dit is eenrichtingsverkeer. Een voorbeeld is het nemen van verkeersbesluiten; Dialogisering: Men kan als burger/bedrijf of overige entiteit bezwaar maken tegen genomen besluiten (een zogenaamde inspraakronde). Er is dan sprake van tweerichtingsverkeer; Overreding: Op het moment dat de gemeente het bezwaar afwijst (via de rechter of andere instantie) wordt het bezwaar overruled en het besluit toch doorgevoerd (dit wordt dan ook als zodanig gepubliceerd); Formering: Denk hierbij aan de verkiezingen waarbij politieke partijen meningen/ideeën hebben en de burgers hiervan willen overtuigen. De zogenaamde debatten met burgers zijn hiervan goede voorbeelden (tweerichtingsverkeer). Auteur: xxxxx Pagina 8/14 Datum:

9 Communicatiekruispunt (Van Ruler) 4.3 Issues Er wordt betoogd dat strategisch communicatiemanagement tenminste bestaat uit reputatiemanagement en relatiemanagement. Naast goed relatiebeheer en een goede zelfpresentatie dient er ook nagedacht te worden over de inhoud van de communicatie. De samenleving verwacht namelijk inhoudelijke betrokkenheid en een beargumenteerd standpunt van organisaties bij maatschappelijke issues I. Daarom is issuemanagement een steeds belangrijker onderdeel van strategisch communicatiemanagement. Hiermee worden ontwikkelingen in de samenleving beoordeeld en gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 127). Zeker van gemeentelijke organisaties worden duidelijke standpunten verwacht, immers een dergelijke organisatie staat midden in de samenleving en interacteert met veel verschillende stakeholders en heeft vaak nog een monopolie positie waardoor de samenleving nog veeleisender is. Een issue doorloopt een bepaalde levenscyclus, een fasering (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 128 p. 129): 1. Definitiefase; a. Het issue wordt benoemd en is niet meer een klacht van een enkeling maar ook relevant voor anderen. M.b.v. goede monitoring kan een communicatiemanager signalen oppikken. 2. Legitimatiefase; a. In deze fase wordt gesteld waarom het terecht is dat de samenleving zich bezighoudt met het issue. De communicatiemanager kan zich gaan voorbereiden op eventueel te ondernemen acties en reacties. 3. Polarisatiefase; a. Het issue heeft de media bereikt. Er vinden debatten plaats tussen voor- en tegenstanders. De communicatiemanager moet een draaiboek klaar hebben indien de organisatie geconfronteerd wordt met het issue. 4. Identificatiefase; a. Het issue wordt beschouwd door alle partijen als een probleem. Maatregelen worden genomen. I Onderwerpen van gesprek in de samenleving Auteur: xxxxx Pagina 9/14 Datum:

10 Voordat het issue zich bevindt in de polarisatiefase is het dus van groot belang dat de communicatiemanager zich voorbereid heeft op het issue in de vorm van een draaiboek of programma om hier vervolgens effectief op te anticiperen namens de organisatie. Indien dit onvoldoende gebeurt kan dit zeer vervelende (rampzalige) gevolgen hebben voor een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het issue rondom Lektober II (bron: De organisatie die de beveiliging regelde voor al deze sites DigiNotar is inmiddels failliet. Hieruit blijkt dat de rol van de communicatiemanager essentieel had kunnen zijn maar zeker ook is! Immers als de eerste twee fasen goed waren georganiseerd had men wellicht nog aan damage-control kunnen doen en had de schade wellicht beperkt gebleven. In het perspectief van bovenstaand voorbeeld, maar dit zou idealiter voor elke organisatie moeten gelden, zou een communicatiemanager permanent aan het monitoren moeten zijn wat er in de samenleving speelt om hier als organisatie vervolgens adequaat op te anticiperen. Monitoren heeft voor een organisatie een 3-tal functies (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 128 p. 134), t.w.: 1. Radarfunctie; a. Organisaties moeten hun interne en externe omgeving voortdurend analyseren omdat deze hun situatie kan beïnvloeden. 2. Waakhondfunctie; a. Dit behelst het signaleren, bespreken en eventueel corrigeren van onjuiste berichten over de organisatie. 3. Antennefunctie; a. Aandacht besteden om op de hoogte te zijn en blijven van ontwikkelingen zowel binnen de interne als externe omgeving, welke deze het functioneren van de eigen organisatie kunnen beïnvloeden. Monitoren heeft een duidelijke toegevoegde waarde voor organisaties. Door het voortdurend analyseren van de interne en externe omgeving kan men eventuele onjuiste berichten signaleren en corrigeren. Organisaties zouden de 3 functies binnen het monitoren moeten borgen, hiermee zijn en blijven organisaties op de hoogte van ontwikkelingen die een mogelijke invloed kunnen hebben op het functioneren van de organisatie, dit zowel in positieve zin als in negatieve zin én kunnen hier vervolgens actief op anticiperen. Organisaties lopen zo niet achter de feiten aan zoals kan gebeuren in de polarisatiefase van issues, maar zijn voorbereid en kunnen de lead nemen over ontwikkelingen. II Jaar 2011: Lekken in websites bij diverse instanties waar persoonsgegevens beheerd worden Auteur: xxxxx Pagina 10/14 Datum:

11 5 De communicatiemanager Zoals in hoofdstuk 4 duidelijk naar voren is gekomen is de rol van de communicatiemanager in organisaties van groot belang. In de meest extreme gevallen, zoals het voorbeeld bij DigiNotar, zou de communicatiemanager onderdeel uit moeten/kunnen maken van het bedrijfscontinuïteit plan. Gelukkig zijn dit meer incidentele gevallen dan structurele, maar dat neemt niets weg van de urgentie en rol van de communicatiemanager. 5.1 Profiel Binnen communicatiemanagement is er sprake van veel uiteenlopende activiteiten en producten. Het produceren en uitvoeren hiervan is een ambachtelijke vaardigheid die door operationele communicatieprofessionals worden uitgevoerd (medewerkers). Het beoordelen of deze communicatieactiviteiten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie en daar ook verantwoordelijkheid voor dragen is een taak van de communicatiemanager (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 306). De communicatiemanager heeft de volgende verantwoordelijkheden: Strategie vertalen in concrete communicatieplanningen; Communicatieplanningen om zetten in concrete communicatieprogramma s; Strategie vertalen naar kernboodschappen; Keuze maken uit diverse communicatiemiddelen; Taken en verantwoordelijkheden toe wijzen en coördineren; Toe zien op tijdsplanningen en budgetten; Communicatieprogramma s laten uitvoeren en waar nodig bijsturen; Resultaten matchen met de initiële hoofddoelstellingen. 5.2 Competenties Zoals in het overzicht wordt weergegeven is er sprake van een redelijk uitgebreid verantwoordelijkheidspakket. Om deze verantwoordelijkheden daadwerkelijk te kunnen dragen dient de communicatiemanager te beschikken over een aantal competenties. De must-have competenties zijn de volgende (bron: Taalvaardigheid; o De communicatiemanager dient zicht thuis te voelen in taal en communicatie Samenwerken; o Op diverse lagen en met verschillende disciplines dient de communicatiemanager samen te werken (directie, managers, juristen, productmanagers) Plannen en organiseren; o De organisatie strategie moet vertaald worden in concrete communicatieplanningen en programma s Kennis van media en communicatietechnieken; o Er is sprake van diverse stakeholders en doelgroepen waarop de communicatie afgestemd dient te worden Analytisch inzicht; o Vragen maar ook issues dienen vertaald te worden naar concrete oplossingen Auteur: xxxxx Pagina 11/14 Datum:

12 Een communicatiemanager heeft over het algemeen genomen een vaste plaats bij de communicatieafdeling, echter communicatie is afdeling en- soms organisatie overstijgend. Hierdoor is het van essentieel belang dat de communicatiemanager beschikt over bovenstaande vaardigheden. Een bijzondere vorm van communicatie is linking-pin communicatie. Hierbij is er sprake van overlappende groepen en/of medewerkers waar tussen informatie-uitwisseling plaatsvindt. Men name vindt men dit soort situaties in diagonale richting; een leider van een hiërarchisch lagere groep vormt de linking-pin met de daarboven gelegen groep. Informatie wordt dus getrapt doorgegeven (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012, p. 155). Voorbeeld van een Linking-Pin model Een communicatiemanager is in vele gevallen de linking-pin. Hij/Zij dient daarom te beschikken over de benodigde en vereiste competenties. Het is immers de communicatiemanager die er voor moet zorgen dat de strategie vanuit de directie vertaald wordt naar concrete planningen en eenvoudige bewoordingen. Tenslotte moet het verhaal van de directie door een ieder in de organisatie begrepen worden. Het is dan ook aan de communicatiemanager om er voor te zorgen dat elke werknemer begrijpt welke rol hij/zij heeft in het licht van de totale communicatie binnen de organisatie. De communicatiemanager is hier logischerwijs niet alleen verantwoordelijk voor, opvolging door de medewerkers binnen de organisatie en bewaking ligt bij het lijnmanagement. Het actief monitoren is echt wel de rol van communicatiemanager, dit kan middels het linking-pin model uitgevoerd worden. De communicatiemanager dient met alle lagen van de bevolking te kunnen communiceren en acteren. Communicatie dient zorgvuldig afgestemd te worden op de betreffende doelgroep en daarbij gebruik te maken van adequate eigen communicatiemiddelen of media. De rode lijn in communicatie of anders gezegd steekwoorden zijn stakeholders, communicatiemiddelen en media, strategische communicatie, kernboodschap, GVP s, belofte en bewaking en monitoring (Bedrijfscommunicatie voor de manager, 2012). Auteur: xxxxx Pagina 12/14 Datum:

13 6 Samenvatting Uit de onderzochte literatuur en beschikbare informatie blijkt dat communicatie een ingewikkeld vakgebied is waarbij zorgvuldig en nauwkeurig om gegaan dient te worden met situaties, relaties/stakeholders, communicatie strategieën en monitoring. Een belangrijk en essentieel onderdeel binnen het communicatie landschap van organisaties is strategisch communicatiemanagement. Hiermee wordt er serieus nagedacht over welke rol communicatie binnen een organisatie heeft, voor zowel de interne als externe stakeholders én hoe een organisatie zich dient te organiseren in dit kader. Hierbinnen worden thema s als reputatie, relaties en issues doorgrondt. Een tweede belangrijk onderdeel binnen communicatie is de inzet van een communicatiemanager. Hij/Zij dient zorg te dragen voor het duidelijk en gestructureerd overbrengen van de organisatiedoelstellingen als afgeleide van de strategie, richting alle niveaus binnen de organisatie. De GVP s en belofte dienen helder en geconcretiseerd vertaald te worden. Er dient een plan, planning, eventueel een programma, opgesteld te worden waarbij alle interne medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en hoe men zich dient te gedragen jegens voor hen geldende betreffende stakeholders (dit kunnen collega s zijn, leveranciers, etc.). Een derde belangrijke onderdeel is hoe de organisatie luistert naar de interne en externe omgeving v.w.b. gaande ontwikkelingen die het functioneren van de organisatie kunnen beïnvloeden, om hier volgens actief op te kunnen reageren of hierop te anticiperen of zelf hierin te participeren. Door aandachtig de omgeving te monitoren kunnen vroegtijdige issues opgespoord worden, onjuiste berichtgeving gecorrigeerd worden en kan men proactief het strategische communicatiemanagement met al z n facetten uitvoeren. De organisatie blijft hiermee in control. 7 Conclusie De vraag: Hoe dient communicatie in organisaties er uit te zien en welke rol heeft de communicatiemanager en de werknemer hierin? kan niet met een eenvoudig en enkelvoudig antwoord beantwoord worden. De inrichting van communicatie binnen organisaties valt of staat met het feit of er serieus aandacht besteedt wordt aan strategisch communicatiemanagement (serieus in de zin van eigen budget bijvoorbeeld). Op het moment dat organisaties overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van strategisch communicatiemanagement dient hier uiteraard opvolging aan gegeven te worden. Een communicatie manager zorgt voor deze opvolging. Hij/Zij neemt de coördinatie en verantwoordelijkheid en draagt zorg voor de vertaling van de organisatie doelstellingen in dusdanige bewoordingen die voor alle medewerkers op verschillende niveaus duidelijk zijn opdat men weet wat er van hen verwacht wordt. Communicatie is een on-going proces, immers het speelveld is continu in beweging en organisaties dienen zich aan te passen aan deze bewegingen. Zonder monitoring, bewaking en bijsturing van initieel opgestelde plannen, van zowel de interne organisatie als wat er extern zich afspeelt is communicatie niets meer dan nog een ingewikkelde term die moeilijk definieerbaar is. Auteur: xxxxx Pagina 13/14 Datum:

14 8 Bijlage 1 Literatuurlijst Bedrijfscommunicatie voor de manager, Auteur: xxxxx Pagina 14/14 Datum:

DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN

DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN Communicatietool Energietransitie Papierketen DRAAGVLAK VOOR NIEUWE BRONNEN Communicatietool V > I > Z > I > E > R Inleiding > Voor het programma Biorefinery van de Energietransitie Papierketen is de communicatietool

Nadere informatie

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES

NIMA INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE-B1 EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN B, ONDERDEEL 2 INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE 27 JANUARI 2015 Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1 Vragen

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING ( uit boek Reputatie onder Druk van Frank Peters) Stakeholders zijn personen of instituties die een belang hebben bij de organisatie en omgekeerd. Het bouwen van relaties

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9

Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 Inhoud Inleiding 9 Signaleren is het halve werk 9 1 Media, overheid en politiek 13 Persvoorlichting 15 Traditionele media 18 Online media 20 Controle over de media 22 Samenvatting 25 In de praktijk: Spindoctors

Nadere informatie

Welkom. Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012. Workshop. Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen. Drs.

Welkom. Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012. Workshop. Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen. Drs. Welkom Dag van de Orde Zeist, 30 oktober 2012 Workshop Is uw Schijf van Vijf in balans? Test het Organisatie Verandervermogen Drs. 1 Programma 16:10 Even voorstellen 16:15 Inleiding Schijf van Vijf 16:30

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Kent u uw bedrijf? Forse groeicijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties

Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Een benchmark van de communicatiefunctie onder 13 organisaties Robert Wester Angela Liebregts Alexandra Schippers april 2015 1 Onderzoeksaanpak Dataverzameling en analyse Voor de deelnemers aan de benchmark

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten.

OTV DIRECTEUR THUISZORG. Een manager met daadkracht, visie en groeiambities. Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. OTV DIRECTEUR THUISZORG Een manager met daadkracht, visie en groeiambities RESULTAATGEBIEDEN Aansturen van de dagelijkse werking van de thuiszorgdiensten. - Opmaken van doelstellingsdossiers gezinshulp,poetshulp

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler De vlucht naar voren van de communicatieafdeling Jorien Douma en Jade Wissink 160 Het communicatievak

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007

Corporate Communicatie. COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Corporate Communicatie COM2, hoorcollege 1 14 mei 2007 Deze les 14 mei 2007, COM2, corporate communicatie Toelichting lesprogramma Corporate Communicatie - elementen - context - historisch perspectief

Nadere informatie

Moduleopdracht Projectmanagement

Moduleopdracht Projectmanagement Moduleopdracht Projectmanagement Projectplan voor het uitvoeren van een Klanttevredenheidsonderzoek Naam deelnemer : xxxxx Studentnummer : xxxxx Datum : 19 maart 2013 Naam opleidingsinstituut : NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B 1.2 23 JUNI 2015 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL 2 Tijd: 14.00 15.00 uur (1 uur) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan te geven

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL

communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL B O U W G R O N D S T O F F E N communicatieplan bouwgrondstoffensector De Hoop NL verankerd in de bouw B O U W G R O N D S T O F F E N Communicatieplan CO 2 -prestatieladder Bouwgrondstoffensector De

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us

door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us door Josée van der Hoek Rotterdam, 13 april 2010 Between-us Agenda 11:45 12:10: Inloop en ontvangst 12:10 12.30: De analyse & resultaten Josée van der Hoek Between-us 12.30 12.50: Web2Print Rob Wilders

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V)

FUNCTIEBESCHRIJVING SENIOR PROJECTCOÖRDINATOR (M/V) 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Standplaats Weddeschaal (Loopbaanpad Asse, Brugge, Gent, Ronse C3 C5 / C4 C5 / B1 B2 B3 Projecten) 2. DOEL Instaan voor de coördinatie en realisatie van verschillende (complexere)

Nadere informatie

Samenwerken In gesprek met de markt

Samenwerken In gesprek met de markt Samenwerken In gesprek met de markt Arnold Breur Coördinerend adviseur Grote Projecten en Onderhoud Doel van deze middag Delen hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij heeft

Nadere informatie

Organisatie. Competenties

Organisatie. Competenties Organisatie Moonen Packaging gaat voor meer dan tevreden klanten door altijd de extra stap te zetten, met liefde voor onze planeet. Met deze Exceeding Expectations hecht Moonen belang aan de kernwaarden:

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Michels, M. (2013). Communicatiestrategie. Groningen/Houten:

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie