ArtEZ. ArtEZ Enschede Art & Design. Studiejaar Crossmedia Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArtEZ. ArtEZ Enschede Art & Design. Studiejaar 2012-13. Crossmedia Design"

Transcriptie

1 ArtEZ ArtEZ Enschede Informatie Crossmedia Design

2 2 ArtEZ Enschede Informatie Animation World News Sebastian Schneider 4e jaar

3 ArtEZ Enschede Inleiding 3 Bachelor Binnen de vakgroep Media & Graphic Design wordt er aan de academie ArtEZ te Enschede de bachelor-opleiding onderwezen. De bachelor is een vierjarige opleiding, bestaande uit een onderwijsprogramma dat de student een brede, interdisciplinaire studie aanbiedt. De bachelor leidt studenten in het kader van het kunstonderwijs op tot de zelfstandige uitoefening van het beroep er. De opleiding is een brede, interdisciplinaire studie waar de ontwikkelingen in digitale media en communicatie samenkomen. Dit sluit naadloos aan bij de huidige beroepspraktijk, waarin de schotten tussen de verschillende ontwerpdomeinen zijn verdwenen en/of voortdurend verlegd worden. Hoe ontwerp en maak je een functioneel communicatief product? Dit staat centraal in het studieprogramma van. De student dient brede kennis en voeling te hebben met alle facetten van ontwerpen en media. De opleiding geeft ruimte aan individuele keuzes van de student, of met andere woorden: de student vormt zijn of haar vak binnen het domein. Aan de hand van theorie, projecten, interne en externe opdrachten leer je denken vanuit het (communicatie-) concept, de boodschap die je wilt overbrengen en de doelgroep waarvoor de informatie is bedoeld. De studie biedt alle actuele softwarekennis die je nodig hebt voor de nieuwe media, fotografie, interactief ontwerpen en video (o.a. Flash, HTML, InDesign, After Effects en Photoshop). _ Alumni ACD werken bij nationale en internationale ontwerpbureaus: Saatchi & Saatchi, Thonik, De Weijer, Jung van Matt, Scholz and Friends, van Os, Sieger Design, Grabarz & Partner, SpaceBar, Fabrique, Smidswater, Belkin, Lava, Holland Centraal, Koeweiden Postma, Hooverkraft, Vanille, Moskito, Mattmo, Haase & Knels + Schweers..

4 4 ArtEZ Enschede Doelstellingen Doelstellingen De afdeling van de Academie in Enschede leidt studenten in het kader van het kunstonderwijs op tot de zelfstandige uitoefening van het beroep er en anticipeert op aanstaande tendensen. Dit is het tijdperk van de mediale beeldcultuur. Een gigantische beeldenstroom bestookt de tijdgeest via razendsnel vertakkende mediale kanalen, met het collectief beeldreservoir als eindeloze bron. De lijn tussen productie en exposure wordt steeds korter, de afstand tussen imagemaker en publiek wordt steeds kleiner. Echte mediale beeldspecialisten, met een eigen signatuur, artistieke intuïtie, technische inventiviteit, kennis van de culturele context, inzicht in de werking van de expansieve beeldcultuur, analytisch vermogen, kritisch beeldbewustzijn en communicatieve expertise zijn gewild. Zo is met de komst van duizenden televisie-kanalen (tv, internet of mobiele telefonie) en de steeds veelvuldiger inzet van narrow casting (o.a. de filmpjes die je ziet in de McDonalds, Bijenkorf of Ikea) ons vak voor de toekomst niet alleen verzekerd, maar is ook een andere benadering binnen de studie en het vakgebied vereist. Waar vroeger een stilstaand beeld (logo, identiteit, etc.) tot beweging werd gebracht voor bijvoorbeeld een commercial, zal het er in de toekomst veelal omgekeerd aan toegaan: het bewegende beeld komt tot stilstand (of wordt stilgezet) voor gebruik in printmedia. Ook kunnen gebruikers/consumenten tegenwoordig op het web informatie naar keuze aggregeren, rangschikken en ordenen. Dit geeft de huidige ontwerper compleet andere en complexere mogelijkheden. Het werkterrein in het ontwerpproces schuift steeds verder naar voren en vereist een hoge mate van cultureel beeldbewustzijn en analytisch denken. Profiel van de opleiding De studenten van worden in dit kader opgeleid om creatieve concepten voor verschillende communicatieve vraagstellingen vanuit een meta-niveau te kunnen benaderen. Dit stelt de student in staat zelfstandig maar ook in een teamverband te kunnen werken en uiteindelijk een team met (ook wisselende) creatieve teamleden in de functie van bijv. Art Director aan te kunnen sturen. In dat licht concentreert deze vorm van kunstonderwijs zich op: - het formuleren van probleemstellingen - het verschaffen van inzicht in de betekenis (grenzen/mogelijkheiden) van de media - ideevorming - conceptontwikkeling - beeldontwikkeling met het oog op het ontwikkelen van een eigen signatuur

5 ArtEZ Enschede Didactisch concept 5 Didactisch concept leidt studenten op tot allround er. De studie heeft als doel de communicatieve vaardigheden van de student in zijn geheel te ontwikkelen, niet alleen op de (technische) specifieke vaardigheden. Dit wordt bereikt door de synthese van inhoudelijk onderwijs en formeel onderwijs, methoden en instrumentele vaardigheden. De focus is gericht op de individuele talenten en interesses van de student om deze zo goed mogelijk te ontwikkelen en te stimuleren. Het onderwijs / leerproces wordt niet alleen gezien als uitwisseling van de kennis door de docent aan de studenten, maar als een gezamenlijke constructie van kennis, waarbij de communicatieve vaardigheden van de studenten van fundamenteel belang zijn. De lessen zijn zo ingedeeld dat diverse specialisaties en technieken elkaar doorlopend beïnvloeden en doorkruisen en waarbij inhoud en technologie met elkaar verweven zijn. (Tussentijdse) resultaten van werkstukken gemaakt bij één docent worden overgenomen door andere docenten en gebruikt als vertrekpunt in volgende lessen en/of omgekeerd. De lesinhoud is rijk gevarieerd en vindt plaats in een communicatie-georiënteerde omgeving, welke beroep doet op de subjectieve ervaring van de studenten en tegelijkertijd vraagstellingen omvatten die uitnodigen voor pragmatische, interactieve en creatieve self-oriëntatie. Samenwerking, communicatie en interactie zijn van essentieel belang voor de definitie van de probleemstelling en oplossing, waarbij het individuele ontwerp-resultaat de grootste rol doet toekommen. Omdat alle docenten kennis hebben van de diverse vakgebieden en technologieën wordt het mogelijk de studenten mee te nemen in een wervelend onderzoek waarbij men steeds alle hoeken van het ontwerpvak ziet. Stop Motion Pink Ribbon Ewa Ginko 3e jaar

6 6 ArtEZ Enschede Competenties Competenties Het onderwijsaanbod van de studie heeft tot doel studenten op te leiden tot de zelfstandige uitoefening van het beroep er voor gedrukte, audiovisuele en interactieve media. De onderwijsonderdelen die hier deel vanuit maken zijn stage, scriptie en ontwerpopdrachten. Deze zijn zo gestructureerd dat ze de student in staat stellen, de verworven inzichten, kennis en vaardigheden op eigen wijze in een afstudeerproject tentoon te stellen. De volgende eindcompetenties geven inzicht in de verworven vaardigheiden van de student: A Creërend vermogen sterke ambitie artistiek, creatief gedreven binnen gegeven beperkingen te werken artistieke, creatieve en maatschappelijke visie duidelijke ID (attitude, zelfbranding) en focus conceptueel denken en ideeën verbeelden B Kritische reflectie kan opdrachten/vraagstellingen (cognitief) ontleden kan ontwerpen beoordelen en van daaruit coachen heeft kennis en inzicht van ontwerpen uit heden & verleden uit de hele wereld en kan verbanden leggen. kan methodisch reflecteren & handelen binnen eigen artistieke, creatieve prestaties wat tot kwaliteitsverbetering leidt kan feedback geven en ontvangen heeft goede managementsvaardigheden en kennis (zelf-, time-, stress-, projectmanagement) C Groei en vernieuwing heeft goed overzicht over de (technische) mogelijkheden van de media, informatie- en communicatiemiddelen. in staat buiten gebaande paden te denken en te werken, beheerst een breed palet aan technische vaardigheden voor creatie van media-, informatie-, en communicatieuitingen kent de kwaliteitsstandaards van de (inter)nationale beroepspraktijk kent het vocabulaire van de media-, informatie- en communicatieindustrie

7 ArtEZ Enschede Competenties 7 D Communicatief vermogen goede sociale en communicatieve vaardigheden kan in opdracht werken kan visueel communiceren in interactie met diverse doelgroepen kan efficiënt, effectief en inspirerend communiceren (verbaal, nonverbaal, zelfbranding) en weet de etiquettes van communicatie kan zich, alleen of met anderen, presenteren voor leken, professionals en opdrachtgevers kan over het vak communiceren en argumenteren (klankbeeld, artistieke betekenis en keuzes) kan actief samenwerken aan concepten, producten en processen heeft goede vaardigheden als het om assisteren gaat E Organiserend vermogen heeft goede managementsvaardigheden en kennis (zelf-, time-, stress-, projectmanagement) functioneert in het gevraagde tempo van de beroepspraktijk (handling, deadlines, problemen oplossen, beroepskritische situaties) organiseert werkproces documenteert en archiveert eigen werk zakelijke voorzieningen F Omgevingsgerichtheid kent de historische context van waaruit de huidige media-, informatieen communicatieindustrie is ontstaan en kan verbanden leggen weet wat er gaande is (trendwatching) heeft repertoire en stijlenkennis kan zijn eigen creatief, artistiek functioneren plaatsen in het grote geheel (designontwikkelingen, andere kunstdisciplines, maatschappelijke context, historisch, cultureel sectoraal en regionaal) G Samenwerking is in staat een netwerk te creëren en te onderhouden voor samenwerking en productieprocessen is in staat zichzelf en zijn producten positief onder de aandacht te brengen (onder andere bij opdrachtgevers en afnemers) heeft de vermogens en voldoende ambitie om een eigen bedrijfsvoering te realiseren ipad Cover Seth Laisina 3e jaar

8 8 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma Onderwijsprogramma Algemeen De opleiding is een brede, interdisciplinaire studie. Dat sluit naadloos aan bij de huidige beroepspraktijk, waarin de schotten tussen de verschillende ontwerpdomeinen zijn verdwenen en/of voortdurend verlegd worden. De opleiding kent om die reden geen structurele specialisaties. De student dient brede kennis en voeling te hebben met alle facetten van ontwerpen en media. Dit betekent echter niet dat de student zich niet kan en zal specialiseren. De opleiding geeft ruimte aan individuele keuzes van de student, of met andere woorden: de student vormt zijn of haar vak binnen het domein. Begeleiding bij dit proces gebeurt door een mentor. Mentor Iedere derde- en vierde jaar student heeft een mentor. Drie- of vierwekelijks bekijkt de mentor al het recente werk van de student. Tijdens deze werkschouw wordt de afgelopen periode geëvolueerd en de komende periode afgestemd. Deze afstemming kan bestaan uit het kiezen van een focus binnen de studie. Ook een eventuele uitwisseling, stage, of bijzonder project wordt in overleg met de mentor besproken. Van alle afspraken wordt verslag gedaan door de student, middels een logboek, waarin alle concrete afspraken vermeld staan, geaccordeerd door de mentor. De mentor is niet per se docent van een specialisatievak en geeft - in de rol van mentor - geen opdrachten. Halfjaarlijks of in overleg kan van mentor worden gewisseld. De student ontwikkelt zich vanuit de groep ook naar het individu en vanuit het klassikaal onderwijs naar individueel onderwijs, resulterend in het eindexamen. Essentieel blijft tijdens de gehele studie het verkennen van de grenzen en mogelijkheiden van de diverse media. Reality Studios Om de student in contact te laten komen met zijn toekomstig vak bestaat er binnen de afdeling een eigen praktijkbureau met de naam Reality Studios. Onder begeleiding van docenten werken hier studenten uit alle jaren en in verschillende teams aan reële en uitdagende praktijkopdrachten uit het gehele werkveld (bijv. video s, motion graphics, animatie, interactieve websites, enz.) Interactive Ambient David Jakobs 4e jaar

9 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma 9 Om goed te kunnen werken in opdracht leert de student een eigen ontwerpmethode te ontwikkelen waarbij in de lessen de volgende facetten worden aangereikt: Analyse Analytisch denken: het formuleren van inhoud, doel, bestemming, methode, etc. Concept Conceptueel denken: onderzoeken van mogelijke invalshoeken. Redactie Verzamelen/genereren van de benodigde icons + (beeld)redactie. Proces Schetsen, ontwerpen, vormgeven en presenteren. Productie Afstemmen op de gewenste techniek(en) en productievoorbereiding. Management Organiseren, plannen en administreren van een opdracht Ondernemerschap Diverse aspecten van de ontwerper als ondernemer. De basis van het onderwijsprogramma is klassieke lesinhoud, veelal afkomstig uit het oude vak grafisch ontwerpen. Zo staan vakken zoals typografie, grid, beeldtaal, illustratie, scenario, ezv in het centrum van de mediaonafhankelijke opleiding. Deze vakken vormen tevens de kern. Op basis van deze kennis kan de student zijn eigen studie steeds meer verdiepen in de richting van de nieuwe media. De lesinhoudelijke structuur:

10 10 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma Studieopbouw Jaar 1 Orientatie en onderzoek Semester 1 Ik ontdek Klassikale lessen samen met studenten autonoom. Oriëntatie beeldende middelen. Semester 2 Ik onderzoek Verkenning van elementen in alle media en dimensies (2D/3D/4D): vorm, materiaal, kleur, tekst, licht, ruimte, tijd. Onderzoek beeldende middelen (tekenen, fotografie, film,...). Leren spreken in het openbaar. Kunstgeschiedenis en filosofie. Jaar 2 Onderzoek en experiment Semester 3 Ik overzie alle ontwerpelementen Klassikale lessen, strakke korte opdrachten, alle elementen systematisch behandeld. Het levendige gesprek, leren kritieken te krijgen, brede oriëntatie op maatschappelijke thema s, kunstgeschiedenis en filosofie. Semester 4 Ik leer alle voor mij relevante ontwerp-elementen Klassikale lessen, met eventuele focus in overleg met de mentor. Onderzoek en experiment met elementen. Uit onderzoek volgt de eerste ideeontwikkeling (inzicht in eigen interesse, bewustwording, eigen gerichtheid). Leren kritiek te krijgen en te geven. Brede oriëntatie maatschappelijke thema s. Inzicht in eigen werkwijze (proefondervindelijk), eigenheid werk van anderen kunnen herkennen. Onderzoek hedendaagse ontwerpers, zicht krijgen op eigen fascinatie. Jaar 3 Experiment en idee Semester 5 Ik ontdek mijn plek in de ontwerpwereld Klassikale lessen, met eventuele focus in overleg met de mentor. Ruimere opdrachten en groepsopdrachten. In de diepte uitwerken van ideeën en verder experiment daarmee. (Leren afbakenen, focussen. Leren onderscheiden wat wel en niet bij je eigen visuele taal hoort.) Ontwikkelen van een strategie van werken: bewust worden van een eigen visuele taal (stijl) Groepsbesprekingen: eigenheid werk van anderen kunnen herkennen. Omgaan met jargon, kritiek kunnen plaatsen. Semester 6 Ik neem mijn plek in de ontwerpwereld Individuele of groepsprojecten, in overleg met mentor, start portfolio en scriptie, eventueel stage of uitwisseling, in overleg met mentor. Keuze voor één of meerdere media. Focus op zender/ontvanger. Wat wil je communiceren? Kennis ontwerpproces. Groepsbesprekingen: eigenheid bij eigen werk kritisch beschouwen, reflectie eigen keuzes, persoonlijke fascinatie. Inzicht in eigen werkwijze. Mondig worden, leren omgaan met jargon. Jaar 4 Concept en realisatie Semester 7 Ik keer terug naar de basis: ontwerp-facetten Individueel en klassikale lessen, strakke opdrachten. In overleg met de mentor focus op bepaalde aspecten. Research eindexamenthema. Ideeontwikkeling en concretiseering, volwaardigheid in eigenheid beeldtaal, authenticiteit, vertrouwen op eigenheid, accent op zelfstandigheid. De professionele dialoog tussen student en docent. Verdiepen persoonlijke fascinatie en op mondigheid over het eigen proces. Semester 8 Ik ontwerp Eindexamenproject. Docent is gelijkwaardig, professioneel gesprek docent/student: kritische dialoog, intensivering, afstemming milestones, professioneel ontwerpproces, fine tuning. Mondigheid over alle facetten van het ontwerpproces.

11 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma 11 Vakken Ontwerpmethodiek In het kader van de multidisciplinaire benadering van de studie vormt het vak ontwerpmethodiek de basis voor alle anderen vakken. De studenten leert naast (en binnen) zijn individuele manier van ontwerpen het optimaliseren en synchroniseren van ontwerpmethoden en -processen. Verder leert de student de betekenis van zowel het vakinhoudelijke als ook het ontwerpspecifieke vocabulaire en de toepassingen hiervan in het kader van communicatieve vraagstellingen bijv. briefings. Ontwerpmethodiek voorziet zo in de mogelijkheid tot reflectie van de genomen ontwerpbeslissingen, ofwel de verificatie van het ontwerp zelf. De vraag naar de betekenis die de verschillende fases van een ontwerpproces voor de overdracht van doelmatige communicatie hebben, staat hierbij altijd centraal. Het onderwijs in het kader van dit vakgebied heeft tot doel studenten te leren onderzoeken en ontdekken welk medium het meest geschikt is om bepaalde informatie over te dragen en hoe meerdere media een geïntegreerd geheel kunnen vormen. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het geschikt maken van informatie (tekst, beeld, geluid) om in de verschillende media effectief te kunnen zijn. Fotografie Bij communicatieve fotografie gaan we altijd uit van één enkel beeld. Hoe eenvoudig dat klinkt. Het is vooral de grootste moeilijkheidsfactor bij fotografie in opdrachtvorm. Soms maken we een serie of zelfs een boek. Maar altijd vinden we dat het beeld individueel moet overleven, sterk genoeg moet zijn. Dat stellen we dan ook ten doel. Studenten moeten in staat zijn een concept te vertalen in een vorm die terug is gebracht naar een enkel beeld. Men moet in staat zijn binnen een opdracht de grenzen van die opdracht te verkennen en daarbinnen een autonoom denkproces in gang te zetten zonder daarbij het doel uit ogen te verliezen. Grafisch Ontwerpen Het onderwijsaanbod informeert studenten over elementaire vormen van visuele informatieoverdracht in het licht van de uiteenlopende communicatiedoelen. De ontwerpopdrachten hebben tot doel studenten inzicht te geven in enkele algemene ontwerpprincipes. In dit kader ontwikkelen en toetsen de studenten hun beeldende en vormgevende vermogens aan ontwerpvraagstellingen waarin de redactionele samenhang tussen beeld, tekst en vorm in relatie tot functie, inhoud en betekenis centraal staat. Illustratie (Beeldgeneratie) De grens tussen statische en bewegende illustraties/beelden zijn ook in het werkveld nog nauwelijks aanwezig, vandaar worden de onderdelen binnen ook in combinatie met elkaar geleerd. De visualisatie en analyse van het proces en vooral de persoonlijke ingang op een vraagstelling, loopt samen met het ontwikkelen van een eigen manier/stijl/handschrift en is een wezenlijk onderdeel en belangrijke doelstelling van de lessen. Het leren omgaan met de benodigde vorm gaat verder gelijk voorop met de intellectuele wijze van denken in betrekking tot de werking van beeld. De student leert in dit vak het genereren en beheersen van beeld als communicatiemiddel in de breedste zin van het woord.

12 12 ArtEZ Enschede Vakken Animatie Een animatie kan zeer kort en informatief of zeer uitgebreid en verhalend zijn. Illustratie, fotografie en alle mogelijke combinaties daarvan worden binnen dit vak feitelijk van stilstand tot beweging gebracht geanimeerd. Als een wezenlijk onderdeel van de animatie als een communicatief medium wordt naast het beeld zelf veel aandacht besteed aan timing en het gebruik van geluid. De student krijgt om deze redenen naast de elementaire software voor stop motion, animatie en 3D ook les in software voor het generen en bewerken van sound. Interactief Ontwerpen Dit vakgebied strekt zich uit van websites tot games en van bedieningsschermen (interfaces) tot digitale handleidingen. Uitgangspunt daarbij is steeds gebruiksvriendelijk ontwerpen. Middels opdrachten onderzoekt de student de verwachtingen en het gedrag van gebruikers, bijvoorbeeld door middel van gebruikerscenario s. Vanzelfsprekend krijgt ook de oudste vorm van interactie, direct presenteren voor publiek, ruime aandacht gedurende de hele opleiding. Daarnaast wordt de student uitgedaagd het snel groeiende palet aan interactieve mogelijkheden zo eigen te maken, dat er nieuwe manieren worden gevonden om informatie te ontsluiten. Dit betreft zowel de werking klikken, schudden, oogbewegingen als de visuele uitwerking hoe visualiseer je keuzemogelijkheden en routing door informatie. De student krijgt instructie in elementaire software, maar uitgangspunt is dat de student na de studie als ontwerper samenwerkt met technisch uitvoerenden. Motion Graphics De doelstelling van het vak Motion Graphics Design beoogt studenten in kennis te stellen van de vele technieken (o.a. stopmotion, [3D] animatie, live action en live typo) die mogelijk zijn om bewegend beeld vorm te geven. Omdat in de huidige tijd de overdracht van informatie in een steeds korter tijdbestek moet plaatsvinden wordt tegelijk veel aandacht besteed aan het leren maken van storyboards en het schrijven van een goede synopsis waar de communicatiedoelen in verwerkt zijn. Ruimtelijk Ontwerpen In dit vak maakt de student kennis met de rol en betekenis van ruimte. Ruimte als omgeving waar de student zich bewust van is en als ontwerper op kan reageren. Anderzijds leert de student de ruimte, de derde dimensie als medium zien waarmee een ontwerper kan communiceren. In de vorm van een ontwerpatelier wordt ruimte en wat daarmee samenhangt onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan de relatie mens omgeving. Dit vak richt zich meer op idee- en conceptvorming en de communicatie/verbeelding daarvan dan op de realisatie van producten. Belangrijk onderdeel van dit vak vormt het doorlopend onderzoek naar de dwarsverbanden met de andere vakken uit het curriculum. Scenario Het vak scenario traint studenten in het beheersen van de essentiële stappen van het vormgevingsproces en stimuleert het ontwikkelen van een bewust eigen visie en consistente signatuur. Dit vak leert de student een toolkit voor het verdiepen van de designer s drive, het verbreden van de scope en het scherpen van inzicht in de communicatieve werking van.

13 ArtEZ Enschede Vakken 13 Typografie Het onderwijs in het kader van dit vakgebied heeft tot doel studenten te informeren over de geschiedenis en ontwikkeling van het schrift en in kennis te stellen van de grondbeginselen van typografie. De praktische oefeningen worden ondersteund door theoretische informatie over geschiedenis van de drukletter, letterclassificaties, ontwikkeling en betekenis van hedendaagse lettervormen en typografie. De opgedane kennis kan toegepast worden in de andere vakken van deze afdeling. (Vak-) Theorie Theoretische onderbouw van de studie is noodzakelijk voor de algemene ontwikkeling van de individuele student. Men moet zijn klassiekers kennen, maar dat is alleen relevant wanneer dit gebeurt vanuit een breed perspectief. Specifiek van ACD is de verbreeding van het vakgebied en dat vraagt een dito inzicht in de ontwikkeling daarvan. De eerste tekens die mensen aanbrachten in de grotten die hun onderdak boden zijn essentieel voor ons om te beseffen waar de kracht ligt van ons werk. Theorieonderwijs gedurende het derde en vierde jaar is toegespitst op de aspecten en onderwerpen die met communicatie en vormgeving te maken hebben en dit tegen de historische achtergronden. Video/Film Dit vak beoogt inzicht te geven in de complexe en meervoudig gelaagde relaties tussen beeld (en filmsemiotiek), geluid (en emotie) en beweging in tijd (en constructie). De introductie voert langs de canon van het medium en pauzeert bij essentiële, thematische en genre-specifieke elementen om zo een brede notie te genereren van de ontwikkeling van het vakgebied. De participanten worden begeleid bij het inzetten van de verworven kennis in de vervaardiging van hun eigen producties, waarbij nadrukkelijk de interactie met andere vakgebieden zal worden gestimuleerd. Daylight-Clock KaMan NG 4e jaar Gummi-Buch Annkathrin Dahlhaus 3e jaar

14 14 ArtEZ Enschede Studiepunten Studiepunten Propedeuse semester 1 Alle voltijd studenten starten met een gezamenlijke semester van Fine Art en. De student leert omgaan met diverse technieken, zoals fotografie, tekenen, grafiek, zeefdruk, schilderen, ruimtelijk werk, keramiek, beeld en media en video. Deze veelzijdige training is belangrijk om goed voor te bereiden op de rest van de studie. Het geeft een stevige basis om een goede keuze te maken, ook als de student al weet welke richting hij/zij op wilt. De confrontatie met andere gebieden scherpt de keuze of verleidt tot een andere richting. Het eerste jaar heeft een algemeen beeldend en vormend karakter. In de opdrachten maak de student kennis met de veelzijdigheid van de vakgebieden en met de eigen mogelijkheden en capaciteiten. We verwachten flexibiliteit en zin in het avontuur van uitvoerend en zelfstandig bezig zijn. Eigen initiatief tonen is zeer belangrijk in de opleiding. Daarnaast krijg de student ook les in theorie (onder meer kunstgeschiedenis). Vak EC Praktijkvakken 22 Theorie/Voorbereiding beroepspraktijk 8 Totaal 30 ACD Propedeuse semester 2 Na het eerste semester hebben de studenten die voor hebben gekozen in een eigen groep les. De lessen worden nu breder en dieper. De ontwerpopdrachten hebben hier tot doel studenten inzicht te geven in enkele algemene ontwerpvraagstellingen waarbij de crossmediale gedachte van de verdere studie ook hier al aan bod komt. De vakken oriënteren zich nu direct aan de opleiding. Vak EC Mediakennis 5 Ruimtelijk ontwerpen 4 Beeldgeneratie 4 Grafisch ontwerpen 5 Grafische technieken 4 Theorie 4 Excursie 2 Blog (Logboek) 1 Intro werkplaatsen 1 Totaal 30

15 ArtEZ Enschede Studiepunten 15 ACD semester 3 Vak EC Ontwerpmethodiek 4 Illustratie/Animatie 3 Fotografie 3 Grafisch Ontwerpen 3 Typografie 3 Motion Graphics/Interactieve Media 3 Ruimtelijk Ontwerpen 3 Scenario 2 Kunstgeschiedenis 4 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Totaal 30 ACD semester 4 Vak EC Ontwerpmethodiek 4 Illustratie/Animatie 3 Fotografie 3 Grafisch Ontwerpen 3 Typografie 3 Motion Graphics/Interactieve Media 3 Ruimtelijk Ontwerpen 3 Scenario 2 Kunstgeschiedenis 4 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Reality Studios (facultatief) (6) Totaal 30 Stills Nicole Pietruschka 2e jaar

16 16 ArtEZ Enschede Studiepunten ACD semester 5 Vak EC Ontwerpmethodiek 3 Illustratie/Animatie 3 Fotografie 3 Film/Video 2 Grafisch Ontwerpen 3 Typografie 2 Motion Graphics/Interactieve Media 3 Ruimtelijk Ontwerpen 3 Scenario 2 Theorie 4 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Reality Studios (facultatief) (6) Totaal 30 alternatief Stage / Exchange ACD semester 6 Vak EC Klassikaal Grafisch Ontwerpen 4 Crossmedia 4 Beeldgeneratie (Fotografie/Illustratie) 4 Theorie 2 Eigen project/reality Studios (maximaal) 8 Individuele Modulen (minimal 3 naar keuze) Typografie 2 Film/Video 2 Motion Graphics 2 Interactive Media 2 Ruimtelijk Ontwerpen 2 Fotografie 2 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Totaal 30 alternatief Stage/Exchange

17 ArtEZ Enschede Studiepunten 17 ACD semester 7 Vak EC Klassikaal Ontwerpmethodiek 4 Interactief/Website 3 Theorie 3 Minor Concept/Research 5 Design 5 Theorie 5 alternatief Project & Presentatie Concept/Research 5 Design 5 Theorie/Techniek 5 Scriptie 4 Archivering/Logboek 1 Reality Studios (facultatief) (6) Totaal 30 alternatief Stage/Exchange ACD semester 8 Vak EC Afstudeerproject 25 Vormgeving scriptie 4 Website 1 Totaal 30 Bird House Pillow Gwenn Breur 2e jaar

18 18 ArtEZ Enschede Herkansing Stage/Exchange Binnen de studie van is tijdens de semesters 5 t/m 7 de mogelijkheid om zijn kennis te verbreden. Dit kan via een exchange-semester in één van de bijna 50 internationale partner-academies of tijdens een stage bij een designer, ontwerpbureau, fotograaf e.d. In het tweede jaar wordt hierover uitgebreid informatie verstrekt. Alle verder stappen gebeuren vervolgens in nauw overleg met de coördinator en/of mentor. Herkansingen Praktijk Elk semester wordt afgesloten met een werkschouw, hier dient de student zijn tussen- en eindresultaten, die ook al tijdens de loop van het semester met de docent besproken zijn, te presenteren. Elke docent geeft voor de competenties A-G een cijfer, het gemiddelde cijfer volgens is het eindcijfer per vak. Als toelichting op dit cijfer geeft de docent een schriftelijke beoordeling. Het totaalcijfer van de vakken is voldoende als het gemiddelde cijfer van de vakken 5,5. Bij onvoldoende studiepunten (in maximaal twee vakken) is compensatie mogelijk door een vervangend opdracht in het vervolgsemester. Termijn: In afspraak met de coördinator/mentor. Theorie Het semester wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Bij voldoende beoordeling 5,5 worden de EC toegekend. Bij onvoldoende studiepunten is compensatie mogelijk door herkansing. De docent kunstgeschiedenis stelt hiervoor de voorwaarden en de termijn waarbinnen herkansing moet hebben plaatsgevonden vast. Termijn: wordt door de docent kunstgeschiedenis per onderdeel vastgesteld. Praktijkweek/Lezingen De student is verplicht deel te nemen aan de praktijkweek en de lezingen. Herkansing: Bij onvoldoende deelname moet de student een essay schrijven over het centrale thema van de lezingen. Het essay moet ter goedkeuring worden overlegd aan een docent kunsttheorie en met hem/haar besproken. Termijn: inlevering 4 weken na de datum waarop deze activiteit is afgerond. Archivering/Logboek De student dient een logboek via blog bij te houden waarin hij/zij zaken noteert die in het belang zijn van de ontwikkeling van de studie. Is niet voldaan aan de voorwaarden tot het bijhouden van een logboek dan moet dit alsnog worden ingeleverd. Herkansing: De coördinator bespreekt alsnog het logboek.

19 ArtEZ Enschede Docenten 19 Docenten Ina Bode coördinator, docent Ontwerpmethodiek/Graphic Design Arjan Benning docent Photographic Design Marc Boumeester docent Video/Film Joanne Dijkman docent Theorie Robert Jan Dokter docent Motion Graphics Maartje Dros docent 3D Elvira van Eijl docent Kunstgeschiedenis Anika Franke docent Illustratie Hein Jan Geerdink docent 3D Jan Guichelaar vaktechniek computer Wouter Hooijmans docent Vaktheorie Carsten Klein-Hitpass docent Graphic Design Bas Könning docent Interactive Design Jellichje Reijnders docent Vaktheorie/Scenario Coen Scheen coördinator Reality Studios Bert Teunissen docent Photographic Design Chris Vermaas docent Typografie Johan Visser docent Marcel Vos vaktechniek Fotografie Online-portfolios en archief: _ Ina Bode 9/2012 Poster Holland/America Symposium Niels Kolkman 3e jaar

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort

PTA ckv VWO, Belgisch Park, cohort Domeinen CKV Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort

PTA ckv Havo, Belgisch Park, cohort Het eindexamen ckv bestaat uit een schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domeinen ckv Domein A: Verkennen Domein B: Verbreden Domein C: Verdiepen Domein D: Verbinden Domein

Nadere informatie

AKI ArtEZ. Crossmedia Design Fine Art. studiegids 2014-15 20I4 I5

AKI ArtEZ. Crossmedia Design Fine Art. studiegids 2014-15 20I4 I5 studiegids 20I4 I5 2 Coverfoto 3 Lobke Stroet ACD 2014 Academie voor Art & Design staat voor kunst, experiment en interactie. Hier ligt de nadruk op het individuele en onderzoekende kunst- en ontwerpproces

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

5.2 Grafiek en grafische technieken

5.2 Grafiek en grafische technieken 5.2 Grafiek en grafische technieken Algemeen Deze combinatie biedt je de mogelijkheid theoretische en historische kennis van kunstgeschiedenis te onderbouwen met een kunstenminor waarin de nadruk ligt

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan?

Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? Je culturele vermogens, hoe werk je eraan? kunst & maatschappij context biedt (bronnen voor) context aan legt verbanden culturele instelling of externe vakdocent leerkracht of docent tussen leerstof analyseren

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Studiegids 2013-14. Crossmedia Design Fine Art. Studiegids 2013-14

Studiegids 2013-14. Crossmedia Design Fine Art. Studiegids 2013-14 AKI ArtEZ 2013-14 2 Coverfoto Kelly Bossinade ACD 2013 AKI ArtEZ 3 AKI ArtEZ Academie voor Art & Design staat voor kunst, experiment en interactie. Hier ligt de nadruk op het individuele en onderzoekende

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Stage bij. Mediavormgever

Stage bij. Mediavormgever Stage bij Mediavormgever Inhoudsopgave De opleiding 1 Opbouw van de opleiding 2 De vakgebieden 3 Stage bij het College voor Techniek en Design 6 Accredatie door S-BB 7 Eerste stage + Kwalificerende stage

Nadere informatie

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12

Hoorcollege 1 datavisualisatie 21-11-12 Hoorcollege 1 21-11-12 docenten! http://vimeo.com/31244010#at=10 hoorcollege 1 introductie HVA CMD V2 21 november 2012!! justus sturkenboom! j.p.sturkenboom@hva.nl! yuri westplat! y.westplat@hva.nl! vandaag

Nadere informatie

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 POP van Steven Liemberg. Curriculum Vitae Naam Steven Liemberg Adres en postcode Peijzerweg 68-4 Plaats Groningen Geboortedatum 29-05-1988 Studentnummer

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit ontwerp fourpack Cultuureducatie met Kwaliteit Onze ambities 1 2 3 Stappenplan Het kwadrant Drie domeinen 1 Intake 5 Scholingsactiviteiten VERBREDEN 2 Assessment 6 Meerjarenvisie In huis 3 Ambitiegesprek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht De Digitale Academie Grafische & Webdesign opleidingen Opleidingsoverzicht Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Door personeel

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS

STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS STARTVERSLAG STUDENT - LOTTE VAN DER SCHOOT 1623303 // COÖRDINATOR - INGE SCHAREMAN // STAGEBEGELEIDING - CYNTHIA BOOM & KEVIN KARS INHOUD // INLEIDING 4 ORIENTATIEDOCUMENT 5 FACTSHEET 6 LEERDOELEN 7 STARTVERSLAG

Nadere informatie

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend.

Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment bekend. InCMD Voorbereidend onderzoek naar alumni van de raad van 2017 April 2017 Resultaten van het voorafgaand onderzoek onder de deelnemende alumni aan de InCMD adviesraad samenstelling zoals op dit moment

Nadere informatie

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort Examenprogramma Kunst Het eindexamen Kunst bestaat uit: een schoolexamen Kunst Beeldende Vormgeving en een centraal schriftelijk examen Kunst Algemeen. Domeinen Kunst Beeldende Vormgeving PTA Kunst HAVO

Nadere informatie

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort

PTA Kunst HAVO Belgisch Park cohort Examenprogramma Kunst Het eindexamen Kunst bestaat uit: een schoolexamen Kunst Beeldende Vormgeving en een centraal schriftelijk examen Kunst Algemeen. Domeinen Kunst Beeldende Vormgeving PTA Kunst HAVO

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/

Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving. Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Vormgeving Werkgroep 05! Presenteren en vastleggen van vormgeving Bron: http://www.flickr.com/photos/radmegan/5052063542/in/photostream/ Onderwerpen" Eindpresentatie Hoe presenteer ik mijn definitief ontwerp

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Programma deze week # In de werkgroep vandaag: Het visual designproces, de uitwerkingsfase

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1

INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 INTERACTIEVE VORMGEVING RICK DE VOS 4IV1 Bedrijf: Itarget Media Plaats: Ede Werkzaamheden: Vormgever Periode: Stageperiode #4 Duur: 6 Maanden In dit verslag ga ik uitgebreid in op mijn leerdoelen voor

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving

Motion Design DES Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v Introductie: doel en omschrijving Motion Design DES01-09 Opdracht 01: het creëren van een 2D motion graphic Versie voor docenten v6.0 2011.02.03 James M. Boekbinder Skype: jboekbinder3641 E-mail: james.boekbinder@gmail.com Blog: http://www.razormind.info/infoconstructor

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

HANDVAARDIGHEID VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.9.1

HANDVAARDIGHEID VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.9.1 HANDVAARDIGHEID VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.9.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Art & Design in de bovenbouw. Nu ook voor NT en NG!!

Art & Design in de bovenbouw. Nu ook voor NT en NG!! Art & Design in de bovenbouw Nu ook voor NT en NG!! De kunstvakken in de bovenbouw Art & Design of Art & Sound altijd samen met Art & Theorie (=Kunst Algemeen) samen 2u p/w CKV (Culturele en Kunstzinnige

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Examenprogramma CKV havo en vwo. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Examenprogramma CKV havo en vwo. nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Examenprogramma CKV havo en vwo nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Examenprogramma CKV havo en vwo Concept 17 juni 2014 Examenprogramma CKV havo en vwo Concept Versie 17 juni 2014 Het eindexamen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 Bijlage B, Onderwijs Examen Regelement, 2014-2015 EC EC jaar 1 Zwolle Arnhem spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 theatergeschiedenis 3 3 theatertheorie 3 3 cultuurgeschiedenis

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

AKI ArtEZ Studiegids 2015-16. Crossmedia Design Fine Art Moving Image STUDIEGIDS 20I5 I6

AKI ArtEZ Studiegids 2015-16. Crossmedia Design Fine Art Moving Image STUDIEGIDS 20I5 I6 Crossmedia Design Moving Image STUDIEGIDS 20I5 I6 2 Cover Crossmedia Design 3 Anne Moses ACD 2015 Moving Image Academie voor Art & Design staat voor kunst, experiment en interactie. Hier ligt de nadruk

Nadere informatie

Algemene Informatie. 3 leerlijnen

Algemene Informatie. 3 leerlijnen 2 0 1 2 Algemene Informatie Buro Beeldwerk is voor iedereen die vanuit zijn vakgebied met vormgeving en creativiteit te maken heeft. De minor is een creatief lab waarin mensen vanuit verschillende disciplines

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo/vwo onderbouw exameneenheden havo/vwo bovenbouw exameneenheden 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo/vwo onderbouw exameneenheden havo/vwo bovenbouw exameneenheden Vakkernen 1. Produceren en presenteren 54:

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag Onderzoek is een van de belangrijke pijlers van het Hogeschool der Kunsten Den Haag. Het aspect van onderzoek richt zich binnen de onderwijsprogramma s

Nadere informatie

Interactie Ontwerper / Interaction Designer, NL-NH- Amsterdam

Interactie Ontwerper / Interaction Designer, NL-NH- Amsterdam Interactie Ontwerper / Interaction Designer, NL-NH- Amsterdam Mirabeau Mirabeau realiseert websites en online applicaties. Vanuit een full-service organisatie overzien we de creatieve en technische aspecten;

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Roel Kuilder Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2151959 7 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Wouter Laumans 6 Stageperiode:

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Combineer wetenschap met kunst Bij ons leer je de wereld kennen Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders Pieter Rohrbach volgde het

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Opdrachtsomschrijving CCCP is een tv en reclamebureau onder een dak. Ik ben aangenomen voor op de redactie van RamBam. Een TV programma van

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank

WORKSHOP 02. Typography is what language looks like Ellen Lupton. Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank WORKSHOP 02 Typography is what language looks like Ellen Lupton Vormgeving CMD P2013-2014 Nicole Frank Programma Les 1: start opdracht vormgeving onderzoeken Les 2: bezoek museum Les 3: inleveren pdf van

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'.

Relatie met het onderzoek van het Crossmedialab Dit onderzoek is onderdeel van het CELL- project 'Designing Spaces for Experience'. Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Audiodesign - immersive interactive experiences Probleemomgeving Muziek kan hevige emoties (en herinneringen) oproepen. Bij een popconcert of dancefeest kunnen we

Nadere informatie

TEKENEN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.9.1

TEKENEN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.9.1 TEKENEN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.9.1 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

Kijken met andere ogen Perspectieven vanuit de opleiding intercultureel management

Kijken met andere ogen Perspectieven vanuit de opleiding intercultureel management Kijken met andere ogen Perspectieven vanuit de opleiding intercultureel management Jo Bastiaens & Guido Minne Studiedag Interculturele competentie (g)een evidentie 12 oktober 2011 Overzicht CIMIC: structuur

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marijke Bax Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2142490 9 Docentbegeleider: MHN Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Monique de Jong 9 Stageperiode: 1-3-13

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 4 Dt Stageschool: Heerbeeck College Stagebegeleider: S. van Driel

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION

THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION THE POSITIVE FEEDBACK TRAINER MANAGER AND EMPLOYEE VERSION VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Roy van de Vathorst (2556746) Thomas Gruben (2554243) Informatie, Multimedia en Management Project Interactive Multimedia

Nadere informatie

C-two: brengt uw boodschap in beeld

C-two: brengt uw boodschap in beeld C-two: brengt uw boodschap in beeld Any Screen is Your Stage C-two - al meer dan 10 jaar dé audiovisuele communicatie-expert - ontwikkelt pakkende, professionele PowerPoint & Prezi-presentaties, Powermovies,

Nadere informatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie

Blok-enquete. kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek. klik op de link: blokevaluatie Blok-enquete kijk op het intranet op de pagina van propedeuse bij Eindejaarsgesprek klik op de link: blokevaluatie evaluatie introductie opdracht stavaza Evaluatie B3 Overzicht B4 en SBC4 Portfolio oefening

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Thema-overzicht Thema-overzicht Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Kern van het thema Het thema Functies

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst

In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst In gesprek over de inhoud van het onderwijs van de toekomst Leraar Schoolleider Bestuurder Doe mee en praat mee! Antwoord of reactie op deze vraag? Dé landelijke dialoog over ons onderwijs en de toekomst.

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie