ArtEZ. ArtEZ Enschede Art & Design. Studiejaar Crossmedia Design

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArtEZ. ArtEZ Enschede Art & Design. Studiejaar 2012-13. Crossmedia Design"

Transcriptie

1 ArtEZ ArtEZ Enschede Informatie Crossmedia Design

2 2 ArtEZ Enschede Informatie Animation World News Sebastian Schneider 4e jaar

3 ArtEZ Enschede Inleiding 3 Bachelor Binnen de vakgroep Media & Graphic Design wordt er aan de academie ArtEZ te Enschede de bachelor-opleiding onderwezen. De bachelor is een vierjarige opleiding, bestaande uit een onderwijsprogramma dat de student een brede, interdisciplinaire studie aanbiedt. De bachelor leidt studenten in het kader van het kunstonderwijs op tot de zelfstandige uitoefening van het beroep er. De opleiding is een brede, interdisciplinaire studie waar de ontwikkelingen in digitale media en communicatie samenkomen. Dit sluit naadloos aan bij de huidige beroepspraktijk, waarin de schotten tussen de verschillende ontwerpdomeinen zijn verdwenen en/of voortdurend verlegd worden. Hoe ontwerp en maak je een functioneel communicatief product? Dit staat centraal in het studieprogramma van. De student dient brede kennis en voeling te hebben met alle facetten van ontwerpen en media. De opleiding geeft ruimte aan individuele keuzes van de student, of met andere woorden: de student vormt zijn of haar vak binnen het domein. Aan de hand van theorie, projecten, interne en externe opdrachten leer je denken vanuit het (communicatie-) concept, de boodschap die je wilt overbrengen en de doelgroep waarvoor de informatie is bedoeld. De studie biedt alle actuele softwarekennis die je nodig hebt voor de nieuwe media, fotografie, interactief ontwerpen en video (o.a. Flash, HTML, InDesign, After Effects en Photoshop). _ Alumni ACD werken bij nationale en internationale ontwerpbureaus: Saatchi & Saatchi, Thonik, De Weijer, Jung van Matt, Scholz and Friends, van Os, Sieger Design, Grabarz & Partner, SpaceBar, Fabrique, Smidswater, Belkin, Lava, Holland Centraal, Koeweiden Postma, Hooverkraft, Vanille, Moskito, Mattmo, Haase & Knels + Schweers..

4 4 ArtEZ Enschede Doelstellingen Doelstellingen De afdeling van de Academie in Enschede leidt studenten in het kader van het kunstonderwijs op tot de zelfstandige uitoefening van het beroep er en anticipeert op aanstaande tendensen. Dit is het tijdperk van de mediale beeldcultuur. Een gigantische beeldenstroom bestookt de tijdgeest via razendsnel vertakkende mediale kanalen, met het collectief beeldreservoir als eindeloze bron. De lijn tussen productie en exposure wordt steeds korter, de afstand tussen imagemaker en publiek wordt steeds kleiner. Echte mediale beeldspecialisten, met een eigen signatuur, artistieke intuïtie, technische inventiviteit, kennis van de culturele context, inzicht in de werking van de expansieve beeldcultuur, analytisch vermogen, kritisch beeldbewustzijn en communicatieve expertise zijn gewild. Zo is met de komst van duizenden televisie-kanalen (tv, internet of mobiele telefonie) en de steeds veelvuldiger inzet van narrow casting (o.a. de filmpjes die je ziet in de McDonalds, Bijenkorf of Ikea) ons vak voor de toekomst niet alleen verzekerd, maar is ook een andere benadering binnen de studie en het vakgebied vereist. Waar vroeger een stilstaand beeld (logo, identiteit, etc.) tot beweging werd gebracht voor bijvoorbeeld een commercial, zal het er in de toekomst veelal omgekeerd aan toegaan: het bewegende beeld komt tot stilstand (of wordt stilgezet) voor gebruik in printmedia. Ook kunnen gebruikers/consumenten tegenwoordig op het web informatie naar keuze aggregeren, rangschikken en ordenen. Dit geeft de huidige ontwerper compleet andere en complexere mogelijkheden. Het werkterrein in het ontwerpproces schuift steeds verder naar voren en vereist een hoge mate van cultureel beeldbewustzijn en analytisch denken. Profiel van de opleiding De studenten van worden in dit kader opgeleid om creatieve concepten voor verschillende communicatieve vraagstellingen vanuit een meta-niveau te kunnen benaderen. Dit stelt de student in staat zelfstandig maar ook in een teamverband te kunnen werken en uiteindelijk een team met (ook wisselende) creatieve teamleden in de functie van bijv. Art Director aan te kunnen sturen. In dat licht concentreert deze vorm van kunstonderwijs zich op: - het formuleren van probleemstellingen - het verschaffen van inzicht in de betekenis (grenzen/mogelijkheiden) van de media - ideevorming - conceptontwikkeling - beeldontwikkeling met het oog op het ontwikkelen van een eigen signatuur

5 ArtEZ Enschede Didactisch concept 5 Didactisch concept leidt studenten op tot allround er. De studie heeft als doel de communicatieve vaardigheden van de student in zijn geheel te ontwikkelen, niet alleen op de (technische) specifieke vaardigheden. Dit wordt bereikt door de synthese van inhoudelijk onderwijs en formeel onderwijs, methoden en instrumentele vaardigheden. De focus is gericht op de individuele talenten en interesses van de student om deze zo goed mogelijk te ontwikkelen en te stimuleren. Het onderwijs / leerproces wordt niet alleen gezien als uitwisseling van de kennis door de docent aan de studenten, maar als een gezamenlijke constructie van kennis, waarbij de communicatieve vaardigheden van de studenten van fundamenteel belang zijn. De lessen zijn zo ingedeeld dat diverse specialisaties en technieken elkaar doorlopend beïnvloeden en doorkruisen en waarbij inhoud en technologie met elkaar verweven zijn. (Tussentijdse) resultaten van werkstukken gemaakt bij één docent worden overgenomen door andere docenten en gebruikt als vertrekpunt in volgende lessen en/of omgekeerd. De lesinhoud is rijk gevarieerd en vindt plaats in een communicatie-georiënteerde omgeving, welke beroep doet op de subjectieve ervaring van de studenten en tegelijkertijd vraagstellingen omvatten die uitnodigen voor pragmatische, interactieve en creatieve self-oriëntatie. Samenwerking, communicatie en interactie zijn van essentieel belang voor de definitie van de probleemstelling en oplossing, waarbij het individuele ontwerp-resultaat de grootste rol doet toekommen. Omdat alle docenten kennis hebben van de diverse vakgebieden en technologieën wordt het mogelijk de studenten mee te nemen in een wervelend onderzoek waarbij men steeds alle hoeken van het ontwerpvak ziet. Stop Motion Pink Ribbon Ewa Ginko 3e jaar

6 6 ArtEZ Enschede Competenties Competenties Het onderwijsaanbod van de studie heeft tot doel studenten op te leiden tot de zelfstandige uitoefening van het beroep er voor gedrukte, audiovisuele en interactieve media. De onderwijsonderdelen die hier deel vanuit maken zijn stage, scriptie en ontwerpopdrachten. Deze zijn zo gestructureerd dat ze de student in staat stellen, de verworven inzichten, kennis en vaardigheden op eigen wijze in een afstudeerproject tentoon te stellen. De volgende eindcompetenties geven inzicht in de verworven vaardigheiden van de student: A Creërend vermogen sterke ambitie artistiek, creatief gedreven binnen gegeven beperkingen te werken artistieke, creatieve en maatschappelijke visie duidelijke ID (attitude, zelfbranding) en focus conceptueel denken en ideeën verbeelden B Kritische reflectie kan opdrachten/vraagstellingen (cognitief) ontleden kan ontwerpen beoordelen en van daaruit coachen heeft kennis en inzicht van ontwerpen uit heden & verleden uit de hele wereld en kan verbanden leggen. kan methodisch reflecteren & handelen binnen eigen artistieke, creatieve prestaties wat tot kwaliteitsverbetering leidt kan feedback geven en ontvangen heeft goede managementsvaardigheden en kennis (zelf-, time-, stress-, projectmanagement) C Groei en vernieuwing heeft goed overzicht over de (technische) mogelijkheden van de media, informatie- en communicatiemiddelen. in staat buiten gebaande paden te denken en te werken, beheerst een breed palet aan technische vaardigheden voor creatie van media-, informatie-, en communicatieuitingen kent de kwaliteitsstandaards van de (inter)nationale beroepspraktijk kent het vocabulaire van de media-, informatie- en communicatieindustrie

7 ArtEZ Enschede Competenties 7 D Communicatief vermogen goede sociale en communicatieve vaardigheden kan in opdracht werken kan visueel communiceren in interactie met diverse doelgroepen kan efficiënt, effectief en inspirerend communiceren (verbaal, nonverbaal, zelfbranding) en weet de etiquettes van communicatie kan zich, alleen of met anderen, presenteren voor leken, professionals en opdrachtgevers kan over het vak communiceren en argumenteren (klankbeeld, artistieke betekenis en keuzes) kan actief samenwerken aan concepten, producten en processen heeft goede vaardigheden als het om assisteren gaat E Organiserend vermogen heeft goede managementsvaardigheden en kennis (zelf-, time-, stress-, projectmanagement) functioneert in het gevraagde tempo van de beroepspraktijk (handling, deadlines, problemen oplossen, beroepskritische situaties) organiseert werkproces documenteert en archiveert eigen werk zakelijke voorzieningen F Omgevingsgerichtheid kent de historische context van waaruit de huidige media-, informatieen communicatieindustrie is ontstaan en kan verbanden leggen weet wat er gaande is (trendwatching) heeft repertoire en stijlenkennis kan zijn eigen creatief, artistiek functioneren plaatsen in het grote geheel (designontwikkelingen, andere kunstdisciplines, maatschappelijke context, historisch, cultureel sectoraal en regionaal) G Samenwerking is in staat een netwerk te creëren en te onderhouden voor samenwerking en productieprocessen is in staat zichzelf en zijn producten positief onder de aandacht te brengen (onder andere bij opdrachtgevers en afnemers) heeft de vermogens en voldoende ambitie om een eigen bedrijfsvoering te realiseren ipad Cover Seth Laisina 3e jaar

8 8 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma Onderwijsprogramma Algemeen De opleiding is een brede, interdisciplinaire studie. Dat sluit naadloos aan bij de huidige beroepspraktijk, waarin de schotten tussen de verschillende ontwerpdomeinen zijn verdwenen en/of voortdurend verlegd worden. De opleiding kent om die reden geen structurele specialisaties. De student dient brede kennis en voeling te hebben met alle facetten van ontwerpen en media. Dit betekent echter niet dat de student zich niet kan en zal specialiseren. De opleiding geeft ruimte aan individuele keuzes van de student, of met andere woorden: de student vormt zijn of haar vak binnen het domein. Begeleiding bij dit proces gebeurt door een mentor. Mentor Iedere derde- en vierde jaar student heeft een mentor. Drie- of vierwekelijks bekijkt de mentor al het recente werk van de student. Tijdens deze werkschouw wordt de afgelopen periode geëvolueerd en de komende periode afgestemd. Deze afstemming kan bestaan uit het kiezen van een focus binnen de studie. Ook een eventuele uitwisseling, stage, of bijzonder project wordt in overleg met de mentor besproken. Van alle afspraken wordt verslag gedaan door de student, middels een logboek, waarin alle concrete afspraken vermeld staan, geaccordeerd door de mentor. De mentor is niet per se docent van een specialisatievak en geeft - in de rol van mentor - geen opdrachten. Halfjaarlijks of in overleg kan van mentor worden gewisseld. De student ontwikkelt zich vanuit de groep ook naar het individu en vanuit het klassikaal onderwijs naar individueel onderwijs, resulterend in het eindexamen. Essentieel blijft tijdens de gehele studie het verkennen van de grenzen en mogelijkheiden van de diverse media. Reality Studios Om de student in contact te laten komen met zijn toekomstig vak bestaat er binnen de afdeling een eigen praktijkbureau met de naam Reality Studios. Onder begeleiding van docenten werken hier studenten uit alle jaren en in verschillende teams aan reële en uitdagende praktijkopdrachten uit het gehele werkveld (bijv. video s, motion graphics, animatie, interactieve websites, enz.) Interactive Ambient David Jakobs 4e jaar

9 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma 9 Om goed te kunnen werken in opdracht leert de student een eigen ontwerpmethode te ontwikkelen waarbij in de lessen de volgende facetten worden aangereikt: Analyse Analytisch denken: het formuleren van inhoud, doel, bestemming, methode, etc. Concept Conceptueel denken: onderzoeken van mogelijke invalshoeken. Redactie Verzamelen/genereren van de benodigde icons + (beeld)redactie. Proces Schetsen, ontwerpen, vormgeven en presenteren. Productie Afstemmen op de gewenste techniek(en) en productievoorbereiding. Management Organiseren, plannen en administreren van een opdracht Ondernemerschap Diverse aspecten van de ontwerper als ondernemer. De basis van het onderwijsprogramma is klassieke lesinhoud, veelal afkomstig uit het oude vak grafisch ontwerpen. Zo staan vakken zoals typografie, grid, beeldtaal, illustratie, scenario, ezv in het centrum van de mediaonafhankelijke opleiding. Deze vakken vormen tevens de kern. Op basis van deze kennis kan de student zijn eigen studie steeds meer verdiepen in de richting van de nieuwe media. De lesinhoudelijke structuur:

10 10 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma Studieopbouw Jaar 1 Orientatie en onderzoek Semester 1 Ik ontdek Klassikale lessen samen met studenten autonoom. Oriëntatie beeldende middelen. Semester 2 Ik onderzoek Verkenning van elementen in alle media en dimensies (2D/3D/4D): vorm, materiaal, kleur, tekst, licht, ruimte, tijd. Onderzoek beeldende middelen (tekenen, fotografie, film,...). Leren spreken in het openbaar. Kunstgeschiedenis en filosofie. Jaar 2 Onderzoek en experiment Semester 3 Ik overzie alle ontwerpelementen Klassikale lessen, strakke korte opdrachten, alle elementen systematisch behandeld. Het levendige gesprek, leren kritieken te krijgen, brede oriëntatie op maatschappelijke thema s, kunstgeschiedenis en filosofie. Semester 4 Ik leer alle voor mij relevante ontwerp-elementen Klassikale lessen, met eventuele focus in overleg met de mentor. Onderzoek en experiment met elementen. Uit onderzoek volgt de eerste ideeontwikkeling (inzicht in eigen interesse, bewustwording, eigen gerichtheid). Leren kritiek te krijgen en te geven. Brede oriëntatie maatschappelijke thema s. Inzicht in eigen werkwijze (proefondervindelijk), eigenheid werk van anderen kunnen herkennen. Onderzoek hedendaagse ontwerpers, zicht krijgen op eigen fascinatie. Jaar 3 Experiment en idee Semester 5 Ik ontdek mijn plek in de ontwerpwereld Klassikale lessen, met eventuele focus in overleg met de mentor. Ruimere opdrachten en groepsopdrachten. In de diepte uitwerken van ideeën en verder experiment daarmee. (Leren afbakenen, focussen. Leren onderscheiden wat wel en niet bij je eigen visuele taal hoort.) Ontwikkelen van een strategie van werken: bewust worden van een eigen visuele taal (stijl) Groepsbesprekingen: eigenheid werk van anderen kunnen herkennen. Omgaan met jargon, kritiek kunnen plaatsen. Semester 6 Ik neem mijn plek in de ontwerpwereld Individuele of groepsprojecten, in overleg met mentor, start portfolio en scriptie, eventueel stage of uitwisseling, in overleg met mentor. Keuze voor één of meerdere media. Focus op zender/ontvanger. Wat wil je communiceren? Kennis ontwerpproces. Groepsbesprekingen: eigenheid bij eigen werk kritisch beschouwen, reflectie eigen keuzes, persoonlijke fascinatie. Inzicht in eigen werkwijze. Mondig worden, leren omgaan met jargon. Jaar 4 Concept en realisatie Semester 7 Ik keer terug naar de basis: ontwerp-facetten Individueel en klassikale lessen, strakke opdrachten. In overleg met de mentor focus op bepaalde aspecten. Research eindexamenthema. Ideeontwikkeling en concretiseering, volwaardigheid in eigenheid beeldtaal, authenticiteit, vertrouwen op eigenheid, accent op zelfstandigheid. De professionele dialoog tussen student en docent. Verdiepen persoonlijke fascinatie en op mondigheid over het eigen proces. Semester 8 Ik ontwerp Eindexamenproject. Docent is gelijkwaardig, professioneel gesprek docent/student: kritische dialoog, intensivering, afstemming milestones, professioneel ontwerpproces, fine tuning. Mondigheid over alle facetten van het ontwerpproces.

11 ArtEZ Enschede Onderwijsprogramma 11 Vakken Ontwerpmethodiek In het kader van de multidisciplinaire benadering van de studie vormt het vak ontwerpmethodiek de basis voor alle anderen vakken. De studenten leert naast (en binnen) zijn individuele manier van ontwerpen het optimaliseren en synchroniseren van ontwerpmethoden en -processen. Verder leert de student de betekenis van zowel het vakinhoudelijke als ook het ontwerpspecifieke vocabulaire en de toepassingen hiervan in het kader van communicatieve vraagstellingen bijv. briefings. Ontwerpmethodiek voorziet zo in de mogelijkheid tot reflectie van de genomen ontwerpbeslissingen, ofwel de verificatie van het ontwerp zelf. De vraag naar de betekenis die de verschillende fases van een ontwerpproces voor de overdracht van doelmatige communicatie hebben, staat hierbij altijd centraal. Het onderwijs in het kader van dit vakgebied heeft tot doel studenten te leren onderzoeken en ontdekken welk medium het meest geschikt is om bepaalde informatie over te dragen en hoe meerdere media een geïntegreerd geheel kunnen vormen. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het geschikt maken van informatie (tekst, beeld, geluid) om in de verschillende media effectief te kunnen zijn. Fotografie Bij communicatieve fotografie gaan we altijd uit van één enkel beeld. Hoe eenvoudig dat klinkt. Het is vooral de grootste moeilijkheidsfactor bij fotografie in opdrachtvorm. Soms maken we een serie of zelfs een boek. Maar altijd vinden we dat het beeld individueel moet overleven, sterk genoeg moet zijn. Dat stellen we dan ook ten doel. Studenten moeten in staat zijn een concept te vertalen in een vorm die terug is gebracht naar een enkel beeld. Men moet in staat zijn binnen een opdracht de grenzen van die opdracht te verkennen en daarbinnen een autonoom denkproces in gang te zetten zonder daarbij het doel uit ogen te verliezen. Grafisch Ontwerpen Het onderwijsaanbod informeert studenten over elementaire vormen van visuele informatieoverdracht in het licht van de uiteenlopende communicatiedoelen. De ontwerpopdrachten hebben tot doel studenten inzicht te geven in enkele algemene ontwerpprincipes. In dit kader ontwikkelen en toetsen de studenten hun beeldende en vormgevende vermogens aan ontwerpvraagstellingen waarin de redactionele samenhang tussen beeld, tekst en vorm in relatie tot functie, inhoud en betekenis centraal staat. Illustratie (Beeldgeneratie) De grens tussen statische en bewegende illustraties/beelden zijn ook in het werkveld nog nauwelijks aanwezig, vandaar worden de onderdelen binnen ook in combinatie met elkaar geleerd. De visualisatie en analyse van het proces en vooral de persoonlijke ingang op een vraagstelling, loopt samen met het ontwikkelen van een eigen manier/stijl/handschrift en is een wezenlijk onderdeel en belangrijke doelstelling van de lessen. Het leren omgaan met de benodigde vorm gaat verder gelijk voorop met de intellectuele wijze van denken in betrekking tot de werking van beeld. De student leert in dit vak het genereren en beheersen van beeld als communicatiemiddel in de breedste zin van het woord.

12 12 ArtEZ Enschede Vakken Animatie Een animatie kan zeer kort en informatief of zeer uitgebreid en verhalend zijn. Illustratie, fotografie en alle mogelijke combinaties daarvan worden binnen dit vak feitelijk van stilstand tot beweging gebracht geanimeerd. Als een wezenlijk onderdeel van de animatie als een communicatief medium wordt naast het beeld zelf veel aandacht besteed aan timing en het gebruik van geluid. De student krijgt om deze redenen naast de elementaire software voor stop motion, animatie en 3D ook les in software voor het generen en bewerken van sound. Interactief Ontwerpen Dit vakgebied strekt zich uit van websites tot games en van bedieningsschermen (interfaces) tot digitale handleidingen. Uitgangspunt daarbij is steeds gebruiksvriendelijk ontwerpen. Middels opdrachten onderzoekt de student de verwachtingen en het gedrag van gebruikers, bijvoorbeeld door middel van gebruikerscenario s. Vanzelfsprekend krijgt ook de oudste vorm van interactie, direct presenteren voor publiek, ruime aandacht gedurende de hele opleiding. Daarnaast wordt de student uitgedaagd het snel groeiende palet aan interactieve mogelijkheden zo eigen te maken, dat er nieuwe manieren worden gevonden om informatie te ontsluiten. Dit betreft zowel de werking klikken, schudden, oogbewegingen als de visuele uitwerking hoe visualiseer je keuzemogelijkheden en routing door informatie. De student krijgt instructie in elementaire software, maar uitgangspunt is dat de student na de studie als ontwerper samenwerkt met technisch uitvoerenden. Motion Graphics De doelstelling van het vak Motion Graphics Design beoogt studenten in kennis te stellen van de vele technieken (o.a. stopmotion, [3D] animatie, live action en live typo) die mogelijk zijn om bewegend beeld vorm te geven. Omdat in de huidige tijd de overdracht van informatie in een steeds korter tijdbestek moet plaatsvinden wordt tegelijk veel aandacht besteed aan het leren maken van storyboards en het schrijven van een goede synopsis waar de communicatiedoelen in verwerkt zijn. Ruimtelijk Ontwerpen In dit vak maakt de student kennis met de rol en betekenis van ruimte. Ruimte als omgeving waar de student zich bewust van is en als ontwerper op kan reageren. Anderzijds leert de student de ruimte, de derde dimensie als medium zien waarmee een ontwerper kan communiceren. In de vorm van een ontwerpatelier wordt ruimte en wat daarmee samenhangt onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan de relatie mens omgeving. Dit vak richt zich meer op idee- en conceptvorming en de communicatie/verbeelding daarvan dan op de realisatie van producten. Belangrijk onderdeel van dit vak vormt het doorlopend onderzoek naar de dwarsverbanden met de andere vakken uit het curriculum. Scenario Het vak scenario traint studenten in het beheersen van de essentiële stappen van het vormgevingsproces en stimuleert het ontwikkelen van een bewust eigen visie en consistente signatuur. Dit vak leert de student een toolkit voor het verdiepen van de designer s drive, het verbreden van de scope en het scherpen van inzicht in de communicatieve werking van.

13 ArtEZ Enschede Vakken 13 Typografie Het onderwijs in het kader van dit vakgebied heeft tot doel studenten te informeren over de geschiedenis en ontwikkeling van het schrift en in kennis te stellen van de grondbeginselen van typografie. De praktische oefeningen worden ondersteund door theoretische informatie over geschiedenis van de drukletter, letterclassificaties, ontwikkeling en betekenis van hedendaagse lettervormen en typografie. De opgedane kennis kan toegepast worden in de andere vakken van deze afdeling. (Vak-) Theorie Theoretische onderbouw van de studie is noodzakelijk voor de algemene ontwikkeling van de individuele student. Men moet zijn klassiekers kennen, maar dat is alleen relevant wanneer dit gebeurt vanuit een breed perspectief. Specifiek van ACD is de verbreeding van het vakgebied en dat vraagt een dito inzicht in de ontwikkeling daarvan. De eerste tekens die mensen aanbrachten in de grotten die hun onderdak boden zijn essentieel voor ons om te beseffen waar de kracht ligt van ons werk. Theorieonderwijs gedurende het derde en vierde jaar is toegespitst op de aspecten en onderwerpen die met communicatie en vormgeving te maken hebben en dit tegen de historische achtergronden. Video/Film Dit vak beoogt inzicht te geven in de complexe en meervoudig gelaagde relaties tussen beeld (en filmsemiotiek), geluid (en emotie) en beweging in tijd (en constructie). De introductie voert langs de canon van het medium en pauzeert bij essentiële, thematische en genre-specifieke elementen om zo een brede notie te genereren van de ontwikkeling van het vakgebied. De participanten worden begeleid bij het inzetten van de verworven kennis in de vervaardiging van hun eigen producties, waarbij nadrukkelijk de interactie met andere vakgebieden zal worden gestimuleerd. Daylight-Clock KaMan NG 4e jaar Gummi-Buch Annkathrin Dahlhaus 3e jaar

14 14 ArtEZ Enschede Studiepunten Studiepunten Propedeuse semester 1 Alle voltijd studenten starten met een gezamenlijke semester van Fine Art en. De student leert omgaan met diverse technieken, zoals fotografie, tekenen, grafiek, zeefdruk, schilderen, ruimtelijk werk, keramiek, beeld en media en video. Deze veelzijdige training is belangrijk om goed voor te bereiden op de rest van de studie. Het geeft een stevige basis om een goede keuze te maken, ook als de student al weet welke richting hij/zij op wilt. De confrontatie met andere gebieden scherpt de keuze of verleidt tot een andere richting. Het eerste jaar heeft een algemeen beeldend en vormend karakter. In de opdrachten maak de student kennis met de veelzijdigheid van de vakgebieden en met de eigen mogelijkheden en capaciteiten. We verwachten flexibiliteit en zin in het avontuur van uitvoerend en zelfstandig bezig zijn. Eigen initiatief tonen is zeer belangrijk in de opleiding. Daarnaast krijg de student ook les in theorie (onder meer kunstgeschiedenis). Vak EC Praktijkvakken 22 Theorie/Voorbereiding beroepspraktijk 8 Totaal 30 ACD Propedeuse semester 2 Na het eerste semester hebben de studenten die voor hebben gekozen in een eigen groep les. De lessen worden nu breder en dieper. De ontwerpopdrachten hebben hier tot doel studenten inzicht te geven in enkele algemene ontwerpvraagstellingen waarbij de crossmediale gedachte van de verdere studie ook hier al aan bod komt. De vakken oriënteren zich nu direct aan de opleiding. Vak EC Mediakennis 5 Ruimtelijk ontwerpen 4 Beeldgeneratie 4 Grafisch ontwerpen 5 Grafische technieken 4 Theorie 4 Excursie 2 Blog (Logboek) 1 Intro werkplaatsen 1 Totaal 30

15 ArtEZ Enschede Studiepunten 15 ACD semester 3 Vak EC Ontwerpmethodiek 4 Illustratie/Animatie 3 Fotografie 3 Grafisch Ontwerpen 3 Typografie 3 Motion Graphics/Interactieve Media 3 Ruimtelijk Ontwerpen 3 Scenario 2 Kunstgeschiedenis 4 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Totaal 30 ACD semester 4 Vak EC Ontwerpmethodiek 4 Illustratie/Animatie 3 Fotografie 3 Grafisch Ontwerpen 3 Typografie 3 Motion Graphics/Interactieve Media 3 Ruimtelijk Ontwerpen 3 Scenario 2 Kunstgeschiedenis 4 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Reality Studios (facultatief) (6) Totaal 30 Stills Nicole Pietruschka 2e jaar

16 16 ArtEZ Enschede Studiepunten ACD semester 5 Vak EC Ontwerpmethodiek 3 Illustratie/Animatie 3 Fotografie 3 Film/Video 2 Grafisch Ontwerpen 3 Typografie 2 Motion Graphics/Interactieve Media 3 Ruimtelijk Ontwerpen 3 Scenario 2 Theorie 4 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Reality Studios (facultatief) (6) Totaal 30 alternatief Stage / Exchange ACD semester 6 Vak EC Klassikaal Grafisch Ontwerpen 4 Crossmedia 4 Beeldgeneratie (Fotografie/Illustratie) 4 Theorie 2 Eigen project/reality Studios (maximaal) 8 Individuele Modulen (minimal 3 naar keuze) Typografie 2 Film/Video 2 Motion Graphics 2 Interactive Media 2 Ruimtelijk Ontwerpen 2 Fotografie 2 Archivering/Logboek 1 Praktijkweek/Lezingen 1 Totaal 30 alternatief Stage/Exchange

17 ArtEZ Enschede Studiepunten 17 ACD semester 7 Vak EC Klassikaal Ontwerpmethodiek 4 Interactief/Website 3 Theorie 3 Minor Concept/Research 5 Design 5 Theorie 5 alternatief Project & Presentatie Concept/Research 5 Design 5 Theorie/Techniek 5 Scriptie 4 Archivering/Logboek 1 Reality Studios (facultatief) (6) Totaal 30 alternatief Stage/Exchange ACD semester 8 Vak EC Afstudeerproject 25 Vormgeving scriptie 4 Website 1 Totaal 30 Bird House Pillow Gwenn Breur 2e jaar

18 18 ArtEZ Enschede Herkansing Stage/Exchange Binnen de studie van is tijdens de semesters 5 t/m 7 de mogelijkheid om zijn kennis te verbreden. Dit kan via een exchange-semester in één van de bijna 50 internationale partner-academies of tijdens een stage bij een designer, ontwerpbureau, fotograaf e.d. In het tweede jaar wordt hierover uitgebreid informatie verstrekt. Alle verder stappen gebeuren vervolgens in nauw overleg met de coördinator en/of mentor. Herkansingen Praktijk Elk semester wordt afgesloten met een werkschouw, hier dient de student zijn tussen- en eindresultaten, die ook al tijdens de loop van het semester met de docent besproken zijn, te presenteren. Elke docent geeft voor de competenties A-G een cijfer, het gemiddelde cijfer volgens is het eindcijfer per vak. Als toelichting op dit cijfer geeft de docent een schriftelijke beoordeling. Het totaalcijfer van de vakken is voldoende als het gemiddelde cijfer van de vakken 5,5. Bij onvoldoende studiepunten (in maximaal twee vakken) is compensatie mogelijk door een vervangend opdracht in het vervolgsemester. Termijn: In afspraak met de coördinator/mentor. Theorie Het semester wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Bij voldoende beoordeling 5,5 worden de EC toegekend. Bij onvoldoende studiepunten is compensatie mogelijk door herkansing. De docent kunstgeschiedenis stelt hiervoor de voorwaarden en de termijn waarbinnen herkansing moet hebben plaatsgevonden vast. Termijn: wordt door de docent kunstgeschiedenis per onderdeel vastgesteld. Praktijkweek/Lezingen De student is verplicht deel te nemen aan de praktijkweek en de lezingen. Herkansing: Bij onvoldoende deelname moet de student een essay schrijven over het centrale thema van de lezingen. Het essay moet ter goedkeuring worden overlegd aan een docent kunsttheorie en met hem/haar besproken. Termijn: inlevering 4 weken na de datum waarop deze activiteit is afgerond. Archivering/Logboek De student dient een logboek via blog bij te houden waarin hij/zij zaken noteert die in het belang zijn van de ontwikkeling van de studie. Is niet voldaan aan de voorwaarden tot het bijhouden van een logboek dan moet dit alsnog worden ingeleverd. Herkansing: De coördinator bespreekt alsnog het logboek.

19 ArtEZ Enschede Docenten 19 Docenten Ina Bode coördinator, docent Ontwerpmethodiek/Graphic Design Arjan Benning docent Photographic Design Marc Boumeester docent Video/Film Joanne Dijkman docent Theorie Robert Jan Dokter docent Motion Graphics Maartje Dros docent 3D Elvira van Eijl docent Kunstgeschiedenis Anika Franke docent Illustratie Hein Jan Geerdink docent 3D Jan Guichelaar vaktechniek computer Wouter Hooijmans docent Vaktheorie Carsten Klein-Hitpass docent Graphic Design Bas Könning docent Interactive Design Jellichje Reijnders docent Vaktheorie/Scenario Coen Scheen coördinator Reality Studios Bert Teunissen docent Photographic Design Chris Vermaas docent Typografie Johan Visser docent Marcel Vos vaktechniek Fotografie Online-portfolios en archief: _ Ina Bode 9/2012 Poster Holland/America Symposium Niels Kolkman 3e jaar

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Willem de Kooning AcAdemie

Willem de Kooning AcAdemie Willem de Kooning AcAdemie HogescHool RotteRdAm 2006/2007/2008 Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam 2006/2007/2008 Rotterdam 2006 hoofdstuk 3 -------------------------- de studierichtingen Belangrijke

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven

Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Serious Gaming in Nederland en in het buitenland: opleidingen en perspectieven Terreinverkenning In opdracht van de Graduate School of Informatics Van de Universiteit van Amsterdam Dr. K. de Leeuw Amsterdam,

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING

STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD KUNST EN VORMGEVING STUDENTEN- STATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR ~ NL ~ STUDENTENSTATUUT GERRIT RIETVELD ACADEMIE BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING STUDIEJAAR 1. ALGEMENE BEPALINGEN 4 2.

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Logo Instelling in kleur. Avans Hogeschool. Animatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Logo Instelling in kleur Avans Hogeschool Animatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2014 2/45 NQA Avans Hogeschool: Animatie - BOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

www.blackboard.com Onderstaande thumbnails van electronische leeromgevingen

www.blackboard.com Onderstaande thumbnails van electronische leeromgevingen www.blackboard.com Onderstaande thumbnails van electronische leeromgevingen en sites over onderwijsvernieuwing geven een indruk van de 3de en 4de dimensie van dit boek: de electronische ruimte. Voor informatie

Nadere informatie

NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279

NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279 NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279 Visitatierapport Verslag van de visitatie die plaatsvond op 12 oktober en 2 november 2010 Utrecht, December

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Content & Communicatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Content en Communicatie V1

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

Master Product Design

Master Product Design Master Product Design Master Product Design Master Product Design Inleiding 1. De Master Product Design 1.1 Investering in tijd 1.2 Diploma 1.3 Studiekosten 1.4 Toelating 1.5 Meer informatie en aanmelden

Nadere informatie

Every picture tells a story

Every picture tells a story 5 Every picture tells a story Communicatie door gebruik van innovatieve datavisualisatie Aanvraag RAAK-MKB Hogeschool Utrecht Faculteit Communicatie & Journalistiek Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek

Nadere informatie