EENMALIGE uitgave OVER heden EN VERLEdEN VAN YVONNE OPdAM 30 OKTOBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EENMALIGE uitgave OVER heden EN VERLEdEN VAN YVONNE OPdAM 30 OKTOBER 2012"

Transcriptie

1 ONS YVONNE EENMALIGE uitgave OVER heden EN VERLEdEN VAN YVONNE OPdAM 30 OKTOBER 2012 Je kunt door onderwijs veel voor mensen betekenen het BuRGERZIEKENhuIS AAN de LINNAEuSSTRAAT dna, COLIBACTERIËN EN EPISOMEN LABORATORIuMWERK EEN BIJdRAGE LEVEREN AAN de ONTWIKKELING VAN STudENTEN

2 inhoud EENMALIGE UITGAVE OVER HEDEN EN VERLEDEN VAN YVONNE OPDAM 30 OKTOBER Jaren Jaren 90 7 Jaren 80 COLOFON Inhoud Afdeling Marketing en Communicatie Domein Media, Creatie en Informatie Fotografie Yvonne Opdam: LONNEE fotografie Vormgeving: Creja Ontwerpen Drukwerk: Drukkerij Groen Met speciale dank aan: Olga Kempen Mardou van Kuilenburg Yvonne Opdam Oplage Jaren 00

3 Voor Woord toen WE de uitnodiging Voor haar AFsChEid VAn VAndAAG de deur uitgedaan hadden, VErtELdE YVonnE dat sommige CoLLEGA s haar de KoninGin VAn de hva noemden BiJ het ZiEn VAn de Foto op deze uitnodiging. daar LACht ZE om, daar is ZE VErEErd MEE En LAtEn WE EErLiJK ZiJn: na MEEr dan VEErtiG JAAr dienst MAG JE toch WEL EEn BEEtJE Voor KoninGin WordEn AAnGEZiEn. YVonnE is ÓÓK parmantig En diplomatiek. YVonnE Yvonne opdam opdam ik zal kort iets vertellen over hoe deze uitgave tot stand is gekomen. Yvonne klopte bij me aan, vertelde dat ze wegging en wilde wel iets hebben om uit te delen tijdens haar afscheid. Zo had ze bedacht langs dat vind ik bijzonder. dat is bijzonder. dat mag de hva koesteren. alle hva-locaties waar ze ooit werkte te gaan om niet alleen haar loopbaan in kaart te brengen maar ook een stukje tijdsgeest van de hva en Amsterdam achter te kunnen laten. ik respecteerde haar wens en in haar autootje (zo noemt ze die steevast) bezochten we enkele Annemarie van Lankveld hoofd afdeling Marketing en Communicatie domein Media, Creatie en informatie locaties en vertelde ze me over het een en ander (dat lees je in deze uitgave) en meer (dat lees je niet in deze uitgave). Wat me vooral uit deze gesprekken bij is gebleven: Yvonne draagt de hva een warm hart toe. Van begin tot het eind, al veertig jaar staat zij achter de hva, gekleed in de hva-kleur paars en al. PS Yvonne is verzot op het tijdschrift Ons Amsterdam. De cover van dit boekje hebben we om die reden in de stijl van dit tijdschrift laten opmaken met als resultaat de eenmalige uitgave van Ons Yvonne. ons YVonnE 3

4 drs. in de BioLoGiE Yvonne is succesvol afgestudeerd in de Biologie. haar liefde voor alles wat met genetica te maken heeft is groot. de ontwikkelingen in het dnaonderzoek in de jaren vijftig volgt zij op de voet. Misschien komt dat wel door haar grootste fascinatie: de mens. Gedurende haar carrière is zij vooral geïnteresseerd in wat een mens beweegt en hoe een mens zich ontwikkelt. YVonnE KoMt op de WErELd Yvonne ziet het levenslicht in 1947 in het Burgerziekenhuis in Amsterdam-oost waar tegenwoordig het Eden Amsterdam Manor hotel gevestigd is. in 2004 was dit het stadsdeelkantoor oost-watergraafsmeer waar tegenover theo van Gogh op 2 november vermoord werd. Yvonne groeit op in Amsterdam-West. GEZin gezin OPDaM opdam op 10 november 1947 Wordt YVonnE opdam GEBorEn in het BurGErZiEKEnhuis AAn de LinnAEusstrAAt in AMstErdAM. ZE GroEit op in EEn MiddEnstAndsGEZin, VAdEr is BAnKEtBAKKEr En heeft samen MEt MoEdEr VAnAF 1949 de EiGEn ZAAK LuCuLLus op de BiLdErdiJKstrAAt 145. YVonnE s Zus, AnnEttE, Wordt GEBorEn in het nabijgelegen ZiEKEnhuis in de ter haarstraat. in het BiLdErdiJKpArK GAAt YVonnE naar de KLEutEr- En LAtEr naar de LAGErE school. BiJ opdam thuis is het Motto dat JE LAtEr ALs VrouW FinAnCiEEL onafhankelijk MoEt KunnEn ZiJn, de drijfveer Voor studie En WErK Voor AnnEttE En YVonnE. op de lagere school krijgt Yvonne te horen dat ze, zonder toelatingsexamen te hoeven doen, naar het ir. Lelylyceum mag. daar is ze mee in haar nopjes, want ze wil studeren na de middelbare school. haar fascinatie voor biologie begint in de tweede klas van het gymnasium. het was de tijd dat het dna verder werd ontdekt. ik vond dat heel spannend en wilde naderhand het onderwijs in met het idee dat je er altijd in kan blijven werken. in de eindexamenklas twijfelde ik nog even of ik medicijnen zou gaan studeren. Mijn vader zei terecht dat ik wel iemand ben die voldoende nachtrust nodig heeft. En als huisarts word je natuurlijk vaak uit je bed gebeld. ik bleef bij mijn oorspronkelijke keus Biologie. of ik echt zo veel van planten en dieren af wilde weten was nog maar de vraag. ik wilde iets betekenen voor mensen en wilde lesgeven om anderen te helpen iets meer te kunnen bereiken in hun leven. 4 ons YVonnE

5 BoErdEriJ AnnA s hoeve Yvonne s eerste werkplek bij de uva ligt in het tegenwoordige science park Amsterdam. nog staat er de oude boerderij: Anna s hoeve. het science park is de ontmoetingsplek voor ondernemers, wetenschappers en studenten van de uva op het gebied van ict en Life sciences. tot 1972 fietst zij veelvuldig vanuit Amsterdam-West naar Watergraafsmeer. AMstErdAM studenten bezetten in 1968 het Maagdenhuis, het bestuurscentrum van de universiteit van Amsterdam (uva). Krakers hielden in die tijd leegstaande woningen en bedrijfspanden warm. in de Bijlmermeer wordt gestart met de bouw van een woonwijk. de jaren zestig en zeventig zijn ook het hoogtepunt van de vrouwenemancipatie. The details are not the details, they make the design Charles Eames (Lisette hilhorst) HOgeSCHOOl VAn AMstErdAM in 1971 ziet Yvonne het levenslicht bij de hogeschool van Amsterdam, nog niet vermoedend dat ze daar meer dan veertig jaar zal doorbrengen. Ze begint haar carrière door het geven van avondlessen, eerst praktijk en daarna theorie, aan het ir. W. van den Broekinstituut van de (een hele mond vol) stichting tot Voortzetting van de Amsterdamse Vereniging voor opleiding van scheikundig hulppersoneel, afgekort de AVsh. deze stichting is een van de rechtsvoorgangers van de stichting hva. Beroepsonderwijs wordt in die tijd verzorgd door een aantal kleine instellingen (scholen) die meestal voortvloeiden uit initiatieven van beroeps- of brancheverenigingen. Zo is de AVsh historisch verbonden met de Amsterdamse suikerindustrie. het hbo in deze jaren is meestal tweejarig en heet hbo-a. Voor biochemie bestaat er ook hbo-b: een eenjarige opleiding die je na hbo-a kan doen. Een aantal van dit soort instellingen is later geclusterd tot twee grote Amsterdamse hogescholen: de hogeschool van Amsterdam (hva) en de Algemene hogeschool Amsterdam (AhA). door alle werkzaamheden naast haar studie studeert Yvonne uiteindelijk pas af in Zo gaf ze vanaf 1969 het practicum Genetica aan derdejaarsstudenten Biologie. dit laatste doet zij als kandidaat-assistent bij het Genetisch instituut van de universiteit van Amsterdam (uva). Ze blijft tot augustus 1978 bij de uva, wat ze achteraf gezien best lang vindt voor een eerste baan. haar keuze voor het onderwijs blijkt een juiste te zijn. het leukste aan lesgeven vind ik dat je studenten een andere wereld kan laten zien, dat je ze kunt laten groeien zodat ze meer kunnen bereiken. ik heb het altijd bijzonder gevonden om de ontwikkeling van studenten te kunnen zien. het is aan de onderwijsgevende om het onderwijs boeiend en interessant te maken en studenten te motiveren. Het leukste aan lesgeven vind ik dat je studenten een andere wereld kan laten zien ons YVonnE 5

6 Kikkers Denkende aan haar eerste werkplek op Anna s Hoeve in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer komen bij Yvonne herinneringen op aan winterse dagen op de Ooster Ringdijk. Het was altijd kiezen tussen twee kwaden: of je ging lopend en glijdend met je fiets aan de hand door de sneeuw de dijk af of je belandde fietsend in de sloot. Er deden de gekste verhalen de ronde over die sloot. Zo werd er gezegd dat er afwijkende kikkers in zwommen, zogenaamd door de straling van het ernaast gelegen FOM-instituut (Fundamenteel Onderzoek der Materie). Begin jaren zeventig schaft Yvonne een auto aan. De ritten op de fiets van de Gibraltarstraat in West naar de Kruislaan in Oost levert haar s winters te vaak een stevige verkoudheid op. Een specialist is pas goed in zijn werk als hij mij in heldere taal kan uitleggen waar het om gaat 6 Ons Yvonne Janneke Hohmann

7 JArEn 8 0 docentschap in de jaren tachtig is Yvonne docent in hart en nieren en geeft ze zowel praktijk- als theorielessen. Ze haalt veel voldoening uit het contact met en de kennisoverdracht aan studenten. in de jaren negentig keert ze het docentschap voorgoed de rug toe wanneer ze een functie als leidinggevende accepteert. EMAnCipAtiE de zusjes opdam zijn grootgebracht met het advies om als vrouw financieel onafhankelijk te zijn. Voor Yvonne is vrouwenemancipatie min of meer vanzelfsprekend. Ze volgt in 1987 een leergang Vrouw en Management in het hbo en maakt deel uit van een vrouwennetwerk. Ze zet zich daarnaast in voor de vluchtelingstudenten die les volgen aan de hva. onderwijsland de opleidingen waren tot dan toe meestal kleine, zelfstandige instellingen. in 1987 fuseren een aantal van deze instellingen en ontstaan twee grote hogescholen in Amsterdam: de AhA en de hva. dit is een belangrijk startpunt geweest in de ontwikkeling van het hboonderwijs in Amsterdam. AMstErdAM de Amsterdamse haven en de luchthaven schiphol verschaffen Amsterdam een centrale positie in het Europese vervoersnetwerk. Een begin wordt gemaakt met de Zuidas die in de jaren negentig een impuls krijgt: de voornaamste vervoersader tussen de stad en schiphol. BeNNeBROeK STraaT Bennebroek straat VAnAF 1978 GEEFt YVonnE ALs docent BioLoGiE theorie- En praktijkles op VErsChiLLEndE LoCAtiEs: de BEnnEBroEKstrAAt, de VAn BrEEstrAAt En de GEnErAAL VEttErstrAAt. studenten En MEdEWErKErs ZiJn VoornAMELiJK te VindEn op de BEnnEBroEKstrAAt WAAr theorielessen GEGEVEn WordEn. haar GELiEFdstE LoCAtiE is ook de BEnnEBroEKstrAAt. die plek heeft Zo VEEL invloed GEhAd op het LABondErWiJs En op MiJn CArriÈrE. ik heb Er EEn EnorME ontwikkeling doorgemaakt VAn docent tot AFdELinGsdirECtEur. het schoolgebouw, een voormalige lagere school, in de Bennebroekstraat beschikt alleen over enkele klaslokalen waar studenten hooguit kleine proefjes kunnen uitvoeren. Voor de meer geavanceerde practicumlessen zijn andere lokalen nodig, die worden gevonden in de Van Breestraat. op woensdag tussen de middag bezoeken Yvonne en collega s zo vaak als het maar kan het Concertgebouw om de hoek. Zo nu en dan gaan studenten mee. in de Van Breestraat worden ook practica chemie gegeven. We huurden in de Lairessestraat voor de chemie al langere tijd labs van de Vrije universiteit (Vu). Brandveiligheid bleef ondanks alle noodtrappen naar de tuinen in de Van Breestraat bij elke controle door de brandweer een issue. Er kwam druk te staan op het zoeken naar een andere locatie voor alle praktijk. ons YVonnE 7

8 BrAndVEiLiG Ik werd gebeld dat er zo veel wind was geweest dat de ramen eruit waren geknald Brandveilig Yvonne s collega Jan van Eerden merkt tijdens zijn dagelijkse fietsritjes naar huis op dat een gebouw aan de Generaal Vetterstraat leeg komt te staan. hij oppert het idee daar alle praktijkruimten, de labs, onder te brengen. de nieuwe locatie blijkt een uitkomst te zijn. We hadden prachtige apparatuur in de labs. Er was plaats voor de practica van de hele populatie van de opleiding, dus voor ongeveer vierhonderd studenten. We hebben er met plezier een aantal jaren doorgebracht. Een keer krijgt het gebouw aan de Generaal Vetterstraat te kampen met enorme stormschade. toen ik afdelingsdirecteur was, werd ik op een dag gebeld dat er zo veel wind was geweest dat de ramen eruit waren geknald. Er zijn toen een paar gaschromatografen beschadigd waardoor de practica enkele dagen niet door konden gaan. We zijn toen geweldig geholpen met extra korting en snelle levering door de leveranciers. Ga het eerste jaar voor een zes in de onderwijsevaluatie en het jaar erop voor een 7. Dan jaag je jezelf niet over de kop. (advies aan jonge docenten tijdens het functioneringgesprek) paul rijnierse ontstaan hva En AhA Yvonne zit niet graag stil. Ze geeft ook les bij andere instellingen. Ze geeft theorie Biologie aan de Analistenschool Amsterdam (AsA) die gebruikmaakt van het gebouw van de hogere technische school Amsterdam (hts-a) aan de Europaboulevard. de AsA verzorgt als enige instelling in die tijd avondonderwijs in de chemie op mbo-niveau. in 1987 wordt de hts-a onderdeel van de technische en Maritieme Faculteit van de AhA. 8 ons YVonnE

9 VisitEKAArtJE de huisstijl van de hva is in de loop der jaren nogal veranderd. Een mooi voorbeeld van hoe die huisstijl eruitzag is dit visitekaartje van Yvonne uit die tijd. de kleuren van toen waren rood en zwart met Amsterdamse kruisjes, de paarse hva-kleur bestond nog niet. de stichting hogeschool van Amsterdam ontstaat ook in het hva-logo met de kruisjes is geboren. Er vinden vele ontwikkelingen plaats in onderwijsland. de sector techniek bestaande uit de afdeling hoger Laboratoriumonderwijs kwam een beetje als een vreemde eend in de hva. in het jaar daarvoor hadden we heel veel vergaderingen waarin de plannen werden gepresenteerd. Fundamenteel vragen mensen zich altijd af wat zo n fusie voor hen betekent. daar kun je vaak als manager totaal geen antwoord op geven. Je begint in feite met een intentie. Zijn er voldoende ideeën en mogelijkheden om van de fusie een succes te maken? natuurlijk zullen er in zo n proces altijd slachtoffers zijn, maar als ik terugkijk denk ik dat er altijd gewonnen is. Er is gewonnen voor de status van het hbo en voor wat je met z n allen neer kunt zetten. ons YVonnE 9

10 90 JAReN AFdELinGsdirECtEur in de jaren negentig onderneemt Yvonne nieuwe stappen in haar carrière. Als afdelingsdirecteur en later als manager haalt ze voldoening uit het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van haar mensen. haar leiderschapsstijl kenmerkt zich door een recht-door-zeeaanpak waarbij ze vaak geen blad voor de mond neemt. hoger LABorAtoriuM- ONDerwIJS Jos otten Wordt in 1989 directeur VAn de sector techniek. in 1990 KoMt de plek VriJ VAn AFdELinGsdirECtEur VAn het hogere LABorAtoriuMondErWiJs, WAAr de drie BioLoGisChE, MEdisChE En ChEMisChE opleidingen onder VALLEn. YVonnE En haar CoLLEGA s spelen slim spel. MiJn CoLLEGA s rene KiEFt, daan GiLLissEn En ik WistEn dat die FunCtiE VriJ Zou KoMEn. WiJ WistEn dondersgoed VAn ELKAAr dat WiJ EEn nieuwe Wind in dat LABorAtoriuMondErWiJs WiLdEn. WiJ WArEn het EroVEr EEns dat het EEn VAn ons MoEst WordEn. toen hebben WE ALLE drie op de VACAturE GEsoLLiCitEErd ZodAt de sectordirectie En het CoLLEGE VAn BEstuur (CVB) niet om ons heen KondEn. WE hadden AFGEsproKEn dat ALs EEn VAn ons drie het Zou WordEn de AndErE twee LoYAAL MEE ZoudEn WErKEn. 10 ons YVonnE

11 Tafelbergweg In 1992 krijgt het labonderwijs een nieuwe impuls op de Tafelbergweg. De studenten en de medewerkers zijn erg tevreden met de nieuwe apparatuur in de labs. Vanaf 1997 wordt een opleiding afgebouwd en worden er twee opleidingen overgedragen aan de Hogeschool Utrecht. Amsterdam De Zuidas wordt verder ontwikkeld en er verrijzen concentraties kantoren en bedrijven zoals de Amsteltoren, het Wereldhandelscentrum en het op telecommunicatie gerichte bedrijvencomplex Teleport bij Sloterdijk. Fusie HvA-AHA De HvA fuseert met de AHA en de HvA krijgt een nieuw logo. De HvA-kleur paars stamt uit deze tijd. We hebben het dan over Nieuwe wind? En nu genoeg gepraat, aan het werk Paul Rijnierse Yvonne vervolgt: Wij vonden dat de afdelingsdirecteur iemand moest zijn die het laboratoriumonderwijs heel goed kende en niet iemand uit de industrie die het onderwijs nauwelijks kende. Daar zat voor ons voornamelijk de angel. Als bioloog van origine had ik zelf het nodige laboratoriumwerk gedaan zoals het werken met colibacteriën, episomen en vectoren. Ik wist waar ik het over had. Dat moest een afdelingsdirecteur in onze ogen kunnen: op hbo-niveau sparringpartner zijn voor onderzoekers. Yvonne wordt afdelingsdirecteur en legt het docentschap voorgoed naast zich neer. Een spannende en leuke tijd breekt aan. Ik had te maken met het spanningsveld dat ik fysiek op de Bennebroekstraat zat en mijn mensen vooral op de Generaal Vetterstraat praktijklessen gaven. Het was een uitdaging hoe ik zicht kon houden op de uitvoering van het onderwijs. Dat deed ik door heel veel te luisteren naar docenten. Ik hield geen controlediensten, maar af en toe bracht ik een onverwacht bezoek. COLLEGE VAN BESTUUR (CvB) In het voormalig ziekenhuis in de Ter Haarstraat, in de omgeving waar Yvonne opgroeide, is in die tijd het onderkomen van het CvB en de stafdiensten. Ik kwam hier voor overleg met het college. Jos Otten reed meestal met mij mee en ik parkeerde mijn autootje aan de gracht. Samen overlegden we met collegelid Arjen Bakker, portefeuillehouder van de sector Techniek. Margo Andriessen was toentertijd voorzitter en als derde collegelid was er Harm Noordhoff, later tijdelijk voorzitter van het huidige domein Media, Creatie en Informatie (DMCI). Noordhoff had de portefeuille sector Het CvB van toen en nu. Is het orgaan veranderd? Het orgaan is hetzelfde. Je kunt je niet voorstellen welke ontwikkelingen het hbo-onderwijs in die jaren doormaakte. Als je kijkt waar we vandaan komen, dan denk ik dat er een kwaliteitsverhoging heeft plaatsgevonden waar je van rilt. De inhoud is geprofessionaliseerd en de samenwerking tussen docenten is enorm verbeterd. In mijn docententijd kon ik me nog permitteren het vak zelfstandig te geven. De inspectie kwam weliswaar periodiek bij de directeur langs en woonde zo nu en dan lessen bij in de klas, maar je kon grotendeels je eigen gang gaan. Gezondheidszorg. Ons Yvonne 11

12 Tafelbergweg In 1992 krijgen het Hoger Laboratoriumonderwijs en de opleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Voeding en Diëtetiek, Ergotherapie en Informatica in de Gezondheidszorg een spiksplinternieuw gebouw aan de Tafelbergweg. Elk deel in het gebouw heeft kleurschakeringen in het blauw, in het zalmroze of in een andere kleur. De medewerkers mochten de kleuren uitkiezen. Het lab krijgt state of the art apparatuur zoals flowkasten waardoor zonder gevaar gewerkt kan worden met virussen, bacteriën en schimmels. FUSIE HVA-AHA In 1993 fuseert de HvA met de AHA. De naam AHA verdwijnt, de naam HvA MENSENDIECK, VOEDING EN DIËTETIEK In 1997 wordt Yvonne hoofd Opleidingen van Instituut van MVD dat bestaat uit de opleidingen Oefentherapie-Mensendieck, Voeding en Diëtetiek (MVD) en Informatiekunde in de Gezondheidszorg. Als hoofd krijgt ze te maken met de afbouwfase van Informatiekunde. In 1999 wordt besloten het instituut te splitsen: in 2000 wordt de opleiding Voeding en Diëtetiek bij LMP gevoegd en gaat de opleiding Oefentherapie- Mensendieck naar Ergotherapie. Yvonne noemt deze periode niet de plezierigste in haar loopbaan. In deze periode is ze naast hoofd Opleidingen projectleider voor onder andere het hogeschoolbrede instrument STEM, het jaarlijkse onderzoek onder alle studenten van de HvA. blijft. Bij deze tweede fusie gaat de HvA over van sectoren naar faculteiten. Het labonderwijs met chemische technologie van de voormalige AHA, vormt de nieuwe afdeling Laboratorium-, Milieu- en Procestechnologie (LMP). Iedere faculteit krijgt twee directeuren en iedere afdeling een afdelingsmanager. Yvonne wordt afdelingsmanager van LMP. De HvA krijgt een nieuw logo: de brug met het water. Het herkenbare HvApaars doet zijn intrede, ook in Yvonne s garderobe. Ik droeg bij belangrijke praatjes en uitreikingen altijd zo veel mogelijk paars, omdat ik het een mooie kleur vind en omdat het de kleur van de HvA is. Wat dat betreft ben ik altijd iemand geweest die probeerde de HvA echt uit te dragen. Ook vindt in 1993 de besturenfusie plaats tussen de UvA en de HvA. Yvonne heeft de samenwerking tussen de UvA en de HvA altijd als vanzelfsprekend ervaren, omdat zij in het labonderwijs al lang samenwerkten met docenten van de UvA en de VU. Waarom zou dat dan niet op bestuurlijk niveau kunnen? In 1996 wordt zoals afgesproken de faculteitenstructuur geëvalueerd. Na de evaluatie besluit de HvA de faculteiten de deur te wijzen en instituten in het leven te roepen. Opleidingen worden samengevoegd tot instituten en de tweelagenstructuur wordt geïntroduceerd: het CvB en de instituutsdirecteuren. Volgens Yvonne kon het CvB door deze wijziging van koers veel directer sturen op de 21 ontstane instituten. 12 Ons Yvonne

13 2000 heden CrEAtiVitEit En KWALitEit Van de biologische hoek vertrekt Yvonne begin 2001 naar de creatieve hoek. Ze speelt een grote rol in de groei van de opleiding Media, informatie en Communicatie en is intensief betrokken bij de start van de opleiding Communication and Multimedia design. Later houdt ze zich vooral bezig met kwaliteit in het onderwijs en de accreditaties van verschillende opleidingen. domein MEdiA, CrEAtiE En informatie (dmci) in 2007 wordt de hva in zeven domein opgedeeld. Yvonne werkt voor dmci dat staat voor een breed spectrum aan opleidingen voor de creatieve industrie zoals AMFi-Amsterdam Fashion institute, Communication and Multimedia design, informatica, Business it & Management, technische informatica, Communicatiemanagement en Media, informatie en Communicatie. AMstErdAM inmiddels telt Amsterdam inwoners uit 173 verschillende landen. 37% van de bevolking behoort tot een etnische minderheidsgroep. Afhankelijk van de economische ontwikkeling wordt rekening gehouden met een bevolkingsgroei van tot inwoners in de komende dertig jaar. daar GAAt ZE 30 oktober 2012: ons Yvonne neemt afscheid en gaat met pensioen. de hva gaat haar missen. Een stukje historie neemt ze mee en iets van dat stukje historie hebben we in deze uitgave neergezet. Yvonne, bedankt dat je er was. MeDIa en CoMMuniCAtiE Media en Communicatie na JArEnLAnG GEWErKt te hebben in de WErELdEn VAn de BioLoGiE En de GEZondhEidsZorG, MAAKt YVonnE de overstap naar de CrEAtiEVE En WELBEsprAAKtE WErELd VAn de MEdiA En CoMMuniCAtiE. in 2001 GAAt ZE WErKEn Voor het instituut Voor MEdiA En informatie MAnAGEMEnt (MiM). ZE pluist in het KAdEr VAn het project huis op orde ALLErLEi documenten uit, LEGt procedures VAst En KiJKt hoe BEpAALdE ZAKEn EFFiCiëntEr En BEtEr GEorGAnisEErd KunnEn WordEn. MiM Zit in die tijd op de negende EtAGE VAn de LEEuWEnBurG En heeft de opleiding BoEKhAndEL En uitgeverij (Bu) En de opleiding informatiedienstverlening En MAnAGEMEnt (idm) onder haar paraplu. maar soms was het net iets te warm. daarna kwam ik dus in de mediawereld terecht en dat voelde heel eigen. iedereen dacht natuurlijk dat ik niets met bladen en boeken had. de mop was dat mijn moeder na 1960 een particuliere leesbibliotheek en papeterie als business had en mijn vader op dezelfde locatie in de Gibraltarstraat een postagentschap draaide. ik wist dat het ene blad het andere niet was, had in de wens- en ansichtkaarten gezeten en legpuzzels, kinderspelen het was voor mij best even een overgang over te stappen naar een mediaopleiding. ik kwam in feite uit de technische sfeer. Van techneuten denk je altijd dat het hele harde lieden zijn, maar in feite zijn ze vrij zachtmoedig en aardig. toen ik bij de paramedische opleidingen kwam, voelde dat in eerste instantie als een wollen deken, en schrijfbenodigdheden (zoals dat werd genoemd) verkocht. het voelde voor mij een beetje als thuiskomen. daarnaast vond ik de gebektheid van medewerkers en studenten erg verfrissend. ons YVonnE 13

14 Als manager Onderwijs helpt Yvonne vanaf 2002 mee aan de groei van het MIM. Ze legt de focus op het bij elkaar brengen en houden van de organisatie en de mensen. Uiteindelijk gaan de opleidingen van het MIM in 2005 verder onder één opleidingsnaam Media, Informatie en Communicatie (MIC) met een eigen CROHO-nummer. In 2007 verhuist de opleiding naar het Singelgrachtgebouw, het tegenwoordige Benno Premselahuis. DOMEIN MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE De HvA wordt vanaf 2007 anders georganiseerd. De 21 instituten uit 1997 verdwijnen en zeven domeinen doen hun intrede bij de HvA. DMCI dan geleid door Peter van Gorsel omvat de opleidingen Technische Commerciële Confectiekunde (AMFI), Information Engineering in Almere (IIE), Informatica en Technische Informatica (IvI) en de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC). De opleiding Information Engineering verlaat een paar jaar daarna de HvA om aan te sluiten bij Windesheim Flevoland. Vanaf juli 2011 is Geleyn Meijer de voorzitter van DMCI, dat sinds augustus 2012 is uitgebreid met de opleiding Communicatiemanagement en de opleiding Business IT & Management. Yvonne is ook betrokken geweest bij de start van een nieuwe opleiding. Ik heb aan de wieg gestaan van de opleiding Interactieve Media (IAM), het huidige Communication and Multimedia Design. Eerst zou IAM een zelfstandig instituut worden, daarna veranderde dat en zou het bij het MIM gaan horen. Het is goed dat in 2002 besloten werd IAM zelfstandig te houden en zodoende een eigen ontwikkeling kon doormaken. De opleiding verschilt namelijk essentieel van MIC. AMFI kende ik nog uit de tijd van de Technische en Maritieme Faculteit (in 1993 werden Koetsier en Montaigne samen een afdeling binnen deze faculteit). Dan is het best wel geestig dat je buren wordt als je in 1997 hiernaartoe verhuist. Zij speelde daarnaast een rol bij de leerroute Game Development van de opleiding Informatica en bij de ontwikkelingen van twee nieuwe afstudeerprofielen binnen MIC, te weten Reclame, Marketing en Communicatie en Nieuws en Media. 14 Ons Yvonne

15 GROEI EN KWALITEIT IN ONDERWIJS Als hogeschool kun je volgens Yvonne heel groot worden, mits je het organisatorisch op de juiste manier blijft doen. Als ik zie wat het beroepsonderwijs nu is, realiseer ik mij dat er gigantisch veel tot stand is gebracht. De HvA heeft hierin een cruciale rol gespeeld en doet dit nog steeds. De HvA heeft een sterk profiel met al haar opleidingen in Amsterdam. We zijn de grootste hogeschool van Nederland. En toch als je in onze HvA-gebouwen kijkt, zie je in elk gebouw een soort eigenheid, een eigen cultuur, en die moet er ook zijn. Als je dat niet voor elkaar krijgt raken studenten en medewerkers ontheemd en neemt het studiesucces en werkplezier af. Zeker mensen die van buiten de stad komen, kunnen zonder thuisbasis een beetje stuurloos raken. Wanneer je bijvoorbeeld bij een grote opleiding zoals MIC alles goed in teams blijft organiseren en met studenten veel in projectgroepen en klassen blijft werken, voelen mensen zich deel uitmaken van hun groep. Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken Mahatma Ghandi (Marijke Groener) Kwaliteit De kwaliteit van het onderwijs is volgens Yvonne vooruitgegaan in de loop der jaren. Wat ik het meest veranderd vind in het hbo is de waarde die wordt gehecht aan een goede didactiek van docenten. Docenten gaven vroeger niet slechter les, maar we wisten gewoon minder goed waarom we deden wat we deden. We bootsten meer na wat onze eigen docenten gedaan hadden. Het is natuurlijk goed een rolmodel gehad te hebben, maar je moet ook een eigen invulling eraan kunnen geven. Hoe bouw ik een curriculum? Hoe voorzie ik in uitdagende werkvormen? Hoe houd ik de aandacht vast? Hoe zorg ik ervoor dat ik goede feedback geef op het juiste moment? Er is zo veel positief veranderd in het hbo dat het soms lachwekkend is wanneer mensen roepen dat het hbo van slechte kwaliteit is. Natuurlijk kan het altijd beter en moeten we innovatief blijven. LEIDINGGEVEN Ik vond het best leuk om wetenschap te bedrijven. Fundamenteel onderzoek is altijd nodig om een stap verder te komen. Toch zou ik het niet kunnen opbrengen om tien jaar lang achter iets aan te jagen waarvan ik niet weet of het ooit toepasbaar zal zijn. In mijn latere carrière ben ik veel meer gaan kijken naar wat mensen drijft. De leukste periode uit mijn loopbaan vond ik die van het leidinggeven. Het stimuleren, meenemen, verbeteren en het creëren van nieuwe dingen liggen mij goed. Kijk naar buiten Ons Yvonne gaat met pensioen. Als zich ze al gestart. Een tripje naar Tunesië en een reis leuke, interessante klussen aandienen, zal naar Suriname staan geboekt en ze heeft nog ze die zeker in overweging nemen. Ze gaat een aantal verre reizen op haar programma niet stilzitten achter de spreekwoordelijke zoals naar Paaseiland, Patagonië en Alaska. geraniums, want de eerste leergang in de Bezoeken aan musea, de Stopera en het kunstgeschiedenis en een cursus archeologie is Concertgebouw zullen niet ontbreken. Zo blijft ze na haar werkende periode bij de HvA met de blik naar buiten gericht, iets dat ze nog aan alle HvA ers mee zou willen geven: Kijk naar buiten en blijf alert voor de ontwikkelingen om je heen en benut de kansen. Ons Yvonne 15

16

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

natuurkunde en sterrenkunde

natuurkunde en sterrenkunde Mooie kansen met natuurkunde en sterrenkunde Nederlandse Natuurkundige Vereniging Gezicht van de natuurkunde www.nnv.nl 2 Een magneet zweeft boven een supergeleider die gekoeld is tot -196 C (Julien Bobroff,

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD?

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD? 6 Tekst: Gert-Jan Van Zoggel, Wilma Willemse, Roel Kuilder Fotografie: Frank Zwinkels Is er leven na MSD? Het bericht van MSD om haar vestiging in Oss grondig te reorganiseren, sloeg in de zomer van 2010

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut

De alumni van Wiskunde vertellen. Mathematisch Instituut De alumni van Wiskunde vertellen Mathematisch Instituut Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als afgestudeerde wiskundige heb je geleerd om complexe problemen

Nadere informatie

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1

OMAR MUNIE MIJN MOEDER WILDE NIET DAT IK ONTWERPER WERD, MAAR NU STAAT ZE ACHTER ME. SUCCES INSPIREERT VOORJAAR 2014 #1 SUCCES INSPIREERT ILYAS EN MELVIN KLIKKEN UITSTEKEND! PARTNER AKZONOBEL SAHAND SAHEBDIVANI EIGENWIJZE VERHALEN- VERTELLER OUDERS IN BEELD DE MOEDER VAN VIOLA GYED IBRAHIM KAYA LAAT ZIJN PLANNEN NIET DWARSBOMEN

Nadere informatie

MAKERS OEKOMST R DE STUDENT R INTERVIEW R PIETER KOOL VAN. Ik hou van lingerie én bouwkunde

MAKERS OEKOMST R DE STUDENT R INTERVIEW R PIETER KOOL VAN. Ik hou van lingerie én bouwkunde Special over techniekonderwijs, aangeboden door Shell R DE STUDENT Ik hou van lingerie én bouwkunde R INTERVIEW Juliette Walma van der Molen: Leer kinderen creatiever te denken R PIETER KOOL Technisch

Nadere informatie

De alumni van Molecular Science & Technology vertellen. Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek

De alumni van Molecular Science & Technology vertellen. Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek De alumni van Molecular Science & Technology vertellen Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie De afgestudeerde MST-er

Nadere informatie

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden

25 jaar Stichting Werk en Onderneming. Inspiratie op de mooiste onontdekte plekjes van Leiden 25 jaar Stichting Werk en Onderneming Inspiratie op de mooiste e s van Leiden Colofon Dit jubileumboek is een uitgave van Stichting Werk en Onderneming Breestraat 55 2311 CJ Leiden t 071 513 82 67 e info@werkenonderneming.nl

Nadere informatie

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Beroepenboek. Chemie. Chemische Technologie. Milieukunde -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Beroepenboek. Chemie. Chemische Technologie. Milieukunde -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Chemie Chemische Technologie Milieukunde Beroepenboek! -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 -12-10 -8-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 =

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Durven en doorzetten

Durven en doorzetten 12 Gestaalde kaders 56 Durven en doorzetten 96 Business Dialogues 140 Four professionals had a dream 16 Leuk zeg, creativiteit 60 Ondernemen is pas eng 100 Plezier op het werk 144 Inspirerende organisaties

Nadere informatie

havana #25 您 想 要 與 我 結 婚? (Wil je met me trouwen?) Domein M&R We groeien uit het gebouw Opinie Islamitisch hbo is onwenselijk

havana #25 您 想 要 與 我 結 婚? (Wil je met me trouwen?) Domein M&R We groeien uit het gebouw Opinie Islamitisch hbo is onwenselijk havana Weekblad #25 voor de Hogeschool van Amsterdam 17 maart 2010 Opinie Islamitisch hbo is onwenselijk Domein M&R We groeien uit het gebouw 30+ studenten Na college voor de kinderen zorgen 您 想 要 與 我

Nadere informatie

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013

Ambassadeursnetwerk diversiteit 2013 van gemeenten, provincies en waterschappen DE AMBASSADEURS IN BEELD Inleiding Aanleiding Nederland heeft een zeer divers samengestelde bevolking. Een diversiteit die veel overheidsorganisaties graag terug

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak!

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak! Zeven gesprekken met bevlogen mensen Volg die zaak! 1 Chauffeur, volg die zaak! 2 Inleiding Je leest het weleens in stripverhalen, als de hoofdpersoon (bijvoorbeeld Kapitein Haddock) een taxi aanhoudt:

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Werk aan vertrouwen! Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap?

Werk aan vertrouwen! Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap? Leiderschapsontwikkeling (14): Leiderschap? Werk aan vertrouwen! Voor de themareeks over leiderschapsontwikkeling beschrijven we een praktijkverhaal. Hoe geeft een leider van de 21 e eeuw leiding en hoe

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Food Concept Inspiration

Food Concept Inspiration BUSINESS EDITION Relatiemagazine van HAS Den Bosch en HAS KennisTransfer Jaargang 2 Nummer 3 Mei 2012 Nick Twaalfhoven Food Concept Inspiration Kennismaker Varkenshouderij Samenwerken met VIC Sterksel

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk.

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Bereik een Fablife in 7 levels. 2014 Fablife VOF 1 Anastasia - Left outside alone And I wonder if you know How it really feels To be left outside alone

Nadere informatie

PASSIE voor veiligheid

PASSIE voor veiligheid Portretten van mensen met: PASSIE voor veiligheid Wat een flauwe kul! Inmiddels ben ik heel wat jaartjes werkzaam in het veiligheidsdomein. En iedere keer als ik met mensen over hun vak spreek, gaan de

Nadere informatie

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Wie om zich heen kijkt, ziet dat alles gekleurd is.

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Wie om zich heen kijkt, ziet dat alles gekleurd is. Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven Directeur: Jeroen Goes T 030 228 28 42 bo@wpkeesboeke.nl www.wpkeesboeke.nl

Nadere informatie

Nieuwe Energie op de Creatieve As

Nieuwe Energie op de Creatieve As Nieuwe Energie op de Creatieve As 1 virtueel informatieplatform voor starters 1 verbeterde netwerksite 400.000 page views 80.000 unieke bezoekers 6 startersdagen 12 innovatiesessies 13 startersworkshops

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie