EENMALIGE uitgave OVER heden EN VERLEdEN VAN YVONNE OPdAM 30 OKTOBER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EENMALIGE uitgave OVER heden EN VERLEdEN VAN YVONNE OPdAM 30 OKTOBER 2012"

Transcriptie

1 ONS YVONNE EENMALIGE uitgave OVER heden EN VERLEdEN VAN YVONNE OPdAM 30 OKTOBER 2012 Je kunt door onderwijs veel voor mensen betekenen het BuRGERZIEKENhuIS AAN de LINNAEuSSTRAAT dna, COLIBACTERIËN EN EPISOMEN LABORATORIuMWERK EEN BIJdRAGE LEVEREN AAN de ONTWIKKELING VAN STudENTEN

2 inhoud EENMALIGE UITGAVE OVER HEDEN EN VERLEDEN VAN YVONNE OPDAM 30 OKTOBER Jaren Jaren 90 7 Jaren 80 COLOFON Inhoud Afdeling Marketing en Communicatie Domein Media, Creatie en Informatie Fotografie Yvonne Opdam: LONNEE fotografie Vormgeving: Creja Ontwerpen Drukwerk: Drukkerij Groen Met speciale dank aan: Olga Kempen Mardou van Kuilenburg Yvonne Opdam Oplage Jaren 00

3 Voor Woord toen WE de uitnodiging Voor haar AFsChEid VAn VAndAAG de deur uitgedaan hadden, VErtELdE YVonnE dat sommige CoLLEGA s haar de KoninGin VAn de hva noemden BiJ het ZiEn VAn de Foto op deze uitnodiging. daar LACht ZE om, daar is ZE VErEErd MEE En LAtEn WE EErLiJK ZiJn: na MEEr dan VEErtiG JAAr dienst MAG JE toch WEL EEn BEEtJE Voor KoninGin WordEn AAnGEZiEn. YVonnE is ÓÓK parmantig En diplomatiek. YVonnE Yvonne opdam opdam ik zal kort iets vertellen over hoe deze uitgave tot stand is gekomen. Yvonne klopte bij me aan, vertelde dat ze wegging en wilde wel iets hebben om uit te delen tijdens haar afscheid. Zo had ze bedacht langs dat vind ik bijzonder. dat is bijzonder. dat mag de hva koesteren. alle hva-locaties waar ze ooit werkte te gaan om niet alleen haar loopbaan in kaart te brengen maar ook een stukje tijdsgeest van de hva en Amsterdam achter te kunnen laten. ik respecteerde haar wens en in haar autootje (zo noemt ze die steevast) bezochten we enkele Annemarie van Lankveld hoofd afdeling Marketing en Communicatie domein Media, Creatie en informatie locaties en vertelde ze me over het een en ander (dat lees je in deze uitgave) en meer (dat lees je niet in deze uitgave). Wat me vooral uit deze gesprekken bij is gebleven: Yvonne draagt de hva een warm hart toe. Van begin tot het eind, al veertig jaar staat zij achter de hva, gekleed in de hva-kleur paars en al. PS Yvonne is verzot op het tijdschrift Ons Amsterdam. De cover van dit boekje hebben we om die reden in de stijl van dit tijdschrift laten opmaken met als resultaat de eenmalige uitgave van Ons Yvonne. ons YVonnE 3

4 drs. in de BioLoGiE Yvonne is succesvol afgestudeerd in de Biologie. haar liefde voor alles wat met genetica te maken heeft is groot. de ontwikkelingen in het dnaonderzoek in de jaren vijftig volgt zij op de voet. Misschien komt dat wel door haar grootste fascinatie: de mens. Gedurende haar carrière is zij vooral geïnteresseerd in wat een mens beweegt en hoe een mens zich ontwikkelt. YVonnE KoMt op de WErELd Yvonne ziet het levenslicht in 1947 in het Burgerziekenhuis in Amsterdam-oost waar tegenwoordig het Eden Amsterdam Manor hotel gevestigd is. in 2004 was dit het stadsdeelkantoor oost-watergraafsmeer waar tegenover theo van Gogh op 2 november vermoord werd. Yvonne groeit op in Amsterdam-West. GEZin gezin OPDaM opdam op 10 november 1947 Wordt YVonnE opdam GEBorEn in het BurGErZiEKEnhuis AAn de LinnAEusstrAAt in AMstErdAM. ZE GroEit op in EEn MiddEnstAndsGEZin, VAdEr is BAnKEtBAKKEr En heeft samen MEt MoEdEr VAnAF 1949 de EiGEn ZAAK LuCuLLus op de BiLdErdiJKstrAAt 145. YVonnE s Zus, AnnEttE, Wordt GEBorEn in het nabijgelegen ZiEKEnhuis in de ter haarstraat. in het BiLdErdiJKpArK GAAt YVonnE naar de KLEutEr- En LAtEr naar de LAGErE school. BiJ opdam thuis is het Motto dat JE LAtEr ALs VrouW FinAnCiEEL onafhankelijk MoEt KunnEn ZiJn, de drijfveer Voor studie En WErK Voor AnnEttE En YVonnE. op de lagere school krijgt Yvonne te horen dat ze, zonder toelatingsexamen te hoeven doen, naar het ir. Lelylyceum mag. daar is ze mee in haar nopjes, want ze wil studeren na de middelbare school. haar fascinatie voor biologie begint in de tweede klas van het gymnasium. het was de tijd dat het dna verder werd ontdekt. ik vond dat heel spannend en wilde naderhand het onderwijs in met het idee dat je er altijd in kan blijven werken. in de eindexamenklas twijfelde ik nog even of ik medicijnen zou gaan studeren. Mijn vader zei terecht dat ik wel iemand ben die voldoende nachtrust nodig heeft. En als huisarts word je natuurlijk vaak uit je bed gebeld. ik bleef bij mijn oorspronkelijke keus Biologie. of ik echt zo veel van planten en dieren af wilde weten was nog maar de vraag. ik wilde iets betekenen voor mensen en wilde lesgeven om anderen te helpen iets meer te kunnen bereiken in hun leven. 4 ons YVonnE

5 BoErdEriJ AnnA s hoeve Yvonne s eerste werkplek bij de uva ligt in het tegenwoordige science park Amsterdam. nog staat er de oude boerderij: Anna s hoeve. het science park is de ontmoetingsplek voor ondernemers, wetenschappers en studenten van de uva op het gebied van ict en Life sciences. tot 1972 fietst zij veelvuldig vanuit Amsterdam-West naar Watergraafsmeer. AMstErdAM studenten bezetten in 1968 het Maagdenhuis, het bestuurscentrum van de universiteit van Amsterdam (uva). Krakers hielden in die tijd leegstaande woningen en bedrijfspanden warm. in de Bijlmermeer wordt gestart met de bouw van een woonwijk. de jaren zestig en zeventig zijn ook het hoogtepunt van de vrouwenemancipatie. The details are not the details, they make the design Charles Eames (Lisette hilhorst) HOgeSCHOOl VAn AMstErdAM in 1971 ziet Yvonne het levenslicht bij de hogeschool van Amsterdam, nog niet vermoedend dat ze daar meer dan veertig jaar zal doorbrengen. Ze begint haar carrière door het geven van avondlessen, eerst praktijk en daarna theorie, aan het ir. W. van den Broekinstituut van de (een hele mond vol) stichting tot Voortzetting van de Amsterdamse Vereniging voor opleiding van scheikundig hulppersoneel, afgekort de AVsh. deze stichting is een van de rechtsvoorgangers van de stichting hva. Beroepsonderwijs wordt in die tijd verzorgd door een aantal kleine instellingen (scholen) die meestal voortvloeiden uit initiatieven van beroeps- of brancheverenigingen. Zo is de AVsh historisch verbonden met de Amsterdamse suikerindustrie. het hbo in deze jaren is meestal tweejarig en heet hbo-a. Voor biochemie bestaat er ook hbo-b: een eenjarige opleiding die je na hbo-a kan doen. Een aantal van dit soort instellingen is later geclusterd tot twee grote Amsterdamse hogescholen: de hogeschool van Amsterdam (hva) en de Algemene hogeschool Amsterdam (AhA). door alle werkzaamheden naast haar studie studeert Yvonne uiteindelijk pas af in Zo gaf ze vanaf 1969 het practicum Genetica aan derdejaarsstudenten Biologie. dit laatste doet zij als kandidaat-assistent bij het Genetisch instituut van de universiteit van Amsterdam (uva). Ze blijft tot augustus 1978 bij de uva, wat ze achteraf gezien best lang vindt voor een eerste baan. haar keuze voor het onderwijs blijkt een juiste te zijn. het leukste aan lesgeven vind ik dat je studenten een andere wereld kan laten zien, dat je ze kunt laten groeien zodat ze meer kunnen bereiken. ik heb het altijd bijzonder gevonden om de ontwikkeling van studenten te kunnen zien. het is aan de onderwijsgevende om het onderwijs boeiend en interessant te maken en studenten te motiveren. Het leukste aan lesgeven vind ik dat je studenten een andere wereld kan laten zien ons YVonnE 5

6 Kikkers Denkende aan haar eerste werkplek op Anna s Hoeve in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer komen bij Yvonne herinneringen op aan winterse dagen op de Ooster Ringdijk. Het was altijd kiezen tussen twee kwaden: of je ging lopend en glijdend met je fiets aan de hand door de sneeuw de dijk af of je belandde fietsend in de sloot. Er deden de gekste verhalen de ronde over die sloot. Zo werd er gezegd dat er afwijkende kikkers in zwommen, zogenaamd door de straling van het ernaast gelegen FOM-instituut (Fundamenteel Onderzoek der Materie). Begin jaren zeventig schaft Yvonne een auto aan. De ritten op de fiets van de Gibraltarstraat in West naar de Kruislaan in Oost levert haar s winters te vaak een stevige verkoudheid op. Een specialist is pas goed in zijn werk als hij mij in heldere taal kan uitleggen waar het om gaat 6 Ons Yvonne Janneke Hohmann

7 JArEn 8 0 docentschap in de jaren tachtig is Yvonne docent in hart en nieren en geeft ze zowel praktijk- als theorielessen. Ze haalt veel voldoening uit het contact met en de kennisoverdracht aan studenten. in de jaren negentig keert ze het docentschap voorgoed de rug toe wanneer ze een functie als leidinggevende accepteert. EMAnCipAtiE de zusjes opdam zijn grootgebracht met het advies om als vrouw financieel onafhankelijk te zijn. Voor Yvonne is vrouwenemancipatie min of meer vanzelfsprekend. Ze volgt in 1987 een leergang Vrouw en Management in het hbo en maakt deel uit van een vrouwennetwerk. Ze zet zich daarnaast in voor de vluchtelingstudenten die les volgen aan de hva. onderwijsland de opleidingen waren tot dan toe meestal kleine, zelfstandige instellingen. in 1987 fuseren een aantal van deze instellingen en ontstaan twee grote hogescholen in Amsterdam: de AhA en de hva. dit is een belangrijk startpunt geweest in de ontwikkeling van het hboonderwijs in Amsterdam. AMstErdAM de Amsterdamse haven en de luchthaven schiphol verschaffen Amsterdam een centrale positie in het Europese vervoersnetwerk. Een begin wordt gemaakt met de Zuidas die in de jaren negentig een impuls krijgt: de voornaamste vervoersader tussen de stad en schiphol. BeNNeBROeK STraaT Bennebroek straat VAnAF 1978 GEEFt YVonnE ALs docent BioLoGiE theorie- En praktijkles op VErsChiLLEndE LoCAtiEs: de BEnnEBroEKstrAAt, de VAn BrEEstrAAt En de GEnErAAL VEttErstrAAt. studenten En MEdEWErKErs ZiJn VoornAMELiJK te VindEn op de BEnnEBroEKstrAAt WAAr theorielessen GEGEVEn WordEn. haar GELiEFdstE LoCAtiE is ook de BEnnEBroEKstrAAt. die plek heeft Zo VEEL invloed GEhAd op het LABondErWiJs En op MiJn CArriÈrE. ik heb Er EEn EnorME ontwikkeling doorgemaakt VAn docent tot AFdELinGsdirECtEur. het schoolgebouw, een voormalige lagere school, in de Bennebroekstraat beschikt alleen over enkele klaslokalen waar studenten hooguit kleine proefjes kunnen uitvoeren. Voor de meer geavanceerde practicumlessen zijn andere lokalen nodig, die worden gevonden in de Van Breestraat. op woensdag tussen de middag bezoeken Yvonne en collega s zo vaak als het maar kan het Concertgebouw om de hoek. Zo nu en dan gaan studenten mee. in de Van Breestraat worden ook practica chemie gegeven. We huurden in de Lairessestraat voor de chemie al langere tijd labs van de Vrije universiteit (Vu). Brandveiligheid bleef ondanks alle noodtrappen naar de tuinen in de Van Breestraat bij elke controle door de brandweer een issue. Er kwam druk te staan op het zoeken naar een andere locatie voor alle praktijk. ons YVonnE 7

8 BrAndVEiLiG Ik werd gebeld dat er zo veel wind was geweest dat de ramen eruit waren geknald Brandveilig Yvonne s collega Jan van Eerden merkt tijdens zijn dagelijkse fietsritjes naar huis op dat een gebouw aan de Generaal Vetterstraat leeg komt te staan. hij oppert het idee daar alle praktijkruimten, de labs, onder te brengen. de nieuwe locatie blijkt een uitkomst te zijn. We hadden prachtige apparatuur in de labs. Er was plaats voor de practica van de hele populatie van de opleiding, dus voor ongeveer vierhonderd studenten. We hebben er met plezier een aantal jaren doorgebracht. Een keer krijgt het gebouw aan de Generaal Vetterstraat te kampen met enorme stormschade. toen ik afdelingsdirecteur was, werd ik op een dag gebeld dat er zo veel wind was geweest dat de ramen eruit waren geknald. Er zijn toen een paar gaschromatografen beschadigd waardoor de practica enkele dagen niet door konden gaan. We zijn toen geweldig geholpen met extra korting en snelle levering door de leveranciers. Ga het eerste jaar voor een zes in de onderwijsevaluatie en het jaar erop voor een 7. Dan jaag je jezelf niet over de kop. (advies aan jonge docenten tijdens het functioneringgesprek) paul rijnierse ontstaan hva En AhA Yvonne zit niet graag stil. Ze geeft ook les bij andere instellingen. Ze geeft theorie Biologie aan de Analistenschool Amsterdam (AsA) die gebruikmaakt van het gebouw van de hogere technische school Amsterdam (hts-a) aan de Europaboulevard. de AsA verzorgt als enige instelling in die tijd avondonderwijs in de chemie op mbo-niveau. in 1987 wordt de hts-a onderdeel van de technische en Maritieme Faculteit van de AhA. 8 ons YVonnE

9 VisitEKAArtJE de huisstijl van de hva is in de loop der jaren nogal veranderd. Een mooi voorbeeld van hoe die huisstijl eruitzag is dit visitekaartje van Yvonne uit die tijd. de kleuren van toen waren rood en zwart met Amsterdamse kruisjes, de paarse hva-kleur bestond nog niet. de stichting hogeschool van Amsterdam ontstaat ook in het hva-logo met de kruisjes is geboren. Er vinden vele ontwikkelingen plaats in onderwijsland. de sector techniek bestaande uit de afdeling hoger Laboratoriumonderwijs kwam een beetje als een vreemde eend in de hva. in het jaar daarvoor hadden we heel veel vergaderingen waarin de plannen werden gepresenteerd. Fundamenteel vragen mensen zich altijd af wat zo n fusie voor hen betekent. daar kun je vaak als manager totaal geen antwoord op geven. Je begint in feite met een intentie. Zijn er voldoende ideeën en mogelijkheden om van de fusie een succes te maken? natuurlijk zullen er in zo n proces altijd slachtoffers zijn, maar als ik terugkijk denk ik dat er altijd gewonnen is. Er is gewonnen voor de status van het hbo en voor wat je met z n allen neer kunt zetten. ons YVonnE 9

10 90 JAReN AFdELinGsdirECtEur in de jaren negentig onderneemt Yvonne nieuwe stappen in haar carrière. Als afdelingsdirecteur en later als manager haalt ze voldoening uit het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van haar mensen. haar leiderschapsstijl kenmerkt zich door een recht-door-zeeaanpak waarbij ze vaak geen blad voor de mond neemt. hoger LABorAtoriuM- ONDerwIJS Jos otten Wordt in 1989 directeur VAn de sector techniek. in 1990 KoMt de plek VriJ VAn AFdELinGsdirECtEur VAn het hogere LABorAtoriuMondErWiJs, WAAr de drie BioLoGisChE, MEdisChE En ChEMisChE opleidingen onder VALLEn. YVonnE En haar CoLLEGA s spelen slim spel. MiJn CoLLEGA s rene KiEFt, daan GiLLissEn En ik WistEn dat die FunCtiE VriJ Zou KoMEn. WiJ WistEn dondersgoed VAn ELKAAr dat WiJ EEn nieuwe Wind in dat LABorAtoriuMondErWiJs WiLdEn. WiJ WArEn het EroVEr EEns dat het EEn VAn ons MoEst WordEn. toen hebben WE ALLE drie op de VACAturE GEsoLLiCitEErd ZodAt de sectordirectie En het CoLLEGE VAn BEstuur (CVB) niet om ons heen KondEn. WE hadden AFGEsproKEn dat ALs EEn VAn ons drie het Zou WordEn de AndErE twee LoYAAL MEE ZoudEn WErKEn. 10 ons YVonnE

11 Tafelbergweg In 1992 krijgt het labonderwijs een nieuwe impuls op de Tafelbergweg. De studenten en de medewerkers zijn erg tevreden met de nieuwe apparatuur in de labs. Vanaf 1997 wordt een opleiding afgebouwd en worden er twee opleidingen overgedragen aan de Hogeschool Utrecht. Amsterdam De Zuidas wordt verder ontwikkeld en er verrijzen concentraties kantoren en bedrijven zoals de Amsteltoren, het Wereldhandelscentrum en het op telecommunicatie gerichte bedrijvencomplex Teleport bij Sloterdijk. Fusie HvA-AHA De HvA fuseert met de AHA en de HvA krijgt een nieuw logo. De HvA-kleur paars stamt uit deze tijd. We hebben het dan over Nieuwe wind? En nu genoeg gepraat, aan het werk Paul Rijnierse Yvonne vervolgt: Wij vonden dat de afdelingsdirecteur iemand moest zijn die het laboratoriumonderwijs heel goed kende en niet iemand uit de industrie die het onderwijs nauwelijks kende. Daar zat voor ons voornamelijk de angel. Als bioloog van origine had ik zelf het nodige laboratoriumwerk gedaan zoals het werken met colibacteriën, episomen en vectoren. Ik wist waar ik het over had. Dat moest een afdelingsdirecteur in onze ogen kunnen: op hbo-niveau sparringpartner zijn voor onderzoekers. Yvonne wordt afdelingsdirecteur en legt het docentschap voorgoed naast zich neer. Een spannende en leuke tijd breekt aan. Ik had te maken met het spanningsveld dat ik fysiek op de Bennebroekstraat zat en mijn mensen vooral op de Generaal Vetterstraat praktijklessen gaven. Het was een uitdaging hoe ik zicht kon houden op de uitvoering van het onderwijs. Dat deed ik door heel veel te luisteren naar docenten. Ik hield geen controlediensten, maar af en toe bracht ik een onverwacht bezoek. COLLEGE VAN BESTUUR (CvB) In het voormalig ziekenhuis in de Ter Haarstraat, in de omgeving waar Yvonne opgroeide, is in die tijd het onderkomen van het CvB en de stafdiensten. Ik kwam hier voor overleg met het college. Jos Otten reed meestal met mij mee en ik parkeerde mijn autootje aan de gracht. Samen overlegden we met collegelid Arjen Bakker, portefeuillehouder van de sector Techniek. Margo Andriessen was toentertijd voorzitter en als derde collegelid was er Harm Noordhoff, later tijdelijk voorzitter van het huidige domein Media, Creatie en Informatie (DMCI). Noordhoff had de portefeuille sector Het CvB van toen en nu. Is het orgaan veranderd? Het orgaan is hetzelfde. Je kunt je niet voorstellen welke ontwikkelingen het hbo-onderwijs in die jaren doormaakte. Als je kijkt waar we vandaan komen, dan denk ik dat er een kwaliteitsverhoging heeft plaatsgevonden waar je van rilt. De inhoud is geprofessionaliseerd en de samenwerking tussen docenten is enorm verbeterd. In mijn docententijd kon ik me nog permitteren het vak zelfstandig te geven. De inspectie kwam weliswaar periodiek bij de directeur langs en woonde zo nu en dan lessen bij in de klas, maar je kon grotendeels je eigen gang gaan. Gezondheidszorg. Ons Yvonne 11

12 Tafelbergweg In 1992 krijgen het Hoger Laboratoriumonderwijs en de opleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Voeding en Diëtetiek, Ergotherapie en Informatica in de Gezondheidszorg een spiksplinternieuw gebouw aan de Tafelbergweg. Elk deel in het gebouw heeft kleurschakeringen in het blauw, in het zalmroze of in een andere kleur. De medewerkers mochten de kleuren uitkiezen. Het lab krijgt state of the art apparatuur zoals flowkasten waardoor zonder gevaar gewerkt kan worden met virussen, bacteriën en schimmels. FUSIE HVA-AHA In 1993 fuseert de HvA met de AHA. De naam AHA verdwijnt, de naam HvA MENSENDIECK, VOEDING EN DIËTETIEK In 1997 wordt Yvonne hoofd Opleidingen van Instituut van MVD dat bestaat uit de opleidingen Oefentherapie-Mensendieck, Voeding en Diëtetiek (MVD) en Informatiekunde in de Gezondheidszorg. Als hoofd krijgt ze te maken met de afbouwfase van Informatiekunde. In 1999 wordt besloten het instituut te splitsen: in 2000 wordt de opleiding Voeding en Diëtetiek bij LMP gevoegd en gaat de opleiding Oefentherapie- Mensendieck naar Ergotherapie. Yvonne noemt deze periode niet de plezierigste in haar loopbaan. In deze periode is ze naast hoofd Opleidingen projectleider voor onder andere het hogeschoolbrede instrument STEM, het jaarlijkse onderzoek onder alle studenten van de HvA. blijft. Bij deze tweede fusie gaat de HvA over van sectoren naar faculteiten. Het labonderwijs met chemische technologie van de voormalige AHA, vormt de nieuwe afdeling Laboratorium-, Milieu- en Procestechnologie (LMP). Iedere faculteit krijgt twee directeuren en iedere afdeling een afdelingsmanager. Yvonne wordt afdelingsmanager van LMP. De HvA krijgt een nieuw logo: de brug met het water. Het herkenbare HvApaars doet zijn intrede, ook in Yvonne s garderobe. Ik droeg bij belangrijke praatjes en uitreikingen altijd zo veel mogelijk paars, omdat ik het een mooie kleur vind en omdat het de kleur van de HvA is. Wat dat betreft ben ik altijd iemand geweest die probeerde de HvA echt uit te dragen. Ook vindt in 1993 de besturenfusie plaats tussen de UvA en de HvA. Yvonne heeft de samenwerking tussen de UvA en de HvA altijd als vanzelfsprekend ervaren, omdat zij in het labonderwijs al lang samenwerkten met docenten van de UvA en de VU. Waarom zou dat dan niet op bestuurlijk niveau kunnen? In 1996 wordt zoals afgesproken de faculteitenstructuur geëvalueerd. Na de evaluatie besluit de HvA de faculteiten de deur te wijzen en instituten in het leven te roepen. Opleidingen worden samengevoegd tot instituten en de tweelagenstructuur wordt geïntroduceerd: het CvB en de instituutsdirecteuren. Volgens Yvonne kon het CvB door deze wijziging van koers veel directer sturen op de 21 ontstane instituten. 12 Ons Yvonne

13 2000 heden CrEAtiVitEit En KWALitEit Van de biologische hoek vertrekt Yvonne begin 2001 naar de creatieve hoek. Ze speelt een grote rol in de groei van de opleiding Media, informatie en Communicatie en is intensief betrokken bij de start van de opleiding Communication and Multimedia design. Later houdt ze zich vooral bezig met kwaliteit in het onderwijs en de accreditaties van verschillende opleidingen. domein MEdiA, CrEAtiE En informatie (dmci) in 2007 wordt de hva in zeven domein opgedeeld. Yvonne werkt voor dmci dat staat voor een breed spectrum aan opleidingen voor de creatieve industrie zoals AMFi-Amsterdam Fashion institute, Communication and Multimedia design, informatica, Business it & Management, technische informatica, Communicatiemanagement en Media, informatie en Communicatie. AMstErdAM inmiddels telt Amsterdam inwoners uit 173 verschillende landen. 37% van de bevolking behoort tot een etnische minderheidsgroep. Afhankelijk van de economische ontwikkeling wordt rekening gehouden met een bevolkingsgroei van tot inwoners in de komende dertig jaar. daar GAAt ZE 30 oktober 2012: ons Yvonne neemt afscheid en gaat met pensioen. de hva gaat haar missen. Een stukje historie neemt ze mee en iets van dat stukje historie hebben we in deze uitgave neergezet. Yvonne, bedankt dat je er was. MeDIa en CoMMuniCAtiE Media en Communicatie na JArEnLAnG GEWErKt te hebben in de WErELdEn VAn de BioLoGiE En de GEZondhEidsZorG, MAAKt YVonnE de overstap naar de CrEAtiEVE En WELBEsprAAKtE WErELd VAn de MEdiA En CoMMuniCAtiE. in 2001 GAAt ZE WErKEn Voor het instituut Voor MEdiA En informatie MAnAGEMEnt (MiM). ZE pluist in het KAdEr VAn het project huis op orde ALLErLEi documenten uit, LEGt procedures VAst En KiJKt hoe BEpAALdE ZAKEn EFFiCiëntEr En BEtEr GEorGAnisEErd KunnEn WordEn. MiM Zit in die tijd op de negende EtAGE VAn de LEEuWEnBurG En heeft de opleiding BoEKhAndEL En uitgeverij (Bu) En de opleiding informatiedienstverlening En MAnAGEMEnt (idm) onder haar paraplu. maar soms was het net iets te warm. daarna kwam ik dus in de mediawereld terecht en dat voelde heel eigen. iedereen dacht natuurlijk dat ik niets met bladen en boeken had. de mop was dat mijn moeder na 1960 een particuliere leesbibliotheek en papeterie als business had en mijn vader op dezelfde locatie in de Gibraltarstraat een postagentschap draaide. ik wist dat het ene blad het andere niet was, had in de wens- en ansichtkaarten gezeten en legpuzzels, kinderspelen het was voor mij best even een overgang over te stappen naar een mediaopleiding. ik kwam in feite uit de technische sfeer. Van techneuten denk je altijd dat het hele harde lieden zijn, maar in feite zijn ze vrij zachtmoedig en aardig. toen ik bij de paramedische opleidingen kwam, voelde dat in eerste instantie als een wollen deken, en schrijfbenodigdheden (zoals dat werd genoemd) verkocht. het voelde voor mij een beetje als thuiskomen. daarnaast vond ik de gebektheid van medewerkers en studenten erg verfrissend. ons YVonnE 13

14 Als manager Onderwijs helpt Yvonne vanaf 2002 mee aan de groei van het MIM. Ze legt de focus op het bij elkaar brengen en houden van de organisatie en de mensen. Uiteindelijk gaan de opleidingen van het MIM in 2005 verder onder één opleidingsnaam Media, Informatie en Communicatie (MIC) met een eigen CROHO-nummer. In 2007 verhuist de opleiding naar het Singelgrachtgebouw, het tegenwoordige Benno Premselahuis. DOMEIN MEDIA, CREATIE EN INFORMATIE De HvA wordt vanaf 2007 anders georganiseerd. De 21 instituten uit 1997 verdwijnen en zeven domeinen doen hun intrede bij de HvA. DMCI dan geleid door Peter van Gorsel omvat de opleidingen Technische Commerciële Confectiekunde (AMFI), Information Engineering in Almere (IIE), Informatica en Technische Informatica (IvI) en de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC). De opleiding Information Engineering verlaat een paar jaar daarna de HvA om aan te sluiten bij Windesheim Flevoland. Vanaf juli 2011 is Geleyn Meijer de voorzitter van DMCI, dat sinds augustus 2012 is uitgebreid met de opleiding Communicatiemanagement en de opleiding Business IT & Management. Yvonne is ook betrokken geweest bij de start van een nieuwe opleiding. Ik heb aan de wieg gestaan van de opleiding Interactieve Media (IAM), het huidige Communication and Multimedia Design. Eerst zou IAM een zelfstandig instituut worden, daarna veranderde dat en zou het bij het MIM gaan horen. Het is goed dat in 2002 besloten werd IAM zelfstandig te houden en zodoende een eigen ontwikkeling kon doormaken. De opleiding verschilt namelijk essentieel van MIC. AMFI kende ik nog uit de tijd van de Technische en Maritieme Faculteit (in 1993 werden Koetsier en Montaigne samen een afdeling binnen deze faculteit). Dan is het best wel geestig dat je buren wordt als je in 1997 hiernaartoe verhuist. Zij speelde daarnaast een rol bij de leerroute Game Development van de opleiding Informatica en bij de ontwikkelingen van twee nieuwe afstudeerprofielen binnen MIC, te weten Reclame, Marketing en Communicatie en Nieuws en Media. 14 Ons Yvonne

15 GROEI EN KWALITEIT IN ONDERWIJS Als hogeschool kun je volgens Yvonne heel groot worden, mits je het organisatorisch op de juiste manier blijft doen. Als ik zie wat het beroepsonderwijs nu is, realiseer ik mij dat er gigantisch veel tot stand is gebracht. De HvA heeft hierin een cruciale rol gespeeld en doet dit nog steeds. De HvA heeft een sterk profiel met al haar opleidingen in Amsterdam. We zijn de grootste hogeschool van Nederland. En toch als je in onze HvA-gebouwen kijkt, zie je in elk gebouw een soort eigenheid, een eigen cultuur, en die moet er ook zijn. Als je dat niet voor elkaar krijgt raken studenten en medewerkers ontheemd en neemt het studiesucces en werkplezier af. Zeker mensen die van buiten de stad komen, kunnen zonder thuisbasis een beetje stuurloos raken. Wanneer je bijvoorbeeld bij een grote opleiding zoals MIC alles goed in teams blijft organiseren en met studenten veel in projectgroepen en klassen blijft werken, voelen mensen zich deel uitmaken van hun groep. Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken Mahatma Ghandi (Marijke Groener) Kwaliteit De kwaliteit van het onderwijs is volgens Yvonne vooruitgegaan in de loop der jaren. Wat ik het meest veranderd vind in het hbo is de waarde die wordt gehecht aan een goede didactiek van docenten. Docenten gaven vroeger niet slechter les, maar we wisten gewoon minder goed waarom we deden wat we deden. We bootsten meer na wat onze eigen docenten gedaan hadden. Het is natuurlijk goed een rolmodel gehad te hebben, maar je moet ook een eigen invulling eraan kunnen geven. Hoe bouw ik een curriculum? Hoe voorzie ik in uitdagende werkvormen? Hoe houd ik de aandacht vast? Hoe zorg ik ervoor dat ik goede feedback geef op het juiste moment? Er is zo veel positief veranderd in het hbo dat het soms lachwekkend is wanneer mensen roepen dat het hbo van slechte kwaliteit is. Natuurlijk kan het altijd beter en moeten we innovatief blijven. LEIDINGGEVEN Ik vond het best leuk om wetenschap te bedrijven. Fundamenteel onderzoek is altijd nodig om een stap verder te komen. Toch zou ik het niet kunnen opbrengen om tien jaar lang achter iets aan te jagen waarvan ik niet weet of het ooit toepasbaar zal zijn. In mijn latere carrière ben ik veel meer gaan kijken naar wat mensen drijft. De leukste periode uit mijn loopbaan vond ik die van het leidinggeven. Het stimuleren, meenemen, verbeteren en het creëren van nieuwe dingen liggen mij goed. Kijk naar buiten Ons Yvonne gaat met pensioen. Als zich ze al gestart. Een tripje naar Tunesië en een reis leuke, interessante klussen aandienen, zal naar Suriname staan geboekt en ze heeft nog ze die zeker in overweging nemen. Ze gaat een aantal verre reizen op haar programma niet stilzitten achter de spreekwoordelijke zoals naar Paaseiland, Patagonië en Alaska. geraniums, want de eerste leergang in de Bezoeken aan musea, de Stopera en het kunstgeschiedenis en een cursus archeologie is Concertgebouw zullen niet ontbreken. Zo blijft ze na haar werkende periode bij de HvA met de blik naar buiten gericht, iets dat ze nog aan alle HvA ers mee zou willen geven: Kijk naar buiten en blijf alert voor de ontwikkelingen om je heen en benut de kansen. Ons Yvonne 15

16

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2014-2015 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Als je gaat studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo), dan is het belangrijk om vooraf zo goed mogelijk te weten waar je aan begint.

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW

EEN STUDIE KIEZEN CREATING TOMORROW EEN STUDIE KIEZEN 2017-2018 CREATING TOMORROW STUDEREN AAN HET HBO Ga je studeren? Dan wil je weten waar je aan begint! VAN HAVO NAAR HBO Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een hbo-opleiding

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Ik ga jullie vertellen over het Noonan syndroom en wat dat betekent voor mij! Noonan Syndroom In 1963 is dit syndroom voor het eerst door Jacqueline Noonan ontdekt. Ze hebben daarom dit Syndroom naar haar

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

mbo styling & design Geef je carrière vorm

mbo styling & design Geef je carrière vorm mbo styling & design 2014 2015 Geef je carrière vorm mbo styling & design Ben jij in vorm? Jij bent één van die bijzondere mensen die overal een kans zien om het leven letterlijk mooier te maken. Voor

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

De week van Springmuis.

De week van Springmuis. De week van Springmuis. Vandaag is het verhaal verteld over Springmuis. Het verhaal is afkomstig van een legende van de Noord Amerikaanse vlakte-indianen. Het verhaal gaat over onzekerheid, het verlangen

Nadere informatie

Visie op onderzoek in beroep in kritische zelfrapportages van opleidingen

Visie op onderzoek in beroep in kritische zelfrapportages van opleidingen Korte rapportage Visie op onderzoek in beroep in kritische zelfrapportages van opleidingen Didi Griffioen programmaleider onderzoek in onderwijs D.M.E.Griffioen@hva.nl Voor het programma Onderzoek in Onderwijs

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging

Deze leergang is een vliegwiel voor beweging PROGRAMMA URBAN PROFESSIONAL Deze leergang is een vliegwiel voor beweging Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht ontwikkelde

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop

: Camiel De Roover Student nummer : 177553 : Fashion Management : INDIVIDUALS. Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop INDIVIDUALS Door : Camiel De Roover Student nummer : 177553 Afdeling : Fashion Management Bedrijf : INDIVIDUALS Begeleiders : Mikki Engelsbel en Miriam Goedkoop VOORWOORD Dit afstudeeronderzoek is gemaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen

Appeltje van Oranje 17 januari 2014. MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Appeltje van Oranje 17 januari 2014 MeeleefGezin: Samen meer! Voor 0 t/m 4 jarigen Achtergrond / aanleiding van het inibabef GGz prakbjk en onderzoek (P.van der Ende, 2011-2013): Kind groeit liefst op

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665

Keuzeverslag. Mijn keuze is ITM. Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Keuzeverslag Mijn keuze is ITM Studentnaam : Shanilla Nazier Studentnummer : 500676665 Klas : IP110 Emailadres : Naziers001@hva.nl Datum : 18/10/2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 2 3 Wie ben ik... 3

Nadere informatie

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek

profieldelen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en techniek profiel natuur en techniek 10. Inrichting profielen havo gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel van elk profiel in het havo omvat de onderstaande vakken: Nederlandse taal en letterkunde Engelse taal en letterkunde maatschappijleer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

(on-) opvallend invallen opvallen door invallen

(on-) opvallend invallen opvallen door invallen (on-) opvallend invallen opvallen door invallen Jolanda van der Meer Ik ben Jolanda van der Meer, geboren in De Lier, Zuid Holland. Ik ben geboren in 1964, toch altijd 35 gebleven. Ik ben getrouwd, heb

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Toestemmingsverklaring: Ik heb informatie gekregen over de inhoud, methode en het doel van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem en vertrouwelijk gebruikt

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management]

Keuzeverslag. Mijn keuze is [IT Management] Keuzeverslag Mijn keuze is [IT Management] Studentnaam : Onno van Gijssel Studentnummer : 500664958 Klas : IP110 Emailadres : onno.van.gijssel@hva.nl Datum : 01-11-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Mijn dochter; boulimia en borderline

Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline E.M. van der Linden Schrijver: E.M. van der Linden Coverontwerp: via Brave New Books ISBN: 9789402130331 E.M. van der Linden Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4!" # "$% &'() * "" ) " " "+,- ". ". /0 "."1,- )!+23 +44 (* 5 6 Pagina 1 5 7 ' #8 '9 "" : 79 ; '9 ' )" ) & < # 04444% ) > ".8.'?. %." +44 (*!+@ 8 De allereerste keer

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Anjo de Bont. Anjo de Bont

Anjo de Bont. Anjo de Bont Anjo de Bont is Deventenaar, Een Deventenaar met een zachte g. Kom er maar eens om in de stad waar het skeffen inherent is aan de plaatselijke bevolking.,,ik ben Brabantse van geboorte, legt Anjo de Bont

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker

Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar. Sectorwerkstuk. Pedagogisch medewerker Laura Kamies Het Assink Lyceum Klas 4T3 4 e schooljaar Sectorwerkstuk Pedagogisch medewerker Inhoud Inleiding... 3 Dagverslagen... 3 - Van elke dag een verslag van wat je gedaan hebt.... 3 - Wat heb jij

Nadere informatie

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken

Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken MAGAZINE winter 2013-2014 8 Shimon Whiteson over robotica in de zorg We willen een sociaalvaardige robot maken Nu al kan een robot namens iemand die ziek thuis op de bank zit naar bijvoorbeeld school of

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht en samen hebben ze al heel wat spannende

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

World leader in international education

World leader in international education World leader in international education BESTE OUDER, Wat een spannend jaar gaat u tegemoet: uw zoon of dochter zit in het eindexamenjaar! Het maken van een goede studiekeuze is niet altijd makkelijk en

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels

Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Fictiedossier Op blote voeten Maren Stoffels Mariska Wijlens Klas 3T2 Docent: Mevrouw Scholten 1. Zakelijke gegevens Titel: Op blote voeten Auteur: Maren Stoffels Uitgever: Leopold Jaar van verschijnen:

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Onze leerkrachten weten wat er thuis speelt

Onze leerkrachten weten wat er thuis speelt Onze leerkrachten weten wat er thuis speelt Op St. Paulus, een basisschool in een achterstandswijk in Heerlen, hebben de meeste kinderen veel aan hun hoofd. Met een traumasensitieve benadering creëren

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie