Regiotafel Toerisme 27 maart uur Locatie: Raadhuis, Kleine dam 1, De Rijp Dit unieke raadhuis stamt uit het jaar 1613 en is

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regiotafel Toerisme 27 maart 2013 09.00-12.00 uur Locatie: Raadhuis, Kleine dam 1, De Rijp Dit unieke raadhuis stamt uit het jaar 1613 en is"

Transcriptie

1 Regiotafel Toerisme 27 maart uur Locatie: Raadhuis, Kleine dam 1, De Rijp Dit unieke raadhuis stamt uit het jaar 1613 en is ontworpen door een onbekende architect. Het wereldberoemde raadhuis is opgetrokken in de zogenaamde Hollandse Renaissancestijl en straalt enorme rijkdom uit. Graft was een welvarend dorp, met name door de vangst van haring en teelt van hennep. De weelderige versiering aan de beide gevels herinnert hier aan. Bovenop de topgevels staan schilddragende leeuwen met het wapen van regerend stadhouder van toen, Prins Maurits. 1

2 Vooraf Sinds 28 september 2012 heeft de regiegroep regio Alkmaar besloten door te gaan met een andere vorm van regievoeren op de samenwerking binnen Regio Alkmaar. De strategische focuspunten krijgen meer aandacht aan de regiotafels, die 4 x per jaar worden georganiseerd rondom een thema/focuspunt. Aan de regiotafel wordt de verbinding gemaakt tussen PORA en strategische doelstellingen. De locatie en de sprekers worden per tafel bepaald, maar er is ook sprake van een basissamenstelling van de regiotafel: alle gemeenten zijn vertegenwoordigd en alle PORA-voorzitters nemen deel aan de regiotafel. Regiotafel Toerisme Agenda 27 maart 2013, uur Locatie: Raadhuis De Rijp uur Welkom en opening P. Bruinooge, Inleiding op focuspunt Toerisme uur Inspiratie: Land van Leeghwater, R. Oosterop uur Inspiratie: Projectleider Leisure Board, Dhr. Folgers uur Inspiratie: Strandpaviljoen STRUIN, Joost Botman uur Korte Pauze uur Verbinden Clusteraanpak en PORA s: wat doen we al en wat gaan we doen uur Sluiting van de vergadering Doel van deze regiotafel: Concreet antwoord geven op de vraag Hoe geven we op dit moment vorm aan het focuspunt Toerisme in onze PORA s en hoe zetten we regio Alkmaar, als onderdeel van Noord Holland Noord, op dit punt samen op de kaart? Subdoelstelling: Het verbinden van de kansrijke clusteraanpak met de Strategische Werkagenda Regio Alkmaar aan de hand van het concreet voorbeeld. Genodigden : Basis regiotafel: Alkmaar: P. De Baat, P. Bruinooge, M. Hamberg, V. Kloos; Bergen: H. Hafkamp; Castricum: B. Meijer; Graft-De Rijp: R. Oosterop; Heerhugowaard: J.W. De Boer; Heiloo: H. Romeijn, D. Schmalschlager, H. Veger; Langedijk: H. Cornelisse, F. Westerkamp; Schemer: F. Vletter. NB: Het staat ieder college vrij om af te stemmen wie er deelnemen aan de regiotafel op basis van portefeuille of belangstelling. Deze keer uitgenodigd: Dhr. Folgers (Leisure Board), Dhr. Botman (Strandpaviljoen STRUIN). 2

3 Agendapunt 2: Inleiding Toerisme Onze regio heeft alles: Duin en zee, bos, polders, molens, tulpen, cultuurhistorie, oud stadscentrum, opgravingen op de strandwal, van zout naar zoet, Laag Holland. Het is geen wonder dat toerisme een focuspunt is in onze strategische werkagenda. Die diversiteit is ons visitekaartje. Toerisme is ook een kansrijk cluster binnen de clusteraanpak. U hoort daar straks meer over. Wij wonen in een mooie regio, maar dat vinden ze in andere delen van Nederland ook: ik noem de achterhoek, de Waddeneilanden of de Veluwe. Hoe kunnen we ons als regio onderscheiden. Het Land van Leeghwater is een succesvol project waarin we ons hebben onderscheiden. Ria zal daar straks meer over vertellen. Het Leisure Board heeft al een hoop zaken uitgezocht en kansen verkend voor de vrije tijdseconomie. De toeristen uit de hele wereld die binnen komen via Amsterdam, moeten naar deze regio om de tulpen te zien bloeien en de kaasmarkt te bezoeken. PAul Folgers geeft hierover een presentatie vanochtend. We horen vervolgens wat het betekent voor een ondernemer uit onze regio om onderdeel te zijn van een Leisure Board. We zijn op de regiodag te gast in STRUIN. Vandaag is een van deze jonge ondernemers te gast om te vertellen wat hij vindt de meerwaarde vindt van de Leisure Board. NB: In het kader van de economische regionale uitvoeringsagenda wordt op dit moment ambtelijk een regionale visie voorbereid op Toerisme. Documenten als o.m. de Strategische Werkagenda, de Regionale Uitvoeringsagenda en het Strategisch Uitvoeringsdocument Leisure Board dienen hierbij als input, Esther Cremer en Sipke Dieprink zijn hiervoor verantwoordelijk. Inbreng is bij hen welkom. Het verslag van deze regiotafel zal met hen gedeeld worden. Missie Regio Alkmaar Regio Alkmaar heeft op het gebied van Leisure een hoop te bieden. We sluiten aan bij het Leisure Board om onze stranden, polders, bossen en waterrecreatiemogelijkheden onder de aandacht te brengen. Door onderscheidende arrangementen samen te stellen houden we de toerist van in onze regio. We ontwikkelen visie op behoud van de culturele voorzieningen en diversiteit van landschap. Dat doen we samen met stakeholders als het Hoogheemraadschap en we zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op dit gebied in onze regio. De unieke landschappelijke, culturele en stedelijke kwaliteiten van de regio worden gekoesterd onder andere vanuit toeristisch recreatief oogpunt. Strategische werkagenda Regio Alkmaar

4 Agendapunt 5: Verbinden clusteraanpak Leisure met focuspunt Toerisme en de PORA s Toerisme 1. Er wordt al een poos gesproken over een HBO opleiding op toerisme gebied. Is dit nog steeds een wens en wat is er voor nodig om dit te realiseren? 2. Wie is/zijn actief bezig met de gebiedsontwikkeling langs de kust, ter hoogte van de zwakke schakel ter hoogte van Camperduin in het Hoog Water Bescherming Programma van het Hoogheemraadschap? 3. Is er bestuurlijk voldoende verbinding tussen PORA EZ, toerisme en recreatie en Leisure Board en /of Laag Holland? Breder dan Toerisme 1. Maken de (gezondheid) preventie programma s voldoende gebruik van de buitenruimte (fiets en wandelpaden netwerk)? (Heerhugowaard is pilot beweegvriendelijke omgeving van de NISB). Wie en hoe kunnen we verbinden? 2. Benutten we het zorgtoerisme in onze regio voldoende? Zijn er zorghotels waar men terecht kan voor een vakantie voor mensen met een chronische ziekte of beperking? Is er opvang voor mensen die bezoek brengen aan mensen in een ziekenhuis of instelling? Wie heeft het inzicht/overzicht? Willen we dat dit gemaakt wordt en zo ja, door wie? 3. Active & Healthy Ageing is een item in Europa. Kunnen we aanhaken met onze regio? Wie pakt dit op? Koppeling focuspunt Toerisme met PORA: Jeugd-RMC: Onderwijs instelling HBO Toerisme naar de regio RO-VV: ontsluiting kust, recreatiegebieden, wandel en fietspaden netwerk Wonen: vakantie woningen EZ, toerisme en recreatie; visie vormen, vrije tijd economie, combinatie met cluster Leisure via KvK, SOZAWE: seizoensarbeid in toerisme sector Zorg WMO: Healthy en Active Ageing en zorghotels etc Duurzaamheid: geen directe koppeling; kansen duurzaam toerisme denk aan gebruik streekproducten (Agri?), duurzaam gebouwde accommodaties, elektrische fietsen en voldoende oplaadpunten hiervoor, keurmerken als Green Key, Blauwe Vlag, Eco XXI (project Provincie NHI) 4

5 Bijlage 1 Toerisme Missie en Visie De unieke landschappelijke, culturele en stedelijke kwaliteiten van de regio worden gekoesterd onder andere vanuit toeristisch recreatief oogpunt. Strategische doelen Instellen van een overkoepelend "Leisure Board" waarin gemeente provincie en ondernemers zorgen voor een samenhangend beleid (visie en uitvoeringsprogramma) en te werken aan kwaliteitsverbetering Verbeteren aantrekkelijkheid kustplaatsen en een betere ontsluiting kustplaatsen PORA Gereed eind 2012, regio is ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd. PORA RO-VV. Ook aansluiten bij HWBP van Hoogheemraadschap. P&R plekken in de regio in weekeinden en vakanties beschikbaar stellen voor pendelvoorzieningen naar de kust met opstapplaatsen voor bus en fietsverhuur. Aanleg fiets en wandelpaden netwerk en passanten plaatsen voor de recreatievaart Onderscheidende arrangementen samenstellen, aanbieden en actief promoten Regio Alkmaar sluit aan bij het nieuwe programma voor recreatie en toerisme van Provincie Regio Alkmaar zoekt actief de samenwerking met HHNK voor onderzoek naar mogelijkheden om waterberging te combineren met Recreatie. Overzicht opstellen van culturele spreiding van aanbod en cultuurparticipatie, zodat de overdracht van cultuureducatie in de eerstelijn van provincie naar gemeenten goed kan worden opgevangen. Visie ontwikkelen hoe de diversiteit binnen de regio Alkmaar aan landschappen en recreatiemogelijkheden actief kunnen worden gepromoot, beschermd en benut. Regio Alkmaar onderzoekt de mogelijkheden voor economische activiteiten in recreatiegebieden. RRA stimuleert het onderbrengen van onderwerpen met betrekking tot Cultuur in PORA EZ+T i.p.v. een apart PORA Cultuur Aanjager is PORA EZ, maar VV voert uit. Wordt aan gewerkt o.a. ONHN en ambtelijk. Ook sloepen netwerk wordt ontwikkeld Bedrijfsleven en ONHN, Leisure Board Wordt aan gewerkt o.a. met Leisure Board. Recreatieschap Geestmerambacht, Park van Luna PHO cultuur is bij elkaar geweest. Aangedrongen op koppeling met PORA EZ, toerisme en recreatie. PORA EZ, toerisme en recreatie, ambtelijk wordt er in het kader van het uitvoeringsprogramma aan gewerkt. RO is betrokken in Alkmaar bij deel Geestmerambacht. Zie hierboven 5

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma

welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma welkom in apeldoorn Startdocument vrije tijd & toerisme programma 1. INTRO 1.1 Status notitie Versterken van het toeristisch toplandschap is één van de vier strategische doelen van Apeldoorn. Wij willen

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen

Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen Beleidsnota toerisme 2011-2015 Vlissingen, stad aan zee een zee aan beleving Gemeente Vlissingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding 03 1.1 Doelstelling 03 1.2 Positionering 04 1.3 Proces 05 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw.

Nadere informatie

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016

04 #Kracht15 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Onderwerp: Agenda Datum: 22 mei 2015 13.30-16.30 uur Raadszaal Teylingen 01 Opening en vaststelling agenda 02 Vaststellen besluitenlijst van 13 februari 2015

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Programma waterfront

Programma waterfront Programma waterfront Inleiding Voor de zomer van 2012 zal onze structuurvisie worden vastgesteld. De visie, een uitwerking van onze stadsvisie, helpt ons op weg om Hoorn vitaal en toekomstvast te houden

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid 1. Inleiding Na het faillissement van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) is de vraag aan de orde op welke wijze

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie

Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Verslag bijeenkomst lokale partners Toekomstvisie Datum bijeenkomst: 29 mei 2012 Auteur: Els Holsappel Doel bijeenkomst: Onderzoeken waar de visie over moet gaan Methode: Na een inleidende presentatie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Inhoud 1. Inleiding.3 2. Ruimtelijke koers..4 3. Van meer naar beter 5 4. Ondernemen.7 5. Ontspannen...8 6. Ontmoeten...10 7. Ontplooien...13

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Vertalen, verbinden en versterken

Vertalen, verbinden en versterken Vertalen, verbinden en versterken Structuurvisie Lisse projectnr. 202265 8 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Lisse Postbus 200 2160 AE LISSE datum vrijgave beschrijving goedkeuring vrijgave 8 augustus

Nadere informatie