Gemeentelijk Bestuursadviseur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Bestuursadviseur"

Transcriptie

1 Een initiatief van de Gemeentelijk Bestuursadviseur O V E R H E I D Uw route naar resultaat VGS Kring Zuid-Limburg. De volgende leergang start januari 2012

2 Gemeentelijk Bestuursadviseur O V E R H E I D Omschrijving Inzicht ontwikkelen in verschillende vakgebieden, nieuwe inspiratie opdoen en meer resultaat behalen. De decentralisatie trend is duidelijk zichtbaar, gemeenten fuseren en werken steeds meer samen. Er wordt dus meer verwacht van de locale overheden. U maakt daar een belangrijk deel van uit. Wilt u meer richting geven aan het ontwikkelen van beleid, weten wat er speelt en over uw eigen grenzen kunnen kijken? Wij laten u zien hoe u dat kunt bereiken. Doelstelling Tijdens de opleiding ontwikkelt u een bredere blik. Dit zorgt voor meer overzicht en inzicht. U bent breder inzetbaar, wat uw kansen aanzienlijk verhoogt. > Het aanreiken van de nieuwste kennis en inzichten uit diverse gebieden gerelateerd aan de locale overheid. De focus ligt op praktische relevantie en toepasbaarheid in uw eigen werkomgeving. > Het teweegbrengen van een fundamentele en verrassende heroriëntatie op de eigen werkkring door van binnen naar buiten te kijken. > Het verkrijgen van inzicht in de interne organisatie en cultuur enerzijds en de externe organisatie en de structuur van de overheid anderzijds. U leert van buiten de organisatie naar binnen te kijken door de ogen van de burger. Opzet en data In januari 2012 start de opleiding Gemeentelijk Bestuursadviseur. Binnen 30 maanden worden uw inzichten en vaardigheden naar een hoger plan getild. Eens per week worden de bijeenkomsten gehouden, telkens op een vast dagdeel. Daarnaast is er een studiebelasting van 8 uur per week naast de bijeenkomsten. zoals u zichzelf blijven ontwikkelen en verbreden. De vertaalslag van theorie naar praktijk wordt gemaakt door toepassing van diverse didactische werkvormen zoals (gast-) colleges, discussie- of werkcolleges en groepsbesprekingen van opdrachten. Een compleet overzicht van inhoud van de opleiding staat op de voorlaatste bladzijde van deze brochure. Stage en stageproduct In het derde jaar loopt u 240 uur stage buiten uw eigen gemeente. Door uw vakgebied los te laten en u te verdiepen in een nieuw beleidsveld, laat u zien dat u in staat bent integraal en flexibel te werken. Het stageproduct is een beleidsstuk voor de gemeente waar u stage loopt. Inschrijving Inschrijving voor de opleiding vindt plaats door u aan te melden via het inschrijfformulier op de website Prijs De opleiding kost per leerjaar. De prijs voor het derde (half)jaar bedraagt Deze bedragen zijn exclusief studiemateriaal, examengeld en BTW. Examen Aan het eind van elke module is er een tentamen. Per module kunt u een deelcertificaat behalen dat gedurende vijf jaar geldig blijft. De gehele opleiding wordt afgesloten met een praktijkwerkstuk in de vorm van een integraal beleidsplan en een presentatie voor de examencommissie. Nadat u alle modules met goed gevolg heeft afgerond ontvangt u het diploma Gemeentelijke Bestuursadviseur. Inhoud Een speciaal voor dit doel samengestelde projectgroep heeft het lesmateriaal ontwikkeld. Het is bedoeld om u voorop te laten lopen. Want juist nu is het belangrijk dat professionals T (0800)

3 Nieuwe inspiratiebronnen geven de mogelijkheid Cursisten hebben er direct iets aan. te groeien. Michiel Huijben Gemeentesecretaris Dagelijks Bestuur VGS Kring Zuid-Limburg Fred van den Bos Hoofddocent Staatsrecht Het was al langer duidelijk dat er behoefte was aan een gedegen opleiding tot Gemeentelijk Bestuursadviseur. Van de locale overheid wordt meer verwacht in de komende jaren. Een echte uitdaging. Vanuit de vereniging van Gemeentesecretarissen Kring Zuid-Limburg is het initiatief genomen om dat op te pakken. Samen met CBT Opleidingen zijn we er aan begonnen en staat er nu een opleiding die praktisch en tijdsgericht invulling geeft aan die behoefte. Nieuwe inspiratiebronnen en inzichten geven je de mogelijkheid om te groeien en de uitdaging aan te gaan. Deze opleiding biedt het allemaal. Het was fijn om te zien hoe de cursisten gedurende het jaar in de stof groeiden. Je wilt zoveel mogelijk kennis over brengen en dus ben je niet snel tevreden. Terugkijkend stel ik vast dat de cursisten het eerste jaar een enorme ontwikkeling doormaakten. Theorie en praktijk worden in onze opleiding op een uitdagende manier met elkaar verbonden. Cursisten hebben er direct iets aan. De opleiding tot Gemeentelijk Bestuursadviseur is een initiatief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen Kring Zuid-Limburg.

4 De benadering van de samenhang tussen werkgebieden spreekt me erg aan. Ik kan nu alles in een breder perspectief plaatsen. Anya Willekens Beleidsmedewerker Tim Senden Beleidsmedewerker Mijn werk is vooral gericht op de inhoud en heeft daardoor een minder integraal karakter. Door mijn brede interesses ben ik heel bewust op zoek gegaan naar het verbreden van mijn kennis. Mijn eigen studerende kinderen zijn daarbij mijn voorbeeld, ook ik wil me graag blijven ontwikkelen. Na een heel gedegen selectie is mijn keus op de opleiding gemeentelijk bestuursadviseur gevallen. Vooral de benadering van de samenhang tussen de werkgebieden bij de locale overheid spreekt me erg aan. Nu al merk ik dat ik op een andere, bredere manier naar mijn eigen werk kijk. Ik ben heel benieuwd naar de volgende modules. Met een vooropleiding HBO toerisme en verkeer verwachtte ik vooral dat deze opleiding voor mij een zinvolle aan-vulling zou zijn door de vakgebieden staatsrecht, privaatrecht, gemeenterecht, bestuurskunde en financiën. Nu ik een deel van het eerste jaar van de opleiding heb afgerond merk ik dat de opleiding veel meer biedt dan dat. Tijdens mijn werk als beleidsmedewerker kan ik het geleerde gewoon in de praktijk toepassen. Ik merk dat ik als medewerker zelfs in die korte periode ben gegroeid, doordat ik alles in een breder perspectief kan plaatsen. De opleiding verschaft je een brede visie. Bent u geïnteresseerd en wenst u meer informatie over deze opleiding? Ga dan naar onze website of bel voor een persoonlijke toelichting met Harry Drissen op T (0800)

5 Opleidingsinhoud Leerjaar 1 Module 1 staatsrecht > Inleiding recht > Staatsbegrippen en staatsideeën > Grondwet > Organen van de staat > Wet- en regelgeving > Organisatie van de staat > Staatsbestuur > Europese Unie > Strafrecht Module 2 privaatrecht > Materieel en formeel privaatrecht > Rechtspersonen > Goederenrecht > Verbintenissenrecht > Obligatoire overeenkomst Module 3 bestuursrecht > Aard en grondslagen van bestuursrecht > Algemene beginselen van behoorlijk bestuur > Bestuursorganen > Bestuurshandelingen > Besturen met privaatrecht > Rechtsbescherming > Handhaving door de overheid Module 4 bestuurskunde > Beleid en sturing > Organisatie en management > Politiek en bestuur > Samenwerking Leerjaar 2 Module 5 gemeenterecht > Gemeentelijke organisatie, inrichting en bevoegdheden > Gemeenteraad, griffie en dualisme > College van B&W, burgemeester en gemeentesecretaris > Ambtelijke organisatie, management en besturingsconcepten > Algemene plaatselijke verordening > Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid > Toezicht op de gemeente > Oriëntatie gemeentelijke beleidsvelden: - Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid - Ruimtelijke ordening en economische zaken - Bouwen, verkeer en milieu (omgevingsvergunning) - Onderwijs, welzijn en volksgezondheid - Sociale zaken en maatschappelijke dienstverlening - Cultuur, sport en recreatie Module 6 vaardigheden 1 schrijven > Waarheidsvinding en argumentatie > Effectief en creatief schrijven > Tekst en structuur > Taalvaardigheid > Digitale communicatie Module 7 gemeentefinanciën > Planning en control cyclus > Budgettering, controle en verantwoording > Baten, lasten, inkomsten en uitgaven > Activeren en afschrijven > Kostenplaatsen en kostencategorieën > Gemeente inkomsten > Geldverkeer en treasury > Risicomanagement > Rijksbelastingen en gemeentelijke belastingen Leerjaar 3 Module 8 vaardigheden 2 spreken > Vergadertechniek > Effectief presenteren > Vertegenwoordiging en ambtelijke ondersteuning > Onderhandelen Module 9 stage en afstuderen > Afstudeeronderwerpen - Algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid - Ruimtelijke ordening en economische zaken - Bouwen, verkeer en milieu (omgevingsvergunning) - Onderwijs, welzijn en volksgezondheid - Sociale zaken en maatschappelijke dienstverlening - Cultuur, sport en recreatie > Stageproduct - Beleidsanalyse met beleidsnota - Implementatieplan van beleid - Beleidsevaluatie met beleidsadvies

6 Beleid inzichtelijk! Aanbeveling De opleiding Gemeentelijk Bestuursadviseur besteedt veel aandacht aan disciplines als staats-, privaat- en bestuursrecht, bestuurskunde, gemeenterecht, gemeentefinanciën en vaardigheden. De voorbereiding van beleid heeft steeds meer impact op grotere delen van de locale overheid. Om te blijven groeien zijn nieuwe inspiratiebronnen en inzichten van groot belang. De traditionele aanpak van het opstellen van beleid is niet langer een garantie voor succes. Succesvolle beleidsmedewerkers kijken verder dan hun eigen beleidsdiscipline alleen. Deze opleiding doorbreekt traditionele denkkaders, verruimt uw blikveld en verbindt de meest actuele inzichten direct met uw dagelijkse praktijk. Kwaliteit Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteitsbewaking van het onderwijsproces en aan de individuele leereffecten. Alle docenten werken direct of indirect bij de locale overheid en kennen hun vakgebied vanuit de praktijk. De casuïstiek bestaat uit actuele onderwerpen. Het programma wordt niet alleen door deelnemers geëvalueerd, maar ook het extern College van Deskundigen en de Raad van Toezicht zijn daarbij betrokken. Aan de afronding van deze opleiding is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend diploma verbonden. Vereniging van Gemeentesecretarissen Kring Zuid-Limburg. T (0800) Postbus AM Arnhem T F Uw route naar resultaat

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Publiek Vastgoed Management

Publiek Vastgoed Management Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeel planning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Theorie en Taxeren op alle niveaus:

Theorie en Taxeren op alle niveaus: opleidingen met Zin! Makelaardij en Vastgoed Voor iedereen die aan het werk wil als veelzijdig vastgoedspecialist Theorie en Taxeren op alle niveaus: Assistent-makelaar Makelaardij (Basistheorie Taxateur

Nadere informatie

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie