interview met wicher meijer, secretaris van college van bestuur en hoofd van de afdeling strategie, educatie en research

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "interview met wicher meijer, secretaris van college van bestuur en hoofd van de afdeling strategie, educatie en research"

Transcriptie

1 28 NRITMAGAZINE interview met wicher meijer, secretaris van college van bestuur en hoofd van de afdeling strategie, educatie en research

2 NHTV wil een ondernemende hogeschool worden Tekst: Ton Vermeulen Eind 2013 nam Wicher Meijer bijna geruisloos afscheid als directeur van de Academie voor Toerisme van NHTV. Hij ging binnen NHTV een nieuwe uitdaging aan als secretaris van het College van Bestuur en hoofd van de afdeling Strategie, Educatie en Research. Tien jaar is hij directeur geweest van de grootste academie binnen NHTV en was hij het gezicht van NHTV in de toeristische sector. Aanleiding genoeg voor een interview. We spreken met Meijer af in zijn nieuwe kamer op de derde verdieping van de locatie Hopmansstraat, een oude collegezaal die is verbouwd tot kantoor. Verder weg van het onderwijs dan ooit, maar dan wel weer in een oude collegezaal, een mooie symboliek. Meijer is er niet de persoon naar om terug te blikken op tien jaar Academie voor Toerisme. We spreken af om vooral vooruit te kijken. Leidraad is de nieuwe strategische doelstelling om NHTV Opschalen, groter worden, een strategische samenwerking, dat is geen doel op zich door te ontwikkelen tot een ondernemende en businessgeoriënteerde hogeronderwijsinstelling die op basis van de hoge kwaliteit van onderwijs en kennisontwikkeling wordt beschouwd als een internationaal gerenommeerde kennisinstelling. Aan Meijer de taak om binnen de hogeschool, met ruim studenten verdeeld over vier academies en ruim 700 medewerkers, verbindingen te maken. NHTV heeft opleidingen op het gebied van toerisme, leisure, hotellerie, entertainment, logistiek, facility, games, media, planologie en verkeer. Hoe is NHTV aan die waaier aan opleidingen gekomen? In de jaren negentig zijn het NWIT Breda en de Verkeersakademie Tilburg gefuseerd. Die fusie was puur pragmatisch ingegeven. We konden als kleine hogescholen eenvoudigweg niet overleven. Later is vanuit toerisme een zelfstandige leisureopleiding tot stand gekomen. Zo komen we aan de opleidingen in toerisme, leisure, verkeer en planologie. Maar door de liberalisering van het onderwijs eind jaren negentig was de positie van NHTV als monopolist in het toerismeonderwijs in feite niet meer houdbaar. Toen zijn er op andere locaties in Nederland concurrerende toerisme- en leisureopleidingen gekomen. Die liberalisering gaf ons aan de andere kant de mogelijkheid om zelf ook andere opleidingen op te zetten. We deden al veel aan service en hospitality management in het vierde jaar van de toerismeopleiding en zo is de vierde hotelschool van Nederland ontstaan. Vervolgens zijn we ook een games- en mediaopleiding gestart. Je kunt wel zeggen dat we toen heel erg goed hebben meegelift op de liberaliseringsgolf in het onderwijs. Nu is het hek weer dicht en is het nauwelijks mogelijk nieuwe zelfstandige opleidingen te ontwikkelen. We hebben trouwens geen concrete plannen om in deze strategieperiode tot en met 2017 nog opleidingen toe te voegen aan ons palet. Als er nog iets bij komt, dan is dat in directe relatie met de opleidingen die we nu al aanbieden. NRITMAGAZINE 29

3 De middelbare scholier heeft ons niet altijd op de radar en daar moeten we wat aan doen Zijn jullie groot genoeg om te overleven? We hebben nu zo n studenten en dat geeft geen aanleiding om vanwege organisatorische of efficiencyredenen op te schalen. Opschalen, groter worden, een strategische samenwerking, dat is geen doel op zich. Het moet onze positie in het domein versterken. Dat kan regionaal of vanuit de inhoud ingegeven worden. Maar we zijn niet gericht op zoek naar meer of groter. Hooguit kun je stellen dat onze naamsbekendheid bij de gemiddelde potentiële student wel erg laag is. Daarin moeten we of heel veel geld investeren of nog meer de universiteit uitstralen. Of je moet groter groeien, zodat het vanzelf gaat. Maar daar kiezen we duidelijk niet voor. Blijft de naam NHTV? Dat is de vraag. In onze omgeving is een aantal hogescholen erg succesvol met een op het eerste gezicht vreemde naam. Avans, Stenden, Fontys, om er maar een paar te noemen. We vragen ons af of we onze naam niet een keer moeten vervangen. Dat gaan we de komende tijd onderzoeken, maar het is geen doel op zich. Het gaat ons om de zichtbaarheid bij de potentiële student. We moeten aan de andere kant uiterst voorzichtig zijn met het weggooien van onze huidige naam, die in het werkveld een begrip is. Daar is de discussie ook niet. De middelbare scholier van 16 of 17 jaar heeft ons niet altijd op de radar en daar moeten we wat aan doen. Door de concurrentie in met name leisure- en toerismeopleidingen worden jullie steeds meer een regionale hogeschool. Wij willen liever geen regionale hogeschool zijn, dat vinden we jammer, maar we worden daar wel een beetje toe gedwongen doordat je elders in het land ook ons pakket kunt studeren. Als je dan in competitie bent met andere opleidingen in het land, is het aan de andere kant weer de uitdaging om wel het betere en bredere aanbod te hebben om je te onderscheiden. Dat lukt ons tot op heden goed. Uiteraard is dit maar een kant van de medaille. Zoals bekend zijn onze ambities al jaren geleden internationaal gericht en maken we deel uit van een internationaal netwerk van hogescholen en universiteiten. Maar niet alle studenten hebben de ambitie om bij het beste instituut in het vakgebied te studeren. Daar spelen andere argumenten zoals reistijd een rol in. Gelukkig is Breda een leuke studentenstad en dat trekt zeker studenten. Bovendien doet de opleiding het goed. Wat zie je aan onderwijsontwikkelingen de komende periode? De grote uitdaging voor de komende periode is om samen met het werkveld het onderwijs vorm te geven. Vroeger hadden we alleen een oriëntatie op het werkveld en twee stages, nu is dat samenspel veel intensiever. Er moet nog veel meer in de biotoop van het werkveld 30 NRITMAGAZINE

4 worden geleerd. Onze onderwijsvisie is ondernemend leren. Onze studenten moeten aan de hand van casuïstiek uit het bedrijfsleven leren. Daarvoor zoeken we de komende jaren nieuwe werkvormen. Zijn NHTV-studenten succesvol op de arbeidsmarkt? Je moet daarin twee zaken onderscheiden. Doordat onze studenten tijdens hun studie veel in contact staan met het werkveld, hebben ze zeker een pre op de arbeidsmarkt. Het zijn echte doeners, ze pakken dingen op. Dat vinden werkgevers prettig, maar het gaat niet vanzelf. Studenten moeten zorgen dat ze zelfredzaam zijn in het werkveld. Alle industrieën waarvoor we werken zitten in een transitie. Het komt op de kracht en het handelen van de individuele student aan om opgenomen te worden in het werkveld. Daarnaast kunnen ze natuurlijk vanuit hun studie en onbevangenheid weer waarde toevoegen aan het bedrijfsleven. Hebben pas afgestudeerden geen last van de crisis? Ondanks de crisis zien we vooralsnog geen duidelijke terugval in arbeidsmarktperspectief voor onze studenten. We leiden breed op en onze studenten zijn ook erg succesvol in andere sectoren. De kunst is natuurlijk wel dat op lange termijn te beschouwen, want er zitten nu veel tijdelijke banen bij. We willen de komende periode meer zelf initiatief nemen om de arbeidsmarkt voor onze studenten op lange termijn, ook internationaal, in kaart te brengen, om in de opleidingen de aansluiting op het werkveld te houden. NHTV heeft veel buitenlandse studenten. Waarom? Toerisme houdt niet bij de grenzen op. Dat moet je internationaal aanpakken. We willen daarom op school een internationale context en sfeer creëren. Leren om zowel met buitenlanders als met Nederlanders in een goede mix te opereren. We hebben inmiddels meer dan zestig nationaliteiten in huis en internationaal is er ook veel vraag naar NHTV-studenten. Geschiedenis NHTV in vogelvlucht Over twee jaar bestaat NHTV vijftig jaar. In 1966 startte dr. Van Egeraat met 58 studenten en twaalf medewerkers het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT). Zij moesten Officieren voor Toerisme worden, naar analogie van de Koninklijke Militaire Academie die ook in Breda was gevestigd. In 1987 is het NWIT gefuseerd met de Verkeersakademie in Tilburg en kreeg het de naam Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV). Inmiddels wordt de afkorting als zelfstandig begrip gebruikt en heet de opleiding officieel NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. In de jaren negentig stond internationalisering centraal en werd Engelstalig onderwijs meer en meer gewoon. Eind jaren negentig kreeg NHTV de mogelijkheid om meer opleidingen aan de hogeschool toe te voegen en is zwaar ingezet op onderzoek en research. In 1994 werd het opleidingenaanbod uitgebreid met Vrijetijdskunde, later omgedoopt tot Vrijetijdsmanagement. In 2001 volgden Hoger hotelonderwijs en Logistiek en economie. In 2002 waren Facility Management en International Media and Entertainment Management de nieuwkomers. In 2004 volgde Functiegericht toerisme en recreatie als opvolger van kort-hbo. In september 2006 startten International Game Architecture and Design en de masteropleidingen Imagineering en Tourism Destination Management. In 2009 startte NHTV met de ontwikkeling van twee wetenschappelijke bacheloropleidingen: International Leisure Studies en Bachelor of Science Tourism. Sindsdien kunnen studenten aan NHTV ook academisch onderwijs volgen. NHTV is de eerste hogeschool in Nederland die zowel hbo- als wo-bachelors aanbiedt. Al deze opleidingen komen samen in vier academies: de Academie voor Toerisme, de Academy for Digital Entertainment, de Academy for Leisure en de Academy of Hotel and Facility Management. In de komende periode wil NHTV de kennis op de hogeschool meer verbinden met de domeinen en meer vraaggestuurd werken naar het werkveld. Waarom moeten studenten voor NHTV kiezen? In de vakgebieden die we aanbieden zijn we zeer competitief, zowel in het onderwijs als op onderzoek. De reputatie van onze opleidingen en van de mensen die er werken is van een behoorlijk hoog niveau. Daarnaast hebben we zeker op toerisme en leisure een behoorlijk volume en daarmee heel wat afstudeerrichtingen in huis. Op die twee domeinen zijn we zelfs wereldwijd een van de grotere spelers. NHTV heeft grote plannen als het gaat om huisvesting. Nu zitten de diverse opleidingen verspreid door de stad. Die gaan jullie meer op de hoofdlocatie concentreren. We krijgen een unieke kans om het naastgelegen klooster te kopen. We gaan ons eigen hoofdgebouw uit 1995 en het klooster uit 1955 met elkaar verbinden. Dat wordt onze nieuwe campus waar we alle opleidingen, behoudens de hotelschool, gaan concentreren. Maar onze echte campus is natuurlijk de stad Breda, want we zijn ook dan niet groot genoeg om eten, drinken en uitgaan te faciliteren. Maar dat is helemaal niet erg, want de Bredase binnenstad is een prima omgeving voor het studentenleven. Waar ligt de komende periode de focus? Wij gaan ervan uit dat we voor de hele onderwijspopulatie toponderwijs bieden. Maar er zijn altijd studenten die meer willen, in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht. Die willen zich verdiepen, extra dingen doen. Dat betekent dat we ook die studenten moeten uitdagen. Maar dat laat onverlet dat de mainstream, het studieprogramma voor iedereen, ook excellent moet zijn. Verder moeten we de research die we de afgelopen jaren hebben verricht ook te gelde maken. Daarnaast willen we relevante kennis in cocreatie met het werkveld omzetten in producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid; de zogenaamde kennisvalorisatie. Kleine ondernemingen opstarten, alles op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en bedrijfs- NRITMAGAZINE 31

5 De grote uitdaging voor de komende periode is om samen met het werkveld het onderwijs vorm te geven leven; dat zijn de belangrijkste opgaven voor de toekomst. NHTV is al enige jaren actief op wetenschappelijk gebied. Waarom? Als je de beste in het vak wilt zijn, dan ben je verplicht, zeker als er geen universitaire pendant is, om het zelf te doen. We willen het hele opleidingenpalet aanbieden, van hbo-bachelor tot wo-master. Dat is ons op de domeinen toerisme en leisure gelukt. Dat verbreedt onze reputatie, vooral internationaal. Nationaal is het wat lastiger, want in Nederland is het beeld dat je óf hogeschool bent óf universiteit. En wij zitten er tussenin, we zijn een hogeschool met wetenschappelijke opleidingen. Dat is lastig om tussen de oren van de gemiddelde middelbareschoolstudent te krijgen, want die oriënteert zich of op het een of op het ander. Bovendien hebben we te maken met een bekostigingsvraagstuk. We zouden heel graag willen doorschakelen op onderzoek, maar in het hbo is het bekostigen van onderzoek structureel niet mogelijk. Waarom willen jullie doorschakelen op onderzoek? Je wilt als hogeschool betekenisvol bezig zijn voor het werkveld. Je wilt daar een positie opbouwen, zodat ook je onderwijs beter wordt. Dat we daarin voorlopen is echt een verdienste van Hans Uiterwijk, de vorige voorzitter van het College van Bestuur. We hebben daarom vroegtijdig in mensen geïnvesteerd, door hen in staat te stellen een masterstudie te doen of te promoveren. Daar zijn we erg trots op. Daardoor kunnen we betekenisvol in het werkveld opereren en lopen we in de eerste lijn mee op. Door die investeringen zijn we ook in de gelegenheid geweest een Centre of Expertise voor de gastvrijheidssector op te zetten. Dat zien we als een erkenning dat we goed met het vak bezig zijn. Dat Centre of Expertise doen jullie niet alleen. Dat hebben we samen met Hogeschool Zeeland en Stenden University opgezet. Ook de universiteiten van Tilburg en Wageningen doen mee. Die samenwerking is best ingewikkeld, 32 NRITMAGAZINE

6 maar de basis is in orde: goed onderwijs, een goede reputatie, een goed internationaal, nationaal en regionaal netwerk en de goede mensen in dienst. We hebben nu met het Centre of Expertise een soort leidende coalitie gemaakt. Toch best een lastige klus, want een deel van de financiering van het Centre of Expertise moet uit de markt komen. Het is buitengewoon lastig om al die onderzoekslijnen die er op de drie hogescholen en twee universiteiten lopen te bundelen. Wat zijn nu de valide vragen van het werkveld waar we de komende jaren mee aan de slag kunnen? En is het werkveld bereid daarvoor te betalen? Dat zijn de essentiële vragen voor de komende periode. De financiering van het Centre of Expertise is moeilijk en dat komt voor een groot deel door het hoge mkb-gehalte van de sector. In andere sectoren is investeren in R&D heel normaal en daar hoort investeren in een Centre of Expertise gewoon bij. Ze zien wel wat eruit komt. Die attitude kennen we in onze sector helemaal niet. Wij moeten voor de helsdeuren euro wegslepen, en vervolgens moeten we ons op een kwartjesniveau verantwoorden. Dat is een beetje het beeld. Wat heeft het onderwijs aan zo n Centre of Expertise? Je moet het als een cirkel zien. We moeten de vragen uit de sector detecteren, daar geld en partijen voor bij elkaar krijgen en vervolgens iets produceren waar het werkveld mee verder kan. En dat moet dan weer teruggeploegd worden naar het onderwijs. Dat zijn lange cirkels en die maak je niet in een jaar. Ik hoop dat we het voordeel van de twijfel krijgen om daar ook na dit jaar mee verder te mogen. Meijer doelt daarbij op de al eerder genoemde kennisvalorisatie, het opereren op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. NHTV wordt een ondernemende hogeschool. Waarom? NHTV is nooit erg ondernemend geweest. We zijn vooral met onderwijs en kennisontwikkeling bezig geweest. Het echte ondernemen hebben we aan de markt overgelaten. Maar het bruist hier op de hogeschool van de nieuwe initiatieven en we moeten docenten en studenten die iets willen ondernemen hartelijker ontvangen. We kunnen wel blijven roepen dat ondernemen in het midden- en kleinbedrijf moeilijk is, maar daar komen we niet meer mee weg. We moeten zelf de handen uit de mouwen steken. Daarom ondersteunen en faciliteren we allerhande initiatieven. Daartoe hebben we een holding opgericht waarmee we een voertuig hebben om snel op vragen in te kunnen spelen. Komen jullie daarmee niet in concurrentie met het bestaande bedrijfsleven? We gaan geen ondernemertje spelen om te ondernemen, maar om de kennis die wij zien op het snijvlak van onderwijs en onderzoek samen met partners te vermarkten. We willen in een snel veranderende technologische omgeving real life studenten ook aan het werk zetten. Het gaat om start-ups met nieuwe innovatieve ideeën, onderwijs op het snijvlak van de school en de samenleving. Reuze spannend. Wicher Meijer De roots van Wicher Meijer liggen in Leeuwarden. Daar heeft hij de Pabo gedaan. Hij ging daarna aan de slag bij de provinciale VVV. Meijer is zo n 25 jaar geleden naar de NHTV in Breda vertrokken, waar hij adjunct-directeur werd van kort-hbo. Na een kort uitstapje bij het integratiebedrijf van de gemeente Tilburg is hij teruggekeerd bij NHTV als directeur van de Academie voor Toerisme. Meijer heeft op latere leeftijd een mastertitel in Tilburg behaald. Hij is getrouwd met Saskia, die werkt als arts. Ze hebben een zoon die in het buitenland studeert. NRITMAGAZINE 33

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda NHTV accelereert! Strategisch plan 2009-2012 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Academisering Academisering Excellentie Internationalisering Academy for Leisure Excellentie Academy for Digital Entertainment

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda

De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda COSPA Dag De drietrapsraket internationale stages in de lucht: Academy for Leisure, NHTV Breda Olaf Ernst, Organisatie stages/beleidsverantwoordelijke Praktijkleren Angelique Grippeling, Internationale

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten 2012-2013

Rapportage Toplijsten 2012-2013 Rapportage Toplijsten 2012-2013 www.qompas.nl Qompas StudieKeuze best bekeken open dagen en opleidingen Surrounded by Talent Top-50 Open Dagen Qompas StudieKeuze 2012-2013 1 - Open dag Avans Hogeschool

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

hun familie, geachte aanwezigen,

hun familie, geachte aanwezigen, Toespraak van de minister van Defensie, J.S.J. Hillen, ter gelegenheid van de uitreiking van de eerste universitair erkende diploma s van de Nederlandse Defensie Academie op 26 maart 2012 te Den Helder.

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels

Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst. René Wijffels Een Groene Generatie met Energie voor de Toekomst René Wijffels Inhoud Wat is Biobased Economy? De bio-economy in de VS Behoefte aan professionals in bio-based economy Een groene generatie met energie

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 31 januari 2015 Enschede Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951

Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code opleiding 34951 OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 HBO Naam instelling: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Code instelling: 00MF Code opleiding 34951 Kunst en Economie www.hku.nl of 030 2349440 of info@ssc.hku.nl

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Wellness als Lifestyle. http://www.youtube.com/watch?v=d0dbpzxquhm&feature=related

Wellness als Lifestyle. http://www.youtube.com/watch?v=d0dbpzxquhm&feature=related Wellness als Lifestyle http://www.youtube.com/watch?v=d0dbpzxquhm&feature=related NHTV NHTV internationaal hoger onderwijs Breda heeft samen met HZ Hogeschool Zeeland een nieuwe minor opleiding op het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 DOEL VAN DEZE LESSEN VEEL LEERLINGEN KIEZEN TE LAAT GEVOLGEN: IN MAART/ APRIL VAN HET EXAMENJAAR NOG OPEN DAGEN/MEELOOPDAGEN BEZOEKEN

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

Strategie 2013. Knowledge@work

Strategie 2013. Knowledge@work Strategie 2013 2017 Knowledge@work Missie Visie en profiel Kennisdomeinen Tourism Leisure Hotel Entertainment Strategische samenwerking Logistics Built Environment Real Estate Facilities Verbinding met

Nadere informatie

Leven Lang Leren voor professionals

Leven Lang Leren voor professionals Plantijn Hogeschool van de Provincie Antwerpen EduBROn, Universiteit Antwerpen Groep T-Hogeschool Leuven Hogeschool Zeeland Hogeschool Zuyd KaHo Sint-Lieven NHTV Internationale Hogeschool Breda Provinciale

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Waarom professionele masters? Resultaten van een interactieve workshop

Waarom professionele masters? Resultaten van een interactieve workshop Waarom professionele masters? Resultaten van een interactieve workshop Roel Nahuis & Brenda Groen Deventer, 1 november 2013 Masteronderwijs in het hbo is een relatief recent verschijnsel. Toch is er in

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Kwaliteit, planning & control Ellen van den Broek Breda, augustus 2009 2 Studententevredenheidsonderzoek NHTV 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties. Leadership is the lifeblood of an organisation

Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties. Leadership is the lifeblood of an organisation Programma Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties Leadership is the lifeblood of an organisation Aanleiding Het programma De laatste decennia is er sprake van een toename van complexiteit

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland

Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland Overzicht beoordelingen goed - excellent Nederland GOED 2014 hbo bachelor 24 hbo master 7 wo bachelor 18 wo master 20 bijzonder kenmerk 5 totaal 74 1. Advanced Nursing Practice (Verpleegkundig Specialist),

Nadere informatie

Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3. Donderdag 25 september 2014

Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3. Donderdag 25 september 2014 Profielkeuze informatieavond havo/vwo 3 Donderdag 25 september 2014 Voorstellen Ingrid Peters MO leerjaar 2 en 3 en mentor 3 mavo Lotte van den Anker Mentor 3D en 3E Ingrid van Trigt Mentor 3C Bram van

Nadere informatie

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland

Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland Overzicht beoordelingen excellent-goed Nederland EXCELLENT 2014 hbo bachelor 3 hbo master 2 wo master 1 bijzonder kenmerk 1 totaal 7 2013 1. Beeldende Kunst en Vormgeving, hbo-ba, Gerrit Rietveld Academie

Nadere informatie

Historie en state of the art Verkeerskunde en het verkeerskundig-onderwijs

Historie en state of the art Verkeerskunde en het verkeerskundig-onderwijs Naar een nieuwe Verkeerskunde Van: Mike Bérénos Historie en state of the art Verkeerskunde en het verkeerskundig-onderwijs Het vakgebied verkeerskunde bestaat inmiddels al meer dan een halve eeuw. Er is

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T)

3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T) 3.1.5 Ontwikkelagenda Recreatie en Toerisme (aanvalsplan R&T) In het collegeprogramma 2015-2019 nemen de ambities voor een sterke sector Recreatie en Toerisme een stevige plaats in. Het verbeteren van

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van. van DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van Voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Inholland 2 DE ORGANISATIE Inholland is een ambitieuze open onderwijsinstelling

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012

I would rather design a poster than a website. Aldje van Meer, oktober 2012 I would rather design a poster than a website Aldje van Meer, oktober 2012 Deze uitgave is een samenvatting van de lezing 'I would rather design a poster than a website tijdens het Nationaal Symposium

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32379 1 oktober 2015 Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 september 2015, nr. DVB/CU-BPZ-329/15, tot

Nadere informatie

Profiel. Personalia. - Persoonlijke gegevens. - Contact gegevens

Profiel. Personalia. - Persoonlijke gegevens. - Contact gegevens Profiel Een communicatief sociaal persoon die met veel eigen initiatief en een goed analytisch vermogen, gegeven situaties inschat en daar handig op in weet te spelen. Mijn ambitie is, om vanuit mijn persoonlijke

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers

ATLANTIS GAMES BV. Frank Zijlmans, Managing Director. Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Frank Zijlmans, Managing Director Innovatie en cross sectorale samenwerking door City of Imagineers ATLANTIS GAMES BV Spin off van de NHTV op het gebied van game development, onderdeel

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

bij aan een hogere kwaliteit van het onderwijs. Daar hebben ook je leerlingen profijt van.

bij aan een hogere kwaliteit van het onderwijs. Daar hebben ook je leerlingen profijt van. 14 De Lerarenbeurs. Be Door gebruik te maken van de Lerarenbeurs verhoog je als docent je professionele niveau. Hierdoor verbeteren je lessen, word je breder inzetbaar en draag je bij aan een hogere kwaliteit

Nadere informatie

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ECONOMIE EN MANAGEMENT GEZONDHEID ICT ONDERWIJS WELZIJN Breda Hogeschoollaan 1 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

NHTV flexibiliseert Academie voor Toerisme

NHTV flexibiliseert Academie voor Toerisme TRENDS EN MANAGEMENT NHTV flexibiliseert Academie voor Toerisme Verbinding met werkveld wordt sterker INTERVIEW MET DIRECTEUR JOS VAN DER STERREN www.nritmedia.nl NHTV FLEXIBILISEERT ACADEMIE VOOR TOERISME

Nadere informatie