93781 OER Commercieel Medewerker Fashion

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "93781 OER Commercieel Medewerker Fashion"

Transcriptie

1 93781 OER Commercieel Medewerker Fashion Niveau 4 BOL Cohort startdatum: 01 augustus Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 1 van 31

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een commercieel medewerker fashion? Wat kun je na je opleiding doen?... 5 ONDERWIJS Alles over de opleiding Wat ga je leren?... 6 A. Het Beroep... 6 B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen... 8 C. Loopbaan en burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Alles over de beroepspraktijkvorming Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren binnen de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Studievoortgang EXAMINERING Kwalificerend beoordelen Examenplan A. Specifiek (beroepsgericht) B Generiek: Nederlands, rekenen, Engels C Loopbaan & Burgerschap Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Wijzigingsblad Bijlage 1: Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering Bijlage 2: Diverse documenten op de website Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 2 van 31

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college! Beste student(e), Je hebt gekozen voor de opleiding commercieel medewerker fashion. Elke opleiding kent een Onderwijsen Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant en dus met het Vitalis college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Ik wens je veel succes met je studie en vooral een fijne tijd bij het Vitalis college! Marc van Campenhout Directeur Vitalis college Clustermanager Frans van Goor Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 3 van 31

4 2 Leeswijzer Inleiding De opleiding kent een drievoudige kwalificatie. Naast de voorbereiding op het beroep richt de opleiding zich ook op jouw algemene vorming, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Dat betekent dat de opleiding bestaat uit drie algemene onderdelen: 1. je wordt opgeleid voor het beroep, 2. je moet voldoen aan algemene eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen waarbij het opleidingsniveau bepaalt aan welke eisen je moet voldoen, 3. je wordt voorbereid op een loopbaan én een plek in de maatschappij. Om het diploma te behalen moet je als student voldoen aan de drie bovenstaande kwalificatie-eisen. In de OER vind je informatie over de manier waarop dit in het onderwijs en de examinering aan bod komt. Wat kun je vinden in deze OER? Deze OER bestaat uit twee delen onderwijs en examinering. In het deel Onderwijs staat beschreven wat je tijdens de opleiding leert en lees je over onze werkwijze. Ook krijg je informatie over het beroep en over hoe de opleiding is ingericht. In het hoofdstuk Examinering staat hoe en wanneer beoordeeld wordt of je voldoende geleerd hebt. Als blijkt dat je aan alle eisen voldoet, krijg je het diploma. Het laatste stuk van de OER gaat dan ook over de organisatie van de examinering. Samengevat, zijn de volgende onderwerpen opgenomen in de OER: Een korte beschrijving van het beroep. Een overzicht van de opleiding die je gaat volgen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop jouw vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de organisatie van examens. Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 bevat de onderwijsprogrammering (het IDOP model) van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleiding er uit ziet qua inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 2 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Als zich belangrijke wijzigingen in de OER voordoen, word je daar met behulp van een wijzigingsblad van op de hoogte gesteld. De meest actuele versie (OER en wijzigingsblad) is te vinden op Geldigheid OER Deze OER is geldig voor het cohort dat op de voorkant vermeld staat. Een cohort is een groep studenten die in hetzelfde studiejaar aan een bepaalde opleiding begint en op basis van hetzelfde kwalificatiedossier en hetzelfde examenplan examen aflegt. Aanvullende informatie Op de afgeschermde internetsite (portal), waar je als student van het Vitalis college toegang toe hebt, staat nog meer informatie over jouw opleiding. Belangrijke algemene informatie over bijv. klachtenregelingen, examenreglementen kun je vinden op Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 4 van 31

5 3 Alles over het beroep Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier productiecoördinator fashion. Dit kwalificatiedossier is opgesteld door het kenniscentrum waar jouw opleiding onder valt. Dit is het Kenniscentrum Handel, KCH, Het kwalificatiedossier is leidend voor het beroepsgerichte gedeelte van jouw opleiding. Het kwalificatiedossier beschrijft wat het beroep inhoudt én welke competenties, kennis en vaardigheden een beginnende beroepsoefenaar nodig heeft. 3.1 Wat doet een commercieel medewerker fashion? Jouw baan Als productiecoördinator fashion werk je meestal in een confectiebedrijf. Dat is een bedrijf dat grote hoeveelheden kleding laat maken en die verkoopt aan de groot- of detailhandel. Binnen zo n bedrijf werk je bijvoorbeeld op de afdeling productievoorbereiding. Werken voor een groothandel of een winkelorganisatie is ook mogelijk als ze een private label hebben. Jouw werk Je bent de schakel tussen de werkzaamheden in Nederland en in het buitenland. Je overlegt met ontwerpers over het maken van nieuwe producten. Je bent betrokken bij de inkoop van grondstoffen en fournituren en het maken van proefmodellen. Als er iets misgaat, bijvoorbeeld bij het aanleveren van goederen, los jij het probleem op en neem je maatregelen. Veel werk doe je achter je bureau, maar je moet ook regelmatig naar leveranciers toe. Je werkt samen met mensen binnen en buiten je eigen bedrijf. Binnen je bedrijf gaat het bijvoorbeeld om stylisten, inkopers en medewerkers van marketing en verkoop. Bij de productiebedrijven heb je te maken met de leiding van een afdeling productie. Bij leveranciers heb je contact met inkopers. Jouw kwaliteiten Je hebt vaktechnische kennis over productietechnieken, productiemiddelen en grondstoffen nodig. Daarnaast speelt de computer een belangrijke rol. De vele contacten met het buitenland maken kennis van andere talen, zoals Engels, noodzakelijk. Je moet zelfstandig kunnen werken. Omdat je veel met anderen te maken hebt, moet je goed met mensen om kunnen gaan. Je moet het leuk vinden om te reizen voor je werk. 3.2 Wat kun je na je opleiding doen? De organisatie in een confectiebedrijf is afhankelijk van de organisatiestructuur en grootte van een onderneming. Bij kleine bedrijven zal je als productiecoördinator fashion ook de afdelingen leiden die instaan voor de ontwikkeling van de kleding. Afhankelijk van je persoonlijke belangstelling, vermogens en ervaring is het met een diploma productiecoördinator fashion mogelijk door te stromen naar een Hbo-opleiding. Voor Nederlands en rekenen moet je niveau 3F behalen. Voor Engels zijn er ook eisen. Op modegebied kun je bijvoorbeeld naar het AMFI in Amsterdam, richting Fashion & Management; TMO in Doom; Textielmanagement De Maere in Enschede, TEKO in Herning, Denemarken Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 5 van 31

6 ONDERWIJS 4. Alles over de opleiding Het onderwijs binnen het Vitalis college gaat uit van drievoudige kwalificatie: 1) het beroep, 2) taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. In paragraaf 4.1 kun je hier meer over lezen. Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Bij competentiegericht onderwijs sluit het onderwijs nauw aan bij de beroepspraktijk. Op school werk je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de praktijk. Daarnaast is het leren in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In paragraaf 4.2 en 4.3 staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. Ten slotte kun je in paragraaf 4.4 lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepspraktijk. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt om een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je studieloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen. Het onderwijsprogramma is afgeleid van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het beroepsgerichte deel van het opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. 4.1 Wat ga je leren? De opleiding voldoet aan een aantal wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming en loopbaan en burgerschap: De eisen van het beroep staan beschreven in het kwalificatiedossier. In dat dossier staan ook de specifieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. Naast specifieke eisen bestaan er ook algemene of generieke eisen voor Nederlands, rekenen en moderne vreemde taal. Deze eisen zijn afhankelijk van het opleidingsniveau. Verder krijg je te maken met wettelijke eisen voor loopbaan en burgerschap. Bovenstaande onderdelen zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier, de algemene eisen voor taal en rekenen en de eisen voor loopbaan en burgerschap. A. Het Beroep Bij competentiegericht onderwijs ligt het accent op de taken die horen bij het beroep. Voor het goed uitvoeren van deze taken heb je competenties nodig. Deze competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. In het kwalificatiedossier staat welke competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen. Belangrijke begrippen van het kwalificatiedossier zijn kerntaken, werkprocessen en competenties Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 6 van 31

7 Kerntaak Kerntaken geven de belangrijkste werkzaamheden van de beroepsoefenaar weer. Deze taken zijn kenmerkend voor het beroep waarvoor jij wordt opgeleid. In het geval van commercieel medewerker fashion is er bijvoorbeeld de kerntaak beoordeelt en bewaakt de productontwikkeling. Werkproces Een werkproces bestaat uit een aantal samenhangende activiteiten die horen bij een kerntaak. Die activiteiten hebben een begin, een eind en leiden tot een duidelijk resultaat. Een voorbeeld van een werkproces is: levert gegevens aan ten behoeve van het collectieplan. Overzicht kerntaken en werkprocessen Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: Legenda: (K1: Productiebegeleider fashion) K2: Commercieel medewerker fashion Kwalificatie K1 K2 Kerntaak 1: Beoordeelt en bewaakt de productontwikkeling werkprocessen 1.1 Levert gegevens aan t.b.v. het collectieplan x 1.2 Beoordeelt collectie-items op productietechnische kwaliteit x 1.3 Adviseert betrokkenen over aanpassing van collectie-items x 1.4 Bewaakt de productspecificatie en technische tekening x x 1.5 Beoordeelt grondstoffen en accessoires x x 1.6 Bewaakt de monsterplanning x x 1.7 Beoordeelt monsters x x 1.8 Maakt prijsberekeningen x Kerntaak 2: Verzamelt informatie over de verkoop van de collectie 2.1 Verzamelt verkoopgegevens x 2.2 Beoordeelt en rapporteert verkoopgegevens x 2.3 Annuleert (delen van) orders x Kerntaak 3: Beoordeelt en bewaakt de productie 3.1 Plaatst de inkooporder x 3.2 Bewaakt de productievoortgang x x 3.3 Lost productieproblemen op i.o.m. andere afdelingen x 3.4 Registreert en informeert over lopende orders x x 3.5 Controleert het gereed product x x 3.6 Fiatteert de productieafname x x Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 7 van 31

8 Competentie Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Een competentie is het vermogen om in de beroepspraktijk je werk goed te doen. Dit vermogen bestaat uit een combinatie van vaardigheden, kennis en houding. Voor het MBO gelden 25 competenties (zie de tabel hieronder). Welke competenties binnen jouw opleiding aan bod komen, is afhankelijk van het opleidingsniveau en het beroep. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E F Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten X Ondernemend en commercieel handelen M Analyseren Y Bedrijfsmatig handelen B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen Voor alle opleidingen geldt dat je in je beroep te maken krijgt met werkzaamheden waar een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal voor nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het schrijven van een rapportage. Deze eisen staan in het kwalificatiedossier genoemd. Dit noem je generieke eisen. Er staan ook generieke eisen voor rekenen en Engels bij niveau 4 opleidingen vermeld. Voor wat betreft Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen (MVT) wordt er een onderscheid tussen generieke en specifieke (beroepsgerichte) kwalificatie-eisen gemaakt. Specifieke kwalificatie-eisen Bij een aantal opleidingen staan in het kwalificatiedossier ook specifieke eisen voor rekenen en MVT genoemd. In deze opleidingen waar Nederlands, rekenen en MVT deel uitmaken van het beroep, worden deze vaardigheden ontwikkeld en geëxamineerd. Generieke kwalificatie-eisen Bij generieke kwalificatie-eisen voor Nederlands, rekenen en MVT gaat het dus om eisen die algemeen gelden voor een bepaald opleidingsniveau. Het gaat daarbij om basiskennis en vaardigheden die voor alle studenten van belang zijn. Voor de kwalificatie-eisen van Nederlands en rekenen wordt er gewerkt met het referentiekader van Meijerink (1F, 2F, 3F en 4F) die een opklimmende graad van moeilijkheid aangeven. Voor elk referentieniveau is aangegeven wat studenten paraat hebben (weten), functioneel kunnen gebruiken (toepassen) en wat ze begrijpen (weten waarom) Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 8 van 31

9 Voor MVT wordt gebruik gemaakt van het Europese Referentiekader (ERK). Bij MVT wordt bij elke vaardigheid de taalniveaus A1, A2, B1 en B2 beschreven. Examinering Alle generieke eisen worden geëxamineerd. De verdere examineringseisen staan in hoofdstuk 7. In het examenplan ( 7.1) staat welke onderdelen van Nederlands, rekenen en MVT getoetst worden en aan welke eisen jij moet voldoen. Bij de start van de opleiding word je beginniveau voor taal en rekenen met een toets bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding ontwikkel jij deze vaardigheden tot het vereiste niveau. C. Loopbaan en burgerschap Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is een volledig onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel komt onder meer terug tijdens de studieloopbaanbegeleiding (SLB). Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling bestaat uit de volgende elementen: Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Burgerschap De beschrijving van burgerschap verwoordt de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. De leerlijn Burgerschap is samengesteld uit vier dimensies: politiek-juridische dimensie economische dimensie deelname aan het arbeidsproces en consumentisme sociaal-maatschappelijke dimensie vitaal burgerschap Uitleg van de elementen en dimensies vind je in 7.1, deel C. Op de website thema s vind je meer informatie over Loopbaan en Burgerschap. 4.2 Hoe is je opleiding ingedeeld? In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. In deze paragraaf kun je lezen hoe het onderwijs op school eruit ziet. In de volgende paragraaf ( 4.3) staat hoe de beroepspraktijkvorming wordt aangeboden Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 9 van 31

10 Fashion management & design Opleidingsoverzicht Productiecoördinator fashion uitstroom Commercieel medewerker fashion leerjr aug sept okt nov dec jan febr maart april mei juni juli 1 Elomode module 1, 2 Elomode module 3, 4 Detex Marketing/ Economie Technologische vorming BPV retail Technologische vorming Design 8 weken Design/ Mode ICT themaweek Vital Society 4 dagen per week integrale opdracht 2 Elomode module 5 Marketing/Economie Technologische vorming Design/ Mode ICT BPV Hoofdkantoor/kop-staartbedrijf 10 weken 5 dagen per week Elomode module 6, 7 Marketing/Economie Technologische vorming Design/ Mode ICT themaweek internationale marktverkenning themaweek beoordeling/afsluiting basisfase 3 Elomode module 8, 9, 10 BPV Marketing/Economie Technologische vorming Mode ICT themaweek Hoofdkantoor/kop-staartbedrijf 13 weken 5 dagen per week doorstroommodule Elomode 4 BPV doorstroom- Hoofdkantoor/kop-staartbedrijf/internationaal module Elomode 19 weken 5 dagen per week beoordeling hoofdfase de talen, rekenen en burgerschap zijn niet in dit schema opgenomen afstuderen Proeve van bekwaamheid In bovenstaand overzicht zie je wat, in welk jaar, op welk moment aangeboden wordt. Elomode is een digitaal leermiddel: je werkt binnen een confectiebedrijf aan modules met opdrachten. Je hebt per module een andere rol binnen het bedrijf. Detex Mode-adviseur. Het eerst half jaar krijg je Detex aangeboden. De onderwerpen die hierin behandeld worden zijn een goed uitgangspunt voor je verdere opleiding. Voor Detex kun je een extern diploma behalen. Technologische vorming. Hieronder vallen allerlei technische zaken die met kleding te maken hebben. Hoe ontstaat een patroon? Hoe wordt kleding gemaakt? Hoe wordt kleding op kwaliteit gecontroleerd? In leerjaar 3 kun je ook CADCAM lessen krijgen: patroontekenen, patronen aanpassen, patronen productierijp maken, met behulp van een computerprogramma. Design. Binnen design houden we ons bezig met het ontwerp-/ontwikkelgedeelte van kleding. Mode ICT. Je leert werken met het programma Illustrator. Bij veel confectiebedrijven wordt dit of een vergelijkbaar programma gebruikt om werktekeningen te maken. Je maakt ook kennis met Indesign en Photoshop. Marketing/ Economie. Nima oriëntatie en (bedrijfs)economische onderdelen. BPV. Dit is beroepspraktijkvorming, stage. Bij het stagebedrijf werk je aan de kerntaken en werkprocessen in de beroepspraktijk Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 10 van 31

11 Integrale opdracht. Een integrale opdracht krijg je aan het eind van een leerjaar. De inhoud gaat over leerstof die in de loop van het jaar behandeld is. Naar aanleiding van deze opdracht kijken we of je voldoende geleerd hebt om door te gaan naar het volgende schooljaar. De vorm waarin je deze opdracht uitvoert is te vergelijken met de Proeve van Bekwaamheid, het examen dat je aan het eind van de opleiding krijgt. Themaweek. In deze week staat een bepaald thema centraal waaraan je in groepsverband werkt. Doorstroommodule Elomode. Dit is een module binnen Elomode waarin je, naast beroepsinhoudelijke, ook aan burgerschapscompetenties werkt. Als je deze doorstroommodule goed doorlopen hebt is het bij bepaalde Hboopleidingen mogelijk om de opleiding te versnellen. Proeve van bekwaamheid. De proeve van bekwaamheid zou je het examen kunnen noemen. Gedurende een aantal weken werk je vanuit een case aan opdrachten. Deze opdrachten omvatten de kerntaken en werkprocessen die jij als beginnend productiecoördinator fashion uit kunt voeren. Na een eindgesprek, samen met docenten en mensen die in de confectiebranche werken besluiten we of we vinden dat je voldoende competenties ontwikkeld hebt om je diploma te behalen. In het schema zijn niet opgenomen: Nederlands, Engels, moderne vreemde taal, rekenen en loopbaan & burgerschap. Hoe ziet een lesweek eruit? Hieronder staat een voorbeeld van hoe je weekindeling eruit kan zien. De onderdelen kunnen op andere dagen en/ of tijdstippen komen te staan. We verdelen de dagen in een ochtend- en een middagdeel. In dit voorbeeld heb je elk leerjaar een dag geen lessen. In de praktijk kan dit niet altijd. Leerjaar 1 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Ochtend Studieloopbaan Detex tot eind begeleiding januari Middag Theorie leergebieden/ Modeatelier Na de BPV Nima-oriëntatie/ Marketing, Economie, Rekenen Elomode, digitaal leermiddel, simulatie confectiebedrijf Communicatie/ talen Nederlands Engels Spaans Detex Elomode digitaal leermiddel, simulatie confectiebedrijf ICT: Computervaardigheden Illustrator Na de BPV Technologische en Modevorming Wisselende invulling Leerjaar 2 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Ochtend Studieloopbaan begeleiding NIMA-oriëntatie/ Marketing, Economie, Rekenen ICT: Illustrator Elomode Middag Theorie Leergebieden/ Modeatelier Wisselende invulling Communicatie/ talen Elomode Technologische en Modevorming Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 11 van 31

12 Leerjaar 3 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Ochtend Elomode Elomode Theorie Leergebieden/ Modeatelier Elomode Middag Zelfstandig werken Theorie Leergebieden/ Modeatelier Wisselende invulling Wisselende invulling NIMAoriëntatie Marketing, Economie, Rekenen Mode-ICT: Illustrator Leerjaar 4 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Sept.- januari Febr. Mrt-juni BPV BPV BPV BPV BPV Doorstroommodule Elomode/ beoordelen-afsluiten hoofdfase Proeve van bekwaamheid Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 12 van 31

13 4.3 Alles over de beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming wordt ook wel BPV of stage genoemd. In deze paragraaf kun je lezen hoe de beroepspraktijkvorming vorm heeft gekregen binnen jouw opleiding. De BPV vindt plaats in de vorm van een blokstage. In het schema bij 4.2 zie je in welke perioden deze blokstages vallen. Praktijkovereenkomst (POK) In de Praktijkovereenkomst (POK) worden alle rechten en plichten van de student, de praktijkbegeleider van de instelling en het Vitalis college vastgelegd. De POK wordt ondertekend door alle drie de partijen. Bij aanvang van iedere nieuwe BPV-periode wordt er een nieuwe POK gemaakt. In de POK staat de BPV-uren eis vermeld waar je als BOL-student aan moet voldoen. Aan deze uren eis moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor diplomering. Registratie, het bijhouden van de daadwerkelijk gemaakte BPV-uren is daarom erg belangrijk voor de BOL- student. In de Praktijkovereenkomst (POK) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. Elke opleiding binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs is aangesloten bij een kenniscentrum. Een kenniscentrum is er voor een bepaalde branche. Voor de opleiding Productiecoördinator fashion is dat het Kenniscentrum Handel (KCHandel). Het kenniscentrum accrediteert leerbedrijven, dat wil zeggen dat zij bedrijven bezoeken en beoordelen of er binnen deze bedrijven mensen zijn die je tijdens je stage/ BPV kunnen begeleiden. Minimaal 20% van je opleiding moet bestaan uit BPV. Deze moet plaatsvinden in een door het kenniscentrum erkend leerbedrijf. Begeleiding Tijdens je BPV werk je aan (onderdelen van) kerntaken en werkprocessen. Je maakt in de eerste week, samen met je BPV-opleider van het bedrijf een actieplan. Dit wordt besproken met de BPV-begeleider van school. Je probeert uiteindelijk om aan zoveel mogelijk werkprocessen meegewerkt te hebben, zodat je een goede productiecoördinator fashion kunt worden. Afhankelijk van de lengte van de BPV-periode bezoeken we je tijdens de BPV één of tweemaal. Tussentijds contact via de mail is altijd mogelijk. Internationale stage In principe biedt het Vitalis college de gelegenheid om een internationale stage te volgen. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw opleiding bij je SLB-er. Bij de opleiding productiecoördinator fashion hebben we een specialist die zich bezighoudt met internationale stage. We hebben elk schooljaar studenten in het buitenland. 4.4 Studiebelasting Een opleiding kent een minimaal aantal contacturen per leerjaar. Voor alle studenten ligt de wettelijke eis op 850 uren. Deze contacturen bestaan uit begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd. Het verantwoordingsblad onderwijsprogrammering (bijlage 1) geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 13 van 31

14 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren binnen de opleiding Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om je te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en jezelf op elkaar afstemmen en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een plan van aanpak waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en je BPV-begeleider op stage. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen, individuele leervorderingen bespreken, stage-ervaringen bespreken, feedback geven op persoonlijke leerdoelen en acties. Groepsbegeleiding van de SLB-er vindt plaats in een groep en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Een indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&B (Servicecentrum Studie & Beroep) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het Onderwijsservicebureau Zorg (OSB Zorg). De Trajectbegeleider Zorg van het OSB Zorg gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolgstappen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzen naar de derde lijnszorg Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 14 van 31

15 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaar- en klachtenregelingen. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 15 van 31

16 6 Alles over de beoordeling De opleiding kent twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het opleidingsprogramma. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je in het examenplan. Voor wat betreft het kwalificerend beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement Competentiegericht Onderwijs (CGO) van het ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het cluster. Deze zijn te vinden op de website van het Vitalis college. In bijlage 2 zijn hiervoor de links opgenomen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen 0-metingen, ontwikkelingsgerichte toetsen, voortgangstoetsen, diagnostische toetsen. Het zijn allemaal toetsen die bedoeld zijn om je te informeren waar je staat in je ontwikkeling. De resultaten van je toets worden met je doorgenomen door de docent die de les verzorgt. Het geheel van je studieresultaten wordt studievoortgang genoemd. Deze wordt regelmatig met je besproken door je studieloopbaanbegeleider. In 6.2 studievoortgang gaat het over de studievoortgangsregeling van je opleiding. De GO voor kwalificerende examinering heeft een adviserende waarde: de studieloopbaanbegeleider heeft op basis van je studievoortgang ingeschat dat je een redelijke kans maakt om succesvol aan de kwalificerende examinering deel te nemen. Bij een NO GO is op basis van je studievoortgang ingeschat dat je kansen hiervoor beduidend minder zijn. Omdat elke student recht heeft op deelname aan de kwalificerende examinering, staat het elke student vrij om het ontvangen advies op te volgen. Een student kan zich dus ook in geval van een NO GO aanmelden voor kwalificerende examens. 6.2 Studievoortgang Voor het beoordelen om te leren gebruiken wij binnen de opleiding Productiecoördinator fashion een studiepuntensysteem. Aan het eind van een fase/periode moet je de te behalen studiepunten gehaald hebben. Heb je de benodigde studiepunten nog niet, dan bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider welke acties je moet ondernemen om de benodigde studiepunten alsnog te behalen. Op It s learning worden de studiepunten ingevuld. Hieronder staat een voorbeeld van de studiepuntenverantwoording voor een periode: Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 16 van 31

17 Studiepuntenverantwoording opleiding Productiecoördinator fashion leerjaar 1 basisfase november A. Specifieke leergebieden Elomode module 1 opdrachtinhoud moet zijn beoordeeld met een voldoende. opdrachten dienen te zijn ingeleverd volgens planning, de inleverdata mogen niet meer dan 3x overschreden zijn. om het proces te beoordelen is er maximaal 3 uur ongeoorloofd absent geregistreerd. Detex Technologische vorming Design/ modevorming Mode ICT B. Algemene leergebieden Nederlands Engels Spaans Burgerschap SLB ICT deelname aan alle aangeboden toetsen en herkansingsmomenten. Maten alle opdrachten zijn gemaakt volgens de gegeven instructie. de toets is behaald. alle opdrachten gemaakt en voldoende beoordeeld. voldoende aanwezig, met voldoende inzet. Illustrator alle opdrachten uit hoofdstuk 1 zijn gemaakt en ingeleverd. de eindopdracht n.a.v. hfst 1 is voldoende beoordeeld. voldoende aanwezig, met voldoende inzet. Nederlandse taaltest uitslag offerte Elomode gecorrigeerd brief opdracht 8.3 brieven 11.3/12.3/13.3/14.3/15.3 sollicitatiebrief opdrachten taalperfect 30 oefeningen hfst 1 en 2 van de gebruikte methode zijn afgetoetst en als voldoende beoordeeld. Indien onvoldoende dan volgt een extra opdracht die voldoende moet worden beoordeeld. gegeven opdrachten moeten volgens planning zijn ingeleverd en met een voldoende beoordeeld zijn. Spaans als tweede vreemde taal is nieuw. Het programma is in ontwikkeling Module uit connect alle onderdelen van de checklist zijn gemaakt en ingeleverd op It s learning. reflectieverslagen Elomodeprojecten dienen te zijn gemaakt en ingeleverd volgens de planning. opdrachten SLB dienen te zijn ingeleverd volgens planning. verslagen individuele SLB-gesprekken. Computervaardigheden minimaal 3 modules zijn afgetoetst Om in aanmerking te komen voor een herkansing zijn de hiernaast vermelde eisen niet overschreden. (Indien ze wel overschreden zijn moet er een extra opdracht gemaakt worden op school. Deze opdracht moet voldoende beoordeeld worden om alsnog in aanmerking te komen voor een studiepunt.). De eerste herkansings-mogelijkheid is in de bufferweek die volgt op de module. Indien je in aanmerking komt voor herkansing dien je te voldoen aan de eisen die de vakdocent aan je stelt. De laatste herkansings-mogelijkheid is in overleg met de docent en moet hebben plaatsgevonden voor de eerstvolgende bufferweek. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan is heb je pas recht op een herkansing in het volgende schooljaar volgens de dan geldende regels. Om het Detex-diploma te behalen heb je twee jaar lang, per leerjaar, per module, twee toetsmomenten. Om in aanmerking te komen voor een herkansing wordt er gekeken naar de ongeoorloofde absentieregistratie en zijn de algemene herkansingsregels van kracht. In bijzondere gevallen is er een herkansingsmogelijkheid. In overleg met de docent. Om in aanmerking te komen voor een herkansing wordt er gekeken naar de ongeoorloofde absentieregistratie en zijn de algemene herkansingsregels van kracht. Gemiste c.q. onvoldoende gemaakte toetsen worden zo snel mogelijk, in overleg met de docent, ingehaald. Gemiste c.q. onvoldoende gemaakte toetsen worden zo snel mogelijk, in overleg met de docent, ingehaald. Gemiste c.q. onvoldoende gemaakte toetsen worden zo snel mogelijk, in overleg met de docent, ingehaald. In bijzondere omstandigheden is er een herkansingsmogelijkheid in overleg met de docent. Om in aanmerking te komen voor een herkansing wordt er gekeken naar de ongeoorloofde absentieregistratie en zijn de algemene herkansingsregels van kracht. Indien er een herkansing noodzakelijk is dient dit in overleg met de docent te zijn vastgesteld. herkansingsmomenten tijdens de lessen ICT Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 17 van 31

18 Introductie Studentenbespreking Diplomering productiecoo r. Introductie Bufferweek Studentenbespreking king Bufferweek, Introductie Bufferweek Studentenbespreking Bufferweek, Introductie Bufferweek Studenten-bespreking Bufferweek, Studenten-bespreking Bufferweek Mode: Commercieel medewerker fashion Periode 1 Periode 2 Periode 3 Tijdens individuele gesprekken voortgang bespreken Tijdens individuele gesprekken voortgang bespreken Tijdens individuele gesprekken voortgang bespreken Opdrachten: 1 Kennismakingsformulier 2 Verslag kennismakingsgesprek 3 CV 4 Motieven 5 Reflectieverslag Elomode Tijdens de individuele gesprekken voortgang bespreken Opdrachten: 1 Reflectieverslag periode 3 2 Werkexploratie: voorbereiding BPV 3 Motievenreflectie: (wat wil ik?) Imago / Zelfbeeld 4 Reflectieverslag Elomode 5 Reflectieverslag activiteit 6 Netwerken: onderhouden netwerkbestand Tijdens de individuele gesprekken voortgang bespreken Opdrachten: 1 Reflectieverslag periode 1 2 Motievenreflectie: (wat wil ik) mijn passie 3 Netwerken: start netwerk -bestand 4 Reflectieverslag Elomode 5 Reflectieverslag activiteit Periode 4 Periode 5 BPV Opdrachten: 1 Reflectieverslag periode 2 2 Capaciteitenreflectie ( wat kan ik?) Leerstijlen- test 3 Sterkte /zwakte analyse ( eenvoudig) 4 Reflectieverslag Elomode 5 Reflectieverslag activiteit 6 Netwerken: onderhouden netwerkbestand Tijdens de individuele gesprekken voortgang bespreken Opdrachten: 1 Reflectieverslag periode 4 2 Reflectieverslag BPV 3 Capaciteitenreflectie: (wat kan ik?) : Sterkte /zwakte analyse ( uitgebreid.) 4 Reflectieverslag Elomode 5 Reflectieverslag activiteit 6 Netwerken: onderhouden netwerkbestand Periode 6 Periode 7 Tijdens de individuele gesprekken voortgang bespreken opdrachten: Loopbaansturing netwerken Proeve van bekwaamheid ( design ) Tijdens de individuele gesprekken voortgang bespreken Werkexploratie: motivatieopdracht Periode 8 Periode 9 Proeve van bekwaamheid.( productiecoördinator ) Tijdens de individuele gesprekken voortgang bespreken Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 18 van 31

19 Beoordelaar BPV Beoordelaar school Aantal Beoordel aars Periode School Aantal Herk. Zelf BPV Inkoop EXAMINERING 7. Kwalificerend beoordelen 7.1 Examenplan In het examenplan komt de drievoudige kwalificering naar voren. Examinering richt zich op: 1) het beroep, 2) algemene vorming voor taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. Voor elk onderdeel is er in deze paragraaf een examenplan opgenomen. A. Specifiek (beroepsgericht) Opleidingsnaam: Commercieel medewerker fashion Cohort: Vitalis college Crebocode: BOL onderdeel van ROC West Brabant Economie Brondocument KD 2012 X Vastgesteld Klik hier als u tekst wilt invoeren. Ex. Examenproduct Examen Kwalificerende gedeelte Cesuur / Plaats Afnamecondities Code Weging examen Kerntaak/ Competenties Werkprocessen K-PvB- 13 Proeve van bekwaamheid Opdracht 1: Doelstellingen voor collectieplan Opdracht 2: De collectie Opdracht 3: Materiaalberekening en kostprijs Opdracht 4: Planning bewaken Opdracht 5: Verkoopgegevens en inkopen Opdracht 6: Kwaliteitszorg Opdracht 7: eindgesprek * CGI is Criterium gericht interview X KT 1, 2 en 3 Werkprocessen: , , 3.2, , 2.2, 2.3, , 3.5, 3.6 A, B, E, H, J, K, M, Q, T, X, Y 100% 1 x x x Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 19 van 31

20 Aantal kansen Periode Aantal beoordelaars Duur B Generiek: Nederlands, rekenen, Engels Nederlands 3F. BOL opleidingen niveau 4 vierjarig. Cohort 2013 (start sept.). Schooljaar diplomering: Code: Vaardighedenexam en Vereist niveau vaardigheid Toets vorm Weging examen Eindcijfer met slaag-/zakbeslissing K-Ne- Lez-3F K-Ne- Lui-3F K-Ne- Schr-3F K-Ne- GV-3F K-Ne- Spr-3F Nederlands Lezen Luisteren Schrijven, incl. taalverzorging Gesprekken voeren gecombineerd met: Spreken 3F 3F Digitaal Digitaal 60 min 60 min 3F Schriftelijk 60 min 3F 3F Mondeling Mondeling 10 min per stud. 10 minute n per stud. nvt nvt * cijfer 50% 1 Cijfer 50% Verplichte centrale examens voor Lezen en Luisteren Instellingsexamens voor Schrijven, Spreken en Gesprekken. Voor Nederlands wordt het eindcijfer voor het centraal examen (= 1 eindcijfer) en het cijfer van het instellingsexamen (= 1 cijfer) gemiddeld tot 1 héél eindcijfer (van 1-10.) Dit is het cijfer voor het onderdeel Nederlands. **Behaalde resultaten hebben wel invloed op de slaag-/ zakregeling Resultaat wordt vermeld op het diploma. *Plannen in de tweede helft van de opleiding. ** Uitwerking zak- en slaagregeling wordt gepubliceerd in een nog te verschijnen landelijk document Commercieel medewerker Fashion, BOL, NV4, versie 1.0 Pagina 20 van 31

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 1 Summa Techniek Opleiding : Werkvoorbereider fabricage (2 jarig) Crebonummer : 92512 - U0217BBL KBB : Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Procestechnologie Opleiding : Operator C mechanische variant Crebonummer : 90240 Opleidingscode : K1691 KBB : PMLF Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 School voor Transport & Logistiek Opleiding : Planner Wegtransport Crebonummer : 91890 KBB : Wegvervoer en logistieke dienstverlening Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2014-2015

STUDIEWIJZER 2014-2015 STUDIEWIJZER 2014-2015 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: 22270 Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: 2014

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Applicatieontwikkelaar Crebonummer : 95311 KBB : ICT Niveau : 4 Leerweg ` : BOL Opleidingsduur : 3 Cohort : 2015 Versie:1 ZDI clru 1 van Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie