Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015"

Transcriptie

1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar /2015 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Studieloopbaanbegeleiding De competentie zelfsturing Doelen slb leerjaar De studieloopbaanbegeleider De studieadviseur De decaan Jaaroverzicht studieloopbaanbegeleiding jaar Periode 1: Informeren en motiveren Periode 2: Oriënteren en ontwikkelen Toetsing slb jaar Het voortgangsplan Het portfolio Het assessment Bijlage 1 Het leerlijnenmodel en competenties Bijlage 2 Zelfsturende competentie Bijlage 3 Beoordelingsformulier portfolio Bijlage 4 Inhoud (minimaal) portfolio Bijlage 5 Inhoud slb-gesprekken Bijlage 6 Beoordelingsformulier assessment Bijlage 7 Feedbackformulier slb-gesprek

3 1. Inleiding Voor je ligt de handleiding voor studieloopbaanbegeleiding van jaar 1. Binnen elke opleiding zijn er verschillende keuzes die je de komende jaren moet maken: past deze opleiding bij mij, welke kant wil ik uiteindelijk op, waar wil ik stagelopen, welke minoren kies ik? Wat vind ik leuk en wat past goed bij mij? Wat zijn mijn talenten? Dit zijn enkele vragen die thuishoren bij studieloopbaanbegeleiding (slb).daarnaast wordt er ook gekeken naar zaken die wellicht wat dichter bij huis zijn: hoe kan ik het studeren aanpakken of hoe kan ik beter mijn studie plannen? Deze onderdelen worden onder andere besproken tijdens de lessen slb en in gesprekken met jouw persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb er). In deze handleiding kun je antwoorden vinden op de vragen wat studieloopbaanbegeleiding precies inhoudt, wat de rol is van jouw studieloopbaanbegeleider en wat er dit jaar van jou wordt verwacht bij studieloopbaanbegeleiding. In de bijlagen wordt uitgelegd hoe studieloopbaanbegeleiding past in het onderwijssysteem van de NHL Hogeschool en welke competenties bij jouw opleiding horen. Daarnaast vind je een lijst met slb ers van jouw opleiding en de beoordelingsformulieren van het portfolio en het assessment. De lessen studieloopbaanbegeleiding zijn verplicht, mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan dien je van te voren contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider. Naast deze handleiding en de blackboardcourse van jaar 1 heb je het boek Talentenwijzer nodig, auteur Djoerd Hiemstra (ISBN ) Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met je slb er. Voor nu wensen wij je heel veel succes en plezier toe met je studie! De studieloopbaanbegeleiders 3

4 2. Studieloopbaanbegeleiding De docenten van de opleidingen van het instituut ECMA vinden het belangrijk dat jij zelf de regie over jouw studie in handen neemt. We verwachten van je dat je je tijdens de studie een steeds duidelijker beeld gaat vormen van het beroep dat je zou willen uitoefenen en dat je gemotiveerd bent om echt goed te worden in je toekomstige beroep. Daarbij hoort investeren in je eigen ontwikkeling. 2.1 De competentie zelfsturing Bij slb staat de zelfsturende competentie centraal. Deze is als volgt geformuleerd: De student is in staat als professional te handelen. De uitwerking op drie niveaus vind je op Bb. Aan het eind van het schooljaar toon je aan dat je de competentie zelfsturing op niveau 1 hebt gehaald. Niveau 1 staat voor: De student neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen studie en heeft een goede studiehouding. Hierbij horen de volgende indicatoren: de student: ontwikkelt een helder beroepsbeeld maakt gemotiveerde studiekeuzes reflecteert op behaalde en niet-behaalde leerdoelen bezit studievaardigheden, organiseert en plant zijn studie is zelfbewust en ontwikkelt een realistisch zelfbeeld In jaar 2 toon je aan dat je de zelfsturende competentie op niveau 2 hebt behaald en in jaar 3 en 4 staat niveau 3 centraal. 2.2 Doelen slb leerjaar 1 Tijdens het eerste leerjaar volg je lessen en maak je een portfolio. Zelfsturing is daarbij de rode draad. De doelen van slb leerjaar 1 zijn: 1. Ik heb goed contact met mijn slb er (ik zie hem als vraagbaak en begeleider) 2. Ik heb goed zicht op de opleiding, de competenties en mijn resultaten 3. Ik heb een realistisch beeld van mogelijke toekomstige beroepen 4. Ik heb zicht op mijn talenten en weet wat mij motiveert 5. Ik weet hoe ik moet plannen en studeren 6. Ik weet of de opleiding wel of niet bij me past Het doel van het systeem van studieloopbaanbegeleiding gaat dus verder dan alleen begeleiding van de studievoortgang. Studieloopbaanbegeleiding richt zich op: Ontwikkeling van een aantal persoonlijk professionele competenties, waarbij talentontwikkeling en zelfsturing belangrijke elementen zijn. Het begeleiden van studenten bij het leren op HBO-bachelorniveau waarin zelfsturing en zelfstandig leren belangrijke aspecten zijn; 4

5 De opleiding geeft de studiebegeleiding vorm via een systeem van studieloopbaanbegeleiding, studieadviseurschap (afdelingsniveau) en decanaat (instituutsniveau). Bij de begeleiding hebben de studieloopbaanbegeleider, de studieadviseur en de decaan verschillende rollen. Deze zullen hieronder verder worden toegelicht. 2.3 De studieloopbaanbegeleider Aan het begin van je studie krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen en die behoud je, voor zover mogelijk, tijdens de hele studie. Met je studieloopbaanbegeleider heb je meerdere malen per jaar een individueel gesprek waarin wordt gekeken naar de bovenstaande punten. Het voeren van studieloopbaangesprekken levert een belangrijke bijdrage aan het krijgen van een scherp zelfbeeld, het benoemen van je sterktes en zwaktes en daarmee aan je persoonlijke ontwikkeldoelen. Daarnaast kun je ook bij je studieloopbaanbegeleider terecht voor vragen over je studievoortgang, problemen door ziekte, persoonlijke omstandigheden en dergelijke. Mocht je buiten de vaste contactmomenten vragen hebben of iets met de studieloopbaanbegeleider willen bespreken, dan kun je hiervoor altijd een afspraak met hem of haar maken. Naast de studieloopbaanbegeleider, die je begeleidt bij de dagelijkse studiegerelateerde zaken, heeft de afdeling ook een studieadviseur en een decaan. 2.4 De studieadviseur Een studieadviseur kan je van dienst zijn als er speciale problemen zijn met je studie, zeg maar met de meer formele kant van de studie. Denk aan studievertraging, bijvoorbeeld door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, speciale regelingen, bijvoorbeeld de topsportregeling, overstappen naar een andere studie of bijvoorbeeld verkorte trajecten etc. 2.5 De decaan Als je te maken hebt met persoonlijke (psychische) problemen of vragen hebt over studeren met een functiebeperking, kun je een beroep doen op het decanaat. Met iemand praten over je problemen helpt soms al. Daarnaast kan de decaan je helpen om meer structuur in je studie te brengen. Het decanaat biedt ondersteuning en coaching, ook over een langere periode. Verder kan de decaan met je meedenken over aanpassingen die wenselijk zijn of je helpen bij een verzoek aan de examencommissie. Ook kun je samen met de decaan bekijken op welke manier je je studievertraging tot het minimum kunt beperken. De decaan heeft binnen de hogeschool een adviserende rol bij beslissingen rondom het negatief bindend studieadvies (nbsa). Wanneer je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden en langer dan vier jaar over je studie doet, bestaan er mogelijkheden voor extra financiële ondersteuning. De 5

6 aanvragen voor extra financiële ondersteuning verlopen via de decaan. Het is dus belangrijk dat deze op de hoogte is van je situatie! Voor meer informatie over het decanaat kun je kijken op de pagina Het decanaat biedt jaarlijks een aantal trainingen aan. - Studie- en beroepskeuzetest - Stoppen met uitstellen - Studeren met dyslexie - Assertiviteit - Faalangst en studiestress De trainingen worden aangeboden via het Learning Centre. Je kunt een afspraak maken met een decaan via het Informatiecentrum van de NHL (tel.: ) Voor meer informatie zie mijnnhl, groep: Decanaat 6

7 3. Jaaroverzicht studieloopbaanbegeleiding jaar Periode 1: Informeren en motiveren In periode 1 is er programma voor studieloopbaanbegeleiding voor twee lessen. Deze periode zal er vooral worden gekeken naar de opleiding en het beroep: Past het beroep bij mij en past de opleiding bij mij? Door middel van opdrachten en activiteiten ben je aan het einde van deze lessen in staat om deze vragen te beantwoorden. De uitwerking van de opdrachten en de beantwoording van de vragen vormen de eerste aanzet tot je portfolio, dus bewaar deze goed! Er zijn deze periode twee lessen en individuele gesprekken. De slbdocent maakt hiervoor een rooster. Heb je behoefte aan meer gesprekken dan kun je hiervoor altijd een extra afspraak maken met je slb er. Hierover moet je dan wel zelf even contact opnemen met hem of haar. Week 1.1 Week 1.2 Week 1.3 Week 1.4 Week 1.5 Week 1.6 Week 1.7 Les studieloopbaanbegeleiding Geen les, wel ingeroosterd voor kennismakingsgesprekken Geen les, wel ingeroosterd voor kennismakingsgesprekken Les studieloopbaanbegeleiding Geen les, wel ingeroosterd voor kennismakingsgesprekken Geen les, wel ingeroosterd voor kennismakingsgesprekken Geen les, wel ingeroosterd voor kennismakingsgesprekken 3.2 Periode 2: Oriënteren en ontwikkelen Deze periode gaat ook weer van start met een klassikale bijeenkom. Het thema is talenten. De kernvragen zijn: Wat zijn mijn talenten? Hoe gebruik ik mijn talenten effectief in mijn opleiding? Hoe gebruik ik mijn talenten effectief in mijn beroep? Tijdens deze les en het daaropvolgend verplichte gesprek breng je je eigen talenten in kaart. Je gaat kijken hoe je deze talenten kunt gebruiken in je opleiding en hoe je deze later in het werkveld kunt benutten. Naast de talenten is er aandacht voor leervaardigheden. In week 2.3 t/m week 2.7 zullen er individuele gesprekken plaatsvinden met je studieloopbaanbegeleider. Hiervoor word je door je slb er uitgenodigd. Dit gesprek bereid je ook voor: je maakt aan de hand van de opdrachten uit periode 1 en 2 een portfolio en deze lever je minimaal 2 werkdagen voor het slb-gesprek bij je studieloopbaanbegeleider in. In deze handleiding kun je terugvinden uit welke onderdelen dit portfolio dient te bestaan. De uitwerking van deze opdrachten zullen de basis van het eerste gesprek vormen. Mocht je vragen hebben voor je slb er, neem deze dan vooral mee naar het gesprek. 7

8 Week 2.1 of 2.2 Week 2.3 Week 2.4 Week 2.5 Week 2.6 Week 2.7 Les studieloopbaanbegeleiding talenten en leervaardigheden Individueel gesprek met de slb er over je portfolio 3.3 Periode 3: Ontdekken en doorgaan In periode 3 zijn er twee klassikale lessen voor studieloopbaanbegeleiding op de planning. Dit keer wordt er gekeken naar het maken van een voortgangsplan en het reflecteren op de opleidingscompetenties Daarnaast krijg je informatie over het eindassessment. De kernvragen zijn : Leiden mijn leervaardigheden tot een hbo-leer-/denkniveau? Waar sta ik? Lig ik op schema? Wat doe ik als het tegenzit? In week 3.3 t/m week 3.8 zullen er individuele gesprekken plaatsvinden met je studieloopbaanbegeleider. Hiervoor word je door je slb er uitgenodigd. Je levert van tevoren de uitgewerkte opdrachten van periode 3 in. Week 3.1 Week 3.2 Week 3.3 Week 3.4 Week 3.5 Week 3.6 Week 3.7 Les studieloopbaanbegeleiding Les studieloopbaanbegeleiding Individueel gesprek met de slb er 3.4 Periode 4: Aantonen en vooruitkijken Periode 4 gaat van start met 1 bijeenkomst om je voor te bereiden op het assessment. Hierin komen onder andere het portfolio, het assessment en de beoordeling van het assessment aan bod. Vanaf week 4.4 zullen de assessments worden ingeroosterd. Je levert minimaal 1 week voor het assessment je portfolio in bij je studieloopbaanbegeleider. Je mag pas deelnemen aan het assessment als je portfolio met een voldoende is beoordeeld. Meer informatie over het portfolio en assessment vind je in hoofdstuk vijf en zes. Week 4.1 of 4.2 Week 4.3 Week 4.4 Week 4.5 Week 4.6 Week 4.7 Les studieloopbaanbegeleiding Assessments 8

9 4. Toetsing slb jaar 1 Voor studieloopbaanbegeleiding krijg je in het eerste studiejaar 2 ec s, elk semester 1. Deze worden behaald door de opdrachten uit te voeren en actief deel te nemen aan de lessen van studieloopbaanbegeleiding, de studieloopbaangesprekken en het assessment. Voor de lessen geldt een aanwezigheidsplicht van 100%. Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan meld je je van tevoren af bij de docent. Uiteraard is dit alleen mogelijk met een geldige reden. In periode 1 vindt het eerste verplichte gesprek plaats. Dit is een kennismakingsgesprek. In periode 2 voer je het tweede gesprek. Van tevoren heb je je portfolio ingeleverd. In periode 3 volgt het derde verplichte gesprek met je slb er. In periode 4 sluit je het eerste jaar slb af met een assessment. Je krijgt 1 ec in semester 1 als: - je voldaan hebt aan de aanwezigheidsplicht van 100 % in periode 1 en periode 2; - je portfolio met de opdrachten van p1 en p2 met minimaal een V is beoordeeld - je twee gesprekken (p1 en p2) hebt gevoerd met je slb er Je krijgt 1 ec in semester 2 als je minimaal een voldoende voor het assessment hebt gehaald. Je mag aan dit assessment deelnemen als je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan: je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht van 100 %; je hebt in periode 2 je portfolio ingeleverd en in p1 en p2 een gesprek gevoerd; je hebt in periode 3 de opdrachten ingeleverd en een gesprek gevoerd; je in periode 4 ingeleverde portfolio is beoordeeld met minimaal een voldoende. Als je alles hebt afgerond met minimaal een voldoende dan ga je in jaar 2 verder met de ontwikkeling van je talenten. Heb je slb niet gehaald dan bepaal je samen met je slb er wanneer je gaat herkansen en wat je daarvoor moet doen. 9

10 5. Het voortgangsplan Een voortgangsplan maken is noodzakelijk om een goed overzicht te krijgen van je studie en je doelen en het traject dat je moet doorlopen om je doelen te bereiken. Hoe schrijf je een voortgangsplan? In dit hoofdstuk vind je uitleg over het schrijven van een voortgangsplan. Zorg er wel voor dat je elke nieuwe versie van je voortgangsplan goed bewaart, zodat je deze later nog weer kunt terugvinden als je een portfolio gaat samenstellen. Een voortgangsplan bestaat uit vier onderdelen: 1. Een terugblik op de afgelopen periodes 2. Een blik op het heden 3. Een vooruitblik op de periodes die nog gaan komen 4. Een plan van aanpak Ad 1: Daar stond ik. In de terugblik beschrijf je waar je bent begonnen en hoe je afgelopen periode(n) hebt ervaren: - Wat vond je leuk? - Wat vond je minder leuk? - Wat ging er goed? - Wat ging er minder goed? Leg hierbij vooral uit waarom je iets vindt, dus geef ook aan wat de reden is waarom je iets als wel of niet leuk hebt ervaren. Probeer hierbij zo eerlijk mogelijk te zijn. Gebruik de STARmethode Ad 2: Hier sta ik. Waar ben je goed in, waar krijg je energie van? Ad 3: Waar ga ik naar toe? In de vooruitblik ga je kijken naar de modules/ projecten of trainingen die je net bent gaan volgen of die je op korte termijn gaat volgen. Wat zijn je verwachtingen van deze modules/projecten/trainingen en waarom verwacht je dat? Wat ga je verbeteren/ wat is je ontwikkeldoel? Probeer ook hier goed uit te leggen waarom je iets vindt. Ad 4: Ten slotte schrijf je een soort plan van aanpak : hierbij ga je vooral in op de punten die in de afgelopen periode(n) minder goed zijn verlopen en je ontwikkeldoelen. Bovendien kijk je naar de modules/ projecten die je binnenkort gaat volgen. Hoe ga je ervoor zorgen dat je deze onderdelen en daarmee de competenties behaalt? Beschrijf hier hoe je dit, zo concreet mogelijk, wil gaan aanpakken. Geef dus niet alleen aan dat je bijvoorbeeld meer wilt gaan leren, maar probeer hierbij echt aan te geven hoe je dit wilt gaan doen: ik ga een planning voor mezelf maken en ik zorg ervoor dat ik minimaal twee weken van tevoren de eerste hoofdstukken uit het boek heb doorgelezen. Het is belangrijk dat je een goed voortgangsplan schrijft, waarin je persoonlijke ontwikkeling duidelijk naar voren komt. Dit betekent niet dat je hierin perfect hoeft te zijn, het gaat puur om je eigen ontwikkeling. Voeg je voortgangsplan toe aan je portfolio. 10

11 6. Het portfolio Hoewel docenten altijd voor je klaar staan om je te helpen bij je studie en het nemen van de hobbels die je daarin tegenkomt, zul je uiteindelijk zelf aannemelijk moeten maken dat je je ontwikkelt. Je moet op vaste momenten tijdens je opleiding aantonen dat je je hebt ontwikkeld tot professional. Je bewijst met je portfolio dat je aan de competentie zelfsturing voldoet en je geeft antwoord op de kernvragen per periode. Het is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Je kunt je studieloopbaanbegeleider (maar ook andere docenten en je medestudenten) vragen je bij het opbouwen en vullen van je portfolio te ondersteunen. Je hebt de term portfolio vast wel eens horen vallen. Het portfolio is een digitaal document dat je vult met een beschrijving van voor jou relevante ervaringen. Je legt er overzichtelijk in vast welke kennis (K), vaardigheden (V) en persoonlijke kwaliteiten (P) je hebt verworven die je voor je latere beroep nodig hebt. Vanzelfsprekend kun je niet slechts volstaan met een lijstje waarop je de verworven KVP s noteert. Je moet namelijk bewijzen dat je deze hebt verworven. Daarom bewaar je in je portfolio ook bewijsstukken waaruit blijkt dat je daadwerkelijk beschikt over de bekwaamheden waarover je zegt te beschikken. Vaak bevat een portfolio ook nog een plan voor jouw verdere opleiding en scholing, een zogenaamd voortgangsplan. Leg een portfolio aan. Het portfolio moet aan een aantal eisen voldoen. In de bijlage kun je vinden welke onderdelen er in je portfolio horen te zitten en op welke manier je portfolio beoordeeld gaat worden. Besteed voldoende aandacht aan de indeling, de opbouw en het Nederlands. Tijdens de slb-bijeenkomsten kun je over de inhoud van het portfolio met je medestudenten en je studieloopbaanbegeleider van gedachten te wisselen. Zoals eerder vermeld, wordt er in de les in periode 4 dieper ingegaan op het portfolio en het assessment. NB: wanneer het portfolio wordt gemaakt binnen een wikispace dan geef je dat de volgende naam: jaar van start studie + voornaam+ achternaam+. Voorbeeld: JantineBouma 11

12 7. Het assessment In het assessment toon je aan dat je de studieloopbaancompetenties op voldoende niveau hebt behaald. Voorwaarde voor deelname aan het assesment: Je portfolio is compleet aangeleverd: het bewijs daarvoor is een door jou ondertekend formulier checklist portfolio waarin je aangeeft dat het portfolio compleet is. Dat betekent dat je portfolio volledig en overzichtelijk is, met zorg is samengesteld, een persoonlijke stijl heeft en een goed beeld geeft van je ontwikkeling. Het assessment bestaat uit twee onderdelen: 1. een presentatie (10 minuten) 2. een gesprek naar aanleiding van die presentatie (10 minuten) Bij de presentatie mag je gebruikmaken van PowerPoint, film of wat je maar wilt. Het doel van het assessment is dat jij laat zien dat je voldoet aan de volgende eisen: 1. Je kunt antwoord geven op de kernvragen per periode: o P1: Past de opleiding bij mij en past het beroep bij mij? (of juist niet); o P2: Wat zijn mijn talenten? Hoe gebruik ik mijn talenten effectief in de opleiding? Hoe gebruik ik mijn talenten effectief in het beroep? o P3: Leiden mijn leervaardigheden tot een hbo-leer-/denkniveau? Wat doe ik als het tegenzit? 2. Je kunt aangeven wat je hebt bereikt, wat je behaalde successen zijn en welke ontwikkelpunten je nog hebt (voortgangsplannen). 3. Je kunt in het assessment bij de competentie Zelfsturing aantonen hoe en waarom je hieraan voldoet. Competenties en leerdoelen zijn meestal op een abstract niveau beschreven. Om aan te kunnen tonen dat je ze beheerst, worden ze geoperationaliseerd in zogenoemde indicatoren, zie het beoordelingsformulier Beoordeling Assessment slb jaar 1 Met het behalen van dit assessment verdien je 1 EC. In bijlage 8 kun je het beoordelingsformulier voor het assessment vinden. Mocht je assessment met een onvoldoende worden beoordeeld, dan heb je recht op een herkansing. Bij de herkansing laat je zien wat je verbeterd/veranderd hebt. 12

13 Bijlage 1 Het leerlijnenmodel en competenties Hieronder wordt toegelicht met welke onderwijsvisie er gewerkt wordt binnen ECMA, daarna volgt informatie over competentiegericht leren. Het leerlijnenmodel Binnen bijna alle hogescholen in Nederland wordt gewerkt met het Leerlijnenmodel. Het instituut ECMA (Economie en Management) van de NHL Hogeschool heeft in 2004 gekozen voor het zogenaamde Amsterdamse Leerlijnen model. Het instituut ECMA gaat in haar onderwijsvisie uit van competentiegericht onderwijs op sociaal-constructivistische grondslag. Daarbij gaat het om samenwerkend, betekenisvol, actief-reflectief en authentiek leren. De student zal dan weliswaar gebonden zijn aan bepaalde competentievereisten, maar zal ook steeds meer zijn eigen leertraject uit moeten zetten, met toenemende zelfsturing. De keuze voor een minor of module buiten de opleiding behoort tot de mogelijkheden. Het begeleiden van de student bij het maken van de juiste keuzes zal daarmee een intensiever proces worden. Leerlijn Integrale Leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Gerichtheid In de Integrale Leerlijn staat het werken aan competenties centraal. De student voert beroepstaken uit die leiden tot een resultaat en/of een concreet beroepsproduct. De student past de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden toe. In de Conceptuele Leerlijn staat het verwerven van relevante kennis centraal. Het gaat daarbij ook om kennis die nodig is om de beroepstaken uit te voeren. In de Vaardighedenlijn staat het verwerven van relevante vaardigheden centraal. Het gaat daarbij ook om die vaardigheden die nodig zijn om de beroepstaken uit te voeren. In de Studieloopbaanlijn staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student centraal. Plannen en reflecteren hebben betrekking op alle leerlijnen. Elke leerlijn karakteriseert zich door een specifieke leerdynamiek, een bepaalde gerichtheid en door typerende toets- en beoordelingsvormen. Een centrale rol hierin is weg gelegd voor competenties. Competenties In het werkveld wordt vaak gebruik gemaakt van de beoordelingscyclus om werknemers verder te ontwikkelen en resultaten eventueel bij te sturen. Hierin hebben competenties een centrale rol. Ook voor studenten is het van belang om kritisch te kunnen kijken naar de eigen vaardigheden en deze op bepaalde gebieden verder te ontwikkelen. Hierin speelt ook 13

14 het zelf maken van keuzes in de ontwikkeling een belangrijke rol. Competenties zijn dan ook een rode draad binnen het gehele Studieloopbaantraject. Bij competentiegericht onderwijs staat de ontwikkeling van de student centraal. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding. De student krijgt inzicht in zichzelf, dus inzicht in zijn sterke en zwakke punten. Door dat inzicht kan hij met een plan van aanpak systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling van de benodigde competenties werken. De competenties voor jouw opleiding kun je terugvinden in bijlage3. Aan deze competenties zul je de komende jaren tijdens je studie, maar wellicht ook daarbuiten, gaan werken. Verder zijn deze competenties opgebouwd uit drie verschillende niveaus: het basic-niveau, het intermediate-niveau en het advanced-niveau. Het basic-niveau houdt in het kort in dat je kennis hebt van op het gebied van een bepaalde competentie, op het intermediate-niveau leer je deze kennis toe te passen onder begeleiding en op het advanced-niveau kun je zelfstandig taken met betrekking tot deze competentie uitvoeren. Deze competenties zijn in de modules/ projecten van de opleiding verweven. Door middel van opdrachten en tentamens behaal je dus de competenties. Voor jaar 1 liggen de onderdelen die je daarvoor volgt vast, maar verderop in je studie heb je ook zelf de ruimte om te bepalen hoe je bepaalde competenties wilt gaan behalen. De hele 4-jarige opleiding bestaat uit 240 EC (dit staat voor European Credit, ook wel een studiepunt genoemd). Elk jaar van je opleiding bestaat dus uit 60 EC. Het eerste jaar van je studie wordt ook wel de propedeuse genoemd. Aan het einde van ieder schooljaar wordt bepaald of de eerste- en tweedejaars studenten voldoende studiepunten hebben behaald om door te mogen gaan met de opleiding. Als je te weinig studiepunten hebt behaald, kun je een negatief bindend studieadvies krijgen (ook wel een nbsa genoemd). Dit houdt in dat je met je opleiding moet stoppen. Aan het einde van je eerste jaar moet je minimaal 45 EC van de 60 EC uit je propedeuse hebben behaald om door te mogen gaan met de opleiding. Verder geldt ook dat je aan het einde van het tweede jaar de volledige 60 EC van je propedeuse moet hebben gehaald. Als je al deze 60 propedeusepunten binnen hebt, krijg je een propedeusediploma. 14

15 Bijlage 2 Zelfsturende competentie Competentie Competentieniveau (NHL) Indicatoren: De student: Zelfsturende competentie : Niveau 1: De student neemt o oriënteert zich op het beroep en maakt gemotiveerde studiekeuzes. verantwoordelijkheid voor zijn o reflecteert op behaalde en niet-behaalde studie en heeft een goede leerdoelen. De student is in studiehouding. o kan omgaan met feedback. staat als een o (h)erkent de eigen leerstijl en die van anderen. professional te o bezit studievaardigheden, organiseert en plant handelen. zijn studie. o ontwikkelt een realistisch zelfbeeld. o bouwt aan een zakelijk netwerk. Niveau 2: o geeft actief vorm aan eigen (studie)loopbaan. De student is zelfbewust, reflecteert op eigen gedrag o reflecteert op eigen gedrag en formuleert op basis daarvan en neemt verantwoording o verbeterpunten en leerdoelen. voor eigen handelen. o vraagt om feedback. o neemt een standpunt in. o bouwt aan een zakelijk netwerk en bezoekt af en toe relevante bijeenkomsten en congressen. Niveau 3: o ontwikkelt een helder beroepsbeeld. De student verhoogt zijn o is zelfbewust, denkt en handelt autonoom. persoonlijke effectiviteit en o neemt leiding en verantwoordelijkheid. professionalisering van het beroep, wat zich uit in het o reflecteert op eigen gedrag en formuleert op basis daarvan zich bewustzijn van culturele aspecten, het hebben van o verbeterpunten en leerdoelen en handelt er naar. respect voor anderen en het handelen op basis van o onderhoudt en verbetert/ verbreedt/ verdiept zijn netwerk. beroepscodes en ethische o benut de inbreng en feedback van anderen. principes voor professioneel handelen. o bouwt aan een zakelijk netwerk en bezoekt relevante bijeenkomsten o en congressen. o handelt in overeenstemming met beroepscodes. o herkent ethische vragen en kan zijn moreel oordeel toelichten. Competentie Niveaus in kernbegrippen Voorbeelden van een mogelijk beroepsproduct Zelfsturing 1: Verantwoordelijkheid en zelfkennis Leerdoelen opstellen, portfolio aanleggen, zelfanalyse uitvoeren, studieplanning maken, reflecteren 2: Zelfbewustzijn portfolio beheren en gebruiken 3: Professioneel gedrag Leiding geven, netwerken, een bijdrage leveren aan een bijeenkomst, zichzelf profileren (met cv: pop en portfolio spelen grote rol), (bijdrage leveren aan) gedragscode, advies bij moreel dilemma Bron: overzicht domeincompetenties BA, NHL Hogeschool 15

16 Jaar 1 Bijlage 3 Beoordelingsformulier portfolio Naam: Onderwerp onvoldoende voldoende goed uitstekend opmerkingen Volledigheid Voorwaarde Verzorging/ Voorwaarde taal Resultaat Lay out Een onoverzichtelijk portfolio; Het portfolio is enigszins overzichtelijk: Redelijk goed georganiseerd portfolio; Perfect georganiseerd en overzichtelijk portfolio; Een persoonlijke stijl is niet herkenbaar 0 Laat enige pogingen tot een persoonlijke stijl zien 10 Een persoonlijke stijl is herkenbaar 15 Er is duidelijk sprake van een persoonlijke stijl 20 Verzameld bewijs Incompleet ten aanzien van verplichte onderdelen; De verplichte onderdelen zijn aanwezig in het portfolio; De verplichte onderdelen zijn aanwezig in het portfolio; De verplichte onderdelen zijn aanwezig in het portfolio; Uitvoering opdrachten De persoonlijke bewijsstukken geven een mager beeld van de ontwikkeling van de student 0 Opdrachten zijn uitgevoerd met minimale inzet Er staan te veel taalfouten in cesuur: 5,5 = voldoende 0 De persoonlijke bewijsstukken zijn voornamelijk of alleen maar binnen de opleiding verzameld; De verzamelde bewijsstukken geven een voldoende beeld van de ontwikkeling van de student 25 Alle opdrachten zijn uitgevoerd, diepgang is wisselend, grootste deel niet overtuigend. Het aantal taalfouten is acceptabel 20 De persoonlijke bewijsstukken zijn zowel binnen als buiten de opleiding verzameld (50/50); Het materiaal geeft een goed/duidelijk beeld van de ontwikkeling van de student 30 Alle opdrachten zijn met aandacht uitgevoerd. Diepgang is wisselend, maar grotendeels in orde Er staan weinig tot geen taalfouten in 30 De persoonlijke bewijsstukken zijn met name buiten de opleiding verzameld en zijn gevarieerd en verrassend; De grote variatie in bewijsstukken geeft een bijzonder goed beeld van de ontwikkeling van de student 40 Alle opdrachten zijn met aandacht uitgevoerd en de student kan de resultaten voor zichzelf goed op een rij zetten. Er staan geen taalfouten in 40 Eindscore= 16

17 Bijlage 4 Inhoud (minimaal) portfolio Inhoud portfolio jaar 1 slb Periode 1: Past de opleiding bij mij? In periode 1 speelt het kennismaken met de klas en de kennismaking met je slb er een belangrijke rol. Daarnaast staan de volgende vragen centraal: past de opleiding bij mij en past het beroep bij mij. Geef antwoord op deze vragen. De onderstaande opdrachten helpen je hierbij Opdracht 1 Brief aan de slb er + curriculum vitae Schrijf voor je eerste slb-gesprek een brief aan je slb er. Stel jezelf voor aan je slb er. Wat is belangrijk om te weten? Je kunt hierbij denken aan: gezinssituatie, karaktereigenschappen, eventuele (persoonlijke) omstandigheden die van belang kunnen zijn. Zijn er aanpassingen of speciale voorzieningen nodig om je opleiding met succes te volgen. Welke hobby s heb je en wat vind je daar zo leuk aan? Heb je een bijbaantje. Wat is je motivatie om aan deze studie te beginnen, hoe heb je je studiekeuze gemaakt, wat is tot dusverre je beeld van het beroepenveld dat bij je opleiding hoort? Wat zijn je sterke en zwakke eigenschappen in relatie tot je toekomstige beroep? Wat verwacht je van studieloopbaanbegeleiding en je slb er. Etc. Voeg je cv toe en neem dit op in je portfolio. Curriculum vitae Een cv is een curriculum vitae. Letterlijk betekent dat een (korte) beschrijving van je levensloop. Op overzichtelijke wijze presenteer je in je cv relevante persoonlijke gegevens. Bekijk je cv als een visitekaartje, waarmee je je kwaliteiten laat zien. Hieronder vind je een aantal aandachtspunten voor het opstellen van je eigen cv Je vermeldt altijd: 1. Personalia: Naam: Voornamen: Adres en woonplaats: Geboortedatum en plaats: Burgerlijke staat: Telefoon: 2. Opleidingen: Begin- en eindjaar (meest recente opleiding bovenaan): Schooltype: (basisschool niet vermelden) Gekozen vakken/profiel: Diploma (ja/nee, datum): 17

18 Eventuele cursussen: 3. Stages 4. Relevante werkervaring: Begin- en einddatum (meest recente werkervaring bovenaan): Werkgever: Functie en taken: 5. Overige informatie: Nevenactiviteiten (bijv. lidmaatschap clubs, bestuurlijke ervaring): Kwaliteiten, competenties, vaardigheden: 6. Referenties Opdracht 2 Uitslag diagnostische addt-toetsen LC Engels en Nederlands Resultaten + actieplan: Neem de uitslagen van de addt-toetsen op in je portfolio. Als je onvoldoendes hebt gekregen, geef dan aan hoe je ervoor gaat zorgen dat je op het juiste niveau komt voor periode 3 van dit schooljaar Opdracht 3 Belbintest Maak de Belbintest, zoals deze op BB staat aangegeven Opdracht 4: Eigen invulling In P1 geef je aan wat je gaat doen om de vraag: Past de opleiding bij mij te beantwoorden Bedenk zelf wat je kunt doen om een beter beeld van de opleiding te krijgen. Hieronder zie je een aantal mogelijkheden: kies 2 opdrachten uit de onderstaande rij (A tot en met I) of bedenk zelf een geschikte invulling in overleg met je slb er. Eigen invulling, maak 2 van de onderstaande opdrachten A. Interview een ouderejaars. Maak een verslag van dat gesprek. Het voldoet inhoudelijk aan de eisen en bevat geen taalfouten. Bijvoorbeeld: BKM/HRM opdracht project WIPO. Gebruik dit interviews om een beeld van de opleiding te krijgen. Vergelijk de informatie die je uit de interviews hebt gekregen en zet op een rij wat voor jou de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke aspecten van de opleiding en de beroepsperspectieven zijn. B. Maak een enquête die je afneemt aan minimaal 10 ouderejaars. Verwerk de gegevens zet op een rij wat voor jou de aantrekkelijke en minder aantrekkelijke aspecten van de opleiding en de beroepsperspectieven zijn. C. Lid van de opleidingscommissie, iets voor jou? Wil je je opleiding door en door leren kennen en wil je inspraak over hetgeen er binnen jouw opleiding gebeurt? Misschien zou je dan lid van de opleidingscommissie kunnen worden De Opleidingscommissie brengt advies uit over alles wat met jullie onderwijs te maken heeft. 18

19 Het lidmaatschap kun je binnen slb inzetten om aan te tonen dat je (deels) voldoet aan de communicatieve competentie en de zelfsturende competentie. Schrijf een reflectieverslag over je leerervaringen. Pas hierbij de STARRT-methode toe. Heb je belangstelling? Meld je dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 15 september) aan bij je slb er. Er is per leerjaar plek voor 1 student D. Mijn opleiding Hoe zie jij jouw opleiding? Laat het zien door middel van foto s, afbeeldingen, een virtuele rondleiding etc. E. De overstap De stap van havo/vwo of van mbo naar hbo kan op bepaalde punten groot zijn. Geef aan welke verschillen jij ervaart tussen jouw vooropleiding en het hbo. Geef per verschilpunt aan wat jij kunt doen om de overstap makkelijker te maken. Dus waar moet jij aan werken en hoe pak je dit aan? F. Vergelijkend warenonderzoek De opleidingen Commerciele Economie en International Business and Languages worden ook aangeboden door de HanzeHogeschool in Groningen, Windesheim in Zwolle. Welke verschillen heb jij opgemerkt tussen de opleiding van jouw keuze bij de NHL Hogeschool en deze andere hogescholen? Zet deze verschillen op een rij. Op basis van welke pluspunten/minpunten heb jij je beslissing genomen? G. Competenties Bekijk het competentieoverzicht van jouw opleiding. Het competentieoverzicht vind je op de Blackboardcourse van slb. Het overzicht geeft een beschrijving van de competenties en de producten/indicatoren die daarbij horen. Noem minimaal twee competenties van deze opleiding die je goed liggen (kijk daarvoor ook bij de indicatoren/producten). Welke ervaring heb je hier al mee? 19

20 Aan welke competenties zul je hard moeten gaan werken en waarom? H. Studeren in het buitenland Een half jaar in het buitenland studeren, vaardig(er) worden in de Engelse, Duitse, Franse of Spaanse taal, vakken aan andere universiteiten volgen, studenten ontmoeten uit andere landen, een andere cultuur proeven en een land bekijken? Jouw opleiding biedt je de mogelijkheid om in de eerste of tweede helft van het derde jaar een half jaar in het buitenland te studeren en begeleidt en ondersteunt je hierbij volledig. Om je bewust te worden van de mogelijkheden ga je het volgende doen: Ga naar en klik op alle groepen. Zoek de groep International office en geef aan welke informatie voor jou van belang is. Wat wil je weten? Tips: Uit de lijst met partners kies je drie universiteiten en je bezoekt de websites van deze universiteiten. Beschrijf bij elk van de drie universiteiten tenminste drie dingen die jou in positieve zin opvallen. Zoek ook vakken die zij aanbieden die je interessant lijken om te volgen. Wat is de procedure die je moet volgen? Geef tenslotte aan of je wel of geen interesse hebt voor een studie in het buitenland en verklaar je keuze. I. Netwerken Een sociaal netwerk kan een hele goede ondersteuning voor je zijn. De mensen in je netwerk kunnen je op verschillende manieren helpen. Je zult geregeld zelf naar een bedrijf/organisatie op zoek moeten om je opdrachten voor school te kunnen maken. Maak een lijst van groepen mensen om je heen. Deze groepen kunnen bestaan uit familieleden, vrienden, mensen die je kent van je sportclub, je bijbaan, de kroeg etc. Noem minimaal 5 groepen en noteer per groep de 3 voor jou belangrijkste personen. Geef aan wat deze mensen voor jou kunnen betekenen. Wat is het nut en de functie van de relatie? Welke mensen hebben een relatie met bedrijven die voor jou interessant zouden kunnen zijn in verband met het maken van opdrachten voor je opleiding? Zo n netwerklijst kan er als volgt uitzien: Groep Naam Betekenis/functie van de relatie Familie Bedrijf Vrienden 20

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo www.hva.nl/decanen/mbo.htm Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo Waarom een

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) O 4 Portfolio-opdracht 1 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 3-4 Ondernemend Gedrag Alle niveau 3- en 4-dossiers Kerntaak

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments 1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Afdeling Techniek: Informatica 2012-2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Studieloopbaanbegeleiding...

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Talentgerichte benadering

Talentgerichte benadering Talentgerichte benadering 4. Strengths-based development (*) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Dit was de

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR

IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR IJkmomentnummer: 2,4,6,8 ontwikkelingsgericht door SLB IJkmomentnummer 3,5,7 kwalificerend (overgang naar volgende fase) door ASSESSOR Doel ijkmoment: Het verkrijgen van een antwoord op de vraag of de

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB.

SLB reflectie eindverslag. Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: Datum: Vak: SLB. SLB reflectie eindverslag Docent: Mieke Vissers Naam: Lynn Duijs Studentnummer: 12043273 Datum: 05.11.2012 Vak: SLB 1 Inhoudsopgave Bijeenkomst 1 Blz. 3 Bijeenkomst 2 Blz. 4 Reflectie 3 + competenties

Nadere informatie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie

REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie REFLECTIEVERSLAG POP ANIO Afdeling Cardiologie Naam: Besproken met opleider: Periode: Betreft de 7 competenties in het algemeen: 1. Medisch handelen -Wat ging goed: 2. Communicatie -Wat ging goed: 3. Samenwerken

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT

ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT WOORDENLIJST ORIËNTATIE OP DE NEDERLANDSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is de markt van werk. Op de arbeidsmarkt wordt werk aangeboden en op de arbeidsmarkt zoeken mensen naar een baan. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1

STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 STUDIEVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN - 1 HOOFDSTUK 1 Studievaardigheid De reis naar een eigen plek in de maatschappij is nu begonnen. En je reisdoel staat vast: een zelfverzekerde trotse handtekening op het

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

Studievoortgang Assessment Rapportage

Studievoortgang Assessment Rapportage Studievoortgang Assessment Rapportage Vertrouwelijk Naam E-mail Mw R. Demo rdemo@abc.com Geboortedatum 1-12 - 1991 Datum assessment 13-12 - 2014 Hoe zijn mijn studieresultaten? Hieronder volgt een kort

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden?

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden? ACT in LOB Werkbladen Toolkit Checklist goed kiezen Met deze tool kun je checken of je jouw studiekeuze goed hebt aangepakt. Wanneer dat het geval is heb je een bevestiging dat je goed bezig bent geweest

Nadere informatie

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11

5. De wegwijzer (een stappenplan voor het uitvoeren van een opdracht/prestatie) 9. 6. Hulpmiddel bij het reflecteren : STARRT-methode 11 INHOUDSOPGAVE : Schooldeel 1. Mijn portret 2 2. Het BPV-gesprek -voorbereiding gesprek 3 -verslaglegging gesprek 4 3. Aan de slag met beroepsprestaties -aan de slag 6 -go / no go formulier 7 4. Overzicht

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren

Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Toelichting Startbekwaamheidsgesprek voor opleidings- en werkveldexaminatoren Dit document is bedoeld om de opleidings- en werkveldexaminatoren te informeren over de achtergronden van het Startbekwaamheidsgesprek.

Nadere informatie

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12

SLB eindverslag. Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 SLB eindverslag Rozemarijn van Dinten HDT.1-d 12053449 11-11-12 Eindverslag De afgelopen periode heb ik een aantal lessen SLB gehad. Hierover ga ik een eindverslag schrijven en vertellen hoe ik de lessen

Nadere informatie

100% jezelf HBO. Een werkboek voor hbo-studenten die een succesvolle (studie-)loopbaan willen. Roy Vink

100% jezelf HBO. Een werkboek voor hbo-studenten die een succesvolle (studie-)loopbaan willen. Roy Vink 100% jezelf HBO Je bent net begonnen aan een opleiding in het hbo. De komende jaren leer je jouw opleiding en het beroep waarvoor jij studeert steeds beter kennen. Hiermee bereid jij je voor op je toekomst.

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie