College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening"

Transcriptie

1 College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening Verkoper Niveau 2 Studiewijzer BOL

2 Inhoudsopgave DEEL 1: DE SCHOOL Kenmerken van de opleiding Onderwijsovereenkomst (OOK) en Praktijkovereenkomst (POK) Aan- en afwezigheid Printen en inloggen... 4 DEEL 2: DE OPLEIDING Inleiding Beroepsbeeld Wat ga je leren? Kwalificatiedossier Begeleiding De mentor/trajectbegeleider Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Persoonlijk Actieplan (PAP) Begeleidingsteam/UBA Planning Vakleer Rekenen Nederlands Sport Omgangskunde BPV Vakantierooster Indeling van de week Selfservice DEEL 3 INRICHTING EN PROGRAMMERING Toetsing Voortgangseisen Individuele trajecten Examinering Onderwijs en Examenreglement (OER) Toetsreglement DEEL 4 BIJLAGEN

3 4.1 Verzuim Richtlijnen schriftelijk schoolwerk einduitslagprotocol Examenplan Toetstermen... 0 DEEL 1: DE SCHOOL Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Met Scalda zetten wij de lijn door van onze voorgangers ROC Westerschelde en ROC Zeeland met toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat doen we vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes- Breda, MBO Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter. De studiewijzer bevat de informatie die nodig is voor dagelijks gebruik door deelnemers en hun docenten. Het is de wegwijzer tijdens de studie. Daarom adviseren we de studiewijzer goed te lezen en te bewaren. 1.1 Kenmerken van de opleiding Naam Deze studiewijzer gaat over de opleiding Verkoper Detailhandel niveau 2. Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier verkoper detailhandel 2012 en van het brondocument Loopbaan en Burgerschap (LB). In het kwalificatiedossier en het brondocument zijn de eisen vastgelegd waaraan de opleiding moet voldoen voor het verkrijgen van het diploma. Crebonummer Elke opleiding heeft een nummer. Dit nummer noemen we een crebonummer. Bij de opleiding Verkoper detailhandel niveau 2 hoort het crebonummer Studieduur De opleiding duurt 1 jaar. De opzet De opleiding verkoper detailhandel niveau 2 is een beroepsopleiding. Je gaat een beroep leren. Elke 2

4 beroepsopleiding bestaat uit kerntaken, werkprocessen en competenties. Deze staan beschreven in het kwalificatiedossier. De kwalificatiedossiers kun je vinden op de website van het Kenniscentrum handel (www.kchandel.nl). In het kwalificatiedossier van jouw gekozen opleiding staan de kerntaken van het beroep beschreven met de bijbehorende werkprocessen. Ook staat daarin beschreven over welke competenties, jij als toekomstig beroepsbeoefenaar moet beschikken om deze werkprocessen te kunnen uitvoeren. Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en gedrag in een bepaalde situatie. 1.2 Onderwijsovereenkomst (OOK) en Praktijkovereenkomst (POK) Wanneer je met de opleiding begint sluit je met het Scalda een onderwijsovereenkomst (OOK) af. In dit schriftelijke contract zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Ook sluit je een beroepspraktijkvorming overeenkomst (POK) af. Hierin zijn de afspraken, rechten en plichten van jou als deelnemer, de praktijk verlenende instelling en de school met betrekking tot de beroepspraktijkvorming vastgelegd. Een nadere uitwerking hiervan staat in het BPV-handboek. Bij de BPV is ook het Kenniscentrum Handel betrokken. Het kenniscentrum Handel is onder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de mbo-opleidingen in de detailhandel en de groothandel. 1.3 Aan- en afwezigheid Bij aan- en afwezigheid is de onderwijsovereenkomst het uitgangspunt. Daarin staat dat je: Verplicht bent deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten. Onderwijsactiviteiten zijn bijvoorbeeld alle geroosterde uren, beroepspraktijkvorming, toetsing en individueel gemaakte afspraken en overige schoolactiviteiten. Een inspanningsverplichting hebt. Dat wil zeggen dat we een actieve rol en optimale inspanning van je verwachten met het oog op het behalen van de opleiding binnen de gestelde termijn. We houden je aan- en afwezigheid per uur bij. Het kan voorkomen dat je ziek wordt terwijl je op school wordt verwacht. Om je af te melden bel je het algemene telefoonnummer van je leslocatie en kies je voor de optie ziekmelden. Dit kan alleen tussen 08u00 en 10u00. Afmelden doe je op de 1e dag van je afwezigheid. Ziekmeldingen worden alleen telefonisch opgenomen. Meldingen via social media of een bericht worden niet verwerkt. Je kan ook ziek zijn op je stagedag. Je dient je dan zowel op je stagebedrijf als ook op school ziek te melden. Als je tijdens de les ziek wordt kun je bij de beveiliging op de begane grond een rood absentiebriefje halen en invullen. Je docent/mentor/coach parafeert deze waarna je het briefje zelf inlevert bij de servicebalie die vervolgens de melding verwerkt. Dit kan niet achteraf. 3

5 Bij het niet tijdig of onjuist ziekmelden wordt je als ongeoorloofd afwezig genoteerd. Dit kan gevolgen hebben voor je studie! Telefoonnummer: Printen en inloggen Inloggen Als je aan het leren bent werk je veel achter de computer. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je op de juiste manier inlogt. Natuurlijk wordt ook aangegeven wat je na het inloggen moet doen. Internet Log in op het Scalda netwerk via het netwerk GUEST Je kan inloggen met de inlogcodes die je van Scalda gekregen hebt. Je kan nu gebruikmaken van het netwerk. OV-nummer:. Wachtwoord:. Printen Om te kunnen printen ga je naar de volgende website: https://eduremote.scalda.nl je komt dan in het volgende venster: 4

6 Type nogmaals je Scalda wachtwoord en inlogcode in. Je zult wat Plug-inn s moeten installeren. Doe dat en wacht rustig af tot alles is geïnstalleerd. Dit hoeft maar 1x. De volgende keer is het niet meer nodig. Je komt nu op de volgende pagina: : Klik op het mapje Algemeen. 5

7 Van hieruit kun je op school werken, ook als je zelf geen office licentie hebt. Als je een bestand in Word wilt uitprinten, dan kun je via printen de juiste printer kiezen. Ik dit geval printcorner Je klikt op OK en krijgt dan het volgende beeld te zien: Maggy 6

8 Je klikt op afdrukken en krijgt dan te zien dan er een bepaald bedrag van je te goed wordt afgeschreven. Het afgedrukte materiaal kun je daarna direct ophalen bij de printer op de afdeling waar je het uit hebt laten printen. DEEL 2: DE OPLEIDING 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we uitleggen hoe je opleiding in elkaar zit en wordt er een beschrijving gegeven van de opbouw en organisatie van de opleiding. 2.2 Beroepsbeeld Verkoper Het beroep Klanten goed kunnen adviseren bij hun aankoop is één van je hoofdtaken. Net als het goed presenteren van je producten, het goed omgaan met geld en het zorgen voor tevreden klanten. En als er toch een klacht komt, weet jij die op een juiste manier af te handelen. De opleiding Deze praktisch gerichte opleiding duurt één jaar. Tijdens die periode ga je naar school en loop je één dag stage per week. Leren door te doen is kenmerkend voor deze opleiding, met veel aandacht voor Nederlands, Engels, detailhandel en rekenen. 2.3 Wat ga je leren? Wat je gaat leren staat in het kwalificatiedossier. 7

9 De vakken die je krijgt zijn: Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap, Leren, Branche, Onderwijskunde, Vakleer, ICT en Sport. Nederlands Nederlands is belangrijk. Niet alleen om succesvol te zijn in je beroep, maar ook om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom werk je tijdens je opleiding ook aan je Nederlands. Het gaat daarbij om de volgende vaardigheden: luisteren lezen gesprekken voeren spreken schrijven Moderne vreemde taal (Engels) Behalve Nederlands zijn voor jouw beroep ook vreemde talen belangrijk. Daarom werk je tijdens je opleiding ook aan je Engels Daarbij gaat het om de volgende vijf vaardigheden: luisteren lezen gesprekken voeren spreken schrijven Rekenen Om succesvol te kunnen zijn in jouw beroep is het ook belangrijk dat je goed kunt rekenen. Het te behalen niveau aan het einde van de opleiding is 2F. Vakleer Kerntaak 1: ontvangt en verwerkt goederen Kerntaak 2: Verkoopt en verleent service Kerntaak 3: handelt kassatransacties af Kerntaak overstijgend: Veiligheid, Arbo, Criminaliteit, Calamiteiten en Milieu (VACCM) 2.4 Kwalificatiedossier Het kenniscentrum handel (www.kchandel.nl) heeft voor de opleiding verkoper detailhandel een kwalificatiedossier opgesteld. Hierin staat omschreven wat een verkoper detailhandel allemaal moet beheersen om zijn/haar diploma te behalen. In dat kwalificatiedossier wordt gesproken over kerntaken. De kerntaken en werkprocessen staan hieronder genoemd. Kerntaken van het beroep Tijdens je opleiding leer je een aantal kerntaken. De naam zegt het al: een kerntaak bestaat uit verschillende werkzaamheden of werkprocessen die met elkaar te maken hebben en die kenmerkend zijn voor je toekomstige beroep. Jouw opleiding bestaat uit de volgende kerntaken en werkprocessen: 8

10 2.5 Begeleiding De mentor/trajectbegeleider De mentor/trajectbegeleider is je eerste aanspreekpunt. Met hem of haar bespreek je de lopende zaken. Deze doet het volgende: Hij bespreekt je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met je tijdens POP-gesprekken Hij bespreekt de resultaten van de voortgangsvergaderingen tijdens PAP-gesprekken Hij houdt contact met je docenten Hij zorgt ervoor dat belangrijke informatie bij jou terechtkomt Hij onderhoudt contact met ouders en begeleiders Als het nodig blijkt te zijn, stuurt hij je naar een andere begeleider of vertrouwenspersoon Hij houdt je studieresultaten bij Hij houdt bij of je je afspraken nakomt Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) We vinden het erg belangrijk dat iedere deelnemer zich tijdens de opleiding goed ontwikkelt. Daarom voer je gesprekken over je persoonlijke ontwikkeling en de behaalde resultaten aan de hand van afspraken die je met elkaar maakt en die in je POP gebundeld zijn. Naast deze POP-gesprekken 9

11 kennen we ook nog het PAP-gesprek. PAP staat voor Persoonlijk Actie Plan, maar daarover later meer. POP-gesprekken vinden minimaal drie keer per cursusjaar plaats. Je probeert een antwoord te geven op de volgende vier vragen: 1. Waar ben ik goed in en waaruit blijkt dat? 2. Waarin ben ik niet zo goed en waaruit blijkt dat? 3. Op welke punten wil ik mezelf in eerste instantie verbeteren? 4. Hoe pak ik dat aan? Samen met je studieloopbaanbegeleider bekijk je welke competenties je verder wilt gaan ontwikkelen en hoe je dat het beste kunt doen. Van ieder POP-gesprek maak je een verslag, dat je bij je studieloopbaanbegeleider inlevert. Bij het maken van dit verslag hanteer je de STARR-methode, een methode die erop gericht is doelen, die je jezelf hebt gesteld, haalbaar te maken. Deze methode is op de volgende punten gebaseerd: 10

12 2.5.3 Persoonlijk Actieplan (PAP) 11

13 Het persoonlijk actieplan is een plan, dat je samen met je studieloopbaanbegeleider opstelt en waarin de acties worden ondernomen, die je moet ondernemen om je leerdoelen te bereiken. Dit gebeurt over het algemeen aan de hand van studieresultaten en hetgeen daarover in de studievoortgangsvergaderingen door je docenten wordt gezegd. Het accent ligt daarbij op de acties die je gaat ondernemen om je studieresultaten te verbeteren. Je maakt daarover afspraken met je trajectbegeleider en die afspraken worden vastgelegd in een PAP-document, dat je aan de hand van de SMART-methode opstelt. SMART staat voor: Specifiek wat wil je bereiken? Het doel dat je wilt bereiken moet je helder en gedetailleerd omschrijven. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat je bedoelt. Voorbeeld: Ik wil over 10 weken de telefoon aan kunnen nemen. Ik ben erg verlegen en durf niet goed de telefoon aan te nemen op mijn BPV. Dit doel heb ik gekozen omdat ik denk dat ik de telefoon wel goed kan aannemen en de klanten vriendelijk en rustig te woord kan staan en daardoor het bedrijf goed kan helpen. Meetbaar: de handelingen moeten meetbaar zijn. De doelen moeten zo omschreven zijn dat je achteraf kunt meten of je ze hebt gehaald. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een bepaald aantal situaties te omschrijven waaruit blijkt dat je het doel hebt gehaald. Voorbeeld: Ik wil in deze periode 10 tot 15 keer de telefoon aannemen. Acceptabel: wie moet wat doen om het doel te bereiken? Acceptabel betekent dat jij en andere betrokken mensen het eens moeten zijn met het gestelde doel. Je moet zelf zoeken naar mogelijkheden om je doel te bereiken. Dit kun je in je eentje doen maar ook met behulp van je stagebegeleider. Is hij het niet eens met je doel dan zal het doel waarschijnlijk ook niet gehaald worden. Voorbeeld: De stagebegeleider neemt de telefoon niet zelf meer op, maar laat mij de telefoon opnemen Realistisch Realistisch betekent dat het doel haalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Het moet een uitdaging blijven. Het doel moet passen bij de praktijk. 12

14 Voorbeeld: De telefoon gaat gemiddeld 1x per dag over. Het is dus haalbaar voor mij om 10 keer de telefoon aan te nemen omdat ik nog 20 dagen stage moet lopen. Tijdsgebonden Bij het omschrijven van een doel met je bepalen wanneer je begint met naar je doel toewerken en wanneer je klaar bent. Er moet dus een startdatum en een einddatum worden bepaald. De doelstelling moet op korte termijn helder zijn Begeleidingsteam/UBA Info 2.6 Planning Vakleer Boeken Handelsroute week data (maandag) Voldaan aug-14 introductie LEERWIJZER (Wordt uitgedeeld) Hoofdstuk 3; vragen en opdrachten Hoofdstuk 4; vragen en opdrachten Hoofdstuk 6; vragen en opdrachten SchoolOpdracht sep-14 SchoolOpdracht 6.2 en 6.4 Alle opdrachten van de leerwijzer moeten ingeleverd worden KENNIS VAN DE DETAILHANDEL 13

15 39 22-sep-14 Hoofdstuk 1 vragen en opdrachten sep-14 Hoofdstuk 2 vragen en opdrachten 41 6-okt-14 Hoofdstuk 3 vragen en opdrachten SchoolOpdracht 3.1 start okt-14 Hoofdstuk 4 vragen en opdrachten SchoolOpdracht 3.1 afronden + inleveren okt-14 Hoofdstuk 5 vragen en opdrachten 45 3-nov-14 Hoofdstuk 6 vragen en opdrachten SchoolOpdracht 6.1 thuis maken + start nov-14 SchoolOpdracht 6.2 vrijdag: formatieve toets Kennis van de detailhandel GOEDEREN nov-14 Hoofdstuk 1 vragen en opdrachten SchoolOpdracht nov-14 Hoofdstuk 2 vragen en opdrachten SchoolOpdracht dec-14 Hoofdstuk 3 vragen en opdrachten SchoolOpdracht dec-14 SchoolOpdracht 3.2 Hoofdstuk 4 vragen en opdrachten dec-14 STAGEWEEK dec-14 KERSTVAKANTIE 1 29-dec-14 KERSTVAKANTIE 14

16 2 5-jan-15 SchoolOpdracht 4.2 SchoolOpdracht jan-15 Hoofdstuk 5 vragen en opdrachten vrijdag: Formatieve toets Goederen 4 19-jan-15 vrijdag: Examen Goederen VERKOPEN EN KASSA 6 2-feb-15 Hoofdstuk 1 vragen en opdrachten 7 9-feb-15 Hoofdstuk 2 vragen en opdrachten SchoolOpdracht feb-15 Voorjaarsvakantie 9 23-feb-15 Hoofdstuk 3 vragen en opdrachten 10 2-mrt-15 Hoofdstuk 4 vragen en opdrachten 11 9-mrt-15 SchoolOpdracht 4.1 en mrt-15 X-WEEK mrt-15 Formatieve toets Goederen mrt-15 Examen Goederen VACCM apr-15 Hoofdstuk 1 vragen en opdrachten SchoolOpdracht apr-15 Meivakantie 19 4-mei-15 Meivakantie mei-15 Hoofdstuk 2 vragen en opdrachten 15

17 SchoolOpdracht mei-15 Hoofdstuk 3 vragen en opdrachten mei-15 Hoofdstuk 4 vragen en opdrachten 23 1-jun-15 maandag: formatieve toets VACCM vrijdag: summatieve toets VACCM 24 8-jun-15 Verbeteren/inhalen jun-15 Verbeteren/inhalen jun-15 Verbeteren/inhalen Opmerking: Elke les begin je met het pakken van je leerspullen en gaat verder bij de opdrachten waar je op dat moment gebleven bent. Elke les zal er kort theorie behandeld worden (klassikaal of individueel). Werk je sneller dan de studiehandleiding dan is dit geen probleem. Raadpleeg deze studiewijzer of het boek. Als je de studiehandleiding in de lessen niet bij kan houden dan is dat je huiswerk. Je zorgt er zelf voor dat je bijblijft met de studiehandleiding Rekenen Startrekenen 2F Startrekenen bestaat uit: 1. Startrekenen Online: een online oefen en toetsprogramma. (www.studiemeter.nl) 2. Startrekenen leerwerkboek: mbo-brede methode rekenvaardigheid op niveau 2F. Per week wordt meestal 1 uur met Startrekenen Online en 1 uur met de boeken gewerkt. Toetsvorm: Schriftelijke toets aan het einde van de Domeinen. Leermiddelen: / rekenmachine / boek / potlood / pen / schrift / laptop 16

18 Planning Domein 1: Getallen Leerdoelen: Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties. Wiskundetaal gebruiken. Berekeningen uitvoeren met gehele getallen, breuken en decimale getallen. Lesweek: Hoofdstuk: Voldaan: en 1.2 (optellen en aftrekken) en 1.4 (optellen en aftrekken) en 2.2 (vermenigvuldigen en delen) (vermenigvuldigen en delen) 3.1 (decimale getallen) en 3.3 (decimale getallen) en 4.2 (breuken) en 4.4 (breuken) (breuken) 5.1 (toegepast rekenen) en 5.3 (toegepast rekenen) 46 Formatieve toets: Getallen, hoeveelheden en maten Domein 2: Verhoudingen Leerdoelen: Rekenen met en vereenvoudigen van verhoudingen, rekenen met tabellen, procenten en verhoudingen, kansberekenen. Lesweek: Hoofdstuk: 47 Hoofdstuk 6 (verhoudingen) Voldaan: en 7.2 (verhoudingen en breuken) (verhoudingen en breuken) 8.1 (procenten) en 8.3 (procenten) 51 Stageweek 52 Kerstvakantie 1 Kerstvakantie 2 9.1, 9.2 en 9.3 (procentuele afname en toename) (procentuele afname en toename) + examentraining A 4 Formatieve toets: Ruimte en vorm Domein 3: Meten en meetkunde Leerdoelen: Begrippen binnen de meetkunde, lengte en afstand, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd en temperatuur, schaalverdeling en omrekenen. 17

19 Lesweek: Hoofdstuk: Voldaan: (Maten en hoeveelheden) (Lijnen en figuren) 8 Voorjaarsvakantie (omtrek en oppervlakte) (Inhoud) (Tijd en snelheid) 12 X-week (Kaarten en schaal) 14 Formatieve toets: Meten en meetkunde Domein 4: Verbanden Leerdoelen: Patronen in figuren/getallen/tabellen, rekenen met tabellen, tabellen aflezen en maken, diagrammen aflezen en maken, woordformules Lesweek: Hoofdstuk: Voldaan: (Tabellen en schema s) t/m 17,3 (Diagrammen) en 17.5 (Diagrammen) 18 Meivakantie 19 Meivakantie (Formules en grafieken) 21 Formatieve toets: Verbanden Opmerking: Elke les begin je met het inloggen op studiemeter of je pakt je leerspullen en gaat verder bij de opdrachten waar je op dat moment gebleven bent. Elke les zal er kort theorie behandeld worden (klassikaal of individueel). Werk je sneller dan de studiehandleiding dan is dit geen probleem. Raadpleeg het boek en Als je de studiehandleiding in de lessen niet bij kan houden dan is dat je huiswerk. Je zorgt er zelf voor dat je bijblijft met de studiehandleiding. Je huiswerk wordt elke week gecontroleerd. Bij 3x geen huiswerk gaat er een waarschuwingsbrief naar huis. 18

20 2.6.3 Nederlands Bij het vak Nederlands gaat het om 2 onderdelen die allebei belangrijk zijn. Aan de ene kant ga je examen doen voor 5 onderdelen, aan de andere kant werken we aan taalvaardigheid die belangrijk is voor je toekomstige beroep. Bij het vak verkoper werk je veel met mensen, je zult begrijpen dat een goede communicatie dus erg belangrijk is. Vooral met klanten, maar ook met je collega s. We zullen één blokuur per week werken aan het beroepsgerichte deel en één lesuur per week oefenen we de vaardigheden voor de examens. Er zijn 5 examens op niveau 2F; Leesvaardigheid; Luistervaardigheid; Schrijfvaardigheid; Gespreksvaardigheid; Spreekvaardigheid. De eerste 2 examens zijn van Cito, die maak je op de computer op een andere locatie van Scalda. Dit zijn landelijke examens, daar zul je een uitnodiging voor thuis krijgen. Het examen schrijfvaardigheid doen we klassikaal. Dit bestaat uit opdrachten waarin ook je spelling en grammatica beoordeeld worden. Het examen gespreksvaardigheid doe je in een groepje. Je krijgt hiervoor een opdracht van de docent. Tijdens het examen spreekvaardigheid houd je een presentatie van je stage aan de hand van je branchewerkstuk. Dit doe je alleen voor je docent. Uiteindelijk worden alle cijfers afgerond tot één cijfer voor Nederlands. Hieronder zie je een schema voor de lessen. Het is de bedoeling dat je bij blijft. Als je gaat achterlopen is dat je huiswerk. Als je veel gaat achterlopen, is het verstandig met de docent te overleggen. Dan kunnen we de planning misschien aanpassen voor je. Sneller werken mag natuurlijk altijd! Periode 1: week beroepsgericht examentraining 1 sept. Beroepsthema 1: professioneel werken Taal Niveau Test (TNT) 8 sept. collegialiteit Lezen oefeningen in boek en 15 sept. Oefeningen op studiemeter.nl 22 sept. solliciteren 29 sept. 6 okt. assertiviteit 13 okt. 20 okt. HERFSTVAKANTIE 27 okt. zelfstandigheid 3 nov. Met druk en tegenslag omgaan Beoordeling +portfolio inleveren 10 nov. 19

21 Periode 2: week beroepsgericht examentraining 17 nov. Beroepsthema 2: communicatie op het werk luisteren 24 nov. samenwerken Oefeningen op niveau op studiemeter.nl 1 dec. Omgaan met kritiek 8 dec. 15 dec. Overleggen en vergaderen 22 dec. KERSTVAKANTIE 5 jan. KERSTVAKANTIE 12 jan. Instructie geven Taalcoach 19 jan. 26 jan. Problemen oplossen Beoordelen + portfolio inleveren Periode 3: beroepsgericht examentraining 2 feb. Beroepsthema 3: klantgericht handelen spreekvaardigheid 9 feb. klantvriendelijkheid gespreksvaardigheid 16 feb. klantgerichtheid 23 feb. 2 maart VOORJAARSVAKANTIE 9 maart 16 maart X WEEK? 23 maart Toepassen in de praktijk 30 maart 6 april Omgaan met lastige klanten 13 april Examens gespreksvaardigheid Periode 4: week beroepsgericht examentraining 20 april beoordelen + portfolio inleveren 27 april MEIVAKANTIE 4 mei MEIVAKANTIE 11 mei schrijfvaardigheid Begeleiden van schrijven van werkstukken 18 mei Taalverzorging: spelling en grammatica 26 mei 1 juni 8 juni 15 juni Examen schrijfvaardigheid 22 juni Examen spreekvaardigheid 29 juni 20

22 2.6.4 Sport Sport / LLB kerntaak 7 Ook sport zal dit jaar onderdeel zijn van deze opleiding. De lessen worden verdeeld in 4 thema blokken. Dit zijn: Gezondheid, Samenwerking, Weerbaarheid en Sportoriëntatie. De thema's volgen de vier onderwijsperiodes. Zie hiervoor de jaarplanner. Tijdens deze thema's moeten een aantal opdrachten worden uitgevoerd, waar je een beoordeling voor krijgt, waarbij de nadruk natuurlijk ligt op het thema waarin je bezig bent. Naast het uitvoeren van deze opdrachten is de aanwezigheid en de inzet die je toont bij deze lessen van doorslaggevend belang om een voldoende beoordeling te krijgen. Je moet namelijk minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest en daarbij en goede inzet hebben getoond. Dan is er nog iets waar je voor werkt tijdens de sport. Iedereen moet in het begin van het schooljaar een (sport)test maken. De gegevens van deze test moeten worden ingevoerd op een website, Het inloggen op die site gaat op de volgende manier: Je gaat via je webbrowser naar Doe dat op een Windows computer, want op dit moment is het nog niet mogelijk om dat via Apple computers en/of smartphones/ipads te doen. Log in met de volgende codes: Je Ov nummer, zonder de eerste 2 nullen( krijg je bij de start van het schooljaar.), gevolgd Wachtwoord: je geboortedatum zonder "19" Dus bijv: Ww: Daar moet je nog meer testjes maken. Het invullen van de testgegevens die je bij sport hebt gekregen en de overige testen doe je tijdens de LLB lessen. Het verslag daarvan moet je bij de sportdocent inleveren. Meer daarover tijdens de lessen. Bij LLB moet je een heleboel taken doen. Een daarvan is Vitaal Burgerschap. Daar is testjeleefstijl dus een onderdeel van. Ook moet je een aantal praktijkopdrachten hebben uitgevoerd. Daarnaast telt ook hier weer je houding en inzet tijdens de sportlessen mee in de beoordeling. Wil je Vitaal Burgerschap en daarmee LLB voldoende afronden( en dat heb je nodig voor je diploma) dan zal je ook hiervoor dus een goede, positieve houding moeten tonen!! Tot ziens bij de sportlessen! Groetjes, Rob van der Eyk 21

23 2.6.5 Omgangskunde Van de lessen omgangskunde kun je verwachten dat onderzoek gaat doen naar wie je bent, waar je goed in bent en hoe het komt dat je reageert zoals je reageert. De lessen zijn gericht op het aanleren van een beroepshouding passend bij verkoper niveau 2. Je leert over jezelf en hoe je jezelf als visitekaartje kunt neerzetten op je stage. Ook is belangrijk hoe we met elkaar omgaan als groep. We zijn allemaal verschillend, maar toch hebben we overeenkomsten met elkaar. Elke periode zullen er opdrachten in de vorm van verslagen, presentaties of toetsen gegeven worden. Deze moeten behaald worden en zijn een voorwaarde om je diploma te kunnen behalen. Onderwerpen waar je aan kunt denken zijn: Voorbereiding op stage Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik Leren samenwerken Assertief zijn Normen en waarden Feedback geven en krijgen In oplossingen denken BPV BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming. Hiermee wordt je stage bedoeld. Je loopt per week één dag stage bij je leerbedrijf. Alles over je BPV kun je vinden in het BPV boekje Vakantierooster Vakantie Wanneer? Zomervakantie 2014 maandag 14 juli 2014 t/m vrijdag 22 augustus 2014 Herfstvakantie maandag 20 oktober 2014 t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie maandag 16 februari 2015 t/m vrijdag 20 februari 2015 Goede Vrijdag vrijdag 3 april de Paasdag maandag 6 april 2015 Meivakantie maandag 27 april 2015 t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2015 t/m vrijdag 15 mei de Pinksterdag maandag 25 mei 2015 Zomervakantie 2015 maandag 20 juli 2015 t/m vrijdag 28 augustus

24 2.6.8 Indeling van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.30 uur Les volgens rooster 8:30 uur Les volgens rooster of Schoonheid in Goes Stage 8:30 uur Les volgens rooster 8:30 uur Les volgens rooster 2.7 Selfservice Op het selfserviceportaal kun je terecht voor je dagrooster, presentiestatus, resultaten, stage en studie. Om het selfserviceportaal te bereiken gaan ze naar de website: scalda.educus.nl/selfservice (zonder www. ervoor). Na de eerste inlog moet het wachtwoord worden veranderd. De gebruikersnaam is altijd het ov-nummer. Studenten, die (nog)geen mail met inloggegevens hebben ontvangen of deze kwijt zijn, kunnen een wachtwoord aanvragen door naar het selfserviceportal te gaan en hun ov-nummer als gebruikersnaam in te vullen en daarna op wachtwoord vergeten? te klikken. DEEL 3 INRICHTING EN PROGRAMMERING 3.1 Toetsing Bij deze opleiding krijg je te maken met twee soorten toetsen: 1. Ontwikkelingsgerichte toetsen 2. Summatieve toetsen (examens) Ontwikkelingsgerichte toetsen Bij ontwikkelingsgerichte toetsen wordt er gekeken naar je voortgang. Dit betekent dat er wordt gekeken naar wat je al kunt en op welke gebieden je je nog beter kunt ontwikkelen. Ook wordt bekeken of de opleiding bij je past. Je hebt verschillende vormen van ontwikkelingsgerichte toetsen. Met behulp van ontwikkelingsgerichte toets resultaten kan dus gemeten worden of je een vak al op het vereiste niveau beheerst. Is dat niet nog niet geval, kun je samen met je trajectbegeleider of docent overleggen hoe je naar dit niveau gaat toewerken. Na een half jaar krijg je een dwingend 23

25 advies. Haal je het vereiste niveau niet, dan zal het voortgangsoverleg vastleggen welke mogelijkheden je hebt: Het reeds gedane deel van de opleiding overdoen. Een gedeelte daarvan overdoen. Een ander opleiding kiezen. Een andersluidend advies volgen. Summatieve toetsen Summatieve toetsen zijn toetsen die testen of je voldoet aan de eisen uit het kwalificatiedossier. Hier gaat het dus om toetsen op het eindniveau. Ze geven een eindbeoordeling. De resultaten van de summatieve toetsen moeten voldoen aan de eisen van de opleiding om een diploma te halen. In het kwalificatiedossier staat opgenomen aan welke eisen je moet voldoen om je diploma te krijgen. 3.2 Voortgangseisen Resultaten, aanwezigheid, en motivatie spelen een belangrijke rol bij de voortgang van je studie. Uiteindelijk neemt de docentenvergadering van het team de beslissing over je studievoortgang. Bij tekortkomingen kan het voortgangsoverleg besluiten om aanvullende voorwaarden te stellen aan het verdere verloop van jouw traject of, in het ergste geval, een negatief studieadvies te geven. 3.3 Individuele trajecten Het komt voor dat leerlingen sneller door de lesstof kunnen dan andere leerlingen uit de klas. Ook komt het voor dat leerlingen meer tijd nodig hebben voor bepaalde opdrachten. Voor deze leerlingen is het mogelijk om samen met de trajectbegeleider een individueel studieplan op te stellen. 3.4 Examinering Inleiding Op een gegeven moment zal blijken dat je alle competenties beheerst. Je hoeft niet meer te leren maar het is tijd om te examineren. Bij een voldoende resultaat van het examen sluit je de opleiding af en verklaren we je bewust - bekwaam. In plaats van examinering wordt ook wel gesproken van kwalificerend beoordelen. Als je via examinering alle kerntaken, werkprocessen en competenties hebt behaald, krijg je het diploma. De wijze van het examineren Nederlands en rekenen worden geëxamineerd door centrale examens van het CITO aangevuld met schoolexamens. De verschillende onderdelen worden gemiddeld tot een eindcijfer. 24

26 Engels wordt afgesloten door middel van schoolexamens. De burgerschapscompetenties behaal je door bewijzen te verzamelen in je portfolio. Deze bewijzen behaal je door deel te nemen aan de lessen. Door het maken van opdrachten verkrijg je de noodzakelijke bewijzen. Vakleer wordt afgesloten door schoolexamens, werkstukken en praktijkexamens. Het praktijkexamen en het criteriumgericht interview Het praktijkexamen is een afsluitende toets. Het doel van praktijkexamen is dat je kunt aantonen dat je de kerntaken en de bijbehorende werkprocessen en competenties van de opleiding voldoende onder de knie hebt (volgens de eisen van het kwalificatiedossier). De beoordeling vindt plaats door: 1. observaties, vastgelegd in de nulmeting en de voortgangsmeting, gevolgd door een 2. criteriumgericht interview De aanwezige beoordelaars kijken of jij volgens de eisen van de opleiding op het niveau zit van een beginnend beroepsbeoefenaar. Is dat het geval dan ben jij volgens de school competent genoeg om je diploma te krijgen. Het praktijkexamen vindt plaats bij een door het Kenniscentrum Handel erkende winkel door een praktijkexaminator. Iedere student heeft recht op een herkansing van het praktijkexamen. Bijzondere procedures Aangepaste examinering Indien er sprake is van een leerbeperking kan bij de schoolexamencommissie een aanvraag ingediend worden voor aangepaste examinering. Toelating als examendeelnemer tot het examen Degene die uitsluitend tot de examenvoorziening wenst toegelaten te worden, kan zich als examendeelnemer laten inschrijven. 3.5 Onderwijs en Examenreglement (OER) Wat is het OER? Het OER beschrijft alle regels en uitgangspunten van het onderwijs en de examinering en geeft daarop een toelichting. 3.6 Toetsreglement Algemene regels 1) Een toets of een toetscluster wordt tweemaal per jaar aangeboden. Indien je verzuimt de toets te maken is deze kans voorbij. 25

27 Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld ziekte) kun je een nieuwe kans aanvragen via de examencommissie. Hierbij zal je moeten aantonen waarom je niet aanwezig bent geweest. (dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn). 2) Je bent verplicht aan elke voor jou geplande toets deel te nemen. Tijdens de toets Je bent op tijd voor de toets. Je hebt aan het begin van de toets de benodigde hulpmiddelen (bijvoorbeeld pen, rekenmachine, laptop) zelf bij je. Als de deur van het toetslokaal dicht is, heb je geen toegang meer tot de toets. Kortom: te laat = niet deelnemen Je mag het eerste halfuur van de toets niet weg. Tijdens de toets wordt alleen gesproken met de surveillant. Communicatie met een klasgenoot leidt onmiddellijk tot uitsluiting van de toets of het examen. Tijdens de toets is het niet mogelijk het toetslokaal om welke reden dan ook te verlaten, tenzij je het werk hebt ingeleverd. Tassen, jassen, smartphones/telefoons e.d. worden buiten het lokaal of voor in het lokaal gedeponeerd. Op je tafel zijn alleen de voor het examen/toets benodigde hulpmiddelen aanwezig. Een smartphone/telefoon kan niet gebruikt worden als hulpmiddel, zoals rekenmachine of woordenboek. Bij fraude maakt de docent hiervan melding bij de examencommissie. In principe wordt de betreffende toets/examen ongeldig verklaard en verlies je de herkansmogelijkheid. Bij een mondelinge toets of een simulatie moet de kandidaat 10 minuten voor tijd aanwezig zijn. Werkstukken, verslagen, simulaties en praktijkopdrachten Werkstukken, verslagen, rapporten en andere inleveropdrachten worden voor het uiterste inlevermoment ingeleverd. Daarna is er een tweede inlevermogelijkheid die tegelijkertijd de laatste mogelijkheid is. Het uiterste inlevermoment van de eerste mogelijkheid is altijd op vrijdagavond voor uur van de week waarin de toets gepland is. Het ingeleverde moet een serieuze poging zijn om een goed resultaat te behalen.. Als je niet op tijd inlevert, is de laatste mogelijkheid op maandagmorgen 9.00 uur direct na het inlevermoment van de eerste mogelijkheid. Je hebt dan geen recht meer op een nieuwe poging. Voor kandidaten die op tijd hebben ingeleverd, blijft de tweede mogelijkheid bestaan, als ze een onvoldoende hebben. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt Laatste mogelijkheid Er mag geen gebruik worden gemaakt van een tweede (laatste) mogelijkheid als het resultaat van de eerste mogelijkheid een voldoende (55 of hoger) was. 26

28 Bij afwezigheid van de eerste mogelijkheid vanwege een geldige reden of als je een onvoldoende hebt behaald voor de eerste mogelijkheid, krijg je nog een laatste mogelijkheid de toets te halen. Als de toets onderdeel is van een toetscluster, kan een van deze toetsen slechts herkanst worden als de cluster onvoldoende is. Na de toets Toetsen moeten binnen tien werkdagen zijn nagekeken en aan de kandidaat zijn doorgegeven. Bij werkstukken, verslagen, rapporten e.d. worden de regels van examens gehanteerd: daarvan worden de resultaten binnen twintig werkdagen aan de kandidaat meegedeeld, via het selfserviceportaal en de app. Zodra een docent een examen heeft beoordeeld, geeft hij/zij de resultaten door aan het examenbureau. Nadat de resultaten zijn vastgesteld door de examencommissie, worden ze ingevoerd in de cijferadministratie en zijn ze zichtbaar voor de studenten in het selfserviceportaal en de app. DEEL 4 BIJLAGEN 4.1 Verzuim 27

29 Alles over het verzuimbeleid kun je vinden op 4.2 Richtlijnen schriftelijk schoolwerk Hieronder wordt beschreven hoe de opleiding wil dat opdrachten en verslagen worden ingeleverd. Als we het hier over hebben bedoelen we het volgende: - Alle opdrachten en onderdelen die hierbij moeten worden ingeleverd - Verslagen en projecten (werkstukken) over een bepaald onderwerp - Stage opdrachten/verslagen Wanneer iets wordt ingeleverd en de onderstaande richtlijnen zijn niet toegepast wordt het niet nagekeken! 28

Toetstermen : Verkoper Crebocode : 93751 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets)

Toetstermen : Verkoper Crebocode : 93751 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets) Toetstermen : Verkoper Crebocode : 93751 Cohort : 2011-2012 Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets) 1. Ontvangst en opslag van goederen 1. inzicht in de relatie tussen kenmerken van goederen

Nadere informatie

Toetstermen : Verkoper

Toetstermen : Verkoper Kerntaak 1 ontvangt en verwerkt goederen (theorietoets) onderwerp specificatie 1. Ontvangst en opslag van goederen 1. inzicht in de relatie tussen kenmerken van goederen en verschillende hulpmiddelen om

Nadere informatie

Toetstermen Verkoper cohort 2015-2016

Toetstermen Verkoper cohort 2015-2016 Toetstermen Verkoper cohort 2015-2016 Toetstermen : Verkoper Examen : Ontvangt en verwerkt goederen (theorie-examen kerntaak 1) : Ontvangst en opslag van goederen : 1.1 en 1.2 1.1 inzicht in de relatie

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoper Niveau 2 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 93751 Dossiercode: 22142 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2013

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoper Niveau 2 2 jaar Crebocode: 93751 Dossiercode: 22142 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BBL Cohort: 2012-2014 Sector: Economie &

Nadere informatie

Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Crebocode : 90383 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen

Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Crebocode : 90383 Cohort : 2011-2012. Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Crebocode : 90383 Cohort : 2011-2012 Kerntaak 1 Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen 1. Voorraadbeheer en bestellen (theorie) 1. kennis van soorten

Nadere informatie

Toetstermen Verkoopspecialist detailhandel cohort 2015-2016 - variant 2

Toetstermen Verkoopspecialist detailhandel cohort 2015-2016 - variant 2 Toetstermen Verkoopspecialist detailhandel cohort 2015-2016 - variant 2 Toetstermen : Verkoopspecialist detailhandel Examen : Verzorgt de ontvangst en verwerking van goederen (theorie-examen kerntaak 1)

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Verkoper Niveau: 2 Opleidingsduur: 1.5 jaar 2400 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 93751 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: E & D Team: Handel en Ondernemen 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Eerste verkoper (crebo 25153) (Kwalificerend) Basisdeel Advies en leiding in de verkoop - kerntaak 1: Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie BALV-1

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Vestigingsmanager groothandel IBS niveau opleiding: 4 opleidingsduur:,5 Crebocode: 9494 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht 1 Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Manager Handel- Filiaalmanager Detailhandel Niveau 4 Opleidingsduur: 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkunde GGZ Leerplan COHORTEN 2013-2017 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Studiewijzer schooljaar 2008-2009. Niveau 2 DOV 1. Hoofdstuk 4 Hoe ziet het schooljaar eruit? EIW Projecten

Studiewijzer schooljaar 2008-2009. Niveau 2 DOV 1. Hoofdstuk 4 Hoe ziet het schooljaar eruit? EIW Projecten Hoofdstuk 4 Hoe ziet het schooljaar eruit? Hieronder zie je voor het beroepsgerichte deel wanneer je naar school moet en wat je dan per week krijgt. Studiewijzer schooljaar 2008-2009 Voor de BOL verkort

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verkoopspecialist Niveau 3 3 Jaar Crebocode: 90383 Dossiercode: 22144 Dossierjaar: 2014 Leerweg: BBL/BOL Cohort: 2014-2017 Sector:

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van Schiphol Group die geen mbo-diploma hebben.

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Beheert de goederenstroom en voorraad BMR-1 Verantwoordingsgesprek bedrijfsportfolio kerntaak

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Coördinator Beveiliging Niveau 3 2 jaar Crebocode: 90550 Dossiercode: 22169 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2014 Sector: Economie

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Goederenontvangst. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Goederenontvangst. fion friedrichs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur fion friedrichs Laatst gewijzigd Licentie Webadres 17 January 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/70410 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3.

Opleidingsplan. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3. Opleidingsplan Opleiding : Medewerker ICT Crebo opleiding : n.v.t. Uitstroomdifferentiaties : Medewerker beheer ICT Crebo uitstroom 95070 Cohort : 2014-2016 Niveau : 3 Leerweg : BBL Locatie De Sumpel,

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Coordinator Beveiliging Niveau: 3 Opleidingsduur: 2 jaar; 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 90550 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070

Opleidingsplan. ICT-medewerker beheer. Uitstromen : Crebo nummer : 95070. Cohort : 2011-2012. Medewerker Beheer ICT 95070 Versie 24-10-11 Opleidingsplan ICT-medewerker beheer Crebo nummer : 95070 Leerweg Sector Afdeling : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2011-2012 Uitstromen : Medewerker Beheer ICT 95070 TE-IC-95070-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Coördinator Beveiliging Niveau 3 2 jaar Crebocode: 90550 Dossiercode: 22169 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2013-2015 Sector: Economie

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Lees alles wat je moet weten om te starten in schooljaar 2016/17!

Lees alles wat je moet weten om te starten in schooljaar 2016/17! Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Landmeetkunde BBL Lees alles wat je moet weten om te starten in schooljaar 2016/17! Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk 0341-499 100 info@soma-college.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2

Opleidingsplan. Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Opleidingsplan Opleiding Crebo opleiding Uitstroomdifferentiaties Crebo uitstroom 95060 Cohort : 2014-2016 Niveau : 2 Leerweg : BBL : Medewerker ICT : n.v.t. : Medewerker ICT Hoe ziet je opleiding eruit

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Filiaalmanager Niveau 4 3 jaar Crebocode: 93492 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2011-2012 Leerweg: BBL Cohort: 2011-2014 Sector:

Nadere informatie

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen :

Versie 24-10-11. Opleidingsplan. netwerkbeheerder. Crebo nummer : 95323. Cohort : 2012. Uitstromen : Versie 24-10-11 Opleidisplan netwerkbeheerder Crebo nummer : 95323 Leerweg Sector Afdeli : BOL : Techniek : ICT Cohort : 2012 Uitstromen : Inhoudsopgave 1. Beeld van het beroep... 3 2. Het opleidistraject...

Nadere informatie

Vakmanschapsroute Opleidingsgids Leerjaar 5. Informatie voor leerlingen van de opleiding Verkoper detailhandel

Vakmanschapsroute Opleidingsgids Leerjaar 5. Informatie voor leerlingen van de opleiding Verkoper detailhandel Vakmanschapsroute Opleidingsgids 2016 2017 Leerjaar 5 Informatie voor leerlingen van de opleiding Verkoper detailhandel Opleidingsgids Vakmanschapsroute - leerjaar 5 - Verkoper detailhandel - 2016-2017

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255 Servicedocument Examenplan Logistiek medewerker Logistiek medewerker Uitstroom : Logistiek medewerker Niveau : 2 Crebonr. : 22140/90252/90255 Kerntaak : 1,2 en 3 Dossier : 2012-2016 Versie : 1v1 maart

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Vakmanschapsroute Opleidingsgids Leerjaar 5. Informatie voor leerlingen van de opleiding Verkoper detailhandelr

Vakmanschapsroute Opleidingsgids Leerjaar 5. Informatie voor leerlingen van de opleiding Verkoper detailhandelr Vakmanschapsroute Opleidingsgids 2017 2018 Leerjaar 5 Informatie voor leerlingen van de opleiding Verkoper detailhandelr Opleidingsgids Vakmanschapsroute - leerjaar 5 - Verkoper detailhandel - 2017-2018

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

logistiek supervisor niveau 4

logistiek supervisor niveau 4 logistiek supervisor niveau 4 De mbo-opleiding Logistiek Supervisor niveau 4 leidt op tot manager transport & logistiek. Deze opleiding is voor (potentiele) leidinggevenden die werken in de luchtvracht,

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Beveiliger Niveau: 2 Opleidingsduur: 2 jaar 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 94850 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 2 jarig Maatwerk Crebocode: 92650 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Junior Accountmanager Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 93801 Dossiercode : 22164 Dossierjaar : 2012 Leerweg : BOL Cohort : 2012 2015

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Filiaalmanager 1 jarig traject Crebonummer 93492 Jan des Bouvrie College Locatie: Ruijsdaelstraat 67 1071 XB Amsterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3

Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Niveau: 3 Opleidingsduur: 3-jarig / Maatwerk Crebocode:

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Rekenonderwijs op SG Newton

Rekenonderwijs op SG Newton Rekenonderwijs op SG Newton 1.0 Uitgangspunt en doel... 1 2.0 Rekenles en extra les rekenen in lessentabel... 1 3.0 De uitvoering... 1 4.0 Overlegstructuur... 1 5.0 Inhoud... 2 6.0 Leermiddelen... 2 7.0

Nadere informatie