Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013"

Transcriptie

1 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen. De vragenlijst start met algemene vragen rondom de contractering van geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Vraag 1 Heeft u in 2012 geriatrische revalidatiezorg (GRZ) geleverd? O Ja, als proeftuin en DBC-registrerende organisatie O Ja, als DBC-registrerende organisatie O Ja O Nee Vraag 2 Heeft u ingezet om voor 2013 GRZ te contracteren? O Ja (Ga naar vraag 4) O Nee (Ga naar vraag 3) Vraag 3 Welke overwegingen liggen ten grondslag om voor 2013 geen GRZ (meer) te contracteren? (Ga naar vraag 25) O Onvoldoende schaalgrootte O Administratieve eisen zijn te omvattend O ICT is nog niet toegerust O Vergt teveel (bij)scholing O Is een specifieke doelgroep waar wij ons niet (langer) op richten O Anders, namelijk Pag. 1

2 Vraag 4 Zorgverzekeraars kopen GRZ in via het zgn. representatiemodel 1. Met welke representerende zorgverzekeraar heeft u de contractafspraken over de GRZ 2013 gemaakt? O Achmea O CZ O Menzis O UVIT/VGZ O De Friesland O Zorg en Zekerheid O DSW Vraag 5 Vindt de contractering plaats met een vertegenwoordiger van het zorgkantoor of met een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar? O Zorgkantoor O Zorgverzekeraar O Beide O Weet niet Vraag 6 Wat is/was de rol van de tweede representant namens de zorgverzekeraars? O Betrokken bij de contractering O Inkoopbeleid mede ontwikkeld O Geen rol O Anders, namelijk. O Niet bekend Vraag 7 Voor hoeveel heeft u GRZ-productieafspraken kunnen maken voor 2013 O Ja, voor..miljoen euro O Weet nog niet, de onderhandelingen lopen nog (Ga door naar vraag 10) Vraag 8 Hoeveel procent betreft de GRZ ten opzichte van uw totale zorgproductie van het concern/ stichting in euro s? Het gaat om:.. procent. 1 Het representatiemodel houdt in dat de representerende zorgverzekeraar met de zorgaanbieder contractafspraken maakt die voor alle zorgverzekeraars gelden. Daarnaast is er een tweede representant namens de zorgverzekeraars aangewezen. Pag. 2

3 Vraag 9 Heeft u de GRZ overeenkomst 2013 al gesloten met de zorgverzekeraar? O Ja O Nee, omdat Vraag 10 Wanneer verwacht u dat de onderhandelingen GRZ zijn afgerond en er een overeenkomst is gesloten? O Februari 2013 O Maart 2013 O April 2013 O Anders, namelijk Vraag 11 Op welke onderdelen voor zover van toepassing - is het inkoopbeleid GRZ 2013 van de zorgverzekeraar gewijzigd ten opzichte van de AWBZ inkoop van 2012? Verbeterd Gelijk Verslechterd Nvt O Administratieve lasten O O O O O Heldere criteria gunning en prijsafslag O O O O O Proces rondom inkoop O O O O O Ruimte voor innovatie O O O O O Op voorhand geen productielimiet en cliënt kiest aanbieder O O O O O Ruimte voor inbreng vanuit de aanbieder O O O O O Afstemming inkoop op de regionale/lokale omstandigheden O O O O O Ruimte voor meerjarenafspraken O O O O O Stimulansen voor kwaliteitsverbetering O O O O O Overeenkomst 2013 O O O O Nadere toelichting:. Pag. 3

4 U heeft voor geriatrische revalidatiezorg afspraken gemaakt voor de oude AWBZparameters èn voor de nieuwe DBC s parameters. Onderstaand volgen vragen rondom de productieafspraken voor de oude en de nieuwe parameters. Vraag 12 Hoeveel procent wijkt het overeengekomen tarief 2013 voor ZZP 9a (waarschijnlijk) af van het NZamaximumtarief? Het overeengekomen tarief wijkt (waarschijnlijk)..% af Eventuele opmerkingen:... Vraag 13 Heeft u voor de geriatrische revalidanten toeslagen/productie voor 2013 kunnen afspreken? 1 Op ingezet en (waarschijnlijk) voldoende kunnen afspreken 2 Op ingezet maar (waarschijnlijk) beperkt kunnen afspreken 3 Op ingezet maar (nog) niet kunnen afspreken 4 Niet op ingezet/niet afgesproken Toeslag CVA Transitietarief CVA O O O O Transitietarief (heup)fractuur O O O O Transitietarief electieve orthopedie O O O O Transitietarief amputatie O O O O Transitietarief overig O O O O Transitietarief invasieve beademing O O O O Transitietarief non-invasieve beademing O O O O Mutatiedagen O O O O Dagactiviteit O O O O Vervoer O O O O Inventaris O O O O Extreme kosten materiaal en geneesmiddelen O O O O Afwezigheidsdagen O O O O Eventuele toelichting:.. O O O O Vraag 14 Zijn de intensiveringsmiddelen meegenomen in de tariefafspraken? O Ja O Nee, omdat Pag. 4

5 Vraag 15 Verschilt de (beoogde) gecontracteerde omzet voor GRZ 2013 ten opzichte van de omzet GRZ 2012? O Er is voor meer omzet afspraken gemaakt O Er is voor een gelijk omzet afspraken gemaakt O Er is voor minder omzet afspraken gemaakt Vraag 16 Is het (beoogde) gecontracteerde zorgvolume GRZ 2013 conform uw verkoopinzet geweest? O Ja, het gecontracteerde volume is overeenkomstig onze verkoopinzet O Nee, het gecontracteerde volume is lager dan onze verkoopinzet O Het gecontracteerde volume is hoger dan onze verkoopinzet Vraag 17 Heeft u met de zorgverzekeraar afspraken kunnen maken over bevoorschotting? O Ja, volgens de onderhanden werk grouper O Anders, namelijk.. Vraag 18 Heeft u voor 2013 ook productieafspraken gemaakt over medische specialistische revalidatiezorg? O Ja, klinische medische revalidatiezorg O Ja, poliklinische medische revalidatiezorg O Nee Pag. 5

6 De volgende vragen gaan over de inkoopeisen van de zorgverzekeraar en de consequenties voor de zorgaanbieder. Vraag 19 Verwacht u voor 2013 nieuwe kansen voor uw organisatie die het gevolg zijn van de GRZ contractering onder de Zorgverzekeringswet? O Ik verwacht (nog) geen nieuwe kansen O Ik verwacht wel nieuwe kansen, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): O Kortere ligduur O Betere aansluiting op de wensen van de cliënt O Groeimogelijkheden O Ruimte voor innovatie O Betere kwaliteit van leven O Meer behandelmogelijkheden O Betere aansluiting op de keten met het ziekenhuis O Betere aansluiting op eerstelijnszorg O Anders, namelijk... Vraag 20 Bent u van mening dat de zorgverzekeraar redelijke eisen hanteert bij de inkoop van zorg? O Ja (Ga door naar vraag 23) O Nee, de zorgverzekeraar hanteert de volgende onredelijke eisen (meerdere antwoorden mogelijk): O Zorgverzekeraar beslist eenzijdig over bijstelling productieafspraken O Eis dat aanbieder onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle inkoopdocumenten en bijlagen O Zorgverzekeraar hanteert gunningcriteria die niet meer zijn te beïnvloeden O Aanvullende eisen bij minimale schaalgrootte O Tariefkorting voor de intensiveringsmiddelen O Oneigenlijke administratieve lasten, namelijk:.. O Anderszins, namelijk:.. Vraag 21 Hoe bent u omgegaan met de onredelijke eisen? (meerdere antwoorden mogelijk) O Vragen gesteld aan en/of overleg aangevraagd met de zorgverzekeraar O Schriftelijk de bezwaren aan de zorgverzekeraar kenbaar gemaakt O (Dreiging met) juridische actie tegen de zorgverzekeraar, bijv. een kort geding O Ziekenhuis ingeschakeld O Tweede representant ingeschakeld O (Noodgedwongen) geaccepteerd O Anders, namelijk:.. Pag. 6

7 Vraag 22 Wat was het resultaat van uw acties tegen de onredelijke eisen?. Vraag 23 Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg zijn van de GRZ zorgcontractering voor het jaar 2013? O Ik verwacht geen problemen O Ik verwacht wel problemen, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): O Geen zorg kunnen bieden als voorkeursaanbieder van cliënten O Verschraling van zorg O Ontoereikende groeimogelijkheden O Verslechtering financiële positie O Rem op innovatie O Frictie oude parameters en de DBC s O Leegstand O Terugbetaling als gevolg van productie boven het macrobudgetkader GRZ (macrobeheersinstrument/mbi) O Anders, namelijk. Eventuele toelichting:.. Vraag 24 Heeft u suggesties om het GRZ inkoopbeleid 2014 te verbeteren?.. Pag. 7

8 De volgende vraag gaat over de ondersteuning vanuit ActiZ. Vraag 25 ActiZ heeft in de Handreiking Zorgverzekeringswet contracteerjaar 2013 en op ActiZ ledennet informatie gegeven over de verkoop en contractering van GRZ, en ActiZ geeft inhoudelijke adviezen bij kwesties rondom de zorgcontractering. In welke mate hebben deze bijgedragen aan de verkoopstrategie van de zorgorganisatie? Grote Redelijke Beperkte Niet Niet bekend mate mate mate Handreiking Zvw contracteerjaar 2013 ActiZ ledennet (Q&A) Inhoudelijke adviezen Eventuele suggesties:.. Tot slot nog een vraag ten behoeve van het bepalen van de representativiteit van het onderzoek. Vraag 26 Wat is de totale jaaromzet (som der bedrijfsopbrengsten) van de gehele zorgorganisatie/concern? O Jaaromzet kleiner dan 10 miljoen O Jaaromzet tussen 10 en 40 miljoen O Jaaromzet tussen 40 en 100 miljoen O Jaaromzet groter dan 100 miljoen Einde vragenlijst Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten die uiterlijk maandag 11 maart 2013 zijn aangeleverd kunnen in de analyse worden meegenomen. Pag. 8

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet drs. P.J. (Pieter Jan) Stokhof Pieter Jan Stokhof ondersteunt als Register Strateeg ondernemers in de zorg en in andere sectoren. Dat doet hij vanuit

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015

Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Zorg inkoopdocument wijkverpleging 2015 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 1 Wijkverpleging 7 2 Zorginkoopdocument Wijkverpleging segment 1 10 2.1 Representatie, budget en gemeenten 12 2.2 Contracteisen 13

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011

Nota van Inlichtingen. Handleiding Zorginkoop 2011 Nota van Inlichtingen Handleiding Zorginkoop 2011 1 Beoordelingskader Bij het beoordelingskader voor het ophogen van het startbudget wordt niet aangegeven hoe de aangeleverde informatie wordt beoordeeld

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2774940 17 juli 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ-CB-U-2774940 17 juli 2007 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 17 juli 2007 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Schriftelijke vragenronde

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V.

Rapport. Uitvoering AWBZ 2011. Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. Rapport Uitvoering AWBZ 2011 Concessiehouder Salland Zorgkantoor B.V. December 2012 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2011 5 1.3 Samenvattend oordeeluitvoering 2011 6 1.3.1

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013

CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 CONTROLEPLAN ONDERZOEK CONTROLES CGGZ 2013 2 APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Scope van het controleplan... 5 2.1 Deelnemende zorgverzekeraars / GGZ-aanbieders... 5 2.2 Reikwijdte... 6 2.3

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Pensioen aanvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie