FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ jaarlijkse huurverhoging 2013"

Transcriptie

1 Algemeen V Welke regels gelden er bij de huurverhoging? A De huur mag maar 1 keer per jaar worden verhoogd en daarbij niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Ook moet de verhuurder u minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van de huurverhoging. V Wanneer vindt de huurverhoging plaats? A Er is geen vaste datum waarop de huur verhoogd mag worden. De meeste verhuurders hanteren als vaste datum 1 juli, want dan gaat de maximale huurverhoging voor het komende jaar in. Leystromen verhoogt de huren ook per 1 juli V Wanneer krijg ik de brief waarin mijn percentage huurverhoging staat? A Eind april in ieder geval voor 1 mei- krijgen al onze huurders een brief met daarin de individuele huurverhoging. De huurverhoging gaat in op 1 juli V Waar bestaat de huurverhoging uit en hoe hoog is deze? De maximale huurverhoging is 1,5% plus inflatie. De inflatie over 2012 was 2,5%. De maximale huurverhoging wordt daarmee per 1 juli % (2,5% + 1,5%). Vanaf 2007 is de maximale huurverhoging gelijk geweest aan inflatie. Het huidige kabinet gaat de huur vanaf 2013 met 1,5% verhogen, zodat de huurprijzen meer marktconform worden. Let op: voor huishoudens met een inkomen boven en zijn vanaf 1 juli 2013 hogere huurverhogingspercentages toegestaan (zie Inkomensafhankelijke huurverhoging ). Ook voor geliberaliseerde contracten gelden andere percentages (zie Geliberaliseerde woningen ). V Hoe wordt de huurverhoging berekend? A De huurverhoging wordt berekend over wat we noemen de kale huur. Dat is de huur die u maandelijks betaalt, maar dan zonder de servicekosten en zonder de aftrek van de eventuele huurtoeslag. V Mijn buurman betaalt minder huur dan ik, hoe kan dat? A Als een woning wordt opgezegd en opnieuw wordt verhuurd, mag Leystromen de huur aanpassen en deze in overeenstemming brengen met de kwaliteit (lees puntentelling) van de woning. Als uw buren langer in de woning wonen, dan kan hun huur dus lager zijn. Een andere mogelijkheid is dat het uitrustingsniveau van de woning van uw buren lager is. Bijvoorbeeld er is geen of een oudere cv-installatie aanwezig of de aan of afwezigheid van dubbelglas. Ook om deze reden kan de huur van uw buren lager uitgevallen zijn. V Hoe zit het met de voorschotbedragen voor de servicekosten? A In de brief over de huurverhoging wordt alleen vermeld hoe de kale huurprijs er vanaf 1 juli uitziet. Als u servicekosten betaalt, ontvangt u dit jaar voor 1 juli van ons een afrekening. In die brief staat vermeld of de voorschotbedragen worden aangepast en hoe de totale huurprijs eruit ziet vanaf 1 juli (kale huurprijs + servicekosten).

2 V Hoe zorg ik ervoor dat ik per 1 juli de juiste huurprijs betaal? A U kunt uw huur op verschillende manieren betalen. Automatische incasso: dit is de meest gebruikte (en gemakkelijkste) manier om uw huur te betalen. In dat geval past Leystromen voor u de huurprijs per 1 juli 2013 automatisch aan. Acceptgiro: wanneer u niet via automatische incasso betaalt, krijgt u aan het einde van de maand een acceptgiro thuisgestuurd. Op deze acceptgiro heeft Leystromen het huurbedrag al voor u aangepast. Betaalopdracht bank: wanneer u zelf een periodieke betaalopdracht aan uw bank heeft verstrekt, dient u wel actie te ondernemen. U doet dit door uw bank opdracht te geven het bedrag op de automatische overboeking aan te passen. Dat geldt ook als u uw huur rechtstreeks laat betalen via bijvoorbeeld de sociale dienst, kredietbank of bewindvoerder. V Moet ik de Belastingdienst informeren over de nieuwe huurprijs als ik Huurtoeslag ontvang? A Gaat het om de jaarlijkse huurverhoging en krijgt u uw huurtoeslag via Leystromen? Dan informeert Leystromen de Belastingdienst hierover. Krijgt u de huurtoeslag op uw eigen rekening? Dan moet u dat zelf doen. U krijgt hierover van tevoren een brief van de Belastingdienst. Sociale zelfstandige huurwoningen: inkomensafhankelijke huurverhoging Algemeen V Wat is een sociale zelfstandige huurwoning? A Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang, waarbij u geen voorzieningen hoeft te delen met andere bewoners van het pand. Deze is sociaal (ook wel gereguleerd genoemd) als de huurwoning een huurprijs van maximaal 681,02 (de maximale huurgrens voor Huurtoeslag) heeft. V Waar bestaat de huurverhoging uit en hoe hoog is deze? A De huurverhoging bestaat uit het inflatiepercentage over 2012 (2,5%) + een extra percentage (1,5%, 2% of 4%). Dit hangt af van het huishoudinkomen vastgesteld over 2011: Inkomen gelijk of minder dan : 4,0% Inkomen hoger dan en lager of gelijk aan : 4,5% Inkomen hoger dan : 6,5% Het exacte percentage staat vermeld in de brief. V Mijn huurprijs wordt met een ander percentage verhoogd, hoe kan dat? A In sommige gevallen kan er sprake zijn van een afwijkend percentage. Een huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens, is namelijk niet toegestaan. Bovendien heeft Leystromen ervoor gekozen om de nieuwe huurprijs niet de grens van 681,02 (maximale huurgrens voor Huurtoeslag) te laten overschrijden. V Wat is de maximale huurprijs van mijn woning? A Bij huurverhoging mag uw huur niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Die maximale huurprijsgrens is afhankelijk van de kwaliteit van de woning. Het puntensysteem (ook wel woningwaarderingsstelsel genoemd) bepaalt de kwaliteit van een woning. Hierbij worden

3 punten gegeven voor onder andere het aantal kamers, het vloeroppervlak, het energielabel, tuin of balkon en de omgeving. Op kunt u een zogenaamde huurprijscheck doen. Komt uw huur boven deze grens, dan kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging. V Worden de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2013 aangepast? A Ja. De maximale huurprijsgrenzen worden per 1 juli 2013 geïndexeerd met 2,5% (inflatie) en naar boven afgerond op hele centen. V Hoeveel punten heeft mijn woning? A Dit is vastgelegd in ons automatiseringssysteem. Een uitdraai kan op verzoek van de huurder worden toegestuurd. V Mag de huurprijs boven de liberalisatiegrens uitstijgen? A Ja, dat mag als de woning voldoende punten heeft en de maximale huurprijs boven de liberalisatiegrens (prijspeil 2013: 681,02) ligt. Leystromen heeft er echter voor gekozen om de nieuwe huurprijs niet boven deze grens te laten uitstijgen. Zo kunnen huurders afhankelijk van hun inkomen en vermogen- in aanmerking (blijven) komen voor Huurtoeslag. V Heb ik (nog steeds) recht op Huurtoeslag? A De huurtoeslag blijft bestaan om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. De 1,5% huurverhoging boven inflatie wordt voor het grootste deel gecompenseerd door de huurtoeslag. Op vindt u meer informatie over Huurtoeslag. V Hoe kan ik nagaan of mijn huurverhoging wettelijk is toegestaan? A Met de huurverhogingscheck kunt u nagaan of uw huurverhoging wettelijk is toegestaan. V Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging? A Dat is mogelijk als uw kale huurprijs door de huurverhoging hoger wordt dan de maximale huurprijs voor uw woning. U kunt dit zelf nagaan met de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Ook als het percentage van de huurverhoging hoger is dan het percentage wat wettelijk is toegestaan, kunt u bezwaar maken. Dit geldt overigens niet voor geliberaliseerde huurcontracten. Inkomensafhankelijke huurverhoging Algemeen V Wat houdt de inkomensafhankelijke huurverhoging in? A Afhankelijk van het huishoudinkomen wordt de huurprijs verhoogd: Huishoudinkomen tot : 4% Huishoudinkomen tussen en : 4,5% Huishoudinkomen boven : 6,5% V Mijn huurprijs wordt met een ander percentage verhoogd, hoe kan dat? A In sommige gevallen zal er sprake zijn van een afwijkend percentage. Een huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens, is namelijk niet toegestaan. Bovendien heeft Leystromen ervoor gekozen om de nieuwe huurprijs niet de grens van 681,02 te laten overschrijden.

4 V Verhuurders zijn niet verplicht een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Waarom heeft Leystromen hier voor gekozen? A Het kabinet heeft ingestemd met de wet waarin de inkomensafhankelijke huurverhoging in de sociale huursector wordt geregeld. Hiermee hoopt de overheid dat huurders met hogere inkomens eerder verhuizen, waardoor het scheefwonen kan worden tegengegaan. Het is de bedoeling dat er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen voor mensen met een laag inkomen die niet de prijs van een koopwoning of vrije sector woning kunnen betalen. Door deze maatregel kan Leystromen de huren meer richting marktconform niveau brengen. Zo ontstaat er een betere prijs-kwaliteitverhouding. Leystromen is helaas genoodzaakt om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Leystromen wordt namelijk geconfronteerd met een enorme lastenverzwaring doordat de overheid een zogenaamde verhuurdersheffing oplegt. Met het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt het voor Leystromen mogelijk om de verhuurdersheffing over 2013 en de jaren daarna financieel beter op te vangen. Deze verzwaring wordt zeker niet volledig gecompenseerd door de opbrengsten van deze extra huurverhoging. V Wordt mijn huur nu elk jaar met dit percentage verhoogd? A Dit is nog onzeker. Het kabinet komt in 2014 met een nieuw voorstel voor een systeem van huurverhoging. Voor u is belangrijk om te weten dat Leystromen het grootste deel van haar woningen wil blijven bestemmen voor sociale huur. Wij zijn er om te zorgen voor betaalbare woningen voor de mensen die dat nodig hebben. V Wat zijn de peildata bij het vaststellen van de maximale huurverhoging? A Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli Voor het inkomen wordt gekeken naar het inkomen verdiend in V Geldt het woningwaarderingsstelsel voor huurders met een inkomen boven ? A Ja, het woningwaarderingsstelsel geldt ook voor deze groep huurders. De huurprijs mag niet boven de maximale huurprijs uitkomen. V Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige woningen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen en/of geliberaliseerde huurovereenkomsten? A Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor gereguleerde huurovereenkomsten (zelfstandige woonruimten). V Wat wordt er verstaan onder het huishoudinkomen? A Onder het huishoudinkomen vallen alle inkomens van de huurder en overige bewoners van de woonruimte. Er wordt gekeken naar het verzamelinkomen (box 1, box 2 en box 3) dat huurders 2 kalenderjaren eerder verdienden. Bij een huurverhoging in 2013 gaat het dus om het inkomen over Deze inkomens zijn namelijk definitief vastgesteld. Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari 2013 nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer ) niet mee.

5 Inkomensverklaring V Hoe komt Leystromen aan mijn inkomensgegevens? A U hoeft geen inkomensgegevens aan te leveren aan Leystromen. Wij hebben van de Belastingdienst alleen een bericht over de inkomenscategorie waarin u zit gekregen. Dit zijn gegevens over Alle inkomens tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2013 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt. Wij gebruiken die inkomensverklaring uitsluitend om de huurverhoging te berekenen. Uw privacy is gewaarborgd. V Welke huishoudgegevens hanteert de Belastingdienst bij de opvraag van de inkomensindicaties? A Dat zijn de gegevens van de samenstelling van het huishouden zoals die op dat moment bij de Belastingdienst bekend zijn. U kunt bezwaar maken tegen het huurvoorstel als tussen het moment van eerste gegevensopvraag en 1 juli 2013 (het officiële peilmoment) wijzigingen in het huishouden leiden tot een lager inkomen in het peiljaar. V Wanneer wordt een inkomensverklaring verstrekt? A Er wordt alleen een inkomensverklaring afgegeven als het huishoudinkomen van de huurder boven ligt. V Wat wordt er op de inkomensverklaring vermeld? A Op de inkomensverklaring worden de inkomensgroep en het aantal inkomensontvangers van een huishouden vermeld. V Moet de inkomensverklaring bij de huurverhogingsbrief worden gevoegd? A Ja, de inkomensverklaring moet tegelijkertijd met de huurverhogingsbrief worden verstuurd. Het huurvoorstel mag alleen inkomensafhankelijk zijn als er een inkomensverklaring van de Belastingdienst kan worden bijgevoegd. Bezwaar V Kan de verhuurder de huurverhoging later laten ingaan, bijvoorbeeld omdat de gegevens van de Belastingdienst nog niet compleet zijn? A Ja, dat is mogelijk. De huurverhoging kan eenmaal later ingaan dan 1 juli, bijvoorbeeld op 1 augustus of 1 september. Volgend jaar kan de huur dan weer gewoon op 1 juli worden verhoogd. V Wanneer kan de huur niet extra worden verhoogd? A Dat kan als iemand in het huishouden van de huurder gehandicapt of chronisch ziek is. Maar ook als het huishoudinkomen in 2012 lager was dan in Uiteraard moet het inkomen van 2012 dan wel in een lagere categorie vallen dan in Omdat Leystromen deze gegevens niet vooraf heeft, zult u die informatie moeten inbrengen in een bezwaarprocedure tegen de huurverhoging.

6 V Wie vallen in de categorie 'gehandicapten en chronisch zieken'? A De regeling geldt voor huurders of een ander lid van het huishouden met een verplegingsindicatie of individuele begeleidingsindicatie van minimaal tien uur, een zorgindicatie verblijf of een Activiteiten Dagelijks Leven-indicatie. Onder de aangewezen groep vallen ook huurders die kunnen aantonen dat hun woning is aangepast aan de handicap van een van de bewoners. Daarvoor hebben ze een beschikking nodig op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of Wet voorzieningen gehandicapten (de voorloper van de Wet maatschappelijke ondersteuning) die voor 1 mei 2013 aan hen is verstrekt. V Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de huurverhoging? A Als u het niet eens bent met de huurverhoging kunt u dit tot 1 juli aan ons laten weten. Gebruik hiervoor de Modelbrief bezwaarschrift huurverhoging huurder van de Huurcommissie. Dit is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen (zie V Mijn woning heeft een onderhoudsgebrek. Kan ik de huurverhoging nu weigeren? A Vanaf 1 juli 2001 is ernstig achterstallig onderhoud geen reden om bezwaar te maken. Komt u er met Leystromen niet uit dan kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. U kunt een verzoek indienen voor tijdelijke huurverlaging. V Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging? A Dat is mogelijk als uw kale huurprijs door de huurverhoging hoger wordt dan de maximale huurprijs voor uw woning. U kunt dit zelf nagaan met de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Ook als het percentage van de huurverhoging hoger is dan het percentage wat wettelijk is toegestaan, kunt u bezwaar maken. Dit geldt overigens niet voor geliberaliseerde huurcontracten. V Wat kan ik doen als de inkomenscategorie zoals vermeld op de verklaring van de Belastingdienst niet klopt? A Leystromen heeft van de Belastingdienst bericht ontvangen over de inkomenscategorie waarin u zit. Dit zijn gegevens over 2011, waarop wij ons van de overheid moeten baseren. Vindt u dat uw extra huurverhoging onterecht is omdat uw huishoudinkomen in 2011 volgens u niet hoger was dan of ? U kunt dan bezwaar maken bij Leystromen. U hoeft dan geen inkomensgegevens over 2011 bij uw bezwaar te voegen. Wij vragen dan namelijk een nieuwe, actuele inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Als uit deze nieuwe inkomensverklaring blijkt dat uw huishoudinkomen in 2011 inderdaad lager was en daardoor in een lagere inkomenscategorie valt, kan Leystromen het voorstel aanpassen tot het niveau dat past bij de juiste inkomenscategorie. Blijkt uit de nieuwe inkomensverklaring nog steeds dat uw huishoudinkomen in 2011 hoger is dan de inkomensgrens? Dan kunt u het bezwaar intrekken en gaat de voorgestelde huurverhoging door. Als u uw bezwaar niet wilt intrekken en Leystromen wil de voorgestelde huurverhoging doorzetten, dan moet Leystromen een uitspraak vragen van de Huurcommissie over het voorstel. Leystromen stuurt dan het huurverhogingsvoorstel met beide inkomensverklaringen en uw bezwaarschrift naar de Huurcommissie. Wordt Leystromen in het gelijk gesteld, dan moet u de kosten voor de Huurcommissie ( 25) aan Leystromen betalen.

7 V Mijn inkomen was in 2012 lager dan in Wat kan ik doen? A Als uw huishoudinkomen in 2011 wel boven of lag, maar in 2012 was gezakt tot onder de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt, kunt u ook bezwaar maken. In dat geval moet u zelf aantonen dat het huishoudinkomen in 2012 lager was dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel is gebruikt ( of ). U moet dan bij uw bezwaarschrift aan Leystromen inkomensverklaringen (IB60- formulieren) over 2012 van alle leden van het huishouden voegen. Deze formulieren kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Als hieruit blijkt dat het huishoudinkomen in 2012 in een lagere inkomenscategorie valt, kan Leystromen het voorstel aanpassen tot het niveau dat past bij de juiste inkomenscategorie. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet Leystromen een uitspraak vragen van de Huurcommissie over het voorstel. Leystromen stuurt dan het huurverhogingsvoorstel met de inkomensverklaringen en uw bezwaarschrift met uw inkomensgegevens naar de Huurcommissie. Wordt Leystromen in het gelijk gesteld, dan moet u de kosten voor de Huurcommissie ( 25) aan Leystromen betalen. Huurverlaging V Wanneer kan ik een huurverlaging voorstellen? A Als sprake is van een inkomensdaling na een of meer inkomensafhankelijke huurverhogingen. Daarvoor moeten u de volgende stukken aanleveren: Een inkomensverklaring (een zogenaamd IB60-formulier) van alle bewoners van de woning. Het IB60 formulier van 2013 is vanaf juni 2014 te verkrijgen bij de Belastingdienst. Een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie (GBA-uittreksel), waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. De aanvrager heeft schriftelijke toestemming van zijn of haar meerderjarige medebewoners nodig om het uittreksel bij de gemeente te kunnen aanvragen. V Om hoeveel verlaging kan ik vragen? A De huurder kan vragen een verlaging van maximaal twee keer de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierbij geldt de nieuwe inkomensgroep als ondergrens. Als het huishoudinkomen is gezakt tot onder de huurtoeslaginkomensgrens dan kan gevraagd worden om huurverlaging tot aan de huurliberalisatiegrens. V Welke termijn moet ik in acht nemen? A Een huurverlagingsvoorstel moet, net als een huurverhogingsvoorstel, tenminste twee maanden voor de voorgestelde dag van ingang worden gedaan. V Heeft de huurverlaging terugwerkende kracht? Nee. De huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht, maar gaat pas gelden op de voorstelde ingangsdatum van de huurverlaging. V Als ik over vijf jaar een inkomensdaling heb, kan ik dan alsnog om een huurverlaging vragen? A Nee. U kunt huurverlaging vragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging die zijn toegepast in een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan de datum van het voorstel tot huurverlaging.

8 Kamers, garages, woonwagens en standplaatsen V Waar bestaat de huurverhoging uit en hoe hoog is deze? A De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt niet voor onzelfstandige eenheden, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Daar geldt de basisverhoging van 4%. Ook de huurprijzen van garages verhoogd Leystromen met 4%. Het exacte percentage staat vermeld in de brief. V Wat is de maximale huurprijs van kamers? A Met het puntensysteem voor onzelfstandige woningen kunt u bepalen wat de maximale 'kale' huur van de kamer mag zijn. Hier bovenop komen dan eventuele servicekosten, zoals kosten van gas, water en elektriciteit. Is de kale huur hoger dan de maximale huur volgens het puntensysteem? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Geliberaliseerde huurcontracten V Wat is een geliberaliseerde huurovereenkomst? A Een huurovereenkomst waarvan de huurprijs op de ingangsdatum boven de op dat moment geldende huurliberalisatiegrens lag. V Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor geliberaliseerde huurovereenkomsten? A Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor gereguleerde huurovereenkomsten. Geliberaliseerde woningen kunnen wel een huurverhoging krijgen van meer dan 4%, maar die mag niet inkomensafhankelijk zijn. De hoogte van de huurverhoging is afhankelijk van de afspraken die partijen daarover hebben gemaakt. V Hoeveel bedraagt de maximale huurprijs en maximale huurverhoging bij geliberaliseerde contracten? A Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten gelden andere regels voor huurverhoging. Het puntenstelsel, de maximale huurprijsgrenzen en de maximale huurverhoging gelden namelijk niet voor geliberaliseerde huurovereenkomsten. Bovendien kunnen huurgeschillen niet worden voorgelegd aan de Huurcommissie.

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie 1 februari 2014 VRAGEN OVER HUURVERHOGING Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders van onzelfstandige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 HUURVERHOGING Mag u deze huurverhoging wel doorvoeren? Den Haag heeft afspraken gemaakt over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige woningen

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW )

Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden (bron: Rijksoverheid, Aedes en SSW ) Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning? Voor zelfstandige

Nadere informatie

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,-

Inflatie Huuropslag Totaal. Inkomen lager dan ,- 2,5% 1,5% 4% - 4% Inkomen tussen ,- en ,- Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 17 april 2014 HUURVERHOGING (SOCIALE HUURWONINGEN) Inleiding Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging sinds 2013

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning?

====================================================== Hoe hoog mag dit jaar de huurverhoging zijn van een sociale huurwoning? INHOUD Vragen over huurverhoging 1 Vragen over inkomensverklaringen 3 Vragen over bezwaarmogelijkheden 4 Vragen over huurverlaging 5 ====================================================== VRAGEN OVER HUURVERHOGING

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016

Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 Veel gestelde vragen en antwoorden over de huurverhoging per 1 juli 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016 1. Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen

Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Jaarlijkse huuraanpassing 2017: veel gestelde vragen Algemeen V Waarom hebben jullie het niet meer over huurverhoging maar over huuraanpassing? A Leystromen vindt betaalbaarheid erg belangrijk. Wij stellen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5%

Tot en met % Meer dan en minder dan ,5% Meer dan ,5% Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2014 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen over de huurverhoging 2016 Wat is de 'inkomensafhankelijke huurverhoging'? De regering wil graag dat de woningmarkt beter doorstroomt en dat er minder mensen scheefwonen (mensen met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 Inkomensafhankelijke huurverhoging: Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2017 INHOUD Vragen over huurverhoging: 1 t/m12 Vragen over huishoudverklaringen: 13 t/m 18 Vragen over bezwaarmogelijkheden:

Nadere informatie

Vraag en antwoord huurverhoging 2015

Vraag en antwoord huurverhoging 2015 Vraag en antwoord huurverhoging 2015 1. Hoe hoog is de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015? Basishuurverhoging is 1,5% Huurverhoging voor inkomens tussen 34.229 en 43.786 is 2% Huurverhoging

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie april 2016

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie april 2016 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie april 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016 3 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige woning?.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016

Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 Veelgestelde vragen huurverhoging 2016 1. Wat is de door Plavei vastgestelde huurverhoging voor sociale huurwoningen? 2. Wat is wettelijk gezien de maximale huurverhoging? 3. De huurverhoging is voor een

Nadere informatie

Toelichting op de huurverhoging 2014

Toelichting op de huurverhoging 2014 Toelichting op de huurverhoging 2014 Onlangs hebt u als huurder de aanzeggingsbrief voor de huurverhoging ontvangen. Bij veel huurders leven er vragen over deze huurverhoging. Hieronder geven wij u enige

Nadere informatie

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015

DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Huurdersplatform KleurrijkWonen Secretariaat Kon.Wilhelminalaan 39 4247 EM KEDICHEM Kenmerk Onderwerp DIR/SdB/ Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2015 Datum Bijlage: Wettelijk kader Huurprijsbeleid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen

Veel gestelde vragen huurverhoging 2015. 1. Huurverhoging algemeen Naar aanleiding van de huurverhoging per 1 juli 2015 en vragen daaromtrent hebben wij de veel gestelde vragen onderstaand weergegeven en voorzien van een beantwoording. Hierbij hebben we de volgende indeling

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2014 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurverhoging KLIK HIER. U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER. U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6%

Huurverhoging KLIK HIER. U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER. U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6% U heeft een huurverhoging tussen de 0% en 2,1% KLIK HIER U heeft een huurverhoging van 2,6% of 4,6% KLIK HIER Heeft u het schriftelijke huurverhogingsvoorstel voor 1 mei 2016 ontvangen? Een voorstel om

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veel gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging.

Huurverhoging 2016. Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. 1 Huurverhoging 2016 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huurverhoging. Huurverhoging 2016 Met behulp van deze informatie, kunt u nagaan hoe het huurverhogingspercentage voor uw woning is bepaald.

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie juli 2016

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie juli 2016 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie juli 2016 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2016... 5 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2016 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen

Inkomensafhankelijke huurverhoging. Veelgestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen Waarom verhoogt Kennemer Wonen de huur? Wij passen jaarlijks de huren aan met de inflatie. Daarnaast verhogen we de huur om de

Nadere informatie

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016

vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 vraag- en antwoordlijst HUURVERHOGING 2016 1. Waarom verhoogt Zayaz de huren? Met de inkomsten uit de huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. Zo houden we ze veilig en leefbaar.

Nadere informatie

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie januari 2017

Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden INHOUD. Versie januari 2017 Huurbeleid Veel gestelde vragen en antwoorden Versie januari 2017 INHOUD VRAGEN OVER HUURVERHOGING 2017... 5 Hoe hoog mag de maximale huurverhoging per 1 juli 2017 zijn voor huurders van een zelfstandige

Nadere informatie

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING?

CASADIVERS. Het antwoord op uw vragen over huurverhoging. Special HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? WAAROM DEZE VERHOGING? Inkomensafhankelijke HUURVERHOGING CASADIVERS Special Het antwoord op uw vragen over huurverhoging WAAROM DEZE VERHOGING? We leggen het u uit VRAAG EN ANTWOORD HOE WERKT BEZWAAR INDIENEN? > PAG. 2 / 3

Nadere informatie

Verandert mijn huurprijs in 2014? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2014 Huur betalen

Verandert mijn huurprijs in 2014? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2014 Huur betalen Huur betalen Als huurder van Wonen Zuid betaalt u maandelijks een huurprijs in ruil voor het gebruik van uw woning. U kunt uw huur op verschillende manieren betalen. Automatische incasso is de gemakkelijkste

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Inkomensafhankelijke huurverhoging 2016 Wat houdt de huurverhoging in? Huurders met een gezamenlijk bruto jaar inkomen tot de 34.678,- krijgen op 1 juli 2016 een huurverhoging van

Nadere informatie

Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid.

Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid. Huurbeleid 2015 Verandert mijn huurprijs in 2015? Uitleg over ons huurbeleid. Wonen Zuid wil haar klanten goed informeren over de huurverhoging in 2015. Daarom ontvangt u niet alleen een brief met het

Nadere informatie

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11356 29 april 2013 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 april 2013, nr. 2013-254587, houdende wijziging

Nadere informatie

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling safhankelijke huurverlaging na inkomensdaling In deze folder leest u een toelichting met enkele voorbeelden voor huurverlaging nadat eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft plaatsgevonden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 926 Huurbeleid Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector

De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector De meest gestelde vragen over de huurverhoging in 2017 in de sociale en vrije huursector Dit overzicht van meest gestelde vragen is onderverdeeld in: Algemeen Sociale sector - Bezwaar maken Vrije sector

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van toegelaten instellingen, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes, besturen van de toegelaten

Nadere informatie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie

Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Hoogte huurprijs en de rol van de Huurcommissie Vanaf 1 juli 2008 Colofon Tekst: Huurcommissie Redactie: Pro Communicatie, Rotterdam Ontwerp: Via creative communications, Rotterdam Prepress: Formzet BV

Nadere informatie

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen op Ik wens u veel leesplezier.

Mocht u opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen op Ik wens u veel leesplezier. Beste lezer, Dit is de tweede nieuwsbrief van 2013 van Huurgeschil.nl. Gezien het feit dat de inkomensafhankelijke huurverhoging nogal wat stof op doet waaien heb ik deze nieuwsbrief geheel aan dit onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 213 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

samenwonen Huur betalen Uitleg, mogelijkheden en advies

samenwonen Huur betalen Uitleg, mogelijkheden en advies samenwonen Huur betalen 02/04-16 Uitleg, mogelijkheden en advies Dorpsstraat 58 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl INHOUD 03 Waar bestaat de

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de Vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid

Huurbeleid. Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Huurbeleid Verandert mijn huurprijs in 2016? Uitleg over ons huurbeleid Voor een groot deel van de huurders van Wonen Zuid verandert de huurprijs per 1 juli 2016. Hierover willen wij u goed informeren.

Nadere informatie

Huurverhoging: verzoek om uitspraak

Huurverhoging: verzoek om uitspraak Huurverhoging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw huurder of verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de huurverhoging? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Interesse in een prachtig appartement?

Interesse in een prachtig appartement? 1 mei 2013 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00

Nadere informatie

Nieuwsflits 20 februari 2017

Nieuwsflits 20 februari 2017 reacties@hbvzflats.nl Nieuwsflits 20 februari 2017 Een maand geleden zond de Minister voor Wonen en Rijksdienst op 20 januari 2017 een 31 pagina s tellende circulaire (MG 2017-1) over het Huurprijsbeleid

Nadere informatie

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016

FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 FAQ Huursombenadering 2017 December 2016 Vraag 1: Wanneer verschijnt de officiële informatie van het ministerie over de huursom en jaarlijkse huurverhogingen in 2017? Op 21 november 2016 publiceerde het

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

HUURBELEIDSPLAN 2015

HUURBELEIDSPLAN 2015 HUURBELEIDSPLAN 2015 Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de directeur d.d. 17 februari 2015 Behandeld door de Raad van Toezicht d.d. 2 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 2.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

alles wat u moet weten over uw huur

alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur alles wat u moet weten over uw huur Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij.

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij. Over het betalen van uw huur Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huur betalen Als huurder bent u verplicht om maandelijks huur te betalen aan uw verhuurder. Daar staat een aantal rechten tegenover. Hoe

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9756 10 april 2015 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 maart 2015, nr. 2015-0000118448, houdende

Nadere informatie

Huur betalen. betalen

Huur betalen. betalen Huur betalen betalen Inhoud Brochure Huur betalen Versie mei 2013 04.13.004 03 Hoe betaal ik? 04 Huurachterstand, wat nu? 05 Professionele hulp bij financiële problemen 06 Huurtoeslag Huurverhoging 07

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek 1 mei 2014 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4 De jaarlijkse huurverhoging 5 Servicekosten 5 Huurcommissie 5 Huurtoeslag 6 Meer informatie

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland en de Nederlandse

Nadere informatie

Woningverbetering en huurprijs

Woningverbetering en huurprijs Woningverbetering en huurprijs Wanneer is een verandering aan een woonruimte een verbetering? En wanneer mag voor een verbetering extra huurverhoging worden gevraagd? In deze brochure leest u waarmee huurders

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 5 De jaarlijkse huurverhoging 5 Huurcommissie 6 Servicekosten 6 Huurtoeslag 7 Meer informatie

Nadere informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie

Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Informatie Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de Vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil

Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil Aanvraagformulier ten behoeve van verzoek tot woningruil A. GEGEVENS AANVRAGER (Huurder van Bouwvereniging Onze Woning) 1. Inschrijfnummer: : 2. Voorletters + Achternaam: 3. Straat + huisnummer: 4. Postcode

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende.

Met deze brief sturen wij u de adviesaanvraag toe met betrekking tot de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2015. Aanvullend het volgende. Postbus 140 5360 AC Grave www.mooiland.nl Handelsregister KvK 31036365 NL0034.24.650B01 De heer W. Spenke Pachterwaard 60 6846 ET Arnhem Onderwerp : adviesaanvraag huurverhoging 2015 Contactpersoon : Annelieke

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed onderhouden en betaalbare

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

juni 2017 Informatie Geacht college, geacht bestuur,

juni 2017 Informatie Geacht college, geacht bestuur, Aan: de colleges van burgemeester & wethouders, de besturen van de vereniging van woningcorporaties, Aedes, Vastgoed Belang en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Woningverbetering: verzoek om uitspraak

Woningverbetering: verzoek om uitspraak Woningverbetering: verzoek om uitspraak Zijn huurder en verhuurder na een woningverbetering het niet eens over de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen uitspraak te doen

Nadere informatie

Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging,

Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging, Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.3.45 Stand van zaken wetsvoorstellen inkomensafhankelijke huurverhoging, met Cbp-advies bronnen Kamerstukken 2011-2012 33129 en 33330, nr. F, Brief van de minister

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

euro. Voor de huishoudens met een inkomen boven de 43.602 euro, kan de huur door de liberalisatiegrens heen stijgen.

euro. Voor de huishoudens met een inkomen boven de 43.602 euro, kan de huur door de liberalisatiegrens heen stijgen. Gezamenlijke Huurdersorganisaties Portaal t.a.v. het secretariaat ASW / Team Wonen Hooigracht 12 2312 KS Leiden Datum 24-1-2014 Betreft Adviesaanvraag Jaarlijkse huurverhoging 2014 Ons kenmerk 140124 Behandeld

Nadere informatie