Wat verandert er voor mij in 2015?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat verandert er voor mij in 2015?"

Transcriptie

1 Wat verandert er voor mij in 2015? Wijzigingsoverzicht voor 2015 IZA GezondSamenPolis Goed voor elkaar B

2 Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland is goed, maar sommige ziekenhuizen zijn beter in bepaalde behandelingen dan andere. Daarom gaat IZA met zorgaanbieders in gesprek om de kwaliteit te verbeteren. En sluiten we voor een aantal ziekenhuisbehandelingen in 2015 alleen een contract met ziekenhuizen die voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Zo zorgen we samen dat de zorg in Nederland goed blíjft. Hoe meten we de kwaliteit? Om de kwaliteit te meten kijken we goed hoe u de zorg ervaart. Ook gebruiken we medische normen, wetenschappelijk onderzoek en de kennis van patiëntenorganisaties. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het aantal behandelingen dat een zorgaanbieder uitvoert. Want hoe vaker een specialist een behandeling uitvoert, hoe groter de kans dat deze in één keer goed is. IZA GezondSamen biedt twee basisverzekeringen De overheid bepaalt welke zorg er in de basisverzekering vergoed wordt. Dat is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Bij IZA GezondSamen kiest u uit twee basisverzekeringen. Voor beide verzekeringen geldt dat u gewoon bij uw eigen huisarts terecht kunt. En voor spoedeisende hulp gaat u naar de huisarts/huisartsenpost of het ziekenhuis. Dat verandert niet. Voor alle andere zorg geldt dat u altijd zelf bepaalt naar welke zorgaanbieder u gaat. Kiest u voor een niet-gecontracteerde aanbieder? Met een IZA GezondSamenPolis Restitutie krijgt u een vergoeding tot maximaal het marktconform tarief. Met een IZA GezondSamenPolis Natura kan het zijn dat u een groot deel van de kosten zelf moet betalen. Kijk voor meer informatie op IZA GezondSamenPolis Restitutie Met de IZA GezondSamenPolis Restitutie kunt u kiezen uit alle zorgaanbieders. Hiervoor betaalt u wel meer premie. Bij de zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben, bent u verzekerd van goede zorg en een volledige* vergoeding van de kosten. Kiest u voor een andere zorgaanbieder, dan ontvangt u een vergoeding tot maximaal het marktconform tarief. IZA GezondSamenPolis Natura Met de IZA GezondSamenPolis Natura kiest u bewust voor goede zorg. Vanaf 2015 hebben wij voor een aantal planbare behandelingen alleen zorgaanbieders gecontracteerd die hoog scoren op onze normen. Het gaat om knie-, heupen staaroperaties, een aantal oncologische behandelingen, bariatrische chirurgie (voor overgewicht) en ggz-behandelingen voor angst, aandoeningen van depressieve aard of onverklaarbare lichamelijke klachten. Het kan zijn dat u voor deze behandelingen verder moet rijden, maar meestal niet verder dan 50 kilometer van uw huis. Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg voor een lagere premie. Kiest u voor een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben? Houd er rekening mee dat u dan 50% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven vergoed krijgt. Zie ook 'Wijzigingen in de basis verzekering' op pagina 3. De lijst met de maximum vergoedingen vindt u op Aanvullende verzekeringen Uw basisverzekering vergoedt niet alle zorg. Verwacht u kosten voor bijvoorbeeld fysiotherapie of de tandarts, kies dan naast uw basisverzekering voor een van de aanvullende verzekeringen. Meer informatie over onze zorgverzekeringen vindt u op Wilt u uw zorgpolis wijzigen? Op uw zorgpolis ziet u welke zorgverzekering(en) u hebt. Passen deze nog bij uw wensen? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u uw zorgpolis wijzigen, ga dan naar Vind eenvoudig een goede zorgaanbieder In Vergelijk en Kies maken we de verschillen in kwaliteit van zorg voor u inzichtelijk. En u ziet met welke zorgaanbieders wij een contract hebben. Wel zo handig! Want kiest u voor een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan bent u verzekerd van goede zorg en voorkomt u dat u mogelijk een lagere vergoeding krijgt. Vind eenvoudig een goede zorgaanbieder via * Mogelijk vallen er kosten onder uw eigen risico of geldt een eigen bijdrage. Kijk voor de voorwaarden op 2

3 Dit verandert er voor u in 2015 De voorwaarden en de vergoedingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari In dit overzicht leest u hier meer over. Wilt u een compleet overzicht van wat u vergoed krijgt? Kijk dan op Wijzigingen in de basisverzekering Wijzigingen in vergoedingen 2015 Combinatietest Farmaceutische zorg Geestelijke gezondheidszorg Geriatrische revalidatie Hulpmiddelen Jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar Medisch specialistische zorg Medisch specialistische zorg en verblijf Orgaandonatie Verblijf Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg Verpleging en verzorging Verwijzing voor medisch specialistische zorg Voetzorg bij diabetes mellitus De combinatietest wordt in 2015 alleen vergoed als u daarvoor een medische indicatie hebt. In 2014 werd de combinatietest ook vergoed voor vrouwen van 36 jaar en ouder. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt in 2015 opgenomen in de basisverzekering. U hebt recht op vergoeding als u hiervoor een medische indicatie hebt. Het Reglement farmaceutische zorg (de lijsten met de door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen, drinkvoedingen en geneesmiddelen waarvoor u vooraf onze toestemming nodig hebt) wijzigt. Het reglement en een uitgebreide uitleg over het voorkeursbeleid vindt u op Voor dieetpreparaten hebt u geen recept meer nodig. U moet wel vooraf onze toestemming vragen. Voor het aanvragen van toestemming kan uw huisarts, diëtist, medisch specialist of kaakchirurg een Verklaring dieetpreparaten van onze website downloaden en invullen. Hebt u een IZA GezondSamenPolis Natura? Wij hebben voor generalistische basis en gespecialiseerde GGZ voor onderzoek naar en behandeling van angst, aandoeningen van depressieve aard of onverklaarbare lichamelijke klachten met een beperkt aantal zorgaanbieders contracten gesloten. De zorg bestaat uit een combinatie van gesprekken en digitale zorg. Meer informatie over deze zorg en de gecontracteerde zorgaanbieders vindt u op U kunt altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Maar als u kiest voor een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben, houd er dan rekening mee dat u groot deel van de kosten zelf moet betalen. U hebt recht op geriatrische revalidatie als deze zorg start binnen een week na een ziekenhuisverblijf, of na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp, of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek als u een acute aandoening hebt. In 2008 is de overheid begonnen met het stapsgewijs functiegericht omschrijven van hulpmiddelen. Dat betekent dat in de omschrijving duidelijk staat voor welke beperking een hulpmiddel ondersteuning biedt. Vanaf volgend jaar geldt dit ook voor: hulpmiddelen die bewustzijnsstoornissen kunnen opheffen of verminderen, bijvoorbeeld een valhelm (schedelbeschermingskap) bij ernstige epilepsie; hulpmiddelen voor stoornissen in de functie van de huid, zoals verbandmiddelen en verbandkleding. Bij de omschrijving staat een overzicht van welke hulpmiddelen eronder vallen. Wilt u een hulpmiddel dat behoort tot de groep van functiegericht omschreven hulpmiddelen, maar staat het hulpmiddel dat u wilt niet in de omschrijving? Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen. Alle hulpmiddelen en de voorwaarden voor vergoeding vindt u in het Reglement hulpmiddelen. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat is in de nieuwe Jeugdwet bepaald. Hierdoor vervallen enkele vergoedingen vanuit de basisverzekering: dyslexiezorg voor kinderen; geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen tot 18 jaar. Medisch specialistische zorg mag ook worden verleend door een klinisch fysicus audioloog, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts (spoedeisende hulp-arts), verpleegkundig specialist of physician assistant als dit tot het deskundigheidsgebied behoort van de betreffende zorgaanbieder. Dit is niet meer beperkt tot de medisch specialist. Hebt u een IZA GezondSamenPolis Natura? Vanaf 2015 sluiten wij voor een aantal behandelingen (knie-, heup- en staaroperaties, een aantal oncologische behandelingen en bariatrische chirurgie) met een select aantal zorgaanbieders een contract. U kunt altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Maar als u kiest voor een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben, houd er dan rekening mee dat u een groot deel van de kosten zelf moet betalen. Meer informatie leest u op pagina 2 onder 'Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst', en op De reiskosten van de orgaandonor worden in 2015 vergoed door de zorgverzekering van de donor in plaats van door de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan. De reiskosten vallen niet onder het eigen risico. Medisch noodzakelijk verblijf in een instelling in verband met verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ en kaakchirurgie wordt uitgebreid van 365 dagen naar 1095 dagen (3 jaar). In de praktijk gaat het vooral om een beperkte groep mensen met een zorgzwaartepakket B GGZ. Er geldt een overgangsregeling voor wie op 31 december 2014 een zorgzwaartepakket B GGZ vanuit de AWBZ heeft. Dan wordt het verblijf vanaf 1 januari 2015 niet vergoed vanuit de zorgverzekering, maar vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hebt u een IZA GezondSamenPolis Natura en gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben? Dan hebt u in 2014 recht op een vergoeding van 80% van de gemiddeld door ons gecontracteerde tarieven. Voor de gespecialiseerde GGZ is dit 75%. In 2015 krijgt u voor zorg door een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben maximaal 50% vergoed van de gemiddeld door ons gecontracteerde tarieven. Houd er rekening mee dat u een groot deel van de kosten zelf moet betalen. De lijst met de maximum vergoedingen vindt u op Verpleging en verzorging (inclusief het persoonsgebonden budget en intensieve kindzorg) verandert voor verzekerden die zelfstandig wonen. Dit valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet in plaats van de AWBZ. Deze zorg is vrijgesteld van het eigen risico. Een jeugdarts of arts in de jeugdgezondheidszorg mag voortaan verwijzen naar alle specialismen van medisch specialistische zorg. Dit is niet langer beperkt tot verwijzing naar een oogarts, kinderarts of orthopeed. Met een zorgprofiel 1 hebt u in 2015 niet langer recht op vergoeding van voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De jaarlijkse voetcontrole, voetverzorgingsadviezen, meer frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 worden wel vergoed vanuit de basisverzekering. Uw huisarts kan u vertellen welk zorgprofiel u hebt. 3

4 Voorkeursbeleid geneesmiddelen Zintuigelijk gehandicaptenzorg Hebt u een IZA GezondSamenPolis Restitutie? Vanaf 2015 vergoeden wij alleen nog de kosten van het voorkeursgeneesmiddel. Een voorkeursgeneesmiddel is ook voordelig voor u. U betaalt hiervoor namelijk geen eigen risico. U betaalt wel eigen risico voor de terhandstellingskosten. Meer informatie leest u op pagina 4 'Vergoedingen voor geneesmiddelen veranderen' en 'Kosten dienstverlening apotheker vallen onder eigen risico'. Het voorkeursbeleid gold al voor verzekerden met een IZA GezondSamenPolis Natura. Zintuiglijk gehandicaptenzorg gaat naar de Zorgverzekeringswet, dit viel in 2014 onder de AWBZ. Deze zorg is niet vrijgesteld van het eigen risico. Algemene wijzigingen Bescherming persoonsgegevens Buitenlandse nota's Eigen risico Geïndexeerde eigen bijdragen en maximale vergoedingen Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor het aangaan en uit voeren van de verzekering(en). De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, zijn uitgebreid. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken: als u deelneemt aan een collectieve overeenkomst: voor gegevensuitwisseling met de contractant van de collectieve overeenkomst voor de beoordeling van uw recht op premiekorting; voor werving voor onze eigen en gelijksoortige diensten en producten en daarbij behorende marketingactiviteiten (tot 1 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst). Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Het verplicht eigen risico gaat van 360 naar 375 per kalenderjaar. De overheid indexeert elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen. Dit betekent dat wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van zorg of een hulpmiddel. De geïndexeerde bedragen voor 2015 vindt u op Tekstuele wijzigingen Zorginstituut Nederland Het College voor Zorgverzekeringen heeft een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Dit hebben wij aangepast in onze voorwaarden. Vergoedingen voor geneesmiddelen veranderen IZA hanteert een voorkeursbeleid voor geneesmiddelen. Dit betekent dat wij binnen een aantal geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof een voorkeursgeneesmiddel hebben aangewezen. Een voorkeursge nees middel is een variant waarvan de kosten lager zijn. Zo houden we de zorg betaalbaar en uw premie zo laag mogelijk. Hebt u een IZA GezondSamenPolis Restitutie? Dan verandert er wat voor u. Voortaan vergoeden wij alleen nog de kosten van het voorkeurs geneesmiddel. Een voorkeursgeneesmiddel is ook voordelig voor u. U betaalt hiervoor namelijk geen eigen risico. U betaalt wel eigen risico voor de kosten die de apotheek maakt voor het afleveren van het genees middel, de terhandstellingskosten. Is het voor u medisch onverantwoord om het voorkeurs geneesmiddel te gebruiken? Dan krijgt u een ander geneesmiddel vergoed. Uw (huis)arts bepaalt of dit voor u medisch noodzakelijk is. Deze geneesmiddelen vallen wel onder uw eigen risico. Hebt u een IZA GezondSamenPolis Natura? Dan gold het voorkeursbeleid al voor u. Voor u verandert er dus niets. Uitgebreide informatie leest u op Kosten dienstverlening apotheker vallen onder eigen risico Wanneer u een voorgeschreven geneesmiddel haalt bij de apotheek, betaalt u voor het geneesmiddel zelf en voor de dienstverlening van de apotheek. De kosten voor de dienst verlening van uw apotheek vallen onder uw eigen risico. Deze dienstverlening van de apotheek bestaat bijvoorbeeld uit: - extra begeleiding als u voor het eerst een bepaald geneesmiddel gebruikt - controleren of de voorgeschreven dosering en het voor geschreven gebruik juist zijn - bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt - een instructie voor het gebruik van uw inhalatiemedicatie (pufje) - het samenstellen van het geneesmiddel Gebruikt u een voorkeursgeneesmiddel? Dan betaalt u niets voor het geneesmiddel. Als u een niet-voorkeursgeneesmiddel gebruikt op medisch voorschrift, dan vallen de kosten van het geneesmiddel onder uw eigen risico. De kosten voor de dienstver lening door de apotheek vallen in beide gevallen onder uw eigen risico. Wilt u meer weten? Kijk op 4

5 Wijzigingen in de aanvullende verzekering IZA Extra Zorg Wijzigingen in vergoedingen 2015 Alternatieve zorg Circumcisie (besnijdenis) U hebt recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is opgenomen in Vergelijk en Kies op Uw arts voor acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antro posofie, homeopathie en natuurgeneeswijzen moet voortaan ook opgenomen zijn in Vergelijk en Kies. Psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar, relatietherapie en behandelingen zoals celtherapie en chelatietherapie worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Vanaf 1 januari 2015 hebt u voorafgaand aan de behandeling onze toestemming nodig. Gezondheidstest Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik Huidtherapie Indicatie bovenooglidcorrectie Medische check-up De gezondheidstest is vernieuwd. Een persoonlijk gesprek met een leefstijlcoach is nu onderdeel van de test: de Leefstijl Check. Wij vergoeden de test alleen als deze is verzorgd door een aanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een aanbieder een contract met ons heeft. In 2015 hebt u recht op vergoeding van maximaal 2 hand- of vingerspalken per kalenderjaar. De spalk moet geleverd worden door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een zorgaanbieder een contract met ons heeft. Uw zorgaanbieder weet welke spalken voor vergoeding in aanmerking komen. Preventieve spalken vergoeden wij niet. Voor huidtherapie (acne, camouflage en ontharen) hebt u vanaf 1 januari 2015 een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. De indicatie voor correctie van de bovenoogleden wijzigt. In 2015 hebt u recht op een (gedeeltelijke) vergoeding als de pupil eenderde wordt bedekt door de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi als u recht vooruit kijkt. IZA Extra Zorg 3 en 4: de vergoeding voor de medische check-up vervalt. Mindfulness bij burn-outklachten Mutssja's Plaswekker Psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar Hebt u burn-outklachten? Dan hebt u in 2015 recht op een vergoeding van een training Mindfulness van 8 weken in groepsverband tot maximaal 350 per kalenderjaar. Hebt u een indicatie voor een pruik volgens de Regeling zorgverzekering en u kiest voor een andere hoofdbedekking? Dan hebt u geen voorschrift en toestemming nodig. U kunt kiezen uit een tegemoetkoming in de kosten voor een pruik óf een tegemoetkoming in de kosten voor andere hoofdbedekkingen. (Huur)kosten voor een plaswekker worden vergoed voor kinderen van 6 tot 18 jaar die 's nachts in bed plassen. Vanaf 1 januari 2015 hebt u voor een plaswekker een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist nodig. De plaswekker moet geleverd worden door een leverancier met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een leverancier een contract met ons heeft. Alleen dan hebt u recht op volledige vergoeding van 1 plaswekker gedurende de looptijd van de verzekering. Uw zorgaanbieder weet welke plaswekkers voor vergoeding in aanmerking komen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen jonger dan 18 jaar verandert per 1 januari Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet wordt de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg. U hebt geen recht meer op vergoeding van de therapieën Cogmed voor kinderen, neurofeedback voor kinderen en groepsbehandelingen voor kinderen van ouders met een psychische stoornis. Vakantiekampen De vergoeding voor verblijf in een therapeutisch vakantiekamp vervalt per 1 januari Voetzorg bij diabetici Hebt u diabetes mellitus met zorgprofiel 1? Dan worden voetbehandelingen in 2015 vergoed als onderdeel van het artikel Hulp door een podotherapeut of pedicure. Het gaat om behandelingen met als doel (pijn)klachten door huid- en nagelaandoeningen en/of overmatige druk op voet of nagels te verminderen om wonden te voorkomen. Uw huisarts kan u vertellen of u onder zorgprofiel 1 valt. Algemene wijzigingen Bescherming persoonsgegevens Buitenlandse nota's Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor het aangaan en uit voeren van de verzekering(en). De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, zijn uitgebreid. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken: als u deelneemt aan een collectieve overeenkomst: voor gegevensuitwisseling met de contractant van de collectieve overeenkomst voor de beoordeling van uw recht op premiekorting; voor werving voor onze eigen en gelijksoortige diensten en producten en daarbij behorende marketingactiviteiten (tot 1 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst). Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Wijzigingen in de aanvullende verzekering IZA Classic Comfort* Wijzigingen in vergoedingen 2015 Alternatieve zorg Circumcisie (besnijdenis) Gedeeltelijke kunstgebitten Gezondheidstest Hand- of vingerspalk voor tijdelijk gebruik U hebt recht op een vergoeding voor alternatieve zorg als uw zorgaanbieder is opgenomen in Vergelijk en Kies op Uw arts moet voortaan ook opgenomen zijn in Vergelijk en Kies. Psychosociale zorg voor kinderen tot 18 jaar, relatietherapie en behandelingen zoals celtherapie en chelatietherapie worden vanaf 1 januari 2015 niet meer vergoed. Een medisch noodzakelijke besnijdenis vergoeden wij volledig als die is uitgevoerd door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een zorgaanbieder een contract met ons heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vergoeden wij de kosten tot ten hoogste 600. U hebt voorafgaand aan de behandeling onze toestemming nodig. Per 2015 worden de artikelen Gedeeltelijke kunstgebitten door tandarts en Gedeeltelijke kunstgebitten door tandprotheticus samengevoegd tot één artikel. De tandprotheticus mag handelingen verrichten die behoren tot zijn deskundigheidsgebied. De gezondheidstest is vernieuwd. Een persoonlijk gesprek met een leefstijlcoach is nu onderdeel van de test: de Leefstijl Check. Wij vergoeden de test alleen als deze is verzorgd door een aanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een aanbieder een contract met ons heeft. In 2015 hebt u recht op vergoeding van maximaal 2 hand- of vingerspalken per kalenderjaar. De spalk moet geleverd worden door een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben. In Vergelijk en Kies op kunt u nakijken of een zorgaanbieder een contract met ons heeft. Uw zorgaanbieder weet welke spalken voor vergoeding in aanmerking komen. Preventieve spalken vergoeden wij niet. 5

6 Huidtherapie Indicatie bovenooglidcorrectie Mindfulness bij burn-outklachten Voetzorg bij diabetici Voor huidtherapie (camouflage en ontharen) hebt u vanaf 1 januari 2015 een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. De indicatie voor correctie van de bovenoogleden wijzigt. In 2015 hebt u recht op een (gedeeltelijke) vergoeding als de pupil eenderde wordt bedekt door de onderrand van het bovenooglid of de overhangende huidplooi als u recht vooruit kijkt. Hebt u burn-outklachten? Dan hebt u in 2015 recht op een vergoeding van een training Mindfulness van 8 weken in groepsverband tot maximaal 350 per kalenderjaar. Hebt u diabetes mellitus met zorgprofiel 1? Dan worden voetbehandelingen in 2015 vergoed als onderdeel van het artikel Hulp door een podotherapeut of pedicure. Het gaat om behandelingen met als doel (pijn)klachten door huid- en nagelaandoeningen en/of overmatige druk op voet of nagels te verminderen om wonden te voorkomen. Uw huisarts kan u vertellen of u onder zorgprofiel 1 valt. Algemene wijzigingen Bescherming persoonsgegevens Buitenlandse nota's Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor het aangaan en uitvoeren van de verzekering(en). De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, zijn uitgebreid. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken: als u deelneemt aan een collectieve overeenkomst: voor gegevensuitwisseling met de contractant van de collectieve overeenkomst voor de beoordeling van uw recht op premiekorting; voor werving voor onze eigen en gelijksoortige diensten en producten en daarbij behorende marketingactiviteiten (tot 1 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst). Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. * Deze aanvullende verzekering is geen onderdeel van het collectieve contract van IZA met VNG, IPO en UvW. U kunt deze verzekering uiteraard wel behouden of afsluiten. Hervorming van de langdurige zorg (AWBZ) De zorg in Nederland staat onder druk. We leven langer en er zijn meer ouderen, waardoor meer mensen zorg nodig hebben. Hierdoor stijgen de zorgkosten. En dus zijn er veranderingen nodig om de zorg betaalbaar te houden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat daarom de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking anders organiseren vanaf 1 januari Wat verandert er voor u? Hebt u verpleging en verzorging thuis nodig, zoals een verpleegkundige die uw wond verzorgt of een injectie komt geven? Deze zorg wordt nu betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2015 valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Naast de zorgverzekeraar en zorgkan toren gaan ook gemeenten een belangrijke rol spelen. Zij worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning die nu nog onder de AWBZ valt. U kunt hierbij denken aan begeleiding en dagbesteding. De gemeente is vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet. In de Jeugdwet zijn alle vormen van jeugdzorg opgenomen die te maken hebben met opvoed- en opgroeiproblematiek, inclusief geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dyslexiezorg. GGZ en dyslexiezorg zijn nu opgenomen in de zorgverzekering, maar vanaf 2015 is de gemeente hier voor kinderen tot 18 jaar verantwoordelijk voor. Meer informatie vindt u op Wilt u een wijziging doorgeven of bijvoorbeeld een gezinslid aanmelden? Dat doet u gemakkelijk en veilig in Mijn IZA door in te loggen met uw DigiD. Altijd bereikbaar via Dit wijzigingsoverzicht is een beknopte weergave van de wijzigingen in de vergoedingen voor Op het moment waarop dit wijzigingsoverzicht werd gedrukt, waren nog niet alle besluiten door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Nieuwe wijzigingen voor 2015 vermelden wij op De exacte aanspraken vindt u in de verzekerings voorwaarden. Dit overzicht is met zorg samengesteld, toch kunt u er geen rechten aan ontlenen. De exacte vergoedingen worden in de verzekeringsvoorwaarden omschreven IZA Zorgverzekeraar N.V., gevestigd in Arnhem, KvK-nummer: , DNB-vergunningnummer:

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B102-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland

Nadere informatie

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel. Wijzigingsoverzicht D7451-201410

IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel. Wijzigingsoverzicht D7451-201410 IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel Wijzigingsoverzicht 2015 D7451-201410 U zit goed bij IZA Cura Rotterdampakket Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Wijzigingsoverzicht 2014 U zit goed bij IZA Cura Drechtsteden Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015

VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015 VGZ GemeentePakket Verzekeringsvoorwaarden 2015 Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende verzekering(en) bij VGZ. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015. Alle wijzigingen op een rij Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2015 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Wettelijke wijzigingen in de basisverzekering 4 Wijzigingen door Delta

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015 Jong Gezin Vijftig plus Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 6 1.4

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekering Azivo AV Zoetermeer/ Pijnacker-Nootdorp Zo werkt deze pdf In deze bladerbare

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Gezin Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Jong Pakket Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende zorgverzekering(en) bij

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IZA Zorgverzekering Welkom bij IZA Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij IZA. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over declareren

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Aanvullend Goed, Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ , Beter, Best VGZ Tand Goed, Beter, Best Aanvullende Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw aanvullende

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Ooievaar Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Ooievaar en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Ooievaar vergoedingen aanvullende verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie

IZA Cura Zuid-Limburg

IZA Cura Zuid-Limburg IZA Cura Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 IZA Cura Zuid-Limburg vergoedingen aanvullende verzekering 2015 3 Inhoudsopgave IZA

Nadere informatie

National Academic Ruime Keuze 2015

National Academic Ruime Keuze 2015 National Academic Ruime Keuze 2015 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden autoverzekering 2014 Welkom bij National Academic In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de National Academic

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015

VGZ Zuid-Limburg. Vergoedingen aanvullende verzekering 2015 VGZ Zuid-Limburg en aanvullende verzekering 2015 2 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zuid-Limburg 2015 Inhoudsopgave I Algemeen gedeelte 5 Aanvullende verzekering 5 Aanmelding en acceptatie 5 Fraude 5 Looptijd,

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie