Plan van aanpak. Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout. Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout. Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Dementiezorg gemeenten Breda en Oosterhout Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout

2 Documentbeheer Projecteigenaar Mw. H. Meijs Datum 24 maart 2009 Projectmanager Mw. C. van Hulten Versie 2 Samensteller document Mw. C. van Hulten Status definitief Projectnummer Volgt nog Distributielijst Naam Organisatie Projectrol Gewenste actie Mw. H. Meys Odija Projecteigenaar / Voorzitter / Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Dhr. W. van Alphen Alzheimer Nederland Vertegenwoordiger afdeling regio Breda Alzheimer Nederland Dhr. M. Konings Amphia Ziekenhuis Vertegenwoordiger Ziekenhuis Dhr. M. Hodes Elisabeth Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. M. Visser GGZ Breburg Vertegenwoordiger GGZ Mw. I. Jordans HOOM Vertegenwoordiger mantelzorg ondersteuning Mw. A. van Alphen Steunpunt informele Vertegenwoordiger zorg Breda STIB mantelzorgondersteun ing Mw. S. Peters Surplus Vertegenwoordiger thuiszorg en verpleegen verzorgingshuizen Mw. Z. van Toorenburg Surplus Welzijn Vertegenwoordiger (Merites) Welzijn Dhr. M. Wijngaards Thebe Mark en Vertegenwoordiger Maasmond thuiszorg Mw. I. Huijkelom Huispitaal Vertegenwoordiger thuiszorg Mw. A. Jansen Thuiszorg Breda Vertegenwoordiger thuiszorg Mw. E. Biemans De Volckaert SOB Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. V. van Kuijk De Leystroom Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuis Mw. M. Wallenburg Raffy Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuis Dhr. E. Stevens Huisartsenkring West- Vertegenwoordiger Brabant huisartsen Dhr. G. Seleky Gemeente Breda Vertegenwoordiger gemeente Dhr. B. Cornelissen Gemeente Oosterhout Vertegenwoordiger gemeente 2

3 Datum Versie Wijzigingen 17 maart n.a.v. stuurgroepvergadering: resultaten toevoegen bij helpen bij zoeken naar hulp : Randvoorwaarden functie van dementieconsulent vastleggen voor de regio resultaten toevoegen: bij de ontwikkeling van producten en diensten rekening houden met de allochtone populatie. - werkgroep samenstelling toegevoegd - plaatje verdeling werkgroepen aangepast werkgroep scholingsaanbod = werkgroep ondersteuningsaanbod - overzicht projectplanning: tijdbalkjes en tijdpad van de werkgroepen aangepast. 3

4 Inhoud 1 INLEIDING 5 2 PROJECTDOELSTELLINGEN RESULTATEN METING VAN DE RESULTATEN BORGING VAN DE PROJECTRESULTATEN BEREIK DOELGROEP BEPERKING M.B.T. TIJD EN GELD RELATIES MET ANDERE PROJECTEN/ACTIVITEITEN AANNAMES 11 3 PROJECTPLANNING 12 4 BEGROTING 21 5 PROJECTORGANISATIE PROJECTORGANISATIESTRUCTUUR ROLBESCHRIJVINGEN 22 6 BEHEERSINSTRUMENTEN VERANTWOORDINGS- EN EVALUATIE ACTIVITEITEN METEN VAN BEHAALDE RESULTATEN BORGING VAN DE PROJECTRESULTATEN 26 7 COMMUNICATIEPLAN 28 Bijlagen: 1. Beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind Overzicht verpleeg- en verzorgingshuizen Breda en Oosterhout 3. Voortgangsrapportage 4. Netwerkindicatoren dementie ketenzorg 4

5 1 Inleiding Zowel binnen de regio Breda als binnen Oosterhout hebben een aantal ketenpartners in de afgelopen jaren de basis gelegd om de dementiezorg in de regio te verbeteren. Gemeente Oosterhout heeft meegedaan aan het Landelijk Dementie Programma (LDP) en in anderhalf jaar tijd de functie van dementieconsulent geïmplementeerd en een inloophuis voor dementerenden en mantelzorgers ontwikkeld. De regio Breda/Alphen-Chaam/Baarle-Nassau heeft in de afgelopen twee jaar gewerkt aan het regionaal zorgpad dementie waarin de verwijsrichtlijn dementie en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de casemanager zijn opgenomen. Samen met het dementieproject in de regio Woudrichem, Werkendam en Aalburg hebben zij de website ontwikkeld, waarin informatie over dementie te vinden is en de sociale kaart is opgenomen. Daarnaast wordt momenteel een inventarisatie gemaakt van de aanwezige respijtzorg en worden mogelijkheden tot verbetering / uitbreiding aangegeven. Ook dit onderdeel wordt voor 1 september 2009 afgerond. Voortbordurend op de reeds gelegde basis is het netwerk van zorgaanbieders uitgebreid met gemeenten, welzijnsinstellingen en mantelzorgondersteuning, zodat een volwaardig Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk is ontstaan. Samen willen de ketenpartners de zorg rondom de sociale aspecten van dementie verder vormgeven. 5

6 2 Projectdoelstellingen Het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) heeft de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd: 1. Eind 2011 kunnen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers beter omgaan met dementie in de regio Breda en Oosterhout. 2. Eind 2011 is de draagkracht van de mantelzorger vergroot en de zorgbelasting verlicht. 3. Eind 2011 is het sociale isolement van mensen met dementie en hun mantelzorgers doorbroken en wordt participatie gestimuleerd. De participanten binnen het RDO zorgen er voor dat eind 2011 minimaal de volgende functies aanwezig zijn in de regio Breda en Oosterhout: a. Verspreiden van kennis over dementie b. Breed informeren over dementie c. Breed adviseren over dementie d. Helpen bij het zoeken naar hulp e. Bieden van scholing en training i. Scholing en ondersteuning van professionals ii. Leerplaats (stage- of opleidingsplaatsen) iii. Training van mantelzorgers en vrijwilligers f. Signaleren van knelpunten te behoeve van beleid g. Cliëntsysteembegeleiding en opbouwen van sociale netwerken rondom cliëntsystemen h. Stimuleren van de implementatie van best practices of care De ondersteuning van mensen met dementie en hun betrokken mantelzorgers, vrijwilligers en professionals wordt hierdoor verbeterd. (zie ook bijlage 1: beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind 2011) 2.1 Resultaten Algemene resultaten: 1. Via het RDO wordt het aanbod voor ondersteuning in de regio en de aanwezige expertise over sociale aspecten van dementie transparant gemaakt en toegankelijk voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, zodat de kennis verspreid wordt. Op basis hiervan kan vervolgens gezamenlijk aanvullende expertise en ondersteuning worden ontwikkeld. De aanwezige expertise over sociale aspecten van dementie wordt breed ingezet om mantelzorger, vrijwilligers en professionals te informeren en adviseren over dementie. De nadruk ligt daarbij op vroegsignalering en omgaan met dementie. Daarnaast wordt de aanwezige expertise gebruikt voor scholing en training van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. 2. Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen eind 2011 via minimaal 2 laagdrempelige Dementie Ondersteunings- en Ontmoetingspunten in de regio Breda en Oosterhout informatie, advies, voorlichting en emotionele ondersteuning. Daarnaast is er in de ondersteuningspunten ruimte voor ontmoeting. Het streven is reeds bestaande initiatieven in de regio op dit gebied aan te bieden via de ondersteuningspunten. Vervolgens wordt tijdens de looptijd van dit project het aanbod uitgebreid. 6

7 Ten aanzien van de benoemde functies van het RDO worden de volgende resultaten benoemd welke eind 2011 gerealiseerd moeten zijn: A Verspreiden van kennis over dementie Voor mantelzorgers, dementerenden, burgers: 1. kennisverspreiding via laagdrempelige bijeenkomsten 1, bijvoorbeeld het Alzheimer café in Breda en het Alzheimer Café in Oosterhout. Deze bijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd in de laagdrempelige ondersteuningspunten. Voor vrijwilligers, medewerkers en professionals: 2. casuïstiekbesprekingen met als thema omgaan met dementie B Breed informeren over dementie Voor burgers: 3. campagne 2 gericht op herkenning van dementie en taboedoorbreking. Deze campagne wordt 2 jaarlijks gehouden in de week waarin de Alzheimer dag valt. 4. Schriftelijke voorlichting met folders over dementie bij alle maatschappelijke en gezondheidsinstellingen 5. Publieksvoorlichting in artikelen, website en berichten via regionale media 6. In dementieproject in de regio Land van Heusden en Altena wordt momenteel een Eerste Hulp Bij Dementie informatiekoffer ontwikkeld. De koffer bestaat onder andere uit informatie over dementie in de vorm van boeken, folders en DVD s. Wanneer de eindevaluatie positief is kan deze interventie ook in de regio Breda worden uitgerold. C Breed adviseren over dementie 7. Mogelijkheden ontwikkelen geheugenwinkel onderzoeken en zo mogelijk uitgevoerd. 8. De ketenpartners geven op hun eigen websites een link weer naar de website D Helpen bij het zoeken naar hulp 9. Sociale kaart, waarop het aanbod voor ondersteuning in de regio weergegeven is, actueel houden op de website 10. Een gedrukte versie van de sociale kaart uitgeven, mogelijkheden tot uitgeven van Annevillegroep-breed exemplaar. 11. Randvoorwaarden functie dementieconsulent vaststellen voor de regio. E Bieden van scholing en training i. Scholing en ondersteuning van professionals ii. Leerplaats (stage- of opleidingsplaatsen) iii. Training van mantelzorgers en vrijwilligers: psycho-educatie F Signaleren van knelpunten ten behoeve van beleid 12. Alzheimer Nederland kan gevraagd en ongevraagd advies geven. G Cliëntsysteembegeleiding en opbouwen van sociale netwerken rondom cliëntsystemen 1 Laagdrempelige bijeenkomsten: Bijeenkomsten die georganiseerd worden voor geïnteresseerden, die gemakkelijk bereikbaar zijn en waarvoor vrijwel geen inspanning vanuit de bezoeker nodig is, b.v. een Alzheimer Café. 2 Campagne: het massaal onder de aandacht brengen van een onderwerp met als doel een gedragsverandering teweeg te brengen en/of een discussie op gang te brengen. Over het algemeen wordt een korte periode (een week) extra aandacht besteed aan een bepaald onderwerp. 7

8 13. In de laagdrempelige ondersteuningspunten wordt een activiteit georganiseerd die aanzet tot netwerken b.v. lotgenotencontact over dementie H Stimuleren van de implementatie van best practices of care 14. Binnen de Annevillegroep zijn 3 RDO s opgericht. Hierdoor kan gemakkelijk kruisbestuiving plaatsvinden. Succesvolle interventies worden uitgerold over de regio. Bij het realiseren van de resultaten wordt ook het perspectief van de allochtone populatie belicht Meting van de resultaten Aan het begin van het project wordt een 0-meting uitgevoerd met behulp van de, door VWS, CBO en Alzheimer Nederland ontwikkelde, netwerkindicatoren dementie ketenzorg. Daarbij is de score voor indicator 1: informatie en voorlichting het meest relevant voor dit project. Jaarlijks wordt een herhaalmeting uitgevoerd. De netwerkindicatoren dementie ketenzorg worden momenteel getest in 16 koploperregio s, waaronder de Annevillegroep regio. Het streven van VWS is de netwerkindicatoren in 2009 landelijk uit te rollen en jaarlijks in te laten vullen door dementie ketens. Hierdoor wordt jaarlijks een herhaalmeting uitgevoerd, ook na het beëindigen van het project. Niet alle in dit projectplan benoemde resultaten komen aan de orde in de indicatorenset. In overleg met stichting Zet zal gekeken worden hoe (provinciaal?) de resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden Borging van de projectresultaten Het is belangrijk dat na het wegvallen van de projectstructuur de opgebouwde samenwerking en de geïmplementeerde producten en activiteiten worden gecontinueerd. Om dit te garanderen wordt elke, gedurende het project ontwikkelde, product of dienst ondergebracht bij minimaal één van de ketenpartners. Deze ketenpartner is verantwoordelijk voor het continueren van de product of dienst na beëindiging van het project. Binnen de projectperiode heeft de betreffende ketenpartner de tijd om, indien nodig, structurele financiële middelen vrij te maken. Het structureel onderbrengen van ontwikkelde producten of diensten bij een ketenpartner bevordert het inbedden in de reguliere processen. Daarnaast wordt tijdens het ontwikkelen van nieuwe initiatieven al rekening gehouden met de borging. Hierbij worden financiële, personele en materiële gevolgen van een interventie in overweging genomen. De afspraken die in de stuurgroep gemaakt worden ten aanzien van de borging worden vastgelegd in het plan van borging. Na het beëindigen van het project blijft het netwerk in stand. De ketenpartners dragen via de sturingsmechanismen afstemming, coördinatie en regie gezamenlijk zorg voor het continueren van de opgeleverde projectresultaten, totdat inbedding in de lijn heeft plaatsgevonden. 2.2 Bereik Het RDO Breda en Oosterhout heeft de volgende geografische afbakening: Stad Breda, inclusief de kerndorpen Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout en stad Oosterhout inclusief de kerndorpen Den Hout, Oosteind en Dorst. Het RDO Breda en Oosterhout is een netwerkorganisatie, bestaande uit de volgende organisaties, werkzaam in de regio: Intramurale zorginstellingen: 8

9 o Elisabeth (namens 6 verpleeg- en verzorgingshuizen) o Odija (namens 11 verpleeg- en verzorgingshuizen) o Surplus (namens 2 verpleeg- en verzorgingshuizen) o De Volckaert SBO (namens 4 verpleeg- en verzorgingshuizen) o Raffy o De Leystroom GGZ: GGZ Breburg Ziekenhuis: Amphia Ziekenhuis Huisartsenkring West-Brabant Thuiszorgorganisaties: o Thebe Mark en Maasmond o Surplus o Careyn thuiszorg Breda o Huispitaal Welzijnsorganisatie: o Surplus welzijn Steunpunt mantelzorg / informele zorg: o o HOOM Steunpunt informele zorg Breda Alzheimer Nederland, afdeling regio Breda Gemeenten: o o Gemeente Breda Gemeente Oosterhout De partners van het RDO Breda en Oosterhout hebben gezamenlijk het convenant Dementie ondersteuningsnetwerk Breda en Oosterhout ondertekend, waarmee de afspraak tot het uitvoeren van het project dementiezorg Breda en Oosterhout is bezegeld. Dit projectvoorstel is een integraal onderdeel van het convenant. Drie kleine zelfstandige verpleeg- en verzorgingshuizen in deze regio hebben besloten niet deel te nemen aan dit project: o Breedonk (heeft in 2009 geen capaciteit beschikbaar, wil op de hoogte blijven en graag in 2010 aansluiten) o Ruitersbos o Zuiderhout (2 locaties, heeft samenwerkingsafspraken met Odija betreffende de BOPZ afdeling) Een overzicht van alle verpleeg- en verzorgingshuizen in Breda en Oosterhout is opgenomen in de bijlagen. 2.3 Doelgroep Dit project is gericht op mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de gemeenten Breda en Oosterhout. Overige regio s vallen buiten dit project. Dementie is geen op zichzelf staande ziekte, maar een naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom). Er zijn veel verschillende vormen van dementie en enkele tientallen ziekten waarbij dementie kan optreden. De belangrijkste is de ziekte van Alzheimer. De diagnose dementie wordt gesteld als er sprake is van stoornissen in geheugen, taal, denken, waarnemen, redeneren en handelen die het functioneren aanmerkelijk belemmeren en die niet worden veroorzaakt door een delier. 9

10 Het overgrote deel van de patiënten woont nog thuis en wordt verzorgd door familie of anderen in de naaste omgeving. Dit project is bedoeld voor mensen met het dementie syndroom. Andere aandoeningen vallen buiten de grenzen van dit project. 2.4 Beperking m.b.t. tijd en geld Het project heeft een doorlooptijd van 3 jaar, tot uiterlijk 31 december Binnen dit tijdsbestek worden benoemde resultaten gerealiseerd. De personele inzet daarbij is als volgt begroot: Projectmanager 14,5 uur per week Leden stuurgroep 4 uur per maand gedurende 3 jaar Leden werkgroepen gemiddeld 2 uur per week 3 Financiële beperkingen: Voor dit project wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant. De subsidie bedraagt maximaal voor het projectmanagement (exclusief overhead) en voor communicatie en Public Relations, gedurende de looptijd van het project. De leden van het RDO staan garant voor de niet-gesubsidieerde kosten van het project. Na afronding van het project eind 2011 blijft het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk binnen de gemeenten Breda en Oosterhout voortbestaan. Tijdsbelasting en reiskosten voor het bijwonen van reguliere bijeenkomsten komen voor rekening van de netwerk leden. 2.5 Relaties met andere projecten/activiteiten Het in dit projectvoorstel beschreven project is een vervolg op: - Het project dat in het kader van het Landelijk dementie programma van 2006 tot 2008 in Oosterhout is uitgevoerd. - Het dementieproject dat door ketenpartners in de regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle-Nassau van wordt uitgevoerd. Daarnaast loopt van binnen de Annevillegroep regio een dementieproject in de regio Woudrichem, Werkendam en Aalburg. Deze regio heeft samen met Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg een RDO gevormd. Het derde RDO binnen de Annevillegroepregio is geografisch gelegen in Etten-Leur en Zundert. De projecten in regio Breda en regio Woudrichem hebben geleid tot het ontwikkelen van de website voor de Annevillegroep regio. Hierop is algemene informatie over dementie en de sociale kaart dementie voor een gedeelte van de regio te vinden. Deze website kan uitgebreid worden met sociale kaart gegevens van andere subregio s en ook het scholingsaanbod kan regiobreed worden weergegeven. Regio Oosterhout maakt ook een sociale kaart. De websites worden aan elkaar verbonden. Doordat dementieprojecten in de regio in Annevillegroep verband zijn uitgevoerd worden de geleerde lessen meegenomen in de uitvoering van dit project. Stichting Zet zal Provincie breed zorgen voor kruisbestuiving tussen de verschillende RDO s. 3 2 maal per maand 1,5 uur overleg + voorbereidingstijd komt op gemiddeld 2 uur per week. 10

11 2.6 Aannames - De te ontwikkelen ondersteuningspunten worden ondergebracht bij reeds bestaande steunpunten, zodat er geen kosten zijn voor bouw, huur en beheer. 11

12 3 projectplanning Binnen de Annevillegroep zijn 3 RDO s van start gegaan. De doelstellingen van de RDO s komen overeen met uitzondering van het inventariseren van de sociale kaart. Dit is in de regio Breda en Woudrichem, Werkendam en Aalburg al uitgevoerd en is voor de overige gemeenten een resultaat dat binnen dit project gerealiseerd zal worden. Om de in hoofdstuk 2 benoemde resultaten te realiseren worden in 2009 de volgende werkgroepen opgestart: 1. Werkgroep expertise ontwikkeling voor professionals 2. Werkgroep publiekscampagne gericht op vroegsignalering van dementie 3. Werkgroep geheugenwinkel 4. Werkgroep ondersteuningspunt per gemeente Daarnaast wordt voor de gehele Annevillegroep regio het scholingsaanbod op het gebied van omgaan met dementie en de ontbrekende sociale kaart gegevens geïnventariseerd door de projectleider. Eind 2009 zijn deze activiteiten afgerond. Daarna zal in 2010 per regio de werkgroep aanbod in ondersteuningspunt starten die evalueert of het bestaande ondersteuningsaanbod dat in de ondersteuningspunten wordt aangeboden toereikend is en aan welke aanvullingen behoefte is. N.a.v. de aanbevelingen van deze werkgroep worden er nieuwe producten en/of diensten ontwikkeld. De werkgroepen 1 tot en met 3 kunnen over de drie RDO s verdeeld worden. De resultaten van de drie werkgroepen worden uitgerold over de twee andere RDO s. RDO Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Woudrichem, Werkendam, Aalburg De volgende werkgroepen starten in 2009: Werkgroep ondersteuningspunt Drimmelen Werkgroep ondersteuningspunt Moerdijk Werkgroep ondersteuningspunt Geertruidenberg Werkgroep ondersteuningspunt Woudrichem, Werkendam en Aalburg Werkgroep publiekscampagne vroegsignalering dementie, voor de hele Annevillegroepregio In 2010 start de werkgroep ondersteuningsaanbod vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden RDO Etten-Leur Zundert De volgende werkgroepen starten in 2009: Werkgroep ondersteuningspunt Etten-Leur Werkgroep ondersteuningspunt zundert Werkgroep expertiseontwikkeling professionals, voor de hele Annevillegroepregio In 2010 start de werkgroep ondersteuningsaanbod vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden Doel RDO s: - ontwikkelen ondersteuningspunten - expertise ontwikkeling Breda Oosterhout De volgende werkgroepen starten in 2009: Werkgroep ondersteuningspunt Breda Werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout Werkgroep geheugenwinkel, rekening houden met uitrol over de regio In 2010 start de werkgroep ondersteuningsaanbod vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden Door projectleider voor de hele Annevillegroepregio: - inventariseren scholingsaanbod eind 2009 gereed - inventariseren sociale kaart gegevens Etten-Leur /Zundert en Moerdijk / Drimmelen / Geertruidenberg Figuur 1 verdeling werkgroepen RDO s Annevillegroep 12

13 De werkgroep expertise ontwikkeling voor professionals ontwikkelt een scholingsprogramma voor de komende drie jaar (zoals de naam van de werkgroep al doet vermoeden gericht op de expertise ontwikkeling van professionals) gericht op de sociale aspecten van (omgaan met) dementie. Dit programma zal onder andere bestaan uit casuïstiekbesprekingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere BOPZ, fixatie, verschillende vormen van dementie en de verschillen in omgang per diagnose. Locaties van de bijeenkomsten worden verdeeld over de Annevillegroepregio. De werkgroep publiekscampagne ontwikkelt een publiekscampagne die 2 jaarlijks, gedurende een week, herhaald kan worden en gericht is op vroegsignalering bij dementie. De campagne bestaat uit posters, persberichten en dergelijke. De werkgroep geheugenwinkel inventariseert de haalbaarheid van een geheugenwinkel in een laagdrempelig ondersteuningspunt en bij een positieve evaluatie wordt een geheugenwinkel ontwikkeld naar een voorbeeld van de geheugenwinkel in Tilburg. Op de volgende pagina is dit voor de 3 RDO s gezamenlijk schematisch weergegeven. 13

14 Voor de regio Breda Oosterhout betekent dit dat vanaf 1 april 2009 de volgende werkgroepen van start gaan: 1. Werkgroep ondersteuningspunt Breda 2. Werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout 3. Werkgroep geheugenwinkel In 2010 start nog een 4 e werkgroep die het witte vlekken in het ondersteuningsaanbod verder ontwikkelt (zei hieronder).

15 De werkgroep ondersteuningspunt Breda en de werkgroep ondersteuningpunt Oosterhout: 1. Voert een haalbaarheidsstudie uit om te komen tot minimaal 2 locaties voor laagdrempelige ondersteuningspunten in de wijk. De voorkeur gaat daarbij uit naar 1 ondersteuningspunt per gemeente. De locaties sluiten aan bij de regionale en locale structuur en sociale cultuur. 2. Afspraken over beheer van de ondersteuningspunten worden vastgelegd. 3. Inventariseert aan welke functies / diensten die passen binnen de ondersteuningspunten op dit moment al inhoud en vorm gegeven wordt door de participanten en voor welke doelgroep dit geschikt is. 4. Biedt het bestaande aanbod aan in ondersteuningspunten. 5. Inventariseert waar hiaten bestaan. Het beoogde aanbod bij afronding van het project is opgenomen in bijlage 1. Aan de hand hiervan benoemt het RDO per functie het concreet resultaat aan het einde van het project en worden afspraken gemaakt wie voor invulling van het aanbod of het resultaat verantwoordelijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met: 6. Het aanbod sluit aan bij de specifieke behoeften van de inwoners, in het bijzonder van de primaire doelgroepen van dementie. 7. Het aanbod sluit aan bij de sociale infrastructuur in die wijk of kern. 8. Het aanbod sluit aan bij bestaande initiatieven en/of deze punten hebben in samenwerking met lokale (vrijwilligers-/wijk-) organisaties en ouderenbonden inhoud en vorm gekregen. 9. Zorgt dat alle Wmo-loketten, informatiepunten in de gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in haar werkgebied beschikken over het actuele aanbod op het gebied van Omgaan met dementie van de partners van het RDO en overige aanbieders in het werkgebied. 10. Afspraken over continuering van de ondersteuningspunten na beëindigen van het project worden vastgelegd en nageleefd. De werkgroep geheugenwinkel: 1. Maakt een plan van aanpak 2. Inventariseert de haalbaarheid van een geheugenwinkel en bij een positieve evaluatie wordt een geheugenwinkel ontwikkeld De projectleider: Inventariseert de ontbrekende sociale kaart gegevens voor de regio s Etten-Leur Zundert en Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg. Maakt een overzicht van de aanwezige expertise op het gebied van omgaan met dementie (sociale aspecten van dementie) zoals aanwezig bij de participanten in het RDO. Geeft de geïnventariseerde expertise weer op de website De werkgroep die vervolgens in 2010 van start gaat: 1. Ontwikkelt de ontbrekende expertise en vult het ontbrekende ondersteuningsaanbod aan. a. Witte vlekken worden inzichtelijk gemaakt. b. Mogelijkheden tot het ontwikkelen van ontbrekende expertise en/of ondersteuning worden geïnventariseerd in afstemming met de doelgroep. c. Nieuwe initiatieven worden uitgevoerd. 2. Zorgt dat alle Wmo-loketten, informatiepunten in de gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in haar werkgebied beschikken over het actuele aanbod op het gebied van Omgaan met dementie van de partners van het RDO en overige aanbieders in het werkgebied. 3. Zorgt voor voortzetting van deskundigheidsbevordering op het gebied van sociale aspecten van dementie binnen het RDO na afronding van het project.

16 Overzicht werkgroepen 2009 en tijdpad RDO Breda Oosterhout Werkgroep ondersteuningspunt Breda en werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout krijgen dezelfde opdracht: Opdrachtomschrijving Resultaat Ontwikkelen van minimaal één laagdrempelig ondersteuningspunt in Breda en minimaal één ondersteuningspunt in Oosterhout voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij krijgen in de punten informatie, advies, voorlichting en emotionele ondersteuning. Daarnaast is er in de ondersteuningspunten ruimte voor ontmoeting. Reeds bestaande initiatieven in de regio op dit gebied worden aangeboden via de ondersteuningspunten. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van dit project het aanbod uitgebreid. De werkgroep: 1. Voert een haalbaarheidsstudie uit om te komen tot minimaal 2 locaties voor laagdrempelige ondersteuningspunten in de wijk. De voorkeur gaat daarbij uit naar 1 ondersteuningspunt per gemeente. De locaties sluiten aan bij de regionale en locale structuur en sociale cultuur. 2. Afspraken over beheer van de ondersteuningspunten worden vastgelegd. 3. Inventariseert aan welke functies / diensten die passen binnen de ondersteuningspunten op dit moment al inhoud en vorm gegeven wordt door de participanten en voor welke doelgroep dit geschikt is. 4. Biedt het bestaande aanbod aan in ondersteuningspunten. 5. Inventariseert waar hiaten bestaan. Het beoogde aanbod bij afronding van het project is opgenomen in bijlage 1. Aan de hand hiervan benoemt het RDO per functie het concreet resultaat aan het einde van het project en worden afspraken gemaakt wie voor invulling van het aanbod of het resultaat verantwoordelijk is. 6. Afspraken over continuering van de ondersteuningspunten na beëindigen van het project worden vastgelegd en nageleefd. Uitgangspunten Aansluiten bij locale infrastructuur en sociale cultuur Informele zorg en WMO-loketten betrekken Het aanbod sluit aan bij de specifieke behoeften van de inwoners, in het bijzonder van de primaire doelgroepen van dementie. Het aanbod sluit aan bij de sociale infrastructuur in die wijk of kern. Het aanbod sluit aan bij bestaande initiatieven en/of deze punten hebben in samenwerking met lokale (vrijwilligers- /wijk-) organisaties en ouderenbonden inhoud en vorm gekregen Planning Activiteit Tijdsduur (uiterlijk gereed op) Start april 2009 Formeren werkgroep April

17 Einde project Voorstel samenstelling werkgroep ondersteuningspunt Breda Voorstel samenstelling werkgroep ondersteuningspunt Oosterhout Haalbaarheidsonderzoek naar beste vestigingsplaatsen van ondersteuningspunten (1 in Breda en 1 in Oosterhout). Hierbij wordt allereerst onderzocht welke initiatieven er in de wijk of kern al bestaan en welke partijen hierbij betrokken zijn of kunnen worden. Samen met lokale partners, waaronder de gemeente, wordt gewerkt aan het realiseren van het laagdrempelige ondersteuningspunt. Beheer van de ondersteuningspunten wordt formeel vastgelegd voor de komende 5 jaar Bestaande initiatieven op het gebied van informatie, voorlichting en ondersteuning bij dementie worden geïnventariseerd en samengebracht in het Dementie Ondersteunings- en ontmoetingspunt Communicatie en PR plan opstellen en uitvoeren Feestelijke opening 1 e ondersteuningspunt Ondersteuningspunt blijft ook na het beëindigen van het project geopend en aanbod wordt actueel gehouden Organisatie Gemeente Breda? Raffy Odija Elisabeth? Careyn Thuiszorg Breda Stib SOB? Organisatie Gemeente Oosterhout? HOOM? Merites? Thebe De Volckaert SBO? 1 april 1 december december 2009 Inventarisatie: 1 april 1 december 2009 Samenbrengen: 1 december mei april mei 2010 Mei 2010 continu Naam werkgroeplid Magda Wallenburg Agma van Meijgaarden Ingrid Gerretse Naam werkgroeplid 17

18 Werkgroep geheugenwinkel Opdrachtomschrijving Resultaat Ontwikkelen van minimaal één geheugenwinkel in de regio Breda Oosterhout, naar een voorbeeld van de geheugenwinkel in Tilburg. De werkgroep: 1. Maakt een plan van aanpak 2. Inventariseert de haalbaarheid van een geheugenwinkel en bij een positieve evaluatie wordt een geheugenwinkel ontwikkeld Uitgangspunten Voorstel werkgroep Samenstelling Informele zorg en WMO-loketten betrekken De geheugenwinkel wordt gerund door vrijwilligers Eén van de deelnemende ketenpartners neemt de geheugenwinkel op in de beleidscyclus en levert de coördinator van de geheugenwinkel, zodat ook na het einde van het project de geheugenwinkel blijft voortbestaan. Organisatie Naam medewerker Elisabeth Jory Lems STIB Ingrid Gerretse Odija Surplus? SOB? Gemeente Breda en Oosterhout? (contactpersonen WMO loket, eventueel niet structureel aanwezig) Planning Activiteit Tijdsduur (uiterlijk gereed op) Start april 2009 Einde project Formeren werkgroep De werkgroepleden stellen samen een plan van aanpak op Uitvoeren plan van aanpak Feestelijke opening geheugenwinkel Borging: Onderbrengen van geheugenwinkel bij minimaal één van de ketenpartners Tijdens stuurgroepvergadering van juni namen bekend, zodat op 1 september de werkgroep kan starten. Eind november 2009 gereed 18

19 Werkgroep aanbod ondersteuningspunt Opdrachtomschrijving Resultaat Uitgangspunten De werkgroep: 1. Ontwikkelt de ontbrekende expertise en vult het ontbrekende ondersteuningsaanbod aan voor vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden. a. Witte vlekken worden inzichtelijk gemaakt. b. Mogelijkheden tot het ontwikkelen van ontbrekende expertise en/of ondersteuning worden geïnventariseerd in afstemming met de doelgroep. c. Nieuwe initiatieven worden uitgevoerd. Het beoogde aanbod van het RDO voor mantelzorgers, vrijwilligers en dementerenden, zoals weergegeven in bijlage 1, wordt gerealiseerd en aangeboden via de laagdrempelige ondersteuningspunten. Zorgt dat alle Wmo-loketten, informatiepunten in de gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in haar werkgebied beschikken over het actuele aanbod op het gebied van Omgaan met dementie van de partners van het RDO en overige aanbieders in het werkgebied. Zorgt voor voortzetting van deskundigheidsbevordering op het gebied van sociale aspecten van dementie binnen het RDO na afronding van het project. Voorstel werkgroep Samenstelling Organisatie gemeente Namens verpleeg en verzorgingshuizen Namens thuiszorg Namens HOOM Naam medewerker Namens Welzijn Planning Activiteit Tijdsduur (uiterlijk gereed op) Start januari 2010 Op basis van de aanwezige 1 februari 2010 Einde project inventarisatie die door de werkgroep ondersteuningspunt is gemaakt worden de witte vlekken inzichtelijk gemaakt. Mogelijkheden tot het 1 april 2010 ontwikkelen van ontbrekende expertise en/of ondersteuning worden geïnventariseerd in afstemming met de doelgroep. Indien begroting onvoldoende ruimte 1 juni 2010 geeft voor nieuwe ontwikkelingen aanvullende subsidie mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven onderzoeken. Aanvullende expertise en/of April 2010 april 2011 ondersteuning wordt ontwikkeld. Aanvullende expertise en/of ondersteuning wordt aangeboden via laagdrempelig ondersteuningspunt. Continu na oplevering 19

20 Elk nieuw ontwikkeld product of dienst wordt ondergebracht bij minimaal één ketenpartner. Voor einde project. 20

21 4 Begroting Begroting 2009, 2010, 2011 en 2012 Voor de begroting van de kosten voor expertise-uitwisseling, openingsactiviteiten wijkpunten en ontwikkelkosten nieuwe initiatieven in de wijkpunten zijn stelposten opgenomen. Kosten Totaal projectleider niet Personele inzet van participanten RDO in stuurgroep en werkgroepen PM PM PM PM Zie tabel hieronder Personele inzet t.b.v. websitebeheer (continu) Overheadkosten (Onderbrengen bij Annevillegroep: niet gemiddelde overhead op projecten in begroting 2009 = per 1 FTE Bruto projectmanagement per jaar (projectleider + secretaresse + evt. projectmedewerker) Organisatiekosten expertise-uitwisseling in de eigen regio (Denk aan thema avond, casuïstiekbespreking, personeelsuitwisseling) Openingsactiviteiten wijkpunten Ontwikkelkosten nieuw initiatief in wijkpunt PR- en communicatiekosten: Productencatalogus/krant (papieren versie) Minimaal 2 x uitgave Website RDO: Aansluiten bij website is al ontwikkeld. Bijdrage in beheerkosten per jaar Overige PR-kosten: pennen bedrukt met Onvoorzien Totale kosten

22 5 PROJECTORGANISATIE 5.1 Projectorganisatiestructuur Projectstuurgroep Projectmanager Projectondersteuning Werkgroepen Werkgroepen Werkgroepen 5.2 Rolbeschrijvingen De stuurgroep De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en stellen (namens de Annevillegroep) middelen ter beschikking voor de voortgang van het project. De projectstuurgroep komt op gezette tijden bij elkaar, wanneer er relevante zaken te beslissen zijn. Eventueel kan de projectstuurgroep bij elkaar worden geroepen als problemen zich voordoen waarover beslissingen moeten worden genomen of in het geval de business case gevaar loopt. De leden van de projectstuurgroep hebben mandaat voor het nemen van besluiten die betrekking hebben op de inhoud van het project. In de stuurgroep is per sector een ketenpartner van het RDO vertegenwoordigd. De stuurgroep komt vier maal per jaar bij elkaar voor de reguliere project stuurgroepvergadering. Een maal per jaar vindt groot overleg plaats, waarbij ketenpartners die niet als vast stuurgroeplid in de stuurgroep plaatsnemen ook aanwezig zijn. 22

23 Samenstelling stuurgroep: Naam Organisatie Projectrol Vast stuurgroeplid Mw. H. Meys Odija Projecteigenaar / Voorzitter X / Vertegenwoordiger Verpleeg- en verzorgingshuizen Dhr. M. Hodes Elisabeth Vertegenwoordiger X Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. M. van Raffy Vertegenwoordiger X Wallenburg verpleeg- en verzorgingshuis Dhr. J. Knapen De Leystroom Vertegenwoordiger X verpleeg- en verzorgingshuis Mw. E. Biemans De Volckaert SOB Vertegenwoordiger X Verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. S. Peters Surplus Vertegenwoordiger thuiszorg X en verpleeg- en verzorgingshuizen Mw. Z. v. Surplus Welzijn (Merites) Vertegenwoordiger welzijn X Toorenburg Dhr. M. Wijngaards Thebe Mark en Vertegenwoordiger thuiszorg X Maasmond Mw. I. Huijkelom Huispitaal Vertegenwoordiger thuiszorg X Mw. A. Jansen Careyn Thuiszorg Breda Vertegenwoordiger thuiszorg X Dhr. M. Konings Amphia Ziekenhuis Vertegenwoordiger X Ziekenhuis Mw. M. Visser GGZ Breburg Vertegenwoordiger GGZ X Mw. I. Jordans HOOM Vertegenwoordiger mantelzorg ondersteuning Afwisselend met STIB Mw. A. van Alphen Steunpunt informele zorg Breda STIB Vertegenwoordiger mantelzorgondersteuning Afwisselend met HOOM Dhr. E. Stevens Huisartsenkring West- Vertegenwoordiger X Brabant huisartsen Dhr. M. Aalders Alzheimer Nederland afdeling Breda Vertegenwoordiger Alzheimer Nederland X Dhr. G. Seleky Gemeente Breda Vertegenwoordiger gemeente Dhr. B. Cornelissen Gemeente Oosterhout Vertegenwoordiger gemeente Afwisselend met gemeente Oosterhout Afwisselend met gemeente Breda Agenda gerelateerd stuurgroeplid De stuurgroep geeft de algemene sturing en management aan het project en met name aan de projectmanager. De projectstuurgroep is verantwoordelijk voor het succesvol afsluiten van het project en heeft de verantwoording en het mandaat binnen de kaders van het projectplan. De stuurgroep is de contactpersoon naar buiten en verantwoordelijk voor elke publicatie of andere verspreiding van informatie over het project. Deze taak wordt deels gedelegeerd aan de projectmanager. De stuurgroep keurt alle belangrijke plannen goed en autoriseert alle belangrijke afwijkingen van de afgesproken fasen van het project. De projectstuurgroep autoriseert alle afsluitingen van een fase, alsook alle benodigde middelen worden toegewezen en bemiddelt eventueel in conflicten binnen het project of onderhandelt over problemen tussen het project en derden. 23

24 De stuurgroep heeft de volgende verantwoordelijkheden: In het begin van het project: - Het goedkeuren van het projectvoorstel - De garantie dat het plan van aanpak overeenkomt met eisen van de klant - Overeenstemming met de projectmanager over de verantwoordelijkheden en doelstellingen - Afspraken over beperkingen van het project, zoals tijd en geld - Het goedkeuren van het plan van aanpak - Het toewijzen van projectmiddelen die nodig zijn in de volgende fase Als het project in gang is: - Algemene leiding en sturing van het project - Zorgen dat het project binnen zijn afgesproken kaders blijft - Beoordelen van de afgeronde fasen en de goedkeuring geven voor de volgende fase Aan het einde van het project: - Verzekeren dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan - Goedkeuren van het project afsluitdocument - Verzekeren dat alle opgeleverde producten voldoen aan de wensen - Beslissen over de aanbevelingen voor vervolgacties en het overdragen hiervan aan de lijnorganisatie Ontbinden van het project De projecteigenaar De projecteigenaar treedt namens het dagelijks bestuur van de Annevillegroep op als de opdrachtgever van dit project en is derhalve eindverantwoordelijke voor dit project. De projecteigenaar bewaakt continu de business case en zorgt voor de communicatie met externe doelgroepen. Deels delegeert hij dit aan de projectmanager. Hij draagt zorg voor de betaling van die kosten waarvoor de projectmanager geen mandaat heeft gekregen. Met uitzondering van de projecteigenaar bestaat de stuurgroep uit hoofdgebruikers en hoofdleveranciers. De gebruikers in de stuurgroep vertegenwoordigen de gebruikerseisen. Tevens zorgen zij er voor dat er een structuur is voor afstemming tussen de gebruikers en de werkgroepen en dat de projectresultaten voldoen aan de behoefte van de gebruikers binnen de beperkingen van de Business Case in termen van kwaliteit, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. De gebruikers zorgen ervoor dat de producten worden getoetst aan de gebruikerseisen binnen zijn/haar sector voordat de producten worden opgeleverd. De leveranciers in de stuurgroep leveren menskracht, goederen en diensten en bewaken de kwaliteit en haalbaarheid, binnen de gestelde tijd en het gestelde budget, van de op te leveren producten. De projectmanager De projectmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het project binnen de afgesproken grenzen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de projectmanager is het verzekeren dat het project de afgesproken producten oplevert volgens de vereiste kwaliteit en binnen de afgesproken beperkingen over tijd en geld. De projectmanager is er ook verantwoordelijk voor dat het project in staat is de baten te behalen die gedefinieerd zijn in de Business Case. De projectmanager legt verantwoording af aan de projectstuurgroep en onderhoudt contact met de projecteigenaar (voorzitter stuurgroep). Hij signaleert wanneer projectstuurgroep vergaderingen nodig zijn en bereidt deze samen met de projecteigenaar voor. Ook moet de projectmanager het projectplan omzetten in een plan van aanpak, dit dient ook fiat te krijgen van de stuurgroep. 24

25 De projectmanager krijgt ondersteuning van een managementassistente. De projectondersteuning De projectmanager krijgt secretariële ondersteuning van mw. H. de Kleijn. Zij verzorgt de planning, voorbereiding en verslaglegging van stuurgroepvergaderingen en verzorgt de correspondentie vanuit de projectmanager naar de stuurgroep en de werkgroepen. Daarnaast verzorgt zij de communicatie naar diverse doelgroepen. De management assistente wordt aangestuurd door de projectmanager. De werkgroepen De werkgroepen worden aangestuurd door de projectmanager. Deze kan die rol laten vervullen door een teamleider uit de werkgroep. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de realisering van de genoemde deelaspecten. Per cluster van producten wordt één werkgroep ingesteld. De werkgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor planning, voortgangsbewaking, procesmatige, inhoudelijke en secretariële ondersteuning, alsmede afstemming met overige werkgroepen. Het fiat van de projectmanager is vereist voor zover e.e.a budgettaire consequenties heeft. Belangrijk is dat voor alle producten voldoende draagvlak bestaat bij zoveel mogelijk instellingen. Van de werkgroepen wordt gevraagd dit te realiseren. Dat betekent dat er actief contact moet zijn tussen werkgroepenleden en de instellingen. Bij het samenstellen van de werkgroepen wordt er naar gestreefd dat van elke deelnemende organisatie ten minste één afgevaardigde in een van de werkgroepen actief is. Deze personen nemen niet deel op persoonlijke titel, maar vertegenwoordigen de beroepsgroep / sector waarin zij werkzaam zijn. Van de werkgroepenmedewerkers worden de volgende vaardigheden verwacht: - Deskundigheid op het gebied dementie in de eigen instelling en de eigen sector - Innovatief, actief en creatief - Gericht op samenwerking - Resultaatgericht - Toegang tot beleidsmaker binnen de eigen instelling - Hebben voldoende tijd gekregen om een bijdrage te leveren Belasting per werkgroepdeelnemer: Ongeveer 2 à 3 uur gemiddeld per week, waarin de tijdsverdeling variabel is. Afhankelijk van de werkgroepopdracht en het tijdspad waarin het project zich bevindt. De werkgroepen worden aangestuurd door de projectmanager. Deze kan die rol laten vervullen door een teamleider uit de werkgroep. De werkgroep draagt zorg voor de projectuitvoering en het opleveren van de producten. 25

26 6 Beheersinstrumenten De participanten van het RDO Breda en Oosterhout hebben er voor gekozen het projectmanagement bij de Annevillegroep neer te leggen. De Annevillegroep houdt een projectadministratie bij van dit project. In deze projectadministratie zijn opgenomen: - Alle bij de projectuitvoering behorende documenten (projectvoorstel, plan van aanpak, deelnemerslijst, voortgangsrapportages, vergaderstukken e.d.) - De urenadministratie Onder de projectadministratie valt ook de financiële administratie. Dit betreft de volgende onderdelen: - Alle op het project betrekking hebbende facturen, declaraties, bestellingen, orderbevestigingen, en andere relevante documenten - Alle betalingsbewijzen die betrekking hebben op bovengenoemde facturen - Alle inkomsten betrekking hebbend op het project 6.1 Verantwoordings- en evaluatie activiteiten Om het project te bewaken en te beheersen zijn de volgende beheersingsmechanismen ingebouwd: De projectmanager rapporteert schriftelijk een keer per twee maanden over de voortgang van het project. Dit gebeurt met behulp van een hoofdpuntenrapportage. Uiterlijk op de laatste dag van de maand is deze rapportage aangeleverd. Vijf maal per jaar vindt een reguliere project stuurgroepvergadering plaats Een maal per jaar vindt groot overleg plaats, waarbij participanten die niet in de stuurgroep plaatsnemen aanwezig zijn. 6.2 Meten van behaalde resultaten Aan het begin van het project wordt een 0-meting uitgevoerd met behulp van de, door VWS, CBO en Alzheimer Nederland ontwikkelde, netwerkindicatoren dementie ketenzorg. Daarbij is de score voor indicator 1: informatie en voorlichting het meest relevant voor dit project. Jaarlijks wordt een herhaalmeting uitgevoerd. De netwerkindicatoren dementie ketenzorg worden momenteel getest in 16 koploperregio s, waaronder de Annevillegroep regio. Het streven van VWS is de netwerkindicatoren in 2009 landelijk uit te rollen en jaarlijks in te laten vullen door dementie ketens. Hierdoor wordt jaarlijks een herhaalmeting uitgevoerd, ook na het beëindigen van het project. Niet alle in dit projectplan benoemde resultaten komen aan de orde in de indicatorenset. In overleg met stichting Zet zal gekeken worden hoe (provinciaal?) de resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden. 6.3 Borging van de projectresultaten Het is belangrijk dat na het wegvallen van de projectstructuur de opgebouwde samenwerking en de geïmplementeerde producten en activiteiten worden gecontinueerd. Om dit te garanderen wordt elke, gedurende het project ontwikkelde, product of dienst ondergebracht bij minimaal één van de ketenpartners. Deze ketenpartner is verantwoordelijk voor het continueren van de product of dienst na beëindiging van het project. Binnen de projectperiode heeft de betreffende ketenpartner de tijd om, indien nodig, structurele financiële middelen vrij te maken. Het structureel onderbrengen van ontwikkelde producten of diensten bij een ketenpartner bevordert het inbedden in de reguliere processen. 26

27 Daarnaast wordt tijdens het ontwikkelen van nieuwe initiatieven al rekening gehouden met de borging. Hierbij worden financiële, personele en materiële gevolgen van een interventie in overweging genomen. De afspraken die in de stuurgroep gemaakt worden ten aanzien van de borging worden vastgelegd in het plan van borging. Na het beëindigen van het project blijft het netwerk in stand, totdat volledige inbedding in de lijn heeft plaatsgevonden. De ketenpartners dragen via de sturingsmechanismen afstemming, coördinatie en regie gezamenlijk zorg voor het continueren van de opgeleverde projectresultaten. Zij komen jaarlijks bij elkaar om de stand van zaken in de regio te bespreken. De uitkomsten van de jaarlijkse meting netwerkindicatoren ketenzorg kan daarbij als leidraad gebruikt worden. 27

28 folder persbericht nieuwsbrief website folder persbericht nieuwsbrief productencatologus website Plan van aanpak RDO Breda Oosterhout status: Definitief datum: 24 maart Communicatieplan Doelen, doelgroepen en middelen Doelgroepen PR over RDO-netwerk Informatie en voorlichting op inhoud Dementerenden x x x x x Mantelzorgers x x x x x Vrijwilligers in de PG-zorg x x x x x Burgers x x x x x Thuiszorgmedewerkers x x x x x Professionals in de extramurale zorg, x x x x x x actief in PG-zorg (bijv. MW-er, Ouderenadviseur) Medewerkers verzorgingshuizen x x x x x x Medewerkers afdelingen en x x x x x x woongroepen binnen de intramurale PGzorg Medische en para-medische disciplines x x x x x x in de PG-zorg Huisartsen x x x x x x x x x Ziekenhuizen x x x x x x x x x Welzijnsorganisaties x x x x x x x x x Steunpunt Mantelzorg x x x x x x x x x Coördinatiepunt vrijwilligers in de x x x x x x x x x thuiszorg (Overige) zorgorganisaties x x x x x x x x x Gemeenten x x x x x x x x x Zorgkantoor x x x x x x x x x Wmo-loketten x x x x x x x x x Informatieloketten x x x x x x x x x Provinciaal coördinatiepunt x x x x x x x x x Overige RDO s x x x x Provincie x x x x De volgende aspecten komen in de communicatie over het project minimaal aan bod: - Opstellen van een PR-uiting 4 over het RDO - Verzorgen van persberichten over nieuwe activiteiten van het RDO - PR-activiteiten wanneer er een nieuw aanbod beschikbaar komt - Uitgifte van een papierenversie van productencatalogus met aanbod op het gebied van Omgaan met mensen met dementie - Digitaal beschikbaar maken van productencatalogus via - Passend bij het doel van de PR-activiteit worden de meest geschikte regionale/lokale communicatiekanalen en media ingezet. - In de PR zal het RDO gedurende de projectperiode steeds melding maken dat dit project en de resultaten van het RDO mede mogelijk gemaakt zijn door financiële ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant (dit conform de richtlijnen van de Provincie). 4 Bijvoorbeeld een folder of een nieuwsbrief. 28

29 kennis verspreiden informeren adviseren toeleiding tot hulp scholing en ondersteuning professionals leerplaats (stage, praktijk-opleidingen) training mantelzorgers en vrijwilligers signaleren van knelpunten Cliëntsysteembegelei -ding/ sociaal netwerk Stimuleren implemetaties best practices of care Plan van aanpak RDO Breda Oosterhout status: Definitief datum: 24 maart 2009 Bijlage 1: Beoogd aanbod van het RDO voor de diverse doelgroepen eind 2011 Functies RDO A B C D E. I E.II E.III F G H Doelgroepen 1 Dementerenden X X X X X 2 Mantelzorgers X X X X X X 3 Vrijwilligers in de PG-zorg X X X 4 Burgers X X X 5 Thuiszorgmedewerkers X X X X 6 Professionals in de extramurale zorg, actief in PGzorg X X (bijv. MW-er, Ouderenadviseur) 7 Medewerkers verzorgingshuizen X X X X 8 Medewerkers afdelingen en woongroepen binnen de X X X X intramurale PG-zorg 9 Medische en para-medische disciplines in de PG-zorg X X X 10 Huisartsen X X X 11 Ziekenhuizen X X X 12 Welzijnsorganisaties X X X 13 Steunpunt Mantelzorg X X X X 14 Coördinatiepunt vrijwilligers in de thuiszorg X X X X 15 (Overige) zorgorganisaties X X X X X 16 Gemeenten X X X X 17 Zorgkantoor X X X X 29

30 Overzicht verpleeg- en verzorgingshuizen Breda en Oosterhout odija Stichting Aeneas odija Verzorgingshuis Haga Elisabeth Elisabeth particulier woonzorgcentrum Raffy Postbus 5797 Heilaarstraat 103 Galderseweg 83 Bernard de Wildestraat ED Breda 4813 AV Breda 4836AD Breda 4827EG Breda Tel: Fax: odija Locatie Zaart Elisabeth Elisabeth particulier verpleeg- en verzorgingshuis de Leystroom Verpleeghuis odija Locatie De IJpelaar Leuvenaarstraat 91 Brabantlaan 5 Zaart 35 Overakkerstraat VJ Breda 4817JW Breda 4819 ED Breda Breda telefoon: T: fax: Elisabeth Overakker particulier stichting woonzorgcentrum de Breedonk Odija Verzorgingshuis Hagedonk Brigidastraat 15 Willem van Oranjelaan 17 odija Locatie Heksenwiel Middenweg WG Breda 4837AJ Breda Verpleeghuisdependance 4841 RR Prinsenbeek Heksenwiellaan 52 Tel: HA Breda Fax: Elisabeth Vuchterhage particulier woonzorgcentrum Ruitersbos telefoon: Antwerpenstraat 93 Boeimeerweg 2 fax: odija Afdeling De Schakel 4826HB Breda 4837AM Breda Kvh Liesbosch odija Locatie Liesbosch Liesboslaan 315 Verzorgingshuis 4838 EW Breda Elisabeth Westerwiek Zuiderhout wwonzorgcentrum Valkenhove Liesboslaan 315 Tel: Argusvlinder 298 J.F. Kennedylaan EW Breda Fax: SW Breda 4811ET Breda telefoon: fax: Volckaert-SBO Buurstede Elisabeth De Donk odija Locatie Brabantpark Buurstede 17 Slotlaan 15 Zuiderhout Verpleegunit Zuiderhout Verpleeghuisdependance 4904PX Oosterhout 4851EA Ulvenhout Woonzorgcentrum Zuiderhout Kangoeroestraat Oosterhoutseweg GA Breda 4847 DE Teteringen telefoon: Volckaert-SBO De Volckaert Tel: Buurstede 15 Surplus Vredenbergh wonen en zorg odija Zorgcentrum Oranjehaeve 4904PX Oosterhout Lovensdijkstraat 7 Liesboslaan AJ Breda 4813 EC Breda Volckaert-SBO zorgcentrum de Doelen odija Verpleeghuis Lucia Keiweg 52 Surplus zorgkruispunt de Werve Liesboslaan JA Oosterhout Cartier van Disselstraat EC Breda KP Breda Tel: Tel: Volckaert-SBO Oosterheem Fax: Hoefakker GE Oosterhout

31 Netwerkindicatoren dementie ketenzorg. 31

Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert

Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert Concept Projectvoorstel Dementiezorg gemeenten Etten-Leur en Zundert Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur en Zundert 1 Het projectvoorstel vormt de bijlage bij het convenant Samenwerkingspartners

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda / Oosterhout zaaknummer 1480964

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda / Oosterhout zaaknummer 1480964 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Breda / Oosterhout zaaknummer 1480964 Periode 2009 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Aanleiding

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332 Periode 2009 Inhoudsopgave 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Aanleiding 2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Projectvoorstel Project Dementie subregio Breda Documentbeheer Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Opdrachtgever P. Smittenaar a.i. Versie 5 Projectmanager vacature Status definitief Projectnummer

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2009

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2009 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2009 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 17 juli Opdrachtgever K.

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 17 juli Opdrachtgever K. Projectvoorstel Project Dementie subregio Breda Documentbeheer Cluster/dienst Annevillegroep Datum 17 juli 2007 Opdrachtgever K.Mulder Versie 7 Projectmanager C.van Hulten Status Definitief Projectnummer

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332 Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Dongemond zaaknummer 1499332 Periode 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Aanleiding

Nadere informatie

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer

Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer Activiteitenverslag inclusief financieel verslag Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk Etten-Leur / Zundert zaaknummer 1494445 Periode 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2

Nadere informatie

Projectvoorstel regionaal project Eten en drinken

Projectvoorstel regionaal project Eten en drinken Projectvoorstel regionaal project Eten en drinken Documentbeheer Datum 28 februari 2006 Projecteigenaar H.Weggen Versie 3 Projectmanager Vacature (tot 1/9/06 Marike van Merrienboer) Status definitief Projectnummer

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Inhoud presentatie Dementie: feiten en cijfers Korte introductie project dementie Stand van

Nadere informatie

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen Inventarisatie respijtvoorzieningen Gemeente Breda 1 Voorziening Omschrijving Organisatie/locatie Doelgroep Financiering Bijzonderheden Dagverzorging Careyn Thuiszorg Locatie: PG Zorgcentrum Oranjehaeve,

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007

Projectvoorstel. Project transmurale medicatieoverdracht. Documentbeheer. Organisatie Annevillegroep Datum 6 februari 2007 Project: Transmurale medicatieoverdracht versie nummer 1 Status: concept 1 Auteur: I.Verkuylen Datum:6 februari 2007 Projectvoorstel Project transmurale medicatieoverdracht Documentbeheer Organisatie Annevillegroep

Nadere informatie

Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg

Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg Projectplan Project EHPZ koffers: Eerste Hulp bij Palliatie Zorg Documentbeheer Divisie/dienst Annevillegroep Datum 28 oktober 2010 Projecteigenaar NP Stadsgewest Versie 3 Breda Projectmanager Kitty van

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

NOTITIE. Inleiding. Bestemd voor: Status

NOTITIE. Inleiding. Bestemd voor: Status NOTITIE Onderwerp: Bestemd voor: Status Borging Programma palliatieve zorg/netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda DB Annevillegroep; leden Vereniging Annevillegroep; Hans Meij, directeur innovatie

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2013 [2] Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een regionale samenwerking van 4 subregionale netwerken met

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Eten & Drinken

Jaarverslag 2006 Eten & Drinken Jaarverslag 2006 Eten & Drinken Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Inleiding 2 Organisatiestructuur 2 Projectorganisatie 2 Financiering 3 2. ACTIVITEITEN 4 Communicatie 4 Scholing/deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Spirituele zorg in de palliatieve fase Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg

Spirituele zorg in de palliatieve fase Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg Projectplan Documentbeheer Divisie/dienst Datum 10 november 2010 Projecteigenaar Annevillegroep Versie 2 Projectmanager Kitty van de Ven Status concept Samensteller document Kitty van de Ven Projectnummer

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015

Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2015 1 Jaarplan netwerk Haaglanden Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

ZICHT OP MIJN MANTELZORG. Verslag implementatiefase Eindverslag

ZICHT OP MIJN MANTELZORG. Verslag implementatiefase Eindverslag ZICHT OP MIJN MANTELZORG Verslag implementatiefase Eindverslag Anita Huis in t Veld, projectmedewerker Arjan Koreman, manager project Helma Martens, projectleider September 2016 Pagina 2 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring

Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Beleid samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg in de intramurale locaties van Amstelring Mantelzorgbeleid Intramuraal Amstelring 2013 1 Inleiding Mantelzorg staat in de belangstelling. Het ontwikkelen

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project Eten & Drinken. Pagina 1 van 30. Project: Eten & Drinken versie nummer 7 Status: vastgesteld d.d.

Plan van aanpak. Project Eten & Drinken. Pagina 1 van 30. Project: Eten & Drinken versie nummer 7 Status: vastgesteld d.d. Plan van aanpak Project Eten & Drinken Pagina 1 van 30 Documentbeheer Datum 10 oktober 2006 Opdrachtgever Annevillegroep Versie 6 Projecteigenaar H. Weggen Projectmanager EM. Spoor Projectnummer A5 Distributie

Nadere informatie

Ketenzorg dementie en casemanagement

Ketenzorg dementie en casemanagement Ketenzorg dementie en casemanagement Inleiding Door het Geriatrisch Netwerk d.d 18.2.2009 is het regionaal actieplan ketenzorg dementie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe te komen tot meer samenhang

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Eten & Drinken

Jaarverslag 2007 Eten & Drinken Jaarverslag 2007 Eten & Drinken Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. BESTUUR EN ORGANISATIE 2 Inleiding 2 Organisatiestructuur 2 Projectorganisatie 2 Financiering 3 2. ACTIVITEITEN 4 Communicatie 4 Scholing/deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2]

Inleiding. Hoofddoelstelling. Strategie [2] Jaarprogramma Palliatieve Zorg 2015 [2] Inleiding Het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is een samenstelling van 4 subregionale netwerken. Het gaat om de netwerken Etten-Leur/Zundert, Moerdijk/Drimmelen,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt?

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Stroke Service Breda e.o. In deze folder wordt uitgelegd wat er gebeurd in het ziekenhuis als u of uw naaste niet naar huis kunt

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant

Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Workshop Dementie-netwerk RPD en Alzheimer Nederland Afd. West-Brabant Voorstellen (15 minuten) Alzheimer Nederland Afdeling West-Brabant RPD dementie-netwerk Meerwaarde samenwerking Uit elkaar in groepjes

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen

Elisabeth Zorg Thuis. Langer zelfstandig thuis wonen Elisabeth Zorg Thuis Langer zelfstandig thuis wonen Inhoudsopgave 3 Zorg in de buurt, langer zelfstandig thuis 4 Wat kunnen wij voor u betekenen? 5 Stichting Elisabeth maakt het mogelijk 6 Zorg aanvragen

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

De vraag van cliënten en de functie van gemeenten in de ketenzorg dementie

De vraag van cliënten en de functie van gemeenten in de ketenzorg dementie Drie stappen in de Ketenzorg Dementie in Drenthe. Els van der Veen, coördinator Netwerk Dementie Drenthe Johan Beijering, voorzitter afdeling Drenthe, Alzheimer Nederland Oktober 2011 Oproep aan Drentse

Nadere informatie

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011

Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Ketenplan & plan van aanpak Netwerk Dementie Gooi en Vechtstreek 2011 Juli 2010 1 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SAMENVATTING... 3 2.1 INLEIDING... 3 2.2 STAND VAN ZAKEN NETWERK DEMENTIE GOOI EN

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht

VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht VOORBLAD Agendapunt 3 Regionalisering Leerplicht Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 6 december 2011 Het project Regionalisering Leerplicht/RMC West-Brabant Niveau 1 (gemeenschappelijke leerlingenadministratie)

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2012

Plan van Aanpak 2012 Plan van Aanpak 2012 Auteurs: Mevr. B.H.(Bernadette) Hessing, coördinator/meldpunt dementie zorgketen A dam Zuidoost & Diemen Dhr. V.W.G. (Wouter) Hogervorst, medisch directeur GAZO en lid dagelijks bestuur

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Versie definitief

Samenwerkingsovereenkomst Versie definitief Samenwerkingsovereenkomst 2016 Versie definitief De netwerkpartners: Stichting Amphia, gevestigd te Breda/Oosterhout/Etten-Leur, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Suttorp, arts MBA,

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013

Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 Uitvoeringsplan Nota Mantelzorgondersteuning Gemeente Beek 2010-2013 1. Bekendheid vergroten van het begrip mantelzorg, het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, en het ondersteuningsaanbod bij mantelzorgers

Nadere informatie

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij?

Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Ik heb hersenletsel, zie je het aan mij? Projectplan voor een werkplaats deskundigheidsbevordering sociale wijkteams voor & door mensen met niet aangeboren hersenletsel. Almere, november 2014 Onderzoekslijn

Nadere informatie

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016

Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland. augustus 2015 - augustus 2016 Jaarplan Platform Dementie Zaanstreek/ Waterland augustus 2015 - augustus 2016 Inleiding In dit jaarplan worden visie, uitgangspunten en producten beschreven die de ketenzorg Dementie in Zaanstreek/ Waterland

Nadere informatie

Netwerkindicatoren Dementie 2016

Netwerkindicatoren Dementie 2016 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Individuele rapportage: Netwerk Dementie regio Haaglanden versie 2, februari 2017 Samen sterk: Goed voorbeeld doet goed volgen! 1 Netwerkindicatoren Dementie 2016 Vilans

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen regio Noord- Kennemerland, West-Friesland en de Kop NH.

Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen regio Noord- Kennemerland, West-Friesland en de Kop NH. Convenant autisme Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop NH, In het Convenant Autisme afgesloten in november 1999 tussen de NVA, GGZ Nederland, MEE Nederland, de VGN,en ZN komen deze partijen overeen:

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid

Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid Rapport Onderzoek Mantelzorgbeleid In opdracht van VNG Datum: 16-6-2015 Team Kennisnetwerk Wmo RadarAdvies Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam T (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen

Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Notitie Mantelzorgbeleid 2017 gemeente Harlingen Inleiding De gemeente Harlingen wil passende ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Inzicht in de belasting en ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Doel Geriatrisch netwerk De kwaliteit van de zorgverlening voor de geriatrische zorgvrager en kwetsbare oudere verbeteren op het terrein van preventie,

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract):

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. De volgende ketenpartners Stichting Amphia, gevestigd te Breda/Oosterhout, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Suttorp, voorzitter

Nadere informatie

Netwerk Dementie Noord-Holland Noord

Netwerk Dementie Noord-Holland Noord 2016-2017 1 Netwerk Dementie Noord-Holland Noord Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord (ND-NHN) werkt vanaf 1 januari 2016 conform de volgende uitgangspunten: 1 Doel Het Netwerk Dementie NHN zet zich

Nadere informatie

C O N V E N A N T R E G I O N A A L D E T A I L H A N D E L S B E L E I D W E S T B R A B A N T

C O N V E N A N T R E G I O N A A L D E T A I L H A N D E L S B E L E I D W E S T B R A B A N T C O N V E N A N T R E G I O N A A L D E T A I L H A N D E L S B E L E I D W E S T B R A B A N T CONVENANT REGIONAAL DETAILHANDELSBELEID WEST-BRABANT december 2009 Pagina 1 De colleges van Burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel De gemeente wil de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Woensdrechtse Wmobeleid Bescherming, zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006

Werkplan. Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg en de Regionale Platforms Mantelzorg 2006 Tilburg, februari 2006 Werkplan Raad van de Informele Zorg, februari 2006 1 Inleiding In 2006 staat de omvorming centraal

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011

PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 PROJECTPLAN MONDZORG IS HOOFDZAAK dd 30 maart 2011 A. Inleiding en deelnemende locaties en/of afdelingen Inleiding Aanleiding project Uit onderzoek in 2002 is gebleken dat de mondhygiënische zorg van verpleeghuisbewoners

Nadere informatie