SCYLLATIME D O C U M E N T A T I E. Hassinkweg BV Hengelo tel. (074) fax (074)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCYLLATIME D O C U M E N T A T I E. Hassinkweg 19 7556 BV Hengelo tel. (074) 250 31 47 fax (074) 250 37 05 info@mic-o-data.nl www.mic-o-data."

Transcriptie

1 D O C U M E N T A T I E SCYLLATIME Betaalbare ordertijdregistratie met chipkaarten December Versie industrie 2002/7 Hassinkweg BV Hengelo tel. (074) fax (074)

2 SCYLLATIME: Betaalbare ordertijdregistratie met chipkaarten Een goede registratie van door werknemers aan een order of project bestede uren is voor veel bedrijven belangrijk. Andere bedrijven registreren hoe lang bepaalde productiestappen duren. De informatie wordt vervolgens gebruikt voor de nacalculatie, projectvervolging, facturering of salarisadministratie. De registratie van die uren en het verwerken daarvan kost vaak te veel tijd en geld. Voor een sluitende ordertijdregistratie moet bovendien op meerdere plaatsen in het bedrijf geregistreerd worden. Daarvoor zijn bestaande automatiseringsoplossingen meestal te duur. Het resultaat is dat het registreren en verwerken van orderuren in vele gevallen nog handmatig of helemaal niet gebeurd. ScyllaTime biedt hiervoor de oplossing! Mic-O-Data heeft een uniek ordertijdregistratiesysteem ontwikkeld dat ook geschikt is voor de aan-/afwezigheidsregistratie. Hierbij speelt het gebruik van chipkaarten een belangrijke rol. Door tijdgegevens op chipkaarten op te slaan kan namelijk de prijs per klokterminal laag worden gehouden. Bovendien hoeven de klokterminals niet via een dure bekabeling met elkaar verbonden te zijn. Daardoor wordt het voor een bedrijf mogelijk tegen aanvaardbare kosten op meerdere plekken in de productie tijdregistratie uit te voeren. Hoe werkt dat dan met die chipkaarten? De werknemer krijgt een persoonlijke chipkaart waarop de uren voor een order worden geregistreerd. Als voor een order wordt geklokt plaatst de werknemer de chipkaart in de klokterminal. Nadat het nummer van een order is ingevoerd (via streepjescode of via toetsenbord) worden de werkzaamheden die men gaat uitvoeren (eventueel aangevuld met kostenplaats) aangevuld met datum en tijdstip snel en gemakkelijk op de chipkaart vastgelegd. Een centraal geplaatste verzamelterminal wordt verbonden met een computer. Tenminste eenmaal per dag plaatst de werknemer zijn chipkaart in deze terminal. De verzamelterminal leest de gegevens van de chipkaart; datum/tijd, mannummer, ordernummer en verrichte werkzaamheden. Naar keuze wordt op hetzelfde moment ook geklokt voor het komen en gaan. Alle gegevens worden in de terminal bewaard. Vanaf uw PC kunt u de gegevens op ieder moment ophalen en verwerken met de bijbehorende software. Zo slaat u twee vliegen in één klap! U heeft snel alle orderuren beschikbaar, maar ook alle gegevens voor de aan-/afwezigheidregistratie. De hardware van SCYLLATIME wordt voor de verwerking van de uren ondersteund door uitgebreide software. De software biedt de volgende mogelijkheden: Aan- en afwezigheidregistratie Ordertijdregistratie Kostenplaats registratie Verschillende roosters en berekening overuren Handmatige urenverwerking Afdrukken streepjescodes Koppeling met orderregistratie en salarisadministratie Overzichten van werknemers, orders, activiteiten en kostenplaatsen Met SCYLLATIME kan dus de hele urenadministratie op eenvoudige en betaalbare manier worden geautomatiseerd. SCYLLATIME wordt geleverd inclusief een uitgebreide Nederlandstalige handleiding. Kortom: SCYLLATIME is het professionele en betaalbare ordertijdregistratie systeem voor industriële bedrijven. Pagina 1

3 De opzet van SCYLLATIME Het ordertijdregistratie systeem SCYLLATIME bestaat uit hardware en software. Met de hardware kunnen de uren van de werknemer, order en kostenplaats elektronisch met behulp van de chipkaart worden geregistreerd. De chipkaarttechnologie maakt het mogelijk om voor een lage prijs per registratiepunt te werken. Daarnaast is dure bekabeling overbodig. Dit betekent dat betaalbaar op veel plaatsen binnen uw bedrijf kan worden geregistreerd. Hiermee voorkomt u dat door de tijdregistratie veel kostbare tijd verloren gaat. Het registreren van gegevens met de chipkaart is zeer eenvoudig. De chipkaart is eenvoudig in de hardware te plaatsen en door slechts enkele toetsen in te drukken worden de gegevens geregistreerd. Doordat de chipkaart dagelijks wordt uitgelezen, heeft u alle uren direct beschikbaar. Met de software kunnen de geregistreerde uren worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze gegevens wilt gebruiken. Doordat zonder bekabeling wordt gewerkt is het gemakkelijk het aantal registratiepunten uit te breiden. Daarnaast is het eenvoudig bij veranderingen in de organisatie en logistiek de registratiepunten te verplaatsen. Mic-O-Data heeft zowel de hardware als de software in eigen beheer ontwikkeld zodat de hardware en software precies op elkaar zijn afgestemd. SCYLLATIME is flexibel en eenvoudig af te stemmen op de werkmethodiek binnen uw organisatie. De hardware van SCYLLATIME Inleiding De hardware van SCYLLATIME bestaat uit de volgende onderdelen: Chipkaarten Chipkaartlezer Klokterminal Klokterminal met streepjescodepen of streepjescodescanner Klokterminal met toetsenbord Verzamelterminal Chipkaarten De chipkaart kan worden gezien als een urenbriefje. In plaats van de uren van de werknemer, order en kostenplaats op een urenbriefje te schrijven, worden deze gegevens door een zelfstandige klokterminal op de chipkaart geregistreerd. De chipkaart bevat dus alle informatie over de uren van de werknemer, order en kostenplaats. Het voordeel van de chipkaart is dat de uren elektronisch van de chipkaart kunnen worden gelezen en in de computer kunnen worden gezet. Het is dus niet meer nodig de uren op een urenbriefje handmatig in de computer in te brengen. Dit levert u een grote tijdbesparing op. Pagina 2

4 Chipkaartlezer De chipkaartlezer is een randapparaat voor een PC en is bedoeld voor het programmeren (en uitlezen) van chipkaarten. Een chipkaart wordt toegekend aan werknemer. Via de chipkaartlezer wordt de chipkaart geprogrammeerd en voorzien van b.v. het mannummer van de medewerker die hem gaat gebruiken. Als uren van een order en een kostenplaats op de chipkaart wordt geregistreerd is bij het uitlezen van de kaart meteen bekend bij welke werknemer de uren horen. Klokterminal Met de klokterminal kunnen de activiteiten of werkzaamheden die voor een order verricht worden, zoals b.v. draaien, frezen, monteren etc. geregistreerd worden. Door de chipkaart in de terminal te plaatsen en keuzes te maken uit de in de terminal aanwezige activiteiten, worden de tijdstippen waarop aan die activiteit begonnen wordt op de chipkaart opgeslagen. Zo krijgt u snel overzicht over de tijdsduur per activiteit. Ook is het mogelijk de terminal zodanig in te stellen dat u naderhand weet op welke kostenplaats een activiteit heeft plaatsgevonden. De terminal kan, naar keuze, uniek voor één activiteit of voor meerdere activiteiten worden ingesteld. Klokterminal met streepjescodepen (of streepjescodescanner) Door een klokterminal uit te breiden met een streepjescodepen wordt het gebruik van de klokterminal sterk vereenvoudigd. Alle orders, de activiteiten en kostenplaatsen worden voorzien van een eigen unieke streepjescode. Na het plaatsen van de chipkaart in de klokterminal strijkt de werknemer met de pen langs de streepjescodes van de order, de activiteit (en eventueel de kostenplaats). De terminal zorgt er voor dat de gegevens met de tijdstippen op de chipkaart worden gezet. Ook is het mogelijk met deze terminal alleen op een werknemer en order te klokken zonder activiteit. Klokterminal met toetsenbord Door een klokterminal uit te breiden met een toetsenbord in plaats van een streepjescodepen kan de ordertijd worden geregistreerd door een nummer voor de order en/of activiteit in te toetsen. Verder werkt deze terminal op dezelfde wijze als de terminal met streepjescodepen. Verzamelterminal (Datacollector) Aan het einde van een werkdag, of zoveel eerder als afgesproken, plaatsen alle werknemers hun chipkaarten in de centraal geplaatste verzamelterminal. Hier worden dan de ordergegevens van de chipkaarten van de werknemer gelezen en naar een PC gebracht. In tegenstelling tot de klokterminals is de verzamelterminal namelijk wel via een kabel ( en eventueel modem) met een PC verbonden. De verzamelterminal kan ook gebruikt worden voor het klokken voor de aan-/afwezigheid. Pagina 3

5 De software van SCYLLATIME Inleiding De software van SCYLLATIME bestaat uit een basissysteem waarop diverse uitbreidingen mogelijk zijn. Wanneer u met SCYLLATIME wilt gaan werken dient u minimaal over het basissysteem te beschikken. Het basissysteem heeft standaard aan- en afwezigheidregistratie. Daarnaast kunt u onder andere kiezen voor een uitbreiding met bijvoorbeeld ordertijdregistratie en kostenplaatsregistratie. De software van SCYLLATIME is als volgt opgebouwd: Basissysteem SCYLLATIME software Uitbreidingen SCYLLATIME basissysteem Ordertijdregistratie Kostenplaatsregistratie Meerdere werkroosters Streepjescodes afdrukken Communicatie verzamelterminal Uitbreiding single-user op netwerk Uitbreiding naar multi-user versie Koppelingen met andere software zoals bijvoorbeeld de project-, productie- en salarisadministratie. Door de modulaire opbouw van SCYLLATIME hoeft u alleen die hardware en modules van de software aan te schaffen die voor uw organisatie van belang zijn. Op deze manier kunt u de hard- en software van SCYLLATIME optimaal op uw organisatie afstemmen. In deze documentatie zullen allereerst de mogelijkheden van het basissysteem van SCYLLATIME worden uitgelegd, daarna zal een beschrijving worden gegeven van de verschillende uitbreidingen. Basissysteem van SCYLLATIME Medewerkers Van elke medewerker kunnen diverse gegevens zoals bijvoorbeeld werknemernummer en naam worden ingevoerd. Het basissysteem geeft de mogelijkheid om zogenaamde vrije velden aan te maken. In deze vrije velden kunt u gegevens van medewerkers bijhouden die niet standaard zijn gedefinieerd. Elke medewerker kan worden ingedeeld in een afdeling. Activiteiten en afdelingen In het basissysteem kunnen afdelingen met verschillende activiteiten worden ingevoerd. Van de diverse activiteiten die een medewerker heeft uitgevoerd kan een overzicht worden verkregen. Het aantal activiteiten en afdelingen is in het basissysteem onbeperkt. Werkrooster In het basissysteem kan één werkrooster worden ingevoerd. Een werkrooster geeft de werktijden voor een dag zoals begin werktijd, einde werktijd en de pauzes. Door deze functie worden de pauzes door de computer verrekend zodat voor een pauze niet hoeft te worden uit- en ingeklokt. Verder verrekent de computer aan de hand van het rooster het te vroeg of te laat in- en uitklokken. Pagina 4

6 Uursoorten Het basissysteem bepaalt aan de hand van op te geven dagdelen in welke categorie de gemaakte uren vallen. Er kan voor iedere dag in de week en afzonderlijk voor feestdagen een dagindeling worden opgegeven, hierbij moet worden gedacht aan uitbetalingspercentages en uursoorten. Overuren Als een werknemer overuren maakt, dan worden deze door het basissysteem automatisch bepaald. De overuren worden aan de hand van de in het werkrooster ingestelde waarden berekend. Rapportgenerator Het basissysteem heeft standaard vele overzichten en rapportages om het inzicht in de dagelijkse gang van zaken te vergroten. Daarnaast kunt u met de rapportgenerator in het basissysteem zelf een onbeperkt aantal overzichten en rapportages samenstellen en toevoegen. Hierdoor kunt u over belangrijke management-informatie beschikken. Ook kunt u aan de meest uiteenlopende rapportage-verplichtingen aan derden voldoen. Programmeren van chipkaarten Met het basissysteem kunnen chipkaarten met de gegevens van de medewerkers worden geprogrammeerd. Dit programmeren gaat met behulp van de chipkaartlezer. Lezen van chipkaarten Chipkaarten zijn ook met het basissysteem uitleesbaar. Bij het uitlezen worden de gegevens, die op de chipkaarten staan, in de software verwerkt. Uitbreidingen SCYLLATIME basissysteem Ordertijdregistratie Met deze uitbreidingsmodule kan naast de medewerker en de activiteit ook de order worden geklokt. Elke order krijgt een nummer en een omschrijving. Ook hier zijn vrije velden definieerbaar indien meerdere gegevens van belang zijn. Grotere orders kunnen worden onderverdeeld in suborders. De geklokte tijden worden dan naar de order en suborder geboekt. Zo wordt een goed totaaloverzicht verkregen van de uren per order maar ook per onderdeel van een order. Kostenplaatsregistratie Klokterminals kunnen met deze module worden toegekend aan een bepaalde kostenplaats. Bijvoorbeeld een klokterminal wordt aan een machine toegekend. Meerdere werkroosters Met deze module kunnen diverse werkroosterschema s worden ingevoerd. Meerdere werkroosterschema s kunnen worden samengevoegd tot een weekschema. Het weekschema bepaalt de tijden waarop gewerkt moet worden. Met deze module kunnen vaste en flexibele werktijden door elkaar worden toegepast. Streepjescodes afdrukken Deze module kunt u aanschaffen indien u met streepjescodes wilt werken, maar nog niet zelf over een systeem beschikt waarmee u streepjescodes kunt afdrukken. De module maakt het mogelijk ordernummers of activiteiten om te zetten naar streepjescodes. Naar keuze kunnen de streepjescodes daarna door u zelf via een printer afgedrukt worden op stickers, een werkbon of op gewoon papier. Pagina 5

7 Communicatie verzamelterminal Indien gebruik wordt gemaakt van een verzamelterminal dan regelt deze module de communicatie tussen de PC en de verzamelterminal. Uitbreiding naar single-user op netwerk In sommige gevallen kan het makkelijk zijn om op twee plaatsen met de software van SCYLLATIME te kunnen werken. Naast de stand alone versie is de software van SCYLLATIME eveneens te verkrijgen als single-user op het netwerk. Dit houdt in dat u de software van SCYLLATIME op meerdere plaatsen binnen een netwerk kunt gebruiken, echter niet tegelijkertijd. Uitbreiding naar multi-user versie De software van SCYLLATIME draait als stand-alone applicatie maar ook als single-user of multi-user op het netwerk. Voor organisaties die binnen een netwerk op meerdere plaatsen tegelijk gebruik willen maken van de software van SCYLLATIME is een multi-user versie beschikbaar. De multi-user versie is te gebruiken bij Microsoft Windows NT4.0/95/98 (32 bit) ondersteunde netwerken. Koppelingen met andere softwarepakketten Indien reeds gebruikt wordt gemaakt van bepaalde software systemen dan is in de meeste gevallen mogelijk om de software van SCYLLATIME te koppelen met deze systemen. De complete urenregistratie kan door SCYLLATIME worden verzorgd. SCYLLATIME kan gekoppeld worden met systemen voor: Order-/Projectadministratie (nacalculatie) Productieplanning (voortgang) Salarisadministratie (loonberekening) Indien u belangstelling heeft om SCYLLATIME te koppelen met u eigen systeem, informeer dan naar de mogelijkheden. Overige informatie over SCYLLATIME Geen of weinig ervaring met het gebruik van streepjescodes? Dat hoeft geen bezwaar te zijn om met SCYLLATIME te gaan werken! Het gebruik van streepjescodes vergemakkelijkt het vastleggen op chipkaart van ordernummers, omschrijvingen van werkzaamheden of aanduidingen van kostenplaatsen etc. Door met een streepjescodepen langs zo n code te strijken wordt b.v. het ordernummer in een keer op de chipkaart bewaard. Veel bedrijven hebben nog geen of weinig ervaring met deze techniek. Toch kunt u snel van start. U heeft in feite twee alternatieven: U kunt op eenvoudige wijze zelf via gangbare Windows software, b.v. het tekstverwerkingspakket Word of het rekenprogramma Excel streepjescodes afdrukken. Een streepjescode is nl. niets anders dan een lettertype barcode binnen de genoemde programma s. U kunt daar dan ook op dezelfde wijze mee omgaan als met de bekende lettertypes als Arial of Times Roman etc.. Het afdrukken van de streepjescode gebeurt dan ook gewoon op uw eigen laserprinter. Zo n lettertype barcode kan Mic-O-Data u leveren. Uiteraard kunt u ook de software uitbreiding Streepjescodes afdrukken binnen de software van SCYLLATIME aanschaffen. U werkt dan volledig geïntegreerd met de overige software van het systeem. Pagina 6

8 Unieke eigenschap van SCYLLATIME Order- of projectnummers worden door bedrijven vaak via speciale (administratieve) software aangemaakt. Deze programmatuur kent geen verbinding met SCYLLATIME. Dit lijkt een probleem, omdat het zou kunnen betekenen dat u nummers uit die andere administratie nog een keer in SCYLLATIME zou moeten invoeren. Dat is echter niet zo! SCYLLATIME is in staat om nummers uit een ander systeem te leren. U stelt SCYLLATIME nl. zó in, dat order- of projectnummers die aangemaakt worden vanuit een reeds binnen uw bedrijf in gebruik zijnde softwarepakket, automatisch worden herkend en gebruikt als deel van de SCYLLATIME ordertijdregistratie. Dus ook al is een order- of projectnummer bij SCYLLATIME nog niet bekend, en heeft de order of het project al wel met een nummer op de werkvloer, dan kan gewoon met SCYLLATIME gewerkt worden. Benodigde apparatuur voor de software van SCYLLATIME Mic-O-Data heeft de Windows-versie van SCYLLATIME met behulp van de nieuwste ontwikkeltools ontwikkeld, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die een Windowsomgeving biedt. Wijzigingen zijn hierdoor snel in SCYLLATIME te integreren. Office-producten (bijvoorbeeld Word, Excel) kunnen via standaard bestandsformaten worden geïntegreerd. Voor organisaties die binnen een netwerk op meerdere plaatsen tegelijk gebruik willen maken van SCYLLATIME is een multi-user versie beschikbaar. Uiteraard draait SCYLLATIME ook als stand-alone applicatie. SCYLLATIME werkt op een pc met een Windows 95, 98, of NT4 besturingssysteem en is te gebruiken bij Microsoft Windows NT4.0/95/98 (32 bit) ondersteunde netwerken. SCYLLATIME wordt geleverd met een uitgebreide Nederlandstalige handleiding voor zowel de hardware als de software. De systeemeisen voor een werkplek zijn als volgt: Aanbevolen Processor: Pentium 90 Geheugen: 16 Mb (95/98) of 32 Mb (NT4) Harde schijf: 100 Mb vrij Operating System: 95/98/NT4 Installatie, implementatie en opleidingen Mic-O-Data kan u uitgebreide begeleiding bieden bij de installatie en implementatie van SCYLLATIME in uw organisatie. Naast de installatie van de hard- en software van SCYLLATIME kan deze begeleiding onder meer bestaan uit het inrichten van de software voor uw organisatie. Daarnaast verzorgt Mic-O- Data regelmatig opleidingen voor het SCYLLATIME ordertijdregistratie systeem. Serviceovereenkomst Hardware Door een Serviceovereenkomst Hardware af te sluiten worden zaken als preventief onderhoud en service bij storingen en gebreken van de hardware geregeld. De Serviceovereenkomst Hardware geldt onder meer voor: Klokterminal Verzamelterminal Chipkaartlezer Pagina 7

9 Upgrade- en Serviceovereenkomsten Software Mic-O-Data blijft doorgaan met de verdere ontwikkeling en verbetering van de software van SCYLLATIME en streeft naar een optimale ondersteuning van haar afnemers tijdens het gebruik van het systeem. U kunt kiezen uit een tweetal manieren van ondersteuning door Mic-O-Data. U sluit een Upgrade-overeenkomst Software af: U bent dan verzekerd van de nieuwste versie van de software met de laatste wijzigingen en uitbreidingen. U kiest voor het afsluiten van Serviceovereenkomst Software : U bent dan verzekerd van de nieuwste versie van de software met de laatste wijzigingen en uitbreidingen. Daarnaast krijgt u telefonische ondersteuning bij het gebruik van het systeem. Voorwaarden Voor alle leveringen gelden de Algemene Voorwaarden Mic-O-Data, alsmede de Leveringsvoorwaarden Software Mic-O-Data en Leveringsvoorwaarden Hardware Mic-O-Data. De dienstverlening wordt verricht volgens de Consultancy-voorwaarden Mic-O-Data. Op upgrade- en serviceovereenkomsten zijn de Servicevoorwaarden Mic-O-Data van toepassing. Het gebruik van de software geschiedt onder de Licentievoorwaarden Software Mic-O-Data. De genoemde voorwaarden zijn op verzoek bij Mic-O-Data verkrijgbaar. Meer weten over het ordertijdregistratiesysteem SCYLLATIME? Neem dan contact met Mic-O-Data op. Wij geven u graag een aanvullende toelichting op deze documentatie. Uiteraard zijn wij bereid om u in een vrijblijvende demonstratie de voordelen van SCYLLATIME als unieke ordertijdregistratie systeem te laten zien. Tijdens zo n demonstratie kan dan op uw specifieke eisen en wensen worden ingegaan. N.B. Deze documentatie geeft een zo goed mogelijke beschrijving van het SCYLLATIME-systeem. Het is mogelijk dat een op enig moment leverbaar systeem in functionaliteit of uitvoeringsvorm afwijkt van hetgeen in deze documentatie beschreven staat. Hieraan kunnen door een gebruiker van SCYLLATIME geen rechten worden ontleend. Pagina 8

10 Mic-O-Data b.v. Algemeen Mic-O-Data ontwikkelt en verkoopt elektronische systemen voor gegevensverzameling, -opslag en identificatie. De producten worden in de vorm van standaard producten of als systeem binnen een bedrijf ingezet. De kern van alle producten en daarmee ook de specialisatie van Mic-O-Data vormt hierbij de chipkaarttechnologie. Chipkaarten vormen het hart van de diverse productlijnen. SCYLLATIME is één van die productlijnen. Mic-O-Data ontwikkelt de producten met de volgende uitgangspunten: Bedieningsgemak Eenvoud in gebruik Complete functionaliteit Goede prijs-/prestatieverhouding Waar vindt u ons? Mic-O-Data is gevestigd op het industrieterrein Westermaat-Zuid in Hengelo (O). U neemt de afslag 30 van de A1. Ons bezoekadres is: Post kunt u sturen naar: Hassinkweg 19 Postbus BV Hengelo (O) 7550 AE Hengelo (O) Verdere gegevens:..31(0) (0) Pagina 9

11 Bijlage: Prijslijst SCYLLATIME (Prijswijzigingen voorbehouden! Een gedetailleerde en actuele prijslijst is op aanvraag beschikbaar.) Hieronder staan de prijzen voor de hard- en software per stuk en excl. BTW vermeld. Documentatie SCYLLATIME SCYLLATIME hardware chipkaartenset (10 chipkaarten) 47,50 chipkaartlezer 75,- klokterminal standaard 341,- klokterminal met streepjescodepen 564,- klokterminal met streepjescodescanner 671,- verzamelterminal 1032,- SCYLLATIME software Basissysteem SCYLLATIME software tot 25 tot 50 tot 100 medewerkers medewerkers medewerkers basissysteem SCYLLATIME single-user 1.695, , ,- Uitbreidingen SCYLLATIME basissysteem ordertijdregistratie 575,- 775,- 875,- kostenplaatsregistratie 290,- 375,- 435,- meerdere werkroosters 290,- 375,- 450,- streepjescodes afdrukken 290,- 375,- 450,- communicatie verzamelterminal 290,- 290,- 290,- systeemprijzen voor meer dan 100 medewerkers: op aanvraag. Pagina 10

12 Uitbreiding naar single-user op netwerk uitbreiding single-user op netwerk 265,- Uitbreiding naar multi-user uitbreiding naar multi-user versie 520,- per extra gebruiker Koppelingen met andere softwarepakketten mogelijkheden en kosten op aanvraag Dienstverlening SCYLLATIME Installatie, Opleiding en implementatie Als aanvulling op de levering van SCYLLATIME kan Mic-O-Data de installatie van de programmatuur en de hardware uitvoeren. De software wordt dan niet alleen op uw systeem gezet, maar de hardware wordt geconfigureerd en de terminals en verzamelterminals worden door onze serviceorganisatie op hun plaats opgehangen, klaar voor gebruik. Eventuele bekabeling voor de verzamelterminal wordt dan ook gelegd (u dient zelf te zorgen voor 220V voeding op de plek van de verzamelterminals). Op uw verzoek wordt Uw personeel geschoold in het gebruik van het systeem en begeleidt Mic-O-Data het implementatieproces van SCYLLATIME binnen uw eigen productieomgeving. Al deze diensten worden door Mic-O-Data uitgevoerd op nacalculatiebasis tegen vastgestelde uurtarieven. Op verzoek sturen wij u een actuele uurtarievenlijst. Bij het maken van een aanbieding voor uw bedrijf zal reeds indicatief worden aangegeven wat de kosten van de dienstverlening zullen bedragen. Pagina 11

13 Bijlage: Opbouw ScyllaTime Ordertijdregistratie voor 20 medewerkers Pagina 12

14 Bijlage: Opbouw ScyllaTime Ordertijd- én aan-/afwezigheidsregistratie voor 45 medewerkers Pagina 13

15 Bijlage: Verklaring gebruikte symbolen Chipkaart Klokterminal Verzamelterminal PC Streepjescodepen Streepjescode Pagina 14

16 Documentatie SCYLLATIME Bijlage: Voorbeeld van overzicht Pagina 15

17 Documentatie SCYLLATIME Bijlage: Voorbeeld van overzicht Pagina 16

18 Documentatie SCYLLATIME Bijlage: Voorbeeld van overzicht Pagina 17

19 Bijlage: Voorbeeld van scherm Pagina 18

20 Bijlage: Voorbeeld van scherm Pagina 19

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Automatische verwerking inkoopfacturen

Automatische verwerking inkoopfacturen Automatische verwerking inkoopfacturen - Whitepaper DDi Factuur - DDi Automatische verwerking inkoopfacturen Whitepaper DDi Factuur 10 december 2014 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K.

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Office 365 de juiste keuze!

Office 365 de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 6. Abonnement afsluiten 34 Disclaimer

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E SHIPCHANDLERS 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, specifiek voor het gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Uw bakkerij volledig onder controle

Uw bakkerij volledig onder controle Compad Bakkerij Uw bakkerij volledig onder controle registreren, produceren & factureren Compad Bakkerij U staat dag en nacht klaar voor de zaak. U werkt er keihard aan om de zaken zo perfect mogelijk

Nadere informatie

DPS. Profesionele software voor productiebedrijven

DPS. Profesionele software voor productiebedrijven Profesionele software voor productiebedrijven Deze uitgave is gedrukt op chloorvrij papier Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van Deltec BV worden

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E Handel & Verhuur 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, voor het gebruik door

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT UNIT4 MULTIVERS EXTENDED MODULE OVERZICHT Een white paper van UNIT4 2011 Inhoud UNIT4 multivers Extended 4 1. FINANCIËLE MODULES 4 1.1. Financiële basis 4 1.2. Rekening Courant 4 1.3. Valutabeheer 4 1.4.

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet

Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Belangrijk niet Conversieprocedure van AccountView DOS (versie 4.5 / Professional) naar AccountView Windows 7.1a Laatste revisie: 14 juli 2006 Belangrijk De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl. Orderregistratie

Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl. Orderregistratie Wijchenseweg 116 6538 SX Nijmegen T.: 024-3434380 F.: 024-3434389 www.matrix-sh.nl info@matrix-sh.nl Orderregistratie Inleiding MatrixKozijn Orderregistratie is exclusief ontwikkeld is voor kozijnfabrieken,

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows Het bruist bij ons van de activiteiten en daarom leek het ons goed u met deze nieuwsbrief even bij te praten over alle nieuwe ontwikkelingen. Het is druk bij ons en het is druk bij u. Toch is het goed

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie