SCYLLATIME D O C U M E N T A T I E. Hassinkweg BV Hengelo tel. (074) fax (074)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCYLLATIME D O C U M E N T A T I E. Hassinkweg 19 7556 BV Hengelo tel. (074) 250 31 47 fax (074) 250 37 05 info@mic-o-data.nl www.mic-o-data."

Transcriptie

1 D O C U M E N T A T I E SCYLLATIME Betaalbare ordertijdregistratie met chipkaarten December Versie industrie 2002/7 Hassinkweg BV Hengelo tel. (074) fax (074)

2 SCYLLATIME: Betaalbare ordertijdregistratie met chipkaarten Een goede registratie van door werknemers aan een order of project bestede uren is voor veel bedrijven belangrijk. Andere bedrijven registreren hoe lang bepaalde productiestappen duren. De informatie wordt vervolgens gebruikt voor de nacalculatie, projectvervolging, facturering of salarisadministratie. De registratie van die uren en het verwerken daarvan kost vaak te veel tijd en geld. Voor een sluitende ordertijdregistratie moet bovendien op meerdere plaatsen in het bedrijf geregistreerd worden. Daarvoor zijn bestaande automatiseringsoplossingen meestal te duur. Het resultaat is dat het registreren en verwerken van orderuren in vele gevallen nog handmatig of helemaal niet gebeurd. ScyllaTime biedt hiervoor de oplossing! Mic-O-Data heeft een uniek ordertijdregistratiesysteem ontwikkeld dat ook geschikt is voor de aan-/afwezigheidsregistratie. Hierbij speelt het gebruik van chipkaarten een belangrijke rol. Door tijdgegevens op chipkaarten op te slaan kan namelijk de prijs per klokterminal laag worden gehouden. Bovendien hoeven de klokterminals niet via een dure bekabeling met elkaar verbonden te zijn. Daardoor wordt het voor een bedrijf mogelijk tegen aanvaardbare kosten op meerdere plekken in de productie tijdregistratie uit te voeren. Hoe werkt dat dan met die chipkaarten? De werknemer krijgt een persoonlijke chipkaart waarop de uren voor een order worden geregistreerd. Als voor een order wordt geklokt plaatst de werknemer de chipkaart in de klokterminal. Nadat het nummer van een order is ingevoerd (via streepjescode of via toetsenbord) worden de werkzaamheden die men gaat uitvoeren (eventueel aangevuld met kostenplaats) aangevuld met datum en tijdstip snel en gemakkelijk op de chipkaart vastgelegd. Een centraal geplaatste verzamelterminal wordt verbonden met een computer. Tenminste eenmaal per dag plaatst de werknemer zijn chipkaart in deze terminal. De verzamelterminal leest de gegevens van de chipkaart; datum/tijd, mannummer, ordernummer en verrichte werkzaamheden. Naar keuze wordt op hetzelfde moment ook geklokt voor het komen en gaan. Alle gegevens worden in de terminal bewaard. Vanaf uw PC kunt u de gegevens op ieder moment ophalen en verwerken met de bijbehorende software. Zo slaat u twee vliegen in één klap! U heeft snel alle orderuren beschikbaar, maar ook alle gegevens voor de aan-/afwezigheidregistratie. De hardware van SCYLLATIME wordt voor de verwerking van de uren ondersteund door uitgebreide software. De software biedt de volgende mogelijkheden: Aan- en afwezigheidregistratie Ordertijdregistratie Kostenplaats registratie Verschillende roosters en berekening overuren Handmatige urenverwerking Afdrukken streepjescodes Koppeling met orderregistratie en salarisadministratie Overzichten van werknemers, orders, activiteiten en kostenplaatsen Met SCYLLATIME kan dus de hele urenadministratie op eenvoudige en betaalbare manier worden geautomatiseerd. SCYLLATIME wordt geleverd inclusief een uitgebreide Nederlandstalige handleiding. Kortom: SCYLLATIME is het professionele en betaalbare ordertijdregistratie systeem voor industriële bedrijven. Pagina 1

3 De opzet van SCYLLATIME Het ordertijdregistratie systeem SCYLLATIME bestaat uit hardware en software. Met de hardware kunnen de uren van de werknemer, order en kostenplaats elektronisch met behulp van de chipkaart worden geregistreerd. De chipkaarttechnologie maakt het mogelijk om voor een lage prijs per registratiepunt te werken. Daarnaast is dure bekabeling overbodig. Dit betekent dat betaalbaar op veel plaatsen binnen uw bedrijf kan worden geregistreerd. Hiermee voorkomt u dat door de tijdregistratie veel kostbare tijd verloren gaat. Het registreren van gegevens met de chipkaart is zeer eenvoudig. De chipkaart is eenvoudig in de hardware te plaatsen en door slechts enkele toetsen in te drukken worden de gegevens geregistreerd. Doordat de chipkaart dagelijks wordt uitgelezen, heeft u alle uren direct beschikbaar. Met de software kunnen de geregistreerde uren worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze gegevens wilt gebruiken. Doordat zonder bekabeling wordt gewerkt is het gemakkelijk het aantal registratiepunten uit te breiden. Daarnaast is het eenvoudig bij veranderingen in de organisatie en logistiek de registratiepunten te verplaatsen. Mic-O-Data heeft zowel de hardware als de software in eigen beheer ontwikkeld zodat de hardware en software precies op elkaar zijn afgestemd. SCYLLATIME is flexibel en eenvoudig af te stemmen op de werkmethodiek binnen uw organisatie. De hardware van SCYLLATIME Inleiding De hardware van SCYLLATIME bestaat uit de volgende onderdelen: Chipkaarten Chipkaartlezer Klokterminal Klokterminal met streepjescodepen of streepjescodescanner Klokterminal met toetsenbord Verzamelterminal Chipkaarten De chipkaart kan worden gezien als een urenbriefje. In plaats van de uren van de werknemer, order en kostenplaats op een urenbriefje te schrijven, worden deze gegevens door een zelfstandige klokterminal op de chipkaart geregistreerd. De chipkaart bevat dus alle informatie over de uren van de werknemer, order en kostenplaats. Het voordeel van de chipkaart is dat de uren elektronisch van de chipkaart kunnen worden gelezen en in de computer kunnen worden gezet. Het is dus niet meer nodig de uren op een urenbriefje handmatig in de computer in te brengen. Dit levert u een grote tijdbesparing op. Pagina 2

4 Chipkaartlezer De chipkaartlezer is een randapparaat voor een PC en is bedoeld voor het programmeren (en uitlezen) van chipkaarten. Een chipkaart wordt toegekend aan werknemer. Via de chipkaartlezer wordt de chipkaart geprogrammeerd en voorzien van b.v. het mannummer van de medewerker die hem gaat gebruiken. Als uren van een order en een kostenplaats op de chipkaart wordt geregistreerd is bij het uitlezen van de kaart meteen bekend bij welke werknemer de uren horen. Klokterminal Met de klokterminal kunnen de activiteiten of werkzaamheden die voor een order verricht worden, zoals b.v. draaien, frezen, monteren etc. geregistreerd worden. Door de chipkaart in de terminal te plaatsen en keuzes te maken uit de in de terminal aanwezige activiteiten, worden de tijdstippen waarop aan die activiteit begonnen wordt op de chipkaart opgeslagen. Zo krijgt u snel overzicht over de tijdsduur per activiteit. Ook is het mogelijk de terminal zodanig in te stellen dat u naderhand weet op welke kostenplaats een activiteit heeft plaatsgevonden. De terminal kan, naar keuze, uniek voor één activiteit of voor meerdere activiteiten worden ingesteld. Klokterminal met streepjescodepen (of streepjescodescanner) Door een klokterminal uit te breiden met een streepjescodepen wordt het gebruik van de klokterminal sterk vereenvoudigd. Alle orders, de activiteiten en kostenplaatsen worden voorzien van een eigen unieke streepjescode. Na het plaatsen van de chipkaart in de klokterminal strijkt de werknemer met de pen langs de streepjescodes van de order, de activiteit (en eventueel de kostenplaats). De terminal zorgt er voor dat de gegevens met de tijdstippen op de chipkaart worden gezet. Ook is het mogelijk met deze terminal alleen op een werknemer en order te klokken zonder activiteit. Klokterminal met toetsenbord Door een klokterminal uit te breiden met een toetsenbord in plaats van een streepjescodepen kan de ordertijd worden geregistreerd door een nummer voor de order en/of activiteit in te toetsen. Verder werkt deze terminal op dezelfde wijze als de terminal met streepjescodepen. Verzamelterminal (Datacollector) Aan het einde van een werkdag, of zoveel eerder als afgesproken, plaatsen alle werknemers hun chipkaarten in de centraal geplaatste verzamelterminal. Hier worden dan de ordergegevens van de chipkaarten van de werknemer gelezen en naar een PC gebracht. In tegenstelling tot de klokterminals is de verzamelterminal namelijk wel via een kabel ( en eventueel modem) met een PC verbonden. De verzamelterminal kan ook gebruikt worden voor het klokken voor de aan-/afwezigheid. Pagina 3

5 De software van SCYLLATIME Inleiding De software van SCYLLATIME bestaat uit een basissysteem waarop diverse uitbreidingen mogelijk zijn. Wanneer u met SCYLLATIME wilt gaan werken dient u minimaal over het basissysteem te beschikken. Het basissysteem heeft standaard aan- en afwezigheidregistratie. Daarnaast kunt u onder andere kiezen voor een uitbreiding met bijvoorbeeld ordertijdregistratie en kostenplaatsregistratie. De software van SCYLLATIME is als volgt opgebouwd: Basissysteem SCYLLATIME software Uitbreidingen SCYLLATIME basissysteem Ordertijdregistratie Kostenplaatsregistratie Meerdere werkroosters Streepjescodes afdrukken Communicatie verzamelterminal Uitbreiding single-user op netwerk Uitbreiding naar multi-user versie Koppelingen met andere software zoals bijvoorbeeld de project-, productie- en salarisadministratie. Door de modulaire opbouw van SCYLLATIME hoeft u alleen die hardware en modules van de software aan te schaffen die voor uw organisatie van belang zijn. Op deze manier kunt u de hard- en software van SCYLLATIME optimaal op uw organisatie afstemmen. In deze documentatie zullen allereerst de mogelijkheden van het basissysteem van SCYLLATIME worden uitgelegd, daarna zal een beschrijving worden gegeven van de verschillende uitbreidingen. Basissysteem van SCYLLATIME Medewerkers Van elke medewerker kunnen diverse gegevens zoals bijvoorbeeld werknemernummer en naam worden ingevoerd. Het basissysteem geeft de mogelijkheid om zogenaamde vrije velden aan te maken. In deze vrije velden kunt u gegevens van medewerkers bijhouden die niet standaard zijn gedefinieerd. Elke medewerker kan worden ingedeeld in een afdeling. Activiteiten en afdelingen In het basissysteem kunnen afdelingen met verschillende activiteiten worden ingevoerd. Van de diverse activiteiten die een medewerker heeft uitgevoerd kan een overzicht worden verkregen. Het aantal activiteiten en afdelingen is in het basissysteem onbeperkt. Werkrooster In het basissysteem kan één werkrooster worden ingevoerd. Een werkrooster geeft de werktijden voor een dag zoals begin werktijd, einde werktijd en de pauzes. Door deze functie worden de pauzes door de computer verrekend zodat voor een pauze niet hoeft te worden uit- en ingeklokt. Verder verrekent de computer aan de hand van het rooster het te vroeg of te laat in- en uitklokken. Pagina 4

6 Uursoorten Het basissysteem bepaalt aan de hand van op te geven dagdelen in welke categorie de gemaakte uren vallen. Er kan voor iedere dag in de week en afzonderlijk voor feestdagen een dagindeling worden opgegeven, hierbij moet worden gedacht aan uitbetalingspercentages en uursoorten. Overuren Als een werknemer overuren maakt, dan worden deze door het basissysteem automatisch bepaald. De overuren worden aan de hand van de in het werkrooster ingestelde waarden berekend. Rapportgenerator Het basissysteem heeft standaard vele overzichten en rapportages om het inzicht in de dagelijkse gang van zaken te vergroten. Daarnaast kunt u met de rapportgenerator in het basissysteem zelf een onbeperkt aantal overzichten en rapportages samenstellen en toevoegen. Hierdoor kunt u over belangrijke management-informatie beschikken. Ook kunt u aan de meest uiteenlopende rapportage-verplichtingen aan derden voldoen. Programmeren van chipkaarten Met het basissysteem kunnen chipkaarten met de gegevens van de medewerkers worden geprogrammeerd. Dit programmeren gaat met behulp van de chipkaartlezer. Lezen van chipkaarten Chipkaarten zijn ook met het basissysteem uitleesbaar. Bij het uitlezen worden de gegevens, die op de chipkaarten staan, in de software verwerkt. Uitbreidingen SCYLLATIME basissysteem Ordertijdregistratie Met deze uitbreidingsmodule kan naast de medewerker en de activiteit ook de order worden geklokt. Elke order krijgt een nummer en een omschrijving. Ook hier zijn vrije velden definieerbaar indien meerdere gegevens van belang zijn. Grotere orders kunnen worden onderverdeeld in suborders. De geklokte tijden worden dan naar de order en suborder geboekt. Zo wordt een goed totaaloverzicht verkregen van de uren per order maar ook per onderdeel van een order. Kostenplaatsregistratie Klokterminals kunnen met deze module worden toegekend aan een bepaalde kostenplaats. Bijvoorbeeld een klokterminal wordt aan een machine toegekend. Meerdere werkroosters Met deze module kunnen diverse werkroosterschema s worden ingevoerd. Meerdere werkroosterschema s kunnen worden samengevoegd tot een weekschema. Het weekschema bepaalt de tijden waarop gewerkt moet worden. Met deze module kunnen vaste en flexibele werktijden door elkaar worden toegepast. Streepjescodes afdrukken Deze module kunt u aanschaffen indien u met streepjescodes wilt werken, maar nog niet zelf over een systeem beschikt waarmee u streepjescodes kunt afdrukken. De module maakt het mogelijk ordernummers of activiteiten om te zetten naar streepjescodes. Naar keuze kunnen de streepjescodes daarna door u zelf via een printer afgedrukt worden op stickers, een werkbon of op gewoon papier. Pagina 5

7 Communicatie verzamelterminal Indien gebruik wordt gemaakt van een verzamelterminal dan regelt deze module de communicatie tussen de PC en de verzamelterminal. Uitbreiding naar single-user op netwerk In sommige gevallen kan het makkelijk zijn om op twee plaatsen met de software van SCYLLATIME te kunnen werken. Naast de stand alone versie is de software van SCYLLATIME eveneens te verkrijgen als single-user op het netwerk. Dit houdt in dat u de software van SCYLLATIME op meerdere plaatsen binnen een netwerk kunt gebruiken, echter niet tegelijkertijd. Uitbreiding naar multi-user versie De software van SCYLLATIME draait als stand-alone applicatie maar ook als single-user of multi-user op het netwerk. Voor organisaties die binnen een netwerk op meerdere plaatsen tegelijk gebruik willen maken van de software van SCYLLATIME is een multi-user versie beschikbaar. De multi-user versie is te gebruiken bij Microsoft Windows NT4.0/95/98 (32 bit) ondersteunde netwerken. Koppelingen met andere softwarepakketten Indien reeds gebruikt wordt gemaakt van bepaalde software systemen dan is in de meeste gevallen mogelijk om de software van SCYLLATIME te koppelen met deze systemen. De complete urenregistratie kan door SCYLLATIME worden verzorgd. SCYLLATIME kan gekoppeld worden met systemen voor: Order-/Projectadministratie (nacalculatie) Productieplanning (voortgang) Salarisadministratie (loonberekening) Indien u belangstelling heeft om SCYLLATIME te koppelen met u eigen systeem, informeer dan naar de mogelijkheden. Overige informatie over SCYLLATIME Geen of weinig ervaring met het gebruik van streepjescodes? Dat hoeft geen bezwaar te zijn om met SCYLLATIME te gaan werken! Het gebruik van streepjescodes vergemakkelijkt het vastleggen op chipkaart van ordernummers, omschrijvingen van werkzaamheden of aanduidingen van kostenplaatsen etc. Door met een streepjescodepen langs zo n code te strijken wordt b.v. het ordernummer in een keer op de chipkaart bewaard. Veel bedrijven hebben nog geen of weinig ervaring met deze techniek. Toch kunt u snel van start. U heeft in feite twee alternatieven: U kunt op eenvoudige wijze zelf via gangbare Windows software, b.v. het tekstverwerkingspakket Word of het rekenprogramma Excel streepjescodes afdrukken. Een streepjescode is nl. niets anders dan een lettertype barcode binnen de genoemde programma s. U kunt daar dan ook op dezelfde wijze mee omgaan als met de bekende lettertypes als Arial of Times Roman etc.. Het afdrukken van de streepjescode gebeurt dan ook gewoon op uw eigen laserprinter. Zo n lettertype barcode kan Mic-O-Data u leveren. Uiteraard kunt u ook de software uitbreiding Streepjescodes afdrukken binnen de software van SCYLLATIME aanschaffen. U werkt dan volledig geïntegreerd met de overige software van het systeem. Pagina 6

8 Unieke eigenschap van SCYLLATIME Order- of projectnummers worden door bedrijven vaak via speciale (administratieve) software aangemaakt. Deze programmatuur kent geen verbinding met SCYLLATIME. Dit lijkt een probleem, omdat het zou kunnen betekenen dat u nummers uit die andere administratie nog een keer in SCYLLATIME zou moeten invoeren. Dat is echter niet zo! SCYLLATIME is in staat om nummers uit een ander systeem te leren. U stelt SCYLLATIME nl. zó in, dat order- of projectnummers die aangemaakt worden vanuit een reeds binnen uw bedrijf in gebruik zijnde softwarepakket, automatisch worden herkend en gebruikt als deel van de SCYLLATIME ordertijdregistratie. Dus ook al is een order- of projectnummer bij SCYLLATIME nog niet bekend, en heeft de order of het project al wel met een nummer op de werkvloer, dan kan gewoon met SCYLLATIME gewerkt worden. Benodigde apparatuur voor de software van SCYLLATIME Mic-O-Data heeft de Windows-versie van SCYLLATIME met behulp van de nieuwste ontwikkeltools ontwikkeld, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die een Windowsomgeving biedt. Wijzigingen zijn hierdoor snel in SCYLLATIME te integreren. Office-producten (bijvoorbeeld Word, Excel) kunnen via standaard bestandsformaten worden geïntegreerd. Voor organisaties die binnen een netwerk op meerdere plaatsen tegelijk gebruik willen maken van SCYLLATIME is een multi-user versie beschikbaar. Uiteraard draait SCYLLATIME ook als stand-alone applicatie. SCYLLATIME werkt op een pc met een Windows 95, 98, of NT4 besturingssysteem en is te gebruiken bij Microsoft Windows NT4.0/95/98 (32 bit) ondersteunde netwerken. SCYLLATIME wordt geleverd met een uitgebreide Nederlandstalige handleiding voor zowel de hardware als de software. De systeemeisen voor een werkplek zijn als volgt: Aanbevolen Processor: Pentium 90 Geheugen: 16 Mb (95/98) of 32 Mb (NT4) Harde schijf: 100 Mb vrij Operating System: 95/98/NT4 Installatie, implementatie en opleidingen Mic-O-Data kan u uitgebreide begeleiding bieden bij de installatie en implementatie van SCYLLATIME in uw organisatie. Naast de installatie van de hard- en software van SCYLLATIME kan deze begeleiding onder meer bestaan uit het inrichten van de software voor uw organisatie. Daarnaast verzorgt Mic-O- Data regelmatig opleidingen voor het SCYLLATIME ordertijdregistratie systeem. Serviceovereenkomst Hardware Door een Serviceovereenkomst Hardware af te sluiten worden zaken als preventief onderhoud en service bij storingen en gebreken van de hardware geregeld. De Serviceovereenkomst Hardware geldt onder meer voor: Klokterminal Verzamelterminal Chipkaartlezer Pagina 7

9 Upgrade- en Serviceovereenkomsten Software Mic-O-Data blijft doorgaan met de verdere ontwikkeling en verbetering van de software van SCYLLATIME en streeft naar een optimale ondersteuning van haar afnemers tijdens het gebruik van het systeem. U kunt kiezen uit een tweetal manieren van ondersteuning door Mic-O-Data. U sluit een Upgrade-overeenkomst Software af: U bent dan verzekerd van de nieuwste versie van de software met de laatste wijzigingen en uitbreidingen. U kiest voor het afsluiten van Serviceovereenkomst Software : U bent dan verzekerd van de nieuwste versie van de software met de laatste wijzigingen en uitbreidingen. Daarnaast krijgt u telefonische ondersteuning bij het gebruik van het systeem. Voorwaarden Voor alle leveringen gelden de Algemene Voorwaarden Mic-O-Data, alsmede de Leveringsvoorwaarden Software Mic-O-Data en Leveringsvoorwaarden Hardware Mic-O-Data. De dienstverlening wordt verricht volgens de Consultancy-voorwaarden Mic-O-Data. Op upgrade- en serviceovereenkomsten zijn de Servicevoorwaarden Mic-O-Data van toepassing. Het gebruik van de software geschiedt onder de Licentievoorwaarden Software Mic-O-Data. De genoemde voorwaarden zijn op verzoek bij Mic-O-Data verkrijgbaar. Meer weten over het ordertijdregistratiesysteem SCYLLATIME? Neem dan contact met Mic-O-Data op. Wij geven u graag een aanvullende toelichting op deze documentatie. Uiteraard zijn wij bereid om u in een vrijblijvende demonstratie de voordelen van SCYLLATIME als unieke ordertijdregistratie systeem te laten zien. Tijdens zo n demonstratie kan dan op uw specifieke eisen en wensen worden ingegaan. N.B. Deze documentatie geeft een zo goed mogelijke beschrijving van het SCYLLATIME-systeem. Het is mogelijk dat een op enig moment leverbaar systeem in functionaliteit of uitvoeringsvorm afwijkt van hetgeen in deze documentatie beschreven staat. Hieraan kunnen door een gebruiker van SCYLLATIME geen rechten worden ontleend. Pagina 8

10 Mic-O-Data b.v. Algemeen Mic-O-Data ontwikkelt en verkoopt elektronische systemen voor gegevensverzameling, -opslag en identificatie. De producten worden in de vorm van standaard producten of als systeem binnen een bedrijf ingezet. De kern van alle producten en daarmee ook de specialisatie van Mic-O-Data vormt hierbij de chipkaarttechnologie. Chipkaarten vormen het hart van de diverse productlijnen. SCYLLATIME is één van die productlijnen. Mic-O-Data ontwikkelt de producten met de volgende uitgangspunten: Bedieningsgemak Eenvoud in gebruik Complete functionaliteit Goede prijs-/prestatieverhouding Waar vindt u ons? Mic-O-Data is gevestigd op het industrieterrein Westermaat-Zuid in Hengelo (O). U neemt de afslag 30 van de A1. Ons bezoekadres is: Post kunt u sturen naar: Hassinkweg 19 Postbus BV Hengelo (O) 7550 AE Hengelo (O) Verdere gegevens:..31(0) (0) Pagina 9

11 Bijlage: Prijslijst SCYLLATIME (Prijswijzigingen voorbehouden! Een gedetailleerde en actuele prijslijst is op aanvraag beschikbaar.) Hieronder staan de prijzen voor de hard- en software per stuk en excl. BTW vermeld. Documentatie SCYLLATIME SCYLLATIME hardware chipkaartenset (10 chipkaarten) 47,50 chipkaartlezer 75,- klokterminal standaard 341,- klokterminal met streepjescodepen 564,- klokterminal met streepjescodescanner 671,- verzamelterminal 1032,- SCYLLATIME software Basissysteem SCYLLATIME software tot 25 tot 50 tot 100 medewerkers medewerkers medewerkers basissysteem SCYLLATIME single-user 1.695, , ,- Uitbreidingen SCYLLATIME basissysteem ordertijdregistratie 575,- 775,- 875,- kostenplaatsregistratie 290,- 375,- 435,- meerdere werkroosters 290,- 375,- 450,- streepjescodes afdrukken 290,- 375,- 450,- communicatie verzamelterminal 290,- 290,- 290,- systeemprijzen voor meer dan 100 medewerkers: op aanvraag. Pagina 10

12 Uitbreiding naar single-user op netwerk uitbreiding single-user op netwerk 265,- Uitbreiding naar multi-user uitbreiding naar multi-user versie 520,- per extra gebruiker Koppelingen met andere softwarepakketten mogelijkheden en kosten op aanvraag Dienstverlening SCYLLATIME Installatie, Opleiding en implementatie Als aanvulling op de levering van SCYLLATIME kan Mic-O-Data de installatie van de programmatuur en de hardware uitvoeren. De software wordt dan niet alleen op uw systeem gezet, maar de hardware wordt geconfigureerd en de terminals en verzamelterminals worden door onze serviceorganisatie op hun plaats opgehangen, klaar voor gebruik. Eventuele bekabeling voor de verzamelterminal wordt dan ook gelegd (u dient zelf te zorgen voor 220V voeding op de plek van de verzamelterminals). Op uw verzoek wordt Uw personeel geschoold in het gebruik van het systeem en begeleidt Mic-O-Data het implementatieproces van SCYLLATIME binnen uw eigen productieomgeving. Al deze diensten worden door Mic-O-Data uitgevoerd op nacalculatiebasis tegen vastgestelde uurtarieven. Op verzoek sturen wij u een actuele uurtarievenlijst. Bij het maken van een aanbieding voor uw bedrijf zal reeds indicatief worden aangegeven wat de kosten van de dienstverlening zullen bedragen. Pagina 11

13 Bijlage: Opbouw ScyllaTime Ordertijdregistratie voor 20 medewerkers Pagina 12

14 Bijlage: Opbouw ScyllaTime Ordertijd- én aan-/afwezigheidsregistratie voor 45 medewerkers Pagina 13

15 Bijlage: Verklaring gebruikte symbolen Chipkaart Klokterminal Verzamelterminal PC Streepjescodepen Streepjescode Pagina 14

16 Documentatie SCYLLATIME Bijlage: Voorbeeld van overzicht Pagina 15

17 Documentatie SCYLLATIME Bijlage: Voorbeeld van overzicht Pagina 16

18 Documentatie SCYLLATIME Bijlage: Voorbeeld van overzicht Pagina 17

19 Bijlage: Voorbeeld van scherm Pagina 18

20 Bijlage: Voorbeeld van scherm Pagina 19

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1100 - Registratie medewerkers Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1100 - Registratie medewerkers www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1 Doel...3 2 Module configuratie...4 2.1 Het aanmaken van een Medewerker...4

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management

FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management FacilityPro Hét chipkaartsysteem voor facilitair management Indien u binnen uw bedrijf, organisatie of instelling veel kleine bedragen in contant geld accepteert, dan profiteert u van vele voordelen bij

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s.

Cashflow programma. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Doel Verdeling van gegevens over toekomstige periodes via verschillende verdeelschema s. Om een overzicht te krijgen van de cashflow van een bedrijf, wil je dat prognoses qua inkomsten en uitgaven op een

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Nedsoft. Prikklok. Handleiding. 2007, Nedsoft Helpdesk: 0900 2022757 E mail: Informatie@nedsoft.com Websites: www.nedsoft.com, www.prikklok.

Nedsoft. Prikklok. Handleiding. 2007, Nedsoft Helpdesk: 0900 2022757 E mail: Informatie@nedsoft.com Websites: www.nedsoft.com, www.prikklok. Nedsoft Prikklok Handleiding 2007, Nedsoft Helpdesk: 0900 2022757 E mail: Informatie@nedsoft.com Websites: www.nedsoft.com, www.prikklok.nl 2 Handleiding Nedsoft Prikklok Alle rechten voorbehouden. Zonder

Nadere informatie

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag...

Instellingen... 2 Tijdsregistratie per week... 3 Tijdregistratie per dag... 5 Urenregistratie per maand... 6 Urenregistratie per dag... Pauzes registreren Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen. Voor veel organisaties is het noodzakelijk om de rusttijden

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365

Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Zakelijk Office 365 Aan de slag met Zakelijk Office 365 Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice ICT-diensten... 4 2.2

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

LabelMaster. Software voor de wapeningsstaalindustrie

LabelMaster. Software voor de wapeningsstaalindustrie Software voor de wapeningsstaalindustrie 1. Beschrijving is een programma voor de planning, sturing en beheersing van het productieproces in buigcentrales en prefabfabrieken. Het maakt het beheer van stamgegevens

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Rapporten. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v1.0 01-12-2011

Rapporten. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v1.0 01-12-2011 Rapporten EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v1.0 01-12-2011 In deze handleidingen worden de rapporten binnen IdentySoft behandeld. In deze handleiding

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Algemene beschrijving. PDS7 FPM NLED 0305.doc

Algemene beschrijving. PDS7 FPM NLED 0305.doc FacilityPro Manager Product Datasheet bestandsnaam: revisie datum: 02052010 PDS7 FPM NLED 0305.doc FacilityPro Manager is de backoffice beheerssoftware voor het efficiënt beheren van een site. Een site

Nadere informatie

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers)

Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Aan de slag Uren registreren met WorkTimer (voor medewerkers) Over dit document Binnen uw organisatie is gekozen om WorkTimer te gebruiken voor tijdregistratie. WorkTimer is een programma waarmee u eenvoudig

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Professionele Direct Mail Software Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Een Compleet en Modulair Direct Mail Systeem FlexMail is

Nadere informatie

De integrale oplossing voor uw financiële projectbeheersing en -administratie

De integrale oplossing voor uw financiële projectbeheersing en -administratie De integrale oplossing voor uw financiële projectbeheersing en -administratie COCOS COst COntrol Solution is dé software voor uw financiële projectadministratie. Voor ondersteuning van de projectsturing

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Roosters instellen Locaties en Activiteiten Pasjes / druppels Weekstaten Wie is binnen Rapportages Roosters instellen Wanneer een medewerker weekstaten indient,

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Eenvoudig, performant, flexibel, veilig... en betaalbaar

Eenvoudig, performant, flexibel, veilig... en betaalbaar PlanExpert Eenvoudig, performant, flexibel, veilig... en betaalbaar Wie al een beetje rondgekeken heeft op de Belgische markt heeft twee soorten planningssystemen gezien: zeer performante maar ook zeer

Nadere informatie

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden.

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. 884.467-00 Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i

Nadere informatie

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN Gemaakt door www.webactive.be Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN geeft je zoveel meer mogelijkheden Web Active heeft zich

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy CATERING IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Catering is een zeer compleet programma voor het verwerken van bestellingen van lunches en maaltijden via internet. Het programma is ontwikkeld door

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Het Galvano Offerte- en Orderprogramma (GOOP ) FEITEN EN CIJFERS. 1. Introductie. 2. Hoofdpunten van GOOP. Januari 2014

Het Galvano Offerte- en Orderprogramma (GOOP ) FEITEN EN CIJFERS. 1. Introductie. 2. Hoofdpunten van GOOP. Januari 2014 Januari 2014 Het Galvano Offerte- en Orderprogramma (GOOP ) FEITEN EN CIJFERS Met GOOP, Galvano s offerte- en orderprogramma, bespaart u tijd en geld op het gehele traject van offerte, order, bestelling,

Nadere informatie

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module

Software voor projectmatig produceren. Verkooporder en Facturatie Module Software voor projectmatig produceren Verkooporder en Facturatie Module 2thePointProject Software Software voor bedrijven die projectmatig werken Verkooporder en FacturatieModule 2THE POINT SOFTWARE 2

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen

Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen Een nieuwe kijk op vastgoedregistratie WOZ en lokale heffingen 2 TAX Onze organisatie is inmiddels een decennium geleden begonnen met het ontwikkelen van geautomatiseerde hulpmiddelen in het kader van

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures

RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff. Installatie procedures RekenRijk / Leeshuis / Taal op Maat Wolters-Noordhoff versie 3, 31 mei 2002 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 JAARGROEPEN... 3 1.2 UPDATES... 3 2 INSTALLATIE... 4 2.1 STANDALONE... 4 Systeemeisen standalone

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTELLINGEN NIEUW JAAR

HANDLEIDING INSTELLINGEN NIEUW JAAR HANDLEIDING INSTELLINGEN NIEUW JAAR Versie: 3.0 Datum : December 2009 Auteur(s): C. Hindriks, R. Geerdink 1 Achtergrond ChainWise is binnen uw organisatie een belangrijk instrument voor het beheren van

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Oriëntatieverslag Meesterproef 1: Webdevelopment

Oriëntatieverslag Meesterproef 1: Webdevelopment Oriëntatieverslag Meesterproef 1: Webdevelopment Oriëntatieverslag Meesterproef 1: Webdevelopment... 1 Inleiding... 2 6.11 Gedetailleerde briefing deelproject: Urenregistratiesysteem.... 2 Oriëntatie webapplicatie...

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Gebruikershandleiding A-LOX-CX software Keyvi 3 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras. www.aras.nl Aanvullende informatie

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie

Pauzes registeren - instellingen voor beheerders

Pauzes registeren - instellingen voor beheerders Pauzes registeren - instellingen voor beheerders Onze ontwikkelaars hebben Yoobi uitgebreid met extra functionaliteiten, waardoor het nu mogelijk is om pauzes vast te leggen én sneller uren te registreren.

Nadere informatie

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie, Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst:

Alvorens u EDI berichten van Transus kunt ontvangen dient u eerst een aantal voorbereidingen te treffen. Zo dient u eerst: Compad Bakkerij EDI Transus koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 18 november 2016 Concept Carol Esmeijer 1.1 14 februari 2016 Concept Carol Esmeijer Jumbo informatie 1.2

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding instellingen nieuw jaar

Handleiding instellingen nieuw jaar Handleiding instellingen nieuw jaar Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61 Office Synchronizer Publicatie informatie Versie 1.61 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Alle software en hardware die u bij ons aanschaft is een éénmalige uitgave. Zie Displays werkt

Nadere informatie

Planning4 Verkoop Tel: 030-692 71 65 Fax: 030-692 50 94 Internet: www.planning4.nl E-mail: sales@planning4.nl

Planning4 Verkoop Tel: 030-692 71 65 Fax: 030-692 50 94 Internet: www.planning4.nl E-mail: sales@planning4.nl (Werkplek) planning Producent en distributeur: Planning4 De Molen 19 3994 DA Houten Tel: 030-692 71 65 Fax: 030-692 50 94 Internet: www.planning4.nl E-mail: info@planning4.nl Planning4 Supportcenter: Openingstijden:

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde.

Ook de informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen rond de bediening van de apparatuur komt aan de orde. Informatie Veel vmbo-leerlingen komen na het vmbo terecht in eenvoudige helpende functies of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vooral als leerlingen bij particulieren of in kleine settings werken,

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

Tool Calculeren. Handleiding

Tool Calculeren. Handleiding Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten Hanzestraat 1,

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie