Onderzoeksrapport. Kwalificatiedossier Mobiele werktuigen (niveau 2, 3 en 4) in de praktijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. Kwalificatiedossier Mobiele werktuigen (niveau 2, 3 en 4) in de praktijk."

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Kwalificatiedossier Mobiele werktuigen (niveau 2, 3 en 4) in de praktijk. Juli 2009 Femke van Laarhoven Nehem KMC 29 juli 2009 Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 0

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding De BMWT Radius College ROC West- Brabant (Regionaal OpleidingenCentrum) Typering van de beroepengroep Arbeidsmarkt 4 2. Methode Onderzoeksgroep Instrument Betrouwbaarheidsanalyse Factoranalyse (validiteit) 6 3. Resultaten Het voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen Uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen Afronden van reparaties, modificaties en keuringen Begeleiden en sturen van monteurs Kostencalculaties Open vragen Voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen Uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen Afronden van reparaties, modificaties en keuringen Begeleiden en sturen van monteurs 13 Deelname aan werkoverleg 13 Opstellen werkplan 13 Organiseren van materialen en middelen 14 Ondersteunen van monteurs 14 Administreren en archiveren van productiegegevens Kostencalculaties Conclusie en discussie Het voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen Uitvoeren van modificaties, reparaties en keuringen Afronden van reparaties, modificaties en keuringen Begeleiden en sturen van monteurs Kostencalculaties Open vragen Literatuurlijst 21 Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 1

3 1. Inleiding Dit onderzoeksrapport is uitgevoerd in opdracht van het Radius College te Breda en de branche vereniging voor Bouwmachines, Magazijninrichting, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen (BMWT). Het onderzoeksrapport is geschreven naar aanleiding van de opzet van het curriculum voor de opleidingen monteur mobiele werktuigen (niveau 2), allround monteur mobiele werktuigen (niveau 3) en technicus landbouwmechanisatie (niveau 4) zoals vernoemd in het kwalificatiedossier mobiele werktuigen (Fundeon, Kenteq & Colo, ). Binnen het Radius College te Breda is het streven, om in 2010 te starten met de opleiding voor monteur mobiele werktuigen niveau 2, 3 en 4. Voordat deze opleiding gestart kan worden, is het van belang dat er een stevige basis aan ten grondslag ligt in de vorm van een curriculum met lesmateriaal. Voor de opzet van het curriculum is het uitgangspunt het kwalificatiedossier, waarin de uitvoering van competentiegericht onderwijs een leidende rol speelt. De reden voor de afname van de vragenlijst, zoals deze gepresenteerd wordt in dit rapport, is een goede aansluiting van het curriculum op de wensen en eisen van het bedrijfsleven. De leden van de BMWT (brancheorganisatie) hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld waarvan de resultaten in dit rapport worden weergegeven. 1.1 De BMWT De Vereniging BMWT is een brancheorganisatie van importeurs of fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. De BMWT, opgericht op 1 maart 1950, is geen werkgeversorganisatie. Zij richt zich vooral op het behartigen van de collectieve belangen van de leden in markttechnische zaken. Ook gemeenschappelijke zaken wat betreft de bedrijfsvoering krijgen aandacht. Vanwege de brede verscheidenheid aan activiteiten van de leden, heeft de BMWT haar taken verdeeld in acht secties, uit te voeren onder zes kwaliteitssystemen: BMWT-Keur voor het keuren van werkmaterieel BMWT-Train voor trainingen BMWT-Rent voor het verhuur van werkmaterieel BMWT-Lock voor de beveiliging van werkmateriaal BMWT-Garant voor extra garantie op gebruikt werkmaterieel BMWT-Cert voor VCA-gecertificeerde examens De BMWT telt ruim 125 leden, waarvan de meeste ook deelnemers zijn aan BMWT-Keur. Samen hebben deze Keurbedrijven in 2007 meer dan keuringen uitgevoerd. De lidbedrijven die deelnemen aan BMWT-Train hebben in 2007 ruim 5000 trainingen verzorgd. 1.2 Radius College ROC West- Brabant (Regionaal OpleidingenCentrum) Het Radius College werkt nauw samen met veel bedrijven en brancheorganisaties in de regio. Deze intensieve samenwerking zorgt ervoor dat de praktijk en het onderwijs dicht bij elkaar staan, en dat de opleiding wordt afgestemd op de wensen van de arbeidsmarkt. De studenten van het Radius College gaan al snel de praktijk in tijdens hun beroepspraktijkvorming (BPV of stage). In een bedrijf of instelling ervaren ze hoe het is om écht aan het werk te zijn in de gekozen beroepsgroep. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 2

4 De vragenlijst die besproken wordt in dit rapport is een initiatief van het Radius College om aansluiting te vinden op de beroepspraktijk bij het ontwikkelen van een nieuwe opleiding. De studenten van het Radius College volgen middelbare beroepsopleidingen, via BOL- of BBLleerweg (voltijd- of deeltijdonderwijs), op niveau 1 tot en met 4, in o.a. de volgende technische richtingen: - Laboratoriumonderwijs; - Elektrotechniek en Mechatronica, Automatisering en Energietechniek; - Werktuigbouwkunde, Commerciële techniek en Operationele Procestechniek; - Installatietechniek en Distributietechniek; - Bouwkunde en Schilderen; - Infratechniek en Landmeetkunde; - Motorvoertuigentechniek en Schadeherstel; - ICT, Mediavormgeving en Mediatechnologie; - Transport & Logistiek. 1.3 Typering van de beroepengroep De beroepengroep is door Kenteq, Fundeon en Colo omgezet in een kwalificatiedossier met de naam mobiele werktuigen. Hierin worden een drietal opleidingsniveaus gespecificeerd voor deze beroepengroep, namelijk niveau 2, monteur mobiele werktuigen, niveau 3, allround monteur mobiele werktuigen en niveau 4 technicus landbouwmechanisatie. Een monteur mobiele werktuigen is werkzaam in de sector techniek (Kenteq)/ Bouw & Infra (Fundeon). Hij werkt in de grond- water, en wegenbouw (gww) en in de landbouwmechanisatie aan mobiele interne transportmiddelen bij loon- of verhuurbedrijven. De werkzaamheden van een monteur mobiele werktuigen liggen op het gebied van onderhoud, reparatie en modificatie van machines, materieel en installaties. Bij reparaties en modificaties komen ook constructie en verspanende werkzaamheden voor. De werkzaamheden kunnen zowel binnen de werkplaats als buiten op de locatie plaatsvinden. De monteur mobiele werktuigen, voert routinematig onderhoud uit, repareert en modificeert de machine die voorkomen in de gww, bouw en landbouwmechanisatie. Eenvoudige storingen worden gelokaliseerd, geanalyseerd en gerepareerd. Bij complexe reparaties ondersteunt de monteur mobiele werktuigen de allround monteur mobiele werktuigen. Werkzaamheden van een monteur mobiele werktuigen (niveau 2) zijn: - Onderhoud (routinematig) en modificaties uitvoeren; - Storingen (niet complexe) analyseren en repareren; - Assisteren bij het inspecteren en keuren van machines en installaties. Werkzaamheden van een allround monteur mobiele werktuigen (niveau 3) zijn: - Onderhoud en modificaties uitvoeren; - Storingen analyseren en repareren; - Inspecteren, testen en keuren van machines en installaties; - Begeleiden van de monteur mobiele werktuigen bij complexe reparaties/ modificaties; - Adviseren van de klant/ opdrachtgever. Werkzaamheden van een technicus landbouwmechanisatie (niveau 4) zijn: - Het begeleiden en ondersteunen van werkprocessen en het aansturen van medewerkers; Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 3

5 - Het ondersteunen van de monteurs bij het adviseren van de klant; - Het controleren van het werk van de monteurs; - Verrichten van calculaties en het opstellen van offertes. 1.4 Arbeidsmarkt In 2006 is het arbeidsmarktvolume in de Bouw en Infra gestegen met 4,5% tot arbeidsjaren. Voor de trend op de lange termijn gaat het EIB (Economisch Instituut voor Bouwnijverheid) uit van een jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit met 0,7% voor het totale arbeidsvolume. Deze groei zal met pieken en dalen verlopen: in 2007 een groei van 4%, in 2008 een groei van 5%, tussen 2008 en 2012 wordt een stijging van 0,9% jaarlijks verwacht. Daartegenover staat jaarlijks een uistroom van 10-12% van de werknemers in de Bouw en Infra. In 2007 zijn er naar schatting 1665 arbeidsplaatsen voor de beginnende beroepsbeoefenaar binnen de sector bouw en infra. Er zijn voor de monteur mobiele werktuigen, 437 erkende leerbedrijven volgens het rapport van Donker van Heel, Kans, Siegert en Hazebroek (2008). Het arbeidsmarktperspectief van technisch gediplomeerde tot 2010 is erg gunstig. Zo zegt het rapport (Donker van Heel et al.,2008) dat het aantal mbo leerlingen in de technische richtingen met 6 procent harder stijgt dan de landelijke toename in het mbo (3 procent). Voor de technicus landbouwmechanisatie zijn voldoende BPV plaatsen. Leerbedrijven bieden binnen het bedrijf steeds meer opleidingsmogelijkheden. Ook kunnen leerlingen bij steeds meer bedrijven (in het kader van hun leerloopbaan) voor de breedte en doorstroming terecht. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 4

6 2. Methode In dit hoofdstuk zal kort de onderzoeksgroep en het onderzoeksinstrument worden besproken. 2.1 Onderzoeksgroep De onderzoeksgroep is samengesteld door de BMWT. Alle leden en haar dealerbedrijven (313) van de branchevereniging hebben een vragenlijst ontvangen. Belangrijk hierbij was dat er draagvlak gecreëerd moest worden om de vragenlijst ook te laten slagen met voldoende respondenten. De bedrijven zijn dan ook benaderd vanuit de BMWT. Het onderzoek kent 92 respondenten (n=92). Alle respondenten zijn afkomstig van de BMWT. Er zijn verder geen individuele gegevens bekend van de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Deze respons is hoog en vormt een onderstreping van het belang van dit onderzoek. 2.2 Instrument Door middel van een vragenlijst zijn vijf criteria onderzocht, namelijk: 1. Het voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen; 2. Uitvoering van reparaties, modificaties en keuringen; 3. Afronding van reparaties, modificaties en keuringen; 4. Begeleiden & sturen van monteurs; - Deelname aan werkoverleg; - Opstellen werkplan; - Ondersteunen van monteurs; - Administreren en archiveren van productgegevens; 5. Kostencalculaties. De vragenlijst bestaat uit 83 items, die allemaal een onderdeel van het curriculum binnen het kwalificatiedossier voor monteur mobiele werktuigen weergeven, onderverdeeld in vijf criteria. Deze vijf criteria zijn opgesteld naar aanleiding van de verschillende werkprocessen uit het kwalificatiedossier. De kerntaken zoals deze verwoord zijn in het kwalificatiedossier, zijn onderverdeeld in werkprocessen (zie Bijlage 2). De werkprocessen vormen een duidelijk onderscheid tussen voorbereiden, uitvoeren en afronden van werkzaamheden. Daarnaast is het begeleiden en sturen van monteurs, en het maken van kostencalculaties specifiek voor niveau 4 leerlingen. De vijf criteria zoals ze gehanteerd worden in de vragenlijst zijn gekozen op basis van deze indeling en dus niet leidend aan het kwalificatiedossier. Hieruit zijn 83 items voortgekomen. Deze items zijn opgesteld naar aanleiding van de ervaring en expertise van twee docenten/ onderwijskundigen van het Radius College te Breda en gericht op het kwalificatiedossier, de eindtermen en voorgaande opleidingen. Het invullen van de vragenlijst kostte de respondenten ongeveer 30 minuten. Bij ieder criterium of deelcriterium is de vraag gesteld: Hoe vaak komen de onderstaande onderdelen voor in de beroepspraktijk van een technicus mobiele werktuigen (niveau 4)? Een voorbeeld van een onderdeel van het curriculum is bijvoorbeeld: het vakjargon, onderhoud van de Nederlandse taal, mechatronica, kwaliteit, arbo en milieu etc. ingedeeld per criterium. Er is gekozen voor een vijfpuntsschaal om de onderdelen te beoordelen, zie Tabel 1. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 5

7 Tabel 1 Vijfpuntsschaal vragenlijst nooit zelden (jaarlijks) soms (maandelijks) regelmatig (wekelijks) (bijna) altijd (dagelijks) Voor de verwerking van de gesloten vragen is gebruik gemaakt van het online programma SurveyMonkey. Daarnaast is er voor de statistische verwerking gebruik gemaakt van het programma SPSS17. Binnen de vragenlijst is er ook ruimte geboden voor opmerkingen en vragen, deze zullen apart verwerkt worden in de resultaten, conclusie en discussie. 2.3 Betrouwbaarheidsanalyse Over de vragenlijst is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd (n=92) (zie Tabel 2). Binnen de vragenlijst was sprake van vijf criteria met ieder hun eigen aantal items. De Cronbach s alpha binnen de verschillende schalen ligt tussen de.74 en de.93. De mate van betrouwbaarheid ligt hierbij tussen de 74% en de 93%, dit is een hoge betrouwbaarheid. In deze analyse wordt een Cronbach s alpha van hoger dan.70 gezien als een voldoende schaal. Dit betekent dat de vragenlijst een hoge betrouwbaarheid heeft en dat iedere respondent de vragenlijst op dezelfde wijze heeft uitgevoerd. Tabel 2: Betrouwbaarheidsanalyse vragenlijst Criterium Cronbach s alpha (betrouwbaarheid) Voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen (16 items).88 Uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen (14 items).90 Afronden van reparaties, modificaties en keuringen (7 items).33 (scale it item deleted.83) Begeleiden en sturen van monteurs (35 items).96 Kostencalculaties (11 items).93 De betrouwbaarheid van het criterium Afronden van reparaties, modificaties en keuringen heeft een lage betrouwbaarheid. Wanneer het item Wettelijke richtlijnen toepassen uit de vragenlijst wordt verwijderd verhoogd dit de betrouwbaarheid naar.83. Dit item zal in de verdere analyse ook niet mee worden genomen. 2.4 Factoranalyse (validiteit) Om de validiteit van de vragenlijst te bepalen is er een factoranalyse uitgevoerd over alle items in de vragenlijst. De vragenlijst is opgezet met het doel om vijf factoren (vijf kerntaken uit het kwalificatiedossier) te meten. Uit de factoranalyse zijn achttien factoren naar voren gekomen. Items die hoger laden dan.50 zijn opgenomen binnen de factoren. Opvallend hierbij is dat de meeste items hoog laden op twee factoren (zie figuur 1). Dit betekent dat de vragenlijst hoofdzakelijk twee factoren meet. Dit is te verklaren doordat er een sterke scheiding bestaat in de vragenlijst tussen het uitvoeren van werkzaamheden (kerntaak 1, 2 en 3) en het begeleiden en sturen van werkzaamheden (kerntaak 4 en 5). Het begeleiden en sturen van werkzaamheden zijn Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 6

8 kerntaken die relevant zijn voor leerlingen op niveau 4 (technicus landbouwmechanisatie). Op niveau 2 en 3 (monteur en allround monteur mobiele werktuigen) wordt meer de nadruk gelegd op het voorbereiden, uitvoeren en afronden van de werkzaamheden. Figuur 1 Scree Plot van Factoranalyse Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 7

9 3. Resultaten De vragenlijst is zoals eerder al genoemd verdeeld over vijf verschillende onderdelen namelijk: 1) Voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen; 2) Uitvoering van reparaties, modificaties en keuringen; 3) Afronding van reparaties, modificaties en keuringen; 4) Begeleiden & sturen van monteurs; 5) Kostencalculaties. Per onderdeel zal hieronder kort weergegeven worden wat de respondenten geantwoord hebben. 92 Respondenten zijn gestart met het invullen van de vragenlijst, hiervan hebben 80 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Dit verklaart kleine verschuivingen in aantallen en percentages. In de resultatensectie zal een korte, schematische weergave gegeven worden van de resultaten die voortkomen uit de vragenlijst met een korte analyse. De uitgebreide analyse van de resultaten zal volgen in de conclusie en bij de aanbevelingen. Voor gedetailleerde cijfers, zie bijlage Het voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen Het voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen is getoetst met zestien items. In figuur 2 is de verdeling over de items met de gemiddelde score weergegeven in een staafdiagram. Figuur 2 Staafdiagram voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen (1= nooit, 2 = zelden (jaarlijks), 3= soms (maandelijks), 4= regelmatig (wekelijks), 5 = (bijna) altijd (dagelijks)) Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 8

10 3.2 Uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen Het uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen is getoetst met veertien items. In figuur 3 is de verdeling over de items met de gemiddelde score weergegeven in een staafdiagram. Figuur 3 Staafdiagram uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen (1= nooit, 2 = zelden (jaarlijks), 3= soms (maandelijks), 4= regelmatig (wekelijks), 5 = (bijna) altijd (dagelijks) Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 9

11 3.3 Afronden van reparaties, modificaties en keuringen Het afronden van reparaties, modificaties en keuringen is getoetst met zeven items. In figuur 4 is de verdeling over de items met de gemiddelde score weergegeven in een staafdiagram. Figuur 4 Staafdiagram afronden van reparaties, modificaties en keuringen (1= nooit, 2 = zelden (jaarlijks), 3= soms (maandelijks), 4= regelmatig (wekelijks), 5 = (bijna) altijd (dagelijks)) Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 10

12 3.4 Begeleiden en sturen van monteurs Het begeleiden en sturen van monteurs is getoetst met 35 items verdeeld over vier onderdelen namelijk: 1) Deelname aan werkoverleg; 2) Opstellen werkplan; 3) Ondersteunen van monteurs; 4) Administreren en archiveren van productgegevens. In figuur vijf is de verdeling over de items met de gemiddelde score weergegeven in een staafdiagram. Figuur 5 Staafdiagram begeleiden en sturen van monteurs (1= nooit, 2 = zelden (jaarlijks), 3= soms (maandelijks), 4= regelmatig (wekelijks), 5 = (bijna) altijd (dagelijks)) Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 11

13 3.5 Kostencalculaties Het criterium kostencalculaties is getoetst met 11 items. In figuur 6 is de verdeling over de items met de gemiddelde score weergegeven in een staafdiagram. Figuur 6 Staafdiagram kostencalculatie (1= nooit, 2 = zelden (jaarlijks), 3= soms (maandelijks), 4= regelmatig (wekelijks), 5 = (bijna) altijd (dagelijks)) Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 12

14 3.6 Open vragen Er is binnen de vragenlijst ook ruimte gelaten voor eventuele aanvullingen, opmerkingen. Hieronder worden de resultaten besproken Voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen Bij dit criterium wordt aangegeven dat het niet duidelijk is wat een technicus mobiele werktuigen precies doet. Dit geeft aan dat er onduidelijkheid is over de naamgeving van de opleiding en/of het kwalificatiedossier. Er wordt aangegeven dat voertuigelectronica steeds belangrijker wordt naarmate het niveau van de werknemer stijgt. Eén respondent geeft aan dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen elektronische systemen en computersystemen. De eerste categorie kan door een monteur met elektrische of elektronica kennis worden behartigd, de tweede categorie vraagt om meer specialistische kennis maar ook een ander abstractieniveau. Zeker bij drive-by-write machines wordt de correlatie tussen softwarecontroller CPU- netwerk (CAN)- actuator en hardware steeds complexer Uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen Bij dit criterium wordt aangegeven dat de onderdelen meer passen bij een monteur Tractiebatterijen (monteur binnendienst, intern transport). Daarnaast is er onduidelijkheid over het onderdeel gevoel voor richting en ruimte. Eén respondent geeft aan deze te interpreteren als onderdeel van het hebben of creëren van overzicht op en rond de werkplek als ook het doorvoeren van werkzaamheden waar deze relevant voor zijn Afronden van reparaties, modificaties en keuringen Bij dit criterium wordt er gewezen op het onderdeel mobiel voertuig zelfstandig over de weg verplaatsen. Eén respondent geeft aan dat grondverzetmachines meestal naast de weg of in het veld, bouwput etcetera staan. Waar nodig en relevant lees noodzakelijk in verband met storingsopheffingen en toegestaan ivm lokale regels en risico s kan en zal de monteur deze machine zelfstandig verplaatsen. Een tweede respondent geeft aan dat - de werking van de machine zoals de klant hem gebruikt, verplaatsen in de gedachten van de gebruiker - ontbreekt bij dit criterium Begeleiden en sturen van monteurs Deelname aan werkoverleg Bij dit onderdeel wordt aangegeven dat een leverancier bedoeld moet worden als een derde partij welke in het veld specialistische werkzaamheden krijgt aanbesteed door de centrale planning van het bedrijf. Een tweede respondent geeft aan dat deze onderdelen meer van toepassing zijn op de chef werkplaats/ leidinggevende van de werkplaats. Opstellen werkplan Bij dit onderdeel zijn er geen reacties. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 13

15 Organiseren van materialen en middelen Bij dit onderdeel wordt aangegeven dat voorraad bij een specifiek bedrijf alleen eigen (wagen) voorraad omslaat. Een andere respondent geeft aan dat er een onderdeel ontbreekt namelijk het op orde houden van de serviceauto met hierin gereedschap en een kleine voorraad aan onderdelen. Ondersteunen van monteurs Bij dit onderdeel wordt aangegeven dat het meer onderdelen zijn voor een leidinggevende. Administreren en archiveren van productiegegevens Bij dit onderdeel wordt aangegeven dat de monteurs alleen hun eigen urenadministratie bij moeten houden, niet die van andere monteurs. Een andere respondent geeft aan het belangrijk te vinden dat projectmatige kosten in de gaten worden gehouden. Kosten van werkorders horen volgens hem bij het dagelijkse werk en niet bij dit criterium Kostencalculaties Bij dit onderdeel zijn er geen opmerkingen gemaakt. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 14

16 4. Conclusie en discussie 4.1 Het voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen. Bij dit criterium vallen de hoge scores op, dit betekent dat er veelgebruikte onderdelen in de beroepspraktijk voorkomen in dit criterium. Vooral de volgende onderdelen scoren gemiddeld tussen 4,17 en 4,72 (waarbij onderdelen van machines het hoogste gemiddelde heeft): - Vakjargon; - Aandrijving; - Nederlandse taal; - Hydrauliek; - Veiligheidsvoorzieningen; - Elektronische systemen; - Onderdelen van machines; - Elektrische verschijningen bepalen; - Gereedschap- en materialenkennis. Dit betekent dat deze onderdelen minimaal wekelijks en maximaal dagelijks in de beroepspraktijk in worden gezet en dus kunnen gaan behoren tot de basiskennis/ vaardigheden in de opleiding. De volgende onderdelen scoren gemiddeld tussen 2,57 en 3,80 (waarbij oppervlakte en inhoud berekenen de laagste score heeft): - Duitse taal; - Engelse taal; - Pneumatiek; - Oppervlakte en inhoud berekenen; - Grafieken analyseren en interpreteren; - Vloeistofdruk en viscositeit verklaren en toepassen. Dit betekent dat deze onderdelen minimaal maandelijks en maximaal wekelijks in de beroepspraktijk ingezet worden. Deze onderdelen behoren niet tot de dagelijkse handelingen van een monteur en behoeven minder aandacht in de eerste leerjaren van een monteur. Voor een overzicht van alle onderdelen zie Tabel 8. Het voorbereiden van reparaties, modificaties en keuringen komen in het kwalificatiedossier voor in kerntaak 1, 2 en 3 en hebben allen een uitstroom naar niveau 2, 3 en 4 (zie bijlage 1). Dit betekent dat deze onderdelen belangrijk zijn voor de uitvoering van het beroep van een monteur mobiele werktuigen in alle modaliteiten en dus prioriteit behoeven binnen het curriculum. De vragenlijst bevestigt deze constatering. Er kan nu door middel van deze vragenlijst ook een prioriteiring gesteld worden aan de verschillende onderdelen zoals hierboven te lezen is. 4.2 Uitvoeren van modificaties, reparaties en keuringen Bij dit onderdeel vallen de hoge scores op, dit betekent dat er veel onderdelen uit dit criterium voorkomen in de beroepspraktijk. Bij de volgende onderdelen wordt gemiddeld gescoord tussen 4,15 en 4,67: - Informatie genereren uit gegevens; - Afstellen van onderdelen van mobiele - Proactief informeren; werktuigen; - Expertise delen; - Reinigen van onderdelen van mobiele - Storingen herkennen; werktuigen; - Storing diagnose maken; - Bedrijfsklaar maken van mobiele - Slijtage vaststellen; werktuigen. - Metingen verrichten; Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 15

17 Dit betekent dat deze onderdelen gemiddeld minimaal wekelijks en maximaal dagelijks gebruikt worden in de beroepspraktijk. Deze onderdelen kunnen in het curriculum gezien worden als basiskennis/ vaardigheden. De volgende onderdelen scoren gemiddeld tussen 3,24 en 3,99: - Onderdelen van een stroomkring benoemen; - Energieoverdrachtsystemen analyseren en repareren; - Berekeningen uitvoeren over stroomspanning en vermogen; - Gevoel voor richting en ruimte; Dit betekent dat deze onderdelen minimaal maandelijks en maximaal wekelijks ingezet worden. Deze onderdelen behoren niet tot de dagelijkse beroepspraktijk van een monteur en behoeven minder aandacht voor de eerste leerjaren van een monteur mobiele werktuigen. Voor een overzicht van alle onderdelen zie Tabel 8. Het uitvoeren van reparaties, modificaties en keuringen komen in het kwalificatiedossier voor in kerntaak 1, 2 en 3 en hebben allen een uitstroom naar niveau 2, 3 en 4 (zie bijlage 1). Dit betekent dat deze onderdelen belangrijk zijn voor de uitvoering van het beroep van een monteur mobiele werktuigen in alle modaliteiten en dus prioriteit behoeven binnen het curriculum. De vragenlijst bevestigt deze constatering. Er kan nu door middel van deze vragenlijst ook een prioriteiring gesteld worden aan de verschillende onderdelen zoals hierboven te lezen is. 4.3 Afronden van reparaties, modificaties en keuringen. Binnen dit criterium scoren vijf van de zes items tussen de gemiddelden van 4,49 en 2,73. Dit houdt in dat de volgende onderdelen minimaal wekelijks en maximaal dagelijks worden toegepast in de beroepspraktijk: - Rekening houden met fabrikantspecificaties; - Rapporteren over geconstateerde gebreken; - Rekening houden met Kwaliteit, Arbo en Milieu; - Restmateriaal scheiden en afvoeren. - Rapporteren over uitgevoerde werkzaamheden; Deze onderdelen behoren tot de basiskennis/ vaardigheden van een monteur mobiele werktuigen. Het onderdeel Mobiel werktuig zelfstandig over de weg vervoeren scoort gemiddeld 3,53. Dit betekent dat een monteur dit maar eens per maand en maximaal eens per week hoeft uit te voeren. Dit zal geen prioriteit behoeven in de opleiding van de monteurs. Voor een overzicht van alle onderdelen zie Tabel 8. Het afronden van reparaties, modificaties en keuringen komen in het kwalificatiedossier voor in kerntaak 1, 2 en 3 en hebben allen een uitstroom naar niveau 2, 3 en 4 met uitzondering van het rapporteren over inspectie en keuringen (zie bijlage 1). Dit betekent dat deze onderdelen belangrijk zijn voor de uitvoering van het beroep van een monteur mobiele werktuigen in alle modaliteiten en dus prioriteit behoeven binnen het curriculum. De vragenlijst bevestigt deze constatering. Er kan nu door middel van deze vragenlijst ook een prioriteiring gesteld worden aan de verschillende onderdelen zoals hierboven te lezen is.

18 4.4 Begeleiden en sturen van monteurs Dit criterium is met een aantal van 35 items getoetst verdeeld over vier onderdelen. Opvallend zijn de lagere scores op dit criterium. Er scoren maar drie onderdelen tussen de 4 en 5 gemiddeld (4,27 2,77) en dat zijn: - Afstemmen met de klant; - Communiceren met collega s. - Communiceren met de klant; Bedrijven geven aan deze onderdelen minimaal wekelijks en maximaal dagelijks in te zetten in de beroepspraktijk. Deze onderdelen behoren dus bij de basiskennis/ vaardigheden van een monteur mobiele werktuigen. De volgende onderdelen scoren gemiddeld tussen 3,00 en 3,99: - Deelnemen aan vergaderingen; - Aansturen van monteurs; - Feedback geven aan monteurs; - Kwaliteit- arbo en milieuzorg initiëren en toezien op uitvoering; - Bedrijfskundige principes toepassen; - Methoden en middelen inzetten om processen te besturen; - Contacten met leveranciers onderhouden; - Projectadministratie bijhouden; - Planning maken; - Systematisch werkmethoden opstellen; - Zelfstandig en compleet reparatieplan opstellen; - Werkopdrachten verstrekken; - Zorgdragen voor keuring materiaal; - Verbeteren van processen; - Inzet van materiaal; - Inzet van personeel; - Voorraad beheer; - Rekening houden met goederenstroom; - Aansturen mensen; - Feedback geven; - Leidinggeven; - Tekstverwerkingsprogramma gebruiken; - Verbetervoorstellen maken; - Urenadministratie beheren; - Kosten beheren. Dit betekent dat deze onderdelen minimaal maandelijks en maximaal wekelijks voorkomen gezien vanuit een niveau 4 positie. Deze onderdelen komen niet vaak dagelijks voor maar zijn wel belangrijke onderdelen voor een technicus landbouwmechanisatie en behoren dus tot de basiskennis/ vaardigheden van een niveau 4 student. Tenslotte scoren de volgende onderdelen tussen 2,07 en 2,93: - Werkoverleg organiseren; - Productiviteit en capaciteit van materiaal vaststellen en beoordelen; - Afschrijving van materiaal vaststellen; - Kalibratiebeheer van materialen verzorgen; - Inspectierapporten beoordelen; - (Bijzonder) transport van materieel verzorgen; - Wetgeving arbeid en sociale verzekeringen toepassen. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 17

19 Deze onderdelen komen binnen dit criterium dus minimaal jaarlijks en maximaal maandelijks voor in de beroepspraktijk van een niveau 4 technicus landbouwmechanisatie en behoeven dus minder prioriteit binnen het curriculum. Voor een overzicht van alle onderdelen zie Tabel 8. Het begeleiden en sturen van monteurs komt in het kwalificatiedossier voor in kerntaak 4 en heeft een uitstroom naar niveau 4 (zie bijlage 1). Dit betekent dat deze onderdelen belangrijk zijn voor een technicus landbouwmechanisatie niveau 4. De vragenlijst bevestigt deze constatering gezien de scores. Deze onderdelen scoren lager op de lijst en zijn dus geen dagelijkse uitvoerende werkzaamheden maar leidinggevende onderdelen, deze komen minder vaak voor maar dit betekent niet dat deze minder belangrijk zijn. De onderdelen komen niet voor binnen de opleiding voor niveau 2 en 3 en behoren dus niet tot dat curriculum. Deze onderdelen moeten meegenomen worden in het curriculum voor een niveau 4 opleiding. Er kan nu door middel van deze vragenlijst ook een prioriteiring gesteld worden aan de verschillende onderdelen zoals hierboven te lezen is. 4.5 Kostencalculaties Dit criterium is met 11 items getoetst waarvan de gemiddelde van de items tussen de 2,12 en 3,29 ligt. Dat betekent dat deze onderdelen minimaal jaarlijks en maximaal maandelijks voorkomen voor een niveau 4 technicus landbouwmechanisatie. Wat hier wel opvalt is een hoge standaardafwijking. Dit betekent dat de bedrijven erg gespreid geantwoord hebben, zie bijlage 2. Over de gemiddelden van deze items kan geconcludeerd worden dat ze niet vaak voorkomen en specifiek gericht zijn op een leidinggevende functie op niveau 4. Wanneer deze items dagelijks voor zouden komen zou het wellicht verstandig zijn deze items al eerder in de opleiding aan de orde te laten komen. Dit is niet het geval dus de volgende items zijn typische onderdelen voor een niveau 4 student. Voor een overzicht van alle onderdelen zie Tabel 8: - Inschatting maken op basis van kengetallen; - Advies geven over afschrijving materiaal; - Kostprijs berekenen; - Presenteren van producten; - Offertes opstellen; - Verkooptechnieken toepassen; - Schaderapporten opstellen; - Marketinginstrumenten toepassen. - Machinekosten vastleggen; - Doelmatig bedrijfsvoering vaststellen; - Besparingsberekeningen uitvoeren; Kostencalculaties komt in het kwalificatiedossier voor in kerntaak 5 en heeft een uitstroom naar niveau 4 (zie bijlage 1). Dit betekent dat deze onderdelen belangrijk zijn voor een technicus landbouwmechanisatie niveau 4. De vragenlijst bevestigt deze constatering gezien de scores. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 16

20 Schematische weergave conclusie: Tabel 3 : Overzicht conclusie Dagelijks - wekelijks Wekelijks - maandelijks Maandelijks - jaarlijks Vakjargon Nederlandse taal Veiligheidsvoorzieningen Onderdelen van machines Gereedschap- en materialenkennis Aandrijving Hydrauliek Elektronische systemen Elektrische verschijningen Informatie genereren uit gegevens Proactief informeren Expertise delen Storingen herkennen Storing diagnose maken Slijtage vaststellen Metingen verrichten Afstellen van onderdelen van mobiele werktuigen Reinigen van onderdelen van mobiele werktuigen Bedrijfsklaar maken van mobiele werktuigen Rekening houden met fabrikantspecificaties Rekening houden met Kwaliteit-, Arbo en Milieu Rapporteren over uitgevoerde werkzaamheden Rapporteren over geconstateerde gebreken Restmateriaal scheiden en afvoeren Afstemmen met de klant Communiceren met de klant Communiceren met collega s Duitse taal Engelse taal Pneumatiek Oppervlakte en inhoud berekenen Grafieken analyseren en interpreteren Vloeistofdruk en viscositeit verklaren en toepassen Onderdelen van een stroomkring benoemen Berekeningen uitvoeren over stroomspanning en vermogen Energieoverdrachtsystemen analyseren en repareren Gevoel voor richting en ruimte Mobiel werktuig zelfstandig over de weg vervoeren Deelnemen aan vergaderingen Aansturen van monteurs Feedback geven aan monteurs Kwaliteit- Arbo en milieuzorg initiëren en toezien op uitvoering Bedrijfskundige principes toepassen Methoden en middelen inzetten om processen te besturen Contacten met leveranciers onderhouden Projectadministratie bijhouden Planning maken Systematisch werkmethoden opstellen Zelfstandig en compleet reparatieplan opstellen Werkopdrachten verstrekken Zorgdragen voor keuring materiaal Verbeteren van processen Inzet van materiaal Inzet van personeel Voorraad beheer Rekening houden met goederenstroom Aansturen mensen Feedback geven Leidinggeven Tekstverwerkingsprogramma gebruiken Verbetervoorstellen maken Urenadministratie beheren Kosten beheren Werkoverleg organiseren Productiviteit en capaciteit van materiaal vaststellen en beoordelen Afschrijving van materiaal vaststellen Kalibratiebeheer van materialen verzorgen Inspectierapporten beoordelen (Bijzonder) Transport van materieel verzorgen Wetgeving arbeid Sociale verzekeringen toepassen Inschatting maken op basis van kengetallen Kostprijs berekenen Offertes opstellen Schaderapporten opstellen Machinekosten vastleggen Doelmatig bedrijfsvoering vaststellen Besparingsberekeningen uitvoeren Advies geven over afschrijving materiaal Presenteren van producten Verkooptechnieken toepassen Marketinginstrumenten toepassen 4.6 Open vragen Uit de open vragen kan geconcludeerd worden dat een enkel bedrijf een onderdeel mist in de vragenlijst maar dat er geen uitgesproken meningen bestaan over de indeling zoals deze nu voorgelegd is. Onderzoeksrapport juli 2009, Femke van Laarhoven, Nehem KMC 20

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Zeeland / West- Brabant

Zeeland / West- Brabant Arbeidsmarkt- en stageonderzoek procestechnische opleidingen Zeeland / West- Brabant 2015 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet... 3 1.1 Respons... 3 2 Stage- en leerwerkplaatsen... 4 2.1 Verdeling over de sectoren...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen

Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen Beroepscompetentieprofiel Technicus mobiele werktuigen Ontwikkeld door: Fundeon Vastgesteld: 23 oktober 2014 Sociale partners: Bouwend Nederland, HZC en CNV vakmensen Inhoudsopgave 1. Typering beroep...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Allround monteur mobiele werktuigen

Allround monteur mobiele werktuigen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround monteur mobiele werktuigen Studierichting Mobiele werktuigen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

niveau 4 Technicus Landbouwmechanisatie

niveau 4 Technicus Landbouwmechanisatie Landbouwmechanisatie niveau 4 Technicus Landbouwmechanisatie LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar* Raalte** * Of 1 jaar na het behalen van het diploma Allround Monteur Mobiele Werktuigen op niveau 3 ** Raalte:

Nadere informatie

Allround monteur mobiele werktuigen

Allround monteur mobiele werktuigen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Allround monteur mobiele werktuigen Studierichting Mobiele werktuigen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Technicus mobiele werktuigen

Technicus mobiele werktuigen Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technicus mobiele werktuigen Studierichting Mobiele werktuigen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Resultaten Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl Datum : 19 april

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Servicetechnicus Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de technische installatiebranche en de Metaalbranche in Noord-

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Bijlage 1 CWI-districten

Bijlage 1 CWI-districten Bijlage 1 CWI-districten DIJK12 Beleidsonderzoek november 2007 77 DIJK12 Beleidsonderzoek november 2007 78 CWI-district Noord Tabel 42 Aantal leerlingen 1 2006/2007 en leerbedrijven 2007 in CWI-district

Nadere informatie

mechatronica en werktuigbouwkunde

mechatronica en werktuigbouwkunde School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering mechatronica en werktuigbouwkunde Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde Allround Verspaner Allround Constructiewerker Verspaner Constructiewerker

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Elektrotechnische Industriële producten en systemen

Elektrotechnische Industriële producten en systemen Elektrotechniek Elektrotechniek. We maken er elke dag gebruik van zonder er bij na te denken. Je doet het licht aan, kijkt naar de tv met een cola uit de koelkast erbij, je surft even over het internet,

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

PTA vakcollege techniek BBL Statenkwartier cohort 14-15-16

PTA vakcollege techniek BBL Statenkwartier cohort 14-15-16 Inleiding Het vakcollege techniek kent een doorlopende leerlijn van VMBO naar MBO. Dat betekent dat de leerlingen van het vakcollege in het derde leerjaar het examen in het beroepsvoorbereidende vak techniek

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Welkom Herziening kwalificatiedossiers 16 september 2014 Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Programma 1. Waarom een nieuwe kwalificatiestructuur 2. Hoe komt de nieuwe structuur tot

Nadere informatie

Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013

Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013 Regioprofiel Noord: Leidinggevend Monteur Elektrotechnische Installaties, niveau 4 1 juli 2013 Besproken door een expertpanel SBB TIB Noord op 10 april 2013 en 15 mei 2013. Voor deelnemers aan dit panel

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( )

Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq ( ) Ontwikkeling aantal erkende leerbedrijven Kenteq (2013-2014) Hoe heeft het aantal erkende leerbedrijven in de metaal-, elektro- en installatietechniek zich ontwikkeld? Wat zijn de aantallen per kwalificatiedossier?

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Machinebouwer / Industriemechaniker in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Machinebouwer / Allround machinebouwer in Nederland

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Kenteq d.d Landbouwmechanisatie d.d Beroepstypering Technicus Landbouwtechnische- en mobiele werktuigen en installaties Algemene informatie datum:11 april 2005 versie:01 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011

Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Kenteq-leerbedrijven in kaart 2011 Colofon Uitgave Kenteq Postbus 81 1200 AB Hilversum T (035) 750 45 04 F (035) 750 45 55 W www.kenteq.nl Contactpersoon Dr. Sake Wagenaar T (035) 750 42 46 E sake.wagenaar@kenteq.nl

Nadere informatie

Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2006-2014 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie)

Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2006-2014 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 26-214 (ontwikkeling per kwalificatiedossier en kwalificatie) Hoeveel mbo-studenten staan er ingeschreven op de verschillende Kenteqkwalificatiedossiers en -kwalificaties?

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bol/bbl 1 Opleiding: Eerste Autotechnicus Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25244 Leerweg: bol/bbl Cohort: 2016 2019 Sector: T en V Team: MCT 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

niveau 4 Technicus Mobiele Werktuigen

niveau 4 Technicus Mobiele Werktuigen niveau 4 Technicus Mobiele Werktuigen LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Raalte* * Raalte: Zwolsestraat 63a Tractors, combines, hakselaars, overige oogstmachines, heftrucks, shovels en quads... Vind jij de

Nadere informatie

niveau 3 Allround Monteur Mobiele Werktuigen

niveau 3 Allround Monteur Mobiele Werktuigen niveau 3 Allround Monteur Mobiele Werktuigen LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Raalte* *Raalte: Zwolsestraat 63a Bij een loonwerkbedrijf, mechanisatiebedrijf of machinegroothandel repareer en onderhoud jij

Nadere informatie

Rekenprofiel. Logistiek medewerker houthandel. Bij het kwalificatiedossier: Logistiek vakman

Rekenprofiel. Logistiek medewerker houthandel. Bij het kwalificatiedossier: Logistiek vakman Rekenprofiel Logistiek medewerker houthandel Bij het kwalificatiedossier: Logistiek vakman Johan de Wittlaan 11 Postbus 394 3440 AJ Woerden T (0348) 466 440 info@shm.nl www.shm.nl Inleiding bij het rekenprofiel

Nadere informatie

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013)

Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Het aandeel vrouwen in Kenteq-kwalificaties (2005-2013) Hoe ontwikkelt zich het aandeel vrouwelijke mbo-studenten op het vlak van de metaal-, elektro- en installatietechniek? Naar welke opleidingsrichting

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Beoordelingsresultaat

Beoordelingsresultaat Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Medewerker Kees de Jonge Functie Monteur Gas en Verwarming Type beoordeling Beoordeling en functioneringsgesprek Beoordeeld door Kees de Jonge Datum 31012014 Printdatum

Nadere informatie

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten

IEZEN VOOR ECHNIEK. Techniek past beter bij jou dan je denkt. www.rocvantwente.nl/techniektalenten WIJ IEZEN VOOR ECHNIEK Techniek past beter bij jou dan je denkt www.rocvantwente.nl/techniektalenten INLEIDING De technische branche Steeds meer meisjes kiezen voor techniek. Techniek is heel divers, je

Nadere informatie

Technisch Specialist Personenauto's

Technisch Specialist Personenauto's Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Specialist Personenauto's Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Nuth - Thermiekstraat Niveau 4 Leerweg bbl

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

PTA vakcollege techniek BBL - Statenkwartier - cohort 13-14-15

PTA vakcollege techniek BBL - Statenkwartier - cohort 13-14-15 A. Inleiding Het vakcollege techniek kent een doorlopende leerlijn van VMBO naar MBO. Dat betekent dat de leerlingen van het vakcollege in het derde leerjaar het examen in het beroepsvoorbereidende vak

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017

Elektrotechniek. novacollege.nl/techniek. Installatietechniek. Procestechniek. Werktuigbouw. Techniek 2016/2017 novacollege.nl/techniek Elektrotechniek Installatietechniek Procestechniek Werktuigbouw Techniek 2016/2017 Ik wilde een technische opleiding doen. Het werd elektro, een strategische keuze. Ik houd van

Nadere informatie

Monteur Mobiele Werktuigen

Monteur Mobiele Werktuigen Landbouwmechanisatie niveau 2 Monteur Mobiele Werktuigen LEERWEG DUUR PLAATS BOL 2 jaar Raalte* * Raalte: Zwolsestraat 63a Ben je gek op sleutelen, maar dan wel aan échte machines? Lijkt het jou wat om

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013

Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 Compare 21 Vorm VMBO... 1 6-11-2013 COMPARE 21 PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Naam Z Compare 21 Vorm VMBO... 2 6-11-2013 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Naam Z Leeftijd 15 Geslacht man Afnamedatum 6 November

Nadere informatie

Uw regionale aanspreekpunt voor veilig hijsen en heffen

Uw regionale aanspreekpunt voor veilig hijsen en heffen Uw regionale aanspreekpunt voor veilig hijsen en heffen Hijsservice neemt U de zorg voor veilig hijsen en heffen uit handen Met de regionale vestigingen zijn we succesvol in het ontzorgen van de regionale

Nadere informatie

Technisch Specialist Personenauto's

Technisch Specialist Personenauto's Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Specialist Personenauto's Studierichting Motorvoertuigentechniek Locatie Venlo - Hagerhofweg Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 profiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum

Nadere informatie

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010 Programmalijn: Expeditie Durven, Delen, Doen: Onderwijs is populair, personeel is trots Jaar 3: Deelrapportage 4 Onderwijsontwikkeling Montaigne Lyceum Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil

(Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil (Summa) Techniek en (Summa) Engineering Het verschil 21 april 2016 Ik ben 15 jaar en ik wil iets met techniek, dus kies ik voor 3 Ik kies voor een technische opleiding bij: Summa Bouw & Infra metselaar,

Nadere informatie

PTA techniek breed Bohemen cohort

PTA techniek breed Bohemen cohort Exameneenheden Aan het eind van je opleiding (bij het examen) moet je tot het volgende in staat zijn: TB/1 Oriëntatie op techniek en beroepen in de techniek 1. De kandidaat heeft inzicht in: het werkterrein

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Voertuigen en mobiele werktuigen

Voertuigen en mobiele werktuigen Profiel van kwalificatiedossier: Voertuigen en mobiele werktuigen Crebonr. 23109» Autotechnicus (Crebonr. 25242) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen (Crebonr. 79060) Penvoerder:

Nadere informatie

Voertuigen en mobiele werktuigen

Voertuigen en mobiele werktuigen Profiel van kwalificatiedossier: Voertuigen en mobiele werktuigen Crebonr. 23109» Technisch Specialist Personenauto's (Crebonr. 25249) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Mobiliteit en voertuigen

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Competentie Ontwikkelings Monitor Organisatie DEMO

Competentie Ontwikkelings Monitor Organisatie DEMO Organisatie DEMO ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Vooraf Voor u ligt een demorapport dat www.competentiescan.nl heeft gemaakt. Dit rapport is bedoeld als sample

Nadere informatie

Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid

Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Mechatronici in Nederland en Duitsland: grensoverschrijdende inzetbaarheid Overeenkomsten en verschillen tussen de kwalificaties Monteur mechatronica / Monteur tester mechatronica / Mechatronicus in Nederland

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche

Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche Kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche Deze verkorte uitgave bevat de belangrijkste onderdelen uit het kwalificatiedossier Aftersales Mobiliteitsbranche. In het kwalificatiedossier staat wat

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Servicetechnicus Elektrotechniek niveau 4, crebo 94331 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink

A fbouw. Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1. Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink A fbouw Ontwikkeling aantal leerlingen Afbouw 2013/2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 Datum: januari 2014 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan motorfietsen Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan motorfiets voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud aan een motorfiets, met daarbij

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Keuzedelen jaar 2 SBU Keuzedeel-

Keuzedelen jaar 2 SBU Keuzedeel- KD-nr. KD-naam Crebonr. Profiel BOL BBL Niveau Keuzedeelcodcodcodcode Keuzedelen jaar 2 Keuzedelen jaar 3 Keuzedelen jaar Autotechniek 23109 Voertuigen en mobiele 2522 Autotechnicus x 2 K0029 Duurzaamheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek, Maart 2011 ECABO Disketteweg 6 Postbus 1230 3821 RA AMERSFOORT Telefoon 033 450 46 46 Fax 033 450 46 66 info@ecabo.nl www.ecabo.nl

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255 Servicedocument Examenplan Logistiek medewerker Logistiek medewerker Uitstroom : Logistiek medewerker Niveau : 2 Crebonr. : 22140/90252/90255 Kerntaak : 1,2 en 3 Dossier : 2012-2016 Versie : 1v1 maart

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie