Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren"

Transcriptie

1 jaargang Info 2 Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren 26 jaar was Ben Jongerius toen hij Intratuin Utrecht - door omstandigheden versneld overnam van zijn ouders. Natuurlijk gaat de crisis ook niet ongemerkt aan zijn bedrijf voorbij, maar hij ziet ook kansen. Snel schakelen en maximale flexibiliteit, daar gaat het om. Piepjong nog was Ben Jongerius toen hij al bij zijn vader over de schouder meekeek. En op zijn 16e runde Ben zijn eerste eigen afdeling in het bedrijf: Ik had de gereedschapafdeling onder me en deed daar ook de inkoop voor. Lees verder op pagina 6 De bevlogenheid die wij in de zorg zien, hebben wij ook Facility Kwadraat vierde in februari 2012 haar 10-jarig bestaan. De start van het bedrijf viel zo ongeveer samen met het begin van de economische teruggang. Een situatie die van meet af aan vroeg om efficiency, scherpte en alertheid, intern én extern. De Facility Kwadraat formule werkt: het bedrijf groeide van twee compagnons naar 14 medewerkers en heeft nauwelijks last van de crisis. Lees verder op pagina 3 Lichtpuntjes? De afgelopen maanden klonken van ver schillende kanten voorzichtig optimistische geluiden over de economie. De inkopersindex laat een forse stijging zien, de daling van de huizenprijzen zwakt af, de export groeit, in de ons omringende landen (Duitsland!) trekt de economie aan. Wishful thinking of zijn er echt lichtpuntjes te zien aan de horizon? Vanuit mijn positie als bestuurslid van MKB Nederland zie ik dat het in het MKB niet veel slechter gaat dan het deed (!) maar we zien nog niet dat het in de breedte aantrekt. Door de specifieke omstandig heden waarin elk individueel bedrijf zich bevindt, zien we wel opmerkelijke verschillen, ook bínnen sectoren. Het ene metaalbedrijf bedient vooral de binnenlandse markt en heeft het nog steeds zwaar. Het andere exporteert onder meer naar Duitsland en heeft het druk. Een stuwende kracht kan, ook voor het MKB, uitgaan van de agrosector die het gemiddeld genomen, op dit moment best voor de wind gaat. Lees verder op pagina 2 Scherp in alle opzichten 02 We zitten alweer in het laatste kwartaal van het jaar. Het is verstandig zo vroeg mogelijk in dat laatste kwartaal te beoordelen hoe u er voor staat en wat uw fiscale ruimte dit jaar nog is. Schenken voor eigen woning 05 In de schenkbelasting kennen we nu een grote vrijstelling van voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Er geldt een tijdelijke verruiming van de vrijstelling. De huisarts als spin in het web 07 De gezondheidszorg in Nederland staat in het middelpunt van de politieke belangstelling. Wil de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven, dan is een andere aanpak nodig.

2 Scherp in alle opzichten We zitten alweer in het laatste kwartaal van het jaar. Het is verstandig zo vroeg mogelijk in dat laatste kwartaal te beoordelen hoe u er voor staat en wat uw fiscale ruimte dit jaar nog is. Daarvoor is wel inzicht nodig in de cijfers en de resultaten tot nu toe. Dan kunt u scherp zijn in alle opzichten, dan haalt u het maximale uit uw onderneming. accon n avm is u graag behulpzaam. Ziet het er naar uit dat u het jaar afsluit met winst, dan is een investering het overwegen waard. Voor investeringen, maar bijvoorbeeld ook voor subsidies, gelden veelal bepaalde drempelbedragen en investeringsbijdragen. In overleg met u bekijken we waar u gebruik van kunt maken en hoe u fiscaal optimaal kunt profiteren. Een belangrijke overweging kan daarbij zijn dat de zogeheten crisisafschrijvingen per 1 juli van dit jaar geheractiveerd zijn. Dat betekent dat u 50 procent van uw investering in één keer mag afboeken. Ook als u verlies maakt, is een oriëntatie op de mogelijkheden in dit laatste kwartaal de moeite waard. Verlies kunt u immers verrekenen met winst uit de afgelopen en komende jaren. Optimaliseren met subsidies In het algemeen is het van belang dat u weet waar u staat. Als u de cijfers van de afgelopen drie kwartalen nauwkeurig in beeld heeft, weet u waar u op afstevent en wat u kunt doen om uw situatie - persoonlijk en bedrijfsmatig - te optimaliseren. Beoordeel bijvoorbeeld of u in uw situatie nog gebruik kunt maken van milieusubsidies of budgetten die nu nog openstaan, maar volgend jaar wellicht niet meer. Gaat u bijvoorbeeld die zonnepanelen nog op het dak leggen, nu de overheid daar nog subsidie voor beschikbaar stelt? Ook in ander opzicht moet u rekening houden met de wispelturigheid van de overheid. Het kabinet heeft met de onderhandelingen over Vervolg van pagina 1 De komende tijd wordt in het Noorden van ons land voor bijna een miljard aan nieuwe melkfabrieken gebouwd. Dat is goed nieuws voor de boeren, maar ook voor toeleveranciers en alle mogelijke andere belanghebbende partijen, waaronder de bouw en de metaal. Remmende factoren zijn er echter ook nog steeds. Om uit de crisis te geraken, is het essentieel dat de overheid ondernemers in staat stelt 02 InfoBulletin het Belastingplan 2014 behoorlijke discussies met de oppositiepartijen gevoerd. Er zijn voornemens bijgesteld en nieuwe gemaakt. We houden u op de hoogte wat de consequenties zijn van de voorgenomen maatregelen. Scherp op liquiditeit Essentieel in deze tijd is het op orde houden van uw liquiditeitspositie. In het kader daarvan is het belangrijk op zoek te gaan naar geld in uw eigen onderneming. Dat geld zit in de voorraden, de debiteuren en de crediteuren. Als u daar scherp op bent, zou zomaar kunnen blijken dat u die uitbreiding van uw rekeningcourantfaciliteit bij de bank voor het financieren van de vlottende activa helemaal niet nodig hebt. Factureer direct na afronding van de opdracht of na levering van de goederen (beter nog is vooraf factureren!) en beloon en bevorder direct betaalgedrag. Check financiële afspraken Tegen het eind van het jaar spelen ook personele zaken. Wilt én kunt u nog wat doen op dat gebied? Denk aan bepaalde vergoedingen of een bepaalde beloning. Beoordeel samen met ons of een en ander onder de Werkkostenregeling valt. Tot slot, ga voor de zekerheid na welke financiële afspraken u heeft lopen. Check die en de ruimte laat om te ondernemen. In tijden als deze moet de overheid onzekerheid door nieuwe of te veranderen wet- en regelgeving zo veel mogelijk uitsluiten. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een matig functionerende kapitaalmarkt. Banken zitten zelf in de problemen en houden de hand op de knip. Gelukkig zien we tal van initiatieven waarbij allerlei zaken buiten de bank om worden geregeld. Ondernemers die hun zaak hebben verkocht en met het oog op de fspraken en beoordeel de stand van zaken. a Wees daarbij bijvoorbeeld alert op aflopende termijnen van kredieten en beoordeel of hier voordeel te behalen valt. Begrijpelijk dat veel ondernemers in deze tijd heel afwachtend zijn als het om hun relatie met de bank gaat, maar het is geen slecht idee om eens goed om u heen te kijken als u die mogelijkheid heeft. Het bovenstaande omvat maar een greep uit alle mogelijkheden die zich tegen het eind van het jaar voordoen. Wilt u meer weten en eens in alle rust praten over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw accountmanager. Actueel met gratis E-Nieuwsbrief Op de hoogte bli jve n me t de fisc ale ein dejaa rstips! lage rentestand bereid zijn hun kapitaal te investeren in kansrijke, innovatieve bedrijven. Voor steeds meer van dergelijke partijen verzorgen wij de matching en brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Het kan ook uw bedrijf net dat zetje geven dat nodig is om de weg naar boven weer te vinden. Vraag uw accountmanager er eens naar. Pe tevoorrzifetterijraatedlvan Bestuur

3 Facility Kwadraat vooraan in facilitair beheer Grip op de zaak Pim Kerkhof, mede-directeur Facility Kwadraat Facility Kwadraat vierde in februari 2012 haar 10-jarig bestaan. De start van het bedrijf viel zo ongeveer samen met het begin van de economische teruggang. Een situatie die van meet af aan vroeg om efficiency, scherpte en alertheid, intern én extern. De Facility Kwadraat formule werkt: het bedrijf groeide van twee compagnons naar 14 medewerkers en heeft nauwelijks last van de crisis. Facility Kwadraat biedt organisaties grip op het eigen vastgoedbeheer, het onderhoud en de verhuur van hun vastgoed. Het bedrijf is actief in de non-profit en heeft daarbinnen vooral opdrachtgevers in de zorgsector. Centraal in de dienstverlening van het in Den Bosch gevestigde bedrijf staat het in eigen beheer ontwikkelde softwareproduct WISH. Maar, vindt Ine Elferink van Facility Kwadraat, WISH is, met alle facilitaire en vastgoedgerelateerde modules, een uiterst krachtig hulpmiddel in onze relatie met de klant. Minstens zo belangrijk is onze persoonlijke begeleiding en advisering rond vastgoed, meerjarenonderhoudsplannen en onderhoudsmanagement. Onze grote kracht is de ontwikkeling van nieuwe concepten in nauwe samenwerking met een launching customer. Eenmaal ontwikkeld, is de software beschikbaar voor al onze klanten. Wij zijn van oudsher nauw betrokken bij de zorg. De bevlogenheid die wij daar zien, hebben wij ook. Onze servicegerichtheid mag dan misschien economisch soms niet zo handig zijn, het past gewoon bij ons en onze klanten. Wij zijn Nederlands en nuchter en voelen ons daar goed bij. Gedreven Als je als slogan voert Grip op Accommodatiebeheer ontkom je er als bedrijf niet aan om ook grip op jezelf en je markt te hebben. Grip is in alle opzichten een gevleugeld woord binnen Facility Kwadraat. Ine Elferink: Onder de gegeven economische omstandigheden hebben we vooral de afgelopen jaren stevig ingezet op efficiëntie en scherpte. Om dat te monitoren, hebben we zelf een projectadministratie ontwikkeld waarin we onder meer manuren, de status van offertes en opdrachten en de acties van medewerkers bijhouden. De gerichte aandacht hiervoor draagt op alle niveaus bij aan bewustwording, met alle voordelen van dien op het gebied van verkoop, personeel en financiële administratie. Met dezelfde gedrevenheid heeft Facility Kwadraat zich opnieuw georiënteerd op de markt. Op basis daarvan zet het bedrijf haar boodschap - wie zijn we? wat doen we? wat willen we betekenen voor onze klanten? scherper neer en werkt het in nauwe samenwerking met klanten in de zorg gericht aan toekomstbestendige softwaremodules. Innovatie met WBSO en RDA Ine Elferink: Door die nieuwe ontwikkelingen kunnen we ook aanspraak maken op WBSO en RDA, fiscale faciliteiten waarmee de overheid innovatie ondersteunt. Dat stelt ons in staat nieuwe modules rond WISH te ontwikkelen maar bijvoorbeeld ook een mobiele softwareoplossing voor onze module Meldingen. accon n avm verzorgt voor ons de reguliere zaken als jaarrekening, aangiften en salarisadministratie, maar ondersteunt ons daarnaast in onze WBSO- en RDA-aanvragen en doet de administratieve verwerking daarvan. Mooie regelingen die ervoor zorgen dat wij op hoog niveau kunnen blijven voldoen aan klantvragen en marktbehoeften. Meer informatie WBSO en RDA interessa nt voor úw ond ern em ing? Lees er all es ove r op onze site! InfoBulletin 03

4 SEPA: niets doen is geen optie SEPA staat voor Single Euro Payment Area. Vanaf 1 februari 2014 is Europa één groot geharmoniseerd betalings circuit en zijn de systemen van alle Euro-landen op elkaar afgestemd. Met het oog daarop veranderen ook alle bank rekeningnummers in een Europees IBAN-formaat. Het is raadzaam om uw bedrijf goed voor te bereiden op die verandering. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Uw bankrekeningnummer komt op meer plaatsen voor dan u zou denken; denk aan uw briefpapier, facturen, uw boekhouding. Maar er verandert meer. Het aanleveren van betaal batches vanuit uw salaris administratie of uw boekhoudpakket verandert, computersystemen moeten aangepast en de regels rondom incasso s kennen een aantal ingrijpende wijzigingen. Bent u op 1 februari 2014 niet SEPA-proof, dan kunt u uw rekeningen niet meer betalen en geen Me er we ten? Ga na ar he t ken nisfilm pje op ww w.a ccona vm.nl of sca n de QR-code etalingen meer ontvangen. b accon n avm heeft de zogeheten SEPA-Check ontwikkeld. Een checklist waarmee wij samen met u snel knelpunten inventariseren. Gebaseerd op de uitkomsten adviseren wij u over te nemen maatregelen. En als u dat wilt, helpen wij u graag met de uitvoering van werkzaamheden. Of u nu gebruik wilt maken van onze SEPA-Check of van een andere oplossing, wij adviseren u wel snel in actie te komen en de consequenties voor uw bedrijf in kaart te brengen. Zo voorkomt u financiële problemen. De voor- en de nadelen van de WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een mooie stimuleringsregeling voor innovatie, maar betekent voor veel ondernemers ook een forse administratieve last. accon n avm neemt u die last uit handen, zodat u toch van de voordelen kunt profiteren. De WBSO is een tegemoetkoming op de uren die u besteedt aan innovatie. Uw aanvraag hiervoor stuurt u voorzien van een technische beschrijving, inclusief het verwachte aantal te investeren uren naar Agentschap NL. Deze beoordeelt of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Het aantal uren dat u krijgt toegekend, moet u kunnen aantonen in uw projectadministratie. Geld dat u achteraf gezien te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. Voorheen mocht u een bepaalde marge in uren aanhouden; tegenwoordig moet u een exacte ureninschatting maken en opgave doen. Strakke regels Als u van Agentschap NL een beschikking WBSO hebt, kunt u ook gebruik maken van het verlaagde Vpb-tarief in de Innovatiebox en van de Research & Development Aftrek (RDA). De WBSO heeft dus aan belang gewonnen. Niet zo gek daarom dat de overheid strakke regels stelt aan de toekenning ervan. Vooraf toetst Agentschap NL of er daadwerkelijk sprake is van een 04 InfoBulletin voor uw bedrijf nieuwe ontwikkeling. Achteraf moet u het aantal uren nauwkeurig verantwoorden. Ondersteuning Sommige ondernemers ervaren de projectadministratie als ingewikkeld. accon n avm kan u ondersteunen in het hele WBSO-traject, van aanvraag en onderbouwing tot en met het opzetten van een projectadministratie, tussentijdse controles en rapportering. Wij vergelijken daarnaast, indien van toepassing, de Nederlandse mogelijkheden met die in het buitenland. Vaak zijn bijvoorbeeld Innovatieboxtrajecten in het buitenland veel ruimer en profijtelijker dan in Nederland. Meer weten? Neem contact op met uw account manager.

5 Factureren en incasseren Betaaltermijn wettelijk geregeld Betalingstermijnen vormen een hot item, zeker in tijden van economische tegenspoed. Een nieuwe wettelijke regeling moet uitwassen voorkomen. Bedrijven moeten vandaag de dag steeds langer wachten op hun geld, maar hebben dat op korte termijn nodig om aan hun eigen verplichtingen te kunnen voldoen. Dat vergt bijzondere aandacht. Het onderwerp heeft ook de aandacht van de wetgever getrokken. Sinds medio dit jaar is een regeling van kracht waarin wettelijke betaaltermijnen zijn opgenomen. In business-to-business verhoudingen en als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen partijen geldt een maximale betalingstermijn van 30 dagen. In beginsel mag een afwijking van deze regeling niet verder gaan dan tot een maximale termijn van 60 dagen. Een langere termijn mag alleen overeengekomen worden als er geen sprake is van benadeling van een van de betrokken partijen. Zeg wat u doet, doe wat u zegt Tot zover de nieuwe wettelijke regeling. Ondernemers zoals u echter weten dat de praktijk vaak veel weerbarstiger is. De kunst is uw geld binnen te krijgen en tegelijkertijd de goede relatie met de klant te behouden. Grote partijen waarmee u zaken doet, hebben een machtspositie en stellen vaak hun eigen voorwaarden. Daarom begint facturering en debiteurenbeheer met een strak en goed gestructureerd debiteurenbeleid. Aan de formulering daarvan ontbreekt het vaak niet, wel aan de handhaving. Daarom: zeg wat u doet en vooral, doe wat u zegt. Stuur direct herinneringen als termijnen verlopen en zit er, met andere woorden, bovenop. Een dergelijke aanpak helpt ook als u onverhoopt in een procedure terecht komt. Zo voorkomt u dat het niet strak volgen van uw regels tegen u gebruikt kan worden. En voor het geval dat de juristen van accon n avm staan u graag bij in een incassoprocedure. Uw rek en ingen betaa ld en we rke n aa n een goe de kla ntrela tie? Schenken voor eigen woning In de schenkbelasting kennen we nu een grote vrijstelling van voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Om van de grote vrijstelling gebruik te mogen maken moet de schenking worden gebruikt voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning. Ook mag een lening voor de eigen woning hiermee worden afgelost. Soms hebben kinderen die een eigen woning hebben verkocht nog een restschuld. Ook voor de aflossing van deze schuld mag de schenking worden gebruikt. Schenkvrijstelling tijdelijk verhoogd Op Prinsjesdag is voorgesteld om deze grote vrijstelling tijdelijk te verhogen tot e Deze verruiming geldt voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december Verder geldt gedurende deze periode de regeling voor iedereen, dus ongeacht leeftijd of familierelatie. Dit betekent dat u tijdelijk belastingvrij een groot bedrag kunt schenken aan uw kinderen en bijvoorbeeld ook uw kleinkinderen. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt wordt voor de woning. Lening Hebt u uw kinderen een bedrag geleend voor het kopen van een woning, dan kunt u de vrijstelling gebruiken om (een deel van) de vordering belastingvrij kwijt te schelden. Hebt u het afgelopen jaar al een schenking gedaan aan uw kinderen voor hun woning? Dan wordt het geschonken bedrag in mindering gebracht op e Voordelen voor de schenker Een schenking ontvangen is natuurlijk prettig voor de ontvanger. Het doen van een schenking heeft daarnaast ook voor de schenker grote voordelen. Schenken verkleint uw vermogen. Dit heeft voor u de volgende fiscale/financiële gevolgen: U bent jaarlijks minder inkomstenbelasting over uw vermogen verschuldigd (box 3). Per saldo bespaart u 1,2% over het bedrag van de schenking. De bijdrage voor AWBZ-zorg is vermogensafhankelijk geworden. Door vroegtijdig te schenken kan de eigen bijdrage aan het CAK aanzienlijk worden verminderd. De toeslagen die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst (bijvoorbeeld zorgtoeslag) zijn vermogensafhankelijk. Hoe minder vermogen u bezit, hoe hoger de toeslag waarvoor u in aanmerking komt. Doordat u minder vermogen bezit, zal er minder erfbelasting verschuldigd zijn bij uw overlijden. Wij adviseren u graag bij het benutten van deze mooie belastingvrijstelling. Schenkingen kunnen een aanzienlijke besparing opleveren. Voor meer informatie stuurt u een mail naar of neem contact op met uw accountmanager. InfoBulletin 05

6 Bedrijf: Intratuin Utrecht Ondernemer: Ben Jongerius Aantal medewerkers: 53 Ben Jongerius is zowel franchisehouder van Intratuin als aandeelhouder. accon n avm verzorgt de jaarrekening en de aangiften en adviseert Jongerius, waar nodig, onder meer rond fiscale zaken. Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren 26 jaar was Ben Jongerius toen hij Intratuin Utrecht - door omstandigheden versneld - overnam van zijn ouders. Natuurlijk gaat de crisis niet ongemerkt aan zijn bedrijf voorbij, maar hij ziet ook kansen. Snel schakelen en maximale flexibiliteit, daar gaat het om. Piepjong nog was Ben Jongerius toen hij al bij zijn vader over de schouder meekeek. En op zijn 16e runde Ben zijn eerste eigen afdeling in het bedrijf: Ik had de gereedschapafdeling onder me en deed daar ook de inkoop voor. Om zeven uur zat ik op de zaak te praten met vertegenwoordigers en sloot ik deals en om half negen pakte ik de fiets naar school. Maar eerlijk gezegd was ik niet zo van de school. Ik liep liever met mijn vader mee en wilde overal met mijn neus bovenop zitten om te kijken hoe het nou eigenlijk in de praktijk gaat. Financieel en zakelijk, maar ook als er monteurs langskwamen bijvoorbeeld. Ik wilde gewoon alles weten en met mijn eigen ogen zien. Ik ben een echte praktijkman. we al een paar jaar een teruggang in de omzet. De markt verandert en daar bewegen we in mee, maar dat gaat niet vanzelf. Een goede bedrijfsvoering begint met de juiste informatie. Omdat we onze cijfers goed op orde hebben, weten we precies aan welke knoppen we moeten draaien, waar nodig in overleg met de accountant. In de uitvoering zorgen we ervoor dat we nóg flexibeler worden, op alle mogelijke gebieden maar vooral waar het gaat om de bezetting van de mensen. Doordat we sinds kort zeven dagen per week open zijn, veranderen kooppatronen. Ook daar moeten we flexibel op inspelen, bijvoorbeeld door afdelingen samen te voegen. Flexibel 12 jaar later runt Ben Jongerius een succesvolle Intratuin vestiging aan de oostkant van Utrecht. Met 53 medewerkers biedt hij consumenten zeven dagen per week letterlijk alles wat ze nodig hebben voor tuin en buitenleven: Zeker op onze grote uitgaven afdelingen, zoals tuinmeubelen, barbecue spullen en bepaalde buitenplanten, merken Omzetgroei Het flexibiliseren van de verkoopstaf draagt bij aan kostenreductie, maar Ben Jongerius schaakt op meer borden: Zo stond er onderhoud gepland van het dak. We hadden deels een energievretend glazen dak. Door isolatie, de aanschaf van een nieuwe ketel met een geringere capaciteit en het modulerend stoken van die ketel konden we zwaar terug in 06 InfoBulletin het gasverbruik. We verdienen de investeringen in een paar jaar terug. Het is maar een greep uit de maatregelen die Ben Jongerius treft om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Omzetgroei is en blijft een doel, maar hij heeft daar, realist als hij is, de komende jaren niet echt hoge verwachtingen van: Daarom opereren we behoudend. Opschalen is nu eenmaal een stuk gemakkelijker dan saneren en de organisatie terugschroeven. Onze kracht is snel schakelen. We hebben binnen de bestaande capaciteit nog meer dan genoeg mogelijkheden om te groeien. Daar ligt onze focus. Meer informatie Ook interesse in hoe je goe d aa n de jui ste kn opp en ku nt dra aie n?

7 Convenant legt accent op eerstelijnszorg De huisarts als spin in het web De gezondheidszorg in Nederland staat in het middelpunt van de politieke belangstelling. Wil de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven, dan is een andere aanpak nodig. Een belangrijke ontwikkeling in dat verband is het versterken van het accent op de eerste lijn. Verschillende belanghebbende partijen sloten daarover onlangs een convenant. Het convenant is het resultaat van overleg tussen de Landelijke Huisartsenvereniging, de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, de Vereniging Huisartsenposten Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de minister. Een breed gedragen ontwikkeling dus, waarin de huisarts als spin in het web steeds meer taken krijgt toegeschoven. Machteld Koenraad en Hein-Jan Broens van accon n avm: De minister wil de zorgkosten beheersen. Tegelijkertijd wil zij de kwaliteit en de doelmatigheid bevorderen en een ontwikkeling in gang zetten. De zorg moet - net als de WMO - simpeler, kleinschaliger en dichterbij de mensen. Kijk naar de Troonrede. Wij, de burgers van dit land, moeten meer zelf gaan doen. De herpositionering van de huisarts past daarin. Waarde De rol van de huisarts wordt groter. Hij wordt organisator en coördinator van de zorg en daarmee meer manager/ondernemer. accon n avm beschikt over een team van account managers met als specialisatie: ondernemen in de zorg en medische sector. Zij werken overwegend met ondernemers in deze sector en houden de ontwikkelingen nauwkeurig bij. Ook eens van gedachten wisselen? Stuur dan een naar: Me er we ten ove r zorg en me disch e sec tor? Daarnaast zal de huisarts nieuwe stijl nog meer moeten gaan participeren in samenwerkingsverbanden. Niet iedere huisarts zit daar op te wachten. Hij heeft per slot van rekening gekozen voor het beroep van huisarts, niet voor het runnen van een bedrijf. Juist in die bedrijfsmatige aspecten, in datgene waar hij eigenlijk niet op zit te wachten, kunnen wij huisartsen ondersteunen. Dat kan administratief of fiscaal zijn, maar ook organisatorisch of op personeelsgebied. Zelfs in onderhandelingen kunnen we toegevoegde waarde bieden. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling, maar nu al denken we na over wat we voor onze klanten in de medische sector kunnen betekenen. Daarover gaan we graag met hun in gesprek. Nieuwe regels voor ANBI s Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Unicef, het Centraal Museum of het Drentse landschap zijn organisaties die ons bekend in de oren klinken. Zij hebben een ANBI-status. Datzelfde geldt onder andere voor diverse orkesten, sportclubs en goede doelenorganisaties. ANBI s krijgen van de belastingdienst de ANBIstatus, als zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Op basis daarvan kunnen bijvoorbeeld mensen die een legaat nalaten of een schenking doen aan een ANBI, gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Maar ook de ANBI zelf heeft bepaalde belastingvoordelen zoals bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Met het oog op meer transparantie moet een ANBI vanaf 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens openbaar maken. Dat kan door publicatie op een internetsite (die van de ANBI zelf of bijvoorbeeld op een gemeenschappelijke site van een brancheorganisatie). Uitzondering De informatie die een ANBI openbaar moet maken, betreft onder andere de naam van de instelling, de doelstelling, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording. Er geldt een aantal uitzonderingen, onder andere voor kerkgenootschappen. In het algemeen echter geldt dat openbaarmaking van informatie bin- nenkort verplicht is om de status van ANBI te verkrijgen of te behouden. Meer informatie Me er we ten ove r pu bli eke veran tw oordin g? Ne em con tac t op me t uw acc ou nt ma na ger of kijk een s bij acc ou nta nts c ontrol e op de we bsi te. InfoBulletin 07

8 Belastingplan 2014 Veel bezuinigen, een beetje hervormen Suniel Pancham, Directeur Vaktechniek Belastingadvies bij accon n avm, ziet in de recent gelanceerde plannen van het kabinet op Prinsjesdag vooral bezuinigingsmaatregelen en pas in tweede instantie aanzetten tot hervormingen: Het is simpel, zakelijk bezien hebben we te kampen met een tekort. Daarom is het goed dat de overheid bezuinigt en het tekort niet verder laat oplopen. Maar een sterker Nederland ontstaat pas als we hervormen. Heel veel concrete maatregelen zitten er nog niet in het voorgenomen Belastingplan 2014, maar er zijn wel signalen van de hervormingen die er op de langere termijn aan komen, bijvoorbeeld op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. De overheid trekt zich steeds meer terug. Kijk maar naar de eerste beperkingen van allemaal toeslagen die er nu nog zijn. De trend van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij gaat meer van ons zelf vragen. Dat is sinds Prinsjesdag wel duidelijk. Kaasschaaf Het gaat in deze plannen om heel veel kleine technische maatregelen, maar er zijn wel een paar punten die er uit springen. De btw integratieregeling bijvoorbeeld. Maar ook de stamrecht BV s. Bestaande BV s kun je tegen een gunstig tarief afkopen, maar daar staat InfoBulletin van accon avm verschijnt twee keer tegenover dat dergelijke BV s in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Ook opvallend is eenmalige heffing voor lonen boven de euro die dus nu tweemalig blijkt te zijn. Deze heffing brengt kennelijk veel geld op -dit jaar zo n 500 miljoen-, daarom wordt hij voor een jaar gecontinueerd. De voordelen wegen klaarblijkelijk op tegen de kosten van de vele duizenden bezwaarschriften. Het zijn allemaal onderdelen van maatregelen die met elkaar de Meer weten over de aangekondigde maatregelen in het Belastingplan 2014? We hebben een kort filmpje voor u gemaakt. Kijk op Het belastingplan in 531 seconden op. Wijzigingen in het arbeids recht gaan eerder in! Het kabinet, de coalitiepartijen en de fracties D66, ChristenUnie en SGP sloten 11 oktober jl. een akkoord over de begroting van Twee opvallende punten uit dit akkoord treffen u als werkgever. Zo wil het kabinet maatregelen betreffende flexibel werk invoeren (juli 2014) en het ontslagrecht hervormen (juli 2015). per jaar in een oplage van exemplaren en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de MKB E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op /nieuwsbrief accon avm adviseurs en accountants: bekende kaasschaafmethode vormen. Dat is de conclusie die we naar aanleiding van de derde dinsdag in september mogen trekken. Flexwerkers Het kabinet wil de positie van flexwerkers versterken. Zij krijgen sneller recht op een contract voor onbepaalde tijd. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van 6 maanden (nu 3 maanden) opvolgen ontstaat bij het vierde contract of na 2 jaar (nu 3 jaar) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast vervalt in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter de proeftijd. De mogelijkheid van een concurrentiebeding verdwijnt in principe uit het tijdelijk contract. of een verstoorde arbeidsrelatie, dan volgt men de route via de kantonrechter. Zowel werkgever als werknemer kunnen na de UWV procedure alsnog naar de kantonrechter stappen. Transitievergoeding Nieuw is een transitievergoeding. Werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn, krijgen bij ontslag een transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en vanaf dan 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Daarnaast wordt een maximum geïntroduceerd van e , of een jaarsalaris als dat hoger is. Deze transitievergoeding is ook van toepassing bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar of langer. Meer informatie Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, telefoon: Colofon Concept en realisatie: teamtva! reclamebureau (Eind)redactie: Angelique Herremans. 08 InfoBulletin Hervorming ontslagrecht Het ontslagrecht verandert ingrijpend. Vanaf juli 2015 zal de reden van het ontslag bepalend zijn welke ontslagroute gevolgd moet worden. Indien het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid is UWV de verplichte ontslagroute. Gaat het om ontslag om persoonlijke redenen Wa t beteke nt deze versne lde inv oering voor uw organ isa tie?

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding

Ontslagrecht. Opzegtermijn. Rechtspositie. Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID. Flexwerker DAAROM EEN ACCOUNTANT. Transitievergoeding Opzegtermijn Rechtspositie Ontslagrecht Transitievergoeding Flexwerker Veranderingen per 1 juli 2015 WET WERK EN ZEKERHEID DAAROM EEN ACCOUNTANT Maart 2015 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen!

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Informatiemiddag 2015

Informatiemiddag 2015 04-12-2015 1 Informatiemiddag 2015 Programma Actualiteiten 2016 Innovatie: Voor ondernemers die verder willen 04-12-2015 2 Actualiteiten 2016 Onderwerpen Wijzigingen in de loonheffingen Werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid

Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid Werkloosheid als verdienmodel van de overheid. Het klink misschien vreemd, maar werkloosheid is goed voor de schatkist. Veel arbeidsovereenkomsten worden ontbonden

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17.

Werknemer is 55 jaar. Bruto maandsalaris is Dienstverband in jaren is 17. Transitievergoeding Transitievergoeding. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule wordt vervangen voor de transitievergoeding. Deze vergoeding is voor compensatie van het ontslag en financiële

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog?

Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? Ontslaguitkering, WW en pensioen Wat kan er nog? MontClair Seminar Pensioen Actueel 2015. 11 september 2014, Groot Kievitsdal Baarn Herman M. Kappelle Directeur Aegon Adfis Adviesgroep juridische en fiscale

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid 2015

Wet Werk en Zekerheid 2015 Wet Werk en Zekerheid 2015 Wet Werk en Zekerheid 2015 Het is bijna zover. Op 1 juli 2015 wordt de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Het doel van deze wet is het aanpassen van de arbeidsmarkt aan de veranderde

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid

Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Wijzigingen Wet, werk & zekerheid Juni 2015 De nieuwe Wet, Werk & Zekerheid brengt ingrijpende wijzigingen met zich mee voor zowel werkgevers als werknemers. Sinds 1 januari jl. zijn de eerste wijzigingen

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Nul uren contract, oproepkracht

Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Nul uren contract, oproepkracht Met een nul uren contract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd. In deze overeenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519

NIEUWSBRIEF. Ouwersloot Kerkhoven Witte Paal 320 a, 1742 LE Schagen. info@okadviseurs.nl www.okadviseurs.nl T 0224 274500 F 0224 274519 Wet Werk en Zekerheid, bevat: - Rechtspositie van flexerkers - Hervorming Ontslagrecht - Aanpassing Werkloosheidset (WW) Informatie m.b.t. de rechtspositie flexerkers, ingang 1 januari 2015: 1) Proeftijd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer?

Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer? Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer? Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd van onze nieuwe regering. De hoofdlijnen voor de komende jaren zijn geschetst. Hieruit

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant

Wet Werk & Zekerheid. drs. Esther Koeman HR Consultant Wet Werk & Zekerheid drs. Esther Koeman HR Consultant WWZ Waar denk je aan bij de term: Wet Werk en Zekerheid? De WWZ Veranderingen per 1 januari 2015 Concurrentiebeding; Aanzegtermijn; Proeftijd. Veranderingen

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten

Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Memorandum flexibele arbeid en ontslag voor cliënten Per 1 juli is de tweede tranche van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. De invoering van deze wet leidt tot de meest ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel.

In dit artikel leest u over de belangrijkste elementen uit het sociaal akkoord voor de detailhandel. Sociale partners en kabinet hebben voor het eerst sinds heel lange tijd een veelomvattend sociaal akkoord gesloten. "Een sociaal akkoord is belangrijk, omdat het een gemeenschappelijke opvatting tot uitdrukking

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

DOMMERHOLT & BOON Woensdag 27 november 2013 De Scherpenbergh Henk ten Hove (Boon) Priscilla Trip (Dommerholt) DOMMERHOLT ADVOCATEN Priscilla Trip p.trip@dommerholt.nl www.dommerholt.nl Wijziging ontslagrecht

Nadere informatie

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid Telefonisch spreekuur vrijdag 28 maart a.s. van 9.00-12.00 uur Mr. K.F. (Karel) Leenhouts 0344-677105 (rechtstreeks)/06-53688068 Mr. M.W.J. (Maurice) van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning

NIEUWSBRIEF 06-2015. 1. Einde voordeel personeelslening eigen woning NIEUWSBRIEF 06-2015 De media staan er vol van: uitgelekte plannen voor de belastinghervormingen waaronder een btw-verhoging voor honderden producten en diensten. De hoofdlijnen van de belastingherziening

Nadere informatie

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT

ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT ONTBIJTLEZING VERANDERINGEN IN HET ARBEIDSRECHT WEET HOE HET ZIT door Sven Johansen DOEL VAN DE ONTBIJTLEZING Inzicht verschaffen in de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015. (dat zijn

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor u als flexibele medewerker Het zal je misschien niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari a.s. de eerste wijzigingen van kracht worden vanuit de Wet Werk en &

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper

Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen. whitepaper 18.05.16 Hoe bent u als werkgever goed voorbereid op ontslag? De ontslagprocedure feilloos doorlopen whitepaper In dit whitepaper: Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015, is het voor werkgevers

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD

WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD WERK EN ZEKERHEID HET NIEUWE ARBEIDSRECHT IN BEELD Hoofdlijnen en wetenswaardigheden Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Vanaf 1 januari 2015 Aanzegplicht vanaf 1 januari 2015 De werkgever is verplicht vanaf 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

Wat betekent dat voor u?

Wat betekent dat voor u? uitzenden detacheren payrolling interim bedrijfsvoering Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en inlenersbeloning Wat betekent dat voor u? Op de hoogte van de nieuwe wetgeving informatiebrochure versie juli 2015

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling

1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling 1. Nieuwe reserve siert voortaan de deelnemingsvrijstelling Heeft uw B.V. aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen, dan is waarschijnlijk de deelnemingsvrijstelling hierop van toepassing. Aan

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

Wet Meldplicht datalekken

Wet Meldplicht datalekken Wet Meldplicht datalekken Wet Meldplicht datalekken Wat onder datalekken wordt verstaan Een datalek is het hebben van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat?

Uitstel voor aangifte IB. Wanneer is uw aangifte op tijd? Wanneer is uw aangifte te laat? Uitstel voor aangifte IB Vraagt u uitstel aan voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting? Voortaan geldt hiervoor een nieuwe regeling. Moest u vorig jaar aangifte doen, maar hebt u dit niet of te

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie