Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren"

Transcriptie

1 jaargang Info 2 Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren 26 jaar was Ben Jongerius toen hij Intratuin Utrecht - door omstandigheden versneld overnam van zijn ouders. Natuurlijk gaat de crisis ook niet ongemerkt aan zijn bedrijf voorbij, maar hij ziet ook kansen. Snel schakelen en maximale flexibiliteit, daar gaat het om. Piepjong nog was Ben Jongerius toen hij al bij zijn vader over de schouder meekeek. En op zijn 16e runde Ben zijn eerste eigen afdeling in het bedrijf: Ik had de gereedschapafdeling onder me en deed daar ook de inkoop voor. Lees verder op pagina 6 De bevlogenheid die wij in de zorg zien, hebben wij ook Facility Kwadraat vierde in februari 2012 haar 10-jarig bestaan. De start van het bedrijf viel zo ongeveer samen met het begin van de economische teruggang. Een situatie die van meet af aan vroeg om efficiency, scherpte en alertheid, intern én extern. De Facility Kwadraat formule werkt: het bedrijf groeide van twee compagnons naar 14 medewerkers en heeft nauwelijks last van de crisis. Lees verder op pagina 3 Lichtpuntjes? De afgelopen maanden klonken van ver schillende kanten voorzichtig optimistische geluiden over de economie. De inkopersindex laat een forse stijging zien, de daling van de huizenprijzen zwakt af, de export groeit, in de ons omringende landen (Duitsland!) trekt de economie aan. Wishful thinking of zijn er echt lichtpuntjes te zien aan de horizon? Vanuit mijn positie als bestuurslid van MKB Nederland zie ik dat het in het MKB niet veel slechter gaat dan het deed (!) maar we zien nog niet dat het in de breedte aantrekt. Door de specifieke omstandig heden waarin elk individueel bedrijf zich bevindt, zien we wel opmerkelijke verschillen, ook bínnen sectoren. Het ene metaalbedrijf bedient vooral de binnenlandse markt en heeft het nog steeds zwaar. Het andere exporteert onder meer naar Duitsland en heeft het druk. Een stuwende kracht kan, ook voor het MKB, uitgaan van de agrosector die het gemiddeld genomen, op dit moment best voor de wind gaat. Lees verder op pagina 2 Scherp in alle opzichten 02 We zitten alweer in het laatste kwartaal van het jaar. Het is verstandig zo vroeg mogelijk in dat laatste kwartaal te beoordelen hoe u er voor staat en wat uw fiscale ruimte dit jaar nog is. Schenken voor eigen woning 05 In de schenkbelasting kennen we nu een grote vrijstelling van voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Er geldt een tijdelijke verruiming van de vrijstelling. De huisarts als spin in het web 07 De gezondheidszorg in Nederland staat in het middelpunt van de politieke belangstelling. Wil de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven, dan is een andere aanpak nodig.

2 Scherp in alle opzichten We zitten alweer in het laatste kwartaal van het jaar. Het is verstandig zo vroeg mogelijk in dat laatste kwartaal te beoordelen hoe u er voor staat en wat uw fiscale ruimte dit jaar nog is. Daarvoor is wel inzicht nodig in de cijfers en de resultaten tot nu toe. Dan kunt u scherp zijn in alle opzichten, dan haalt u het maximale uit uw onderneming. accon n avm is u graag behulpzaam. Ziet het er naar uit dat u het jaar afsluit met winst, dan is een investering het overwegen waard. Voor investeringen, maar bijvoorbeeld ook voor subsidies, gelden veelal bepaalde drempelbedragen en investeringsbijdragen. In overleg met u bekijken we waar u gebruik van kunt maken en hoe u fiscaal optimaal kunt profiteren. Een belangrijke overweging kan daarbij zijn dat de zogeheten crisisafschrijvingen per 1 juli van dit jaar geheractiveerd zijn. Dat betekent dat u 50 procent van uw investering in één keer mag afboeken. Ook als u verlies maakt, is een oriëntatie op de mogelijkheden in dit laatste kwartaal de moeite waard. Verlies kunt u immers verrekenen met winst uit de afgelopen en komende jaren. Optimaliseren met subsidies In het algemeen is het van belang dat u weet waar u staat. Als u de cijfers van de afgelopen drie kwartalen nauwkeurig in beeld heeft, weet u waar u op afstevent en wat u kunt doen om uw situatie - persoonlijk en bedrijfsmatig - te optimaliseren. Beoordeel bijvoorbeeld of u in uw situatie nog gebruik kunt maken van milieusubsidies of budgetten die nu nog openstaan, maar volgend jaar wellicht niet meer. Gaat u bijvoorbeeld die zonnepanelen nog op het dak leggen, nu de overheid daar nog subsidie voor beschikbaar stelt? Ook in ander opzicht moet u rekening houden met de wispelturigheid van de overheid. Het kabinet heeft met de onderhandelingen over Vervolg van pagina 1 De komende tijd wordt in het Noorden van ons land voor bijna een miljard aan nieuwe melkfabrieken gebouwd. Dat is goed nieuws voor de boeren, maar ook voor toeleveranciers en alle mogelijke andere belanghebbende partijen, waaronder de bouw en de metaal. Remmende factoren zijn er echter ook nog steeds. Om uit de crisis te geraken, is het essentieel dat de overheid ondernemers in staat stelt 02 InfoBulletin het Belastingplan 2014 behoorlijke discussies met de oppositiepartijen gevoerd. Er zijn voornemens bijgesteld en nieuwe gemaakt. We houden u op de hoogte wat de consequenties zijn van de voorgenomen maatregelen. Scherp op liquiditeit Essentieel in deze tijd is het op orde houden van uw liquiditeitspositie. In het kader daarvan is het belangrijk op zoek te gaan naar geld in uw eigen onderneming. Dat geld zit in de voorraden, de debiteuren en de crediteuren. Als u daar scherp op bent, zou zomaar kunnen blijken dat u die uitbreiding van uw rekeningcourantfaciliteit bij de bank voor het financieren van de vlottende activa helemaal niet nodig hebt. Factureer direct na afronding van de opdracht of na levering van de goederen (beter nog is vooraf factureren!) en beloon en bevorder direct betaalgedrag. Check financiële afspraken Tegen het eind van het jaar spelen ook personele zaken. Wilt én kunt u nog wat doen op dat gebied? Denk aan bepaalde vergoedingen of een bepaalde beloning. Beoordeel samen met ons of een en ander onder de Werkkostenregeling valt. Tot slot, ga voor de zekerheid na welke financiële afspraken u heeft lopen. Check die en de ruimte laat om te ondernemen. In tijden als deze moet de overheid onzekerheid door nieuwe of te veranderen wet- en regelgeving zo veel mogelijk uitsluiten. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een matig functionerende kapitaalmarkt. Banken zitten zelf in de problemen en houden de hand op de knip. Gelukkig zien we tal van initiatieven waarbij allerlei zaken buiten de bank om worden geregeld. Ondernemers die hun zaak hebben verkocht en met het oog op de fspraken en beoordeel de stand van zaken. a Wees daarbij bijvoorbeeld alert op aflopende termijnen van kredieten en beoordeel of hier voordeel te behalen valt. Begrijpelijk dat veel ondernemers in deze tijd heel afwachtend zijn als het om hun relatie met de bank gaat, maar het is geen slecht idee om eens goed om u heen te kijken als u die mogelijkheid heeft. Het bovenstaande omvat maar een greep uit alle mogelijkheden die zich tegen het eind van het jaar voordoen. Wilt u meer weten en eens in alle rust praten over uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met uw accountmanager. Actueel met gratis E-Nieuwsbrief Op de hoogte bli jve n me t de fisc ale ein dejaa rstips! lage rentestand bereid zijn hun kapitaal te investeren in kansrijke, innovatieve bedrijven. Voor steeds meer van dergelijke partijen verzorgen wij de matching en brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Het kan ook uw bedrijf net dat zetje geven dat nodig is om de weg naar boven weer te vinden. Vraag uw accountmanager er eens naar. Pe tevoorrzifetterijraatedlvan Bestuur

3 Facility Kwadraat vooraan in facilitair beheer Grip op de zaak Pim Kerkhof, mede-directeur Facility Kwadraat Facility Kwadraat vierde in februari 2012 haar 10-jarig bestaan. De start van het bedrijf viel zo ongeveer samen met het begin van de economische teruggang. Een situatie die van meet af aan vroeg om efficiency, scherpte en alertheid, intern én extern. De Facility Kwadraat formule werkt: het bedrijf groeide van twee compagnons naar 14 medewerkers en heeft nauwelijks last van de crisis. Facility Kwadraat biedt organisaties grip op het eigen vastgoedbeheer, het onderhoud en de verhuur van hun vastgoed. Het bedrijf is actief in de non-profit en heeft daarbinnen vooral opdrachtgevers in de zorgsector. Centraal in de dienstverlening van het in Den Bosch gevestigde bedrijf staat het in eigen beheer ontwikkelde softwareproduct WISH. Maar, vindt Ine Elferink van Facility Kwadraat, WISH is, met alle facilitaire en vastgoedgerelateerde modules, een uiterst krachtig hulpmiddel in onze relatie met de klant. Minstens zo belangrijk is onze persoonlijke begeleiding en advisering rond vastgoed, meerjarenonderhoudsplannen en onderhoudsmanagement. Onze grote kracht is de ontwikkeling van nieuwe concepten in nauwe samenwerking met een launching customer. Eenmaal ontwikkeld, is de software beschikbaar voor al onze klanten. Wij zijn van oudsher nauw betrokken bij de zorg. De bevlogenheid die wij daar zien, hebben wij ook. Onze servicegerichtheid mag dan misschien economisch soms niet zo handig zijn, het past gewoon bij ons en onze klanten. Wij zijn Nederlands en nuchter en voelen ons daar goed bij. Gedreven Als je als slogan voert Grip op Accommodatiebeheer ontkom je er als bedrijf niet aan om ook grip op jezelf en je markt te hebben. Grip is in alle opzichten een gevleugeld woord binnen Facility Kwadraat. Ine Elferink: Onder de gegeven economische omstandigheden hebben we vooral de afgelopen jaren stevig ingezet op efficiëntie en scherpte. Om dat te monitoren, hebben we zelf een projectadministratie ontwikkeld waarin we onder meer manuren, de status van offertes en opdrachten en de acties van medewerkers bijhouden. De gerichte aandacht hiervoor draagt op alle niveaus bij aan bewustwording, met alle voordelen van dien op het gebied van verkoop, personeel en financiële administratie. Met dezelfde gedrevenheid heeft Facility Kwadraat zich opnieuw georiënteerd op de markt. Op basis daarvan zet het bedrijf haar boodschap - wie zijn we? wat doen we? wat willen we betekenen voor onze klanten? scherper neer en werkt het in nauwe samenwerking met klanten in de zorg gericht aan toekomstbestendige softwaremodules. Innovatie met WBSO en RDA Ine Elferink: Door die nieuwe ontwikkelingen kunnen we ook aanspraak maken op WBSO en RDA, fiscale faciliteiten waarmee de overheid innovatie ondersteunt. Dat stelt ons in staat nieuwe modules rond WISH te ontwikkelen maar bijvoorbeeld ook een mobiele softwareoplossing voor onze module Meldingen. accon n avm verzorgt voor ons de reguliere zaken als jaarrekening, aangiften en salarisadministratie, maar ondersteunt ons daarnaast in onze WBSO- en RDA-aanvragen en doet de administratieve verwerking daarvan. Mooie regelingen die ervoor zorgen dat wij op hoog niveau kunnen blijven voldoen aan klantvragen en marktbehoeften. Meer informatie WBSO en RDA interessa nt voor úw ond ern em ing? Lees er all es ove r op onze site! InfoBulletin 03

4 SEPA: niets doen is geen optie SEPA staat voor Single Euro Payment Area. Vanaf 1 februari 2014 is Europa één groot geharmoniseerd betalings circuit en zijn de systemen van alle Euro-landen op elkaar afgestemd. Met het oog daarop veranderen ook alle bank rekeningnummers in een Europees IBAN-formaat. Het is raadzaam om uw bedrijf goed voor te bereiden op die verandering. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Uw bankrekeningnummer komt op meer plaatsen voor dan u zou denken; denk aan uw briefpapier, facturen, uw boekhouding. Maar er verandert meer. Het aanleveren van betaal batches vanuit uw salaris administratie of uw boekhoudpakket verandert, computersystemen moeten aangepast en de regels rondom incasso s kennen een aantal ingrijpende wijzigingen. Bent u op 1 februari 2014 niet SEPA-proof, dan kunt u uw rekeningen niet meer betalen en geen Me er we ten? Ga na ar he t ken nisfilm pje op ww w.a ccona vm.nl of sca n de QR-code etalingen meer ontvangen. b accon n avm heeft de zogeheten SEPA-Check ontwikkeld. Een checklist waarmee wij samen met u snel knelpunten inventariseren. Gebaseerd op de uitkomsten adviseren wij u over te nemen maatregelen. En als u dat wilt, helpen wij u graag met de uitvoering van werkzaamheden. Of u nu gebruik wilt maken van onze SEPA-Check of van een andere oplossing, wij adviseren u wel snel in actie te komen en de consequenties voor uw bedrijf in kaart te brengen. Zo voorkomt u financiële problemen. De voor- en de nadelen van de WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een mooie stimuleringsregeling voor innovatie, maar betekent voor veel ondernemers ook een forse administratieve last. accon n avm neemt u die last uit handen, zodat u toch van de voordelen kunt profiteren. De WBSO is een tegemoetkoming op de uren die u besteedt aan innovatie. Uw aanvraag hiervoor stuurt u voorzien van een technische beschrijving, inclusief het verwachte aantal te investeren uren naar Agentschap NL. Deze beoordeelt of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming. Het aantal uren dat u krijgt toegekend, moet u kunnen aantonen in uw projectadministratie. Geld dat u achteraf gezien te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. Voorheen mocht u een bepaalde marge in uren aanhouden; tegenwoordig moet u een exacte ureninschatting maken en opgave doen. Strakke regels Als u van Agentschap NL een beschikking WBSO hebt, kunt u ook gebruik maken van het verlaagde Vpb-tarief in de Innovatiebox en van de Research & Development Aftrek (RDA). De WBSO heeft dus aan belang gewonnen. Niet zo gek daarom dat de overheid strakke regels stelt aan de toekenning ervan. Vooraf toetst Agentschap NL of er daadwerkelijk sprake is van een 04 InfoBulletin voor uw bedrijf nieuwe ontwikkeling. Achteraf moet u het aantal uren nauwkeurig verantwoorden. Ondersteuning Sommige ondernemers ervaren de projectadministratie als ingewikkeld. accon n avm kan u ondersteunen in het hele WBSO-traject, van aanvraag en onderbouwing tot en met het opzetten van een projectadministratie, tussentijdse controles en rapportering. Wij vergelijken daarnaast, indien van toepassing, de Nederlandse mogelijkheden met die in het buitenland. Vaak zijn bijvoorbeeld Innovatieboxtrajecten in het buitenland veel ruimer en profijtelijker dan in Nederland. Meer weten? Neem contact op met uw account manager.

5 Factureren en incasseren Betaaltermijn wettelijk geregeld Betalingstermijnen vormen een hot item, zeker in tijden van economische tegenspoed. Een nieuwe wettelijke regeling moet uitwassen voorkomen. Bedrijven moeten vandaag de dag steeds langer wachten op hun geld, maar hebben dat op korte termijn nodig om aan hun eigen verplichtingen te kunnen voldoen. Dat vergt bijzondere aandacht. Het onderwerp heeft ook de aandacht van de wetgever getrokken. Sinds medio dit jaar is een regeling van kracht waarin wettelijke betaaltermijnen zijn opgenomen. In business-to-business verhoudingen en als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen partijen geldt een maximale betalingstermijn van 30 dagen. In beginsel mag een afwijking van deze regeling niet verder gaan dan tot een maximale termijn van 60 dagen. Een langere termijn mag alleen overeengekomen worden als er geen sprake is van benadeling van een van de betrokken partijen. Zeg wat u doet, doe wat u zegt Tot zover de nieuwe wettelijke regeling. Ondernemers zoals u echter weten dat de praktijk vaak veel weerbarstiger is. De kunst is uw geld binnen te krijgen en tegelijkertijd de goede relatie met de klant te behouden. Grote partijen waarmee u zaken doet, hebben een machtspositie en stellen vaak hun eigen voorwaarden. Daarom begint facturering en debiteurenbeheer met een strak en goed gestructureerd debiteurenbeleid. Aan de formulering daarvan ontbreekt het vaak niet, wel aan de handhaving. Daarom: zeg wat u doet en vooral, doe wat u zegt. Stuur direct herinneringen als termijnen verlopen en zit er, met andere woorden, bovenop. Een dergelijke aanpak helpt ook als u onverhoopt in een procedure terecht komt. Zo voorkomt u dat het niet strak volgen van uw regels tegen u gebruikt kan worden. En voor het geval dat de juristen van accon n avm staan u graag bij in een incassoprocedure. Uw rek en ingen betaa ld en we rke n aa n een goe de kla ntrela tie? Schenken voor eigen woning In de schenkbelasting kennen we nu een grote vrijstelling van voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar. Om van de grote vrijstelling gebruik te mogen maken moet de schenking worden gebruikt voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning. Ook mag een lening voor de eigen woning hiermee worden afgelost. Soms hebben kinderen die een eigen woning hebben verkocht nog een restschuld. Ook voor de aflossing van deze schuld mag de schenking worden gebruikt. Schenkvrijstelling tijdelijk verhoogd Op Prinsjesdag is voorgesteld om deze grote vrijstelling tijdelijk te verhogen tot e Deze verruiming geldt voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december Verder geldt gedurende deze periode de regeling voor iedereen, dus ongeacht leeftijd of familierelatie. Dit betekent dat u tijdelijk belastingvrij een groot bedrag kunt schenken aan uw kinderen en bijvoorbeeld ook uw kleinkinderen. De enige voorwaarde is dat de schenking gebruikt wordt voor de woning. Lening Hebt u uw kinderen een bedrag geleend voor het kopen van een woning, dan kunt u de vrijstelling gebruiken om (een deel van) de vordering belastingvrij kwijt te schelden. Hebt u het afgelopen jaar al een schenking gedaan aan uw kinderen voor hun woning? Dan wordt het geschonken bedrag in mindering gebracht op e Voordelen voor de schenker Een schenking ontvangen is natuurlijk prettig voor de ontvanger. Het doen van een schenking heeft daarnaast ook voor de schenker grote voordelen. Schenken verkleint uw vermogen. Dit heeft voor u de volgende fiscale/financiële gevolgen: U bent jaarlijks minder inkomstenbelasting over uw vermogen verschuldigd (box 3). Per saldo bespaart u 1,2% over het bedrag van de schenking. De bijdrage voor AWBZ-zorg is vermogensafhankelijk geworden. Door vroegtijdig te schenken kan de eigen bijdrage aan het CAK aanzienlijk worden verminderd. De toeslagen die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst (bijvoorbeeld zorgtoeslag) zijn vermogensafhankelijk. Hoe minder vermogen u bezit, hoe hoger de toeslag waarvoor u in aanmerking komt. Doordat u minder vermogen bezit, zal er minder erfbelasting verschuldigd zijn bij uw overlijden. Wij adviseren u graag bij het benutten van deze mooie belastingvrijstelling. Schenkingen kunnen een aanzienlijke besparing opleveren. Voor meer informatie stuurt u een mail naar of neem contact op met uw accountmanager. InfoBulletin 05

6 Bedrijf: Intratuin Utrecht Ondernemer: Ben Jongerius Aantal medewerkers: 53 Ben Jongerius is zowel franchisehouder van Intratuin als aandeelhouder. accon n avm verzorgt de jaarrekening en de aangiften en adviseert Jongerius, waar nodig, onder meer rond fiscale zaken. Ben Jongerius van Intratuin Utrecht Opschalen gemakkelijker dan saneren 26 jaar was Ben Jongerius toen hij Intratuin Utrecht - door omstandigheden versneld - overnam van zijn ouders. Natuurlijk gaat de crisis niet ongemerkt aan zijn bedrijf voorbij, maar hij ziet ook kansen. Snel schakelen en maximale flexibiliteit, daar gaat het om. Piepjong nog was Ben Jongerius toen hij al bij zijn vader over de schouder meekeek. En op zijn 16e runde Ben zijn eerste eigen afdeling in het bedrijf: Ik had de gereedschapafdeling onder me en deed daar ook de inkoop voor. Om zeven uur zat ik op de zaak te praten met vertegenwoordigers en sloot ik deals en om half negen pakte ik de fiets naar school. Maar eerlijk gezegd was ik niet zo van de school. Ik liep liever met mijn vader mee en wilde overal met mijn neus bovenop zitten om te kijken hoe het nou eigenlijk in de praktijk gaat. Financieel en zakelijk, maar ook als er monteurs langskwamen bijvoorbeeld. Ik wilde gewoon alles weten en met mijn eigen ogen zien. Ik ben een echte praktijkman. we al een paar jaar een teruggang in de omzet. De markt verandert en daar bewegen we in mee, maar dat gaat niet vanzelf. Een goede bedrijfsvoering begint met de juiste informatie. Omdat we onze cijfers goed op orde hebben, weten we precies aan welke knoppen we moeten draaien, waar nodig in overleg met de accountant. In de uitvoering zorgen we ervoor dat we nóg flexibeler worden, op alle mogelijke gebieden maar vooral waar het gaat om de bezetting van de mensen. Doordat we sinds kort zeven dagen per week open zijn, veranderen kooppatronen. Ook daar moeten we flexibel op inspelen, bijvoorbeeld door afdelingen samen te voegen. Flexibel 12 jaar later runt Ben Jongerius een succesvolle Intratuin vestiging aan de oostkant van Utrecht. Met 53 medewerkers biedt hij consumenten zeven dagen per week letterlijk alles wat ze nodig hebben voor tuin en buitenleven: Zeker op onze grote uitgaven afdelingen, zoals tuinmeubelen, barbecue spullen en bepaalde buitenplanten, merken Omzetgroei Het flexibiliseren van de verkoopstaf draagt bij aan kostenreductie, maar Ben Jongerius schaakt op meer borden: Zo stond er onderhoud gepland van het dak. We hadden deels een energievretend glazen dak. Door isolatie, de aanschaf van een nieuwe ketel met een geringere capaciteit en het modulerend stoken van die ketel konden we zwaar terug in 06 InfoBulletin het gasverbruik. We verdienen de investeringen in een paar jaar terug. Het is maar een greep uit de maatregelen die Ben Jongerius treft om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Omzetgroei is en blijft een doel, maar hij heeft daar, realist als hij is, de komende jaren niet echt hoge verwachtingen van: Daarom opereren we behoudend. Opschalen is nu eenmaal een stuk gemakkelijker dan saneren en de organisatie terugschroeven. Onze kracht is snel schakelen. We hebben binnen de bestaande capaciteit nog meer dan genoeg mogelijkheden om te groeien. Daar ligt onze focus. Meer informatie Ook interesse in hoe je goe d aa n de jui ste kn opp en ku nt dra aie n?

7 Convenant legt accent op eerstelijnszorg De huisarts als spin in het web De gezondheidszorg in Nederland staat in het middelpunt van de politieke belangstelling. Wil de zorg ook in de toekomst betaalbaar blijven, dan is een andere aanpak nodig. Een belangrijke ontwikkeling in dat verband is het versterken van het accent op de eerste lijn. Verschillende belanghebbende partijen sloten daarover onlangs een convenant. Het convenant is het resultaat van overleg tussen de Landelijke Huisartsenvereniging, de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, de Vereniging Huisartsenposten Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de minister. Een breed gedragen ontwikkeling dus, waarin de huisarts als spin in het web steeds meer taken krijgt toegeschoven. Machteld Koenraad en Hein-Jan Broens van accon n avm: De minister wil de zorgkosten beheersen. Tegelijkertijd wil zij de kwaliteit en de doelmatigheid bevorderen en een ontwikkeling in gang zetten. De zorg moet - net als de WMO - simpeler, kleinschaliger en dichterbij de mensen. Kijk naar de Troonrede. Wij, de burgers van dit land, moeten meer zelf gaan doen. De herpositionering van de huisarts past daarin. Waarde De rol van de huisarts wordt groter. Hij wordt organisator en coördinator van de zorg en daarmee meer manager/ondernemer. accon n avm beschikt over een team van account managers met als specialisatie: ondernemen in de zorg en medische sector. Zij werken overwegend met ondernemers in deze sector en houden de ontwikkelingen nauwkeurig bij. Ook eens van gedachten wisselen? Stuur dan een naar: Me er we ten ove r zorg en me disch e sec tor? Daarnaast zal de huisarts nieuwe stijl nog meer moeten gaan participeren in samenwerkingsverbanden. Niet iedere huisarts zit daar op te wachten. Hij heeft per slot van rekening gekozen voor het beroep van huisarts, niet voor het runnen van een bedrijf. Juist in die bedrijfsmatige aspecten, in datgene waar hij eigenlijk niet op zit te wachten, kunnen wij huisartsen ondersteunen. Dat kan administratief of fiscaal zijn, maar ook organisatorisch of op personeelsgebied. Zelfs in onderhandelingen kunnen we toegevoegde waarde bieden. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling, maar nu al denken we na over wat we voor onze klanten in de medische sector kunnen betekenen. Daarover gaan we graag met hun in gesprek. Nieuwe regels voor ANBI s Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Unicef, het Centraal Museum of het Drentse landschap zijn organisaties die ons bekend in de oren klinken. Zij hebben een ANBI-status. Datzelfde geldt onder andere voor diverse orkesten, sportclubs en goede doelenorganisaties. ANBI s krijgen van de belastingdienst de ANBIstatus, als zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Op basis daarvan kunnen bijvoorbeeld mensen die een legaat nalaten of een schenking doen aan een ANBI, gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Maar ook de ANBI zelf heeft bepaalde belastingvoordelen zoals bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Met het oog op meer transparantie moet een ANBI vanaf 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens openbaar maken. Dat kan door publicatie op een internetsite (die van de ANBI zelf of bijvoorbeeld op een gemeenschappelijke site van een brancheorganisatie). Uitzondering De informatie die een ANBI openbaar moet maken, betreft onder andere de naam van de instelling, de doelstelling, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording. Er geldt een aantal uitzonderingen, onder andere voor kerkgenootschappen. In het algemeen echter geldt dat openbaarmaking van informatie bin- nenkort verplicht is om de status van ANBI te verkrijgen of te behouden. Meer informatie Me er we ten ove r pu bli eke veran tw oordin g? Ne em con tac t op me t uw acc ou nt ma na ger of kijk een s bij acc ou nta nts c ontrol e op de we bsi te. InfoBulletin 07

8 Belastingplan 2014 Veel bezuinigen, een beetje hervormen Suniel Pancham, Directeur Vaktechniek Belastingadvies bij accon n avm, ziet in de recent gelanceerde plannen van het kabinet op Prinsjesdag vooral bezuinigingsmaatregelen en pas in tweede instantie aanzetten tot hervormingen: Het is simpel, zakelijk bezien hebben we te kampen met een tekort. Daarom is het goed dat de overheid bezuinigt en het tekort niet verder laat oplopen. Maar een sterker Nederland ontstaat pas als we hervormen. Heel veel concrete maatregelen zitten er nog niet in het voorgenomen Belastingplan 2014, maar er zijn wel signalen van de hervormingen die er op de langere termijn aan komen, bijvoorbeeld op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel. De overheid trekt zich steeds meer terug. Kijk maar naar de eerste beperkingen van allemaal toeslagen die er nu nog zijn. De trend van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij gaat meer van ons zelf vragen. Dat is sinds Prinsjesdag wel duidelijk. Kaasschaaf Het gaat in deze plannen om heel veel kleine technische maatregelen, maar er zijn wel een paar punten die er uit springen. De btw integratieregeling bijvoorbeeld. Maar ook de stamrecht BV s. Bestaande BV s kun je tegen een gunstig tarief afkopen, maar daar staat InfoBulletin van accon avm verschijnt twee keer tegenover dat dergelijke BV s in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Ook opvallend is eenmalige heffing voor lonen boven de euro die dus nu tweemalig blijkt te zijn. Deze heffing brengt kennelijk veel geld op -dit jaar zo n 500 miljoen-, daarom wordt hij voor een jaar gecontinueerd. De voordelen wegen klaarblijkelijk op tegen de kosten van de vele duizenden bezwaarschriften. Het zijn allemaal onderdelen van maatregelen die met elkaar de Meer weten over de aangekondigde maatregelen in het Belastingplan 2014? We hebben een kort filmpje voor u gemaakt. Kijk op Het belastingplan in 531 seconden op. Wijzigingen in het arbeids recht gaan eerder in! Het kabinet, de coalitiepartijen en de fracties D66, ChristenUnie en SGP sloten 11 oktober jl. een akkoord over de begroting van Twee opvallende punten uit dit akkoord treffen u als werkgever. Zo wil het kabinet maatregelen betreffende flexibel werk invoeren (juli 2014) en het ontslagrecht hervormen (juli 2015). per jaar in een oplage van exemplaren en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de MKB E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op /nieuwsbrief accon avm adviseurs en accountants: bekende kaasschaafmethode vormen. Dat is de conclusie die we naar aanleiding van de derde dinsdag in september mogen trekken. Flexwerkers Het kabinet wil de positie van flexwerkers versterken. Zij krijgen sneller recht op een contract voor onbepaalde tijd. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar binnen een periode van 6 maanden (nu 3 maanden) opvolgen ontstaat bij het vierde contract of na 2 jaar (nu 3 jaar) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast vervalt in een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter de proeftijd. De mogelijkheid van een concurrentiebeding verdwijnt in principe uit het tijdelijk contract. of een verstoorde arbeidsrelatie, dan volgt men de route via de kantonrechter. Zowel werkgever als werknemer kunnen na de UWV procedure alsnog naar de kantonrechter stappen. Transitievergoeding Nieuw is een transitievergoeding. Werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn, krijgen bij ontslag een transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding bedraagt 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren en vanaf dan 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Daarnaast wordt een maximum geïntroduceerd van e , of een jaarsalaris als dat hoger is. Deze transitievergoeding is ook van toepassing bij het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar of langer. Meer informatie Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, telefoon: Colofon Concept en realisatie: teamtva! reclamebureau (Eind)redactie: Angelique Herremans. 08 InfoBulletin Hervorming ontslagrecht Het ontslagrecht verandert ingrijpend. Vanaf juli 2015 zal de reden van het ontslag bepalend zijn welke ontslagroute gevolgd moet worden. Indien het gaat om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid is UWV de verplichte ontslagroute. Gaat het om ontslag om persoonlijke redenen Wa t beteke nt deze versne lde inv oering voor uw organ isa tie?

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 4 NFO Info jaargang 8 2013 1 Goed HR-beleid helpt ambities realiseren We bestaan nog maar net vier en een half jaar, maar het gaat hard, vertelt Chiel Zonsveld, P&O manager van Total Blue Events. We organiseren

Nadere informatie

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg NFO Info jaargang 6 2011 1 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming NFO Info jaargang 6 2011 2 Sturen op cijfers Steinbusch in Heerlen is een allround en full service industrieel toeleveringsbedrijf. Het familiebedrijf beleeft volgend jaar zijn 50e verjaardag. Onder de

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

nr. 68 december 2013 Eindejaarstips 2013 Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? Hub Jacobs 40 jaar bij Govers Transfer Pricing en MKB

nr. 68 december 2013 Eindejaarstips 2013 Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? Hub Jacobs 40 jaar bij Govers Transfer Pricing en MKB nr. 68 december 2013 Eindejaarstips 2013 Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? Hub Jacobs 40 jaar bij Govers Transfer Pricing en MKB ALGEMEEN ALGEMEEN Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. De Beer gaat mobiel. juni 2013. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2013 3 Flexwerkers: betalen per oproep 4 Haal een zakelijke auto tijdig naar privé 6 Voor het Goede Doel 10 Help: mijn eigen bijdrage

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak.

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak. ondernemend MKB Magazine #01 2015 van accon avm adviseurs en accountants retailadvies Terug naar de kern van de zaak. interview hameleers Omdenken brengt succes. roza onderdeel accon avm Maatschappelijke

Nadere informatie

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014 HET MAGAZINE VAN MAGAZINE, NR 1 2014 Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling hightech innovator TOT UW DIENST Bedrijfsovername de beste optie

Nadere informatie

De Afier. Leer ons kennen. Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren. Er is over en weer begrip voor de werkwijze die we nastreven

De Afier. Leer ons kennen. Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren. Er is over en weer begrip voor de werkwijze die we nastreven De Afier nummer 02 oktober 2013 dit is een uitgave van afier accountants + bedrijfsadviseurs MARC OEGEMA OVER DE ACCOUNTANT ANNO 2013 Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren Dirk mulder (HERINNERINGSCENTRUM

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 24 juni 2013 Onderwerp Nieuwsbrief 05 2013 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is daarin wat uitgebreider behandeld, de

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. De belangrij kste arbeidsmarkthervormingen op een rij!

Reesultaat. Interview. De belangrij kste arbeidsmarkthervormingen op een rij! Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Interview. Iedere onderneming is uniek, dat geeft een uitdaging om iedere klant optimaal

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Reesultaat. Interview. Btw-aangifte? Houd rekening met privégebruik zakelij ke auto

Reesultaat. Interview. Btw-aangifte? Houd rekening met privégebruik zakelij ke auto Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Btw-aangifte? Houd rekening met privégebruik zakelij ke auto Interview. De dynamiek van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59

NIEUWSBRIEF. Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 NIEUWSBRIEF Juni 2014 Jaargang 19 Nr. 59 In gesprek met René Balvers van Ingenieursburo Balvers over zijn geliefde vak, innovatie en de weerstand die dat oproept. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek HORLINGS NIEUWSBRIEF NR.3-2013 IN DIT NUMMER Van de redactie Hogere kosten bij ziekte flexwerkers Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek Help, mijn bedrijfspand is minder waard Bedrijfsemigratie:

Nadere informatie