Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer."

Transcriptie

1 Vierdaagse kaarten Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer. Afb. 3: Beeldzijde van de kaart met de diverse looproutes van de 3e dag: de "Dag van Groesbeek". Deze kaart is van 1990, de 74e Vierdaagse

2 Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel J. Cremers, Koningin Julianalaan AR Ooy, tel Rondzenddienst Interim-hoofd Rondzendingen A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30, 6537 LW Nijmegen, tel , Administratie Rondzenddienst: Geert Buitenhuis, tel Bankrekening IBAN: NL71 INGB t.n.v. Filatelistenvereniging Noviopost Aanleveren en afwikkelen Boekjes M.C. Meeuwsen, Diamantstraat WZ Nijmegen, tel Distributie wijkrondzendingen en Nederland & Overzee: C. Knoop, Leuvensbroek N 6546 XB Nijmegen, Tel Distributie Overige Gerichte Zendingen: W. Bleumink-Liebers, van 't Hoffplantsoen 5, 6533 MX Nijmegen, tel Ledenadministratie J.H.A. Ebben, Jekerstraat RZ Nijmegen, tel Redactie Novioposta J. Mulder, Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk, tel Nieuwtjesdienst Buitenland G.AJ. Kolman, Akkerslagen RG Escharen, IBAN: NL14 INGB t.n.v. Filatelistenvereniging Noviopost Nederlandse FDC-dienst Hiervoor kunt u privé contact opnemen met: H.J.W.H. de Vos, De Lingert 62-06, 6605 DW Wijchen, tel In Memoriam Gerard Dezaire Op zondag 3 maart j.l. overleed toch nog onverwacht Gerard Dezaire. Tijdens Postzegel Totaal wisten we dat Gerard ernstig ziek was. Vele van de aanwezigen die hem kenden namen daar een kaartje mee met zijn adres, om hem een blijk van bemoediging te sturen. De reacties vanuit deze manifestatie heeft hij zeer gewaardeerd. Dezelfde actie op de clubavond van vrijdag 1 maart mocht helaas niet meer baten: de reacties daar vandaan arriveerden de dag na zijn overlijden. Binnen de vereniging kenden we Gerard als de financieel administrateur van de Rondzenddienst en de laatste jaren ook als Hoofd Rondzendingen belast met de algehele leiding over deze dienst met zijn 10-tallen vrijwilligers. Bovendien als een actief bestuurslid: Gerard was iemand die eerst goed luisterde, maar vervolgens niet schroomde om zijn mening onverbloemd naar voren te brengen, ook als deze aanvankelijk in leek te gaan tegen de gangbare gedachten binnen het bestuur. Het laatste grote onderwerp binnen het bestuur waar Gerard bij betrokken was, was het opstellen van een Reglement Nalatenschappen. Ook actief verenigingslid: bijna op elke bijeenkomst van Noviopost aanwezig en dat zijn er toch ruim 30 per jaar. Een echte verzamelaar ook, actief in het zoeken naar aanvullingen voor zijn verzameling, maar iemand die de verenigingsavonden en de rondzenddienst ook gebruikte om de zegels die niet in zijn verzameling pasten weer kwijt te raken. Noviopost is Gerard heel veel dank verschuldigd. Het is zijn grote verdienste dat hij een financieel administratief systeem heeft opgezet en onderhouden, waarmee de vereniging in staat was de financiële verantwoordelijkheid te dragen die er bestaat tussen de tientallen leveranciers van rondzendboekjes en de enkele honderden afnemers van deze zegels. Een systeem dat hemzelf veel tijd kostte: begin dit jaar vertelde hij mij, dat hij er de laatste jaren gemiddeld 8 uur per week mee bezig was, gerekend over 50 weken per jaar. En ik weet zeker dat dit van hem geen ruwe schatting was: hij heeft dat over langere tijd heel precies bijgehouden. Alleen ingewijden weten, dat Gerard dat niet helemaal alleen deed. Vaak zat zijn vrouw naast hem om samen te controleren of de cijfers van 10-tallen lijsten per maand wel precies in de boekhouding werden verwerkt. Annie ook jij hiervoor ontzettend bedankt. Wat is het dan voor een vereniging een geluk dat het hele administratieve systeem, hoewel dat ingewikkeld is, zo goed in elkaar zit, dat het betrekkelijk gemakkelijk over te dragen was. Gerard had al langere tijd een ernstige ziekte. Dat weerhield hem er niet van gewoon bezig te blijven met zijn activiteiten. Alleen als sommige symptomen dat bezig zijn dreigden te verstoren werd er, meestal en passsant, een opmerking over gemaakt. Een optimist, toekomst gericht. Daarom ook dat we vinden dat we te vroeg afscheid hebben moeten nemen. Binnen Noviopost zal de naam Gerard Dezaire met respect, met eerbied en met grote dankbaarheid herdacht worden. Namens het bestuur, Ton Buitenhuis, voorzitter. Inleveren copy Voor het volgende nummer van Novioposta kan copy ingeleverd worden tot 8 augustus Vervolg Adreslijst Website: Novioposta - 2

3 Programma 2013 Dinsdag 18 juni, middagbijeenkomst; Maandag 24 juni, ruilavond met thema: Engeland & Gebieden, en ook Noord Amerika, Australië en Nieuw Zeeland). Overzicht van de data voor het 2e halfjaar 2013 ONDER VOORBEHOUD. De aktiviteiten op de bijeenkomsten worden in het komende nummer van Novioposta vermeld, Vrijdag 6 september, ledenavond. Dinsdag 17 september, middagbijeenkomst; Maandag 23 september, ruilavond. Vrijdag 4 oktober, ledenavond. Dinsdag 15 oktober, middagbijeenkomst; Maandag 28 oktober, ruilavond. Vrijdag 1 november, ledenavond. Zaterdag 2 november. Halfjaarlijkse grote veiling. Gelegenheid tot het bezichtigen van de kavels van 10:30 uur tot 12:00 uur. Aanvang veiling om 13:30 uur. Dinsdag 19 november, middagbijeenkomst; Maandag 25 november, ruilavond. Vrijdag 6 december, ledenavond. Dinsdag 17 december, middagbijeenkomst; Maandag 16 december, ruilavond. Bij de (ruil)bijeenkomsten op maandag en dinsdag is elke liefhebber van postzegels welkom. De ledenavonden op vrijdag zijn evenwel alleen toegankelijk voor leden van Noviopost. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg. Slotenmaker de Bruïneweg 272 te Nijmegen. Ledennieuws De volgende leden hebben het lidmaatschap van de vereniging opgezegd: De middagbijeenkomsten zijn van uur tot 16:30 uur, gewoonlijk in zaal 6. De avondbijeenkomsten zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur in zaal F.A.B.T. Vermeulen 427 H.J. Sieba 917 A.J. Albers 990 M.P. Albers 1102 M.J. Smits Novioposta - 3

4 Van uw secretaris Sinds de vorige Novioposta is er veel gebeurd. Allereerst natuurlijk het overlijden van ons Hoofd Rondzendingen, de heer G.L.P. Dezaire. Zie het 'In memoriam' elders in dit nummer. Gerard Dezaire verrichtte voor onze vereniging een aantal cruciale taken. Zijn wegvallen kan niet gemakkelijk opgevangen worden. Zoals u elders kunt lezen, zal onze voorzitter de taken van Hoofd Rondzendingen ad interim waarnemen. Hij heeft iemand van buiten de vereniging gevonden, die als overbrugging, de administratieve werkzaamheden kan verrichten. Maar binnen een jaar moeten er betere en definitievere oplossingen gevonden worden. Door het wegvallen van de heer Dezaire werden we ook geconfronteerd met problemen met onze bankrekeningen. De toegangsrechten moesten worden aangepast. Maar dat bleek niet zomaar te kunnen, omdat twee van de drie rekeningen niet op een naam stonden die geregistreerd was bij de Kamer van Koophandel. Dit geeft aanleiding tot een hoop gedoe. Het voltallige Dagelijks Bestuur heeft een bezoek gebracht aan een ING-winkel, in de hoop alles in één keer geregeld te krijgen. Dat was te optimistisch, want alles verloopt in stapjes (van elk vijf werkdagen). Ik zal u het verhaal over de frustraties besparen, maar er zijn twee dingen die u moet weten. Ten eerste. De rekening voor de Rondzenddienst en ook de rekening voor de Nieuwtjesdienst staan vanaf nu op naam van FILATELISTENVERENI GING NOVIOPOST. Dat is dezelfde naam als van onze centrale rekening. - Verander dat s.v.p. in uw eigen administratie of zo nodig in uw adresboek voor internet-bankieren. En een belangrijk verzoek: als u betalingen verricht, let er dan goed op, dat u dat naar het juiste rekeningnummer doet. Want aan de naam is het verschil niet meer zien. U moet weten dat onze rekeningen door verschillende mensen beheerd worden. Dus als geld naar de verkeerde rekening gaat, kunt u zich de misverstanden wel voorstellen. Ten tweede is er een periode van ruim twee weken geweest, dat niemand toegang had tot een van de rekeningen. Er kon wel geld naar overgemaakt worden, maar er konden geen betalingen verricht worden. Mensen, zoals inzenders van rondzendboekjes, die geld van ons tegoed hadden, hebben langer daarop moeten wachten dan we zouden willen. Onze welgemeende verontschuldigingen daarvoor! Nu we het toch over de bankrekeningen hebben: in 2014 moet de overgang naar het IBAN afgerond zijn. Ook bij binnenlands betalingsverkeer moet het oude nummer worden aangevuld tot IBAN. We kregen daar vragen over. Voor zover we daar nu zicht op hebben, hoeft u daar zelf geen bijzondere actie voor te ondernemen en wordt veel door de banken geregeld, als het tenminste binnenlands betalingsverkeer betreft. (En onze buitenlandse leden maken al lang gebruik van IBAN. ) Voor zover mijn informatie strekt, moet er voor internet-bankieren al vanaf 1 juli aanstaande het IBAN worden gebruikt. Als u binnen internetbankieren een adresboek gebruikt, zouden daarin de nummers automatisch aangepast worden door de bank. In het andere geval zult u zelf het juiste nummer moeten invoeren. Vandaar dat u bij de verenigingsgegevens in dit blad vanaf nu het volledige IBAN vindt (plus de nieuwe tenaamstelling). Dan nog een hartenkreet van de heer Thijssen, onze penningmeester. In september wordt de contributie weer automatisch geïncasseerd, als u daar machtiging voor gegeven heeft. (En dus met de korting van 2,-). Het blijkt elk jaar weer dat er mensen van rekening veranderd zijn, zonder dit doorgegeven te hebben. Of ook dat om onverklaarbare redenen het bedrag teruggeboekt (gestorneerd) wordt. Als er iets is met een machtiging of met een rekening: laat het even via of via brief weten aan de penningmeester. Heeft u nog geen machtiging afgegeven, vraag dan bij hem een incassoformulier aan. Het bespaart hem veel werk en u bespaart het kosten. Verder nog wat zaken. De heer Jos Stroom en mevrouw Irma Verkleij hebben aangegeven de bibliotheek onder hun hoede te willen nemen. Mijn dank daarvoor. Ze zijn druk bezig met de inventarisatie en proberen met ingang van het nieuwe seizoen de toegang tot de boeken weer te ontsluiten voor de leden. Onze afspraak met de Nijmeegse Postzegel- & Muntenhandel op de Van Welderenstraat is herbevestigd. Als lid van Noviopost krijgt u - op vertoon van uw bondspas - een korting van 10% op alle postzegelaccessoires. Postzegel Totaal is, ondanks de sneeuwval, behoorlijk verlopen. Namens het bestuur spreek ik hier mijn oprechte dank uit aan allen die hebben bijgedragen aan het welslagen. We hebben er als vereniging net iets minder dan 100 op moeten toeleggen. Niet in de bedoeling lag, dat de voorbereidende organisatie, grotendeels bij uw secretaris terecht is gekomen. Maar ik vrees dat er anders geen Postzegel Totaal geweest was. Niet helemaal van harte, maar er is besloten om volgend jaar toch weer een Postzegel Totaal te organiseren en wel op zondag 23 februari De heer J. Op den Camp heeft toegezegd om bij de voorbereiding de nodige ondersteuning te geven. Er is overwogen om voor een andere dag dan de zondag te kiezen, en daar waren ook zeker argumenten en voorstanders voor, maar niet voldoende om daar inderdaad toe over te gaan. Net voor ik dit afsluit, bereikt me het bericht dat we het volgend seizoen niet meer op zaterdag en zondag terecht kunnen in De Klokketoren. Hoe dat moet met Postzegel Totaal en onze beide veilingen, moeten we dus gaan uitzoeken. Ik houd u op de hoogte. Wim Nelissen Novioposta - 4

5 Zoals gebruikelijk in het Zomernummer van Novioposta ook dit jaar een "Vierdaagse-special". Deze keer krijgen de Vierdaagse PTT-kaarten de volle aandacht. Vierdaagse kaarten zijn er al heel lang. Veel boek- en tijdschrifthandelaren verkopen er elk jaar duizenden, of nog meer... Verhees druk en Van der Zand in Nijmegen (Afbeelding op voorblad) waren grote producenten van die kaarten 1). En ze worden niet alleen gekocht, geschreven en verstuurd, maar ook verzameld. Ze zijn er in veel soorten en varianten en ze hebben vaak een "officieel" lijkend uiterlijk (Afb. 1). Afb. 2: PTT-post kaart uit 1988, verstuurd op 21 juli, de dag van de "Zeven Heuvelen-route". De kaart is naast het gewone dagtekenstempel ook voorzien van het speciale stempel van de 72e Vierdaagse In dit artikel beperken we ons tot de kaarten, die door PTT-post werden verstrekt aan de wandelaars. Dat gebeurde als deze zich inschreven op de Aft. 1: Vierdaagse kaart uit 1983, met de officiële logo's. Toch is dit een gekocht, commercieel product, vervaardigd door Verhees-stickers in Nijmegen. Novioposta - 5

6 De afbeeldingen van de kaarten waren in de jaren 1988 t/m 1990 identiek. Dus drie jaar achter elkaar vijf dezelfde plaatjes. Ze zaten als setje in een envelop met daarop een tekening van een wandelaar die vier kaarten in zijn handen heeft (Afb. 4). Behalve de 5 kaarten zat er (in elk geval in 1990) ook een toelichting bij: hoe te frankeren en waar te posten om het bijzondere stempel te krijgen. Daartoe waren er in 2 tijdelijke postkantoren brievenbussen opgesteld. In de jaren was er dus geen variatie in de plaatjes. Op de beeld- en adreszijde was wel het jaartal aangepast, en in 1989 en 1990 was ook het nieuwe ptt-post logo aangebracht (Afb. 6). In 1990 was dat trouwens ook al het geval op de enveloppe (Afb. 4). Vanaf 1991, de 75e Vierdaagse, kwam er verandering in de tekeningen: op de enveloppen en de kaarten waren "cartoonachtige" tekeningen afgebeeld. Deze zijn "gesigneerd" met een soort paraaf (Afb. 7 en 8). Op de adreszijde van de kaarten van 1991 is het KNBLO-logo vervangen door het logo van de 4-Daagse. Alle 5 de kaarten hebben aan deze zijde geen verwijzing meer naar de specifieke wandeldag (Afb. 9). Afb. 5: Toelichting uit de enveloppe van maandag, voorafgaande aan de wandeldagen. Men kreeg dan een (gratis) tas met informatiemateriaal. Daarbij zat ook een enveloppe met 5 kaarten, aan de adreszijde voorzien van het PTT-logo (Afb. 2). Een set van 5 kaarten bestond uit één "algemene" Vierdaagse-kaart en vier kaarten die elk betrekking hadden op de 4 wandeldagen. In Afb. 3 (voorkant van dit blad) de beeldzijde kaart van de 3e wandeldag met de looproutes, met o.a. de "Zeven Heuvelen-route". Afb. 6: Kaart uit 1990, met jaartal 1990 en het kleine ptt-logo. De kaart is in een gewone brievenbus op de post gedaan, en daarom machinaal gestempeld in Arnhem. Novioposta - 6

7 Uitvergroting van de handtekingen uit afbeelding 7 en 11 Afb. 7: Enveloppe uit De "toelichting" is vanaf nu niet meer los bijgevoegd, maar staat op de enveloppe zelf. De tekening is gesigneerd met een paraaf, Xu of Lu. Afb. 8: Beeldzijde van de "algemene" kaart van Aß. 10: De "algemene" kaart van Novioposta - 7

8 Ook in 1992 worden setjes van 5 kaarten verstrekt. De envelop heeft een andere tekening, de algemene kaart ook (Afb. 10). De 4 kaarten met de routes zijn echter hetzelfde als die uit Alleen is de rode kleur boven de tekening nu groen in plaats van rood, en is het jaartal op de adreszijde aangepast, evenals de tekst "76e 4-Daagse". Afb. 9: Adreszijde van de kaart van Afb. 8 uit 1991: ptt-logo in zwart-wit, en geen verwijzing meer naar "de dag van...". Gestempeld in Arnhem, 17 juli In 1993 en de laatste twee jaar dat de PTT-kaarten werden uitgegeven - zijn de tekeningen op de enveloppen gesigneerd met "Corner" (Afb. 11). De kaarten zelf zijn niet gesigneerd, maar zijn wel van dezelfde tekenaar. Op deze kaarten is op de adreszijde weer een nieuw KNBLO- Afb. 11: Enveloppe, gesigneerd met "Corner" + 2 laatste cijfers van het betreffende jaartal, 93. logo afgebeeld, met daarin 77e Vierdaagse voor 1993 (Afb. 12), respectievelijk 78e Vierdaagse voor Behalve het bijeenbrengen van alle kaarten is het ook aardig om naar het feitelijk gebruik te kijken. En daarbij kun je verrassende ontdekkingen doen, zoals b.v. te zien is in afbeelding 12! Noot: 1. Andere mij bekende uitgevers van Vierdaagse kaarten waren (of zijn nog?) Van der Meulen in Sneek, Sleding in Amsterdam en Introduct in IJsselstein. Afb. 12: Kaart van 1993, van de 77e Vierdaagse, verstuurd in 1994! Dagtekeningstempel 21 juli 1994, en speciaal stempel 78e Vierdaagse KNBLO. Jos M.A.G. Stroom. Novioposta - 8

9 Een tijdelijke oplossing voor de Rondzenddienst Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein In Novioposta en tijdens de clubbijeenkomsten is al eerder gemeld, dat het bestuur op zoek is naar mensen die de taak van Gerard Dezaire als administrateur van de Rondzenddienst en als Hoofd Rondzendingen zouden willen overnemen. Tot op heden heeft zich daar nog niemand voor gemeld. Dat noopte het bestuur om na het overlijden van Gerard acuut een - noodoplossing te treffen. Voor de korte termijn is die gevonden door de voorzitter tijdelijk de taken van Hoofd Rondzendingen (ad interim) te geven en zijn zoon Geert Buitenhuis tijdelijk de financiële administratie te laten doen. Geert is geen lid van de vereniging en heeft ook niets met postzegels of met verzamelen, maar kan wel goed omgaan met het door ons gebruikte boekhoudprogramma. Hij is ook anderszins goed in staat om de administratieve zaken, die de financiën van de Rondzenddienst betreffen, te behartigen. Een en ander onder verantwoordelijkheid van het Interim-hoofd Rondzendingen en met toezicht van de penningmeester van de vereniging. Hij zal, wanneer daar aanleiding toe is, ook telefonisch contact met u opnemen of u een mailtje sturen. U kunt hem per bereiken via of telefonisch op Denkt u dat u dit werk zou kunnen doen of kent u iemand, die daar geschikt voor zou zijn, laat het ons dan alstublieft weten. Einde rondzendseizoen. Vanaf begin mei zijn geen nieuwe rondzendingen meer in roulatie gebracht. Heeft u nog een zending thuis, bezorg deze dan z.s.m. bij het sectiehoofd dat op de rondzendlijst staat vermeld. Dit is nodig om voor het nieuwe seizoen (dat eind augustus, begin september start) het gehele bestand aan boekjes op te schonen, te controleren en af te rekenen met de inleveraars. Omdat het hier om enige duizenden boekjes gaat vraagt dit de nodige tijd van de vrijwilligers in de Rondzenddienst. Ik vraag daarom uw medewerking om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bent u de Rondzenddienst nog wat verschuldigd voor de door u uitgenomen zegels: reken dit alstublieft ook spoedig af (ING-rekeningnr t. n.v. Filatelistenvereniging Noviopost). Wie in gebreke blijft is, of wordt daarover benaderd. Aangezien dit zal gebeuren door iemand van buiten de vereniging, die dit op vrijwillige basis doet, vraag ik ook hiervoor uw bereidwillige medewerking. Tegelijkertijd werken we aan de afrekening van uitgecirculeerde boekjes. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tijdens de algemene ledenvergadering in januari van dit jaar is gesproken over de rondzendboekjes, die van buiten de vereniging worden aangeleverd. Tot op zekere hoogte stellen we het op prijs dat mensen van buiten de vereniging er mede voor zorgen dat we over een voldoende voorraad aan gevarieerde rondzendboekjes kunnen beschikken. Toch zou het welkom zijn als meer leden van Noviopost zelf ook boekjes in zouden zenden. Afgesproken is dat binnen de rondzenddienst de boekjes van de eigen leden voorrang zullen krijgen in het circulatieproces. Het spreekt voor zich, dat deze actie het meest succesvol zal zijn als er leuk materiaal tegen een schappelijke prijs wordt aangeboden. Lege rondzendboekjes zijn verkrijgbaar op de verenigingsavonden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op korte termijn in de Klokketoren langs te komen, neem dan even contact op met de heer Meeuwsen (zie blz.2). Interim-hoofd Rondzendingen Voor de rest van 2013 zijn de bijeenkomsten voorlopig gepland op de volgende zondagen: 7 juli 8 september 13 oktober 10 november 8 december van uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef. Iedereen is van harte welkom! Bibliotheek van Noviopost wordt heropend! In de maanden vóór de zomervakantie van 2013 is er door Irma Verklei], met assistentie van Jos Stroom, hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de Verenigingscatalogus, met boeken en tijdschriften, die voor de leden van Noviopost beschikbaar zijn. Belangrijk hierbij was ook de hulp bij de indeling in herkenbare "rubrieken", die we kregen van de oud-bibliothecaris van de Bondsbibliotheek, mevrouw Marijke van der Meer. Haar hulp hebben we bijzonder op prijs gesteld. Op de ledenavond in oktober zal de Bibliotheek Noviopost officieel heropend worden. Meer informatie over uitleen e.d. volgt in het augustus-nummer van Novioposta. In dit nummer staat al de Catalogus (zie blz. 10 en 11). Deze is ook te vinden op de website: Novioposta - 9

10

11

12 Bestuur Voorzitter: A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30, 6537 LW Nijmegen, tel Secretaris: Drs. W.J. Nelissen, Heidepad 8, 6584 CX Molenhoek, tel Penningmeester: A. Thijssen, Bongerd 68, 6581 TH Malden, tel IBAN: NL41 INGB t.n.v. Filatelistenvereniging NOVIOPOST Ledenwerving: Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk, Zebrastr. 18, 6531 TX Nijmegen, tel Commissaris Activiteiten: vacature Rondzenddienst, algemene leiding en administratie: vacature Interim-hoofd Rondzendingen zie pagina 2 Interessant museum Wie deze zomer in de buurt van Fulda in Duitsland komt, zou een bezoek kunnen brengen aan het Pfunds-museum in Kleinsassen/Rhön. Dit niet filatelistische museum is ook interessant voor filatelisten. In dit museum vindt men alles wat te maken heeft met meten. Een van de dingen is het wegen van brieven en wat men daarvoor gebruikt(e). Daarbij komt natuurlijk het ijken om de hoek kijken. Daarover is informatie te vinden in het museum. Een idee voor een vakantiedag als het weer wat minder is. J. Mulder Pr-afdeling voorzitter: vacature lid: W.J.M. Goossens, De Tuier RB Groesbeek, tel Novioposta - 12

Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer.

Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer. Vierdaagse kaarten Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer. Afb. 3: Beeldzijde van de kaart met de diverse looproutes van

Nadere informatie

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen,

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen, Op pagina 5 begint het verhaal van Jo Toussaint over de Caprivi strook. Deze landstrook ligt langs de rivier de Zambezi in het noorden van Botswana. Ter oriëntatie geven we een kaart van de loop van de

Nadere informatie

Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein

Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein Bibliotheek en Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 rinie.jochoms@hetnel.nl J. Cremers, Koningin Julianalaan 2 6576 AR Ooy, tel. 024-6631367 jhpcremers@gmail.com

Nadere informatie

Tentoonstellings resultaten

Tentoonstellings resultaten Bibliotheek en Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 philarinie@gmail.com J. Cremers, Koningin Julianalaan 2 6576 AR Ooy, tel. 024-6631367 jhpcremers@gmail.com

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Toine Lamers opnieuw in de schijnwerpers

Toine Lamers opnieuw in de schijnwerpers Toine Lamers opnieuw in de schijnwerpers Correspondance Militaire: Duizenden verschillende van deze kaarten zijn er voor de soldaten uitgebracht en ze konden door hen vrij van port (Franchise Militaire)

Nadere informatie

Toine Lamers opnieuw in de schijnwerpers

Toine Lamers opnieuw in de schijnwerpers Toine Lamers opnieuw in de schijnwerpers Correspondance Militaire: Duizenden verschillende van deze kaarten zijn er voor de soldaten uitgebracht en ze konden door hen vrij van port (Franchise Militaire)

Nadere informatie

PostNL in beeld gebracht

PostNL in beeld gebracht PostNL in beeld gebracht Afb. 3 Hangboekje Beatrix 1 (voor- en achterzijde) Een kaart uit China In dit artikel laten we zien in hoeverre PostNL al gevorderd is met de invoering van de nieuwe huisstijl.

Nadere informatie

Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein

Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein Bibliotheek en Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 philarinie@gmail.com J. Cremers, Koningin Julianalaan 2 6576 AR Ooy, tel. 024-6631367 jhpcremers@gmail.com

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Opnieuw China. Van de redactie

Opnieuw China. Van de redactie Bibliotheek en Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 philarinie@gmail.com J. Cremers, Koningin Julianalaan 2 6576 AR Ooy, tel. 024-6631367 jhpcremers@gmail.com

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij.

vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling Direct Mail. De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. IN DIT NUMMER vindt U een artikel over een nieuwe ontwikkeling "Direct Mail". De heer Jos M.A.G. Stroom brengt U weer helemaal bij. vindt U een verslag van een reis die vier leden van "NOVIOPOST" naar

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

De Nijmeegse perfins. Jan Rijsdijkprijs 2012

De Nijmeegse perfins. Jan Rijsdijkprijs 2012 De Nijmeegse perfins Na de inleiding in een vorig nummer van Novioposta komen nu alle Nijmeegse perfins aan bod. De perfins kunnen rechtop, kopstaand of zelfs in spiegelbeeld in de zegels voorkomen. U

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. Kalkar. Perforatiefouten. Machinestempels. 25 jaar Duitse automaatzegels REDACTIE. Nummer 91 (2006-1) Officieel orgaan.

IN DIT NUMMER. Kalkar. Perforatiefouten. Machinestempels. 25 jaar Duitse automaatzegels REDACTIE. Nummer 91 (2006-1) Officieel orgaan. Nummer 91 (2006-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Kalkar Perforatiefouten Machinestempels 25 jaar Duitse automaatzegels inschrijfhummer

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting.

Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. Op alle gewone bijeenkomsten is er een veiling met goede kavels. Daarnaast is er een presentie, bis en gewone verloting. De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 14

Nadere informatie

Jaargang 25, Nummer 2

Jaargang 25, Nummer 2 Jaargang 25, Nummer 2 Adressen Bibliotheek M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 Uitleenadres catalogi Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk, Zebrastr. 18, 6531 TX Nijmegen,

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Aandacht voor de bibliotheek

Aandacht voor de bibliotheek Aandacht voor de bibliotheek 2013-1 Bibliotheek en Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 philarinie@gmail.com J. Cremers, Koningin Julianalaan 2 6576

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt:

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: Jaarvergadering De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden. 2. Notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Persoonlijke postzegel nummer 4 van Noviopost.

Persoonlijke postzegel nummer 4 van Noviopost. Kaart nummer 2 uit het artkel over Nieuwe adressen in Nijmegen. Afbeelding 11: Stempel "De wereld wandelt in Elst en Lent", doorkomst gemeente op de eerste wandeldag. Persoonlijke postzegel nummer 4 van

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

Artikel 4 De vereniging zorgt ervoor dat de ingeleverde rondzendboekjes voldoende verzekerd zijn.

Artikel 4 De vereniging zorgt ervoor dat de ingeleverde rondzendboekjes voldoende verzekerd zijn. REGLEMENT RONDZENDVERKEER. Algemene bepalingen. Artikel 1 De vereniging onderhoudt een rondzenddienst, nader aan te duiden als RD, waaraan uitsluitend leden van de vereniging kunnen deelnemen. Artikel

Nadere informatie

vrijdag 7 april: ledenavond, tevens gelegenheid om de kavels te bekijken van de grote halfjaarlijkse veiling van zaterdag 8 april.

vrijdag 7 april: ledenavond, tevens gelegenheid om de kavels te bekijken van de grote halfjaarlijkse veiling van zaterdag 8 april. vrijdag 7 april: ledenavond, tevens gelegenheid om de kavels te bekijken van de grote halfjaarlijkse veiling van zaterdag 8 april. zaterdag 8 april: grote halfjaarlijkse veiling alleen voor leden, bezichtiging

Nadere informatie

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje

Gratis. lidmaatschap. Noviopostje Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649). Aanvang middagbijeenkomsten 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. Regionale ruilavonden

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Nederland gebruikt, maar dan anders. Meer daarover in het artikel van Jan Kluft.

Nederland gebruikt, maar dan anders. Meer daarover in het artikel van Jan Kluft. Piraterij is van alle tijden. Anton Luyendijk schrijft in dit nummer over de kapers in de wateren rond de Maagdeneilanden. Deze liggen in de Caribische Zee. Nederland gebruikt, maar dan anders. Meer daarover

Nadere informatie

TNT-Post de ruimte in met 3D afbeeldingen

TNT-Post de ruimte in met 3D afbeeldingen TNT-Post de ruimte in met 3D afbeeldingen Op de bijeenkomst van 10 juni proberen we hier iets van te laten zien. Perfins In Nijmegen zijn er, voor zover nu bekend, 13 bedrijven geweest die gebruik maakten

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni.

De bijeenkomsten van de jeugd zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni. maandag 27 juni, regionale ruilavond. - Thema Engeland en gebieden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in "de Klokketoren", Slotemaker de Bruïneweg (hoek Muntweg), Nijmegen (tel. 024-3552649). Aanvang middagbijeenkomsten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

Eindejaarsprijsvraag

Eindejaarsprijsvraag Eindejaarsprijsvraag In dit nummer een heuse prijsvraag! Ding mee naar een leuke prijs! Maar lees wel goed de opgave en de voorwaarden op blz. 11 Gestileerde Jacobsschelp, zoals die kan worden aangetroffen

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

Reclame in de Regio

Reclame in de Regio Reclame in de Regio Afb. 15. Elst is niet alleen bekend vanwege de teelt van fruit, maar ook door de verwerking ervan. Envelop van T.E.O. jam Elst, van 3 oktober 1938. (Met rood Transorma sorteerkenmerk

Nadere informatie

Jeugd. Een voorspoedig Veiling

Jeugd. Een voorspoedig Veiling Jeugd Onze vereniging kent een afdeling jeugd. Tot op heden heeft de leiding van deze afdeling al materiaal van onze leden ontvangen waar zij hen hartelijk voor bedankt. Maar de jeugd kan niet eeuwig met

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860

B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5. De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G J A C O B S P I N 2 0 1 3 2 0 1 5 De schoenerbrik Jan Freseman in 1860 INHOUD Voorwoord.. 3 Inleiding.. 4 Doelstellingen.. 5 Missie... 6 Beleid en beheer... 7 Gegevens

Nadere informatie

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start

Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Nieuwsbrief januari 2013. Alle leden nog de beste wensen voor 2013. Bomenwacht Nederland is de nieuwe sponsor van de competitie. Jeugdcompetitie 2013 A.V.Start Dag Datum Wedstrijd Plaats Afstand zondag

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. nummer 43, (94-1) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te. Nijmegen. Verschijnt 4 x per jaar

IN DIT NUMMER. nummer 43, (94-1) Officieel orgaan. van de. Filatelistenvereniging NOVIOPOST te. Nijmegen. Verschijnt 4 x per jaar nummer 43, (94-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen Verschijnt 4 x per jaar IN DIT NUMMER * De jaarvergadering * Verhuizen * Postcode in het Radboud * Uw brievenbus,

Nadere informatie

Henk Pierlo stopt als veilingmeester

Henk Pierlo stopt als veilingmeester Henk Pierlo stopt als veilingmeester Groot Goud voor Jo Toussaint Viering 25 jaar Noviopost Jaargang 25, Nummer 4 Bibliotheek M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 Van de

Nadere informatie

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december.

De regionale ruilavond van 28 december is i.v.m. de Kerstvakantie, verplaatst naar 21 december. Een voorspoedig 1999 Nog enkele dagen en een nieuw jaar begint. Een nieuw jaar waarin we hopelijk net zoveel, of misschien zelfs meer filatelistisch plezier zullen beleven als in het voorbije jaar. Het

Nadere informatie

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade 1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade Secretariaat Organisatie: W.J Offermans Meuserstraat 10 6464 EG Kerkrade 06-31249531 / 045-8883231 : kleur.en.vriendschap@ziggo.nl Vogelvereniging

Nadere informatie

Jaargang 25, Nummer 3

Jaargang 25, Nummer 3 92 Drie afdrukken met stempel Amsterdam Centraalstation in de periode eind september 1927-2 april 1928, met spiegelbeeldige N in StatioN. data resp. 23 september 1927, 21 december 1927, en 1 april 1928.

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

Tabel 2: Gemeentestempels envelop die de deur uit gaat, wordt afgedrukt. Het aanpassen van de frankeermachine komt op zo'n 550 gulden te staan".

Tabel 2: Gemeentestempels envelop die de deur uit gaat, wordt afgedrukt. Het aanpassen van de frankeermachine komt op zo'n 550 gulden te staan. Op 1 juli 2010 kwamen er postzegels uit met cijfers 1 en 2, in plaats van de exacte frankeertarieven. 1 Juli? Op deze afbeelding staat de Stempeldatum op 2 juni. Aardig om in de toekomst filatelisten op

Nadere informatie

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Een aanvulling op de catalogus Vierdaagse frankeermachinestempels

Een aanvulling op de catalogus Vierdaagse frankeermachinestempels Een aanvulling op de catalogus Vierdaagse frankeermachinestempels Afdruk van de stempelmachine FR 50117 (Tabel 1, nr. 7, Novioposta 2010 3). Nadat het stempelgedeelte met datum en waarde defect was geraakt,

Nadere informatie

LEDEN. Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden

LEDEN. Stand NOVIOPOST per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden LEDEN Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari 1985 529 leden 1 november 19B5 545 leden 1 januari 1986 551 leden 1 maart 1986 563 leden Nieuwe leden: W.Bos I.W.P.de Bruin W.G.v.Groningen J.W.Pas J.D.Duyker-Engels

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HISTORISCH GENOOTSCHAP OUD SOETERMEER BESTUUR Artikel 1. Lidmaatschap Alle leden hebben het recht kandidaat-bestuursleden voor te dragen. Het bestuur beslist of

Nadere informatie

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan:

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan: Het mooie Zweden In het voorjaar werd door vier "NOVIOPOST"-leden te weten: H.A.J.J. Egberts, H.Janssen, J.Rutten en P.G.M. Gerrits besloten om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Internationale Postzegeltentoonstelling

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

REGLEMENT RONDZENDVERKEER

REGLEMENT RONDZENDVERKEER REGLEMENT RONDZENDVERKEER ALGEMEEN Artikel 1 De Vereniging voor USA en Canada Filatelie hierna te noemen de Vereniging onderhoudt een rondzendverkeer, uitsluitend bestemd voor leden. Daaronder wordt verstaan

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom.

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de machinestempels uit de Kerst- en Nieuwjaarsperiode (KNJ), die elk jaar opnieuw weer voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 onder redactie van P. Rossel en A. teravest Bankrekening penningmeester: NL37INGB0000475721 t.n.v. PCOB afd. Houten. Website: www.pcobhouten.nl Webmaster: B.P. Tunderman, webmaster@pcobhouten.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN INZENDINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN INZENDINGEN REGLEMENT RONDZENDVERKEER ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging Po & Po onderhoudt een rondzendverkeer, uitsluitend bestemd voor leden. Het rondzendverkeer heeft ten doel de leden in staat te stellen

Nadere informatie

Contributie via automatische incasso: doen!

Contributie via automatische incasso: doen! Contributie via automatische incasso: doen! Het versturen van acceptgiro s is voor u als ledenadministrateur en/of penningmeester ieder jaar weer een heel karwei. Vervolgens moet u ook nog betalingen controleren

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. Stempelfouten. Zo stroomt de post. DVD Filatelie en Film REDACTIE. Nummer 87 (2005-1) Officieel orgaan. van de

IN DIT NUMMER. Stempelfouten. Zo stroomt de post. DVD Filatelie en Film REDACTIE. Nummer 87 (2005-1) Officieel orgaan. van de Nummer 87 (2005-1) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER Stempelfouten Zo stroomt de post DVD Filatelie en Film inschrijfnummer KvK.

Nadere informatie

Onze postzegels krijgen een cijfer.

Onze postzegels krijgen een cijfer. Op 1 juli 2010 kwamen er postzegels uit met cijfers 1 en 2, in plaats van de exacte frankeertarieven. 1 Juli? Op deze afbeelding staat de Stempeldatum op 2 juni. Aardig om in de toekomst filatelisten op

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

In het Jubileumboek van de Bond hebt U kunnen lezen

In het Jubileumboek van de Bond hebt U kunnen lezen In het Jubileumboek van de Bond hebt U kunnen lezen dat na Amsterdam en Rotterdam nu ook in Arnhem een Afdeling Automatische Postverwerkende Systemen (APVS} in gebruik is genomen, waar brieven met behulp

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken

Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken JAN CEES VAN DUIN Filatelistische elementen Deel 24: Postwaardestukken Inleiding Eén van de twaalf filatelistische elementen wordt gevormd door postwaardestukken. Postwaardestukken zijn poststukken die

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang.

Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee. Opgericht 10 augustus 1949. 27 e jaargang. Indien onbestelbaar retourneren De Waalmalefijtstraat 85 2225 LW Katwijk aan Zee Opgericht 10 augustus 1949 september 2013 27 e jaargang Verenigingsinfo ERELEDEN P.C. Hagenaars en J.A. Plokker BESTUUR

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Voornaam Achternaam Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze... Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Concept begroting 2014

Concept begroting 2014 Concept begroting 2014 Begroting voor het jaar 2014 Met vergelijkende begroting voor het jaar 2013 2014 2013 Verschil 2014 t.o.v. 2013 Baten Contributies 44.550 40.050 4.500 Giften 150 200-50 Rente 230

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen.

Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Aanmeldingsformulier STICHTING TSO STAP VOORUIT Per kind gaarne 1 formulier invullen. Ondergetekende wenst met ingang van zijn/haar kind gebruik te laten maken van de TSO. Ge ge ve ns ki n d: Achternaam

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

Café Bie Alois. Café "DE WEEGBRUG" STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL

Café Bie Alois. Café DE WEEGBRUG STAMS Loperweg 10, 6101 AE Echt Telefoon 0475-481347. Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Philatelistenvereniging Gelre- Gulick CLUBLOKAAL Café Bie Alois Rijksweg Noord 21 6114 JA Susteren Telefoon 046-4493150 Uw adres voor: - Koffietafels - Vergaderingen - Party s Ruilbeurzen Café "DE WEEGBRUG"

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

en de Europese overschrijving

en de Europese overschrijving De Europese overschrijving Inleiding Waarom een nieuwe Europese overschrijving Wat is de Europese overschrijving Wat moet u doen? 1. Verzamel informatie over de Europese overschrijving 2. Benoem een projectleider

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: Wedstrijdtenue VERENIGINGSKLEDING Tenzij vanwege bestuur anders wordt voorgeschreven zijn de spelers en speelsters bij wedstrijden gekleed in het officiële verenigingsshirt.

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken.

Klassennieuws. Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Klassennieuws Beste ouders/ verzorgers, Hierbij het klassennieuws van de afgelopen weken. Thema post Na de voorjaarsvakantie zijn we bezig geweest met het thema post. Regelmatig komt de postbode langs

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Herinnering contributie Augustus 2015 Bestuur van vogelvereniging

Nadere informatie

De postwinkel in Nijmegen

De postwinkel in Nijmegen De postwinkel in Nijmegen Sinds zaterdag 11 november 2006 heeft Nijmegen iets nieuws op postgebied. Op de hoek van de Bisschop Hamerstraat en de In de Betouwstraat werd op die datum de 'Winkel van TNT

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Birma tijdens de Tweede Wereldoorlog met o.a. een wel zeer merkwaardige provisorium

Birma tijdens de Tweede Wereldoorlog met o.a. een wel zeer merkwaardige provisorium Birma tijdens de Tweede Wereldoorlog met o.a. een wel zeer merkwaardige provisorium Lees hoe dit provisorium, de Yano seal uitgifte, tot stand kwam en meer merkwaardige zaken die zich in Birma afspeelden.

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

Van de redactie. Jeugd. Noviopostje

Van de redactie. Jeugd. Noviopostje Van de redactie We zijn blij dat Novioposta en ook de speciale uitgave van Thurn und Taxis zoveel positieve reakties hebben opgeleverd. Niet alleen van buiten de vereniging maar met name van de eigen leden.

Nadere informatie

september / oktober 2014

september / oktober 2014 september / oktober 2014 Foto s van de maand Hein Valk Michel Lucas De voorzetter Geen Stijl Al jaren probeer ik voornamelijk plezier te hebben in fotografie, zonder me om een eigen stijl te bekommeren.

Nadere informatie