Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vierdaagse kaarten. Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer."

Transcriptie

1 Vierdaagse kaarten Er werden tussen 1988 en 1994 door PTT-Post gratis Vierdaagse- kaarten weggegeven. Lees daarover alles in dit Zomernummer. Afb. 3: Beeldzijde van de kaart met de diverse looproutes van de 3e dag: de "Dag van Groesbeek". Deze kaart is van 1990, de 74e Vierdaagse

2 Commissie Veilingen M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel J. Cremers, Koningin Julianalaan AR Ooy, tel Rondzenddienst Interim-hoofd Rondzendingen A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30, 6537 LW Nijmegen, tel , Administratie Rondzenddienst: Geert Buitenhuis, tel Bankrekening IBAN: NL71 INGB t.n.v. Filatelistenvereniging Noviopost Aanleveren en afwikkelen Boekjes M.C. Meeuwsen, Diamantstraat WZ Nijmegen, tel Distributie wijkrondzendingen en Nederland & Overzee: C. Knoop, Leuvensbroek N 6546 XB Nijmegen, Tel Distributie Overige Gerichte Zendingen: W. Bleumink-Liebers, van 't Hoffplantsoen 5, 6533 MX Nijmegen, tel Ledenadministratie J.H.A. Ebben, Jekerstraat RZ Nijmegen, tel Redactie Novioposta J. Mulder, Hazeleger 218, 5431 HT Cuijk, tel Nieuwtjesdienst Buitenland G.AJ. Kolman, Akkerslagen RG Escharen, IBAN: NL14 INGB t.n.v. Filatelistenvereniging Noviopost Nederlandse FDC-dienst Hiervoor kunt u privé contact opnemen met: H.J.W.H. de Vos, De Lingert 62-06, 6605 DW Wijchen, tel In Memoriam Gerard Dezaire Op zondag 3 maart j.l. overleed toch nog onverwacht Gerard Dezaire. Tijdens Postzegel Totaal wisten we dat Gerard ernstig ziek was. Vele van de aanwezigen die hem kenden namen daar een kaartje mee met zijn adres, om hem een blijk van bemoediging te sturen. De reacties vanuit deze manifestatie heeft hij zeer gewaardeerd. Dezelfde actie op de clubavond van vrijdag 1 maart mocht helaas niet meer baten: de reacties daar vandaan arriveerden de dag na zijn overlijden. Binnen de vereniging kenden we Gerard als de financieel administrateur van de Rondzenddienst en de laatste jaren ook als Hoofd Rondzendingen belast met de algehele leiding over deze dienst met zijn 10-tallen vrijwilligers. Bovendien als een actief bestuurslid: Gerard was iemand die eerst goed luisterde, maar vervolgens niet schroomde om zijn mening onverbloemd naar voren te brengen, ook als deze aanvankelijk in leek te gaan tegen de gangbare gedachten binnen het bestuur. Het laatste grote onderwerp binnen het bestuur waar Gerard bij betrokken was, was het opstellen van een Reglement Nalatenschappen. Ook actief verenigingslid: bijna op elke bijeenkomst van Noviopost aanwezig en dat zijn er toch ruim 30 per jaar. Een echte verzamelaar ook, actief in het zoeken naar aanvullingen voor zijn verzameling, maar iemand die de verenigingsavonden en de rondzenddienst ook gebruikte om de zegels die niet in zijn verzameling pasten weer kwijt te raken. Noviopost is Gerard heel veel dank verschuldigd. Het is zijn grote verdienste dat hij een financieel administratief systeem heeft opgezet en onderhouden, waarmee de vereniging in staat was de financiële verantwoordelijkheid te dragen die er bestaat tussen de tientallen leveranciers van rondzendboekjes en de enkele honderden afnemers van deze zegels. Een systeem dat hemzelf veel tijd kostte: begin dit jaar vertelde hij mij, dat hij er de laatste jaren gemiddeld 8 uur per week mee bezig was, gerekend over 50 weken per jaar. En ik weet zeker dat dit van hem geen ruwe schatting was: hij heeft dat over langere tijd heel precies bijgehouden. Alleen ingewijden weten, dat Gerard dat niet helemaal alleen deed. Vaak zat zijn vrouw naast hem om samen te controleren of de cijfers van 10-tallen lijsten per maand wel precies in de boekhouding werden verwerkt. Annie ook jij hiervoor ontzettend bedankt. Wat is het dan voor een vereniging een geluk dat het hele administratieve systeem, hoewel dat ingewikkeld is, zo goed in elkaar zit, dat het betrekkelijk gemakkelijk over te dragen was. Gerard had al langere tijd een ernstige ziekte. Dat weerhield hem er niet van gewoon bezig te blijven met zijn activiteiten. Alleen als sommige symptomen dat bezig zijn dreigden te verstoren werd er, meestal en passsant, een opmerking over gemaakt. Een optimist, toekomst gericht. Daarom ook dat we vinden dat we te vroeg afscheid hebben moeten nemen. Binnen Noviopost zal de naam Gerard Dezaire met respect, met eerbied en met grote dankbaarheid herdacht worden. Namens het bestuur, Ton Buitenhuis, voorzitter. Inleveren copy Voor het volgende nummer van Novioposta kan copy ingeleverd worden tot 8 augustus Vervolg Adreslijst Website: Novioposta - 2

3 Programma 2013 Dinsdag 18 juni, middagbijeenkomst; Maandag 24 juni, ruilavond met thema: Engeland & Gebieden, en ook Noord Amerika, Australië en Nieuw Zeeland). Overzicht van de data voor het 2e halfjaar 2013 ONDER VOORBEHOUD. De aktiviteiten op de bijeenkomsten worden in het komende nummer van Novioposta vermeld, Vrijdag 6 september, ledenavond. Dinsdag 17 september, middagbijeenkomst; Maandag 23 september, ruilavond. Vrijdag 4 oktober, ledenavond. Dinsdag 15 oktober, middagbijeenkomst; Maandag 28 oktober, ruilavond. Vrijdag 1 november, ledenavond. Zaterdag 2 november. Halfjaarlijkse grote veiling. Gelegenheid tot het bezichtigen van de kavels van 10:30 uur tot 12:00 uur. Aanvang veiling om 13:30 uur. Dinsdag 19 november, middagbijeenkomst; Maandag 25 november, ruilavond. Vrijdag 6 december, ledenavond. Dinsdag 17 december, middagbijeenkomst; Maandag 16 december, ruilavond. Bij de (ruil)bijeenkomsten op maandag en dinsdag is elke liefhebber van postzegels welkom. De ledenavonden op vrijdag zijn evenwel alleen toegankelijk voor leden van Noviopost. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Wijkcentrum "De Klokketoren", Burg. Slotenmaker de Bruïneweg 272 te Nijmegen. Ledennieuws De volgende leden hebben het lidmaatschap van de vereniging opgezegd: De middagbijeenkomsten zijn van uur tot 16:30 uur, gewoonlijk in zaal 6. De avondbijeenkomsten zijn van 19:00 uur tot 22:00 uur in zaal F.A.B.T. Vermeulen 427 H.J. Sieba 917 A.J. Albers 990 M.P. Albers 1102 M.J. Smits Novioposta - 3

4 Van uw secretaris Sinds de vorige Novioposta is er veel gebeurd. Allereerst natuurlijk het overlijden van ons Hoofd Rondzendingen, de heer G.L.P. Dezaire. Zie het 'In memoriam' elders in dit nummer. Gerard Dezaire verrichtte voor onze vereniging een aantal cruciale taken. Zijn wegvallen kan niet gemakkelijk opgevangen worden. Zoals u elders kunt lezen, zal onze voorzitter de taken van Hoofd Rondzendingen ad interim waarnemen. Hij heeft iemand van buiten de vereniging gevonden, die als overbrugging, de administratieve werkzaamheden kan verrichten. Maar binnen een jaar moeten er betere en definitievere oplossingen gevonden worden. Door het wegvallen van de heer Dezaire werden we ook geconfronteerd met problemen met onze bankrekeningen. De toegangsrechten moesten worden aangepast. Maar dat bleek niet zomaar te kunnen, omdat twee van de drie rekeningen niet op een naam stonden die geregistreerd was bij de Kamer van Koophandel. Dit geeft aanleiding tot een hoop gedoe. Het voltallige Dagelijks Bestuur heeft een bezoek gebracht aan een ING-winkel, in de hoop alles in één keer geregeld te krijgen. Dat was te optimistisch, want alles verloopt in stapjes (van elk vijf werkdagen). Ik zal u het verhaal over de frustraties besparen, maar er zijn twee dingen die u moet weten. Ten eerste. De rekening voor de Rondzenddienst en ook de rekening voor de Nieuwtjesdienst staan vanaf nu op naam van FILATELISTENVERENI GING NOVIOPOST. Dat is dezelfde naam als van onze centrale rekening. - Verander dat s.v.p. in uw eigen administratie of zo nodig in uw adresboek voor internet-bankieren. En een belangrijk verzoek: als u betalingen verricht, let er dan goed op, dat u dat naar het juiste rekeningnummer doet. Want aan de naam is het verschil niet meer zien. U moet weten dat onze rekeningen door verschillende mensen beheerd worden. Dus als geld naar de verkeerde rekening gaat, kunt u zich de misverstanden wel voorstellen. Ten tweede is er een periode van ruim twee weken geweest, dat niemand toegang had tot een van de rekeningen. Er kon wel geld naar overgemaakt worden, maar er konden geen betalingen verricht worden. Mensen, zoals inzenders van rondzendboekjes, die geld van ons tegoed hadden, hebben langer daarop moeten wachten dan we zouden willen. Onze welgemeende verontschuldigingen daarvoor! Nu we het toch over de bankrekeningen hebben: in 2014 moet de overgang naar het IBAN afgerond zijn. Ook bij binnenlands betalingsverkeer moet het oude nummer worden aangevuld tot IBAN. We kregen daar vragen over. Voor zover we daar nu zicht op hebben, hoeft u daar zelf geen bijzondere actie voor te ondernemen en wordt veel door de banken geregeld, als het tenminste binnenlands betalingsverkeer betreft. (En onze buitenlandse leden maken al lang gebruik van IBAN. ) Voor zover mijn informatie strekt, moet er voor internet-bankieren al vanaf 1 juli aanstaande het IBAN worden gebruikt. Als u binnen internetbankieren een adresboek gebruikt, zouden daarin de nummers automatisch aangepast worden door de bank. In het andere geval zult u zelf het juiste nummer moeten invoeren. Vandaar dat u bij de verenigingsgegevens in dit blad vanaf nu het volledige IBAN vindt (plus de nieuwe tenaamstelling). Dan nog een hartenkreet van de heer Thijssen, onze penningmeester. In september wordt de contributie weer automatisch geïncasseerd, als u daar machtiging voor gegeven heeft. (En dus met de korting van 2,-). Het blijkt elk jaar weer dat er mensen van rekening veranderd zijn, zonder dit doorgegeven te hebben. Of ook dat om onverklaarbare redenen het bedrag teruggeboekt (gestorneerd) wordt. Als er iets is met een machtiging of met een rekening: laat het even via of via brief weten aan de penningmeester. Heeft u nog geen machtiging afgegeven, vraag dan bij hem een incassoformulier aan. Het bespaart hem veel werk en u bespaart het kosten. Verder nog wat zaken. De heer Jos Stroom en mevrouw Irma Verkleij hebben aangegeven de bibliotheek onder hun hoede te willen nemen. Mijn dank daarvoor. Ze zijn druk bezig met de inventarisatie en proberen met ingang van het nieuwe seizoen de toegang tot de boeken weer te ontsluiten voor de leden. Onze afspraak met de Nijmeegse Postzegel- & Muntenhandel op de Van Welderenstraat is herbevestigd. Als lid van Noviopost krijgt u - op vertoon van uw bondspas - een korting van 10% op alle postzegelaccessoires. Postzegel Totaal is, ondanks de sneeuwval, behoorlijk verlopen. Namens het bestuur spreek ik hier mijn oprechte dank uit aan allen die hebben bijgedragen aan het welslagen. We hebben er als vereniging net iets minder dan 100 op moeten toeleggen. Niet in de bedoeling lag, dat de voorbereidende organisatie, grotendeels bij uw secretaris terecht is gekomen. Maar ik vrees dat er anders geen Postzegel Totaal geweest was. Niet helemaal van harte, maar er is besloten om volgend jaar toch weer een Postzegel Totaal te organiseren en wel op zondag 23 februari De heer J. Op den Camp heeft toegezegd om bij de voorbereiding de nodige ondersteuning te geven. Er is overwogen om voor een andere dag dan de zondag te kiezen, en daar waren ook zeker argumenten en voorstanders voor, maar niet voldoende om daar inderdaad toe over te gaan. Net voor ik dit afsluit, bereikt me het bericht dat we het volgend seizoen niet meer op zaterdag en zondag terecht kunnen in De Klokketoren. Hoe dat moet met Postzegel Totaal en onze beide veilingen, moeten we dus gaan uitzoeken. Ik houd u op de hoogte. Wim Nelissen Novioposta - 4

5 Zoals gebruikelijk in het Zomernummer van Novioposta ook dit jaar een "Vierdaagse-special". Deze keer krijgen de Vierdaagse PTT-kaarten de volle aandacht. Vierdaagse kaarten zijn er al heel lang. Veel boek- en tijdschrifthandelaren verkopen er elk jaar duizenden, of nog meer... Verhees druk en Van der Zand in Nijmegen (Afbeelding op voorblad) waren grote producenten van die kaarten 1). En ze worden niet alleen gekocht, geschreven en verstuurd, maar ook verzameld. Ze zijn er in veel soorten en varianten en ze hebben vaak een "officieel" lijkend uiterlijk (Afb. 1). Afb. 2: PTT-post kaart uit 1988, verstuurd op 21 juli, de dag van de "Zeven Heuvelen-route". De kaart is naast het gewone dagtekenstempel ook voorzien van het speciale stempel van de 72e Vierdaagse In dit artikel beperken we ons tot de kaarten, die door PTT-post werden verstrekt aan de wandelaars. Dat gebeurde als deze zich inschreven op de Aft. 1: Vierdaagse kaart uit 1983, met de officiële logo's. Toch is dit een gekocht, commercieel product, vervaardigd door Verhees-stickers in Nijmegen. Novioposta - 5

6 De afbeeldingen van de kaarten waren in de jaren 1988 t/m 1990 identiek. Dus drie jaar achter elkaar vijf dezelfde plaatjes. Ze zaten als setje in een envelop met daarop een tekening van een wandelaar die vier kaarten in zijn handen heeft (Afb. 4). Behalve de 5 kaarten zat er (in elk geval in 1990) ook een toelichting bij: hoe te frankeren en waar te posten om het bijzondere stempel te krijgen. Daartoe waren er in 2 tijdelijke postkantoren brievenbussen opgesteld. In de jaren was er dus geen variatie in de plaatjes. Op de beeld- en adreszijde was wel het jaartal aangepast, en in 1989 en 1990 was ook het nieuwe ptt-post logo aangebracht (Afb. 6). In 1990 was dat trouwens ook al het geval op de enveloppe (Afb. 4). Vanaf 1991, de 75e Vierdaagse, kwam er verandering in de tekeningen: op de enveloppen en de kaarten waren "cartoonachtige" tekeningen afgebeeld. Deze zijn "gesigneerd" met een soort paraaf (Afb. 7 en 8). Op de adreszijde van de kaarten van 1991 is het KNBLO-logo vervangen door het logo van de 4-Daagse. Alle 5 de kaarten hebben aan deze zijde geen verwijzing meer naar de specifieke wandeldag (Afb. 9). Afb. 5: Toelichting uit de enveloppe van maandag, voorafgaande aan de wandeldagen. Men kreeg dan een (gratis) tas met informatiemateriaal. Daarbij zat ook een enveloppe met 5 kaarten, aan de adreszijde voorzien van het PTT-logo (Afb. 2). Een set van 5 kaarten bestond uit één "algemene" Vierdaagse-kaart en vier kaarten die elk betrekking hadden op de 4 wandeldagen. In Afb. 3 (voorkant van dit blad) de beeldzijde kaart van de 3e wandeldag met de looproutes, met o.a. de "Zeven Heuvelen-route". Afb. 6: Kaart uit 1990, met jaartal 1990 en het kleine ptt-logo. De kaart is in een gewone brievenbus op de post gedaan, en daarom machinaal gestempeld in Arnhem. Novioposta - 6

7 Uitvergroting van de handtekingen uit afbeelding 7 en 11 Afb. 7: Enveloppe uit De "toelichting" is vanaf nu niet meer los bijgevoegd, maar staat op de enveloppe zelf. De tekening is gesigneerd met een paraaf, Xu of Lu. Afb. 8: Beeldzijde van de "algemene" kaart van Aß. 10: De "algemene" kaart van Novioposta - 7

8 Ook in 1992 worden setjes van 5 kaarten verstrekt. De envelop heeft een andere tekening, de algemene kaart ook (Afb. 10). De 4 kaarten met de routes zijn echter hetzelfde als die uit Alleen is de rode kleur boven de tekening nu groen in plaats van rood, en is het jaartal op de adreszijde aangepast, evenals de tekst "76e 4-Daagse". Afb. 9: Adreszijde van de kaart van Afb. 8 uit 1991: ptt-logo in zwart-wit, en geen verwijzing meer naar "de dag van...". Gestempeld in Arnhem, 17 juli In 1993 en de laatste twee jaar dat de PTT-kaarten werden uitgegeven - zijn de tekeningen op de enveloppen gesigneerd met "Corner" (Afb. 11). De kaarten zelf zijn niet gesigneerd, maar zijn wel van dezelfde tekenaar. Op deze kaarten is op de adreszijde weer een nieuw KNBLO- Afb. 11: Enveloppe, gesigneerd met "Corner" + 2 laatste cijfers van het betreffende jaartal, 93. logo afgebeeld, met daarin 77e Vierdaagse voor 1993 (Afb. 12), respectievelijk 78e Vierdaagse voor Behalve het bijeenbrengen van alle kaarten is het ook aardig om naar het feitelijk gebruik te kijken. En daarbij kun je verrassende ontdekkingen doen, zoals b.v. te zien is in afbeelding 12! Noot: 1. Andere mij bekende uitgevers van Vierdaagse kaarten waren (of zijn nog?) Van der Meulen in Sneek, Sleding in Amsterdam en Introduct in IJsselstein. Afb. 12: Kaart van 1993, van de 77e Vierdaagse, verstuurd in 1994! Dagtekeningstempel 21 juli 1994, en speciaal stempel 78e Vierdaagse KNBLO. Jos M.A.G. Stroom. Novioposta - 8

9 Een tijdelijke oplossing voor de Rondzenddienst Bijeenkomsten Klever Briefmarken Sammler Verein In Novioposta en tijdens de clubbijeenkomsten is al eerder gemeld, dat het bestuur op zoek is naar mensen die de taak van Gerard Dezaire als administrateur van de Rondzenddienst en als Hoofd Rondzendingen zouden willen overnemen. Tot op heden heeft zich daar nog niemand voor gemeld. Dat noopte het bestuur om na het overlijden van Gerard acuut een - noodoplossing te treffen. Voor de korte termijn is die gevonden door de voorzitter tijdelijk de taken van Hoofd Rondzendingen (ad interim) te geven en zijn zoon Geert Buitenhuis tijdelijk de financiële administratie te laten doen. Geert is geen lid van de vereniging en heeft ook niets met postzegels of met verzamelen, maar kan wel goed omgaan met het door ons gebruikte boekhoudprogramma. Hij is ook anderszins goed in staat om de administratieve zaken, die de financiën van de Rondzenddienst betreffen, te behartigen. Een en ander onder verantwoordelijkheid van het Interim-hoofd Rondzendingen en met toezicht van de penningmeester van de vereniging. Hij zal, wanneer daar aanleiding toe is, ook telefonisch contact met u opnemen of u een mailtje sturen. U kunt hem per bereiken via of telefonisch op Denkt u dat u dit werk zou kunnen doen of kent u iemand, die daar geschikt voor zou zijn, laat het ons dan alstublieft weten. Einde rondzendseizoen. Vanaf begin mei zijn geen nieuwe rondzendingen meer in roulatie gebracht. Heeft u nog een zending thuis, bezorg deze dan z.s.m. bij het sectiehoofd dat op de rondzendlijst staat vermeld. Dit is nodig om voor het nieuwe seizoen (dat eind augustus, begin september start) het gehele bestand aan boekjes op te schonen, te controleren en af te rekenen met de inleveraars. Omdat het hier om enige duizenden boekjes gaat vraagt dit de nodige tijd van de vrijwilligers in de Rondzenddienst. Ik vraag daarom uw medewerking om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bent u de Rondzenddienst nog wat verschuldigd voor de door u uitgenomen zegels: reken dit alstublieft ook spoedig af (ING-rekeningnr t. n.v. Filatelistenvereniging Noviopost). Wie in gebreke blijft is, of wordt daarover benaderd. Aangezien dit zal gebeuren door iemand van buiten de vereniging, die dit op vrijwillige basis doet, vraag ik ook hiervoor uw bereidwillige medewerking. Tegelijkertijd werken we aan de afrekening van uitgecirculeerde boekjes. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tijdens de algemene ledenvergadering in januari van dit jaar is gesproken over de rondzendboekjes, die van buiten de vereniging worden aangeleverd. Tot op zekere hoogte stellen we het op prijs dat mensen van buiten de vereniging er mede voor zorgen dat we over een voldoende voorraad aan gevarieerde rondzendboekjes kunnen beschikken. Toch zou het welkom zijn als meer leden van Noviopost zelf ook boekjes in zouden zenden. Afgesproken is dat binnen de rondzenddienst de boekjes van de eigen leden voorrang zullen krijgen in het circulatieproces. Het spreekt voor zich, dat deze actie het meest succesvol zal zijn als er leuk materiaal tegen een schappelijke prijs wordt aangeboden. Lege rondzendboekjes zijn verkrijgbaar op de verenigingsavonden. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op korte termijn in de Klokketoren langs te komen, neem dan even contact op met de heer Meeuwsen (zie blz.2). Interim-hoofd Rondzendingen Voor de rest van 2013 zijn de bijeenkomsten voorlopig gepland op de volgende zondagen: 7 juli 8 september 13 oktober 10 november 8 december van uur in het "Kolpinghaus", Kolpingstrasse 11, Kleef. Iedereen is van harte welkom! Bibliotheek van Noviopost wordt heropend! In de maanden vóór de zomervakantie van 2013 is er door Irma Verklei], met assistentie van Jos Stroom, hard gewerkt aan een nieuwe opzet van de Verenigingscatalogus, met boeken en tijdschriften, die voor de leden van Noviopost beschikbaar zijn. Belangrijk hierbij was ook de hulp bij de indeling in herkenbare "rubrieken", die we kregen van de oud-bibliothecaris van de Bondsbibliotheek, mevrouw Marijke van der Meer. Haar hulp hebben we bijzonder op prijs gesteld. Op de ledenavond in oktober zal de Bibliotheek Noviopost officieel heropend worden. Meer informatie over uitleen e.d. volgt in het augustus-nummer van Novioposta. In dit nummer staat al de Catalogus (zie blz. 10 en 11). Deze is ook te vinden op de website: Novioposta - 9

10

11

12 Bestuur Voorzitter: A.F. Buitenhuis, Tolhuis 20-30, 6537 LW Nijmegen, tel Secretaris: Drs. W.J. Nelissen, Heidepad 8, 6584 CX Molenhoek, tel Penningmeester: A. Thijssen, Bongerd 68, 6581 TH Malden, tel IBAN: NL41 INGB t.n.v. Filatelistenvereniging NOVIOPOST Ledenwerving: Mevr. Th.G. v. Hoogstraaten-v. Rijswijk, Zebrastr. 18, 6531 TX Nijmegen, tel Commissaris Activiteiten: vacature Rondzenddienst, algemene leiding en administratie: vacature Interim-hoofd Rondzendingen zie pagina 2 Interessant museum Wie deze zomer in de buurt van Fulda in Duitsland komt, zou een bezoek kunnen brengen aan het Pfunds-museum in Kleinsassen/Rhön. Dit niet filatelistische museum is ook interessant voor filatelisten. In dit museum vindt men alles wat te maken heeft met meten. Een van de dingen is het wegen van brieven en wat men daarvoor gebruikt(e). Daarbij komt natuurlijk het ijken om de hoek kijken. Daarover is informatie te vinden in het museum. Een idee voor een vakantiedag als het weer wat minder is. J. Mulder Pr-afdeling voorzitter: vacature lid: W.J.M. Goossens, De Tuier RB Groesbeek, tel Novioposta - 12

Henk Pierlo stopt als veilingmeester

Henk Pierlo stopt als veilingmeester Henk Pierlo stopt als veilingmeester Groot Goud voor Jo Toussaint Viering 25 jaar Noviopost Jaargang 25, Nummer 4 Bibliotheek M.H.A.M. Jochoms, 1e Colonjes 3b 6562 DL Groesbeek, tel. 024-3241542 Van de

Nadere informatie

Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren in postzegels

Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren in postzegels Nummer 93 (2006-3) Officieel orgaan van de Filatelistenvereniging "NOVIOPOST" te Nijmegen verschijnt 4x per jaar IN DIT NUMMER inschrijfnummer K.v.K. 40145615 Voorafstempelingen Afinsa, meer dan investeren

Nadere informatie

Deze periode wordt gekenmerkt door sterke groei van het aantal leden tot 328 in 1977.

Deze periode wordt gekenmerkt door sterke groei van het aantal leden tot 328 in 1977. 3. 1973-1977 Deze periode wordt gekenmerkt door sterke groei van het aantal leden tot 328 in 1977. Uiteraard werd in 1973 het eerste jubileum gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd er een envelop uitgegeven

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

P - A L N i e u w s b r i e f

P - A L N i e u w s b r i e f P - A L N i e u w s b r i e f Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 7, nr 4 Oktober 2008 Website: www.poly-artrose.nl nieuw postadres! P-al postbus 73 4630 AB Hoogerheide Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN 2. STARTSCHERM 3. AKTUEEL 3.1. openstaande betalingen 3.2. markeer een factuur als betaald 3.3. weekenddienst 4. PRODUCTENUITLEG 5. ZWARTE LIJSTEN 6. PARTY'S 6.1. Plaats hier

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Bolleboos. NiVeSoft. Computers. De komende clubdag is op 1 november 2014 van 10.00 uur tot 15.00 uur. Kom met al uw computerproblemen.

Bolleboos. NiVeSoft. Computers. De komende clubdag is op 1 november 2014 van 10.00 uur tot 15.00 uur. Kom met al uw computerproblemen. De Afz. CVB, Leusveld 106 2151 JX Nieuw-Vennep Bolleboos november 2014 De QR Code van de website decvb.nl Scannen met uw smartphone of op de pc openen en... NiVeSoft Computers Verkoop computers nieuw en

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie